Diploma Projects_School of Architecture_N.T.U.A.

Page 1


Οι εργασίες εντός αστικού

κατοικια ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ


1

housing into the urban tissue


4 Ο τρόπος που λειτουργεί η βιομηχανία προάγοντας το μαζικά κατά παραγγελία παραγομένων (mass customization) αφήνει ένα ανοικτό πεδίο έρευνας στην ταυτότητα χώρων και αντικειμένων, που στην περίπτωση της κατοικίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία διαφορετική συνολική αντιμετώπιση. Η κατοικία επιλέγεται να σχεδιαστεί σε ένα από τα κενά (Καλλιρόης 22), που τυχαία διατηρούνται στην πόλη, λειτουργώντας έτσι εν μέρει παρασιτικά. Μέσα από εναλασσόμενα σενάρια χρηστών και χρήσεων, συχνά ετερόκλητων της λειτουργίας του κατοικώ, επιδιώκεται να αποδοθεί αποτελεσματικά η πολυπλοκότητα. Η σταθερή διάταξη των εγκαταστάσεων, η σημειακή τοποθέτηση των αντικειμένων, που αντιμετωπίζονται ως ελκυστές ενδιαφέροντος και οι εφήμερες δράσεις που ενεργοποιούν περιοχές, συλλειτουργούν δημιουργώντας ένα σύστημα σχεδιασμού που βασίζεται στη χρονική μεταβολή. Η έρευνα για τη μεταβλητότητα του κελύφους ακολούθησε διαφορετικές λογικές ανάλογα με τις απαιτήσεις των σεναρίων. Ο σχεδιασμένος χώρος-αντικείμενο βασίζεται στην έννοια της mass customization, και έχοντας συγκεκριμένη ταυτότητα ικανοποιεί την πιθανή ανάγκη για μεταβολή μέσα από την αλλαγή.

ΚΑΤΟΙΚΩ: ΚΕΝΟ+ΔΡΑΣΗ+ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ+ΧΩΡΟΣ Ιουλιέττα Ζήνδρου, Έτζιο Μπλαζέττι, Παύλος Ξανθόπουλος 10/2004 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος Τέλος, ένα υλικό στη βάση του πολυμερές (που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και την ιατρική) που με τη ροή ηλεκτρονίων μεταβάλλει το σχήμα του, διαρρηγνύεται και συγχρόνως μεταφέρει πληροφορία, δημιουργώντας διαφορετικές ποιότητες χώρων. Η κατοικία αποκτά μύες, λειτουργεί ως οργανισμός. Στον οργανισμό κατοικία ενυπάρχει μία έννοια αυτοποιητικού πυρήνα ταυτοποιώντας τη κάθε φορά μέσα από χαοτικές διασταυρώσεις ετερόκλιτων στοιχείων. Η έννοια της εστίας και το στοιχείο της φύσης αποτελούν σημαντικές σταθερές.

1


εντοσ αστικου ιστου


6

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ: 25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Έλλη Ντούρμα 10/2004 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου Πρόκειται ουσιαστικά για ένα “πιλοτικό” πρόγραμμα αναβάθμισης της κατοικίας σε περιοχή του ιστορικού κέντρου της Χαλκίδας, το οποίο θα πληρεί τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης. Στη σύνθεση του συγκροτήματος κατοικιών σημαντικό ρόλο έπαιξαν η γεωμετρία της ευρύτερης περιοχής αλλά και η επιθυμία μου για αναβίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των “εικόνων” ενός τουρκομαχαλά, μικρά οικόπεδα σε ακανόνηστη ρυμοτόμηση με αποτέλεσμα μεγάλη κατάτμηση όγκων, δρόμοι μικρών διαστάσεων σαν κοινόχρηστοι υπαίθριοι

χώροι και πυκνή παράταξη όγκων σε μέτωπο οδού. Ταυτόχρονα η θέση του κτιριακού όγκου στα οικόπεδα και μια πρόθεση αντιμετώπισης των άκτιστων τμημάτων αυτών σαν ένα “δωμάτιο” στο εσωτερικό ή στο πίσω μέρος των οικοπέδων επηρέασαν την οργάνωση των 25 μονάδων κατοικίας, ενώ ο τρόπος με τον οποίο το κέλυφος των κατοικιών αλλάζει ανάλογα με την εποχή ώστε το συγκρότημα να “αναπνέει” σωστά και να προφυλάσσεται από τις καιρικές συνθήκες.

2


εντοσ αστικου ιστου Essentially, this is a “pilot” program to upgrade the housing in the district “Castle” of the historic center of Chalkis, which will correspond with the current living conditions. The houses are intended for residents of the area to prevent any changes in social stratification, while the complex is organized in an uncovered part of a block in accordance with a general intention of rebuilding it. In the composition of the residential group important role played the geometry of the region, the proportions of the plots that form the building blocks of the district, the relation between “built” and “unbuilt” and my desire to revive the quality characteristics and “images” of a Turkish neighborhood, as was the “Castle” of Chalkis before its release in 1830. Thus, the small building plots in irregular composition, with direct consequence the extensive volume fragmentation, the narrow streets as communal outdoor spaces and the dense array of the residential “mass” in front of the road were the fundamental concepts that determined the composition of the complex. Simultaneously, the different options to place the building volume in the plots and an intention to deal with the unbuilt parts like a “room” within or on the back have affected the organization of the 25 residential units, while the way in which the “shell” of the houses changes depending on the season, so that the complex could “breathe” properly and be protected from the weather, defined its morphological resolve.

TRANSFORMATIONS OF THE URBAN FABRIC: 25 EXAMPLES OF RESIDENCES IN THE HISTORICAL CENTER OF CHALKIS Elli Dourma 10/2004 Supervisor: Th. Fotiou


8

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ Ελένη Φασουλάκη 7/2004 Επιβλέπων: Τ. Παπαϊωάννου Συγκρότημα κατοικιών στο νότιο Γκαζοχώρι. Απαρτίζεται από 21 κατοικίες και 6 εργαστήρια. Γίνεται μελέτη των ποιότητων χώρου που προκύπτουν από την ένταξη ενός συγκροτήματος κατοικιών στον αστικό ιστό.

3


εντοσ αστικου ιστου

HOUSING BUILDING COMPLEX IN GAZI AREA (ATHENS) Eleni Fassoulaki 7/2004 Supervisor: T. Papaioannou


10 Πρόκειται για επανάχρηση μέσα σε κέλυφος μικρής κατοικίας στο νησί της Σύμης. Μέσα στους περιορισμούς μιας ρεαλιστικής οπτικής, αναζητήθηκε η πραγμάτωση, το λεξιλόγιο και το εύρος των διακυμάνσεων στην σχέση παλιούνέου. Η νέα χρήση και μετασκευή, αποσκοπεί στην δημιουργία καταλύματος ημι-μόνιμης ή παραθεριστικής διαμονής καθώς απευθύνεται σε διαφορετικούς χρήστες. Το πρόγραμμα που θα μορφωθεί εντός του διατηρητέου κελύφους, προβλέπει την σύσταση δύο αυτόνομων χωρικών ενοτήτων κατοίκησης. Στο ανώι, ένας χώρος για ολιγομελή οικογένεια τριών ατόμων, με καταγωγή απ’ την Σύμη, για πρόσκαιρη χρήση και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ενώ στις δύο ενοποιημένες κάτω στάθμες θα διαμορφωθεί μόνιμη (εποχιακά) κατοικία, που θα φιλοξενεί από ένα, μέχρι τέσσερα άτομα, που ανά διαστήματα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο νησί. Ο προσδιορισμός μιας συνδυαστικής διάταξης στα πλαίσια ενός ευέλικτου συστήματος, προϋπήρχε σαν ιδέα. Εδώ παρενθετικά, θα

ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΣΥΜΗ Κώστας Σχοινοχωρίτης 2/2004 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

εκτεθεί μια απόπειρα καθορισμού και επίλυσης ενός κατασκευαστικού μηχανισμού που αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων, ο συνδυασμός των οποίων κάθε φορά δημιουργεί ακολουθίες «αρχιτεκτονικών τάξεων», ενοτήτων, που ικανοποιούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Με την συνεχή άρθρωση και συναρμολόγηση μεταλλικών ράβδων μικρών διατομών και τυποποιημένων διαστάσεων, σε προεκτάσεις και διαιρέσεις, δημιουργείται ένα τρισδιάστατο πλέγμα στον χώρο σαν φέρον σχήμα που επιτρέπει το «άπλωμα» κάθετων και οριζόντιων διαφραγμάτων ή επιφανειών (πανέλα) από ξύλο, συνθετικό υλικό, ή και πανί. Τα μεγέθη που προκύπτουν κάθε φορά απ’ τις αυξομειώσεις των μοναδιαίων στοιχείων, ανταποκρίνονται στη συντέλεση των λειτουργιών, είτε αυτές είναι βιολογικές-σωματικές, είτε αισθητηριακές. Η εφαρμογή ενός τέτοιου λεξιλογίου δομικήςμορφικής αυτάρκειας χωρίς πλαίσιο αναφοράς, θα παρουσίαζε ενδιαφέρον να συγκριθεί στην συνδιαλλαγή του με ένα δοκιμασμένο στον χρόνο σταθερό κώδικα.

4


εντοσ αστικου ιστου


12

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Εμμανουήλ Μαραγκάκης 2/2004 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος Προσπάθεια να δούμε το μέλλον των πολυκατοικιών της περιόδου ΄60-΄80. Το θέμα περνάει από το γενικό επανασχεδιασμό, στον επαναπροσδιορισμό του διαμερίσματος και τέλος σε μία ειδική κατασκευή λεπτομέρεια (παγκάκι στο μπαλκόνι). Τα επιμέρους : είσοδος, ακάλυπτος, δώμα, διαμέρισμα - εγκαταστάσεις - παγκάκι. Σκοπιές: βιοκλιματικός σχεδιασμόςανθρωπομετρικά δεδομένα-νέες εγκαταστάσειςνεοτερισμός-[η ζωή της πολυκατοικίας και η ζωή στην πολυκατοικία]-βιωσιμότητα-ιδιωτικός και κοινόχρηστος χώρος-εργονομία.

5


εντοσ αστικου ιστου


14 14 Η περιοχή του Μεταξουργείου παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και ενώ θεωρείται υποβαθμισμένη τα τελευταία χρόνια φαίνεται να διεκδικείται από ανώτερα αστικά στρώματα. Κατά την εργασία αυτή έγινε προσπάθεια ανάγνωσης των τρόπων χρήσης αυτής της περιοχής. Από τη μια υπάρχουν οι κάτοικοι και από την άλλη υπάρχουν οι χρήστες και οι περαστικοί. Στο Μεταξουργείο συναντάται ένας ποικίλος πληθυσμός από διάφορες κοινωνικές τάξεις και προκύπτει ένας προβληματισμός για την εξέλιξη αυτής της περιοχής στο μέλλον. Η εργασία αφορά μια παρέμβαση στη περιοχή που αφορά την σημερινή κατάσταση. Η παρέμβαση αυτή έχει τη μορφή μιας επιπλέον χειρονομίας ανάμεσα σε όλες τις κατευθύνσεις που δέχεται η περιοχή. Σκοπός έιναι να βρεθούν οι απαραίτητες συνθήκες να υποστηρίζουν έναν πολυπολιτισμικό πληθυσμό και να δοθεί μια κατεύθυνση ως προς τον χαρακτήρα της περιοχής. Αναζητώνται συνθήκες επαφής και συνάντησης και μιας κοινής τοπικότητας μέσα από δομές

που προσφέρει η υπάρχουσα κατάσταση στα πλαίσια της αστικής κατοίκησης. Το οικοδομικό τετράγωνο προσδιορίζεται ως αρχική μονάδα. Προτείνεται η εκμετάλλευση του αχρησιμοποίητου αστικού χώρου, διατήρηση και υποστήριξη του υπάρχοντα πληθυσμού, χρήση των εγκαταλειμμένων αστικών υποδομών. Η συνάντηση μέσα από την καθημερινή πρακτική αποτελεί ένα εργαλείο. Αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων και των εσωτερικών ακαλύπτων της περιοχής στα πλαίσια μιας ήπιας μορφής επέμβασης. Οι χώροι αυτοί βρίσκουν μια διαβάθμιση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού όπου αναζητούνται συνθήκες κατοίκησης, συνθήκες κοινής συνύπαρξης, συνάντησης. Η εργασία καταλήγει ειδικότερα σε δύο σημεία. Σε ένα ενδεικτικό οικοδομικό τετράγωνο όπου προτείνονται επεμβάσεις στα κτίρια και διαμόρφωση των ελευθέρων χώρων και στην πρόταση για μια υπαίθρια αγορά σε ένα άλλο οικοδομικό τετράγωνο όπου αξιοποιείται ένας μεγάλος κενός χώρος και ένα αχρησιμοποίητο κτίριο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Νικόλαος Φασσέας 10/2005 Επιβλέποντες: Δ. Καρύδης, Ε. Πορτάλιου

6


εντοσ αστικου ιστου

COMMON SPACES OF HABITATION IN METAXOURGIO Nikolaos Fasseas 10/2005 Supervisors: D. Karidis, E. Portaliou The area of Metaxourgio is quite an interesting area of Athens as although it is devaluated, it is also recently claimed by higher social groups. An effort was made during this project to perceive the ways in which this area is used. There are the dwellers, the visitors and those who pass through. Metaxourgio contains a diverse population of different social level and there is a question as to how it will evolve as an area in the future. This project approaches the area as it is seen today. The proposed intervention is to be perceived as one more gesture among everything else that is taking place there now. The objective is to explore the necessary conditions that would sustain a multicultural and diverse population and to propose a direction for the area’s character. Points of meeting and interacting are pursued through common localities that the existing structured environment can provide. The building block

is asserted as a basic unit. the use of currently unused urban space and abandoned structures is proposed along with the sustainment of the existing social diversity. Meeting through everyday routine can be a mechanism. The use of abandoned buildings and the free interior spaces of the building block are a mild intervention in the area. These spaces can provide gradation between the public space and the private and can therefore provide the conditions for common existence an habitation. The project focuses in points. One common building block where there are specific proposals for the buildings and the common free spaces and one building block where a open market is proposed making use of a larger unused space.


1616 H περιοχή μελέτης μας βρίσκεται στην Καισαριανή, στα «πλινθόκτιστα», με τα χαρακτηριστικά Ο.Τ. με τους κοινόχρηστους ακάλυπτους σε σχήμα Η. Τα «πλινθόκτιστα», που ως τώρα επέζησαν από τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, εγκαταλείπονται και αντικαθίστανται από μεγάλες πολυκατοικίες (ακόμα και 8 ορόφων) αλλοιώνοντας δραματικά την φυσιογνωμία της περιοχής, η οποία μακροπρόθεσμα κινδυνεύει να γίνει άλλη μια «πηγμένη» κεντρική περιοχή κατοικίας. Η επέμβαση στοχεύει στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής (ανθρώπινη κλίμακα, κοινωνικότητα δρόμου κτλ), τη σύνδεση και ανάδειξη των διαφόρων πόλων έλξης και επιφανειών πρασίνου (πχ Σκοπευτήριο, πλατεία Αναγεννήσεως, άλσος πανεπιστημιούπολης) και την δημιουργία εν τέλει μιας ανθρώπινης και ευχάριστης συνοικίας. Έτσι, πεζοδρομούμε κάποιους δρόμους, με κριτήριο την καλύτερη σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος, και σε συσχέτιση και με αυτούς επιλέγουμε κάποια σύνολα πλινθόκτιστων όπου τα διατηρούμε και επαναχρησιμοποιούμε, με χρήσεις

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Θεόδωρος Δελαγραμμάτικας, Εμμανουήλ Πάσουλας 7/2005 Επιβλέποντες: Ν. Μπελαβίλας, Θ. Φωτίου ανάλογες με της ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα προτείνουμε ένα μοντέλο κατοικίας (με δύο κατοικίες καθ ύψος) που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πρόσφορα κομμάτια των Ο.Τ. Επιλύεται δε στο χαρακτηριστικό στενόμακρο οικόπεδο της περιοχής (4.5Χ18), προσπαθώντας να διατηρήσουμε κάποιες από τις ποιότητες των πλινθόκτιστων, ενώ οι δρόμοι μετατρέπονται σε ήπιας κυκλοφορίας και διαμορφώνονται με στόχο να βοηθήσουν στην διατήρηση της κοινωνικότητας του δρόμου.

7


εντοσ αστικου ιστου

ARCHITECTURAL AND URBAN PROJECT IN KAISARIANI Delagrammatikas Thodoris, Pasoulas Manolis 7/2005 Supervisors: N. Belavilas, Th. Fotiou Our area of study is situated in Kaisariani, an old refugee settlement with small houses made of raw bricks, and H-shaped common open spaces in the middle of every square. These houses, though they survived the post-war intense building activity, are now abandoned and replaced by big blocks of flats, even 8 storeys high, which are dramatically changing the image of the neighbourhood, risking to become another densely built central residence area like so many others in Athens. Our intervention aims to the conservation of historic memory and the specific features of the area – human scale, social activity in the street, etc.), the better connection and showing off of the region’s attraction points and green areas (Skopeftirio park, Anagenniseos Square, University Campus wood, etc.) and finally the creation of an agreeable residence quarter. So we turn some streets into pedestrian ways, to achieve

the better connection of interesting points, and, in relation to them, we select some blocks of old houses which we conserve and re-use, their new uses fitting the neighbourhood’s needs. In addition, we propose a model of residence (two residences developed in height) which could be applied to appropriate parts of the squares. The model is studied to fit the long and narrow lots of the area (4,5 meters by 18), with an effort to conserve some of the qualities of the old refugee housing. All streets are turned to light pedestrian ways and their planning aims to conserve the social activities they now support.


18 Η διπλωματική εργασία προσπαθεί να έρθει σε ένα διάλογο με τις συμβάσεις και τις νομοτέλειες της ‘αγοράς’. Αυτά τα διευρυμένα δεδομένα της ‘πιάτσας’, η αλλιώς το κυρίαρχο πρότυπο σαφώς δεν αντιμετωπίζονται ως οι μόνες απαντήσεις στα ζητήματα της κατοικίας σήμερα. Στο βαθμό που οποιαδήποτε άλλη πρόταση είναι εντός της σχέσης κόστους-κέρδους είναι αποδεκτή. Με βάση αυτό σκεπτικό η εργασία ασχολείται με 3 εναλλακτικές εφαρμογές πολυκατοίκησης: 1. πολυκατοικία με αίθριο (12 διαμερίσματα). Η θεώρηση ότι το διαμέρισμα ενός επιπέδου είναι μία σύμβαση αδιαπραγμάτευτη (σχεδιαστική & κατασκευαστική ευκολία, αντίδοτο στη φαντασίωση της μονοκατοικίας) σε συνδυασμό με την επιλογή ο “ακάλυπτος” να εμπεριέχεται στο κτίριο σχηματίζοντας το αίθριο συμπυκνώνουν την κεντρική ιδέα. 2. ανεξάρτητες κατοικίες (11 κατοικίες). Κατοικίες σε 2 ή και 3 επίπεδα με πρόσβαση, ισόγεια ή μέσω υπαίθριου διαδρόμου επιχειρούν να διαπραγματευτούν ξανά τυπολογίες υπαιθρίου χώρου που συναντούμε στη λαϊκή αρχιτεκτονική,

ιδιωτική αυλή και δώμα, επανεξετάζοντας την κατοικία σε μικρά πλάτη (5.5m) αλλά και την σχέση των μονάδων. 3. πολυκατοικία με διάδρομο (12 κατοικίες). Η σχέση με το έδαφος και το δώμα σε συνδυασμό με το «σπάσιμο» της κίνησης από κατακόρυφη σε οριζόντια με τη μορφή υπαίθριου διαδρόμου είναι τα δύο διακριτά στοιχεία αυτής της προσέγγισης. Ο τυπικός όροφος μετατρέπεται εδώ σε «τυπική τομή» που επαναλαμβάνεται τροποποιούμενη. Σε ότι αφορά τη μονάδα, με αφορμή κοινωνικές αλλαγές θεώρησα ότι το πρότυπο δεν είναι μία οικογένεια με 1 ή 2 παιδιά, αλλά ότι υπάρχουν πολλές ομάδες κατοίκων με διακριτά χαρακτηριστικά. Με δεδομένό αυτό οι μονάδες είτε έχουν 2 είτε 3 «υπνοδωμάτια», μόνο το ένα σχεδιάζεται ως χώρος ύπνου (του ζευγαριού). Τα υπόλοιπα είναι σε σχέση με το χώρο διημέρευσης, ενοποιούνται με το καθιστικό, ή έχουν σχέση τομής με αυτό ή μπορούν να λειτουργούν και ανεξάρτητα ως ξενώνας με δικό τους wc. Τα δωμάτια αυτά μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους ύπνου, σε δωμάτιο τηλεόρασης ή εκγύμνασης, σε ξενώνα, σε χώρο εργασίας.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αναστάσιος Αποστολόπουλος 7/2005 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου

8


εντοσ αστικου ιστου Τhe housing process in Athens is something which occurred me in my thesis-work and then in my diploma exercise. Firstly, the subject of my thesis work was the housing development in Athens after 1985. Using as a casestudy I picked two residential areas, one at the center of the city (Ag.Artemios) and another in a southeastern suburb (Anw Glyfada). With a database of 15 buildings and interviews with architects, developers and landowners I tried to analyze the common practice that has produced the building type of ‘polikatoikia’ (multiapartment building), as it is called. The landed property, the funding of the production, the regulation for buildings, the reaction between modern life and values in the space, have a crucial influence on the housing process. Furthermore, there are many changes in the structure of the building itself -especially in its section (pilotis, typical plan), in the typology of the apartment and also in the morphology of the building which usually follows trends (minimalist or more historical based). In a more practical level, my diploma exercise purposes to answer in questions which were put in the previous analysis. Its aim is to dispute the current typologies and basically the necessity of one-level apartment proposing a new type of housing unit which emphasizes on the importance of section and of qualified open spaces (balcony, terraced, in touch with the ground). The result is consisted by 3 different buildings with 11-12 housing units (90-130m2) each, in the same sight . The project is located in a residential area in the suburb of Anw Glyfada and the total amount of the built space is 1420m2 .


20

ΚΑΤΟΙΚΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΚΕΝΟ Ευαγγελία Αμπαζή, Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου 2/2005 Επιβλέπουσα: Π.Μπαμπάλου Αναβίωση εγκαταλελειμένου ορεινού οικισμού Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Οικισμός Ράπτης. Πρόταση: κέντρο αρχαιολόγων που παίρνουν μέρος στις γύρω ανασκαφές.

9


εντοσ αστικου ιστου


22 Επιχειρώντας να εγκαταστήσουμε στο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου μια νέα συλλογικότητα, αυτή των μετακινούμενων ατόμων, βρισκόμαστε μπροστά στο ζήτημα της υλικής έκφρασης της σύγκρουσης, της συνύπαρξης και εν τέλει της διαπραγμάτευσης των όρων δράσης μιας νέας συλλογικότητας που περιλαμβάνει τους μόνιμα εγκατεστημένους κατοίκους και τα μετακινούμενα άτομα. Αυτά είναι και το κεντρικό ζήτημα μελέτης της εργασίας. Ο χώρος που αφορά το σενάριο της διπλωματικής είναι οι πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας στην Αθήνα. Εκεί, τα οικοδομικά τετράγωνα εμφανίζονται σήμερα, λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους, με τις ασυνέχειές τους, τα υπολείμματα της οικοδομικής πρακτικής και τους ελεύθερους πλην όμως ανενεργούς χώρους. Το θέμα που τίθεται είναι αν η δυναμική των ανθρώπων που έρχονται, κατοικούν και παρέρχονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την ενεργοποίηση χώρων, νέων δομών και ανθρωπίνων σχέσεων. Το εφήμερο, το μετακινήσιμο, το ευέλικτο και το ελαφρύ λειτουργούν σαν όροι-κλειδιά στην αναζήτηση αυτή. Ξεκινώντας από την κλίμακα της πόλης και φτάνοντας στην οικοδομική επίλυση της σχέσης κατοικία-πολυκατοικία, το ερώτημα παραμένει

το ίδιο: η αναγκαία αλλά όχι επιβαλλόμενη σχέση ή συσχέτιση των δύο αντιφατικών/αντιθετικών δυναμικών, η αποδυνάμωση του ορίου προς όφελος του φίλτρου. Η μελέτη της πιθανότητας αλληλοδιείσδυσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο μερών, η δυνατότητα της σύγκρουσης, της αποφυγής ή και της συμφιλίωσής τους. Μόνιμος και μετακινούμενος, πολυκατοικία και εφήμερη κατοικία, μεσοτοιχία και σκαλωσιά, beton και μεταλλική κατασκευή, θεμέλιο και ανάρτηση, δοκός πολυκατοικίας και σχάρα αναμονής, παγίωση και μετακίνηση. Η εργασία θέτει το ερώτημα αυτό χωρίς να επιδιώκει να το απαντήσει παρά μόνο να το διαπραγματευτεί και να το θέσει στη διάθεση των χρηστών του.

ΜΗ ΣΤΑΣΙΜΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Λεωνίδας Οικονόμου, Ναταλία Ρουμελιώτη, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου 7/2005 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος / Σύμβουλοι: Μ. Μαντουβάλου, Μ. Μανιος

10


εντοσ αστικου ιστου

NON-STAGNANT ARCHITECTURE Leonidas Economou, Natalia Roumelioti, Katerina Chryssanthopoulou 7/2005 Supervisor: D. Papalexopoulos / Advisers: M. Mantouvalou, M. Manios In our attempt to install a new kind of collectivity - that of the impermanent dwellers, those who move between districts, cities or even countries-, in the space of existing housing blocks, we face up with matters of material expression, confliction, co-existence and finally of the negotiation of the terms of a new collectivity including both permanent residents and moving persons. That’s the main subject of this project. The space concerning the project’s scenario is Athens’s high-density residential districts. It’s where blocks appear today short before their completion, still maintaining their discontinuities –result of the building practicesand their open yet inactive spaces. Is the potential of people coming, inhabiting and leaving after a short period able to act as a catalyst for the activation of spaces, new structures and human relations? The ephemeral, the removable and the flexible operate as keywords through this research.

Starting by city scale and reaching to a constructive solution to the relation between residence and multi-residence building, the issue remains always the same: the necessary, though not obligatory, interrelation of two contradictory – contra positive potentials, the impoverishment of threshold in favor of filter. It’s the study of the possibility of interpermeance and interaction between the two parts and the ability of confliction, avoidance or their reconciliation. Resident and inhabitant (settled and moving), multi-residence and ephemeral residence, party wall and scaffolding, betón armé and steel structure, foundation and suspension, concrete beam and suspense frame, consolidation and removal. Our work doesn’t seek to answer this question, only to negotiate it and dispose it to the wills of the users involved.


24 Σκοπός της διπλωματικής ήταν η αναβάθμιση της περιοχής «Λεύκα» στα Καμίνια του Πειραιά, συρράπτοντας τον αστικό ιστό με τη συνέχιση των ήδη υπαρχόντων δρόμων και μέσα στο οικόπεδο. Αρχές σχεδιασμού ήταν η ανάμιξη των χρήσεων και ο άμεσος συσχετισμός του πρασίνου με το κτισμένο περιβάλλον. Επάνω στη Θηβών επιλέχθηκε να κρατηθεί το μέτωπο των υπερτοπικών χρήσεων βιοτεχνικού χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν έχουμε μια ζώνη συνεργείων κάτω από ένα κεκλιμένο φυτεμένο επίπεδο που μονώνει την κατοικία από το θόρυβο και τους ρύπους. Στο πίσω όριο της Μαυρογένους τοποθετήθηκαν υπερτοπικές χρήσεις πολιτιστικού χαρακτήρα και πράσινο. Οι φυτεύσεις αποκτούν οργανικό ρόλο στο σχεδιασμό ανεβαίνοντας στα δώματα και κατεβαίνοντας στην υποβαθμισμένη πλατεία του θεάτρου. Η κατοικία, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα της σύνθεσης, χωρίζεται σε δύο συγκροτήματα: Το Βόρειο είναι περισσότερο εσωστρεφές, καθώς γειτνιάζει με τη Θηβών και τα συνεργεία. Αρχές για το σχεδιασμό ήταν ο διαχωρισμός του υπαίθριου χώρου σε ατομικούς κήπους και η διάχυση του πρασίνου εκτός από την οριζόντια και στην κατακόρυφη διάσταση με ιδιωτικές ή ομαδικές ταράτσες που φτάνουν μέχρι και τον

ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ Ιωάννα Τσαλιάγκου 2/2006 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου / Σύμβουλος: Ν. Μπελαβίλας

11

δεύτερο. Όλα τα δώματα είναι βατά, ενώ τα ύψη μειώνονται προς το Νότο. Το νότιο τμήμα φέρει τις πολιτιστικές χρήσεις και μια μακρόστενη λωρίδα κατοικιών, πολλές από τις οποίες έχουν διπλό ύψος. Υπάρχει μια δημόσια πορεία που ενώνει όλες αυτές τις χρήσεις και καταλήγει σε μια ράμπα καθόδου που μας φέρνει μπροστά από τις εισόδους του ημιυπόγειου πάρκιγκ. Οι τύποι των κατοικιών καθορίστηκαν ώστε να υπάρχει πολυπλοκότητα και διαφοροποίηση, επιτρέποντας διαφορετικές μορφές συγκατοίκησης.


εντοσ αστικου ιστου The aim of this project was to improve the living environment at the neighborhood of Kaminia, a former industrial site at which such uses give their place at lighter ones, such as housing. The principles of planning anyway, were mixing uses and combining nature with buildings in a dynamic total. Uses I placed in the area: Along the bank of Thevon Av.: Light industrial uses (car repair),as there was before, in order not to derive the neighborhood of its financial resources. This use takes place under a slight planted slope, which prevents noise and pollution. At the south frontier: Cultural uses and entertainment: a theater, cafeteria and exhibition room, as well as housing, which is combined with these uses. The main housing site is in the heart of the spot. Everywhere at the ground level we find shops and public uses, apart from this north area of housing. Here we have introvert, quiet houses with private gardens and the diffusion of open space and nature to the vertical direction also. All terraces are used by one or more families. The south complex is simpler, as its main purpose is to mix nature and building, as well as public with private. Here we have a big public stroll,that reaches the houses and leaves us in front of the parking doors. All types of houses are planned to form together a varied hole encouraging all types of living together.

URBAN PLANNING AND HOUSING AT KAMINIA, PIRAEUS Joanna Tseliagou 2/2006 Supervisor: Th. Fotiou / Consultant: N.Mpelavilas


2626 Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση προτάσεων για την αξιοποίηση των ακάλυπτων χώρων και η διερεύνηση του ρόλου της πολυκατοικίας, υπό τα νέα δεδομένα. Πραγματοποιείται πολεοδομική αναγνώριση της περιοχής «Πλατεία Κολιάτσου» με βάση της χρήσεις, τα ύψη και την ηλικία των κτιρίων, αλλά των ελεύθερων χώρων. Επιχειρείται τυπολογία των κτηρίων της περιοχής, καθώς και των ακαλύπτων χώρων των Ο.Τ, για την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων με βάση αυτές. Για την σχεδιαστική τεκμηρίωση των προτάσεων επιλέγεται ένα συγκεκριμένο Ο.Τ., για το σχεδιασμό ενοποιημένου ακάλυπτου χώρου και νέας πολυκατοικίας (κλίμακα 1:100). Η πολυκατοικία σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη την παρέμβαση ενοποίησης των ακαλύπτων του Ο.Τ., με βάση τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. και με μέγιστη εκμετάλλευση του συντελεστή δόμησης. Ο ενοποιημένος ακάλυπτος, «ανοίγεται» προς την πόλη με δύο δημόσια περάσματα, και σχεδιάζεται ως χώρος τέλεσης των καθημερινών υπαίθριων αναγκών των κατοίκων με υπόγειο χώρο στάθμευσης.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ Κωνσταντίνος Γρηγοράτος, Πρόδρομος Σφυρίου 2/2006 Επιβλέπουσες: Μ. Μαντουβάλου, Θ.Φωτίου

12


εντοσ αστικου ιστου

APARTMENT BLOCKS IN ATHENS Konstantinos Grigoratos, Prodromos Sfiriou 2/2006 Supervisors: M. Mantouvalou, Th. Fotiou Aim of the project is the presentation of proposals for the development of city blocks’ overdraft spaces and the investigation of the role of apartment buildings, under the new circumstances. An urban recognition of the region “Koliatsou Square” follows, with base uses, heights and age of buildings, including free spaces. Also, a typology of the buildings of the region, as well as their overdraft spaces of O.T, is presented. The subject of the approach at scale 1:100, is a certain city block where an apartment building and unification of overdraft spaces is proposed.


28 Mε αφετηρία σχεδιασμού μία εμμονή που γίνεται αφορμή να προσεγγιστούν νεοτερισμοί και καινοτομίες, γίνεται απόποιρα συνδιασμού του σταθερού τετραγώνου με την κίνηση της διαγώνιας χάραξης. Στόχος αυτού του συνδιασμού προβάλλει η ισορροπία μορφής και η λειτουργικότητα στο σχεδιασμό της μονοκατοικίας μέσα από μία διαφορετικότητα ικανή να εμπνεύσει την ιδιαίτερη προσωπική έκφραση των χρηστών της και όχι απλά να εντυπωσιάσει. Η χρήση της διαγώνιας χάραξης -με κλίση 30° ή αναλογία ½- στο σχεδιασμό μιας τετράγωνης κατοικίας με σχετικά περιορισμένο εμβαδόν -120,00τ.μ. περίπου- χρειάστηκε να περάσει μέσα από πορεία 10 σταδίων με ομάδες κατόψεων με κοινά χαρακτηριστικά, συνθετικά δεδομένα, προβλήματα και κατακτήσεις προς τον “καλό” σχεδιασμό. Σταθμίστηκαν τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά της διαγώνιας χάραξης και έγινε εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων, ώστε να κατακτηθούν αρετές όπως: • η ξεκάθαρη ύπαρξη ζωνών οριζόντιας και κατακόρυφης κίνησης, • η απουσία ογκοπλαστικών εξάρσεων που, κυρίως στο χώρο της κατοικίας, δεν αρμόζουν, • η λειτουργικότητα όλων των χώρων, ακόμα

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Γωγώ Πανταζέλου 7/2006 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

και αυτών που λόγω της διαγώνιας χάραξης, χαρακτηρίζονται από αμβλείες και οξείες γωνίες, • ο συνολικός σχεδιασμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και η απόδοση εξίσου σημαντικών χρήσεων σε αυτούς, • η δυνατότητα ύπαρξης προσθηκών στο κτίριο της κατοικίας που θα ακολουθήσουν την εξέλιξη των ενοίκων της. Με στόχο την πραγματική διερεύνηση, συνειδητά αγνοήθηκε ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.). αν και οι τελικές προτάσεις της μελέτης εντάσσονται σε σύστημα δόμησης πανταχόθεν ελεύθερο, με συντελεστή κάλυψης 20%, συντελεστή δόμησης 0,40, πρόσωπο 21,00μ. και ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδου 550,00τ.μ.

13


εντοσ αστικου ιστου Starting from an obsession, which became the motive for novelties and innovations to be explored, there was an attempt to combine the stability of the quadrangle with the movement of the diagonal axis. The purpose of this combination was to strike a balance between form and functionality in the design of a detached residence, giving it a different style that is capable of inspiring the users to express themselves in a very personal way and which is not there simply to impress. The use of diagonal axis – with 30º inclination and a proportion of 1:2- in the design of a square detached residence of a relatively small total floor area – around 120 sqm – evolved by going through ten different stages, comprising groups of floor plans with common characteristics, synthetic data, problems and conquests in the path towards a “good” design. The prons and cons of the diagonal axis were weighed and the appropriate conclusions were drawn, so as to achieve important values such as: • the existence of clear-cut zones of vertical and horizontal movement • the lack of intense highlights in volume and plasticity, which would not be appropriate for a residence • the functionality of every single room and space, even of those presenting obtuse and acute angles as a result of the use of the diagonal axis • a design that views internal rooms and external spaces as a whole and ascribes equally important functions to them • the possibility of extensions to the residence building, which will follow the developments in the life of the people living in it. With view to attain a real enlargement, the General Construction Code was intentionally not observed, although the final proposals of the study follow a type of coverage which is free in all aspects, with an allowable surface of the plot covered by the building of 20%, a coefficient of the maximum building area of 0.40, a front width of 21.00 metres and a minimum ground area of 550.00 sqm.

EXPLORING THE DIAGONAL AXIS IN A DETACHED RESIDENCE Georgia Pantazelou 7/2006 Supervisor: G. Haidopoulos


30

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΑΓΕΤ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Δήμητρα Κανελλοπούλου, Σοφία Τσάδαρη 10/2006 Επιβλέποντες: Δ. Ησαΐας. Μ. Μαντουβάλου Το παλιό εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στη Δραπετσώνα μετατρέπεται σε ζώνη μικτών χρήσεων. Διατηρούνται επιλεγμένα κελύφη από μπετόν, ορισμένα σιλό και η περιστρεφόμενη κλίβανος, τα οποία στο σύνολό τους επαναχρησιμοποιούνται για να στεγάσουν την έκθεση βιομηχανικής ιστορίας. Επιπλέον, χωροθετούνται νέες χρήσεις: Δημοτικό κέντρο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, κατοικία, κτίριο γραφείων και χρήσεις τοπικού εμπορίου και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη προσέγγιση της σχέσης μεταξύ δημόσιου χώρου και κατοικίας. Ο βασικός δημόσιος περίπατος με αρχή τη μικρή πλατεία της εισόδου όπου βρίσκεται και η στάση του τραμ, καταλήγει σε έναν κεντρικό χώρο πλατείας που εκτείνεται σε δύο επίπεδα ∙ το χαμηλότερο περιστοιχίζεται από την έκθεση της βιομηχανίας ενώ το ψηλότερο αποτελεί την εκτόνωση του δημοτικού χώρου εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Μεταξύ των κατοικιών ο δημόσιος χώρος αλλάζει κλίμακα και

14 χαρακτήρα σε μια ήπια μετάβαση προς το ιδιωτικό. Στόχο έχει να αποτελέσει περιοχή εκτόνωσης των κατοικιών που εδράζονται σε πλατφόρμες αλλά και να ενοποιήσει τον ευρύτερο χώρο της κατοικίας με το γύρω περιβάλλον. Τέλος, κεντρική επιδίωξη αποτέλεσε η σύνδεση με τη γειτονιά της Δραπετσώνας τόσο μέσω της επιλογής κατάλληλων χρήσεων όσο και μέσω της οργάνωσης των χαράξεων (είσοδοι, δρόμοι κ.λ.π) σε σχέση με τις υπάρχουσες χαράξεις της πόλης.


εντοσ αστικου ιστου The area where the old factory of AGET Heracles is placed is being converted into a zone of mixed uses. Particular concrete shells existing, some of the silos and the cylindric oven are being conserved. This former industrial complex, where cement production was taking place is being reused as an industrial history exhibition space. Furthermore, new uses are being proposed such as a public centre of education and entertainment, housing, an office building, local commercial uses and services. The interplay of the public and the residential space had a key role in the synthesis. The main public walk beginning from the small entrance square, where the tram stop is being proposed to be placed, ends at the central square divided into 2 levels. The lower one is surrounded by the old concrete buildings, while the higher one cooperates with the educational centre. Between the platforms, where the houses are seated, the public space is mildly becoming more private in order to unify the whole residential area. In conclusion, the harmonic coexistence between the old and the new was a main aim. Implements used in order to achieve such a result were the choice of the appropriate mixed uses as well as the perceptive planning taking under consideration the social and spatial factors that the historic and challenging neighbourhood of Drapetsona sets.

DRAPETSONA, AGET CEMENT FACTORY: AN APPROACH OF PUBLIC SPACE AND RESIDENCE RELATION Dimitra Kanellopoulou, Sofia Tsadari 10/2006 Supervisors: D. Issaias, M. Mantouvalou


32 Στο εγχείρημα της πολυ-κατοικίας προτείνονται τρόποι παρέμβασης σε άδεια κτίρια της Αθήνας, κατά κανόνα λαϊκά σπίτια σε μέτρια έως κακή κατάσταση, προκειμένου να καταστούν κατοικήσιμα από κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στέγασης. Ζητούμενο δεν είναι η αποκατάσταση των σπιτιών, αλλά ένας τρόπος στήριξης του υπάρχοντος κτίσματος, ο οποίος παράλληλα θα παράγει χώρους που με τη σειρά τους κατοικούνται. Η πρότασή μας οφείλει να είναι απλή, να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά σενάρια και να μην απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορούν οι ίδιοι οι κάτοικοι να την υλοποιήσουν. Όσον αφορά στα υλικά, αυτά πρέπει να είναι φτηνά, πιθανόν σε δεύτερη χρήση ή ικανά να χρησιμοποιηθούν ξανά σε περίπτωση “μετακόμισης”. Προτείνουμε ένα σύστημα στήριξης/πλήρωσης με σκαλωσιές, μια κατασκευή λυόμενη, απλή, οικονομική και ευέλικτη, που μπορεί όχι μόνο να επεκταθεί, αλλά και να μετασχηματιστεί ή ακόμα να μετακινηθεί, εάν αυτό χρειαστεί. Οι σκαλωσιές σχηματίζουν το φέροντα οργανισμό της κατασκευής, ενώ ως στοιχεία πλήρωσης χρησιμοποιούμε ξύλα οικοδομής (σανίδες καλουπώματος, μαδέρια κ.ά.) - υλικά εύχρηστα, με εύκολη επεξεργασία και δυνατότητες

ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ειρήνη Παναγιωτίδη, Αρετή Δρόση 10/2006 Επιβλέπων: Α. Ρόκας

15

προσαρμογής. Από συνθετική άποψη δώσαμε έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους, προτείνοντας μια “κοινοβιακού τύπου” συγκατοίκηση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι κάτοικοι δεν έχουν προσωπικό χώρο. Αντιμετωπίζουμε σίγουρα με κάποια ελαστικότητα τις συνήθεις τυπικές προδιαγραφές ενός διαμερίσματος, χωρίς όμως ουσιαστικές εκπτώσεις στην ποιότητα των χώρων, τον ηλιασμό/αερισμό τους, λαμβάνοντας ως δεδομένη την αυξημένη πυκνότητα κατοίκησής τους.


εντοσ αστικου ιστου

MULTI-DWELLING: INTERVENTION TO OLD BUILDINGS WITH A VIEW TO HOUSING A LARGE NUMBER OF PEOPLE Areti Drosi, Irini Panagiotidi 10/2006 Supervisor: A. Rokas The aim of the multi-dwelling project is to suggest ways of intervention to old buildings of Athens, typically working class houses which are in a rather poor condition, in order to make them suitable to be inhabited by social groups that face housing difficulties. The objective that is pursued is not the reconstruction of the houses in question but a way to support the existing buildings which at the same time will produce room suitable for housing. Our proposal has to be simple, easily adjustable to different scenarios and undemanding in terms of specialist knowledge so that it can be materialized by the dwellers themselves. With regard to materials needed, they must be economical, perhaps second-hand or suitable to be used again in case of ‘moving’. We propose a support/filling system using scaffolds, a construction that can be separated and reassembled, simple,

economical and flexible, which can not only be extended but also transformed or even moved, if deemed necessary. The scaffolds form the skeleton of the structure, whereas lumber is used as filling element – material which is practical, usable, easily processed and adjusted. The areas that are shared by the lot are emphasized, suggesting this way a coenobium type of cohabitation, without, of course, forgetting to cater for privacy. We certainly deal with the typical features of an apartment with a degree of flexibility, without though making unreasonable compromises regarding the quality of space, the quantity of sunlight and air allowed in, given the fact that they are densely populated. Our proposal aims at the creation of a general framework of action, leaving ample space for improvisation to the constructors-dwellers.


34

16

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ Μαρία Σπανού, Γρηγόρης Σταυριδάκης 2/2006 Επιβλέπων.: Δ. Παπαλεξόπουλος Η αφορμή για αυτή τη διπλωματική εργασία υπήρξε το βασικό αρχιτεκτονικό ερώτημα του πώς σχεδιάζει κανείς κατοικία σε σχέση με τους υπαίθριους και δημόσιους χώρους που αυτή χρειάζεται για να υπάρχει ισορροπημένα, σε μία πόλη σαν την Αθήνα. Σε περιοχή αμιγούς κατοικίας στην Καλλιθέα προσθέσαμε κατοικία και λειτουργίες που προσάπτονται σε αυτήν, με σκοπό να την εμπλουτίσουν και να δημιουργήσουν διαφορετικές συνθήκες γειτονιάς, «παίζοντας» με κλίμακες του συλλογικού, του δημόσιου και

του ιδιωτικού. Η επέμβαση εκτείνεται σε τρία οικοδομικά τετράγωνα τα οποία προσπαθεί να καταστήσει μια νέα ενότητα μέσα στο χαοτικό υπάρχοντα αστικό ιστό. Το τελικό αποτέλεσμα περιγράφει τρεις συνθετικές ενότητες: 1.μία ενότητα κατοικίας με μικρής κλίμακας επαγγελματικούς χώρους (οκτώ κτίρια στο μέγεθος των μικρών οικοπέδων της περιοχής), 2.μία ενότητα υπαιθρίων δημοσίων χρήσεων (κινηματογράφος, skate park) και 3.μία ενότητα συλλογικών εξυπηρετήσεων της

κατοικίας που εκφράζεται στα επίπεδα των δωμάτων και του ισογείου. Οι δημόσιοι χώροι χρησιμοποιούνται σαν σημεία ήπιας τόνωσης, ενώ οι κατοικίες γίνονται αντιληπτές σαν το συνδετικό στοιχείο σε μια συνολικότερη παρέμβαση που μπορεί να συμπεριλάβει και την υπάρχουσα κατάσταση και που εκτείνεται σε απροσπέλαστες και μη χρησιμοποιήσιμες περιοχές του αστικού ιστού, όπως είναι τα δώματα των πολυκατοικιών και οι ακάλυπτοι των οικοδομικών τετραγώνων.


εντοσ αστικου ιστου The starting point for this diploma project was the basic architectural question of how one designs housing in a city like Athens, in relation to the public and outdoor space it needs to exist harmonically. In a residential area in Kallithea we added housing and functions that go along with it, in order to enrich it and create different neighborhood conditions, “playing” with public, collective and private scales. The intervention spreads in three urban blocks that tries to establish into a unit within a chaotic existing urban fabric. The final result describes three compositional units: 1. a residential unit with small scale working spaces (eight buildings in the size of the relatively small plots of the area), 2. an open air public unit (cinema, skate park) and 3. a unit of collective services for the houses, spreading on the terrace and ground floor level. The public functions are used as points of mild strengthening, while the residences are conceived as a connective element in an overall intervention that could include the existing situation and which extends in areas left unused and impenetrable such as urban block courtyards and building terraces.

TRANSFORMING IN BETWEEN Maria Spanou, Grigoris Stavridakis 2/2006 Supervisor: D. Papalexopoulos


36 Στη διπλωματική αυτή γίνεται προσπάθεια να σχεδιαστεί μια πολυκατοικία μικτών χρήσεων στα Εξάρχεια σε ένα χαρακτηριστικό κατακερματισμένο οικόπεδο της περιοχής. Οι πολυκατοικίες με μικτή χρήση έχουν μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αντανακλούν τη δυναμική της πόλης μέσα στο κέλυφος τους. Δεν πρόκειται για μεγάλα εμπορικά κέντρα όπου σε κάποιο σημείο τοποθετείται και κατοικία αλλά για μικρά κτίρια όπου οι αλλαγές φαίνονται στην όψη του. Το κτίριο είναι ζωντανό, μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών μέσα στο χρόνο, αλλάζει ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τα διαφορετικά τμήματα του που χρησιμοποιούνται. Οι χρήσεις οι οποίες συνυπάρχουν είναι συνήθως εμπορικά καταστήματα, γραφειακοί χώροι, διαμερίσματα κατοικιών διαφορετικού μεγέθους, εργαστήρια κτλ. Πλέον σήμερα η πολυλειτουργική δομή τόσο των γειτονιών όσο και των πολεοδομικών κέντρων επαναφέρεται διεθνώς σαν βασική αρχή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η ελληνική πόλη και πιο συγκεκριμένα η Αθήνα, χαρακτηρίζεται έντονα από την ανάμειξη χρήσεων και

λειτουργιών. Η ανάμειξη αυτή απέτρεψε την εμφάνιση των αρνητικών φαινομένων της μονολειτουργικότητας, της ερήμωσης των κεντρικών περιοχών και τον αυστηρό διαχωρισμό των κοινωνικών ομάδων στο χώρο. Το δομημένο αστικό περιβάλλον της νεοελληνικής πόλης αποτελείται από το αρχιτεκτονικό και μορφολογικό πρότυπο της πολυκατοικίας που είναι η ελληνική εκδοχή της αστικής κατοικίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά της αστικής πολυκατοικίας, δηλαδή: απλή τυπολογία, κατασκευαστική και εκφραστική λιτότητα, απλοποιημένες όψεις και απουσία εξατομικευμένων χαρακτηριστικών, λειτουργισμός, ορθολογισμός της εξασφαλίζουν την απαραίτητη ευελιξία με αποτέλεσμα χωρίς αποκλεισμούς αλλά με εύλογη εξειδίκευση οι στάθμες να χρησιμοποιούνται για τις πιο διαφορετικές λειτουργίες: εμπόριο στα ισόγεια, επαγγελματική στέγη και υπηρεσίες στους ορόφους, μεταποίηση και αναψυχή στα υπόγεια, με την ευεργετική πάντοτε παρουσία της κατοικίας. Τέλος ενισχυτικό στοιχείο προς αυτόν το μετασχηματισμό είναι και η έλλειψη δημοσίων κτιρίων που χαρακτηρίζει τον ελληνικό αστικό χώρο.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΚΤΙΡΙΟ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σταματία Ροντογιάννη 10/2006 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου

17


εντοσ αστικου ιστου

TRANSFORMATION OF THE URBAN BLOCK OF FLATS. A MULTIFUNCTIONAL BUILDING AT EXARCHIA Rontogianni Stamatia 10/2006 Supervisor: Th. Fotiou In this thesis I will try to design a block of flats of mixed uses in the area of Exarhia, in a characteristic cut into pieces plot of region. The block of flats with mixed use are very interesting because they reflect the city’s dynamics in their nutshell. It is not about large commercial centres with limited residence but rather small buildings where the changes appear in its facade. The building is alive, it is transformed and adapted to the needs of its users, it even changes during the day depending on the parts that are used. Finally, these buildings are characterized by a certain degree of vagueness and ambiguity, they are not static and clear, and as a result this kind of building has a great study interest. The uses that coexist are usually commercial shops, offices, apartments of different sizes, laboratories etc. Therefore, the objective is to make a block of flats which

includes different uses in its various levels, and which easily can change from residence into office, depending on the needs. In this respect, I select an area which is characterized by this complexity in the composition of its architectural environment with this mixture of uses, mixed social teams and ages, etc, as is the Exarhia area.


38 Σκοπός της εργασίας είναι να αναπτύξει ένα προβληματισμό για την επαναλειτουργία της όποιας ποιότητας συναντούμε στο Μεταξουργείο, ώστε τελικά να επαναπροσδιορίσουμε την κατοίκηση στην πόλη. Ορίζουμε την κατοίκηση, χρησιμοποιώντας τη θεωρία του Heidegger, σαν το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Έτσι η ιδέα της επανα-κατοίκησης του Μεταξουργείου έχει να κάνει με τον ταυτόχρονο σχεδιασμό τόσο των δημόσιων λειτουργιών της πόλης (αγορά, εργασία, πολιτισμός) όσο και των ιδιωτικών (κατοικία). Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρησιμοποιώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, άλλοτε τον αυστηρό ιστό των μεγάλων δρόμων και άλλοτε το οργανικό πλέγμα στο εσωτερικό τους, και επεμβαίνοντας κατά περίπτωση με τις κατάλληλες αναλογίες, έχω διαφορετικό αποτέλεσμα. Τελικός σκοπός είναι η οργάνωση ενός δικτύου κατοίκησης μέσα στην πόλη που, προερχόμενο από αυτή, θα συλλειτουργεί με το περιβάλλον, θα εξαπλώνεται και θα εξελίσσεται. Σαν πεδίο εφαρμογής αυτής της ιδέας επιλέγω την περιοχή γύρω από την οδό Μαραθώνος. Χρησιμοποιώ τα κενά στον αστικό ιστό ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπο-περιοχής, ώστε να

ΕΠΑΝΑΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ Αικατερίνη Αντωνοπούλου 10/2006 Επιβλέπων: Β. Γκανιάτσας / Σύμβουλοι: Μ. Μαυρίδου, Θ. Βλαστός δημιουργήσω χώρους εκτόνωσης, αγορά ή κατοικία. Δίνοντας προτεραιότητα στην κατοικία, βρίσκω έναν ευέλικτο τύπο, που θα προσαρμόζεται αναλόγως. Σαν παράδειγμα πιο λεπτομερούς μελέτης εστιάζω στην υπο-περιοχή του κτιριακού συγκροτήματος του Μεταξουργείου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εδώ ένα ισχυρό κέντρο για την περιοχή που θα αφορά όχι μόνο στην κατοικία και τον δημόσιο χώρο αλλά και στον πολιτισμό, το εμπόριο, την βιοτεχνία και τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.

18


εντοσ αστικου ιστου This project aims at developing a reflection on the qualities and the potentials we can discover in the district of Metaksourgio in Athens, so that we can redefine the idea of dwelling in the contemporary city. By the term dwelling, according to Martin Heidegger’s theory, we mean the total of activities of daily life. As a matter of fact, the idea or the re-definition of dwelling in Metaksourgio has to do with the design of both the public functions of the city (commercial, working or cultural places) and the private ones (residence). In order to do that, we should use the particular characteristics of the area, which is sometimes the big, heavy traffic crossing roads that pass through it and separate it into parts, and other times the organic mesh in the interior of the sub-areas. By using and combining these two aspects of the same district in different proportions for each case, we can intervene in it according to its needs. As a consequence, the focus of this project is on the organization of a network of dwelling in the city that will result from it, it will collaborate with the environment and it will be always able to expand and develop. As an application field of this idea I select the region around Marathonos Street and I intervene to the urban voids so that I can create public places or residence. Giving priority to the residence, I find a flexible type that will be adapted in any different case. As an example of study in detail, I focus in the sub-area of the building group of the old Silk-mill (Metaksourgio), so as to create a powerful centre for the region referring not only to the residence and the public space but also to the culture, the trade and the activities of free time.

THE RE-DEFINITION OF DWELLING IN METAΧOURGΕIO Aikaterini Andonopoulou 10/2006 Supervisor: V.Ganiatsas / Consultants: M. Mavridou, Th. Vlastos


40 40 Η εργασία αυτή, προτείνει ένα σύστημα δόμησης κατοικιών για την περιοχή των αυθαιρέτων στο Πέραμα. Η ανάγκη για την δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος προκύπτει από την προσπάθεια για ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλεως, που εκπονείται από το δήμο Περάματος. Πιο συγκεκριμένα, για να γίνει δυνατή η εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που έχει προταθεί για την περιοχή, χρειάζεται να ξαναχτιστούν αρκετές κατοικίες σε νέα οικόπεδα. Μία κατεύθυνση προς τη λύση αυτού του προβλήματος είναι και αυτό το σύστημα το οποίο προσφέρεται στους κατοίκους της περιοχής για εφαρμογή, με μία πιθανή οικονομική ενίσχυση προς όσους επιλέξουν να το χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν τις καινούριες κατοικίες τους. Πρόκειται για μία κατεύθυνση προς έναν οικονομικό τρόπο δόμησης, ο οποίος διατηρεί κάποια από τα πρωταρχικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των ιδιοκατασκευών που υπάρχουν στην περιοχή, χωρίς να τις μιμείται σε μορφολογικό επίπεδο. Μέσω αυτού του συστήματος δόμησης μπορούν να παραχθούν διάφοροι τύποι κατοικιών, με κάποια κοινά χαρακτηριστικά, κυρίως σε επίπεδο δομής, με βάση τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ Νικόλαος Τζαρτζάνης 2/2006 Επιβλέπων: Τ. Μπίρης / Σύμβουλοι: Μ. Μαντουβάλου, Σπ. Ραυτόπουλος

19


εντοσ αστικου ιστου

HOUSE FABRICATION SYSTEM FOR THE ILLEGAL SETTLEMENT IN THE REGION OF PERAMA Nikos Tzartzanis 2/2006 Supervisor: T. Biris / Consultants: M. Mantouvalou, Sp. Raftopoulos This project, proposes a house fabrication system for the illegal settlement in the region of Perama. The need for such a system results from the effort for integration of the region in the city plan, that is worked out by the municipality of Perama. More concretely, in order for the Urban Plan, that has been proposed for the area, to take effect, many residences need to be rebuilt in new sites. A direction towards a solution to this problem is this system which is offered in the residents of the region for application, with a likely economic aid to those who would prefer it in order to build their new residences. It is a direction towards an economic way of fabrication, which maintains some of the fundamental architectural characteristics of the buildings that exist in the area, without imitating them in terms of morphology. Via this fabrication system, various types of residences can be produced, with certain common characteristics, mainly in terms of structure, based on the particularities of the region.


42 Πρωταρχικός στόχος της εργασίας ήταν η χωρική ανάλυση της Alfama υπό το πρίσμα της θεατρικότητας και της κατοίκησης. Η Alfama όντας το παλαιότερο κομμάτι του ιστορικού κέντρου της πόλης εμφανίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι στέγες, τα belvedere, οι σκάλες, οι πύλες, οι όψεις και ο δρόμος σε συνδυασμό με τον τρόπο που κατοικούνται μέσω της κίνησης, της στάσης και της ματιάς συγκροτούν ένα ξεχωριστό θεατρικό πεδίο. Η σχέση της σκηνής με τη θέαση διευρύνεται με την αντιστροφή της. Η σκηνή μετατρέπεται σε θέαση και η θέαση σε σκηνή αναιρώντας έτσι μια βασική θεατρική συνθήκη. Στην συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην τελευταία ερειπωμένη περιοχή της Alfama που βρίσκεται στις παρυφές του κάστρου (patio de fradique) με σκοπό να δημιουργήσουμε έναν θεατρικό χώρο που θα επικυρώνεται με την καθημερινή του χρήση ενώ παράλληλα θα μπορεί να φιλοξενήσει και θεατρικές παραστάσεις. Στην πρώτη ανάγνωση προσδιορίσαμε ορισμένες αρχές που θεωρήσαμε ότι έπρεπε να πληρούνται για την ομαλή σύνδεση της περιοχής με την πόλη και με άξονα αυτές αποφασίσαμε ποια κτίρια πρέπει να αποκατασταθούν και ποια να κατεδαφιστούν. Κύριο μέλημα μας ήταν η ενεργοποίηση της κεντρικής πλατείας μέσω της ενίσχυσης των

ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ALFAMA ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Νικόλαος Σούλης, Πρόδρομος Παπαδόπουλος 2/2006 Επιβλέπουσα: Π. Μπαμπάλου

20

ορίων της. Έτσι τοποθετήθηκαν • μπροστά από το βασικό κτίριο μία σκαλωσιά που τροφοδοτεί μετωπικά τις εισόδους των κατοικιών • ένας μεταλλικός τοίχος ο οποίος μετατρέπεται σε κερκίδες και στην συνέχεια σε οριζόντιο επίπεδο ως επέκταση της πλατείας ανάλογα με τις απαιτήσεις της παράστασης • μία σκάλα που συνδέει την πλατεία με το belvedere του palacio belmonte • ένα café του οποίου η στέγη εκφράζεται με κερκίδες.


εντοσ αστικου ιστου

THEATRICALITY AND HABITATION IN ALFAMA Nikolas Soulis, Prodromos Papadopoulos 2/2006 Supervisor: P. Babalou The primary aim of the project is to analyze Alfama in the light of theatricality and habitation. Being the oldest part of the historical centre of the city, Alfama encloses territorial features worth mentioning. Roofs, belvederes, stairs, gates, facades and streets are being occupied by people moving, standing or just staring at them. These spaces in combination with the human presence constitute a quite apart theatrical field. The distinction between stage and view loses its sense. Stage becomes view and view becomes stage in a way that an essential theatrical condition is being refuted. We focused on the last location of Alfama that is still in ruins (patio de fradique) in order to create a theatrical space witch will be brought into action by everyday life and in the same time it would be capable to satisfy the needs of a theatrical performance. Bringing the discussion into the city plan we defined some principles in order to link the location with the sur-

roundings. In this context we decided which buildings worth to be restorated and witch not. Our final aim was to bring into action the central square by strengthening its boundaries. In the wake of this decision we placed • a scaffolding in front of the edifice that is propped up by the castle’s wall, in order to connect the square with the house entrances • a metallic wall which can be transformed into tiers and also into a horizontal level according to the inversion of stage. • stairs that connects the square with the belvedere of palacio belmonte • a cafι which roof is in the form of tiers


44 Στη διπλωματική μας εργασία σχεδιάζουμεπροτείνουμε την κατασκευή ενός βιοκλιματικού συγκροτήματος κατοικιών στο Χαλάνδρι και πιο συγκεκριμένα στη λεωφόρο Δουκίσσης Πλακεντίας. Στόχος της προσπάθειάς μας αυτής είναι η χρήση νέων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή. Με το βιοκλιματικό σχεδιασμό φροντίζουμε να προσαρμόσουμε το νέο συγκρότημα κατοικιών στα δεδομένα του τόπου στον οποίο το εντάσσουμε. Λαμβάνουμε υπ’ όψη τις παραμέτρους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και έχουμε φροντίσει να επιλέξουμε το καταλληλότερο δυνατό οικόπεδο που θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουν φυσικό φωτισμό όλοι οι κύριοι χώροι κατοικίας. Επιπλέον, φροντίζουμε με τον προσανατολισμό που θα τους δώσουμε να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επαρκή αερισμό χωρίς οι εσωτερικές τους συνθήκες θερμικής άνεσης να αλλάζουν δραματικά. Θεωρήσαμε εξίσου σημαντικό να εντάξουμε μια

τέτοια πρόταση όσο το δυνατόν πιο κοντά και με άμεση πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας. Το οικόπεδό μας, βρίσκεται πολύ κοντά στον κόμβο 13 της Αττικής οδού με την Δουκίσσης Πλακεντίας και απέχει μόλις 2 οικοδομικά τετράγωνα από το νέο σταθμό του μετρό ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. Η έκταση του οικοπέδου που επιλέχθηκε είναι περίπου 17500 τ.μ. και η πρότασή μας περιλαμβάνει το συγκρότημα των κατοικιών αλλά και προτάσεις λειτουργιών και κοινόχρηστων χώρων που αναφέρονται στους κατοίκους του συγκροτήματος όσο και στη γύρω περιοχή. Σχεδιάζουμε 27 κατοικίες που στεγάζουν 90 άτομα αλλά και 38 θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα προτείνουμε και εμπορικές χρήσεις που αναφέρονται σε όλη τη γύρω περιοχή αλλά και κάποιους χώρους άθλησης και αναψυχής. Χαρακτηριστικό της λύσης μας αποτελεί και η πυκνή φύτευση που, τοποθετημένη σε συγκεκριμένα σημεία λειτουργεί σαν οπτικοακουστικό φράγμα από τους 2 μεγάλους οδικούς άξονες της περιοχής.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαζίδης, Φούκα Αικατερίνη 10/2007 Επιβλέποντες: Ε. Ευαγγελινός, Κ. Μωραΐτης

21


εντοσ αστικου ιστου In our essay we design – suggest the construction of a sustainable apartment block in Chalandri, Athens, and in particular, facing D. Plakentias Avenue. Our aim is the use of energy saving means in everyday life. Sustainable design helps us insert our proposal even better in the place we have chosen. We take under consideration all the parameters of sustainable design and of course we searced for the best possible area that would provide us with sun light and to most of the major rooms of each house. A factor that has a particular meaning is the orientation of the houses that will provide us with sunlight and heat from the sun. We also suggest a second, metallic structure outside of each house that in its south side helps shading the building and in its north is used for the access of the escalators. We desided to choose an area a bit outside the center of Athens. Its area is about 17500 km2. We propose 27 apartments that can house 90 people and 38 car parks. We also suggest some retail purposes as well as a gym.

NEW APARTMENT BLOCK IN CHALANDRI - ATHENS (DOUKISSIS PLAKENTIAS) Konstantinos Lazidis, Aikaterini Fouka 10/2007 Supervisors: E. Evagelinos, K. Moraitis


4646 Η διπλωματική εργασία εστίασε στο πρόβλημα της αθηναϊκής πολυκατοικίας Η διερεύνηση ξεκινά από τη μελέτη του οικοδομικού κανονισμού, προχωρά σε αναζήτηση και μελέτη περιοχής και οικοπέδου εφαρμογής και τελικώς παρουσιάζει τη σειρά εναλλακτικών προτάσεων που η ίδια αντιμετώπισε. Δόθηκε έμφαση στην πολεοδομική ένταξη στον ιστό μεσω του εσωτερικού υπαιθρίου, στην πριμοδότηση ενδιάμεσων μεταβαλλόμενων χώρων αντί εξωστών και ημιυπαιθρίων και στην προσαρμογή των επιδερμίδων ανάλογα με τον προσανατολισμό και τις γειτνιάσεις. Επιχειρήθηκε να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε συνολικές σχεδιαστικές γραμμές αφενός και μιας μονάδας που επαναλαμβάνεται αφετέρου και να θιγούν ακριβώς η πολυπλοκότητα και οι αντιφάσεις που ενέχει ένα τέτοιο θέμα.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Θεόδωρος Τσαφούλιας, Παναγιώτης Φαραντάτος 7/2007 Επιβλέπων: Β. Γκανιάτσας

22


εντοσ αστικου ιστου

ANOTHER APARTMENT BUILDING IN ATHENS Panagiotis Faradatos, Theodoros Tsafoulias 7/2007 Supervisor: V. Ganiatsas The diploma thesis focused on the problem of the typical apartment building in Athens, drawing comparisons between the plot – quarter – city relation and an organic, cellular development. The research covered a large scale of matters, starting from the study of the construction laws, continuing to the study of the area and plot chosen and finally presenting a series of alternatives that came up along the designing procedure. The plot is situated in the Academy of Plato district and covers the biggest part of its quarter. The critical approach towards the laws and the existing built environment led to a number of conclusions-choices, which directed the proposition: the promotion of the internal aula as a tool of situating the building in the urban landscape, the avoidance of balconies and “semi-open” spaces in favor of intermediate spaces that can be transformed and the adaptation of the building’s outer “skin” depending on the orienta-

tion and the neighboring buildings. In terms of composition, there was an effort to find a balance between “large” scale design approaches, on one side, and a repeated “module” on the other, paying always attention to the development of the building’s section. The diploma did not only end in a final -definitive proposition but all the intermediate phases were presented as well, revealing the relapses and changes and trying to reach the diversity and the contradictions that this certain subject contains.


48

ΚΑΤΟΙΚΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ: 3 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΦΗ Βασίλειος Δασκαλάκης, Μαρία Κίλια, Θεοφάνης Δασκαλάκης 10/2007 Επιβλέπων: Τ. Παπαϊωάννου Η διπλωματική αυτή εργασία διαπραγματεύεται το ζήτημα της κατοικίας, εκφρασμένο με το μοντέλο της πολυκατοικίας μέσα στην πόλη, στον πυκνό αστικό ιστό. Θεωρούμε πως η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα δεν υπολείπεται αυτής σε κάποιο προάστιο ή σε μία πιο αραιοκατοικημένη περιοχή, για πλήθος λόγων. Το κομμάτι του αστικού ιστού που στήνεται αυτή η μελέτη βρίσκεται μεταξύ της λεωφόρου Αλεξάνδρας και του λόφου Στρέφη. Επιλέγουμε τρία διαφορετικά οικόπεδα και ο λόγος για αυτό είναι ότι τα συγκεκριμένα τρία οικόπεδα

βρίσκονται στις δύο πιο χαρακτηριστικές θέσεις σε οικοδομικό τετράγωνο, μεσαίο και γωνιακό, αλλά και στις δύο πιο χαρακτηριστικές σχέσεις που συναντώνται στην πόλη, απέναντι με κοινό όριο το δρόμο και αντιδιαμετρικά με κοινό όριο το εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου. Με τα τρία νέα, ανεξάρτητα αυτά κτίρια δουλεύουμε πάνω σε αυτές τις δύο σχέσεις ενώ παράλληλα ο προβληματισμός πάνω στην τρίτη σχέση γειτνίασης γίνεται σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα και τους ακαλύπτους τους. Η επιλογή των συγκεκριμένων οικοπέδων δεν

23 αποτελεί ταυτόχρονα και θέση για την τελική τους χρήση αλλά χρησιμοποιoύνται αυτά ως πεδίο εφαρμογής σκέψεων και προτάσεων γύρω από το ζήτημα της κατοικίας στην πόλη.


εντοσ αστικου ιστου This dissertation deals with the housing issue expressed with the model of polikatikia (multi storey housing block) inside the dense urban field. The quality of life in the central fields of the city doesn’t loose out from the one in the suburbs. On the contrary, it breeds life constantly in lots of ways. The part of the Athenian urban tissue on which this project is accomplished, lies between Alexandras ave. and Strefi hill. Three different sites are selected for two reasons. These sites occupy two different positions inside a city block , middle site and corner site, and fulfill two of the most common relations in the city structure, opposite sites with common land the street and antidiametric sites with common land the inner part of the city block. On these two correlations which evolve in these three new independent housing blocks we practice from scratch while we work on the adjacency between two detached buildings with the already built environment, the buildings and their inner yards. Selecting these three sites as a field for analysis and speculation on the habiting issue inside the urban tissue and what is left to be exploited doesn’t mean that this should be their final use but we consider them only as a practice field.

INHABITING THE URBAN TISSUE, 3 HOUSING BLOCKS IN STREFI HILL AREA Vassilis Daskalakis, Maria Kilia, Fanis Kafantaris 10/2007 Supervisor: T. Papaioannou


50 Εστιάζοντας στον αθηναϊκό οικιστικό ιστό συνειδητοποιούμε ότι η ομοιομορφία που τον χαρακτηρίζει έγκειται στο υλικό, το ένα και μοναδικό τούβλο, που χτίζει την πόλη, την τυποποιημένη, πατενταρισμένη σχεδόν αστική πολυκατοικία. Για να παρακολουθήσουμε τις παραλλάξεις της πολυκατοικίας επιλέγουμε μία ζώνη μέσα στο συνεχές σύστημα δόμησης η οποία ξεκινάει από το βουνό περνάει από το κέντρο και καταλήγει στη θάλασσα και μέσα σε αυτή επιλέγουμε 6 κομβικά σημεία επέμβασης. Αναρωτιόμαστε ταυτόχρονα τι θα γίνει αν χτίσει κανείς αναλαμβάνοντας την ευθύνη να σχεδιάσει με οδηγό τις ιδιαιτερότητες του κάθε σημείου και οχι εφαρμόζοντας τυφλά το ΓΟΚ. Στην Αγία Βαρβαρα, στην πλαγιά του ποικίλου όρους, αντί για διαμερίσματα σχεδιάζουμε έξι αυτόνομα κουτια που στοιβάζονται έτσι ώστε να συνθέτουν μια οριζόντια πολυκατοικία, όπου όλοι έχουν αυλές, θέα, και διπλούς ή τριπλούς προσανατολισμούς. Στο Αιγάλεω, στη διασταύρωση εθνικής και Ιεράς οδού χρησιμοποιούμε μία βάση για να σηκώσουμε το έδαφος ψηλά και να περάσουμε πάνω από το επίπεδο που ορίζει ο αυτοκινητόδρομος. Ένα στενό και ψηλό τείχος από διόροφες κατοικίες, αδειάζει το χώρο πίσω του μετατρέποντας το δώμα σε πραγματική αυλή.

Στο Μεταξουργείο, στη διασταύρωση της Σαλαμίνος με την υπερηψωμένη Αχιλλέως, κόβουμε τον σκαλοπατιαστό όγκο που επιβάλει ο ΓΟΚ στη μέση και αναποδογυρίζουμε το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο. Η αναστροφή αυτή δημιουργεί δύο αντικατοπρικές ενότητες χώρων, οι οποίες αρθρώνονται μεταξύ τους γυρίζοντας την πλάτη στον αυτοκινητόδρομο. Στα Εξάρχεια, προτείνουμε μία αλλαγή κλίμακας του ιδεατού στερεού, πολλαπλασιάζοντάς το επί δύο. Δημιουργούμε διώροφα ρετιρέ, με καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και αερισμού. Απελευθερώνοντας το ισόγειο στήνουμε ένα δημόσιο πέρασμα για την είσοδ και έξοδο του μετρό. Μεταξύ Καλλιθέας και Κουκακίου, στη διασταύρωση Συγγρού και Λαγουμιτζή, φτιάχνουμε ένα νέο επίπεδο μηδέν στο +10 και εκμεταλλευόμενοι το μεγάλο βάθος του οικοπέδου σχεδιάζουμε μια ανοιχτή πισίνα 25 μέτρων η οποία εξασφαλίζει την αποκόλληση των δύο όγκων. Ο όγκος της κατοικίας αιωρείται πάνω από τη βάση. Τελος, στο Φάληρο, στη συμβολή της οδού Αχιλλέως με την παραλιακή, φτιάχνουμε την πολυκατοικία πάνω από ένα κλιμακωτό σκάμα που λειτουργεί ως πέρασμα προς τη θάλασσα.Τα διαμερίσματα σχεδιάζονται αρθρωτά αφήνοντας πάντα έναν διώροφο υπαίθριο χώρο.

6 ΓΟΚ (ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ) Σοφία Κριμίζη, Κυριάκος Κυριάκου 10/2008 Επιβλέποντες: Π. Μπαμπάλου, Β. Ξένου, Α. Κούρκουλας

24


εντοσ αστικου ιστου

6 (B.C.R.) (BUILDING CODE REQUIREMENTS) Sofia Krimizi, Kyriakos Kyriakou 10/2008 Supervisors: B. Babalou Noukaki, V. Xenou, A. Kourkoulas The form of the urban material is a constant alternation of mass and void representing the relationship between private and public space. This relationship is further described by the degree of porosity, meaning the frequency of alteration between the two states, and by the density of the mass into the void. In our diploma project “6 BCR” (6 Building Code Requirements), we tried to decode those relations for the city of Athens, by considering six variations of the basic structure element of the city, the multi-habitat building known as “polykatoikia”, in six utterly different areas. Respecting the Building code requirements of the low in Greece we created 6 prototypes, 6 special models for 6 distinct neighborhoods in Athens, proving to ourselves that these infamous restrictions do not downgrade the architectural conception.


5252 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε ο αστικός σχεδιασμός με έμφαση στο οικοδομικό τετράγωνο και στην κατοικία γενικότερα. Στην περιοχη που επιλέχτηκε (Μυκονιάτικα Αγ. Αναργύρων) χωροθετήθηκαν νέα οικοδομικά τετράγωνα συμπληρώνοντας τον αστικό ιστό καθώς και ένα πάρκο με πολιτιστικούς χώρους. Βασική μας επιδίωξη στα συγκροτήματα των κατοικιών που μελετήθηκαν ήταν η μελέτη και η αξιοποίηση των υπαιθρίωνακάλυπτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, η ενοποίησή τους, καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου σύνδεσης μεταξύ τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκροτήματος είναι το ότι αποτελεί ένα οργανικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί τόσο εσωτερικά στο οικοδομικό τετράγωνο, όσο και συνολικά ανάμεσα στα απέναντι οικοδομικά τετράγωνα. Δηλαδή, οι όγκοι των κτιρίων οργανώνονται δημιουργώντας περίκλειστα σχήματα όχι μόνο μέσα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, αλλά κυρίως σε συνδυασμό με όγκους από τα γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Νίκος Μελισσάρης, Δημήτρης Παπαλιανός 7/2008 Επιβλέπων: Στ. Γυφτόπουλος

25


εντοσ αστικου ιστου

URBAN PLANNING: GROUPS OF RESIDENS WITH CULTURAL SPACES IN MYKONOATIKA OF AG. ANARGYRON Nikos Melissaris, Dimitris Papalianos 7/2008 Supervisor: St. Gyftopoulos Object of diplomatic work constituted the urban planning with accent in the building square and generally in the residence.In the region that was selected ( Mykoniatika Ag.Anargyron) they were put within space limits new building square accomplishing the urban web as well as a park with cultural spaces. Our main targetin the groups of residences was the study and the exploitation of open air-overdraft spaces of building square, their unification, as well as the creation of network of connection from each other. With this way we tried to redetermine the significance and the character of overdraft space, studying a network of movement for the pedestrians via open air spaces of building square, that leads to the cultural park. Particular characteristic of the group, is that constitutes a organic system, which functions so much internally in the

building square,as well as globally between the opposite building square. In other words, the volumes of buildings are organised creating closed forms not only in the same building square, but also in combination with volumes from the neighbouring building square. In this way open air spaces acquire direct contact with the street, which they also incorporate , so that is increased the degree of access and their publicity.


54 Η διπλωματική αυτή εργασία είναι ένας πειραματισμός που εξετάζει εναλλακτικές παρεμβάσεις και προτάσεις στα ζητήματα της συλλογικής-κοινωνικής κατοικίας. Στα πλαίσια της αναζήτησης αυτής, το πρώτο κομμάτι ανάλυσης και ο καθορισμός των πλαισίων δουλείας έγινε σε συνεργασία δύο ομάδων (2η ομάδα: Α.Μαϊμάρης, Γ.Μουτσάτσος), διερευνώντας τα διαφορετικά αποτελέσματα που δίνουν οι κοινοί αυτοί παράμετροι. Οι παραδομένες πρακτικές και μέθοδοι, που υπήρξαν τόσο θεωρητικά όσο και τυπολογικά εργαλεία στη σύγχρονη ιστορία του χώρου της κοινωνικής κατοίκισης, συχνά εφαρμόστηκαν έξω από τα κέντρα των πόλεων ή στη περιφέρεια του βασικού κορμού τους, παραμελώντας την έννοια της δημόσιας ζωής. Θέλουμε να προτείνουμε ένα θραυσματικό δίκτυο χώρων κατοίκισης, που αλληλεπιδρούν και συνδιαλέγονται με τον υπάρχοντα ιστό, μια υβριδική ανάπτυξη, ένα παράδειγμα βιώσιμής συγκατοίκησης ανάμεσα σε διάφορους τύπους κατοίκων. Η περιοχή που επιλέχτηκε, τα Πετράλωνα, χαρακτηρίζεται από ένα λαβυρινθώδες περιβάλλον, σύνθεση πολλών παραγόντων, με σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο σε θέματα κατοίκισης και μάλιστα συλλογικής. Στη προσέγγιση των θεμάτων κατοίκισης προσπαθήσαμε αποφύγουμε παραδοχές και

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Θεοδόσης Ησαΐας, Χρυσούλα Κοροβέση 10/2008 Επιβλέποντες: Κ. Μωραΐτης, Μ. Μαυρίδου αναδιατυπώσουμε τους όρους της κατοίκισης, δουλεύοντας σε μια ανοιχτή παραμετρική διαδικασία, όπου η πορεία δεν είναι γραμμική, αλλά συνεχώς οι διαφορετικές παράμετροι αλληλεπιδρούν. Από το γενικό πλάνο στη κατασκευαστική λογική, από τη δημόσια σφαίρα στον κατοικήσιμο χώρο, διερευνώντας παράλληλα τις εκφάνσεις των μεταβάσεων. Η βασική μας επιδίωξη ήταν ενός δικτύου που συνδέεται και αλληλεπιδρά στον ιστό της πόλης, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα και τη κοινωνική συνοχή.

26


εντοσ αστικου ιστου Our diploma project is a case study that examines alternative interventions and proposals upon the issues of collective social housing. In contrast with previews practices and theoretical contexts of social housing, that were implemented outside the city centre or in the periphery of the city core, neglecting the concept of public space and mixed collective practices, we propose a mixed hybrid complex, a paradigm of sustainable cohabitation between various types of inhabitants in the basic core of the city centre. The chosen area Petralona, claims a labyrinthic environment composed of contradicted components with a rich background in urban habitation. We tried to avoid preconceptions about collective housing. In the redefinition of housing issues, we tried to work in parallel and interconnected parameters, allowing us to move from master plan to constructing details, from public space to domestic space. The intermediate space and the question what is to be designed and what to is be left undersigned, became crucial points to this research. Our basic aim was that the infrastructure of the specific environment to be connected and reinforced in order to increase the multiplicity social coherence.

PETRALONA, HOUSING NETWORK: COLLECTIVE HOUSING-CO-HABITATION Theodosis Issaias, Chrysoula Korovesi 10/2008 Supervisors: K. Moraitis, M. Mavridou


56

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ Ευάγγελος Μαργιολάκης 2/2008 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου

27


εντοσ αστικου ιστου


58 Στόχος της πρότασης είναι αφενός η διατήρηση της δημοσιότητας του χώρου της Ομόνοιας, αφετέρου η προσπάθεια αναίρεσης του χαρακτηρισμού της περιοχής ως υποβαθμισμένη. Απαντώντας σε ζητήματα όπως το κτιριακό απόθεμα, η έλλειψη υπαίθριων χώρων και κυρίως η έλλειψη του σχεδιασμού ενός κατάλληλου μοντέλου κατοίκησης για τις ετερόκλητες ομάδες που συμβιώνουν στην περιοχή, οργανώνεται ένα δίκτυο παράλληλων παρεμβάσεων από τη μικρή στη μεγάλη κλίμακα. Προτείνεται η επανάχρηση συγκεκριμένων κενών κτιρίων με κοινωφελείς χρήσεις ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται το δίκτυο υπαίθριων χώρων και πρασίνου. Σημαντική θεωρείται η ενεργοποίηση του εσωτερικού του Ο.Τ. με τον επανασχεδιασμό του ακάλυπτου και την ένταξή του στο δίκτυο ελεύθερων χώρων. Τέλος προτείνεται η κατασκευή ενός κτιρίου που λειτουργεί ως κέντρο υποδοχής μεταναστών για διαμονή 1-2 ετών. Στα ισόγεια τοποθετούνται χρήσεις κοινόχρηστες των κατοικιών και δημόσιες για την ευρύτερη κοινότητα, ενώ στους ορόφους διατάσσονται οι κατοικίες. Η λειτουργική διαφορά εκφράζεται και κατασκευαστικά, καθώς τα ισόγεια είναι μπετονένιες κατασκευές, ενώ οι κατοικίες ακολουθούν προκατασκευασμένο μεταλλικό σύστημα.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ Δανάη Γκόνη, Ευαγγελία Θεριανού 10/2008 Επιβλέποντες: Μ. Μαυρίδου, Κ. Μωραΐτης

28


εντοσ αστικου ιστου The design goals of the project are on the one hand the preservation of the public character of Omonoia while on the other the effort to confront the downgrading characteristics of the district. In response to matters such as the building stock, the lack of public open spaces as well as the lack of a design strategy appropriate for the idiomorphic model of habitation that takes place in the area, we organize a network of design interventions moving from the urban to the building scale. The reformation of certain empty buildings where social services are placed is proposed, as well as the unification and redesign of the green spaces considering the pedestrian circulation. We consider as crucial matter the reactivation of the interior of the building blocks, so the redesign and integration to the network of open spaces is attempted. Last of all, the construction of a housing building complex for immigrant people is proposed. The duration of the habitation varies between 1-2 years. On the ground floor the common and public uses are placed, while the houses are arrayed on the other floors. The functional alteration is also expressed on the construction. The ground floor spaces are concrete, stable constructions while the houses follow a prefabricated metal constructional system.

DESIGNING FOR THE IMPROVEMENT OF HABITATION IN OMONOIA DISTRICT Danai Goni, Evaggelia Therianou 10/2008 Supervisors: M.Mavridou, K. Moraitis


60

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Σταυρούλα-Κωνσταντίνα Κουτρουμπή, Χρήστος Μπουραντάς, Γιώργος Φαραζής 7/2008 Επιβλέπων: Στ. Σταυρίδης Η διπλωματική αυτή αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των παραμέτρων σχεδιασμού και την πραγματοποίηση συγκροτήματος συλλογικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Προβληματισμοί σχετικά με τη σημερινή μορφή του αστικού περιβάλλοντος από την κλίμακα του οικοδομικού τετραγώνου, ως βασικό συστατικό της αλλά και την κατοικία ως μονάδα και σύνολα ενός οικιστικού συγκροτήματος, κατάλληλο για τις σύγχρονες κοινωνικές δομές και ατομικές επιθυμίες, καθορίζουν την έρευνα και τον τελικό σχεδιασμό.

Έχοντας ως βάση μια σειρά παραδοχών σχετικά με τη μορφή και το ρόλο του οικοδομικού τετραγώνου στον αστικό ιστό, τον οικοδομικό κανονισμό και την τυποποίηση ως βασική παράμετρο σχεδιασμού σε ζητήματα μαζικής κατοίκησης, αποφασίζουμε: • τη συνένωση οικοπέδων, σε οικοδομικό τετράγωνο στο Μεταξουργείο • την ε νοποίησ η ακα λύπ των και τον πολλαπλασιασμό τους σε επάλληλα επίπεδα καθ’ ύψος

29 • την τυποποίηση της κατασκευής • τον τυποποιημένο εσωτερικό σχεδιασμό κατοικιών 60, 90 και 120 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητες δημιουργίας πολλαπλών χωρικών ενοτήτων με την μετακίνηση εσωτερικών πανέλων.


εντοσ αστικου ιστου

A DIFFERENT APARTMENT BLOCK IN THE CITY Stavroula Koutroubi, Christos Bourantas, Giorgos Farazis 7/2008 Supervisor: St. Stavridis This dissertation is an effort to research the design parameters for the realisation of a block of collective housing in the center of Athens. The research and the final design have been determined by a problematic regarding the contemporary form of urban environment, from the scale of the building block as its basic element, to the appartment as a unit and a subset of the housing complex fit for contemporary social forms and individual desires. Based on a series of assumptions regarding the form and the role of the building block in the urban network, as well as the building legislation and the standardization as basic parameters in issues of mass habitation, we decided: • the unification of buildings blocks, into one building block in Metaxourgeio. • The unification of and their multiplication in levels

• The standardization of construction • The internal design of appartments of 60, 90 and 120 square meters, with the possibility of creating multiple spatial units through the movement of internal panels.


62 Η ραγδαία αύξηση παγκοσμίου πληθυσμού σε συνδυασμό με το συνεχώς αναπτυσσόμενο φαινόμενο της αστικοποίησης τις τελευταίες δεκαετίες οι ανάγκες και η ζήτηση για βιώσιμο χώρο στον αστικό ιστό είναι όλο και μεγαλύτερες. Αυτό συντελεί στο να έχουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα ανά τον κόσμο πολλές περιπτώσεις όπου η αρχιτεκτονική καλείται να βρει λύση σε πολύ αντίξοες συνθήκες. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία προσπαθεί να μελετήσει και να δώσει λύση σε αυτό το φαινόμενο. Την ανάπτυξη ζωής σε πολύ μικρούς χώρους και ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική ανάδειξη των λύσεων αυτών , ώστε να δημιουργούνται συναισθήματα ποιότητας ζωής ανώτερα από εκείνα των μεγαλύτερων χώρων. Στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών λίγα μέτρα από την οδό Αθηνάς τοποθετείται η λύση μας στα πρώτα νούμερα της οδού Αγ.Ειρήνης. Μια περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα και πλέον και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αφού σε περίπου εκατό μέτρα δρόμου, έχουμε το πέρασμα πολλών εποχών. Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερο και ίσως αυτό το πέρασμα των εποχών να άφησε αυτό το τμήμα του αστικού χώρου διαστάσεων 4.20 Χ 24, που αποτελεί και το κομμάτι επέμβασης μας στον ιστό.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι να μπορέσει να δώσει μια λύση ικανή να αναπληρώσει τον βιώσιμο χώρο για να αναπτυχτεί μια επιχείρηση, να ευδοκιμήσει μια gallerie τέχνης μαζί με το εργαστήριο της, καθώς επίσης και να μπορέσει να φιλοξενήσει ζωή 24 ώρες το 24ωρο σε ένα μικρό διαμέρισμα- loft. Καλείται επίσης να αντιμετωπίσει εγγενή προβλήματα που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του χώρου αυτού όπως ο ηλιασμός-φωτισμός και ο φυσικός αερισμός. Ταυτόχρονα να προσφέρει μια λύση εύκολα και γρήγορα κατασκευάσιμη, φιλική προς το περιβάλλον , με υλικά νέας τεχνολογίας και τη δυνατότητα να διαμορφώνεται εσωτερικά με διάφορες πτυσσόμενες κατασκευές κυρίως όσων αφορά τα τμήματα του εξοπλισμού. Η κεντρική ιδέα της λύσης συνοψίζει την διατήρηση της γραμμικότητας της αστικής κατάτμησης, κάθετα στο επίπεδο του δρόμου με την τοποθέτηση δυο ισχυρών στοιχείων και συμπληρώνουν ομαλά τον ιστό και σε επίπεδο κάτοψης αλλά πολύ περισσότερο σε επίπεδο όψεων, κορυφογραμμών. Οι όγκοι αυτοί διαμορφώνουν όχι μόνο την δυτική όψη της λύσης αλλά και ολόκληρο το αστικό «πρανές» δίνοντας του μια λογική ακολουθία όσων αφορά τον ογκομετρικό έλεγχο.

ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΧΙΛΙΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Νικόλαος Μουντζουρίδης, Μάριος Τσιλιάκος 2/2008 Επιβλέποντες: Κ. Δεμίρη, Σπ. Ραυτόπουλος / Σύμβουλος: Μ. Μαρλαντή

30


εντοσ αστικου ιστου

“SMALL DIMENSIONS, CONTEMPORARY SOLUTIONS” - DEVELOPING IN EVERY INCH OF THE URBAN WEB Nikolaos Moutzouridis, Marios Tsiliakos 2/2008 Supervisors: K. Demiri, Sp. Raftopoulos / Consultant: M. Marlanti The rapid increase of world population in combination with the continuously developing phenomenon of urbanization the last decades , has increased the needs and the demand for viable space in the urban web. This contributes in having , in the big urban centers of the world, a lot of cases where the architecture is called to find solutions in very difficult conditions. The particular diploma project tries to study and to give solution in this phenomenon. The developing of life in very small spaces and simultaneously the architectural appointment of this solutions, so that the created sentiments of quality of life are superior from those of bigger spaces. In the historical centre of Athens a few meters from Athinas street our solution is located in the first numbers of Ag.Eirinis street. A region with great historical character and from now on and architectural interest, because in roughly a hundred meters of street, we have the passage of many eras. The environment in particu-

lar and perhaps this passage of times it left this slice of urban space with dimensions 4.20 Χ 24, that constitutes also our piece of intervention in the web. The aim of this diploma project is to give a solution capable to offer the viable space in order to developed an enterprise, to hold an art gallerie art with a laboratory, and also to maintain life in a small apartment-loft. It is called also to face innate problems that result from the particularity of this space as the lighting and the natural airing. At the same time it offers a solution that is easily and fast constructible, friendly to the environment, with materials of new technology and the possibility of be shaped internally with various collapsible manufactures mainly in the means of equipment. The central idea of solution summarizes the maintenance of linearity of urban segmentation, vertical in the level of street with the placement of two strong elements and supplements smoothly the web in the level of ground plan but much more

in level of the facades, ridges. The two powerful elements are shuttered with volumes that will hold certain functions of solution. These volumes shape not only the western facade of the solution but also the entire urban mesh giving a reasonable sequence which concerns mainly the volumetric control.


64 Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε με την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, μελετώντας τις επιμέρους παραμέτρους που καθορίζουν το σημερινό χαρακτήρα και ρόλο της, σχετικές με την εγγύς γειτονιά αλλά και την ευρύτερη πόλη. Επιχειρείται η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης αυτής της γειτονιάς, αναλύοντας και παρουσιάζοντας τα εξής στοιχεία: • Την πολεοδομική εξέλιξη και το ρόλο που έπαιξε ιστορικά η γειτονιά • Τη σημασία και την αφορμή της ύπαρξης του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος • Το ρόλο των βιομηχανικών και βιοτεχνικών χρήσεων, ως επέκταση αυτών του Ελαιώνα, και τη συνύπαρξή τους με την περιοχή κατοικίας Τέλος επιχειρείται η σύνθεση των παραπάνω παραμέτρων κάτω από έναν ενιαίο στρατηγικό δομικό σχεδιασμό, σε μια πρόταση που θα έρθει να απαντήσει στην εν εξελίξει ανάπτυξή της αλλά και να συνυπάρξει με τις νέες χρήσεις, τις διάφορες κεντρικότητες που συνθέτουν το χαρακτήρα της γειτονιάς και τη νέου τύπου αρχιτεκτονική που εφαρμόζεται. Η σύνθεση ενός δικτύου, κάτω από το γενικότερο τίτλο “φοιτητική εστία”, το οποίο με τον πυρήνα του ανθρώπινου δυναμικού των φοιτητών, θα κληθεί να ενεργοποιήσει αυτή τη ζώνη της πόλης, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίσει και τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών της Αθήνας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΕΣ Αναστασία Σταμούλη 7/2008 Επιβλέπουσα: Μ. Μαντουβάλου / Σύμβουλος: Π. Μπαμπάλου

31


εντοσ αστικου ιστου

PLATO ACADEMY AREA: INTERVENING IN THE NEW DEVELOPING CENTRALITIES Anastasia Stamouli 7/2008 supervisor: M. Mantouvalou / Consultant: M. Babalou In this essay our object is the Plato Academy area. We study the parameters that define the modern character and role of the area in relation with the surrounding neighborhood as well as with the greater city. We try to present the current situation of this neighborhood, analyzing and showing the following elements: • The evolution of urban design and the historic role of the neighborhood • •The importance of the presence of the archeological site of Plato Academy • The role of industrial use as an expansion of the area of Eleonas and its coexistence with the inhabited area Finally, we attempt to make a composition of the above parameters, under a uniform strategic-structural plan-

ning, in a proposal which will meet with the new uses, the several centralities that compose the character of the neighborhood and the new type of architecture applied. The composition of a network under the general title “students’ residence”, which by means of the students’ human resources core, will be asked to activate this city zone, while dealing with the housing needs of Athens’ students.


66 H διπλωματική πραγματεύεται το θέμα της συλλογικής κατοικίας στον υπάρχοντα και συνεχώς μεταβαλλόμενο αστικό ιστό. Παρά τη λειτουργία φορέων που ασκούν στεγαστική πολιτική και τη διάθεση ιδιωτικού κεφαλαίου για οικιστική ανάπτυξη, παρατηρείται μια σταθερή απουσία συντονισμένου πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με ποιοτικά χαρακτηριστικά, οξύνοντας ολοένα την κρίση της κατοικίας. Η πρότασή μας έχει το χαρακτήρα της παρέμβασης σε κενές και συνενωμένες ιδιοκτησίες (που προκύπτουν μετά από αντιπαροχή), σε δύο οικοδομικά τετράγωνα, μέσα στον διατηρητέο προσφυγικό οικισμό της Νέας Φιλαδέλφειας. Υποστηρίζουμε την παρουσία ενός φορέα μικτής οικονομίας που χρηματοδοτεί την υλοποίηση 27 κατοικιών, εκ των οποίων ένα μέρος δίνεται ως κοινωνική κατοικία, ένα άλλο ως αντιπαροχή και ένα μικρό ποσοστό ελεύθερο στην αγορά, εμπλέκοντας έτσι άτομα διαφορετικών κοινωνικών χαρακτηριστικών. Ορίζουμε 5 τύπους κατοικιών, ξεκινώντας από τη μονάδα των 30 τ. μ. για ένα άτομο, μέχρι την κατοικία των 120 τ. μ. για πενταμελή οικογένεια. Ως συνθετικά εργαλεία, χρησιμοποιούμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που παραδοσιακά οργανώνουν την περιοχή και τείνουν να εξαλειφθούν (όπως το μέτωπο που ορίζουν οι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΝEA ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Ιωάννα Αλεξίου, Φερενίκη Φωτοπούλου 10/2008 Επιβλέπων: Δ. Ησαΐας

32

κατοικίες ως προς το δρόμο, τη σχέση με την αυλή, τις ισόγειες χρήσεις, τη μικρή κλίμακα), μεταφρασμένα σε ένα σύγχρονο σύστημα δόμησης με ενιαία αρχιτεκτονική έκφραση, ώστε να γίνεται συνολικά αντιληπτή η παρέμβαση και να βρίσκει συνεχώς κανείς σημεία αναφοράς, κινούμενος περιμετρικά των οικοδομικών τετραγώνων. Τέλος ανασχεδιάζουμε τον ακάλυπτο χώρο δίνοντας βάση στα κοινόχρηστα πλατώματα που συνδέουν τις μονάδες μεταξύ τους και λειτουργούν ως χώροι προέκτασης της ιδιωτικής ζωής.


εντοσ αστικου ιστου This dissertation deals with the subject of collective housing, at the already existing and continuously transforming urban net. Although there are organizations which make housing policies and private capitals for domestic development, the constant absence of coordinated urban planning and architectural design with qualitative characteristics, worsening the housing crisis. Our suggestion has the character of intervention at empty and connected fields (which come after a system of exchanging properties), at two building blocks, in the preservable part of N. Philadelphia region. We support the existence of an organization of gross economy which finances the realization of 27 habitats, of which one part is given as social housing, another part is exchanged and a small percentage is released to the free market. In that way people of different social characteristics are involved. We define five types of houses begging from the smallest unit of 30 m² for one person, till the house of 120 m² for a five person family. As synthetic tools we use some qualitative characteristics which traditionally organize the region and tend to extinct (such as the front boundary of the houses towards the street, the connection with the yard, the ground floor usages, and the small scale) translated in a modern building structure with unified architectural expression, so that the interference could be easily recognized and someone could find referring points while moving perimetric the blocks. Finally we redesign the empty space, emphasizing the public platforms which connect the residences with each other, and serve as extension spaces of private life.

COLLECTIVE HOUSING IN N. PHILADELPHIA Ioanna Alexiou, Fereniki Fotopoulou 10/2008 Supervisor: D. Isaias


68 68 Στην διπλωματική αυτή προτείνεται ένα ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή Ψαλίδι του Αμαρουσίου που ορίζει οικοδομικές ζώνες στα οικοδομικά τετράγωνα, μέγιστα ύψη ανοικοδόμησης καθώς και μία μελέτη δεντροφύτευσης σύμφωνα με τον ηλιασμό και τον προσανατολισμό των ανέμων. Προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσω μία νέα οργάνωση στον ιστό της πόλης η οποία θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες για νέες κατοικίες στην περιοχή διατηρώντας στο μέγιστο βαθμό το μικροκλίμα της ενισχύοντας παράλληλα το πράσινο και τους ελεύθερους δημόσιους χώρους. Πιο συγκεκριμένα χωροθετώ ένα τοπικό κέντρο στο αδόμητο κομμάτι τις περιοχής κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ με εμπορικές χρήσεις τοπικού χαρακτήρα στα ισόγεια και κατοικίες στους ορόφους. Το τοπικό αυτό κέντρο αναπτύσσεται περιμετρικά ενός ρέματος το οποίο μετατρέπω σε πάρκο απαλλοτριώνοντας μερικές κατοικίες που έχουν καταπατήσει το ρέμα.

Παράλληλα στο σχέδιο προτεινόμενων χρήσεων προτείνω να σκεπαστεί ένα μέρος τις αττικής οδού και να δημιουργηθεί πάρκο. Ο φέρον οργανισμός της πλάκας που θα σκεπάσει την αττική οδό θα μπορεί να τοποθετηθεί στα πρανή της Αττικής οδού και στα μέτωπα του προαστιακού σιδηρόδρομου. Η δημιουργία του πάρκου δεν λύνει σε απόλυτο βαθμό το πρόβλημα ηχορύπανσης αφού δεν καταλαμβάνει όλο το κομμάτι τις αττικής οδού που συνορεύει με τον ιστό. Παρόλα αυτά η τοποθέτηση ενός τέτοιου μεγέθους πάρκου χαμηλώνει σε μεγάλο ποσοστό τους περιβαλλοντικούς ρύπους. Μία άλλη λύση για την ομαλή ανάπτυξη του αστικού ιστού στην περιοχή θα ήταν η τοποθέτηση buffer zone στο μέτωπο της Αττηκής οδού με δεντροφύτευση, αυτό όμως προϋποθέτει την απαλλοτρίωση κατοικιών στα μέτωπα της οδού. Επομένως επέλεξα μία πιο ανώδυνη λύση για τους κατοίκους τις περιοχής εξασφαλίζοντας τους ένα πάρκο που θα ενισχύσει κατά πολύ το πράσινο της περιοχής και θα βελτιώσει την ποιότητα βιωσιμότητας της.

ΣΤΑΣΗ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΤΙΣΣΑ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΛΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΚΟΜΒΟ Χριστίνα Γιαννουλάκη 10/2008 Επιβλέπουσες: Μ. Γραφάκου, Μ. Μαυρίδου

33


εντοσ αστικου ιστου

THE NERATZIOTISSA STATIOΝ: DESIGNING THE LANDSCAPE OF A TOMORROW NEIGHBOURHOOD NEXT TO A SUPERLOCAL NODE Christina Giannoulaki 10/2008 Supervisors: M. Grafakou, M. Mavridou In this certification is proposed a town planning that fixes building areas in the building square, biggest heights of reconstruction as well as a study of planting of trees according to the direction of sun and orientation of winds. I try in this way to create a new organisation in the web of city which might cope with the continuously increasing needs for new residences with the region maintaining with the biggest degree her microclimate strengthening at the same time green and the free public spaces. More concretely I instate a local centre in the not building piece of region near in the station of ISAP with commercial uses of local character in the ground floors and residences in the floors. This local centre is developed perimetrically a stream which I change in park by expropriation some certain residences that have trampled the stream.

In the design of proposed uses I at the same time propose is covered a part of Attica of road and is created park. The fe’ron organism of plate that will cover Attica road might be placed in declivity of Attiki road and in the foreheads of suburban railway. The creation of park does not resolve in absolute degree the problem of noise pollution after it does not occupy all the piece of Attica of road that borders on the web. Nevertheless the placement of such size of park lowers in big percentage the environmental pollutants. A other solution for the smooth growth of urban web in the region would be the placement buffer zone in the forehead of Attiki road with planting of trees, this however presupposes the expropriation of residences in the foreheads of road. Consequently I selected a more painless solution for the residents of region ensuring them a park that will strengthen by far the green of region and will improve her quality of viability.


70

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Άννα Ιωαννίδου 7/2008 Επιβλέπουσες: Ντ. Βαΐου, Ν. Μάρδα Επιλέγεται η περιοχή του Ταύρου και, συγκεκριμένα, τμήμα του Ο.Τ. 52 (Πειραιώς, Χρ. Σμύρνης, Κλαζομενών, Αναξαγόρα), για το σχεδιασμό συγκροτήματος 81 κατοικιών μαζί με τις ανάλογες εξυπηρετήσεις για τους κατοίκους. Τοποθετείται σε μια περιοχή, που δεν απέχει πολύ από τα όρια του Δήμου Αθηναίων και εξυπηρετείται πολύ καλά από τα Μ.Μ.Μ. Πρόσθετα πλεονεκτήματα αποτελούν η γειτνίαση με το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της συνοικίας, ο χαρακτήρας της «γειτονιάς» που καταφέρνει να διατηρηθεί, οι γενναιόδωροι, για

τα δεδομένα της Αθήνας, χώροι πρασίνου που συνοδεύουν τα προσφυγικά και τις εργατικές πολυκατοικίες, καθώς και η ύπαρξη διατηρητέων βιομηχανικών κτιρίων κοντά, αλλά και μέσα στην περιοχή μελέτης. Φορέας υλοποίησης του έργου θα μπορούσε να θεωρηθεί ο ΟΕΚ ή, εναλλακτικά, κάποιος ιδιωτικός φορέας, ο οποίος όμως θα ενδιαφερόταν να απευθυνθεί σε χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα, μέσα στα πλαίσια της γενικότερης αλλαγής και, πιθανότατα, «αναβάθμισης» που υφίσταται η οδός Πειραιώς. Το οικοδομικό τετράγωνο περιλαμβάνει

34 κατοικίες διαφορετικών ειδών και χρονικών περιόδων, καθώς και ορισμένες οχλούσες χρήσεις ασύμβατες με την κατοικία (μεταφορικές εταιρίες, συνεργεία κ.α.), οι οποίες στεγάζονται σε πρόχειρες κατασκευές. Καθώς οι ηδη υπάρχουσες κατοικίες διατηρούνται, τη θέση των πρόχειρων κατασκευών καλείται να πάρει το εν λόγω συγκρότημα, το οποίο θα επιχειρήσει να ενοποιήσει τις ανεξάρτητες ενότητες κατοικιών και να δώσει στο Ο.Τ. τον χαρακτήρα του συνόλου, μέσω της καλύτερης οργάνωσης του ιστού του και της κοινής χρήσης των υπαιθρίων χώρων.


εντοσ αστικου ιστου The area of Tauros, and specifically a part which belongs to the block 52 (Peiraios, Chris. Smirnis, Klazomenon, Anaksagora), was chosen for the development of a housing complex, that consists of 81 apartments and other public uses necessary to the inhabitants. The fact that the area is close to the center of Athens and properly connected with public transportation makes it suitable for this kind of addition. Also, it combines some other positive elements, such as the fact that it is close to the commercial and administrative center of the neighborhood and it is surrounded by green areas, which belong to the housing blocks that were constructed by the state. There are also some old industrial buildings with important architectural value, worthy of being preserved. The housing complex could be constructed by the public domain, continuing the tradition of such decisions in the area, or alternatively, by the private sector, that would intend to construct houses for low and medium incomes, following the radical transformations that occur lately on Peiraios street, which could eventually result to the rise of the values in the area. At the moment, the block contains different housing types, some uses that cannot be easily combined with the existence of houses (such as transportation companies etc.) and old industrial buildings that are protected, in order to be preserved. This led to the decision that the unsuitable uses are taken away and substituted by the housing complex. This addition is trying to connect the existing nearby buildings with each other, through the common use of their public open spaces, so that the block can function as an entity.

HOUSING COMPLEX AT TAUROS Anna Ioannidou 7/2008 Supervisors: D. Vaiou, N. Marda


7272 Θέμα της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η δημιουργία μίας ζώνης ελεγχόμενης οικιστικής ανάπτυξης στην παραλίμνια περιοχή των Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στην περιοχή Μάτσικα, ανατολικά από το όριο σχεδίου της πόλης. Θεωρώντας δεδομένη την επικείμενη επέκταση του αστικού ιστού και λαμβάνοντας υπ’όψιν τις έντονες ανάγκες της πόλης για κατοίκηση, κρίθηκε αναγκαία η προστασία της εναπομείνασας αυτής ελεύθερης παρόχθιας ζώνης από την επανάληψη των υπαρχόντων αστικών μετώπων. Το οικόπεδο καταλαμβάνει μία έκταση 26,5 στρεμμάτων και οικοδομήθηκε με χαμηλότερο συντελεστή δόμησης από τον προτεινόμενο (εντός ΖΟΕ), λόγω της θέσης του κοντά στη λίμνη. Με βασικές αρχές την κλιμάκωση του ιστού καθώς πλησιάζουμε τη λίμνη, τις αναφορές στα μεγέθη των υπαρχόντων οικοδομικών τετραγώνων και το σαφή καθορισμό της σχέσης ιδιωτικού – δημόσιου, προτάθηκε η δημιουργία 100 κατοικιών (50, 70, 80, 100 και 115 τ.μ.) για περίπου 300 άτομα, σε συνδυασμό με κάποιες μικτές χρήσεις στο νότιο πιο αστικό τμήμα του οικοπέδου (όριο οδού Γ. Παπανδρέου).

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΖΩΝΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελένη Μπακόλα, Γαρυφαλιά Παλαιολόγου 7/2008 Επιβλέποντες: Δ. Ησαΐας, Β. Καρβουντζή / Σύμβουλος: Μ. Μαυρίδου

35


εντοσ αστικου ιστου

RESIDENTIAL AREA IN THE LAKESIDE ENVIRONMENT OF IOANNINA Eleni Bakola, Garyfalia Palaiologou 7/2008 Supervisors: D. Isaias, V. Karvoutzi / Consultant: M. Mavridou The theme of the diploma thesis concerns the design of a residential neighborhood in an environmentally sensitive region, next to the lake of Ioannina, in Northwest Greece. The aim is the creation of a housing complex in combination with other functions that will be responsive to the objective and subjective needs of its residents, taking into consideration the environmental and ecological aspects of a lakeside residential area. Taking for granted the future expansion of the urban net and the intense needs for housing, we propose a controlled system of residential development based upon the following characteristics: the gradient development of housing as we approach the lake shore, the continuity of existing urban net and the definition and determination of public and private space. Landscaping and ecological aspects were also considered as an integral part of the design. The site covers 26.500 m2 and it is about to cater 300 inhabitants. The proposed dwelling types (50, 70, 80, 100, 115 m2) are responsive to the needs of different living standards.


74 Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η χάραξη μιας στρατηγικής παρεμβάσεων και η διατύπωση μιας σχεδιαστικής πρότασης σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, ρευστές, αντιφατικές και διαχρονικά διαφιλονικούμενες περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Η επεξεργασία του προβλήματος εκκινεί από μια προσπάθεια ιστορικής, κοινωνικοοικονομικής και χωρικής ανάγνωσης της περιοχής, μέσα από την οποία ανιχνεύονται κεντρικά της χαρακτηριστικά και σημεία-κλειδιά. Ως υποκείμενο του σχεδιασμού επιλέγονται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που είναι παρούσες στην περιοχή, και ιδίως οι οργανωμένες μεταναστευτικές κοινότητες. Η πρόταση συνίσταται στην ένταξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλοϋποστήριξης (κατοικία, εκπαίδευση, βιοτεχνικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια, χώροι εκδηλώσεων και συνελεύσεων) μέσα στον ιστό της περιοχής, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών της, και παράλληλα την προστασία του γενικού της χαρακτήρα (κεντρική αγορά, πύλη εισόδου στην πόλη, άτυπες δραστηριότητες, χωρική και κοινωνική ανομοιογένεια, παρουσία υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας) και την αποτροπή των ενεργών τάσεων εξευγενισμού (gentrification). Η σχεδιαστική παρέμβαση βασίζεται στην ήπια και χαμηλού κόστους αξιοποίηση του λανθάνοντος

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Σχεδιάζοντας στον ιστό Πειραιώς-Αθηνάς-Ευριπίδου Χριστίνα Πάλλιου, Μάνος Σκούφογλου 7/2008

36

Επιβλέπουσες: Μ. Μαντουβάλου, Θ. Φωτίου δυναμικού της περιοχής (επανάχρηση κενών κτιρίων της περιόδου 1960-1980, απόδοση κενών οικοπέδων και ακαλύπτων στη δημόσια κίνηση, συμπλήρωση μετώπων, διεύρυνση πεζοδρομίων, εισαγωγή αστικού εξοπλισμού) πάνω σε έναν άξονα που υλοποιεί τη σύνδεση Βαρβακείου αγοράς και πλατείας Κουμουνδούρου. Η προτεινόμενη λύση επεξεργάζεται μια απλή τυπολογία αρχιτεκτονικών στοιχείων και δομών, και έχει ενδεικτικό, επεκτάσιμο και αναθεωρήσιμο χαρακτήρα, αρθρωνόμενη ως ένα είδος κοινωνικού και πολιτικού αιτήματος.


εντοσ αστικου ιστου In the present project it is attempted to form an interventional strategy, as well as a planning proposal, concerning one of the most interesting, fluid, contradictory and disputed area of the historical centre of Athens. The working out of the subject derives from a historical, socio-economic and spatial reading of the area, through which basic characteristics and key-spots are detected. Sensitive social groups, mainly immigrant’s communities, are chosen to be the subject of planning. Our proposal consists in the implantation of a social support’s network (residence, education, artisans’ and artists’ workshops, public gathering spaces) within the urban tissue, aiming to improve living conditions, and simultaneously to protect the area’s general character (central market, gate to the town, invisible economical activities, spatial and social incoherence, social services), as well as to prevent gentrification tensions. The planning proposal is based on mild and low-cost exploitation of the area’s latent potential (rearrangement of unoccupied buildings dating from the period 1960-1980, assignment of empty plots and backyards to public use, filling in quarters’ fronts, enlargement of pavements, upgrade of urban equipment) on an axis that forms the connection between Varvakeios market and Koumoundourou square. The solution proposed works out a simple typology of architectural elements and structures and it has an indicative, expansible and reconsiderable character, articulated as a kind of social and political claim.

DEGRADATION AND GENTRIFICATION IN THE HISTORICAL CENTRE OF ATHENS. Planning in the tissue circumscribed by piraeus-athinas-evridipou str. Christina Palliou, Manos Skoufoglou 7/2008 Supervisors: M. Mantouvalou, Th. Fotiou


76 76 Στόχος αυτής της εργασίας αποτελεί η δημιουργία και ένταξη μιας πολυκατοικίας οικολογικής στο αστικό περιβάλλον. Το ερώτημα ήταν, τι θα μπορούσε να κάνει κανείς για να βελτιώσει την “ενεργειακή” λειτουργία της τυπικής πολυκατοικίας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Έναυσμα για την εργασία, ήταν η ιδέα κτιρίων που δεν επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον, και που στο ήδη επιβαρυμένο αστικό τοπίο κάνουν τη ζωή των κατοίκων τους καλύτερη. Η επιλογή της χρήσης της κατοικίας ήταν σκόπιμη. Αρχικά γιατί ήθελα να είναι το πιο διαδεδομένο κτίριο, η πιο διαδεδομένη χρήση στον αστικό ιστό, και εκεί πάνω να δω τι παραπάνω θα μπορούσα να κάνω μέσω κάποιων οικολογικών παραμέτρων. Επίσης δεν επιθυμούσα να δώσω στην εργασία αυτή μια εξεζητημένη επιφανειακή χρήση, μιας και ο πυρήνας της ήταν άλλος και όχι αυτός ενός περίπλοκου κτιριολογικού προγράμματος. Συνεπώς, η εργασία αυτή κινήθηκε σε τρία επίπεδα, Α. βιωσιμότητα, Β. οικολογία και Γ. κατασκευή, και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Κάθε ένας όμως από αυτούς εμπεριέχουν μια σειρά επιμέρους υποπαραγόντων. Για

παράδειγμα, μιλώντας για οικολογία, θα πρέπει να λαμβάνεις υπ’ όψιν ταυτόχρονα την ενεργειακή λειτουργία κτιρίου, δηλαδή το βιοκλιματικό σχεδιασμό, αλλά και την οικολογία υλικών, τις τιμές ενσωματωμένης ενέργειάς τους, τη δυνατότητα επανάχρησης τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την ανακυκλωσιμότητα των υλικών. Επίσης μιλώντας για βιωσιμότητα και κατοίκηση, το σημαντικότερο ρόλο παίζει η ποιότητα χώρων που δημιουργείς, αλλά επειδή είναι πολυκατοικία θα πρέπει ταυτόχρονα να σε απασχολεί η δημιουργία ποιοτικών χώρων με ταυτόχρονη όμως ελαχιστοποίηση άχρηστων τετραγωνικών. Σε δεύτερο επίπεδο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι και η κατασκευή συμπεριλαμβάνει κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η οικονομία, η ευκολία κατασκευής, καθώς και αποδόμησης του κτιρίου.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Βασίλειος Βασιλειάδης, Σταύρος Κούσουλας 7/2009 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

37


εντοσ αστικου ιστου


78

ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ: ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ Μαρία-Ζωή Τσιλιγκιρίδη, Ελένη Χαλκιοπούλου 2/2009 Επιβλέποντες: Δ. Σεβαστάκης, Γ. Χαϊδόπουλος Η περιοχή μελέτης μας είναι τα Αναφιώτικα, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Αθήνας που ζει από το 1860, ένα ιδιαίτερο παράδειγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής στο κέντρο της πόλης. Ο οικισμός από την εποχή δημιουργίας του θεωρείται περιθωριακός και αυθαίρετος και η πολιτεία μέχρι και σήμερα αδρανεί. Εμείς επιλέξαμε να πάρουμε θέση απέναντι σε αυτό το πολεοδομικό παράδοξο της πόλης μας και να προτείνουμε λύσεις για την ενίσχυση του ιστού του, μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού. Μέσα από μια διαδικασία ανάλυσης των χαρακτηριστικών, των ποιοτήτων

και των προβλημάτων του οικισμού, επιλέγουμε τα σημεία επέμβασης και προτείνουμε να πάρουν ζωή τα σπίτια που δεν κατοικούνται ή είναι ερείπια φέρνοντας κόσμο στον οικισμό. Πέρα από την ήδη υπάρχουσα χρήση της κατοικίας, προτείνουμε μια νέα μορφή χρήσης που εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μικρές ομάδες ερευνητών που φιλοξενούνται στον οικισμό ή μελετητές ατομικής έρευνας, πιθανόν και διαφορετικών πεδίων. Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι οι πολύ μικροί χώροι διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής και τις

38 ανάγκες μας και το δημόσιο με το ιδιωτικό γίνονται ένα. Τα Αναφιώτικα θέλουμε να διατηρηθούν γιατί είναι ένα παράδειγμα ιδιαίτερων σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και χώρου, σπιτιού και αυλής, κατοίκου και περαστικού, συνόλου και ατομικότητας.


εντοσ αστικου ιστου The area of our study is Anafiotika, an important piece of the history of Athens and a special example of folk architecture, existing since 1860 in the city centre. The settlement from the time of its creation is considered marginal and arbitrary and the state is inactive all these years. We chose to take a position against this urban paradox of our city and to propose solutions to strengthen this neighbourhood, within the framework of modernization. Through a process of analyzing the characteristics, qualities and problems of the settlement, we chose the points of intervention and suggest that homes which are in ruins or not occupied, take life again, by offering hospitality to new people. Apart from the existing use of housing, we propose a new use, part of a research program, in which participate small teams of researchers who are hosted in the village or individual research scholars, probably interested in different fields. We conclude that very small spaces shape the lifestyle, character and needs of the individual, and the borders between the public and the private begin to fade out. We propose to preserve Anafiotika because it is an example of special relations between people and space, residents and transients, groups and individuality.

ANAFIOTIKA: EXPLORING THE MINIMUM ARCHITECTURE Maria-Zoi Tsiligiridi, Eleni Chalkiopoulou 2/2009 Supervisors: D. Sevastakis, G. Chaidopoulos


80 80 Ερευνητικό αντικείμενο, αποτελεί η ενασχόληση με την αστική πολυκατοικία, κυρίαρχου μοντέλου κατοίκησης του κέντρου της Αθήνας, αν και σε παρακμή στη σύγχρονη ζωή της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στην αναζήτηση των χωρικών προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων που ενυπάρχουν σ’ αυτό. Μεταγράφοντας και ανασυνθέτοντας τα υπάρχοντα δεδομένα του αστικού χώρου διερευνώνται μέθοδοι επαναπροσέγγισης της σχέσης του δημόσιου με το ιδιωτικό. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ποιοτήτων κοινόχρηστου χώρου, αναδεικνύοντας τη συνάρθρωση αυτών των δύο σε νευραλγικό σημείο της αστικής κατοίκισης. Η ανάπτυξη του νέου μοντέλου αποσκοπεί στην ένταση της κοινωνικής όσμωσης, αντιδιαστελλόμενη στους αποκλεισμούς που αναπαράγει το υφιστάμενο σύστημα.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Βασίλειος Βασιλειάδης, Σταύρος Κούσουλας 7/2009 Επιβλέποντες: Στ. Σταυρίδης, Π. Τουρνικιώτης

39


εντοσ αστικου ιστου

IN SEARCH OF A NEW HABITAT MODEL FOR THE ATHENS CENTRE Vasilios Vasiliadis, Stavros Kousoulas 7/2009 Supervisors: St. Stavridis, P. Tournikiotis Our field of investigation is the Athenian apartment building, the polykatoikia, dominant inhabitance model of the Athens centre, even though it is decaying in the recent environment of the modern urban life. Concentrating in the thorough investigation of the spatial problems and possibilities provided by the polykatoikia, our goal is to translate, reshape and finally recreate the so far existent data of the urban space, while searching for new methods of approaching the extremely important relationship between public and private. We end up suggesting the creation of commune spaces in various qualities, tending to reveal their importance as critical points of binding private and public life. The development of this new model aims at the growth of social osmosis, contradicting to the prohibitions produced by the existent model.


82 Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο crescendo της πλατείας Ελευθερίας, νέοι καλλιτέχνες βρίσκουν εργασιακή στέγη σε ένα νέου τύπου κέντρο που συνδυάζει την εργασία με την κατοικία, την επικοινωνία, τη δικτύωση, εικονική και μη (ψηφιακή και φυσική), την πληροφόρηση, την έκφραση και την προβολή. 13 μονάδες - studio με δυνατότητα επέκτασης, συνδιαλέγονται και επικοινωνούν μεταξύ τους και με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μέσω της φυσικής τους παρουσίας, αλλά και με τη βοήθεια της σύγχρονης και ευρυζωνικής τεχνολογίας. Στόχος είναι η δυνατότητα έκφρασης με σύγχρονα μέσα με οικονομία και άνεση, χώρου, χρόνου και ενέργειας, με γνώμονα την ομαλή και ιδιαίτερη σύνδεση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ένας μικροπυρήνας που μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός μεγαλύτερου πυρήνα ή αναφορά ενός μικρότερου. Ένα σύνολο, μία γειτονιά. Αρχή της αρχιτεκτονικής σύνθεσης του έργου είναι η ύπαρξη μιας νέας εικόνας-ταυτότητας, διακριτής, ώστε να αναδεικνύονται τόσο τα υπάρχοντα νεοκλασικά, όσο και οι στοιχειώδης ποιότητες του τόπου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ CRESCENDO ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Αντωνία-Μαριάνθη Μαραγκουδάκη 2/2009 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος

40


εντοσ αστικου ιστου

ARTISTS’ STUDIOS WITH RESIDENCE AT THE CRESCENDO OF ELEFTHERIA’S (KOUMOUNDOUROU) SQUARE Antonia Marianthy Maragoudaki 2/2009 Supervisor: D. Papalexopoulos In the historical center of Athens, at the crescendo of Eleftheria’s square, new artists, home their business, into a new type of center that combines business with residence, virtual and physical inner and wider communication, information, expression and promotion. The main aim is the ability of expression with new technologies, through the economy and comfort of space, time and energy and the smooth connection of the past, the present and the future. A small core that is a part of a whole, a reference of a smaller unit, a neighborhood. The basic concept of the architecture is to define a new image-identity that strengthens the value of the existing traditional buildings, and the imposing values of the place (topos) through time.


84 84 Αντικείμενο της διπλωματικής αυτής αποτελεί η παρέμβαση σε ένα χαρακτηριστικό οικοδομικό τετράγωνο του κέντρου της Αθήνας και συγκεκριμένα των Εξαρχείων, όπου χωροθετήσαμε 5 μονάδες κατοικιών και κοινόχρηστες λειτουργίες. Εντοπίσαμε τα βασικά προβλήματα του οικοδομικού τετραγώνου – μεγάλη πυκνότητα, υψηλή δόμηση, μικροί, κατακερματισμένοι και σκοτεινοί ακάλυπτοι, έλλειψη υπαιθρίων χώρων – και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απάντηση για την επίλυσή τους. Κινηθήκαμε σε δύο βασικούς άξονες: α) εξυγίανση του οικοδομικού τετραγώνου, με τη μείωση του σ.δ. και την εξασφάλιση επαρκών υπαιθρίων χώρων β) ενίσχυση της συλλογικής ζωής, με την ενοποίηση των διπλανών υπαιθρίων με τους δικούς μας και με τη χωροθέτηση αρκετών κοινόχρηστων λειτουργιών - αίθουσα συνελεύσεων και προβολών, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο - οι οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους υπαιθρίους και απευθύνονται και στην ευρύτερη γειτονιά.

Βασικές συνθετικές αρχές: • η «εισχώρηση» του λόφου του Στρέφη στο οικόπεδο, με την υπερύψωση του μεγάλου όγκου και τη διαμόρφωση βάσης που επιτρέπει την οπτική συνέχεια του εδάφους • δημιουργία δικτύου κινήσεων (δύο ισχυρές, σε σχήμα Γ, κινήσεις πρόσβασης στο οικόπεδο που συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφους άξονες και διανέμουν τις κινήσεις στους δύο όγκους) • ενοποίηση υπαιθρίων • εξασφάλιση επαρκών ημιυπαιθρίων αλλά και κατάλληλου φωτισμού, σκιασμού και αερισμού για τις κατοικίες • ειλικρίνεια στην κατασκευή, καθαρότητα των όγκων, απλοποίηση των όψεων • διατήρηση των υψών των διπλανών κτιρίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ Μαρία Μάντζαρη, Μαρία Χριστοδούλου 7/2009 Επιβλέπων: Τ. Παπαϊωάννου

41


εντοσ αστικου ιστου

AN INTERVENTION IN A BLOCK – A HOUSING COMPLEX AT EXARCHIA Maria Mantzari, Maria Christodoulou 7/2009 Supervisor: T. Papaioannou The subject of this project is the intervention in a typical block in the centre of Athens and concretely in Exarchia, where we set five housing units and some common areas. We located the basic problems of the block - high density, very tall constructions, small, dark yards, lack of outdoor spaces – and we made a proposal in order to solve them. The idea is based in two directions: a) purging the block, by reducing the construction factor and by obtaining sufficient outdoor spaces b) reinforcing the collective life, by unifying the yards of the biplane buildings and our own outdoor areas and by setting many common places – assembly and projection room, artistic activities, self-organised cafeteria – which are in direct contact with the outdoor spaces and they address to the whole neighbourhood.


86

42

ΠΟΛΥ-ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Αθανασία Παπουτσάκη 2/2009 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου Η διπλωματική εργασία ¨Πολυ-κατοίκηση στη Δραπετσώνα¨ ασχολείται με το θέμα της μεικτής κατοίκησης. Μελετάται μια μεικτή κατοίκηση από δυο διαφορετικές οπτικές. Κατ’αρχήν από την πλευρά των διαφορετικών χρήσεων, καθώς αναμιγνύονται δημόσιες χρήσεις με κατοικίες και κατά δεύτερον από την πλευρά των ποικίλων τρόπων κατοίκησης από άτομα διαφορετικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών απαιτήσεων. Το αποτέλεσμα της παραπάνω μελέτης είναι η πρόταση της δημιουργίας ενός συγκροτήματος διαφορετικών κατοικιών για ένα

εύρος κοινωνικών καταστάσεων, ενός ξενώνα προσωρινής εγκατάστασης μεταναστών και άλλων δημόσιων χρήσεων. Το κτιριολογικό πρόγραμμα που προέκυψε αποτελέιται από: • 35 κατοικίες 90 εως 120 τμ. • Ξενώνας μεταναστών με 21 δωμάτια 18 τμ. και 2 δωμάτια αναπήρων • Χώρος πολλαπλών χρήσεων 472 τμ. που περιέχει : χώρο υποδοχής, ιατρείο, χώρο διδασκαλίας μαθημάτων, χώρο συνευρέσεων, χώρους εστίασης, πληντύρια και wc.

• Λοιπές χρήσεις 497τμ. : νηπαιγωγείο 45 τμ., καφετέρια 83 τμ., • άλλες δημόσιες χρήσεις : 2χ83 τμ., και 1χ55τμ. • Αποθηκευτικοί χώροι 83τμ. • Χώροι στάθμευσης : 50 θέσεις Ι.Χ. Και 20 θέσεις δικύκλων Παράλληλα έγινε μια πρωταρχική ανάλυση και πρόταση ενός χώρου πρασίνου.


εντοσ αστικου ιστου The diploma project concerns the construction of a mixed residence from two different points of view. Firstly it deals with the coexistence of different kinds of uses since various activities are compounded in a complex of residence and public spaces, and secondly it deals with the proposal of various residences for various individuals with different social, economical and cultural needs. The result of this study was a project which consists of multiple housing for a variety of social circumstances, a small hostel for temporary immigrants’ lodging and some more public actrivities. Finally the housing complex is constituted of : 35 residences (90 – 120 m2) Immigrants’ Hostel with 21 rooms (18 m2 each) Multiplex center (472 m2 ) with : reception, surgery, teaching room, meeting hall, restaurants, laundry room and wc. Children room (45 m2) Cafe (83 m2) Deposit rooms (83 m2) Parking Also there has been a short analysis and proposal for a plan of a ramble.

MULTI-RESIDENCE IN DRAPETSONA Athanasia Papoutsaki 2/2009 Supervisor: Th. Fotiou


8888 Το θέμα είναι η συλλογική κατοίκηση στο Μεταξουργείο, μια περιοχή με μεγάλη κοινωνική ανάμιξη. Οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την οργάνωση και τη σύνθεση του συγκροτήματος είναι η ποιότητα κατοίκησης και το κόστος κατασκευής. Η επίτευξη της πρώτης παραμέτρου γίνεται με την ένταξη του συγκροτήματος στην κλίμακα της γειτονιάς, την έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους, τη διαμόρφωση υπαίθριων και ημιυπαίθριων κινήσεων καθώς επίσης και τη λειτουργικότητα των επιμέρους κατοικιών, ενώ το κόστος κατασκευής, μελετήθηκε ως προς την οργάνωση της κατασκευής σε συνδυασμό με τα υλικά, την τυποποίηση των διαμερισμάτων και όλων των επιμέρους στοιχείων, καθώς και τη βιοκλιματική λειτουργία των κτιρίων.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Σοφία Ζουρνατζίδου, Αικατερίνη Σταμαδιανού 7/2009 Επιβλέπουσα: Σ. Τσιράκη / Σύμβουλοι: Β. Τσούρας, Μ. Μαυρίδου

43


εντοσ αστικου ιστου


κατοικια ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ


2

housing for special users


92

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ Μαρία Κερκίδου, Σοφία Ντόκου 10/2004 Επιβλέπουσα: Ντ. Πεχλιβανίδου / Σύμβουλοι: Γ. Λιακατάς, Μ. Μαντουβάλου Κατοικία που προορίζεται για σπουδαστές της Α.Σ.Κ.Τ., στόχος της η παροχή βασικών χώρων για τη διαβίωση αλλά και την καλλιτεχνική δημιουργία των σπουδαστών. Ένταξη στην περιοχή με στόχο την πολιτιστική αναβάθμιση. Νέα προσέγγιση της κατοικίας, καθώς και της επαναλαμβανόμενης μονάδας κατοικίας με στόχο τη σχέση με το δρόμο.

44


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

HALL OF RESIDENCE FOR STUDENTS OF THE ATHENS’ SCHOOL OF FINE ARTS Maria Kerkidou, Sofia Dokou 10/2004 Supervisor: D. Pehlivanidou / Consultants: G. Liakatas, M.Mantouvalou The project consists of a set of residence units, laboratories and art-studios, as well as additional infrastructure which can accommodate the needs of the students. The refurbishment of the pre-existing traditional factory (listed building) provides spacious and sunny ateliers, whereas the residential units along with the exhibition centre are located in the unfolding levels of the new building. The students’ dormitory may become an extrinsic cultural and social building-core and at the same time, exert a positive impact for the various needs of the area. The altitudinal unfolding of the ground defines the form and characterizes the morphology of the construction. This interdependency does not just reside on the form, but it entails an alternative connection of the building blocks with the street, of private and public use.


9494 Η διπλωματική εργασία επιχειρεί να διερευνήσει την επίδραση του χώρου στην βιολογική και νοητική ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την προσπάθεια του σχεδιασμού «Στέγης» για το σύλλογο του Χαμόγελου του παιδιού στον Πύργο Ηλείας. Είναι προφανές ότι μας απασχολεί η έννοια της εναλλακτικής κατοίκησης καθότι απευθυνόμαστε σε ομάδες παιδιών τα οποία για εξωγενείς παράγοντες αναγκάζονται να απομακρυνθούν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και ζητούν στέγη για τη διάρκεια της ανάπτυξής τους μέχρι τη στιγμή της ενηλικίωσης. Η έννοια της κατοίκησης, η έννοια της «φυσιολογικής και μη» οικογένειας και πως αυτή και ο χώρος που δημιουργεί επηρεάζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας αποτελούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές της σκέψης και του σχεδιασμού.

ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στέλλα Γρηγοριάδου 7/2005 Επιβλέπων: Δ. Ησαΐας / Σύμβουλοι: Κ. Μωραΐτης, Χ. Κιρπότιν

45


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

This project undertakes the task of designing the housing facilities for neglected children for the Greek Children’s Welfare Institute “Xamogelo tou Paidiou” in an attempt to determine the impact of environment on the biological and mental development of people. The project site is located outside the city of Pyrgos, in the district area of Hleia, in the Peloponese. Owing to the incompetence of their own families to support them, the idea of alternative housing combined with the need to provide neglected children the possibility of accommodation in an environment of optimal growth and development all through their early life to the terminal point of adolescence, becomes essential for the project study. The concept of housing, that of family institution, and what they stand for today, as well as the consideration of the different ways that spatial qualities can determine the progressive development of a human individuality, constitute the main framework of planning and designing.


96 Τι μπορεί να προσφέρει η αρχιτεκτονική στα τεράστια και πολυσύνθετα κοινωνικά προβλήματα της σύγχρονης εποχής; Πώς μπορούμε ως σχεδιαστές του χώρου, να απευθυνθούμε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη κοινωνική ομάδα όπως οι μετανάστες; Σαν άνθρωποι χωρίς κατοικία, καλούνται να κατοικήσουν από την αρχή μια καινούργια πόλη και να οικειοποιηθούν έναν καινούριο πολιτισμό. Ταυτόχρονα όμως, μια έννοια όπως αυτή της οικειοποίησης, τόσο απροσδιόριστη και απρόβλεπτη, πώς μπορεί να ερμηνευτεί σε κανόνες σχεδίασης και να οργανωθεί σε χώρο; Πόσο δεσμευτικό θα μπορούσε να είναι το γεγονός πως ο χρήστης για να μετατραπεί σε κάτοικο, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραθέσει, αλλά και να διαφυλάξει πάνω στην κατασκευή την προσωπικότητά του, ώστε να μπορέσει να νιώσει ασφαλής, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά μέσα στον τόπο κατοίκησής του; Επιλέγω ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο (45 στρεμμάτων) ενός παλιού εργοστασίου ζυθοποιίας στο λιμάνι της Πάτρας, που

λειτουργεί σαν ασυνέχεια μέσα στον ιστό της πόλης. Εκεί επιχειρώ να σχεδιάσω ένα τόπο-τοπίο στον οποίο εισέρχεται η πόλη, και δανείζομαι τα στοιχεία που τον περιβάλλουν, για να διαμορφώσω τα καινούρια όρια. Το νερό και το τρένο, σαν μέσα που μεταφέρουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στη χώρα υποδοχής λειτουργούν εδώ σαν ενοποιητικά στοιχεία, σαν γέφυρες πολιτισμού. Παράλληλα μπορούν να φιλοξενηθούν προσωρινά, μέχρι να αποκτήσουν την άδεια παραμονής και να μπορούν να εργαστούν νόμιμα, σε βαγόνια που οι ίδιοι θα μετατρέψουν σε κατοικίες ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Η διαμονή γίνεται σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενο ανάλογα με τις ανάγκες σε δομημένο χώρο. Έτσι, δημιουργώ έναν αυτοσυντηρούμενο και αυτοδιοικούμενο χώρο υποδοχής και υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών, και παράλληλα επιχειρώ να καθορίσω και να εξασφαλίσω τις προϋποθέσεις για ένα τόπο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης, επικοινωνίας και κοινωνικής ένταξης.

ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΥΠΟΔΟΧΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Βασιλική Λιόλιου 10/2005 Επιβλέποντες: Θ. Φωτίου, Δ. Φιλιππίδης / Σύμβουλοι: Μ. Μαρλαντή, Β. Δεσποινιάδου

46


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων With what solutions can Architecture contribute to the vast and multidimensional problems of the contemporary age? How can we, as designers of space, address to such an extremely vulnerable social group as the immigrants? As people with no home, they are called to dwell in a new city and familiarize with a new culture. At the same time, such an indefinable and unpredictable process, such as familiarization, how can it be translated to design rules and organized into spatial structures? How constraining could it be, the fact that the user, in order to become a dweller, must have the ability to place, as well as preserve on a building, his personality thus to feel physically and mentally safe inside his dwelling space? I select an abandoned area of 45000 m2 of an old brewery near the port of Patras that constitutes a discontinuity inside the urban structure. I attempt to design a landscape infiltrated by the city, using the elements that surround it to define the new boundaries. The Water and the Train as media that transport the immigrants to their host country are used here as unifying elements, as bridges of culture. At the same time, using abandoned railway wagons that they can convert to houses according to their needs, they can be temporarily accommodated, until they can acquire a legal abidance licence. Thus, I create a self-preserving and self-commanding center of immigrant reception and support and, at the same time. I attempt to define and ensure the conditions for a multi-cultural co-existence, communication and social incorporation.

CULTURAL BRIDGES: RECEPTION-SUPPORT-INTEGRATION OF REFUGEES AND IMMIGRANTS IN PATRAS Lioliou Vasiliki 10/2005 Supervisors: Th. Fotiou, D. Filippidis / Consultants: M. Marlanti, B. Despiniadou


9898 Η περιοχή του Κορυδαλλού έχει γίνει στις μέρες μας συνώνυμη των φυλάκων που φιλοξενεί. Οι φύλακες αυτές που καταλαμβάνουν 112 στρ. γης πάνω στον κεντρικότερο δρόμο της περιοχής, τη Γρ. Λαμπράκη, αποτελούν την μεγαλύτερη συγκεντρωτική φυλακή της χώρας . Προτείνουμε την κατεδάφιση των κτιρίων αυτών καθώς είναι ακατάλληλα να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε άλλη χρήση. Στην θέση των κτίριων και της σωφρονιστικής μεθόδου που υποστήριξαν, προτείνουμε την εφαρμογή στον χώρο ενός νέου σωφρονιστικού συστήματος για ανηλίκους που θα αποβλέπει στην αρμονική συνύπαρξη των σωφρονιστικών θεσμών και του κοινωνικού και αστικού περιβάλλοντος. Το σύστημα που προτείνουμε αποτελεί στην ουσία μία πορεία επανένταξης στην κοινωνία η οποία πραγματοποιείται σε δύο βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο δίνεται βάρος στην ψυχική υποστήριξη και αποκατάσταση των ανηλίκων. Περιλαμβάνει χώρους κατοικίας και ένα ειδικό σχολείο.

Στο δεύτερο στάδιο οι ανήλικοι περνάνε στην φάση της ημι-ελεύθερης διαβίωσης. Περιλαμβάνονται χώροι κατοικίας ενσωματωμένοι στον αστικό ιστό. Οι ανήλικοι θα παρακολουθούν ένα χαλαρό σχολικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα στεγάζεται στο οικόπεδο των πρώην φυλακών. Ο ορεινός χαρακτήρας της περιοχής είναι σημαντική πηγή έμπνευσης και τρόπος σύνδεσης του κενού με την ευρύτερη περιοχή. Η συρραφή του ιστού πραγματοποιείται με την επιλογή βασικών αξόνων κίνησης και χρήσεων οι οποίοι πλέκονται και δημιουργούν την αστική ύφανση στον κενό χώρο. Πρόκειται για τεθλασμένες διαδρομές που ακολουθούν τις υψομετρικές γραμμές. Η απόφαση να διαλυθεί το υπάρχον καθεστώς και να γεφυρωθεί το αστικό κενό εκφράζεται με μια ευθύγραμμη κεντρική διαδρομήτομή πάνω στην οποία συμπυκνώνονται οι διαφορετικές χρήσεις του δεύτερου σταδίου επανένταξης, που πραγματοποιεί τη γεφύρωση του κενού και τη σύνδεση του δικτύου με το υπάρχον αστικό τοπίο.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ Δέσποινα Γκιρτή, Σοφία Παϊσίου 7/2005 Επιβλέποντες: Δ. Φιλιππίδης, Θ. Φωτίου

47


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

NETWORK OF REHABILITATION OF UNDERAGE OFFENDERS. KORIDALLOS Despina Girti, Sofia Paisiou 7/2005 Supervisors: D. Filippidis, Th. Fotiou The region of Koridallos has, in our days, become synonymous with the prison facilities which are located within. The prison which occupies 112.000 m2 of land, adjacent to the region’ s main avenue , Gr. Lampraki, constitute the biggest centralized correctional facilities of the country. We propose the demolition of these buildings as they are deemed inappropriate for any other use. In lieu of these buildings and of the correctional method which they housed, we propose the spatial application of a new correctional system for juvenile offenders that will aim towards the harmonious coexistence of correctional institutions with the social and urban environment. The system that we propose constitutes a “rehabilitation route” which is realized in two stages. In the first stage emphasis is given to mental support of juveniles. It consists of residential spaces and a special school. In the second stage the minors move on to the phase of semi

detention . In this stage the residential spaces are incorporated into the urban tissue. The minors attend a lax scholarly and educational program which is hosted on the former prison grounds. The mountainous topography of region is an important source of inspiration and a connective link between the urban void and its surroundings. The stitching of the urban tissue is realized via the choice of fundamental street axis which are intertwined. Thus an urban weave is created in the void. Then new urban tissue is completed with indirect lines - streets that follow the topography. The decision to abolish the existing correctional facilities and their mentality and bridge the urban void is illustrated with a big and straight route. This decisive section condense the different activities hosted at the second stage of rehabilitation and reconnects the existing urban landscape.


100

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ Στέφανος Καλοπίσης 2/2005 Επιβλέποντες: Τ. Παπαϊωάννου, Μ. Μαντουβάλου Η συγκεκριμένη διπλωματική πραγματεύεται το στεγαστικό πρόβλημα των σκηνιτών Τσιγγάνων στα Σπάτα, στα πλαίσια των υφιστάμενων κρατικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων για αυτό τον σκοπό. Η κοινότητα των Τσιγγάνων απομακρύνθηκε από την αρχική τοποθεσία διαμονής της μέσα στα Σπάτα σε απομακρυσμένο οικόπεδο 5km από τον οικισμό. Έπειτα από συζήτηση με τις 25 οικογένειες Τσιγγάνων προέκυψαν 7 ομάδες μετεγκατάστασης σύμφωνα με τις επιθυμίες τους (συνήθως παππούς-γιος εγγονός). Παράλληλα

πραγματοποιήθηκε πολεοδομική ανάλυση της πόλης των Σπάτων με σκοπό την ανεύρεση κατάλληλων οικοπέδων για την εγκατάσταση τους. Τα κριτήρια της επιλογής των οικοπέδων είναι: στο σύνολο τους να είναι διάσπαρτα στην έκταση του οικισμού με συμβατό οικονομικό κόστος, γειτονίες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε οικοπέδου να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του σχεδιασμού των νέων κατοικιών οι οποίες είναι: Διακριτή ιδιοκτησία από κάθε οικογένεια άρα και αυτόνομη πρόσβαση οχήματος. Η σύνθεση των κατοικιών εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να

48 βρίσκεται ένας κοινός χώρος αναφοράς μεταξύ των κατοικιών αλλά παράλληλα να υπάρχει ιδιωτικότητα στο επιτρεπτό μέτρο. Οικονομία, εύκολη κατασκευή και επεκτασιμότητα αποτελούν επίσης βασικές παραμέτρους σχεδιασμού.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων


102 102 Το Κέντρο βρίσκεται στο Γέρακα σε ένα οικόπεδο 6.775τ.μ. Εξυπηρετεί 60 άτομα και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 14 ατόμων. Περιλαμβάνει τμήμα φυσικής α ποκατάσ τασ ης με γυμνασ τήριο, θεραπευτικά λουτρά, πισίνα και άλλες ειδικές θεραπείες. Στο Κέντρο υπάρχει επίσης μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης με τρία εργαστήρια (κεραμικής, Η/Υ, χρυσοχοΐας) και μια αίθουσα διδασκαλίας. Στους κοινόχρηστους χώρους εντάσσονται το εντευκτήριο- τραπεζαρία και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στο Κέντρο απασχολούνται, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους, ένας γιατρός, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γυμνασ τές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και καθηγητές.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ Σαγίκ Μπαρμπαριάν, Ειρήνη Παππά 7/2005 Επιβλέπων: Κ. Μωραΐτης

49


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

REHABILITATION CENTER FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Sagik Barbarian, Irene Pappa 7/2005 Supervisor: K. Moraitis The Rehabilitation Center is situated at Geraka on the outskirts of Athens, on a site of 6.775 sq.m.. The building has a total surface of closed spaces of approximately 3.300 sq.m.. The program includes departments both for medical and occupational rehabilitation containing a gym, a swimming pool, three laboratories, a classroom etc. for 60 people. The Center can also accommodate 14 people. The small lounge and the cafeteria are located at the heart of the building, as the most public used facilities.


104 Θέμα της διπλωματικής εργασίας ήταν η αλλαγή της χρήσης των προσφυγικών πολυκατοικιών στην κεντρική πλατεία του Ρέντη, σε φοιτητική κατοικία. Το συγκρότημα, βρίσκεται σε άμεση σχέση με την πλατεία. Στη θέση των 2 παλιών εγκαταλελειμμένων κτιρίων που βρίσκονται μπροστά από τα συγκροτήματα προτείνεται κατασκευή κτιρίου που για τις πιο «δημόσιες» χρήσεις της φοιτητικής κατοικίας. Το τμήμα της πλατείας που βρίσκεται μπροστά από αυτό το κτίριο «βυθίζεται» στο -2.60, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ένα διαχωρισμό του επιπέδου αυτού που είναι πιο άμεσα συνδεδεμένο με την εστία, και της άλλης ζώνης που περιλαμβάνει την εκκλησία. Κύριος άξονας της περιοχής είναι ο πεζόδρομος Κύπρου. Στην απόληξη του άξονα αυτού βρίσκεται ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό κτίριο, το οποίο προτείνεται να μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μουσείο ιστορίας της πόλης. Όσον αφορά τις κατοικίες: • διατηρήθηκε η πρόσβαση από το βορρά και δημιουργήθηκαν νότιες αυλές σε κάθε συγκρότημα. • -παρέμειναν στο εσωτερικό των διαμερισμάτων οι χώροι των υπνοδωματίων και τα μπάνια, και

οι κοινοί χώροι (κουζίνα καθιστικό) «βγήκαν» στη βόρεια αυλή, με τη μορφή προσθήκης. Πρόκειται για μονώροφη μεταλλική κατασκευή, με βατό δώμα μέσα στην οποία βρίσκεται η κουζίνα και το καθιστικό. Αυτό εξασφαλίζει κοινούς χώρους για μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών και βεράντα στους κατοίκους του ορόφου. • το όριο της βόρειας αυλής έρχεται να συμπληρωθεί με ένα πέτρινο τοίχο ύψους 2 μέτρων πίσω από τον οποίο διατάσσονται οι προσθήκες-μεταλλικές • η λειτουργία των πλυντηρίων παραμένει στα δώματα. Στο δώμα των μεγάλων συγκροτημάτων κατασκευάζεται μια μεταλλική κατασκευή-πέργκολα μέσα στην οποία εντάσσονται κάποιες κατασκευές με λειτουργίες όπως χώροι παιχνιδιού, café, • δημιουργούνται 5 τύποι διαμερισμάτων για 2, 3 η 5 φοιτητές. Ο δομικός κάναβος των κτιρίων «βγαίνει» από το κτίριο σε όλα τα επίπεδα και πάνω σε αυτόν οργανώνονται οι προσθήκες, οι πέργολες, οι κατασκευές του δώματος, οι πλακοστρώσεις των πεζοδρόμων και της πλατείας, ακόμα και ο κατασκευαστικός κάναβος του κτιρίου κοινών χρήσεων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΧΤΕΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Βασιλική Αναλυτή 7/2006 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου

50


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

STUDENTS’ HOUSING AT AG. IOANNIS RENTI Vasiliki Analiti 7/2006 Supervisor: Th. Fotiou The Subject of this diploma thesis is the change of use of residence for refugees in the central square of Rendis, in student residence. In the place of the two old abandoned buildings that are in front a building for the common uses of the student residence is proposed. The part of the square that is in front of this building is sunk in -2.60. The Main axis of the region is Cyprus pedestrian street. At the end of this axis is found an abandoned industrial building, which is proposed to change in cultural centre and museum of history of city. The devalorisation of road Cyprus is proposed, in connection with the immersion of the square, which begins from -2.60 and reaches in the end + 0.00. Thus continues having a powerful axis that however does not allow the direct access in the group of student residence. With regard to the residences:

• access from the north is maintained and southern courtyards in each group are created. • in the interior of the apartments the spaces of bedrooms and the bathrooms remain. The common spaces (kitchen, livingroom) ”came out” in the northern courtyard, with the form of an addition. This ensures common spaces for bigger teams of students and a courtyard for the floor’s residents. • the limit of the northern courtyard comes it is supplemented with a stone wall of 2 metres behind which the metal additions are ordered • 5 types of apartments are created for 2, 3 or 5 students. Structural “kanavos” “comes out” from the building in all the levels and on this everything (additions, pergolas, manufactures of loft, pavings of the streets and and the square, constructional kanavos of the building of common uses) is organised.


106

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Δέσποινα Σαμουρέλη 7/2006 Επιβλέπουσες: Μ. Μαντουβάλου, Θ. Φωτίου Η διπλωματική εργασία ασχολείται με το ζήτημα των αστέγων και με τον τρόπο που η αρχιτεκτονική μπορεί να προσφέρει μια λύση.Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται το πρόβλημα, ορίζεται το προφίλ των αστέγων και αναδεικνύεται το μέγεθος και οι πραγματικές του διαστάσεις, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία, αναπτύσσεται η ιδεολογία αντιμετώπισης, το νομοθετικό πλαίσιο και αναλύονται οι βασικές κοινωνικές δομές υποστήριξης που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους φορείς.

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, παρουσιάζεται η αντιμετώπιση του φαινομένου στην Ελληνική επικράτεια και περιγράφονται οι δομές που έχουν αναπτύξει οι διάφοροι φορείς. Στη συνέχεια, αναλύεται η προτίμηση των αστέγων για την περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα για τον Δήμο της Αθήνας. Χαρτογραφώντας την περιοχή με πολεοδομικούς χάρτες, αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά των περιοχών που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή των αστέγων. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για τις βασικές

51

αρχές της οργανωτικής δομής υποστήριξης των αστέγων, για την πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου υπηρεσιών, όσο και για την δημιουργία νέων κοινωνικών δομών υποδοχής και στήριξης αστέγων. Σε αυτό το σημείο, γίνεται η αρχιτεκτονική σύνθεση και ανάλυση ενός ξενώνα, ενός κέντρου υποδοχής και ενός κέντρου στήριξη.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων This project deals with the homeless problem and the way architecture could contribute to its resolution. I define the features of a homeless person and I present the importance of the phenomenon in Greece as well as internationally. A research about the international homeless social phenomenon is conducted. There are references to the relevant legislation as well as the social structures that confront homelessness. Homelessness in Greece is analyzed. To be more specific, the way the Greek government encounters the problem, the relevant legislation and the existing social structures are mentioned. Additionally, a number of maps of Attica as well as of the municipality of Athens are attached. Through the maps above, it is clarified that there are some specific characteristics that make a region more appeal to homeless. Ultimately, I define the principals, the kind of social structures and the strategic a government should adopt in order to deal successfully with homelessness. The existing homeless supporting services should multiply and be complemented with a number of new social structures in a kind of network in the municipality of Athens. A guest house for homeless, two kind of supporting services are architecturally analyzed.

NETWORK OF SOCIAL STRUCTURES CONFRONTING HOMELESSNESS IN THE MUNICIPALITY OF ATHENS Despoina Samoureli 7/2006 Supervisors: M. Mantouvalou, Th. Fotiou


108 Ο τόπος: η περιοχή που ονομάζεται Λιβάδι και βρίσκεται στην χερσόνησο της Παλλικής στην Κεφαλονιά. Στη περιοχή λειτουργούσαν στο παρελθόν αγροτικές φυλακές. Η ιδέα: επιχειρείται μια αντιστροφή της λειτουργίας των φυλακών και μετατροπή της περιοχής σε έναν χώρο οικειοθελούς απομόνωσης που φιλοξενεί άτομα σε οριακή ψυχολογική κατάσταση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να «αποφορτιστούν». Στην περιοχή εφαρμόζονται επάλληλα συστήματα ρυθμών και κανάβων με σκοπό τη δημιουργία επαναλαμβανόμενων μονότονων μοτίβων. Δημιουργείται ένας τόπος διαμονής για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αποτελείται από 35 μεμονωμένους και αυτόνομους οικίσκουςχώρους απομόνωσης. διάσπαρτους στο χώρο του λιβαδιού. Ταυτόχρονα διαμορφώνονται και τόποι που ενισχύουν την περισυλλογή και τη στροφή «προς τα μέσα». Πρόκειται για χώρους μονότονους με επαναλαμβανόμενα στοιχεία, που δεν αποσπούν την προσοχή του ατόμου και δεν απαιτούν την προσήλωσή του. Προτείνεται τέλος η ενασχόληση των ατόμων-χρηστών με την καλλιέργεια σαν μία παράμετρος της διαδικασίας της περισυλλογής, η οποία προσφέρει επαφή με τη φύση, χωρίς να απαιτεί προσήλωση.

ΔΟΚΙΜΗ Λήδα Βουτσινά 10/2006 Επιβλέπων: Στ. Σταυρίδης

52


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

TEST Lyda Boutsina 10/2006 Supervisor: St. Stavridis The place: the place named Livadi Pallikis at the island of Cefalonia. In the past, there used to be an agricultural prison at the place. The idea: an place for isolation for people at the borderline is trying to be organized – a kind of social and psychological buffer. A place where one chooses to go in order to put an order in the inner world. One can stay at the place for a limited period of time. The whole system consists of 35 autonomous and isolated from one another, buildings – centers of isolation and 4 layers of grids and rhythms which create a monotonous and repeated whole. The monotony, the rhythm and the repetition don’t attract people’s attention so that they can meditate without any distraction. As a supplement to the meditation, cultivation of the earth is proposed in orded to have some contact with nature.


110 116 Η διπλωματική εργασία αυτή επεξεργάζεται το θέμα της φοιτητικής κατοικίας, ξεκινώντας από μια γενικότερη ανάλυση της κατάστασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εστιάζοντας στη συνέχεια στην περιοχή της Καλλιθέας όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για φοιτητική κατοικία από τους φοιτητές του Παντείου και Χαροκοπείου Πανεπιστημείου. Πάνω σε αυτά τα δεδομένα γίνεται μια πρόταση τέτοιας κατοικίας με ρεαλιστική αντιμετώπιση όσον αφορά την επιλογή του οικοπέδου, τον ΓΟΚ και τις χρήσεις των χώρων. Το κτίριο είναι μια 6όροφη πολυκατοικία πάνω στις κεντρικές οδούς Δοϊράνης και Δημητρακοπούλου. Οι τυπικοί όροφοι είναι 2 με μικρές παραλλαγές σε κάθε όροφο και περιλαμβάνουν από 4,5 ως 5,5 διαμερίσματα. Υπάρχουν 4 τυπολογίες διαμερισμάτων, μία από τις οποίες είναι διώροφη με εσωτερική σκάλα. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι στο ισόγειο, συμπεριλαμβάνουν μια αυλή στο πίσω μέρος και μια ταράτσα στον 6ο όροφο. Επίσης στη δυτική πλευρά στο ισόγειο υπάρχει ένα μαγαζί προοριζόμενο για internet café. Οι κυρίαρχες συνθετικές αρχές πέρα από τους βασικούς περιορισμούς και την ομαλή

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μαρία Βόινα 2/2006 Επιβλέπουσα: Α. Μονεμβασίτου ένταξη στη γειτονιά, είναι η διάπλαση της βόρειο-δυτικής όψης σε εξέχοντες όγκους και η δημιουργία μιας διάτρητης ‘διπλής’ νότιο-ανατολικής όψης για διαμπερότητα με έναν διάδρομο-οριζόντιο άξονα κυκλοφορίας, που συνδέει τα διαμερίσματα του κάθε ορόφου με τον κατακόρυφο άξονα επικοινωνίας και μεταξύ τους. Αυτός περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους συνεύρεσης και βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας.

53


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

STUDENT HOUSING IN KALLITHEA Maria Voina 2/2006 Supervisor: A. Monemvasitou This dissertation is about student accommodation and it begins with a general analysis of the situation in Greece and abroad and then focuses on the area of Kalithea where there is a high demand for accommodation from the students of Panteios and Harokopeion Universities. Based on these facts a proposal was made for such accommodation and a realistic approach was taken as to the choice of land, ΓΟΚ (General Construction Regulations) and the use of the land. The building is a six storey block of flats on the main roads of Doirani and Dimitrakopoulou. There are two main storeys with minor differences each of which has 4.5 or 5.5 flats. There are four types of flats, one of which is a maisonette with an internal staircase. The common parts are the ground floor including a backyard and there is a roof garden on the sixth floor. Also to the west of the ground

floor there is a shop which is intended to be used as an internet café. The prevalent principles of the design besides the basic limitations and the plain character of the neighborhood is the formation of the North-Western view in protruding masses and the formation of a perforated “double” southeastern unrestricted view with a “connecting passagehorizontal axis of circulation” connecting the flats on each floor, the elevator and the staircase. This includes common parts for socializing situated on a lower level for the safeguard of privacy.


112 Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τους μετανάστες, οικονομικούς και μη, γιατί αποτελούν ευπαθές κοινωνικό σύνολο της σύγχρονης Αθήνας, τόσο λόγω των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους, όσο και των προβλημάτων με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι. Το Μεταξουργείο αποτελεί κεντρική περιοχή της πόλης μας, με ποικίλες προσβάσεις, πολλές ευκαιρίες, αλλά και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα εξαιτίας των πολλαπλών επιπέδων ανάγνωσης – αρχαιότητα, μεσοπόλεμος, σύγχρονη εποχή- που μπορεί κανείς να διακρίνει στον ιστό του. Το οικόπεδο μας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μυλλέρου-Λεωνίδου-ΓερμανικούΜαραθώνος απέναντι από το ιστορικό κτίριο του Μεταξουργείου. Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι η διατήρηση της κλίμακας της κατοικίας, η πλατεία Δουρούτη, αλλά και μια λοξή χάραξη που διατρέχει το οικόπεδο και διασπά το “ορθοκανονικό πρόσωπο” της ευρύτερης περιοχής. Αρχικές συνθετικές μας προθέσεις ήταν η πολιτιστική έκφραση, η διατήρηση της μικρής κλίμακας, η ενσωμάτωση στον υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό, αλλά και η έμφαση στη δυνατότητα ανάπτυξης του υπαιθρίου χώρου σαν κεντρικό σημείο αναφοράς. Όσο εξελίσσαμε το θέμα συνειδητοποιήσαμε ότι έπρεπε να δοθεί

έμφαση στον τομέα της φιλοξενίας. Η κατοικία μελετήθηκε σαν κύτταρο, σαν αυτόνομος οργανισμός που αναπτύσσεται εκ των έσω. Ένα κελί μοναχού, βασισμένο στις αρχές του ελάχιστου χώρου και στη δυνατότητα άμεσης οικειοποίησής του. Οι μονάδες κατοικίας σηκώθηκαν ψηλότερα από το επίπεδο του δρόμου αφήνοντας τις δημόσιες λειτουργίες να “τρέχουν” στο επίπεδο του δρόμου. Διαφυλάσσουμε έτσι το ιδιωτικό του χαρακτήρα των κατοικιών εντείνοντας το δίπολο άτομο-κοινωνία που θέλαμε εξαρχής να είναι διακριτό στο θέμα μας. Το υπόλοιπο κτίριο οργανώθηκε με βάση αυτή τη λογική όπου η μετάβαση από το δημόσιο στο ιδιωτικό είναι πολύ συγκεκριμένη. Οι κινήσεις και οι είσοδοι είναι αυστηρές-γραμμικές, και τονίζουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του κτιρίου. Η αλλαγή κλίμακας και χαρακτήρα εκφράζεται επίσης και από την επιλογή των υλικών. Ο υπαίθριος χώρος λειτουργεί σαν κεντρικός πυρήνας στην κάτοψη, το φως διοχετεύεται στους ημιυπαίθριους-υπόγειους χώρους με τεχνάσματα-κατασκευές. Το κτίριο λειτουργεί με βάση την οικονομία τόσο στα υλικά όσο και στη διαχείριση του στο οποίο συμβάλλει και ο βιοκλιματικός χαρακτήρας που προσδώσαμε στη σύνθεση μας, για τη διατήρηση της ενέργειας αλλά και τη ρύθμιση του μικροκλίματος.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ Βασιλική Κωττίδη, Μιχαήλ Κατωπόδης 2/2006 Επιβλέποντες.: Μ. Καφρίτσα, Σπ. Ραυτόπουλος

54


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων We chose to deal with immigrants for the reason that they form a sensitive social group in contemporary Athens, not only because of their special cultural character, but also because of the multifunctional problems they face every day. Metaxourgheio is a central Athenian area, easily accessible, with much potential and a special character because of the individual historical layers that are visible through its urban development. The chosen site is defined by Myllerou st, Leonidou st, Germanikou st and Marathonos st and is opposite the historical building of Metaxourgheio. Characteristic points are the house-scale , Dourouti square , and an oblique tracing that is the remnant of the contemporary urban history of the area. Our first architectural intentions dealt with the cultural expression, the embodying to the current urban status and the development of the open-air spaces as a central piece of our composition. As we developed our project and approached even more the immigrational character, we realized that we had to emphasize on the housing subject. Our project began to reform. The housing unit was studied as a unique cell, as an autonomous organism developing from within. A monk’s cell, based on the disciplines of minimal space. The units were raised above street level, letting the public facilities develop lower and assuring their private character and the 2 way relation of immigrant and society. The rest of the building developed in about the same way where the passing from private to public is specified. The entrances and circulation are austere, emphasizing the multifunctional character of the building. The change of scale is also expressed by the choice of materials and building techniques. The open air spaces function as a core regarding the plan, the light is sent to the underground spaces by special constructions and formations of the concrete body. The building’s function is based on the economy, not only of materials, but of its management as well, to which contributes the bioclimatic character we also tried to give.

CENTRE FOR IMMIGRANTS IN METAXOURGHEIO Vassiliki Kottidi, Michael Katopodis 2/2006 Supervisors: M. Kafritsa, Sp. Raftopoulos


114 Η απεξάρτηση διαρκεί περίπου 12 μήνες και αποτελεί το κατεξοχήν στάδιο της θεραπείας. Οι θεραπευτικές κοινότητες διακρίνονται σε κοινότητες διαμονής ή εξωτερικής ημερήσιας παρακολούθησης («ανοιχτές»). Η χρήση ουσιών από τα εξαρτημένα άτομα αποτελεί συνήθως το σύμπτωμα βαθύτερων προβλημάτων ψυχολογικής, διαπροσωπικής ή κοινωνικής προέλευσης. Το άτομο χρησιμοποιεί τις ουσίες για να νιώσει καλά ή απλώς φυσιολογικά. Για τα εξαρτημένα άτομα η ανάγκη να εξασφαλίσουν τις ουσίες που καταναλώνουν, βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής τους και καθορίζει τη δράση και τη συμπεριφορά τους. Η οργάνωση και οι δραστηριότητες των θεραπευτικών κοινοτήτων έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να οδηγούν τα μέλη στην αναζήτηση των γενεσιουργών αιτίων της χρήσης και στη συνολική αλλαγή του τρόπου ζωής και συμπεριφοράς. Οι θεραπευτικές κοινότητες μπορούν να οριστούν ως περιβάλλον όπου οι άνθρωποι συνυπάρχουν και συνδέονται λόγω του κοινού τους στόχου: της απεξάρτησης και της επανένταξης στην κοινωνία. Αν και η προσέλευση είναι οικειοθελής, ως προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας, η συμμετοχή στο κοινό καθημερινό πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 60 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μελίνα Γεωργαλλή, Έλενα Σταύρου 7/2006 Επιβλέπουσα: Ν. Μάρδα

55

Επιλέξαμε την περιοχή των Ιωαννίνων γιατί διαπιστώνουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Ελλάδας δεν λειτουργούν θεραπευτικά προγράμματα ενώ οι ανάγκες είναι αυξημένες. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρότι το Εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά προβλέπει 3 θεραπευτικές κοινότητες ανά περιφέρεια, στην περιοχή της Ηπείρου δε λειτουργεί καμία. Υπάρχει πρόβλεψη από το ΚΕΘΕΑ να λειτουργήσει κοινότητα στα Ιωάννινα.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

THERAPEUTIC COMMUNITY- DRUG REHABILITATION CENTRE IN IOANNINA Melina Georgalli, Elena Stavrou 7/2006 Supervisor: N. Marda The Recovery process, which takes place within the therapeutic community,lasts approximately 12 months. This is the central phase of the treatment. Substance abuse by addicted individuals is usually the result of deeper psychological, personal, or social problems. The person avails himself of these substances to feel pleasant, or even to simply retain a feeling of normalcy. For addicts, the need to secure the substances they use makes up the central focus of their lives and determines their activities and their behaviour. The organisation and activities of the therapeutic communities have been designed to lead addicted persons to an understanding of the underlying reasons for their substance abuse and toward a complete change in their behaviour and overall lifestyle. In the therapeutic community, former drug users learn to develop confidence and

trust in their selves and others, to deal with stress and difficulties in a constructive way, and to realise that asking for help does not denote any weakness on their part. Although attendance is voluntary, a prerequisite for the programme’s success is the individual’s active participation in the common daily programme. The project is located in Ioannina. We chose this location among others as there are no theraputic communities in the wider area of west Greece. The is intention on behalf of the state to operate a therapeuc community in this area.


116116 Τα παιδιά που περιθάλπει το συγκεκριμένο κέντρο έχουν υποστεί τις συνέπειες των πολεμικών συρράξεων, σε βαθμό τέτοιο που έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχική και φυσική τους κατάσταση. Ο πόλεμος, σαν ανεμοστρόβιλος σάρωσε όλα τα δεδομένα της ζωής τους, σαν μια δίνη που ρούφηξε τα πάντα... Το κέντρο πραγματοποιείται για να δώσει σε αυτά τα παιδιά, εκτός από ουσιαστική ιατρική βοήθεια και την αίσθηση της ασφάλειας, της προστασίας, σαν ένα κέλυφος. Το κέλυφος του Ναυτίλου ή του σαλιγκαριού, ο ανεμοστρόβιλος, η δίνη εμφανίζουν την ίδια σπειροειδή καμπύλη, την ισογώνια σπείρα Στην ισογώνια σπείρα το χρονικό στοιχείο υπεισέρχεται πάντα . Eίναι μια έκφανση της ίδιας της ζωής. Το παρελθόν δεν αλλάζει όμως πάντα υπάρχει το νέο, το μέλλον που αναπτύσσεται. Το στοιχείο της σπείρας λοιπόν θα εμφανίζεται στο κτίριο μας ως κεντρική ιδέα δίνοντας έτσι μια χρονική έννοια, μια αίσθηση αισιοδοξίας για το μέλλον που αναπτύσσεται, χωρίς όμως να χρειάζεται (ακόμα και αν ήταν δυνατόν) να αλλάξουμε το παρελθόν.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μαρία Παρασχιάκου 2/2007 Επιβλέπων: Σ. Ξενόπουλος

56


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

REHABILITATION CENTER FOR DISABLED CHILDREN Maria Paraschiakou 2/2007 Supervisor: S. Xenopoulos This center is established to improve and repair the long neglected void in public consciousness with regard to physical disability. The children that will be attended to this center have suffered of military action. They are physically and emotionally traumatized. This building will support the right of children to a healthy and happy childhood. It will be a building of hope. Hope for a new life. A commutative stage from a dark past to the future. It will not only support medical care but it will provide a shelter for these children, like a shell, to make them feel safe.


118 Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης είναι η προσπάθεια επίλυσης του στεγαστικού προβλήματος των μεταναστών και η επίτευξη της ενσωμάτωσής τους στον ντόπιο πληθυσμό. Μέσω κρατικού προγράμματος πρόνοιας κατασκευάζονται μονάδες κατοικίας που δύνανται να στεγάσουν το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών συγκροτώντας μικρά συγκροτήματα σε ολόκληρο τον κάμπο. Δεν θεωρείται απαραίτητο να απευθύνεται η διπλωματική σε άτομα ή οικογένειες που ζητούν μόνιμη κατοικία ή εργασία στα χωράφια. Με αφορμή το πολύπλοκο οδικό δίκτυο και τις συνδέσεις των οικισμών μεταξύ τους και με τις μεγάλες πόλεις του Ναυπλίου και του Άργους, επιδιώκεται η δημιουργία ενός δικτύου ως η βασική δομή για την οργάνωση και σύνδεση των νέων κατοικιών. Αυτό το δίκτυο μπορούμε να το ανάγουμε σε άλλη κλίμακα ως έναν ιστό αράχνης, ο οποίος περικλείει τους οικισμούς, διαχωρίζει τον κάμπο σε μικρότερα αγροτεμάχια και πλάθεται από τους δυο χειμάρρους. Σε ένα ακόμη πιο θεωρητικό πλαίσιο, ένα εικονικό δίκτυο σε τρισδιάστατη μορφή είναι δυνατό να περικλείει τις νέες κατοικίες και ταυτόχρονα να διαμορφώνει γειτονιές, σύμφωνα με κριτήρια

των ίδιων των χρηστών τους. Αν και δεν προτείνεται αρχικά, είναι δυνατή η εξέλιξη των συνδέσεων αυτού του δικτύου να μεταφράζεται σε διαμόρφωση στενότερων σχέσεων μεταξύ ατόμων ίδιας καταγωγής, καθότι είναι εμφανής αυτή η τάση. Οι δυσκολίες που συναντώνται ελλείψει κτηματολογίου ξεπερνιούνται, καθώς το δίκτυο αυτό είναι ευκόλως μεταβλητό και μεταβαλλόμενο. Επιλέγονται με βάσει την ανάπτυξη, την αναλογία ντόπιου και μη πληθυσμού και τις υπηρεσίες, οικισμοί – πόλοι οι οποίοι ‘έλκουν’ τα νέα συγκροτήματα κατοικιών, εκτός σχεδίου οικισμού (για λόγους κόστους) στις περιοχές όπου υπάρχει η δυναμική της επέκτασής του. Η επεξεργασία επεκτείνεται σε ένα συγκρότημα κατοικιών σε εικονική και όχι απόλυτα ορισμένη τοποθεσία του αργολικού κάμπου, όπου διαφαίνονται οι αρχές της μεταβλητότητας, της ευελιξίας και της επεκτασιμότητας που εφαρμόζονται σε ορισμένο από το περιβάλλον κάναβο, με στόχο τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι ένοικοι στο σχεδιασμό και στη μορφή τους, τουτέστιν να τροποποιούν, να επεκτείνουν και να αλλάζουν μορφή στις κατοικίες τους οποτεδήποτε το επιθυμούν ή οποτεδήποτε προκύπτει ανάγκη, π.χ. αλλαγή ενοίκων.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΚΑΜΠΟ Γαρυφαλλιά Πιτσάκη 2/2007 Υπεύθ: Α. Ρόκας, Ντ. Βαΐου

57


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων


120

ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΝ: ΔΟΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τερψιχόρη Λάτση 10/2007 Υπεύθ: Τ. Παπαϊωάννου Το «παυσίλυπον» είναι μια δομή ψυχικής υγείας την οποία προτείνουμε για την κάλυψη της απαίτησης για αλλαγή περιβάλλοντος ασθενών που πάσχουν από ήπιες ψυχικές διαταραχές και έχουν προοπτική επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Βασιζόμενοι σε σειρά σχετικών επιστημονικών ερευνών καθώς και σε προσωπική μας έρευνα, ορίσαμε τις παραμέτρους που προηγούνται του σχεδιασμού, όπως είναι τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο τόπος εφαρμογής μίας τέτοιας μονάδας, οι λειτουργίες που θα πρέπει αυτή να

εμπεριέχει, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αναπτύσσεται, κ.α. Εν συνεχεία, ορίσαμε ως τόπο εφαρμογής μίας τέτοιας μονάδας έναν κόλπο στην νότια Νάξο, και προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε στον συγκεκριμένο τόπο τις αρχές στις οποίες καταλήξαμε προηγουμένως. Έτσι, δημιουργήσαμε μια σταθερά ανηφορική διαδρομή η οποία ξεκινά από τις όχθες του ρέματος που χύνεται στον κόλπο, και ακολουθώντας όσο πιο ήπια γίνεται τις υψομετρικές οδηγεί στον χώρο που τοποθετούμε τον «οικισμό», καταλήγει

58

σε ένα παρατηρητήριο στο ψηλότερο σημείο και πάνω από τα βράχια. Κατά μήκος της διαδρομής τοποθετήσαμε όλα τα δημόσιας χρήσης κτήρια που προβλέπει το κτηριολογικό μας πρόγραμμα (αναψυκτήριο, εστιατόριο, διοικητήριο, αμφιθέατρο, εργαστήρια απασχολησιοθεραπίας, κ.ά.), ενώ οι μονάδες κατοικίας αναπτύσσονται επί των υψομετρικών έτσι ώστε οι προεκτάσεις τους να τέμνουν την κύρια διαδρομή.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων “Paysilypon” is a structure of mental health which we propose for the cover of requirement for change of environment of patients that suffer from mild mental disturbances and have prospect of rehabilitation in the society. Based on a series of relative scientific researches, as well as on our personal research, we determined the parameters that precede the planning, as the characteristics that the place of application of such unit will be supposed to have, the operations that this unit will have to include, the way with which it will be supposed to be developed, etc. Thereinafter, we determined as place of application of this unit, a gulf in southern Naxos, and we tried to translate in the particular place the principles that we mentioned previously. Thus, we created a regular uphill path which begins from the banks of a stream that is poured in the gulf, and following as more mildly as possible the hypsometric curves, it leads to the space where we place the settlement, and from there it leads to an observatory in the taller point and above the rocks. Along the path we placed all public buildings that are provided by our construction plan (refreshment stand, restaurant, administration building, amfitheater, laboratories of worktherapy, etc.), while the units of residence are developed on the hypsometric curves so that their extensions cut the main way.

PAYSILYPON : STRUCTURE OF RECEPTION OF TOURISTIC ACTIVITY OF STRUCTURES OF PSYCHOSOCIAL RE-ESTABLISHMENT Terpsichori Latsi 10/2007 Supervisors: T. Papaioannou


122 Το ΚΑΑΠΒ οριοθετείται στην χερσόνησο μεταξύ των δήμων Γλυφάδας-Βούλας και έχει κτιριακές εγκαταστάσεις, που χρονολογούνται από το 1925 περίπου και που χρησίμευαν, αρχικά, για να στεγάσουν παιδικές κατασκηνώσεις. Τα περισσότερα από τα υφιστάμενα κτίρια κτίστηκαν το 1936-37, με σχέδια του διάσημου αρχιτέκτονα του μεσοπολέμου Π. Ν. Τζελέπη, ο οποίος οργάνωσε το χώρο της Βούλας με σκοπό τη δημιουργία μιας πρότυπης παιδούπολης. Σήμερα, εν μέσω διατηρητέων και μη κτιρίων, προτείνονται στρατηγικές σχεδιασμού προς την αποϊδρυματοποίηση του κέντρου. Σήμερα το ΚΑΑΠΒ αποτελεί ένα κλειστό πυρήνα όπου η ζωή των γειτονικών δήμων δε μεταφέρεται στο εσωτερικό του. Η κεντρική ιδέα σε επίπεδο διαμόρφωσης τοπίου συνίσταται στην συνέχιση του υπάρχοντος δρόμου στο εσωτερικό της έκτασης ως βασικού πεζοδρόμου- ραχοκοκαλιάς που συντελεί στη λειτουργική διαφοροποίηση των περιοχών που διαπερνά και στην ανάδειξη επιμέρους «τόπων». Στα πλαίσια αυτά, στο βόρειο κομμάτι της έκτασης αναπτύσσονται οι ιδιωτικές λειτουργίες του συγκροτήματος που αφορούν πρώτιστα τα παιδιά και το προσωπικό, ενώ στο νότιο κομμάτι πρόσβαση έχει και το κοινό.

ΈΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ – ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθηνά Πούλου 10/2007 Επιβλέπων: Στ. Γυφτόπουλος

59


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

ONE SPACE FOR THE CHILD – ONE HEALING INTERVENTION Athina Pavlou 10/2007 Supervisor: St. Gyftopoulos The Center of Healing and Rehabilitation for Children with Special Abilities(CHRCSA) is located between the municipalities of Glifada and Voula Attikis. The first buildings had been constructed 1925. During the middle-war period the famous Architect P.N. Djelepy, organized the center with the intention to create one ideal children playground. Today, between the existing structures, either under conservation or not, there are proposed methods based on the attitude that the space for children with special needs is not a “ghetto”. According to the main process of this idea, the basic road through which the entrance in the center is achieved, is continued in the internal part dividing and organizin the basic functions of the center. In that way this road may divide the private functions from the public and through the landscape design everyone is allowed to visit this area of magnificent beauty.


124

60

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ Ευγενία Μαρίνη 2/2007 Επιβλέποντες: Θ. Φωτίου, Τ. Μπίρης Η συνθετική λύση εμπνέεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου κατοικιών για αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους στον πρώην προσφυγικό συνοικισμό των Τριγλιανών της Ραφήνας, μέσα στο οποίο εντάσσονται τα κελύφη των προσφυγικών σπιτιών που έχουν απομείνει, ενώ ταυτόχρονα προστίθενται νέα κτίρια. Τον πυρήνα του δικτύου αποτελεί ένα νέο συγκρότημα που περιλαμβάνει εκτός από κατοικίες, κοινόχρηστο εστιατόριο-μαγειρείο,

γυμναστήριο, εργαστήρι, περίπτερο μπαρ και ενδιάμεσους ελεύθερους χώρους που απευθύνονται σε όλη τη γειτονιά. Το δίκτυο έχει τη δυνατότητα να μεταλλάσσεται και να επεκτείνεται δυναμικά συν τω χρόνω, με την ένταξη σε αυτό και άλλων προσφυγικών, ενώ διατηρεί σταθερό τον πυρήνα του. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενθαρρύνει ένα είδος συγκατοίκησης αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων που στηρίζεται στην αλληλοβοήθεια, τη συντροφικότητα και την αλληλεπίδραση με την υπόλοιπη γειτονιά.

Η λειτουργία ενός τέτοιου τύπου κατοικίας για την 3η ηλικία, αποτελεί μια νέα πρόταση συμπληρωματική προς τις υπάρχουσες μορφές κατοίκησης ηλικιωμένων, προς την κατεύθυνση μιας πιο συλλογικής και δημιουργικής διαβίωσης.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

HOUSING FOR THE ELDERLY, IN RAFINA Eugenia Marini 2/2007 Supervisors: Th. Fotiou, T. Biris The design concept was influenced by the main characteristics of the site. The proposal is regarding the development of a housing network (for the elderly) in the former settlement of refugees, originating from Triglia – Minor Asia. The architectural proposal is exploring the idea of combining the use of the remains of existing dwellings, within the settlement, with new built structures. The goal is to provide adequate accommodation for mature citizens, in a network that has the ability to mutate and expand in time, occupying more of the existing structures while always referring back to its “core”. The “core” of the network is a new built complex that includes a limited number of residential units, but mainly provides communal areas, such as kitchen/ dining facilities, gym, workshop, kiosk (newsagent), and public open

areas that form part of the neighbourhood. The idea of CoHousing the elderly (Op- Housing) encourages the mutual support, companionship and interaction within the neighbourhood. Such an innovative approach to housing for people of past middle age introduces new principles in the way this social issue is being dealt with, complementing the housing status quo and leading to a more collective and creative living conditions for people approaching the later stages of life.


126 126 Αντικείμενό της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη και παρουσίαση πρότασης σχεδιασμού συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στην περιοχή Κούτσα Εγλυκάδας της Πάτρας. Ο αριθμός των κατοικιών ανέρχεται στις 58 και στο συγκρότημα αναμένεται να στεγαστούν 217 άτομα. Η πολεοδομική μελέτη στηρίζεται στις παρακάτω βασικές επιλογές: Α. Το οδικό δίκτυο αποτελείται από τον δρόμο, ο οποίος συνδέει την Πάτρα με την Εγλυκάδα και το δρόμο του νέου οικισμού. Για τη στάθμευση των αυτοκινήτων γίνεται ο κατάλληλος σχεδιασμός για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των κτηρίων.

Β. Δημιουργούνται τρία οικοδομικά τετράγωνα και υιοθετείται η μίξη διώροφων και τριώροφων κτηρίων. Η έκταση διατρέχεται σε όλο το μήκος της από πεζόδρομο, ενώ προτείνεται η οριοθέτηση του ρέματος με την ανέγερση κατάλληλου τοιχείου, στο οποίο τοποθετούνται χωνευτές καθιστικές θέσεις. Γ. Το ποσοστό κοινόχρηστων χώρων ανέρχεται στο 60%. Διατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό των ελαιόδενδρων, ενώ η περιοχή της μεγαλύτερης πυκνότητας τους, χρησιμοποιείται ως ζώνη πρασίνου. Οι κατοικίες είναι διώροφες και τριώροφες με δώμα, ενώ συνολικά χρησιμοποιούνται 12 τύποι. Προβλέπονται 32 κατοικίες των τριών δωματίων και 26 των τεσσάρων. Στο συγκρότημα περιλαμβάνεται επιπλέον ένα μικρό κατάστημα και ένας κλειστός κοινόχρηστος χώρος.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΛΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ Αικατερίνη Πηγιάκη, Δήμητρα Χάϊδου 2/2008 Επιβλέπων: Α. Μονεμβασίτου

61


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

WORKING RESIDENCES IN THE REGION OF KOUTSA IN EGLYKADA IN THE TOWN OF PATRAS Aikaterini Pigiaki, Dimitra Chaidou 2/2008 Supervisor: A. Monemvasitou The object of the present diplomatic project is the exploration and presentation of a proposal of planning a group of working residences in the region of Koutsa in Eglykada in the town of Patras. The number of residences runs to 58 and 217 individuals is expected to be accommodated in the group. The urban study is based in the following basic choices: A. The road network is constituted by the street, which connects Patras with Eglykada and the street of the new settle-

ment. A suitable planning for the better service of all buildings is considered as well. B. Three building squares are created and the mixture twostoried and tree-storied buildings is adopted. A wayfarer runs down the area, while the delimitation of the stream with the construction of suitable low wall, in which build-in sedentary places are placed, is proposed. C. The percentage of communal spaces runs to 60%. Most of the olive trees are maintained, while the region of their bigger density, is used as an area of green. The residences are two-storied and tree-storied with a loft, while a total 12 types is used. 32 residences with three rooms and 26 with four are planned. A small shop and an enclosed public space are also included in the group.


128 Το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών αποτελεί ένα σημαντικό πανεπιστημιακό, αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Στα πιο σύγχρονα παραδείγματα το πανεπιστημιακό συγκρότημα απομακρύνεται από το εσωτερικό της πόλης και τοποθετείται στα όριά της, ή και αρκετά μακριά από αυτά. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού αποτελεί η χαλάρωση της σχέσης των πανεπιστημιακών και των αστικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ των ελληνικών και των ευρωπαϊκών παραδειγμάτων φοιτητικών κατοικιών συναντάμε μία κοινή προσέγγιση: πολυώροφα κτίρια, στα οποία οργανώνονται κατά ορόφους τα φοιτητικά δωμάτια, με κοινόχρηστους ή ατομικούς χώρους υγιεινής και ορισμένες κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις, όπως καθιστικά και κουζίνες. Ο τύπος αυτός φοιτητικής κατοικίας έγινε αντικείμενο κριτικής κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80, κυρίως γιατί δεν δημιουργούσε μικρότερες ομαδοποιήσεις φοιτητών και δε βοηθούσε τις μεταξύ τους σχέσεις, αφού από τη μονάδα κατέληγε σε ένα μεγάλο, απρόσωπο, μη οικειοποιήσιμο συγκρότημα. Στην Πάτρα παρατηρούμε μία έντονη απομόνωση των φοιτητών που κατοικούν στις υφιστάμενες εστίες. Η χωροθέτηση μίας νέα φοιτητικής εστίας θα έπρεπε να αναζητηθεί στο εσωτερικό της πόλης, έτσι ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Παναγιώτης Ζαχαριάδης 10/2008 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος

αποξένωσης. Η θέση γειτνιάζει άμεσα με χώρους κατοικίας και δημόσιους χώρους, αυξάνοντας τη συμμετοχή των φοιτητών στη λειτουργία της πόλης. Βασική συνθετική αρχή είναι η γραμμικότητα, τρόπος σχεδιασμού γενικότερα των φοιτητικών εστιών. Η επιδίωξη της ανάδειξης του οικοπέδου ως δημόσιου χώρου αλλά και η διατήρησή του ως σημαντικού «πνεύμονα» πρασίνου στο κέντρο της πόλης, οδήγησε αφενός στη δημιουργία ενός χώρου ανοικτού, διάτρητου στα πλάγια όριά του, αφετέρου στην προσπάθεια διατήρησης των υπαρχόντων δέντρων. Τα κτίρια-μονάδες κατοικίας αυτές προκύπτουν από την επεξεργασία του προτύπου-μορφής του σφουγγαριού. Στον όγκο των κτιρίων δημιουργούνται κενοί, υπαίθριοι χώροι, σαν φυσαλίδες, οι οποίοι προκύπτουν από την επικάλυψη ενός ορθοκανονικού καννάβου και της μορφής αυτής του σφουγγαριού. Επιδιώκεται επίσης η διασύνδεση των διαφορετικών κτιρίων με γέφυρες επικοινωνίας, η δημιουργία υπαίθριων καθιστικών, καθώς και η ύπαρξη ενός υπαίθριου χώρου εκθέσεων στο κέντρο του οικοπέδου, ο οποίος δεν αναφέρεται μόνο στους φοιτητές, αλλά αποτελεί πόλο έλξης και για τους κατοίκους της πόλης. Η «διαφάνεια» στον ισόγειο χώρο της εστίας έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη μιας «ενιαίας αντίληψης» του χώρου.

62


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων The housing problem for students is an important academic and social issue. In most modern examples, the university complex is removed from inside the city and is placed at the limits of it, or even away from them. As a result, the relationship between university and urban activities is broken. Among Greek and European examples of student housing, we find a common approach: multistory large buildings, where floors are organized by student rooms with shared or individual toilets and some shared accommodations, such as living rooms and kitchens. This type of student housing has been criticized in the ‘70s and ‘80s, mainly because they do not create smaller groupings of students and do not help relations between them in a large, impersonal, non- appropriable complex. In Patras there is a strong isolation of students living in the existing campus, typical of the phenomenon described above. The siting of a new student housing should lie within the city in order to solve the problems of alienation. This position is adjacent to residential areas and public places, so as to strengthen the participation of students in the city’s functions. The basic principle is linear design, common in general student housing. The pursuit of identifying the land as a public space and its preservation as an important “lung” of green in the city center, led both to create an open space, perforated at the side boundaries, and an endeavor to maintain the existing trees. The buildings-housing units are resulting from the processing of a standard-form sponge. Ιn the volume of the buildings there are open air spaces, like bubbles, which result from the overlap of an orthogonal grid and the section of a sponge. It is also attempted linking the different buildings with bridges, creating open, ground spaces and the existence of an outdoor exhibitions’ place, in the center of the plot, which refers not only to students, but is also accessible to residents of the city. The “transparency” on the ground floor of the outbreak, caused by the absence of restricted, enclosed use, is resulting in the existence of a “single vision” of the general area.

STUDENTS’ HOUSING IN PATRAS Panagiotis Zachariadis 10/2008 Supervisor: D. Papalexopoulos


130

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μαρία Τσεμάνη 10/2008 Επιβλέπων: Δ. Ησαΐας Η εργασία αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει ένα ακανθώδες ζήτημα των ημερών, αυτό των συνθηκών ‘υποδοχής’ και ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, μέσα από το πρίσμα της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής. Επικεντρώνεται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας όπου παρατηρούνται και οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νεοεισερχομένων μεταναστών, αλλά και έχουν διαμορφωθεί άτυπα δίκτυα υποστήριξής τους. Προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου λειτουργιών, με α)χρήσεις προσανατολισμένες στις βασικές ανάγκες των

μεταναστών την πρώτη περίοδο της εισόδου τους στη χώρα (στέγαση, σίτιση, επικοινωνία, ενημέρωση, υποστήριξη) και β) χρήσεις που να απευθύνονται στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής (συμπεριλαμβανόμενων και των μεταναστών) με στόχο την ομαλή συνύπαρξη και τη σταδιακή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία (διδασκαλείο μουσικής, εστιατόριο διεθνούς κουζίνας, βιβλιοθήκη, χώρος φύλαξης παιδιών, καλλιτεχνικά εργαστήρια). Η δεύτερη κατηγορία χρήσεων επαναχρησιμοποιεί υπάρχοντα κενά κτιριακά κελύφη της περιοχής ενώ η πρώτη

63

λόγω των ιδιαιτεροτήτων των χρήσεων που περιλαμβάνει εντάσσεται σε ένα νέο κτίριο με στοιχεία μεταβλητότητας και ευελιξίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υπαίθριων δημόσιων χώρων ως πεδίο εξέλιξης των κοινωνικών σχέσεων, επεκτείνει το ήδη υπάρχον δίκτυο στο εσωτερικό του χώρου παρέμβασης και το συνδέει με την ιστορία του τόπου.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων This project attempts to approach a delicate matter of days, the ‘ hosting’ conditions and integration of immigrants into Greek society, through the prism of urban planning and architecture. It focuses on the center of Athens, where we have the higher concentrations of new-arriving immigrants, in association with their social, not institutional, support networks. The suggested plan provides a group of functions, united in a network at the area of Kerameikos, that include a) spaces based on the basic needs of the immigrants during the first period of their stay(housing, food, communication, information, support) and, b) spaces that are addressed to all the residents (including immigrants) to promote coexistence and the gradual integration into the Greek society (music school, international cuisine restaurant, library, child care area, art workshops ). The second category re-use existing buildings (empty shells), unlike the first category that due to the particularities of the included functions is located at a new building with elements of flexibility and variability. Given the importance of open public spaces to the development of the social relations, we propose the expansion of the existing network in the intervention area, while connecting the area with its history.

ADMISSION AND SHORT-PERIOD HOUSING CENTER FOR IMMIGRANTS IN THE CENTER OF ATHENS Maria Tsemani 10/2008 Supervisor: D. Isaias


132 Αντικέιμενο της διπλωματικής εργασίας υπήρξε ο σχεδιασμός μιας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, σε συνδιασμό με ένα κέντρο ημέρας για την κοινότητα. Για την χωροθέτηση της μονάδας επιλέχθηκε η περιοχή της Ρεματιάς Χαλανδρίου, καθώς συγκεντρώνει δύο βασικά χαρακτηριστικά: το φυσικό περιβάλλον σε συνδιασμό με έναν καλά οργανωμένο αστικό ιστό μέσα στον οποίο πρέπει να εντάσσονται τέτοιου είδους κτίρια. Βασική συνθετική αρχή αποτέλεσε η χάραξη μιας πορείας μορφής κεραυνού, που επιτρέπει την ομαλή άνοδο στο φυσικό πρανές. Η πορεία ενώνει τις δύο πλευρές της πόλης, ενώ ταυτόχρονα διασχίζει τις ελεύθερα προσβάσιμες πλατείες. Οι κοινόχρηστες λειτουργίες εμφανίζουν μια ακανόνιστη μορφολογία, ξεπροβάλλοντας μέσα από το έδαφος ως αναδιπλώσεις μπετονένιων τοιχείων. Αντίθετα, οι ιδιωτικοί χώροι ανυψώνονται, προσφέροντας στους ηλικιωμένους ένοικους ιδιωτικότητα και πολλαπλές θεάσεις. Η ορθοκανονικότητα των δύο αυστηρών όγκων των μονάδων, έρχεται να μετριαστεί με την ολίσθηση των δωματίων, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εκατέρωνθεν ποικίλους ιδιωτικούς και ημιιδιωτικούς χώρους.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ελένη Μελεδάκη, Άννα Ρούσσου, Χριστίνα Ρούσσου 2/2008 Επιβλέπων: Τ. Παπαϊωάννου

64


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

COMMUNITY OF SUPORTIVE LIVING FOR THE ELDERLY Eleni Meledaki, Anna Roussou, Christina Roussou 2/2008 Supervisor: T. Papaioannou Subject matter of the diploma-project was consisted the design an elderly care unit, combined with a day care center for the whole community. The unit is set in the region of the Ravine of Chalandri, because of two basic benefits: the natural environment in addition with the well organized urban scene. This definite combination consists a beneficiary site for such buildings to be subsumed in. The inceptive synthetic source was the trailblazing of a route that enables the smooth rise on the natural declivity. This route unites the two sides of the city, whereas at the same time crosses the two open squares. The communal facilities reveal a more erratic morphology, pumping out of the ground as reduplications of concrete walls. On the other hand, the private areas rise, offering the elderly inhabitants privacy and multiple views. The orthonormality of the two sharp volumes that put up the

units is moderated by the sliding of the rooms, generating edgeways various private and semi-private areas


134 Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο παιδικού χωριού SOS που τοποθετείται έξω από τα όρια ενός μεγάλου αστικού κέντρο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πως η υπάρχει η τάση να εντάσσονται τα χωριά μέσα στην πόλη. Θέλοντας να εντείνουμε αυτή την τάση αστικοποίησης, προτείνουμε ένα νέο αστικό μοντέλο, διασπώντας το παιδικό χωριό μέσα στον αστικό ιστό και τοποθετώντας το σε διαφορετικά οικόπεδα. Επιλέγουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο αυτό στα Άνω Πετράλωνα επειδή στην περιοχή αυτή επικρατεί η χαμηλή δόμηση, διατηρείται ακόμα ο χαρακτήρα της γειτονιάς ενώ παράλληλα συναντά κανείς χώρους πρασίνου, χώρους άθλησης και αρκετούς χώρους εκπαίδευσης. Συνοπτικά, η χωρική δομή του μοντέλου είναι η εξής: στο κεντρικό από τα έξι οικόπεδα τοποθετούνται οι κοινόχρηστες λειτουργίες κα τα γραφεία της διοίκησης. Γύρω από το οικόπεδο αυτό, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της σύνθεσης, τοποθετούνται ακτινωτά τα σπίτια των οικογενειών SOS και οι λοιπές λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό κάθε κατοικία μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα αλλά παράλληλα, έχοντας ως σημείο αναφοράς το κεντρικό οικόπεδο, ο οργανισμός μπορεί να λειτουργεί ως σύνολο. Όσον αφορά τις συνθετικές μας επιλογές, προκειμένου η κάθε μονάδα κατοικίας να

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ειρήνη Βουλιούρη, Αθηνά Παπαδοπούλου, Θεοδώρα Τσούμη 2/2008 Επιβλέπων: Τ. Παπαϊωάννου

γίνεται αντιληπτή από τον κοινό παρατηρητή ως τμήμα του συνόλου και κάθε κτίσμα να διέπεται από κάποιες κοινές αρχές, επινοούμε ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο- σύστημα το οποίο να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε οικόπεδο. Το σύστημα αποτελείται από τρία υποσυστήματα (τον πυρήνα, το χωροκάναβο και το κουτί) κάθε ένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ιδιότητες και προορίζεται για διαφορετική χρήση. Στα κτήρια με τις κοινόχρηστες λειτουργίες το κάθε υποσύστημα “σπάει” στα συστατικά του προκειμένου να δηλώσει έναν περισσότερο δημόσιο χαρακτήρα. Χρησιμοποιείται έτσι το ίδιο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο χωρίς όμως να διατηρείται απαραίτητα το τριμερές σύστημα.

65


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

URBAN SOS CHILDREN’S VILLAGE IN ANO PETRALONA Irini Vouliouri, Athina Papadopoulou, Theodora Tsoumi 2/2008 Supervisor: T. Papaioannou Unlike traditional SOS Children’s Villages, which are situated on the outskirts of the urban center, in the suburbs, one can nowadays remark certain examples of SOS Children’s Villages that are directly integrated into the city. In order to intensify this tendency of urban approach, this dissertation suggests a new urban model of the SOS Children’s Village, dispersing it in the urban field and locating it in different building sites. It has been decided to apply this model in Ano Petralona, an area with low-height buildings, many parks, athletic centres and schools. It is also important that in this area the feeling of “neighbourhood” is still preserved. Briefly, the structure of the model is the following: the central among six sites, which includes the administration offices and the communal buildings, constitutes the “core” of the Village. The family houses and the rest of the facilities are situated around this site, forming a radial shape. In this way, each

residence of the SOS family can preserve its autonomy. At the same time, the organization can function as a whole, having as a point of reference the central site. Concerning the designing process, it has been decided to invent an “architectural system” that can be adapted in every site. In this way, each building can be perceived as the part of a whole, and can be conditioned by certain common rules. The system consists of three subsystems: the core, the spatial grid, and the box. Each subsystem is characterized by different properties and is intended for a different use. In the communal buildings the subsystems burst in their components in order to imply a more open and public use.


136 Κεντρικό πυρήνα αυτής της εργασίας αποτελεί ο προβληματισμός πάνω στο έντονο στεγαστικό πρόβλημα της κοινότητας των Τσιγγάνων του Μεσολογγίου. Οι Τσιγγάνοι του Μεσολογγίου έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον τόπο λόγω της μουσικής παράδοσης και της συμμετοχής τους σε σημαντικά πανηγύρια της περιοχής. Στο Μεσολόγγι υπάρχουν δύο οικισμοί όπου ζουν οι Τσιγγάνοι σήμερα: ο παλιότερος, μόνιμος (Ταμπακαριά) και ο νέος, παράνομος (με λυόμενα). Στόχος της εργασίας είναι η πρόταση για μετεγκατάσταση των κατοίκων των λυομένων και γενικότερα όσων νοικοκυριών αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Έπειτα από ανάλυση της πόλης και των δύο οικισμών, προτείνεται η εν λόγω μετεγκατάσταση να γίνει ακολουθώντας, αλλά βελτιώνοντας, την πολιτική δανείων που έχει ήδη εφαρμοσθεί στο παρελθόν. Επίσης, προτείνονται συγκεκριμένες περιοχές της πόλης ως πιο κατάλληλες. Η ανάγκη για οικονομία και ευελιξία στην κατασκευή, σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό των πολυμελών-διευρυμένων οικογενειών της κοινότητας, μας οδήγησε στο σχεδιασμό ενός συστήματος που επιτρέπει τη μεταβολή της

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ειρήνη Κονταράτου, Χαρίκλεια Μακεδονοπούλου 2/2008 Επιβλέποντες: Π. Μπαμπάλου, Δ. Παπαλεξόπουλος, Μ. Μαντουβάλου κατοικίας στο χρόνο. Το σύστημα αυτό έχει ως αφετηρία τη βασική μονάδα κατοικίας, λειτουργεί με προσθετική λογική και ενισχύει τη συμμετοχή του χρήστη στο σχεδιασμό και την παρέμβασή του στην κατασκευή. Έμφαση δόθηκε κυρίως στη γενική οικοδομική επίλυση του συστήματος, ενώ μελετήθηκε η εφαρμογή του σε ένα θεωρητικό, ελάχιστο οικόπεδο των προτεινόμενων περιοχών.

66


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων Central aim of this project consists of the intense housing problem of the community of the Gypsies of Messolonghi, who are specially related to the place, because of the musical tradition and their participation in important festivals of the region. There are two settlements where the Gypsies live today at Messolonghi: the older, permanent one (Tabakaria) and the new, illegal one (consisted of containers). Our objective is to propose the relocation of the residents of the second settlement and generally of all households that deal with housing problems. An analysis of the city and of the two setlements has been made and has come to the conclusion that this relocation should take place according to the policy of loans that has already been used once in the past. Also, specific regions of the city are proposed for this relocation as more appropriate. The need for economy and flexibility in the construction, in combination with the characteristic of extended families of this community, has led to the planning of a system that supports changes in the structure of the house through time. Initially the system offers the basic unit of residence, it functions according to an additive logic and allows the participation of the user in the planning process, but also in the construction. Emphasis has been given to the general constructive solution of the system, whose application to a theoretical, minimal building ground of the proposed regions was attempted.

PROPOSAL FOR THE RELOCATION OF THE GYPSIES OF MESSOLONGHI Irini Kontaratou, Chariklia Makedonopoulou 2/2008 Supervisors: P. Babalou, D. Papalexopoulos, M. Mantouvalou


138

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ Ελένη Παπαδονικολάκη, Ελένη Χατζηιωάννου 2/2008 Επιβλέποντες: Στ. Γυφτόπουλος, Κ. Δεμίρη Το θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η αποκατάσταση ενός διατηρητέου και η δημιουργία σύγχρονης προσθήκης με στόχο να στεγαστεί φοιτητική κατοικία. Όσον αφορά τη σχέση με το προϋπάρχον κτίριο θεωρήθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός ισορροπημένου συνόλου. Το νέο παίζει ρόλο φόντου, η μετάβαση σε αυτό είναι ήπια και τα δύο αναδεικνύονται μέσα από τις αντιθέσεις. Οι νέες κατασκευές αναπτύσσονται και στο γειτονικό οικοδομικό τετράγωνο, οπότε για να επιτευχθεί το ενιαίο φόντο αποφασίστηκε η δημιουργία κτιρίων

γέφυρας. Εισάγονται δύο γραμμικές μορφές που αλληλοδιεισδύουν από το ένα οικόπεδο στο άλλο και η ενοποίησή ενισχύεται και με μια υπόγεια αυλή. Ο μεγαλύτερος όγκος που τοποθετείται στο πίσω μέρος έχει μια ενιαία μορφή που διπλώνεται και δίνει τους χώρους. Οι βασικές χαράξεις προκύπτουν από τον οριζόντιο διαχωρισμό του προϋπάρχοντος σε βάση κορμό και στέψη. Η ενιαία φόρμα διασπάται στα σημεία όπου συναντώνται οι κοινόχρηστοι πυρήνες, που συγκεντρώνουν τις κοινόχρηστες λειτουργίες. Ο όγκος αυτός φέρει τα δωμάτια των προπτυχιακών

67 φοιτητών, που χαρακτηρίζονται από μια διπλή γυάλινη επιδερμίδα. Ο ενδιάμεσος μικρότερος όγκος, έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση με τον προαναφερθέν, στεγάζει μια καφετέρια, ένα αναγνωστήριο και δύο διαμερίσματα αφήνοντας έναν αρμό κενού από το προϋπάρχον. Τέλος, στο διατηρητέο βρίσκονται τα δωμάτια των μεταπτυχιακών καθώς και κοινόχρηστοι χώροι.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

JOINING THE PAST WITH THE PRESENT: STUDENT RESIDENCE AT CHIOS Eleni Papadonikolaki, Eleni Chatziioannou 2/2008 Supervisors: K. Demiri, St. Gyftopoulos The subject of this project is the rehabilitation of a maintained building and the creation of a modern addition so that student residence can be effected. The creation of a balanced total is important. The addition plays the role of a background, the transference is mild and both stand out by contrasts. As the new constructions are also developed at the neighboring site, the solution of a bridge- building is chosen. Therefore, two lineal forms are introduced, which penetrate the sites and the unification is reinforced by an underground yard. The bigger volume is located at the back and is consisted of a single form, which is folded and produces the spaces. The basic lines arise from the horizontal separation of the existing building in base, body and roof. This single form is interrupted where the common rooms meet and include the common functions. The rooms of the pre-graduate stu-

dents can be found here and each of them has a double glazed surface. The smaller middle volume is faced correspondingly with the former one and houses a café, a study room and two small apartments. It approaches the existing building is leaving a void. Finally, the rooms and the common rooms for the post-graduate students are found in the old building.


140 140 Η κυριαρχία της εικόνας στις νεώτερες δυτικές κοινωνίες φαίνεται να οδηγεί στην οπτικοκεντρική αντίληψη του αρχιτεκτονικού χώρου. Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης. Η σύνθεση στοχεύει στην δημιουργία χώρου με έντονες πολυαισθητηριακές ποιότητες, στα πλαίσια του συμπεριληπτικού σχεδιασμού (design for all), η οποία όχι μόνο θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων μειωμένης όρασης, αλλά ταυτόχρονα θα προσφέρει εμπλουτισμένη εμπειρία στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Η κεντρική ιδέα έχει ως αφετηρία μετασχηματισμούς που προκύπτουν από συγκεκριμένες κινήσεις των χεριών. Ως αποτέλεσμα ορίζονται τρία βασικά συνθετικά στοιχεία: α) το αυλάκι - ο βασικός αγωγός κίνησης και πολυαισθητηριακής πληροφορίας του συγκροτήματος, β) η μονάδα και η συνεργασία - οι φοιτητικές εστίες,

γ) η πλατεία που γίνεται πλάτη - η αναδίπλωση του ανοιχτού δημόσιου χώρου σε κλειστό. Η σύνθεση των τριών στοιχείων στο χώρο γειτονικά των υπαρχουσών φοιτητικών εστιών, ορίζει νέους υπαίθριους χώρους και νέες δημόσιες λειτουργίες για το σύνολο της φοιτητικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, η διπλωματική εργασία διερευνά συστηματικά τις σχέσεις των στοιχείων της κεντρικής ιδέας με τις αισθήσεις και την κίνηση, τις οποίες αναλύει σε αισθητηριακά επίπεδα (layers αισθήσεων), η αλληλοεπικάλυψη των οποίων παράγει τον πολυαισθητηριακό αρχιτεκτονικό χώρο και εν τέλη την συνθετική πρόταση. Η απαίτηση για διάλογο με άτομα μειωμένης όρασης και η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ομάδας, οδήγησε πέραν των άλλων και στη δημιουργία μιας απτικής μακέτας της πρότασης, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η επικοινωνία και η κατανόηση της οργάνωσης του συγκροτήματος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα και το χρήστη.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τσαμπίκος Πετράς, Ιωάννης Φάρκωνας 2/2009 Επιβλέποντες: Δ. Ησαΐας, Κ. Μωραΐτης

68


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

STUDENTS RESIDENCES AT THE ZOGRAFOS UNIVERSITY FOR PEOPLE WITH IMPAIRED VISION Tsabikos Petras, Ioannis Farkonas 2/2009 Supervisors: D. Isaias, K. Moraitis The dominance of vision in recent western societies appears to lead to the perception of architectural space mainly through vision. This optical persistence, which reached its historical peak during the Renaissance, has increased nowadays as a result of a rapid development in technology, which uses the image as a main source of information. Despite the experience of architectural space, this does not come only from the sense of vision, as it appears to be imposed by the vision-centralized western culture, but to the contrary it unfolds from the totality of senses, released during one’s movement. An example to be investigated is the group of people with impaired vision, as it is well known that this group has developed the other senses to cover, to the degree possible, the lack of sight. The present thesis investigates the limits of human percep-

tion. The synthesis aims at creating a space with prominent multi-sensational qualities, within the framework of a “design for all” planning, which not only allows for the equal participation of people with impaired vision, but at the same time offers an enriched experience for the total of the social groups. The central idea emerges from the transformation of specific hand movements. As a result three basic synthetic elements are defined: a)The shallow trench - the basic channel for movement and multi-sensational information complex. b)The unit and cooperation - student’s residences c) The square which becomes a support - the transformation of the open public space into a closed one. The synthesis of the three elements in the neighbouring newly existing student’s residences in the University campus defines new outdoor spaces and new pubic functions for the

totality of the student body. In addition, the thesis systematically investigates the relations between the elements of the central idea with the senses and the movement. These are analyzed into sensual layers, the mutual covering of which, produces the multi-sensational architectural space and eventually the whole proposal. The demand for a dialogue with people of impaired vision and the specificity of this group, lead amongst others to the creation of a tactual three-dimensional model of the proposal, through which communication and understanding of the organization of the complex between the architect and the user was achieved.


142

ΚΤΙΡΙΟ-ΑΠΟΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΗ Μικαέλα Γρηγορίου, Γιούτιτ Κέλεμεν 7/2009 Επιβλέπουσα: Ν. Μάρδα Θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η αποκατάσταση του Κέντρου Αποθεραπείας (Φυσικής) και (Κοινωνικής) Αποκατάστασης Παιδιών στην Βούλα. Το Κ.Α.Α.Π. στεγάζεται στον χώρο που είχε σχεδιαστεί η πρότυπη παιδούπολη του Π.Ν.Τζελεπη (1937) και απευθύνονταν σε παιδιά με πολιομυελίτιδα.. Σε μια έκταση 224 στρεμμάτων, είκοσι δύο κτίρια- δείγματα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής- αποτελούν τις κυρίες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η μικρή κλίμακα ,η αραιή δόμηση και το πλούσιο φυσικό τοπίο διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη γωνιά κοντά

στον αστικό ιστό. Εξ’ αιτίας της σταδιακής εγκατάλειψης πολλά από τα κτίρια έχουν υποστεί μεγάλες φθορές. Το 2005 εγκαθίσταται στον χώρο το Κ.Α.Α.Π. Πρόκειται για ένα κέντρο φιλοξενίας παιδιών με κινητική δυσλειτουργία, κυρίως του νευρικού, μυικού και εριστικού συστήματος. Σκοπός λοιπόν της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και η αποκατάσταση του χώρου διασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία ενός τέτοιου κέντρου. Η αποκατάσταση των υπάροχντων κτιρίων όμως δεν κάλυπτε όλες τις απαιτήσεις του Κ.Α.Α.Π.

69 Η ανάγκη για τομέα υδροθεραπείας που θα περιλάμβανε τους κατάλληλους χώρους κατέστησε απαραίτητο τον σχεδιασμό ενός επιπλέον κτιρίου που θα περιελάμβανε πισίνες. Τέλος στην εργασία παρατίθενται και μερικές προτάσεις που θα επέλυαν την κυκλοφορία μέσα στο συγκρότημα.


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων Subject of this project is the reformation of the Rehabilitation Centre for Disabled Children in Voula, Athens. The R.C.D. is housed in the facilities, which P.N. Tzelepis had designed for a model “children city” (1973), addressed to children suffering from poliomyelitis. Within a ground of 224 acres, the main facilities consist of twentytwo buildings, specimens of modern architecture. The small scale, the sparse figuration and the natural setting form a unique place near the city. Because of the gradual neglect, lots of the buildings have suffered serious damages. In 2005, the R.C.D. is settled in these grounds. It is a centre meant to house disabled children with mobility problems. The purpose of this project is to study and restore these facilities and also secure the proper operation of a centre like that. However, the restoration of the existing buildings wasn’t enough. The need of a hydrotherapy section necessitated the design of an additional building with pools. Finally, in this project there are several proposals for improving the circulation within the facilities.

BUILDING DEINSTITUTIONALIZATION REHABILITATION PROPOSAL Michaela Grigoriou, Gioutit Kelemen 7/2009 Supervisor: N. Marda


144 144 Η διπλωματική μου εργασία αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση για την κατοικία της τρίτης ηλικίας. Η μορφή της κατοικίας που προτείνεται απευθύνεται σε αυτό – εξυπηρετούμενα άτομα και στόχο έχει να εξασφαλίσει σε αυτά μια καλή διαβίωση και παράλληλα να τους παρέχει κάποιες ομαδικές – συλλογικές δραστηριότητες. Στο σχεδιασμό της κατοικίας προτείνεται η συνύπαρξη ατόμων τρίτης ηλικίας με νεότερες γενιές. Παράλληλα προτείνονται και κάποιες εγκαταστάσεις που φιλοξενούν κοινόχρηστες χρήσεις (ένας παιδικός σταθμός, μια αίθουσα πολ/πλων χρήσεων, ένα εστιατόριο, ένα κέντρο ανοιχτής περίθαλψης) που στόχο έχουν το άνοιγμα του συγκροτήματος στη γειτονιά.

Για τη χωροθέτηση του συγκροτήματος επιλέγεται η περιοχή της Ν. Ιωνίας, σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται στο κέντρο της, δίπλα από το σταθμό του τρένου και διατηρεί στοιχεία γειτονιάς. Κεντρική ιδέα της πρότασης είναι η δημιουργία ενός δημόσιου περάσματος, μίας υπαίθριας διαδρομής στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου, που ενισχύεται με δημόσιες λειτουργίες και συνδέει τις περιοχές εκατέρωθεν του οικοπέδου. Τα κτίρια σχεδιάζονται κατά μήκος του δρόμου και διαμορφώνουν στην πίσω πλευρά του οικοπέδου τρεις αυλές διαφορετικού χαρακτήρα. Η κατοικία τοποθετείται στον όροφο εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα αλλά και τη θέα στο δρόμο και τις αυλές. Στο ισόγειο τοποθετούνται όλες οι κοινόχρηστες λειτουργίες, τα μαγαζιά, και ο παιδικός σταθμός.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ Δανάη Λάσκαρη 2/2009 Επιβλέπων: Δ. Ησαΐας

70


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

COLLECTIVE HOUSE FOR THE ELDERLY IN N. IONIA Laskari Danai 2/2009 Supervisor: D. Issaias My final project constitute an alternative proposal for the residence of people of the 3rd age. The proposed residence address to self serviced people and the object is the coexistence of the elderly with people of other ages. The factor of “integration” is very important for these groups in order to create a multi–generation housing development. Apart from the dwellings, it is proposed in the program some communal usages(day nursery, an amphitheatre, a restaurant, a day care center, shops and offices) that address to the residents but also are open to the neighborhood. The central idea is to create an open route, inside the site that join the two areas from both sides of the terrain and create a public street. The buildings are located along the open street. Three open courtyard are also proposed providing different usages. The dwellings are organized in the upper levels, all with view to the street and the courtyard and all the public services are located in the ground floor.


146 146 Στόχος της διπλωματικής είναι η ένταξη ενός κέντρου ανάδειξης του τοπικού πολιτισμού της Ζακύνθου, πλαισιωμένο από εστίες καλλιτεχνών στην περιοχή του φάρου Κεριού. Η πρόταση υλοποίησης περιλαμβάνει την δημιουργία ενός συγκροτήματος που αποτελείται από δυο τμήματα: μουσειακό χώρο με αναψυκτήριο και εστιατόριο ανατολικά του φάρου αφενός και εστίες καλλιτεχνών με κοινόχρηστο κτίριο δυτικά του φάρου αφετέρου. Η σύνθεση βασίζεται σε μια προσπάθεια εισαγωγής ενός ενοποιητικού συστήματος χαράξεων, ενός συστήματος που αναζητά συνδέσεις και οπτικές φυγές μεταξύ σημείων αναφοράς (κομβικά σημεία θέασης, φάρος, είσοδος του συγκροτήματος κλπ.). Η μεγάλης έκτασης περιοχή (500 μέτρα από την μια άκρη ως την άλλη) απαιτεί άξονες κίνησης και σημεία στάσης των πεζών πάνω σε αυτούς, τα οποία υλοποιούνται με ευθειογενείς και καμπύλες μορφές. Οι κτιριακοί όγκοι είναι χαμηλοί, μέχρι ύψους δυο ορόφων, με υλικά που αναφέρονται στην γη, όπως το εμφανές σκυρόδεμα και η πέτρα, ενώ χρησιμοποιείται και το μέταλλο και το ξύλο σε μικρότερη έκταση.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Φώτιος Αγαλιώτης 7/2009 Επιβλέπων: Σπ. Ρογκάν

71


για ειδικεσ κατηγοριεσ χρηστων

CENTER FOR THE PROMOTION OF THE LOCAL CIVILIZATION OF ZAKYNTHOS ISLAND AND ARTISTS’ HOUSING IN KERI Fotios Agaliotis 7/2009 Supervisor: Sp. Rogan The goal of this diplomatic thesis is the placing of a center concerned with the promotion of the local civilization of Zakynthos island, supported by eight small artists’ houses in the area of the Keri lighthouse. The project proposes a complex that consists of a museum, a café and a restaurant at the east end of the site, as well as artists’ houses and a building for their common needs at the west end. The design is based on a unifying system of axes that inquires connections and views between specific critical points of the site, such as spots on the borders of the cliff that favor the view, the lighthouse, the entrance of the complex etc. The wide area (500 metres from one side to the other) requires axes of movement and resting points for the pedestrians, which are realized by linear shapes and curves. The volumes of the buildings are as short as possible and the materials refer to

the earth, like the stone and the reinforced concrete, as well as metal columns and beams with wooden shading panels.


148

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙα-ξενωνεσ


3

hotels-hostels


150 Αντιμετωπίζουμε τους κτιριακούς όγκους της σύνθεσης σε 3 ενότητες, οι οποίες είναι: ένα κεντρικό κτίριο υποδοχής και κοινοχρήστων λειτουργιών, οι χώροι του υδροθεραπευτηρίου και το συγκρότημα των δωματίων. Βασικές συνθετικές αρχές αποτελούν: • Η οργάνωση ενός συγκροτήματος που εσωκλείει μέσα του κομμάτια από το τοπίο και συντίθεται από αυτό. • Έτσι έχουμε ένα σύνολο από τοιχία-όρια, που δρουν και ως αναλυματικοί τοίχοι και έρχονται να συνδέσουν το σύνολο της σύνθεσης και με την επανάληψη τους να δημιουργήσουν χώρους. • Στη συνέχεια, έχουμε τη δημιουργία επάλληλων επιπέδων στα οποία έρχεται το χώμα ομαλά και καλύπτει τα δώματα παράγοντας έτσι υπόσκαφους χώρους με ιδιαίτερες ποιότητες (υδροθεραπευτήριο). • Ένα τρίτο στοιχείο της σύνθεσής μας είναι αυτό της αναδίπλωσης του εδάφους και της δημιουργίας μιας πτύχωσης που έρχεται και παράγει στο εσωτερικό της χώρους (κεντρικό κτήριο). • Τέλος, έχουμε την διασπορά μικρότερων όγκων στο οικόπεδο, σε αντιστοιχία με την

ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Κωνσταντίνα Δρακωνάκη, Σεβαστή Χρυσοχού 2/2004 Eπιβλέπων: Κ. Μωραΐτης / Σύμβουλος: Ν. Μάρδα

72 μορφολογία του εδάφους, δηλαδή με τους μικρούς βράχους που είναι διασπαρμένοι στο σύνολο του ανάγλυφου (δωμάτια φιλοξενίας). Όσον αφορά τα δωμάτια, ενδιαφέρει η συγκρότησή τους σε μία ελεύθερη παράταξη, που όμως δε θα αναιρεί την ενότητά τους. Η ύπαρξη ενός κεντρικού άξονα προσπέλασής τους βοηθά πέρα των παραπάνω και στην τοποθέτηση των δωματίων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η θέα και ο ήλιος από κανένα. Επίσης, ανάγκη αποτελεί η ύπαρξη υπαίθριων χώρων σε καθένα δωμάτιο, ανεξάρτητα των κοινοχρήστων.


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

HOTEL AND HYDROTHERAPY UNIT AT CRETE ISLAND Konstantina Drakonaki, Sevasti Chrisochou 2/2004 Supervisor: K. Moraitis / Consultant: N. Marda This project was studied as a diploma thesis supervised by Kostas Moraitis, full professor at NTUA, and examines a specific form of tourism, with a five star hotel of 62 beds, 6 of which are meant for disabled persons. Considering the possible entrances to the land area and the surrounding building environment, the synthesis consists of three units: the central reception and public areas, the hydrotherapy spaces and the private rooms. The synthetical process emphasizes the nesting of the volumes in the sloping ground, a folding of the ground in order to embrace the creation of space.Therefore the creation of wall-borders as ground supporting volumes organizes the synthesis and the repetition creates the building spaces. Most of the ceilings of the public buildings are considered covered by the ground, which was the basic idea of the synthesis so as to avoid large volumes and

manage to manipulate the interesting sloping ground. Finally, there are smaller buildings, which include the private areas, such as the rocks all over the hillside, accessed by a central public corridor. An important issue was the design of the spaces in order to ensure free vistas, sufficient lighting and ventilation, and also the creation of private open spaces for every single room.


152

ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΡΥ Αγγελική Πολίτη, Χρυσούλα Σουλιώτη 10/2004 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

73


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ


154

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ: ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Ελένη Γκόνη 10/2004 Επιβλέπουσα: Μ Γραφάκου Με αφορμή την δημιουργία ενός ξενώνα νεότητας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Βόλου, επιδιώκεται η αντιμετώπισή της προβληματικής σύνδεσης θαλάσσιου μετώπου με το εμπορικό κέντρο της πόλης - μέσα από την αποφασιστική επέμβαση στο σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου.

74


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ


156 156 Μελλοντικά το Λαύριο θα αποτελέσει πύλη της Ηπειρωτικής Ελλάδας προς το Αιγαίο. Στη νέα του μορφή το λιμάνι του Λαυρίου θα μπορεί να δεχθεί 5-6 πλοία και θα διακινούνται ετησίως 3,5–7 εκατομμύρια επιβάτες και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα. Ταυτόχρονα θα καταφτάνουν 4-5 συρμοί του προαστιακού 650 επιβατών ανά ώρα. Η παρούσα διπλωματική εργασία, βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα, αφορά στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων υποδοχής και διημέρευσης επιβατών σε έκταση 40 στρεμμάτων η οποία αγγίζει την πόλη του Λαυρίου, βρίσκεται έξω από το υπάρχον ιστορικό κέντρο, στο τέλος της λεωφόρου Σταυρού- Ελευσίνας –Σπάτων και έρχεται σε επαφή με τον τερματικό σταθμό του προαστιακού και τις νέες εγκαταστάσεις του λιμανιού. Στην έκταση αυτή προτείνεται συνολική δόμηση 12.000 τ.μ.. Τα περισσότερα κτίρια είναι ημιυπόσκαφα, το δώμα τους καλύπτεται από κροκάλες και τοποθετούνται έτσι ώστε να αναπαράγουν την φυσική κλίση του εδάφους, ένα είδος γεωμορφικής αρχιτεκτονικής. Σχεδιάζονται σε σχέση με το δίπολο κίνησης και στάσης το οποίο εκφράζεται με τον τρόπο

χάραξης των δύο νέων πλατειών και των νέων αξόνων κίνησης. Η μία πλατεία, πιο κοντά στο λιμάνι, φέρει εκρηκτικές και ακατάστατες χαράξεις. Εξυπηρετεί το εμπορικό κέντρο, τον εκθεσιακό χώρο, τα δημόσια λουτρά, το χώρο φύλαξης των αποσκευών και τα γραφεία. Τα κτίρια του Youth Hostel οδηγούν στη δεύτερη πλατεία που φέρει χαλαρές, ήρεμες χαράξεις ώστε εκεί να εκτελούνται λειτουργίες του Μοτέλ, όπου ο επιβάτης κάνει μια ολιγοήμερη στάση. Ένας νέος, δυναμικός άξονας ενώνει τα δύο παραλιακά μέτωπα που είχαν διαχωριστεί από τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις διαπερνώντας την πρώτη πλατεία. Έρχεται σε αντιπαράθεση με το ήδη υπάρχον Ιπποδάμειο σύστημα της πόλης ενώ οι υπόλοιπες νέες χαράξεις έρχονται να συμβιβάσουν την παλιά και τη νέα κατάσταση. Οι δρόμοι της πόλης συνεχίζουν μέσα στη λύση σαν πεζόδρομοι, και πλέκονται με τις νέες χαράξεις. Οι δυναμική αντιπαράθεση του υπάρχοντος και του νέου, ως προς το σχεδιασμό και την χάραξη, έρχεται σε συμφωνία με την δυναμική αλλαγή οικονομικής πορείας του Λαυρίου ενώ ταυτόχρονα σέβεται και αναδεικνύει το υπάρχον φυσικό τοπίο.

ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ Μιχάλης Παναγιωτίδης 2/2005 Επιβλέπων: Δ. Ησαΐας

75


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ In future Lavrion will constitute gate of Continental Greece to Aegean. In its new form the harbour of Lavrion will accept 5-6 boats and there will be trafficked in annually 3,5-7 millions passengers and certain hundreds thousands vehicles. At the same time will roll up 4-5 suburban trains transferring 650 passengers per hour. The present study, based on these data, concerns in the planning of installations of reception and short term accommodation for passengers in an area of 40 acres which touches upon the city of Lavrion, is found outside the existing historical centre, in the end of the avenue Stavros- Elefsina- Spata, upon the suburban terminal station and beside the new harbour’s installations. In this area a total layout of 12.000 square meters is proposed. Most buildings are semi-buried, their flat roof is covered by pebbles and they are repeating the natural slope, a type of landscape architecture. They are drawn concerning the dipole of movement and stop by, that is expressed with the way the two new squares and new axes of movement are designed. The upper square near the harbour has explosive and untidy drawing lines. It serves the commercial centre, the exhibition space, the public baths, baggage’s keeping and the offices. Youth hostel’s buildings lead to the second square that has calm drawing lines, relevant to the uses of motel, where passengers are offered short term accommodation. A new, dynamic axis links the two coastal foreheads, that had been separated from the new harbour installations, and penetrates the first square. It comes in juxtaposition with the already existing town planning system (ippodameio) while the rest of the new drawing lines reconcile the old and new situation. City’s streets continue in the area of study as foot walks, and are related to all the new drawing axes. The dynamic juxtaposition of the existing and the new planning relates to the dynamic change of economic course of Lavrion while also respects and elects the existing natural landscape.

PUBLIC AREA FOR HOSPITALITY AND SHORT TERM ACCOMMODATION FOR PASSENGERS AT THE HARBOUR OF LAVRION Michalis Panagiotidis 2/2005 Supervisor: D. Isaias


158

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Μυρτώ Επιφανίου, Αναστασία Νικολοπούλου 10/2005 Επιβλέποντες: Κ. Μωραΐτης. Μ. Τζιτζάς Πρόκειται για ένα σύνολο μονάδων παροχής βασικής υποδομής για οποιονδήποτε επιθυμεί να κατασκηνώσει στη φύση. Αφορμή αποτέλεσε η πρόταση για ένα διεθνή αγώνα περιπέτειας διάσχισης της Πίνδου σε 9 ημέρες, τον «Pindos VO2 max». Η διαδρομή δεν είναι συγκεκριμένη. Ορισμένα είναι όμως τα 8 σημεία διανυκτέρευσης, που γίνονται σημεία παρέμβασης, κρατώντας στον τόπο τις εφήμερες ανάγκες του αγώνα (παρασκευή φαγητού, λουτρo) και πέρα από τη λήξη του, για άλλες δραστηριότητες. Η συσχέτιση του εφήμερου της δράσης και του μόνιμου

της υποδοχής διαμορφώνει και τη συνθετική έκφραση. Παράλληλα η ύπαρξη 8 σημείων θέτει το ζήτημα του συνόλου και οδηγεί στην αναζήτηση μιας κοινής σχεδιαστικής συνθήκης. Αυτή προκύπτει από την έκφραση της κυρίαρχης δυναμικής του τοπίου, όπως αυτή ορίζεται από το βλέμμα, μέσα από ένα σύστημα γραμμών. Το σύστημα εφαρμόζεται στο ανάγλυφο αντικαθιστώντας την τοπογραφία των ισοϋψών με την τοπογραφία της θέασης. Ο τρόπος ένταξης εξαρτάται από την συνολική τοπιακή συνθήκη και επικεντρώνεται στα σημεία αλλαγής κλίσης του

76 εδάφους. Πρακτικά, οι γραμμές του συστήματος μεταφράζονται σε γραμμικούς φορείς, οι οποίοι περιέχουν τις λειτουργίες. Αφού ορίζεται το σύστημα και η συμπεριφορά του, προστίθενται πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό, τη θέα και τη λειτουργικότητα. Το σύστημα εφαρμόζεται και στη στοιχειώδη υπαίθρια διαμόρφωση που ως στόχο έχει τη διευκόλυνση της κατασκήνωσης. Κατασκευαστικά επιδιώκεται η αναστρεψιμότητα και προτείνεται ξύλινος σκελετός που συμπληρώνεται από ανεξάρτητες κατασκευαστικές ενότητες.


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ It concerns a group of units providing the basic infrastructure for anyone who wishes to camp in the mountain. The opportunity was given by the suggestion of an international adventure race in the mountains of Pindos called “Pindos VO2 max”. The route is not fixed. Determined are only the overnight stop points, which become our points of intervention by keeping the temporary needs of the race (food and bath) in site for other similar activities. The correlation of the ephemeral nature of the action and the permanence of the infrastructure forms the design principles. At the same time the existence of more than one overnight stops introduces the matter of the whole leading to the exploration of a common design manipulation. This is found in the expression of the prominent dynamic of the landscape, as it is determined by the eye and represented with a linear system. The system is imposed on the landscape replacing the conventional contours with a topography of sight. The way the system is integrated depends on the major landscape behavior of each place and focuses on the areas of slope change. On a second level the lines of the system are translated into linear load bearers, which contain the functions. After the system and its behavior in the landscape is defined, more information is added to it concerning the view and the orientation and the functionality. The system is also applied to the basic landscape design, which supports the camp. Structurally it was attempted to achieve a reversible construction through a wooden frame that is filled in by independent structural units.


160 162 Η περιοχή μελέτης βρίσκεται νοτιο-δυτικά της Κρήτης, στην περιοχή Ελαφονήσι και προστατεύεται από τα προγράμματα Life και Natura. Η ανάλυση της γεωμορφολογίας, των αβιοτικών και βιοτικών χαρακτηριστικών της περιοχής και της ιστορικότητάς αυτής, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση των αυτοκινήτων από τον κεντρικό οδικό άξονα, τη δυνατότητα θέασης και την γρήγορη πρόσβαση του πεζού προς την παραλία, συντέλεσαν στον εντοπισμό του ακριβούς χώρου που θα τοποθετούσαμε το camping. Ο χώρος και οι λειτουργίες της κατασκήνωσης οργανώνονται από μια κυκλική-περιφερειακή κίνηση η οποία προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον κατασκηνωτή σε όλα τα σημεία του camping και την καλύτερη ένταξή του στο τοπίο. Ο χώρος των σκηνών αποτελείται από δύο πυρήνες που τοποθετούνται κεντρικά στο camping, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα αυτού και διαχωρίζονται από τους

χώρους υγιεινής. Η διάταξη των σκηνών καθώς και η τοποθέτηση τους σε επίπεδα, δίνουν τη δυνατότητα θέασης σε όλες τις σκηνές. Κοντά στην είσοδο βρίσκονται ο χώρος υποδοχής, το εστιατόριο, το ιατρείο, ένα κατάστημα ειδών διατροφής και ένα καφενείο. Στο τέλος της διαδρομής βρίσκεται ένα κυλικείο μαζί με υπαίθρια καθιστικά. Στα σημεία σύνδεσης της περιφερειακής κίνησης με τα μονοπάτια προς την παραλία τοποθετούνται χώροι υπαίθριων ντουζ και ποδόλουτρων. Τα δέντρα που επιλέχθηκαν για τη φύτευση είναι πεύκα, λόγω του ύψους τους και της ποιότητάς του φυλλώματός τους. Όταν τα συναντάμε ως μάζες πρασίνου ορίζουν στάση ενώ ως συστάδες μαρτυρούν κίνηση. Τα μονοπάτια είναι κατασκευασμένα από πατημένο χώμα, ο κεντρικός-βόρειος πεζόδρομος από μπετόν όπως και όλα τα κτίσματα, ενώ τα χαμηλά πεζούλια είναι πέτρινα.

CAMPING ΣΤΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ ΚΡΗΤΗΣ Αφροδίτη Λαντζάκη 10/2006 Επιβλέποντες: Ν. Μάρδα, Κ. Μωραΐτης, Μ. Μαρλαντή

77


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

CAMPING SITE AT ELAFONISI OF CRETE Afroditi Lantzaki 10/2006 Supervisors: N. Marda, K. Moraitis, M. Marlanti The region Elafonisi is placed south-west of Crete and is protected by the programmes Life and Natura. Combinating the natural characteristics of the area, its fauna and flora, its history, the approaching by the car, the paths from the beach and the view, we have chosen where the camping site will be placed. The services of the camping site are organized by a peripherical path. The tents are placed at two groups which are divided by the baths. The way they are placed offers a great view to all campers. The reception, a cafeteria, a restaurant, a mini market and a medical center are found close to the entrance, while at the end of the north path a canteen is placed. The cars are allowed to enter only temporally. The trees which will be planted are pine trees. The paths are made of soil, the central north path and the buildings are made of concrete and the short walls are made of stone.


162 164 Σε αυτή τη διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη για την υπαίθρια προφυλαγμένη κατοίκηση, δηλαδή με ποιόν τρόπο μπορεί ένα άτομο να κατασκηνώσει στο ύπαιθρο για περιορισμένο χρονικό διάστημα καλύπτοντας τις βασικές του ανάγκες – ύπνος, χώρος υγιεινής, παρασκευή φαγητού - στις μικρότερες διαστάσεις ενός βιομηχανικού προϊόντος. Αργότερα εισάγεται η έννοια του οικοπέδου, οπότε τώρα η ιδέα προσανατολίζεται στη συμμετοχή ολόκληρου του οικοπέδου στην εκτόνωση της υπαίθριας δραστηριότητας. Η τελική πρόταση είναι ένα σύστημα για την παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας, το οποίο απευθύνεται σε οικόπεδα μικρού εμβαδού. Οι χώροι της διευρυμένης αυτής κατοικίας δεν περιορίζονται μόνο στους καλυμμένους κλειστούς χώρους, αλλά διαχέονται στο οικόπεδο. Προκαθορίζεται ότι οι χώροι υγιεινής και οι πρωτεύοντες χώροι ύπνου είναι κλειστοί και οι υπόλοιποι χώροι (κουζίνα καθιστικό και πρόσθετες λειτουργίες) μένουν ανοιχτοί, ημιυπαίθριοι ή κλειστοί ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του χρήστη και τις δυνατότητες του οικοπέδου.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΓΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Παναγιώτα Θεοφιλάτου, Κατερίνα Καμπράνη 10/2006 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

78


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

OPEN SPACE LIVING Panagiota Theofilatou, Katerina Kamprani 10/2006 Supervisor: G. Chaidopoulos In this final project we research the outdoors protected living, meaning camping in the countryside for limited time. The individual covers his basic needs – sleep, space of hygiene, and preparation of food – in an industrial product / a house of the smallest dimensions. In the process a specific site is introduced for the activity of the outdoor living. The final proposal is a system for the production of summer residence, which is addressed in sites of small area. The spaces of this extended residence are not limited only in the closed spaces / rooms, but are diffused in the site. It is predetermined that the spaces of hygiene and the basic spaces of sleep are closed and the rest (kitchen, living room and additional operations) remain open, semi-open or closed depending on the wishes and the needs of user and the possibilities of the site.


164

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μαρία Δανηλάτου, Δανάη Κατσιβέλη 2/2006 Επιβλέπων: Τ. Παπαϊωάννου Το θέμα αφορά στη δημιουργία νέου ξενοδοχείου και χώρων εμπορίου και αναψυχής καθώς και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα σαράντα δωματίων με χώρο υποδοχής, καθιστικό και δωμάτια συσκέψεων, γυμναστήριο και κλειστή κολυμβητική δεξαμενή, καθώς και βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης προτείνεται η δημιουργία εστιατορίου, ψηφιακής βιβλιοθήκης, φαρμακείου, κομμωτηρίου, καταστήματος ειδών ένδυσης και καταστήματος

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ταυτόχρονα το κτιριολογικό περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκθεσιακό χώρο, υπαίθρια γλυπτοθήκη και υπαίθριο θέατρο. Βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η συνθετική πρόταση είναι η ταχύτητα της οδού Πειραιώς πάνω στην οποία βρίσκεται το προτεινόμενο κτίριο, καθώς και η εννοιολογική συνέχεια της οδού Ερμού. Στόχος της λύσης ήταν να παραλαμβάνει την πορεία της Ερμού και να διαχέει τους διαβάτες της σε αυτό τον διαδραστικό χώρο με τελική κατάληξη έναν υπαίθριο πολυχώρο. Όσον αφορά στην

79

ταχύτητα, ο ξενοδοχειακός όγκος έχει θεωρητικά διασπαστεί σε δυο πλαίσια που περιλαμβάνουν τις επιμέρους μονάδες – δωμάτια, και το ενδιάμεσο κατάλοιπο αυτής της σχάσης είναι μια ίνα που παίρνει τη μορφή βατού στέγαστρου το οποίο παραλαμβάνει πορείες και λειτουργίες.


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ The subject is about the design of a new hotel and spaces for trade and recreation as well as spaces of cultural interest. The program includes a hotel unit of forty rooms with reception, living room and meeting rooms, gym and an interior swimming pool, as well as facility supporting and stocking spaces. Also we propose the creation of a restaurant, a digital library, a drugstore, a hair salon, a shop with cloths of and shop with computers. Simultaneously the program includes a multiple use hall, an exhibition area as well as an outdoor space for sculpture exhibits, and an open air theatre. The main concept that supports the synthetic proposal is the speed of Piraeus street where the proposed building is found, as well as the conceptual continuity of Ermou street. The objective of the solution was to receive the course of Ermou and diffuse the passengers in that interactive space with final destination a outdoor plaza. With regard to the speed, the hotel volume has been theoretically split in to two frames that include the individual units - rooms, and the intermediary residue of this burst is a fibre that inherits the form of a passable shelter that takes up courses and operations.

NEW HOTEL UNIT AND CENTRE OF MULTIPLE ACTIVITIES ON THE CULTURAL AXIS OF PIRAEUS Maria Danilatou, Danai Katsiveli 2/2006 Supervisor: T. Papaioannou


166 Η εργασία αυτή αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την προστασία της φύσης με την οικονομική ανάπτυξη, στην ποτάμια περιοχή της Νέδας, στη δυτική Πελοπόννησο. Ο λεγόμενος οικοτουρίστας - επισκέπτης της περιοχής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον και να απολαύσει την αισθητική και περιβαλλοντική του αξία, ενώ ο σχεδιασμός μιας οργανωμένης υποδομής, ερμηνείας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος αυξάνει το βαθμό μετάδοσης του μηνύματος της προστασίας της φύσης προς τον επισκέπτη. Παράλληλα, υπάρχει συχνά η αναφορά στην έννοια της νομαδικότητας, όπως αυτή αναλύθηκε από τον Γάλλο διανοητή J. G. Deleuze. Ο νομαδικός χώρος είναι εντοπισμένος χωρικά αλλά δεν έχει καθορισμένα όρια. Ο νομαδικός χώρος είναι μια ανοικτή δομή. Το κτίριο του νομάδα δεν έχει ευκρίνεια ορίων. Αναλύεται και συντίθεται από συστατικά στοιχεία που λειτουργούν με αυτονομία. Το κτίριο με τη διάχυση του περιγράμματός του χάνει την αυτοαναφορική

του ιδιότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνει τόπο με μια απόλυτη έννοια – δηλώνει ένα τοπικό απόλυτο, που συνιστά τον άτοπο χώρο. Ο νομάδας ακόμα κι αν ακολουθεί μονοπάτια ή πορείες δεν διαμοιράζει το χώρο που διατρέχει. Ο νομάδας δεν επανατοποθετείται, γι’ αυτό και μπορεί να ονομαστεί άτοπος. Είναι το άτοπο που εγκαθιδρύει τη σχέση του με τη γη, σε τέτοιο βαθμό, που ο νομάδας επανατοποθετείται σε αυτό. Το άτοπο δεν είναι σημάδι στασιμότητας, είναι το σύνολο των άδηλων σημείων κατά μήκος μιας πορείας. Αν ο νομάδας απομακρυνθεί τίποτα δεν μαρτυρά το πέρασμά του. Η νομαδική δραστηριότητα δεν αφήνει ίχνος: το κτίριο του σύγχρονου νομάδα είναι η μνήμη του περάσματός του. Ο νομάδας μετακινείται από σημείο σε σημείο κατά μήκος μιας τροχιάς. Τα σημεία αυτά δεν αποτελούν παρά εφεδρείες. Η κινητικότητα των κατασκευών που τον στεγάζουν, η ευελιξία οργάνωσής τους και η χωρική τους συμπύκνωση αποτελούν βασικά απαιτούμενα του νομαδισμού, μέσα στην διπλωματική αυτή εργασία.

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΔΑ - ΠΕΡΙ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Αικατερίνη Αποστολάκου 2/2007 Επιβλέπουσα: Ντ. Βαΐου

80


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

ECOTOURISM IN NEDA – A PLACE OF NOMADIC DWELLING Katerina Apostolaki 2/2007 Supervisor: D. Vaiou This project, it is a complete approach that combines the natural protection with the economical development of “Neda”, a river that flows in the western Peloponnesus. At the same time, there is often the reference at the notion of “nomadic”, as it has analysed by the French intellectual J. G. Deleuze. Nomadic space is localized but not delimited. Nomadic space is an open structure. The nomadic building does not have defined boundaries. It is composed and analysed by structural ingredients which are autonomous, thereby indicating the place as an absolute notion – the nomadic building indicates a local absolute, which manifests the deterritorialized space. Even though the nomad may follow trails or customary routes, it does not parcel out the space it traces. In the nomad there is no reterritorialization that is why he can

be called deterritorialized. It is deterritorialization that constitutes his relation to the earth, to such a degree that the nomad reterritorializes on deterritorialization. Deterritorialization is not a sign of the sedentary; it is the sum of unmarked points along a trail. If the nomad departs nothing testifies his passage. Nomadic activity does not leave a trace: the building of the contemporary nomad is the memory of his passing. The nomad moves from point to point along a trajectory. Every point is a relay and exists only as a relay. The mobility of the nomadic shelter, its flexibility of organization and its spatial compression are necessary requirements of nomadism.


168 170 Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την δημιουργία παιδικής κατασκήνωσης σε οικόπεδο που ανήκει στην περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Η αφετηρία του σχεδιασμού δόθηκε από την τοπογραφία (υψομετρικές) του εδάφους όπου επιλέχθηκαν σφηνοειδείς χαράξεις για την δημιουργία επιπέδων. Η πρόταση πρασίνου περιλαμβάνει κυρίως γραμμικές δενδροφυτεύσεις. Η κατασκήνωση αποτελείται από τέσσερις κοινότητες με κριτήριο την ηλικία και το φύλο. Σε κάθε κοινότητα αντιστοιχούν τέσσερις ομάδες με κοινούς χώρους υγιεινής και υπαίθριας εκτόνωσης. Στεγάζονται από μία ξύλινη σπαστή ενιαία κατασκευή που καταλήγει σε ημιυπαίθριο χώρο στο δάσος. Ο βασικός δομικός της σκελετός, που ακολουθείται σε όλες τις κατασκευές, απαρτίζεται από παράλληλα δοκάρια, που αποτυπώνονται σε κάτοψη με τη μορφή παράλληλων τοίχων, οι οποίοι διαμορφώνουν τον εσωτερικό χώρο.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Χριστίνα Παπαγιάννη, Ελένη Παπαντωνίου, Δέσποινα Δημητριάδη 2/2007 Επιβλέποντες: Κ. Δεμίρη, Μ. Μαρλαντή

81


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

YOUTH CAMP ON MOUNT PARNITHA Christina Papagianni, Eleni Papantoniou, Despina Dimitriadi 2/2007 Supervisors: K. Demiri, M. Marlanti This diplomaing project concerns the construction of a youth camp in the peripheral zone of the Mount Parnitha National Reserve. The lot consists of two clearings. The camps’ “heart” meaning the cabins, administration building, dining hall and amphitheatre are situated in the northern clearing with the other facilities located in the southern clearing, which is first after the entrance. Designing principles were drawn from the topography of the area where angular lines were selected to form planes, which are connected by a central route. The proposed tree plantings are in linear form or at points offering shade or creating special boundaries. The camp consists of four communities separated by age and sex. Each community is made up of four groups with common bathrooms and recreation areas. All communities are housed by a jagged continuous timber construction

consisting of parallel beams, imaginary “branches”, leaving their prints on the floor plan in the form of parallel walls, which organize the interior space. This structural system is in general use. Lastly, the arrangement of the beds and the formation of the interior walls is looking to achieve a variation and quality of the cabins’ interior space.


170

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ειρήνη Δημερούκη 7/2007 Επιβλέπων: Π. Τουλιάτος Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι ο νότιος περίβολος της Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας. Στην πορεία η πρόταση περιέλαβε και τα κτίρια της ανατολικής πτέρυγας που συνδέονται οργανικά με αυτά της νότιας. Στόχοι της εργασίας ήταν η βελτίωση της εικόνας αυτού του τμήματος της Μονής, με την συμπλήρωση του κενού της ΝΑ γωνίας που διακόπτει τη συνέχεια του περιβόλου και η εισαγωγή νέων χρήσεων στους χώρους που δημιουργούνται. Η πρόταση προβλέπει τη διατήρηση των

υπαρχόντων κελυφών με τις απαραίτητες βελτιώσεις και την συμπλήρωση με κτιριακό όγκο ανάμεσα στα υπάρχοντα. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε για την αρμονική ένταξη της προσθήκης στον ιστορικό χώρο της Μονής και για τη μελέτη των οικοδομικών λεπτομερειών, ώστε να ακολουθούν την αρχή της αναστρεψιμότητας.

82


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ The object of this diploma project is the southern wing of Hosios Loukas’ monastery in Boetia, dating from the 10th century. This particular area, which was impressed during the project, includes the restored Refectory, the remains of a post-byzantine building, an underground “kjnsterna” ( water tank), a 19th century three-storey building and an empty space with the remains of similar building situated next to the remaining one. In the course it was decided to include in the project the buildings of the Eastern wing that are connected organically with those of southern one . The purpose of the project is the improvement of the image of this part of the monastery, with the completion of the void corner that interrupts the continuity of the wing and the introduction of new cultural activities (library exhibition halls etc)in the spaces that are created. The existing buildings are preserved and a new building is added between them. Special care was taken for this addition to fit well in this historic environment, while it is designed so it could be removed in the future if wished so.

IMPRINTING AND RESTORATION OF THE SOUTHERN WING IN HOSIOS LOUKAS’ MONASTERY IN BOETIA Irini Dimerouki 7/2007 Supervisor: P. Touliatos


172 Η μελέτη πραγματεύεται το γενικό δίπολο κενό-πλήρες. Ξεκινά από τη μονάδα του ατόμου και διευρύνεται για να συμπεριλάβει το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο ανήκει, καταλήγοντας στο πρωταρχικό ζεύγος ουρανόςγη (αντιλαμβανόμενοι τον ουρανό ως το κενό που περιβάλλει τη γη). Μέσα από την μελέτη αναδύθηκαν μια σειρά από έννοιες: • η τοποθέτηση του σώματος στον κενό χώρο, ο κατακόρυφος άξονας (γη-ουρανός), ο ορίζοντας • η κίνηση, ως βιωματική εμπειρία του κενού χώρου • προσθήκη-αφαίρεση, ως συμπληρωματικές διαδικασίες παραγωγής του χώρου • φως-σκιά, οπτικοποίηση-μεταμόρφωση του κενού χώρου Στόχος της διπλωματικής είναι η ενσωμάτωση των παραπάνω εννοιών-επιπέδων ανάλυσης στον σχεδιασμό ενός κελύφους στενά συνδεδεμένου με την φυσική τοποθεσία, που πραγματεύεταιενσωματώνει πρωταρχικές, αρχετυπικές έννοιες της κατοίκησης Ως τόπος της επέμβασης επιλέχθηκε το Όρος Ίδη (Ψηλορείτης), μια φυσική τοποθεσία όπου κυριαρχούν η γη και ο ουρανός, τα άυλα φυσικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής (φως, άνεμος) και η

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Στεφανία Στρούζα 7/2007 Επιβλέπουσες: Π. Μπαμπάλου, Ν. Μάρδα πέτρα. Η αναχώρηση προς το Όρος Ίδη με προορισμό την κορυφή του, τον Τίμιο Σταυρό, αποτελεί μια διαχρονική τελετουργική πράξη , η οποία πραγματοποιείται μέσω του μονοπατιού, ενός άυλου ανθρώπινου ίχνους που εισάγει το σώμα στο φυσικό τοπίο και αποτυπώνει την κίνηση του μέσα σε αυτό. Σε αυτή τη διαδικασία η έννοια του καταφυγίου παραπέμπει σε ένα κέλυφος προστατευμένο – έναν μικρόκοσμο - που διευκολύνει την ανακάλυψη του κόσμου του υψομέτρου.

83


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ Starting line of the project has been the content of my thesis, a research on the concept of the void. The research is organized into chapters based on the polarity void-mass. It begins from the human body and expands to include the enviroment, the surroundings in which he belongs and finalizes with the polarity earth-sky. The different levels of the analysis are not detached from one another, but via the void, tend to interact, revealing different, multiples “readings” of space. Through the research emerge a series of concepts : • the placing of the body in space • the vertical axis(earth-sky) • the horizon • movement, as the experience of the void • addition – subtraction, as complementary procedures in the production of space • light-shadow, as means of visualization transformation of the void Aim of the project is the incorporation of the above concepts-layers οf analysis in the design of a building closely associated with the physical location, that incorporates primary concepts of habitation. Mount Idi has been selected as the site of the project, for it is physical location that prevail earth and sky, the immaterial elements of architecture (light,wind) and the stone. The departure to Mount Idi with destination to its summit, the Holy Cross, constitutes a διαχρονική ceremonial act, that takes place via the path, an immaterial man-made trace that introduces the body in the natural landscape and “imprints” his movement on it. In this procedure the concept of the refugee refers to a protected cell, a microcosm, that facilitates the discovery of the world of altitude.

REFUGE ON MOUNT IDI Stefania Strouza 7/2007 Supervisors: P. Babalou, N. Marda


174

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Μαρία Λάις 10/2008 Επιβλέποντες: Σπ. Ραυτόπουλος, Α. Μονεμβασίτου Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια αναβίωσης του εγκαταλελειμμένου οικισμού του Ράπτη, στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, μέσω της επανάχρησης των παλαιών κτισμάτων του και της δημιουργίας ενός «πολυδύναμου κέντρου σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων». Η θέση του οικισμού κρίθηκε κατάλληλη για μια τέτοια χρήση, καθώς βρίσκεται περίπου στο κέντρο του νομού, αλλά και όλης της Κρήτης, με πολλούς πόλους έλξης επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του. Η επανακατοίκιση του χωριού προτείνεται

να γίνει, αφενός με την ένταξη νέων κτισμάτων στο παραδοσιακό περιβάλλον, για να στεγάσουν τους χώρους εκπαίδευσης και συνάθροισής των επισκεπτών, και αφετέρου με την αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων, για να δεχθούν χρήσεις με λιγότερες απαιτήσεις σε χώρο, όπως είναι οι ξενώνες των επισκεπτών. Βασικός στόχος για τις παρεμβάσεις και για τις νέες διαμορφώσεις ήταν ο σεβασμός στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Έγινε προσπάθεια «το νέο να συνδιαλέγεται με το παλιό» και αυτός ήταν και ο λόγος για τη χρήση του τοπικού λίθου σε συνδυασμό με το νέο υλικό,

84 το οπλισμένο σκυρόδεμα, σε κατασκευές υπόγειες και ημιυπόσκαφες, τοποθετημένες έτσι ώστε να ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους. Οι επεμβάσεις στα παλιά κτίσματα είναι πολύ ήπιες, ώστε να διατηρούν όσο δυνατόν περισσότερο την αρχική μορφή τους.


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

REVIVAL OF THE ABANDONED VILLAGE RAPTIS IN CRETE Maria Lais 10/2008 Supervisors: Sp. Raftopoulos, A. Monemvasitou The subject of this diploma project is the revival of the abandoned traditional village of Raptis, in the Prefecture of Heraklion, in Crete, through the renovation of some of its old buildings and the creation of a «seminar centre for various educational activities». The position of the village was judged suitable for such use, as it is approximately in the center of Crete, with many attractions for visitors in its wider region. The rehabitation of the village is proposed to be succeeded, on the one side by the construction of new buildings in the traditional environment, in order to accommodate the spaces of education and aggregation of the visitors, and on the other hand by restoring old buildings, to accept uses with less space requirements, such as hostels for the visitors. The fundamental intention of the interventions and new constructions was the respect for the natural and built environment. There is an attempt for

«the new buildings to interact harmonically with the old ones» and that was the reason for the use of local stone in conjunction with the new material, concrete, in underground and semi-underground constructions, so arranged as to follow the anaglyph of the land. The interventions in the old buildings are as less as possible, so as to maintain their original form.


176 Η εργασία αφορά στον σχεδιασμό ενός δικτύου φιλοξενίας (σε αντίθεση με αυτό που θα λέγαμε συμβατικά ξενοδοχείο) στο Μεταξουργείο. Λέγοντας δίκτυο εννοούμε ένα σύνολο σημείων στο χώρο που δε λειτουργούν μεμονωμένα αλλά βρίσκονται σε δυναμική σχέση μεταξύ τους. Όταν αυτά τα σημεία βρίσκονται διασπαρμένα σε ένα ήδη υπάρχον δυναμικό δίκτυο, αυτό της πόλης, λειτουργούν εξίσου ικανοποιητικά με το αν βρισκόντουσαν συγκεντρωμένα σε ένα σημείο; Αυτός ήταν ο αρχικός μας προβληματισμός και βρήκαμε ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτόν γιατί καταρχήν θα μπορούσε να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις που υπάρχει μεν ανάγκη να στεγαστούν ανάγκες που απαιτούν πολλά τ.μ., αλλά σε έναν σφιχτό αστικό ιστό, δεν υπάρχει διαθέσιμος ενιαίος χώρος. Επιπλέον δίνει λύσεις στο σχεδιασμό χώρων προσωρινών αναγκών μιας και ένα δυναμικό ευέλικτο σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα σε νέες ανάγκες από ότι μία παγιωμένη συγκεντρωμένη επίλυση. Με τη διπλωματική αυτή, προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε ένα νέο δίκτυο στην περιοχή του μεταξουργείου, αυτό των αστικών κενών του, προσφέροντας χώρους φιλοξενίας σε ποικίλων προελεύσεων μετακινούμενο κοινό.

ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Ευτυχία Παπαθανασίου, Σταματίνα Τζόκα 7/2008 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος

85 Η κεντρικότητα της περιοχής και η εύκολη διασυνδεσιμότητά της όπως επίσης το γεγονός ότι αποτελεί πόλο έλξης για μεγάλο αριθμό μεταναστών οδηγεί στην σκέψη ότι χώροι που θα προσφέρουν φιλοξενία από μία ημέρα έως έξι μήνες θα μπορέσουν να δώσουν μια νέα δυναμική στην περιοχή, θα εμπλουτίσουν το υπάρχον δίκτυο και θα μπορέσουν να απευθυνθούν σε μεγάλο εύρος κοινού, χωρίς να είμαστε εξαρχής σίγουροι ποιοι θα είναι οι τελικοί χρήστες του (επισκέπτες της πόλης, φοιτητές, οικονομικοί μετανάστες κτλ).


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

HOSPITALITY NETWORK IN METAXOURGIO Eftichia Papathanasiou, Stamatina Tzoka 7/2008 Supervisor: D. Papalexopoulos This project concerns the planning of a hospitality network [contrary to what we would call hotel] in the area of Metaxourgio. Using the word network we mean a total of points in space which do not function individually but are in dynamic relation with each other. When these points are found scattered in an already existing dynamic network, that of the city, do they function equally satisfactorily with whether they were found assembled in one unique point? This was our initial reflection and we found great interest in dealing with it because firstly it could give solutions in cases where there is need for accommodation that requires many square meters, but in a tight urban web, where this united space does not exist as a whole. Moreover a network can give solutions in the planning of spaces for temporary needs. This happens because a dynamic flexible system [network] can be better adapted in new

needs than a solidified assembled resolution. This diploma project is an effort to activate a new network in the region of Metaxourgio, that of its urban voids, creating hospitality spaces for a public of various origins in motion. The central position of the region and its developed interconnections, as well as the fact that it constitutes a pole of attraction for an important number of immigrants, leads to the thought that these spaces that will offer hospitality from one day till six months, might give a new dynamic in the region, enrich the existing network and might be addressed in a wide public, without being sure from the beginning of who will be the final users of these spaces (tourists, students, economic immigrants etc).


178

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Ελένη Αηδόνη, Ευθαλία Βελεγράκη 10/2008 Επιβλέπουσα: Σ. Τσιράκη Με αντικείμενο μελέτης την Ελευσίνα, η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης πόλης στοχεύοντας στον εντοπισμό χωρικών ελλείψεων και προτείνοντας νέες χωροθετήσεις χρήσεων στην περιοχή του κέντρου. Ξεκινώντας από μία σχεδιαστική ανάλυση του χάρτη της Ελευσίνας και συνεχίζοντας με την επιτόπου πολεοδομική ανάλυση, ως βασική ανάγκη του δήμου εντοπίζεται η έλλειψη σε χώρους πολιτισμού και πρασίνου. Έτσι, στην προσπάθεια

ενίσχυσης της πολιτιστικής δραστηριότητας και ένταξής της στην καθημερινή ζωή της πόλης προτείνεται ένα δίκτυο χώρων πολιτισμού στην περιοχή του κέντρου όπου εντάσσεται ένα συγκρότημα ξενώνων για τη φιλοξενία καλλιτεχνών, ερευνητών, φοιτητών, αρχαιολόγων, καθηγητών του Π.Ο.Δ.Ε.

86


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ Having Elefsina as case object, the present diploma project explores the contemporary city‘s functions aiming at the detection of spatial lacks and puts forward new arrangements of uses in the city center. After a graphic analysis of the map of Elefsina and the in situ urban analysis, the lack of cultural and green spaces emerges as the municipality’s primary problem. Therefore, in order to strengthen the cultural activity and incorporate it in the city’s everyday life, we propose a network of cultural uses. Basic principles for the network’s designing are the activation of the extended ex-industrial areas as cultural spaces, related to the archeological site, as the city’s main green space and their connection through pedestrianized and cycling streets, as well as with the sea front. Furthermore, so as to boost the cultural production, we create a temporary residence complex, following the model of a commune, for the accommodation of groups of artists, researchers, students, archeologists and teachers of the Cultural Organization of the Municipality of Elefsina. Because of the proximity to the archeological site and the area’s sparse tissue, during the designing of the low-height buildings, special emphasis was given to the dipoles built - unbuilt, indoor - open-air, private – communal.

STRENGTHENING THE CULTURAL ACTIVITY IN ELEFSINA - NET OF USES AND TEMPORARY RESIDENCE COMPLEX Eleni Aidoni, Efthalia Velegraki 10/2008 Supervisor: S. Tsiraki


180 180 Με αφορμή τη μελέτη σκοπιμότητας για την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης του Δήμου Γόννων που εκπονήθηκε από το ΕΚΒΥ και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα για την τοπική αλλά και ευρύτερη κοινωνία ενός τέτοιου εγχειρήματος, προτάθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης – έρευνας στη λίμνη Ασκουρίδα. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η δημιουργία επιστημονικού κέντρου με κύριο στόχο τη δασολογική έρευνα. Με τη δημιουργία φυτώριων δασικών ειδών και τη μεταφορά δέντρων από την περιοχή της παρακείμενης λίμνης που θα κατακλυστεί, σχηματίζεται σταδιακά ένα δάσος το οποίο αρχικά υπηρετεί την δασική και περιβαλλοντική έρευνα και στη συνέχεια αυτονομείται και αναπτύσσεται ελεύθερα στο τοπίο. Αναζητώντας το μορφογενετικό λεξιλόγιο (ένα είδος συνθετικού κώδικα) αναλύουμε την φύση του εν λόγω τοπίου.

Εντοπίζονται έτσι πεδία εφελκυσμού (λίμνη) και θλίψης (βουνά και λόφοι) ενώ παράλληλα ο ισχυρός κάναβος τον καλλιεργειών μέσα στη λίμνη αναδύεται, όταν αυτή κατακλύζεται με νερό, και μετατοπίζεται από το πεδίο εφελκυσμού στο πεδίο θλίψης. Ο κάναβος συρρικνώνεται και αποτελεί τη γενέτειρα της όλης διάταξης και μορφής της επέμβασης. Εξάλλου τα δέντρα αποτελούν κυρίαρχο δομικό -συνθετικό στοιχείο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλοτε κατευθύνουν, εμποδίζουν, δημιουργούν πορείες μέσα από στοχευμένες η μη, θεάσεις. Η κτισμένη επιφάνεια διατηρείται επίμονα στο ελάχιστο δυνατό με ελαφρές κατασκευές που με την πάροδο του χρόνου θα απομακρυνθούν, ίσως και από το ίδιο το δασός όσο αυτό εξαπλώνεται. Το δομημένο περιβάλλον σε αυτή την περίπτωση υποτάσσεται άνευ όρων στο φυσικό.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΑΣΚΟΥΡΙΔΑ Αναστάσιος Μιχαντάς 10/2008 Επιβλέπουσα: Π. Μπαμπάλου

87


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

CENTRE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION – RESEARCH IN ASKOYRIDA LAKE Anastasios Michantas 10/2008 Supervisor: P. Babalou Askourida lake is placed at the south of kallipeuki village at the prefecture of Thessaly. In 1921 the lake was drained in order to be lands and wheat fields. Nowadays the decrease of the local economy leads to discussions that suggest the recreation of the former lake. For this purpose EKBY created an advisability study for the recreation of askourida lake. Having this as a starting point the diploma project deals with the creation of an environmental research centre there. The proposal focuses on the creation of forestry research institute in order : 1. to transfer the trees that are about to be flooded and 2. to reinforce the scientific research in a place that microclimate and ecosystem changes are about to happen. The morphogenetic system – code, the generator of forms and arrangement is being created by metaphors that the landscape creates and suggests.

So a new forest is being created, at a first place for scientific study and later for balancing the new ecosystem. Main concern is to keep at minimum levels the built area – surfaces. The use of lightweight structures allows the forest to expand and finally to embody or destroy the built environment. In this case built environment submits itself to nature.


182 182 Το συγκρότημα του ελαιοτριβείου βρίσκεται σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με εγγύτητα στις παραλίες. Γι’ αυτό κρίθηκε καταλληλότερη ως νέα χρήση, αυτή του ξενώνα. Η πρόταση περιλαμβάνει αποκατάσταση και διαμόρφωση των παλαιών κτιρίων και προσθήκη νέων που χωροθετούνται κυρίως στην θέση παλαιότερων, ήδη κατεδαφισμένων. Σκοπός της επέμβασης, πέρα από τον επαναπροσδιορισμό του χώρου με μια νέα καταλληλότερη για την σημερινή εποχή χρήση, είναι η ανάδειξη και συντήρηση τόσο του κτηριακού κελύφους, όσο και του μηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος εξιστορεί τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και την εξέλιξή τους μέσα στο χρόνο.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΗΛΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ Χριστίνα Χαραμή 10/2008 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

88


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

TRANSFORMATION OF A TRADITIONAL OIL PRESS IN AGIA TRIADA OF PILION INTO TOURIST LODGINGS Christina Charami 10/2008 Supervisor: G. Chaidopoulos The oil press complex is situated in a region of exceptional natural beauty, in close proximity to the beaches. Therefore, the use of the complex as tourist lodgings, was considered most suitable. The proposal includes both restoration and configuration of the existing buildings, as well as the accession of new buildings in the place of older, already demolished, ones. Besides the redefinition of the place with a modern use, the objects of the intervention proposed are the appointment and preservation of the shell of the buildings as well as the maintenance of the mechanical equipment, which recounts the phases and the development of production process through time.


184 Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Τ., η τουριστική κατασκήνωση είναι υπαίθριος χώρος, όπου παρέχεται η δυνατό¬τητα διαμονής, σίτισης και αναψυχής τουριστών, που διαθέτουν ή όχι ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτέρευσης. Το οικόπεδο παρουσιάζει στην έκτασή του ποικιλομορφία στο έδαφος και το ανάγλυφο. Τα στοιχεία της μορφολογίας του οικοπέδου που εκμεταλλεύεται η λύση είναι ο προσανατολισμός προς το νότο και η κλίση του εδάφους, που δημιουργεί φυσική προστασία από τους βόρειους ανέμους. Το μεγαλύτερο μέρος της κατασκήνωσης συγκεντρώνεται στο πάνω τμήμα του οικοπέδου, για να αποτελέσει συνέχεια του οικισμού. Οι κλειστοί κτιστοί όγκοι οργανώνονται στη δυτική πλευρά απ’ όπου δεν αλλοιώνουν τη θέα από το Μπατσί. Οι θέσεις των σκηνών οργανώνονται σε τρεις ομάδες, με βάση τη μορφολογία του οικοπέδου. Στο τμήμα κοντά στον οικισμό, οι σκηνές προστατεύονται από τεχνητή στέγαση και φύτευση. Σε ένα δεύτερο κομμάτι, προβλέπονται λίγα στέγαστρα και αραιή φύτευση και σε τρίτο, μόνο αραιή φύτευση. Όλη η σύνθεση προκύπτει από επεμβάσεις στο έδαφος το οποίο με τη χρήση τοιχίων άλλοτε βυθίζεται άλλοτε ανασηκώνεται.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΟ ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΥ Ευαγγελία Καραχάλιου 2/2008 Επιβλέποντες: Κ. Δεμίρη, Δ. Ησαΐας

89


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

CAMPING IN MPATSI, ANDROS Evangelia Karachaliou 2/2008 Supervisors: K. Demiri, D. Isaias According to E.O.T., camping is an outdoor space, where tourists can reside and relax. The soil and terrain are different throughout the site. The elements of the site that the solution takes advantage of are the south orientation and the inclination of the ground, which generates a natural protection from the north winds. The biggest part of the camping is concentrated on the upper part of the site, where it can constitute a continuation of the settlement. The solid, built volumes are organized in the west side of the site, from where they don’t interfere in the view from Mpatsi. The locations for the tents are organized in three groups, according to the morphology of the site. In the upper part, the tents are protected by artificial lodgment and plants. In a second part, a few lodgments and sparse plants are

provided and in the third part, there is only sparse plants. The whole structure results from interventions in the ground, with the use of walls.


186

YOUTH HOSTEL ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μαρία Δημοπούλου 2/2008 Επιβλέπουσα: Θ. Φωτίου Είναι γνωστό ότι η οικονομία του τόπου βασίζεται στην τουριστική βιομηχανία, με αδικαιολόγητες ωστόσο ανεπάρκειες σε υποδομές και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ομάδες ασθενέστερων οικονομικά ατόμων (π.χ. φοιτητές). Για το λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός ξενώνα νεότητος (Youth hostel) στο κέντρο της πόλης. Η επιλογή του χώρου σε ένα από τα πλέον νευραλγικά σημεία της Αθήνας (ανάμεσα στην πλ. Κουμουνδούρου και Θεάτρου), οφείλεται αφενός στην άμεση επικοινωνία του με τους ιστορικούς, πολιτιστικούς χώρους της και αφετέρου στην

άριστη εξυπηρέτησή του από τα ΜΜΜ. Οι βασικοί άξονες σχεδιασμού του ξενώνα στρέφονται γύρω από την έννοια του νεαρού ταξιδιώτη, από αυτήν της ιδιωτικότητας, αλλά και του χρόνου που δαπανά τελικά στο χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα: • Ο ταξιδιώτης συνεπάγεται ενδιαφέρον για επαφή με τον κόσμο, για ανταλλαγή πληροφοριών, για αέναη κίνηση, με αποτέλεσμα να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και τη μορφή του κτιρίου.

90 • Γίνεται μελέτη για την διασφάλιση της ιδιωτικότητας σε πολυκλινή δωμάτια που χαρακτηρίζονται από έντονη αίσθηση κοινοκτημοσύνης. (δημιουργία εσωτερικών υποενοτήτων). • Ο χρόνος παραμονής, που με βάση έρευνα είτε θα είναι μόνο 2-3 βράδια, είτε 1-2 βδομάδες, συμβάλλει στην διαφορετική επεξεργασία των υπνοδωματίων.


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ


188 188 Θέμα της διπλωματικής είναι η διαμόρφωση του τοπίου των ιαματικών πηγών των Θερμοπύλων και η ενσωμάτωση οργανωμένου κτιρίου λουτρών. Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση την αναγκαιότητα εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου τόπου. Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία για την ενασχόληση με το λουτρό ως διαδικασία με έντονα κοινωνικά, ιστορικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και με βάση αυτά τη δημιουργία μιας αισθητηριακής αρχιτεκτονικής. Ακόμα, αποτελεί μια προσπάθεια διαφορετικής αντίληψης της προόδου και του σχεδιασμού τόσο για τον εναλλακτικό τουρισμό όσο και για ένα κλάδο της ιατρικής όχι μέσα σε στεγνά - νοσοκομειακά περιβάλλοντα. Το νερό, το φως, το σώμα, τα υλικά καθόρισαν το σχεδιασμό και την γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος. Άλλωστε τα λουτρά είναι χώροι που σχετίζονται με τις αισθήσεις. Απώτερος στόχος είναι να επιλέξει ο επισκέπτης ελεύθερα τις δραστηριότητες του, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην χαλάρωση και την φαντασίωση. Στην πορεία επεξεργασίας της λύσης

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ Λουκία Τσαφούλια 2/2009 Επιβλέπων: Δ. Ησαΐας / Σύμβουλος: Μ. Μαυρίδου σημαντικός υπήρξε και ο προβληματισμός για τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συγκροτούν το χώρο σε ένα κτίσμα της λειτουργικής ιδιαιτερότητας των λουτρών. Ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης μυείται στο χώρο αυτό, ο τρόπος που κυκλοφορεί ή στέκεται, η σχέση του χρόνου και του χώρου, η έντονη εσωστρέφεια υπήρξαν αφορμές μελέτης και αναζήτησης.

91


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

THERMAL BATHS IN THERMOPYLES Loukia Tsafoulia 2/2009 Supervisor: D. Isaias / Consultant: M. Mavridou The subject of this thesis project is the landscape design of the theurapeutic springs area of Thermopyles and the integration of a structured building of baths. The selection of the subject was based on the need for exploitation of this particular place. Parallel to that, a wish to deal with the bath function, as a process with intense social, historical and technical characteristics, is expressed, and on that ground the opportunity to create architecture of the senses. Moreover, the project entails an effort towards a different perception of planning and development for alternative tourism, as well as for medical practice outside the dry – hospital environment. Water, light, the human body and the materials determined the design and the general approach to the subject. After all, baths are spaces that are related with the senses. Final objective is that the visitor will be able to select freely his own activi-

ties, which are oriented to relaxation and fantasy. During the design process, it was also important to reflect on the individual characteristics that constitute the space in a building of such functional particularity as the baths. The way in which the user is introduced in this space, the way he circulates or stands, the relation of space and time, the intense introversion, were all initiatives for study and research.


190

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΣΙΦΝΟΥ Βασιλική Γιαλιά, Αλεξία Κατσακιώρη 7/2009 Επιβλέποντες: Σ. Ρογκάν, Σ. Ραυτόπουλος Το οικόπεδο βρίσκεται στον οικισμό του Φάρου, της Σίφνου. Χαρακτηριστικό είναι το μονοπάτι που το συνδέει με τον οικισμό, όπως και τα ερείπια φόρτωσης μεταλλεύματος και ένα κτίριο διοίκησης των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ομαλή και ήπια ένταξη του συγκροτήματος στο ευαίσθητο τοπίο. Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την έντονη κλίση του εδάφους και τη μέγιστη αξιοποίηση της θέας, προκύπτει η γραμμική ανάπτυξη του συγκροτήματος, με κεντρικό και ενοποιητικό στοιχείο τη διαδρομή μέσω ραμπών

και σκαλιών που οδηγεί σταδιακά σε όλους τους χώρους του συγκροτήματος. Βασικά εργαλεία σχεδιασμού αποτελούν τα τοιχία αντιστήριξης, ο κύβος και τα πλατώματα. Παράλληλα με τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου αναμειγνύονται και πολιτιστικές χρήσεις.

92


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΞΕΝΩΝΕΣ

TOURIST COMPLEX / HOTEL AT FAROS IN SIFNOS ISLAND Vasiliki Gialia, Alexia Katsakiori 7/2009 Supervisors : S. Rogan, S. Raftopoulos The tourist complex is placed near Faros settling, on the island of Sifnos. Main characteristic of the area is an old path, connecting it with the settling and leading to the beach of Chrissopigi, to a well known chapel. Furthermore, ruins of an old mine are found on the way of the path. Special care was given to the mild incorporation of the complex in such a sensitive place. Considering all those characteristics as well as the intense slope and the panoramic view to the sea, a linear form was adopted based on a strongly unifying feature, that of a walk crossing the hotel. Main design tools were the breast walls escorting the movement through the complex, the cube that maintains the proportions found in the settlings of the island and finally the open-air configurations, such as squares.

Cultural functions are added to the complex in order to support a more public character, attracting visitors throughout the year. Finally, the complex supports 18 apartments, divided to three main types of residence.


εφημερη κατοικηση


4

ephemeral housing


194 194 Προτείνεται οικισμός για την κάλυψη εκτάκτων περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται άμεση στέγαση μεγάλου αριθμού οικογενειών. Ο οικισμός λειτουργεί μέχρι την πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση των πληγέντων ή την άρση του γεγονότος που προκάλεσε την απομάκρυνση των πληθυσμών από τις μόνιμες στέγες τους. Ο οικισμός σχηματίζεται από μονάδες αυτοτελείς εξοπλισμένες που κατασκευάζονται από fiberglass και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης (στη λογική των container). Επιπλέον μπορούν να συνδιαστούν, να επεκταθούν ώστε να καλύψουν περισσότερες ανάγκες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΡΟΟΠΤΟ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Αιμίλιος Μιχαήλ 7/2004 Επιβλέποντες: Κ. Μωραΐτης, Δ. Παπαλεξόπουλος

93


εφημερη κατοικηση

CONFRONTING THE UNEXPECTED: EMERGENCY SELF-SUFFICIENT SINGLE HOUSING Emilios Michail 7/2004 Supervisors: K. Moraitis, D. Papalexopoulos The project brief requests the design of a provisional movable habitation unit, to serve as the basis for self-sufficient single housing. The unit is intended to cover the housing needs that emerge during or after political or war encounters, or natural disasters. The proposed unit aspires to constitute a preliminary shelter – eliminating the use of tents – that is, nonetheless, qualitatively adequate and spatially efficient for use over a prolonged time period. The entire proposal is characterized by the constructional and architectural economy principle, which respects the spatial substance, the operating and manufacturing costs. Minimization of a settlement’s energy needs is pursued via optimal exploitation of a passive energy design and employment of advanced technology systems that exploit solar energy. The potential of addressing a range of housing needs as

determined by each family’s size and composition is investigated through the modification, expandability, and transformation of the exterior unit shell, and the internal equipment of each shelter.


196

94

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Δημοσθένης Λαππας 2/2005 Επιβλέπων: Α. Κούρκουλας Η διπλωματική “Δομές και μετασχηματισμοί” κινείται μεταξύ μνήμης και μέλλοντος. Αφορμή στάθηκαν οι πλινθόκτιστες προσφυγικές κατοικίες της Καισαριανής - που αυτή τη στιγμή δέχονται μία βίαιη ισοπέδωση - και μέσω μιας αναζήτησης με έννοιες όπως το readymade για την αρχιτεκτονική κατέληξα στο σχεδιασμό ενός οικοδομικού τετραγώνου με χρήση κατοικίας και εργαστηρίων για καλλιτέχνες. Ο σχεδιασμός του κτηρίου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να μπορεί να σχεδιαστεί

μέσω κάποιων βασικών μετασχηματισμών και οποιοδήποτε άλλο οικοδομικό τετράγωνο της Καισαριανής.


εφημερη κατοικηση

STRUCTURES AND TRANSFORMATIONS Dimosthenis Lappas 2/2005 Supervisor: A. Kourkoulas


198 Η διπλωματική εργασία αφορά τη δόμηση σε δυσπρόσιτες περιοχές και πιο συγκεκριμένα το παράδειγμα ενός ορεινού καταφυγίου. Στο πρώτο τμήμα της εργασίας, μελετήσαμε παλαιότερα παραδείγματα και κυρίως τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον άνθρωπο να κτίσει σε τέτοιες περιοχές. Προσεγγίζοντας την έννοια του ορεινού εξετάσαμε τα 5 φυσικά στοιχεία (αέρας, γη, νερό, φωτιά, ζωή) και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ή να αντιμετωπισθούν και παράλληλα τις λειτουργικές ανάγκες ενός ορεινού καταφυγίου. Η μελέτη αυτή μας οδήγησε να θέσουμε δέκα αξιώματα-εντολές, βάση των οποίων προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του δικού μας παραδείγματος. Η κεντρική ιδέα ήταν η κατασκευή ενός κελύφους το οποίο θα προσέφερε προστασία, θα ικανοποιούσε τις βασικές ανάγκες, θα είχε αντοχή στις καιρικές συνθήκες και θα μπορούσε να κατασκευασθεί εύκολα και γρήγορα χωρίς την χρήση βαριών μηχανημάτων. Η μορφή του είναι κυλινδρική και το βασικό στοιχείο κατασκευής είναι πανέλα προκατασκευασμένα από fiberglass. Η κατασκευή

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Ευγένιος Γιαλιάς, Εμμανουήλ Μπορμπαντωνάκης 2/2007 Επιβλέποντες: Κ. Μωραΐτης, Θ. Στασινόπουλος

95 συμπληρώνεται από τοπικά υλικά όπως είναι το χώμα, το οποίο ενισχύει τη θεμελίωση του κτιρίου και ταυτόχρονα αυξάνει τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου καθώς και η κατασκευή ξερολιθιάς αντιστήριξης από τοπικούς λίθους. Για την αυτονομία της κατασκευής προβλέπονται δίκτυα και συσκευές όπως ανεμογεννήτρια, ξυλόσομπα-εστία μαγειρέματος κ.λ.π. Το καταφύγιο διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: 1. δεξαμενές θεμελίωσης 2. χώρος διημέρευσης, 3. χώρος ύπνου.


εφημερη κατοικηση

BUILDING IN EXTREME CONDITIONS: MOUNTAIN SHELTER Evgenios Gialias, Emmanouil Borbantonakis 2/2007 Supervisors: K. Moraitis, Th. Stasinopoulos The project concerns building in inaccessible areas and more specific the example of mountain shelter. In the first part of the project, we studied older examples as long as the reasons which led people to build in such areas. Approaching the significance of the mountain we examined the 5 natural elements (air, ground, water, fire, life) and how we can utilise from them or protect from them and also at the same time the functional needs of mountain shelter. This study led us to place ten design principles - commandments, base on which we developed our example. (see p.4) The basic idea was making a shell which could offer protection, satisfy the basic needs, have resistance in meteorological conditions and be manufactured easily and fast without the use of heavy tools.

Its form is cylindrical and the basic element of the structure is prefabricated fibreglass panels. The structure is supplemented by local materials as is the earth, forming the foundation and at the same time improves the heat capacity of the building. More over we use local stones to construct drystone retaining walls. For the autonomy of the structure networks and appliances as wind generator, wood-stove and cooking space etc are provided (see. operational diagrams). The shelter is assembles in three levels: 1. foundation reservoirs, 2. living space, 3.sleeping space. A list of all individual constructional elements is also made, along with the construction method and process.


200

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Άννα Τάμπα-Βογιατζη, Παγώνα Ζάζη, Αλεξάνδρα Θεοδώρου 10/2007 Επιβλέποντες: Στ. Σταυρίδης, Δ. Παπαλεξόπουλος Η Αθήνα από το 1992 υποδέχεται ξένους πληθυσμούς. Οι ξένοι πληθυσμοί ερχόμενοι στην Ελλάδα αναπροσδιορίζουν την κοινωνική πραγματικότητα της πόλης. Από την άλλη μεριά η Ελλάδα δεν τηρεί κανένα κανόνα φιλοξενίας. Ως ένδειξη φιλοξενίας προτείνεται μία αυτομεταφερόμενη κατοικία για τη προσωρινή κατοίκηση αλλοδαπών χωρίς χαρτιά. Τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζονται ως απαιτήσεις για τον σχεδιασμό της μονάδας κατοικίας είναι: Εφήμερο: Ο Αστικός Οδηγός Φιλοξενίας έχει διάρκεια ζωής 6 μήνες για να μπορέσει να καλύψει

τις ανάγκες αυτών των ατόμων. Ασφάλεια: Ο Αστικός Οδηγός Φιλοξενίας προσφέρει την ασφάλεια ενός καταλύματος με σταθερό κέλυφος. Γρήγορο στήσιμο-ξεστήσιμο: Για την ανεύρεση εργασίας ίσως χρειαστεί να μετακινηθούν. Εύκολο στήσιμο: Δυνατότητα στησίματος από ένα άτομο. Μεταφερόμενο: Δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο. Αυτόνομο: Ο Αστικός Οδηγός Φιλοξενίας δε συνδέεται με δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρικό.

96 Οικονομικό: Ο Αστικός Οδηγός Φιλοξενίας θα δίνεται στα άτομα χωρίς χαρτιά από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις χωρίς να καταβάλλουν κάποιο χρηματικό ποσό.


εφημερη κατοικηση Athens from 1992 receives foreigner populations. The foreigner populations coming in Greece redetermine the social reality of city. From the other side Greece does not observe no rule of hospitality. As clue of hospitality is proposed a transportable residence for the provisional habitation of individuals who are not included in the social total. The basic characteristics that are fixed as requirements for the planning of unit of residence are: Ephemeral: The Urban Guide of Hospitality has duration of life 6 months in order to cover the needs of these people. Safety: The Urban Guide of Hospitality offers the safety of lodging with constant nutshell. Fast formation: For the recovery of work perhaps it needs they are moved. Easy formation: Possibility of formation from a individual. Transported: Possibility of transport by a individual. Autonomous: The Urban Guide of Hospitality is not connected with network of water supply and electricity. Economic: The Urban Guide of Hospitality will be given in the individuals without papers by the Not Governmental Organisations without they overwhelm some pecuniary sum.

URBAN GUIDE OF HOSPITALITY Anna Tamba-Vogiatzi, Alexandra Theodorou 10/2007 Supervisors: St. Stavridis, D. Papalexopoulos


202 202 Ο τίτλος περιγράφει το τελικό προϊόν της διπλωματικής, μιας σπουδής πάνω στη προκατασκευασμένη - μεταφερόμενη κατοικία, τη διερεύνηση των καταβολών και της φυσιογνωμίας της κατοίκησης σε τροχούς, καθώς και τον κατασκευστικό χαρακτήρα των τροχήλατων τύπων κατοικίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παγκόσμια οικολογική και οικονομική κρίση, το βιοτεχνικό - βιομηχανικό επίπεδο καθώς και τις υπάρχουσες υποδομές οργανωμένων κατασκηνώσεων της χώρας, προτείνεται ένα τροχήλατο όχημα αναψυχής το οποίο δύναται να μεταβάλλει το μεγεθός του και απο τρέιλερ μεταφοράς αποσκευών να μετατρέπεται σε τροχο-σκηνή δύο εποχών για δύο χρήστες. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ώστε να καλυφθούν με οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο οι παραθεριστικές ανάγκες για μεταφορά, διατροφή και διαμονή.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ Αλέξανδρος Πολίτης 7/2008 Επιβλέπων: Γ. Χαϊδόπουλος

97


εφημερη κατοικηση

EXCURSION EQUIPMENT Alexandros Politis 7/2008 Supervisor: G. Chaidopoulos The title describes the final outcome of this study on prefabricated – transportable housing, a research upon the roots and character of living in motion, as well as the nature of the construction of such portable housing units. Taking into account the global environmental and economical crisies, the country’s level of industrialisation and the camping facilities available, I proposed a leisure vehicle that has the ability to change its dimensions and turn from a regular trailer into a two-season trailer-tent for two, fully equipped and able to meet all the needs of transpotration, nutrition and accomodation in a low-cost and eco-friendly way.


204

ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Κυριακή Κουτσού, Αιμιλία Σιάντου 7/2008 Επιβλέποντες: Ν. Μπελαβίλας, Κ. Μωραΐτης Με έναυσμα τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές και τα εκατομμύρια των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη στέγαση των προσφύγων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι άνθρωποι που βιώνουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οδηγούνται συνήθως σε συνθήκες αποκλεισμού καλούνται να κατοικήσουν τους χώρους εξαίρεσης των σύγχρονων δομών, εγκαταλελειμμένες ζώνες γης, αστικά κενά και πρόχειρες παραγκουπόλεις. Η σωστή διαχείριση μιας κατάστασης έκτακτης

ανάγκης επισπεύδει την επούλωση και αποκατάσταση της κοινωνίας. Με στόχο το χαμηλό κόστος, την εύκολη συναρμολόγηση και ταυτόχρονα με γνώμονες την οικολογία και την κατανόηση των τοπικών συνθηκών σχεδιάσαμε ένα κατάλυμα έκτακτης ανάγκης - μεταβατικού σταδίου που μπορεί να φιλοξενήσει πρόσφυγες για διάστημα μέχρι και 6 μηνών. Παίρνοντας ως παράδειγμα την πόλη της Λάρνακας, στη Κύπρο, μια τυπική πόλη της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, οργανώνουμε

98 ένα σχέδιο με οικισμούς έκτακτης ανάγκης στο λιμάνι της Λάρνακας και μεταβατικού σταδίου στο δημοτικό πάρκο της πόλης. Τεμαχίζοντας το container προέκυψε ο πυρήνας ο οποίος αναπτύσσετε και δημιουργεί το κατάλυμα. Αυξάνοντας τους τύπους των πυρήνων και συνδυάζοντας τους μεταξύ τους δημιουργείτε και ο δεύτερος τύπος του καταλύματος με δυνατότητα στέγασης περισσότερων ατόμων, καθώς και κοινόχρηστες λειτουργίες τουαλέτας και κουζίνας.


εφημερη κατοικηση

SHELTER AND SETTLEMENT FOR AN EMERGENCY SITUATION Kiriaki Koutsou, Emilia Siantou 7/2008 Supervisors: N. Belavilas, K. Moraitis Having in mind the recent natural destructions and the million of people that were forced to abandon their homes we decided to deal with the refugee’s accommodation problem in cases of emergency. The people that experience those situations are usually led to conditions of exclusion, they live in abandoned areas and in bad health conditions. The proper emergency management can reestablish society. With terms of low cost, easy assembly and keeping in mind the local conditions within an ecological approach, we designed an emergency transitional shelter that can accommodate refuges for a maximum period of six months. Taking as an example the case of the city of Larnaca, in Cyprus, a typical city of the eastern Mediterranean, we organized an emergency settlement in the harbor of Larnaca and a transitional settlement in the municipal park

of the city. Dividing the container in six same boxes – cores, we found the main part of the shelter which develops and creates the lodging. Increasing the different kind of cores and combining each other we create the second type of the shelter which has the possibility to accommodate more individuals as well as incorporating hygiene facilities.


206 Αντιμετωπίζοντας το αστικό κενό ως μία από τις βασικότερες έννοιες της αστικότητας και χωρίς να του προσάπτεται κανένα χαρακτηριστικό αμφισημίας, η διπλωματική αυτή στοχεύει στην ενεργοποίηση ενός τέτοιου χώρου στο κέντρο της Αθήνας, με τη δημιουργία μιας κατάστασης κατοίκησης από ημιμόνιμους πληθυσμούς-βασικά στοιχεία της αστικής πυκνότητας. Η στέγαση τέτοιων ετερογενών πληθυσμών που μετακινούνται όχι στα πλαίσια ενός ‘εναλλακτικού’ νομαδισμού αλλά σε πλαίσια κοινωνικής ανάγκης, πολλές φορές οδηγεί στην εννοιολογική και χρηστική μετάλλαξη πολλών δημόσιων χώρων της πόλης. Σε διαστάσεις δύο τυποποιημένων διαστάσεων containers, αυτό των high cube 10ft (2.44X3.05X2.89) και high cube 20ft (2.44X6.10X2.89), και με τη λογική του ‘όλα μέσα στο κέλυφος’ επιλύονται δύο μονάδες μεταφερόμενης κατοίκησης που συνδυαζόμενες μεταξύ τους, δημιουργούν χώρους maximum βιώσιμων σε σχέση με το minimum της μεταφοράς τους, σε μία λογική που προσβλέπει

στην παράμετρο του χρόνου σε μια τέτοια ζώσα κατάσταση. Ο χώρος αναπτύσσεται με συρόμενα τμήματα που βγαίνουν έξω από το κέλυφος και εμπεριέχουν μια λειτουργία κατοίκησης έκαστο, ενώ κάποιες τυποποιημένες plug – in κάψουλες έρχονται να ‘κουμπώσουν’ πάνω στις ελεύθερες πλευρές του κελύφους, εμπεριέχοντας λειτουργίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη. Εσωτερικά ο χώρος διημέρευσης δύναται να διαμορφωθεί από τον ίδιο τον χρήστη με τη βοήθεια πανέλων που σύρονται ελεύθερα μέσα στην ήδη υπάρχουσα υποδομή των μεταλλικών οδηγών του δαπέδου. Στον επιλεγμένο αδόμητο χώρο στην συμβολή των οδών Ιεράς Οδού και Λεωνιδίου, προτείνεται ένα χωροθετημένο πια δίκτυο τέτοιων μονάδων, του οποίου οι κώδικες διαμόρφωσης αποτελούν όχι μια de facto κατάσταση πολεοδομικής πρότασης, αλλά ένα διάγραμμα – μία εξίσωσηέναυσμα για την εφαρμογή παρόμοιων καταστάσεων κατοίκησης σε διάφορα αστικά κενά και διαφορετικούς κάθε φορά χώρους.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ Ευάγγελος Ζούγλος 2/2008 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος

99


εφημερη κατοικηση

RESIDENCE FOR SEMI - PERMANENT POPULATIONS Evaggelos Zouglos 2/2008 Supervisor: D. Papalexopoulos Dealing with urban space as one of the principal concepts of urbanity and without attaching to it any property of ambivalence, this thesis aims at the activation of such a space in the center of Athens by creating a state of residence by semi-permanent populations- basic elements of conurbation. Accommodation of such heterogeneous populations which are moving not within the scope of an alternative’ nomadism but social need, often accounts for the modification in concept and usage of many public spaces of the city. Having two standardized container measurements, high cube 10 ft (2.44X3.05X2.89) and high cube 20 ft (2.44X6.10X2.89) and by the rationale of ‘all in the shell’, emerge two units of portable residence, which combined, create spaces maximum livable in contrast to minimum of carriage, in a sense banking on the parameter of time in such a living condition. The space un-

folds by sliding parts emerging from the shell and containing one function of residence each, whereas some standardized plug-in capsules will ‘button-up’ on the free sides of the shell including functions adaptable to the user’s needs. Inside, the stay-space can be set by the user with the aid of panels that slide freely in the already existing structure of the metal drives of the ground. On the selected unbuilt space at the junction of Iera Odos and Leonidou, i am floating an already specified as to the spot and boundaries network of such units, whose lay-out codes constitute not a de facto state of town planning proposal, but a chart- an equation- spark for the implementation of similar states of residence in diverse urban spaces and different each time locations.


208

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Γαλάτουλα Θηρεσία 2/2008 Επιβλέποντες: Γ. Παρμενίδης, Στ. Σταυρίδης Το θέμα της διπλωματικής αυτής είναι ο σχεδιασμός μιας μεταφερόμενης και μεταβαλλόμενης κατοικίας. Η μονάδα αυτή εισβάλλει στα αστικά κέντρα και ανεβαίνει στα δώματα της ήδη υπάρχουσας αρχιτεκτονικής. Βασίζεται σε μια ανακυκλώσιμη εκμετάλλευση του χώρου και των παροχών του και σε μια ευέλικτη κινητικότητα. Είναι μια πειραματική μονάδα κατοίκησης και δεν απευθύνεται σε μαζική κατοίκηση ή καταστάσεις κρίσης και εκτάκτου ανάγκης. Είναι ένα βιομηχανικό προϊόν που προορίζεται να βγει σε μαζική

παραγωγή, συνεπώς ανήκει στη σφαίρα του βιομηχανικού σχεδιασμού. Ευθύς εξαρχής ο σαφής στόχος ενός τέτοιου φαντασιωτικού, ουτοπικού προτύπου είναι η δημιουργία ενός δικτύου πάνω από την/στην πόλη, και πόλη με πόλη που θα διασυδέει ψηφιακά τις φαινομενικά διασπασμένες μονάδες νομαδικής κατοίκησης.

100


εφημερη κατοικηση The subject of this project is the design of a transportable and transformable house. This housing unit intrudes in the urban environment and goes up on the rooftops of the already existed architecture; it tangles the codes, it mixes temporarily and translates freely the traditional ideas on how can the public and private space be consisted. It is developing in places without spatial quality, in abandoned places of the city that are not acceptable or just ignored. It is based on a recycling exploitation of the space and its infrastructure. Its mobility is based not only on the transportation of the unit itself, but on the flexibility of its geometry as well. It is an experimental housing unit and it doesn’t address to massive housing or crisis situations and emergency. It is an industrial product so it belongs to the category of industrial design. From the start of this project there is an absolute objective of a creation of a network above the city and city to city for a temporary housing. This network is invisible but it can be identified. This housing unit is transportable, so it can be put on the rooftops, or in a suare, in a park or near the sea. Some of its interventions exist only in one specific place and under special conditions. Other can be fixed so as to function in different conditions and environments. Every action is ephemeral as from its identity it denies every permanent establishment. The basic idea of the design process is to create a shell made of fiberglass that can be shrinked and developed easily by a man’s force. This unit must function in all stages od its geometry and should serve all the basic needs of every user.

TRANSPORTABLE AND TRANSFORMABLE HOUSE Galatoula Thiresia 2/2008 Supervisors: G. Parmenidis, St. Stavridis


210

ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ Λαέρτης-Αντώνιος Βασιλείου 2/2008 Επιβλέπων: Δ. Παπαλεξόπουλος Αντικείμενο της διπλωματικής είναι ο σχεδιασμός μιας μικρής, συναρμολογούμενης, αυτόνομης μονάδας φοιτητικής κατοίκησης (διαστάσεων 3x3x9.5m) η οποία να συνδυάζεται κατ’επανάληψην και να δημιουργεί block φοιτητικών εστιών που θα προσαρμόζονται σε κάθε οικόπεδο. Αρχική επιρροή στην σύλληψη υπήρξαν τα γλυπτά των μινιμαλιστών καλλιτεχνών Carl Andre και Donald Judd ενώ στη συνδυαστική μέθοδο των μονάδων εντοπίζονται επιρροές από τα

101

παιδικά παιχνίδια Jenga και LEGO. Τα κομμάτια που αποτελούν την μονάδα αν συνδυαστούν διαφορετικά, δημιουργούν την διπλάσια ή τριπλάσια σε μέγεθος μονάδα (ιδανική ως χώρος συνεστίασης). Εκτός της μονάδας που σχεδιάζεται εσωτερικά και εξωτερικά, σχεδιάζονται προσαρτήματα της μονάδας που αυξάνουν τους συνδυασμούς ένωσης και τις δυνατότητες χρήσεις της μονάδας.


εφημερη κατοικηση

MINIMAL ART AND ARCHITECTURE: SMALL STUDENT DWELLING UNIT Vasileiou Laertis – Antonios 2/2008 Supervisor: D. Papalexopoulos Subject of thesis is the design of a small, sectional and independent dwelling unit for students (dimensions 3x3x9.5m) that will be able to be repeatedly combined in order to create student dwelling blocks for any given urban or rural site. Prime inspiration of the idea came out from the sculptures of the minimalists artists Carl Andre and Donald Judd and the famous games Jenga and LEGO influenced the design of the connection- combining system. The parts that constitute the dwelling unit can be combined in a different way in order to give the double or triple (in size) unit, for various uses. Beside the inner and outer design of the unit, a variety of accessoires are also designed that will provide more connection and combination abilities.


212 Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σύνθεση και κατασκευαστική μελέτη ενός Συστήματος Στέγασης για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης. Ως ΣΣΚΕΑ ορίζεται κάθε διάταξη/μέσο που χρησιμοποιείται ούτως ώστε να στεγαστούν άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι λόγω κάποιας καταστροφής. Μέχρι τώρα τα ΣΣΚΕΑ που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι: • Σκηνές/τέντες στρατιωτικού τύπου σε αντίστοιχους καταυλισμούς. • Χρήση προκατασκευασμένων container τύπου isobox. Αυτές οι λύσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι στήνονται - τοποθετούνται γρήγορα και είναι σχετικά φθηνές. Έχουν ευκολία μεταφοράςΑποθήκευσης και Επανάχρησης. Όμως, κρίνω ότι δεν καταφέρνουν να δημιουργήσουν χώρο, με τη έννοια ενός ευχάριστου και άνετου περιβάλλοντος διαβίωσης. Οι επιδιώξεις μου και συνεπώς οι προδιαγραφές που θέτω για το ΣΣΚΕΑ κατά την προσέγγιση του θέματος είναι: • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. • Ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης. • Ευελιξία μορφής και σύνθεσης. • Βιωσιμότητα και αειφορία του συστήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σπυρίδων Ναουμίδης 7/2008 Επιβλέποντες: Κ. Μωραΐτης, Μ. Τζιτζάς

102

• Οικονομία κατασκευής/ υλικών- προστασία του περιβάλλοντος/ εξοικονόμηση πρώτων υλών. Τέλος σημαντικότερος στόχος είναι να προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα ΣΣΚΕΑ το οποίο θα παρέχει περιβάλλον διαβίωσης όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς αυτό της μόνιμης κατοικίας, ένα περιβάλλον που θα μπορεί σε κάποιο βαθμό να βοηθήσει στην ανακούφιση των πληγέντων. Θέλω δηλαδή να παρέχω όχι απλώς ένα κατάλυμα, αλλά ένα δοχείο ζωής.


εφημερη κατοικηση This work is about the composition and constructional study of Accommodation Systems for Emergency Situations. As ASES is fixed each provision/means that is used to accommodate persons that have remained homeless because of some destruction. Up to now the ASES that are used worldwide they are: • Military type tents in corresponding settlements. • Use of prefabricated containers. These solutions can be set up really quick and are relatively cheap. They facilitate ease of transport-storage and are reusable. However, I judge that they do not accomplish to create space, in terms of a pleasant and comfortable environment of existence. In the conditions that prevail the destruction, this factor acquires particularly big importance. My objectives and consequently the specifications that I set for the ASES at the approach of the subject are the following: • Easy and fast placement. • Ease of transport and storage. • Flexibility of form and composition. • Viability of the system. • Economy of manufacture/materials - protection of the environment, saving of raw material. Finally, the most important objective is to create a system that will provide an environment of existence as close as possible to that of permanent residence, environment that might in some degree help in the alleviation of the victims. I want to provide not simply a means of lodging, but a container of life.

ACCOMMODATION SYSTEMS FOR EMERGENCY SITUATIONS Spiridon Naoumidis 7/2008 Supervisor: K. Moraitis, M. Tzitzas


214 202 Το σπίτι του κούκου είναι ένα κτίσμα που σχεδιάζεται ειδικά για 60 πρόσωπα. Χρησιμοποιούμε τις υπάρχουσες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των προσώπων για να ορίσουμε ένα μοντέλο συγκατοίκησης όπου οι κάτοικοι μπορούν να μοιραστούν χώρο και εξοπλισμό με τους δικούς τους όρους. Ένα τέτοιο μοντέλο που εκπορεύεται από μια υπαρκτή ομάδα προσώπων έχει ανάγκη την εισροή μιας πληθώρας δεδομένων για να καταστήσει υπαρκτό και μετρήσιμο τον χώρο που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Επιλέξαμε ως εργαλείο ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποτελούσε ένα μέσο για να συγκεντρωθούν αιτήματα, επιθυμίες και επιμέρους τρόποι ζωής. Βάλαμε στους εαυτούς μας μια σειρά από περιορισμούς οι οποίοι θα καθοδηγούσαν τη συνθετική διεργασία μέχρι τελικής μορφής. Με μια τέτοια “αναμέτρηση με τα δεδομένα” θα εισάγουμε μια μέθοδο συλλογής, επεξεργασίας και επένδυσης στοιχείων από ένα δεδομένο και υπαρκτό πλήθος ανθρώπων σε ένα τελικό αρχιτεκτονικό μοντέλο. Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι να ορίσουμε ένα είδος αρχιτεκτονικής

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ. 60 ΠΡΟΣΩΠΑ / 30 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Μιχαήλ Βλασόπουλος, Δήμητρα Γελαγώτη 7/2009 Επιβλέπων: Π. Τουρνικιώτης που να λειτουργεί ως ένα κανάλι καταγραφής και εγγραφής της επιθυμίας στον υλικό χώρο. Εξερευνώντας τις πρακτικές δυνατότητες και τις θεωρητικές συνιστώσες ενός πιθανού μελλοντικού σεναρίου όπου ο χώρος σχεδιάζεται με απόλυτη προσήλωση σε δεδομένες ετερογενείς επιθυμίες οδηγούμαστε: από το ερωτηματολόγιο, στην αποσυναρμολόγηση του σπιτιού σε δωμάτια, από εκεί στη μεταβλητή μονάδα, καταλήγοντας σε ένα διευρυμένο σπίτι

103


εφημερη κατοικηση

THE CUCKOO’S HOUSE. 60 PERSONS/ 30 HOUSES Michail Vlasopoulos, Dimitra Gelagoti 7/2009 Supervisor: P. Tournikiotis The Cuckoo’s house is a building specifically designed for accommodating 60 persons. We used the existing associations within this social group to construct a model of co-habitation where the inhabitants can share the given space and equipment according to their custom needs. Such a model that depends on an existing group of people needs a plethora of data to measure and realize a space “in between” them. We decided to implement a survey tool, a means to collect and classify needs, desires and personal lifestyles. We imposed on ourselves a series of constraints which would guide the process of design until the emergence of the final form. Such a “confrontation with the data” introduces a method of collecting, processing and utilizing data from an existing association of people into an architectural model. The purpose of this experiment is to introduce a kind of architecture that acts as a canal for

recording and applying desire onto the physical space. Exploring the physical possibilities and the theoretical implications of such a futuristic -yet plausible- scenario where the production of space focuses on a given manifold of individual desires we take the following steps: from the survey, to the disassembly of the house, to a variable modular unit, to the construction of a wider home.


216 Αυτή η διπλωματική εργασία αφορά την οικοδομική ανάλυση 3 δεντρόσπιτων σχεδιασμένα με βάση την ελληνική πραγματικότητα (μορφές οικίες, ευρέως διαθέσιμα κατασκευαστικά μέσα και υλικά εύκολα στη χρήση τους (ξύλινες κατασκευές). Το καθένα από αυτά είναι μοναδικό, προορίζεται για διαφορετική χρήση, αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη κατασκευαστική λογική και έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στήριξης πάνω στo/στα δέντρα χωρίς να το/τα καταστρέφουν ή να εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Με απλούς αλλά ειδικούς μηχανισμούς στήριξης, ανάρτησης και διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης. Και όλα αυτά ενάντια στην τυποποίηση και τη μαζική παραγωγή. Ενσωματωμένο στα κλαδιά μιας μεγάλης καρυδιάς, το ένα δεντρόσπιτο, απαντάει στην ανάγκη των παιδιών της γειτονιάς για έναν κατεξοχήν διασκεδαστικό χώρο παιχνιδιού με έντονο το αίσθημα της περιπέτειας και του κινδύνου. Αποτελεί όμως και ευχάριστο χώρο για τους μεγάλους για χαλάρωση και απόλαυση του ειδυλλιακού τοπιού. Ενώ, μέσα σε ένα παρθένο περιβάλλον με έλατα ξεπροβάλλουν άλλα 2 μικρά δεντρόσπιτα, 2 ή 3 επιπέδων, ικανοποιητικά εξοπλισμένα (ρεύμα, νερό, μονώσεις) για να προσφέρουν φιλοξενία λίγων ημερών σε άτομα που έχουν ανάγκη από εναλλακτικούς τρόπους χαλάρωσης και ηρεμίας.

ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Παναγιώτα Ζουμπούλη 2/2009 Επιβλέποντες: Μ. Τζιτζάς, Κ. Μωραΐτης

104


εφημερη κατοικηση

TREEHOUSES IN IPIROS Panagiota Zoumpouli 2/2009 Supervisors: M. Tzitzas. K. Moraitis This diplomat project concerns the building analysis of three treehouses drawn according to Greek reality (familiar forms, widely available constructional means and materials easy in their use – wooden manufactures). Each one of them is unique, is intended for different use and it represents a concrete constructional logic and a perfectly different way of support above the trees without destroy them or prevent their further growth. These were drawn with simple but special mechanisms of support, suspension and different ways of access. And all these are against the standardization and the mass production. One treehouse that is incorporated in the branches of one big walnut tree, it is intended as an eminently space of game with the feeling of adventure and danger, for the children of the neighborhood. This constitutes also a pleasant space for the adults to relax and enjoy the idyllic land-

scape. Two more small treehouses pop up in a virgin environment with firs. With two or three levels, each one of them is satisfactorily equipped (current, water, insulations), in order to offer a few days hospitality in people who needs alternative ways of relaxation and calm.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.