DOP Les Garrigues. Un recorregut per la nostra història compressed

Page 1


Un recorregut per la nostra història


Edita: Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues Complex La Caparrella, 97 25192 Lleida Tel. 973 280 470 www.olidoplesgarrigues.com Primera edició: setembre de 2016 DL L 1177-2016 Imprès a Arts Gràfiques Bobalà, S L bobala@bobala.cat www.bobala.cat


Índex Salutació.................................................................................................................................... 5 Pròleg........................................................................................................................................ 7 Recull de publicacions històriques ......................................................................................

9

Les assemblees......................................................................................................................... 39 Les gelades del 2001............................................................................................................... 45 Promoció: Fires, Insercions publicitàries, Jornades i congressos dins el marc de les fires.................................................................................................................................

59

Agermanaments amb altres DOP-IGP................................................................................... 73 Fira festa al Mercat de Santa Caterina. Barcelona 2009 i 2014......................................... 79 Visites als estands de les fires................................................................................................ 85 Col·laboracions promocionals i accions de promoció directa........................................... 95 Insercions publicitàries en diaris i altres accions de promoció........................................ 107 Patrocini del programa de TV3 Menú Cap de Setmana, amb el cuiner Nando Jubany.. 119 Iniciatives pioneres en la Promoció i la Qualitat................................................................ 125 Col·laboracions amb els esmorzars saludables.................................................................... 129 Col·laboracions i convenis amb el sector de la restauració............................................... 133 Col·laboració directa amb la Diputació de Lleida............................................................... 143 Tríptics promocionals............................................................................................................. 149 Etiquetes, certificació, qualitat i formació............................................................................ 157 Col·laboració directa amb altres entitats.............................................................................. 183 Promoció conjunta de les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli.......................... 191 Participació amb altres organismes de l’Estat espanyol.................................................... 203 La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues........ 207 Els municipis............................................................................................................................ 223Salutació Tot i que l’origen del conreu de l’olivera es remunta a fa més de 6.000 anys i és propi dels climes mediterranis, l’oli d’oliva ha estat secularment un producte típicament català. La història de la indústria de l’oli a Catalunya presenta un fort grau de concentració en determinades comarques de ponent, i és un referent d’aquest important sector la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, activa des del 1975 i ratificada i validada per la Unió Europea des del 1996. La producció i distribució de l’oli d’oliva no han sigut mai un camí de roses per a l’agroindústria catalana i la fixació de valor afegit del producte és l’assignatura pendent que ens permetria afrontar el futur amb condicions més òptimes. Som capaços de produir amb excel·lència i gestionar adequadament totes les necessitats associades a la producció. Però ens cal, a més, garantir l’accés a l’aigua; la gestió i distribució al detall de més del 35% de la producció total; i conscienciar els ciutadans del país sobre la importància de consumir productes de proximitat per apuntalar el sector i, al mateix temps, com una forma de reconeixement al treball de pagesos i productors. Les pràctiques agrícoles correctes i els rigorosos controls de producció i elaboració de la DOP Les Garrigues —que garanteix l’origen i la màxima qualitat de l’oli— són, sens dubte, l’estructura primera i bàsica per arribar a les condicions òptimes de competitivitat i rendibilitat de l’oli d’oliva català, des del meu punt de vista, un dels millors del món. Per això és tan important el paper de les “denominacions” a Catalunya i aquest aniversari que ara celebrem: els quaranta anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, la denominació degana de tot l’Estat i referència obligada per a la resta de denominacions que ens identifiquen com a país productor i potència oleica europea. Darrere d’aquest quarantè aniversari hi ha un passat que apunta a un futur; però també, i molt especialment, l’esforç i la generositat de la gent. Una ruralia pagesa que creu en el que fa i és capaç d’unir esforços i llaurar en la mateixa direcció a favor d’un producte de qualitat que identifica un territori i la seva ancestral cultura oleícola al món.

Joan Reñé i Huguet President de la Diputació de LleidaPròleg A tothom que té aquest recull de fets a les mans. En nom de tota la gent que hem estat al Consell Regulador i de totes les cooperatives i molins que són dins la Denominació d’Origen des del principi, penso que és un resum molt petit de tot el que hem viscut durant aquests quaranta anys a les nostres comarques, però intenta transmetre una pinzellada de tot allò que ha anat passant realment, que Déu n’hi do, i és el que hem cregut que és més interessant. Un dels objectius més importants ha estat i continua sent la lluita per la qualitat. Des dels carros i els primers tractors carregats de sacs, els molins de fa quaranta anys, els olis a granel, els famosos càntirs per a portar l’oli a casa per al consum propi, fins als sistemes de moldre les olives i d’envasar actuals, hem aconseguit obtenir un dels millors caldos del món. Des del 2012 que ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) ens acredita com a Entitat Certificadora, la primera Denominació d’Origen catalana i la segona de l’Estat Espanyol a aconseguir-ho. La Denominació d’Origen crec que ha estat una eina molt important econòmicament per tota la zona de la DOP; al seu moment, posar preu als olis envasats és el que va donar molts ingressos als nostres pagesos, tant als de dins com als de fora. També la lluita ha servit per a mantenir viu l’esperit entre les mateixes cooperatives. El nom, tant el de Borges Blanques com el de Les Garrigues ha impulsat els altres a lluitar, perquè a ningú no se li escapa que, a més de la qualitat, també ha de tenir un valor econòmic afegit. Pensem que en difusió i promoció moltes accions s’hauran de repetir perquè poques coses han quedat per fer: ens hem promocionat a través de ràdio, TV, premsa diversa, s’ha participat en fires d’àmbit de Catalunya, de l’Estat espanyol i també de fora, s’ha col·laborat en la campanya dels esmorzars saludables a les escoles, amb institucions, entitats, empreses, escoles d’hoteleria i restaurants, s’han fet tasts d’oli divulgatius… A més, destaquem de manera especial que la Denominació d’Origen sempre ha estat present a la Fira de l’Oli de la comarca, amb el nostre suport, acció a la qual se li ha donat sempre prioritat. Alhora, hem estat pioners en moltes coses, recentment amb la promoció a través del patrocini del programa de cuina de TV3 Menú Cap de Setmana; cap DOP de Catalunya ni d’Espanya no ho ha fet mai. I també hem tingut algun fracàs, com ha estat el del projecte d’Olis de Catalunya. Hem anat creixent durant aquests quaranta anys. Als seus inicis només teníem una petita oficina i, avui, tot i que l’ànim de créixer no s’ha d’aturar, disposem d’unes instal·lacions i uns recursos adequats per atendre les necessitats i exigències actuals, en gran part gràcies a la Diputació, a qui agreixo i agraïm que sempre ens hagi fet costat. Alhora, també volem deixar constància del nostre agraïment als consellers d’Agricultura pel seu suport. Ens hauria agradat que el cent per cent de les empreses i cooperatives haguessin estat dins de la DO; segurament que hi ha coses que es podien fer millor, però, com a persones que som, difícilment tothom pensa igual. Espero i desitjo que els que continuaran al capdavant d’aquest Consell Regulador lluitin i representin les nostres cooperatives i els nostres pagesos, i, si pot ser, ho facin encara més del que nosaltres ens hi hem esforçat, perquè la DOP Les Garrigues sí que té futur; la qualitat sempre en tindrà; s’haurà de treballar molt, i no tinc cap dubte que així es farà. Per acabar, faig esment de la premsa, què ha estat un gran mitjà de comunicació durant aquesta trajectòria i agraeixo la col·laboració de tots els professionals que hi heu estat.

Per molts anys a tothom.

Joan Segura Segura President del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues9

Recull de publicacions històriques

de

Recull

publicacions

històriques11

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

DiJoUs, 22

De setembre De

1966

Ja l’any 1966 el diari La Vanguardia es feia ressò que a la zona lleidatana de les “Borges Blanques i les Garrigues” es produïa l’or líquid de més quirats que existia al món.


12

3r acord per portar a l’Assemblea del 16 d’octubre de 1968: Aconseguir la denominació d’origen de l’oli Borges Blanques.

Diari La Vanguardia Española

Dissabte, 5 D’oCtUbre

De

1968

A la reunió del 4 d’octubre de 1968, celebrada a l’Ajuntament de les Borges Blanques amb representants del sector oleícola, un dels acords que s’hi va prendre fou portar a l’assemblea prevista per al 16 d’octubre l’acord d’aconseguir la denominació d’origen d’oli Borges Blanques. Aquesta assemblea tenia caràcter nacional, la presi-

dia el president del Sindicato Nacional del Olivo i s’hi preveia l’assistència de milers d’olivarers. Aquells anys no eren favorables a les exportacions i les importacions de soja feien molt de mal al mercat de l’oli d’oliva espanyol.


13

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

DimeCres, 6

De maig De

1970

La mateixa Vanguardia, al maig de 1970, publicava el reconeixement a l’oli de les cooperatives de la zona amb la medalla d’or a l’exportació i a la producció, fent referència al fet que l’Administració ho tingués en compte per a portar a terme les conclusions adoptades a l’assemblea d’olivarers de les Borges Blanques. A principis dels anys 1970 la zona travessava moments incerts per les mesures que impedien l’exportació.

Diari La Vanguardia Española

DimeCres, 27

De maig De

1970


14

El novembre de 1973 també se’n feia ressò, fent palès que aquests olis sempre s’han exportat per la seva extraordinària qualitat, que servia per a la millora d’altres tipus d’olis, i que la producció de Lleida mai no ha perjudicat el mercat interior atesa la poca quantitat que se’n produeix. El ministre d’Agricultura, davant la preocupació dels pagesos, es va comprometre a estudiar-ho pel greu problema econòmic que suposava a la comarca. La inquietud del territori es feia palesa, i treballava amb les administracions per aconseguir la denominació d’origen. Aquell mateix 1973 comença el projecte de Reglament de la Denominació d’Origen Borjas Blancas. L’Administració nomena un consell provisional presidit pel Sr. Pere Bofías Padrós, delegat d’Agricultura a Lleida, amb representació de cooperatives, Germandat Sindical, elaboradors i envasadors del territori.

Diari La Vanguardia Española

DiJoUs, 29

De NoVembre De

1973


15

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

DiJoUs, 10

De geNer De

1974

El millor oli del món, l’orgull de produir-lo, la constància d’uns pagesos que massa insistentment es trobaven amb males collites i que l’exportació era l’única sortida, el mercat italià sabia apreciar el sabor únic de l’oli de les nostres comarques. L’objectiu dels agricultors que habien sabut agrupar-se en cooperatives, era evitar el frau, el prestigi del nostre oli era reconegut des de feia anys i s’havia de garantir

que l’oli Borjas Blancas procedia únicament de les nostres comarques. En iniciar-se l’any 1974 la prohibició de les exportacions, feia perillar l’economia de la zona, molts contractes havien estat signats, però si no arribaven les llicències d’exportació, la producció d’oli estava immobilitzada a les almàsseres...


16

Al març de 1975, i en el marc de l’assemblea multitudinària d’olivarers celebrada a Lleida, una de les peticions era que fos concedida la denominació d’origen, de la

Diari La Vanguardia Española

Dimarts, 4

De marÇ De

1975

qual ja s’havia tramitat la sol·licitud a les administracions corresponents (publicacions als diaris La Vanguardia i ABC).


17

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

Dimarts, 4

De marÇ De

1975


18

Diari ABC

Dimarts, 4

De marÇ De

1975


19

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

DiJoUs, 15

De maig De

1975

La problemàtica per a exportar oli de les Garrigues a Itàlia persistia i la necessitat de reconeixement de la denominació d’origen era imperiosa. La Vanguardia se’n feia de nou ressò aquell mateix any, al maig, al·ludint a

la necessitat d’aconseguir la denominació d’origen per afavorir els tràmits d’exportació de l’oli Garrigues i evitar les especulacions amb altres olis.


20

Diari La Vanguardia Española

DiVeNDres, 13

De JUNY De

1975

Al juny, primeres declaracions que va fer el governador civil de la província, des de la presa de possessió del càrrec, en les quals manifestava que el primer gran pas per a resoldre-ho era aconseguir el reconeixement de la denominació d’origen.


21

Recull de publicacions històriques

Al juliol, el mateix diari continuava fent-se ressò de la problemàtica de l’oli de les Garrigues, que continuava emmagatzemat i sense possibilitat d’exportació, tot i que ja es publicava que continuava endavant la petició de reconeixement de la denominació d’origen com la millor solució per identificar l’oli de les Garrigues de cara a l’exportació i diferenciar-lo dels succedanis.

Diari La Vanguardia Española

DimeCres, 13

De JULioL De

1975


22

Diari ABC

DimeCres, 17

De setembre De

1975

Al setembre se celebrava una reunió de les germandats sindicals de trenta municipis de la comarca de les Garrigues i es nomenava una comissió, encarregada de traslladar al ministre la greu problemàtica. Ja es començava a veure llum al reconeixement de la denominació d’ori-

gen mitjançant el director d’indústries i Mercats d’Origen de Productes Agraris, del president de l’Institut Nacional de Denominacions d’Origen (INDO) i del ministre d’Agricultura, Sr. Allende García-Báxter.


23

Recull de publicacions històriques

Amb l’Ordre Ministerial de 28 d’octubre de 1975 es crea la Denominació d’Origen Borjas Blancas.


24

Tot i que encara no s’havia publicat al BOE, dos dies després La Mañana i La Vanguardia publicaven aquest reconeixement, i el 20 de novembre la Comissió Permanent de la COSA demanava urgentment a l’Administració que activés la publicació de concessió de la DO.


25

Recull de publicacions històriques

Diari La Mañana

DiJoUs, 30 D’oCtUbre

De

1975


26

Diari La Vanguardia Española

DiVeNDres, 31 D’oCtUbre

De

1975


27

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

Dissabte, 1

De NoVembre De

1975


28

Diari La Mañana

DiUmeNge, 16

De NoVembre De

1975

Diari La Vanguardia Española

DiJoUs, 20

De NoVembre De

1975


29

Recull de publicacions històriques

El 20 de novembre de 1975 al BOE núm. 278 es publica l’ordre de reconeixement de la DO. És la primera denominació d’origen d’oli i la primera alimentària reconeguda a l’Estat espanyol.


30

Diari La Vanguardia Española

DiVeNDres, 22 D’oCtUbre

De

1976

Gairebé amb la denominació d’origen a punt de ser reconeguda, el 22 d’octubre l’Ajuntament de Tàrrega s’adhereix a la petició de la Germandat Sindical d’incloure el terme municipal a la DO, ja que se l’exclou, tot i que tradicionalment l’incloïen.


31

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia Española

Dimarts, 28

De NoVembre De

1978

El Consell provisional, amb l’assessorament de l’INDO, redacta un projecte d’estatuts que es van presentar al Ministeri d’Agricultura i, un cop aprovats, el 10 de maig de 1977.

Des del 1977 fins al 1980 no es produeix cap tipus d’activitat, ja que s’esperava el Consell definitiu.


32

A finals de l’any 1980 es torna a activar aquesta tasca mitjançant contactes amb la Conselleria d’Agricultura; llavors s’esperava que els traspassos del Govern central fessin arribar aquestes competències a la Generalitat. Durant aquesta espera, es va creure convenient anomenar una comissió gestora que es preocupés de portar a terme qualsevol activitat referent a la Denominació d’Origen i que procurés representar provisionalment els integrants de la DO davant l’Administració. La seva primera activitat fou contactar amb la Conselleria d’Agricultura reclamant la reactivació de les gestions necessàries per a consolidar la DO. L’any 1981, d’aquests contactes sorgí la reunió a les Borges Blanques, presidida per Jordi Peix i Jaume Ciurana, amb representants de la zona. Es va tractar:

Diari La Vanguardia Española

DimeCres, 18

De Febrer De

1981

a) un possible canvi de nom de la DO, es va fer una votació i per majoria guanyà el nom de “Garrigues”; b) la necessitat de difondre i propagar en l’àmbit de Catalunya les qualitats de l’oli, amb la promesa de la Generalitat de donar suport a aquestes iniciatives, i sorgeix la idea de la c) primera Festa de l’Oli a Catalunya, quedant de donar-hi suport i comprometent-se totes les cooperatives a pagar la quantitat que els correspongués segons la producció d’olives d’aquella campanya; d) l’edició d’un llibre que parlés de la cultura, l’elaboració, el cultiu, les receptes... La inquietud del canvi de nom ja es feia palesa l’any 1981.


33

Recull de publicacions històriques

Diari La Vanguardia

DimeCres, 18

De Febrer De

1981


34

26/04/1981. Primera Festa de l’Oli, a les Borges Blanques, amb la visita del President de la Generalitat. Hi participa la totalitat de la zona i per primera vegada s’exposa l’oli representatiu de la zona Garrigues per a la promoció i venda. També hi participen Siurana, Baix Ebre i Montsià. En aquells moments es va considerar la primera promoció important dels olis verges de Catalunya recolzada per la Generalitat.

S’inicia una ronda de reunions sectorials amb les operadores inscrites per a la divulgació de la DO i per a explicar-ne finalitat, funcions i avantatges. Després d’aquest torn de reunions sectorials es convoca una assemblea general perquè cada cooperativa porti els acords presos amb els socis, mitjançant certificat d’assemblea. Alhora els membres del Consell Regulador s’ofereixen per assistir a les reunions que se’ls demani.

7/06/1981. La Comissió Gestora convoca les cooperatives. Les despeses originades per la primera Festa de l’Oli es paguen amb una participació de 0,05 ptes./kg d’oli produït durant la campanya 1980/1981. Un dels temes que més preocupa en aquells moments és l’autorització de l’Administració per a fer les eleccions del Consell definitiu.

2/11/1985. Assemblea general. S’exposa que el Consell Regulador portarà a terme un control de qualitat a través del seu veedor, funció per a la qual s’ha escollit Ramon Llauradó. S’explica com es prendran les mostres (per triplicat) i, havent obtingut resultats, el Consell Regulador facilitarà les etiquetes i els precintes corresponents.

13 i 14/03/1982. La Comissió Gestora havia proposat a l’Administració la celebració de la segona Festa de l’Oli i, previ estudi de la Conselleria d’Agricultura, se celebra al Born, a Barcelona. S’editen unes etiquetes amb la relació de totes les cooperatives elaboradores i l’Administració autoritza a envasar, únicament i exclusivament, unes botelles destinades a aquesta segona Festa de l’Oli. Tingué molt bona acollida i es van oferir els olis verges catalans al President de la Generalitat. Les cooperatives contribueixen amb 0,05 ptes./kg d’olives produït durant la campanya 1981/82 per a pagar les despeses. 11/08/1982. Ateses les competències traspassades a la Generalitat, es convoquen les primeres eleccions del Consell Regulador. Les candidatures als diferents censos s’elegeixen mitjançant votació en una assemblea de cooperatives. 3/03/1983. Se celebren les eleccions i es vota a Llardecans i a les Borges Blanques. Fou la primera Denominació d’Origen que va celebrar eleccions democràtiques.

Amb el suport de la Diputació s’han editat 25.000 díptics i amb el de la Generalitat s’han elaborat les plaques amb l’anagrama de la DO per a col·locar a les façanes com a distintiu de quins són els membres inscrits a la DO. També es comunica que s’està pensant a fer uns cartells per col·locar a les entrades de tots els municipis i s’ha demanat ajuda als ajuntaments per al seu finançament. 26/03/1993. Arran de la dimissió del president, el Sr. Flix, es nomena president del Consell Regulador el Sr. Joan Segura. En diverses assemblees de les operadores inscrites s’anava demanant el canvi de nom “Borjas Blancas” pel de “Les Garrigues”. 1993. El canvi de nom. Amb l’Ordre de 9 d’agost de 1993, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, es modifica el nom de la Denominació d’Origen Borges Blanques pel de Denominació d’Origen Les Garrigues (DOGC 1784 de 16/08/1933), i amb l’Ordre 1557 del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 19 de gener de 1994, es ratifica el canvi de nom (BOE de 22 gener de 1994).


35

Recull de publicacions històriques

Diari Segre

DiJoUs, 12

De maig De

1983

11/05/1983. Primera reunió del Consell Regulador electe a la Granadella, presidida per Jordi Peix i Masip, director general de Producció i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura (en representació del conseller d’Agricultura, Agustí Carol i Foix), acompanyat pel director general de l’INDO, Rafael Garcia Faure. Constitució definitiva del Consell Regulador.


36

Diari La Mañana

DiJoUs, 12

De maig De

1983

Publicació del diari La Mañana del 16 de gener de 1998, amb motiu de la I Fira de l’Oli de les Borges Blanques.


37

Recull de publicacions històriques


38

1996, RECONEIXEMENT EUROPEU De conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/96, de la Comissió Europea, d’Agricultura i Desenvolupament Rural, DOCE núm. L 148 (21/06/1996), es registra com a DOP Les Garrigues.


Les assemblees41

Les assemblees

Diari La MaĂąana

DiLLUNs, 18

De maig De

1987

Assemblea a Castelldans.


42

Diari Segre

DÈCaDa

De

1980

Assemblea de la Denominació d’Origen Borges Blanques.

Diari Segre

30

De NoVembre De

1987

Assemblea de la Denominació d’Origen Borges Blanques a l’Albagés.


43

Les assemblees

Diari La Mañana

DiUmeNge, 29 D’oCtUbre

De

1995

Assemblea de la Denominació d’Origen Les Garrigues a Arbeca.


44

Assemblea DOP Les Garrigues, Maials 2009.

Assemblea DOP Les Garrigues, La Floresta 2014.

Les assemblees sempre han estat l’espai per a debatre i posar en comú projectes i propostes del Consell Regulador i de les cooperatives inscrites i prendre els acords de manera conjunta i democràtica.


Les gelades del 200147

Les gelades del 2001

Per a la Denominació d’Origen Les Garrigues i per al territori hi va haver un abans i un després del que coneixem per LES GELADES DEL 2001. El dia 15 de desembre de 2001 el territori i gran part de Catalunya es van cobrir de blanc; durant onze dies les oliveres van suportar una capa de neu amb temperatures

POR perquè les oliveres mai no tornarien a ser les mateixes.

que, ens molts casos, van superar els 15º sota zero. Quan la neu es va fondre van quedar unes imatges molt doloroses d’unes oliveres totalment malmeses, cosa que faria perillar la viabilitat de moltes de les explotacions de la zona i l’economia del territori.


48

Diari Segre

27 De Desembre De 2001

Diari La Vanguardia

25-26

De Desembre De

2001

Declaracions del President de la DOP Les Garrigues. Les cooperatives de la Denominació d’Origen Les Garrigues es van trobar amb unes inversions fetes, en alguns casos quantioses, uns treballadors majoritàriament del municipi i uns pagesos que no sabien com fer front a la situació.


49

Les gelades del 2001

Diari La Mañana

LLeiDa, 27

De Desembre De

2001

Finques que no es recuperarien, arbres centenaris no serien mai més el que havien estat, les plantacions noves havien quedat totalment malmeses. 37.000 hectàrees d’oliva arbequina van deixar de produir, el 90% de la producció es va perdre, el 80% de les cooperatives va tancar amb importants pèrdues posant en perill la supervivència de moltes famílies. Les pèrdues van ser milionàries, mes de 8.000 professionals afectats i la crisi amenaçava allargar-se durant anys fins que les oliveres tinguessin temps per recuperar-se. Les pèrdues dels productors de la Denominació d’Origen Les Garrigues es van calcular en 19 milions d’euros. Les cooperatives suportaven unes despeses fixes molt difícils de cobrir, ja que la producció era inexistent i aquests costos eren uns 4 cèntims per quilo d’oliva. Moments de molta angoixa, el futur no es podia encarar amb optimisme.


50

Diari La Mañana

LLeiDa, 5

De geNer De

2002

Les reivindicacions de la Denominació d’Origen Les Garrigues van començar ben aviat, la implicació de les administracions era cabdal si es volia salvar el territori.

Per tot això, el sector es va unir i va treure tota la seva força, el sentiment de frustració ben aviat es va convertir en un sentiment reivindicatiu davant les administracions, sol·licitant ajudes per pal·liar el drama de moltes famílies i perquè vetllés pel manteniment d’un cultiu arrelat al territori, garantint el paisatge de la zona. Així naixeria un moviment que la Denominació d’Origen va impulsar, participant activament en la creació de LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LES TERRES DE L’OLIVERA.

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LES TERRES DE L’OLIVERA, amb el suport de les cooperatives. La plataforma va dur a terme reivindicacions històriques en el sector i que continuen en la memòria de tothom.

Diari Segre

LLeiDa, 5

De geNer De

2002


51

Les gelades del 2001

Diari Segre

LLeiDa, 10

De geNer De

2002

Diari La Mañana

LLeiDa, 9

De geNer De

2002

La Denominació d’Origen Les Garrigues acordà amb les cooperatives suspendre totes les exportacions d’oli per a poder garantir el subministrament als consumidors que havien estat fidels durant anys.

Diari Segre

LLeiDa, 10

De geNer De

2002


52

El 24 de novembre de 2002, gairebé un any després de les gelades, el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Les Garrigues, amb totes les cooperatives, es van reunir a Cervià amb el conseller d’Agricultura, Sr. Josep Grau, per portar-lo a visitar els camps d’oliveres i explicar-li la situació en què es trobava el sector. En aquesta reunió se li va fer entrega d’un tros d’olivera malmesa i d’un setrill d’oli buit, demanant-li que les ajudés a tornar-lo a omplir.


53

Les gelades del 2001

Diari Segre

1

De marÇ De

2003

El Govern de la Generalitat va acordar unes ajudes per al sector. Durant tot l’any 2003 es van esperar unes ajudes que no arribaven; les primeres reivindicacions es van fer als despatxos on la plataforma Diari Segre va negociar les ajudes promeses, un cop esgotades totes les vies ad17 De geNer De 2003 ministratives i amb el canvi de govern a la Generalitat de Catalunya,al desembre de 2003, la Plataforma va decidir en les diferents assembles fetes arreu del territori sortir al carrer a expressar el seu descontentament i la seva preocupació. La PLATAFORMA EN DEFENSA DE LES TERRES DE L’OLIVERA, recolzada sempre per les cooperatives, va ser el primer sector que va sortir al carrer amb protestes i manifestacions adreçades al Govern del tripartit. Des de l’abril fins a l’octubre de 2004 van ser moltes i contundents les accions que es van dur a terme, però al mateix temps necessàries.

La plataforma va crear unes samarretes històriques a la comarca per a reivindicar i promocionar l’oli i que van protagonitzar totes les protestes i mobilitzacions amb el lema JO ESTIMO L’OLI.


54

El pagesos van haver de sortir al carrer amb els tractors per fer sentir la seva reivindicaciĂł. El sector va protagonitzar moltes accions i no sols al territori, les reivindicacions tambĂŠ es van portar davant el Parlament de Catalunya.

Les manifestacions van ser contundens però, al mateix temps, reivindicatives i en família.


55

Les gelades del 2001

Durant l’estiu del 2004 els talls de carretera, tant a la N-340 com a la C-12, van ser freqüents. Cal remarcar, i donar-los les gràcies, la paciència que van tenir els conductors que s’hi van veure afectats. Diari Segre

14

De JULioL De

2004

Davant l’actitud de l’Administració, que sols donava allargues als pactes, les protestes van continuar a tots els nivells.


56

Diari Segre

Dissabte, 28 d’agost

de

2004

Reivindicacions al carrer, al Parlament, reunions amb la ministra d’Agricultura, amb la Diputació i amb l’Ajuntament de Lleida. Tothom a l’UNA per lluitar pel futur d’una comarca i la seva gent.


57

Les gelades del 2001

Finalment es van pactar les ajudes. Les reivindicacions d’un sector de gent amb molta força i empenta que es van posar al capdavant, convençuts que el conreu del territori s’havia de salvar. I així va ser, les cooperatives i els pagesos de la Denominació d’Origen han continuat endavant, s’ha mantingut el territori, s’han mantingut les cooperatives, s’ha mantingut la gent treballant. Aquesta és la força que va manifestar el sector, la voluntat que va demostrar el Parlament, malgrat l’oposició d’alguna gent, i l’ajut del Conseller, Sr. Grau, que va creure en la causa dels pagesos de l’oli. Abans i després, un record amarg, però la satisfacció d’una feina ben feta que va permetre encarar el futur i la continuïtat del territori.Promoció:

· Fires ·  Insercions publicitàries ·  Jornades i congressos d ins el marc de les fires61

Promoció: Fires, Insercions publicitàries, Jornades i congressos dins el marc de les fires

Diari La Vanguardia

CataLUÑa. Dimarts, 28 D’abriL

Diari La Vanguardia De

1981

L’any 1981 es va celebrar a les Borges Blanques la primera Festa de l’Oli de Catalunya, presidida pel President de la Generalitat, M. Hble. Sr. Jordi Pujol. L’alcalde de les Borges Banques, Il·lm. Sr. Bardia, durant la seva intervenció va fer referència a l’oli de la comarca, recordant que durant l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929 es va consolidar el nom “Borjas” com a denominació d’alta qualitat i prestigi dels olis de la zona en els mercats extrangers. En aquesta festa d’àmbit de Catalunya van ser presents, a més dels olis de la comarca, els olis de la DOP Siurana i del Baix Ebre – Montsià.

CataLUÑa. DimeCres, 10

De marÇ De

1982

La 2a Festa de l’Oli de Catalunya es va celebrar al recinte del Born, a Barcelona, els dies 12, 13 i 14 març de 1982. La festa estava encarada als olis de qualitat, motiu pel qual solament van participar els olis amb Denominació d’Origen: DO Borges Blanques i DO Siurana, i on també es va convidar els olis del Baix Ebre – Montsià, que van ser els únics que no tenien certificat de qualitat, ja que en aquella zona encara no tenien el reconeixement de Denominació d’Origen. Es va organitzar una jornada divulgativa sobre la qualitat dietètica de l’oli d’oliva verge a l’Escola d’Agricultura de Barcelona, i el dia 13 una rua per les Rambles i la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, amb carros de pagesos simbolitzant l’arribada de l’oli nou a Barcelona. Durant tres dies, al recinte del Born, els pagesos de l’oli amb Denominació d’Origen, reconegut en aquell moment a Catalunya, van donar a conèixer i van vendre oli als consumidors. Es van elaborar uns plats al·legòrics per la festa, que es venien als visitants que volien tastar l’oli amb pa amb tomata i amb torrades.


62

Fitxa promocional editada pel Departament d’Agricultura.

DENOMINACIÓ D’ORIGEN Reglament 0. M. 10-5-1977 BOE 13-7-1977 CONSELL REGULADOR Pla de la Vila 33, 2n 25177 LA GRANADELLA Tel. (973) 11 04 02

Diari YA

27 D’abriL

De

1983

Inserció al suplement del diari YA.


63

Promoció: Fires, Insercions publicitàries, Jornades i congressos dins el marc de les fires

A la reunió del Consell Regulador del 10 juny de 1986 es pren l’acord, per unanimitat, d’emprendre la tasca de promocionar l’oli de la zona, emparat per la Denominació d’Origen Borges Blanques. La primera Festa de l’Oli de les Garrigues es va celebrar a l’Albagés l’any 1985, dins el marc de les Jornades Agràries de la comarca. La Denominació d’Origen va organitzar la festa en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi, els Serveis d’Extensió Agrària de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.

LES PRIMERES FIRES COM A DO BORGES BLANQUES Des de l’inici, una de les accions de promoció que més han donat a conèixer la Denominació d’Origen i més l’ha apropada al consumidor són les fires. Un cop presa la decisió, la primera fira a la qual es va assistir va ser la Fira de productes amb Denominació d’Origen i distintius de Qualitat al Palau Robert, a Barcelona, el setembre d’aquell mateix any, dins el marc de les Festes de la Mercè.


64

Diari La Mañana

Dimarts, 25

De setembre De

1990

Mostra d’olis d’oliva que es va presentar a la Fira de Sant Miquel de Lleida, l’any 1990. Tots els olis eren de la DO Borges Blanques i DO Siurana.

Fira de Sant Miquel, 1991, inaugurada pel Conseller d’Agricultura, Hble. Sr. Joan Vallvé. A la fotografia, visita l’estand de la DO Borges Blanques, on el va rebre el president del Consell Regulador, Sr. Ramon Flix.

Diari La Mañana

DiUmeNge, 27

De setembre De

1992. Diari

De La Fira.

El president de la DO Borges Blanques va anunciar que l’any vinent la Fira de Sant Miquel tindria un monogràfic de l’oli, aquestes declaracions les va fer dins el marc de la reunió hispano-

italiana del sector de l’oli, que es va celebrar a Lleida, l’any 1992, durant la Fira de Sant Miquel, reunió a la qual va assistir el vicepresident del Consejo Oleícola Internacional, Sr. Mohamed Tensamani.


65

PromociĂł: Fires, Insercions publicitĂ ries, Jornades i congressos dins el marc de les fires

Diari Segre

DiUmeNge, 27

De setembre De

1992


66

Al llarg dels anys la Denominació d’Origen ha estat present en més d’un centenar de fires, congressos i presentacions.


67

Promoció: Fires, Insercions publicitàries, Jornades i congressos dins el marc de les fires

ALGUNES FIRES, CONGRESSOS I PRESENTACIONS EN LES QUALS HA PARTICIPAT LA DOP LES GARRIGUES AMB ESTAND PROPI Fira de productes amb denominació d’origen i distintiu de qualitat, al Palau Robert, a Barcelona (la primera a la qual es va assistir fent promoció genèrica) Fira de l’Oli al Maremagnum de Barcelona Fira de Nadal, al Palau de Vidre a Lleida

1a jornada tècnica sobre l’oli d’oliva dins el marc de la Fira de Sant Miquel de 1990, amb la Dr. M. Carme de la Torre, catedràtica de Bromatologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Sr. Vicente Fernández, cap de l’Agència de l’Oli d’Oliva a Espanya.

Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques Fira de l’oli de les Terres de l’Ebre, a Jesús (Tortosa) Saló Alimentària, a Barcelona Fira de Sant Josep, a Mollerussa Fira de Sant Miquel, a Lleida


68

Jornada tècnica sobre l’oli d’oliva, dins el marc de la Fira de Sant Miquel (1993), amb la Dra. M. Carme de la Torre, catedràtica de Bromatologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el gastrònom Llorenç Torrado.

Fira Gourmets, a Barcelona Fira SIO (Saló Industrial Oleícola), a Reus Fira dels Productes Artesans, a Viella Fira SIAL (Saló Internacional de l’Alimentació), a París Fira d’Artesania, a Tàrrega Fira de la Candelera, a Molins de Rei


69

Promoció: Fires, Insercions publicitàries, Jornades i congressos dins el marc de les fires

Fira SALICAL (Salón Industrial de la Calidad), a Logronyo, en collaboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Fira de la Perdiu, a Vilanova de Meià Fira de Sant Gaudens, 1994, a França Fira de Productes de Qualitat, a la Provença Presentació de productes amb DOP - IGP als mercats de Barcelona, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura i l’Ajuntament de Barcelona Saló Tecnotast, a Lleida

Fira SISQA (Saló Internacional de Productes de Qualitat), a Tolosa de Llenguadoc

Fira Degusta, a Barcelona Fira España Original, a Ciudad Real


70

Fira del Sabó, a Montgai, en col·laboració amb la Diputació de Lleida

Mostra San Sebastián Gastronòmic, 2010

Mercat de l’Or Líquid del Segrià Sec, a Lleida, en collaboració amb el Consell Comarcal del Segrià

Fira/exposició dins el marc de les Jornades de Prevenció de les Malalties Cardiovasculars, a Lleida

Fira Festa de L’oli amb DOP Les Garrigues, al Mercat de Santa Caterina, a Barcelona, organitzada per la DOP Les Garrigues (1a edició, novembre de 2009 i 2a, març de 2014)

Fira/exposició dins el marc de la Jornada de la Fundació Jaume Arnó per a la Investigació de les Malalties Renals


71

Promoció: Fires, Insercions publicitàries, Jornades i congressos dins el marc de les fires

Jornada De la Terra a la Cuina, a Vic

Nit dels Museus, al Museu Diocesà de Lleida, en collaboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (acte en el qual van participar els diferents productes amb distintiu de qualitat de Lleida)

Festa de l’Oli de la Fatarella, DOP Oli de Terra Alta

Congrés Espanyol de Senologia Mamària, a Lleida

Presentació al Centre Diagonal Mar, de Barcelona, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Presentació de la Casa de Lleida a Barcelona

Fira Gastronòmica LLIBERCAT, a Manlleu Festa de la Primavera, a Sabadell

Congrés Gastronòmic, Lleida Qualitat, en col·laboració amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

Congrés Gastronòmic, Lleida Qualitat, jornades gastronòmiques amb els cuiners Carles Gaig, Nando Jubany i Jordi Roca


72

Congrés Beyond Extra Virgin, a Còrdova


Agermanaments amb altres DOP-IGP75

Agermanaments amb altres DOP-IGP

Agermanaments dins el marc de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques Des de l’any 2004, i dins el marc de la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques, la DOP Les Garrigues s’ha agermanat amb diferents DOP-IGP: 6a Fira (2003) Agermanament DOP Les Garrigues D.O. Espárrago de Navarra

12a Fira (2009) Agermanament DOP Les Garrigues DOP Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya

7a Fira (2004) Agermanament DOP Les Garrigues IGP Patates de Prades

13a Fira (2010) Agermanament DOP Les Garrigues IGP Vedella dels Pirineus

9a Fira (2006) Agermanament DOP Les Garrigues DOP Arròs del Delta de l’Ebre 10a Fira (2007) Agermanament DOP Les Garrigues DO Costers del Segre 11a Fira (2008) Agermanament DOP Les Garrigues D.O.P. Jamón de Teruel


76

14a Fira (2011) Agermanament de la DOP Les Garrigues Pa de Ronyó – IGP Llonganissa de Vic

16a Fira (2013) Agermanament de la DOP Les Garrigues DOP Avellana de Reus

15a Fira (2012) Agermanament de la DOP Les Garrigues DOP Pera de Lleida

17a Fira (2014) Agermanament de la DOP Les Garrigues I.G.P. Ternasco de Aragón


77

Agermanaments amb altres DOP-IGP

18a Fira (2015) Agermanament de la DOP Les Garrigues IGP Calรงot de Valls

19a Fira (2016) Agermanament de la DOP Les Garrigues DOP CavaFira festa al Mercat de Santa Caterina

Barcelona 2009 i 201481

Fira festa al Mercat de Santa Caterina a Barcelona. 2009 i 2014

Al novembre de 2009 la DOP Les Garrigues va organitzar la 1a Fira Festa de l’Oli amb DOP Les Garrigues, al Mercat de Santa Caterina a Barcelona El Consell Regulador i les cooperatives de la Denominació d’Origen van portar l’oli nou a Barcelona, organitzant activitats festives, presentant el primer oli de la collita a les institucions, als clients del Mercat de Santa Caterina i als visitants en general. La DOP i les parades del mercat vàrem engegar una sinergia de col·laboracions, organitzant actes promocionals previs i regals i sortejos durant els dies de la fira festa.

L’acte el va inaugurar el Sr. Joaquim Llena i Cortina, conseller d’Agricultura. Durant els dies de la fira es van

rebre visites institucionals, entitats, associacions, i molta afluència de visitants i compradors.


82

L’afluència de públic va ser constant en els tres dies que va durar la fira festa. El dissabte ens van acompanyar la colla gegantera de Maials amenitzant la fira.


83

Fira festa al Mercat de Santa Caterina a Barcelona. 2009 i 2014

Al març de 2014 es va celebrar la 2a Fira Festa de l’Oli amb DOP Les Garrigues al Mercat de Santa Caterina, seguint la línia de la primera edició. L’oli de les cooperatives amb Denominació d’Origen va ser molt ben acollit pels clients del Mercat de Santa Caterina, les parades del mercat i el públic visitant. Com l’any 2009, els paradistes i la DOP van crear una sinergia fent promoció i divulgació de la fira festa els dies previs, i la DOP va organitzar diversos sortejos durant els dies de fira.Visites als estands de les fires87

Visites als estands de les fires

Durant anys, pels estands de les fires en les quals ha participat la Denominació d’Origen han passat persones rellevants

D’esquerra a dreta, el Sr. José Carlos Romero Herrera, ministre d’Agricultura, el Sr. Ramon Flix, president del Consell Regulador, i el Sr. Salvador Perelló, president de la DOP Siurana.

Començant per la dreta, Sr. Flix, president del Consell Regulador, Sr. Jaume Dalmau, director de Fira de Reus, i l’Hble. Sr. Joan Maria Pujals i Vallvé, llavors conseller de d’Educació (SIO-Saló Industrial Oleícola).

El president de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol, amb el conseller d’Agricultura, Sr. Francesc Xavier Marimon (Fira de Sant Miquel de Lleida).

D’esquerra a dreta: Sr. Flix, president del Consell Regulador, Sr. Narcís Serra, vicepresident del Govern, i el director de la Fira de Logronyo (SALICAL-Salón de la Alimentación y la Calidad).


88

D’esquerra a dreta: el representant de la Fira de Reus, Sr. Josep Iglésias, vicepresident del Consell Regulador, Sr. Ramon Flix, president del Consell Regulador, alcalde de Reus, membres del Consell Oleícola Internacional (COI) i el delegat d’Agricultura a Lleida, Sr. Pere Bofías (SIO-Reus).

Visita del conseller d’Agricultura, Sr. Josep Miró i Ardévol, i de l’alcalde de les Borges Blanques, Sr. Josep Domènech (Fira de les Borges Blanques).

Visita del conseller d’Agricultura, Sr. Francesc Xavier Marimon i Sabaté, i del ministre d’Agricultura, Sr. Vicente Albero Silla, amb el president del Consell Regulador, nomenat d’aquell any, Sr. Joan Segura (Fira de Sant Miquel de Lleida).

El conseller d’Agricultura, Sr. Francesc Xavier Marimon, i el ministre d’Agricultura, Sr. Luis Atienza (Fira de Sant Miquel de Lleida).

El president del Consell Regulador rep el representant del COI (SIO-Reus).

Visita del president de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol, i de l’alcalde de Lleida, Sr. Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).


89

Visites als estands de les fires

Visita del ministre d’Agricultura, Sr. Jesús Posadas, i l’alcalde de Lleida, Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).

El president del Consell Regulador amb el conseller d’Agricultura Francesc Xavier Marimon (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del diputat al Parlament de Catalunya, Sr. Pasqual Maragall, i l’alcalde de Lleida, Sr. Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del conseller en cap, Sr. Artur Mas, el conseller d’Agricultura, Sr. Josep Grau, el president del Consell Comarcal del Segrià, Sr. Gonçal Serrate, i l’alcalde de Lleida, Sr. Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita dels diputats al Parlament de Catalunya, Sr. Josep Antoni Duran i Sr. Josep Maria Pelegrí (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Sra. Marta Ferrusola en una visita a la Fira de l’Oli de les Borges Blanques.


90

La ministra d’Agricultura, Sra. Loyola de Palacio, el president de la Diputació de Lleida, Sr. Ramon Companys i l’alcalde de Lleida, Sr. Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).

El president del Consell Regulador, Sr. Joan Segura, amb el diputat al Parlament, Sr. Ramon Espadaler (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del ministre d’Agricultura, Sr. Miguel Arias Cañete, amb el conseller d’Agricultura i l’alcalde de Lleida, Sr. Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del conseller de Treball, Sr. Ignasi Farreras, i del diputat al Parlament de Catalunya, Sr. Josep Varela (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del president de la Diputació de Lleida, Sr. Josep Pont (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del secretari general del Partit Socialista, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, del President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall, i de la seva esposa, Sra. Diana Garrigosa, i de l’alcalde de Lleida, Sr. Antoni Siurana (Fira de Sant Miquel de Lleida).


91

Visites als estands de les fires

Visita de l’alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, i regidors de l’Ajuntament de Lleida (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del conseller d’Agricultura, Sr. Josep Grau, i del president de la Diputació de Lleida, Sr. Isidre Gavín (Fira de Sant Miquel de Lleida).

Visita del president de la Diputació, Sr. Jaume Gilabert (les Borges Blanques).


92

Visita del President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Artur Mas (les Borges Blanques).

Visita de la consellera de Benestar Social i Família, Sra. Neus Munté (les Borges Blanques).

Visita del president de la Diputació, Sr. Joan Reñé (les Borges Blanques).


93

Visites als estands de les fires

Visita del conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, el president de la Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé, i l’alcalde de les Borges Blanques, Sr. Enric Mir (les Borges Blanques).

Visita del cuiner Sr. Carles Gaig (les Borges Blanques).

Visita del president de la Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé (les Borges Blanques).

Visita del conseller d’Empresa i Coneixement, Sr. Jordi Baiget (les Borges Blanques).

Visita del conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull (les Borges Blanques).

Visita de la consellera d’Agricultura, Sra. Meritxell Serret (les Borges Blanques).Col¡laboracions

promocionals i accions de

promociĂł d irecta97

Col·laboracions promocionals i accions de promoció directa

Les col·laboracions amb entitats i altres denominacions d’origen vénen de lluny. Al novembre de 1995 el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de les Garrigues, la Fundació la Caixa i Olis de Catalunya van organitzar a les Borges Blanques el I Simposi de l’Oli d’Oliva Arbequina, al qual van assistir 350 participants de tot Espanya.

El conseller d’Agricultura, Sr. Francesc Xavier Marimon, el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Sr. Francesc Piñol, l’alcalde de les Borges Blanques, Sr. Miquel Àngel Estradé, el president de la DOP Siurana, Sr. Salvador Perelló, i el president de la DOP Les Garrigues, Sr. Joan Segura.


98

Conjuntament amb el simposi es va celebrar la primera Festa de l’Oli Novell organitzada pel Departament d’Agricultura, el Consell Comarcal, la Denominació d’Origen Siurana i la Denominació d’Origen Les Garrigues sota el lema “L’oli novell ja és aquí”, que va presidir el Conseller d’Agricultura, Sr. Francesc Xavier Marimon.


99

Col·laboracions promocionals i accions de promoció directa

Col·laboracions de la DOP Les Garrigues, 1991-2015 El I Congreso Internacional de Alimentación, Nutrición y Dietética, que es va celebrar a Toledo, 1991. Tasts guiats d’oli, 1993/2016. Curs de cuina a benefici de les Germanetes dels Pobres, 1993/2008.

Institut Municipal d’Investigació Mèdica. Estudi “L’efecte antioxidant de l’oli d’oliva com a mecanisme protector de les malalties coronàries”, 1997/2004. El llibre Menjar bé a Catalunya, 1197/1998. Representació de la Fira Oleum d’Itàlia, 1997/1998.

Sopar a benefici de les Germanetes dels Pobres (fins aquell any, es feia un curs de cuina), 2009/2012.

Fira de Sant Miquel, 1993.

Obsequis al Ministeri d’Agricultura per a personalitats visitants de la UE (diverses vegades)

Fundació Adesmas de Lleida (contra l’alzheimer) dels olis amb DOP Les Garrigues, 2000/2003.

Acció a Casablanca (Marroc), 1997/1998. Onda Rambla, concursos, 1997/1998.

La UB per l’estudi d’investigació sobre els continguts i la diferenciació dels polifenols, 2000/2005.

La UdL al Congrés d’Economia Agrària d’Espanya celebrat a Lleida, 1997/1998.

L’Escola d’Hostaleria de Terrassa a la Fira de Terrassa i Girona, 2001/2002.

Mostra gastronòmica, 1997/2015.

La presentació del llibre de cuina Cocinar para ser feliz de Carme Ruscalleda, 2001/2002.

Escola d’Hostaleria de Gijón, 1998/1999. El Ministerio de Agricultura amb la presentació “Alimentos de España”, 1998/1999. El Fòrum de Qualitat de Barcelona, 1998/1999. La Fundación Española de Nutrición, 1999/2000. El llibre Comer bien en España, 2000/2001. El llibre A la mediterrània, alimentació saludable, Caixa de Sabadell, 2000/2001. Les Bodegas Torres, curs sobre qualitat adreçada als socis, 2000/2001.

La Facultat de Farmàcia de la UB per fer un estudi dels polifenols, 2001/2004. L’Escola d’Hostaleria de Lleida en el concurs de joves cuiners 2001/2004. AECC de Lleida. Catalunya contra el Càncer, 2002/2003. La revista Mercacei, “Los encuentros de Mercacei”, 2002/2003. El DARP, 2002/2003. Sobres de sucre amb Cafès Brasilia.


100

Col·laboració amb els penyistes de l’Aplec del Cargol

16è APLEC

DEL

CARGOL

maig 1995

La URV de Tarragona, estudi al voltant de les DOP de Catalunya, 2002/2003.

El Club Esportiu Xino-xano Orientació (XXO), 20042011.

Ajuntament de Lleida amb la presentació de la ciutat a Madrid, a l’estació Atocha (AVE), 2002/2003.

La campanya 2005/2006, el DARP i la Federació DOPIGP van començar a fer la promoció, 2005/2006.

Col·laboració amb l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Lleida amb els esmorzars saludables, 2002-2015.

Col·laboració amb el Congrés UGT de les Terres de Lleida, 2005/2006.

El Grup Parlamentari Català al Senat per l’acció de promoció de l’oli català a Madrid, 2003/2004.

Institut de Secundària de la Granadella en l’acte d’agermanament amb la ciutat de Perpinyà, 2005/2006.

Per la creació de la Federació DOP – IGP, 2003/2004.

Actes amb els cuiners del restaurant Carballeira, Cal Molina de Torrefarrera i Oasis, 2005/2006.

El congrés d’ERC celebrat a Lleida, 2003/2004. J. Ballesté, promocions amb el llibre Aprendre a Menjar, 2003/2004.

Cursa d’oli de les Borges Blanques, 2005-2013.

La federació de Colles de l’Aplec del Cargol a la setmana gastronòmica a Madrid, 2003-2005.

El JARC en la 1a Festa del Pa amb Tomata, 2006/2007.

L’acte al Parlament d’Europa (Simulació Europeu Canadà-Quebec-Europa), 2004/2005.

La Trobada d’Armats de Catalunya a Lleida, 2006/2007. La reunió de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària, 2006/2007.

DARP, 2004/2005.

La Confederació de Cooperatives Agràries d’Espanya en l’acció de promoció, 2007/2008.

UNAE, seccions divulgatives d’oli verge extra amb DOP, 2004/2005 – 2008/2009.

“Zumo de oliva 100%” celebrat a Lleida amb 120 investigadors de tot l’Estat, 2007/2008.

El Concurs de Grallers, 2002-2008.

El Grup de Sanejament Porcí i ANAPORC, 2007/2008.

El Campionat de Internacional de Tennis Taula, 20042009.

La Universitat Ramon Llull i la Marató de TV3 a través de la Dra. M. Josep Rosselló, 2007/2008.


101

Col·laboracions promocionals i accions de promoció directa

Institut Nacional de la Seguretat Social a la jornada de directius de tot Espanya que se celebra a Lleida, 20072008. La UdL en diferents actes que es duen a terme des de l’Àrea de Protocol, 2007-2015. Col·legi d’Enginyers de Lleida amb el sopar anual de l’entitat, 2007-2015. Col·legi d’Advocats de Lleida en un acte de la institució, 2008/2009. Ajuntament de Constantí, en l’edició de Fira-Grossa del municipi, 2008/2009. Ajuntament de Lleida a FRUINÀRIA, 2008/2009. Confraria de Pescadors de Palamós, dins el marc de la Fira Degusta, 2008/2009. FEHR, 2007/2015. Unió de Magatzemistes del Ferro de Catalunya i Balears, 2007/2009 Port de Barcelona, amb el Programa d’Acció Logística Justa, 2008-2011. Campanya ImpliCA’T, FCAC a la Vetllada Gastronòmica a París, 2009/2010. El Dia Mundial del Ronyó a través de la Fundació Jaume Arnó, 2009/2010. Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya COEAC en l’acte del dia de Sant Isidre, 2009-2015. Unitat de Control de Gestió Sanitària de Lleida, 2010/2011. Congrés de Medicina Esportiva, 2010/2011.

Federació de Curses d’Orientació de Catalunya. El Club Tennis Taula de les Borges Blanques. Inserció a la revista del Consell Comarcal de les Garrigues. La guia de vins de Catalunya. La mostra gastronòmica de les Garrigues. Accions de promoció directes de la DOP Les Garrigues, 1997/2015. Acció de promoció al diari El Mundo, 1997/1998. Acció de promoció a la Cadena Cope amb el programa emès des de Lleida, 1997/1998. Las Tardes de la Cope, amb Mari Cruz Soriano. Acció de promoció amb l’Escola de Futbol de les Garrigues, 1997-1999. Acció de promoció amb la Fira de Verona SOL’98, 19971999. Acció de promoció a la guia Ara Lleida, 1997-2001. Acció de promoció a la revista Ara Lleida, 1997-2008. Acció de promoció amb un curs de tast d’oli per a cooperatives i socis, 1999/2000. Acció de promoció conferència “Alimentació mediterrània”, Dra. M. Carme de la Torre, 2000/2001. Acció de promoció conferència “L’oli d’oliva verge extra inactiva el colesterol dolent”, amb la Dra. M. Isabel Covas, organitzada per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la DOP Les Garrigues, 2002/2003. Acció de promoció a la revista Oleo amb un article de les Doctores M. Paz Romero i M. José Motilva, 2002/2003.

Diari Segre, amb lots de productes per als subscriptors, 2010-2012.

Acció de promoció al Parc Temàtic de l’Oli, 2002/2009.

L’empresa Aritmos amb el sorteig de regals als seus clients, 2011/2012.

Acció de promoció en l’agenda dels 40 Principals, editada per Ràdio Lleida, 2003/2004.

Solidària amb el municipi del terratrèmol, 2011/2012.

Acció de promoció en el fullet divulgatiu de Ràdio Lleida – Cadena Ser, 2003/2004.

de

Llorca,

arran

M.A.P.A. Fira de Florència. Llibre Productes de la Terra. Grup d’Estudis Alimentaris de la UB, inventari de productes tradicionals. La Universitat Ramon Llull, alumnes de nutrició. Acció de promoció amb la Cadena Ser programa Empresaris. Institut Nacional de la seguretat Social (INSS).

Acció de promoció a la revista Agroactivitat, 2002/2015.

Acció de promoció a la guia Mercasa, Alimentación en España 2003, 2003/2004. Acció de promoció al Museu d’Aigua de Mollerussa, 2001-2006. Acció de promoció amb la participació en el Programa Origin de l’Associació de les Regions d’Europa, 2003/2006. Acció de promoció com a patrocinadors de la Volta Ciclista a Lleida, 2004/2005.

El Congrés de Matemàtica Discreta i Algorítmica.

Acció de promoció al diari El Periódico de 108.000 fullets, 2004/2005.

Edició de fullets divulgatius de les DOP.

Acció de promoció al diari El Periódico, 2004/2005.

Edició d’un vídeo de la DOP Les Garrigues.

Acció de promoció a la revista Què fem?, 2004/2005.

Campanya promocional amb la Federació DOP – IGP.

Acció de promoció amb tasts guiats adreçats als restaurants de Lleida, 2004/2005.

Acte a Brussel·les del Patronat Català Proeuropa.


102

Acció de promoció al fullet del Departament de Salut de l’Ajuntament de Lleida Ep, menja bé!, 2004/2005.

Acció de promoció Congrés de la Facultat de Filologia Francès de la UdL, 2006/2007.

Acció de promoció amb entrevistes a tots els presidents de les cooperatives inscrites, publicades al diari Som Garrigues, 2006/2007.

Acció de promoció Jornada d’Infermeria que es va celebrar a Lleida, 2006/2007.

Acció de promoció a l’Elipsos Trenhotel, 2006/2007.

Acció de promoció Degustació de l’oli de la DOP a l’espai gastronòmic català Maison de la Catalònia a París, 2006/2007. Acció de promoció Jornada de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2006/2007. Acció de promoció col·laboració amb el CEIP Pardinyes en les Jornades d’Alimentació Mediterrània, 2006/2007. Acció de promoció als Mercats de Barcelona, tres dies a la setmana, 2006/2007.


103

Col·laboracions promocionals i accions de promoció directa

Acció de promoció als mercats de Barcelona: Ninot, Sants, la Boqueria, Fort Pienc, Santa Caterina i la Llibertat, 2006/2007. Acció de promoció col·laboració amb la Fundació Institut Català de la Cuina, 2006/2007. Acció de promoció Exposició Internacional Tierra de Olivo a Jaén i Còrdova, 2006/2008. Accions de promoció amb el Gremi de Forners, 20062015. Acció de promoció al Receptari Morell, editat al diari Segre, 2008/2009. Acció de promoció “El nostre oli et DOnarà sort”, 2008/2009. Acció de promoció presentació de l’Associació de Joves Cuiners de Lleida, 2008/2009. Accions de promoció amb el cuiner Nando Jubany, 2008/2009. Acció de promoció a la revista Olivarama, Mediterranean Lifestyle, 2009/2010. Acció de promoció amb la fira de Borges per a fer el programa El Matí en directe des de les Borges Blanques, 2012/2013. Acció de promoció El Teu Pes en Oli, 2012/2013.

Acció de promoció a Expoliva Jaén, el dia de les DOP, 2013. Conferència a la Fira Expoliva 2013. D’esquerra a dreta: la secretària general de la DOP Priego de Còrdova, el president de la DOP Siurana, el secretari general de la DOP Baena, el president de la DOP Les Garrigues i el secretari general de la DOP Sierra de Segura.

Acció de promoció a la Fira de Borges, amb les butlletes repartides a la Fira d’Andorra d’una ampolla d’oli, 2013. Acció de promoció amb projecte d’introducció de l’oli verge extra a les escoles a través dels grups d’acció local GUSTUM, 2013.


104

Acció de promoció de la DOP Les Garrigues als autobusos urbans de Lleida, 2013.

Espot promocional de la DOP Les Garrigues per a la televisió amb el lema:

VIU! PER A NOSALTRES UNA FORMA DE VIDA, PER A TU UNA VIDA MILLOR! Publicitat a la TV, 2005/2006. Fòrum Gastronòmic de Vic, 2004/2005. Congrés Mundial de Cardiologia “Pel bé del teu cor”, 2005/2006. Elaboració de la pàgina web i correu electrònic, 1997/1998. Edició de pins, 1997/1998. Bàner promocional, 2008/2009, 2013/2014. 1a Fira Festa de l’Oli Novell al Mercat de Santa Caterina, 2009/2010.

El programa d’El Matí de Catalunya Ràdio, que es va emetre des de la sala d’actes de la Cooperativa de Sant Isidre per la Fira de les Borges Blanques, 2013. Col·laboració amb Aritmos, pel sorteig mensual de premis als clients, 2013. Sorteig el Teu Pes en Oli, 2013. Servei de Reproducció d’Imatge de la UdL, el XII Workshop Rebiun, 2013. Smartfruit IPM International Congress, 2014. La Festa de la FAPAC de Catalunya, 2015.

2a Fira Festa de l’Oli Novell al Mercat de Santa Caterina, 2013/2014.

Acció de promoció amb les Rutes Gastronòmiques de la Guia Repsol, 2015.

Cursos de tasts, 2011-2013.

Acció de promoció a la Nit del Cinema Català Premis Gaudí, 2016.

El Diari Segre amb la promoció per a nous subscriptors, 2011-2013.


105

Col·laboracions promocionals i accions de promoció directa

Col·laboració amb el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (DARP)

Curs de Tast Guiat, 2005/2006.

Llibrets de butxaca sobre productes catalans de qualitat, 2005/2006.

Fòrum Gastronòmic de Vic, 2005/2006.

Sopar de Qualitat Fira de Balaguer, 2006/2007.

Iniciativa “Pel bé del teu cor” dins el Congrés Mundial de Cardiologia, 2005/2006.

Exposició al Centre Blanquerna a Madrid, inauguració de la Delegació del Goven de la Generalitat de Catalunya a Madrid, 2006/2007.

Presentació d’AREPO, 2005/2006.

Pòsters, 2005/2006. Llibres de productes, 2005/2006.

Acció de Promoció Lleida Canta a l’Oli, 2016.

Adhesius amb distintiu de qualitat, 2005/2006. Fitxes informatives, 2005/2006.

Presentació de l’acte Lleida Canta a l’Oli a la sala d’actes de la Diputació de Lleida.Insercions

publicitĂ ries

en d iaris

i altres accions de promociĂł109

Insercions publicitàries en diaris i altres accions de promoció

Diari La Vanguardia

20

De geNer De

1989

Inserció publicitària al diari La Vanguardia.

Diari La Mañana

DiUmeNge, 10

De maig De

1992

Projecte d’oleoturisme amb la col·laboració de la DO Les Garrigues.


110

Diari La Mañana

DiUmeNge, 6

De JULioL De

1997

Inserció publicitària a La Mañana.


111

Insercions publicitàries en diaris i altres accions de promoció

Butlleta promocional del sorteig d’un cotxe. Les contraetiquetes de certificació de l’oli envasat eren els números de participació en el sorteig.


112

Diari ARA

16

De NoVembre De

2014

Pàgina sencera de promoció al diari ARA.


113

Insercions publicitàries en diaris i altres accions de promoció

Col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Acció de promoció amb la Unitat de Diagnòstic i Tractament de Malalties Aterotrombòtiques (UDETMA). 2009/2010

Acció de promoció a la Cadena Cope, patrocinant el programa La Tarde de la Cope, emès des de Lleida i presentat per Mari Cruz Soriano.

La Ràdio ha estat un dels mitjans de comunicació que més ens ha apropat als consumidors. Durant els darrers disset anys s’han fet 11.045 falques de ràdio en diferents emissores d’àmbit de Catalunya, concentrades majoritàriament entre els mesos de novembre i febrer.

Acció de promoció dins el marc de la Fira de l’Oli de les Borges Blanques, en col·laboració de la DOP Les Garrigues i el Patronat de la Fira, juntament amb la Cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. El divendres de fira es va emetre el programa El Matí de Catalunya Ràdio (amb Manel Fuentes) des de la sala d’actes de la cooperativa.

11.045 falques de ràdio DOP Les Garrigues 1998-2015

Gràfic de falques emeses a la ràdio des de l’any 1998.


114


115

Insercions publicitàries en diaris i altres accions de promoció

La promoció genèrica s’ha vist acompanyada els darrers anys amb paquets de falques promocionades per la DOP Les Garrigues i encarades perquè siguin les pròpies cooperatives les que posin el text, fent promoció de la seva marca; d’aquesta manera es contribueix al fet que totes les cooperatives estiguin presents en els mitjans de comunicació. Aquesta iniciativa ha estat molt ben acollida per les cooperatives que en són membres, perquè els dóna ressò a cada una d’elles. Intervenció amb entrevistes a la xarxa d’emissores locals d’àmbit català. Col·laboració amb Ràdio Lleida amb el programa A Vivir que son Dos Días, 2009/2010.

Les falques s’han emès a les emissores: · Catalunya Ràdio

Les accions de promoció a la televisió han estat sempre molt efectives. Els espots s’han emès a:

· RAC1

· TV3

· Com Ràdio

· TV1

· Onda Cero

· City TV

· Onda Rambla

· Xarxa de televisions locals d’àmbit de Catalunya

· Cadena Ser

· Lleida TV

· Ràdio Lleida

· La Manyana TV

· Cadena Dial · 40 Principals · Cadena Cope · Cadena 100 · Segre Ràdio · Ona Catalana · U-A-1


116

Espot promocional de la Denominació d’Origen Les Garrigues per televisió amb el lema: A la terra del millor oli només aquesta etiqueta certifica el veritable origen


117

Insercions publicitàries en diaris i altres accions de promoció

Accions de promoció i col·laboracions a la televisió Aportació d’oli pel concurs del programa Saber Vivir de Televisió Espanyola TV1, 1998/1999. Col·laboració amb el programa de TV2 De la Terra amb el gastrònom Llorenç Torrado, 2002/2003. Col·laboració amb el programa núm. 500 del magazín La Columna de TV3 amb Júlia Otero, 2002/2003. Acció de promoció amb TV3 amb el programa Bon dia Catalunya, 2002/2003. Acció de promoció reportatge Turístic Gastronòmic sobre Les Garrigues emès per TV3, 2003/2004. Espots publicitaris emesos a: ·  TV Lleida (30 espots), 2004/2005. ·  CITY TV (46 espots), 2004/2005.

Col·laboració amb la Federació Catalana de DOP IGP i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya amb el programa Cuines de TV3, 2009-2012. Col·laboració amb el programa de TV3 La Salud al Cistell, 2008/2009. Promoció directa amb les televisions de la Xarxa Local de Catalunya, 2011/2012. Patrocini del programa Menú Cap de Setmana amb el cuiner Nando Jubany emès per TV3, 2013/2014.Patrocini

del programa de TV3

MenĂş Cap de Setmana amb el cuiner

Nando Jubany121

Patrocini del programa de TV3 Menú Cap de Setmana, amb el cuiner Nando Jubany

De gener a maig de 2014 la Denominació d’Origen Les Garrigues va patrocinar el programa de TV3 MENÚ CAP DE SETMANA, presentat per Llucià Ferrer. Cada diumenge i durant tretze setmanes, des de mitjan gener fins al maig, vam estar presents a totes les llars de Catalunya amb el cuiner NANDO JUBANY. Un dels programes es va gravar al territori, al bell mig dels bancals d’olivers i les espones, reproduint tot el procés, des de la collita de les olives, passant per l’elaboració i l’envasament d’oli.


122

El Nando, acompanyat cada setmana d’una persona de renom, va cuinar amb l’oli de la DOP Les Garrigues diferents plats en llocs emblemàtics de Catalunya. Algun dels programes, el que es va gravar en el territori especialment, es va emetre diverses vegades durant els dies que va durar la campanya, i es va fer redifusió de tots els programes des de finals de maig fins al juliol del mateix any.

El Nando, acompanyat dels convidats, va ensenyar a cuinar receptes innovadores, receptes per a gent jove i també cuina d’època prehistòrica.

A més, cada setmana explicava algun truc de cuina molt aclaridor.

Els convidats a cada un dels programes van ser: Joan Roca, Elena Gadel, Jordi Bosch, Helena García Melero, Toni Albà, Eudald Carbonell, Àngel Llàcer, Nani Roma, Igor Szpakowski, Pere Arquillué, Ferran Monegal i Gemma Mengual.


123

Patrocini del programa de TV3 Menú Cap de Setmana, amb el cuiner Nando Jubany

El Nando amb les àvies del nostre territori. La cuina tradicional i adaptada als nous temps va vindre de la mà de les millors cuineres de Catalunya, les nostres àvies, qui van ensenyar al Nando receptes de totes les comarques.Iniciatives pioneres en la Promociรณ i la Qualitat127

Iniciatives pioneres en la Promoció i la Qualitat

El vehicle de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues, que, a més del servei de control de qualitat i certificació a les cooperatives/operadores inscrites, ha estat una eina de promoció permanent, des de l’any 2001.

La DOP Les Garrigues ha estat pionera a identificar els membres amb el segell d’acreditació europeu dels productes amb Denominació d’Origen Protegida. La campanya 2001/2012 es va col·locar en cada una de les façanes de les cooperatives/operadores inscrites aquest segell identificatiu que atorga la CE a les Denominacions d’Origen Registrades.


128


Col¡laboracions amb els esmorzars saludables131

Col·laboracions amb els esmorzars saludables

La DOP Les Garrigues ha participat des de l’any 2003 en la tasca divulgativa que porta a terme l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Lleida per a ensenyar hàbits d’alimentació saludable als infants de les escoles.

La iniciativa, anomenada ESMORZARS SALUDABLES, es va engegar l’any 2003 i des de la primera edició la DOP Les Garrigues ha aportat:

Les ampolles per a les bosses sempre van acompanyades de fullets divulgatius.

245 ampolles d’oli de 250 ml per a l’esmorzar a l’escola, 10.934 ampolletes de 20 ml per a bosses de productes saludables que es reparteixen als alumnes, que se les emporten a casa.

La relació d’escoles amb les quals s’ha participat és: Col·legi Episcopal

Escola Lestonnac

Col·legi Mirasan

Col·legi Sant Jaume

Escola Frederic Godàs

Col·legi del Carme

Escola del Riu Segre

Col·legi Arabell

Escola de Balàfia

Escola Terres de Ponent

Escola de Pardinyes

Escola Santa Maria de Gardeny

Escola Cervantes

CEIP Magí Morera

Col·legi Dominiques

Col·legi l’Anunciata

CEIP Sant Josep de Calassanç

Escola Joan XXIII

CEIP Mangraners

Escola Camps Elisis

Escola Joan Maragall

CEIP Segrià (Llívia)

Escola Sagrada Família

Escola Enric Farreny

Escola Creu de Batlle

Escola Esperança

Escola Pràctiques I

Escola EspigaCol¡laboracions i convenis amb el sector de la restauració135

Col·laboracions i convenis amb el sector de la restauració

La implicació de la Denominació d’Origen Les Garrigues per difondre la cultura de l’oli amb DO ve de lluny. El 29 de juny de 1981 es va celebrar a Barcelona el I Congrés Català de la Cuina, adreçat al món de la restauració i promogut per la Conselleria de Turisme de la Generalitat de Catalunya, centrat en la investigació de receptes populars. Tretze anys després se celebra el II Congrés Català de la Cuina, des del 6 maig fins al 15 de desembre de 1994, sota el lema, i amb les paraules de Josep Pla: “LA CUINA D’UN PAÍS ÉS EL SEU PAISATGE A LA CASSOLA.” Durant vuit mesos es va dur a terme el programa Congrés Social, que va abastar reunions, debats, actes acadèmics, presentacions i ponències d’investigació per tot el territori català, a fi de donar a conèixer la riquesa dels productes catalans per a les receptes tradicionals.

El Pipiripao

NoVembre -

Desembre, De

1992

L’any 1994 el menú del sopar de l’acte d’entrega dels Premis Nobel es va cuinar amb oli de la Denominació d’Origen Les Garrigues.


136

Nou Diari

Dissabte, 1

De maig De

1993


137

Col·laboracions i convenis amb el sector de la restauració

Diari La Mañana

Dissabte, 1

De maig De

1993


138

Diari Segre

Dissabte, 1

De maig De

1993


139

Col·laboracions i convenis amb el sector de la restauració

La DOP Les Garrigues va participar en la Jornada de la Dieta Mediterrània, celebrada a Lleida el 6 març de 1997.


140

Per a difondre i donar a conèixer l’oli de la Denominació d’Origen durant anys, la DOP va col·laborar amb els restaurants de Lleida, de Catalunya i d’arreu de l’Estat espanyol, promocionant les cartes d’olis i realitzant accions de promoció directa als restaurants i convenis amb escoles d’hostaleria.

Carta d’olis de les cooperatives als restaurans 1998/1999 Carta d’olis als restaurants: Racó de l’Anna de Lleida, El Jardí d’Alguaire, restaurants de la cadena Nastasi, Masia Salat de les Borges Blanques, El Tret de Maials. Carta d’olis als restaurants de Madrid: Casa Santa Cruz, La Cocina de Almagro, La Buganvilla, El Alberge. 1999/2000 Carta d’olis en restaurants: Lleida, Barcelona, Girona, la Corunya, Oviedo, Madrid. Institut de Formació d’Empreses a Reus: carta d’oli amb Denominació d’Origen en quinze restaurants de Reus. 2000/2001 Carta d’olis als restaurants. Col·laboració en l’edició d’estovalles individuals: Forn del Nastasi, El Nou Forn Lleida, La Fonda del Nastasi, El Petit Català, El Racó de l’Anna, El Jardí d’Alguaire, Can Roig de Torrefarrera, l’Escola d’Hostaleria, El Tret de Maials, dos restaurans de Girona.

2001/2002 Carta d’olis en restaurants: Lleida, Barcelona, Girona. 2002/2003 Carta d’olis als restaurants: Forn del Nastasi, El Nou Forn de Lleida, La Fonda del Nastasi, El Jardí d’Alguaire, Can Roig de Torrefarrera, Masia de Les Garrigues Borges Blanques, l’Escola d’Hostaleria de Lleida, Masia Salat de les Borges Blanques, dos restaurans de Girona. 2003/2004 Carta d’olis en restaurants: Lleida. 2004/2005 Carta d’olis als restaurants: Restaurant Oasis, Oli DOP Les Garrigues. Carta d’olis als restaurants: restaurants de l’àmbit de Lleida.

Acció de promoció d’oli DOP Les Garrigues Masia Salat amb oli DOP Les Garrigues, 2005/2006. 2006/2007 Accions de promoció als restaurants de Lleida amb oli genèric per damunt de la taula i bosses serigrafiades per emportar-se’l: Restaurant Oasis, Restaurant El Celler del Roser, Restaurant La Masia de Les Garrigues.

Col·laboració amb la Diputació de Lleida.


141

Col·laboracions i convenis amb el sector de la restauració

Col·laboració amb la Fundació Catalunya Regió Europea de la Gastronomia.

Col·laboració amb la Fundació Dieta Mediterrània.Col·laboració

d irecta amb la

Diputació

de Lleida145

Col·laboració directa amb la Diputació de Lleida

La DOP Les Garrigues, ens els últims vint anys, ha col·laborat amb la Diputació de Lleida amb accions de promoció amb oli genèric, presentacions, fòrums, mostres, fires i actes.

Col·laboracions amb la Diputació de Lleida Guia Turística de Lleida, 1997/1998. Col·laboració amb el Patronat Turisme de la Diputació de Lleida, 2002/2003.

Patronat de Promoció Econòmica. Fira del Torró d’Agramunt. Fira Degusta. Fira Municipàlia.

Saló Internacional de Turisme Barcelona (SITC).

L’Aplec del Caragol.

Diverses accions de promoció amb oli.

Fira de Sant Miquel.

Revista Ara Lleida, 2003/2004.

Fira Fitur, Fira Internacional de Turisme a Madrid.

Acció de promoció amb oli genèric.

Regals institucionals.

Acció de promoció amb el Patronat de Turisme a la Fira Internacional de Turisme FITUR a Madrid.

Bosses personalitzades per als restaurants dins el marc de promoció de l’oli en ampolla de 250 ml per damunt les taules.

Col·laboració amb el Patronat Turisme de la Diputació de Lleida al Saló Internacional del Turisme SITC. Col·laboració amb el Patronat Turisme de la Diputació de Lleida en la celebració del Congrés d’ERC a Lleida. Celebració del Congrés d’ERC a Lleida. Revista Ara Lleida, 2004/2005. Acció de promoció amb oli genèric. Col·laboració amb el Patronat Turisme per la visita de la delegació de França, Itàlia i Espanya. Saló Internacional de Turisme Barcelona (SITC). En la degustació de producte, dins el marc de l’Aplec del Caragol. Col·laboració amb el Patronat Turisme en el Congrés de Turisme Interior i de Muntanya. Campanya Ara Aliments de Lleida. Acció de promoció amb oli genèric. Amb el Patronat de Turisme a la Fira Draguignan (Provença-França), 2005/2006. Campanya Ara Aliments de Lleida (Ara Oli de Lleida). Campanya a Barcelona (Mercabarna). Saló Internacional de Turisme Barcelona (SITC). Fira Internacional de turisme a Madrid (FITUR). Fira Sant Miquel a Lleida. Fira Tecnotast. Promoció als restaurants de Baqueira Beret amb oli envasat en sobrets individuals. Saló Internacional de Turisme Barcelona (SITC), 2006/2007. Revista Ara Lleida. Acció de promoció amb oli genèric. Acció de promoció amb productes amb distintiu de qualitat a Camarasa. En la degustació de producte, dins el marc de l’Aplec del Caragol.

Accions de Promoció del Patronat de Promoció Econòmica. Participació en la Fira DecorHàbitat. Participació en el Saló Internacional de Turisme de Catalunya, 2007/2008. Promoció celebrada al Parc Científic i Tecnològic de Lleida. En la jornada de periodistes del diversos mitjans de comunicació espanyols celebrada a Lleida. Campanya Productes de Lleida amb DOP – IGP.


146

Al Parlament de Catalunya.

El Patronat de Turisme en les Jornades de Treball amb operadors francesos a París.

Al Congrés de Diputats a Madrid.

Amb la Fira Ornitològica, 2009/2010.

Acte de presentació virtual dels productes.

La British Birdwatching Fair a Anglaterra.

Acte de promoció a Tarragona en el Congrés de l’Escola de Periodistes d’Espanya.

Amb la Nit del Turisme de Solsona.

Accions de Promoció dins el marc de la desfilada de Custo Dalmau a la Seu Vella.

Saló Internacional de Turisme Barcelona (SITC).

Dins el marc de les Festes de Gràcia a Barcelona.

Acte de promoció a la fira Municipàlia.

Col·laboració amb el Programa de Salud THAO. Amb el Patronat de Promoció Econòmica en actes diversos de promoció campanya “LQ”, 2010/2012.

Acció de promoció amb regals institucionals de la institució.

Oli genèric.

Revista Ara Lleida.

Amb la Fira de Sant Miquel de Lleida.

Amb la Fira de Mollerussa.

Presentació de la campanya “LQ”. Revista Gaudir Lleida, 2008/2009. Catàleg de productes LQ. Anunci a la revista Som Garrigues. Menú LQ, basat en receptes de diversos restaurants de Lleida. Fira Fruit Logística a Berlín. Fira Degusta. Actes de presentació de Lleida a Barcelona. Participació en el Saló Internacional de Turisme de Catalunya. Participació Fira Net de Montgai. Participació en l’itinerari gastronòmic al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, dins la campanya “La Nit dels Museus”. En la promoció celebrada al Parc Científic i Tecnològic de Lleida dins el marc de les Festes de Gràcia a Barcelona. Saló Internacional de Turisme Barcelona (SITC). Amb el Patronat de Promoció Econòmica en el III Congrés de la Bicicleta. En la 2a Trobada del Centre Intercomarcal de Barcelona.

Activitat d’Instagram InstaGastro.


147

Col·laboració directa amb la Diputació de Lleida

Entrega d’oli al Banc dels Aliments

En l’entrega d’oli al Banc dels Aliments, 2012/2013. La Diputació de Lleida i el Patronat de Promoció Econòmica. En l’entrega d’oli al Banc dels Aliments, 2013/2014. En l’entrega d’oli al Banc dels Aliments, 2014/2015. En l’entrega d’oli al Banc dels Aliments, 2015/2016.


148

Reunió del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues amb el president de la Diputació de Lleida. Abril 2012.


TrĂ­ptics promocionals151

Tríptics promocionals

Triptics promocionals de la denomiració d’origen

El Consell Regulador de la DOP Les Garrigues va editar el primer tríptic promocional amb la col·laboració de la Diputació de Lleida. Amb una edició de 12.000 exemplars, el fullet es va presentar en una roda de premsa al Palau de la Diputació, el 21 maig 1990, acte presidit pel president de la Diputació, Sr. Ramon Companys, i pel president de la DOP, Sr. Ramon Flix, amb la presència de nombrosos productors de la DOP.

Diari Segre

Dimarts, 22

De maig De

1990

La Diputació de Lleida i la DOP Les Garrigues han col·laborat per fer tríptics promocionals des de la primera edició.


152

Diari La Mañana

Dimarts, 21

De setembre De

1993

La segona edició de 45.000 tríptics es va fer l’any 1993.


153

TrĂ­ptics promocionals


154

1990

12.000

1993

45.000

1998-1999

48.000

1999-2000

45.000

2000-2001 Fullets del 25è aniversari

8.000

2001-2002

10.000

2002-2003

15.000

2003-2004

6.000

2004-2005

143.000 108.000 Encartable diari El Periódico

2005-2006

14.000 Català, Castellà i Anglès

2006-2007

44.000

10.000

català

6.000

castellà

3.000

francès

25.000 2007-2008

Distribuïts a través de Bon Preu Esclat  35.000

12.000

Distribuïts a través de Bon Preu Esclat

26.000

català

6.000

castellà

3.000

francès

2008-2009

12.000 9.000

català

3.000

anglès

2009-2010

15.000

2010-2011

3.000 castellà

2011-2012

2012-2013

15.000

2013-2014

TOTAL

470.000

Les quantitats de tríptics estan comptades segons les dades consultades als arxius del Consell Regulador.


155

Tríptics promocionals

Els tríptics dels darrers anys es van editar en català, castellà, anglès, francès i alemany.Etiquetes,

certificaciรณ, qualitat i

formaciรณ159

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

Durant un temps es va fer ressò d’aquest aniversari incloent el logotip commemoratiu a les etiquetes de certificació de l’oli envasat.

Els missatges de les campanyes promocionals Des dels inicis, les campanyes promocionals han estat acompanyades d’un missatge perquè arribés més al consumidor. Relació de missatges de campanyes promocionals des de l’any 1990: · Per a gent de bon gust (1990-1993) · Aquesta etiqueta garanteix que es el genuí oli d’oliva verge extra de les Garrigues (1993-1997)

Cartell commemoratiu dels vint-i-cinc anys.

· El millor oli del món porta aquesta etiqueta (1997-1998) · El millor oli del món. Tasta’l (1998-1999)


160

· Demana-la, és el certificat de l’origen i del control de qualitat · Val la pena dubtar a l’hora de comprar l’oli a tu i els teus??? Si vols gaudir de l’oli verge extra, nosaltres et garantim l’origen i la qualitat · Mira-t’ho be, no et conformis · No et conformis, DENOMINACIÓ D’ORIGEN LES GARRIGUES (2000-2001) · L’Origen de la Vida (2000-2002) · L’Origen de la Vida Oli Català (2002-2003) (Aquest va ser un eslògan que es va publicar en diferents idiomes) · Pura Arbequina, Pura Vida · Posa Vida als teus plats (2003- 2004) · Per nosaltres una forma de vida. Per tu una vida millor VIU (2004-2009) · A la terra del millor oli, només aquesta etiqueta certifica el veritable origen · L’oli de la teva terra!!! (2009-2010) · Una forma d’entendre i estimar el nostre paisatge perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra a casa teva. · Compra oli de la teva terra (2010-2012) · El teu oli ja porta aquest segell? Aquestes cooperatives sí! (2012-2014) · 40 Vetllant per la qualitat, aquí la pots tenir a les teves mans

· No tots els olis de Les Garrigues porten aquesta etiqueta, PER LA DIFERÈNCIA DE PREU, No creus que valia pena? (1999-2001) · No et confonguis, COMPRA L’OLI AMB LA QUALITAT DE LA DENOMINACIÓ D’ORIGEN LES GARRIGUES (1999-2000) · Aquesta etiqueta garanteix l’origen i el control de qualitat de l'oli d’arbequina verge extra que es produeix amb DOP Les Garrigues. 25 anys oferint qualitat (2000) · No tots els olis d’arbequina són catalans, ni tots els olis d’arbequina de Les Garrigues poden portar aquesta etiqueta.


161

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

Etiquetes de certificació de la denominació d’origen

Etiquetes de certificació numerades per a ampolles i que van representar els inicis de l’envasament per a la majoria de les cooperatives inscrites a la DO Borges Blanques.

El tap per a les garrafes de 25 litres, marcat amb el nom de la DO, per a donar més garantia al consumidor de l’oli envasat amb DO Borges Blanques.

1993, les primeres contraetiquetes DO Les Garrigues, després del canvi de nom.


162

El reconeixement de la Unió Europea arriba l’any 1996. Les primeres etiquetes de la Denominació d’Origen PROTEGIDA Les Garrigues.

Les primeres contraetiquetes del segle

Contraetiquetes dels últims anys

XXi.


163

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

Etiquetes genèriques de promoció


164

Contraetiqueta commemorativa del 40è aniversari. Etiquetes genèriques de la Denominació d’Origen Les Garrigues, per a fer promoció.


165

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

Les primeres etiquetes de les cooperatives

A partir de l’any 1988 les cooperatives van començar a envasar una marca pròpia. Des dels inicis fins avui les etiquetes han evolucionat seguint les tendències dels mercats i els consumidors.


166


167

Etiquetes, certificaciรณ, qualitat i formaciรณ


168


169

Etiquetes, certificaciรณ, qualitat i formaciรณ


170

Qualitat i formació

Diari La Mañana

Dimarts, 1

de desembre de

1987

La campanya 1987-1988 la Denominació d’Origen Les Garrigues instal·la una màquina de rendiments de les olives, al centre del territori. La màquina, a disposició de totes les cooperatives inscrites, es va instal·lar a la cooperativa de l’Albagés.


171

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

LA FORMACIÓ DELS TREBALLADORS DE LES COOPERATIVES I ELS MOLINS INSCRITS Tenint present sempre les normes més estrictes de qualitat, la Denominació d’Origen Les Garrigues ha donat prioritat, des de sempre, a la formació dels treballadors de les cooperatives i molins.

En col·laboració amb la Diputació de Lleida, l’any 2004 es van dur a terme les Primeres Jornades de Formació de Mestres d’Almàssera.


172

A partir d’aquell moment, i de manera continuada, la DOP ha organitzat i ha col·laborat amb altres entitats en cursos i sessions formatives adreçats als treballadors de les cooperatives i dels molins inscrits. A l’octubre de 2012 i abril-maig de 2013 es van dur a terme cursos de tast dirigits d’olis per a formar els treballadors de les cooperatives en el marc de la normativa

de certificació, amb motiu de l’acreditació per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) del Consell Regulador de la DOP Les Garrigues com a entitat certificadora. Aquests cursos es van portar a terme a través de la branca de formació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).


173

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

ACREDITACIÓ L’any 2011 el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues va acordar sol·licitar l’acreditació a l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) com a òrgan de certificació de l’oli amb DOP Les Garrigues.

En el procés d’acreditació es va elaborar tot el sistema documental del Sistema de Gestió de la Qualitat i Certificació de l’Oli.

Un cop acabada la part documental del procés es va fer un curs de formació a les operadores per a adequar el sistema de treball a la normativa europea. Lleida 14 d’octubre 2012.

La Comissió d’Acreditació, reunida el 22 de juny de 2012, va acreditar el Consell Regulador de la DOP Les Garrigues com a entitat certificadora, i així va ser la se-

gona DOP d’oli de l’Estat a aconseguir-ho i la primera DOP acreditada per ENAC de Catalunya.

Reproduïm part de la carta de comunicació on es notifica que la Denominació d’Origen Les Garrigues té competència per a certificar productes agroalimentaris. En la fecha que se cita la Comisión de Acreditación procedió al estudio del informe de Auditoría nº 19528, de la documentación de respuesta aportada por ustedes y del resto del expediente. A la vista de la información presentada la Comisión de Acreditación acordó conceder la acreditación al CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA LES GARRIGUES como reconocimiento de la competencia técnica para la certificación de productos agroalimentarios. Se asigna a la presente acreditación el número 102/C-PR242 quedando el alcance de la misma recogido en el Anexo Técnico Rev. 1 de fecha 22/06/2012.


174

El 22 de juny de 2012 es va obtenir l’acreditació del Consell Regulador, atorgada per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) com a òrgan de certificació de l’oli amb DOP LES GARRIGUES, amb el núm. 102/C-PR242, i

es converteix així en el primer Consell Regulador. De les vint-i-nou denominacions d’origen d’oli de l’Estat espanyol, és la segona DOP d’oli a aconseguir-ho i la primera DOP de Catalunya acreditada per l’ENAC.


175

Etiquetes, certificació, qualitat i formació

El 29 d’agost de 2012 es fa la inscripció al REGISTRE d’ENTITATS DE CONTROL I CERTIFICACIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS DE CATALUNYA per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. EC/ 20-12CAT.


176


177

Etiquetes, certificaciรณ, qualitat i formaciรณ


178


179

Etiquetes, certificaciรณ, qualitat i formaciรณ


180


181

Etiquetes, certificaciรณ, qualitat i formaciรณCol¡laboració

d irecta amb

altres entitats185

Col·laboració directa amb altres entitats

Un dels lots d’oli que Aritmos va sortejar entre els seus clients.

Col·laboració amb el Gremi de Forners de les Terres de Lleida, en diverses edicions del Dia Mundial del Pa, rècord Guinness de la coca de recapte, etc.


186

La col·laboració de la DOP Les Garrigues amb la Federació Catalana de DOP-IGP ha estat continuada des de l’any 2008 (Show de Cuina al Saló Alimentària, el programa La Cuina de TV3, presentacions i tasts formatius en escoles d’hostaleria, accions divulgatives en col·laboració amb el gastrònom Pep Nogué...).

Col·laboració amb la Federació Catalana de DOP-IGP en el Show de Cuina que organiza la cadena Bon Preu Esclat.

Invitació de la DOP Baena per la conferència sobre l’oli amb DOP. D’esquerra a dreta: Teresa Pérez, directora de la Interprofesional del Aceite de Oliva; Álvaro Echevarria, gerent de Jaencoop; Ana María Romero, directora general d’Indústries i Qualitat de la Junta d’Andalusia; el secretari de la DOP Sierra de Segura, Francisco Moreno, i el president de la DOP Les Garrigues, Joan Segura.

Col·laboració en la jornada “La Investigació Bàsica de Càncer de Mama”, a través del Dr. Eduard Escrich, dins el marc de les sessions sobre la dieta mediterrània i la salut. La Denominació d’Origen Les Garrigues va participar amb un tast divulgatiu d’oli d’oliva verge extra.


187

Col·laboració directa amb altres entitats

La Federació Catalana de DOP-IGP és una entitat que promou les denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides de Catalunya. Fotografia de la presentació a l’Estació de França, Barcelona, de productes amb DOP-IGP, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, a través del conseller, Sr. Joaquim Llena, al capdavant. Any 2010. El president de la DOP Les Garrigues ha estat vocal de la junta de la Federació de DOP-IGP i vicepresident els últims quatre anys. La Federació ha donat a conèixer els productes amb DOP-IGP arreu de Catalunya, ha participat amb formació a les escoles d’hostaleria, en shows cooking, receptaris de cuina, així com en el programa Cuines de TV3 i insercions publicitàries en premsa escrita.

Saló Gourmet Madrid 2013 i Fira Expoliva Jaén 2013.

Participació a l’estand de les denominacions d’origen convidats per les DO de Jaén a la Fira Expoliva. Foto de família amb representants de les DOP andaluses: DOP Estepa, DOP Priego de Còrdova; DOP Baena, DOP Sierra Segura, DOP Sierra de Cazorla, DOP Sierra Magina, i de les catalanes: DOP Siurana i DOP Les Garrigues.


188

La Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues també ha col·laborat amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb tasts dirigits i amb jornades informatives a visitants de la Federació.


189

Col·laboració directa amb altres entitats

Diari La Mañana

DimeCres, 11

De marÇ De

2009

Tots els anys de promoció presencial, de col·laboracions, de jornades i controls de qualitat han portat la Denominació d’Origen Les Garrigues a ser la segona Denominació d’Origen més coneguda a Catalunya i una de les de referència a l’Estat espanyol.Promoció conjunta

de les cinc denominacions d ’origen

catalanes d ’oli193

Promoció conjunta de les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli

L’any 2009 va començar la campanya “Tasta’ls” en col·laboració amb les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli. Les primeres accions de promoció van anar adreçades a restaurants amb una campanya anomenada “Tasta’ls” i, més tard, en col·laboració amb Paradores de Turismo, amb la campanya “Degústalos”.

Al desembre de 2009 les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, van engegar un projecte de tres anys de promoció conjunta de l’oli amb DOP a les taules dels restaurants. El projecte es va anomenar

Tasta’ls (Tasta’ls).

La presentació de l’acte es va dur a terme al restaurant Fernández de Barcelona, presidit pel conseller d’Agricultura, Sr. Joaquim Llena i Cortina, juntament amb el president de la Federació Intercomarcal d’Hostaleria de Barcelona.

Es va crear una pàgina web (www.olidopcatalans.cat) amb tota la informació de la campanya, un espot gràfic amb falques en televisió, premsa. Sortejos de cap de setmana de turisme rural en zones de les DOP, oli per a tot l’any per als participants i clients dels restaurants adherits a la promoció. La repercussió mediàtica va ser important.

Hi van participar un centenar de restaurants inscrits a la Federació Intercomarcal d’Hostaleria i Restauració de la província de Barcelona (FIHR). Les DOP van repartir 40.000 ampolles d’oli amb DOP, 1.000 cistellets de cinc ampolles d’oli, per les taules dels restaurants, 10.000 fulletons promocionals, a més de cartells i altre material publicitari.

Els representants del DAAM i els representants de les cinc denominacions catalanes d’oli.

La campanya també va arribar a les institucions. A l’abril de 2010 es va fer la presentació per portar l’oli amb DOP a les taules del restaurant del Departament d’Agricultura. L’acte es va fer al mateix restaurant de la vuitena planta del Departament, i va ser presidit pel secretari general d’Agricultura, Xavier Castella, pel director general d’Indústries Agroalimentàries, Sr. Joan Gener, i representants de les DOP i altres institucions.

Al final de l’acte ens va acompanyar l’Honorable Conseller d’Agricultura Sr. Joaquim Llena.


194

Al maig de 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli i la Fundació Alícia a Mont Sant Benet, seu de la Fundació.

La presentació del conveni es va dur a terme a la sala d’actes de la Fundació i hi van assistir el director general d’Indústries Agroalimentàries, Sr. Joan Gener, el president de la Fundació, Sr. Toni Massanés, i els presidents de les DOP: Sr. Ramon Llop, DOP Oli de Terra Alta; Sr. Joan Segura, DOP Les Garrigues; Sr. Josep Bages, DOP Siurana; Sr. Simon Casanovas, DOP Oli de L’Empordà, i Sr Antoni Curto, DOP Oli Baix Ebre-Montsià.

Per part de la DOP Les Garrigues, va signar el conveni el president del Consell Regulador, Sr. Joan segura.


195

Promoció conjunta de les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli

Presentació de la campanya “Tasta’ls” al Parlament de catalunya

Seguint la línia de portar l’oli amb DOP a les taules dels restaurants de les institucions, es van lliurar cistellets, ampolles d’oli amb DOP i material promocional a la cafeteria-restaurant del Parlament de Catalunya. La presentació per part de les denominacions d’origen va anar a càrrec del president de la DOP Les Garrigues, Sr. Joan Segura.

3 juliol 2010. La presentació del l’oli amb DOP al Parlament de Catalunya va estar presidida pel Molt Honorable President del Parlament, Sr. Ernest Benach i Pascual,

i hi van assistir els presidents de les cinc DOP i els membres de la comissió d’Agricultura del Parlament, diputats i representants d’altres entitats.


196

Diari La Vanguardia

DiVeNDres, 24 De Desembre De 2010


197

Promoció conjunta de les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli

Des de l’any 2010, les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli han col·laborat amb PRODECA, que ha promocionat els cistellets amb ampolles d’oli amb DOP en esdeveniments internacionals. S’ha participat fent divulgació amb escoles d’hostaleria, tallers, tasts guiats, xous de cuina, fòrums, fires gastronòmiques, congressos com el de la Dieta Mediterrània que es du a terme en cada edició del Saló Alimentària.

Congrés Euro-Toques: Ferran Adrià, Pedro Subirats, director general Joan Gené i Joan Roca. Col·laboració de les cinc DOP catalanes d’oli al xou de Cuina que va organitzar TV3 al programa Divendres, amb Pep Nogué i Espartac Peràn, i Pilar Pardell com a representant de les DOP en aquest programa. També s’ha obsequiat amb el cistellets d’ampolles d’oli, puntualment, personalitats rellevants i prescriptors gastronòmics.

Per donar més rellevància a la campanya, l’any 2011 es va engegar un nou projecte: Premis Denominacions d’Origen Catalanes d’Oli


198

La finalitat dels premis és donar reconeixement a personalitats, institucions, organitzacions o empreses que per la seva tasca o professió han ajudat a divulgar la cultura de l’oli amb denominació d’origen. La primera edició es va dur a terme el 3 de maig de 2011 al Palau Robert de Barcelona i va ser presidida per l’Honorable Conseller d’Agricultura, Sr. Josep Maria Pelegri i Aixut. Els concursants premiats de la 1a Edició dels Premis Denominacions d’Origen Catalanes d’Oli, conseller d’Agricultura, Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut, i presidents de les DOP catalanes d’oli.

Diari Segre

DiLLUNs, 18

De JUNY De

2012

2a edició dels premis Denominacions d’Origen Catalanes d’Oli.


199

Promoció conjunta de les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli

La 2a edició va tindre lloc a Lleida i va ser presidida per l’Honorable Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, Sra. Joana Ortega, l’acte es va dur a terme al Palau de Congressos de Lleida el dia 22 de juny de 2012.

L‘acte també va comptar amb la presència de l’Excm. Alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, presidents dels consells comarcals, membres de la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya, diputats i representants d’organitzacions i d’entitats tant polítiques com culturals de la ciutat de Lleida. Les concursants premiades van ser les investigadores del Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida: Dra. M. Paz Romero i Dra. M. José Motilva, el comunicador i periodista Lluís Foix i el cuiner Nando Jubany.

L’acte va tindre molta repercussió mediàtica, se’n va fer ressò la premsa d’àmbit nacional, Televisió de Catalunya i alguna publicació internacional gràcies al renom de les persones premiades.


200

La 3a edició dels premis es va celebrar el 8 d’octubre de 2014 al Teatre Bartrina de Reus.

Campanya “Degústalos”, promoció als paradors de turisme

Les cinc DOP van engegar una acció de promoció anomenada “Degústalos” amb Paradores de Turismo des del dia 1 de maig fins al 30 de setembre de 2013, per a portar l’oli català amb DOP als paradors de turisme de Catalunya, Eukadi, Cantàbria, Astúries i Galícia.

La presentació de la campanya es va dur a terme al Parador de Cardona i van acompanyar els presidents i representans de les cinc DOP catalanes d’oli l’Honorable Conseller d’Agricultura, Sr. Josep Maria Pelegrí, l’alcalde de Cardona, el director general d’Indústries Agroalimentàries de la Generalitat i directors de l’empresa Paradores de Turismo.


201

Promoció conjunta de les cinc denominacions d’origen catalanes d’oli

Durant quatre mesos els clients de vint-i-set paradors van degustar l’oli amb DOP en cada taula del restaurant. La clausura de la campanya de collaboració amb Paradores de Turismo es va dur a terme al Parador de Tortosa.

La col·laboració entre les cinc DOP catalanes d’oli continua avui amb, formació en escoles d’hostaleria, xous de cuina, actes organitzats pel Departament d’Agricultura i altres col·laboracions.


202

Escoles d’hostaleria.

Concurs d’allioli Fira Orígens d’Olot.

Tasts d’olis de les cinc Denominacions d’Origen catalanes d’oli, al Saló Alimentària.


ParticipaciĂł

amb altres organismes

de l ’Estat espanyol205

Participació amb altres organismes de l’Estat espanyol

La DOP Les Garrigues va impulsar amb altres denominacions d’origen una organització de DOP-IGP d’àmbit espanyol: l’Associació Espanyola de Denominacions d’Origen – ORIGEN ESPANYA, que va néixer l’any 2008 per a fomentar el reconeixement del paper que desenvolupen les denominacions d’origen i, alhora, compartir experiències i promoure l’intercanvi d’informació i coneixements.

Des dels seus orígens fins a l’any 2015, la DOP Les Garrigues ha formar part de la junta executiva. Una de les finalitats d’Origen Espanya és ser decisiva en la protecció i la lluita contra el frau de l’ús indegut dels noms protegits davant les organitzacions governamentals i europees.

VII l’Assemblea General d’Origen España a Villanueva de Córdoba. Ponència exposada pel Sr. Francisco José Soriano Guzmán, magistrat del Tribunal de Marca Comunitària, i Mario Pomares, advocat.


206

La Sectorial Nacional del Aceite de Oliva

La Sectorial Nacional del Aceite de Oliva de España agrupa les denominacions d’origen de l’oli de l’Estat espanyol; hi són presents el 90% de les DOP. La seva finalitat és defensar els interessos comuns (promoció, defensa del nom, normatives, etc.) davant el Ministeri d’Agricultura, la Interprofesional del Aceite de Oliva i altres institucions governamentals. Des de la seva creació, la Sectorial Nacional del Aceite de Oliva ha estat presidida pel també president de la DOP Les Garrigues, Sr. Joan Segura, la secretaria ha estat a càrrec del Sr. José Manuel Bajo, secretari de la DOP Baena.

En l’assemblea ordinària del 4 de maig de 2014 a la seu del Consejo Oleícola Internacional, a Madrid, hi van ser presents les DOP tant de Catalunya com de la resta de l’Estat.


La celebració

dels 40 anys de la Denominació

d ’Origen Protegida

Les Garrigues209

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

Des del llunyà 28 d’octubre de 1975, quan el ministre d’Agricultura, Sr. Tomás Allende y García-Báxter, va signar l’ordre ministerial per la qual es reconeixia la “Denominación de Origen Borjas Blancas”, la primera denominació d’origen alimentària de l’Estat espanyol, fins avui hi ha un llarg recorregut. La Denominació d’Origen ha complert quaranta anys i va arribar el moment de celebrar-ho amb totes les cooperatives. El 4 setembre de 2015, al Palau de Congressos de Lleida, es van reunir els tres presidents que ha tingut l’entitat al llarg dels anys, Sr. Pere Bofías, Sr. Ramon Flix i Sr. Joan Segura, els membres de tots els consells reguladors, els

consells rectors de les cooperatives i convidats d’arreu de Catalunya, fins i tot alguns de vinguts de Madrid i Andalusia. L’acte el va presidir el conseller d’Agricultura, Sr. Jordi Ciuraneta, en delegació del President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. Artur Mas, i pel president de la Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé. A la celebració, hi van acudir la sotsdelegada del Govern a Lleida, Sra. Imma Manso, i altres convidats representants de les institucions de la província. En total unes dues-centes cinquanta persones. L’acte va començar amb un vídeo gravat per tot l’àmbit geogràfic on s’explica els inicis, el passat més recent, el present i les perspectives de futur, guiats pels pagesos del territori.


210

La celebració del 40è aniversari de la DOP Les Garrigues va ser un acte molt emotiu en el qual es van guardonar les persones que, amb convenciment, tenacitat i esforç, van engegar un projecte que, quaranta anys més tard, és més viu que mai. El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida també van tindre el reconeixement merescut.

Es va personalitzar un guardó, com a record de la celebració, on hi havia imprès el logotip dissenyat específicament per l’aniversari.


211

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

El primer president del Consell Regulador provisional (1977-1983), Sr. Pere Bofías.

El primer president electe del Consell Regulador (19831993), Sr. Ramon Flix.

Reconeixement al primer Consell Regulador: Sr. Ramon Llauradó, secretari i veedor; Sr. Josep Iglesias, vocal; a títol pòstum, al Sr. Josep M. Joana, vocal tècnic (que recull el seu fill) Sr. Ramon Lletjós, vocal tècnic; a títol pòstum,

al Sr. Francesc Xavier Miarnau, vicepresident (que recull la seva esposa); a títol pòstum, al Sr. Francesc Teixidó, tresorer (que recull la seva esposa).


212

Es va lliurar el guardó a totes les cooperatives i tots els molins de la DOP Les Garrigues, que van rebre els presidents del Consell Rector o la persona en qui van delegar.

Cooperativa de l’Albagés, Cooperativa de l’Albi, Cooperativa d’Almatret.

Cooperativa d’Arbeca, Cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques, Cooperativa de Cervià de les Garrigues.

Cooperativa del Cogul, Cooperativa de l’Espluga Calba, Cooperativa de Fulleda.


213

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

Cooperativa de Granyena, Cooperativa de Juncosa, Cooperativa de Maials.

Cooperativa de Maldà, Cooperativa de Sant Martí de Maldà, Cooperativa de Torrebesses.

Cooperativa de Vallbona de les Monges, Cooperativa del Soleràs, Molí Pons Tradició.

A la resta de cooperatives i molins inscrits que no van poder ser presents, per diferents motius, a la celebració, se’ls va fer arribar el guardó.


214

Si hi ha hagut un investigador que al llarg dels anys ha demostrat amb els seus treballs publicats en les més prestigioses publicacions de medicina les propietats beneficioses de l’oli d’oliva ha estat sens dubte el Dr. Eduard Escrich, per aquest motiu se li va retre un merescut homenatge. El president de la DOP Les Garrigues Joan

Segura i el president de la Diputació de Lleida Joan Reñé van lliurar al Dr. Escrich el guardó commemoratiu en agraïment a la tasca duta a terme al llarg de la seva carrera.

El president Joan Segura va agrair als assistents la seva presència a l’acte. En el seu discurs va tindre un record per les persones del territori que en el seu moment van fer els passos necessaris perquè l’oli de les nos-

tres comarques tingués un valor diferenciat, reconegut dins l’àmbit espanyol des de les primeres dècades del segle XX.


215

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

L’agraïment al Conseller d’Agricultura Sr. Josep Grau (1999-2003) es va manifestar amb el lliurament d’un guardó, en reconeixement al seu suport durant tot el procés que es va derivar de LES GELADES DEL 2001, primer com a conseller d’Agricultura i després com a diputat al Parlament de Catalunya i cap de la Comissió d’Agricultura. El suport del Sr. Josep Grau va ser clau en la recuperació del sector.

A més, es feia memòria de l’assemblea del 24 de novembre de 2003, quan se’l va obsequiar amb un setrill buit demanant-li que ajudés els pagesos de la DOP a tornar-lo a omplir; llavors, era just que en l’acte del 40è aniversari, i per demostrar que el sector es va recuperar, se li’n regalés un altre amb oli.


216

La Diputació de Lleida, amb el President Joan Reñé al capdavant, va rebre el merescut homenatge com a entitat que sempre ha col·laborat i ha donat suport a la DOP

Les Garrigues i des de fa molts anys cedeix a la DOP les instal·lacions on hi ha les oficines i la sala de reunions del Consell Regulador.


217

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

L’Honorable Conseller d’Agricultura Sr. Jordi Ciuraneta va rebre el guardó amb què es complia el reconeixement al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.


218

Un cop l’acte estava a punt d’acabar, el president actual de la Denominació d’Origen va rebre una sorpresa: el Consell Regulador en ple li va fer un homenatge en agraïment a la seva trajectòria com a membre del Con-

sell Regulador (1987) i com a president (1993) de l’entitat durant els darrers vint-i-dos anys. Molt emocionat, el president va adreçar unes paraules d’agraïment al Consell Regulador i al públic.


219

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

A l’acte van ser convidats tots els consellers d’Agricultura que ha tingut la Generalitat des de la reinstauració el 1979.

Fotos de família dels consellers d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya: Francesc Xavier Marimon, Jordi Williams Carnes, Jordi Ciuraneta, Joaquim Llena, Joan Vallvé, Josep Grau, Josep Maria Pelegrí; de la presidenta del Consell Comarcal del Segrià; del president de la Diputació de Lleida, i dels membres del Consell Regulador.

Foto de família al final de l’acte.


220

Els tres presidents que ha tingut la DOP Les Garrigues en tota la seva existència del 1983 al 2016.

Taula de presidència.


221

La celebració dels 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues

El pastís d’aniversari, en mans del president de la Diputació de Lleida, Il·lm. Sr. Joan Reñé, i el president de la DOP Les Garrigues, Sr. Joan Segura

La celebració dels primers 40 anys de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues es va cloure amb un brindis per un futur prometedor.Els

municipis225

Els municipis

Almatret

Belianes

CerviĂ de les Garrigues


226

El Cogul

El Vilosell

GuimerĂ


227

Els municipis

Fulleda

Arbeca

Granyena de les Garrigues


228

Juncosa de les Garrigues

L’Albagés

L’Albi


229

Els municipis

L’Espluga Calba

La Floresta

La Pobla de Cèrvoles


230

Els Omellons

MaldĂ

Maials

Les Borges Blanques


231

Els municipis

Rocafort de Vallbona

Sant Martí de Maldà

El Soleràs


232

Torrebesses

Vallbona de les Monges

Vinaixa

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.