Page 1

Prypeć (ukr. Прип'ять, ros. Припять) – opuszczone miasto w obwodzie kijowskim, w północnej Ukrainie przy granicy z Białorusią zwane również Miastem Widmo.

Historia Miasto zostało założone 4 lutego 1970 r. jako osiedle dla pracowników elektrowni jądrowej Czernobylskaja (tzw. ЧАЕС). Położone było około 4 km od tej elektrowni. 27 kwietnia 1986 r., dzień po katastrofie w Czarnobylu, zapadła decyzja o (w pierwotnych zamiarach czasowej) ewakuacji miasta. Około 50 tysięcy mieszkańców do wieczora musiało opuścić swoje domy. Do godz. 16.30 tego samego dnia ewakuacja została zakończona. Dwie godziny później oddziały milicji ponownie przeszukały miasto, odnajdując 20 osób, które miały zamiar uniknąć wyjazdu. Dla pracowników elektrowni i ich rodzin w latach 1986-88 zbudowano nowe miasto Sławutycz. Obecnie miasto Prypeć jest niemalże skansenem ostatnich lat epoki radzieckiej. W opuszczonych budynkach znaleźć można rzeczy pozostawione w pośpiechu przez jego byłych mieszkańców. W niektórych miejscach zobaczyć można przygotowania do Święta Pracy (awaria reaktora miała miejsce 26 kwietnia 1986 r.). Po latach od katastrofy regularnie plądrowano to miasto. Obecnie stanowi ono atrakcję turystyczną. W okolicach Prypeci można zobaczyć małe całkowicie opuszczone wsie.


Kontrowersje Dziś powszechnie uważa się, że niepotrzebnie przesiedlono na stałe ludność miasta i okolicznych wsi. Przeprowadzona w dzień po awarii reaktora pierwsza ewakuacja 49 360 osób z miasta Prypeć oraz 254 osób z pobliskiego Janowa miała uzasadnienie, gdyż w tym dniu istniała możliwość przebicia się stopionego rdzenia do dolnych pomieszczeń, w których mogła znajdować się woda, przez co wybuch pary wodnej mógł skazić miasto. Ówczesne władze nakazały ewakuować ludność z terenów skażonych cezem-137 na poziomie powyżej 37 kBq/m2. Zalecenie to było niczym nie uzasadnione, gdyż takie skażenie generuje dawkę promieniowania 0,2 mSv/rok czyli ponad dziesięciokrotnie mniejszą niż średnia dawka pochodząca od naturalnych źródeł promieniowania. Jeszcze do 1992 roku na skutek decyzji politycznoadministracyjnych ewakuowano i przesiedlano ludność – często wbrew opiniom specjalistów[1]. Teraz maksymalna moc dawki rejestrowana w Prypeci jest mniejsza niż wartość tła naturalnego występującego w wielu miejscach na świecie, np. w wielu rejonach Iranu, Finlandii, Szwecji, Francji czy Hiszpanii.


Główne budynki miasta Hotel Polesie, ul. Kurczatowa 8 (Готель Полісся, ул. Курчатова, д. 8) Centrum Kultury i Energetyki, ul. Kurczatowa 10 (ДК "Энергетик", ул. Курчатова, д. 10) Prypeć-kawiarnia, ul. Nadbrzeżna 7 (Кафе Припять, ул. Набережная, д. 7) Kino Prometeusz, ul. Kurczatowa 4 (Кінотеатер "Прометей", ул. Курчатова, д. 4) Siedziba partii, ul. Kurczatowa 6 ( ул. Курчатова, д. 6) Restauracje i centrum handlowe, ul. Łazariewa 2 (ул. Лазарева, д. 2) Basen "Lazurowy", ul. Sportowa 24 (Бассейн "Лазурный", ул. Спортивная, д. 24) Zakłady Jupiter, ul. Fabryczna 11( Завод „Юпитер” , ул. Заводская, д. 11) Stadion, ul. Hydroprojektowa 2 (ул. Гидропроектовская, д. 2) Szpital, ul. Przyjaźni Narodów 18(ул. Дружбы Народов, д. 18)

Prypec  

xyz xyz xyz xyz xyz xyz test test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you