Svencelė 2008

Page 1

vencelÄ—SVENCELĖ

_ labai graži ir jauki gyvenvietė ant marių kranto


1.0

Projekto tikslas 1.1 1.2 1.3

2.0

Teritorijos organizavimo principai

9 11 13 13 13 14 14 15 15 16 16

19

Uostas Užstatymas Centras Erdviniai sprendimai Vėjas Vanduo Inžinerinė strategija

20 20 21 21 23 23 23

Pagrindinis planas

25

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3.0

Projekto tikslas 1.1.1 Esama situacija Projekto atsiradimo prielaidos 1.2.1 Atitikimas plėtros strategijoms 1.2.2 Palanki gamtinė situacija Projekto įgyvendinimo priemonės 1.3.1 Infrastruktūros sukūrimas 1.3.2 Viešų erdvių gausa 1.3.3 Užstatymo intensyvumas 1.3.4 Socialinių grupių įvairovė 1.3.5 Sklypai

7

3.1 Reljefas 3.1.1 Esami aukščiai 3.1.2 Projektuojami aukščiai 3.2 Želdiniai 3.3 Viešos erdvės 3.3.1 Viešų ir privačių erdvių santykis 3.3.1 Viešų erdvių įvairovė 3.4 Infrastruktūra 3.4.1 Kanalai ir krantinės 3.4.1.1 Kanalų ir krantinių tipai 3.4.2 Tiltai 3.4.3 Keliai 3.4.4 Pėsčiųjų ir dviračių takai 3.4.5 Parkingai 3.5 Pastatai 3.6 Inžineriniai tinklai 2.5.1 Elektra 2.5.2 Šildymas 2.5.3 Vandentiekis 2.5.4 Atliekų tvarkymas 2.5.5 Nuotėkos 3.7 Etapiškumas

26 26 27 28 30 30 31 32 32 34 36 38 40 41 42 44 44 44 44 44 44 46


Erdvių ir pastatų detalizacija 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Turinys 4.2.1 Teritorijos 4.2.2 Kvartalai 4.2.3 Pastatai ir viešos erdvės Viešosios erdvės 4.2.1 Uostas 4.2.2 Pramogų pakrantė 4.2.3 Aitvarų pakrantė 4.2.4 Tiltų alėjos 4.2.5 Kreivasis parkas 4.2.6 Linijinis parkas su sporto aikštelėmis Centras Kanalų namai Centro salos Pietinės salos Įlankų namai Kalvelių namai Pastatai 4.9.1 Centro pastatai 4.9.2 Kanalų namai 4.9.3 Centro salų pastatai 4.9.4 Pietinių salų ir įlankų namai 4.9.5 Kalvelių namai

Skaičiai 5.1 5.2 5.3

Detalus planas Skaičiai Komanda

49

4.0

52 52 52 52 62 62 64 66 68 70 72 74 78 82 84 86 88 92 92 98 102 104 108

111 112 114 122

5.01.0 Projekto tikslas


8


9

1.1 Projekt o tikslas Senos fermos teritorijos konversija į rekreacinę. Šio projekto tikslas - sujungti rekreaciją su jau egzistuojančiu regiono kraštovaizdžiu ir kultūrinėmis ypatybėmis. Teritorijoje planuojama sukurti naują aktyvaus turizmo (poilsio) traukos centrą – mažųjų laivų uostą, vandens kanalų sistemą ir apgyvendinimo infrastruktūrą, remiantis Olandijos bei Danijos šalių patirtimi ir akcentuojant Kuršių marių regiono gamtines vertybes bei etnografinius motyvus. Esama situacija bus plėtojama, panaudojant regiono savybes naujai gyvenamajai aplinkai sukurti. Projekto vizija – dinamiška ir lengvai pritaikoma teritorija, kuri visus metus trauktų lankytojus iš Lietuvos ir užsienio turistus.


10


1.1.1 Esama situacija Planuojama 28,7344 ha ploto teritorija yra Svencelės kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Iki Svencelės gyvenvietės ateina rajoninis kelias Nr. 2206 Priekulė- Dreverna- Svencelė, kuris baigiasi ties planuojama teritorija. Atstumas iki Klaipėdos apie 20km, iki Priekulės- 8km, o iki Drevernos- tik 3 km. Šioje teritorijoje sovietmečiu buvo ančių ferma (antynas), joje stovėjo ūkiniai statiniai, sandėliai ir fermos, yra iškastas prūdas, skirtas antims plaukioti. Yra išlikę keli menkaverčiai pastatai, šiuo metu nenaudojami, juos ruošiamasi griauti. Į fermas orinėmis linijomis buvo atvesta elektra, iš planuojamoje teritorijoje įrengtos vandenvietės tiekiamas geriamas vanduo. Vertingų gamtos ir kultūros paveldo vertybių, taip pat saugotinų želdinių planuojamoje teritorijoje nėra.

11


12


1.2 PROJEKT O ATSIRADIMO Prielaidos 1.2.1 Atitikimas plėtros strategijoms BENDROJO PLANO SPRENDINIAI

Klaipėdos apskrities bendrojo plano plėtros koncepcijoje, remiantis regiono bendra erdvine koncepcija, siūloma Priekulės-Drevernos arealui priskirti intensyvios rekreacijos funkcinį (naudojimo) prioritetą. Klaipėdos rajono bendrajame plane (patvirtintas 2005-12 -29 Klaipėdos rajono tarybos sprendimu Nr. T11-405 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“) planuojamoje teritorijoje numatyta rekreacinių objektų teritorijos ir gyvenamosios statybos teritorijos, taip pat numatytas mažųjų laivų uosto įrengimas.

LIETUVOS ŪKIO PLĖTROS IKI 2015 M. ILGALAIKĖJE STRATEGIJOJE NUMATOMA SKATINTI:

Kempingų, vandens parkų, mažųjų prieplaukų plėtrą, laisvalaikio ir pramogų centrų vystymą ir investuotojų paiešką; konferencijų turizmo centrų įkūrimą. Lietuvos vidaus vandenų turizmo infrastruktūros plėtrą – mažųjų uostų ir prieplaukų tinklo Kuršių mariose sukūrimą, jachtų uostų projektavimą ir statybą.

KLAIPĖDOS RAJONO TURIZMO PLĖTROS PLANE 2002-2007 M. Svencelė išskirta kaip vietovė su stipria rekreacijos funkcija.

KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO 2003 – 2006 M. “REKREACIJOS IR TURIZMO SISTEMOS PLĖTROS BEI PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIORITETO” UŽDAVINIAI: Vystyti regiono turizmo infrastruktūrą, didinti turizmo paslaugų pasirinkimą ir kokybę.

2004 – 2012 M. KLAIPĖDOS PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PRIORITETAS. Klaipėdos rajono konkurencingumo didinimas.

NACIONALINĖS TURIZMO PLĖTROS 2003 – 2006 STRATEGIJOS PRIORITETAS. Sukurti vidaus vandenų infrastruktūrą, plėtoti aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą.

1.2.2 Palanki gamtinė situacija TERITORIJA PAMĖGTA BURIAVIMO SPORTO MĖGĖJŲ

Svencelė yra pripažinta geriausia lygaus vandens buriavietė Lietuvoje. Lygus vanduo ypač parankus aitvarų sporto mėgėjams, taip pat vakarų vėjai čia stipresni nei pajūry.

DVIRAČIŲ TAKO TRASA

Pro teritoriją eina kultūrinio turizmo trasa Kuršių kelias bei prioritetinis dviračių maršrutas Vakarų Lietuvos dviračių žiedas.

VAIZDINGA GAMTINĖ APLINKA

Supanti gamtinė aplinka yra ideali kokybiškai rekreacinei gyvenvietei įsikurti. Sutvarkius nykstančių fermų teritoriją, Svencelė taptų visapusiškai patraukli savo vidine struktūra bei ją supančia gamta.

VANDENS ARTUMAS

Teritorija yra prie vandens, tai galimybė vystyti laivybos infrastruktūrą. Vanduo - išskirtinis regiono bruožas ir jungiamasis elementas pamario gyvenviečių sistemoje, todėl kokybiška ir charakteringa rekreacinė gyvenvietė turi būti pagrįsta ryšiais su vandeniu ir egzistuojančia vandens infrastruktūra.

13


1.3 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO Priemonės

14 1.3.1 Infrastruktūros sukūrimas INŽINERINIAI TINKLAI UŽSTATYMAS CENTRAS UOSTAS

KANALAI

PAKRANTĖ

UOSTAS

KANALŲ SISTEMA

PRIVAŽIAVIMAI

AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS

DVIRAČIŲ TAKAI

PAKRANTĖS

INŽINERINĖS SISTEMOS

Mažųjų laivų uosto įrengimas paskatins aktyvią vandens turizmo plėtrą Klaipėdos regione; tai atitinka Klaipėdos rajono strateginius plėtros planus. Įgyvendinus projektą, Svencelės uostas integruosis į kitų prieplaukų ir uostų (Klaipėdos senosios pilies uosto, Nidos, Šilutės, Drevernos uostelių, Kintų, Povilų kaimo, Rusnės miestelio Pakalnės upės bei Minijos kaime Minijos upės, mažųjų laivų prieplaukų) bei lankomų turistinių objektų tinklą Kuršių mariose. Šis projektas yra unikalus dėl kanalų sistemos, integruotos kartu su uostu į rekreacinę teritoriją, taip užtikrinant glaudų ryšį su Kuršių mariomis. Kanalų sistema sukurs galimybę kiekvienam gyvenvietės gyventojui pasiekti savo namus laivais ar valtimis, skatins visos teritorijos aktyvumą ir gyvumą. Kelių struktūra aiški ir paprasta. Bus vienas patekimas į teritoriją iš kelio Priekulė-DrėvernaSvencelė, kuris veda į centrą, o gyvenamųjų teritorijų privažiavimai gali būti atskirti. Taip pat vandens sporto mėgėjams sukuriamas patogus patekimas prie pakrantės. Kadangi teritorijoje prioritetas teikiamas pėstiesiems, netoli centro numatyta didelė vieša stovėjimo aikštelė, o gyventojų automobiliai planuojami netoli namų. Pro Svencelės kaimą eina kultūrinio turizmo trasa Kuršių kelias bei Vakarų Lietuvos dviračių žiedas, kuris yra prioritetinis dviračių maršrutas.Į šią struktūrą įsijungs 1,5km naujų, Svencelės gyvenvietėje planuojamų dviračių takų, naujos dviračių stovėjimo aikštelės. Svarbiausias kraštovaizdžio kuriamas elementas - vanduo. Todėl ypač skatinama mažųjų motorinių jachtų laivyba bei įvairios vandens pramogos – šiuo metu Svencelėje populiarėjančios vandens jėgos aitvarų ir burlenčių sporto šakos, o sutvarkytos pakrantės paskatins šių aukštos pridėtinės vertės turizmo paslaugų vystymą. Sukuriama visa reikiama inžinerinių tinklų struktūra - nuotėkų, elektros ir kt. Planuojama pritaikyti ekologiško geoteriminio šildymo sistemą, geriamam vandeniui teritorijoje įrengiamas naujas vandens gręžinys, tenkinsiantis visos Svencelės kaimo poreikius.


1.3.2 Viešų erdvių gausa Didžioji dalis teritorijos - viešosios erdvės, skirtos visiems - ir gyventojams, ir lankytojams. Remiantis užsienio šalių patirtimi, teritorija projektuojama ypač tvarkinga, apželdinta įvairiais želdiniais, kuriant jaukumą ir artumą gamtai, moderniai pritaikant turizmo poreikiams. Tik apie uostą ir centrą koncentruojasi matinimo, apgyvendinimo ir kitos turizmo paslaugos, didesni lankytojų srautai buriasi vietovės centre. Priėjimas prie vandens atviras visiems, tam numatytos dvi didelės pakrantės.

1.3.3 Užstatymo intensyvumas Užstaymo intensyvumas turi pasiekti kritinę masę būtiną uosto infrastruktūros, kokybiškos ir jaukios viešų erdvių sistemos išvystymui.

Klaipėdos senamiestis

Nidos centras

Drėverna

Mingė

15


1.3.4 Socialinių grupių įvairovė

16

Naujoji gyvenvietė nėra orientuota į vieną konkretų socialinį sluoksnį, o tenkins įvairių pajamų ir pomėgių žmonių poreikius. Pritaikius Svencelės rekreacinės vietovės potencialą viešosioms turizmo reikmėms, bus sukurti ne tik gamtinio, bet ir sportinio, kultūrinio turizmo produktai, tenkinsiantys vietinių ir atvykstančiųjų lankytojų poreikius.

Pagrindinis įvažiavimas dalis gyvenvietę į 2 dalisramesnę, skirtą nuolatiniams gyventojams (pietinė dalis) ir aktyvios veiklos, skirtą atvykstantiems (šiaurinė dalis).

Skirtingų užstatymo tipų zonų įvairovė

1.3.5 Sklypai Teritorija skaidoma stambiais sklypais, siekiant išsaugoti teritorijos vientisumą ir siekiant planingo ir kontroliuojamo teritorijos vystymosi.


17


18


19

2.0

Teritorijos organizavimo principai


2.1 UOST AS UOSTO PADĖTIES PAGRINDIMAS - Uostas - kaip pagrindinė gyvenvietės viešoji erdvė, integruota į gyvenvietę. - Pasirinkta uosto padėtis išsaugo natūralią pakrantę, jos vientisumą. - Uostas įrengiamas panaudojant esamus tvenkinius.

A

B

D

C

A - uostas teritorijos viduryje - toli nuo kranto, sudėtingėja ryšiai, dėl aukštesnio reljefo reikėtų daugiau sąnaudų uosto įrengimui. B - uostas teritorijos viduje - panaudojami jau iškasti tvenkiniai, nepažeidžiamas marių dugnas, išsaugomos pakrantės. C - uostas pakrantėje - prarandamas pakrantės vientisumas D - uostas prie marių kranto - reikėtų smarkiai gilinti dugną, sumažėja vandens sportui skirtas pakrantės plotas

20

PROGRAMA

Uostas sujungs kanalų sistemas su mariomis. Jame suplanuota apie 50 – 70 vietų skirtingų tipų mažiesiems laivams. Uosto aptarnavimui siūloma statyti uosto infrastruktūros aptarnavimo kompleksą, kuriame įsikurtų uosto tarnybos, būtų įrengtos būtinos buitinės ir paslaugų tarnybos atvykstantiems buriuotojams, mažųjų laivų aptarnavimo ir bunkeravimo tarnybos bei kt. Didesniems ar ilgiau sustojusiems laivams įmanoma įrengti dirbtinę salą ar plūduriuojatį uostą toliau nuo kranto. Nustatytu tvarkaraščiu tarp nutolusio uosto ir centrinės teritorijos uosto kursuotų mažas keltas.

2.2 UŽSTATYMAS Gyvenvietėje planuojamos skirtingo intensyvumo ir užstatymo tipo zonos, kartu sudarančios vieningą užstatymo ir erdvių struktūrą.

A

B

C

A - teritorija suskirstyta į skirtingo charakterio zonas, su vienu koncentruotu gyvenvietės centru B - tolygus vienodo tipo užstatymas be traukos centrų neskatina žmonių judėti teritorijoje, todėl ji nebūtų gyvybinga. C - tolygiai paskirstytas užstatymas, keli lokalūs centrai, kurie būtų nepajėgūs surinkti kritinės žmonių masės


2.3 CENTRAS Ši teritorijos vieta aiškiai išskirta kaip centrinė, siūlanti paslaugas ištisus metus. Centras - itin aktyvi vieta, kur žmonės galės susitikti ir dalyvauti įvairioje veikloje. Centro teritorijoje būtų koncentruojami mažųjų laivų uosto aptarnavimo infrastruktūros objektai, parduotuvės (tarp jų- ir vandens sporto įrangos), kavinės, restoranėliai, žvejų parduotuvė ir turgus, konferencijų centras. Centras tiesiogiai susisiektų su paplūdimiu.

Lankytojų srautų schema iš vandens iš sausumos iš pakrančių

21

2.3 ERDVINIAI SPRENDIMAI Erdvių vientisumas

Namai nebus aptveriami tvoromis ir bus išlaikytas erdvinis vientisumas, betarpiškas sąlytis su gamta.

Mastelis Teritorijoje kuriamas proporcingas erdvės ir užstatymo santykis, priklausomai nuo erdvės panadojimo tipo.

Vieša centro erdvė

Kanalo erdvė

Svarbu ne pastatų fasadai ir dydis, o jų santykis su aplink esančia erdve. Žemėjant pastatams, mažėja ir erdvės tarp jų.


Kanalo ir gyventojŲ erdviŲ vientisumas

Pastatai bus išdėlioti ant kranto taip, kad leis jausti vandenį visai šalia – tiek dėl namų interjero, tiek dėl lauko terasų. Tokia tradicinė erdvinė struktūra yra paplitusi Kuršių Nerijos miesteliuose.

22

kvartalų savitumas

Kiekvienas kvartalas bus savitas- namų, tiltų architektūra, krantinių tvarkymo būdas ir inžinerinis sprendimas bus skirtingi. Tačiau kvartalus vienys bendri bruožai: statybinės medžiagos, koloritas. Projektuojama panaudojant natūralias medžiagas, gamtoje vyraujančias spalvas ir išraiškingas tekstūras, atsižvelgiama į pastatų ir viešųjų erdvių naujas idėjas ir modernius sprendimus.


2.4 VĖJAS

Projektuojama teritorija yra vienoj vėjuočiausių Lietuvos vietų. Tai yra ne tik didelis teritorijos privalumas, bet ir uždavinys kuriant jaukias erdves užuovėjoje. Pagrindinėje miesto viešojoje erdvėje - uoste - užuovėja kuriama centro pastatų padėtimi, uostas integruojamas į gyvenvietę. Kitoje teritorijos dalyje vėją stabdys pastatai ir želdiniai, kurių gausa turi pasiekti būtiną intensyvumą, užtikrinsiantį jaukią atmosferą visoje gyvenvietėje.

2.6 VANDUO Vanduo yra vienas svarbiausių teritorijos organizavimo elementų. Kanalų sistema sudaro galimybę gyventi arti vandens, vienija atskirų salų bendruomenes ir sukuria privačią erdvę palei kanalus. Visoje teritorijoje vanduo bus dominuojantis aplinkos elementas. Kanalų sistema suteiks Svencelei išskirtinumo, ji nebus panaši į jokią kitą teritoriją.

23

3.2 Supply Systems for Housing Facilities

2.7 INŽINERINĖ STRATEGIJA

The advantages of investing collectively in public systems are that it is cheaper and more sustainable if it is used through the whole year. Private investments arekad moregyvenvietė expensive on agyvuos long-termištisus basis but more efficient if it is used only for parts oftodėl the year. It could Planuojama, metus, o vasarą itin intensyviai, pasirinkta also be a combination of theinžinerinių two, where some of the systems are collective and others private. centralizuota tinklų sistema. Naudojama visąlaik, ji ekonomiškesnė

ali, leidžia sumažinti eksploatacijos kaštus.

NET PHONE

NET

TV

NET

TV

PHONE

PHONE

NET

TV

TV

PHONE

NET

negu individu-

TV

PHONE NET

TV

PHONE

25 NET

TV

PHONE

INVESTMENT

SEWER SYSTEM

FRESH WATER

HEATING

ELECTRICITY

COMMUNICATION

septic tank

connect to existing grid

Central

existing grid

TV


24


3.0

Pagrindinis planas 25


3.1 RELJEF AS 3.1.1 Esami aukščiai Planuojamoje teritorijoje relfejas neryškus, aukščių skirtumas tik keli metrai. Galima būtų išskirti kelias zonas - labai žemą ir lygią pakrantės zoną, apaugusią meldais ir pasibaigiančią pylimu, tvenkinių zoną už pylimo ir lygią pievą.

26


3.1.2 Projektuojami aukščiai Projekte numatyta iš dalies pakeisti esamą reljefą, užpilti tvenkinius. Pakrantės juosta paliekama tokia pati, o likusi teritorija išlyginama, iškasami kanalai. Esamų tvenkinių vietoje įrengiama dalis kanalų ir uostas, suformuojamas įplaukimas į jį ir molas. Teritorijos rytuose supilamos kalvelės bokštelių tipo pastatams ir aukštesnė kalva už stovyklavietės namelių.

27


3.2 Želdiniai Teritorijoje apželdinimas organizuojamas išlaikant pakrantei būdingą linijiškumą, želdinių grupės dėstomos ruožais palei pakrantę. Tolstant nuo kranto, želdiniai aukštėja. Išskiriamos šios landšafto grafikos zonos: vanduo, pakrantės linija, nendrynas, žemaūgiai medžiai, aukštaūgiai medžiai ir miškas.

28


Arčiausiai kranto, kad neužgoštų vaizdo į marias, sodinamos nendrės ir krūmai iki 1,2m. Toliau želdiniai aukštėja - salose bus auginami vaismedžiai, žydintys krūmai, žemaūgiai medžiai, o už kelio sodinami aukšti medžiai - klevai, beržai, pušys ir kt. Salose augalais kuriamas salų išskirtinumas, laikantis aukščio reikalavimų. Automobilių aikštelė prie pagrindinio įvažiavimo pabrėžiama aukštų medžių grupėmis.

29


3.3 VIEŠOS ERDVĖS 3.3.1 Viešų ir privačių erdvių santykis Didelė dalis planuojamos teritorijos įvardinama kaip vieša zona arba erdvė – tai gatvės, dviračių takai, tiltai, automobilių stovėjimo aikštelės, uostas, pakrantė, kanalai, želdiniai.

30


3.3.2 Viešų erdvių įvairovė

31


3.4 INFRASTRUKTŪRA 3.4.1 Kanalai ir krantinės Kuriama kanalų sistema sudaro galimybę gyventi arti vandens. Visoje teritorijoje vanduo bus dominuojantis aplinkos elementas. Kanalų sistema suteiks Svencelei išskirtinumo, ji nebus panaši į jokią kitą teritoriją. Per kanalus numatoma įrengti tiltus, kuriais bus galima važiuoti automobiliais ir dar keletą pėsčiųjų tiltelių, skirtų susisiekimui tarp „salų“. Tiltus planuojama projektuoti skirtingus, derančius prie atskirų kvartalų architektūros. Centrinėje gyvenvietės dalyje planuojama įrengti 3 pakeliamus tiltus, sudarant sąlygas jachtoms įplaukti į gyvenvietę.

Uosto ir kanalų integracija į natūralius vandens telkinius

32


Kanalų sistema bus visiškai naujas vietovės elementas. Kanalai ne tik suteiks gyvenamosioms zonoms dinamikos ir daugiafunkciškumo, bet ir tarnaus kaip transporto jungtys tarp skirtingų gyvenvietės zonų.

33


3.4.1.1. Kanal킬 ir krantini킬 tipai

34

1 485m 4 840m 300m 385m


1 PJŪVIS

2 PJŪVIS

3 PJŪVIS

35

4 PJŪVIS

5 PJŪVIS


3.4.2 Tiltai Vietovėje bus pastatyti tiltai, jungsiantys kanalų suformuotas salas. Visi tiltai bus skirtingi, tarsi slenksčiai į gyvenamąsias zonas ir šių zonų tapatybės išraiška. Pagrindinis tiltas, jungsiantis uostą ir svarbiausią kanalą, bus kilnojamasis: jis atidaromas plaukiant burlentėms ir didesniems motoriniams laivams.

36


37


3.4.3 Keliai Nuo kelio Dreverna – Svencelė į pagrindinis patekimas į gyvenvietę planuojamas centriniu keliu, kurio ašyje, ant į marias vedančio molo, numatoma statyti švyturį. Gyventojai ir poilsiautojai, nors ir nepriversti važiuoti per centrą, bet priartėję prie jo ir matydami uosto teritorijoje verdantį gyvenimą, susidarys patrauklaus, gyvo miestelio įspūdį. Vienoje pagrindinio kelio pusėje bus kanalas, o kitoje, įsiterpusios tarp dekoratyvinių želdinių plotų bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, inžinerinės infrastruktūros aptarnavimo objektai. Pagrindiniam keliui išsišakojus, bus galima pasukti dešinėn, link uosto ir centrinės zonos, arba kairėn, link privačių gyvenamųjų zonų (įvažiavimas į šias teritorijas bus ribojamas). Vietovės keliai kiek įmanoma siauresni, taip bus išvengta greičio viršijimo. Teritorijoje bus įrengti keli pakeliami ir daug mažesnių tiltų, tiltelių, kurie jungs kanalų suformuotas salas. Visi tiltai bus skirtingi, jie atrodys tarsi slenksčiai į skirtingas gyvenamąsias zonas ir suteiks joms individualumo. Pagrindinis tiltas tarp uosto ir pagrindinio kanalo bus pakeliamas, kad galėtų praplaukti didesni laivai.

38

SKAIČIAI Keliai Pėsčiųjų takai Dviračių takai Apželdintos trinkelės

17 480 m² 6 005 m² 2 675 m² 1 655 m²


39


3.4.4 Pėsčiųjų, dviračių takai Teritorijoje suprojektuota apie 4km pėsčiųjų ir 2,5km dviračių takų. Jie tiesiami šalia lėto eismo gatvių. Maršrutinio transporto trasa lankytojų patogumui eis per gyvenvietės centrą.

40

6 005 m² 2 675 m²


3.4.5 Parkingai Dauguma automobilių stovėjimo aikštelių bus įrengtos privačiose zonose. Svečiams, atvykstantiems į gyvenvietę, bus įrengta didelė automobilių stovėjimo aikštelė prie pagrindinio įvažiavimo, gausiai apželdinta dekoratyviniais želdiniais. Uosto teritorijoje automobilius galima pastatyti šalia krantinių tam skirtose vietose.

41

PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS Centras Kanalų namai Centro salos Pietinės salos ir įlankų namai Kalvelių namai Automobilių aikštelė Iš viso:

21 vt. 100 vt. 43 vt. 115 vt. 72 vt. 110 vt. 461 vt.


3.5 PAST ATAI Gyvenvietė funkciškai skirstoma į aktyvią rekreacinę ir komercinę bei ramią gyvenamąją zonas. Šios zonos tarpusavyje skiriasi pastatų architektūrine išraiška ir tankumu. Architektūrinis skirtingumas sukuria teritorijų individualumą ir išskirtinumą.

42


Centro salų namai

Kalvelių namai

Centro salų namai

Pietinių salų namai

Centro namai

43

Kanalų namai


3.6 INŽINERINIAI TINKLAI 3.6.1 Elektra Vystant teritoriją numatoma prisijungti prie esamų elektros energijos tinklų. Netoliese esanti transformatorinė pastotė rekonstruojama, taip pat teritorijoje numatoma statyti keturias modulines transformatorines pastotes, nuo kurių būtų aprūpinti elektros energija planuojamos Svencelės gyvenvietės objektai. Klojant kabelius po tiltais ar kitokiomis konstrukcijomis, montuojamomis virš vandens kanalų, kabelinės linijos veriamos į vamzdžius, tvirtinamus prie minėtų konstrukcijų. Tose kelio dalyse, kur planuojami pakeliami tiltai, kabeliai, suverti į vamzdžius, klojami po kanalais. Elektros linijos, patenkančios po važiuojama dalimi, apsaugomos PVC vamzdžiu.

3.6.2 Šildymas

Šildymo sistema – ekologiškas centralizuotas arba individualus geoterminis šildymas, kaip šilumos šaltinį panaudojant projektuojamų kanalų vandenį. Šilumos siurbliai paima žemėje susikaupusią saulės energiją ir ją perduoda namo šildymo sistemai. Šilumos siurbliai ir kiti agregatai maitinami elektros energija.

3.6.3 Vandentiekis

Planuojant naujo gyvenamojo – rekreacinio komplekso įrengimą, esamą vandens gavybos gręžinį numatoma likviduoti. UAB „Svencelės sala“ žemės sklype, esančiame arčiau gyvenvietės numatoma gręžti tris naujus gręžinius, kurie aprūpintų geriamu vandeniu Svencelės gyvenvietę ir naujai planuojamą gyvenamąjį – rekreacinį kompleksą. Numatomas gręžinių gylis – 78 m.

3.6.4 Atliekų tvarkymas

44

Teritorijoje planuojamos dvi atliekų rūšys - uosto ir buitinės, - kurios bus tvarkomos skirtingai. Uoste kietos laivų atliekos bus surenkamos į konteinerius. Spec. atliekos – tai išrūšiuotos atliekos. Numatomas spec.atliekų rūšiavimas: stiklas, plastikas, popierius. Surinktos kietos ir rūšiuotos atliekos pagal sutartis bus išvežamos į sąvartyną arba atiduodamos spec. tvarkymo įmonei. BUITINĖS ATLIEKOS Joms surinkti statomi konteineriai. Numatomas atliekų rūšiavimas: konteineriai atskirai popieriui, stiklui ir plastikui. Konteineriai statomi grupėmis, atskirai kiekvienai „salai“, patogioje privažiuoti vietoje, prie kelio. Atliekos išvežamos, sudarius sutartį su spec. autotransporto įmone. Atliekų kiekis ir išvežimas - skirtingas įvairiu metu laiku, planuojamas didesnis vasaros metu. Atliekas planuojama rinkti, naudojant požemines atliekų surinkimo sistemas. ATLIEKŲ SUSIDARYMAS STATYBŲ METU Įrengiant planuojamą Svencelės rekreacinę – gyvenamąją teritoriją bus reikalingas esamų nenaudojamų ūkinių pastatų griovimas. Susidarys tam tikras kiekis statybinių atliekų: statybinis laužas. Susidarančias nepavojingas statybines atliekas numatoma naudoti teritorijos tvarkymui: krantinių, molų įrengimui, teritorijos lygio pakėlimui ir pan.

3.6.5 Nuotėkos

Svencelės gyvenamojoje – rekreacinėje teritorijoje susidarys paviršinės ir buitinės nuotėkos, bei bus surenkamos nuotekos iš uoste aptarnaujamų laivų. NUOTĖKŲ SURINKIMAS IŠ LAIVŲ Prie planuojamos skysto kuro degalinės, planuojama įrengti požeminį rezervuarą avariniam kuro surinkimui, balastinių vandenų surinkimo talpą (apie 10m3). Surinkti balastiniai vandenys turi būti išvežami utilizavimui į įmones. Nuotekų iš laivų tualetų priėmimas planuojamas į teritorijos buitinių nuotekų tinklus. PAVIRŠINĖS NUOTĖKOS Jos surenkamos nuo visų teritorijoje planuojamų kietų kelio ir aikštelių dangų, surenkamos į lietaus nuotekų kolektorius ir apvalyti projektuojamuose naftos produktų atskirtuvuose, išleidžiami į Kuršių marias. BUITINĖS NUOTĖKOS Jas planuojama surinkti centralizuotai ir išvalyti uždaruose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose iki nustatytų reikalavimų. Išvalytos buitinės nuotėkos, vamzdžiu, klojamu Kuršių marių dugnu, bus išleidžiamos į marias už 500 m nuo kranto.


45


3.7 ETAPIŠKUMAS Projekto įgyvendinimas vyks etapais. Numatoma lanksčiai vystyti gyvenvietės formavimąpriklausomai nuo visuomenės reakcijos, rinkos poreikio gali keistis kai kurių kvartalų paskirtis, kai kurios dalys gali likti neįgyvendintos ar pakeistos iš esmės, tačiau būtina sąlyga – vieningumas ir suvokimas, kad bet kuris gyvenvietės elementas yra urbanistinės struktūros sudėtinė dalis, susieta bendrais teritorijos planavimo, tūriniais- erdviniais bei inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendimais.

1

Pirmiausia įrengiama būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra vandenvietė, magistraliniai inžinerinių tinklų koridoriai, pagrindinis įvažiavimas į planuojamą teritoriją ir pagrindinė automobilių aikštelė. Įrengiamas Mažųjų laivų uostas ir su juo susijusi inžinerinė ir uosto aptarnavimo infrastruktūra. Kad uostas galėtų funkcionuoti, sutvarkoma pakrantė ir įrengiamas molas.

46

2

Kitu etapu, norint užtikrinti darnią plėtrą, įrengiami arčiausiai centro esantys kvartalai - centro salos ir įlankų namai. Taip pat sutvarkoma pakrantė, privažiavimas prie jos.


3

Kanalų namai- tai planuojamos teritorijos šiaurinėje dalyje statomi blokuoti poilsio pastatai, skirti nuomai ar pardavimui, teritorijos šiaurinės dalies salose statomi pavieniai poilsio pastatai, pietinių salų gyvenami namai. Šio etapo statyba ir projektavimas daugeliu atveju priklauso nuo visuomenės požiūrio į planuojamą veiklą, rinkos ir ekonominių sąlygų.

47

4

Esant palankiai ekonominei situacijai ir sėkmingai vystant rekreacinės gyvenvietės projektą, paskutiniame etape planuojama įrengti rekreacinę teritoriją rytinėje planuojamos teritorijos dalyje- tarp kelio į Dreverną ir naujai įrengtos vandenvietės statyti rekreacinius pastatus, skirtus daugiausia nuomai- vasaros sezono metu atvykstantiems autoturistams.


48


49

4.0

Erdvi킬 ir pastat킬 detalizacija


50


51


4.1 TURINYS 4.1.1 Teritorijos

52

CENTRas Sklypas 4, 5, 6

(p. 74)

4.1.2 Kvartalai CENTRas

(p. 74) 5 namai, formuojama architektūrinė kalva, formuojamas kintantis siluetas

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės PASVIRĘS NAMAS_1 (p. 92), 3a, 850 m2

PASVIRĘS NAMAS_2 (p. 93), 4a, 1160 m2

PASVIRĘS NAMAS_3 (p. 94), 4a, 1375 m2

PASVIRĘS NAMAS_4 (p. 92), 3a, 730 m2

PASVIRĘS NAMAS_5 (p. 95), 5a, 1135 m2

0-UosTas (p. 62)

5-SVENCELĖS AIKŠTĖ (p. 62)

6-UOSTO LAIPTAI (p. 62)

7-NAUJOJO KRANTO TERasa (p. 62)

8-UŽUOVĖJOS TERASA (p. 62)


4.1.1 Teritorijos

4.1.2 Kvartalai

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės 9-ATOKAITOS SKVERAS (p. 62)

10-MARIŲ VARTŲ TERasa (p. 62)

CENTRO SALA

(p. 74) blokuoti namai formuojant virpančią gatvės išklotinę ir siluetą

JACHTŲ KLUBO NAMAI (p. 97), 4a, 1495 m2

4-UOSTO AIKŠTĖ (p. 62)

UOSTO VARTŲ NAMAS (p. 95), 4a, 667 m2

AMATININKŲ NAMAI (p. 96), 4a, 3670 m2

1-ŽALIASIS SKVERAS (p. 62)

2-ŽUVIES TURGUS (p. 62)

3-DVIRAČIŲ TERASA (p. 62)

53


4.1.1 Teritorijos KANALŲ NAMAI Sklypas 2, 3

(p. 78)

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės

4.1.2 Kvartalai RAUDONOJO TILTO KVARTALAS

(p. 78)

NAMAS_6 (p. 98), 2a, 120 m2

54

NAMAS_7 (p. 98), 3a, 115 m2

NAMAS_8 (p. 99), 3a, 240 m2

11-RAUDONOJO TILTO ALĖJA (p. 68)

KREIVOJO TILTO KVARTALAS

(p. 78)

NAMAS_6 (p. 98), 2a, 120 m2

NAMAS_9 (p. 99), 3a, 169 m2

NAMAS_10 (p. 99), 3a, 210 m2

12-KREIVOJO TILTO ALĖJA (p. 68)

NENDRIŲ TAKO KVARTALAS

(p. 78)

NAMAS_6 (p. 60), 2a, 120 m2

NAMAS_11 (p. 100), 3a, 260 m2


4.1.1 Teritorijos

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės

4.1.2 Kvartalai

NAMAS_12 (p. 100), 3a, 113 m2

55 PIEVŲ SKVERO KVARTALAS

(p. 78)

NAMAS_6 (p. 98), 2a, 120 m2

NAMAS_13 (p. 100), 2a, 145 m2

NAMAS_14 (p. 101), 3a, 110 m2

13-PIEVŲ SKVERAS (p. 68)

14-SAULĖS TERASA (p. 68)

MEDINIO TILTO KVARTALAS

(p. 78)

NAMAS_6 (p. 98), 2a, 120 m2

NAMAS_15 (p. 101), 3a, 105 m2

NAMAS_16 (p. 101), 3a, 180 m2

15-MEDINIO TILTO ALĖJA (p. 68)


4.1.1 Teritorijos CENTRO SALOS

4.1.2 Kvartalai (p. 82)

Sklypas 5

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės

1 CENTRO SALA (p. 82)

NAMAS_17

2 CENTRO SALA (p. 82)

NAMAS_18

2 CENTRO SALA (p. 82)

NAMAS_19

(p. 102), 2a, 120 m2

56

(p. 102), 2a, 108 m2

(p. 103), 3a, 75 m2

NAMAS_20

(p. 103), 2a, 115 m2

ĮLANKŲ NAMAI Sklypas 8

(p. 86)

ĮLANKOS NAMAI (p. 86)

NAMAS_21

(p. 104), 2a, 95 m2

NAMAS_22

(p. 105) 2a, 95 m2


4.1.1 Teritorijos PIETINĖS SALOS Sklypas 8

4.1.2 Kvartalai (p. 84)

KREIVASIS PARKAS-AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ (p. 70)

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės MEDŽIŲ KALVELĖS (p. 70)

57

17-KREIVASIS PARKAS/ AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS (p. 70)

18-NENDRYNO TERASA (p. 70)

1 PIETINĖ SALA (p. 84)

NAMAS_23

2 PIETINĖ SALA (p. 84)

NAMAS_24

(p. 105), 3a, 100 m2

(p. 105), 2a, 100 m2

21-SALOS PRIEPLAUKA


4.1.1 Teritorijos

4.1.2 Kvartalai

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės

3 PIETINĖ SALA (p. 84)

NAMAS_25

4 PIETINĖ SALA (p. 84)

NAMAS_26

(p. 106), 2a, 100 m2

58

(p. 106), 2a, 150 m2 T.P. KITI PIETINIŲ SALŲ PASTATAI

KRANTO NAMAI (p. 84)

NAMAS_27

(p. 106), 2a, 130 m2

22-PRIEPLAUKA NR.22


4.1.1 Teritorijos KALVELIŲ NAMAI Sklypas 9

4.1.2 Kvartalai (p. 88)

NAMELIAI SVYRUOKLIAI (p. 88)

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės NAMAI_28,29,30 (p. 108), 2a, 150 m2

59

PIEVŲ NAMAI (p. 88)

NAMAS_31

(p. 109), 2a, 150 m2

28- LINIJINIS PARKAS (p. 72)

29-ŽALIOJI AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ (p. 72)

30-GRAŽI AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ (p. 72)


4.1.1 Teritorijos

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės

4.1.2 Kvartalai

31-TENISO AIKŠTELĖ (p. 72)

60 32-FUTBOLO AIKŠTELĖ (p. 72)

33-SPORTO PARKAS (p. 72)

PRAMOGŲ PAKRANTĖ Sklypas 1

(p. 64)

PRAMOGŲ PAKRANTĖ

(p. 64)

16-PRAMOGŲ PAKRANTĖ (p. 64)


4.1.1 Teritorijos AITVARŲ PAKRANTĖ Sklypas 7

4.1.2 Kvartalai (p. 66)

4.1.3 Pastatai ir viešos erdvės

AITVARŲ PAKRANTĖ (p. 66)

61

19-STEBĖTOJŲ AIKŠTELĖS (p. 66)

20-ŠVYTURYS (p. 66)

23-BURLENČIŲ TERasa (p. 66)

24-AITVARŲ TERasa (p. 66)

25-GELBĖTOJŲ TERasa (p. 66)

26-NENDRIŲ TAKELIAI (p. 66)

27-AITVARŲ PAKRANTĖ (p. 66)


4.2 VIEŠOSIOS ERDVĖS

62

4.2.1 Uostas Uosto teritorija sujungs naująsias kanalų sistemas su mariomis. Uostas yra skirtas praplaukiantiems laivams ir lankytojams, jame suplanuota apie 50 – 70 vietų skirtingų tipų laivams. Taip pat įmanoma įrengti dirbtinę salą ar plūduriuojantį uostą toliau nuo pagrindinio kanalo, kuriame galėtų švartuotis didesni laivai ar ilgiau apsistojusių svečių laivai. Nustatytu tvarkaraščiu tarp nutolusio uosto ir centrinės teritorijos uosto kursuotų mažas keltas.

Teritorijos plotas

6 377 m²

- harbour

Aukštos ir stačios krantinės suardo ryšį su vandeniu

Formuojamas prašviečiamumas, vidinės uosto ir išorinės marių terasos.

Pažemintos, terasuotos krantinės leidžia žmonėms būti kiek įmanoma arčiau vandens


63

ŽALIASIS SKVERAS

TILTŲ GATVĖ ŽUVIES TURGUS

UOSTO GATVĖ

UOSTAS

UOSTO AIKŠTĖ

UOSTO LAIPTAI ATOKAITOS SKVERAS MOLO TAKAS

SVENCELĖS AIKŠTĖ

UŽUOVĖJOS SKVERAS


4.2.2 Pramogų pakrantė

64 Pramogų pakrantė skirta paplūdimiui ir aktyvesniam poilsiui - tinkliniui, buriavimo mokyklai. Pakrantė integruota į centrą, čia planuojamos lauko kavinės, iš kur poilsiautojai galės stebėti marias, žaidžiančius tinklinį žmones ar plaukiojančius laivelius. Buriavimo mokyklai skiriama atskira pakrantės dalis.

a - promenade Teritorijos plotas 14 738 m²

Pakrantė skaidoma skirtingomis funkcinėmis zonomis

Suformuojamas apsauginis pylimas nuo marių


65

UŽUOVĖJOS TERASA

BURIAVIMO MOKYKLA

MARIŲ VARTŲ TERASA NAUJOJO KRANTO TERASA TINKLINIO AIKŠTELĖS PRAMOGŲ PAKRANTĖ

PAPLŪDIMYS

BURIAVIMO MOKYKLOS PAKRANTĖ


4.2.3 Aitvarų pakrantė

66

Aitvarų pakrantė planuojama kaip vieta, skirta aktyviam poilsiui prie vandens: burlenčių sportui, jėgos aitvarams ir pan. Pagal savo gamtines sąlygas, vyraujančius vėjus, gylius, dugno reljefą ši marių vieta yra viena geriausių Lietuvoje ir labai vertinama šių vandens sporto šakų mėgėjų. Per nendryną nutiesiami tilteliai, o jų galuose suformuojamos terasos skirtingoms sporto šakoms.

Teritorijos plotas

44 710 m²

Dalis pakrantės apželdinama nendrėmis

Per nendryną įrengiami tilteliai su terasomis


67

AITVARŲ TAKAS NENDRIŲ TAKELIAI NENDRIŲ TAKELIAI MOLO TAKAS

AITVARŲ TERASA

BURLENČIŲ TERASA STEBĖTOJŲ TERASA

GELBĖTOJŲ TERASA


4.2.4 Tiltų alėjos

68

Tiltų alėjos - tai žaliosios jungtys tarp pievos ir nendrių tako, sukuriančios vizualinį ryšį tarp jų. Alėjų galuose, prie kanalo, formuojamos terasos pasisėdėjimui, o nuo tiltelių atsiveria marių vaizdai. Alėjose gyventojams įrengiamos stovėjimo aikštelės, kurios gausiai apželdinamos medžiais.

Teritorijos plotas

6 322 m²

Automobiliai tarp medžių

Automobilių aikštelės apželdinamos

Formuojamas linijiškumas ir ryšys su pieva


NENDRIŲ TAKA S

69

TILTO TERASA

MARIŲ G AT

VELĖ

RAUDONOJO TILTO ALĖJA

TILTO TERASA

KREIVOJO TILTO ALĖJA

TILTŲ GATVĖ SAULĖS TERASA

TILTO TERASA

MEDINIO TILTO ALĖJA NENDRIŲ TAKAS

PIEVŲ SKVERAS


4.2.5 Kreivasis parkas

70

Kreivajame parke esantis parkingas bus skirtas gyvenvietės svečiams. Jis paskirstomas nedidelėmis grupėmis, tarpuose suprojektuojant žalias medžių kalvelės, neleidžiančias dominuoti automobiliams. Kalvelės yra tokio aukščio, kad paslėptų automobilius.

Teritorijos plotas 17 284 m²


71

MEDŽIŲ KALVELĖS

MEDŽIŲ KALVELĖS

KREIVASIS PARKAS / AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ

UOSTO GATVĖ

MEDŽIŲ KALVELĖS

MEDŽIŲ KALVELĖS

Stovėjimo aikštelės skaidomos į mažesnes, atskiriamos medžių kalvelėmis

MEDŽIŲ KALVELĖS

MEDŽIŲ KALVELĖS

MEDŽIŲ KALVELĖS TILTŲ GATVĖ

NENDRYNO TERASA

Medžių kalvelės projektuojamos aukštesnės už automobilius


4.2.6 Linijinis parkas su sporto aikštelėmis

72

Linijinis parkas, kartu su pievos namų ir kalvelių namų eilėmis, išilgai marių pakrantės formuoja vientisą linijinę struktūrą. Šis parkas - tai didelių medžių juosta, į kurią įjungiama ir apželdintas gyventojų parkingas, ir sporto aikštelės su tribūnomis.

Teritorijos plotas 10 872 m²

Architektūros principai

Formuojamas linijiškumas ir prašviečiamumas

Žaliosios zonos įsiterpia tarp pastatų

Apželdintos automobilių aikštelės

Pastatai panaudojami žiūrovų tribūnoms sukurti


73

TENISO AIKŠTELĖ KREIVASIS TAKAS LINIJINIS PARKAS ŽALIOJI AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ

FUTBOLO AIKŠTELĖ LINIJINIS PARKAS

KREIVASIS TAKAS LINIJINIS PARKAS GRAŽI AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ


4.3 CENTRas Skaičiai

74

Teritorijos plotas Užstatytas plotas Bendras pastatų plotas Pastatų skaičius

Architektūros principai 4_centras

Formuojamas prašviečiamumas, vidinės uosto ir išorinės marių terasos.

Formuojama architektūrinė kalva

12 830 m² 5 855 m² 16 130 m² -

4_jachtų klubas

5a,5c_uosto sala

Kintantis sublokuotų segmentų siluetas. Privalomi šlaitiniai arba eksplotuojami stogai.

Virpantis perimetras. Kuo daugiau įėjimų iš gatvės

Kintantis pastato siluetas. Privalomi šlaitiniai arba eksplotuojami stogai.

Kintantis pastatų siluetas.

Detalaus plano 4, 5a, 5b, 5c, 6a ir 6b teritorijų naudojimo režimų ištrauka


75

Centro pastatai fragmentiškai dėstomi vakariniame uosto pakraštyje ir formuoja užuovėją nuo stiprių vakarų vėjų. Savo aukštingumu ir architektūra pastatai išryškina miestelio centrą ir leidžia jį aiškiai identifikuoti bendrame siluete. Uostas bus traukos ir susibūrimo centras, jį supantys pastatai aptarnaus miestelio svečius ir gyventojus, todėl čia koncentruojamos visos komercinės, pramoginės ir apgyvendinimo paslaugos.

ŽALIASIS SKVERAS

TILTŲ GATVĖ ŽUVIES TURGUS

DVIRAČIŲ TERASA

UOSTO AIKŠTĖ

SVENCELĖS AIKŠTĖ

UOSTO LAIPTAI

NAUJOJO KRANTO TERASA

UŽUOVĖJOS TERASA

ATOKAITOS SKVERAS

MARIŲ VARTŲ TERASA


76


77


4.4 KANALŲ NAMAI

78

Skaičiai Teritorijos plotas Užstatytas plotas Bendras pastatų plotas Pastatų skaičius

25 125 m² 7 875 m² 19 015 m² -

Architektūros principai

Linijiškumas marių pusėn. Prašviečiamumas.

Natūrali pieva integruojama į pastatų juostą

Formuojamas gatvės ir kanalų perimetras

3a_pievos namai

Pastatai išilginės proporcijos. Formuojamas gatvės perimetras

2,3c,3d,3e,3f_kanalų namai

Virpantis pastatų siluetas.

Šlaitiniai stogai arba plokšti su terasomis


Blokuotų namų grupės formuojančios kanalo erdvę. Pastatai išdėstyti šuorais. Besitęsiančiais statmenai marioms. Taip užtikrinant, visoj teritorijoj dominuojantį glaudų ryšį su vandeniu ir nerijos panoramomis. Kita kryptim pastatai dėstomi daugiaplaniškumo principu. RAUDONOJO TILTO ALĖJA

Šiaurinė pastatų eilė yra fragmentiška nubyranti. Miestelio pakraštį formuojantis pastatų frontas. Vidurinė ir pietinė pastatų eilės yra intensyviausios sudarytos iš vientisu sublokuotų pastatų fragmentų formuojančių jaukią kanalo erdvę. Čia kanalas yra netik ryšys su mariomis. Bet ir aktyvi visuomeninė, bendruomeninė erdvė. Tokiu būdu suformuojama kanalo bendruomenė.

KREIVOJO TILTO ALĖJA

SAULĖS TERASA

NENDRIŲ TAKAS

PIEVŲ SKVERAS

NENDRIŲ TAKAS

MARIŲ G

ATVELĖ

Kanalo jaukumą užtikrins pasatų grupių struktūrinė įvairovė. Kuo daugiau skirtingos konfiguracijos pastatų, sukuriant kuo daugiau unikaliu erdvių palei kanalą.

MEDINIO TILTO ALĖJA

79


80


81


4.5 CENTRO SALOS Skaičiai

82

Teritorijos plotas Užstatytas plotas Bendras pastatų plotas Pastatų skaičius

17 625 m² 3 800 m² 5 070 m² -

Architektūros principai

Salos tarpusavyje skirtingos.

Salos pastatai projektuojami ant vientiso landšaftinio pagrindo.

Detalaus plano 5d, 5e, 5f, ir 5g teritorijų naudojimo režimų ištrauka

Gretimi namai atskiriami iki 1 m aukščio aplinkos elementais


83


4.6 PIETINĖS SALOS Skaičiai

84

Teritorijos plotas Užstatytas plotas Bendras pastatų plotas Pastatų skaičius

41 635 m² 4 305 m² 7 750 m² -

Architektūros principai

Salos tarpusavyje skirtingos

Salos pastatai projektuojami ant vientiso landšaftinio pagrindo.

Detalaus plano 8b ir 8c teritorijų naudojimo režimų ištrauka

Gretimi namai atskiriami iki 1 m aukščio aplinkos elementais


85

Pietinių salų namai turės žaliąją zoną ir vietas laivams bei priėjimą prie kanalų. Dalis šių namų bus pritaikyti gyventi visus metus, kiti - tik sezono metu. Salose namų išdėstymas bus skirtingas, taip siekiant sukurti unikalias erdves. Vieni namai bus pastatyti arčiau įvažiavimo keliukų ir turės didesnę erdvę šalia vandens galiniame kieme, stovės arčiau vandens, o jų žalioji zona bus priekinėje namo dalyje. Kadangi namai stovės labai skirtingai, erdvės tarp jų bus dar įdomesnės ir individualesnės.

TILTŲ GATVĖ

SALOS PRIEPLAUKA

PRIEPLAUKA NR.22


4.7 ĮLANKŲ NAMAI Skaičiai

86

Teritorijos plotas Užstatytas plotas Bendras pastatų plotas Pastatų skaičius

Architektūros principai

Daugiaplaniškumas. Pastatai prasikeičia, visi turi vaizdus į marias.

Gretimi namai atskiriami iki 1 m aukščio aplinkos elementais

Detalaus plano 8b 8c ir 8d teritorijų naudojimo režimų ištrauka

18 270 m² 2 195 m² 3 950 m² -


87

AITVAR킨 TAKAS


4.8 KALVELIŲ NAMAI Skaičiai

88

Teritorijos plotas Užstatytas plotas Bendras pastatų plotas Pastatų skaičius

Architektūros principai 9a,9d,9g_kalvelių namai

27 320 m² 2 615 m² 3 575 m² -

9b,9e,9h_pievų namai PRIVATI ERDVĖ VIEŠA ERDVĖ

Formuojamas linijiškumas ir prašviečiamumas

Ant kalvelių iki 150 m²užstatymo ploto nameliai

Tarp namų formuojami privatūs kiemeliai

Apželdinti arba eksloatuojami stogai

Kalvelių nameliai turi vizualinį ryšį su mariomis

Ant kalvelių sukuriamos privačios erdvės

Detalaus plano 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g ir 9h teritorijų naudojimo režimų ištrauka


89

Pastatai yra už kelio, toliau nuo marių esančioje teritorijoje. Ši teritorija neturi tiesioginio ryšio su vandeniu, tačiau aplinkos kokybė sukuriama landšaftiniais sprendimais. Rekreaciniai bokšteliai statomi ant kalvelių, kurios kaip salos išskiria bokštelio gyventojų bendruomenės erdvę bei kilsteli bokštelius virš miestelio stogų. Taip suteikiama galimybė matyti marias ir Kuršių neriją. Bokštelių architektūra ritmiška ir skulptūriška, pastatai formuoja išraiškingą miestelio antro plano vaizdą nuo marių pusės.

TENISO AIKŠTELĖ KREIVASIS TAKAS

LINIJINIS PARKAS ŽALIOJI AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ

FUTBOLO AIKŠTELĖ LINIJINIS PARKAS

KREIVASIS TAKAS

LINIJINIS PARKAS GRAŽI AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ


90


91


4.9 PasTaTai

4.9.1 Centro pastatai

92


93


4.9.1 Centro pastatai

94


95


4.9.1 Centro pastatai

96


97


4.9.2 Kanal킬 namai

98


99


4.9.2 Kanal킬 namai

100


101


4.9.3 Centro sal킬 namai

102


103


4.9.4 Pietinių salų ir įlankų namai

104


105


4.9.4 Pietinių salų ir įlankų namai

106


107


4.9.5 Kalveli킬 namai

108


109


110


5.0 SkaiÄ?iai

111


5.1 DETALUS PLANAS5.2 SKAIČIAI

Sporto terasos, žirov tribnos Želdynai Sporto aikštels Apželdintos trinkels BENDRI DUOMENYS:

114

Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius

124 3065 269 506 Ilgis (m)

Plotis (m)

-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-

Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Apželdintos trinkels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantins (nuožulni) Krantins (stati) Krantins (nuožulni su taku) Prieplaukos Želdynai Mari pakrants, papldimiai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Sporto aikštels Sporto terasos, žirov tribnos Molas Terasos, medins Aikšts, skverai (trinkeli danga)

Plotas (m²)

Vienetai

287958 235311 52647 17317 37419 12556 15803 3715 9060 309 3244 891 1576 777

6,0 5,5 4,5

4139 2767 4719 1485 300 160

1,2 - 2,5 2,0

294 90 294

5,5 - 6,0 2,0 1,5

2,5

17511 5346 8668 3497 7352 1654

461

3546

400 135600 24364 1700 180 441 900 464

494 5988 10324

16 5 12


1 SKLYPAS (REKREACIN P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Mari pakrants, papldimiai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Prieplaukos Molas Terasos, medins Aikšts, skverai (trinkeli danga)

Ilgis (m)

2 SKLYPAS (INFRASTRUKTROS P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Terasos, medins

Ilgis (m)

3 SKLYPAS (REKREACIN P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs: 6m

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

14739 14739

16

10991

224 3748 Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

3775 3234 541 926 2096 2096

115 116 39

1,5 2,0

246 78

77 39 1721

263 Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

26419 21893 4526 3856 8577 8577

122 498 64

6,0

2493 384


Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij 3A (3 SKLYPAS)

122 498 64 156 278 961 298 41 630 261

1,5 2,0

2493 384 858 1251 1860 1442 596

56 25 53

5,5 - 6,0 2,0 1,5

7343 325 50 80

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas m²

6,0 5,5 4,5

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Pastat plotas Terasos, medins Takai 3C (3 SKLYPAS) Ilgis (m)

Plotis (m)

Vienetai 32

Plotas m²

Vienetai 16

495 1120 246 153 Ilgis (m)

Plotis (m)

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Pastat plotas Terasos, medins Takai 3E (3 SKLYPAS)

Plotas m²

Vienetai 36

1009 2543 293 204 Ilgis (m)

Plotis (m)

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Pastat plotas Terasos, medins Takai 3F (3 SKLYPAS)

Plotas m²

Vienetai 17

728 1616 300 216 Ilgis (m)

Plotis (m)

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Pastat plotas Terasos, medins Takai 4 SKLYPAS (INFRASTRUKTROS P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai

4 2 3

958 1916 332 73

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Pastat plotas Terasos, medins Takai 3D (3 SKLYPAS)

116

100

Plotas m²

Vienetai 21

666 1382 200 59 Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²) 7860 6210 1650 2220 6745 6745

Vienetai


6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Prieplaukos Aikšts, skverai (trinkeli danga) 5 SKLYPAS (REKREACIN - KOMERCIN P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Terasos, medins Aikšts, skverai (trinkeli danga) 5A, 5C (5 SKLYPAS)

261 0

19

1,5

1

3990 Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

35492 23109 12383 3460 7681 3966 3715 38 527 142 385 0

6,0 5,5

2970 852 2118 0 180 405 276

52

270 138 1162 347

1,5 2,0

80 37 74

5,5 - 6,0 2,0 1,5

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas m² 4940 1385 3715 68

Vienetai

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas m² 4557

Vienetai

Salos plotas Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins 5D-1 (5 SKLYPAS) Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 5D-2 (5 SKLYPAS)

13285 514 74 111 238 1091

5 2 2

12 1080 1620 576 101 Ilgis (m)

Plotis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 5D-3 (5 SKLYPAS)

Plotas m² 5755

Vienetai 12

960 1296 135 130 Ilgis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas

29

Plotis (m)

Plotas m² 4950

Vienetai 14

35 1050

117


Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 5D-3 (5 SKLYPAS)

1296 135 130 Ilgis (m)

Plotis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai

118

Plotas m² 4950

Vienetai 14

35 1050 135 60

6 SKLYPAS (INFRASTRUKTROS P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Prieplaukos Molas Terasos, medins Aikšts, skverai (trinkeli danga)

Ilgis (m)

7 SKLYPAS (REKREACIN P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdynai Mari pakrants, papldimiai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij Terasos, medins

Ilgis (m)

8 SKLYPAS (GYVENAMOJI P.) Bendri duomenys: 8 sklypo plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs:

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

27525 17285 10240 422 304 21 97 714 298 652 154

1,5 2,0

2376 1824 116 437 3200 1071 596

38 28 28 70 270

4,5 - 6,0 2,0 1,5 2,5

8016 141 56 42 175

6,0 5,5 4,5

122

2 1 1

356 1495 Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

44715 44715

434

2,0

868

30218 13373

256 Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

83527 60220 23307 4915 9060

9060 87 1447

7747


Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Prieplaukos Želdynai Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij 8B, 8D (8 SKLYPAS)

9060 87 1447 381 664 402

6,0 5,5 4,5

898 566 2864

1,5 2,0

90

2,5

120

115

6,0

225 41455 720

5

120

1,5

180

5

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas m² 12330

Vienetai

Sklypas 8, užstat. zona 8b, 8d Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 8B-1, 8C-1 (8 SKLYPAS)

20 950 1900 500 252 Ilgis (m)

Plotis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 8C-2 (8 SKLYPAS)

Plotas m² 9543

Vienetai 17

935 1700 340 256 Ilgis (m)

Plotis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 8B-2, 8C-3 (8 SKLYPAS)

Plotas m² 7709

Vienetai 14

910 1540 345 115 Ilgis (m)

Plotis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 8B-3, 8C-4 (8 SKLYPAS)

Plotas m² 6505

119 Vienetai 16

960 1600 280 211 Ilgis (m)

Plotis (m)

Salos plotas Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 8C-5 (8 SKLYPAS)

Plotas m² 7805

Vienetai 14

770 1540 420 89 Ilgis (m)

Plotis (m)

Sklypas 8, užstat. zona 8c Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 9 SKLYPAS (REKREACIN P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas

7747 2286 3652 1809 370 1347 1132

Plotas m² 2994

Vienetai 6

390 780 105 116 Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²) 27624

Vienetai


105 116

Terasos, medins Takai 9 SKLYPAS (REKREACIN P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas Rekreacin plotas Komercinis plotas Gyvenamas plotas Gyvenam vienet skaiius Kiekiai: Gatvs: 6m 5.5m 4.5m Automobili aikštels Šaligatviai, takai Dvirai takai Krantin (nuožulni) Krantin (stati) Krantin (nuožulni su taku) Želdiniai Sporto aikštels Sporto terasos, žirov tribnos Apželdintos trinkels Tiltai automobili Tiltai dvirai Tiltai psij

Ilgis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

27624 27624 1940 3260 3260

62 350 350

5,5

746

1,5

1925 0 1925 0 1742 1119

72

19643 298 188 169

9A, 9D, 9G (9 SKLYPAS) Ilgis (m)

120

Plotis (m)

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai 9B, 9E, 9H (9 SKLYPAS)

Vienetai 32

440 1760 176 Ilgis (m)

Plotis (m)

Gyvenam vienet skaiius Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Terasos, medins Takai

Plotas m²

Vienetai 30

1500 1500 600 179

10 SKLYPAS (INFRASTRUKTROS P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sporto terasos, žirov tribnos Želdynai Sporto aikštels Apželdintos trinkels

Ilgis (m)

11 SKLYPAS (INFRASTRUKTROS P.) Bendri duomenys: Teritorijos plotas Sporto terasos, žirov tribnos Želdynai Sporto aikštels Apželdintos trinkels

Ilgis (m)

BENDRI DUOMENYS: Teritorijos plotas Sausuma Vanduo Užstatymo plotas Bendras pastat plotas Infrastruktros plotas

Plotas m²

Plotas (m²)

Vienetai

12318 152 10855 333 979 Plotis (m)

Plotas (m²)

Vienetai

3964 124 3065 269 506 Ilgis (m)

-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-

Plotis (m)

Plotis (m)

Plotas (m²) 287958 235311 52647 17317 37419 12556

Vienetai


121


5.3 KOMANDA UŽSAKOVAS

VšĮ “Svencelės krantas”

Kvietinių g. 14, Gargždai, Lietuva t 00 370 698 10616 el. paštas dainius@svencele.lt

Partneriai: UAB “Svencelės sala” Klaipėdos rajono savivaldybė UAB Damava

SVENCELĖS KONCEPCIJOS KŪRĖJAI: Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum, Olandija t 00 31 35 642 29 62 el.paštas info@karresenbrands.nl

ANDRĖ BALDI

ARCHITEKTŪRA URBANISTIKA Šv. Stepono g. 18, LT-01138 Vilnius, Lietuva t 00 5 2121669 info@andrebaldi.lt

Bart Brands Sylvia Karres Andrė Baldišiūtė Katarina Brandt Urs Haerden Jim Navarro Jeroen Marseille

Vyriausias projektuotojas Projektuotojas Projekto vadovė, architektė Kraštovaizdžio architektė Kraštovaizdžio architektas Dizaineris Kraštovaizdžio architektas

Andrė Baldišiūtė Algimantas Neniškis Milda Jusaitė

Projekto vadovė, architektė Architektas Architektė

KONSULTANTAI:

122

Paleko ARCH Studija Witteveen & Bos (Olandija) UAB “Architektūros projektų valdymas ir konsultacijos” Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

DETALIOJO PLANO RENGĖJAI: UAB KLAIPĖDOS PROJEKTAS

Margarita Ramanauskienė

Projekto vadovė

Kepėjų g. 11A, LT-91247 Klaipėda, Lietuva t 00 370 46 311460

ANDRĖ BALDI

ARCHITEKTŪRA URBANISTIKA

Aketuri Architektai

Lukas Rekevičius

Projekto koordinatorius


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.