Page 1

Infogids district

Berchem


Colofon Lay-out: grafisch centrum van de stad Antwerpen Redactie: Martine Willems, Nora Graulus, Ann Meurin Eindredactie: Geert Delanghe, Martine Willems Fotografie: Stad Antwerpen, François De Heel, Maaike Buys in het kader van ‘2600 kleuren’ Verantwoordelijk uitgever: Guy Van Tendeloo, Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem Wettelijk depotnummer: D/2009/0306/328


Infogids | district Berchem Inhoud

00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.

Voorwoord

p. 03

Berchem binnen Antwerpen

p. 04

Bestuur

p. 10

Op stap in Berchem

p. 14

Districtshuis

p. 22

Aanspreekpunt in uw wijk

p. 30

Cultuur

p. 34

Sport

p. 40

Jeugd

p. 44

Senioren

p. 50

Onderwijs en kinderopvang

p. 54

Dierenwelzijn

p. 60

Propere straten

p. 62

Andere nuttige informatie

p. 64

Trefwoordenregister

p. 68

Infogids | district Berchem

1


Rust en verzoringstehuis Sint-Maria

Infogids | district Berchem

Voorwoord

2


Voorwoord

Peter Raats

Beste Berchemnaar,

De infogids is een ‘alles-in-één-gids’. Bekijk het als een helpende hand die u langs alle diensten leidt. Want om u snel verder te helpen, moet u eerst weten wat er bestaat en waar u het kan vinden. Daarom dat we naast de bestaande brochures van bijvoorbeeld jeugd, sport, cultuur of senioren, ook deze gids gemaakt hebben.

De dienst communicatie van het district werkte de voorbije maanden nauw samen met de verschillende diensten om de infogids duidelijk en overzichtelijk te maken. Ik wil hen daarvoor heel uitdrukkelijk bedanken. Hopelijk doet u binnenkort hetzelfde, als u na het raadplegen van de informatie snel en doeltreffend bent verder geholpen. Met vriendelijke groeten, Peter Raats Voorzitter van het districtscollege Berchem

Infogids | district Berchem

Het district biedt u graag deze gloednieuwe infogids aan. Het is een handige brochure die alle informatie over de diensten in het district Berchem samenbrengt. Met deze infogids willen we u snel verder helpen, wat u ook vraagt of nodig heeft. Het is de bedoeling dat we de gids elke drie jaar vernieuwen.

3


Sint-Willibrorduskerk

Infogids | district Berchem

Berchem binnen Antwerpen

4


Berchem binnen Antwerpen

01

District Berchem 41 833 inwoners

Stad Antwerpen 484 850 inwoners

De stad Antwerpen en haar districten

5


LE I IE G

BE L

RL

!

EI

ES

R FE

N DI

AN

!

A TR

NS

AT RA ST

O CO 40

D

R TO

45

47 59

41

!

AT RA 63

A ST

!

11

T ES ED VR

15

WE

G

U IN I LE

IDIN

ST

19

GE

G ES

BRE

EN

R L ST

48

AT

RA AT

HO

T RAA

D

BRE

E EIK AT

!! ! ! !! ! ! ! ! ! !

T TUS S

JA N UIT

IR PA

MA SE

4

18

BIART STRA AT

HE LENAL EI

C IE

UBER

T RA RD S

RA

A

-H SINT

ER

AA OMG

L BE

NST

A AT

aanspreekpunt senioren

D IN

M AL

BO

I LE

RODE LEI

! 46 AT

E MA

TR

jeugddienst

R KA

AL L

AS

EI

ERA

RA VE L

DE ME

I

ST

KG

RT

OR

T AA AT TR R A KS HST R MA RIA WE B A C LE I M WA T AA R ST E R NIE

S WA

AR

EI

M

BE AL

LE EMST

AL LL

RA AT

INS PR

dienstverlening

varia

G

M LA

ZA N LO

dienstencentra

recreatiezone

AT

GE N

sportplein

WE

plein/perk

EN

speelterrein

TE

begraafplaats

ES EL S

brug

sportcentra

RA

RT E KO

academies

UL ST

A AT

ringfietspad

TR

bibliotheken

IE S

trein

ON

musea

SC H

LA N GE

BE

CH

RM

tram

ISA

ME

HA

gebouwen

markten

AT TRA

groene plekjes

NAS

districtgrens

OZ A EL

bezienswaardigheid

G LA N

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

ST ERST

Legenda

60

YDE

GS T

RA

AT

21

LS T R

50

A AT

1

RAA T

!! EW

I JK

GE

O FL

RR

IT

RA

SL AA

R VE GO AN ETHLA EL IS AB

LO D

HU

27 7

LI

N

A LA EN

D PA

N

! 54

D ID

N

M

AA

EL H

NL

EI

M

KE

LA A

N

U BE

LINDE NDRE EF

R

LA AN

Infogids | district Berchem

DE NNEN

6


BA CC H

US LA A

N

ER

ST R

AA T

EN

ST

RA

ONB

L

ST RA AT RT

LE I

E IE

ND

DEU RNE S TR A AT

AN

T AA

PR

EKE

N VE HA

BR

RO

UG

OIP

JO

LE E

M

PU

TT

EL AA

RB

AA

N

S KX

F LA

NC

HO

TI RA

IJD

LE IN

R ST

! 30

M

TR

VA A

AT

HT

RS

H

ER

SS

HT

VO S S

AN ELA

AA T

HE

LD E

RS

TR

ED EL G

OT

FI

K ER

C LU

!

24

VO

EI SL

CH

KL SA F

T HE

UY

BIK S

AT

D PA

T AA

LU C

AA T TE NS TR EN TE ES

NS KE DE

TRA AT

IE PO TV L

N KR

DE

RO AT

RA EL ST T IN AR ED G

S EN RK

VE L

LE E

AA62 T

AT

MIDDELSTE VEL D

!

8

20

! 14

TR

!! !

N

AAN OIL

RA

KS

32

PE

AT

P LA

RA

LH PU

AA

KAREL DE PRETERLEI

AN TL A

G SN EL WE

RA VA AL S T TR A

NS

PE NS TR AA ST T RA AT

LU P

EN BD

VA N

CO

SL AA

AR

TR

AT

RA ST

DE

GR

10

L OF

APO LLOSTRAAT

M

T FS AE

! RO

AT

D

IT

EN EK

HO

DE

W

ME

T LIE

TR

EN

T AA

ST

RA

AT

±

Infogids | district Berchem

R KA

I

S ER NT

T AA

IN

LA

U FR

AN

TR

R

G

58

A FL

TS

52

AN

BI

!

N AA

GS

!

NS

TL

OO

A FR

N RO

RA

T AA

ST

AN

R ST

RT E

FS YF

RA

AT

D

EG

T TS

LS

26

RK

EL

T RAA SST

ROOI

TER

NW

IE S

VE

51

MA

GV

PEE

LA AN

E TE

U HE

N

N LA

NNIK

N

AT

VALKENPUTSTRAAT

12

KO

R

ST

I

ST RA

!

34

GE

U KA N

AU BURT IN

ES

22

JA

IS T E N

16

AT RA N ST A EG DL A RW VEL OO R SP ODE R

MA RC EL

UG

31

TE L L E

CR

N LA

UG

BR

!

CHO

BL OE M

!! ! ! ! 25

R

S EN EK

KN

AN

R FB

EM

OT

RR

! ! ! ! !

!! 1728

AAT

HO ST

CH

!

GITS

!

33

43 6 29

57

EUSS TR

PO

! 53

BO

DE

35

A EL ID

D

L

GR

S RY

23

44

MU

EN

SI

AT

MORPH

! 5

R BE

N BI

N NE

61

36

9

E NG

RA

AA DIANAL

G

ST

!! ! !!

AT

55

42

37

KS DI

NB

RA

RS

RA AT

RE

G ER

RU

13

49

T HS

EB

MA

JUNOST

EE KS

56

! !!

SB

3

!

!

TRAAT

E VA

!! BEK

N VA

! 38

ON

T IES AT

AT RA

AA T

JUPITE RS

!

AT

BO R

AT

S AT RS RA WE ST AU IDE E W

3

!

A TR

RA

T AA

TR

-O SY LE I

ST

TR

S OK KL39

Y LE

A AT

2

AS

COGE LS

AN ST

R

!

RI

NDELST RA BO UWHA

TRAAT

ET O

UI

AT

PR

7


Bezienswaardigheden 1 Sint-Willibrorduskerk 2 Zurenborg 3 Station Antwerpen-Berchem 4 BelgiĂŤ Vrij

33 34 35 36 37 38

Groene plekjes 5 Wolvenberg 6 Brilschanspark 7 Leeuwerikpark 8 Het Prieel 9 de Villegaspark Markten 10 Markt Filip Williotstraat 11 Markt de Villegasstraat 12 Markt Zillebekelaan Musea 13 Vlaams tram- en autobusmuseum 14 Het Zoldermuseum Bibliotheken 15 Bibliotheek De Poort 16 Bibliotheek Groenenhoek 17 Bibliotheek Hedera Academies 18 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete 19 Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst Berchem

Infogids | district Berchem

Sportcentra 20 Sportcentrum Het Rooi 21 Sporthal Koninklijk Atheneum Berchem 22 Sporthal Brilschans 23 Sportzwembad Groenenhoek 24 Ludo Coeckstadion 25 Parochiecentrum Groenenhoek

8

Speelterreinen 26 Langemarkstraat 27 Leeuwerikpark 28 Strijdhoflaan 29 Brilschanspark 30 Het Rooi 31 De Veldekens 32 Het Prieel

63

Florent Cootmansplein Hof van Nauwelaerts Apollostraat Corneel Jaspersstraat Potvlietlaan Rodekruislaan Maloustraat

Sportpleintjes 39 Schelpstraat 40 Wasstraat 41 Frans Van Hombeeckplein 42 de Villegaspark 43 Brilschanspark 62 Ploegsteertplein Dienstencentra 44 Dienstencentrum De Meere 45 Dienstencentrum Huize Berchem 46 Dienstencentrum Ten Gaarde Dienstverlening 47 Districtshuis Berchem 48 49

50 51

52

Cultuurcentrum Berchem Feestzaal Rubens Jeugddienst Jeugdcentrum Den Eglantier Aanspreekpunt voor Senioren Nieuw Kwartier en Pulhof

Varia 53 Containerpark 54 Begraafplaats Berchem 55 Postkantoor Berchem 56 Postpunt Relay Station NMBS Berchem 57 Postpunt GB Berchem Pulhof 58 Postpunt Delhaize Fruithof 59 Postpunt districtshuis Berchem 60 Politie centrum 61 Politie oost


Het erkend natuurgebied: De Wolvenberg

Infogids | district Berchem

9


Districtscollege Berchem (van links naar rechts) Luc Thiessen (CD&V/N-VA), Ann Bakelants (Open Vld), Peter Raats (sp.a), Fatika Azzaoui (sp.a), Axel Polis (Open Vld)

Infogids | district Berchem

Bestuur

10


Bestuur

De stad Antwerpen bestaat uit negen districten. Berchem is er één van. Het bestuur en de verantwoordelijkheid over Berchem is verdeeld. De Antwerpse gemeenteraad neemt beslissingen over wat belangrijk is voor de hele stad of wat de uitstraling van de stad bepaalt. Maar over zaken die belangrijk zijn voor het district, beslist het district sinds 2001 zelf. Dat gebeurt in de districtsraad van Berchem. De districtsraad is verantwoordelijk voor het lokale beleid in Berchem rond: - het straatbeeld, - jeugd (kinderen en jongeren), - cultuur, - feesten en evenementen, - senioren, - communicatie. Het districtsbestuur geeft ook advies aan het stadsbestuur over beslissingen die belangrijk zijn voor Berchem, maar waarover het district niet zelfstandig kan beslissen. Het districtsbestuur bestaat uit een districtsraad en een districtscollege. De raad stippelt de grote lijnen voor beleid uit, het college voert het uit en staat in voor het dagelijks bestuur. De bewoners van Berchem kiezen elke zes jaar hun districtsraad, samen met de gemeenteraad (voor de stad) en de provincieraad. Iedereen kan de formele beslissingen van het districtsbestuur inkijken. Bij het districtsbestuur kan u ook altijd terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het plaatselijke beleid.

02

Samenstelling districtscollege Berchem Peter Raats (sp.a) voorzitter van het districtscollege en bevoegd voor: - verkeer en mobiliteit, - communicatie, - begroting en financiën, - de drie grote verkeersassen: Driekoningenstraat/Statiestraat, Diksmuidelaan en Fruithoflaan. Luc Thiessen (CD&V/N-VA) eerste districtsschepen en bevoegd voor: - senioren, - openbaar domein, - De Veldekens (OCMW-gronden) en Nieuw Zurenborg (opvolging). Axel Polis (Open Vld) tweede districtsschepen en bevoegd voor: - burgerlijke stand, - economie en middenstand (opvolging), - markten en foren, - groen en parken. Fatika Azzaoui (sp.a) derde districtsschepen en bevoegd voor: - cultuur, - feestelijkheden. Ann Bakelants (Open Vld) vierde districtsschepen en bevoegd voor: - jeugd, - sport, - dierenwelzijn. (Eén van de Open Vld-schepenen wordt vanaf 1 juli 2010 vervangen door een districtsschepen van CD&V/N-VA.)

11


Samenstelling van de Berchemse districtsraad per fractie sp.a Peter Raats, Fatika Azzaoui, Lydia Gorrebeeck, Arnold Peeters, Ronny De Bie, Ria Vermeulen, Nicole Bogaert CD&V/N-VA Luc Thiessen, Nathalie Imre, Ilse Jaques, Joseph Libens Open Vld Alfons Borginon (voorzitter districtsraad), Axel Polis, Ann Bakelants, Annick Wattecamps Vlaams Belang - VLOTT Albrecht Cleymans, Ingrid Sucaet, Erik Peeters, Jan Boons, Kristof De Bock, Robert Massart

Infogids | district Berchem

Groen! Freek Van Looveren, Johan Malcorps

12

De vergaderingen van de districtsraad worden voorgezeten door voorzitter Alfons Borginon. De zittingen van de districtsraad zijn openbaar. In principe vergadert de districtsraad op de donderdag na de derde woensdag van de maand, uitgezonderd in de maanden juli en augustus. Een week ervoor vindt ook op donderdag altijd een voorbereidende raadscommissie plaats. Bij aanvang van de raadscommissie hebben bewoners het recht om te spreken. Soms worden de data van de zittingen verplaatst. U vindt de meest recente agenda van de districtsraad op de website www.berchem.be of aan het onthaal van het districtshuis.


Infogids | district Berchem

13


Spelende kinderen in een enorm grote zandbak tijdens Berchem Bruist

Infogids | district Berchem

Op stap in Berchem

14


Op stap in Berchem

Berchem heeft een rijk verleden. De prachtige monumenten en gebouwen zijn zeker een bezoekje waard en u kan rustig relaxen op één van de vele groene plekjes van Berchem. Het district organiseert heel wat activiteiten en evenementen voor jong en oud. Berchem bruist!

03

Daardoor groeide ook het aantal inwoners in Berchem. Voor 1550 woonden langs de Oude Baan (nu de Generaal Lemanstraat en Floraliënlaan) veel hoefsmeden, wagenmakers en herbergiers. Later verhuisden ze naar ‘den nieuwen heirweg’, de huidige Grotesteenweg.

Geschiedenis Het districtswapen en de vlag De naam Berchem komt van ‘Berg-heem’, wat betekende ‘woning op een berg’. Heel lang geleden was Berchem immers het hoogste deel van de vlakte rond de stad Antwerpen. Een familie had op die berg een huis gebouwd. Een veilige plaats, want die bevond zich twaalf meter boven de uitgestrekte gebieden die vaak overstroomd werden door de Schelde. Die gunstige ligging lokte al snel andere families. Zo ontstond een kleine gemeenschap die leefde van jacht, visvangst en landbouw.

Op 20 februari 1819 kreeg Berchem officieel een stadswapen toegewezen. Het stadswapen van Berchem bestaat uit drie palen van keel (rood) op een veld van zilver. De drie ‘rode palen’ verwijzen naar het traditionele wapen van de familie Berthout, in de dertiende eeuw de Heren van Berchem. Volgens een mooi folkloreverhaal hebben de Berthouts hun wapen gekregen van de koning van Aragon. Berthout de Wijze:

In de dertiende eeuw waren de Berthouts, machtige grondbezitters onder Brabants gezag, Heren van Berchem. In 1450 telde het dorp nog maar veertig huizen. De ‘heer van Berchem’ was er baas: hij benoemde de dorpsoverheden, was de plaatselijke rechter en mocht zelfs de doodstraf uitspreken. In het begin inde hij de belastingen in granen en kippen, later in geld. Hij had het recht zijn slaven jaarlijks negen dagen lang zijn veldgewassen te laten maaien en snijden zonder ze daarvoor te moeten vergoeden. Antwerpen werd steeds groter en het verkeer tussen de stad en Mechelen nam toe.

In de tijd toen de Sarrazijnen koning Aragon in nood brachten, trok Berthout naar Spanje en joeg de vijand op de vlucht. De koning van Aragon gaf hem als beloning een provincie, maar Berthout weigerde met de woorden: “Een wijs man keert naar zijn eigen land terug.” Toen jaren later de Sarrazijnen weer aanvielen en Berthout in uiterste nood redding bracht, zei de koning: “Ik geef u mijn dochter”, maar Berthout antwoordde: “Een wijs man neemt zijn vrouw in eigen land.” De koning riep Berthout een derde maal ter hulp en weer besliste deze over de uitslag. 15


De vier wijken van Berchem Berchem grenst aan de districten Deurne, Borgerhout, Wilrijk en Antwerpen en de stad Mortsel. Mortsel is een onafhankelijke stad en behoort niet tot de grootstad Antwerpen. Het standbeeld 'België vrij', in de volksmond 'De Drie Zatlappen'

Infogids | district Berchem

Als beloning vroeg hij het wapen van Aragon te mogen dragen. Dit werd hem toegestaan maar wel met één paal minder: drie palen voor drie zegepralen.

16

Volgens een Vlaams decreet van 22 april 2007 moet het district een nieuw wapen en vlag voorstellen. De nieuwe heraldische omschrijving van het voorstel voor het nieuwe districtswapen is: ‘Een schild met drie palen van keel op zilver, getopt met een steekhelm, wrong en dekkleden van keel en zilver en als helmteken een Sarrazijnshoofd (in profiel naar links) getooid met een zilveren kleed versierd met een (Antwerpse ) rechterhand en een Albanese muts eveneens versierd met drie palen van keel op zilver.’ Voor de vlag koos het district voor volgende omschrijving: ‘Zeven even lange, evenwijdige banen van wit en van rood, met witte slippen aan de vlucht.’

Dwars door Berchem loopt een spoorwegnetwerk, de Antwerpse Ring en de Singel. Die splitsen het district in twee delen: het deel binnen de Singel is Berchem intramuros. Alles wat buiten de Singel ligt, is extramuros. Het district Berchem heeft vier wijken: • Oud-Berchem, • Groenenhoek, • Nieuw Kwartier West, • Nieuw Kwartier Oost.

Berchem ingedeeld in wijken


De belangrijkste bezienswaardigheden SINT-WILLIBRORDUSKERK 1 De Sint-Willibrorduskerk is de oudste kerk van Berchem en is beschermd als monument. Volgens de overlevering richtte Sint-Willibrordus tijdens een bezoek in 710 zelf een houten bidkapel op in het toenmalige Berchembos. De Noormannen verwoestten die en er kwam een stenen kapel in de plaats. Het oudste deel van de huidige kerk dateert van het einde van de vijftiende eeuw. Sint-Willibroduskerk, Heilig Hartstraat

ZURENBORG 2 Zurenborg is een residentiële wijk die ontstond aan het einde van de negentiende eeuw. De wijk is opgesplitst tussen de districten Antwerpen en Berchem. De hoofdstraat in het Berchemse deel, de Cogels-Osylei, staat bekend om zijn architectuur, waar ook heel veel buitenlandse toeristen naar komen kijken. Een ander belangrijk deel van Zurenborg ligt in het district Antwerpen: de Dageraadplaats. Het plein is volledig omringd door restaurants en cafés. Op zonnige dagen lijkt deze hippe plek één groot terras. Zurenborg, begrensd door de Plantin en Moretuslei, de Binnensingel en spoorlijn 25

Groene plekjes WOLVENBERG 5 Dit grote erkend natuurgebied heeft een vijver en toont de laatste resten van de oude stadsomwalling. De Wolvenberg zou zijn naam danken aan de ‘wolfkes’ of de vroegere padvinders die er in de buurt hun thuisbasis hadden. Honden zijn hier welkom, aan de leiband. Ingang Wolvenberg: hoek van de Singel en de Posthofbrug

BRILSCHANSPARK 6 Het park bevindt zich op de plaats waar één van de schansen van de Grote Omwalling stond. Het halvemaanvormige gebouw dat er vroeger stond, werd het lunet genoemd (‘luna’ is Latijn voor maan en verwijst naar de vorm ervan). De vijver heeft nog steeds diezelfde vorm. In het park zijn twee speeltuintjes. In het park is een publieke barbecue waarvan u van mei tot september gebruik kan maken. Ingang Brilschanspark: Grotesteenweg, Marcel Auburtinlaan

LEEUWERIKPARK 7 De gezellige ligweide is zonder twijfel de grootste troef van het Leeuwerikpark. Ideaal dus om er te komen picknicken. Ingang Leeuwerikpark: Coremansstraat

Infogids | district Berchem

STATION ANTWERPEN-BERCHEM 3 Het NMBS-station Antwerpen-Berchem ligt in het centrum van het district. Van hieruit vertrekken treinen naar alle bestemmingen in binnen- en buitenland. Daarnaast zorgen een tiental bus- en tramlijnen voor verbindingen met de rest van de omgeving. Het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein of stationsplein werd in 2005 volledig heraangelegd. Station Antwerpen-Berchem, op de grens van de Binnensingel en wijk Zurenborg

BELGIË VRIJ 4 Het standbeeld ‘België Vrij’ is van de hand van beeldhouwer Josué Dupon. Het toont de heroïek van de sneuvelende graaf Frederik de Merode, met aan zijn zijde twee trouwe medestrijders. Het beeld kreeg in de volksmond de naam De Drie Zatlappen, omdat de strijders op drie dronkaards lijken. België Vrij is, samen met de SintWillibrorduskerk, een belangrijk herkenningspunt in Berchem. België Vrij, Frederik de Merodeplein

17


HET PRIEEL 8 In Het Prieel vindt u volkstuintjes, een hondenweide, een speeltuin en een speelplein en een barbecue. Uniek is het kleinschalige project met schapen die op de berm grazen. Er wordt ook een behendigheidsparcours voor fietsen aangelegd. Ingang Prieel: Spoorwegstraat

In het districtshuis vindt u infobrochures over de groene routes in Berchem en de groene plekjes in de stad. Bij Natuurpunt kan u terecht voor meer informatie over natuurgebied Wolvenberg.

Infogids | district Berchem

DE VILLEGASPARK 9 Dit park heeft een speeltuin, een minivoetbaldveld en een hondenloopzone. Ingang De Villegaspark: kruispunt Patriottenstraat met Uitbreidingstraat

HET ROOI 20 Sportcentrum Het Rooi beschikt binnen en buiten over accommodatie voor atletiek, voetbal en tennis. Ingang Het Rooi: Berchemstadionstraat en Filip Williotstraat

Het atlethiekveld aan sportcentrum Het Rooi 18


Musea in Berchem VLAAMS TRAM- EN AUTOBUSMUSEUM 13 In een beschermde tramloods uit 1912 toont het Vlaams tram- en autobusmuseum meer dan 55 mooi gerestaureerde trams en autobussen. De prachtige collectie geeft een duidelijk beeld van de naoorlogse technische evolutie van het openbaar vervoer. Blikvangers zijn onder meer de eerste Antwerpse elektrische tram (uit 1900), het Gentse open zomerrijtuig 216 (uit 1909), een stoomtramlocomotief met bijpassende aanhangrijtuigen en de enige nog bestaande gyrobus in de wereld!

ook verder uit. De Kring professionaliseert het archief verder in de Merodestraat 34A. Interessant om weten is dat de Kring voor Heemkunde ook een tijdschrift uitgeeft. ‘Heemtenberg’ staat boordevol leuke weetjes, verhalen en foto’s van vroeger en nu. Kring voor Heemkunde Berchem vzw Sint-Hubertusstraat 74 2600 Berchem tel. 03 218 87 76 info@heemkundeberchem.be www.heemkundeberchem.be

Vlaams tram- en autobusmuseum

Zoldermuseum (ingang taverne Park West - zoldermuseum boven ‘La Piazza’) Rooiplein 6 | 2600 Berchem

Diksmuidelaan 42 | 2600 Berchem tel. 03 322 44 62 fax 03 322 72 42 info@vlatam.be www.vlatam.be

openingsuren Zoldermuseum De tweede en vierde zondag van elke maand (september gesloten) Aanvraag groepsbezoeken: tel. 03 230 82 90

openingsuren Het museum is open van 15 april tot en met 15 oktober. Op zaterdag, zondag en feestdagen kan u het bezoeken van 14 tot 17.30 uur. tarieven volwassenen: 2,50 euro 60-plussers: 1,25 euro kinderen (-12 jaar): gratis Onder voorbehoud sluit het museum tijdelijk wegens restauratiewerken.

In het district Berchem vinden wekelijks vier markten plaats: • dinsdag van 8 tot 13 uur in de Filip Williotstraat 10 • donderdag van 8 tot 13 uur in de Villegasstraat 11 • vrijdag van 8 tot 13 uur in de Zillebekelaan 12 • zaterdag van 8 tot 13 uur in de Villegasstraat 11

Jaarlijkse feesten en evenementen Alles wat er in het district georganiseerd wordt, vindt u terug op www.berchem.be. Hou ook het stadsmagazine De Nieuwe Antwerpenaar in de gaten. Daarin staat

Infogids | district Berchem

HET ZOLDERMUSEUM 14 Berchem heeft een museum over zijn eigen geschiedenis. U kan er kennismaken met kleine en grote verhalen van Berchem. U kan het Zoldermuseum in de Schaliënhoeve – de laatste hoeve van Berchem – individueel of in groep bezoeken. Naast de vaste collectie in het Zoldermuseum breidt de Kring voor Heemkunde

Markten

19


een UIT-kalender met specifieke informatie over Berchem. De Nieuwe Antwerpenaar zit twee keer per maand gratis in uw brievenbus.

Fietsroutes en wandelingen Volgende fiets- en wandelroutes lopen door Berchem en zijn zeker een uitstap waard: - Wandeling Zurenborg: wandeling in de Cogels-Osylei en haar zijstraten. Ontdek er tientallen burgerhuizen uit de belle ĂŠpoque. - Groene route: parkroute door Berchem (9 kilometer) - fiets- of wandelroute - Meroderoute: historische route met als rode draad de strijd in Berchem anno 1830 (11 kilometer) - fietsroute - Brialmontroute: een fietstraject dat in grote lijnen de Fortengordel ten Oosten van de ring volgt (40 kilometer) - fietsroute - Van binnen en van buiten - Herbeleef de Berchemse stadspoorten: cultuurhistorische route langs de verdwenen Berchemse poorten en restanten van de Brialmontomwalling in Berchem - wandel- en fietsroute - Loopparcours in het Brilschanspark: u wisselt boskiezel af met asfalt (1000 meter) - Loopparcours in park Wolvenberg: zandpaden in natuurgebied (1100 meter)

Infogids | district Berchem

In het districtshuis kan u terecht voor kaarten en brochures met meer informatie over de routes.

20

Een sfeervol beeld van de wijk in Zurenborg


Het natuurgebied De Wolvenberg

Infogids | district Berchem

21


Het districtshuis met kunstwerk 'Panic Zone' van Boy Stappaerts

Infogids | district Berchem

Districtshuis

22


Districtshuis

04

De stad Antwerpen en het district Berchem hechten groot belang aan een klantvriendelijke dienstverlening. Uw eerste aanspreekpunt is altijd het districtshuis. U kan er dicht bij huis terecht voor de diensten van de stad. In de infowinkels van het districtshuis vindt u onder meer folders, brochures, boeken en afvalzakken.

www.antwerpen.be onder de rubriek ‘leven’. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de producten die het meest gevraagd worden in het Berchemse districtshuis. Voor producten die u moet betalen, vragen wij u zoveel mogelijk bancontact te gebruiken. In het districtshuis is er ook een Postpunt.

Ann De Potter is bestuurscoördinator. Zij staat aan het hoofd van de Berchemse districtsadministratie.

Het e-loket

Districtshuis Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 11 fax 03 338 40 76 district.berchem@stad.antwerpen.be www.berchem.be

openingsuren districtshuis 47 van maandag tot vrijdag van 9 tot 15 uur donderdagavond van 17 tot 19 uur tijdens de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus is er geen avondopening voorzien alle diensten zijn gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Loketdiensten in het districtshuis In het districtshuis kan u terecht voor verschillende diensten en documenten. U vindt het volledige overzicht terug op

Verschillende diensten van de stad zijn ook via de computer bereikbaar. Via het e-loket kan u met de computer documenten of subsidies aanvragen, uw kinderen inschrijven voor de stedelijke sportkampen of uw beroep registreren. Veel formulieren kan u onmiddellijk online invullen en verzenden. Andere formulieren kan u thuis afdrukken en opsturen of meebrengen naar het loket. Daarnaast kan u ook gebruik maken van een aantal interactieve diensten met elektronische identiteitskaart-identificatie. Uw gegevens worden dan automatisch ingevuld. Het volledige overzicht van alle diensten via het e-loket vindt u terug op de website www.antwerpen.be. Klik bovenaan op ‘e-loket’.

Elektronische identiteitskaart Als uw identiteitskaart (eID) moet vernieuwd worden, krijgt u thuis een oproepingskaart. Met die oproeping gaat u naar het districtshuis, waar u de aanvraag ondertekent. U brengt ook een pasfoto mee die voldoet aan de voorschriften. 23


Twee tot vier weken later ontvangt u thuis de pin- en pukcode van uw nieuwe identiteitskaart. Breng deze codes en uw oude identiteitskaart mee naar het districtshuis. U kan de elektronische identiteitskaart ook met een spoedprocedure aanvragen. De leveringstermijn is dan twee tot drie dagen. Elektronische identiteitskaart normaal: 17 euro dringend: 123 euro zeer dringend: 187 euro meebrengen: - uw oproepingskaart - uw oude identiteitskaart - een recente pasfoto

vanuit een andere locatie binnen de stad Antwerpen, dan kan u uw adreswijziging ook aangeven op een ander districtshuis of stadskantoor. Adreswijziging gratis meebrengen: - de elektronische identiteitskaarten en de pincode van alle leden van het gezin - het inschrijvingsbewijs van de auto, zodat dit meteen kan worden aangepast

Uittreksel uit het strafregister Kids-ID Gaat u met uw kinderen - jonger dan twaalf jaar en met Belgische nationaliteit - naar het buitenland, vraag dan tijdig een KidsID aan. U komt samen met uw kindje en een officiĂŤle pasfoto naar het districtshuis. Na twee tot drie weken is de Kids-ID klaar. Kids-ID normaal: 3 euro dringend (3 dagen): 106 euro zeer dringend (2 dagen): 170 euro

Infogids | district Berchem

meebrengen: - u komt samen met uw kind - een recente pasfoto van uw kind - een identiteitsstuk van uw kind (pasje van bij de geboorte)

24

Adreswijziging Bent u pas in Berchem komen wonen? Dan moet u daarvan binnen de acht werkdagen nadat u op uw nieuw adres woont aangifte doen. Als u naar Berchem verhuist

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus uw eventuele strafrechtelijke verleden. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Er zijn twee soorten uittreksels. Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Model 2 vraagt u aan om een activiteit uit te oefenen die valt onder een van volgende themagebieden: - opvoeding - psycho-medisch-sociale begeleiding - hulpverlening aan de jeugd - kinderbescherming - animatie - begeleiding van minderjarigen U kunt dit document ook aanvragen via het e-loket. Uittreksel uit het strafregister gratis of 3,75 euro afhankelijk van de reden van aanvraag meebrengen: - identiteitskaart


Wettigen handtekening Sommige diensten vragen om een geplaatste handtekening op een document geldig te laten verklaren of te laten wettigen. Deze wettiging bevestigt dat de handtekening wel degelijk aan de eigenaar toebehoort. Het verzekert de echtheid van de handtekening maar nooit de inhoud van het voorgelegde stuk. Voor een wettiging moet u het document met de handtekening en uw identiteitskaart meebrengen. Indien u een handtekening voor iemand anders geldig wil laten verklaren, dan moet u de identiteitskaart van deze persoon meebrengen. Handtekening wettigen 2,50 euro voor gerechtelijke doeleinden kosteloos voor sociale doeleinden meebrengen: - geldig te verklaren document(en) - identiteitskaart

Reispas (of paspoort)

Reispas minderjarigen normaal: 41 euro dringend: 210 euro meebrengen: - uw identiteitskaart - twee recente en identieke pasfoto’s - eventueel uw oude reispas

Rijbewijs Voor het besturen van een bromfiets, moto, auto, vrachtwagen of autobus moet u in het bezit zijn van een rijbewijs. Om dit te behalen moet u eerst slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen bij een erkend centrum voor rijexamens. Nadat u geslaagd bent voor uw praktisch rijexamen, kan u uw rijbewijs afhalen in het districtshuis. Ook voor uw voorlopig rijbewijs kan u terecht in het districtshuis. Bij verlies of diefstal kan u er ook terecht voor een duplicaat nadat u aangifte deed bij de politie. Eerste rijbewijs: 16 euro Voorlopig rijbewijs: 9 euro meebrengen: - uw identiteitskaart - twee recente, identieke pasfoto’s - een behoorlijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum - eventueel het oude rijbewijs bij verandering van rijbewijscategorie - eventueel een medisch attest van de geneesheer na nieuw medisch onderzoek Duplicaat rijbewijs: 11 euro Duplicaat voorlopig rijbewijs: 7,5 euro meebrengen: twee recente, identieke pasfoto’s bewijs van aangifte verlies of diefstal

Infogids | district Berchem

Als u naar het buitenland wil reizen, heeft u mogelijk een paspoort nodig. De reglementeringen verschillen van land tot land. Om te weten welke reisdocumenten u nodig heeft, kan u surfen naar de website van de federale overheid of neemt u contact op met de ambassade of consulaat van het land van bestemming die u op dezelfde website vindt (www.diplomatie.be). U vraagt uw reispas aan in het districtshuis minimum veertien dagen voor uw vertrek. Elke aanvrager dient bij de aanvraag persoonlijk aanwezig te zijn. Een paspoort is vijf jaar geldig en kan niet verlengd worden. Wanneer uw paspoort niet meer geldig of bruikbaar is en u een paspoort nodig heeft, moet u het oude inleveren. Een spoedprocedure is mogelijk, maar is opmerkelijk duurder.

Reispas meerderjarigen normaal: 83,50 euro dringend: 252,50 euro

25


Bewonerskaart In de zones waar bewonersparkeren geldt, kunnen bewoners gratis parkeren in de buurt van hun woning. U kan maximum twee bewonerskaarten per adres aanvragen. U kan één bewonerskaart per adres aanvragen in het districtshuis. Als u nog niet gedomicilieerd bent op uw nieuw adres, kan u een tijdelijke bewonerskaart aanvragen. Hiervoor moet u wel in het bezit zijn van een aanvraag tot adreswijziging. Bewonerskaart gratis meebrengen: - uw identiteitskaart - een fotokopie van het roze inschrijvingsbewijs van de wagen waarvoor u een kaart aanvraagt - is de wagen niet op uw naam ingeschreven? Bekijk dan de verschillende mogelijkheden op de website www.parkereninantwerpen.be - eigenaars van een lichte vrachtwagen of kampeerwagen brengen een kopie mee van het identificatie bewijs waaruit blijkt dat het gewicht van het voertuig minder is dan 3 500 kilogram.

meegeeft. De aangifte moet plaatsvinden in het district waar een van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven. U kan dus enkel in Berchem huwen als u of uw partner hier woont. Woont u beiden in Berchem, dan bent u verplicht hier te trouwen. Tijdens de laatavondopening kan u enkel op afspraak terecht. Huwelijksaangifte: gratis trouwboekje: 15 euro huwelijk op dinsdag, vrijdag of zaterdag: gratis huwelijk op maandag, woensdag en donderdag: 124 euro meebrengen huwelijksaangifte: - geboorteakte van beide partners (Belgen) - niet Belgen: ook bewijs van wetgeving, nationaliteit, ongehuwde staat en woonst, legalisatie of apostille en vertaling bij voorkeur in het Nederlands of een van de twee andere officiële landstalen meebrengen huwelijk: - identiteitskaart beide partners - twee getuigen

Aanvraag Belgische nationaliteit

Infogids | district Berchem

Huwelijk en huwelijksaangifte

26

De huwelijksaangifte is de verklaring van twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden veertien dagen (de verplichte wachttijd) na de aangifte en ten laatste zes maanden na deze twee weken wachttijd. Bijvoorbeeld: het is vandaag 20 maart. U kan in dat geval ten vroegste huwen op 3 april en ten laatste op 3 oktober. U kiest uw huwelijksdatum binnen deze termijnen op het moment van de huwelijksaangifte. De aangifte kan gebeuren door een partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht

Niet-Belgen die Belg willen worden, moeten in het districtshuis van de woonplaats een dossier laten samenstellen. Dit is het nationaliteitsdossier. Voor de juiste informatie over deze complexe wetgeving kan u terecht bij de medewerkers van het districtshuis. Aanvraag Belgische nationaliteit Het opstarten van een nationaliteitsdossier is altijd gratis. Voor de bijgevoegde documenten, moet u soms zegelrecht betalen. meebrengen: - uw verblijfsvergunning


Pensioen

Klantenteam

Als werknemer in de privĂŠsector of als zelfstandige ondernemer heeft u recht op een pensioen. Dat kan op de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar of vervroegd vanaf 60 jaar mits een loopbaan van minstens 35 jaar. Een rustpensioen kan u aanvragen bij de dienst sociale zaken in het districtshuis. Die stuurt uw aanvraag door naar de Rijksdienst voor Pensioenen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Werkt u in een openbare dienst? Dien uw pensioenaanvraag dan in bij uw werkgever. Kan u niet persoonlijk komen? Dan mag u zich laten vertegenwoordigen door een andere persoon die uw identiteitskaart en volmacht meebrengt. Het volmachtformulier kan u in het districtshuis krijgen, waar u het vooraf telefonisch kan aanvragen. Ook met vragen kan u terecht bij de medewerkers van de dienst sociale zaken in het districtshuis.

Hebt u vragen in verband met het district? Bijvoorbeeld over het onderhoud en de herstelling van voetpaden of het wegdek, over groen, sluikstort of de dienstverlening aan de loketten? Het Berchemse klantenteam helpt u graag verder.

Pensioen gratis

Eenvoudige meldingen geeft het klantenteam door aan de technische diensten. Voor complexere klachten overleggen zij met verschillende stadsdiensten. Het districtscollege bespreekt vragen of suggesties over het beleid. De klantverantwoordelijke contacteert u achteraf met mogelijke oplossingen. U kan het klantenteam op verschillende manieren contacteren: telefonisch, schriftelijk, per e-mail, via een meldingskaart of persoonlijk aan de balie van het districtshuis.

klantenteam districtshuis Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 15 klm.be@stad.antwerpen.be

meebrengen: - uw identiteitskaart

Sociale infopunten Geboorteakte

Geboorteakte gratis meebrengen: - uw identiteitskaart

Infogids | district Berchem

In een geboorteakte staan alle gegevens over de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Voor gegevens over geboortes in Berchem kan u terecht in elk districtshuis.

Op zoek naar informatie over kinderbijslag? Kan ik zomaar ontslagen worden? Heb ik recht op een sociale woning? Wie kan mijn bejaarde ouders thuis verplegen? U hebt vragen, maar u weet niet waar u ze kan stellen? U hebt hulp nodig, maar u weet niet wie die kan bieden? Het Sociaal Infopunt biedt de oplossing. In Berchem vindt u ondermeer sociale infopunten in het districtshuis en in het Sociaal Centrum van het OCMW. Een volledige lijst van de Sociale infopunten vindt u op www.berchem.be.

27


Sociaal Infopunt districtshuis Dienstencentrum Ten Gaarde Boomgaardstraat 37A | Berchem 2018 Antwerpen150 | 2600 Berchem Grotesteenweg tel. 03 338 292 40 37 59 30 sociaal.infopunt@stad.antwerpen.be dc.tengaarde@ocmw.antwerpen.be Sociale -infopunten bij ziekenfondsen OCMW Sociaal Centrum Berchem en mutualiteiten148 | 2600 Berchem Grotesteenweg tel. 03 338 49 00 ACV-kantoor sc.berchem@ocmw.antwerpen.be Grotesteenweg 55 | 2600 Berchem tel. 078 15 20 58 Huize Berchem Dienstencentrum Driekoningenstraat 1 | 2600 Berchem CM-kantoor tel. 03 338 49 30 Dianalaan 176 | 2600 Berchem dc.huizeberchem@ocmw.antwerpen.be tel. 03 230 26 10 Dienstencentrum Ten Gaarde CM-kantoor Boomgaardstraat 37A Grotesteenweg 2018 Antwerpen70 | 2600 Berchem 285 37 97 30 00 tel. 03 292 dc.tengaarde@ocmw.antwerpen.be De Voorzorg Gitschotellei 168 | 2600 Berchem Sociale infopunten bij ziekenfondsen tel.mutualiteiten 03 270 48 30 of 03 270 48 35 en De Voorzorg ACV-kantoor Statiestraat 79 |55 2600 Berchem Grotesteenweg | 2600 Berchem tel. 03 078286 15 90 20 65 58 of 03 239 59 51 Onafhankelijk Ziekenfonds CM-kantoor Grotesteenweg Berchem Dianalaan 176 | 164 2600| 2600 Berchem tel. 15 30 tel. 078 03 230 26 94 10 CM-kantoor Grotesteenweg 70 | 2600 Berchem tel. 03 285 97 00

Infogids | district Berchem

De Voorzorg Gitschotellei 168 | 2600 Berchem tel. 03 270 48 30 of 03 270 48 35

28

De Voorzorg Statiestraat 79 | 2600 Berchem tel. 03 286 90 65 of 03 239 59 51 Onafhankelijk Ziekenfonds Grotesteenweg 164 | 2600 Berchem tel. 078 15 30 94 In het dienstencentrum worden de senioren verwend met een lekkere maaltijd


Het districtshuis van Berchem

Infogids Infogids | district Berchem

29


Een gezellig onderonsje tussen de bewoners van de Potvlietlaan

Infogids | district Berchem

Aanspreekpunt in uw wijk

30


Aanspreekpunt in uw wijk

Stedelijk wijkoverleg Aanspreekpunt voor bewoners Communicatie tussen de bewoners en het beleid is niet altijd gemakkelijk. De grootte van het district maakt de communicatie vaak algemeen, en de boodschap is niet altijd echt van toepassing op uw straat of wijk. Daarom organiseert het stedelijk wijkoverleg communicatie op maat tussen het district Berchem, de stad en de bewoners. Het stedelijk wijkoverleg betrekt de bewoners zoveel mogelijk bij het beleid door te informeren, antwoorden te geven of zelf vragen te stellen aan bewoners. Inspraak- en informatiekanaal Het stedelijk wijkoverleg verzamelt uw vragen en klachten en legt ze bij het juiste beleidsniveau op tafel. Het treedt op als een tussenpersoon tussen bewoners en bestuur. Het districts- en stadsbestuur gebruiken het stedelijk wijkoverleg ook in de andere richting, om plannen en beslissingen aan de bewoners uit te leggen. Het stedelijk wijkoverleg organiseert zo een samenwerking tussen bewoners en beleid, om van de buurt een omgeving te maken waar u graag en goed woont. Het stedelijk wijkoverleg wil - de meningen van de bewoners verzamelen en de signalen uit de wijk doorgeven, - u informeren over de beleidskeuzes. Meer informatie over wat het stedelijk wijkoverleg precies doet, vindt u op de website www.berchem.be, onder de rubriek ‘wijken en openbare werken’.

05

Stedelijk wijkoverleg Berchem districtshuis Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 16 wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be

Buurtsecretariaat Als vrijwilliger kan u voor de administratie van uw vereniging of de organisatie van activiteiten terecht bij het buurtsecretariaat van Berchem. Het bestaat uit drie werkplekken met internet en telefoonaansluiting en een vergaderlokaal voor maximum acht personen. Verschillend secretariaatsmateriaal, zoals een scan- en kopieermachine, snijmachine, een lamineerapparaat, staan er tot uw beschikking. U kan er ook vrijwilligers van andere verenigingen ontmoeten. Inschrijven kan via een online aanvraagformulier of onderstaande gegevens. Buurtsecretariaat Buurtcentrum Posthof Patriottenstraat 62 | 2600 Berchem Nele Verschelden gsm 0474 55 18 44 buurtsecretariaat@stad.antwerpen.be www.antwerpen.be

31


Opsinjoren

Opsinjoren Appelstraat 58 | 2140 Borgerhout tel. 03 294 12 14 opsinjoren@stad.antwerpen.be www.antwerpen.be/opsinjoren

Buurttoezicht De buurttoezichters zijn de vertrouwenspersonen van de wijk. Ze zijn herkenbaar aan hun groene uniform en zijn dagelijks aanwezig en aanspreekbaar in uw straat, op uw plein of in het sociaal wooncomplex waar u woont.

Infogids | district Berchem

Opsinjoren ondersteunt op een gepaste manier initiatieven van bewoners. Een propere woonomgeving met overal bloemen en planten, keuvelende buren en spelende kinderen... het kan in elke straat! Daarnaast ondersteunt Opsinjoren alle initiatieven waardoor bewoners in een straat elkaar beter leren kennen. Dat kunnen zomer- en winterfeesten zijn, de jaarlijkse lentepoets of cultuurstraten. Opsinjoren zorgt dan voor logistieke en financiĂŤle ondersteuning en de contactpersoon van Opsinjoren staat altijd klaar met tips en praktische hulp.

32

Gezellig samenzijn in buurtcentrum Posthof


De buurttoezichters onderhouden contact met alle bewoners in de wijk. Ze bemiddelen bij problemen of conflicten. Ze informeren de bewoners over de leefregels en de reglementen en controleren of iedereen de reglementen naleeft. Ze houden toezicht op pleinen en straten, binnenplaatsen van sociale wooncomplexen en tijdens buurtactiviteiten zoals Muziek in de Wijk of acties van Opsinjoren. Buurttoezicht Zuid Boomsesteenweg 379 2020 Antwerpen tel. 03 248 51 89 buurttoezicht.zuid@stad.antwerpen.be

met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Posthof neemt initiatief met projecten op vlak van tewerkstelling, welzijn en jeugd. De werking steunt op heel wat partnerorganisaties zoals ook het district. Samen willen ze mensen met minder kansen een volwaardige plaats geven in deze samenleving. Buurtwerk Posthof vzw Patriottenstraat 62 | 2600 Berchem tel. 03 218 80 43 fax 03 218 61 73 posthof@skynet.be www.buurtcentrum-posthof.be

Buurtregie Het leven in uw buurt kan wel eens verstoord worden. Vandalisme, burenruzies, nachtlawaai en agressie zijn meestal de boosdoeners. Bij zulke problemen treedt de buurtregisseur op. Hij zoekt in overleg met buurtverenigingen en officiĂŤle diensten naar oplossingen voor problemen die de sfeer in wijk verpesten. De buurtregisseur verzamelt en verdeelt informatie en onderneemt actie zodat de buurt veilig, proper en gezellig blijft.

Het gezellige binnenpleintje van Posthof

Buurtregisseur Piet Heylen Statiestraat 5 | 2600 Berchem piet.heylen@stad.antwerpen.be

Buurtcentrum Posthof is een ontmoetingscentrum voor Berchemnaars. Het heeft een zeer duidelijke missie: Posthof creĂŤert meer mogelijkheden voor kansengroepen en draagt actief bij aan een positieve samenleving. Het buurtcentrum vertrekt van talenten en mogelijkheden, steeds

Infogids | district Berchem

Buurtcentrum Posthof

33


Ambiance met muziekgroep: The Dump Brothers

Infogids | district Berchem

Cultuur

34


Cultuur

Cultuurantenne Hebt u een vraag over cultuur? De cultuurantenne is uw aanspreekpunt! De cultuurantenne houdt zich bezig met het cultuurleven, ondersteunt culturele initiatieven en geeft advies over het lokale cultuurbeleid. Cultuurantenne Berchem Driekoningenstraat 126 2600 Berchem tel. 03 286 88 34 cultuurantenne.berchem@ stad.antwerpen.be www.berchem.be

Cultuurcentrum Berchem

48

Het cultuurcentrum Berchem is een open cultuurhuis met liefde voor kunst, met zin voor onzin, met focus op de buurt, met aandacht voor diversiteit en met veel goesting om haar programma met zoveel mogelijk mensen te delen. Cultuurcentrum Berchem serveert naast kwalitatieve dans- en (jeugd)theatervoorstellingen ook een luik muziek en een portie humor. Door een nauwe samenwerking met kunstencentrum Moussem plaatst het cultuurcentrum Berchem diversiteit centraal in haar werking. Cultuurcentrum Berchem werkt intensief samen met het district, buurtcentrum Posthof, Vormingplus, jeugdcentrum Den Eglantier, de cultuur- en seniorenraad, de bibliotheken en de academies. Cultuurcentrum Berchem heeft verschillen-

06

de zalen die u aan democratische prijzen kan huren. Maar het cultuurcentrum wil u vooral verstrooien, prikkelen, doen nadenken, doen huilen en doen lachen. Cultuurcentrum Berchem Driekoningenstraat 126 2600 Berchem tel. 03 286 88 20 ccberchem@stad.antwerpen.be www.ccberchem.be openingsuren het onthaal is open van woensdag tot en met vrijdag van 10 tot 16 uur gesloten tijdens de kerstvakantie en vier weken in de zomervakantie (voor de meest recente openingsuren, kijkt u het best op de website)

Cultuurraad De Berchemse cultuurraad verzamelt leden van culturele verenigingen, deskundigen en mensen die in de culturele sector werken. De cultuurraad geeft advies aan het districtsbestuur en de stedelijke cultuurraad en heeft inspraak bij de uitvoering van het cultuurbeleid. De cultuurraad organiseert ook zelf enkele culturele evenementen. Cultuurantenne Berchem Driekoningenstraat 126 2600 Berchem tel. 03 286 88 34 cultuurantenne.berchem@ stad.antwerpen.be 35


Subsidies Het district Berchem heeft vier soorten cultuursubsidies: - werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen, - subsidies voor gemeenschapsvormende projecten, - status en toelage voor een geprivilegieerde vereniging, - subsidie voor een culturele activiteit ten voordele van een goed doel. U kan de reglementen van de cultuursubsidies nalezen op de cultuurpagina van www.berchem.be. Zo weet u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Wie een zaal ter beschikking stelt aan verenigingen aan niet-commerciÍle tarieven, kan daarvoor een subsidie krijgen. VZW’s, stichtingen of onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse overheid kunnen hun aanvraag richten aan het districtscollege van Berchem. De aanvraag moet uiterlijk 30 april toekomen op het districtshuis (via aangetekende zending of mits afgifte tegen ontvangstbewijs). Voor meer info over de aanvragen en de voorwaarden van de toelage kan u terecht in het districtshuis. Ook de stad heeft verschillende subsidies. districtsbestuur Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 11 fax 03 338 40 76 district.berchem@stad.antwerpen.be www.berchem.be

Boekenwurmen halen hun hartje op in de Berchsemse bibliotheken

Bibliotheken De stad heeft in Berchem maar liefst drie bibliotheken, in drie verschillende wijken van het district. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. U kan er lezen of materiaal lenen, studeren of gebruik maken van alle beschikbare media. Voor minder mobiele inwoners van Berchem staat de ploeg van Bib aan huis klaar.

Infogids | district Berchem

Bibliotheek De Poort 15 Willem Van Laarstraat 15-17 2600 Berchem tel. 03 286 43 50 bib.depoort@stad.antwerpen.be

36

openingsuren dinsdag van 10 tot 20 uur woensdag van10 tot 20 uur donderdag van 10 tot 20 uur vrijdag van 10 tot 17 uur zaterdag van 10 tot 17 uur


Bibliotheek Groenenhoek 16 Turkooisstraat 18 | 2600 Berchem tel. 03 230 05 41 bib.groenenhoek@stad.antwerpen.be openingsuren dinsdag van 10 tot 18 uur woensdag van 10 tot 20 uur donderdag van 10 tot 18 uur Bibliotheek Hedera 17 Lodewijk De Koninckstraat 10 2600 Berchem tel. 03 281 79 15 bib.hedera@stad.antwerpen.be openingsuren woensdag van 10 tot 18 uur donderdag van 14 tot 18 uur De bibliotheken zijn toegankelijk tot een kwartier voor sluitingstijd. Opgelet: voor de meest recente openingsuren telefoneert of mailt u het best. Of kijkt u even op de website. Zo staat u nooit voor een gesloten deur!

Opleidingen voor +18-jarigen Beeldhouwen, binnenhuiskunst, boekkunst, digitaal beeldende vorming, juweelontwerpen, glaskunst, grafische vormgeving, grafiek, initiatie tekenen, keramiek, mode, schilderkunst, tekenkunst, theaterkostuum, toegepaste grafiek. Na het beëindigen van de volledige cyclus hogere graad (tien uur/week gedurende vier jaar of acht uur/week gedurende vijf jaar) en de specialisatiegraad (acht uur/ week gedurende twee jaar), behaalt de student een kwalificatiegetuigschrift van het Deeltijds Kunstonderwijs, Beeldende Kunst, erkend door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Jeugdateliers Voor kinderen zijn er jeugdateliers op verschillende wijklocaties. Jongeren kunnen zowel manueel als digitaal hun creativiteit de vrije loop laten in de jongerenacademie: • Jeugdatelier voor kinderen van zes tot elf jaar, • Beeldende vorming voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar, • Digitaal beeldende vorming voor jongeren van veertien tot zeventien jaar.

Academies Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete 18 Frans Van Hombeeckplein 29 2600 Berchem tel. 03 292 63 00 fax 03 292 63 19 acad.beeld.berchem@stad.antwerpen.be www.academieberchem.be openingsuren maandag tot vrijdag van 18 tot 20 uur woensdag van 13 tot 16 uur zaterdag van 9 tot 12 uur inschrijvingen tot eind september

Infogids | district Berchem

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete Hebt u artistieke prikkels? In de Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete kan u kiezen uit een waaier van vijftien verschillende artistieke opleidingen voor volwassenen. Deze worden ’s avonds, overdag of in het weekend gegeven en zijn voor iedereen toegankelijk. Naast het aanleren van de technische kant van het metier, worden de studenten ook gestimuleerd om hun creativiteit ten volle te ontplooien. Een degelijke infrastructuur zorgt voor voldoende mogelijkheden binnen elke afdeling. Veel studenten grijpen hiermee een nieuwe kans en doen een nieuwe beroepskeuze.

37


(basgitaar, contrabas, elektrische gitaar, piano/keyboard, saxofoon, slagwerk, zang) en wereldmuziek (ud, saz). Voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar lagere school is er muziekinitiatie. Woord • Van acht tot elf jaar: algemene verbale vorming • Van twaalf tot veertien jaar: twee jaar voordracht en drama en één jaar voordracht en toneel • Vanaf vijftien jaar: kiezen uit toneel, voordracht of welsprekendheid.

Leerlingen uit de Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst geven het beste van zichzelf

Infogids | district Berchem

Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst Berchem De Academie van Berchem heeft twee richtingen: een voor muziek en een voor woord. Beide richtingen zijn toegankelijk voor leerlingen vanaf acht jaar (of derde jaar lagere school).

38

Muziek • Jongeren: eerste jaar notenleer (2,5 uur per week), vanaf het tweede jaar komt er een uur instrument bij. • Volwassenen (vanaf vijftien jaar) beginnen onmiddellijk met een instrument. De keuze is bijzonder uitgebreid. U kan in Berchem accordeon, piano, orgel, altviool, cello, contrabas, viool, folkgitaar, gitaar, blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet, piccolo, saxofoon, zang, kopers (trompet, trombone, tuba, bugel, cornet, hoorn, althoorn) en slagwerk leren. Naast de klassieke opleiding is er ook een afdeling jazz en lichte muziek

Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst Berchem 19 Willem Van Laarstraat 15-17 2600 Berchem tel. 03 286 43 63 fax 03 286 43 68 acad.muziek.berchem@stad.antwerpen.be www.samwberchem.be openingsuren maandag, dinsdag en donderdag van 16 tot 20 uur woensdag van 14 tot 20 uur vrijdag van 16 tot 19 uur inschrijvingen tot eind september

Feestzaal Rubens Op zoek naar een geschikte ruimte voor een evenement? Zaal Rubens staat ter beschikking van erkende verenigingen binnen en buiten Antwerpen. Het biedt plaats voor vergaderingen, concerten, feesten, theatervoorstellingen of andere activiteiten. Wil u navragen of de zaal beschikbaar is op een door u gekozen datum, dan kan u contact opnemen met het district. Zaal Rubens reserveren kan via www.berchem.be/zaalrubens. Daar vindt u ook het tarief en het reglement terug.


Een glimp van de schouwburg in het cultuurcentrum Feestzaal Rubens 49 Statiestraat 175 | 2600 Berchem info en boekingen Districtshuis Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 08 zaal.rubens@stad.antwerpen.be www.berchem.be/zaalrubens

Netwerk Ontmoetingsruimte Wie een activiteit of feest wil organiseren, of een hobby wil beoefenen, moet daarvoor op zoek naar een geschikte zaal in de buurt. Om die zoektocht eenvoudiger te maken, willen de eigenaars van zalen hun ontmoetingsruimten zoveel mogelijk open stellen voor buurtbewoners en verenigingen. Om dit te realiseren startte in juni 2009 het proefproject Netwerk Ontmoetingsruimte in Berchem. Medewerkers staan klaar om uw aanvraag in detail te bekijken en een voorstel op maat te geven. Districtshuis Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem openingsuren maandag en woensdag: 9 tot 12 uur donderdag: 17 tot 19 uur tel. 03 338 40 11 ontmoetingsruimte@stad.antwerpen.be

Infogids | district Berchem

39


Enkele jongeren leven zich uit tijdens een partijtje voetbal

Infogids | district Berchem

Sport

40


Sport

Sportantenne U wil meer aan sport doen, maar weet niet waar naartoe in Berchem? U vindt dat het sportpleintje in uw buurt een opknapbeurt kan gebruiken? U hebt een vraag over een sportsubsidie? Of u wil advies bij het opstarten van een sportief project? De sportantenne van Berchem helpt u graag verder. Daarnaast ondersteunt de sportantenne het districtsbestuur en de sportraad bij het coรถrdineren en promoten van sport in Berchem. Dat kan door activiteiten op te zetten of andere organisaties te steunen bij het uitwerken van projecten. Sportantenne Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 53 sportantenne.berchem@ stad.antwerpen.be

Stedelijke sportcentra Berchem heeft een zeer groot en divers aanbod aan sportaccommodaties voor zowel de individuele sporter als de clubs. Sportcentrum Het Rooi In Het Rooi kan u terecht voor voetbal, badminton, tennis, basketbal, handbal, korfbal, volleybal, zaalvoetbal en petanque. In de turnzaal kan u turnen, schermen, tafeltennis spelen, gevechtssporten uitoefenen, dansen, petanque spelen en conditieturnen.

07

Sportcentrum het Rooi 20 Berchemstadionstraat 73 2600 Berchem tel. 03 239 66 10 fax 03 239 63 59 marc.delrue@stad.antwerpen.be

Sporthal Koninklijk Atheneum Berchem U kan in deze sporthal terecht voor badminton, baseball, basketbal, gehandicaptensport, handbal, korfbal, tennis, volleybal. Sporthal Koninklijk Atheneum 21 Uitbreidingstraat 246 | 2600 Berchem tel. 03 219 51 43 vera.zeitzen@stad.antwerpen.be

Sporthal Brilschans U kan in deze sporthal terecht voor badminton, baseball, basketbal, handbal, korfbal, tennis en volleybal. Sporthal Brilschans 22 Lodewijk Van Sullstraat 2600 Berchem tel. 03 219 51 43 vera.zeitzen@stad.antwerpen.be

Sportzwembad Groenenhoek Dit sportcomplex beschikt over een 25-meter zwembad en een instructiebad van veertien op negen meter en is heel geschikt voor scholen en clubs. 41


Sportzwembad Groenenhoek 23 Orpheusplein 1 | 2600 Berchem tel. 03 292 91 80 zwembad.groenenhoek@ stad.antwerpen.be openingsuren maandag van 12 tot 13.30 uur woensdag van 12 tot 13.30 uur vrijdag van 12 tot 13.30 uur zaterdag van 13 tot 18 uur Tijdens de vakantieperiodes kunnen de openingsuren wijzigen.

Andere sportcentra Ludo Coeckstadion 24 Koninklijk Berchem Sport 2004 vzw Berchemstadionstraat 75 | 2600 Berchem www.berchemsport.be

Parochiecentrum Groenenhoek 25 Aanbod: badminton, zaalvoetbal, volleybal, basketbal, dans. Helderstraat 57 | 2600 Berchem reservatie: tel. 03 230 47 37 (Roger Laermans, liefst na 18 uur) www.pcgroenenhoek.be/sportzaal

Pleintjes als ideale sportlocatie Wijk Oud-Berchem - Schelpstraat 39 - Wasstraat 40 - Frans Van Hombeeckplein 41 - de Villegaspark in de Uitbreidingsstraat

42

Wijk Nieuw Kwartier Oost - Brilschanspark aan de Marcel Aubertinlaan 43 Wijk Groenenhoek - Potvlietlaan 37 - Apolloplein 35 - Het Prieel 32 - Ploegsteertplein 62

Infogids | district Berchem

Zwembad Groenenhoek

42


Sportraad

Tijdens de scholensportdag beleeft de jeugd veel pret!

De Berchemse sportraad is een adviesraad en geeft mee vorm aan het sportbeleid van het district. Vertegenwoordigers van verschillende Berchemse sportclubs maken er deel van uit. Elke Berchemse sportclub kan op eenvoudig verzoek aansluiten. De sportraad waakt over een goede samenwerking tussen het district, de sportdienst en de sportraad, door te overleggen met alle actoren op sportvlak. Verder stimuleert de sportraad de organisatie van activiteiten in samenwerking met clubs, de sportdienst en het district. Sportraad Berchem Rudy Condes voorzitter sportraad Berchem Florent Bauduinstraat 27 2600 Berchem tel. 03 230.30.83 sportraad.berchem@skynet.be www.sportraadberchem.be

Subsidies Het district Berchem voorziet in haar jaarlijkse begroting geld om de verenigingen die erkend zijn door de Berchemse sportraad financieel te ondersteunen bij de opleiding voor trainer jeugdsport.

Infogids | district Berchem

Sportantenne Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 53 sportantenne.berchem@ stad.antwerpen.be

43


Ook de straat is een leuk speelterrein voor kinderen

Infogids | district Berchem

Jeugd

44


Jeugd

Jeugddienst

50

De jeugddienst, dat is... - leuke en uitdagende activiteiten, - Grabbelpas, SWAP, knutselatelier Handige Handjes, buitenspeeldagen, - een luisterend oor voor kinderen en jongeren, - ondersteuning voor jeugdverenigingen, jongeren en jeugdraad Berchem, - de informatieplek bij uitstek, - de uitvoerder voor het speelruimtebeleid. Vraag op de jeugddienst ook naar de jeugdbrochures. Jeugddienst Berchem Lange Pastoorstraat 28 2600 Berchem tel. 03 239 14 86 jeugddienst.berchem@ stad.antwerpen.be www.jeugd.antwerpen.be www.berchem.be openingsuren maandag en dinsdag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur donderdag en vrijdag van 12.30 tot 16.30 uur

Jeugdraad De jeugdraad van het district Berchem is de officiĂŤle spreekbuis van jongeren en geeft advies aan het districtsbestuur en de stedelijke jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit geĂŤngageerde jongeren. Dat kunnen

08

zowel individuele jongeren zijn als leiders en leidsters van Berchemse jeugdverenigingen. De jeugdraad komt op voor de belangen van alle kinderen, jongeren, jongvolwassenen en jeugdverenigingen en kan activiteiten voor kinderen en jongeren organiseren. De algemene vergadering komt normaal vijf keer per jaar op een derde dinsdag van de maand samen. Vraag meer informatie bij de jeugddienst.

Grabbelpas Grabbelpas is de naam van een vakantiepasje. Het is een ideaal wapen tegen verveling. Elke schoolvakantie kunnen kinderen bij de jeugddienst terecht voor een actief spel, een sportactiviteit, een daguitstap of een knutselactiviteit. Plezier maken en lachen zijn troef op die momenten. Een Grabbelpas is er voor iedereen van vier tot twaalf jaar. Je kan de Grabbelpas kopen bij de jeugddienst. Het pasje kost 3,80 euro voor al wie in Antwerpen woont (7,60 euro voor wie buiten de Antwerpse districten woont). www.jeugd.antwerpen.be/grabbelpas

SWAP SWAP is het oudere broertje van de Grabbelpas. Ben je tussen dertien en achttien jaar, dan kan je een SWAP kopen en iedere vakantie deelnemen aan activiteiten. Die zijn een stuk spectaculairder en uitdagender dan bij de kleintjes: een initiatie duiken, klimmen, kleding ontwerpen, breakdance... Zin in avontuur? Je koopt een SWAP bij de jeugddienst. Het pasje kost 3,80 euro voor al wie in Antwerpen 45


Nieuw Kwartier Oost - Brilschanspark in de Marcel Auburtinlaan 29 - sportcentrum Het Rooi in de Berchemboslei 30 - De Veldekens aan Hoogveld 31

woont (7,60 euro voor wie buiten de Antwerpse districten woont). www.jeugd.antwerpen.be/swap

Speelterreintjes

Groenenhoek - Het Prieel 32 - Florent Cootmansplein 33 - Hof van Nauwelaerts in de Lodewijk van Berckenlaan 34 - Apollostraat 35 - Corneel Jaspersstraat 36 - Potvlietlaan 37 - Rodekruislaan 38 - Langemarkstraat 26

In het district zijn er verschillende speelterreinen waar je naar hartenlust kan spelen en ravotten. Ieder jaar maakt het district een budget vrij om deze speelterreinen te onderhouden of te vernieuwen. Je vindt grote en kleine speelterreinen op de volgende plekken: Oud-Berchem - Krijtstraat/Schelpstraat 39 - Wasstraat 40 - Maloustraat 63 - Frans Van Hombeeckplein 41 - de Villegaspark in de Uitbreidingstraat

27

Tijdens de vakanties biedt Koraal vzw op diverse locaties een speelpleinwerking aan. In Berchem is er Speelplein Kriebels (Het Hinkelpad, Geluwestraat 4), een

Infogids | district Berchem

Nieuw Kwartier West - Leeuwerikpark in de Coremansstraat - Strijdhoflaan 28

Speelpleinwerking 39

46

Een reuzenspelletje vier op een rij


vakantiespeelplein in een avontuurlijke speelomgeving met begeleiding door gevormde animatoren. Daarnaast is er ook een bustoer langs Berchem naar de speelpleinen van Hulgenrode in Wommelgem.

is vanaf eind juni beschikbaar bij de jeugddienst en wordt in alle lagere scholen verspreid.

Kwibus Koraal vzw secretariaat: Otto Veniusstraat 20 2000 Antwerpen tel. 03 232 97 72

Knutselatelier Handige handjes In de jeugddienst van Berchem is er op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur een knutselatelier. Iedereen tussen zes en tien jaar is welkom bij Handige Handjes. Het knutselatelier is een leuke ontmoetingsplaats waar kinderen hun fantasie en creativiteit kunnen uiten. Samen met enkele enthousiaste animatoren knutsel, teken, boetseer, plak, schilder en klieder je er op los. Je kan deelnemen door bij de jeugddienst een inschrijvingsformulier in te vullen en een tienbeurtenkaart te kopen voor 5 euro. Laat een week vooraf weten of je aanwezig zal zijn want het aantal plaatsen is beperkt. Jeugddienst Berchem Lange Pastoorstraat 28 2600 Berchem tel. 03 239 14 86 jeugddienst.berchem@ stad.antwerpen.be www.jeugd.antwerpen.be

Ben je tussen zes en twaalf jaar? Dan kan je tijdens de zomervakantie een namiddag per week gratis komen meespelen op het speelterrein aan de Potvlietlaan. Een bende enthousiaste monitoren zorgt voor een geanimeerd spelaanbod. De kalender

Jeugdverenigingen Ben je op zoek naar een jeugdvereniging in de buurt om je tijdens het weekend te amuseren? Bij de jeugddienst vind je een overzicht van het Berchemse jeugdwerk: de verschillende scouts- en KSJ-groepen, knutsel- en muziekateliers, natuurverenigingen, allochtone jeugdverenigingen, enzovoort.

Jeugdcentrum Den Eglantier

51

Jeugdcentrum Den Eglantier is een ontmoetingsplaats voor jongeren. Op het programma staan fuiven, concerten, filmvoorstellingen en een vast praatcafĂŠ. Jeugd- en socioculturele verenigingen kunnen er ook een zaal huren of gebruik maken van de infrastructuur.

Infogids | district Berchem

Buitenspeeldagen

De Kwibus is en blijft de plezantste bus van ‘t stad! Elke zomervakantie duikt de Kwibus weer op en rijdt ze van plein naar plein. Voorin zitten waanzinnig grappige monitoren. Achteraan in de bus ligt een pak materiaal voor een spannende activiteit.

47


Jeugdcentrum Den Eglantier Zillebekelaan 6a | 2600 Berchem tel. 03 218 83 23 gsm 0472 301 746 info@deneglantier.be www.deneglantier.be openingsuren dagelijks van 8 tot 24 uur Kijk op de website voor de meest recente openingsuren

Subsidies Districtssubsidie voor kleine herstellingswerken en verfraaiingen aan jeugdlokalen Elke erkende jeugdvereniging van Berchem kan een toelage krijgen van het districtsbestuur om kleine herstellings- en opsmukwerken uit te voeren. Voor meer info over de voorwaarden kan u terecht bij de jeugddienst. Ook de stad heeft verschillende subsidies om jeugdverenigingen te helpen.

Jeugddienst Berchem Lange Pastoorstraat 28 2600 Berchem tel. 03 239 14 86

Infogids | district Berchem

openingsuren maandag en dinsdag op afspraak woensdag van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur donderdag en vrijdag van 12.30 tot 16.30 uur buiten deze openingsuren kan u altijd een afspraak maken.

48

Wegdromen in de speeltuin


Het is leuk in de zandbak van speelterrein Potvlietlaan

Infogids | district Berchem

49


De senioren genieten van een lekkere maaltijd

Infogids | district Berchem

Senioren

50


Senioren

Seniorenconsulent De seniorenconsulent organiseert activiteiten voor al wie ouder is dan 55 jaar. Ook voor informatie over subsidies voor langer thuis wonen en over de seniorenraad kan u bij de consulent terecht. Vraag ook de seniorenbrochures als u ze niet kreeg. Seniorenconsulent Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 17 www.berchem.be

Seniorenraad In de Berchemse seniorenraad zitten vertegenwoordigers van het verenigingsleven voor senioren, deskundigen en leidinggevenden van de rust- en verzorgingstehuizen en dienstencentra. Enkele leden van de Berchemse ouderenraad zetelen ook in de stedelijke ouderenraad. Alle informatie over de seniorenraad en een volledige lijst van de leden vindt u in het districtshuis bij de dienst sociale zaken. Voorzitter François Segers Koninklijkelaan 13 | 2600 Berchem tel. 03 230 26 26 - gsm 0497 04 66 32 francois.segers1@telenet.be

Aanspreekpunt voor senioren Nieuw Kwartier en Pulhof Het aanspreekpunt is een plaats waar senioren uit de wijk en alle wijkbewoners terecht kunnen voor informatie en advies.

09

Het centrum biedt een luisterend oor, administratieve ondersteuning, hulp bij thuiszorgaanvragen en zoekt samen naar oplossingen bij eventuele problemen. Vanuit het aanspreekpunt kan u voor dienstverlening en activiteiten terecht in het Woon-en zorgcentrum Sint-Anna. Indien nodig kan u thuis opgehaald worden. Aanspreekpunt voor Senioren Nieuw Kwartier en Pulhof Rust- en verzorgingstehuis Sint-Anna Floraliënlaan 400 | 2600 Berchem tel. 03 280 76 09 hilde.gyselinck@ocmw.antwerpen.be

WijkNet Aandacht voor Senioren Het WijkNet Aandacht voor Senioren zorgt samen met vele anderen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De WijkNetwerker werkt vanuit de plaatselijke dienstencentra en is hét aanspreekpunt voor senioren die meer sociaal contact willen. Op uw vraag komt de WijkNetwerker bij u thuis voor uw vragen of noden. Het WijkNet Aandacht voor Senioren informeert u over het lokale hulp- en dienstverleningsaanbod. De vrijwilligers van WijkNet brengen de senioren een bezoekje, doen een boodschap of maken samen een wandeling. WijkNetwerker Aandacht voor Senioren Berchem: Chris Ryvers gsm 0471 28 70 96 chris.ryvers@ocmw.antwerpen.be 51


Dienstencentra Ouderen die nog zelfstandig wonen of bij hun familie inwonen, kunnen voor huishoudelijke zorg, lichaamsverzorging, informatie, sociale dienstverlening en materiĂŤle hulp in een dienstencentrum terecht. Er is ook ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Dienstencentrum De Meere 44 Corneel Van Reethstraat 10 2600 Berchem tel. 03 218 63 62 dc.demeere@ocmw.antwerpen.be

Dienstencentrum Ten Gaarde 46 Boomgaardstraat 37A 2018 Antwerpen tel. 03 292 37 30 dc.tengaarde@ocmw.antwerpen.be Aanspreekpunt voor Senioren Nieuw Kwartier en Pulhof 52 Rust- en verzorgingstehuis Sint-Anna FloraliĂŤnlaan 400 | 2600 Berchem tel. 03 280 76 09 hilde.gyselinck@ocmw.antwerpen.be

Infogids | district Berchem

Dienstencentrum Huize Berchem 45 Driekoningenstraat 1 | 2600 Berchem tel. 03 338 49 30 dc.huizeberchem@ocmw.antwerpen.be

52

Senioren snuiven cultuur op in het cultuurcentrum


Tai Chi voor senioren

Infogids | district Berchem

53


De allerkleinsten in de crèche

Infogids | district Berchem

Onderwijs en kinderopvang

54


Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs OFFICIEEL GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Kleuteronderwijs en basisonderwijs Stedelijke Basisschool Leopold III Mellinetplein 13 | 2600 Berchem tel. 03 230 30 62 Stedelijke Basisschool Fruithof Flor Alpaertsstraat 45 | 2600 Berchem tel. 03 440 44 78 Gemeentelijke Basisschool Klavertje Vier Jozef Balstraat 6 | 2600 Berchem tel. 03 239 17 65 Gemeentelijke Basisschool Het Palet Ramskapellestraat 43 | 2600 Berchem tel. 03 321 71 97 Stedelijke Basisschool De Kolibrie Sint-Hubertusstraat 13 | 2600 Berchem tel. 03 239 37 49 Secundair onderwijs Stedelijk Instituut Groenhout Sint-Hubertusstraat 12 | 2600 Berchem tel. 03 292 95 70 Deeltijds onderwijs Leonardo Lyceum/Centrum voor Deeltijds Onderwijs Grote Steenweg 226 | 2600 Berchem tel. 03 287 26 00

10

Deeltijds kunstonderwijs Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst Willem Van Laarstraat 15 | 2600 Berchem tel. 03 286 43 63 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete Frans Van Hombeeckplein 29 2600 Berchem tel. 03 292 63 00 Volwassenenonderwijs SCVO-SIVO Grotesteenweg 226 | 2600 Berchem tel. 03 286 82 82 Vormingplus Frederik De Merodestraat 36 2600 Berchem tel: 03 230 03 33 info@vormingplusantwerpen.be www.vormingplus.be

GEMEENSCHAPSONDERWIJS Basisonderwijs en kleuteronderwijs Freinetschool De Kring Uitbreidingstraat 246 | 2600 Berchem tel. 03 239 30 22 Secundair onderwijs Koninklijk Atheneum Berchem Uitbreidingstraat 246 | 2600 Berchem tel. 03 239 00 23

55


VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS Kleuteronderwijs Onze-Lieve-Vrouwinstituut-Pulhof FloraliĂŤnlaan 379 | 2600 Berchem tel. 03 230 12 78 Kleuteronderwijs en basisonderwijs Vrije Basisschool Het Hinkelpad Geluwestraat 4 | 2600 Berchem tel. 03 286 78 90 De Schatkist Ferdinand Coosemansstraat 15 2600 Berchem tel. 03/ 239 27 87

School de Merode (buitengewoon onderwijs) Frans Van Hombeeckplein 17 2600 Berchem tel. 03 230 97 86 Secundair onderwijs Onze-Lieve-Vrouwinstituut-Pulhof Grotesteenweg 489 | 2600 Berchem tel. 03 230 12 78 Secundair Onderwijs voor Schoonheidszorgen Denise Gresiac Koninklijkelaan 9 | 2600 Berchem tel. 03 230 03 84 Sint-Willebrord - Heilige Familie Jan Moorkensstraat 95 | 2600 Berchem tel. 03 239 17 88

Infogids | district Berchem

Basisonderwijs Onze-Lieve-Vrouwinstituut-Pulhof Grotesteenweg 489 | 2600 Berchem tel. 03 230 12 78

Sint Stanislascollege Gustaaf Garittestraat 1 | 2600 Berchem tel. 03 230 46 92

56

Lesgeven met zorg en aandacht in de parkschool


ANDERE NETTEN Kleuteronderwijs Steinerschool ‘het Speelschooltje’ Transvaalstraat 21 | 2600 Berchem tel. 03 230 76 07 Secundair onderwijs Middelbare Steinerschool ‘de Es’ Diksmuidelaan 227 | 2600 Berchem tel. 03 281 19 65 Volwassenenonderwijs Open School voor Volwassenen Vredestraat 93 | 2600 Berchem tel. 03 230 22 33

De studiewijzer De Studiewijzer beantwoordt al uw vragen over opleidingen, cursussen en studeren in Antwerpen. Heeft u een vraag over onderwijs? Bel of ga eens langs bij de Studiewijzer. Ook op de website vindt u heel veel informatie. Informatie of advies van de Studiewijzer is gratis. Lange Gasthuisstraat 29 | 2000 Antwerpen tel. 03 338 33 66 Studiewijzer.antwerpen.be

Kinderopvang Zelfstandige kinderdagverblijven

Samen spelen is dubbel zo fijn

JaxiJozi I Langemarkstraat 42 | 2600 Berchem contactpersoon: Backhovens Brigitte tel. 03 281 41 21 gsm 0496 51 28 75 JaxiJozi II Grote Steenweg 97 | 2600 Berchem contactpersoon: Backhovens Brigitte tel. 03 297 41 21 gsm 0496 51 28 75 ‘t Kabouterke Statiestraat 61 | 2600 Berchem contactpersoon: Bouker Fatima tel. 03 230 02 66 tkabouterke@skynet.be

Handjes en Voetjes Kanunnik Peetersstraat 101 | 2600 Berchem contactpersoon: Peeters Christine gsm 0478 25 83 60

Kinderopvang Koala’tjes Polygoonstraat 21 | 2600 Berchem contactpersoon: Tombeur Melanie tel. 03 230 46 06 mtombeur@hotmail.com

Infogids | district Berchem

Baby Boom Grotesteenweg 171 | 2600 Berchem contactpersoon: De Facq Inge tel. 03 281 26 33 idefacq@skynet.be

57


Olleke Bolleke Karmelietenstraat 81 bus 1 | 2600 Berchem contactpersoon: Lievens Anna tel. 03 449 78 25 annalievens@hotmail.com users.telenet.be/olleke-bolleke Ukkepuk Karmelietenstraat 81 bus 2 | 2600 Berchem contactpersoon: Lievens Anna gsm 0474 82 02 76 annalievens@hotmail.com Wiebeltje Statiestraat 144 | 2600 Berchem contactpersoon: Oris Hilde tel. 03 239 01 73 hilde.oris1@telenet.be

Erkende kinderdagverblijven De Meere Corneel Van Reethstraat 14 | 2600 Berchem contactpersoon: Maria Keeven tel. 03 292 65 80 kdv.demeere@stad.antwerpen.be De Zeppelin Ramskapellestraat 43 | 2600 Berchem contactpersoon: Patricia Timmermans tel. 03 322 17 77 kdv.dezeppelin@stad.antwerpen.be

Infogids | district Berchem

Sint-Joanna Walemstraat 19 | 2600 Berchem contactpersoon: De Pooter Vicky tel. 03 239 67 30 kinderdagverblijf.st.joanna@skynet.be

58

Sint-Teresia Geluwestraat 2A | 2600 Berchem contactpersoon: Verbraeken Els tel. 03 218 88 30 kdv.sint.teresia@skynet.be Speelhuis Elief Sint-Lambertusstraat 62 | 2600 Berchem contactpersoon: Seynaeve Inge tel. 03 218 56 63 elief1@skynet.be

Diensten voor onthaalouders Kinderopvang KAV Nationalestraat 111 | 2000 Antwerpen tel. 03 220 12 37 dienstantwerpen@kinderopvang-kav.be

Zelfstandige onthaalouders Craen Bernadette Auwersstraat 26 | 2600 Berchem contactpersoon: Bernadette Craen tel. 03 230 65 45 detje@familiepeeters.be NanoeNanoe Passendalestraat 25 | 2600 Berchem contactpersoon: Ah Munn Linda gsm 0498 35 08 01 linneke1111@hotmail.com Nul-drie Corneel Van Reethstraat 16 2600 Berchem contactpersoon: Schoonbaert Jolijn tel. 03 325 74 21 gsm 0496 45 69 94 jolijn@mobistar.be Ravotje Ploegsteertplein 11 | 2600 Berchem contactpersoon: Tackoen Anouk tel. 03 293 04 08 anouk.tackoen@telenet.be Reeda Mate Ricarte Maria Thaliastraat 78 | 2600 Berchem tel. 03 366 43 69 goldan@telenet.be Tuerlinckx Germaine Willem Van Laarstraat 22 | 2600 Berchem contactpersoon: Germaine Tuerlinckx gsm 0477 69 27 63


BUITENSCHOOLSE OPVANG Buitenschoolse opvang is opvang voor kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar van de lagere school.

Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) IBO Napewaki Ferdinand Coosemansstraat 41 2600 Berchem tel. 03 297 34 16 gsm 0473 83 44 03 napewaki.komma@vdko.be www.vdko.be/komma Baby Boom Lange Pastoorstraat 12 | 2600 Berchem contactpersoon: De Facq Inge tel. 03 281 26 33 idefacq@skynet.be Opvang in scholen (adresgegevens: zie 'Onderwijs') Buitengewoon Lager onderwijs De Merode Vrije Basisschool De Schatkist Vrije Basisschool Heilige Familie Vrije Basisschool Het Hinkelpad Vrije Kleuterschool O.L.V. Pulhof Vrije Lagere school O.L.V. Pulhof Vrije Lagere school Sint-Stanislascollege Go! Freinetschool De kRing Steinerschool Het Speelschooltje Stedelijke Kleuterschool De Klimop Stedelijke Basisschool De Kolibrie Stedelijke Basisschool Fruithof Stedelijke Basisschool Het Palet Stedelijke Basisschool Klavertje Vier Stedelijke Basisschool Leopold III

Diensten thuisopvang zieke kinderen Onafhankelijk Ziekenfonds tel. 070 23 30 38 www.onafhankelijkziekenfonds.be

Opvangdienst Christelijke Mutualiteit Molenbergstraat 2 | 2000 Antwerpen tel. 03 221 93 31 ozk.antwerpen@cm.be Opvangdienst De Voorzorg Reddie Teddy Sint-Bernardsesteenweg 200 2020 Antwerpen tel. 0800 92 396 info.304@reddie-teddy.be www.reddie-teddy.be Sowel - Thuiszorg vzw Kipdorp 41 | 2000 Antwerpen tel. 03 231 37 34 info@gbh.lmpa.be Opvangdienst Vlaams & Neutraal Ziekenfonds – Vlaanderen Hoogstratenplein 1 | 2800 Mechelen (hoofdkantoor) Pinguïnstraat 7 | 2170 Merksem (plaatselijk kantoor) tel. 0800 62 009

Infogids | district Berchem

THUISOPVANG VOOR ZIEKE KINDEREN

Ook na school amusement in de buitenschoolse opvang

59


Poes geniet van haar luilekkerleven

Infogids | district Berchem

Dierenwelzijn

60


Dierenwelzijn

Hondenloopzones

11

diervriendelijke manier beperkt wordt.

Katten In een hondenloopzone mag uw hond vrij rondlopen. Het is een afgebakend terrein aangeduid door een blauw bord met een wit hondje. Het is de enige plaats waar uw hond mag rondlopen zonder aangelijnd te zijn. In Berchem zijn er zes hondeloopzones: • Apollostraat • Het Prieel • Karel Coggestraat • Luisbekelaar • Potvlietlaan • Prinses Joséphine Charlottelaan • Rodekruislaan • Uitbreidingstraat (de Villegaspark) • de Villegaspark

Duivenoverlast In steden zijn te veel duiven omdat ze veel voedsel vinden op straten, pleinen en in parken. Daardoor groeit de duivenpopulatie te snel en zijn er ook veel zieke duiven. Dit komt in de eerste plaats door zwerfvuil, maar zeker ook omdat dierenliefhebbers eten strooien voor de vogels. Om de duivenpopulatie onder controle te houden is het veel beter om het voedselaanbod te beheersen. De stad besliste dan ook om de duivenhinder op een diervriendelijke manier te proberen bestrijden, namelijk met duiventillen. Hier kunnen de stadsduiven eten, drinken, slapen en broeden. De eieren van de duiven worden in de til systematisch vervangen door kunsteieren, waardoor het aantal duiven op een

Stad betaalt sterilisatie / castratie gedeeltelijk terug Als u uw huiskat onvruchtbaar laat maken door een erkende dierenarts, kan u een subsidie aanvragen bij de dienst dierenwelzijn van de stad. Zwerfkatten Zijn er in uw buurt zwerfkatten? Zou u ze graag voederen? Dit mag niet zomaar. Zwerfkatten worden gevoederd door erkende vrijwilligers die zich aan een aantal voorwaarden moeten houden. Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan een voerderpas, die u toestemming geeft om te voederen. De stad wil op een diervriendelijke manier de overlast rond zwerfkatten aanpakken. Zij werkt daarvoor samen met de Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming (vzw CAD). Dierenwelzijn Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen tel. 03 338 36 60 dierenwelzijn@stad.antwerpen.be

61


Selectieve huisvuilophaling

Infogids | district Berchem

Propere straten

62


Propere straten

12

Selectieve afvalinzameling

Containerpark

In de stad Antwerpen, en dus ook in het district Berchem, moet het huisvuil selectief ingezameld worden: voor elk soort afval is er een aparte zak of container. Sorteer uw afval netjes in volgende fracties: - GFT (groente-, fruit- en tuinafval) in de groene huisvuilzak, in de restafvalzak of GFT-container, - PMD (plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) in de blauwe huisvuilzak, - restafval in de witte huisvuilzak, - papier en karton in een doos of samenbinden, - glas in de glascontainers, - KGA (klein gevaarlijk afval) in het containerpark of de KGA Wagen (data terug te vinden op www.antwerpen.be) Vuilniszakken voor GFT, PMD en restafval kan u kopen in het districtshuis en in de meeste winkels en supermarkten.

Al uw huishoudelijk afval (uitgezonderd restafval en GFT) kan u naar het containerpark brengen van Berchem ĂŠn van de andere districten. De toezichter helpt u om uw afval in de juiste container te werpen. Het gebruik van de stedelijke containerparken is gratis voor bewoners. Er geldt wel een beperking van twee kubieke meter afval per week. In het containerpark kan u ook een compostvat (15 euro) of een GFT-container (57,5 euro) kopen. U kan er cash en met bancontact betalen. Enkel Antwerpenaars hebben toegang tot de stedelijke containerparken. Breng altijd uw identiteitskaart mee.

Ophaalkalender Rond de jaarwisseling krijgen alle bewoners een ophaalkalender in de bus. Daarin vindt u meer info over de ophaaldagen, de sorteerregels en de adressen van de containerparken. Elke buurt heeft zijn eigen ophaalkalender. Hebt u geen ophaalkalender gekregen, of bent u hem kwijt, dan kan u een nieuw exemplaar krijgen aan de infobalie van het districtshuis of aanvragen via de infolijn (tel. 03 221 13 33). U kan de ophaalkalender ook raadplegen en afdrukken via de website www.antwerpen.be.

53

Containerpark Berchem Arbeidersstraat 2a | 2600 Berchem tel. 03 230 81 49 | fax 03 281 15 63 openingsuren van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur op zaterdag van 8 tot 16 uur gesloten op zondagen en feestdagen

Sluikstortlijn Hebt u ergens sluikstort gezien? Een telefoontje naar de sluikstortlijn volstaat om het afval te laten ophalen. Ook overtollig glasafval rond glasbollen mag u bij de sluikstortcel melden. Sluikstortlijn tel. 0800 93511 (gratis nummer) sluikstort@stad.antwerpen.be 63


Gezellig pleintje aan de Villegasstraat

Infogids | district Berchem

Andere nuttige informatie

64


Andere nuttige informatie

Aardgas (De energielijn) tel. 078 35 33 33 (zonaal tarief) van maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur zaterdag van 9 tot 13 uur bij gasreuk: tel. 0800 35 0 65 (24/24 uur)

Antigifcentrum tel. 070 245 245

Begraafplaats Berchem

54

FloraliĂŤnlaan 288 | 2600 Berchem tel. 03 324 17 22

Brandweer en ziekenwagen

32 38 297 191 507 192 193 190 195 196 197 297 501 502

noodnummer 100 of 112 503

13

Edegem - Rooseveltplaats Hemiksem - Hoboken - Zuid - Merksem Antwerpen - Lier - Heist-op-den-berg Snelbus Antwerpen - Kontich - Rumst Snelbus Rumst - Antwerpen Antwerpen - Kontich - Blauwe Steen Waarloos Antwerpen - Kontich Satenrozen Antwerpen - Kontich - Kontich Kazerne Antwerpen - Kontich - Waarloos Antwerpen - Hove - Lint - Duffel Antwerpen - Hove Gemeentehuis Lint - Duffel Antwerpen - Lier - Heist-op-den-berg Rumst - Aartselaar - Antwerpen Rijnkaai Boom - Aartselaar - Antwerpen Rijnkaai Niel - Aartselaar - Antwerpen Rijnkaai

De Lijn Grotehondstraat 58 | 2018 Antwerpen tel. 070 220 200 www.delijn.be Tramlijnen op Berchems grondgebied 7 Mortsel - Sint-Pietersvliet 15 Mortsel - Linkeroever 8 Silsburg - Bolivarplaats 11 Eksterlaar - Melkmarkt Buslijnen op Berchems grondgebied 21 UZA - Berchem - Borgerhout Centraal Station 9 Fruithoflaan - Rijnkaai 14 Vremde - Mortsel - Rooseveltplaats 20 Borsbeek - Berchem Station Rooseveltplaats 21 UZA - Berchem - Borgerhout Centraal Station 30 Zuid - Borgerhout - Berchem - Zuid 34 Zuid - Berchem - Borgerhout - Zuid

De Post Postkantoor Berchem Uitbreidingsstraat Uitbreidingsstraat 331 | 2600 Berchem tel. 022 01 23 45

55

Postpunt districtshuis Berchem 59 Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 11 Postpunt Relay Berchem Station 56 Station NMBS Berchem | 2600 Berchem tel. 022 01 23 45 Postpunt GB Berchem Pulhof 57 Grotesteenweg 464 | 2600 Berchem tel. 022 01 23 45 Postpunt Delhaize Fruithof 58 Fruithoflaan 85 | 2600 Berchem tel. 022 01 23 45 65


Directe belastingen

NMBS

Federale Overheidsdienst Financiën contactcenter: tel. 0257 257 57

Station Berchem Burgemeester Edgar Ryckaertsplein 1 | 2600 Berchem tel. 02 528 28 28 (of 02 555 25 55 voor toestellen met draaischijf) www.b-rail.be

Elektriciteit algemeen infonummer tel. 078 35 35 34 melding van defecte straatverlichting tel. 0800 635 35 www.straatlampen.be

Fietsgraveren districtshuis Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem elke tweede donderdag van de maand tussen 10 en 15 uur Politiekantoor Oost Junostraat 27-29 | 2600 Berchem elke eerste dinsdag van de maand tussen 10 en 15 uur

Grafconcessies Domein Schoonselhof Krijgsbaan | 2660 Hoboken tel. 03 740 36 40

Infolijn stad Antwerpen alle inlichtingen over de stad tel. 03 22 11 333 www.antwerpen.be

Infogids | district Berchem

Kadaster

66

FOD Financiën - Patrimoniumdocumentatie Controle Antwerpen 6 en 7 Italielei 4 b10 | 2000 Antwerpen tel. 02 575 13 90

Ombudsvrouw Uitgepraat met ‘t stad? De ombudsvrouw luistert. Sint-Jacobsmarkt 5-7 | 2000 Antwerpen tel. 0800 94 84 3 ombudsvrouw@stad.antwerpen.be

Politie Blauwe lijn voor vragen en niet-dringende meldingen tel. 0800 123 12 Noodnummer voor dringende hulp tel. 101 Politie centrum 60 Uw wijkagent van Oud-Berchem en Nieuw Kwartier De Wittestraat 1 | 2600 Berchem tel. 03 287 64 11 Politie oost 61 Uw wijkagent van Groenenhoek Junostraat 27-29 | 2600 Berchem tel. 03 320 92 30 Technopreventie Berchem gratis advies ter voorkoming van inbraken tel. 03 202 57 56

Kap- en snoeivergunning Dienst groen en begraafplaatsen Kielsbroek 4 | 2020 Antwerpen tel. 03 260 80 30

PWA Berchem Belpairestraat 20 | 2600 Berchem tel. 03 280 10 56/57 pwa.berchem@stad.antwerpen.be


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Lentestraat 23 | 2018 Antwerpen tel. 03 470 23 30 www.rva.be

Rioolkolken (reiniging)

Huisartsen avond- en nachtdienst en wachtdienst op zaterdag, zondag en feestdagen tel. 0900 10 512 www.huisarts.be Thuisverpleging OCMW Van Aertselaerstraat 19 | 2170 Merksem tel. 03 641 75 48 Dierenartsen tel. 03 233 56 51

Ri-Ant (Antwerpse Waterwerken) gratis servicelijn tel. 0800 57 089 dringende interventies en permanente wachtdienst tel. 03 244 05 44

Wooncentrum-Zuid

Stadsontwikkeling stedenbouwkundige vergunningen

Ziekenhuizen (met spoeddienst)

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen tel. 03 338 66 66 fax 03 338 66 89

Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) Somersstraat 22 | 2018 Antwerpen tel. 03 202 17 11 www.vdab.be

Vredegerecht Bolivarplaats 20 bus 14 | 2000 Antwerpen tel. 03 257 81 70

Apothekers avond- en nachtdienst en wachtdienst op zaterdag, zondag en feestdagen tel. 0900 10 500 tussen 22 en 9 uur tel. 0900 10 512 www.apotheek.be

AZ Monica Antwerpen Eeuwfeestkliniek Harmoniestraat 68 | 2018 Antwerpen tel. 03 240 20 20 fax 03 240 20 40 Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 | 2610 Wilrijk tel. 03 443 30 11 fax 03 440 43 74 sint.augustinus@gza.be www.gza.be Sint-Erasmus Luitenant Lippenslaan 55 2140 Borgerhout tel. 03 270 80 11 of 03 270 82 00 raadplegingen) fax 03 270 81 60 Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 | 2018 Antwerpen tel. 03 285 20 00 fax 03 239 23 23 ZNA Middelheim Lindendreef 1 | 2020 Antwerpen tel. 03 280 30 03 (raadpleging) tel. 03 280 31 11 (algemeen)

Infogids | district Berchem

Wachtdiensten

Abdijstraat 253 | 2020 Antwerpen tel. 03 257 30 95 woonkantoor@stad.antwerpen.be

67


Berchem station

Infogids | district Berchem

Trefwoorden

68


Trefwoorden

A Academie voor Muziek en Woordkunst Academie voor Beeldende Kunsten adreswijziging afvalinzameling afvalkalender

14

G 38 37 24 63 63

geboorte (aangifte) geboorteakte gemeenschapsonderwijs Grabbelpas

27 27 55 45

H B begraafplaats bibliotheken buurtregie buurttoezicht

handtekening (wettiging) huwelijk 65 36 33 32

25 26

I infrastructuursubsidie (voor jeugdverenigingen)

48

C containerpark cultuurantenne cultuurcentrum cultuurraad

63 35 35 35

D districtscollege districtshuis districtsraad

11 23 11

E e-loket elektronische identiteitskaart

23 23

jeugdcentrum Den Eglantier jeugddienst jeugdraad jeugdsubsidies jeugdverenigingen

47 45 45 48 47

K katholiek onderwijs knutselatelier Kwibus

56 47 47

L M

F fietsroutes

J

20

markten

19 69


O Opsinjoren opvanggezinnen ouderenraad

32 57 51

P politie

43 55 24 57 45

U 23

V

R reispas

25

rijbewijs

25

S seniorenmedewerker sluikstortlijn speelterreinen sportantenne sporthallen sportraad

sportsubsidies stedelijk onderwijs strafregister (uittreksel) studiewijzer SWAP

51 63 42/46 41 41 43

W wandelingen wijknet wijkoverleg

20 51 31

Z ziekenhuis zwembad

67 41

Infogids | district Berchem

Speelplezier tijdens de sportweken

70


De mooiste straat: de Cogels-Osyle

Infogids Infogids | district Berchem

71


Murga brengen kleur tijdens Berchem Bruist


Districtshuis Berchem Grotesteenweg 150 | 2600 Berchem tel. 03 338 40 11 fax 03 338 40 76 district.berchem@stad.antwerpen.be www.berchem.be Openingsuren Maandag tot vrijdag doorlopend open van 9 tot 15 uur. Donderdagavond van 17 tot 19 uur. Opgelet: tijdens de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus is er geen avondopening voorzien. Alle diensten zijn gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

www.berchem.be

03 338 40 11

Infogids Berchem  

Infogids district Berchem. Editie 2010.

Infogids Berchem  

Infogids district Berchem. Editie 2010.

Advertisement