Page 1

WINDOWS

VISTA GRUNDER


Microsoft Windows Vista Grunder

Inledning

5 Internet Explorer

Mål och förkunskaper.............................5 Pedagogiken...........................................5 Hämta övningsfiler..................................6

Internet och säkerhet...........................46 Säkerhet inbyggd i Internet Explorer....47 Skyddat läge.......................................47 Nätfiskefiltret......................................48 Internet Explorer..................................48 Starta och avsluta programmet............49 Programfönstret ................................49 Visa webbsida.......................................50 Visa webbsidor på flikar......................50 Favoriter...............................................52 Spara en webbsida som en favorit.......52 Öppna en favorit................................52 Ta bort en favorit................................53 Sortera favoriter.................................53 Söka via sökrutan..................................54 Anpassa Internet Explorer....................55 Välja startsida .....................................56 Välja sökleverantör ............................58 Inställningar för säkerhet......................59 Extra övningar......................................60

Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem........7 Starta och avsluta Windows Vista...........8 Skrivbordet...........................................10 Aktivitetsfältet.....................................11 Utföra kommandon..............................11 Mushantering......................................11 Menyer..............................................12 Arbeta med fönster..............................13 Växla mellan fönster............................14 Ändra storlek på fönster......................14 Flytta fönster.......................................14 Stänga fönster.....................................15 Aktivitetshanteraren.............................15

2 Hjälp och support Välkomstcenter....................................16 Hjälpfunktionen....................................18

3 Arbeta med mappar och filer Start-menyn..........................................21 Utforskaren .........................................22 Hantera mappar och filer.....................24 Visa och sortera objekt.......................25 Skapa och namnge objekt...................26 Egenskaper.........................................28 Kopiera och flytta objekt.....................29 Skapa genvägar...................................31 Ta bort och återställa objekt................32 Söka efter mappar och filer..................33 Flyttbara lagringsmedia.........................34 Skapa en egen cd eller dvd.................35 Extra övningar......................................37

4 Mappen Tillbehör Översikt av funktionerna......................39 Extra övningar......................................45

6 Windows Mail Starta och avsluta programmet............61 Programfönstret.................................62 Skapa e-postkonton..............................63 Skriva och skicka e-post.......................64 Bifoga filer .........................................64 Ta emot och läsa e-post.......................65 Öppna och svara på meddelanden......66 Ordna e-post.....................................67 Ta bort e-post.....................................67 Undvika e-postvirus..............................68 Extra övningar......................................69

7 Windows Kontakter Starta och avsluta programmet............70 Programfönstret.................................71 Lägga till och ta bort kontakter............72 Lägga till kontakt.................................72 Ta bort kontakt...................................73 Visa och öppna kontakter.....................74 Visa kontakter.....................................74 Öppna och redigera kontakter............74 Sortera kontakter................................74


Skapa kontaktgrupper..........................75 Skicka e-post........................................76 Extra övningar......................................77

8 Windows Kalender Starta och avsluta programmet............78 Programfönstret.................................79 Ändra kalendervy.................................80 Visa eller dölja informationsfönstret.....80 Skapa en avtalad tid..............................81 Påminnelser........................................82 Redigera och ta bort en avtalad tid......82 Skapa en uppgift...................................83 Extra övningar......................................84

del 2 9 Anpassa gränssnittet Kontrollpanelen....................................85 Skrivbordets utseende..........................86 Gränssnittet Windows Aero................86 Windows Flip 3D...............................88 Anpassa utseendet på fönstren............89 Byta skrivbordsbakgrund.....................90 Ändra tema........................................92 Byta skärmsläckare..............................94 Bildskärmen..........................................95 Ändra bildskärmsupplösningen............95 Aktivitetsfältet och Start-menyn...........96 Egenskaper för aktivitetsfältet...............97 Program i verktygsfältet Snabbstart......98 Egenskaper för Start-menyn................99 Fäst en programikon på Start-menyn.100 Sidpanelen..........................................100 Öppna och stänga sidpanelen...........100 Lägga till gadget................................101 Ta bort gadget..................................102 Flytta gadget.....................................102 Anpassa sidpanelen...........................103 Extra övningar....................................104

10 Kringutrustning och program Kontrollpanelen..................................105 Användarkontroll................................107

Mus och tangentbord.........................108 Anpassa musen.................................108 Anpassa tangentbordet.....................109 Inmatningsspråk................................110 Skrivare och skanner..........................111 Lägga till skrivare...............................111 Skriva ut...........................................115 Lägga till skanner...............................118 Lägga till och ta bort program............119 Installera ett program........................119 Avinstallera ett program....................120 Extra övningar....................................121

11 Windows Vista i nätverk Olika sorters nätverk..........................122 Fasta och trådlösa nätverk.................122 Arbetsgrupper och domäner.............122 Kontrollera datorns tillhörighet..........123 Nätverks- och delningscenter............124 Visa datorer och enheter i ett nätverk...............................................125 Hitta utdelade filer och mappar på nätverket..............................................126 Dela ut filer och mappar.....................127 Aktivera nätverksåtkomsten...............127 Dela ut filer från en mapp på datorn..128 Mappen Delat..................................129 Extra övningar....................................130

12 Säkerhetskopiering Vikten av säkerhetskopiering..............131 Säkerhetskopiering och återställning..132 Säkerhetskopiera................................133 Säkerhetskopiera filer........................133 Säkerhetskopiera hela datorn............135 Lagra säkerhetskopior.......................135 Återställa............................................136 Återställa säkerhetskopia...................136 Hitta tidigare versioner och återställ...137 Extra övningar....................................138

13 Praktiska övningar Sakregister Kortkommandon


2 Hjälp och support

söka i hjälpfunktionen Vill du söka efter ett valfritt ord använder du sökfältet: 1

Skriv ett eller flera ord som du vill söka efter i rutan Sök i hjälpen (Search Help).

2

Klicka på förstoringsglaset eller tryck på Retur.

3

I fönstret visas de alternativ som bäst stämmer överens med din sökning. Klicka på det alternativ du vill läsa mer om.

4

För att avsluta hjälpfunktionen stänger du fönstret genom att klicka på knappen Stäng (Close), den röda knappen i fönstrets övre högra hörn. 4

1

2

3

Om du har en Internet-uppkoppling kan du hämta det mest aktuella innehållet från online-hjälpen när du söker efter information.

fråga någon Det finns också olika alternativ för dig som känner att du vill ha hjälp från en människa, till exempel via Windows Fjärrhjälp (Windows Remote Assistance). Du kan också välja att ställa en fråga som direktansluten till webbgrupper för Windows. Dessa alternativ kräver att du har en Internetuppkoppling. 20


3

Arbeta med mappar och filer

staRt-mEnYn

Start-menyn

21

När du klickar på knappen Start (Start) öppnas Start-menyn (Start) på skärmens vänstra sida. Den består av flera olika klickbara länkar som snabbt tar dig till olika ställen på din dator.

Utforskaren

22

Hantera mappar och filer

24

Söka efter mappar och filer

33

Flyttbara lagringsmedia

34

Extra övningar

37

1 4 2

I detta kapitel får du lära dig att hantera mappar och filer. Du får också lära dig att spara filer på flytt­ bara enheter.

5

Om du är osäker på vad en länk går eller vad ett program gör, kan du alltid hålla muspekaren över länken. Då visas en ruta med förklarande informa­ tion.

3

1

Högst upp finns program som är fastsatta på menyn. Dessa ändras inte. Du kan lägga till program här om du vill.

2

Här visas en lista över de program som du använder ofta och som använts nyligen. Listan anpassas alltså efter din datoranvändning.

3

Längst ner till vänster finns länken Alla program (All Programs). Om du klickar på den så visas alla program som finns på datorn.

4

Högst upp i det svarta fältet hittar du användarnamnet på den person som är inloggad på datorn just nu. Klicka på namnet för att öppna den personens mappar och filer. Under användarnamnet finns länkar direkt till den användarens mappar Dokument, Bilder och Musik (Documents, Pictures, Music).

5

Längre ner i det svarta fältet hittar du andra användbara funktioner såsom Dator, Kontrollpanelen samt Hjälp och support (Computer, Control Panel, Help and Support).

Om du inte vill ha ett program i listan kan du högerklicka på det och välja Ta bort från den här listan (Remove from this list).

I tidigare Windows­versio­ ner finns alternativet Min dator (My Computer). I Vista har det bytt namn till Dator (Computer).

21


3 Arbeta med mappar och filer

UtfoRskaREn Viktigt! Windows Explorer (Utforskaren) och Internet Explorer är inte samma sak.

Viktigt!

I Utforskaren (Windows Explorer) kan du administrera alla mappar och filer på din dator. Ett sätt att arbeta med olika enheter i systemet är att utgå från Dator (Computer). I Dator finns de lokala diskenheterna (A, C, D och så vidare), vilka innehåller mappar som i sin tur innehåller filer och/eller undermappar. 1

Öppna Start-menyn och klicka på Dator (Start, Computer) för att öppna mappfönstret.

2

Dubbelklicka på ikonen för Lokal disk (C:) (Local Disk (C:)). Det är oftast här som filer till operativsystemet ligger.

3

Nu visas fillistan med de mappar och filer som ligger på den hårddisken. Under mappen Användare (Users) hittar du dina mappar och filer. I mappen Program (Program Files) ligger de programfiler som är installerade på datorn, och i mappen Windows finns viktiga filer för operativsystemet.

4

Till vänster i mappfönstret finns navigeringsfönstret med en mappstruktur (hierarki). Du kan klicka direkt där i stället för att dubbelklicka på ikonerna till höger. Klickar du på pilen framför namnet expanderas mappen och undermapparna visas. Klickar du i stället på namnet öppnas mappen och dess innehåll visas till höger i mappfönstret.

Undvik att ändra filer i mapparna Program och Windows, eftersom du lätt kan få problem med datorn då.

2

4

3

22


3 Arbeta med mappar och filer

5

6

Till vänster i mappfönstret visas även dina favoritlänkar: Dokument, Bilder och Musik (Documents, Pictures, Music). Genom att klicka på någon av dessa kommer du direkt till de filer som du har i respektive mapp.

5

Klickar du i stället på länken Mer (More) 6 visas ytterligare alternativ såsom Nyligen ändrat (Recently Changed), där du ser en lista över de filer som du ändrat senast, och Sökningar (Searches) där du kan se vilka filer du senast sökt efter.

använda adressfältet I adressfältet visas den väg (sökväg) som du gått genom mappstrukturen för att komma till aktuell mapp. Du använder pilarna för att gå framåt och bakåt i mapphistoriken. Om du klickar på någon av mappnivåerna som syns i adressfältet kommer du direkt till den berörda mappen. Till höger i adressfältet finns en pil, om du klickar på den visas en lista över mappar du använt tidigare.

Du kan också skriva sök­ vägen till den önskade mappen direkt i adress­ fältet.

Efter varje mapp finns det en pil, genom att klicka på denna visas en lista på alla undermappar i den aktuella mappen. Klicka på önskad mapp för att öppna den.

Om du skriver en webb­ adress i adressfältet byter Utforskaren (Windows Explorer) utseende till Internet Explorer och du kommer till den webbsida som du angett.

information om mappar och filer Om du visar filer eller mappar i Utforskaren kan du också se information om dem. Det som visas är namnet på filen eller mappen, när det senast gjordes ändringar och vilket format som filen eller mappen har.

Viktigt! Informationen kan se annorlunda ut hos dig, beroende på dina inställningar. Senare i kapitlet får du lära dig att anpassa detta efter din smak.

23


3 Arbeta med mappar och filer

använda taggar Längst ner i mappfönstret finns det så kallade informationsfönstret. Där visas information om aktuell fil, till exempel vem som skapat den, när den senast ändrades och taggar. Taggar är ett nytt sätt att klassificera filer och innebär att du lägger till ord och fraser för att lättare hitta dem vid en sökning. Om du till exempel har många fotografier, kan du ge varje fotografi olika taggar. Ett foto på din dotter Sara kanske får taggarna: Personligt, Sara, Familj och Semesterbilder, samtidigt kan ett foto från din arbetsplats på din kollega Therese få taggarna: Arbete, Kollegor, Therese. När du sedan söker på någon av de valda taggarna finner du alla bilder med just den taggen. Ju mer du använder taggarna, och ju mer organiserat och genomtänkt ditt system är, desto lättare kan du filtrera din sökning och hitta just de bilder (eller filer) som du söker. Du kan lägga till och ändra de vanligaste filegenskaperna, som taggar och författarnamn, i informationsfönstret genom att klicka på rutan vid respektive rubrik och skriva en egen text. Du kan även klassificera filen genom att klicka på stjärnorna. Klicka på Spara (Save) för att spara.

övning 1 – Använda adressfältet Öppna mappfönstret Dator (Computer). Visa mappen Windows, använd endast adressfältet. Mappen finns på Lokal disk (C:). Stäng sedan mappfönstret.

HantERa maPPaR oCH filER All information som sparas på datorns diskenheter (till exempel A, C och D) lagras som filer i ett antal mappar. Tack vare mapparna är det lätt att sortera informationen så att du snabbt kan hitta vad du söker. Om du dubbelklickar på mappen öppnas den så att du kan se innehållet. Detta gäller oavsett om ikonen visas i Utforskaren eller på skrivbordet. Ofta kan du identifiera en filtyp eller en mapp med hjälp av ikonen. Ikonen för en tom mapp föreställer en halvöppen, tom mapp. Om mappen innehåller filer visualiseras detta i mappikonen, som kompletteras med till exempel en bild på ett dokument. Klickar du på ditt användarnamn på Start-menyn (Start) eller i mappfönstret visas dina standardmappar, såsom Bilder och Dokument (Pictures, Documents). Dessa mappar skiljer sig i färg från övriga mappar, så att du snabbt ska hitta dem, eftersom majoriteten av dina objekt kommer att hamna i någon av dessa. 24


3 Arbeta med mappar och filer

visa och sortera objekt Du kan visa dina mappar och filer på olika sätt, beroende på vad du föredrar. När du befinner dig i Utforskaren klickar du på pilen bredvid knappen Visa (Views). Då visas en meny med olika alternativ. För att byta alternativ drar du markören uppåt eller nedåt, eller klickar på önskat alternativ. Det snabbaste sättet att sortera filerna är att klicka på kategorin som du vill sortera efter direkt ovanför fillistan. Klicka en gång till för att ändra från stigande till fallande ordning.

Viktigt!

Klickar du på pilen bredvid en kategori kan du välja att gruppera filerna, att endast visa utvalda filer eller att stapla dem. Vill du visa fler sorteringsalternativ högerklickar du på den vita bakgrunden och väljer Sortera efter (Sort By) följt av önskat alternativ. Väljer du Mer (More) visas en lista med flera kriterier som du kan sortera efter.

Att ändra hur mappar visas eller är sorterade påverkar bara den aktu­ ella mappen. Inställ­ ningarna är inte perma­ nenta, utan du kan när som helst byta igen.

övning 2 – Visa och sortera mappar Öppna mappfönstret med dina personliga mappar. Pröva olika alternativ för hur mapparna kan visas, välj det alternativ som passar dig bäst. Sortera sedan mapparna på olika sätt. Avsluta med att välja den sortering som passar dig bäst. Stäng fönstret.

25


3 Arbeta med mappar och filer

skapa och namnge objekt skapa och namnge mappar Viktigt! Tänk på att din arbets­ dator i allmänhet tillhör din arbetsplats och att det kan finns restriktio­ ner gällande vad du får spara på den. Tänk på att din mapp kanske inte ser ut exakt som vår eftersom du kan ha valt ett annat visnings­ alternativ.

För att skapa och namnge mappar gör du så här: 1

Öppna ett mappfönster och visa den mapp, till exempel Dokument (Documents), som du vill att den nya mappen ska placeras i.

2

Klicka på knappen Ordna (Organize) i verktygsfältet för att visa en meny som används för att hantera mappar och filer.

3

Välj Ny mapp (New Folder). Nu skapas en ny mapp, med namnet Ny mapp (New Folder). Namnet är blåmarkerat, vilket betyder att du direkt kan skriva det namn som du vill att mappen ska ha. Den ljusblå bakgrunden för hela ikonen visar att mappen är markerad, det vill säga den som du arbetar med just nu. Spara namnet genom att trycka på Retur.

Viktigt! Mapp­ och filnamn får innehålla max 260 tecken (inklusive filens sökväg). Du kan/bör inte använda följande tecken: <>?[]/\”:*|

1 2 3

Byta namn på objekt Du kan, när du vill, byta namn på en mapp (eller en fil). Du högerklickar då på objektet och väljer Byt namn (Rename) på menyn. Objektets namn blir då blåmarkerat och du kan skriva det önskade namnet. Bekräfta namnändringen genom att trycka på Retur. Du kan också byta namn genom att markera objektet och trycka på F2, ange det nya namnet och därefter trycka på Retur. 26


3 Arbeta med mappar och filer

övning 3 – skapa mappar

Viktigt!

Skapa tre undermappar i mappen Dokument (Documents), döp dem till Arbete, Familj och Segling. Byt sedan namn på mappen Segling till Fritid. Stäng mappfönstret.

De mappar och filer du skapar nu kommer du att använda i alla övningar i detta kapitel så radera dem inte.

skapa och namnge filer Om du vill skapa en fil gör du så här: 1

Öppna den mapp där du vill att filen ska skapas i.

2

Högerklicka på ett tomt område i fillistan och välj Nytt (New) på snabbmenyn. Välj sedan vilken typ av fil som du vill skapa. Vilka olika typer av filer som du kan skapa varierar, beroende på vilka program som är installerade på datorn.

3

Skriv filens namn och bekräfta med Retur.

Du kan även skapa en undermapp eller en helt ny mapp på detta sätt. Välj då alternativet Mapp (Folder).

3 1

2

27

9789172079502  

Windows Vista Grunder

9789172079502  

Windows Vista Grunder

Advertisement