Izdanje 3. oktobar 2012.

Page 16

Pratite nas na twitteru

@dnovine

16 Crna Gora

SRIJEDA, 3. 10. 2012.

Foto: Ana Grujicic

BUDVA

TRŽNI CENTAR

Otvaranje Bazara u ponedjeljak Završena prva faza radova na prizemlju gdje je Zelena pijaca PODGORICA - Tržni centar za prodaju voća i povrća biće Bazar svečano će biti otvoren 96 tezgi, 16 rashladnih vitriu ponedjeljak, 8. oktobra u 12 na za prodaju mliječnih pročasova u Bloku V. izvoda, 10 za proOvaj projekat pridaju jaja i za provatno-javnog pardaju cvijeća pet tnerstva Glavnog prodajnih mjesta grada i Čelebić i poljoprivredna apoteka. kompanije zavr- Na Zelenoj pijaUkupna vrijedšen je godinu da- ci u sektoru za prona ranije nego što daju voća i povrnost investicije je je bio predviđen ća biće 96 tezgi, 16 13 miliona, od čerok za završetak rashladnih vitriga je Glavni grad radova na objektu. na za prodaju mliuložio oko četiKako je saop- ječnih proizvoda, ri miliona eura za zemljište i troškošteno, razlog su 10 za prodaju jaja i ve naknade za kopotrebe građana za prodaju cvijeća munalno opremaPodgorice. Tako pet prodajnih mjeće od ponedjeljka sta i poljoprivredna nje, dok je kompanija Čelebić u objena prvom spratu apoteka biti otvorena nova kat uložila devet Zelena pijaca, himiliona eura. Kapermarket Voli površine pre- ko je najavljeno iz kompanije ko 1.000 kvadrata, kafe “Buzz”, Čelebić, uskoro će otpočeti sa kao i garaža u suterenu kapa- radom i poslovni prostori na citeta 235 parking mjesta. Na prvom spratu sa prepoznatljiprizemnoj etaži nalazi se 116 vim brendovima, kao i zabavparking mjesta. ni sadržaji na krovu Bazara. Na Zelenoj pijaci u sektoru M.Ne.

Ako neće sami mi ćemo pokrenuti postupak Građanska alijansa traži da budvanski Vodovod ukine naplatu naknade za prisustvo na mreži

Nina Lajović

G

rađanska alijansa zatražila je od Upravnog odbora budvanskog Vodovoda da ukine odluku o mjesečnoj distributivnoj naknadi za prisutvo na mreži u iznosu od 1, 9 eura bez PDV- a, jer će u protivnom pokrenuti postupak za njeno poništenje, kao i povratak svih, do sada nelegalno naplaćenih sredstava.Naime, Građanska alijansa je dobila veliki broj primjedbi od građana zbog, kako navode, neustavne naplate, koju je odlukom Javnog preduzeća ”Vodovod i kanalizacija” Budva uvela. Odluka je podržana i od Opštine Budva, kao osnivača ovog preduzeća.

BUDVA - Kako je naveo Koordinator na programu Vladavina prava Zoran Vujičić, Građanska alijansa smatra da se ovom odlukom direktno krši Ustav Crne Gore, član 8. gdje

RATNI ZLOČINI

Barski srednjoškolci u evropskim projektima BAR - U Laškom u Sloveniji završen je sedmi tzv. kickoff susret akademije srednjoevropskih škola na kome su Crnu Goru predstavljale Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola iz Bara i SMS “Danilo Kiš” iz Budve. Učenici Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i ove godine nagrađeni su na konkursu ACES-a na temu Medij-

ska pismenost. “Uslov za izradu projekta bilo je partnerstvo između najmanje dvije, a najviše tri škole iz različitih država, pa smo sklopili trilateralno partnerstvo sa Slovačkom privatnom ugostiteljskom školom iz Giraltovca i Petom privatnom gimnazijom iz Skopja. Na projektu radi 12 učenika barske srednje škole kao i isto

toliko Slovaka i Makedonaca, a koordinatori su profesori Pane Perunovski, Jan Kopčak i Marta Nikolić. U narednih šest mjeseci učenici će anketirati građane Bara, a rezultate istraživanja će predstaviti kroz četiri sopstvena medijska proizvoda - kratkometražni film “Three sisters”, magazin, web sajt i kratku radio emisiju. Ž.M.

se kaže da je zabranjena svaka diskriminacija i posredna i neposredna. “Dovoditi svoje građane u situaciju da moraju da plate nešto što nijesu potrošili, a pri to-

me se pozivati na troškove održavanja mreže je, najblaže rečeno neozbiljno, jer troškovi su uvijek i svuda sastavni dio održavanja koji se uračunava u cijenu potrošene vode. Osim ovoga, imamo situaciju da pojedini vlasnici koji imaju više od jednog vodomjera, za svaki moraju da plate pojedinačno. Građanska alijansa ovim putem ukazuje da su građani Budve, ali i svi oni koji su vlasnici nekretnina na teritoriji opštine Budva, a naročito onaj dio njih koji u svojim nekretninama provode samo za vrijeme godišnjih odmora, dvostruko diskriminisan. Prvo što plaćaju nešto što nijesu potrošili, a drugo što je


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.