Thuis in Stadspolders-Dubbeldam nummer 1

Page 7

INTERVIEW

Dordtse Doorpakkers zijn van

alle leeftijden

Blikjes Red Bull, pakjes Wicky, piepschuim, plastic, hamburgerdoosjes, milkshakebekers. Het ontsiert het straatbeeld want het hoort niet op de grond, maar in de prullenbak. Helaas gooien heel veel mensen toch hun zooi op straat. De gemeente houdt de straten schoon maar zij wordt hierbij geholpen door bijna 300 Dordtse Doorpakkers. Mensen die in hun vrije tijd er op uittrekken met vuilniszak en afvalgrijper zoals vader en dochter Sipke en Vera Horsten.

Sipke en Vera Horsten. Samen houden zij als Dordtse Doorpakkers een stukje Oudelandshoek schoon. (Foto: Thymen Stolk)

De 8-jarige Vera is de jongste Dordtse Doorpakker. Sinds begin vorig jaar gaat zij, zo eens in de maand, met haar vader op stap om het zwerfafval in een stuk van de Ou-

delandshoek op te ruimen. Bij de BSO had ze dat eens gedaan. Toen Sipke vervolgens een tweet voorbij zag komen over de graƟs afvalgrijpers die duurzaamheidscentrum Weizigt verstrekt, besloot hij zijn dochter aan te melden als Dordtse Doorpakker. “Ik wil dat zij bewust is van zwerfafval en de gevolgen ervan.” Die bewustwording is er zeker. “Ik snap niet dat mensen dit doen”, zegt ze. “We hebben zelfs een keer een vol pak sap opgeruimd.” Het werk vindt Vera op zich leuk om te doen. “Dan is het op straat niet meer zo vies.” Een vuilniszak is in een kwarƟer zo gevuld. Zo ervaren vader en dochter. Sipke meldde zich overigens ook al snel aan als Dordtse Doorpakker. “Ik stond er maar een beetje voor spek en bonen bij met die vuilniszak in mijn hand.” Thuis in Stadspolders & Dubbeldam

7


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.