Advertisement
The user logo

Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra

Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedra vykdo bakalauro ir magistro Dizaino programas ir yra pagrindinis gaminių dizaino studijų centras Lietuvoje. Dizaino studijos koncentruojasi ties realiomis gaminių, aplinkos ir paslaugų dizaino problemomis, tačiau studentai nėra įsprausti į rėmus, ar priversti remtis siaurais apibrėžimais ir taisyklėmis. Mes siekiame įvairiapusiško, tarpdisciplininio požiūrio tiek į dizainerio specialybę, tiek į įvairias industrijas bei iniciatyvas. Mūsų tikslas yra kurti atvirą dizaino kultūrą, remiantis naujomis idėjomis, naujais tyrinėjimo metodais, nuolatinėmis diskusijomis apie visus dizaino aspektus - socialinius, ekonominius, kultūrinius, ekologinius ar technologinius, bei projektavimu pagrįstu problemų analize, kūrybišku požiūriu, eksperimentais ir kritiniu vertinimu.

Publications