Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Page 1

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

1


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

ZBIERKA ÚLOH ONLINE SÚŤAŽE LABÁK V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 ISBN 978-80-88953-66-1 Táto publikácia bola vyhotovená s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

1


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Obsah 1 Úvod ...........................................................................................................................5 2 Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník) .......................................6 2.1

1. kolo – OHEŇ ................................................................................................................ 6

2.1.1 Opekačka ........................................................................................................................ 6 2.1.2 Požiar .............................................................................................................................. 7 2.1.3 Horenie ........................................................................................................................... 8 2.1.4 Varenie v lese ................................................................................................................. 8 2.1.5 Sekvoje – giganti plenéty ............................................................................................... 8 2.1.6 Železné rudy a výroba železa......................................................................................... 9 2.1.7 Výroba iných kovov ......................................................................................................11 2.1.8 Spaľovanie odpadu .......................................................................................................12 2.1.9 Ohnište .........................................................................................................................12 2.1.10 Ohnivý cesnak ............................................................................................................13 2.2

2. kolo – VODA ..............................................................................................................14

2.2.1 Žabky .............................................................................................................................14 2.2.3 Voda ..............................................................................................................................15 2.2.4 Atrakcia na vode ...........................................................................................................16 2.2.5 Sčítanie vtáctva ............................................................................................................16 2.2.7 Jedovaté látky v rastlinách ...........................................................................................18 2.2.8 Minerály ........................................................................................................................18 2.2.9 Medzinárodné úlohy ....................................................................................................19 2.2.10 Hmla vo fľaši ...............................................................................................................19 2.3

3. kolo – ZEM .................................................................................................................20

2.3.1 Základy domu ...............................................................................................................20 2.3.2 Hrad z piesku ................................................................................................................20 2.3.4 Zem a Mesiac................................................................................................................21 2.3.5 Chránené druhy európskeho významu .......................................................................22 2.3.6 Skleníkový efekt............................................................................................................23

2


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 2.3.8 Nástenka s minerálmi ..................................................................................................24 2.3.9 Základné stavebné jednotky zemskej kôry .................................................................25 2.3.10 Pôda ............................................................................................................................25 2.4

4. kolo – VZDUCH ..........................................................................................................26

2.4.1 Vzduchotechnika ..........................................................................................................26 2.4.2 Potápanie......................................................................................................................26 2.4.3 Vzduch, ktorý dýchame ...............................................................................................27 2.4.4 Život vo vzdušnom oceáne ..........................................................................................27 2.4.7 Plyny – chemické reakcie .............................................................................................29 2.4.8 Polutanty ......................................................................................................................30 2.4.9 Geologická činnosť vetra .............................................................................................30 2.4.10 Lišajníky – ukazovatele čistoty ovzdušia ...................................................................31 3

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)...........33 3.1

1. kolo – OHEŇ ..............................................................................................................33

3.1.1 Živánska ........................................................................................................................33 3.1.3 Slnko ako veľký oheň....................................................................................................34 3.1.4 Od ohňa k žiarovke.......................................................................................................35 3.1.5 Sekvoje – giganti planéty .............................................................................................35 3.1.6 Spaľovanie odpadov .....................................................................................................36 3.1.7 Výroba železa ...............................................................................................................37 3.1.8 Žiaruvzdornosť .............................................................................................................37 3.1.9 Hefaistov hnev..............................................................................................................38 3.1.10 Ohnivý cesnak ............................................................................................................38 3.2

2. kolo – VODA ..............................................................................................................40

3.2.1 Voda so sirupom ..........................................................................................................40 3.2.2 Rybník ...........................................................................................................................40 3.2.3 Olej vo vode ..................................................................................................................41 3.2.4 Kmity na vode ...............................................................................................................41 3.2.5 Ľudské „žiabre“ .............................................................................................................41

3


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 3.2.6 Vodný režim rastlín ......................................................................................................42 3.2.7 Zimná údržba vozovky .................................................................................................42 3.2.8 Rieky, moria, oceány... .................................................................................................43 3.2.9 Účinok rastlinných jedov na obličky ............................................................................44 3.2.10 Hmla vo fľaši ...............................................................................................................45 3.3

3. kolo – ZEM .................................................................................................................46

3.3.1 Hrad z piesku ................................................................................................................46 3.3.2 Tunel .............................................................................................................................46 3.3.3 Pád na zem ...................................................................................................................47 3.3.4 Nabité zrnká prachu .....................................................................................................47 3.3.5 Genealogická analýza ...................................................................................................48 3.3.6 Skleníkový efekt............................................................................................................48 3.3.7 Analytická chémia - manganometria ..........................................................................49 3.3.8 Minerály z chemického hľadiska .................................................................................50 3.3.9 Svetobežníci a ich výskyt...............................................................................................51 3.3.10 Pôda ............................................................................................................................52 3.4

4. kolo – VZDUCH ..........................................................................................................52

3.4.1 Vzdušná vzdialenosť.....................................................................................................52 3.4.2 Potápanie......................................................................................................................53 3.4.3 Opäť výlet balónom .....................................................................................................53 3.4.4 „Vzduch“ na Venuši......................................................................................................54 3.4.5 Vplyv znečistenia ovzdušia na živé organizmy............................................................54 3.4.6 Veterná kalamita v Tatrách..........................................................................................55 3.4.7 Zmes plynov – fyzikálna chémia ..................................................................................56 3.4.8 Vzácne plyny .................................................................................................................56 3.4.9 Katastrofické tropické cyklóny a tornáda ...................................................................57 3.4.10 Hurikán vo fľaši ...........................................................................................................57 4

Správne odpovede .............................................................................................................59 4.1

1. kolo – ZS – OHEŇ.......................................................................................................59

4


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

1

4.2

2. kolo – ZS – VODA.......................................................................................................59

4.3

3. kolo – ZS – ZEM .........................................................................................................60

4.4

4. kolo – ZS – VZDUCH ..................................................................................................60

4.5

1. kolo – GYM – OHEŇ ..................................................................................................61

4.6

2. kolo – GYM – VODA ..................................................................................................61

4.7

3. kolo – GYM – ZEM .....................................................................................................62

4.8

4. kolo – GYM – VZDUCH ..............................................................................................62

Úvod

Vážený čitateľ, Amavet už od roku 1990 pôsobí na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave, alebo prostredníctvom klubov, nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. Amavet každoročne prichádza s podujatiami alebo aktivitami určenými pre mládež, akými sú napríklad Festival vedy a techniky, Junior Internet či Pohár vedy. Pred niekoľkými rokmi sa k týmto podujatiam pridala ďalšia aktivita – LaBáK. LaBáK je online súťaž určená mladým žiakom pozostávajúca zo štyroch súťažných kôl v rámci jedného školského roka. Každé kolo tvorí 10 úloh, ktoré sú zamerané na prebraté učivo z oblasti biológie, matematiky, fyziky, chémie, geografie či environmentalistiky, pričom ich cieľom je kreatívnym spôsobom rozšíriť spektrum úloh riešených na hodinách v škole a naučiť riešiteľov vyhľadávať informácie a kriticky hodnotiť ich obsah. V školskom roku 2016/2017 mali riešitelia možnosť zapojiť sa do riešenia úloh v dvoch súťažných kategóriách, a to: Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročné gymnáziá (1.- 4. ročník) 5


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

-

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník), osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník) a iné SOŠ a SPŠ Dúfame, že tento sumár úloh bude užitočným a obohacujúcim materiálom pre širokú verejnosť, no najmä pre učiteľov, ktorým môže slúžiť ako zdroj nápadov pre naplnenie časového rámcu vyučovacej hodiny toho-ktorého predmetu.

Dominik Kostoláni Koordinátor online súťaže LaBáK

2

2.1

Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

1. kolo – OHEŇ 2.1.1 Opekačka

Opekanie patrí ku klasickým letným aktivitám. Ak je však ľudí veľa a miesta a času málo, správne naplánovanie opekania je náročnou úlohou. Pri našom ohni sa zišlo 10 osôb, pričom každá si chce opiecť 2 špekáčiky, 2 kúsky slaniny a 2 chleby. Priemerný čas opekania jedného špekáčika je 15 minút, jedného kúsku slaniny 10 minút a jedného chleba 5 minút. Opekať však môže naraz len 6 osôb. Určte, ako dlho bude opekanie trvať, ak a) naraz môže jedna osoba opekať len jeden kus jedla, b) naraz môže jedna osoba opekať dva kusy jedla.

6


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Čas potrebný na výmenu osôb pri ohni a na výmenu opekaného jedla môžete zanedbať. Pri opekaní sa musí opekať celý úsek súvisle, teda nie je napr. možné 5 minút opekať špekáčik, potom 10 minút opekať slaniny a potom doopekať špekáčik. V prípade súčasného opekania dvoch kusov jedla sa výmena jedného z jedál nepovažuje za prerušenie opekania druhého. a) Opekanie bude trvať ______ minút (odpoveď č.1). b) Opekanie bude trvať ______ minút (odpoveď č.2). Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.1.2 Požiar Požiare sa za bezvetria vo voľnej prírode šíria veľmi rýchlo všetkými smermi. V prípade, že fúka vietor, požiar sa šíri hlavne v smere vetra. V murovaných budovách tvoria steny prekážky, ktoré šírenie ohňa výrazne obmedzujú a ten sa šíri len cez dvere alebo iné otvory. Predstavme si budovu ako sieť rovnakých štvorcových miestností, pričom každá je s každou spojená dverami. Požiar sa potom šíri z danej miestnosti do každej zo štyroch susediacich miestností. Predpokladajme, že požiar bol založený v strednej miestnosti a každú hodinu sa presunie o miestnosť ďalej vo všetkých smeroch, pričom v miestnosti, v ktorej horelo, za túto hodinu zhorí všetko, čo v nej bolo, a teda v nasledujúcich hodinách už v nej horieť nebude. Určte, koľko miestností bude zasiahnutých požiarom a v koľkých bude aktuálne horieť v a) tretej hodine, b) piatej hodine od vzniku požiaru. Príklad: V prvej hodine sa požiar nachádza len v bunke označenej číslom 1 (1 miestnosť je zasiahnutá požiarom a v 1 miestnosti aktuálne horí). V druhej hodine sa požiar presunie do 4 susedných buniek označených číslom 2, pričom v bunke 1 už nehorí (požiarom je zasiahnutých 5 miestností a horí v 4). a) V tretej hodine je ______ (odpoveď č.3) miestností zasiahnutých požiarom a v ______ (odpoveď č.4) miestnostiach horí. b) V piatej hodine je ______ (odpoveď č.5) miestností zasiahnutých požiarom a v ______ (odpoveď č.6) miestnostiach horí. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

7


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.1.3 Horenie Oheň z chemického hľadiska predstavuje rýchly proces oxidácie. Je prejavom ______ (odpoveď č.7) chemickej reakcie (doplň typ), pri ktorej sa uvoľňuje energia do okolitého prostredia. Počas horenia sa uvoľňuje svetlo, ______ (odpoveď č.8) a rôzne reakčné produkty. Základným spúšťačom procesu horenia je dosiahnutie ______ (odpoveď č.9) teploty a prítomnosť molekúl ______ (odpoveď č.10) (doplňte názov chemického prvku). Viditeľným prejavom horenia sú ______ (odpoveď č.11). Medzi základné metódy ukončenia procesu horenia patrí zníženie ______ (odpoveď č.12), prípadne zamedzenie prístupu kyslíka. Podľa toho rozlišujeme i viaceré typy ______ (odpoveď č.13) prístrojov: a) vodné, b) penové a c) ______ (odpoveď č.14) prístroje. Základnou prevenciou pred nekontrolovateľným ohňom – požiarom – je udržiavanie izolovaného ohniska, ktoré je plne pod kontrolou zodpovedných osôb. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.1.4 Varenie v lese Peter sa s kamarátmi vybral do lesa. Podvečer začali byť hladní, preto sa rozhodli uvariť si niečo pod zub. Ponosili približne 0,1 kilogramu dreva z okolia a následne rozložili oheň. Keď už bolo všetko pripravené, začali v hrnci ohrievať 0,8 litra vody. Keďže Peter a jeho kamaráti radi experimentujú, merali teplotu vody v závislosti od času. Na začiatku mala voda 10 °C. Po 11 minútach dosiahla voda teplotu 95 °C. Aká bola celková výhrevnosť dreva za predpokladu, že zanedbáme straty tepla do okolia – teda ak sa všetko uvoľnené teplo spotrebuje na ohriatie vody? Výsledok uveďte vo Wattoch na kilogram so zaokrúhlením na celé jednotky. Uvažujte hustotu vody 1000 kg na kubický meter. Merná tepelná kapacita vody je 4 180 joulov na kilogram a Celziov stupeň. Výhrevnosť dreva: ______ (odpoveď č.15) Wattov na kilogram. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.1.5 Sekvoje – giganti plenéty Ak by vám niekto položil otázku, ktorý organizmus na našej planéte drží prvenstvo vo veľkosti, ako by ste odpovedali? V prípade, že by niekomu napadol vráskavec obrovský (Balaenoptera musculus) s dĺžkou tela okolo 30 metrov, tak je na omyle. Najväčšie organizmy planéty nenájdeme v živočíšnej, ale v rastlinnej ríši. Reč je o sekvojovcoch mamutích (Sequoiadendron giganteum) a

8


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 sekvojách vždyzelených (Sequoia sempervirens), ktorých nadzemná výška môže dosahovať aj viac ako 100 metrov. V súčasnosti sa títo obri prirodzene vyskytujú už len na západe severoamerického kontinentu - v ______ (odpoveď č.16) (doplň názov krajiny) v pohorí ______ (odpoveď č.17) a vďaka farbe dreva sú tieto stromy často označované tiež ako „______“ (odpoveď č.18). Kvôli ich obrovskej výške boli vedcami často študované v oblasti transportu vody z koreňov až do ohromných výšok. Sekvoje a sekvojovce sa však môžu pochváliť aj inou zaujímavosťou. Hoci pre väčšinu rastlín je oheň nepriateľom, tak títo giganti by bez neho nedokázali prežiť. Sekvojovce, ktoré prvýkrát kvitnú po viac ako 100 rokoch, majú veľmi špecifické nároky pri klíčení semien. Prvú prekážku musia semená prekonať už na ceste von zo ______ (odpoveď č.19) (doplň názov modifikovanej samičej šištice), ktorá vďaka ohňu v priebehu niekoľkých dní vyschne a puká. Požiar tiež zbaví pôdu konkurenčnej vegetácie a obohatí ju o živiny, bez ktorých by semeno veľmi rýchlo zahynulo. Najvyššie verejnosti prístupné sekvojovce mamutie dostali vlastné mená. Prvenstvo drží strom s názvom ______ (odpoveď č.20) s výškou takmer 84 metrov. Druhé miesto patrí stromu s názvom ______ (odpoveď č.21) s výškou takmer 82 metrov. U nás možno sekvojovce nájsť napríklad aj v obci Tesárske Mlyňany v špeciálnej botanickej záhrade zameranej na pestovanie stromov a kríkov, ktorá sa nazýva ______ (odpoveď č.22). Autor úlohy: Bc. Dominik Kostoláni

2.1.6 Železné rudy a výroba železa Peter si v encyklopédii začal čítať článok o výrobe železa a ocele: „Tzv. surové železo sa vyrába vo vysokých peciach z kyslíkatých rúd. Vysoká pec má výšku asi 25 až 30 metrov a priemer 30 metrov. Každá vysoká pec pracuje nepretržite niekoľko rokov. Zhora sa vysoká pec neustále plní železnou rudou, koksom a troskotvornými prísadami (najmä vápencom a dolomitom). Do spodnej časti pece sa vháňa horúci vzduch obohatený kyslíkom. Uhlík najskôr oxiduje kyslíkom na oxid uhoľnatý (pri teplote až 2000 stupňov Celzia).....“ Spomenul si, že vysoká pec sa nachádza i v jednom zo slovenských miest. V minulosti sa tento najväčší slovenský hutnícky závod volal Východoslovenské železiarne, v súčasnosti US Steel. Železná ruda sa do tohto slovenského mesta dováža širokorozchodnou železnicou z Ukrajiny z banského mesta Krivoj Rog. Toto slovenské mesto sa volá ______ (odpoveď č.23). Na ktoré rudné minerály – železné rudy sa vzťahujú nasledujúce charakteristiky a fotografie?

9


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Vzorec: Fe2O3 Skupina: oxidy Výskyt: Slovensko (Gemer, Spiš), Česko (pri Blatnej, Krušné Hory), Ukrajina (Krivoj Rog, Rusko (Magnitnaja gora), Taliansko (Elba), Brazília, India, Kanada Použitie: výdatná železná ruda – obsahuje až 60 % železa Názov: siderit / magnetit / limonit / hematit (odpoveď č.24)

Vzorec: Fe2O3 . n H2O Skupina: oxidy Výskyt: Slovensko ( Železník, Dobšiná, Rožňava, Gelnica, Slovinky, Hrádok), Česko (Kutná Hora), Ukrajina (Kerč), Rusko (Ural, Jekaterinburg), Taliansko (Elba), Luxembursko, USA (Arizona) Použitie: železná ruda – upravuje sa pražením, zemitý oker – farbivo Názov: siderit / magnetit / limonit / hematit (odpoveď č.25)

Vzorec: Fe3O4 Skupina: oxidy Výskyt: Slovensko (Tisovec, Vyhne), Česko (Malešov, Řešice, Vlastějovice, Věchnov), Rusko (Magnitogorsk, Kursk), Švédsko (Kiruna), Rumunsko, Austrália Použitie: významná železná ruda Názov: siderit / magnetit / limonit / hematit (odpoveď č.26)

Vzorec: FeCO3 Skupina: uhličitany Výskyt: Slovensko (Rudňany, Nižná Slaná, Dobšiná, Železník), Česko (Naučice, Kladno, Ostrava), Rakúsko, Veľká Británia Použitie: železná ruda – v hutníctve na výrobu železa Názov: siderit / magnetit / limonit / hematit (odpoveď č.27)

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

10


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.1.7 Výroba iných kovov Tavením pri vysokých teplotách sa z rudných minerálov získavajú aj iné kovy. Priraď k fotografiám a charakteristikám správne názvy minerálov. galenit / sfalerit / chalkopyrit / bauxit Vzorec: PbS Skupina: sulfidy Výskyt: Slovensko (Banská Štiavnica, Kremnica, Hnúšťa, Jasenie), Česko (Příbram, Kutná Hora), Bulharsko, Srbsko, USA (Colorado, Ontario) Použitie: hlavná olovená ruda, výroba trubiek, ochranné štíty proti RTG a rádioaktívnemu žiareniu, do akumulátorov, na prípravu farieb Názov: ______ (odpoveď č.28) Vzorec: CuFeS2 Skupina: sulfidy Výskyt: Slovensko (Banská Štiavnica, Hodruša, Slovenské Rudohorie), Nemecko (Harz), Rusko (Ural), USA (Ontario), Veľká Británia, Japonsko Použitie: výroba medi a zliatin (mosadz, bronz) – uplatnenie v elektrotechnike, strojárstve, lodiarstve Názov: ______ (odpoveď č.29) Vzorec: ZnS Skupina: sulfidy Výskyt: Slovensko (Banská Štiavnica, Hodruša, Kremnica, Ardovo), Česko (Jeseníky, Příbram, Kutná Hora), Ukrajina (Nagolnoj Krjaž), Srbsko, Nemecko (Westfálsko), USA, Švajčiarsko Použitie: hlavná ruda zinku – do zliatin (mosadz), na pozinkovanie plechov a drôtov, aby boli odolné proti hrdzi Názov: ______ (odpoveď č.30) Ktorý z uvedených minerálov sa na fotografii nenachádza a chýba i jeho charakteristika? Aký kov sa vyrába z tohto minerálu?

11


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Chýbajúci minerál je ______ (odpoveď č.31). Vyrába sa z neho kov ______ (odpoveď č.32). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

2.1.8 Spaľovanie odpadu K jeseni na vidieku patrí okrem opadaného lístia zo stromov, dozrievajúceho ovocia aj dym nad záhradami. Ľudia sa spaľovaním zbavujú prebytočného lístia, suchej trávy, konárov. Zamysleli ste sa niekedy: a) či je takéto správanie správne? b) či neškodíme takto vlastnému zdraviu aj životnému prostrediu? Spaľovanie bioodpadu v záhradách je nedokonalé. Do ovzdušia sa uvoľňuje dym, popol a jedovaté látky, ktoré dráždia dýchacie cesty ľudí a usádzajú sa na rastlinách. Ešte nebezpečnejšie látky vznikajú pri domácom spaľovaní plastov, gumy a tetrapakových obalov. Vyriešte tajničku: 1. Organický materiál, ktorý bol rozložený a recyklovaný ako hnojivo a doplnok pre zlepšenie kvality pôdy ______ (odpoveď č.33). 2. Produkt ľudskej činnosti, označenie suroviny považovanej za odpad (najčastejšie komunálny), ktorú možno prostredníctvom recyklácie cieľavedome upraviť pre ďalšie použitie ______ (odpoveď č.34). 3. Zber oddelených zložiek komunálnych odpadov, ktorý zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zužitkovať ______ (odpoveď č.35). 4. Úplné alebo neúplné motorové vozidlo, ktoré sa stalo odpadom ______ (odpoveď č.36). 5. Farba smetnej nádoby pri separovanom zbere na papier, noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové obaly ______ (odpoveď č.37). 1. 2. 3. 4. 5. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

2.1.9 Ohnište Turisti sa rozhodli navštíviť národnú prírodnú rezerváciu Ohnište. Vedeli, že táto NPR bola vyhlásená v roku 1973 a má výmeru 852 ha. Toto územie je vybudované prevažne z vápencov a

12


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 dolomitov. Nachádzajú sa tu bizarné výtvory, skalné bralá, steny, terasy, priepasti a trhliny. Komplex lesných porastov má pralesovitý charakter, vyskytujú sa tu pestré vápencové spoločenstvá rastlín. Na prelome júla a augusta tu kvitne plesnivec alpínsky – chránený druh národného významu. Územie je zaujímavé i pre zoológov. Žije tu vzácny motýľ jasoň červenooký, podľa súčasnej legislatívy zaradený k chráneným druhom európskeho významu.Autobusom sa odviezli do obce Malužiná. Odtiaľ sa po žltej značke vedúcej okolo lomu dostali do Svidovského sedla. Po zelenej značke pokračovali na vrchol Ohnište. Západne od tohto vrcholu sa nachádza známe skalné Okno – 10 m vysoký otvor v skalnom hrebeni. Chodník vedúci k nemu je však verejnosti neprístupný. Dobre viditeľné je však z diaľky (ak sa človek nachádza na vhodnom mieste pod horským masívom). Turisti sa preto vrátili späť do Svidovského sedla a odtiaľ pokračovali po žltej značke k horárni pred Bystrou a potom po modrej k jednej z jaskýň sprístupnených Slovenskou speleologickou spoločnosťou. NPR Ohnište sa nachádza v NP ______ (odpoveď č.38). Obec Malužiná i horáreň pred Bystrou leží v okrese ______ (odpoveď č.39). Turisti sa po modrej značke od horárne pred Bystrou dostali k Stanišovskej jaskyni / Demänovskej jaskyni slobody / Demänovskej ľadovej jaskyni (odpoveď č.40). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

2.1.10 Ohnivý cesnak Cesnak kuchynský (Allium sativum L.) si prívlastok „ohnivý“ nepochybne zaslúži vďaka svojej pálčivej chuti a hrejivým účinkom. Už klasické národy Stredomoria ho považovali za univerzálny liek. Rímski vojaci ho dostávali na povzbudenie bojového nadšenia – skôr sa v tom však skrývalo podvedomé hygienické opatrenie. Ako liečivo a profylaktický prostriedok mal znamenitú povesť aj u tzv. biblických národov, najmä v Egypte, kde ho vraj dávali robotníkom pri stavbe pyramíd. Nimbus liečebných možností okolo cesnaku vzrástol až do nezmyselných povier. Dnes sa prinavracia vážnosť cesnaku ako staronového fytoterapeutika s antibakteriálnymi, antivírusovými, antimykotickými a inými účinkami. Vašou úlohou bude otestovať antimykotické vlastnosti cesnaku. Pomôcky: stredne veľké plastové tégliky s uzáverom (od zmrzliny, šalátov a pod.) alebo dva na seba položené taniere (dokopy potrebujete 4 taniere), striekačka alebo kvapkadlo, lis na cesnak, strúčik cesnaku, biely chlieb, pitná voda Postup: 1. Krajec bieleho chleba o hrúbke asi 1 cm rozrežte na polovicu. Každú polovicu vložte do osobitného plastového téglika (alebo taniera). 2. Následne každý kus pomocou kvapkadla (striekačky) prevlhčite rovnakým množstvom pitnej vody (podľa potreby, asi 10 ml). 3. Takto pripravené vzorky prikryte plastovými uzávermi (alebo druhými taniermi) a odložte na tmavé miesto.

13


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 4. O 2 až 5 dní ich skontrolujte, majú byť pokryté plesňou. Pozor, aby vám pleseň nevyrástla až príliš. Presvedčite sa, že kultúry sa od seba príliš neodlišujú a urobte fotodokumentáciu. 5. V tomto kroku si očistite jeden strúčik cesnaku a aplikujte na kultúry nasledovne: a) 1. kultúra – strúčik cesnaku pretlačený cez lis a rozptýlený po celom povrchu kultúry; b) 2. kultúra – bez cesnaku ako kontrolná vzorka. 6. Uložte každú vzorku na kultiváciu pri rovnakých podmienkach ako predtým po dobu 2 až 5 dní. Následne vzorky pozorujte, porovnajte a zdokumentujte. Z experimentu napíšte jednoduchý protokol, v ktorom odpovedzte na otázky. Otázky a úlohy: 1. Porovnajte kultúry číslo 1 a 2, prípadné rozdiely vysvetlite. 2. Myslíte, že rovnaký účinok by mal aj celý nerozdrvený cesnak, svoje tvrdenie odôvodnite. Poznámky a tipy: Pri odôvodňovaní sa nebojte dotknúť chemickej podstaty problematiky. Pri štúdiu problematiky sa vyvarujte používaniu článkov z neodborných časopisov a internetových stránok, nakoľko tieto informácie sú nepresné a často zavádzajúce. Autor úlohy: Erik Schmotzer

2.2

2. kolo – VODA 2.2.1 Žabky

Asi každý si už niekedy v živote vyskúšal hádzanie žabiek. Ak ste to už medzičasom zabudli, tak si pripomeňme, že ide o hodenie ploského kameňa na hladinu jazera alebo inej vodnej plochy takým spôsobom, aby sa postupne od hladiny ešte niekoľkokrát odrazil. Martin a Maroš hádžu kamene kruhového tvaru s priemerom 8 cm. Pri hádzaní si všimli, že ak je vzdialenosť dopadu kameňa od predchádzajúceho odrazu menšia ako priemer kameňa, tak sa kameň po dopade potopí. Napríklad: prvý odraz kameňa od vodnej plochy je vo vzdialenosti 4 metre od miesta hodenia, ďalší 5 metrov od miesta hodenia (teda 2. odraz 1 m), ďalší 5 metrov 50 cm (3. odraz 50 cm), ďalší 5 metrov 55 cm (4. odraz 5 cm) – tento je posledný, pretože posledný skok bol menší ako 5 cm. Kameň tak prešiel vzdialenosť 5 metrov 55 centimetrov a urobil 4 odrazy – žabky. Martin hodil kameň tak, že prvý odraz nastal vo vzdialenosti 550 centimetrov a každý ďalší odraz nastal v polovičnej vzdialenosti ako ten predchádzajúci. Maroš hodil kameň tak, že prvý odraz nastal vo vzdialenosti 700 centimetrov a každý ďalší odraz nastal v tretinovej vzdialenosti ako ten predchádzajúci. Určte, v akej vzdialenosti sa potopili oba kamene a koľko žabiek pri tom urobili. a) Martinov kameň sa potopil vo vzdialenosti ______ (odpoveď č.1) centimetrov od miesta hodenia a urobil pritom ______ (odpoveď č.2) žabiek.

14


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 b) Marošov kameň sa potopil vo vzdialenosti ______ (odpoveď č.3) centimetrov od miesta hodenia a urobil pritom ______ (odpoveď č.4) žabiek. Výsledky zaokrúhlite na 0 desatinných miest. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.2.2 Nádrž Na jeseň sa veľké nádrže vypúšťajú až po tzv. minimálnu prevádzkovú hladinu. Aby sa nádrž vyprázdnila, najprv sa odvedú prítoky pomocnými potrubiami (aby voda prestala do nádrže pritekať a vyprázdnila sa čo najrýchlejšie) a potom sa otvorí vypúšťací otvor. Naša nádrž sa potom vyprázdni za 20 dní. Po jej vypustení sa opäť prítoky čiastočne otvoria a udržiava sa stanovená výška hladiny. Ak by sa vypúšťací otvor uzavrel, táto nádrž by sa len prvým prítokom naplnila za 30 dní, len druhým za 45 dní (iné prítoky nemá). a) Určte, ako dlho sa bude nádrž napúšťať, ak budú otvorené oba prítoky a zároveň bude zavretý vypúšťací otvor. Nádrž sa naplní za ______ (odpoveď č.5) dní. b) Určte, ako dlho sa bude nádrž napúšťať, ak budú otvorené oba prítoky a zároveň bude otvorený aj vypúšťací otvor. Nádrž sa naplní za ______ (odpoveď č.6) dní. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.2.3 Voda Voda patrí medzi tekutiny a je nevyhnutná pre život na Zemi ako ho poznáme. Molekula vody sa skladá z ______ (odpoveď č.7) atómu/ov kyslíka a z ______ (odpoveď č.8) atómu/atómov vodíka. Za bežnej teploty a tlaku je voda v kvapalnom skupenstve, avšak pod 0 °C prechádza do tuhého skupenstva a nad 100 °C sa mení na vodnú paru. Pri vyššom tlaku sa znižuje teplota tuhnutia a voda sa môže vyskytovať v kvapalnom skupenstve aj pod 0 °C. Tento jav nastáva pri korčuľovaní alebo pri zostupe ľadovcov do dolín a nazýva sa odborne ______ (odpoveď č.9). Voda má viacero anomálií, ktoré sú pre život dôležité. Dôležitou vlastnosťou vody je, že má pri normálnom atmosférickom tlaku najväčšiu hustotu pri teplote ______ (odpoveď č.10) °C (uveďte teplotu v stupňoch Celzia so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta). Pri tejto teplote voda klesá na dno jazier a riek, kým teplejšia alebo chladnejšia voda stúpa nahor. To ochráni vodné živočíchy pred zmrznutím. Ďalšie vlastnosti vody sú dôsledkom polarity jej molekúl, vďaka čomu sa môžu jednotlivé molekuly spájať väzbami, ktoré sa nazývajú ______ (odpoveď č.11) väzby. Tieto väzby spôsobujú aj výrazné povrchové napätie vody, ktoré sa prejavuje vzlínavosťou na povrchu látok – kapilaritou. Vďaka tejto vlastnosti rastliny môžu dopravovať vodu z pôdy smerom nahor. Zamrznutá voda – ľad - sa môže tiež odparovať, meniť z tuhého skupenstva priamo na plynné –

15


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 tento jav sa nazýva ______ (odpoveď č.12). Vyskytuje sa najmä v zime pri prudkom oteplení alebo vo vesmíre pri veľmi nízkom tlaku (kométy). Voda sa v prírode nevyskytuje v čistom stave, ale sú v nej rozpustené rôzne minerálne látky. Koncentráciu minerálnych látok (solí) rozpustených vo vode označujeme ako ______ (odpoveď č.13). Podľa koncentrácie solí vo vode rozlišujeme slanú, sladkú vodu a ______ (odpoveď č.14) vodu, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v ústí riek do mora, napr. v ústí Temže či Amazonky. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.2.4 Atrakcia na vode Janko sa na dovolenke rozhodol vyskúšať lákavú atrakciu – pobyt v dutej plastovej guli, ktorá je naplnená vzduchom. Guľa sa navyše vznáša na hladine mora. Janko má hmotnosť 40 kg a polomer lopty je 1 m. Ak sa Janko nachádza vo vnútri lopty, aké % objemu lopty je pod vodou? Predpokladajme, že hmotnosť lopty je zanedbateľná v porovnaní s Jankovou hmotnosťou. Hustotu mora uvažujte 1000 kg na meter kubický. Výsledok uveďte v percentách so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. Pod vodou je ______ (odpoveď č.15) % objemu gule. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.2.5 Sčítanie vtáctva Slovenská ornitologická spoločnosť každý rok pravidelne od októbra do apríla cez víkend uprostred každého z mesiacov uskutočňuje Zimné sčítanie vodného vtáctva. Druhy vodných vtákov a ich počty v príslušných lokalitách na vodných tokoch a vodných plochách zisťujú nielen profesionálni pracovníci, ale do tejto zaujímavej a prospešnej činnosti sa zapájajú i dobrovoľníci. Na rieke Poprad vo Svite mladí prírodovedci pozorovali päť druhov vtákov, ktorých výskyt zdokumentovali fotoaparátom. Na základe fotografií doplň ich rodové mená.

______ (č.16) divá

______ (č.17) potočný

16

______ (č.18) popolavá


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

______ (č.19) veľký

______ (č.20) biely

a) Napíš číslo fotografie, na ktorej je vták patriaci medzi zúbkozobce: ______ (odpoveď č.21). b) Napíš číslo fotografie, na ktorej je vták patriaci medzi brodivce: ______ (odpoveď č.22). c) Napíš čísla dvoch fotografií, na ktorých sú vtáky patriace medzi spevavce: ______ (odpoveď č.23) a ______ (odpoveď č.24). d) Napíš číslo fotografie, na ktorej je vták živiaci sa najmä rybami: ______ (odpoveď č.25). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

2.2.6 Vodný režim Voda je pre život rastlín životne dôležitá. Tvorí podstatnú časť rastlinného tela, má vysokú tepelnú stabilitu, čím ovplyvňuje teplotu rastlín a vďaka vyparovaniu pri rôznej teplote chráni rastliny pred prehriatím. Rastliny prijímajú vodu fyzikálno-chemickými mechanizmami, a to difúziou a osmózou cez bunkovú stenu, cytoplazmatickú membránu a vakuoly až do vodivých pletív. Koreňový príjem vody výrazne prevyšuje mimokoreňový príjem (rosa, hmla...). Voda je vedená drevnou časťou cievnych zväzkov tzv. transpiračným prúdom. V nasledujúcom texte vyberte z ponúknutých možností vždy 1, ktorá je správna. Z prijatej vody rastlina na látkovú výmenu a metabolické procesy využije len 5 % a zvyšnú prebytočnú vodu vracia späť do prostredia v 2 formách: a/ v kvapalnom stave, pričom vylúčená voda obsahuje aj minerálne látky – tento jav sa volá turbulencia / gutácia / difúzia (odpoveď č.26). Nastáva najmä v noci a nad ránom, keď je vysoká vlhkosť vzduchu a chladnejšie počasie. Vtedy je voda vytláčaná cez prieduchy, ktoré stratili schopnosť zatvárania lenticely / trichómy / hydatódy (odpoveď č.27). b/v plynnom stave v podobe vodnej pary, vylúčená je len samotná voda, najmä cez deň – tento jav sa volá transpirácia / respirácia / oxidácia (odpoveď č.28). Výdaj vody vo forme vodnej pary ovplyvňujú mnohé faktory. S rastúcou teplotou výdaj vody nemení sa / klesá / stúpa (odpoveď č.29). S rastúcou vlhkosťou výdaj vody klesá / stúpa / nemení sa (odpoveď č.30). Svetlo výdaj vody zvyšuje / nemení / znižuje (odpoveď č.31). Prieduchy v listovej pokožke slúžia nielen na výdaj vody, ale aj na výmenu minerálov / plynov / cukrov (odpoveď č.32). Tvoria ich dvojice buniek fazuľovitého (obličkovitého) tvaru, medzi ktorými

17


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 je prieduchová štrbina. Veľkosť štrbiny určuje turgor zatváravých buniek, takže čím viac sú bunky naplnené vodou, tým viac sú od seba oddelené. Prieduchové bunky majú na strane štrbiny zhrubnutú bunkovú stenu. Obsahujú aj chloroplasty / amyloplasty / leukoplasty (odpoveď č.33). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

2.2.7 Jedovaté látky v rastlinách Na brehoch vôd rastú rôzne druhy rastlín, pričom niektoré z nich sú jedovaté. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme dva z nich, ktoré majú veľmi podobné latinské názvy. Líšia sa iba nepatrne v rodových menách: Calla palustris a Caltha palustris. Priraďte k fotografiám týchto rastlín správne charakteristiky:

Slovenský názov Latinský názov Jedovatá látka Rozšírenie

______ (odpoveď č.34)

______ (odpoveď č.35)

______ (odpoveď č.36)

______ (odpoveď č.37)

______ (odpoveď č.38)

______ (odpoveď č.39)

vzácne / rozšírené (odpoveď č.40)

vzácne / rozšírené (odpoveď č.41)

Autor úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

2.2.8 Minerály Milan si v knihe čítal takýto text o chemických vlastnostiach minerálov: „ ....niektoré látky sa rozpúšťajú vo vode, niektoré sa nerozpúšťajú. Podobne sa správajú i minerály.“

18


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

kamenná soľ (halit)

kalcit

kremeň

1) Ktorý z týchto minerálov sa vo vode dobre rozpúšťa? ______ (odpoveď č.42) 2) Ktorý z týchto minerálov sa vo vode pomaly rozpúšťa? ______ (odpoveď č.43) 3) Ktorý z týchto minerálov sa vo vode nerozpúšťa? ______ (odpoveď č.44) 4) Ktorý z týchto minerálov s kyselinou chlorovodíkovou silne šumí? ______ (odpoveď č.45) Názov kamenná soľ (halit) kalcit kremeň

Chemický vzorec ______ (odpoveď č.46) ______ (odpoveď č.48) ______ (odpoveď č.50)

Zaradenie do skupiny ______ (odpoveď č.47) ______ (odpoveď č.49) oxidy

Autor úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

2.2.9 Medzinárodné úlohy Najlepší stredoškoláci - mladí fyzici, reprezentovali v roku 2008 Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, ktorá sa konala v Ázii. Kým porota opravovala ich vyriešené úlohy, organizátori pre nich pripravili zaujímavý výlet do zátoky Ha Long. Verejnosť pozná túto zátoku i pod slovenským menom ______ (odpoveď č.51) zátoka. Zapísaná je do Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od roku ______ (odpoveď č.52). Zobrazená je i na bankovkách príslušnej krajiny. Ako sa táto krajina volá? ______ (odpoveď č.53). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

2.2.10 Hmla vo fľaši Počas jesenných a zimných dní sa často stretávame s hmlou, resp. oblakom blízko zemského povrchu. Pokúsime sa teraz takúto hmlu “vyrobiť” vo fľaši. Pomôcky: sklená fľaša, väčšia kocka ľadu na zakrytie otvoru, voda, rýchlovarná kanvica, lampa/žiarovka Postup: 1. ohrejte vodu v rýchlovarnej kanvici až po bod varu;

19


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 2. nalejte malé množstvo horúcej vriacej vody (buďte opatrní) do fľaše a rýchlo ju uzavrite ľadovou kockou; 3. do blízkosti fľaše umiestnite lampu alebo žiarovku a pozorujte zmeny; 4. výsledky pokusu diskutujte. Otázky do diskusie: 1. Mení sa počas pokusu priehľadnosť fľaše? 2. Čím sú prípadné zmeny priehľadnosti spôsobené? 3. Vzniká vo fľaši hmla? Porovnajte so vznikom hmly v prírode. V akom počasí sa najčastejšie vyskytuje? Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.3

3. kolo – ZEM 2.3.1 Základy domu

Základy domu sa robia z betónu. Aby bol dom stabilný aj v zime, je nutné pod nosnými priečkami vytvoriť tzv. základové pásy s hĺbkou 1 meter. Vypočítajte, koľko zeminy musíme vykopať pre základové pásy, ak dom bude mať vonkajší pôdorys s rozmermi 13 x 9 metrov, v strede bude ešte jedna nosná priečka (teda základové pásy budú tvoriť „hranatú osmičku“), ak šírka základových pásov je 50 cm. Po zaliatí základových pásov betónom sa celá plocha zarovná na ich úroveň a na túto rovnú plochu sa vyleje základová doska s hrúbkou 20 cm. Určte, koľko metrov kubických betónu budeme potrebovať na zaliatie základových pásov a vybudovanie základovej dosky (objem rôznych potrubí, výstuží a pod., ktoré prechádzajú základmi, zanedbajte). Na základové pásy treba vykopať ______ (odpoveď č.1) metrov kubických zeminy. Na základové pásy a základnú dosku treba ______ (odpoveď č.2) metrov kubických betónu. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.3.2 Hrad z piesku Bonifác sa rozhodol, že si na pieskovisku postaví veľký hrad s vnútorným nádvorím – podobný tomu Bratislavskému. Jeho obvodové múry tvoria kváder s rozmermi 1 m x 1 m x 0,5 m. Vnútorné nádvorie vznikne tak, že v strede hradu bude voľný priestor s rozmermi 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Na tieto múry potom postaví strechu, ktorá bude pokrývať okrajové múry s výnimkou rohov, kde bude stavať vežičky s pôdorysom tvaru štvorca so stranou dlhou 25 cm. Strecha bude mať v priereze tvar rovnoramenného trojuholníka s výškou 20 cm a základňou na obvodovom múre

20


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 hradu Piesok bude na stavbu nosiť vo vedierkach s objemom 1 liter. Pri stavaní sa tento donesený piesok stlačí o 15 %. a) Určte, koľkokrát musí ísť Bonifác po piesok pri stavbe obvodových múrov (bez strechy), ak viete, že Bonifác unesie po jednom vedierku v oboch rukách. b) Určte, koľko vedierok piesku bude Bonifác potrebovať na vybudovanie strechy. a) Bonifác bude musieť ísť po piesok ______ (odpoveď č.3) -krát. b) Na vybudovanie strechy bude potrebovať ______ (odpoveď č.4) vedierok piesku Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.3.3 Zem – naša planéta Hoci s pojmom zem pracujeme veľmi často, skúsme si ho trocha lepšie priblížiť. Zem s veľkým písmenom je názov našej planéty, ktorá je v poradí ______ (odpoveď č.5) od Slnka, našej najbližšej hviezdy. Keďže má Zem pevný povrch, ktorý označujeme bežne ako zem s malým písmenom, patrí typovo medzi tzv. ______ (odpoveď č.6) planéty (doplň cudzí názov), teda planéty zemského typu, kde patrí aj Merkúr, Venuša a Mars. Tuhá časť Zeme, ktorá pozostáva zo zemskej kôry a vrchnej časti zemského plášťa, sa označuje ako ______ (odpoveď č.7) (doplň cudzí názov). Jej najvrchnejšia časť, ktorá chemicky reaguje s atmosférou, hydrosférou a biosférou v rámci procesu tvorby pôdy sa označuje ako ______ (odpoveď č.8). Zemská kôra a vrchná časť plášťa ďalej pozostáva z ______ (odpoveď č.9) dosiek, ktoré sa neustále pohybujú. Ich pohyb je možný vďaka tomu, že sa dosky nachádzajú na plastickej vrstve nazývanej ______ (odpoveď č.10) (doplň cudzí názov). Celkovo sa na Zemi nachádza ______ (odpoveď č.11) (doplň číslo) väčších dosiek a väčšie množstvo menších. Jedna z menších dosiek nesie názov po kultúre a v súčasnosti meste a provincii v južnom Peru a volá sa doska ______ (odpoveď č.12) (doplň názov). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.3.4 Zem a Mesiac Hmotnosť Zeme je približne 6 x 1024 kilogramu (je to úsporný, mocninový spôsob zápisu – šestka a za ňou 24 núl). Stredný polomer Zeme je 6371 kilometrov. Spočítajte: a) Priemernú hustotu Zeme v kilogramoch na meter kubický. Predpokladajme pre jednoduchosť, že Zem je presná sféra s horeuvedeným polomerom. Počítajte so zaokrúhleným číslom π = 3,14. Výsledok uveďte so zaokrúhlením na jednotky. b) Koľkokrát je táto zaokrúhlená priemerná hustota väčšia ako hustota vody. Uvažujte hustotu vody 1000 kilogramov na meter kubický. Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.

21


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 c) Hmotnosť našej jedinej prirodzenej obežnice, Mesiaca, je 0,0123-násobok hmotnosti Zeme a jeho stredný polomer je 0,273-násobok polomeru Zeme. Vyjadrite v tvare desatinného čísla pomer priemernej hustoty Zeme k priemernej hustote Mesiaca. Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. a) Priemerná hustota Zeme je ______ (odpoveď č.13) kilogramov na meter kubický. b) Hustota Zeme je ______ (odpoveď č.14)-krát väčšia ako hustota vody. c) Pomer hustoty Zeme k hustote Mesiaca je ______ (odpoveď č.15). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.3.5 Chránené druhy európskeho významu Na Zemi sa nachádza množstvo druhov rastlín a živočíchov. Podľa súčasnej legislatívy sú niektoré z nich zaradené k chráneným druhom európskeho významu. Niektoré z nich si Peter odfotografoval. Doplň pod každú fotografiu správne rodové meno príslušného organizmu.

______ (č.16) papučkový

______ (č.17) skalný

______ (č.18) vrabčí

______ (č.19) zelená

______ (č.20) živorodá

______ (č.21) fatranský

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

22


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.3.6 Skleníkový efekt Aká bude budúcnosť Zeme ako planéty obývanej ľuďmi? Odpoveď na túto otázku sa snažia nájsť mnohí klimatológovia, geografi, či biológovia. Budúcnosť planéty Zem výrazne ovplyvnia globálne environmentálne problémy, medzi ktoré patrí aj skleníkový efekt súvisiaci s globálnym oteplením. Vedci predpokladajú, že tento proces sa podpísal aj pod súčasný stav blízkej planéty Mars. Treba si uvedomiť, že je to na druhej strane žiadúci jav, ak by nebol, bola by teplota na Zemi výrazne nižšia. Vyberte správne odpovede (správna je najmenej jedna, avšak najviac tri odpovede z ponúkaných možností): 1. Prírodný skleníkový efekt sa na našej planéte vyskytoval už takmer od začiatku jej vzniku. Nebol škodlivý, pretože vďaka nemu sa na Zemi udržovala adekvátna teplota, čo bolo predpokladom vzniku a existencie života na našej planéte. Antropogénny skleníkový efekt v súčasnosti je dôsledkom veľkého množstva skleníkových plynov v atmosfére. Skleníkové plyny sa do atmosféry dostávajú rôznymi spôsobmi, napríklad pri spaľovaní fosílnych palív. Najrozšírenejší skleníkový plyn, ktorý má najvýraznejší účinok na klímu je: ______ (odpoveď č.22) a) O3 b) CO2 c) CO d) O2 2. Aké sú dôsledky skleníkového efektu? Vyznačte správne odpovede: ______ (odpoveď č.23) a) spôsobuje zvyšovanie teploty na Zemi; b) spôsobuje zvyšovanie teploty na Mesiaci; c) spôsobuje posúvanie vegetačných pásiem; d) spôsobuje pokles hladiny morí a pribúdanie ľadovcov; e) spôsobuje zdvihnutie hladiny morí a ubúdanie ľadovcovej pokrývky; . Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

2.3.7 Kyselina sírová Jednou z najznámejších kyselín na Zemi je kyselina sírová, ktorej vzorec je ______ (odpoveď č.24). Na výrobu kyseliny sírovej sa používa (používal v minulosti) minerál pyrit / chalkopyrit / galenit / sfalerit / siderit / limonit / hematit (odpoveď č.25), ktorého chemický vzorec je ______ (odpoveď č.26). Z chemického hľadiska patrí tento minerál do skupiny: prvky / uhličitany / oxidy / sulfidy / halogenidy / kremičitany (odpoveď č.27). Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

23


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.3.8 Nástenka s minerálmi Školáci vytvárali nástenku o mineráloch. Pomiešali sa im však niektoré štítky. Doplň ich na správne miesto. C CaF2 halogenidy CuSO4 . 5H2O uhličitany prvky sírany CaCO3 FLUORIT Vzorec: ______ (odpoveď č.28) Skupina: ______ (odpoveď č.29) Výskyt: Slovensko (Banská Štiavnica, Hnilec), Česko (Krupka, Slavkov, Cínovec), Rakúsko (Tauren), USA (Illinois), Namíbia Použitie: v hutníctve na uľahčenie tavby rúd, výroba kyseliny fluorovodíkovej, klenotníctvo, optika GRAFIT Vzorec (značka): ______ (odpoveď č.30) Skupina: ______ (odpoveď č.31) Výskyt: Slovensko (Slovenské Rudohorie, Malé Karpaty), Česko (Českomoravská vysočina, okolie Českých Budejovíc, Domažlice), USA, Kanada, Sri Lanka, Taliansko Použitie: výroba ceruziek, v zlievárenstve na tégliky pre odolnosť proti vysokým teplotám, na výrobu elektród – pre dobrú vodivosť elektriny CHALKANTIT (MODRÁ SKALICA) Vzorec (značka): ______ (odpoveď č.32) Skupina: ______ (odpoveď č.33) Výskyt: Slovensko (Špania Dolina, Smolník) Použitie: poľnohospodárstvo – ničenie škodcov viniča, chemický priemysel, farbiarsky priemysel KALCIT Vzorec (značka): ______ (odpoveď č.34) Skupina: ______ (odpoveď č.35) Výskyt: Slovensko (Banská Štiavnica, Hodruša, Rudňany, Hnúšťa), Česko (Příbram, Jáchymov, Stříbro), Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Veľká Británia, USA Použitie: cementárstvo, stavebníctvo, cukrovarníctvo, optika Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

24


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.3.9 Základné stavebné jednotky zemskej kôry Školáci počas praktickej aktivity pozorovali základné stavebné jednotky zemskej kôry - minerály a horniny. Anna pozorovala najrozšírenejší minerál zemskej kôry. Vedela, že tvorí asi 50 % hmoty zemskej kôry a je súčasťou veľkého počtu hornín. Má sivobielu, žltkastú až ružovkastú farbu a v stupnici tvrdosti je na 6. mieste. Jeho názov je ______ (odpoveď č.36). Beáta pozorovala druhý najrozšírenejší minerál zemskej kôry. Vedela o ňom, že sa vyskytuje v zemskej kôre vo viac ako 10 % a v stupnici tvrdosti sa nachádza na 7. mieste. Jeho názov je ______ (odpoveď č.37). Chlapci zase pozorovali horniny, ktoré vznikli rôznym spôsobom. Na základe toho ich zaradili do príslušných skupín. Fylit je vyvretá / usadená / premenená (odpoveď č.38) hornina. Ryolit je vyvretá / usadená / premenená (odpoveď č.39) hornina a pieskovec je vyvretá / usadená / premenená (odpoveď č.40) hornina. Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

2.3.10 Pôda Pôdu tvoria najrôznejšie časti, ktoré sa od seba rozličnými spôsobmi odlišujú. Poďme teda skúsiť preskúmať niektoré z tých odlišností! Do väčšej priesvitnej plastovej (sklenej) uzatvárateľnej fľaše nasypte zeminu zo záhrady aspoň do výšky 5 cm a doplňte studenú vodu do ¾ objemu fľaše. Po uzavretí vrchnákom obsah fľaše dôkladne premiešajte a fľašu nechajte stáť. Po 4 hodinách pozorujte obsah fľaše a odpovedzte na nasledujúce otázky: a) Čím sa líšia jednotlivé vzniknuté „vrstvy pôdy“? ______ (odpoveď č.41) b) V akom poradí sú vrstvy zoradené zhora nadol? ______ (odpoveď č.42) c) Výsledky akého fyzikálneho javu môžete vo fľaši pri formovaní vrstiev pozorovať? ______ (odpoveď č.43) d) Keby sme odobrali vzorku pôdy z Belianskych Tatier, aká skupina hornín by tu bola zastúpená v najväčšom množstve? ______ (odpoveď č.44) e) Akú veľkosť majú najväčšie úlomky týchto hornín (z predchádzajúcej otázky)? ______ (odpoveď č.45) f) Akou najväčšou geologickou jednotkou je tvorené Slovenské rudohorie? ______ (odpoveď č.46) g) Aké geologické jednotky tvoria pohoria v tvojom okolí? Autorka úlohy: Mária Babinčáková

25


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.4

4. kolo – VZDUCH 2.4.1 Vzduchotechnika

Čerstvý vzduch je nielen príjemný, ale aj prospešný pre naše zdravie. Keďže produktom dýchania je aj oxid uhličitý, v miestnostiach musíme pravidelne vetrať alebo iným spôsobom zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu. V moderných výškových budovách sa však okná častokrát ani nedajú otvoriť. Prísun čerstvého vzduchu tam zabezpečuje vzduchotechnika, ktorá sa zvyčajne stará aj o vykurovanie priestorov. Aby sme sa v týchto priestoroch cítili dobre, za jednu hodinu sa musí vymeniť polovica vzduchu v miestnosti. Predstavte si budovu, ktorá je tvorená 240 kancelárskymi priestormi, z ktorých každý má podlahovú plochu 85 metrov štvorcových. Okrem týchto priestorov sa v budove nachádzajú ešte spoločné priestory, ktoré majú objem 10 500 metrov kubických. Výška všetkých kancelárií aj spoločných priestorov v celej budove je 3 metre. Vypočítajte, aký je objem vzduchu v tejto budove a aký objem vzduchu sa v nej musí vymeniť za jeden deň. a) Objem vzduchu v budove je ______ (odpoveď č.1) metrov kubických. b) Za jeden deň sa v budove vymení ______ (odpoveď č.2) metrov kubických vzduchu. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.4.2 Potápanie Obľúbenou dovolenkovou činnosťou je potápanie. Nejde však o lacnú ani jednoduchú záležitosť – na hĺbkové potápanie je potrebné vykonať skúšky a získať potápačskú licenciu. Pri rekreačnom potápaní v malých hĺbkach do jedného metra budeme zanedbávať nárast tlaku vo vode so zvyšujúcou sa hĺbkou. Potápač pri dýchaní pod hladinou dýcha vzduch z tlakovej nádoby. Na minútu potrebuje približne 20 litrov vzduchu pri normálnom tlaku. V tlakových nádobách sa nachádza vzduch pod vysokým tlakom, a tak sa aj v malej nádobe nachádza dostatok vzduchu na niekoľko desiatok minút. V predajni majú tri druhy fliaš – dvojlitrovú za 150 €, päťlitrovú za 170 € a desaťlitrovú za 327 €. Tieto fľaše sa však prázdne. Cena za ich naplnenie vzduchom stlačeným na tlak 300 barov pozostáva z dvoch zložiek – jednorazového poplatku za každé napĺňanie bez ohľadu na veľkosť fľaše v hodnote 2 € a variabilného poplatku 0,75 € za jeden liter stlačeného vzduchu. Určte, koľko litrov stlačeného vzduchu budeme potrebovať na potápanie v celkovej dĺžke 5 hodín a aké fľaše si máme kúpiť, ak ich musíme naplniť hneď na začiatku (vzhľadom na to, že sa budeme potápať ďaleko od miesta ich predaja a napĺňania, nebude možné ich priebežné dopĺňanie) a chceme za ne a za ich naplnenie zaplatiť čo najmenej. a) Na potápanie budeme potrebovať ______ (odpoveď č.3) litrov stlačeného vzduchu.

26


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 b) Najlacnejšie vyjde kúpa ______ (odpoveď č.4) ks dvojlitrových fliaš, ______ (odpoveď č.5) ks päťlitrových fliaš a ______ (odpoveď č.6) ks desaťlitrových fliaš a bude nás to stáť ______ (odpoveď č.7) €. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

2.4.3 Vzduch, ktorý dýchame Väčšina organizmov na Zemi nutne potrebuje k životu vzdušný obal Zeme, ktorý nazývame ______ (odpoveď č.8). Tento obal obsahuje objemovo približne 78 % molekúl ______ (odpoveď č.9) a 21 % molekúl ______ (odpoveď č.10), zvyšok je tvorený argónom, oxidom uhličitým a ďalšími plynmi. Súčasné chemické zloženie je dôsledkom biologického procesu, ktorý prebieha v zelených rastlinách a riasach, pri ktorom dochádza k premene anorganických látok na organické látky za pôsobenia slnečného žiarenia. Tento proces sa nazýva ______ (odpoveď č.11). Vzduch na Zemi krátko po jej sformovaní pred približne ______ (odpoveď č.12) miliardami rokov (zaokrúhli na jedno desatinné miesto) mal celkom iné zloženie. Najnižšia vrstva vzdušného obalu, ktorá obsahuje asi 90 % jeho hmotnosti, sa označuje ako ______ (odpoveď č.13) a siaha do výšky v rozhraní 8 až 17 kilometrov. S výškou teplota vzduchu v najnižšej vrstve postupne klesá až po nasledujúci vrstvu - ______ (odpoveď č.14). V tejto vrstve teplota vzduchu stúpa, pretože v nej dochádza k pohlcovaniu ultrafialového žiarenia zo Slnka. Najenergetickejšie a pre život na Zemi najnebezpečnejšie ultrafialové žiarenie je pohlcované vďaka tenkej vrstvu plynu ______ (odpoveď č.15) zloženého z trojatómových molekúl kyslíka. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.4.4 Život vo vzdušnom oceáne Denno-denne žijeme vo vzduchu, vlastne na dne vzdušného oceána. Je známe, že 90 % hmotnosti vzduchu sa nachádza v najnižšej vrstve do výšky 10 kilometrov. Uvažujme približne konštantnú hustotu vzduchu v tejto vrstve 1 kilogram na meter kubický. a) Aký je atmosférický tlak v Pascaloch na dne “vzdušného oceána”? Uveďte za týchto predpokladov presnú hodnotu. Uvažujte tiažové zrýchlenie 10 m s-2. ______ (odpoveď č.16). b) Využite približnú hodnotu atmosférického tlaku z úlohy (a) a spočítajte, v akej hĺbke pri ponorení do vody je hodnota hydrostatického tlaku rovná atmosférickému tlaku. Uvažujte hustotu vody 1000 kilogramov na meter kubický a tiažové zrýchlenie 10 m s-2. Uveďte presný výsledok v metroch. ______ (odpoveď č.17).

27


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 c) Koľkokrát je celkový tlak, ktorý pôsobí na potápačov v hĺbke z úlohy (b), väčší ako atmosférický tlak na povrchu Zeme? Uveďte presnú hodnotu. ______ (odpoveď č.18). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

2.4.5 Dýchanie vzdušnicami V najnovšom čísle časopisu Mladý vedec jedného z čitateľov zaujala úvodná kapitola nového seriálu Hmyz okolo nás. Nachádzala sa v ňom i informácia o dýchaní hmyzu. „......Hmyz dýcha sústavou trubíc - tracheami, ktoré privádzajú vzduch priamo k telovým tkanivám a bunkám. Hlavná trubica sa nazýva vzdušnica a ústi na povrch tela prieduchmi (stigmami). Prieduchy majú rôzny tvar a veľkosť a zvyčajne sú opatrené filtračným a zatváracím zariadením.“ Pomenuj živočíchy na nasledujúcich fotografiách slovenským rodovým i druhovým menom a rozhodni, či príslušný živočích dýcha vzdušnicami alebo nie. rodové a druhové meno

dýchanie vzdušnicami

______ (odpoveď č.19)

áno / nie (odpoveď č.20)

______ (odpoveď č.21)

áno / nie (odpoveď č.22)

______ (odpoveď č.23)

áno / nie (odpoveď č.24)

28


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

______ (odpoveď č.25)

áno / nie (odpoveď č.26)

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

2.4.6 Veterná kalamita 19. novembra 2004 medzi 15:30 a 18:00 hodinou postihla Tatranské podhorie a priľahlú časť Podtatranskej kotliny veterná kalamita. Klimatická situácia bola spojená s prechodom studeného / teplého (odpoveď č.27) frontu, ktorý následne sprevádzala tlaková výš / níž (odpoveď č.28). Kalamita postihla územie dlhé viac ako 30 kilometrov (viac ako 12 000 hektárov lesov). Z poškodených ihličnatých stromov pripadli dva najvyššie podiely na jedľu a smrekovec / smrek a borovicu / smrek a smrekovec / jedľu a borovicu (odpoveď č.29). Z poškodených listnatých drevín pripadol najvyšší podiel na jelšu / buk (odpoveď č.30). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

2.4.7 Plyny – chemické reakcie Človek vydrží bez potravy niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní, ale bez vzduchu iba niekoľko minút. Vzduch obsahuje 78 % dusíka, 21 % kyslíka a 1 % iných plynných látok. V tomto 1 % sa nachádza oxid uhličitý, vodná para, vzácne plyny a zmes znečisťujúcich látok. Vašou úlohou je správne doplniť všetky stechiometrické koeficienty chemických reakcií, pri ktorých zložky vzduchu vystupujú ako reaktanty alebo produkty. 1) ___CrO3 + ___ H2SO4 → ___ Cr2(SO4)3 + ___H2O + ___O2 (odpoveď č.31, 32, 33, 34, 35) 2) C3H8 + ___O2 → ___CO2 + ___H2O (odpoveď č.36, 37, 38) 3) ___CuO + ___NH3 → ___Cu + ___H2O + N2 (odpoveď č.39, 40, 41, 42) 4) ___NH3 + ___O2 → ___N2 + ___H2O (odpoveď č.43, 44, 45, 46) Autor úlohy: Erik Schmotzer

29


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

2.4.8 Polutanty Polutanty sú častice, chemické látky a plyny, ktoré znečisťujú životné prostredie. Dostávajú sa do vzduchu prírodnými procesmi a ľudskou činnosťou a predstavujú riziká pre ľudské zdravie i samotnú prírodu. Európska komisia stanovuje limity koncentrácie škodlivín pre vzdušné polutanty: oxid siričitý, oxidy dusíka, poletujúci prach, oxid uhoľnatý, prízemný ozón, benzén, olovo a polyaromatické uhľovodíky. V nasledujúcich otázkach sa budeme venovať chemickým výpočtom, ktoré súvisia s vyššie spomenutými polutantmi. 1) Oxid dusičitý sa zlučuje s vodou za vzniku kyseliny dusičnej a oxidu dusnatého. Reakciu popisuje rovnica 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO. Aké látkové množstvo HNO3 môže vzniknúť z 0,06 mol NO2? Aké látkové množstvo NO môže vzniknúť z 0,12 mol NO2? a) Z 0,06 mol NO2 môže vzniknúť ______ (odpoveď č.47) mol HNO3. b) Z 0,12 mol NO2 môže vzniknúť ______ (odpoveď č.48) mol NO. 2) Aké množstvo oxidu uhoľnatého vyjadrené v gramoch predstavuje (za normálnych podmienok) objem 140 dm3? c) 140 dm3 oxidu uhoľnatého predstavuje ______ (odpoveď č.49) gramov. 3) Pomalým a postupným rozpúšťaním oxidu sírového vo vode (silne exotermická reakcia!) sme získali roztok kyseliny sírovej s hmotnosťou 10,5 g a hustotou 1,03 g cm 3. Aký je objem tohto roztoku? d) Objem roztoku kyseliny sírovej s hmotnosťou 10,5 g a hustotou 1,03 g cm3 je ______ (odpoveď č.50) cm3. Autor úlohy: Erik Schmotzer

2.4.9 Geologická činnosť vetra V suchých a horúcich oblastiach púští je vietor rozhodujúcim činiteľom pri pretváraní zemského povrchu. Vietor na púšťach ukladá prenášaný piesok v podobe pieskových presypov – dún. Výlet na jednu z púští absolvovali i účastníci Medzinárodnej informatickej olympiády (IOI) v auguste 2008. Boli medzi nimi aj stredoškoláci, ktorí reprezentovali Slovensko. Na základe fotografií možno povedať, že navštívili púšť: Atakamu / Gobi / Saharu (odpoveď č.51). Táto púšť sa nachádza na svetadiele: Európa / Afrika / Amerika / Ázia / Austrália (odpoveď č.52). Živočích, s ktorým sa návštevníci púšte odfotografovali, patrí medzi: nepárnokypotníky / párnokopytníky prežúvavé / párnokopytníky neprežúvavé (odpoveď č.53). Piesok, ktorý dominuje tejto púšti patrí medzi: výlevné vyvreté horniny / hlbinné vyvreté horniny / organogénne usadené horniny / úlomkovité usadené horniny / chemické usadené horniny / premenené horniny (odpoveď č.54).

30


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

2.4.10 Lišajníky – ukazovatele čistoty ovzdušia O lišajníkoch je známe, že sú pokladané za ukazovatele čistoty ovzdušia. V oblastiach so znečisteným ovzduším nerastú. Výnimkou je lišajník, ktorý sa nachádza na jednej z troch fotografií. Je to jeden z mála druhov lišajníkov, ktorý znáša aj znečistené ovzdušie priemyselných oblastí.

fotografia 1

fotografia 2

fotografia 3

Pomenujte rodovými názvami lišajníky na jednotlivých fotografiách. a) fotografia 1: ______ (odpoveď č.55) b) fotografia 2: ______ (odpoveď č.56) c) fotografia 3: ______ (odpoveď č.57) Na ktorej fotografii je lišajník, ktorý znáša aj znečistené ovzdušie priemyselných oblastí? d) ______ (odpoveď č.58) Na ktorej fotografii je lišajník, ktorý vyžaduje najčistejšie ovzdušie – rastie na skalách vysokohorského prostredia (napr. vo Vysokých Tatrách)? e) ______ (odpoveď č.59) Vyber sa do terénu v okolí vášho bydliska alebo školy a odfotografuj lišajník/y, ktorý/é tam rastie/ú. Ako pomôcka ti môžu poslúžiť fotografie 1, 2, 3. Prilož k lišajníku/om nejakú indíciu (napr. kľúč od bytu, lístok so svojím menom a.i.), aby bolo zrejmé, že si fotografiu zhotovil ty. Pomenuj lišajník/y, ktorý/é si odfotografoval. Na základe výskytu lišajníka zhodnoť prostredie - zaraď ho do jednej z troch skupín:

31


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 1 (znečistené - porovnateľné s ovzduším priemyselných oblastí) 2 (čistejšie) 3 (najčistejšie - porovnateľné s vysokohorským prostredím) Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

32


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3

3.1

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

1. kolo – OHEŇ 3.1.1 Živánska

V lete sa okrem opekania špekáčikov či slaniny pripravuje na ohni, presnejšie v pahrebe, aj živánska. Tá naša pozostáva z piatich surovín – mäsa, slaniny, cibule, zemiakov a klobásy, ktoré sa nastrkávajú na špajdle. Tie naše majú naostrený len jeden koniec, a teda vieme povedať, ktorá surovina je na nej nastoknutá ako prvá. Aby sme dosiahli čo najlepšiu chuť, musíme striedať mäsové výrobky a zeleninu. Určte, koľko rôznych konfigurácií živánskej zloženej z piatich surovín môžeme pripraviť z uvedených piatich surovín, ak: a) použijeme z každej suroviny práve jeden kus – ______ (odpoveď č.1) konfigurácii; b) nemáme obmedzenie na počet kusov z jednotlivých surovín – ______ (odpoveď č.2) konfigurácii. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

33


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.1.2 Požiar Požiare sa za bezvetria vo voľnej prírode šíria veľmi rýchlo všetkými smermi. V prípade, že fúka vietor, požiar sa šíri hlavne v smere vetra. V murovaných budovách tvoria steny prekážky, ktoré šírenie ohňa výrazne obmedzujú a ten sa šíri len cez dvere alebo iné otvory. Predstavme si budovu ako sieť rovnakých štvorcových miestností, pričom každá je s každou spojená dverami. Požiar sa potom šíri z danej miestnosti do každej zo štyroch susediacich miestností. Predpokladajme, že požiar bol založený v strednej miestnosti a každú hodinu sa presunie o miestnosť ďalej vo všetkých smeroch, pričom v miestnosti, v ktorej horelo, za túto hodinu zhorí všetko, čo v nej bolo, a teda v nasledujúcich hodinách už v nej horieť nebude. Určte, koľko miestností bude zasiahnutých požiarom a v koľkých bude aktuálne horieť v: a) desiatej hodine; b) dvadsiatej hodine od vzniku požiaru. Príklad: V prvej hodine sa požiar nachádza len v bunke označenej číslom 1 (1 miestnosť je zasiahnutá požiarom a v 1 miestnosti aktuálne horí). V druhej hodine sa požiar presunie do 4 susedných buniek označených číslom 2, pričom v bunke 1 už nehorí (požiarom je zasiahnutých 5 miestností a horí v 4). a) V desiatej hodine je ______ (odpoveď č.3) miestností zasiahnutých požiarom a v ______ (odpoveď č.4) miestnostiach horí. b) V dvadsiatej hodine je ______ (odpoveď č.5) miestností zasiahnutých požiarom a v ______ (odpoveď č.6) miestnostiach horí. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

3.1.3 Slnko ako veľký oheň Starovekí Gréci si kedysi predstavovali, že Slnko je rozžeravený kus železa. Ako dlho by však takýto kus železa dokázal žiariť? Uvažujte súčasný žiarivý výkon Slnka 3,8 x 1026 Joulov za sekundu. Železo by malo hmotnosť Slnka, 2 x 1030 kg, mernú tepelnú kapacitu 450 Joulov na kilogram na Kelvin a chladlo by z počiatočnej teploty 6000 Kelvinov. Výsledok uveďte v rokoch so zaokrúhlením na celé jednotky. ______ (odpoveď č.7) rokov (tolerancia +/- 10 rokov). Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

34


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.1.4 Od ohňa k žiarovke S príchodom vynálezov Thomasa A. Edisona a Nikoly Tesly bol z ulíc a domovov otvorený oheň postupne vytláčaný žiarovkou s wolfrámovým vláknom. Tieto žiarovky sa s menšími modifikáciami používajú dodnes. Žiarovky majú typický príkon 100 Wattow a napätie na nich je 230 Voltov. 1) Elektrický odpor pri uvedených hodnotách príkonu a napätia. Výsledok uveďte v Ohmoch so zaokrúhlením na celé jednotky, 2) Hodnota spočítaná v úlohe 1) je väčšia ako hodnota meraná pri izbovej teplote 20 °C, čo je približne 40 Ohmov. Z oboch predchádzajúcich hodnôt odporu spočítajte teplotu rozsvieteného wolfrámového vlákna v °C. Výsledok uveďte so zaokrúhlením na celé jednotky. Uvažujte teplotný súčiniteľ elektrického odporu wolfrámu 5 x 10-3 K-1. 1) ______ (odpoveď č.8) Ohmov. 2) ______ (odpoveď č.9) °C. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.1.5 Sekvoje – giganti planéty Ak by vám niekto položil otázku, ktorý organizmus na našej planéte drží prvenstvo vo veľkosti, ako by ste odpovedali? V prípade, že by niekomu napadol vráskavec obrovský (Balaenoptera musculus) s dĺžkou tela okolo 30 m, tak je na omyle. Najväčšie organizmy planéty nenájdeme v živočíšnej, ale v rastlinnej ríši. Reč je o sekvojovcoch mamutích (Sequoiadendron giganteum) a sekvojách vždyzelených (Sequoia sempervirens), ktorých nadzemná výška môže dosahovať aj viac ako 100 metrov. V súčasnosti sa tieto nahosemenné / krytosemenné (odpoveď č.10) rastliny prirodzene vyskytujú už len na západe severoamerického kontinentu - v ______ (odpoveď č.11) (doplň názov štátu) v pohorí ______ (odpoveď č.12) v Sequoia National Park, ktorý je ______ (odpoveď č.13) (koľkým v poradí, doplňte slovom) najstarším parkom v rámci USA. Vďaka farbe dreva sú tieto stromy často označované tiež ako „______ (odpoveď č.14)“, no rozšírený názov medzi pôvodnými Američanmi je „______ (odpoveď č.15)“. Sekvojovce majú vždyzelené ihlice, ktoré sú na konárikoch usporiadané ______ (odpoveď č.16). Kvôli ich obrovskej výške boli vedcami často študované v oblasti transportu vody z koreňov až do ohromných výšok. Sekvoje a sekvojovce sa však môžu pochváliť aj inou zaujímavosťou. Hoci pre väčšinu rastlín je oheň nepriateľom, títo giganti by bez neho nedokázali prežiť. Sekvojovce, ktoré prvýkrát kvitnú až po viac ako 100 rokoch života, majú veľmi špecifické nároky pri klíčení semien. Prvú prekážku musia semená prekonať už na ceste von zo ______ (odpoveď č.17) (doplň názov modifikovanej samičej šištice), ktorá vďaka ohňu v priebehu niekoľkých dní vyschne a puká. Požiar tiež zbaví pôdu konkurenčnej vegetácie a obohatí ju o živiny, bez ktorých by semeno veľmi rýchlo zahynulo. Okrem ohňa sú však pri uvoľňovaní semien nápomocné aj dve zvieratá, a to ______ (odpoveď č.18) (Tamiasciurus douglasi) a ______ (odpoveď č.19) (Phymatodes nitidus).

35


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Autor úlohy: Bc. Dominik Kostoláni

3.1.6 Spaľovanie odpadov K jeseni na vidieku patrí okrem opadaného lístia zo stromov, dozrievajúceho ovocia aj dym nad záhradami. Ľudia sa spaľovaním zbavujú prebytočného lístia, suchej trávy, konárov. Zamysleli ste sa niekedy, či je takéto správanie správne a či takto neškodíme vlastnému zdraviu aj životnému prostrediu? Na to, že je to nesprávne, nás upozorňuje aj legislatíva. Spaľovaním odpadu porušujeme 2 zákony: Zákon č. ______ (odpoveď č.20)/2016 Z.z. – Zákon o odpadoch (zakazuje spaľovanie odpadov vrátane bioodpadov zo záhrad- za porušenie hrozí pokuta do 166 €); Zákon č. ______ (odpoveď č.21)/2015 Z.z. – Zákon o ochrane pred požiarmi (zakazuje vypaľovať porasty bylín, krov a stromov – za porušenie hrozí pokuta do výšky 331 €). Spaľovanie bioodpadu v záhradách je nedokonalé. Do ovzdušia sa uvoľňuje dym, popol a jedovaté látky, ktoré dráždia dýchacie cesty ľudí a usádzajú sa na rastlinách. Ešte nebezpečnejšie látky vznikajú pri domácom spaľovaní plastov, gumy a tetrapakových obalov. Napíšte názvy nebezpečných látok, ktoré vznikajú ich spaľovaním, ak viete, že sú to látky: 1. perzistentné vysoko bioakumulatívnymi schopnosťami (hromadia sa v tkanivách živých organizmov), najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval s karcinogénnym aj mutagénnym účinkom, je ich asi 210 druhov, vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, kde sa pri spaľovaní používa chlór: ______ (odpoveď č.22); 2. dráždiacie dýchacie cesty, vznikajúce pri spaľovaní fosílnych palív, dominantné znečisťujúce látky mestského ovzdušia, pôvodcovia kyslých dažďov, majú ostrý dráždivý zápach – oxidy ______ (odpoveď č.23); 3. dráždiace dýchacie cesty, nepriaznivo pôsobiace na nervovú sústavu, vznikajúce spaľovaním v motorových vozidlách, výbuchu výbušnín, či pri úprave ľadových plôch, tvoria fotooxidanty vo vrchných vrstvách atmosféry – oxidy ______ (odpoveď č.24); Rovnako nebezpečné látky vznikajú aj pri spaľovaní drevotriesky, keďže obsahuje lepidlá, farbivá... Napíšte názov nebezpečných látok, ktoré vznikajú jej spaľovaním ak viete, že sú to látky: 4. vysokotoxické, rakovinotvorné, spôsobujúce zníženie imunity a poškodenie pečene už pri nízkych dávkach, rozpúšťadlá nepolárnych zlúčenín, používané ako zmäkčovadlá vo farbách a lepidlách – ______ (odpoveď č.25) (uveďte skratku zaužívanú pre tieto látky). Vhodným riešením je separácia odpadu a v prípade bioodpadu kompostovanie. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

36


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.1.7 Výroba železa Železo sa získava zo železnej rudy (minerálu, ktorý obsahuje železo). Vyrába sa vo vysokej peci za vysokých teplôt (1800 až 2000 °C). Vysoká pec je stavba vysoká 25 až 30 metrov a pracuje nepretržite niekoľko rokov. Zhora sa do nej naváža železná ruda, koks a troskotvorné prísady (najmä vápenec a dolomit). Do spodnej časti pece sa vháňa horúci vzduch obohatený kyslíkom. Naše najdôležitejšie železné rudy sú: magnetit, hematit, limonit a siderit. Doplň do tabuľky chýbajúce slová a vzorce tak, aby obsahovala potrebné informácie o vyššie uvedených železných rudách: Názov minerálu

Vzorec chemickej zlúčeniny

Názov chemickej zlúčeniny

______ (odpoveď č.26)

Fe3O4

oxid železnato-železitý

Hematit (krveľ)

______ (odpoveď č.27)

oxid železitý

______ (odpoveď č.28)

Fe2O3 ∙ nH2O

oxid železitý s obsahom vody

______ (odpoveď č.29)

______ (odpoveď č.30)

uhličitan železnatý

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

3.1.8 Žiaruvzdornosť Jozef si v encyklopédii prečítal takýto text: „Minerály, ktoré majú vysokú teplotu topenia, napríklad magnezit, kremeň a grafit, odolávajú vysokým teplotám. Ich vlastnosť žiaruvzdornosť sa využíva na výrobu žiaruvzdorných tehál na obkladanie pecí alebo na výrobu téglikov na tavenie drahých kovov.“ Pozri si fotografie spomenutých minerálov a doplň údaje do tabuľky.

fotografia 1

fotografia 2

37

fotografia 3


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Č. fotografie ______ (č.31) ______ (č.34) ______ (č.37)

Názov minerálu ______ (č.32) ______ (č.35)

Chemický vzorec zlúčeniny / značka prvku

Názov zlúčeniny / prvku

skupina

______ (č.33)

uhličitan horečnatý

uhličitany

C

______ (č.36)

prvky

kremeň

______ (č.38)

______ (č.39)

______ (č.40)

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

3.1.9 Hefaistov hnev Hefaistos je starogrécky boh ohňa, kováčstva a zbrojár bohov. Pripisuje sa mu mnoho výrobkov, ako napríklad Diov blesk, Aténin štít, Achillova zbroj, Erotove šípy a iné. Bol škaredý a kríval, no napriek tomu jeho manželkou bola sama Afrodita, ktorá ho však podvádzala s Áreom. Starí Gréci verili, že ak mu je Afrodita neverná, Hefaistos sa rozzúri, čo vyvolá zemetrasenia a zo zeme vychrlí láva. V starorímskej mytológií je jeho ekvivalentom boh Vulkán, a práve preto sa veda skúmajúca sopečnú činnosť nazýva vulkanológia. Vašou úlohou je doplniť chýbajúci text o sopkách a erupciách. Ohnivá hora, takto by sa dal preložiť názov sopky ______ (odpoveď č.41), ktorá si v decembri 1930 vyžiadala 1300 životov po erupcií na strednej Jáve. Asi najznámejšiu erupciu sveta, ktorá zničila dve starorímske mestá (Pompeje a ______ (odpoveď č.42)) a dedinku Stabiae, mal na svedomí vulkán ______ (odpoveď č.43). Na súradniciach 46°12'N 122°11'W sa nachádza aktívny stratovulkán ______ (odpoveď č.44), ktorý leží v pohorí ______ (odpoveď č.45). Novozélandský sopečný útvar ______ (odpoveď č.46) má symetrický kužeľový tvar a z niektorých uhlov nápadne pripomína japonskú horu Fudžisan, vďaka čomu je využívaná ako filmárska kulisa. Najväčšou horou v slnečnej sústave je sopka o priemeru kužeľa 630 km a výške približne 25 km, jej názov je ______ (odpoveď č.47) a nachádza na planéte ______ (odpoveď č.48). Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.1.10 Ohnivý cesnak Cesnak kuchynský (Allium sativum L.) si prívlastok „ohnivý“ nepochybne zaslúži vďaka svojej pálčivej chuti a hrejivým účinkom. Už klasické národy Stredomoria ho považovali za univerzálny liek. Rímski vojaci ho dostávali na povzbudenie bojového nadšenia – skôr sa v tom však skrývalo podvedomé hygienické opatrenie. Ako liečivo a profylaktický prostriedok mal znamenitú povesť

38


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 aj u tzv. biblických národov, najmä v Egypte, kde ho vraj dávali robotníkom pri stavbe pyramíd. Nimbus liečebných možností okolo cesnaku vzrástol až do nezmyselných povier. Dnes sa prinavracia vážnosť cesnaku ako staronového fytoterapeutika s antibakteriálnymi, antivírusovými, antimykotickými a inými účinkami. Vašou úlohou bude otestovať antimykotické vlastnosti cesnaku. Pomôcky: stredne veľké plastové tégliky s uzáverom (od zmrzliny, šalátov a pod.), striekačka alebo kvapkadlo, lis na cesnak, strúčiky cesnaku, biely chlieb, pitná voda Postup: 1. Krajce (krajec) bieleho chleba s hrúbkou asi 1 cm rozrežte tak, aby ste získali 4 približne rovnaké časti. Vložte ich do plastových téglikov (alebo tanierov). 2. Následne každý kus pomocou kvapkadla (striekačky) prevlhčite rovnakým množstvom pitnej vody (podľa potreby, asi 10 ml). 3. Takto pripravené systémy prikryte plastovými uzávermi (alebo druhými taniermi) a odložte kultivovať na tmavé miesto. 4. O 2 až 5 dní systémy skontrolujte, majú byť pokryté plesňou. Pozor, aby vám pleseň neprerástla kultivačné médium. Presvedčite sa, že kultúry sa od seba príliš neodlišujú a urobte fotodokumentáciu. 5. V tomto kroku si očistite 3 strúčiky cesnaku a aplikujte na kultúry nasledovne: a) 1. kultúra – strúčik cesnaku pretlačený cez lis a dispergovaný po celom povrchu kultúry; b) 2. kultúra – strúčik cesnaku pretlačený cez lis a aplikovaný do stredu kultúry; c) 3. kultúra – celý a nepretlačený strúčik cesnaku umiestnený do stredu kultúry, d) 4. kultúra – bez cesnaku ako kontrolná vzorka. 6. Odfotografujte každú vzorku a uložte na kultiváciu pri rovnakých podmienkach ako predtým po dobu 2 až 5 dní. Následne vzorky pozorujte, porovnajte a zdokumentujte. Z experimentu napíšte jednoduchý protokol, v ktorom odpovedzte na otázky: 1. Porovnajte kultúry číslo 1 a 4, prípadné rozdiely zdôvodnite. 2. Zhodnoťte, či existuje rozdiel medzi 2. a 3. kultúrou. Ak áno/nie, tak prečo? 3. Obdobným spôsobom popíšte a zdôvodnite rozdiel medzi 3. a 4. kultúrou v rastu plesni. Poznámky a tipy: Pri odôvodňovaní sa nebojte dotknúť chemickej podstaty problematiky. Pamätajte, že aj zdôvodnený negatívny výsledok, je výsledok. Vzorky si počas experimentu označujte, aby sa vám nepomiešali. Pri štúdiu problematiky sa vyvarujte používaniu článkov z neodborných časopisov a internetových stránok, nakoľko tieto informácie sú nepresné a často zavádzajúce. Autor úlohy: Erik Schmotzer

39


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.2

2. kolo – VODA 3.2.1 Voda so sirupom

V školskej jedálni pripravujú vodu s bazovým sirupom tak, že do 10-litrového vedra nalejú jeden liter sirupu a dolejú 9 litrov vody (podiel objemov sirupu a vody je 1 : 9). Na deň detí pripravovali vodu so sirupom žiaci špeciálnym spôsobom: Najprv naliali do prvého vedra 5 litrov vody. V druhom vedre zmiešali liter sirupu so 4 litrami vody. Potom preliali 4 litre sirupovej vody z druhého do prvého vedra a premiešali ju. Potom preliali 4 litre tejto sirupovej vody z prvého do druhého vedra a dobre ju premiešali. Určte, v ktorom vedre je koncentrovanejšia sirupová voda a aký je podiel objemu sirupu a objemu vody v danom vedre. a) Koncentrovanejšia sirupová voda je v 1. vedre. / Koncentrovanejšia sirupová voda je v 2. vedre. / V oboch vedrách je rovnako koncentrovaná sirupová voda. (odpoveď č.1) b) Podiel objemu sirupu a objemu vody v 1. vedre je _____:_____. (odpoveď č.2) c) Podiel objemu sirupu a objemu vody v 2. vedre je _____:_____. (odpoveď č.3) Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

3.2.2 Rybník Aby sme mali na štedrovečernom stole kapra, musia ho rybári najprv vyloviť. Výlov rýb z rybníka sa robí po častiach – najprv sa rybník tvaru lichobežníka pomocou sietí GB, BF, FC a CE rozdelí na 5 trojuholníkov podľa nasledujúceho obrázka: O našom rybníku vieme to, že uhol GAB a uhol CDE majú veľkosť 60°, stred úsečky AF je stredom úsečky BG, stred úsečky CF je stredom úsečky BE, stred úsečky DF je stredom úsečky CE, stred úsečky BF je stredom úsečky CG. a) Určte, aký je obvod rybníka, ak rybári použili 200 metrov sietí (dĺžku siete meriame na hladine, jej šírka je dostatočná na to, aby dočiahla na dno rybníka). Obvod rybníka je ______ (odpoveď č.4) metrov. b) Určte, koľko kusov rýb rybári vylovia, ak vieme, že jednému m2 plochy hladiny rybníka zodpovedajú 3 ryby. V rybníku sa nachádza ______ (odpoveď č.5) rýb. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

40


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.2.3 Olej vo vode V súčasnosti pretrvávajúcim problémom v ochrane životného prostredia je znečistenie vodných plôch. Látka, ktorá často unikne do vody, je olej. Olej má menšie povrchové napätie ako voda: 20 milinewtonov na meter, kým voda má povrchové napätie 73 milinewtonov na meter. Zamyslime sa teraz, aký je možný efekt znečistenia vodného povrchu olejom na pohyb tuhých nečistôt, napr. ako to môže vplývať na pohyb malých paličiek dreva s dĺžkou 50 centimetrov. Uvažujme, že na jednej strane paličky sa zrazu rozleje olej po celej jej dĺžke. a) Palička sa začne pohybovať smerom k oleju / smerom k vode (odpoveď č.6). b) Veľkosť sily pôsobiacej na paličku je ______ (odpoveď č.7) mN. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.2.4 Kmity na vode Peter, mladý fyzik, pri prechádzke okolo jazera zbadal hranol, ktorý sa vznášal na hladine. Svojím metrom ho premeral: mal výšku 30 cm a rozmery podstavy 40 cm krát 50 cm. Rozhodol sa s hranolom trochu pohrať. Mierne ho zatlačil smerom do vody a pustil. Hranol začal následne vykonávať kmity okolo rovnovážnej polohy. Aká je perióda týchto kmitov? Uvažujte hustotu dreva, z ktorého je hranol, 900 kg m-3 a hustotu vody 1000 kg m-3 a hodnotu tiažového zrýchlenia 9,81 m s-2. Výsledok uveďte v sekundách so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. Perióda je ______ (odpoveď č.8) s. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.2.5 Ľudské „žiabre“ Žiabrové oblúky sú priehradky, ktoré oddeľujú žiabrové štrbiny. Voda prúdi zo žiabrových štrbín cez bohato prekrvené tkanivo na žiabrových oblúkoch, čím dochádza k okysličovaniu krvi. Hoci majú respiračný význam iba pre živočíchov žijúcich vo vode, vyskytujú sa u všetkých stavovcov, ale u tých suchozemských skôr iba počas embryonálneho vývoja. V tejto úlohe sa zameriame na ľudské „žiabre“ a na anatomické štruktúry, ktoré zakladajú. Zhodnoťte pravdivosť výrokov.

41


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 1. Z chrupavky tretieho oblúku vzniká časť tela jazylky a jej malé rohy. pravda / nepravda (odpoveď č.9) 2. Svalové deriváty tretieho oblúku sú inervované prostredníctvom nervus stylopharyngeus. pravda / nepravda (odpoveď č.10) 3. Zo štvrtého až šiesteho oblúku nevznikajú žiadne kosti. pravda / nepravda (odpoveď č.11) 4. U ľudského embrya môžeme nájsť vyvinutých 5 žiabrových oblúkov. pravda / nepravda (odpoveď č.12) 5. Z materiálu Reichertovej chrupavky sa tvorí ventrálne strmienok a násadcovitý výbežok, zatiaľ čo dorzálne časť jazylky. pravda / nepravda (odpoveď č.13) 6. Všetky 3 sluchové kostičky majú embryonálny pôvod v žiabrových oblúkoch a to konkrétne v prvom kladivko a nákovka, v druhom strmienok. pravda / nepravda (odpoveď č.14) Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.2.6 Vodný režim rastlín Voda je pre život rastlín životne dôležitá. Tvorí podstatnú časť rastlinného tela, má vysokú tepelnú stabilitu, čím ovplyvňuje teplotu rastlín a vďaka vyparovaniu pri rôznej teplote chráni rastliny pred prehriatím. Rastliny prijímajú vodu fyzikálno-chemickými mechanizmami, a to difúziou / osmózou / adhéziou (odpoveď č.15) cez permeabilnú bunkovú stenu a difúziou / kohéziou / osmózou (odpoveď č.16) cez semipermeabilnú cytoplazmatickú membránu a vakuoly až do vodivých pletív. Koreňový príjem vody výrazne prevyšuje mimokoreňový príjem (rosa, hmla...). Osmotickým nasávaním vody vzniká osmotický tlak, ktorý je nižší / rovnaký / vyšší (odpoveď č.17), čím je vyššia koncentrácia osmoticky aktívnych látok (napr. cukrov) v bunke. Osmoticky napnutá bunka je turgescentná / turbiditná / turgorlabilná (odpoveď č.18). Voda je vedená lykovou / prieduchovou / drevnou (odpoveď č.19) časťou cievnych zväzkov tzv. transpiračným / asimilačným / kutikulárnym (odpoveď č.20) prúdom. Zrelé cievne elementy sitkovice / cievy / prieduchy (odpoveď č.21) sú bez protoplastu a sú mŕtvymi bunkami. Machorasty napriek tomu, že patria medzi vyššie rastliny, majú telo tvorené stielkou a nemajú vyvinuté cievne zväzky. Vodu v palístkoch zadržiavajú veľké odumreté nezelené bunky megacyty / chlorocyty / hyalocyty (odpoveď č.22). Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

3.2.7 Zimná údržba vozovky Posyp inertným zdrsňujúcim materiálom, pieskom a štrkom, sa používa v zimnej údržbe ciest a chodníkov. Slúži ako prostriedok k zvýšeniu adhézie medzi pneumatikou a vozovkou alebo

42


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 topánkou chodca a povrchom cesty, na ktorej je prítomná poľadovica, námraza či utlačený sneh. Posypové materiály sa zvyknú navlhčovať vodným roztokom chloridov (NaCl, CaCl 2) za účelom dosiahnutia lepšej priľnavosti posypového materiálu k povrchu vozovky a zvýšenia účinku posypu. Tieto chemicky aktívne prímesi ovplyvňujú bod tuhnutia vody. Technológ údržby ciest pripravil navlhčovací roztok pre inertný posyp, ktorý je zložený z 9,2 kilogramov NaCl a 100 litrov vody. Vypočítajte teplotu tuhnutia pripraveného navlhčovacieho roztoku ak viete, že kryoskopická konštanta vody Kf(H2O) = 1,86 K kg mol-1.Teplota tuhnutia destilovanej vody je 0 °C a jej hustota je 1 g cm-1. Mólová hmotnosť chloridu sodného je 58,44 g mol-1. Teplota tuhnutia pripraveného navlhčovacieho roztoku pre inertný posyp je ______ (odpoveď č.23) °C. Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.2.8 Rieky, moria, oceány... Zo zeme bohov, Olympu, sa v rámci nášho geograficko-mytologického seriálu presúvame do krajiny vychádzajúceho Slnka – Japonska. Jedným z najznámejších príbehov japonského šintoistického bájoslovia je spor boha morí a búrok Susanoo s jeho staršou sestrou Amaterasu, bohyňou Slnka. Ten ju urazil a ponížil. Amaterasu sa v rozčúlení ukryla do jaskyne a celý svet sa ponoril do temnoty. Pomocou zrkadla sa ju nakoniec podarilo vylákať z úkrytu a vrátiť tak späť svetlo. Susanoo bol za trest vyhnaný na Zem, kde objavil starca a jeho ženu, ktorým každoročne drak zabije jednu dcéru. Zostala už len posledná. Susanoo draka porazil a získal meč, ktorý bol zastoknutý v jeho chrbte. Tento bájny meč daroval svojej sestre Amaterasu. Vašou úlohou bude na základe indícií správne doplniť chýbajúce údaje. Útvar na fotografií je symbolom jednej z najkrajších pláži na svete podľa amerického časopisu Forbes (2004), amerického portálu The Huffington Post (2014) a belgického portálu European Best Destinations (2015). Jedná sa o pláž ______ (odpoveď č.24), ktorá sa nachádza na pobreží ______ (odpoveď č.25) mora. Názov jazera, ktoré leží v americkom štáte Massachusetts by ste mohli dozaista použiť na zabezpečenie užívateľského konta. Pozostáva totiž zo 45 znakov a pochádza z jazyka pôvodných obyvateľov Ameriky. Jazero sa rozprestiera takmer na 6 km 2 a obsahuje 8 ostrovov. Jeho meno je Jazero ______ (odpoveď č.26). Pakistan má jednu z najzaujímavejších svetových priehrad zvanú ______ (odpoveď č.27). Jej unikátnosť spočíva najmä v tom, že je to najväčšia priehrada na svete, ktorá je tvorená čisto len vodotesnou stenou, zapustenou do skalnej steny. Dokončená bola v roku 1977. Jeden zo sibírskych veľtokov inšpiroval známeho ruského revolucionára a boľševika, ktorý prijal jeho názov ako pseudonym. Táto rieka s pomenovaním ______ (odpoveď č.28) pramení v pohorí ______ (odpoveď č.29). ______ (odpoveď č.30) je rieka

43


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 v Tibete, Číne, Indii a Bangladéši. Má dĺžku 2 960 km a plochu povodia 935 000 km 2. Pramení v Himalájach, ústí v ______ (odpoveď č.31) zálive spoločnou deltou s riekou Ganga. Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.2.9 Účinok rastlinných jedov na obličky Peter v odbornej literatúre čítal článok o účinku rastlinných jedov na obličky: „Obličky slúžia ako filtračná jednotka krvi. Pri každom srdečnom cykle prejde obličkami asi štvrtina prúdiacej krvi. Niektoré zložky krvi, najmä voda, soli a iné malé molekuly prechádzajú cez membránu do obličkových tubulov. Cievy tvoria rozsiahlu sieť okolo stočeného obličkového tubulu, čo umožňuje krvi resorbovať základné živiny späť z tubulárnej tekutiny. V obličkách tiež prebieha celý rad syntéz odpadových produktov a ich vylučovanie do tubulov. Z konečnej tekutiny tubulov vzniká moč tečúci močovodom do močového mechúra. Mnohé z rastlinných jedov, napr. protoanemonin, vyvolávajú zápal obličiek.“ Po prečítaní textu si uvedomil, že táto skutočnosť sa odráža i v rodovom názve niektorých druhov rastlín. Pozri si fotografie pätice jedovatých rastlín a doplň správne údaje do nasledujúcej tabuľky.

fotografia 1

fotografia 2

fotografia 4

fotografia 3

fotografia 5

44


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Č. fotografie

Slovenský názov

Latinský názov

Protoanemonin

1

veternica hájna

______ (č.32)

áno / nie (č.33)

2

veternica iskerníkovitá

______ (č.34)

áno / nie (č.35)

3

záružlie močiarne

Caltha palustris

áno

4

______ (č.36)

______ (č.37)

nie

5

brečtan popínavý

Hedera helix

áno / nie (č.38)

Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

3.2.10 Hmla vo fľaši Počas jesenných a zimných dní sa často stretávame s hmlou, resp. oblakom blízko zemského povrchu. Pokúsime sa teraz takúto hmlu “vyrobiť” vo fľaši. Pomôcky: sklená fľaša, väčšia kocka ľadu na zakrytie otvoru, voda, rýchlovarná kanvica, lampa/žiarovka Postup: 1. ohrejte vodu v rýchlovarnej kanvici až po bod varu; 2. nalejte malé množstvo horúcej vriacej vody (buďte opatrní) do fľaše a rýchlo ju uzavrite ľadovou kockou; 3. do blízkosti fľaše umiestnite lampu alebo žiarovku a pozorujte zmeny; 4. výsledky pokusu diskutujte. Otázky do diskusie: 1. Mení sa počas pokusu priehľadnosť fľaše? 2. Čím sú prípadné zmeny priehľadnosti spôsobené? 3. Vzniká vo fľaši hmla? Porovnajte so vznikom hmly v prírode. V akom počasí sa najčastejšie vyskytuje? Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

45


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.3

3. kolo – ZEM 3.3.1 Hrad z piesku

Servác sa rozhodol, že si na pieskovisku postaví veľký hrad s vnútorným nádvorím – podobný tomu bratislavskému. Jeho obvodové múry tvoria kváder s rozmermi 1 m x 1 m x 0,5 m. Vnútorné nádvorie vznikne tak, že v strede hradu bude voľný priestor s rozmermi 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. Na tieto múry potom postaví strechu, ktorá bude mať v priereze tvar rovnostranného trojuholníka a bude pokrývať okrajové múry s výnimkou rohov, kde bude stavať vežičky s pôdorysom tvaru štvorca so stranou dlhou 25 cm. Piesok bude na stavbu nosiť vo vedierkach, ktoré majú tvar zrezaného rotačného kužeľa s polomerom hornej podstavy 10 cm, polomerom spodnej podstavy 8 cm a výškou 20 cm. Pri stavaní sa tento donesený piesok stlačí o 15 %. a) Určte, koľko vedierok piesku bude Servác potrebovať pri stavbe obvodových múrov (bez strechy). ______ (odpoveď č.1) b) Určte, koľko vedierok piesku bude Servác potrebovať na vybudovanie strechy. ______ (odpoveď č.2) Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

3.3.2 Tunel Pre plynulú premávku v horských oblastiach sa budujú tunely. Z hľadiska plynulosti premávky a bezpečnosti sa budujú najmä dvojrúrové. Pre zabezpečenie bezpečnosti a možnosti úniku sa budujú aj spájacie chodby medzi tunelmi, niekedy sa buduje dokonca aj tretia rúra, ktorá neslúži na premávku vozidiel. V tejto úlohe budeme uvažovať tunel s dĺžkou 2 km, ktorý má dve rovnobežné hlavné rúry s kruhovým vonkajším prierezom s priemerom 9 metrov, pričom vzdialenosť stredov týchto kruhov je 12 metrov. Medzi nimi sú v 100-metrových rozstupoch spájacie chodby (kolmo na smer tunela) s prierezom kolmo na os chodby v jej strede 3 m x 3 m. Prvá chodba sa nachádza 50 metrov od vstupu do tunela. Tieto spájacie chodby presne dosadajú na hlavné rúry. Osi tunelových rúr aj osi spájajúcich chodieb sú v jednej rovine. Predpokladajte, že vstupná aj výstupná stena tunela bola kolmá na jeho os. Určte objem horniny, ktorú museli robotníci pri kopaní tunela vykopať. Predpokladajte, že kopali, resp. vŕtali tunel presne. Výsledok zaokrúhlite na prirodzené číslo. Robotníci vykopali ______ (odpoveď č.3) metrov kubických horniny. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

46


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.3.3 Pád na zem Marcel si chcel trochu vystreliť zo svojej sestry a zobral jej obľúbený náhrdelník so vzácnymi kryštálikmi, ktorý rozobral. Následne zelené kamienky vzal so sebou na vyhliadkovú vežu a z výšky 80 metrov hádzal kamienky vodorovným smerom s počiatočnou rýchlosťou 15 metrov za sekundu. Udržoval pri tom rovnaký vodorovný smer vyhadzovania všetkých kamienkov. Po istom čase ho však jeho zákerné správanie začalo mrzieť a odhodlal so pozbierať všetky zelené kryštáliky, ktoré ležali niekde na zemi v hustom poraste pod vežou. Je však zúfalý, vôbec nevie, kde má začať hľadať! Skúste mu pomôcť nasledujúcimi výpočtami: a) Za akú dobu od vyhodenia dopadli kamienky na zem? Výsledok uveďte v sekundách so zaokrúhlením na 1 desatinné miesto. ______ (odpoveď č.4) b) Akou rýchlosťou dopadli? Aký uhol zviera vektor rýchlosti dopadu v s horizontálnym smerom? Rýchlosť uveďte v metroch za sekundu so zaokrúhlením na 1 desatinné miesto. ______ (odpoveď č.5) Uhol uveďte v stupňoch so zaokrúhlením na 1 desatinné miesto. ______ (odpoveď č.6) c) V akej vzdialenosti od päty veže dopadnú kamienky na vodorovný povrch zeme? ______ (odpoveď č.7) Výsledok uveďte v metroch so zaokrúhlením na 1 desatinné miesto. Pri výpočtoch považujte odpor vzduchu za zanedbateľný. Uvažujte tiažové zrýchlenie 10 ms-2. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.3.4 Nabité zrnká prachu Na kameni na púšti sa nachádzajú 2 upevnené zrná inej horniny, z ktorej je zložený kameň. Pôsobením vetra a interakciou s pieskom sa tieto zrná kladne nabíjajú, pričom náboj jedného zrna je v priemere Q1 = Q a druhého Q2 = 4Q. Vzdialenosť upevnených zŕn je 9 centimetrov. Ak by mali zrnká poletujúceho piesku priemerný kladný náboj Q0, = 0,1 Q, je teoreticky možné, aby zrnko zostalo aspoň na chvíľu v rovnováhe na spojnici medzi týmito upevnenými zrnami. Vyšetrite túto zaujímavú situáciu podrobnejšie: a) V akej vzdialenosti od zrna s menším nábojom Q1 by sa kladne nabité zrnko piesku muselo nachádzať, aby bolo v rovnovážnej polohe? Výsledok uveďte v centimetroch so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. ______ (odpoveď č.8) b) Ak by nedochádzalo k vybíjaniu zŕn a zrnka piesku, teda za predpokladu, že náboj je približne konštantný v rámci určitého časového intervalu, je nájdená rovnovážna poloha stabilná alebo nestabilná? stabilná / nestabilná (odpoveď č.9) Uvažujte približnú hodnotu permitivity vzduchu 8,85 x 10-12 C2 N-1 m-2. Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

47


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.3.5 Genealogická analýza Strom je rastová forma cievnatých rastlín. Zaraďuje sa medzi dreviny, teda k rastlinám s drevnatými stonkami. Od krov sa stromy odlišujú tým, že sa rozkonárujú až v určitej výške od povrchu pôdy. V podzemí sa zvyčajne nachádza koreňový systém... Dnes sa však nebudeme venovať stromom ani koreňom, teda nie tak úplne, skôr metaforicky. Pozrieme sa na genealogickú analýzu a genetické choroby. Ich klinický obraz vychádza zo samotnej poruchy genetickej informácie, ktorá je prítomná v každej bunke ľudského tela. Prognózu ochorenia pre súrodencov a ďalšie generácie možno určiť pomocou zostavenia rodokmeňa. Na uvedenej schéme vidíte rodokmeň rodiny, u ktorej sa vyskytuje genetické monogénne podmienené ochorenie. Jedná sa najpravdepodobnejšie o dedičnosť autozómovo dominantnú / autozómovo recesívnu / gonozómovo dominantnú/ gonozómovo recesívnu / mitochondriálnu / Holandrickú (odpoveď č.10). Z nasledujúcich chorôb by sa mohlo jednať o familiárnu hypercholesterolémiu / galaktozémiu / klasickú hemofíliu A / daltonizmus / polydaktýliu / vitamín D rezistentnú rachitídu (odpoveď č.11). Osoba II/3 a osoba II/4 chcú ďalšie dieťa. Pravdepodobnosť, že sa narodí zdravý syn je ______ (odpoveď č.12) %, a že sa narodí postihnutá dcéra je ______ (odpoveď č.13) %. Manželský pár II/7 a II/8 majú spor, ktorý dospel až pred rozvodový súd. Manžel sa chce rozviesť, lebo mu partnerka bola údajne neverná. Ona to razantne odmieta, ale manžel naďalej trvá na rozvode. Na jeho obmäkčenie mu oznámi, že má lekársky potvrdené tehotenstvo a čaká zdravé dievčatko. Myslíte, že ich sudca rozvedie? áno / nie (odpoveď č.14) Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.3.6 Skleníkový efekt Aká bude budúcnosť Zeme ako planéty obývanej ľuďmi? Odpoveď na túto otázku sa snažia nájsť mnohí klimatológovia, geografi, či biológovia. Budúcnosť planéty Zem výrazne ovplyvnia globálne environmentálne problémy, medzi ktoré patrí aj skleníkový efekt súvisiaci s globálnym oteplením. Vedci predpokladajú, že tento proces sa podpísal aj pod súčasný stav blízkej planéty Mars. Treba si uvedomiť, že na druhej strane je to žiadúci jav, ktorý ak by nebol, tak teplota na Zemi by bola výrazne nižšia. Vyberte správne odpovede (správna je najmenej jedna odpoveď z ponúkaných možností):

48


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 1. Väčšina klimatológov tvrdí, že nárast množstva skleníkových plynov, ku ktorému došlo v dôsledku činnosti človeka, umelo zvyšuje skleníkový efekt, čo vedie k zvyšovaniu celkovej teploty a narúšaniu klimatickej stability. K skleníkovým plynom, ktoré majú účinok na klímu, nepatrí: ______ (odpoveď č.15) a) O3 b) CO2 c) CO d) O2 2. Globálne emisie skleníkových plynov sa majú v tejto dekáde stabilizovať a do roku 2050 znížiť o 50 % v porovnaní s rokom 1990. Berúc do úvahy úsilie potrebné zo strany rozvojových krajín, EÚ podporuje cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2050 o 80 - 95 % (v porovnaní s rokom 1990). Najvýznamnejšou celosvetovou iniciatívou smerujúcou k zníženiu emisií skleníkových plynov je tzv. Kjótsky protokol - doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Spolu 141 krajín sveta doteraz podpísalo tento protokol. Významnými výnimkami sú Spojené štáty a Austrália. Za Európske spoločenstvo podpísalo protokol: ______ (odpoveď č.16) a) 15 členských krajín EÚ b) 27 členských krajín EÚ c) 28 členských krajín EÚ d) 13 členských krajín EÚ 3. Nebyť prirodzeného skleníkového efektu a atmosféry, teplota na Zemi by sa pohybovala okolo –18°C. Skleníkové plyny sa na skleníkovom efekte uplatňujú nie len svojou koncentráciou v atmosfére, ale aj absorpčnými vlastnosťami v infračervenej oblasti, pretože každý plyn absorbuje žiarenie s rôznou vlnovou dĺžkou. Vyznač správne tvrdenie/a: ______ (odpoveď č.17) a) Čím väčšia je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, tým viac odrazeného žiarenia sa v nej zachytí. b) Čím menšia je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, tým viac odrazeného žiarenia sa v nech zachytí. c) Čím väčšia je koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére, tým menej odrazeného žiarenia sa v nech zachytí. d) Koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére neovplyvňuje množstvo odrazeného žiarenia. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

3.3.7 Analytická chémia - manganometria Skupina študentov chémie sa po úspešnom zložení skúšok rozhodla vybrať na turistiku. Jeden z nich nešťastnou náhodou spadol do vlhkej zeminy s obsahom štrku a poranil si kožu v oblasti kolena. Mikroorganizmy sú v pôde veľmi početné a rôznorodé. Zahŕňajú baktérie, huby, riasy a prvoky. Aby predišli infekcií, ranu ošetrili. Hrubé nečistoty opláchli vodou a následne na okolie rany aplikovali roztok peroxidu vodíka z provizórnej lekárničky. Po návrate domov si neboli istí dobou použiteľnosti roztoku, a preto sa rozhodli stanoviť jeho hmotnostné percento. Postupovali

49


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 nasledovne: 1,0821 g naváženého prípravku rozpustili v destilovanej vode a zriedili tým istým rozpúšťadlom na 100,0 ml. K 10,0 ml tohto roztoku pridali 20 ml destilovanej vody a 10 ml zriedenej kyseliny sírovej a titrovali manganistanom draselným s c = 0,0198 mol l-1 do červeného zafarbenia. Stanovenie opakovali trikrát a získali priemernú spotrebu 1,9 ml odmerného roztoku. Mólová hmotnosť peroxidu vodíka je 34,0 g mol-1. Hmotnostné percento stanovovaného roztoku peroxidu vodíka je ______ (odpoveď č.18) % (výsledok zaokrúhlite na 2 desatinné miesta). Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.3.8 Minerály z chemického hľadiska Študent gymnázia vytváral prezentáciu o mineráloch. K jednotlivým minerálom chcel doplniť chemický vzorec alebo značku, zaradenie do skupiny z chemického hľadiska (prvky, oxidy, sulfidy, uhličitany, kremičitany, sírany...), výskyt a využitie. Niektoré údaje však zabudol. Doplň ich tak, aby prezentácia bola úplná. Živec draselný (ortoklas) Vzorec: K(AlSi3O8) Skupina: ______ (odpoveď č.19) Výskyt: Slovensko ( Nízke Tatry), Česko (Písek, Karlovy Vary, Šumava) Použitie: keramický a sklársky priemysel Síra Značka: ______ (odpoveď č.20) Skupina: ______ (odpoveď č.21) Výskyt: Slovensko ( Kalinka pri Detve, Smolník, Vígľašská Huta), Česko (pri Mariánskych a Františkových Lázňach), Taliansko (Sicília), Poľsko (Krakov), USA (Texas, Luisiana), Mexiko, Japonsko Použitie: chemický priemysel – výroba kyseliny sírovej, gumársky priemysel – vulkanizácia kaučuku, poľnohospodárstvo – ničenie škodcov, kožné lekárstvo

50


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Kalcit Vzorec: ______ (odpoveď č.22) Skupina: ______ (odpoveď č.23) Výskyt: Slovensko (Banská Štiavnica, Hodruša, Rudňany, Hnúšťa), Česko (Příbram, Jáchymov, Stříbro), Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko, Veľká Británia, USA Použitie: cementárstvo, stavebníctvo, cukrovarníctvo, optika

Autor úlohy: RNDr. Danica Božová (autorské fotografie)

3.3.9 Svetobežníci a ich výskyt Už pred asi 8000 rokmi zaznamenala oblasť Úrodného polmesiaca vznik najstarších keramických neolitických kultúr. Od konca 4. do 2. tisícročia pred n. l. môžeme objaviť v južnej časti Mezopotámie etnikum schopné stavať hvezdárne a niekoľkoposchodové obytné domy, používať písmo, budovať zavlažovacie systémy. Áno, reč je o Sumeroch. Písmo nevyužívali iba na hospodárske a ekonomické záznamy. Dochovalo sa nám mnoho mýtov a príbehov, v ktorých si môžeme všimnúť paralely s neskoršími antickými alebo biblickými predstavami. Existuje i mýtus o stvorení ľudí s názvom Enki a Ninmach. V ňom je človek sformovaný z hliny či kusu zeme, potom čo sa bohovia sťažujú na problémy pri obstarávaní potravy v momente, keď boli stvorené ženské božstvá. V tomto kole bude vašou úlohou správne identifikovať krajiny, zemské či podzemné geologické pozoruhodnosti. Na fotografii môžete vidieť pohľad na hlavné mesto hornatej postsocialistickej krajiny, ktorá prijala ako jedna z prvých na svete kresťanstvo – už v 4. storočí. Táto krajina má jednu z najstarších tradícií výroby vína na svete a tiež je známa vínami, ktoré kvasia v hlinených amforách v zemi. Hovoríme o štáte ______ (odpoveď č.24) s hlavným mestom ______ (odpoveď č.25). Najobjemnejší monolit na svete je ______ (odpoveď č.26). Siaha do výšky asi 350 m nad okolitú rovinatú krajinu a do zeme zasahuje do hĺbky až 5 km. Jedná sa o pieskovcový útvar ležiaci v ______ (odpoveď č.27) teritóriu. Jaskyňa kryštálov. Takto by sa dal preložiť názov priestoru, kde boli objavené obrovské kryštály s dĺžkou aj viac ako 10 metrov. Táto dutina bola odhalená pri ťažobnej činnosti v púšti ______ (odpoveď č.28) v Mexiku. Kráter s názvom ______ (odpoveď č.29) vznikol ako nehoda, keď geológovia preskúmavali ložisko zemného plynu. V dôsledku tejto nehody začali zásoby plynu unikať na povrch, a preto z dôvodu bezpečnosti geológovia plyn zapálili. Pôvodne sa domnievali, že zásoby skoro vyhoria, no dnes horia takmer polstoročie aj napriek pokusom únik uzavrieť. Kráter leží v štáte ______ (odpoveď č.30) a uprostred púšte ______ (odpoveď č.31). Autor úlohy: Erik Schmotzer

51


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.3.10 Pôda Pôdu tvoria najrôznejšie časti, ktoré sa od seba rozličnými spôsobmi odlišujú. Poďme teda skúsiť preskúmať niektoré z tých odlišností! Do väčšej priesvitnej plastovej (sklenej) uzatvárateľnej fľaše nasypte zeminu zo záhrady aspoň do výšky 5 cm a doplňte studenú vodu do ¾ objemu fľaše. Po uzavretí vrchnákom obsah fľaše dôkladne premiešajte a fľašu nechajte stáť. Po 4 hodinách pozorujte obsah fľaše a odpovedzte na nasledujúce otázky: a) Výsledky akého fyzikálneho javu môžete vo fľaši pozorovať vo forme vzniku vrstiev? ______ (odpoveď č.32) b) Akým procesom došlo k zafarbeniu vody vo fľaši? ______ (odpoveď č.33) c) Keby sme odobrali vzorku pôdy z Belianskych Tatier, aká skupina hornín by tam bola zastúpená v najväčšom množstve? ______ (odpoveď č.34) d) Do akej skupiny minerálov patria zirkón, apatit, rutil, ktoré nám pomáhajú určiť genézu horniny? ______ (odpoveď č.35) e) Západné Karpaty sú integrálnou súčasťou alpsko-himalájskej sústavy. Ktorej konkrétne? ______ (odpoveď č.36) f) Ako sa nazýva geologický podklad Tatier? ______ (odpoveď č.37) g) Aké geologické jednotky tvoria pohoria v tvojom okolí? Autorka úlohy: Mária Babinčáková

3.4

4. kolo – VZDUCH 3.4.1 Vzdušná vzdialenosť

Vzdušná vzdialenosť je častokrát prezentovaná ako najkratšia vzdialenosť dvoch objektov. Je to však naozaj vždy tak? Vrcholy dvoch rovnako vysokých veží postavených kolmo na zemský povrch s výškou 300 metrov sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou 50 kilometrov. Určte, ako ďaleko by sme museli ísť po zemskom povrchu, ak by sme šli od priemetu jedného vrcholu na zem k druhému za predpokladu, že Zem je guľa s polomerom 6371 km. Určte, ako ďaleko môžu od seba tieto vrcholy byť, aby sa mohli navzájom vidieť za predpokladu, že im nič nebude stáť v ceste. Výsledok uveďte s presnosťou na 3 desatinné miesta. a) Priemety vrcholov veží na zemský povrch sú od seba vzdialené ______ (odpoveď č.1) km po zemskom povrchu. b) Vrcholy veží môžu byť od seba vzdialené maximálne ______ (odpoveď č.2) km. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

52


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

3.4.2 Potápanie Obľúbenou dovolenkovou činnosťou je potápanie. Nejde však o lacnú ani jednoduchú záležitosť – na hĺbkové potápanie je potrebné vykonať skúšky a získať potápačskú licenciu. Potápač pri dýchaní pod hladinou dýcha vzduch z tlakovej nádoby. Človek potrebuje na jednu minútu približne 20 litrov vzduchu bez ohľadom na hĺbku, v ktorej sa nachádza. Pri potápaní vo väčších hĺbkach musíme uvažovať nárast okolitého tlaku vo vode so zvyšujúcou sa hĺbkou. Ten stláča vdychovaný vzduch na každý meter o 10 kPa. Predpokladajme, že na úrovni hladiny vody je atmosférický tlak 100 kPa. V tlakových nádobách sa nachádza vzduch pod vysokým tlakom, a tak sa aj v malej nádobe nachádza dostatok vzduchu na niekoľko desiatok minút. V predajni majú tri druhy fliaš – dvojlitrovú za 150 €, päťlitrovú za 170 € a desaťlitrovú za 280 €. Tieto fľaše sú však prázdne. Cena za ich naplnenie vzduchom stlačeným na tlak 300 barov pozostáva z dvoch zložiek – jednorazového poplatku za každé napĺňanie bez ohľadu na veľkosť fľaše v hodnote 2 € a variabilného poplatku 0,75 € za jeden liter stlačeného vzduchu, pričom fľaša sa plní vždy doplna. Určte, koľko litrov stlačeného vzduchu budeme potrebovať na potápanie v celkovej dĺžke 2 hodiny v hĺbke 10 metrov (čas a vzduch spotrebovaný počas ponoru do tejto hĺbky a vynorenia zanedbajte) a aké fľaše si máme kúpiť, ak ich musíme naplniť hneď na začiatku (vzhľadom na to, že sa nebudeme vynárať, nebude možné ich priebežné dopĺňanie), musia nám vydržať minimálne celý čas ponoru a chceme za ne a za ich naplnenie zaplatiť čo najmenej. a) Na potápanie budeme potrebovať ______ (odpoveď č.3) litrov stlačeného vzduchu. b) Najlacnejšie vyjde kúpa ______ (odpoveď č.4) ks dvojlitrových fliaš, ______ (odpoveď č.5) ks päťlitrových fliaš a ______ (odpoveď č.6) ks desaťlitrových fliaš a bude nás to stáť ______ (odpoveď č.7) €. Autor úlohy: Ing. Mgr. Martin Hriňák

3.4.3 Opäť výlet balónom V predchádzajúcich úlohách LaBáKu sme už boli na výlete s balónom. Tentokrát sa pridáme k Jakubovi, ktorého traja kamaráti mu k narodeninám objednali let teplovzdušným balónom. Hmotnosť Jakuba a jeho troch kamarátov je spolu 250 kilogramov. Kôš s balónom má hmotnosť 500 kilogramov (teda celková hmotnosť ľudia + balón + kôš = 750 kilogramov). Na akú teplotu musí byť ohriaty vzduch v balóne, aby sa vznášal? Predpokladajme, že teplota okolitého vzduchu je 15 °C a atmosférický tlak je 100 000 Pascalov. Priemer balóna je 30 metrov, pričom predpokladajme sférický tvar. Pri výpočte uvažujte molárnu hmotnosť vzduchu 0,029 kg mol-1, molárnu plynovú konštantu 8,31 J K-1 mol-1 a tiažové zrýchlenie 9,81 m s-2. Pri výpočte používajte zaokrúhlenú hodnotu čísla pi = 3,14 a prevod stupňov Celzia na Kelviny: T[K] = 273,15 + t [°C]. Konečný výsledok uveďte v stupňoch Celzia so zaokrúhlením na celé jednotky. ______ (odpoveď č.8) °C.

53


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.4.4 „Vzduch“ na Venuši Zem nie je jediná planéta so vzduchom – teda s atmosférou. Napríklad povrch Venuše je zakrytý oblakmi kyseliny sírovej a pri pozorovaniach zo Zeme nikdy neodhalíme útvary na jej povrchu. Z meraní sond sa zistilo, že v dolných vrstvách je jej atmosféra takmer čisto zložená z oxidu uhličitého (96 %) a atmosférický tlak pri povrchu dosahuje 92-násobok atmosférického tlaku (zemský atmosférický tlak je približne 100 000 Pa) pri zemskom povrchu. Venuša je najteplejšou planétou – priemerná teplota pri jej povrchu dosahuje 462 °C = 735 K. Spočítajte: a) Molárnu hmotnosť oxidu uhličitého, ak atómová molárna hmotnosť uhlíka je 12,01 g mol-1 a atómová molárna hmotnosť kyslíka je 16,00 g mol-1. Výsledok uveďte v g mol-1 so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta. ______ (odpoveď č.9) b) Hustotu “vzduchu”, atmosféry pri povrchu Venuše s využitím predchádzajúcich údajov a za predpokladu, že použijeme priblíženie ideálneho plynu. Predpokladáme, že atmosféra je zložená len z oxidu uhličitého. V prípade potreby molárna plynová konštanta je 8,31 J K-1 mol-1. Výsledok uveďte v kilogramoch na meter kubický so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. ______ (odpoveď č.10) c) Je táto hustota väčšia alebo menšia ako hustota zemskej atmosféry pri povrchu? Aký je pomer hustoty atmosféry na Venuši k hustote zemskej atmosféry? Zaokrúhli na celé jednotky. Priemerná hustota zemskej atmosféry je 1,225 kg m-3. ______ (odpoveď č.11) Autor úlohy: RNDr. Michal Zajaček

3.4.5 Vplyv znečistenia ovzdušia na živé organizmy Chemické znečisťujúce látky v atmosfére priamo alebo po chemických zmenách v ovzduší nepriamo nepriaznivo vplývajú na životné prostredie aj zdravie človeka. V Európe sa za posledné desaťročie znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Väčšina obyvateľov Európy žije v mestách a priemyselných oblastiach, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia, čo predstavuje vážne zdravotné riziká pre človeka. Pevné častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sa považujú za 3 znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na zdravie človeka. V nasledujúcom texte doplňte správne odpovede. Chemické znečistenie atmosféry ľudskou činnosťou sa nazýva smog. 1) Londýnskym, zimným, redukčným smogom je označované spojenie mestského a priemyselného dymu s hmlou. Vyskytujú sa v zimnom období s výraznými prízemnými inverziami teploty vzduchu. Smog je zložený prevažne z oxidu ______ (odpoveď č.12).

54


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 2) Fotochemický, letný či oxidačný smog bol objavený v 40. rokoch v kalifornskom meste Los Angeles. Tento druh smogu má silné oxidačné, agresívne, dráždivé a toxické účinky. Patrí k najzávažnejším problémom znečistenia ovzdušia v Európe. Ide o znečistenie vzduchu, ktoré vzniká v mestských oblastiach vplyvom pôsobenia slnečných lúčov na niektoré zložky dopravy exhalácií. Dôvodom jeho vzniku je zvýšená koncentrácia oxidu ______ (odpoveď č.13), ktorý sa vplyvom slnečného UV žiarenia rozpadá na radikály: NO2 + UV → ____ + ____∙ (odpovede č.14, 15) ____∙ + O2 → ____ (odpovede č.16, 17) Fotochemický smog narušuje funkciu buniek (epitelov), čo spôsobuje poškodenie listov a ihličnanov a životne dôležitých procesov. Ľudia môžu pociťovať dýchacie problémy, pálenie očí, malátnosť alebo zníženie obranyschopnosti organizmu. Ohrození sú hlavne starší ľudia, deti alebo alergici. Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

3.4.6 Veterná kalamita v Tatrách 19. novembra 2004 medzi 15:30 a 18:00 hodinou postihla Tatranské podhorie a priľahlú časť Podtatranskej kotliny veterná kalamita. Z postihnutých drevín pripadol najvyšší podiel spomedzi ihličnatých stromov na rody oxidu ______ (odpoveď č.18) a oxidu ______ (odpoveď č.19) z listnatých stromov na rody oxidu ______ (odpoveď č.20) a oxidu ______ (odpoveď č.21). Tatry svojím členitým reliéfom vytvárajú vhodné podmienky v rámci prúdenia vzduchu pre výskyt miestnych (lokálnych) vetrov. Vysoké Tatry počas tejto kalamity zasiahol studený nárazový padavý vietor = ______ (odpoveď č.22), ktorý sa v miestnom názvosloví volá oxidu ______ (odpoveď č.23). Je to vietor typický pre pobrežie Jadranského mora, či úpätie Kaukazu. Na základe peľových analýz prebiehal vývoj tatranských lesov v období atlantiku (pred 7500 – 4500 rokmi) ako smrekový porast s prímesou listnatých drevín. Zalesnená bola aj Podtatranská kotlina, ktorá bola kvôli mokradiam takmer neprístupná. Prvé významnejšie zmeny ovplyvnené človekom nastali v období subboreálu (pred 4500 – 2500 rokmi). Veľké odlesňovanie začalo v subatlantiku asi pred 700 rokmi vplyvom rozsiahlej kolonizácie a viedlo k zamokreniu. Slovo katastrofa je odvodené z gréckeho katastrofé = obrat, zvrat, koniec. Veterná smršť z roku 2004 znamená, je možné v tatranskej oblasti očakávať negatívne zmeny krajinných zložiek: Vyberte správnu možnosť y ponúknutých odpovedí: a) PÔDA – zvýšená insolácia v povrchovej vrstve zvýši / zníži (odpoveď č.24) výpar, čo zvýši / zníži (odpoveď č.25) pôdnu vlhkosť, zvýši / zníži (odpoveď č.26) sa mineralizácia organických zvyškov a vyplavenie živín neviazaných v pôdnom sorbčnom komplexe. b) VODA – zvýši / zníži (odpoveď č.27) sa povrchový odtok smerujúci k zmene hydrologického režimu. c) OVZDUŠIE d) RASTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO

55


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

3.4.7 Zmes plynov – fyzikálna chémia Vzduch je názov zmesi plynov, ktoré tvoria atmosféru Zeme. Stlačený vzduch sa používa ako dýchací plyn, ale aj v priemysle najmä pre prenos energie v pneumatických zariadeniach a prístrojoch. V priemysle, výskume, analýze a zdravotníctve majú význam aj jednotlivé zložky vzduchu, ich zmesi alebo ich zmesi s inými plynmi. Priemyselne sa z kvapalného vzduchu rektifikáciou získava kyslík, dusík, argón a hélium. Je však potrebné podotknúť, že existujú aj iné postupy prípravy kyslíka a dusíka zo vzduchu a hélium je možné získať aj z niektorých zdrojov zemného plynu. Jedna tlaková nádoba s objemom 50,0 dm3 s prevádzkovým plynom pre plameňovoionizačný detektor v plynovej chromatografii pre potreby automobilového priemyslu obsahuje 2,705 kg kyslíka a 9,182 kg dusíka. Teplota plynu vo vnútri nádoby je 15 °C. Vypočítajte veľkosť tlaku plynovej zmesi v nádobe ak uvažujeme, že táto plynná zmes je dokonale tekutá, bez vnútorného trenia a dokonale stlačiteľná. Veľkosť tlaku plynnej zmesi v nádobe je ______ (odpoveď č.28) MPa. Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto. Autor úlohy: Erik Schmotzer

3.4.8 Vzácne plyny Vzduch okrem hlavných zložiek dusíka (78 %) a kyslíka (21 %) obsahuje i iné plynné látky (1 %). Medzi iné plynné látky patrí oxid uhličitý, vodná para, vzácne plyny a znečisťujúce látky. Pomer jednotlivých vzácnych plynov v ovzduší našej planéty je: 150 000 : 200 : 175 : 8 : 1 Priraď názvy vzácnych plynov (hélium, neón, argón, kryptón, xenón) na správne pozície. Na prvej pozícii je ______ (odpoveď č.29). Na druhej pozícii je ______ (odpoveď č.30) Na tretej pozícii je ______ (odpoveď č.31) Na štvrtej pozícii je ______ (odpoveď č.32) Na piatej pozícii je ______ (odpoveď č.33) Argón (Argon) Objavili ho anglickí vedci J. W. S. Rayleigh a W. Ramsay v roku ______ (odpoveď č.34). Názov tohto vzácneho plynu je odvodený od gréckeho slova argos, čo v preklade znamená lenivý / nový / cudzí / ľahký (odpoveď č.35).

56


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Hélium (Helium) Tento prvok bol objavený v roku ______ (odpoveď č.36). Jeho objaviteľmi boli Angličan N. Lockyer a Francúz J. Janssen. Jeho názov pochádza z gréckeho slova helios, čo v preklade znamená ______ (odpoveď č.37). Kryptón (Krypton), Xenón (Xenon), Neón (Neon) Tieto vzácne plyny objavil anglický vedec W.Ramsay v roku 1898. Názov prvku Xenón pochádza z gréckeho slova xenos, čo v preklade znamená lenivý / nový / cudzí / ľahký (odpoveď č.39) Autorka úlohy: RNDr. Danica Božová

3.4.9 Katastrofické tropické cyklóny a tornáda Vyskytujú sa medzi 5°a 20° zemskej šírky v oblasti tropických oceánov. Hurikán je ničivý živel pomenovaný po karibskom bohovi zla a pri svojom vyčíňaní dokáže uvoľniť aj 200-násobok celosvetovej dennej výroby energie. Tornádo sa viaže na búrkový oblak a zviditeľňuje sa zvírením a vsávaním predmetov. Z ponúkaných možnosti správne priraďte akého javu sa týkajú (H – hurikán, T tornádo) a) Silne rotujúci stĺp vzduchu pripomínajúce lievik trvajúci pár minút. T / H (odpoveď č.40) b) Vír menších rozmerov (výška 1,5 km a max priemer 1 – 2 km). T / H (odpoveď č.41) c) Rozvinutá tlaková níž s priemerom stoviek kilometrov. T / H (odpoveď č.42) d) Vznikajú v oblasti Veľkých plání (prérií). T / H (odpoveď č.43) e) Vznikajú nad tropickými morami s teplotami aspoň 26,5°C. T / H (odpoveď č.44) f) Vznikajú prevažne z oblakov typu kumulonimbus. T / H (odpoveď č.45) g) Sú to veľké búrky prinášajúce silné vetry, dažde s miernymi názvami na severe Indického oceánu cyklón, v západnom Atlantiku tajfún. T / H (odpoveď č.46) h) Ich intenzita sa meria podľa Fujitovej stupnice ( F0 – F5). T / H (odpoveď č.47) Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

3.4.10 Hurikán vo fľaši Na imitáciu tornáda budeme potrebovať: 2 rovnaké plastové fľaše, 2 plastové uzávery, klinec, kladivo, lepidlo. Postup: 1. Pomocou lepidla zlepte k sebe 2 plastové vrchnáky z fliaš plochými stranami.

57


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 2. Lepidlo nechajte zaschnúť a potom urobte v strede uzáverov pomocou klinca a kladiva otvor. 3. Jednu z fliaš naplňte do ¾ vodou, pevne na ňu naskrutkujte zlepené uzávery s otvorom a naskrutkujte druhú prázdnu fľašu. 4. Otočte plnú fľašu hore nohami a ľahkým krúživým pohybom fľašu roztočte. Úlohy: 1. Odpovedzte na otázky: Geografická sila, ktorá stáča vzdušné prúdy (vietor) vnútri hurikánu sa nazýva ______ (odpoveď č.48) sila. Hurikány sú rozsiahle tropické cyklóny. Vďaka tejto sile vzduch v nich krúži na severnej pologuli ______ (odpoveď č.49) hodinových ručičiek a na južnej pologuli naopak. 2. Popíšte, čo sa stalo s vodou vo vrchnej plnej fľaši pri postupnom odtekaní vody do spodnej fľaše. ______ (odpoveď č.50) Autorka úlohy: RNDr. Miriam Feretová

58


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

4

Správne odpovede Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

4.1 č.1 – 100 č.2 – 50 č.3 – 13 č.4 – 8 č.5 – 41 č.6 – 16 č.7 – exotermickej; exergonickej č.8 – teplo č.9 – zápalnej č.10 – kyslíka č.11 – plamene č.12 – teploty č.13 – hasiacich č.14 – práškové; snehové

1. kolo – ZS – OHEŇ

č.15 – 4307 č.16 – Kalifornii č.17 – Sierra Nevada č.18 – redwoods č.19 – šišky č.20 – General Sherman č.21 – General Grant č.22 – arborétum č.23 – Košice č.24 – hematit č.25 – limonit č.26 – magnetit č.27 – siderit č.28 – galenit

č.29 – chalkopyrit č.30 – sfalerit č.31 – bauxit č.32 – hliník č.33 – kompost č.34 – druhotná/ý č.35 – separácia č.36 – autovrak č.37 – modrá č.38 – Nízke Tatry č.39 – Liptovský Mikuláš č.40 – Stanišovskej jaskyni

Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

4.2 č.1 – 1096 č.2 – 8 č.3 – 1049 č.4 – 6 č.5 – 18 č.6 – 180 č.7 – 1. č.8 – 2 č.9 – regelácia č.10 – 3,98 č.11 – vodíkové č.12 – sublimácia č.13 – salinita; slanosť č.14 – brakickú č.15 – 0,95 č.16 – kačica č.17 – vodnár č.18 – volavka č.19 – kormorán č.20 – trasochvost

2. kolo – ZS – VODA

č.21 – 1 č.22 – 3 č.23 – 2; 5 č.24 – 5; 2 č.25 – 4 č.26 – gutácia č.27 – hydatódy č.28 – transpirácia č.29 – stúpa č.30 – klesá č.31 – zvyšuje č.32 – plynov č.33 – chloroplasty č.34 – diablik močiarny č.35 – záružlie močiarne č.36 – Calla palustris č.37 – Caltha palustris č.38 – kys. šťavelová; štavelan vápenatý; aroín

59

č.39 – pyrolizidinové alkaloidy; alkaloidy; protoanemonín; proanemonín; magnoflorín č.40 – vzácne č.41 – rozšírené č.42 – kamenná soľ; halit č.43 – kalcit č.44 – kremeň č.45 – kalcit č.46 – NaCl č.47 – halogenidy č.48 – CaCO3 č.49 – uhličitany č.50 – SiO2 č.51 – Dračia č.52 – 1994 č.53 – Vietnam


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

4.3 č.1 – 25 č.2 – 48,4 č.3 – 221 č.4 – 59 č.5 – tretia č.6 – terestrické; terestriálne č.7 – litosféra č.8 – pedosféra č.9 – tektonických č.10 – astenosféra č.11 – 7; 12 č.12 – Nazca č.13 – 5542 č.14 – 5,5 č.15 – 1,7 č.16 – črievičník č.17 – výr

3. kolo – ZS – ZEM

č.18 – kuvik; kuvičok č.19 – ropucha č.20 – jašterica č.21 – cyklámen č.22 – b č.23 – a, c, e č.24 – H2SO4 č.25 – pyrit č.26 – FeS2 č.27 – sulfidy č.28 – CaF2 č.29 – halogenidy č.30 – C č.31 – prvky č.32 – CuSO4 . 5H2O č.33 – sírany č.34 – CaCO3

č.35 – uhličitany č.36 – živec č.37 – kremeň č.38 – premenená č.39 – vyvretá č.40 – usadená č.41 – veľkosťou častíc č.42 – od najmenších po najväčšie zostupne č.43 – sedimentácie; usadzovanie č.44 – premenené horniny; dolomity; vápence č.45 – viac ako 2 mm č.46 – gemerské pásmo

Kategória ZŠ (5.- 9. ročník) a osemročných gymnázií (1.- 4. ročník)

4.4 č.1 – 71700 č.2 – 860400 č.3 – 20 č.4 – 0 č.5 – 0 č.6 – 2 č.7 – 673 č.8 – atmosféra č.9 – dusíka č.10 – kyslíka č.11 – fotosyntéza č.12 – 4,5; 4,6 č.13 – troposféra č.14 – stratosféru č.15 – ozónu č.16 – 100000 č.17 – 10 č.18 – 2 č.19 – vážka ploská č.20 – áno č.21 – križiak obyčajný

4. kolo – ZS – VZDUCH

č.22 – nie č.23 – babôčka zubatokrídla č.24 – áno č.25 – pásavka zemiaková č.26 – áno č.27 – studeného č.28 – níž č.29 – smrek a borovicu č.30 – jelšu č.31 – 4 č.32 – 6 č.33 – 2 č.34 – 6 č.35 – 3 č.36 – 5 č.37 – 3 č.38 – 4 č.39 – 3 č.40 – 2 č.41 – 3

60

č.42 – 3 č.43 – 4 č.44 – 3 č.45 – 2 č.46 – 6 č.47 – 0,04 č.48 – 0,04 č.49 – 175; 173; 160 č.50 – 10,2 č.51 – Saharu č.52 – Afrika č.53 – párnokopytníky prežúvavé č.54 – úlomkovité usadené horniny č.55 – diskovka č.56 – dutohlávka č.57 – zemepisník č.58 – 1 č.59 – 3


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

4.5 č.1 – 12 č.2 – 180 č.3 – 36 č.4 – 181 č.5 – 76 č.6 – 761 č.7 – 440 - 460 č.8 – 529 č.9 – 2465 č.10 – nahosemenné č.11 – Kalifornii č.12 – Sierra Nevada č.13 – druhým č.14 – redwoods č.15 – vavona; wawona č.16 – špirálovito č.17 – šišky

1. kolo – GYM – OHEŇ

č.18 – veverica Douglasova č.19 – chrobák dlhorohý č.20 – 91 č.21 – 129 č.22 – dioxíny č.23 – síry; SOx; S č.24 – dusíka; NOx; N č.25 – PCB; PCBs č.26 – magnetovec; magnetit č.27 – Fe2O3 č.28 – limonit č.29 – siderit č.30 – FeCO3 č.31 – 1 č.32 – magnezit č.33 – MgCO3

č.34 – 3 č.35 – grafit; tuha č.36 – uhlík č.37 – 2 č.38 – SiO2 č.39 – oxid kremičitý č.40 – oxidy č.41 – Marapi; Merapi č.42 - Herculaneum č.43 – Vezuv č.44 – Hora sv. Heleny č.45 – Kaskádové vrchy č.46 – Taranaki; Mount Egmont č.47 – Hora Olymp č.48 – Mars

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

4.6 č.1 – koncentrovanejšia je v 2. vedre č.2 – 4 : 41 č.3 – 1 : 8 č.4 – 350 č.5 – 16237 č.6 – smerom k vode č.7 – 26,5 č.8 – 1,04 č.9 – nepravda č.10 – nepravda č.11 – pravda č.12 – pravda č.13 – nepravda

2. kolo – GYM – VODA

č.14 – pravda č.15 – difúziou č.16 – osmózou č.17 – vyšší č.18 – turgescentná č.19 – drevnou č.20 – transpiračným č.21 – cievy č.22 – hyalocyty č.23 – -5,86 č.24 – Punta Rata č.25 – Jadranského č.26 – Chargoggagoggmanchau ggagoggchaubunagungamaugg

61

č.27 – Tarbela Dam č.28 – Lena č.29 – Bajkalských vrchov č.30 – Brahmaputra č.31 – Bengálskom č.32 – Anemone nemorosa č.33 – áno č.34 – Anemone ranunculoides č.35 – áno č.36 – tis obyčajný č.37 – Taxus baccata č.38 – nie


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017 Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

4.7 č.1 – 87 č.2 – 13 č.3 – 255040 č.4 – 4 č.5 – 42,7 č.6 – 69,4 č.7 – 60 č.8 – 3 č.9 – stabilná č.10 – gonozómovo dominantnú č.11 – vitamín D rezistentnú rachitídu č.12 – 25 č.13 – 25

3. kolo – GYM – ZEM

č.14 – áno (bola neverná) č.15 – c, d č.16 – a č.17 – a č.18 – 2,96 č.19 – kremičitany č.20 – S č.21 – prvky č.22 – CaCO3 č.23 – uhličitany č.24 – Gruzínsko č.25 – Tbilisi č.26 – Uluru; Ayers Rock

č.27 – Severnom č.28 – Chihuahua č.29 – Brána do pekla č.30 – Turkmenistan; Turkménsko č.31 – Karakum, Garagum č.32 – sedimentácia č.33 – rozpustenie č.34 – premenené horniny, dolomity, vápence č.35 – akcesorické minerály č.36 – Alpsko-karpatskej sústavy č.37 – Tatrikum

Kategória štvorročné gymnáziá (1.- 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5.- 8. ročník)

4.8 č.1 – 49,998 č.2 – 123,656 č.3 – 16 č.4 – 0 č.5 – 0 č.6 – 2 č.7 – 579 č.8 – 28 č.9 – 44,01 č.10 – 66,3 č.11 – 54 č.12 – siričitého č.13 – dusičitého č.14 – NO č.15 – O

4. kolo – GYM – VZDUCH

č.16 – O č.17 – O3 č.18 – smrek; borovica č.19 – borovica; smrek č.20 – jelša; breza č.21 – breza; jelša č.22 – bóra č.23 – poliak; polák č.24 – zvýši č.25 – zníži č.26 – zvýši č.27 – zvýši č.28 – 19,8 č.29 – argón č.30 – neón

62

č.31 – hélium č.32 – kryptón č.33 – xenón č.34 – lenivý č.35 – 1868 č.36 – slnko č.37 – T č.38 – T č.39 – H č.40 – T č.41 – H č.42 – T č.43 – H č.44 – T


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Špeciálne poďakovanie Poďakovanie patrí všetkým tvorcom úloh, ktorí si aj napriek svojmu zamestnaniu či štúdiu našli čas na zostavenie zaujímavých zadaní často obohatených aj o autorské fotografie.

63


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku, 2017 Názov

Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

Editor

Bc. Dominik Kostoláni

Kolektív autorov

Mária Babinčáková, RNDr. Danica Božová, RNDr. Miriam Feretová, Ing. Mgr. Martin Hriňák, Bc. Dominik Kostoláni, Erik Schmotzer, RNDr. Michal Zajaček

Vydavateľ

Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Tlač

Centrum vedecko-technických informácií SR

Náklad

250 ks

Rok vydania

2017 (prvé) 64


AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku Zbierka úloh online súťaže LaBáK v školskom roku 2016/2017

65


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.