Page 1

dr Tomasz Cecot

Półkule mózgu Opis powierzchni mózgu. Wyznaczanie granic płatów kory mózgu


Półkule mózgu Brain hemispheres

Kresomózgowie dzieli sią na kresomózgowie parzyste i nieparzyste. Półkule mózgu tworzą kresomózgowie parzyste. Powierzchnia półkul jest silnie pofałdowana i pokryta korą mózgu. Tworzą się tu wypukłości nazwane zakrętami (gyrus/gyri) poprzedzielane bruzdami (sulcus/sulci) lub znacznie głębszymi szczelinami (fissura/fissurae).


Powierzchnie mózgowia Brain surfaces

W celach opisowych na każdej półkuli wyróżnia się trzy powierzchnie:

Teraz pokażę jak na każdej z powierzchni wyznaczyć granice płatów kory mózgu.

Górno-boczną

Przyśrodkową

Dolną (podstawną)


Powierzchnia g贸rno-boczna


Powierzchnia górnoboczna Supero-lateral surface of the brain

Przypatrzmy się charakterystycznym bruzdom na powierzchni górno-bocznej.


Bruzda boczna Latareal sulcus

Najłatwiej rozpoznawalną bruzdą na tej powierzchni jest bruzda boczna zwana dawniej bruzdą Sylwiusza.

Jest na tyle głęboka, że czasami używa się również określenia „szczelina”. Posiada dwie gałęzie:

Gałąź wstępująca

wstępującą i

Gałąź przednia

przednią


Bruzda środkowa Central sulcus

Drugą charakterystyczną bruzdą jest bruzda środkowa, dawniej nazywana bruzdą Rolanda.

Czasami w nomenklaturze anatomicznej można spotkać się z eponimami. To nazwy struktur nadane od nazwiska ich odkrywcy lub na cześć wielkiego anatoma. Współczesne mianownictwo nie zaleca ich stosowania. Podaję je, gdyż można się znimi spotkać w literaturze.


Bruzda ciemieniowopotyliczna Parietooccipital sulcus

To kolejna charakterystyczna bruzda. Jednak na powierzchni górno-bocznej widziać zaledwie niewielki jej

fragment.


Wcięcie przedpotyliczne Preoccipital notch

Znamy już wszystkie charakterystyczne punkty niezbędne do wyznaczenia płatów kory mózgu.


Wyznaczenie granic płatów

1. Kierujemy się wzdłuż bruzdy środkowej, przedłużając ją do bruzdy bocznej. 2. Początkowo wzdłuż bruzdy ciemieniowopotylicznej, dalej prosto do wcięcia przedpotylicznego. 3. Wzdłuż bruzdy bocznej, przedłużając ją aż do wcześniej wyznaczonej granicy.


Płat czołowy Frontal lobe


PĹ‚at ciemieniowy Parietal lobe


PĹ‚at potyliczny Occipital lobe


PĹ‚at skroniowy Temporal lobe


Wyspa Insula

Głęboko w bruździe bocznej jest ukryty kolejny płat – płat wyspowy w skrócie nazywany wyspą.


Przekrój czołowy

Bruzda boczna

Kora płata skroniowego Początkowo trudno sobie wyobrazić położenie wyspy... Najłatwiej można je zrozumieć na przekroju czołowym. Widać, że kora wyspy nakryta jest korą sąsiadujących płatów, ukryta głęboko w bruździe bocznej.


Powierzchnia przyśrodkowa


Podobnie jak poprzednio pokażę jak na powierzchni przyśrodkowej wyznaczyć granice płatów kory mózgu.


Bruzda zakrętu obręczy Cingulate sulcus

Bruzda oddzielająca ciało modzelowate (spoidło wielkie) od kory mózgu to bruzda zakrętu obręczy.


Bruzda zakrętu obręczy Cingulate sulcus

Wokół ciała modzelowatego przebiega zakręt obręczy. Ma on też jednoimienną bruzdę, której część końcowa kieruje

sie w stronę powierzchni górnej półkuli.


Bruzda ciemieniowopotyliczna Parieto-occipital sulcus

Teraz widzimy w całej okazałości bruzdę ciemieniowo-potyliczną,...


Bruzda środkowa Central sulcus

ale tylko fragment bruzdy środkowej.


Bruzda podciemieniowa Subparietal sulcus


Bruzda poboczna Collateral sucus


Wyznaczenie granic płatów 1. Bruzdą ciemieniowopotyliczną kierujemy się do wcięcia przedpotylicznego.

2. Od części podstawnej mózgu, bruzdą zakrętu obręczy i bruzdą podpotyliczną kierujemy się do granicy 1. 3. Od granicy 1. podążamy bruzdą poboczną. 4. Bruzdę środkową przedłużamy do granicy 2.


Płat czołowy Frontal lobe


PĹ‚at ciemieniowy Parietal lobe


PĹ‚at potyliczny Occipital lobe


PĹ‚at skroniowy Temporal lobe


Płat limbiczny Limbic lobe

Ostatnim, szóstym płatem kory mózgu jest płat limbiczny. Został on wyodrębniony z punktu widzenia

czynnościowego oraz histologicznego. Nie jest uwzględniany w starszych opracowaniach.


Powierzchnia dolna


Szczelina podłużna mózgu Longitudinal fissure

Największa szczelina mózgu, rozdzielająca dwie półkule to szczelina podłużna mózgu.

W niej znajduje się sierp mózgu.


Bruzda boczna Lateral sulcus


Bruzda poboczna Collateral sulcus


Bruzda ciemieniowopotyliczna Parieto-occipital sulcus


Wyznaczenie granic płatów

1. Zaznaczmy bruzdę boczną 2. Znadujemy bruzdę poboczną.

3. Bruzdą ciemieniowopotyliczną kierujemy się do wcięcia przedpotylicznego.


Płat czołowy Frontal lobe


PĹ‚at skroniowy Temporal lobe


PĹ‚at limbiczny Limbic lobe


PĹ‚at potyliczny Occipital lobe


Bieguny mózgu Brain poles

Znając granice poszczególnych płatów łatwym wydaje sie wskazanie biegunów mózgu: •

przedniego (czołowego)

dolnego (skroniowego)

tylnego (potylicznego)


KONIEC

Zapraszam na kolejne prezentacje.

Półkule mózgu  

Opis powierzchni mózgu. Wyznaczanie granic płatów kory mózgu dr Tomasz Cecot Kresomózgowie dzieli sią na kresomózgowie parzyste i nieparzyst...

Advertisement