Dog extra máj 2015

Page 14

Turistika / Za mystikou a históriou za hranice

Za mystikou a históriou za hranice

Ak by filmoví producenti chceli natočiť najdlhšiu telenovelu s tými najkrajšími hercami, dokonalými zápletkami plnými vzrušenia a emócií, stačilo by im natočiť dokument o slovenskej prírode. Slovensko je totiž tak krásna a rozmanitá krajina, že začať písať tipy na turistiku je veľmi náročné – človek nevie, kde má začať a obáva sa, že snáď ani nikdy neskončí .No nakoľko začiatky majú byť netradičné tak som si vybrala jedno zaujímavé a nie tak celkom slovenské miesto... Dnešná túra nás zavedie cez planiny slovenského krasu „Dolný vrch“ až na hranice s Maďarskom, kde pár kilometrov za hranicou leží goralská dedina. Gorali (t.j. prisťahovalci slovensko - poľského pôvodu) sa do prakticky mŕtvej dediny po morovej epidémií nasťahovali v 18. storočí. Toto osídlenie však vydržalo len do roku 1934, kedy boli jej obyvatelia vysťahovaní a dedina zanikla. Vtedajší zemepán Horthy chcel mať totiž presne na tom území poľovnícky revír. Odvtedy toto miesto dýcha magickou atmosférou

Túru začíname z dedinky Hrušov po zelenej značke. Po vstupe do lesa nachádzame aj pekné drevené tabuľky s popisom oblasti. Po chvíľke jemného stúpania lesom sa dostávame na štátnu hranicu „Starý les“, kde nájdete kamenný pamätník a od tohto miesta sa krajina

mení na lúky lemované krovinami a lesmi ... proste typické nádherné planiny. Je vždy také zaujímavé prekročiť pomyselné hranice štátu – človek to vníma, že sa hádam čosi zmenilo, ale pravda je taká, že krajina o hraniciach nevie a tak asi jedinou drobnou zmenou je, že v Maďarsku neudávajú turistické značky časy, ktoré potrebujete na dosiahnutie najbližšieho smerovníka, ale vzdialenosti sú udávané v kilometroch. Krajina pôsobí pokojným, mystickým dojmom, značka Vás vedie aj okolo tajomného močiara lemovaného starými skrútenými

stromami tvoriacimi akúsi predsieň do mystiky celej dedinky Dérenk, ktorá Vás privíta neskutočne pokojným dojmom. Pri vstupe do dediny Vás zaujmú červeno-biele značky, ktoré

označujú rodinu, ktorá na tomto mieste bývala a miesto, kam


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.