Flaput september mail versie

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Hjerstmoanne

Septimber 2016


2


Fan ‘e redaksje Geachte lezer, De vakanties zitten er alweer op, allemaal weer uitgerust aan het werk en naar school. Het september nummer voorziet dus duidelijk in een behoefte, voor u ligt een Flapút van 44 bladzijden met o.a.         

een expositie in het gemeentehuis Nieuws over de Friese dorpentop Concerts & More in Koarnjum Verslagen van het dorpsfeest Dekema State Open monumenten weekend Dorpsbelangen It Nut Alde Foto’s etc.

Veel leesplezier, De redaksje

Tankvliegtuig boven Jelsum 3


Expositie gemeentehuis Stiens De foto-expositie foto's ‘Natuurmomenten van een boswachter’ is van 19 juli tot eind september te bezichtigen in het Gemeentehuis van Leeuwarderadeel in Stiens. Trino van der Geest, oud opzichter van het Staatsbosbeheer, woont in Stiens en heeft zijn gehele werkzame leven gewerkt bij Staatsbosbeheer. Zijn gehele loopbaan speelde zich af langs de kust; na de start op Vlieland werd hij opzichter in de boswachterij Noordwijk Wassenaar,,maar in 1975 kwam hij terug naar Friesland om verder te gaan in Noord-West Friesland als opzichter Landschapsbouw. Ook toen woonde de familie Van der Geest in Stiens. Na zes jaar vertrokken zij naar het eiland Ameland voor een periode van 16 jaar. Daarna keerden ze terug naar Stiens. In zijn werk had en heeft Trino van der Geest te maken met de natuur en het in stand houden daarvan. Veel daarvan werd op foto (dia) vastgelegd. De laatste jaren doet hij voor Staatsbosbeheer de opnames van de grondwaterstanden in de Noardwesthoeke en de Flieterpen, een tiental reservaten: Cleijn Alserd Engelum, It Leeg Berlikum, Blikvaart Sint Jacobiparochie, Blikvaart Sint Anna Parochie, het Wierzielsterrak Wier, de Wiede Mar Stiens, Oogvliet Hallum, de Flappe Ferwerd en Hikaard bij Birdaard. De foto's van deze expositie zijn dan ook allemaal gemaakt in deze reservaten, veel ervan in de Wiede Mar waar je in de vogelkijkhut van Staatsbosbeheer soms prachtige plaatjes kunt maken. De expositie is tot eind september te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 4


Meidielings Onze lieve buurvrouw

Marie Grijpstra-Steenstra Is op 18 augustus overleden. Wij wensen Romke, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies. Buurtvereniging SkierAldeTerp Lâns dizze wei wol ik eltsenien betankje foar de blommen, kaarten en oare attinsjes dy’t Marie krigen hat tidens har ferbliuw yn it sikehûs (twa kear) en thús. Romke Grijpstra ———————————————————————————— Zaterdag 24 september is het weer Burendag? Wat gaat u doen? Burendag vorig jaar in de David van Goirlestrjitte

5


6


Friese Dorpentop 1000 Friezen in gesprek over toekomst Friesland Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. Dè Friese Dorpentop wordt de eerste provincie brede burgertop. Een burgertop is een evenement waarbij een gr ote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt. Nieuwe democratie Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden. Loting Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers.

7


"Concerts & More" verhuist naar Koarnjum! Beste liefhebbers en geïnteresseerden! Het laatste swingende concert heeft alweer plaatsgevonden in het kleinste huiskamertheatertje It Heech op een eeuwenoud terpje buiten het dorp Ferwert: jazztrompettiste Saskia Laroo uit Amsterdam was de afsluiter van het derde seizoen, samen met haar begeleiders Warren Byrd (piano) en Daniel Patriasz (percussie). Een betere afsluiter in een uitverkocht theatertje kon haast niet: ‘ik hoopte op een feestje en dat werd het!’

In de afgelopen drie seizoenen zijn talrijke muzikanten en sprekers te gast geweest en hebben al bijna 1400 bezoekers deze gezellige, intieme locatie bezocht. Het theatertje verplaatst zich dit najaar naar Koarnjum en daar zal de succesvolle reeks huiskamerconcerten en lezingen onder de noemer “Concerts & More @ De Wier” zijn vervolg krijgen. Initiatiefnemer en gastheer Bob houdt deze succesvolle formule aan: intieme concerten en boeiende lezingen voor een klein publiek. De optredende muzikanten zijn zowel amateur- als professioneel. Dat geeft een prachtige variatie, ook in muziekstijlen: van klassiek en jazz tot popmuziek. Het toeval wil dat de nieuwe locatie ook weer gelegen is op een oude terp in Koarnjum. Naast de prachtige kerk aan de rand van het oude dorp is een historisch pand aangekocht waarvan de schuur verbouwd gaat worden. Vermoedelijk zullen deze evenementen dan ook weer plaatsvinden vanaf eind 2016 begin 2017. De reeds geplande concerten verschuiven dus naar een later moment.

8


9


Wok Paradijs Jelsum A Babi Pangang 2 soorten stoofvlees Tjap Tjoy 10 mini loempia's Nasi of Bami

10

HAPPY MENU A of B (afhalen) (Voor 3/4 Personen € 22,50)

B Babi Pangang Cha Sieuw Foe Yong Hai Pangsit goreng Nasi of Bami


Enkele namen staan alweer geprogrammeerd: Andries Kobus en Jan van Erp, Bob Dylan 75 jaar: een ode aan deze legendarische muzikant door Piet Kok en Roelof Reineman, de folkgroep Kapriol! dat een muzikaal klankbeeld presenteert van haast vergeten Friese liederen en de groep Trust: een ware, intense live-belevenis. Deze muzikanten stelen de harten van de liefhebber van melodieuze en harmonieuze akoestische 'luisterpop'. Ook de muzikale opener voor de nieuwe 4e reeks in Koarnjum is reeds geprogrammeerd: Eric Ennema met zijn band DRIFT.

Meer informatie kunt u krijgen bij Bob de Boer: tel. 0654763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com, maar natuurlijk ook op de site www.pinupsanddowns.com en via de nieuwsbrieven! Ik hou u graag op de hoogte, met groet, van Bob

11


Dorpsfeest Dorpsgenoten en feestgangers, Vrijdag 17 juni was het weer zover, het 99ste dorpsfeest stond op het programma. Alle voorbereidingen waren getroffen om een geheel weekend in te vullen met spel en plezier. ’s Morgens werd er afgetrapt met een bak koffie en het moordspel. Een speurtocht door Jelsum met verscheidene aanwijzingen om het verhaal kloppend te maken. De Sherlock Holmes kwam in de meeste deelnemers boven, wat leuke en creatieve verhalen op leverde. Op de middag kwamen de schoolkinderen. Dit jaar met dubbel aantal leerlingen en een schoolbestuur die niks wil organiseren. Wat de feestcommissie zorgen baarde. Gelukkig pakten Ria, Sonja en Aukje deze organisatie op zich. Zij hebben voor de kinderen een leuke spelmiddag opgezet. De feestcommissie wil de organisatie en de ouders die deze middag geholpen hebben bedanken voor hun tijd en inzet. Want welke ouder wil zijn/haar kind nou niet zien spelen op zo’n geweldige spelmiddag! Na de jeugd waren de ouderen onder ons aan de beurt. Een elf steden spel. De Hel loween van 63. Een chaotische massa start, want de bloed fanatieke ouderen konden maar niet wachten. (Zelfs een dubbel aantal schoolleerlingen is nog gemakkelijker aan te sturen). Maar toen ze het spel begrepen, hadden ze het prima naar hun zin. Sommigen waren dan ook niet meer bij Bolsward weg te slaan. Des al niet te min, een spel waar de kennis van de ouderen op de proef werd gesteld. Op de avond werd het spookachtig in de tent. Bijna de gehele tent was verkleed in het thema Halloween. Degene die zich niet hadden verkleed waren blijkbaar al griezelig genoeg. Het verkleden was een super succes en de band heeft er volgens ons een mooi feest van kunnen maken.

De vraag die veel mensen deze avond bezig hield: “waarom ze een emmer mee moesten nemen?” Dit was om het feit zodat wij konden zien wie ons programma boekje wel goed heeft gelezen!! De zaterdags werd er weer een ontbijt in de tent geserveerd. Rond de 12


13


90 personen hebben kunnen genieten van een goed en stevig ontbijt. Gemaakt door onze meester koks Roland, Hessel en Ynte. Mannen bedankt! Na het ontbijt kwam het weer op creativiteit aan. Archery Tag stond klaar, een trefbal spel met pijl en boog schieten. Horende de reacties van de deelnemers, een super spel en voor herhaling vatbaar. In de middag streden de kinderen om de krans, bij de feestpartij voor de jeugd. Weer een leuke groep kinderen deden mee aan het kaatsen. Na het jeugdkaatsen stond Boter kaas en eieren op programma. Een kruisje rondje spel met snelheid en tactiek. Hoe langer het spel duurde, hoe slimmer de deelnemers werden. Een simpel spel, maar zeer uitdagend. Op de avond maakten de Crazy dj’s er een gezellige avond van. Wederom een geslaagde dag. Zondags werd de feestpartij weer gekaatst. Dit jaar gecombineerd met een Leeuwarderadeel partij. Een mooie lijst deelnemers. Bij de heren kon de oudste man van het veld (Hendrik Weiland) net geen eerste prijs bemachtigen. Maar werd toch nog passend gehuldigd voor zijn sportiviteit en kreeg alsnog de krans om de nek. Na de prijsuitreiking en een vol veld met mensen, was het aan de Suskes om iedereen met het mooie weer de tent in te krijgen. Dit slaagde de 3 mannen dan ook met gemak. En zo kwam er dan ook zeer snel een eind aan 3 dagen met feest. Wij kunnen terug kijken op een mooi en gezellig feest en hopen u ook. Bij deze willen wij alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet. En in het speciaal onze hoofd prijs sponsor Primera Dokkum. Iedereen bedankt. En o ja…. De kater van het afgelopen feest is bij ons nog niet weggezakt, maar wij zijn alweer druk in de voorbereiding van het feest van volgend jaar. Wij willen dan met jullie ons 100 jarig jubileum vieren. Langs deze weg willen wij jullie vragen om foto’s, verhalen, of andere leuke herinneringen van de afgelopen 100 jaar. Of mocht u ideeën hebben voor op het jubileum feest, dan horen wij dat graag. Mocht u het met ons willen delen, ons email is: detwadoarpen@hotmail.com Of neemt u contact op met iemand van het bestuur.Iedereen bedankt voor het afgelopen feest en tot volgend jaar.

De feestcommissie 14


15


16


17


Dekema State Wordt september de laatste zomermaand?

de veranda??

Voor een fijne nazomerdag kunt u misschien een picknickarrangement bestellen, of iemand een cadeaubon voor een picknick geven. Deze bon is dan nog tot eind 2016 geldig, en de ontvanger kan zelf kiezen wanneer het hem of haar uitkomt om de bon in te wisselen (wel tijdens openstelling). Misschien even lekker zitten bij iets minder weer met de mand in het theehuisje in de zon en uit de wind, of onder

Tot en met 11 september zijn we nog 6 middagen per week open voor publiek, behalve de maandag. 26 en 27 augustus zijn we gesloten vanwege een huwelijksvoltrekking. Tijdens de landelijke Open Monumentendagen op 10 en 11 september is onze state als rijksmonument gratis toegankelijk. Je bent welkom tussen 13 en 17 uur. Het thema van deze dagen is symbolen en ikonen, en wat past daar beter bij dan de wapenschilden die vroegere bewoners gebruikten om te laten zien van welke familie ze waren?? Je kunt via een fotospeurtocht zoeken of je alle wapenschilden kunnen vinden. Ook kan je zelf een wapen verzinnen en schilderen of kleuren bij de knutselhoek. Je kunt natuurlijk door huis en tuin dwalen, en er is levende muziek gespeeld door Nico Gramberg op zijn psalter. Afhankelijk van de weersverwachtingen ontvangen we je tijdens dit gezellige weekend of buiten, of vanuit Boersma Zathe, waar je de keuze hebt tussen lekker op het ter r as zitten of war m in het BĂťthĂşs. Na het monumentenweekend gaan we weer terug naar de weekendopenstellingen en kan je tot eind oktober alleen nog op afspraak als groep door de week een bezoek brengen aan Dekema State. Heb je visite; kom gezellig langs!! Oktober is ook dit jaar weer kindermaand; houd de volgende flaput in de gaten voor de laatste informatie hierover!! 18


Bewegwijzering Eindelijk hebben we het voor elkaar dat de aanrijroute en parkeerplaatsen rondom Dekema State duidelijk zijn aangegeven. De vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State neemt de kosten voor haar rekening. Wijnproeverij 3 september Op zaterdagmiddag 3 september kan je deelnemen aan een wijnproeverij onder begeleiding van Petra Waijenberg. Het gaat zeker door! Er zijn nog een paar Plaatsen vrij. Dus als je zin hebt, geef je op! Ook bij minder weer leuk om onder het afdak of in de boerderij te beleven! N.B. vrijdag 2 september zijn wij gesloten!

19


Cursus Frysk Cursus Fries Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal verstaan? Of zou u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? In september start het seizoen met groepscursussen in o.a. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Kursus Frysk Binne jo Frysktalich en wolle jo de taal skriuwen leare? It kin ek wêze dat jo op syk binne nei ferdjipping yn de taalskiednis en kultuer. Mei it nije taalaventoer Taalreis troch Europa leare jo online Frysk skriuwen. Geen tijd voor een groepscursus, dan is de cursus Zelfstudie Fries met eduFrysk een prima alternatief. EduFrysk is het online leerplatform voor de Friese taal. U vindt er lesmateriaal van de cursus en daarnaast duizenden teksten, liedjes, video’s, interactieve oefeningen en educatieve games. Een cursus Fries is tenslotte voor iedereen. Bestel gratis onze brochure en meld u aan voor een cursus Fries. Of kijk voor alle cursussen, data en locaties op: www.afuk.frl. Kom ook eens langs bij de Afûk boek- en kadowinkel aan de Bûterhoeke 3 in Ljouwert. Jo binne fan herte wolkom! Lineke Kuiper Cursussen Fries voor Fries- en niet Friestaligen moandei o/m tongersdei tel. 058 - 234 30 79 kursus.afuk.nl

20


21


Dorpsfeest Vrijdagmorgen 17 juni Dorpsfeest Feestbestuur is al weken bezig om een leuk programma voor alle dorpsgenoten van de grond te krijgen. Vol verwachting beginnen we vrijdagmorgen met het Moordspel. Een detective spel voor iedereen. Door middel van foto`s loop je door heel Jelsum. Hans Rijpstra durfde hem eerst niet op te geven, het was te gevaarlijk. Gelukkig mocht hij nog bij een groepje vrouwen. Je loopt gezellig met dorpsgenoten langs plekken waar je anders niet komt. De groepjes waren niet groot en onderweg stonden enkele dorpsgenoten bij de opdrachten die enthousiaste aanwijzingen gaven. Graag zien we dat meerdere dorpsgenoten het volgende dorpsfeest ook actief aan deze activiteit meedoen. Het feestbestuur wil met alle liefde meer teams maken en met z`n allen feest maken. Een genietend groepje 3 Jantje, Aukje en Baukje

22


Dorpsbelangen WIST U DAT:

Zaterdag 24 september de Nationale Burendag 2016 is…

Dit een landelijke dag voor het bevorderen van contacten tussen buren is… Dat er een speciale taak voor onze boeren is dit jaar…

Kofje by de Boer… De boeren zich kunnen aanmelden tot 1 september bij… http://www.cursusencontract.nl/Actueel/kofje-bij-de-boer.html Dorpsbelang een nieuw logo krijgt… Vereniging bij een goed idee altijd een financiële ondersteuning kunnen vragen… Wij dan democratisch gaan beslissen… Buurtpreventie al vormen begint te krijgen… Maandag 7 november de jaarvergadering is Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Ben van der Meer penningmeester, Janna Prosé secretaris, René Hofman algemeen lid Wia van der Meer algemeen lid Pieter Dijkstra aspirant lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl

23


Open monumentendag Dokstershûs ‘DOKTERSHÛS’ STIENS: ICOON NEOCLASSICISME Speciale rondleidingen Open Monumentendag 2016 staat in het teken van ‘Iconen en Symbolen’. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. De monumenten zelf hebben iconische waarde in het landschap of in de stad. Het Doktershûs in Stiens (1838) is een icoon van het neoclassicisme in Stiens. Op 10 en 11 september worden speciale rondleidingen gehouden. Het neoclassicisme is een stroming die in de tweede helft van de 18e en het eerste kwart van de 19e eeuw streefde naar heldere en zuivere vormgeving. Men zette zich af tegen de overdaad van de barok en de luchtige rijke decoratie van de rococo periode. In de architectuur kreeg men hernieuwde aandacht voor de klassieken. Men liet zich inspireren door de antieke Griekse en Romeinse bouwkunst. Ieder land gaf zijn eigen interpretatie. In Frankrijk waren overheden de belangrijkste opdrachtgevers, in Engeland particulieren die grote landhuizen lieten bouwen. Ook in Nederland kennen we voorbeelden. De gegoede burgerij in Friesland had in die tijd een voorliefde voor huizen met een strakke symmetrisch opgebouwde gevel met dubbele ramen links en rechts van een centrale monumentale middenpartij. Daarin geeft de voordeur toegang tot de hoofdgang van de woning. De middenpartij aan de voorgevel kreeg vaak elementen ontleend aan de klassieke bouwkunst. De huizen zijn nagenoeg vierkant van vorm en soms zijn er ook accenten in het midden van de zijgevels. In Friesland zijn dergelijke huizen tot laat in de negentiende eeuw gebouwd: pastorieën, notariswoningen en dokterswoningen. Bijzonder is dat er ook een vereniging is van bewoners van dergelijke huizen: Vereniging Klassicistisch wonen Friesland.

Het Doktershûs in Stiens is een typisch en vroeg voorbeeld van de neoclassicistische stijl in Friesland. De dakkapel, in het Fries kajút genoemd, trekt buiten alle aandacht. Deze bekroont de neoclassicistische gevel en de vormgeving is van voorname eenvoud. De houten pilasters die het segmentvormige fronton lijken te dragen, maken de kapel schijnbaar hoger. 24


De bovenkant is afgesloten met in hout uitgesneden kapiteeltjes in de Ionische stijl. De dakkapel wordt geflankeerd door bolle kantstukken. De verloren gegane attiek aan weerszijden is bij de restauratie (20122014) opnieuw aangebracht evenals de houten schoorsteenbekroningen op de schoorsteenborden. Een attiek is een decoratief element op de kroonlijst, oorspronkelijk een ‘Attische’ verdieping, genoemd naar Attica, een Grieks schiereiland. Na restauratie is de dakkapel geschilderd in de oude kleuren mergelwit, Bentheimer grijs en zandgeel. Binnen wordt de bezoeker in de monumentale centrale gang verwelkomd door bijzondere schilderingen: met de hand geschilderde imitatie marmerpanelen tot lambriseringshoogte en een zuil-motief met daarop een geschilderde vaas met bloemen. Deze decoratieve lambrisering is later voorzien van een plantrank in Art Nouveau stijl. Het stuc-plafond is rijk versierd met vergulde ornamenten. De Engelse neogotische laat negentiende-eeuwse mozaïekvloer staat aan het begin van het industriële tijdperk. De schilderingen in de gang zijn tegelijk met de bouw van het achterste deel van het pand in 1894 gerealiseerd en bij de restauratie van 2012-2014 zijn de schilderingen die verstopt waren achter betimmeringen en stuclagen weer door hedendaagse deskundige ambachtslieden te voorschijn gehaald en hersteld waar nodig. Deskundigen noemen de gang uniek omdat nog maar weinig van dergelijke rijk gedecoreerde entrées uit die tijd over zijn. Andere verrassingen in de woning zijn diverse originele plafonds en twee reconstructies van teruggevonden behang, één uit de tijd van de bouw (1838) en de ander uit het einde van de negentiende eeuw. Het behang markeert de overgang van het ambachtelijke naar het industriële tijdperk. Een fraai geëtste ruit met een bloemboeket, landschapje met zwaluwen en draperieën van de glasfabriek Bouvy Dord[rech]t bevindt zich in de deur tussen het voor- en achterhuis. In de in oude glorie herstelde dorpsapotheek, geheel met negentiendeeeuwse opstandflessen, pillendoosjes en andere benodigdheden, waant u zich weer in vroeger tijden toen de pillen nog ambachtelijk gemaakt werden. Een historische apotheek ‘aan huis’ in een Doktershûs is vrij uniek in Nederland.

25


Zaterdag 10 en zondag 11 september 13.00 u. – 17.00 u. U bent welkom na aanmelding via http://www.stinze-stiens.nl/nieuws/ agenda/ (start laatste rondleiding 16.00 u.). Vanwege de beperkte ruimte is het pand alleen toegankelijk via een rondleiding. Deze rondleiding duurt ca. 45 minuten. Helaas is het pand niet toegankelijk voor rolstoelen en rollators. Binnen is voldoende zitgelegenheid tijdens de rondleiding. Adres: Smelbrêge 6, Stiens (zij-ingang) Open Monumentendag in Leeuwarderadeel wordt gecoördineerd door de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel Trudy van Riemsdijk-Zandee Willem van Riemsdijk Smelbrêge 6 9051BH Stiens 0653718024 e-mail: stinze.stiens@icloud.com twitter: @MonumentStiens www.stinze-stiens.nl

26


It Nut Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2016 / 2017 0 

  

Sneon 8 oktober 2016. Tet Rozendal mei nachtvlinder Sneon 29 oktober 2016. Farce Majeure. Sneon 3 desimber 2016 Tryater Sneon 7 jannewaris 2017. Nijjierssit. Sneon 11 maart 2017. Wybe Kaspers.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

27


It nut Tet Rozendal mei Nachtvlinder. Tet Rozendal, sjongeres, aktrise en skriuwster troch har ferskate dissiplinen hat se ûneinich soad mooglikheden. Earder hat se op it poadium stien mei: Mata Hari, wûnder út de Wâlden en as Marlène Ditrich.

Nachtvlinder is in ien-frou-sjo grôtfol mei sensuele dûnsen, ynspirearjende ferhalen en yntinze lieten. Tet wurdt bystien troch har wurdearre freon, komponist en multy ynstrumintalist Erik de Reus. Sy nimt ús mei nei de nachtklup sfearen út it ferline mei in tipke fan hjoed-de-dei.Tet is as jonge Fryske Diva op har bêst, kwetsber, krêftich en ûnwjersteanber glamoreus.

28


29


30


.

31


Alde Foto’s Dizze kear in foto fan in pear eardere bewenners fan Dekemastate. Dit tafreeltsje sil op ‘e foto set wêze sa om-ende-by 1920/1921 yn it gersfjild foar it koetshûs. Lofts op dizze foto sil tinklik in famyljelid of goekunde stean. It famke is Katrijn Maria van Wageningen. Se is berne op 01-05-1916 yn Lymington (Ingelân) en se is stoarn op 08-03-1994 yn Alkmaar. Se hie “Peepy” as ropnamme. Se wie troud mei in sekere Teernstra. It jonkje is Jan Hendrik Jetse van Wageningen, berne op 22-02-1918, ek yn Lymington. Jan is net troud west. Hy is op 08-03-1979 stoarn yn Smellingerlân. Rjochts, mei de piip, de heit fan de bern, Hendrik Ludolf van Wageningen. Hy waard “mynhear Hein” neamd. Hein wie yn Ingelân troud mei Josina Elisabeth Roodhoff en wenne by it útbrekken fan de earste wrâldkriich dêr ek. Hy koe sadwaande pas yn 1919 wer thús op ‘e state yn Jelsum te wenjen komme. Dêr, yn Jelsum, waard op 08-06-1920 soan en broerke Gerard berne. Gerard troude mei Mona Bay Anderson. Se krige twa soannen: Severin Jan Hendrik Ludolf en Jan Gerard Olaf Jetse. Op wat foar wize de seemyn yn de tún kommen is en dêr te pronk set is? Iik soe it wier net witte.

Beeke Beeksma.

32


33


34


35


36


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666

Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de groene container. Op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op donderdag. 37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Dhr. Heuberger : Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke wer kdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722 38


Tsjerken Dei

Tiid Foargonger

Doarp / Bysûnderheden

28 aug.

9.30 Ds.M.Hulzebos

NH Britsum / aandacht voor: Franciscus in Friesland

4 sept

9.30 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum

11 sept. 9.30 Dhr. H.Gileam

Jelsum / Fryske tsjinst

18 sept. 9.30 Ds.M.Hulzebos

NH Britsum

25 sept. 9.30 Ds.M.Hulzebos

De Hoekstien, Britsum / Startzondag

—————————————————————————————— Wie heeft onze poes ”KO” gezien, ze was al 13 jaar bij ons en is met de noorderzon vertrokken. Vrijwel zeker dood dus, maar we horen graag even of iemand haar gevonden of per ongeluk aangereden heeft. Fam. Hoogendam Dekemawei 7 Jelsum. 2570909

39


Ferskiningsdata 2015/2016 Nรป. 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Sept Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Red. geark. Ferskining 07-12-15 18-12-15 18-01-16 29-01-16 15-02-16 26-02-16 14-03-16 25-03-16 18-04-16 29-04-16 16-05-16 27-05-16 13-06-16 24-06-16 15-08-16 26-08-16 12-09-16 23-09-16 17-10-16 28-10-16 14-11-16 25-11-16 12-12-16 23-12-16

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. we helpen u graag! 40


Kalinder

3 september

wijnproeverij op Dekema State

10 en 11 september

open monumenten weekend

24 september

Burendag

8 oktober

It nut

Tet Rozendal

29 oktober

It Nut

Farce Majeur

———————————————————————————

Als Bewegingscoach en Life Optimizer, ga ik met mensen wandelen waardoor je ontspant en je gedachten en ideeen loskomen. Life Optimizing is een persoonlijk, innerlijk groeiproces dat gebruik maakt van een kracht die diep naar binnen gaat om jouw gewenste leven en levensstijl te onthullen. Ik begeleid het proces waarin ik steeds meer helderheid krijg in wat nodig is voor jou. Ik besteed aandacht aan je houding (mentaal en fysiek), je ademhaling en ik zorg ervoor dat de bewegingen aan bod komen die je nodig hebt.

41


Redaksje 36ste jiergong nr. Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 2016 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 2016 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 42


43


44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.