Page 1

KOmPLeX2 BiCiKLiParKOLo 2O1O.maJUS 21.

maTHe Dora

K:DanKo ZSoFia

ePITeSKIVITeLeZeS

SZaKaGi TerV K:GreSKOViCS SanDOr


Tartalomjegyzék

0. Az épület általános ismertetése 1. A teljes technológiai folyamat ismertetése 2. Részletes helyszíni organizáció [m:1:200] 3. Egy kiválasztott technológia rövid ismertetése 4. Az építkezés id!beli ütemezés


0. Az épület általános ismertetése

Funkció bicikliparkoló és kiszolgáló létesítményei

Helyszín Budapest, VI. Jókai utca 34.

A terület jellege sík terep, zártsorú beépítés, az épület helyén elbontásra kerül egy kétszintes épület. Mértékadó talajvízszint a térszín alatt 9-10m mélyen

A talaj rétegz!dése 0–2.7m: megbízhatatlan tömörség!, vegyes salakos feltöltés 2.7–5.8m: szürke homok ["= 3.0–3.5 kp/cm!= 290–340kN/m!] 5.8–12m: szürke homokos kavics ["= 4–6.0=kp/cm!= 390–590kN/m!] 12m–: kiscelli agyag

Az épület szerkezetei • alapozás:

vízzáró vasbeton lemezalap • pincefal és a pince feletti födém: vízzáró vasbeton • felmen# teherhordó szerkezetek: " küls# héj: " monolit vasbeton pillérvázas szerkezet, acél andráskereszt " " merevítéssel és el#regyártott beton kitölt#elemekkel " bels# mag: " 40cm vastag vasbeton fal, " " " habüveg adalékos h#szigetel# és öntömöröd# könny!betonból • lépcs#: monolit vasbeton • padlóburkolat: csúszásmentes, olaj- és vegyszerálló m!gyanta • homlokzat:


!

látszóbeton felület: öntömöröd! monolit beton és el!regyártott beton elemek alkalmazásával ! üvegfal: alul és felül rögzített h!szigetel! üvegezéssel (2x10mm+1x8mm) • vízszigetelés: ! talajszint alatt: vízzáró betonnal ! talajszint felett: a csapadékvíz jelent!s részét a küls! héj vezeti el ! az esetleges maradék nedvesség ellen a betonfelület impregnációja véd • nyílászárók: alumínium ablakkeret, acél üvegfal befogás és acél ajtók • f"t!rendszer: padlóf"tés és kiegészít! lapradiátorok • szell!z!rendszer: mesterséges szell!ztetés az egész épületben, a vizes és a konyhai el!készít! helyiségekben depressziós kialakítással.


1. A teljes technológiai folyamat ismertetése

Felvonulás Az építési terület átvétele, és a szükséges engedélyek beszerzése után megkezd!dhet az építkezés. Ennek az els! lépése a felvonulás az alábbi sorrendben: kerítés építés: az építési terület elhatárolása ideiglenes kerítéssel az organizációs helyszínrajznak megfelel!en. A kerítésnek biztosítania kell, hogy a területre csak ellen!rzött módon, a biztonsági !r tudtával lehessen bejutni. Az !rbódé/porta –a helyszínrajznak megfelel!en– a kerítés mellett, a kapu közelében kerül elhelyezésre felvonulási létesítmények kialakítása: a szociális helyiségek konténerekben kerülnek kialakításra. Az épít!anyagokat (acél, zsalu) a nyitott vagy fedett-nyitott területen tároljuk az organizációs helyszínrajz alapján közm!vek kiépítése: ideiglenes csatlakozások a víz-csatorna és elektromos vezetékhálózatokhoz a gépészeti tervek alapján. Az ideiglenes transzformátorok és vízvételi helyek az organizációs helyszínrajzon jelölt pontokon kiépítve. Az építkezéshez szükséges, ideiglenes világítás kiépítése. toronydaru: a toronydaru a az udvaron kerül felállításra egy el!re kijelölt helyen, ahol a mélygarázs alaplemeze ennek megfelel!en lett méretezve. A toronydaru összeállításához (és majd az elbontásához) autódarut kell alkalmazni.

Földmunkák A területen a mértékadó talajvízszint –9-10m mélyen van. Amennyiben a helyszíni mérések ezt alátámasztják, úgy a területen nem kell a talajvízkezeléssel foglalkozni. A földmunkák sorrendje: durva tereprendezés: a földmunkák els! lépése. Feltételezhet!, hogy ezt már az építkezés el!z! ütemében (mélygarázs az udvar alatt) elkészítették, de err!l meg kell gy!z!dni az organizációs bejárás során. kit!zés: azaz, az épület f!bb pontjainak kit"zése geodéziai m"szerek segítségével. A kit"zés három dimenzióban kell, hogy történjen, azaz meg kell adni a vízszintes (földfelszíni) koordináták mellett a pontok magassági méreteit is. munkagödör kiemelése: az épületet több oldalról is más épületek határolják, ezért óvatosan kell eljárni. A szomszédos épületek mellett talajszilárdítást, esetleg helyenként


alábetonozást kell alkalmazni. A földkiemelés során számításba kell venni, hogy a létesítend! épület helyén egy kisebb épület elbontásra került, ennek a pinceszinti maradványai minden bizonnyal a helyszínen vannak betemetve. A földkiemelés hidraulikus kotró segítségével történik, a kiemelt földet/törmelékeket teherautókra átemelik, amit azok elszállítanak egy el!re, erre a célra kijelölt helyre.

Alapozás Az alapozási síkot a kiviteli tervekben meghatározott kell felvenni. Az alapozás során a kivitelezésbe be kell vonni gépész és villamos szerel!t a gépészeti és villamos alapvezetékek lefektetéséhez. Az alapozás lépései: kavicsréteg fektetése: 50cm vastag tömörített kavicságy kialakítása. szerel!beton: 5cm vastag betonréteget kell készíteni a további munkák megkönnyítése érdekében –a lemezalap vasalása alá, aljzatként. vasbeton lemezalap készítése: A lemezalap 30cm vastag vízzáró betonból készül. Ehhez el!ször el kell készíteni a lemez vasalását a vasalási tervek alapján. Ezután készül a gépészeti és villamos alapvezetékek kialakítása, majd a vasszerelés ellen!rzése után a lemezalap kibetonozása. A munkahézagot a csatlakozó pincefalak felé igen gondosan, a vízzáró beton munkahézag kialakítási szabályai szerint kell létrehozni.

Szerkezetépítés A pinceszint küls! falait (v= 30cm) és a pince feletti födémet (v= 20cm) –ami a fedettnyitott földszint miatt egyszerre tet! is– szintén vízzáró betonból kell kialakítani. A térszín felett szerkezetileg két részre bontható az épület, de ezek a részek id!ben egyszerre készülnek. Az egyik részbe a küls! (homlokzati) falak tartoznak, amelyek egy beton vázszerkezetb!l és el!regyártott beton kitölt!panelekb!l állnak, meghatározott mez!kben acél andráskereszt merevítéssel. Az ezen a “héjon” belüli szerkezetek h!szigetel! monolit betonból készülnek. Mindkét esetben öntömöröd! adalékszeres beton alkalmazásával látszóbeton kerül kialakításra. Ez gondosabb munkát igényel, amit az id!beli ütemezéskor figyelembe veszek. Az itt vesztett id!t a szakipari munkák egy jó részének hiányán lehet behozni. A pincefal elkészítésének lépései: a küls! pincefalak egyoldalú falzsaluval készülnek. a küls! fal elkészítésének lépései és a hozzá kapcsolódó normák: • vasalás elkészítése: 6m3/m"szak/f! • zsaluzat elkészítése (bm: 3.55m): 10fm/m"szak/f! • betonozás (toronydaru+konténer): 24m3/m"szak/f!


a bels! falak a többi szint falaival megegyez! módon, kétoldali zsaluzattal készülnek. a bels! falak elkészítésének lépései: • egyoldali zsaluzat elkészítése (a norma a kett!re együtt értend!) • vasalás elkészítése: 6m3/m"szak/f! • a zsaluzat befejezése (bm: 3.55m): 5.5fm/m"szak/f! • betonozás (toronydaru+konténer): 24m3/m"szak/f! • technológiai szünet: a falak és pillérek a betonozás másnapján már kizsaluzhatók • kizsaluzás A függ!leges szerkezetek elkészítésének lépései: • egyoldali zsaluzat elkészítése (a norma a kett!re együtt értend!) • vasalás elkészítése: 6m3/m"szak/f! • gépészeti munkák: villamos vezetékek szerelése • a zsaluzat befejezése (bm: 3.55m): 5.5fm/m"szak/f! • betonozás (toronydaru+konténer): 24m3/m"szak/f! • technológiai szünet: a falak és pillérek a betonozás másnapján már kizsaluzhatók • kizsaluzás A födémek elkészítésének lépési: • zsaluzat elkészítése 20m2/m"szak/f! • vasalás elkészítése: 6m3/m"szak/f! • gépészeti munkák: villamos vezetékek szerelése • betonozás (toronydaru+konténer): 24m3/m"szak/f! • technológiai szünet: 6nap –és ez a 6nap alatt készülnek el egy szint függ. szerkezetei • kizsaluzás (részleges alátámasztás mellett) A pillérvázas “héj” elkészítésének lépési: • pillérvasalás elkészítése: 6m3/m"szak/f! • pillérzsaluzat elkészítése (25x70cm, falzsaluból készül) • a pillérek kibetonozás (toronydaru+konténer): 24m3/m"szak/f! • technológiai szünet: a pillérek a betonozás másnapján már kizsaluzhatóak • a pillérek kizsaluzás • az el!regyártott falpanelek beemelése és rögzítése • a gerendazsalu elkészítése • a gerendák vasszerelése • a gerendák kibetonozása • technológiai szünet: a gerendák a betonozás másnapján már kizsaluzhatóak • a gerendák kizsaluzása Az el!regyártott panelek méretkialakításánál figyelembe kell venni közúti szállítás során felmerül! akadályokat. A panelek végleges méreteit csak az organizációs bejárás után, annak függvényében szabad meghatározni.


Bels! szakipari munkák A bels! szakipari munkákat lehet!leg a legfels! szinten kezdve, és onnantól szintenként lefelé haladva kell végezni. • korlátok

beépítése: az acél korlátokat el!regyártva szállítják a helyszínre, majd ott csavarokkal rögzítik a födémekhez. A padló kialakítása csak a korlátok beszerelése után következhet. A korlát kiosztásánál igazodni kell a pillérvázak rendszeréhez. • úsztatott padló kialakítása: az épületben padlóf"tés kerül kialakításra, a padlót ennek megfelel!en kell kialakítani. A padlóburkolat áttetsz! m"gyanta burkolat (kivéve azokon a területeken, ahol a padlónak speciális követelményeknek kell megfelelni, pl vízzáró, vagy olaj- és vegyszerálló). Az áttetsz! burkolat miatt az aljzatbetont, ennek megfelel!en, fokozottan gondosan kell kivitelezni. • kent falszigetelések kialakítása a nedves helyiségekben: a kiviteli terveken jelölt felületeken színes vízzáró m"gyanta burkolat kerül kialakítása.

Küls! szakipari munkák •a

betonfelületek impregnálása: az impregnálásnak köszönhet!en a betonfelületek mosással tisztíthatóvá válnak, a felület pórusai nem tudnak kosszal telít!dni. • bádogos munkák: vízelvezetés kialakítása a küls! “héj” bels! oldalán • bicikliliftek kiépítése: külön gépészeti tervek alapján készül, egyedileg legyártva • nyílászárók beépítése: • üvegfal kialakítása:

Gépészeti és villamos munkák A gépészeti és villamos munkák az alábbi sorrendben zajlanak: • az alapvezetékek kiépítése az alapozás közben • a villamos vezetékek kiépítése a szerkezetépítés közben • gépészeti helyiségek berendezéseinek beszerelése+ vezetékek kiépítése az aknákig • a felszálló gépészeti vezetékek kiépítése a szerkezetépítés után • a padlóf"tés vízszintes cs!hálózatának és a víz/csatorna hálózat “vízszintes” részeinek kialakítása szintenként az úsztatott padló kialakítása közben • szell!z!rendszer kiépítése a födémek alatt • szerelvényezés a bels! szakipari munkák befejez! tevékenységeként Az egyes fázisok befejezéseként mindig próbát kell végezni. Tereprendezés és levonulás Az épület elkészültével befejez!dtek az építkezések a telken, így megkezd!dhet az udvar kialakítása, ami lényegében a burkolatok kialakítását, kertészeti munkákat és a bútorozást foglalja magába.


2. Részletes helyszíni organizáció [m:1:200]

Állapot Az organizációs helyszínrajz az építési folyamatok el!rehaladtával folyamatosan változik. A mellékletben ábrázolt helyszínrajz a szerkezetépítés állapotát mutatja be.


ideiglenes áramvételi hely

Jókai utca –egyirányú forgalom (az úttest alatt mélygarázzsal!)

járda

Jelmagyarázat:

ideiglenes vízvételi hely ideiglenes kerítés

wc

mobilwc konténer az építési területen belül változó helyen ideiglenes áramvételi hely ideiglenes áramvételi hely

meglév épület

9.90

14.155 1.51

2.40

lent:öltöz fent: nincs konténer

an ya gd ep ón ia,

1.00

25

1.20

ideiglenes kerítés

2.40

ép ít

2.40

25

toronydaru

vá lto zó

ren de lte

tés

wc wc

bejárat az épületbe

ideiglenes kerítés

építési állványzat

2.40

lent: öltöz fent: iroda

2.40

úttest, egyirányú forgalom

3.00

12.00

2.40

5.00

kapu 1 [csak behajtás]

porta

építési állványzat

2.40

2.40

50

2.40

betonacél depónia

3.00

lent: els segély fent: iroda

6.00

hulladéktároló konténer

5.00

2.40

lent: raktár fent: iroda

6.00

2.40

bels udvar

lent: iroda fent: iroda

1.00

járda

31.90

3.60

mixerkocsi

R=

29 .0 m

meglév épület

3. 5

5

5.00 kapu 1 [csak kihajtás]

Jókai utca

szomszéd épület

járda

meglév épület

Organizációs helyszínrajz m:1:200 É


építési állvány

betonozó konténer

27.90

31.40

40.60

R=29.00

+ 12.25

+ 12.25

+ 8.75 + 8.35

+ 8.70 + 8.35

+ 8.35

+ 4.85

+ 4.80 + 4.35

szociális konténerek

+ 4.35

porta

szociális konténerek

mobil wc

3.90

ideiglenes kerítés

+ 4.45

3.90

mixerkocsi

építési állvány

7.85

Organizációs metszet m:1:200


3. Egy kiválasztott technológia rövid ismertetése

Általános leírás A kiválasztott építési folyamat a: küls! ablakok beépítése Az ablakok pontos kialakítása a mellékelt csomópontokról és a szerelési rajzról olvasható le. A küls! falak 40 cm vastag habüveges adalékanyagos h!szigetel! betonból készülnek. A falak impregnálószerrel kezelt látszóbeton felület"ek, ezért a betonba öntömöröd! adalékot kell keverni. Összesen három különböz! méret" ablak kerül kialakításra az épületben bukó/nyíló illetve fix nyílászáró kialakítással. A nyílások kávás kialakítása acél zsaluzati kirekeszt! elemmel történik, ez biztosítja a méretpontosságot. A nyílásba [Schüco AWS65] alumínium nyílászzáró kerül. Kívülr!l szilikon kitömítéssel, belülr!l EPDM víz- és párazáróréteggel szigetelve. Az ablakok bels! oldalán “takaróprofilként” el!regyártott finombeton kereteket kell beszerelni. Ezek méretezését az acél zsaluzati kirekeszt! elemekhez kell igazítani a méretmegfeleltetés végett. A technológiai sorrend 0. a nyílások kialakítása a fal készítése közben történik. 1. ideiglenes beállítás és rögzítés: • a kit"zés szerinti beállítás mint a három irányban (vízszintesen, függ!legesen, mélységben) • függ!leges síktartás beállítása mér!léccel • ideiglenes kiékelés elkészítése 2. végleges rögzítés 3. hézagképzés és hézagtakarás • PUR habbal való kitöltés az elhelyezési hézagban • szilikon kitömítés a küls! oldalon a nyílás és a nyílászáró között • EPDM szigetel!lemez felragasztása a bels! oldalon a nyílászáróhoz és a vízszintes falfelülethez rögzítve • az el!regyártott finombeton keret behelyezése és ragasztással történ! rögzítése 4. szerelvényezés • kilincsek és pántok felszerelése


Nyitható ablak kialakítása függôleges metszet m:1:5 215

185 115

4

8

65

1

55

185

2 réteg h szigetel üvegezés

1

65

55

8

4

szilikon kitömítés

185 215

115

185

el regyártott finombeton keret, ragasztással rögzítve

EPDM szigetel lemez alumínium ablakkeret [Schüco AWS65]

poliuretán hab kitöltés (+ékelés)

h szigetel monolit vasbeton

40

kint

bent


Nyitható ablak kialakítása függôleges metszet m:1:5

szlilkon kitöltés

2 réteg h szigetel üvegezés

h szigetel monolit vasbeton

kint 4

215

215

4

55

55 1

115

115

185

185

7

7

40

1

65

65 8

8

alumínium ablakkeret [Schüco AWS65] poliuretán hab kitöltés (+ékelés) EPDM szigetel lemez el regyártott finombeton keret, ragasztással rögzítve

bent


4. Az építkezés idôbeli ütemezés

Egységek 1m!szak= 8munkaóra 1hét= 5m!szak 1hónap= 4hét= 20m!szak Az így feltételezett id"t és a valós napok számának különbözetét (pl. így csak 20 munkanappal számolok 22 helyett) tartalékid"ként veszem figyelembe.


Ütemterv ! ép. folyamat tevékenység

mennyiség

norma

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

– – – 2000 m3 435m2 22 m3 – 130 m3 202fm 435m2 1500 m3 27pill+77fm 180m2 17pill.+122fm 180m2 17pill.+157fm 180m2 22pill.+98fm 180m2 22pill.+96fm 180m2 22pill.+102fm 210m2 522m2 4800m2 – 246m 1500 m3 18db 4db – 165m2 12db 120db 5x165m2 – – 5x165m2 245m2 7x165m2 39db 540m2 45db – –

– – – 55m3/óra/gép 50m2/m!szak/f" 6m3/m!szak/f" – 13m3/m!szak/f" +++ xxx 25m3/m!szak/f" +++ xxx +++ xxx +++ xxx +++ xxx +++ xxx +++ xxx xxx 100m2/m!szak/f" – 6.4m/m!szak/2f" 35m3/m!szak/f" 0.5db/m!szak/br 5db/m!szak/2f" – 11m2/m!szak/f" – 15db/m!szak/2f" 32m2/m!szak/f" – – 50m2/m!szak/f" 20m2/m!szak/f" 40m2/m!szak/f" 6db/m!szak/2f" 8m2/m!szak/f" 8db/m!szak/2f" – –

felvonulás földmunka

durva tereprendezés kit!zés gépi földkiemelés tömörített kavicságy szerel"beton gépészeti és vill. alapvezetékek vízzáró beton lemezalap szerk.építés pincefalak készítése pince felett födémek készítése állványzatépítés (szerk.ép.-hez) földszinti falak földszint felett födém 1. emeleti falak 1. emelet feletti födém 2. emeleti falak 2. emelet feletti födém 3. emeleti falak 3. emelet feletti födém 4. emeleti falak 4. emelet feletti födém 5. emeleti falak 5. emelet feletti zárófödém 5. emelet feletti küls" héj szakipar betonfelületek impregnálása gépészeti h. felszerelése +vez. az aknákig bádogos munkák (vízelvezetés) állványzat bontása bicikliliftek szerelése (gördül" állványról) tet"ablakok beszerelése gépészeti függ"leges vezetékek zárófödém h"szig. és burkolása acél (üveg)tartópillérek szerelése (5.em.) korlátok beszerelése úsztatóréteg fektetés gépészeti munkák (padlóf!tés) gépészet: vízszintes vezetékek aljzatbeton m!gyanta kent falszigetelés m!gyanta padló küls" nyílászárók (ajtó/ablak) függönyfal kialakítása (görd. állványról) bels" nyílászárók (ajtó/ablak) gépészeti szerelvényezés levonulás

létsz. id! 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap 7. hónap 8. hónap 9. hónap 10. hónap [m.] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [f!] 6 5 6 1 6 1 6 5 6 2 6 1 6 2 8 2 8 6 8 8 8 10 8 6 8 8 8 6 8 5 8 6 8 5 8 6 8 5 8 6 8 5 8 6 8 8 8 12 8 6 6 15 4 10 8 6 12 18 2 1 6 8 4 4 4 6 4 4 4 6 6 10 6 6+8 4 5 8 2 8 5 4 4 8 9 4 3 6 14 6 3

+++ : zsaluszerelés: 5.5 fm/m!szak/f"; vasszerelés: 6bm3/m!szak/f"; betonozás (daru+konténer): 24m3/m!szak/f"; xxx : zsaluszerelés: 20 m2/m!szak/f"; vasszerelés: 15m2/m!szak/f"; betonozás (daru+konténer): 24m3/m!szak/f" a párhuzamosan dolgozók létszáma vezérgép igény hidraulikus kotró vibrációs henger autódaru toronydaru födémdaru

de ennél er"sebb szempont a technológiai szünet ideje, mivel ez akár gyorsabban elkészülne annál a norma alapján.

09_kivitel  

SZ a KaGi T er V 2O1O. m aJUS 21. BiCiKLiP a r KOLo K:D an Ko ZSoFi a ePITeSKIVIT e L e ZeS K:G re SKOViCS Sa n DO r 3. Egy kiválasztott tec...

09_kivitel  

SZ a KaGi T er V 2O1O. m aJUS 21. BiCiKLiP a r KOLo K:D an Ko ZSoFi a ePITeSKIVIT e L e ZeS K:G re SKOViCS Sa n DO r 3. Egy kiválasztott tec...

Advertisement