Page 1

GUIA

D’ORIENTACIÓ

EDUCATIVA A LA PROVÍNCIA D’ALACANT

2011/12


ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU A LA COMUNITAT VALENCIANA


TÍTOL SUPERIOR

T. MÀSTER POSTGRAU T. GRAU

18

ESTUDIS DE GRAU

:· MÚSICA :· DANSA

:· CONS. REST. :· DISSENY :· ART DRAMÀTIC

18

T. TÈCN. SUP.

T. GRADUAT E.S.O.

:· TÈC. ESPORTIU :· ARTS PLÀST. I DISSENY :· FORMACIÓ PROFESSIONAL

ESCOLA PERSONES ADULTES 18

AVA N Ç AT

UNIVERSITAT

DOCTORAT

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

18

16 14 12

T. BATXILLER

T. TÈCNIC

:· HUMANITATS I CCSS :· CIÈNCIES I TECNOLOGIA :· ARTS

:· TÈC. ESPORTIU :· ARTS PLÀST. I DISSENY :· FORMACIÓ PROFESSIONAL

16

T. PROFESSIONAL

16 ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA

TITULACIÓ GRADUAT EN E.S.O.

4t EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

1er

PCP/PCPI 12

10 6è 8 6

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1er

4 2 0

EDUCACIÓ INFANTIL

IN TER M ED I

P.A.U

8

ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MÚSICA I DANSA

B À SIC

DOCTOR


GUIA

D’ORIENTACIÓ

EDUCATIVA A LA PROVÍNCIA D’ALACANT 2011/12


És fonamental per a la nostra societat i, en concret, per al desenvolupament de la joventut de la Província que existisca una fluïdesa adequada a l’hora de transmetre informació important sobre aspectes que puguen interessar els nostres joves. Esta ha sigut una meta assolida durant anys i torna a ser-ho, una vegada més, amb la creació de la Guía d’Orientació Educativa a la Província d’Alacant. Volem proporcionar una ferramenta de comunicació i informació útil, un instrument que servisca per a encaminar i/o enfortir els passos educatius i la formació acadèmica de la nostra joventut de manera adequada. Es tracta, doncs, d’una publicació precisa que, mitjançant un disseny senzill, posa en coneixement dels nostres joves les opcions en les que compta la Província d’Alacant en matèria formativa i educacional. Tot esforç és necessari per a construir el camí que haurà de seguir la nostra joventut, i, per açò, ens complau contribuir en el nostre granet d’arena per a que eixe difícil camí arribe, de la millor manera possible, a l’objectiu més important: la seua formació.

JOAQUÍN RIPOLL SERRANO PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT


Mantenir informats els joves de la nostra província respecte a les seues opcions formatives és un dels objectius bàsics i fonamentals que té fixats l’Àrea de Joventut des dels seus inicis. Per això, és necessari conéixer de primera mà la informació que els nous plans d’estudis oferixen a la nostra joventut, els camins que recórrer a la vida acadèmica fins a arribar a la meta desitjada, les opcions a les quals podem accedir per a la nostra formació. I, efectivament, a conseqüència de la diversitat i l’ample ventall de possibilitats que trobem en aquest àmbit, la nostra tasca s’ha centrat en l’arreplega de totes aquests dades en esta Guia d’Orientació Educativa a la Província d’Alacant, i s’ha creat, així un manual orientatiu que servisca, precisament, per a aquest fi, orientar qui pretenga usar-lo. Estem convençuts que esta Guia que posem a les vostres mans assolirà el seu objectiu i contribuirà a aclarir el futur acadèmic dels joves alacantins. Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA DIPUTADA DE JOVENTUT


Les Guies d’Estudi són llibres destinats als qui desitgen introduir-se en el coneixement de les diferents branques de l’educació, a través d’una metodologia simple i didàctica. Esta destinada als joves com a material permanent.


ÍNDEX Educació Secundària Obligatòria 15 PCPI / Programa de Qualificació Professional Inicial 35 Cicles Formatius 53 Batxillerats 107 Universitats 133 Música, Dansa i Art Dramàtic 144 Arts Plàstiques 155 Idiomes 161 Titulacions Esportives 165 Formacions de Persones Adultes 169 Accés als Ensenyaments 177


ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa obligatòria i gratuïta. Aquesta comprén quatre cursos escolars, entre els 12 i els 16 anys, i proporciona la formació necessària per prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. Obtingut el títol de graduat en educació secundària es podrà, també, accedir al mercat de treball.


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PRIMER CURS Assignatures Educació Plàstica i Visual obligatòries Castellà: Llengua i Literatura Ciències Socials, Geografia i Història Matemàtiques Ciències de la Natura Educació Física Tecnologia Valencià: Llengua i Literatura Anglés / Francés / Italià Religió / Activitats Alternatives Assignatures optatives (escollir una)

INFORMÀTICA Comunicació audiovisual Redacció i disseny de premsa Cultura Popular (Valencià) Segona Llengua estrangera: FRANCÉS

SEGON CURS Assignatures Música obligatòries Castellà: Llengua i Literatura Ciències Socials, Geografia i Història Matemàtiques Ciències de la Natura Educació Física Tecnologia Valencià: Llengua i Literatura Anglés / Francés / Italià Religió / Activitats Alternatives Assignatures optatives (escollir una)

INFORMÀTICA Taller del geógraf i el historiador Jocs de Lògica Dramatització i Teatre Segona Llengua estrangera: FRANCÉS

15


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA TERCER CURS Assignatures obligatòries

Educació Plàstica i Visual Música Castellà: Llengua i Literatura Ciències Socials, Geografia i Història Matemàtiques Ciències de la Natura: Biologia i Geologia Cièncias de la Natura: Física i Química Educació Física Tecnologia Valencià: Llengua i Literatura Anglés / Francés / Italià Religió / Ensenyaments Alternatius

Assignatures optatives (escollir una)

Informàtica Cultura Clàssica Habilitats Socials Dramatització i Teatre Viatge a Altres Cultures Segona Llengua Estrangera: FRANCÉS

16


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA QUART CURS Assignatures comuns

Castellà: Llengua i Literatura Ciències Socials, Geografia i Història Educació Física Valencià: Llengua i Literatura Ètica Anglés / Francés / Italià Religió / Activitats Alternatives Religió Matemàtiques A (GENERAL) / Matemàtiques B (CIENTÍFIQUES)

Troncals (escollir dos)

Tecnologia Plàstica Música Física i Química Biologia i Geologia

Assignatures optatives (escollir una)

Informàtica Segona Llengua Estrangera: FRANCÉS Cultura Clàssica Habilitats Socials Laboratori de Biologia i Geologia Dramatització i Teatre

* NO A TOTS ELS CENTRES S’IMPARTEIXEN LES MATEIXES ASSIGNATURES

17


PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR El Programa de Diversificació Curricular és una mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per als alumnes, majors de 15 anys, que hagueren presentat al llarg dels primers cursos de l’ESO, dificultats generalitzades d’aprenentatge. Alumnat que tot i haver-se-li aplicat mesures ordinàries d’atenció a la diversitat, es trobe en evident risc de no assolir els objectius de l’etapa només cursant el currículum ordinari; però que, alhora, manifesta el seu interés a obtenir el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Aquest programa suposa cursar un currículum distint a l’establert amb caràcter general, per a què l’alumnat assolisca els objectius de l’etapa amb una metodologia diferent, mitjançant continguts i àrees específiques anomenades àmbits, les quals integren els aprenentatges bàsics i permeten impartir-los de manera globalitzada. S’incorporarà al Primer Curs del Programa de Diversificació Curricular l’alumnat provinent de 2n d’ESO que no estigués en condicions de promocionar a 3r d’ESO i hagués repetit ja una vegada al llarg de la mateixa etapa, així mateix, podrà incorporar-se l’alumnat des de 3r d’ESO. S’incorporarà al segon curs del Programa de Diversificació Curricular l’alumnat provinent del primer curs d’aquest Programa, qui hagués cursat quart d’educació secundària obligatòria o qui hagués cursat dues vegades tercer, o qui hagués cursat tercer tan sols una vegada i tingués 17 anys o els complira al llarg de l’any natural d’incorporació al Programa.

18


PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR PRIMER CURS Matèries específiques

Àmbit Lingüístic i social: 6 hores Àmbit Científic: 6 hores Àmbit Pràctic: 3 hores Llengua Estrangera: 2 hores Tutoria: 2 hores

Matèries comunes

Educació Física: 2 hores Educació Plàstica i Visual: 2 hores Música: 2 hores Religió / Atenció Educativa: 1 hora

Optatives

Optativa d’orientació i iniciació professional: 2 hores Optatives: 4 hores

SEGON CURS Matèries específiques

Àmbit Lingüístic i social: 6 hores Àmbit Científic: 6 hores Àmbit Pràctic: 3 hores Llengua Estrangera: 2 hores Tutoria: 2 hores

Matèries comunes

Educació Física: 2 hores Educació Plàstica i Visual (*): 3 hores Música (*): 3 hores Informàtica (*): 3 hores Llatí (*): 3 hores Segona Llengua Estrangera (*): 3 hores Tecnologia: 3 hores Religió / Atenció Educativa: 1 hora (* L’alumnat haurà de cursar dues d’aquestes matèries.)

Optatives

Optativa: 1 hora

19


CENTRES ON ES POT CURSAR L’ESO Localitat

Centre

Règ. Telèfon

AGOST

Secció IES San Vicente de San Vicente del Raspeig

PUB 965 626 698

ALACANT

Altozano

PRIV 965 925 666

ALACANT

Ángel de la Guarda II

PRIV 965 261 899

ALACANT

Calasancio

PRIV 965 262 510

ALACANT

Don Bosco - Salesianos

PRIV 965 924 842

ALACANT

El Valle

PRIV 965 155 619

ALACANT

Inmaculada

PRIV 965 268 144

ALACANT

IES Antonio José Cavanilles

PUB 965 282 333

X

ALACANT

IES Bahía de Babel

PUB 965 281 946

X

ALACANT

IES Cabo de la Huerta

PUB 965 265 422

ALACANT

IES Doctor Balmis

PUB 965 244 125

X

ALACANT

IES El Pla

PUB 965 261 182

X

ALACANT

IES Figueras Pacheco

PUB 965 283 344

X

ALACANT

IES Gran Via

PUB 965 258 915

X

ALACANT

IES Jaime II

PUB 965 248 416

X

ALACANT

IES Jorge Juan

PUB 965 203 579

X

ALACANT

IES Las Lomas

PUB. 965 181 177

X

ALACANT

IES Leonardo Da Vinci

PUB. 965 182 480

X

ALACANT

IES Mare Nostrum

PUB. 965 110 415

X

ALACANT

IES Miguel Hernández

PUB. 965 924 331

X

20

PDC

X


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

ALACANT

IES Playa de San Juan

PUB 965 156 772

X

ALACANT

IES San Blas

PUB 965 120 089

X

ALACANT

IES Virgen del Remedio

PUB 965 182 550

X

ALACANT

IES 8 de Marzo

PUB 965 144 507

X

ALACANT

Jesús María San Pablo - CEU

PRIV 965 261 400

ALACANT

La Purísima y San Francisco

PRIV 965 132 519

ALACANT

María Auxiliadora

PRIV 965 130 244

ALACANT

Médico Pedro Herrero

PRIV 965 102 455

ALACANT

Nazaret

PRIV 965 171 815

ALACANT

Nuestra Señora de los Ángeles

PRIV 965 170 417

ALACANT

Nuestra Señora del Remedio

PRIV 965 246 990

ALACANT

Sagrada Familia

PRIV 965 252 875

ALACANT

Sagrado Corazón HH. Maristas

PRIV 965 130 941

ALACANT

Sagrados Corazones

PRIV 965 261 728

ALACANT

San Agustín

PRIV 965 156 070

ALACANT

San José

PRIV 965 254 748

ALACANT

San José de Carolinas

PRIV 965 252 190

ALACANT

San Juan Bautista

PRIV 965 100 095

ALACANT

Santa María del Carmen

PRIV 965 174 767

ALACANT

Santa Teresa - Vistahermosa

PRIV 965 262 000

ALACANT

Santísimo Sacramento FEYDA

PRIV 965 258 356

X

21


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

ALACANT

Sección IES Playa de San Juan

PUB 965 150 998

ALACANT

Secció IES Figueras Pacheco

PUB 965 101 019

Aire Libre

PRIV 965 164 818

C. E. Especial Espíritu Santo

PRIV 965 267 000

Jesús María

PRIV 965 181 796

ALBATERA

IES Antonio Serna

PUB 965 486 229

X

ALCOI

IES Andreu Sempere

PUB 965 338 157

X

ALCOI

IES Cotes Baixes

PUB 965 523 161

X

ALCOI

IES Pare Vitoria

PUB 965 540 455

X

ALCOI

José Arnauda

PRIV 965 330 358

ALCOI

La Presentación

PRIV 965 544 702

ALCOI

La Salle

PRIV 966 540 010

ALCOI

Sagrada Familia

PRIV 965 520 616

ALCOI

Salesianos - Juan XXIII

PRIV 965 332 640

ALCOI

San Vicente de Paúl

PRIV 965 331 878

ALCOI

San Vicente Ferrer

PRIV 965 540 866

ALCOI

Sant Roc

PRIV 965 331 560

ALCOI

Santa Ana

PRIV 965 332 228

ALFÀS

IES L’Arabí

PUB 966 860 315

X

El Bacarot

ALACANT Santa Faç

ALACANT Santa Faç

ALACANT Villafranqueza

del Pi (L’)

22

X


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

ALMORADÍ

IES Antonio Sequeros

PUB 965 700 962

X

ALMORADÍ

IES Azud de Alfeitami

PUB 965 701 339

X

ALMORADÍ

Santa María de la Huerta

PRIV 965 700 678

ALTEA

El Planet

PRIV 965 844 224

ALTEA

IES Altaia

PUB 965 844 361

ALTEA

IES Bellaguarda

PUB 965 840 754

X

ASPE

IES La Nía

PUB 965 491 878

X

ASPE

IES Número 2

PUB 965 493 970

X

ASPE

Virgen de las Nieves

PRIV 965 490 690

BANYERES

Fundación Ribera

PRIV 965 566 565

IES Professor Manuel Broseta

PUB 966 567 828

X

BENEJÚZAR IES

PUB 966 777 270

X

BENIDORM

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

PUB 966 811 025

X

BENIDORM

IES Bernat de Sarrià

PUB 966 802 603

X

BENIDORM

IES L’Almadrava

PUB 965 860 906

X

BENIDORM

IES Mediterrània

PUB 965 858 257

X

BENIDORM

IES Pere María Orts i Bosch

PUB 965 852 047

X

BENIDORM

Lope de Vega

PRIV 965 854 150

BENIDORM

Nuestra Señora de los Dolores

PRIV 965 854 095

BENILLOBA

Secció IES Padre Arques de Cocentaina

PUB. 965 517 001

de Mariola

BANYERES de Mariola

23


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

BENISSA

IES Josep Iborra

PUB 965 730 007

BIAR

IES

PUB 965 810 625

BIGASTRO

IES Miguel Hernández

PUB 966 772 342

CALLOSA

IES Santiago Grisolia

PUB 966 756 136

IES Vega Baja

PUB 965 312 145

La Purísima

PRIV 966 759 083

Almedia

PRIV 965 881 141

IES

PUB 965 880 855

X

CALP

IES Ifach

PUB 965 834 160

X

CAMPELLO

Fundación Ntra. Sra. de la Piedad

PRIV 965 652 266

IES Clot de l’Illot

PUB 965 632 854

X

IES Enric Valor

PUB 965 636 455

X

CASTALLA

IES Castalla

PUB 966 560 609

X

CASTALLA

María Asunta

PRIV 965 560 084

CATRAL

IES

PUB 965 723 398

X

COCENTAINA IES Padre Arqués

PUB 965 590 112

X

COCENTAINA San Francisco de Asís

PRIV 965 592 544

COX

PUB 965 361 311

X

de Segura

CALLOSA

X

de Segura

CALLOSA de Segura

CALLOSA d’En Sarrià

CALLOSA d’En Sarrià

(El)

CAMPELLO (El)

CAMPELLO (El)

24

IES

X


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

CREVILLENT IES Canónigo Manchón

PUB 965 401 449

X

CREVILLENT IES Macià Abela

PUB 965 402 351

X

CREVILLENT Nuestra Señora del Carmen

PRIV 965 401 968

DÉNIA

Alfa i Omega

PRIV 965 786 472

DÉNIA

IES Historiador Chabas

PUB 965 781 286

X

DÉNIA

IES María Ibars

PUB 965 780 489

X

DÉNIA

Paidos

PRIV 965 782 906

DÉNIA

Sagrado Corazón

PRIV 965 780 203

DÉNIA

San Juan Bautista

PRIV 965 780 242

DÉNIA

Secció IES Historiador Chabàs

PUB 965 786 870

DOLORES

IES San Pascual

PUB 966 711 267

X

ELDA

IES La Melva

PUB 965 382 408

X

ELDA

IES La Torreta

PUB 965 388 549

X

ELDA

IES Monastil

PUB 965 385 647

ELDA

IES Valle de Elda

PUB 966 982 323

ELDA

Sagrada Familia

PRIV 965 381 242

ELDA

Santa María del Carmen

PRIV 965 381 945

ELX

IES Asunción de Nuestra Señora

PUB 965 455 070

X

ELX

IES Carrús

PUB 965 463 508

X

ELX

IES Cayetano Sempere

PUB 965 420 267

X

ELX

IES Joanot Martorell

PUB 965 431 716

X

X

25


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

ELX

IES La Torreta

PUB 965 455 940

X

ELX

IES Misteri d’Elx

PUB 965 450 333

X

ELX

IES Montserrat Roig

PUB 965 439 048

X

ELX

IES Nit de l’Alba

PUB 965 434 137

X

ELX

IES Pedro Ibarra Ruiz

PUB 965 459 100

X

ELX

IES Severo Ochoa

PUB 966 660 644

X

ELX

IES Sixto Marco

PUB 965 459 043

X

ELX

IES Tirant Lo Blanc

PUB 966 660 375

X

ELX

IES Victoria Kent

PUB 965 426 392

X

ELX

La Devesa

PRIV 965 458 349

ELX

Lope de Vega

PRIV 965 462 920

ELX

Newton College Secundaria

PRIV 965 451 428

ELX

San José Artesano

PRIV 966 633 289

ELX

San José de Calasanz

PRIV 965 449 836

ELX

Santa María

PRIV 965 452 500

ELX

Nuestra Señora del Carmen

PRIV 966 631 355

IES La Foia

PUB 965 455 233

Aitana

PRIV 965 682 125

IES Torrellano

PUB 965 683 306

Algoda Matola

ELX La Foia

ELX Torrellano

ELX Torrellano

26

X


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

GATA

IES

PUB 966 469 192

X

PUB 965 729 836

X X

de Gorgos

GUARDAMAR IES Les Dunes del Segura

IBI

IES Fray Ignacio Barrachina

PUB 965 552 755

IBI

IES La Foia

PUB 965 552 785

IBI

IES Nou Derramador

PUB 965 550 834

IBI

Ntra. Señora de los Desamparados

PRIV 965 551 350

IBI

San Juan y San Pablo

PRIV 965 552 168

JACARILLA

Escuela Familiar Agraria El Campico

PRIV 965 350 485

MONFORTE

IES Las Norias

PUB 965 620 749

San Alberto Magno

PRIV 965 625 194

MONÒVER

Divina Pastora

PRIV 966 960 316

MONÒVER

IES Enric Valor

PUB 965 473 083

X

MONTESINOS (Els)

Secció IES Antonio Sequeros de Almoradí

PUB 966 721 102

X

MURO

IES Serra Mariola

PUB 965 532 231

X

MUTXAMEL

C.E.B.A.T. Centro Estudios Básicos Atlas

PRIV 965 955 454

MUTXAMEL

IES L’Allusser

PUB 965 951 382

X

MUTXAMEL

IES Mutxamel

PUB 965 951 055

X

NOVELDA

IES El Vinalopó

PUB 965 602 126

X

NOVELDA

IES La Mola

PUB 965 600 982

X

X

del Cid

MONFORTE del Cid

d’Alcoi

27


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

NOVELDA

Oratorio Festivo

PRIV 965 604 406

NOVELDA

Padre Dehón

PRIV 965 600 350

NOVELDA

San José de Cluny

PRIV 965 600 466

NOVELDA

Santa María Magdalena

PRIV 965 600 995

(La)

IES La Nucía

PUB 966 896 874

X

ONDARA

IES Xebic

PUB 966 476 901

X

ONIL

IES La Creueta

PUB 965 565 495

X

ORIHUELA

Diocesano Santo Domingo

PRIV 965 300 240

ORIHUELA

IES El Palmeral

PUB. 965 300 411

X

ORIHUELA

IES Gabriel Miró

PUB 965 301 397

X

ORIHUELA

IES Las Espeñetas

PUB 966 743 517

X

ORIHUELA

IES Tháder

PUB 966 742 943

X

ORIHUELA

Jesús María

PRIV 965 300 442

ORIHUELA

Nuestra Señora del Carmen

PRIV 965 300 381

ORIHUELA

Oleza

PRIV 965 300 724

ORIHUELA

Oratorio Festivo

PRIV 965 300 306

ORIHUELA

Seminario Diocesano San Miguel

PRIV 965 300 140

ORIHUELA

IES Playa Flamenca

PUB 966 760 933

San José Obrero

PRIV 965 300 418

NUCIA

Dehesa de Campoamor

ORIHUELA Raiguero de Bonanza

28


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

PEDREGUER IES

PUB 965 760 719

X

PEGO

IES Enric Valor

PUB 965 570 813

PEGO

San Antonio

PRIV 965 570 738

X

PETRER

IES Azorín

PUB 965 381 604

X

PETRER

IES La Canal

PUB 966 951 996

X

PETRER

IES Poeta Paco Mollà

PUB 966 955 028

X

PILAR

IES Thiar

PUB 965 352 178

X

PINÓS (EL)

IES José Marhuenda Prats

PUB 966 970 321

RAFAL

IES

PUB 966 752 404

REDOVÁN

IES Jaime de Sant-Àngel

PUB 966 754 376

ROJALES

IES La Encantá

PUB 966 713 365

de la Horadada

SAN Secció IES La Encantá FULGENCIO de Rojales

PUB 966 794 346

SAN MIGUEL IES Los Alcores

PUB 966 723 342

X

de Salinas

SANT JOAN d’Alacant

IES Lloixa

PUB 965 656 396

X

SANT JOAN IES Luis García Berlanga

PUB 965 654 736

X

d’Alacant

SANT JOAN Nuestra Señora del Carmen

PRIV 965 653 248

d’Alacant

SANTA POLA

Alonai

PRIV 965 412 534

SANTA POLA

IES Cap de L’Aljub

PUB 965 413 174

X

SANTA POLA

IES Santa Pola

PUB 965 412 900

X

29


Localitat

Centre

SANT VICENT IES Gaia

Règ. Telèfon

PDC

PUB 965 661 676

X

PUB 965 672 875

X

PUB 965 675 764

X

del Raspeig

SANT VICENT IES Haygón del Raspeig

SANT VICENT IES Número 5 del Raspeig

SANT VICENT IES San Vicente

PUB 965 660 900

del Raspeig

SANT VICENT San Raimundo de Peñafort

PRIV 965 660 748

del Raspeig

SANT VICENT Santa Faz

PRIV 965 660 140

del Raspeig

SAX

IES Pascual Carrión

PUB 966 968 118

X

TEULADA

IES

PUB 965 740 325

X

TORREVIEJA IES Las Lagunas

PUB 965 710 538

X

TORREVIEJA IES Mare Nostrum

PUB 966 707 898

X

TORREVIEJA IES Mediterráneo

PUB 965 707 760

X

TORREVIEJA IES Número 1 - Libertas

PUB 966 922 299

X

TORREVIEJA IES Número 5

PUB 965 716 499

X

TORREVIEJA La Purísima

PRIV 965 710 102

VILA JOIOSA IES La Malladeta

PUB 965 890 650

X

PUB 965 891 604

X

(La)

VILA JOIOSA IES Marcos Zaragoza (La)

VILA JOIOSA IES Número 3 (La)

30

PUB 966 810 029


Localitat

Centre

Règ. Telèfon

PDC

VILLENA

IES A. Navarro Santafé

PUB 965 802 471

X

VILLENA

IES Hermanos Amorós

PUB 965 802 550

X

VILLENA

IES Número 3

PUB 965 817 504

VILLENA

La Encarnación

PRIV 965 803 251

VILLENA

María Auxiliadora

PRIV 965 804 755

VILLENA

Nuestra Señora de los Dolores

PRIV 965 800 692

VILLENA

Secció IES A. Navarro Santafé

PUB 965 979 311

XÀBIA

IES Antonio Llidó

PUB 965 790 092

X

XÀBIA

IES Número 1

PUB 965 792 720

X

XÀBIA

María Inmaculada

PRIV 965 791 170

XIXONA

IES

PUB 965 611 152

X

31


PCPI Programa de Qualificació Professional Inicial

Els Programes de Qualificació Professional Inicial són una oferta formativa destinada als alumnes majors de 16 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.


REQUISITS Els Programes de Qualificació Professional Inicial són una oferta formativa que té com a objectiu que l’alumnat: :· Assolisca les competències professionals corresponents al nivell ú de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. :· Amplie les competències bàsiques. :· Obtinga una inserció laboral satisfactòria. Estan dirigits a alumnat major de setze anys que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Els programes de qualificació professional inicial s’organitzen en perfils professionals (associats als diferents sectors productius) i s’estructuren en mòduls de tres tipus: 1 Mòduls específics referits a les unitats de competència corresponents a qualificacions del nivell ú del Catàleg Nacional Qualificacions Professionals. 2 Mòduls formatius de caràcter general l’objectiu dels quals és ampliar les competències bàsiques i afavorir la transició del sistema educatiu al món laboral. 3 Mòduls de caràcter voluntari la finalitat dels quals és l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Certificació Quan l’alumnat haja superat els mòduls de caràcter obligatori (mòduls específics i mòduls de caràcter general), d’un programa de qualificació professional, rebrà una certificació acadèmica que donarà dret, a aquells qui ho sol·liciten, a un certificat de professionalitat emés per l’administració laboral. Titulació Els qui hagen superat els mòduls de caràcter voluntari, rebran el títol de Graduat en Educació Secundària.

35


CENTRES AMB PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL Localitat

Centre i Curs

Telèfon

ALACANT

C.E. Especial Santo Ángel de la Guarda Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica

965 173 343

ALACANT

IES 8 de Marzo Activ. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 144 507

ALACANT

IES Cavanilles 965 282 333 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i Telecomunic. en Edificis i Manteniment de Sistemes Microinformàtics Oper. Aux. Fabric. Mecànica

ALACANT

IES Cabo de la Huerta Activ. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 265 422

ALACANT

IES Doctor Balmis Treballs Fusteria i Moble i Aplic. de Vernissos i Laques

965 244 125

ALACANT

IES El Plá 965 261 182 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotecniques i Telecomunic. i Lampisteria i CalefaccióClimatització Domèstica Serv. Aux. Perruquería

ALACANT

ALACANT

36

IES Figueras Pacheco 965 283 344 Oper. Aux. Muntatge de Instal·lacions Electrotècniques i Telecomunic. en Edificis Activitats Auxiliars de Comerç i Magatzem IES Gran Vía Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica Oper. Aux. de Revestiments Continus en Construcció Oper. Aux. Obra de Paleta de Fàbriques i Cobertes

965 258 915

Mod. Nivel

E

1

A

1-2

AP

1-2

T

A

1

A

1

AP

1-2

AP

1-2

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1


Localitat

Centre i Curs

ALACANT

IES Jorge Juan 965 203 579 Serv. Aux. Perruquería i Estètica Oper. Aux. Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics

ALACANT ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT

ALACANT El Bacarot

Telèfon

IES Las Lomas Treballs Fusteria i Moble

965 181 177

IES Leonardo Da Vinci Oper. Aux. Manteniment General de Vehicles

965 182 480

IES Mare Nostrum Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 110 415

IES Miguel Hernández Oper. Enregist. i Tractament de Dades i Documents Oper. Bàsiques Restaurant i Bar

965 924 331

IES Playa San Juan Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals Oper. Enregist. i Tractament de Dades i Documents Oper. Aux. Administració i Gestió

965 156 772

IES Virgen del Remedio Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Oper. Aux. Elaboració en la Indústria Alimentària

965 182 550

Sección Els Reiets IES Figueras Pacheco Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Oper. Aux. Obra de Paleta Fàbriques i Cobertes

965 101 019

Mod. Nivel A A

1 1

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

T A

1

A

1

A

2

A

1-2

A

1-2

T T

37


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

ALBATERA

IES Antonio Serna Serna Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals

965 486 229

C.E. Especial Tomàs Llàcer Oper. Bàsiques Restaurant i Bar

965 332 834

ALCOI

ALCOI

ALCOI

ALCOI

ALCOI

ALFÀS del Pi (L’)

ALMORADÍ

38

C. Integrat Púb. FP Batoi 965 331 686 Oper. Auxiliars d’Administració i Gestió Serv. Aux. Perruqueria i Estètica Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. Sistemes Microinformàtics IES Andreu Sempere 965 338 157 Activ. Aux. Agricultura Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. Sistemes Microinformàtics IES Cotes Baixes Oper. Aux. Processos Tèxtils Oper. Aux. Fabricació Mecànica

965 523 161

IES Pare Vitoria Oper. Aux. Elaboració en la Indústria Alimentària i Química Oper. Aux. Elaboració en la Indústria Alimentària i Química Oper. Aux. Elaboració en la Indústria Alimentària i Química

965 540 455

IES L’Arabí Activ. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 860 315

IES Azud de Alfeitami 965 701 339 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i Telecomunic. en Edificis i de Xarxes Elèctriques Oper. Auxiliars d’Administració i Gestió

Mod. Nivel A

1-2

E

1

T T T

A A

1-2 1-2

AP T

1-2

AP

2

AP

1

AP

1

A

1-2

A

1-2

A

1-2


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

ALTEA

IES Bellaguarda Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 840 754

IES La Nía Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals Oper. Aux. i Magatzem en Indust. i Laboratoris Químics

965 491 878

ASPE

ASPE

BANYERES de Mariola

BENIDORM BENIDORM BENIDORM

A

1-2

AP

1-2

T

IES Número 2 965 493 970 Servic. Aux. Perruquería i Estètica Oper. Aux. de Munt. y Mantenim. de Sistemes Microinformàtics

A A

1-2 1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

IES Bernat de Sarrià 966 802 603 Serv. Aux. Perruquería i Estètica

A

1-2

IES L’Almadrava Act. Auxiliars de Comerç

A

1-2

A

1

A A

1 2

IES Professor Manuel Broseta 966 567 828 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis

BENEJÚZAR IES Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals BENIDORM

Mod. Nivel

966 777 270

IES Beatriu Fajardo de Mendoza 966 811 025 Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica

966 860 906

IES Mediterrània 965 858 257 Operaciones Bàsiques Restaurant Bar i Càtering Oper. Bàsiques Cuina i Càtering Oper. Bàs. Cuina, Restaurant, Bar i Càtering

39


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

BENIDORM

IES Pere María Orts i Bosch Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics Reprografia

965 852 047

BENISSA

IES Josep Iborra 965 730 007 Act. Aux. Muntatge i Manteniment de Sistemes Microinformàtics i de Comerç

BIAR

IES Act. Aux. en Conservació i Millora de Montes i Aprofitaments Forestals

965 810 625

BIGASTRO

IES Miguel Hernández Act. Aux. Vivers, Jardineria i Floristeria

966 772 342

CALLOSA

IES Santiago Grisolia Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals

966 756 136

de Segura

CALLOSA de Segura

CALLOSA d’En Sarrià

CALP

CASTALLA

40

IES Vega Baja 965 312 145 Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis IES Act. Aux. Vivers, Jardineria i Floristeria i en Conservació i Millora de Montes

965 880 855

IES Ifach Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals

965 834 160

IES Castalla 966 560 609 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis Oper. Aux. d’Administració i Gestió

Mod. Nivel A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1

A

1

A

1-2

A

1-2

AP

1-2


Localitat

Centre i Curs

COCENTAINA IES Padre Arqués

Telèfon 965 590 112

Oper. Aux. Fabric. Mecànica CREVILLENT

CREVILLENT

DÉNIA

DÉNIA

DÉNIA

DOLORES

ELDA

ELDA

Mod. Nivel A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1

A

1-2

A

1-2

A

2

A

1

A

1

Sección IES Historiador Chabas 965 786 870 Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics

A

1

IES San Pascual Act. Aux. Agricultura, Vivers Jardins i Centres de Jardineria

966 711 267 A

1-2

C. E. Especial Miguel de Cervantes Treballs de Fusteria i Moble

965 391 151 E

2

A A

1-2 1-2

IES Canónigo Manchón Oper. Aux. Fabric. Mecànica Oper. Aux. Administració i Gestió

965 401 449

IES Macià Abela 965 402 351 Serv. Aux. Perruqueria i Estètica Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica Oper. Aux. Muntatge i Manteniment de Sistemes IES Historiador Chabas 965 781 286 Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics IES María Ibars Oper. Aux. Manteniment Gral. Vehicles i Serv. Admin. i Grals. Oper. Aux. Manteniment General de Vehicles Oper. Aux. Serveis Administratius Generals

965 780 489

IES La Torreta 965 388 549 Serv. Aux. Perruqueria i Estètica Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis

41


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

ELDA

IES Monastil Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 385 647

IES Valle de Elda Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Act. Aux. Comerç i Magatzem

966 982 323

C. E. Especial Tamarit Reprografia Fabricació i Transformació Manual i Semiautomàtica de Productes de Vidre Reparació de Calçat i Marroquineria

965 455 025

C. E. Especial Virgen de la Luz Ocupació Domèstica

965 462 721

IES Carrús Reprografia

965 463 508

ELDA

ELX

ELX ELX ELX

ELX

ELX

42

IES Cayetano Sempere 965 420 267 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis Oper. Aux. Fabricació Mecànica IES Joanot Martorell 965 431 716 Treballs de Fusteria i Moble Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis IES La Torreta 965 455 940 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis Act. Aux. Vivers, Jardineria i Floristeria Oper. Aux. Manteniment General de Vehicles Serv. Aux. de Perruqueria

Mod. Nivel A

1-2

A

1

A

1-2

E E

1 1

E

1

E

1

A

1-2

A

1-2

T E A

1 1-2

A

1-2

A

1-2

T T


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

ELX

IES Misteri d’Elx 965 450 333 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i de Revestiments Continus en Construcció

ELX

Mod. Nivel A

1-2

IES Montserrat Roig 965 439 048 Serv. Aux. Perruquería i Estètica Oper. Aux. i de Magatzem en Indust. i Laboratoris Químics

A A

1-2 1-2

ELX

IES Nit de l’Alba Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics

965 434 137

A

1-2

ELX

IES Pedro Ibarra Ruiz Serv. Aux. Perruquería i Estètica Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics Act. Aux. Vivers, Jardineria i Floristeria

965 459 100

A A

1-2 1

A

1-2

E A

1 1-2

A A

1 1-2

A

1-2

A

1-2

A

2

A

1-2

ELX

IES Sixto Marco 965 459 043 Rep. de Calçat i Marroquineria Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i de Xarxes Elèctriques Rep. de Calçat i Marroquineria Operacions Auxiliars d’Administració i Gestió

ELX

IES Tirant Lo Blanc Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

966 660 375

ELX

IES Victoria Kent 965 426 392 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i Telecomunic. en Edificis i Manteniment de Sistemes Microinformàtics Operacions Auxiliars d’Administració i Gestió Act. Aux. Comerç i Enregist. i Tractam. de Dades i Documents

43


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

ELX

IES Torrellano Operacions Auxiliars d’Administració i Gestió

965 683 306

Torrellano

GUARDAMAR IES Les Dunes

Mod. Nivel A

1-2

965 729 836

del Segura

Oper. Bàsiques Restaurant i Bar

A

1-2

IBI

IES Fray Ignacio Barrachina 965 552 755 Neteja Superf. i Mobili. en Edif. i Loc. i Ocupació Domèstica

A

1-2

IES La Foia 965 552 785 Oper. Aux. de Fabric. Mecànica Oper. Aux. de Serveis Administratius i Generals

A A

1-2 1-2

IES Nou Derramador 965 550 834 Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics

A

1-2

IES Las Norias Act. Aux. Vivers, Jardineria i Floristeria

965 620 749 A

1-2

IES Enric Valor Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 473 083 A

1-2

IES L’Allusser Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 951 382 A

1-2

A

1-2

A

1

A

1-2

A

1

IBI

IBI

MONFORTE del Cid

MONÓVER

MUTXAMEL

MUTXAMEL

NOVELDA

44

IES Mutxamel 965 951 055 Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Microinformàtics Serveis Auxiliars d’Estètica IES El Vinalopó Oper. Aux. de Serveis Administratius i Generals Oper. Aux. Manteniment General de Vehicles

965 602 126


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

NOVELDA

IES La Mola Oper. Enregist. i Tractament de Dades i Documents Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 600 982

NUCIA (La)

ONDARA

ONIL

ORIHUELA

ORIHUELA

ORIHUELA

IES La Nucia 966 896 874 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis IES Xebic Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica

966 476 901

IES La Creueta Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica i Mont. de Xarxes Elèctriques Neteja Superfícies i Mobiliari en Edif. i Locals i Serv. Aux. de Perruquería

965 565 495

IES El Palmeral 965 300 411 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i de Xarxes Elèctriques Oper. Aux. Revestiments Continus en Construcció IES Gabriel Miró 965 301 397 Serv. Aux. de Perruquería Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i Mant. Sist. Microinformàtics Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis IES Las Espeñetas Oper. Enregist. i Tractament de Dades e Documents

Mod. Nivel A

1-2

A

1

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

AP

1-2

T

A A

1 1

A

1

A

1-2

966 743 517

45


Localitat

Centre i Curs

PEDREGUER IES Oper. Aux. Serveix Administratius i Generals PEGO

PETRER

PETRER

PILAR de la Horadada

PINÓS (EL)

REDOVÁN

ROJALES

IES Azorín 965 381 604 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i Mant. Sist. Microinformàtics IES La Canal Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica Oper. Aux. Fabric. Mecànica

966 951 969

IES La Thiar Act. Aux. Vivers, Jardineria i Floristeria

965 352 178

IES José Marhuenda Prats 966 970 321 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis IES Jaime de Sant-Ángel Act. Aux. Vivers, Jardineria i Centres de Jardineria

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A A

2 1

966 754 376

IES La Encantá 966 713 365 Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. de Sistemes Mircroinformàtics Serv. Aux. Perruqueria i Estètica Oper. Bàsiques Cuina i Càtering Oper. Bàsiques de Càtering Oper. Bàsiques de Cuina

Mod. Nivel

965 760 719

IES Enric Valor 965 570 813 Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. Sistemes Microinformàtics

SANTA POLA IES Cap de l’Aljub

46

Telèfon

965 413 174


Localitat

Centre i Curs

SANTA POLA IES Santa Pola

Oper. Aux. Administració i Gestió

SANT JOAN d’Alacant

SANT JOAN d’Alacant

SANT VICENT del Raspeig

Telèfon 965 412 900

IES Lloixa 965 656 396 Oper. Aux. Muntatge i Mantenim. Sistemes Microinformàtics i Enregistrament i Tractament de Dades i Documents IES Luis García Berlanga Activitats Aux. de Comerç Activitats Aux. de Comerç

965 654 736

C. Integrat Púb. FP El Canastell 965 667 161 Oper. Aux. Muntatge i Mant. Sist. Microinformàtics i Serv. Aux. Estètica i en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Oper. Aux. Muntatge i Mant. Sist. Microinform. i Lampisteria i Calefac.- Climat. Domèstica Oper. Aux. Munt. i Mant. Sist. Microinformàtics i Munt. Instal. Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis Oper. Aux. Mont. i Mant. Sist. Microinformàtics i Serveis Aux. de Estètica Oper. Aux. Munt. i Mant. Sist. Microinformàtics i Manteniment Electromecànica de Vehicles i de Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica Oper. Aux. Munt. i Mant. Sist. Microinformàtics i de Mant. Electromecànica de Vehicles i Mont. Ins. Electrotècniques i Telecomunicacions en Edificis Oper. Aux. Munt. Xarxes Elèctriq. Oper. Lampisteria i Calefacció Climatització Domèstica Oper. Aux. Munt. i Mant. Sist. Microinformàtics i Act. Aux. en Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

Mod. Nivel A

1-2

AP

1-2

AP AP

1 2

TP

TP TP

AP

1-2

AP

1-2

AP

1-2

T T E

1

47


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

SANT VICENT del Raspeig

IES Gaia Oper. Aux. Administració i Gestió Oper. Aux. Administració i Gestió i Munt. i Manteniment Sistemes Microinformàtics

965 661 676

SANT VICENT del Raspeig

IES Haygón Oper. Bàsiques Restaurant i Bar

965 672 875

SANT VICENT del Raspeig

IES Número 5 Oper. Aux. Administració i Gestió

965 675 764

SANT VICENT del Raspeig

IES San Vicente Oper. Aux. Munt. i Mantenim. Sistemes Microinformàtics Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals Oper. Aux. Munt. i Mantenim. Sistemes Microinformàtics Oper. Aux. Serveis Administratius i Generals

965 660 900

IES Pascual Carrión Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Oper. Aux. Revestimients Continus en Construcció

966 968 118

IES Ocupació Domèstica

965 740 325

SAX

TEULADA

TORREVIEJA IES Las Lagunas

965 710 538

TORREVIEJA IES Número 1 - Libertas

966 922 299

Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i de Xarxes Elèctriques Act. Aux. Serveis Administratius i Generals i de Comerç

VILA JOIOSA C.E. Especial Secanet 965 893 104 Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Operacions Bàsiques de Pisos en Allotjaments

(LA)

48

Mod. Nivel AP

1-2

AP

1-2

A

1-2

AP

1-2

A

1

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1

A

1-2

A

1-2

E

1

E

1


Localitat

Centre i Curs

Telèfon

VILA JOIOSA IES La Malladeta Ocupació Domèstica Act. Aux. Agricultura, Vivers Jardins i Centres Jardineria

965 890 650

VILA JOIOSA IES Marcos Zaragoza Oper. Aux. Administració i Gestió Ope. Aux. Munt. Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis i Mant. Sist. Microinformàtics

965 891 604

VILLENA

IES Hermanos Amorós Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria

965 802 550

VILLENA

Sección IES A. Navarro Santafe Act. Aux. Vivers, Jardins i Centres de Jardineria Operacions de Formigó

965 979 311

(LA)

(LA)

A A

1-2 1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

T T

XÀBIA

IES Antoni Llidó 965 790 092 Oper. Aux. Muntatge Instal·lacions Electrotècniques i de Telecomunicacions en Edificis

XÀBIA

IES Número 1 Oper. Enregist. i Tractament de Dades i Documents Oper. Aux. Munt. i Manteniment Sistemes Microinformàtics

965 792 720

IES Oper. Aux. Manteniment i Transport Intern en la Indústria Alimentària

965 611 152

XIXONA

Mod. Nivel

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A

1-2

A = Aula AP = Aula Polivalent T = Taller TP = Taller Polivalent E = Especial

49


CICLES

FORMATIUS Grau Mitjà Grau Superior

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar a l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral. Els Cicles Formatius de Grau Superior pertanyen als estudis de Formació Professional. Estos estudis estan dirigits especialment als alumnes que amb el títol de batxillerat i com a alternativa a la universitat, busquen uns estudis superiors, pràctics, que els qualifiquen per incorporar-se al món laboral.


DESCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS /GRAU MITJÀ/ Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Activitats Agràries grau mitjà

Explotacions agrícoles intensives

Cap d’explotació agrària. Encarregat d’explotació de secà i regadiu. Maquinista d’equips agrícoles. Especialista en plagues. Aplicador professional. Horticultor. Fructicultor. Productor de bolets. Especialista en llavors. Planterista. Floricultor. Cap de taller rural. Capatàs de reg. Cap de magatzem de productes agrícoles. Gerent de cooperatives de producció, societats agràries de transformació o altres associacions de productors.

Activitats Agràries grau mitjà

Jardineria i floristeria

Capatàs de viver de planta ornamental, capatàs de manteniment de jardins de gran o mitja mida, capatàs de manteniment de camps de golf i/o de futbol, de gespa i praderies, autònom d’empreses de jardineria, autònom d’empreses de floristeria, encarregat d’obres de jardineria a grans i mitjanes empreses, capatàs de podes, podes especials i operacions de cirurgia arbòria, agent de vendes de vivers i empreses de jardineria, col·laborador en activitats d’deeducació mediambiental.

Activitats Agràries grau mitjà

Treballs forestals i conservació del medi natural

Especialista en motoserra/desbrossador. Maquinista forestal, tractorista. Silvicultor. Repoblador. Planterista. Escantell. Resiner. Bomber forestal. Col·laborador d’espais cinegètics i piscifactories. Agent forestal (espais naturals, parcs naturals, parcs nacionals). Agent del medi ambient. Col·laborador en centres d’interpretació de la natura, de turisme rural i d’educació ambiental. Guia de la Naturalesa.

Activitats Físiques i Esportives grau mitjà

Conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural

Conduir clients en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya (on no es precisen tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, amb bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat en els límits de cost previstos.

53


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Activitats Marítim Pesqueres grau mitjà

Busseig de mitjana profunditat

Bussejador, soldador subaquàtic, operador de bufador subaquàtic, operador especialista en obres hidràuliques, operador especialista en explosius, operador de càmera hiperbàrica, operador de campana d’ immersió, tècnic en instal·lacions hiperbàriques, operador especialista en reportatges gràfics, tomador de mostres, tècnic d’assajos no destructius.

Activitats Marítim Pesqueres grau mitjà

Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del buc

Cap de les instal·lacions de màquines d’un buc. Oficial de màquines. Inspector d’empresa pesquera. Encarregat de manteniment de bucs.

Activitats Marítim Pesqueres grau mitjà

Pesca i transport marítim

Pot formar part de la tripulació d’una embarcació dedicada a la pesca o al transport marítim com a patró (dins de les limitacions assenyalades en las capacitats professionals), o com a oficial encarregat de la guàrdia. Pot col·laborar amb l’armador en tasques d’inspecció d’embarcacions i valoració de rendiments pesquers a empreses. Pot també, a tall d’exemple ocupar-se com a: Patró de pesca de litoral. Contramestre. Oficial de pont. En muntatge i armat d’ arts i aparells de pesca, com a mestre xarxaire a una empresa.

Administració grau mitjà

Gestió administrativa

Auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, auxiliar de documentació i arxiu, gestor de cobraments i pagaments, caixer, administratiu de banca i institucions financeres, empleat de cartera, empleat de valors, empleat d’"estranger", auxiliar administratiu de l’Administració Pública, empleat de segurs de producció, sinistres i reassegurances, administratiu comercial administratiu de gestió i de personal.

Arts Gràfiques grau mitjà

Encuadernació i manipulació de paper cartró

Tècnic en enquadernació en rústica, tapa dura, filferro i fil, llinya. Tècnic en fabricació de sobres, llibretes, bosses, blocs, formularis, material escolar, d’oficina. Tècnic en fabricació de mocadors, compreses, tovallons, bolquers, tovalles de paper tissú.

54


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar Tècnic en fabricació de complexos i contraencolats. Tècnic en confecció de tubs. Tècnic en fabricació de cartró ondulat. Tècnic en encunyació amb o sense impressió. Tècnic en plegatge, cosida, engomat. Tècnic en tall, encolat, ratllat, apilament, fleixatge. Tècnic en manipulats de cartró (màquines principals i productes auxiliars).

Arts Gràfiques grau mitjà

Impressión en arts gràfiques

Tècnic d’impressió. Impressor de gravat al buit. Impressor d’offset. Impressor de flexografia. Impressor de serigrafia. Maquinista de: gravat al buit, offset, lexografia, serigrafia.

Arts Gràfiques grau mitjà

Preimpressió en arts gràfiques

Teclista corrector-compaginador. Tècnic de tractament de textos. Corrector tipogràfic. Fotògrafs (fotoreproductor). Preparador d’imatges. Escanista. Tècnic de tractament d’ imatges. Traçador muntador. Gravadors al buit. Tiradors de proves. Passadors de pantalles de serigrafia. Passadors de gomes o cautxús de flexologia.

Comerç i Màrqueting grau mitjà

Comerç

Comerciant. Empleat de reposició. Dependent en general i d’ofici. Encarregat de tenda. Venedor tècnic. Representant comercial. Cap de caixa. Empleat d’atenció al client. Emmagatzemador. Empleat d’agències comercials.

Comunicació, Imatge i So grau mitjà

Laboratori d’imatge

Tècnic de processament de suports fotosensibles en color i en blanc i negre. Tècnic de positivació en color i blanc i negre i ampliació. Tècnic de tractament d’imatges. Tècnic de laboratori d’imatge. Tècnic en etalonatge.

Edificació i Obra Civil grau mitjà

Acabaments de construcció

Enrajolador, pavimentador, adreçadorguixaire, pintor, empaperador, entelador emmoquetador, instal·lador de sòls industrials, instal·lador de paviments sintètics, ensostrador amb materials sintètics, amb metall, vidrier, instal·lador de sòls tècnics, instal·lador de plaques en sostres i muntador de bastides.

55


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Edificació i Obra Civil grau mitjà

Realització de plans d’obra

Paleta, ensostrador en pissarra, en teula o en asfalt, instal·lador de material aillant, adreçador, guixaire, col·locador de tubs, escurapous, muntador de bastides, tècnic en seguretat i higiene.

Electricitat i Electrònica grau mitjà

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d’antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges. Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

Electricitat i Electrònica grau mitjà

Equips electrònics de consum

Tècnic reparador de equips de so. Tècnic en instal·lacions de so. Tècnic reparador de receptors de ràdio, TV equips afins. Tècnic antenista de ràdio i TV. Tècnic d’ordinadors i equips auxiliars. Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics. Reparador d’instal·lacions telefòniques. Reparador d’electrodomèstics.

Fabricació Mecànica grau mitjà

Mecanitzat

Ajustador operari de màquines ferramentes. Polidor de metalls i afilador de ferramentes. Operador de màquines per a treballar metalls. Operador de màquines ferramentes. Operador de robots industrials. Treballadors de la fabricació de ferramentes, mecànics i ajustadors, modelistes matricers i assimilats. Torner, fresador i mandrinador.

Fabricació Mecànica grau mitjà

Soldadura i caldereria

Soldadors i oxitalladors. Operadors de projecció tèrmica. Planxistes i calderers. Muntadors d’estructures metàl·liques. Muntador de tancaments metàl·lics. Tuber industrial d’indústria pesant.

Hosteleria i Turisme grau mitjà

Cuina i gastronomia

Cuiner. Cap de partida. Empleat d’economat d’unitats de producció i servici d’aliments i begudes.

56


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Hosteleria i Turisme grau mitjà

Servicis en restauració

Cambrer de bar-cafeteria o restaurant. Cap de rang. Empleat d’economat d’unitats de producció i servici d’aliments i begudes. Barman. Ajudant de sommelier. Auxiliar de servicis en mitjans de transport.

Imatge Personal grau mitjà

Caracterització

Caracteritzador. Maquillador. Postisser. Fabricant d’elements per a la caracterització.

Imatge Personal grau mitjà

Estètica personal decorativa

Esteticista, maquillador, representant de laboratoris i firmes comercials, especialista en pròtesis d’ungles, manicura, conseller de bellesa.

Imatge Personal grau mitjà

Perruqueria

Director tècnic-artístic de salons de perruqueria, estilista, perruquer, manicura, barber.

Indústries Alimentàries grau mitjà

Panificació, rebosteria i confiteria

Panificació, rebosteria i confiteria. Flequer. Elaborador de brioxeria. Elaborador de masses i bases de pizza. Pastisser. Elaborador i decorador de pastissos. Confiter. Reboster. Torroner. Elaborador de caramels i dolços. Elaborador de productes de cacau i xocolate. Xurrer. Gal·leter. Elaborador de postres en restauració.

Informática grau mitjà

Sistemes microinformàtics i xarxes

Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de tele assistència. Operador de sistemes.

Fusta i Moble grau mitjà

Fusteria i moble

Fusteria: Instal·lador de sòls i revestiments de fusta. Instal·lador de fusteria d’armar. Instal·lador de portes i finestres. Tècnic en construcció de fusteria a mida. Mecanitzador de fusta. Moble: Preparador-instal·lador de mampares i mobles. Tècnic en instal·lació de mobles de cuina i bany. Mecanitzador de fusta. Tècnic en construcció de mobles a mida.

57


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Manteniment de vehicles autopropulsats grau mitjà

Carrosseria

Planxista reparador de carrosseria d’automòbils, vehicles pesants, tractors, maquinària agrícola, de indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari. Instal·lador de llunes i muntador d’ accessoris. Pintor de carrosseria d’ automòbils, vehicles pesants, tractors, maquinària agrícola, d’ indústries extractives, de construcció i obres públiques i material ferroviari.

Manteniment de vehicles autopropulsats grau mitjà

Electromecànica de vehicles automòbils

Mecànic d’automòbils. Electricista d’automòbils. Mecànic d’equips dièsel. Instal·lador d’accessoris. Mecànic de maquinària agrícola i d’ obres públiques. Mecànic de motocicletes. Mecànic de vehicles pesants. Electricista de vehicles pesants.

Manteniment i Servici a la Producció automatitzada grau mitjà

Instal·lacions elèctriques i auto-mecàniques

Mecànic de manteniment. Electricista de manteniment. Electromecànic de manteniment. Muntador industrial. Conductor/mantenidor de línia automatitzada.

Manteniment i servici a la producció grau mitjà

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor

Instal·lador/Mantenidor d’instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària. Instal·lador/Mantenidor d’instal·lacions de calefacció i climatització. Instal·lador/Mantenidor frigorista. Instal·lador de gas. Mantenidor d’instal·lacions auxiliars a la producció. Mantenidor d’ instal·lacions de processament.

Química grau mitjà

Laboratori

Analista de laboratori. Auxiliar de Laboratori. Tècnic de laboratorio. Mitjançant un curt període de formació o experiència professional pot especialitzar-se en: Laboratori químic, laboratori alimentari, laboratori de materials, laboratori de plàstics i cautxú, laboratori de pasta, paper, cartró.

Química grau mitjà

Planta química

Operador principal en instal·lacions de tractament químic. Operador de màquines quebrantadores, trituradores i mescladores de substàncies químiques. Operador de màquines per a fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics.

58


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar Operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic. Operador en instal·lacions de producció d’energia i operacions auxiliars de les plantes químiques. Operadors en instal·lacions de tractament d’aigües. Operador d’equips de filtració i separació de substàncies químiques. Operador d’equips de destil·lació i reacció química. Operadors d’equips per a la fabricació de fertilitzants. Operador d’ equips de filtració, separació, així com depuració d’aigües. Operador de refineries de petroli i gas natural. Encarregat d’operadors de màquines per a fabricar productes químics.

Sanitat grau mitjà

Cures auxiliars d’infermeria

Auxiliar d’infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili. Auxiliar bucodental. Auxiliar geriàtric. Auxiliar pediàtric. Auxiliar d’esterilització. Auxiliar d’unitats especials. Auxiliar de salut mental.

Sanitat grau mitjà

Farmàcia i parafarmàcia

Tècnic en farmàcia. Tècnic auxiliar de farmàcia. Tècnic de magatzem de medicaments. Tècnic en farmàcia hospitalària. Tècnic en establiments de parafarmàcia.

Servicis Socioculturals i a la Comunitat grau mitjà

Atenció sociosanitària

Governant, supervisor, responsable de de planta,… dintre d’ una Institució residencial adreçada a la cura de persones amb necessitats específiques. Cuidador de persones grans, discapacitades físiques, psíquiques o sensorials, a les diverses Institucions existents. Assistent d’ atenció domiciliària.

Tèxtil, Confecció i Pell grau mitjà

Calcer i marroquinería

Tallador d’ articles de pell i cuiro. Preparador/cosidor de pell i cuiro (aparador). Muntador-acabador de marroquinería. Montador-acabador de marroquineria. Muntador-acabador de calcer. Reparador de calcer i marroquineria. Guarnicioner. Sabater de calcer a mida.

Tèxtil, Confecció i Pell grau mitjà

Confecció i moda

Confeccionista. Ajudant de sastreria i modisteria. Especialista en confecció. Oficial de confecció. Tallador de peces de vestir i articles tèxtils. Operador de màquines industrials de cosir i brodar. Cosidor-assemblador. Marcador-tallador de peces de vestir i articles en tèxtil i pell. Planxador-acabador. Operador de màquines d’acabament.

59


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Tèxtil, Confecció i Pell grau mitjà

Operacions de ennobliment tèxtil

Tècnic en preparació i control de màquines de tintura. Tècnic en preparació i control de màquines d’estampat. Tècnic en preparació i control de màquines d’aprestos i acabats. Preparador de dissolucions.

Tèxtil, Confecció i Pell grau mitjà

Producció de filatura i teixidoria de calada

Tècnic de preparació i control de la producció de les màquines de preparació de fibres. Tècnic de preparació i control de la producció de les màquines de filatura. Tècnic de preparació i control. de la producció de les màquines d’acabaments de filatura. Tècnic en preparació i control de trens de producció de teles no teixides. Tècnic en preparació i control de màquines de preparació al tissatge. Tècnic en preparació i control de telers de calada. Preparador de mostres tèxtils de calada.

DESCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS /GRAU SUPERIOR/ Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Activitats Agràries grau superior

Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics

Encarregat d’explotacions forestals espais naturals. Gestor cinegètic. Planterista. Silvicultor. Agent de medi ambient. Guia de la natura. Encarregat en prevenció i extinció d’incendis forestals. Encarregat en fotografia i treballs alsodasomètrics. Encarregat de tractaments fitosanitaris. Encarregat en maquinària forestal. Encarregat en piscifactories. Col·laborador en gabinets d’educació ambiental. Disseny i manteniment de jardins. Disseny de camps de golf. Autònom en empreses de jardineria i/o floristeria, etc.

Activitats Físiques i Esportives grau superior

Animació d’activitats físiques i esportives

Promotor d’activitats físico-esportives. Animador d’activitats físiques i esportives. Coordinador d’activitats polideportives. Monitor d’activitats físico esportives recreatives individuals, en equip i amb implements.

Activitats Marítim Pesqueres grau superior

Navegació, pesca i transport marítim

Esta figura professional pot formar part de la tripulació d’un buc com a patró al comandament (dins de les limitacions assenyalades en les capacitats),…

60


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar o com a oficial encarregat de la guàrdia (sense limitacions). En empreses armadores, aquest professional pot desenvolupar els càrrecs d’ inspector de flota o cap de personal de flota. I també pot, en xarxeries, desenvolupar els càrrecs de: dissenyador, planificador o supervisor de muntatge i armat d’arts i aparells de pesca. Pot també formar part de la tripulació com a oficial encarregat de la guàrdia o inclús al comandament d’embarcacions dedicades a la vigilància fiscal, inspecció pesquera i investigació oceanogràfica. En tancs d’assajos hidrodinàmics d’arts i aparells pot, després d’un període de formació, formar part de l’equip tècnic del departament d’investigació.

Activitats Marítim Pesqueres grau superior

Supervisió i control de màquines i instal·lacions del buc

Pot formar part de la tripulació com a Cap de màquines o com a Oficial encarregat de la guàrdia (dins de les limitacions assenyalades en les capacitats professionals). Així mateix, pot col·laborar amb l’armador en tasques d’inspecció d’empreses pesqueres. En empreses del sector industrial que disposen de línies automatitzades dedicades a la fabricació, muntatge o assemblatge, envasat, selecció i/o empaquetat de productes o substàncies, poden assumir totes las tasques de manteniment i reparació. En resum: Cap de màquines. Inspector d’empreses pesqueres. Cap de manteniment. Inspector d’empreses de reparació de motors i màquines.

Administració grau superior

Administració i finances

Administratiu d’oficina o despatx professional, Administratiu comercial, Administratiu de Gestió i de Personal. Comptable. Administratiu de Banca i Institucions Financeres. Responsable de Tresoreria. Responsable de Mitjans de Pagament. Responsable de Cartera. Responsable de Valors. Responsable d’ estranger. Administratiu de Administració Pública. Tècnic en gestió de cobraments. Auxiliar d’Auditoria. Agent comercial de segurs i bancs i institucions financeres. Gestors administratius.

61


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Administració grau superior

Secretariat

Les funcions de secretariat varien segons el centre de treball i el nivell de l’òrgan de gestió al qual és adscrit. És un tècnic qualificat que actua com a assistent dels òrgans de gestió i administració en empreses i organismes públics o privats.

Arts Gràfiques grau superior

Disseny i producció editorial

Tècnic en producció editorial. Tècnic en disseny gràfic. Tècnic en producció gràfica. Tècnic en preimpressió (tractaments de textos, tractament d’imatges, assemblatge de textos i imatges). Tècnic en traçat, muntatge i obtenció de la forma impressora.

Arts Gràfiques grau superior

Producció en indústries d’arts gràfiques

Tècnic en producció gràfica. Tècnic en preimpressió (tractament de textos, tractament d’imatges, assemblatge de textos i imatges). Tècnic en traçat, muntatge i obtenció de la forma impressora. Tècnic en impressió d’offset. Tècnic en impressió per serigrafia. Tècnic en enquadernació industrial. Tècnic en manipulats del paper i cartró (complexos, bosses, extrusió).

Comerç i Màrqueting grau superior

Comerç internacional

Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors (Banca). Tècnic en logística. Tècnic en administració del comerç internacional. Tècnic en transport internacional. Tècnic de compres. Tècnic de vendes. Tècnic en màrqueting internacional. Tècnic en emmagatzemament de productes.

Comerç i Màrqueting grau superior

Gestió comercial i màrqueting

Ajudant del cap del producte. Tècnic de compra. Tècnic de venda. Tècnic de noves instal·lacions Especialista en Marxandatge. Encarregat de magatzem. Ajudant del cap de logística. Coordinador cap de grup de representants. Cap de vendes. Tècnic de Màrqueting. Tècnic en treballs de camp d’investigació comercial.

Comerç i Màrqueting grau superior

Gestió del transport

Cap de trànsit o cap de circulació, transitaris, agent comercial, consignatari marítim, cap d’administració en transport terrestre, aeri, marítim i/o multimodal, cap de magatzem, inspector (transport de viatgers per carretera).

62


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Comerç i Màrqueting grau superior

Servicis al consumidor

Tècnic en consum de les oficines d’informació al consumidor de les administracions públiques. Tècnic en consum en els organismes públics i privats de defensa dels consumidors. Tècnic en consum de les cooperatives de consum. Tècnic d’informació/atenció al client. Tècnic d’inspecció de consum.

Imatge i So grau superior

Imatge

Fotògraf. Tècnic en càmera de vídeo, televisió i cine. Tècnic en il·luminació de cine, vídeo, televisió i espectacles. Tècnic en imatge.

Imatge i So grau superior

Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles

Tècnic en producció programes de televisió. Tècnic en producció d’obres cinematogràfiques. Tècnic en producció d’obres vídeo-gràfiques. Tècnic en producció de programes radiofònics. Tècnic en producció d’espectacles i obres teatrals..

Imatge i So grau superior

Realització d’audiovisuals i espectacles

Tècnic de realització de televisió en control. Tècnic de realització de televisió en estudi. Tècnic de direcció de cine. Secretari de rodatge. Tècnic en muntatge cinematogràfic. Tècnic en edició de VTR. Tècnic mesclador de vídeo. Tècnic en postproducció. Tècnic de direcció en espectacles. Regidor de teatre.

Edificació i Obra Civil grau superior

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques

Ajudant Topògraf, Delineant-projectista d’Urbanisme. Delineant en Topografia. Delineant de traçats varis. Tècnics en cubicacions d’obres de terra. Tècnic en treballs de camp. Tècnic en alçaments. Tècnic en replantejaments. Tècnic agrimensor. Tècnic en parcel·lacions. Tècnic en lliscaments. Tècnic en anivellacions.

Edificació i Obra Civil grau superior

Projectes d’edificació

Projectista d’edificació. Projectista d’obres públiques. Projectista d’instal·lacions. Projectista calculista. Ajudant d’obra. Ajudant de planificació. Tècnic en organització. Ajudant d’organització.

Edificació Obra Civil grau superior

Realització i plans d’obra

Encarregat general d’obra, Tècnic dei seguretat i higiene, Ajudant d’obra, Tècnic en organització d’obres, Ajudant en organització, Encarregat de planta de prefabricats, Ajudant de planificació.

63


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Electricitat y electrònica grau superior

Desenvolupament de productes electrònics

Tècnic en definició, anàlisi i desenvolupament de productes electrònics. Projectista electrònic. Tècnic en prototips electrònics. Tècnic de suport en producció electrònica. Tècnic en control de qualitat de productes electrònics. Tècnic de suport i laboratori per a mateniment d’equips electrònics industrials. Tècnic de suport i laboratori per a manteniment d’equips electrònics de telecomunicacions i de tractament de la informació. Tècnic de suport i laboratori per a manteniment d’equips electrònics d’electro-medicina i d’instrumentació en general.

Electricitat i electrònica grau superior

Sistemes electrònics i automàtics

Projectista de: Línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica en mitja i baixa tensió i centres de transformació. Instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a habitatges i edificis. Instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat, i energia solar foto-voltaica) par a habitatges i edificis. Instal·lacions automatitzades, "domòtiques" i de gestió tècnica en habitatges i edificis. Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques.

Electricitat i electrònica grau superior

Sistemes de regulació i control automàtics

Projectista de: Tècnic en definició, anàlisis i desenvolupament de projectes d’equips i sistemes automàtics. Projectista electrotècnic. Tècnic en automatització. Tècnic en instrumentació industrial. Tècnic en control de processos. Tècnic en suport a la producció. Tècnic en electricitat industrial. Tècnic en electricitat industrial. Tècnic en manteniment industrial. Tècnic en informàtica i comunicacions industrials. Tècnic en control i regulació de màquines elèctriques.

64


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Electricitat i Electrònica grau superior

Sistemes de comunicació e informátics

Tècnic en definició, anàlisi i desenvolupament de projectes de sistemes de telecomunicació i informàtics. Tècnic en telefonia. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en centres de producció audiovisual. Tècnic en explotació de sistemes de ràdio i televisió. Tècnic en retransmissions i enllaços. Tècnic en control central de sistemes de televisió. Tècnic en sistemes informàtics mono i multiusuari. Tècnic en sistemes multimèdia.

Fabricació Mecànica grau superior

Construccions metàl·liques

Tècnic en construcció mecànica. Encarregat de fabricació en construccions metàl·liques. Encarregat de muntadors en construccions metàl·liques. Delineant projectista de caldereria i estructures metàl·liques. Tècnic en disseny assistit per ordenador (CAD) de caldereria i estructures metàl·liques. Dissenyador tècnic de caldereria i estructures. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció en fabricació mecànica. Tècnic en desenvolupament de canonades. Cap de taller en construccions metàl·liques i muntatge.

Fabricació Mecànica grau superior

Disseny en fabricació mecànica

Tècnic de desenvolupament de productes de fabricació mecànica. Tècnic de CAD. Delineant projectista. Tècnic en gestió de qualitat del producte en indústries de fabricació mecànica. Tècnic en desenvolupament de matrius. Tècnic en desenvolupament de motlles. Tècnic en desenvolupament d’utillatges.

Fabricació Mecànica grau superior

Programes de producció en mecanitzat

Tècnics en mecànica. Encarregats de instal·lacions de processament de metalls. Encarregat d’operadors de màquines per a treballar metalls. Encarregat de muntadors. Programador de CNC. Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica. Programador de la producció...

Hosteleria i turisme grau superior

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Cap d’oficina d’agència de viatges. Cap de departament en agència de viatges. Agent de viatges. Consultor de viatges. Organitzador d’esdeveniments. Venedor de servicis de viatge i viatges programats. Promotor comercial de viatges i servicis turístics. Empleada el departament de «booking» o reserves.

65


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Hosteleria i Turisme grau superior

Gestió d’allotjaments turístics

Subdirector d’allotjaments d’establiments turístics. Cap de recepció. Encarregat de reserves. Cap de reserves. Coordinador de qualitat. Governanta o encarregada general del servici de pisos i neteja. Subgovernanta o encarregada de secció del servici de pisos i neteja. Gestor d’allotjament en residències, hospitals i similars. Gestor d’allotjament en cases rurals. Coordinador d’esdeveniments. Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics. Comercial d’establiments d’allotjaments turístics.

Hosteleria i Turisme grau superior

Guia, informació i assistències turístiques

Guia local. Guia acompanyant. Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural. d’informació. Promotor turístic. Tècnic de empresa de consultoria turística. Agent de desenvolupament turístic local. Hostessa/Assistent en mitjans de transport terrestre o marítim. Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat de facturació en terminals de transport. Assistent en fires, congressos i convencions. Encarregat/da de servicis en esdeveniments.

Hosteleria i Turisme grau superior

Servicis en restauració

Cap d’economat i celler. Cap de menjador/director de restauració o banquets. Cap de compres. Director de producció. Director d’ aliments i begudes. Responsable d’alimentació en un "càtering". Consultor. Mitjançant experiència laboral i formació pràctica complementària de cicle curt esta figura pot arribar a ocupar el lloc de cap de cuina. És una figura idònia per a l’autoocupació.

Imatge Personal grau superior

Assessoria d’imatge personal

Director artístic de salons de perruqueria. Assessor d’ imatge. Estilista en publicacions de moda i en publicitat. Formador de personal.

Imatge Personal grau superior

Estètica

Director de saló o d’institut de bellesa, esteticista, massatgista.

66


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Indústries Alimentàries grau superior

Processos i qualitat de la indústria alimentària

Cap de magatzems. Encarregat d’aprovisionaments. Comprador. Tècnic-comercial. Tècnic en processos. Encarregat de producció (fabricació, elaboració, envasat, embalatge). Cap de torn. Cap de línia. Contramestre de planta. Supervisor de procés i de producte. Inspector-auditor de qualitat. Encarregat de control mediambiental.

Informàtica i Comunicacions grau superior

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Tècnic en administració de sistemes. Responsable d’informàtica. Tècnic en servicis d’Internet. Tècnic en servicis de missatgeria electrònica. Personal de recolzament i suport tècnic. Tècnic en teleassistència. Tècnic en administració de base de dades. Tècnic de xarxes. Supervisor de sistemes. Tècnic en servicis de comunicacions. Tècnic en entorns web.

Informàtica i Comunicacions grau superior

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Analista-programador, Programador, Gestor de projectes. Configurar i aprofitar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema en base a les necessitats d’ús i els criteris establerts. Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades. Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades emprant llenguatges, llibreries i ferramentes adequades a las especificacions. Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactius i amb la usabilitat adequada, emprant components visuals estàndard o implementant components visuals específics. Desenvolupant aplicacions multiprocés i multifil emprant llibreries i tècniques de programació específiques. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls. Gestionar la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seua integritat. Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP CRM atenent els requeriments.

67


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Manteniment de Vehicles Autopropulsats grau superior

Automoció

Cap de l’àrea d’electromecànica. Recepcionista de vehicles. Cap de taller de vehicles de motor. Encarregat de ITV. Pèrit taxador de vehicles. Cap de servici. Encarregat d’àrea de recanvis. Encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles. Cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.

Manteniment i Servici a la Producció grau superior

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids

Tècnic en Planificació i Programació de processos de manteniment de instal·lacions tèrmiques i de fluids. Cap d’equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Cap de mantenidors. Tècnic de fred industrial. Frigorista. Tècnic de climatització i ventilació-extracció. Tècnic de xarxes i sistemes de distribució de fluids. Tècnic d’instal·lacions calorífiques. Instal·lador de calefacció i ACS. Mantenidor de calefacció i ACS. Tècnic de manteniment d’instal·lacions auxiliars a la producció. Supervisor de muntatge d’ instal·lacions tèrmiques. Cap d’equip de manteniment d’instal·lacions calor.

Manteniment i Servici a la Producció grau superior

Manteniment d’equip industrial

Tècnic en instal·lacions i muntatges d’equips industrials. Tècnic en organització del manteniment.

Manteniment i Servici a la Producció grau superior

Prevenció de riscos professionals

Prevencionista. Coordinador de prevenció. Tècnic de prevenció. Tècnic de seguretat i higiene.

Química grau superior

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

Analista de laboratoris de titularitat pública o privada. Analista de laboratori químic. Analista de laboratori microbiològic. Analista de laboratori de materials. Analista de laboratori d’indústries agroalimentàries. Analista de laboratori d’ indústries transformadores. Analista de centres de formació, investigació i desenvolupament. Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries biotecnològiques. Analista microbiològic d’ aigües potables i residuals. Analistes de control microbiològic de la Indústria Farmacèutica. Analista de matèries primeres i acabats. Tècnic de laboratori de química industrial. Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses. Tècnic d’ assajos de productes de fabricació mecànica. Tècnic d’assajos de materials de construcció.

68


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Química grau superior

Plàstics i cautxú

Ajudant de càlculs d’especificacions. Cap d’equip de producció. Tècnic en procés. Tècnic de fabricació. Encarregat de mescla. Encarregat de producció (extrusió, acabament, calandra, impregnats, gelificat). Cap de secció de perfils. Inspector laminats. Encarregat de control de qualitat. Encarregat laboratori control. Cap de secció oficina tècnica. Encarregat d’envasament. Encarregat de vulcanització.

Química grau superior

Química ambiental

Esta figura professional dona resposta a la demanda creixent de qualificació per a desenvolupar funcions relacionades amb la conservació i la prevenció de la contaminació del medi ambient. Actualment, apareix de manera difusa en alguns llocs de treball: Analista d’aigua en laboratoris. Encarregat en recuperació en Indústria Paperera. Seguretat mediambiental en fabricació. Esta figura es pot especialitzar en depuració d’ aigües, reciclatge de residus i control de l’ emissió de contaminants a l’ atmosfera.

Sanitat grau superior

Anatomia patològica i citologia

Tècnic especialista en anatomia patològica. Citotècnic. Ajudant de forense.

Sanitat grau superior

Audiologia protètica

Tècnic superior en audiopròtesi. Tècnic especialista audioprotètic. Tècnic en elaboració de motlles i protectors auditius. Tècnic en medició de nivell sonor. Audiometrista.

Sanitat grau superior

Dietètica

Dietista, tècnic en dietètica i nutrició, responsable d’alimentació a empreses de càtering, tècnic en higiene dels aliments, consultor en alimentació, educador sanitari.

Sanitat grau superior

Documentació sanitària

Tècnic en documentació sanitària, tècnic en codificació, unitats de documentació clínica, arxiu de històries clíniques, avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària.

Sanitat grau superior

Higiene bucodental

Higienista dental. Higienista bucodental. Tècnic especialista en higiene bucodental. Educador sanitari.

69


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Sanitat grau superior

Imatge per al diagnòstic

Tècnic en imatge per al diagnòstic. Tècnic en protecció radiològica. Tècnic en radiologia d’investigació i experimentació. Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Sanitat grau superior

Laboratori de diagnòstic clínic

Tècnic en laboratori de diagnòstic clínic. Tècnic en laboratori d’investigació i experimentació. Tècnic en laboratori de toxicologia. Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

Sanitat grau superior

Ortoprotètica

Tècnic ortopèdic. Tècnic ortoprotètic. Representant/visitador mèdic d’ortopèdia. Organització de la fabricació d’ortesis, pròtesi i ortopròtesi.

Sanitat grau superior

Pròtesis dentals

Tècnic protètic dental, tècnic de pròtesis, fixes, tècnic de pròtesis amovibles, tècnic d’ortodòncia.

Servicis Socioculturals i a la Comunitat grau superior

Animació sociocultural

Coordinador de programes d’intervenció específics (per edat o sectors d’intervenció). Animador de equips especialitzats (ludoteques, centres culturals i cívics, albergs i campaments, etc.). Animador comunitari. Animador/monitor cultural. Animador/monitor de temps lliure. Animador hospitalari.

Servicis Socioculturals i a la Comunitat grau superior

Educació infantil

Educador infantil. Animador infantil

Servicis Socioculturals i a la Comunitat grau superior

Integració social

Tècnic de programes d’ajuda a domicili. Tècnic de programes de prevenció i inserció social. Tècnics d’inserció ocupacional. Educador d’equipaments residencials de diversos tipus. Educadors de discapacitats (físics, psíquics i sensorials). Treballador familiar. Tècnic de mobilitat bàsica.

Servicis Socioculturals i a la Comunitat grau superior

Interpretació de la llengua de signes

Intèrpret de Llengua de Signes Espanyola i/o de la Comunitat Autònoma. Intèrpret de S.S.I.. Guia-intèrpret de persones sordcegues.

70


Família

Cicle formatiu

Ocupació que s’hi pot desenvolupar

Tèxtil, Confecció i Pell grau superior

Patronatge i moda

Dissenyador tècnic de patronatge con CAD/CAM. Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM. Tècnic de desenvolupament de productes de confecció (I+D+I). Tècnic en desenvolupament del producte. Encarregat d’oficina tècnica. Modelista patronista de pelleteria. Modelista patronista de peces de vestir. Modelista patronista-escalador de barrets i gorres. Patronista-escalador de peces de vestir. Tècnic en confecció industrial. Tècnic en fabricació d’articles de pell i cuiro. Tècnic en control de qualitat de confecció. Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuiro. Tècnic d’organització. Cap de fabricació. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d’equip.

Tèxtil, Confecció i Pell grau superior

Procés d’ennobliment tèxtil

Encarregat de secció en preparació i blanqueig. Encarregat de secció en tintura. Instal·lacions de preparació de dissolucions i pastes. Encarregat de secció en aprests i acabats. Encarregat de secció en estampació. Mostres d’estampació. Control de qualitat tèxtil.

Mòdulo N III grau superior

Processos tèxtils de filatura i teixidoria de calada

Encarregat de secció en preparació de filatura. Encarregat de secció en filatura. Encarregat de secció en acabat de filats. Encarregat de secció en preparació de fil per a tissatge. Encarregat de secció en fabricació de teles no teixides. Encarregat de secció en tissatge de telers de calada. Planificació i llançament de productes tèxtils. Programació i supervisió de l’ajust en màquines de teixir (contramestre). Control de qualitat tèxtil.

71


CENTRES AMB CICLES FORMATIUS Localitat

Centre / Cicles Mitjà i Superior

Telèfon

ALBATERA

IES Antonio Berna C. G. M. de Gestió Administrativa C. G. S. Administració i Finances

965 486 229

ALACANT

Academia Cots C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Explotació Sistemes Informàtics C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria

965 208 608

ALACANT

C. Polivalente Coc.i Educat. C. G. S. Interpretació de Llengua de Signes

637 124 318

ALACANT

CFP Cruz Roja Española C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia C. G. S. Laboratori de Diagnòstic Clínic

965 918 645

ALACANT

CFP Esc. Int. Nuevas Tecnologías C. G. M. Sistemes Microinformàtics i Xarxes

965 210 301

ALACANT

CFP Galera C. G. M. Perruqueria C. G. M. Estètica Personal Decorativa

965 132 867

ALACANT

CFP Geronimo Bravo Molina SL I C. G. M. Perruqueria

965 24 30 05

ALACANT

CFP Geronivo Bravo Molina SL II C. G. M. Perruqueria C. G. M. Estètica Personal Decorativa

965 132 281

ALACANT

CFP Fundesem C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting

965 26 68 00

ALACANT

CFP Grupo 2000 C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Secretariat C. G. S. Admin. Sist. Informàtics en Xarxa C. G. S. Desenvol. de Aplic. Multiplataforma

965 986 462

ALACANT

CFP Grupo Galera Ac. Estética Int. C. G. M. Estètica Personal Decorativa

72


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ALACANT

IES Antonio Cavanilles C. G. M. Mecanitzat C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Ins. de Telecomunicacions C. G. M. Ins. i Mantenim. Electromecànic C. G. S. Prog. de la Produc. en Mecanitzats C. G. S. Sist. Electrònics i Automàtics C. G. S. Sist. Regulació Cont. Automàtics C. G. S. Desenvol. Productes Electrònics C. G. S. Sist. Telecomunicació i Informàtics C. G. M. Manteniment d’Equip Industrial C. G. M. Prevenció de Riscos Professionals

965 282 333

ALACANT

IES Doctor Balmis C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Sistemes Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Comerç Internacional C. G. S. Gestió Internacional i Màrqueting C. G. S. Admin. de Sistemes Informàtics C. G. S. Desenvol. de Aplic. Multiplataforma

965 244 125

ALACANT

IES El Pla C. G. M. Caracterització C. G. M. Estètica Personal Decorativa C. G. M. Perruqueria C. G. S. Assessoría d’Imatge Personal C. G. S. Estètica

965 244 125

ALACANT

IES Figueras Pacheco C. G. M. Comerç C. G. M. Atenció Soci-Sanitària C. G. S. Integració Social C. G. S. Animació Soci-Cultural C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Servei al Consumidor

965 283 344

ALACANT

IES Gran Vía C. G. M. Acabats en Construcció C. G. M. Mont. i Mant. Inst. Fred, Climat., Calor C. G. S. Desenvol. de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques C. G. S. en Projectes d’Edificació C. G. S. Realització i Planes d’Obres C. G. S. Mantenim. Inst. Tèrmiques i Fluids

965 258 915

73


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ALACANT

IES Leonardo Da Vinci C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Carrosseria C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Automoció C. G. S. Anatomia, Patologia i Citologia C. G. S. Higiene Bucodental C. G. S. Laboratori de Diagnòstic Clínic

965 182 480

ALACANT

IES Mare Nostrum C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Sistemes Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Secretariat C. G. S. Admin. Sist. Informàtics en Xarxa C. G. S. Desenvol. de Aplic. Multiplataforma

965 110 415

ALACANT

IES Miguel Hernández 965 924 328 C. G. S. Agènc. Viatge i Gestió d’Esdeveniments C. G. S. Gestió d’Allotjaments Turístics C. G. S. Guia, Info. i Assistències Turística C. G. S. Serveis de Restauració

ALACANT

IES Virgen del Remedio C. G. M. Panificació, Rebosteria i Confiteria C. G. M. Laboratori C. G. S. Anàlisi i Control de Qualitat C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. S. Processos i Qualitat Ind. Alimentària C. G. S. Química Ambiental C. G. S. Biblioteconomia, Arxivística i Documentació

965 182 550

ALACANT

IP Marítimo Pesquero del Mediterráneo C. G. M. Busseig de Mitja Profunditat C. G. M. Operació, Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions del Buc C. G. M. Pesca i Transport Marítim C. G. S. Navegació, Pesca i Trans. Marítim C. G. S. Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Buc

965 227 240

ALCOI

IES Andreu Sempere C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Animació Sociocultural

965 338 157

74


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ALCOI

Escola d’Art i Superior de Disseny C. G. S. Disseny d’Interiors C. G. S. d’Estilisme d’Indumentària C. G. S. Proj. y Direc. Obres de Decoració C. G. S. de Ilustració C. G. S. de Gràfica Publicitària C. G. M. de Art Tèxtil C. G. M. de Artfinalista de Disseny Gràfic

966 521 103

ALCOI

IES Cotes Baixes C. G. M. Comerç C. G. M. Ins. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Mecanitzat C. G. M. Electromec. Vehicles Automóbils C. G. S. Comerç Internacional C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting C. G. S. Sist. Regulació i Cont. Automàtics C. G. S. Disseny en Fabricació Mecànica

965 523 161

ALCOI

IES P. Eduardo Vitoria C. G. M. Laboratori C. G. S. Anàlisi i Control de Qualitat

965 540 455

ALCOI

IFPS Batoi C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Estètica Personal Decorativa C. G. M. Perruquería C. G. M. Explotació Sistemes Informàtics C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Atenció Sociosanitària C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Secretariat C. G. S. Administració Sist. Informàtics C. G. S. Desenvol. Aplic. Multiplataforma C. G. S. Imatge per al Diagnòstic C. G. S. Salut Ambiental C. G. M. Cuina i Gastronomia C. G. M. Serveis de Restauració

965 331 686

ALCOI

Salesians Joan XXIII C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils

965 332 640

ALCOI

San Roque C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Sistemes Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Administració i Finances

965 331 560

ALCOI

San Vicente de Paul C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia

965 331 878

75


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ALMORADÍ

IES Antonio Sequeros C. G. M. Explot. Sist. Microinformàt. i Xarxes C. G. S. Admin. de Sist. Informàtics en Xarxa

965 700 962

ALMORADÍ

IES Azud de Alfeitami C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Inst. Elèctricas i Automàtiques C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Sist. Regulació i Control Automàt.

965 701 339

ALTEA

IES Bellaguarda C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting C. G. S. en Projectes d’Edificació

965 840 754

ASPE

IES Núm. 2 C. G. M. Explot. Sist. Microinformàt. i Xarxes C. G. S. Admin. de Sist. Informàtics en Xarxa

965 493 970

BANYERES

Fundación Ribera C. G. M. Gestió Administrativa

965 566 565

BANYERES

IES Profesor Manuel Broseta C. G. M. Inst. Elèctricas i Automàticas

966 567 828

BENIDORM

CFP Arce Galera C. G. M. Estètica Personal i Decorativa C. G. M. Perruquería

965 869 072

BENIDORM

CFP Lasvi C. G. M. Estètica Pesonal i Decorativa C. G. M. Perruquería

965 859 616

BENIDORM

IES Beatriu Fajardo de Mendoza C. G. M. Mont. i Mant. Inst. Fred, Climat., Calor C. G. S. Mant. Inst. Tèrmiques i Fluids C. G. S. Manteniment i Muntatge d’Instalació d’Edifici i Procés C. G. S. Prevenció de Riscos Professionals

966 811 025

BENIDORM

IES Bernat de Sarrià C. G. M. Estètica Personal i Decorativa C. G. M. Perruquería C. G. S. Assessoría d’Imatge Personal

966 802 603

BENIDORM

IES L’Almadrava C. G. M. Comerç C. G. M. Farmàcia i Parafàrmacia C. G. M. Cura Auxiliar d’Infermeria C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Laboratori de Diagnòstic Clínic C. G. S. Salut Ambiental

965 860 906

de Mariola de Mariola

76


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

BENIDORM

IES Mediterrània C. G. M. Cuina i Gastronomia C. G. M. Serveis de Restauració C. G. S. Gestió d’Allotjament Turístic C. G. S. Guia Inform. i Assistència Turística

965 858 257

BENIDORM

IES Pere Maria Orts i Bosch C. G. S. Admin. de Sist. Informàtics en Xarxa C. G. S. Desenvol. de Aplic. Multiplataforma

965 852 047

BENIDORM

Lope de Vega C. G. M. Conducció d’Activ. Físic-Esportives en el Mitjà Natural C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Animació Activ. Físiques Esportives

965 854 150

BENISSA

IES Josep Iborra C. G. M. Comerç

965 730 007

CALLOSA

IES Santiago Grisolía C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Cura Auxiliars d’Infermería C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Dietètica

965 756 136

IES C. G. M. Treballs Forestals i Conservació del Mitjà Natural

965 880 855

CALP

IES Ifach C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Secretariat

965 834 160

COCENTAINA

IES Padre Arques C. G. M. Mont. i Mant. Inst. Fred, Climat., Calor C. G. S. Manteniment d’Equip Industrial

965 590 112

de Segura

CALLOSA d’En Sarrià

CREVILLENT IES Canónigo Manchón

965 401 449

CREVILLENT IES Macià Abela

965 402 351

C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Explotació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Prevenció de Riscos Professionals C. G. S. Manteniment d’Equip Industrial C. G. M. Explotació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Desenvol. d’Aplic. Multiplataforma

77


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

DÉNIA

CFP Peluquería Impakto C. G. M. Perruqueria

965 788 102

DÉNIA

IES Historiador Chabàs C. G. M. Conducc. de Act. Físic- Esportives en el Mitjà Natural C. G. S. Animació Act. Físiques i Esportives

965 781 286

DÉNIA

IES María Ibars C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Inst. Elèctriques i Automecànicas C. G. M. Cuina C. G. M. Serveis de Restaurant i Bar C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Secretariat C. G. S. Guia, Info. i Assistències Turístiques

965 780 489

ELDA

Academia de Peluquería Pelos C. G. M. Perruqueria C. G. S. Assesoría de Imatge Personal

965 38 21 20

ELDA

IES La Melva C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Dietètica

965 38 24 08

ELDA

IES La Torreta C. G. M. Calçat i Marroquineria C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. S. Patronatge i Moda C. G. S. Sist. de Telecomunic. i Informàtics

965 388 549

ELDA

IES Valle de Elda C. G. M. Comerç C. G. M. Atenció Socisanitària C. G. M. Comerç Internacional C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Animació Soci-Cultural

966 982 323

ELX

Academia Ripollés C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç

965 451 218

ELX

CFP Europa C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia

965 454 650

78


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ELX

CFP Inespa C. G. M. Estètica Personal Decorativa C. G. M. Perruquería

965 460 182

ELX

CFP Lope de Vega C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia

965 445 352

ELX

IES Carrús C. G. M. Impressió en Arts Gràfiques C. G. M. Preimpressió en Arts Gràfiques C. G. S. Produc. en Indust. d’Arts Gràfiques

965 463 508

ELX

IES Cayetano Sempere C. G. M. Inst. i Mant. Electromecànica de Maquinària i Conducció de Línies C. G. S. Prevenció de Riscos Laborals C. G. S. Manteniment d’Equip Industrial

965 420 267

ELX

IES La Torreta C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Estètica Personal Decorativa C. G. M. Perruqueria C. G. M. Carrosseria C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermería C. G. S. Sist. Telecomunicació e Informàtics C. G. S. Assessoria de Imatge Personal C. G. S. Automoció C. G. S. Documentació Sanitària C. G. S. Laboratori de Diagnòstic Clínic

965 455 940

ELX

IES Misteri d’Elx C. G. S. en Projectes d’Edificació

965 450 333

ELX

IES Montserrat Roig C. G. M. Conducci. de Act. Físic-Esportives en el Mitjà Natutal C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia C. G. S. Animació Act. Físiques i Esportives

965 439 048

79


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ELX

IES Severo Ochoa C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Aplicació Sist. Microinformàtics C. G. M. Administració i Finances C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting C. G. S. Servei al Consumidor C. G. S. Admin. Sist. Informàtics en Xarxa C. G. S. Desenvol. Aplic. Multiplataforma

966 66 06 44

ELX

IES Sixto Marco C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Calçat i Marroquineria C. G. S. Administració i Finances C. G. S. en Sist. Electrònics i Automàtics C. G. S. Patronatge i Moda

965 459 043

ELX

IES Tirant Lo Blanc 966 666 375 C. G. S. Agènc. Viatge i Gestió d’Esdeveniments C. G. S. Guia Inform. i Assistència Turística

ELX

IES Victoria Kent C. G. M. Atenció Soci-Sanitària C. G. M. Comerç C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Animació Soci-Cultural C. G. S. Integració Social C. G. S. Interpretació de Llengua de Signes C. G. S. Gestió del Transport

965 426 392

ELX

Nuestra Señora del Carmen C. G. S. Pròtesis Dentals

966 631 355

ELX

San José Artesano C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Inst. Elèctriques i Automecàniques C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Mecanitzat C. G. M. Carrosseria C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils

966 633 289

ELX

San José de Calasanz C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Prevenció de Riscos Laborals

965 44 98 36

80


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

del Segura

GUARDAMAR IES Les Dunes

C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Gestió de Allotjaments Turístics

965 729 836

IBI

IES La Foia C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Planta Química C. G. S. Administració i Finances C. G. M. Mecanitzat C. G. S. Prog. de la Producc. en Mecanitzats

965 552 785

IBI

IES Nou Derramador C. G. M. Laboratori C. G. S. Laboratori de Diagnòstic Clínic

965 550 834

JACARILLA

E. F. Agraria el Campico C. G. M. Explotacions Agrícoles Intensives C. G. M. Jardineria i Floristeria C. G. S. Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics

965 350 485

MONÒVER

IES Enric Valor C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Administració i Finances

965 473 083

MURO

IES Serra Mariola C. G. M. Confecció Tèxtil C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Turisme

965 532 231

d’Alcoi

MUTXAMEL C. E. B. A. T. C. G. M. Comerç C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia C. G. S. Anatomia Patològica i Citologia C. G. S. Ortoprotèsica C. G. S. Educació Infantil

965 955 454

MUTXAMEL IES Mutxamel C. G. M. Explotació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

965 951 055

NOVELDA

IES Vinalopó C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Carrosseria C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Secretariat C. G. S. Automoció

965 602 126

NOVELDA

IES La Mola C. G. M. Comerç C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting

965 600 982

81


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ONDARA

IES Xèbic C. G. M. Mont. y Mant. Inst. Fred, Climat., Calor C. G. S. Manteniment i Muntatge de Instal·lacions d’Edificis i Procés C. G. S. Educació Infantil

966 476 901

ONIL

IES La Creueta C. G. M. Conducc. Act. Físic - Esportives en el Mitjà Natural C. G. S. Comerç Internacional C. G. S. Gestió del Transport

965 565 495

ORIHUELA

CFP Centro de Formación C. G. S. Estètica

966 743 460

ORIHUELA

IES El Palmeral C. G. M. Explotacions Agrícoles Intensives C. G. M. Realització de Planes d’Obra C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Carrosseria C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils C. G. S. en Projectes d’Edificació C. G. S. Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics C. G. S. Desenvol. Productes Electrònics C. G. S. en Sist. Electrònics i Automàtics C. G. S. Automoció C. G. S. Prevenció Riscos Professionals

965 300 411

ORIHUELA

IES Gabriel Miró C. G. M. Atenció Socisanitària C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Animació Soci-Cultural

965 301 397

ORIHUELA

IES Las Espeñetas C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Explotació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Comerç Internacional C. G. S. Admin. de Sist. Informàtics en Xarxa

966 743 517

ORIHUELA

Jesús - María C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. M. Farmàcia i Parafarmàcia

965 30 04 42

82


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

ORIHUELA

San José Obrero C. G. M. Perruqueria C. G. M. Fusteria i Moble C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils

965 300 418

PEGO

IES Enric Valor C. G. M. Explotació de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

965 570 813

PETRER

IES La Canal 966 951 996 C. G. M. Inst. i Mant. Electromec. Maquinària i Conducció de Línies C. G. M. Munt. i Mant. Inst. Fred, Climat., Calor C. G. S. Desenvol. de Projectes de Inst. de Fluids, Tèrmics i de Manutenció C. G. S. Manteniment d’Equip Industrial

PETRER

IES Poeta Paco Mollà C. G. M. Sistemes Microinformàtics en Xarxa C. G. S. Admin. de Sist. Informàtics en Xarxa C. G. S. Desenvol. de Aplic. Multiplataforma

966 955 028

PILAR

IES Thiar C. G. M. Sistemes Microinformàtics en Xarxa

965 35 21 78

PINÓS (EL)

IES J. Marhuenda Prats C. G. M. Gestió Administrativa

966 970 321

ROJALES

IES La Encantà C. G. M. Perruqueria C. G. M. Estètica Personal i Decorativa C. G. S. Estètica

966 713 365

de la Horadada

SANT JOAN IES Luis García Berlanga C. G. M. Laboratori de Imatge C. G. S. Imatge C. G. S. Realitz. Audiovisuals i Espectacles C. G. S. So

d’Alacant

965 654 736

SANTA POLA

IES Cap de L’Aljub C. G. M. Cuina i Gastronomia C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Serveis en Restauració C. G. S. Administració i Finances C. G. S. en Restauració

965 413 174

SANTA POLA

IES Santa Pola C. G. M. Comerç C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting

965 412 900

83


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

Telèfon

SANT VICENT IES Canastell

965 667 161

SANT VICENT IES Gaia

965 661 676

SANT VICENT IES Haygón

965 67 28 75

SANT VICENT IES San Vicente

965 660 900

del Raspeig

del Raspeig del Raspeig

del Raspeig

C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Electromecànica de Vehicles C. G. M. Inst. i Mant. Electromecànica de Màquines i Conducció de Línies C. G. M. Munt. i Mant. Inst. Fred, Climat., Calor C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. S. en Sist. Electrònics i Automàtics C. G. S. Automoció C. G. S. Mant. de Inst. Tèrmiques i Fluids C. G. S. Salut Ambiental C. G. S. Prevenció de Riscos Professionals

C. G. M. Comerç

C. G. M. Conducció d’Activitats Físic - Esportives en el Mitjà Natural C. G. S. Animació Act. Físiques i Esportives

C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Sist. Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Admin. de Sist. Informàtics en Xarxa C. G. S. Desenvol. de Aplic. Informàtiques

del Raspeig

SANT VICENT Santa Faz

C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Estètica Personal Decorativa C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria

965 660 140

SAX

CFP División Formación, S.L. C. G. M. Gestió Administrativa C. G. S. Gestió Comercial i Màrqueting

966 967 593

SAX

IES C. G. M. Acabats de Construcció C. G. M. Realització de Planes d’Obra

966 968 118

TEULADA

CFP Hemeroscopea C. G. M. Gestió Administrativa

965 74 12 12

TORREVIEJA IES Las Lagunas

C. G. M. Inst. Elèctriques i Automàtiques C. G. M. Electromec. Vehicles Automòbils C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. S. en Sist. Electrònics i Automàtics C. G. S. Laboratori de Diagnòstic Clínic

84

965 710 538


Localitat

Centre / Cicle Mitjà i Superior

TORREVIEJA IES Mare Nostrum

Telèfon 966 707 898

C. G. M. Conducc. de Act. Físic - Esportives en el Mitjà Natural C. G. S. Animació Act. Físiques i Esportives C. G. S. Agen. Viatge i Gestió Esdeveniments C. G. S. Info. i Comercialització Turístiques TORREVIEJA IES Núm. 1

966 922 299

C. G. M. Comerç C. G. S. Servei al Consumidor VILA JOIOSA IES La Malladeta C. G. M. Atenció Socisanitària C. G. S. Educació Infantil C. G. S. Animació Socicultural

965 890 650

VILA JOIOSA IES Marcos Zaragoza C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Inst. Elèctrica i Automecàniques C. G. M. Equips Electrònics de Consum C. G. M. Sist. Microinformàtics i Xarxes C. G. S. Secretariat C. G. S. Desenvol. de Produc. Electrònics C. G. S. en Sist. Electrònics i Automàtics C. G. S. Admin. Sist. Informàtics en Xarxa

965 891 604

VILLENA

CFP Vicente Milla C. G. M. Comerç

965 808 434

VILLENA

IES A. Navarro Santafé C. G. S. Administració i Finances C. G. S. en Sist. Electrònics i Automàtics

965 802 471

XÀBIA

IES Núm. 1 C. G. M. Gestió Administrativa C. G. M. Comerç C. G. M. Cures Auxiliars d’Infermeria C. G. S. Administració i Finances C. G. S. Ag. Viatges i Gestió Esdeveniments C. G. S. Anatomia Patològica i Citologia

965 792 720

(La)

(La)

* NOTA: ELS NOMS DELS CICLES FORMATIUS PODEN CANVIAR DE NOM SEGONS EL PLA BOLONYA

85


RELACIÓ DE CICLES FORMATIUS AMB UNIVERSITAT


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Activitats Agràries

Gestió d’empreses agropecuàrias

G. Ciències Empresarials G. E. Agrícola (totes les especialitats) G. E. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. en Topografia G. E. T. Forestal (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les esp.) G. en Biotecnologia G. en Veterinària

Activitats Agràries

Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics

G. Ciències Empresarials G. E. T. Agrícola (totes las esp.) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G . E. T. en Topografia G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. en Biotecnologia G. en Ciències Ambientals

Activitats Físiques i Esportives

Animació de activitats físiques i esportives

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Nutrició Humana i Dietètica G. Podologia G. Relacions Laborals G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. Turisme G. Ciències de la Act. Física i l’Esport G. en Medicina G. en Magisteri (totes les especialitats)

Actvitats MarítimPesqueres

Navegació, pesca i transport marítim

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima

Actividades MarítimoPesqueras

Producció Aqüícola

G. Màquinas Navals G. Navegació Marítima G. Ràdioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola Especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Biologia G. en Ciències del Mar

Activitats MarítimPesqueres

Supervisió i control de maquinària marina i instal·lacions del buc

G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les esp.) G. E. T. Naval (totes les especialitats)

87


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Administració

Administració i Finances

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Estadística G. Relacions Laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. en Informàtica G. en Administració i Dir. d’Empreses G. en Dret G. en Economia G. Magisteri (totes les especialitats)

Administració

Secretariat

G. Biblioteconomía i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Estadística G. Relacions Laborals y Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. en Informàtica G. en Administració Dir. d’Empreses G. en Filologia G. Magisteri (totes les especialitats)

Arts Gràfiques

Disseny i producció editorial

G. Ciències Empresarials G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica de Sistemes G. E. T. Forestal esp. Indústries Forestals G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Arts Gràfiques

Producció en indústries d’arts gràfiques

G. E. T. en Informàtica de Sistemes G. E. T. Forestal esp. Indústries Forestals G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Comerç i Màrqueting

Comerç Internacional

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Estadística G. Gestió i Administració Pública G. Relacions Laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E . T. en Informàtica (totes les esp.) G. en Administració i Dir. d’Empreses G. en Dret G. en Economia G. Magisteri (totes les especialitats)

88


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Comerç i Màrqueting

Gestió comercial i màrqueting

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Estadística G. Gestió i Administració Pública G. Relacions Laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. en Administració i Dir. d’Empreses G. en Dret G. en Economia G. Magisteri (totes les especialitats)

Comerç i Màrqueting

Gestió del transport

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Estadística G. Gestió i Administració Pública G. Relacions laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. en Administració i Dir. d’Empreses G. en Dret G. en Economia G. Magisteri (totes les especialitats)

Comerç i Màrqueting

Servicis al consumidor

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Estadística G. Gestió i Administració Pública G. Relacions laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. en Administració i Dir. d’Empreses G. en Dret G. en Economia G. Magisteri (totes les especialitats)

Comunicació Imatge i So

Imatge

G. Òptica i Optometria G. Turisme G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les esp.) G. en Belles Arts G. en Comunicació Audiovisual G. en Periodisme G. en Publicitat i Relacions Públiques

89


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Comunicació Imatge i So

Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles

G. Ciències Empresarials G. Òptica i Optometria G. Turisme G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. en Comunicació Audiovisual G. en Belles Arts G. en Periodisme G. en Publicitat i Relacions Públiques

Comunicació Imatge i So

Realització d’audiovisuals i espectacles

G. Òptica i Optometria G. Turisme G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. en Comunicació Audiovisual G. en Física G. en Periodisme G. en Publicitat i Relacions Públiques

Comunicació Imatge i So

So

G. Òptica i Optometria G. Turisme G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. en Comunicació Audiovisual G. en Física G. en Periodisme G. en Publicitat i Relacions Públiques

Edificació i Obra Civil

Desenvolupament de projectes urbanìstics i operacions topogràfiques

Arquitecte Tècnic G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Agrícola Especialitat en Explotacions Agropecuàries G. E. T. Agrícola Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria G. E. T. Agrícola Especialitat en Mecanització i Construcció Rurals G. E. T. de Mines (totes les esp.) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Topografia G. E. T. Forestal Esp. Ind. Forestals G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. Arquitecte

Edificació i Obra Civil

Desenvolupament i aplicacions de projectes de construcció

Arquitecte Tècnic G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Agrícola Especialitat en Mecanització i Construcció Rurals G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Pùbliques (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Topografia G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. Arquitecte

90


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Edificació i Obra Civil

Realització i plans d’obra de projectes de construcció

Arquitecte Tècnic G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Agrícola Especialitat en Explotacions Agropecuàries G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Topografia G. E. T. Industrial (totes les esp.) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. Arquitecte

Electricitat i Electrònica

Desenvolupament de productes electrònics

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.)

Electricitat i Electrònica

Instal·lacions Electròniques

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les esp.) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.)

Electricitat i Electrònica

Sistemes de regulació i control automàtic

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutico (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obras Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Dissenyo Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.)

91


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Electricitat i Electrònica

Sistemes de telecomunicació i informàtics

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G.E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obras Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.)

Fabricació Mecànica

Construccions metàl·liques

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Ràdioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G.E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats)

Fabricació Mecànica

Desenvolupament de projectes mecànics

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats)

Fabricació Mecànica

Òptica de protètica ocular

G. Òptica i Optometria G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial

92


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Fabricació Mecànica

Producció per foneria i pulverimetal-lúrgia

Arquitecto Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Ràdioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les esp.) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats)

Fabricació Mecànica

Producció en Mecanitzat

Arquitecte Tècnic G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Òptica i Optometria G. Ràdioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats)

Hosteleria i Turisme

Agències de viatges

G. Ciències Empresarials G. Turisme G. en Filologia (totes les especialitats) G. en Geografia G. en Història de l’Art G. Magisteri (totes les especialitats)

Hosteleria i Turisme

Gestió en allotjaments turístics

G. Cièncias Empresarials G. Turisme G. en Filologia (totes les especialitats)

Hosteleria i Turisme

Animació turística

G. Ciències Empresarials G. Turisme G. en Filologia (totes les especialitats) G. Magisteri (totes les especialitats)

Hosteleria i Turisme

Informació i comercialització turístiques

G. Ciències Empresarials G. Turisme G. en Filologia (totes les especialitats) G. en Geografia G. en Historia de l’Art G. Magisteri (totes les especialitats)

93


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Hosteleria i Turisme

Restauració

G. Ciències Empresarials G. Nutrició Humana i Dietètica G. Turisme G. en Filologia (totes les especialitats)

Imatge Personal

Assessoria d’imatge personal

G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Imatge Personal

Estètica

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Indústries Alimentèries

Indústria alimentària

G. Nutrició Humana i Dietètica G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T Industrial (totes les especialitats) G. en Biotecnologia G. en Veterinària

Informàtica

Administració de sistemes informàtics en xarxa

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Gestió i Administració Pública G. Relaciones Laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. Informàtica (totes les esp.) G. E. en Informàtica G. en Física G. en Matemàtiques G. Magisteri (totes les especialitats)

94


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Informàtica

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques

G. Biblioteconomia i Documentació G. Ciències Empresarials G. Educació Social G. Gestió i Administració Pública G. Relacions Laborals i Rec. Humans G. Treball Social G. Turisme G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. Informàtica (totes les especialitats) G. E. en Informàtica G. en Física G. en Matemàtiques G. Magisteri (totes les especialitats)

Fusta i Moble

Desenvolupament de productes en fusteria i moble

Arquitecte Tècnic G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Fusta i Moble

Producció de Fusta i Moble

Arquitecte Tècnic G. E. T. Agrícola (totes les especialidades) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Manteniment de Vehicles Autopropulsats

Automoció

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Física

Manteniment de Vehicles Autopropulsats

Manteniment aeromecànic

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Física

95


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Manteniment de Vehicles Autopropulsats

Manteniment d’aviònica

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T. Telecomunicació (totes les esp.) G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Física

Manteniment i Servicis a la Producció

Manteniment d’instalacions tèrmiques i fluids

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Física

Manteniment i Servicis a la Producció

Manteniment d’equip industrial

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Forestal esp. en Ind. Forestals G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Física

Manteniment i Servicis a la Producció

Mantenimient i muntatge d’instal·lacions d’edifici i processament

G. Màquines Navals G. Navegació Marítima G. Radioelectrònica Naval G. E. T. Aeronàutico (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Forestal esp. en Ind. Forestals G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Naval (totes les especialitats) G. en Física

96


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Manteniment i Servicis a la Producció

Prevenció de Riscos Professionals

G. E. T. Mines (totes les especialitats) G. E. T. d’Obres Públiques (totes les esp.) G. E. T en Informàtica (totes les esp.) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. Relacions Laborals G. en Dret

Química

Anàlisi i Control

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. Químic G. en Farmàcia G. Químic G. en Biotecnologia

Química

Fabricació de productes farmacèutics i afins

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Terapia Ocupacional G. E. T. Aeronàutic (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. Químic G. en Farmàcia G. Químic G. en Biotecnologia

Química

Indústries de processament de pasta i paper

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. E. T. Aeronàutico (totes les esp.) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. Químic G. en Farmàcia G. Químic

97


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Química

Industrias de procés químic

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Terapia Ocupacional G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. Químic G. en Farmàcia G. Químic

Química

Plàstics i Cautxú

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. Químic G. en Farmàcia G. Químic

Química

Química ambiental

G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. E. T. Aeronàutic (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats) G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats) G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. en Ciències Ambientals G. en Farmàcia G. Químic

Sanitat

Anatomia Patològica i Citologia

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Biologia G. en Biotecnologia G. en Farmàcia G. en Medicina G. Magisteri (totes les especialitas)

98


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Sanitat

Audioprotètic

G. Infermeria G. Logopèdia G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. en Farmàcia G. en Medicina

Sanitat

Dietètica

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Nutrició Humana i Dietètica G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Biologia G. en Biotecnologia G. en Farmàcia G. en Medicina G. en Magisteri (totes les especialitats)

Sanitat

Documentació sanitària

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Biologia G. en Biotecnologia G. en Documentació G. en Farmàcia G. en Medicina G. en Magisteri (totes les especialitats) G. Biblioteconomia i Documentació

Sanitat

Higiene bucodental

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Farmàcia G. en Medicina G. en Odontologia G. en Magisteri (totes les especialitats)

99


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Sanitat

Imatge per al diagnòstic

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Física G. en Farmàcia G. en Medicina G. Magisteri (totes les especialitats)

Sanitat

Laboratori de diagnòstic clínic

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Biologia G. en Biotecnologia G. en Farmàcia G. en Medicina G. Magisteri (totes les especialitats)

Sanitat

Ortoprotètica

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. en Farmàcia G. en Medicina G. Magisteri (totes les especialitats)

Sanitat

Pròtesis dentals

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Farmàcia G. en Medicina G. en Odontologia G. Magisteri (totes les especialitats)

100


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Sanitat

Ràdioteràpia

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Biologia G. en Biotecnologia G. en Farmàcia G. en Medicina G. en Magisteri (totes les especialitats) G. en Física G. en Química

Sanitat

Salut ambiental

G. Educació Social G. Infermeria G. Fisioteràpia G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. en Biologia G. en Biotecnologia G. en Farmàcia G. en Medicina G. en Magisteri (totes les especialitats) G. en Química G. E. T. Agrícola G. E. T. de Mines (totes les especialitats) G. E. de Monts G. en Ciències Ambientals G. en Cièncias del Mar

Servicis Socioculturals i a la Comunitat

Animació sociocultural

G. Biblioteconomia i Documentació G. Educació Social G. Infermeria G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. Turisme G. en Pedagogia G. en Psicologia G. en Sociologia G. Magisteri (totes les especialitats)

101


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Servicis Socioculturals i a la Comunitat

Educació infantil

G. Educació Social G. Infermeria G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. Turism G. en Pedagogia G. en Psicologia G. en Sociologia G. Magisteri (totes les especialitats)

Servicis Socioculturals i a la Comunitat

Integració social

G. Educació Social G. Infermeria G. Logopèdia G. Podologia G. Teràpia Ocupacional G. Treball Social G. Turisme G. en Pedagogia G. en Psicologia G. en Sociologia G. Magisteri (totes les especialitats)

Servicis Socioculturals i a la Comunitat

Interpretació de la llengua de signes

G. Educació Social G. Infermeria G. Logopèdia G. Podologia G. en Filologia (totes les especialitats) G. Treball Social G. Turisme G. en Pedagogia G. en Psicologia Llicenciat en Sociologia G. Magisteri (totes les especialitats)

Tèxtil, Confecció i Pell

Adobs

G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Agrícola (totes les especialitats)

Tèxtil, Confecció i Pell

Patronatge i moda

G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial

Tèxtil, Confecció i Pell

Processos de confecció industrial

G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. en Disseny Industrial

Tèxtil, Confecció i Pell

Processos d’ennobliment tèxtil

G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. en Forestal esp. Ind. Forestals G. E. T. en Química

102


Família

Cicle formatiu

ESTUDIS UNIVERSITARIS

Tèxtil, Confecció i Pell

Processos tèxtils de filatura i teixidoria de calada

G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T Forestal (totes les especialitats)

Tèxtil, Confecció i Pell

Processos tèxtils de teixidoria de punt

G. E. T. Industrial (totes les especialitats) G. E. T. Forestal (totes les especialitats)

Vidre i Ceràmica

Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics

G. Òptica i Optometria G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

Vidre i Ceràmica

Fabricació i transformació de productes de vidre

G. Óptica i Optometria G. E. T. en Disseny Industrial G. E. T. Industrial (totes les especialitats)

103


BATXILLERATS

El Batxillerat és l’última etapa de l’Educació Secundària. Té caràcter voluntari i la seua duració és de dos cursos, normalment entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en modalitats diferents: diürn, nocturn o a distància.


BATXILLERAT PRIMER CURS Matèries comuns

Castellà: Llengua i Literatura I Valencià: Llengua i Literatura I Llengua Estrangera I: Anglès / Francès / Italià Filosofia Educació Física Societat, Cultura i Religió / Alternativa Tutoria

Assignatures obligatòries (s’escolliran tres assignatures)

OPCIÓ A: HUMANÍSTICA I SOCIOCULTURAL Llatí I Grec I / Matemàtiques aplic. a les Ciències Socials I Història del Món Contemporani OPCIÓ B: CIÈNCIES SOCIALS Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Economia i Organització d’Empreses Història del Món Contemporani OPCIÓ A I B: CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT Matemàtiques I Biologia i Geologia / Dibuix Tècnic Física i Química

Matèries optatives per a totes les modalitats (escollir una)

2º Idioma Estranger (Francès) Informàtica I Psicologia I Valencià: Llengua i Imatge Castellà: Llenguatge i Documentació Fonaments Lèxics de les Ciències i de la Tècnica

107


BATXILLERAT SEGON CURS Matèries comuns

Castellà: Llengua i Literatura II Valencià: Llengua i Literatura II Llengua Estrangera II: Anglès / Francès Història d’Espanya Història de Filosofia i de la Ciència

Assignatures obligatòries (s’escolliran tres assignatures)

OPCIÓ A: HUMANÍSTICA I SOCIOCULTURAL Llatí II Grec II / Geografia Història de l’Art OPCIÓ B: CIÈNCIES SOCIALS Geografia Mat. CCSS II Economia / Història de l’Art OPCIÓ A: CIENTÍFIC TÈCNICA Física Matemàtiques II Dibuix Tècnic / Química OPCIÓ B: CIÈNCIES DE LA SALUT Biologia Química Ciències de la Terra i del Medi Ambient / Física

108


BATXILLERATS SEGON CURS Matèries optatives (l’alumnat sols podrà escollir una optativa)

Modalitat: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Valencià: Literatura Contemporània Castellà: Literatura Contemporània Geografia i Història de la Comunitat Valenciana Sociologia Informàtica per a les Humanitats i les Ciències Socials

Assignatures optatives comuns a les opcions A i B dins de la modalitat

Educació Física II 2n Idioma Estranger II Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes Filosofia de la Ciència Antropologia Introducció al Dret Economia i Organització d’Empreses II Modalitat: CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT Biologia Humana Geologia Tècniques de Laboratori de Física-Químiques Física Aplicada Informàtica per a les Ciències de la Naturalessa i de la Salut Educació Física II 2n Idioma Estranger II (Francès) Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes Filosofia de la Ciència

* NO A TOTS ELS CENTRES S’HI PODEN CURSAR TOTES LES MODALITATS

109


CENTRES AMB BATXILLERATS Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ALBATERA

IES Antonio Serna Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 486 229

ALCOI

Esc. D’Art i Superior de Disseny Arts

966 521 103

ALCOI

IES Andreu Sempere Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 338 157

ALCOI

IES Cotes Baixes Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 523 161

ALCOI

La Salle Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 54 00 10

ALCOI

IES Padre Eduardo Victoria Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 540 455

ALFÀS

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 860 315

ALACANT

Altozano Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 925 666

ALACANT

Calasancio Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 262 510

ALACANT

Don Bosco - Salesianos Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 924 842

ALACANT

IES 8 de Marzo Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 144 507

ALACANT

IES José Antonio Cavanilles Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 282 333

ALACANT

IES Bahía de Babel Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 281 946

del Pi (L’)

110


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ALACANT

IES Cabo La Huerta Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 26 54 22

ALACANT

IES Doctor Balmis Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 244 125

ALACANT

IES El Pla Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 261 182

ALACANT

IES Figueras Pacheco Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 283 344

ALACANT

IES Gran Vía Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 258 915

ALACANT

IES Jaime II Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 248 416

ALACANT

IES Jorge Juan Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 20 35 79

ALACANT

IES Las Lomas Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 181 177

ALACANT

IES Leonardo Da Vinci Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 18 24 80

ALACANT

IES Mare Nostrum Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 110 415

ALACANT

IES Miguel Hernández Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 924 328

ALACANT

IES Playa San Juan Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Arts

965 156 772

111


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ALACANT

IES San Blas Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut

965 120 089

ALACANT

IES Virgen del Remedio Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Arts

965 182 550

ALACANT

Inmaculada Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut

965 268 144

ALACANT

Jesús María Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Tecnologia

965 261 400

ALACANT

Sagrado Corazón HH. Maristas Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Tecnologia

965 13 09 41

ALACANT

Sagrados Corazones Humanitats i Ciències Socials Tecnologia

965 261 728

ALACANT

San Agustín Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Tecnologia

965 156 070

ALACANT

San José de Carolinas Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut

965 252 190

ALTEA

IES Bellaguarda Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Arts

965 840 754

ALTEA

IES Altaia Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Tecnologia

965 844 361

ALMORADÍ

IES Azud de Alfeitamí Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalsa i de la Salut Tecnologia

966 567 828

112


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ASPE

IES La Nia Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 491 878

ASPE

IES Núm. 2 Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 493 970

BANYERES

IES Professor Manuel Broseta Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 567 828

BENEJÚZAR IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 777 270

BENIDORM

IES Bernat de Sarrià Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 802 603

BENIDORM

IES Beatriu Fajardo de Mendoza Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

966 811 025

BENIDORM

IES L’Almadrava Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 860 906

BENIDORM

IES Mediterrània Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 858 257

BENIDORM

IES Pere Maria Orts i Bosch Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Arts

965 852 047

BENIDORM

Lope de Vega Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 854 150

BENISSA

IES Josep Iborra Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 730 007

BIAR

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 810 625

de Mariola

113


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

CALLOSA

IES Santiago Grisolía Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 756 136

CALLOSA

IES Vega Baja Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 312 145

CALLOSA

Almedia Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 881 141

CALLOSA

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 880 855

CALP

IES Ifach Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 834 160

CAMPELLO

IES Clot de l’Illot Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 632 854

CAMPELLO

IES Enric Valor Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 636 455

CASTALLA

IES Castalla Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 560 609

CATRAL

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 723 398

COCENTAINA

IES Padre Arques Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 590 112

COX

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 361 311

CREVILLENT

IES Canónigo Manchón Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 401 449

de Segura

de Segura

d’En Sarrià

d’En Sarrià

(El)

(El)

114


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

CREVILLENT

IES Macià Abela Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 402 351

DÉNIA

IES Historiador Chabàs Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Art

965 781 286

DÉNIA

IES María Ibars Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 780 489

DOLORES

IES San Pascual Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 711 267

ELX

Aitana Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 682 125

ELX

IES Nuestra Señora de la Asunción Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 455 070

ELX

IES Carrús Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Arts

965 463 508

ELX

IES Cayetano Sempere Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 420 267

ELX

IES Misteri d’Elx Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 450 333

ELX

IES La Torreta Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 455 940

ELX

IES Montserrat Roig Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 439 048

115


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ELX

IES Joanot Martorell Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 431 716

ELX

IES Nit de L’Alba Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 434 137

ELX

IES Núm. 15 Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 455 233

ELX

IES Pedro Ibarra Ruiz Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 459 100

ELX

IES Severo Ochoa Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 660 644

ELX

IES Sixto Marco Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 459 043

ELX

IES Tirant Lo Blanc Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 660 375

ELX

IES Torrellano Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 683 306

ELX

IES Victoria Kent Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 426 392

ELX

Newton College Secundaria Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 451 428

ELX

Nª Señora del Carmen Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 631 355

ELX

San José Artesano Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

966 633 289

ELX

Santa María Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 452 500

116


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ELDA

IES La Melva Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 382 408

ELDA

IES La Torreta Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 388 549

ELDA

IES Monastil Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 385 647

ELDA

IES Valle de Elda Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 982 323

ELDA

Sagrada Familia Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 381 242

GUARDAMAR IES Les Dunes

965 729 836

del Segura

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

IBI

IES Fray Ignacio Barrachina Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 552 755

IBI

IES La Foia Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 552 785

IBI

IES Nou Derramador Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 550 834

MONFORTE IES Las Norias Humanitats i Ciències Socials

965 620 749

del Cid

MONFORTE San Alberto Magno del Cid Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut MONÓVAR

IES Enric Valor Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 473 083

117


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

MURO

IES Serra Mariola Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 532 231

MUTXAMEL C. E. B. A. T. Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 95 54 54

MUTXAMEL IES Mutxamel Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 951 055

NOVELDA

IES El Vinalopó Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 602 126

NOVELDA

IES La Mola Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 600 982

NOVELDA

Padre Dehón Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 600 350

NUCÍA

IES La Nucía Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 896 874

ONDARA

IES Xèbic Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 476 901

ONIL

IES La Creueta Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 565 495

ORIHUELA

Esc. De Arte y Superior de Diseño Arts

965 302 811

ORIHUELA

C. Diocesano Santo Domingo Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 30 02 40

ORIHUELA

IES El Palmeral Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 30 04 11

de Alcoi

(La)

118


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ORIHUELA

IES Gabriel Miró Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 301 397

ORIHUELA

IES Las Espeñetas Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 473 517

ORIHUELA

IES Playa Flamenca Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 760 933

ORIHUELA

IES Thader Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 742 943

ORIHUELA

Seminario Diocesano San Miguel Humanitats i Ciències Socials

965 300 140

PEDREGUER IES

965 760 719

PEGO

IES Enric Valor Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 570 813

PETRER

IES Azorín Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 381 604

PETRER

IES La Canal Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

966 951 996

PETRER

IES Poeta Paco Moyà Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Arts

966 955 028

PILAR

IES Thiar Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 352 178

IES José Marhuenda Prats Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 970 321

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

de la Horadada

PINÓS (El)

119


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

ROJALES

IES La Encantá Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 713 365

SAN MIGUEL IES Los Alcores Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 723 342

SANT JOAN IES Lloixà Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 656 396

SANT VICENT IES Canastell

965 667 161

de Salinas

d’Alacant

del Raspeig

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

SANT VICENT IES Gaia del Raspeig

SANT VICENT IES Haygón del Raspeig

965 672 875

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

SANT VICENT IES S. Vicente del Raspeig

965 661 676

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 660 900

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

SANTA POLA IES Cap de l’Aljub

965 413 174

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut SANTA POLA IES Santa Pola

965 412 900

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut SAX

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

966 968 118

TEULADA

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 740 325

120


Localitat

Centre / Batxillerat

Telèfon

TORREVIEJA IES Las Lagunas

965 710 538

TORREVIEJA IES Mare Nostrum

966 707 898

TORREVIEJA IES Núm. 1

966 922 299

TORREVIEJA IES Núm. 4

965 707 760

VILA JOIOSA IES La Malladeta (La) Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 890 650

VILA JOIOSA IES Marcos Zaragoza (La) Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 891 604

VILLENA

IES A. Navarro Santafé Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 802 471

VILLENA

IES Hermanos Amorós Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Arts

965 802 550

XÀBIA

IES Antoni Llidó Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 790 092

XÀBIA

IES Núm. 1 Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

965 792 720

XIXONA

IES Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia

965 611 152

Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Tecnologia Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut Humanitats i Ciències Socials Ciències de la Naturalesa i de la Salut

121


VINCULACIÓ DE BATXILLERATS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS


ESTUDIS UNIVERSITARIS VINCULATS: BATXILLERAT ARTÍSTIC Administració i Direcció d’Empresses

Filologia Romànica

Belles Arts

Filologia Basca

Biblioteconomia i Documentació

Filosofia

Ciències de l’Act. Física i de l’Esport

Geografia

Ciències Empresarials

Gestió i Administració Pública

Ciències Polítiques i de l’Administració

Història

Comunicació Audiovisual

Història de l’Art

Dret

Humanitats

Economia

Ing. Tèc. en Disseny Industrial

Educació Social

Logopèdia

Filologia Alemanya

Mestre Esp. en Educació Infantil

Filologia Àrab

Mestre Esp. en Educació Primària

Filologia Catalana

Pedagogia

Filologia Clàssica

Periodisme

Filologia Eslava

Publicitat i Relacions Públiques

Filologia Francesa

Psicologia

Filologia Galega

Relacions Laborals i Recursos Humans

Filologia Hebrea

Sociologia

Filologia Hispànica

Teràpia Ocupacional

Filologia Anglesa

Treball Social

Filologia Italiana

Traducció i Interpretació

Filologia Portuguesa

Turisme

123


BATXILLERAT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA I SALUT Admin. i Direcció d’Empreses

Eng. de Camins, Canals i Ports

Arquitectura Tècnica

Eng. de Mines

Arquitectura

Eng. de Monts

Belles Arts

Eng. de Telecomunicació

Biblioteconomia i Documentació

Eng. Industrial

Biologia

Eng. Informàtica

Ciències Ambientaes

Eng. Naval i Oceànic

Ciències de l’Act. Física i de l’Esport

Eng. Químic

Ciències del Mar

Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeromotors

Ciències Empresarials Ciències Politiques i de l’Administració

Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeronavegació

Comunicació Audiovisual

Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeronaus

Dret Economia

Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeroports

Educació Social

Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Equips i Materials Aeroespacials

Infermeria Estadística

Eng. Tèc. Agrícola Esp. en Explotacions Agropecuàries

Farmàcia

Eng. Tèc. Agrícola. Esp. en Hortofruticultura i Jardineria

Filosofia Física

Eng. Tèc. Agrícola Esp. en Indústrias Agràries i Alimentàries

Fisioteràpia

Eng. Tèc. Agrícola Esp. en Mecanització i Construccions Ruralas

Geografia Geologia

Eng. Tèc. de Disseny Industrial

Gestió i Administració Pública

Eng. Tèc. Forestal Esp. en Explotacions Forestals

Eng. Aeronàutic

Eng. Tèc. Forestal Esp. en Indústries Forestals

Eng. Agrònom

124


Eng. Tèc. Industrial Esp. en Electricitat Eng. Tèc. Industrial. Esp. en Electrònica Industrial

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en Telemàtica Eng. Tèc. en Topografia

Eng. Tèc. Industrial. Esp. en Mecànica

Humanitats

Eng. Tèc. Industrial. Esp. Quìmica Industrial

Logopèdia

Eng. Tèc. Industrial Esp. Tèxtil Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió Eng. Tèc. en Informàtica de Sistemes Eng. Tèc. de Mines Esp. en Explotació de Mines

Mestre Esp. en Educació Infantil Mestre Esp. en Educació Primària Màquines Navals Matemàtiques Medicina

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Inst. Electromecàniques Mineres

Navegació Marítima

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Mineralúrgia i Metal·lúrgia

Odontologia

Nutrició Humana i Dietètica

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Recursos Energètics, Combustibles i Explosius

Òptica i Optometria

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Sondejos i Prospeccions Mineres

Periodisme

Pedagogia

Eng. Tèc. Naval Esp. en Estructures Marines

Podologia

Eng. Tèc. Naval Esp. en Propulsió i Servicis del Buc

Publicitat i Relacions Públiques

Psicologia

Eng. Tèc. d’Obres Públiques Esp. en Construccions Civils

Química

Eng. Tèc. d’Obres Públiques Esp. en Hidrologia

Relacions Laborals i Rec. Humans

Ràdioelectrònica Naval

Eng. Tèc. d’Obres Públiques Esp. en Transports i Serveis Urbans

Sociologia

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en Sistemes Electrònics

Treball Social

Teràpia Ocupacional

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en Sistemes de Telecomunicació

Traducció i Interpretació

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en So e Imatge

Veterinària

Turisme

125


BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Admin. i Direcció d’Empreses

Geografia

Belles Arts

Gestió i Administració Pública

Biblioteconomia y Documentació

Història

Ciències Empresarials

Història de l’Art

Ciències de l’Act. Física i de l’Esport

Humanitats

Ciències Polítiques i de l’Administració

Logopèdia

Comunicació Audiovisual

Mestre Esp. en Educació Infantil

Dret

Mestre Esp. en Educació Primària

Economia

Pedagogia

Educació Social

Periodisme

Filologia Alemanya

Psicologia

Filologia Àrab

Publicitat i Relacions Públiques

Filologia Catalana

Relacions Laborals i Rec. Humans

Filologia Clàssica

Sociologia

Filologia Eslava

Teràpia Ocupacional

Filologia Francesa

Treball Social

Filologia Gallega

Traducció i Interpretació

Filologia Hebrea

Turisme

Filologia Hispànica Filologia Anglesa Filologia Italiana Filologia Portuguesa Filologia Romànica Filologia Basca Filosofia

126


BATXILLERAT LINGÜÍSTIC Belles Arts

Història de l’Art

Biblioteconomia i Documentació

Humanitats

Ciències de l’Act. Física i de l’Esport

Logopèdia

Ciències Polítiques i de l’Administració

Mestre Esp. en Educació Infantil

Comunicació Audiovisual

Mestre Esp. en Educació Primària

Dret

Pedagogia

Educació Social

Periodisme

Filologia Alemanya

Publicitat i Relacions Públiques

Filologia Àrab

Psicologia

Filologia Catalana

Relacions Laborals i Rec. Humans

Filologia Clàssica

Sociologia

Filologia Eslava

Teràpia Ocupacional

Filologia Francesa

Treball Social

Filologia Gallega

Traducció e Interpretació

Filologia Hebrea

Turisme

Filologia Hispànica Filologia Anglesa Filologia Italiana Filologia Portuguesa Filologia Romànica Filologia Basca Filosofia Geografia Gestió i Administració Pública Història

127


BATXILLERAT TECNOLÒGIC Admin. i Direcció d’Empreses

Eng. de Camins, Canals i Ports

Arquitectura Tècnica

Eng. de Mines

Arquitectura

Eng. de Monts

Belles Arts

Eng. de Telecomunicació

Biblioteconomia i Documentació

Eng. Industrial

Biologia

Eng. Informàtica

Ciències Ambientals

Eng. Naval i Oceànic

Ciències de l’Act. Física i de l’Esport

Eng. Química

Ciències del Mar

Eng. Téc. Aeronàutic Esp. en Aeromotors

Ciencias Empresariales Ciències Polítiques i de l’Administració Comunicació Audiovisual Dret Economia Educació Social Estadística Filosofia Física Geografia Geologia Gestió i Administració Pública Humanitats Eng. Aeronàutic Eng. Agrònomo

128

Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeronavegació Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeronaus Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Aeroports Eng. Tèc. Aeronàutic Esp. en Equips i Materials Aeroespacials Eng. Tèc. Agrícola. Esp. en Explotacions Agropecuàries Eng. Tèc. Agrícola. Esp. en Hortofructicultura i Jardineria Eng. Tèc. Agrícola. Esp. en Indústries Agràries i Alimentàries Eng. Tèc. Agrícola. Esp. en Mecanització i Construccions Rurals Eng. Tèc. en Disseny Industrial Eng. Tèc. Forestal. Esp. en Explotacions Forestals


Eng. Tèc. Forestal Esp. en Indùstries Forestals

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en Sistemes de Telecomunicació

Eng. Tèc. Industrial Esp. en Electricitat

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en So i Imatge

Eng. Tèc. Industrial Esp. en Electrònica Industrial Eng. Tèc. Industrial Esp. en Mecànica Eng. Tèc. Industrial. Esp. en Química Industrial

Eng. Tèc. de Telecomunicació Esp. en Telemàtica Eng. Tèc de Topografia Logopèdia

Eng. Tèc. Industrial. Esp. en Tèxtil

Mestre Esp. en Educació Infantil

Eng. Tèc. en Informàtica de Gestió

Mestre Esp. en Educació Primària

Eng. Tèc. en Informàtica de Sistemes

Màquines Navals

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Explotació de Mines

Matemàtiques

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Inst. Electromecàniques Mineres

Òptica i Optometria

Navegació Marítima

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Mineral·lúrgia i Metal·lúrgia

Pedagogia

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Recursos Energètics, Combustibles i Explosius

Psicologia

Periodisme

Eng. Tèc. de Mines Esp. en Sondejos i Prospeccions Mineres

Publicitat i Relacions Públiques

Eng. Tèc. Naval Esp. en Estructures Marines

Ràdioelectrònica Naval

Química

Eng. Tèc. Naval Esp. en Propulsió i Servicis del Buc

Relacions Laborals i Rec. Humans

Eng. Tèc. d’Obres Pùbliques Esp. en Construccions Civils

Teràpia Ocupacional

Sociologia

Eng. Tèc. d’Obres Pùbliques Esp. en Hidrologia

Treball Social

Eng. Tèc. d’Obres Pùbliques Esp. en Transports i Servicis Urbans

Turisme

Traducció i Interpretació

Eng. Tec. de Telecomunicació Esp. en Sistemes Electrònics * EL NOM DE LES CARRERES POT SER DISTINT EN FUNCIÓ AL PLA BOLONYA

129


UNIVERSITATS

Els estudis universitaris, són estudis de caràcter voluntari, públic o privat, que es poden realitzar a partir dels 18 anys d’edat, hi ha diverses possibilitats d’accés a aquests estudis, mitjançant batxillerat (prova d’accés, selectivitat), mitjançant cicle superior, i altres formes que apareixeran assenyalades en l’apartat d’accés als ensenyaments.


REQUISITS GENERALS D’INGRÉS EN TITULACIONS OFICIALS DE GRAU 1 REQUISITS D’ACCÉS Podran accedir a estudis oficials de grau qui es trobe en alguna de les següents situacions. :· Estudiants de batxillerat mitjançant la superació de la prova d’accés (selectivitat). :· Estudiants procedents de sistemes educatius de països de la Unió Europea o d’altres estats amb els que Espanya haja subscrit acords internacionals al respecte que complisquen els requisits exigits en el seu respectiu país per a l’accés a la universitat. :· Estudiants estrangers (no UE) prèvia homologació dels seus estudis pel títol de batxiller espanyol i superació de la prova d’accés (selectiu). :· Estudiants que es troben en possessió del títol de tècnic superior de Formació Professional i Ensenyances Artístiques i alumnat en possessió del títol de tècnic superior esportiu corresponents a les Ensenyances Esportives. :· Majors de 25 anys mitjançant la superació d’una prova d’accés. :· Majors de 40 anys, sense titulació que done accés per altres vies, mitjançant l’acreditació d’experiència laboral. :· Majors de 45 anys, sense titulació que done accés per altres vies i que no puguen acreditar experiència laboral relacionada amb els estudis que es pretenguen cursar, mitjançant la superació d’una prova d’accés. :· Titulats universitaris (graduats, llicenciats, diplomats, enginyers, enginyers tècnics, arquitectes tècnics i tècniques). :· Estudiants que hagen cursat estudis universitaris parcials estrangers o, havent-los finalitzat, no hagen obtingut la seua homologació en Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest cas, serà requisit indispensable que la universitat corresponent les haja reconegut almenys 30 crèdits. :· Alumnes que estigueren en condicions d’accedir a la universitat segons ordenacions del Sistema Educatiu Espanyol anteriores a la Llei Orgànica 2/2006.

133


2 CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES Les universitats adjudicaran les places en primer lloc a aquells estudiants que hagen superat la prova d’accés en la convocatòria ordinària de l’any en curs o en convocatòries d’anys anteriors. El mateix criteri s’estableix per als qui hagen obtingut els títols de Formació Professional, Ensenyances Artístiques i Ensenyances Esportives, estudiants de sistemes educatius anteriors i titulats universitaris. En segon lloc als estudiants que superen la prova d’accés en la convocatòria extraordinària de l’any en curs. Ninguna universitat pública podrà deixar vacants places prèviament oferides, mentres existiren sol·licituds per a elles, formalitzades dins els terminis. Una vegada establerta aquesta prioritat, l’adjudicació de les places es realitzarà en funció de la nota d’admissió que corresponga. :· Estudiants de batxillerat, estudiants UE i estudiants estrangers amb batxillerat homologats; la nota d’admissió obtinguda en la prova d’accés (fase general obligatòria y, en el seu cas, fase específica voluntària). :· Estudiants de sistemes educatius anteriors. // La nota mitjana resultant de fer mitja entre la puntuació obtinguda, en el seu dia, a les proves de maduresa i la mitja de l’expedient acadèmic del batxillerat superior i del curs preuniversitari. // La nota mitjana de l’expedient acadèmic del batxillerat unificat polivalent o, en el seu cas, del batxillerat superior i del curs d’orientació universitària, per als que hagen superat aquest últim amb anterioritat al curs 1974-1975. // La nota mitjana de l’expedient acadèmic de batxillerat per als qui hagen cursat plans d’estudis anteriors al de l’any 1953. :· Titulats universitaris, la nota mitjana de l’expedient acadèmic. :· Tècnics Superiors (FP i Ensenyances artístiques) i Tècnics Superiors Esportius, la nota mitja del cicle formatiu més les qualificacions obtingudes en la prova específica i voluntària quan es sol·licite plaça en titulacions corresponents a branques de coneixement amb vinculació preferent a la família professional a la qual pertany el cicle formatiu.

134


:· Majors de 25 anys, la qualificació obtinguda en la prova tenint en compte la vinculació de la opció per la que el estudiant s’ha examinat en la fase específica amb la titulació a la qual es vol accedir i la preferència d’admissió en la universitat o districte universitari on s’hagen superat les proves. :· Majors de 40 anys mitjançant acreditació laboral, el resultat obtingut en el barem de valoració tenint en compte que l’accés s’obtindrà per a una titulació concreta d’una universitat. :· Majors de 45 anys, la qualificació obtinguda en la prova d’accés amb preferència d’admissió en la universitat o districte universitari on hagen superat la prova.

3 PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ A LES UNIVERSITATS PÙBLIQUES (PREINSCRIPCIÓ) La Preinscripció universitària és el procediment administratiu mitjançant el qual les universitats públiques assignen les places de nou ingrés atenent, únicament, als criteris objectius d’admissió. Els procediments de preinscripció s’ordenen per districtes universitaris (universitats pùbliques d’una mateixa comunitat autònoma). Mitjançant una única sol·licitud, un estudiant pot sol·licitar places d’admissió en titulacions oficials de grau per ordre de preferència en qualsevol de les universitats pertanyents al mateix districte universitari. Un estudiant pot presentar una única sol·licitud per districte universitari però pot presentar sol·licituds d’admissió en tants districtes universitaris com vulga. El procediment de preinscripció s’ordena en dues fases: Fase A Apertura de termini a mitjans de juny. S’ofereixen totes les places. Fase B Apertura de termini a mitjans de setembre. S’ofereixen les places que hagen quedat sobrants després de l’assignació de places de la Fase A.

135


La Conferència General de Política Universitària estableix els terminis mínims en els quals tots els districtes han de tenir el termini obert. Del total de places oferides s’estableixen una sèrie de quotes de reserva. :· Majors de 25 anys: no inferior al 2% de les places de cadascuna de les titulacions. :· Majors de 40 i 45 anys: no inferior a l’1% ni superior al 3% del conjunt de places oferides per la universitat. :· Discapacitats: el 5% de les places de cada titulació. Grau de discapacitat igual o superior al 33% o estudiants amb necessitats educatives permanents. :· Esportistes d’alt nivell i alt rendiment: mínim del 3% de places o del 5% per a titulacions de contingut esportiu. :· Titulats universitaris o equivalent: no inferior a l’1% ni superior al 3%. :· Quota General: Resta de places per a estudiants amb prova d’accés (selectivitat) superada, estrangers inclosos, i estudiants procedents d’estudis de Formació Professional, Ensenyaments Artístics o Esportives.

136


Estudis Universitaris

UA

CIUDAD DE ESC. SUP UHM UNED CEU LA LUZ (UMH) ALCOI

Espanyol: Llengua i Literatures

X

Estudis Àrabs i Islàmics

X

Estudis Francesos

X

Estudis Anglesos

X

Filologia Catalana

X

Història

X

Humanitats

X

Traducció i Interpretació

X

Biologia

X

Ciències del Mar

X

Geologia

X

Matemàtiques

X

X

Química

X

X

Infermeria

X

Nutrició Humana i Dietètica

X

Òptica i Optometria

X

Administració i Direcció d’Empreses

X

X

Ciències de la Activitat Física i de l’Esport

X

X

Criminologia

X

X

X

X

X

X

137


Estudis Universitaris

UA

CIUDAD DE ESC. SUP UHM UNED CEU LA LUZ (UMH) ALCOI

Dret

X

Dret + ADE (DADE)

X

Economia

X

Geografia i Ordenació del Territori

X

Gestió i Administració Pública

X

Magisteri d’Educació Infantil

X

X

Magisteri de d’Educació Primària

X

X

Publicitat i Relacions Públiques

X

Relacions Laborals i Recursos Humans

X

Sociologia

X

X

Treball Social

X

X

Turisme

X

X

Turisme i Administració i Direcció d’Empreses (TADE)

X

Arquitectura

X

Enginyeria en So e Imatge

X

Enginyeria Civil

X

138

X

X

X

X

X


Estudis Universitaris

UA

Enginyeria d’Edificación

X

Enginyeria Informàtica

X

Enginyeria Multimèdia

X

Enginyeria Qúímica

X

CIUDAD DE ESC. SUP UHM UNED CEU LA LUZ (UMH) ALCOI

X

X

X

X

Direcció d’Empreses

X

Fisioteràpia

X

Belles Arts

X

Biotecnologia

X

Ciència i Tecnologia dels Aliments

X

Ciències Ambientals

X

Estadística Empresarial

X

Farmàcia

X

Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental

X

Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació

X

X

Enginyeria Elèctrica

X

Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial

X

X

139


Estudis Universitaris

UA

CIUDAD DE ESC. SUP UHM UNED CEU LA LUZ (UMH) ALCOI

Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació

X

Enginyeria Mecànica

X

Medicina

X

Periodisme

X

Podologia

X

Teràpia Ocupacional

X

Ciència i Tecnologia dels Aliments

X

X

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte

X

Antropologia

X

Filosofia

X

Geografia i Història

X

Història de l’Art

X

Física

X

Psicologia

X

X

Enginyeria en Tecnologies Industrials

X

Enginyeria en Tecnologies de la Informació

X

Educació Social

X

140

X


Estudis Universitaris

UA

CIUDAD DE ESC. SUP UHM UNED CEU LA LUZ (UMH) ALCOI

Pedagogia

X

Ciència Política i de l’Administració

X

Comunicació Audiovisual

X

Direcció Cinematogràfica

X

Direcció Fotogràfica

X

Edició i Muntatge

X

Art Dramàtic

X

Enginyeria Agrònoma

X

Enginyeria Tècnica Agrícola

X

UNIVERSITAT D’ALACANT Crta. Sant Vicent del Raspeig, s/n. Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 965 903 400 · www.ua.es UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ Av. de la Universitat d’Elx, s/n. Elx (Alacant) 966 658 500 · www.umh.es UNED Hi ha diversos centres associats (Alcoi, Dénia, Elx, Elda, Xábia) 902 388 888 · www.uned.es UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA · CEU C/ Carmelitas, 1 - 3. Elx (Alacant) 965 426 854 · www.umh.es C. E. CIUDAD DE LA LUZ Av. Jean Claude Combaldieu, s/n. Alacant 965 908 200 · www.ceciudaddelaluz.es ESCOLA SUPERIOR D’ALCOI Plaça de Ferrándiz i Carbonell, 2. Alcoi (Alacant) 966 528 400 · www.easdalcoi.es

141


MÚSICA

DANSA I ART

DRAMÀTIC

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa i l’art dramàtic.


CONSERVATORIS DE MÚSICA I DANSA Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

ALACANT

C. Elem. Música Academia Lucentum ACORDIÓ (elemental) CLARINET (elemental) FLAUTA TRAVESSERA (elemental) GUITARRA (elemental) PERCUSSIÓ (elemental) PIANO (elemental) SAXOFON (elemental) TROMBÓ (elemental) TROMPA (elemental) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental) VIOLÍ (elemental)

965 922 456

ALACANT

C. Prof. Músico Guitarrista José Tomás ARPA (elemental i mitjà) CANT (mitjà) CLARINET (elemental i mitjà) CLAU (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) ÒRGAN (mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 207 016

144


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

ALACANT

C. Superior Música Óscar Esplá ARPA (superior) CANT (superior) CLARINET (superior) COMPOSICIÓ (superior) CONTRABAIX (superior) FAGOT (superior) FLAUTA TRAVESSERA (superior) GUITARRA (superior) MUSICOLOGIA (superior) OBOÈ (superior) ÒRGAN (superior) PEDAGOGIA DE L’ARPA (superior) PEDAGOGIA DEL CANT (superior) PEDAGOGIA DEL CLARINET (superior) PEDAGOGIA DEL CONTRABAIX (superior) PED. DE L’EDUC. MUSICAL (superior) PEDAGOGIA DEL FAGOT (superior) PED. DE LA FLAUTA TRAVESERA (superior) PEDAGOGIA DE LA GUITARRA (superior) PEDAGOGIA DE L’OBOÈ (superior) PEDAGOGIA DE L’ÒRGAN (superior) PEDAGOGIA DE LA PERCUSSIÓ (superior) PEDAGOGIA DEL PIANO (superior) PEDAGOGIA DEL SAXOFON (superior) PEDAGOGIA DEL TROMBÓ (superior) PEDAGOGIA DE LA TROMPA (superior) PEDAGOGIA DE LA TROMPETA (superior) PEDAGOGIA DE LA TUBA (superior) PEDAGOGIA DE LA VIOLA (superior) PEDAGOGIA DEL VIOLÍ (superior) PERCUSSIÓ (superior) VIOLONCEL (superior) PIANO (superior) SAXOFON (superior) TROMBÓ (superior) TROMPA (superior) TROMPETA (superior) TUBA (superior) VIOLA (superior) VIOLÍ (superior) VIOLONCELLO (superior)

965 201 244

ALACANT

Conservatorio Prof. de Danza José Espadero DANSA (elemental) DANSA CLÀSSICA (mitjà) DANSA CONTEMPORÀNIA (mijà) DANSA ESPANYOLA (mitjà)

965 141 794

145


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

ALACANT

Conservatori Superior de Danza COREOGRAFIA I TÈCNIQUES D’INTERPRETACIÓ DE LA DANSA (superior) PEDAGOGIA DE LA DANSA (superior)

965 141 794

ALCOI

C. Prof. Músico Juan Cantó CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 541128

ALCOI

C. Elem. Danza Inma Cortés DANSA (elemental)

965 330 022

ALCOI

Conservatorio Elemental de Danza DANSA (elemental)

965 541 128

ALMORADÍ

C. Prof. Música CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (mitjà) GUITARRA (mitjà) OBOÈ (mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

966 782 068

146


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

ALTEA

C. Prof. Música d’Altea CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍN (elemental i mitjà) VIOLONCEL elemental i mitjà)

965 845 844

BANYERES

C. Elem. Música CLARINET (elemental) PIANO (elemental) SAXOFON (elemental) TROMBÓ (elemental) TROMPA (elemental) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental) VIOLÍ (elemental)

966 568 401

BENIDORM

C. Profesional Música J. Pérez Barceló CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

966 806 795

BENIDORM

Conservatorio Elemental de Danza DANSA (elemental)

966 806 795

de Mariola

147


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

BENIMELI

C. Elemental Música Vicente Perelló CLARINET (elemental) FLAUTA TRAVESSERA (elemental) PERCUSSIÓ (elemental) PIANO (elemental) SAXOFON (elemental) TROMBÓ (elemental) TROMPA (elemental) TROMPETA (elemental)

965 587 261

DÉNIA

C. Profesional Música Tenor Cortis CANT (mitjà) CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

966 421 263

ELDA

C. Profesional Música Ruperto Chapí CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental y medio) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 390 607

148


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

ELX

C. Profesional Música CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 422 785

MUTXAMEL C. Elem. Músico Rafael R. Albert CLARINET (elemental) GUITARRA (elemental) PIANO (elemental) SAXOFON (elemental) TROMBÓ (elemental) TROMPA (elemental) TROMPETA (elemental) VIOLÍ (elemental)

965 950 415

NOVELDA

C. Elem. Músico Mestre Gomis CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 602 070

NOVELDA

Conservatorio Elemental de Danza DANSA (elemental)

965 604 650

149


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

ORIHUELA

C. Prof. Música CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 300 943

PEDREGUER C. Elemental Música

966 456 200

PILAR

965 351 370

CLARINET (elemental) FLAUTA TRAVESSERA (elemental) GUITARRA (elemental) INSTRUMENTS DE PUA (elemental) OBOÈ (elemental) PERCUSSIÓ (elemental) PIANO (elemental) SAXOFON (elemental) TROMBÓ (elemental) TROMPA (elemental) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental) VIOLÍ (elemental) VIOLONCEL (elemental)

de la Horadada

150

C. Profesional Música Mariana Baches CLARINET (elemetal i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA DE PEC (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

SANT VICENT C. Profesional Música V. Lillo Cánovas

965 662 566

del Raspeig

CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) PERCUSIÓN (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mijtà) TUBA (mitjà) VIOLA (mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (mitjà)

del Raspeig

SANT VICENT Conservatorio Elemental de Danza

DANSA (elemetal)

965 662 566

TEULADA

C. Elem. Músico Mestre Berenguer CLARINET (elemetal) FLAUTA TRAVESSERA (elemental) GUITARRA (elemental) OBOÈ (elemental) PERCUSSIÓ (elemental) PIANO (elemental) SAXOFON (elemental) TROMBÓ (elemental) TROMPA (elemental) TROMPETA (elemental) TUBA (elemental) VIOLÍ (elemental) VIOLONCEL (elemental)N (e

965 740 158

TORREVIEJA C. Profesional Músico Francisco Casanovas

CANT (mijtà) CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 712 311

151


Localitat

Centre / Disciplina

Telèfon

VILLENA

C. Profesional Música CLARINET (elemental i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 801 150

XÀBIA

C. Profesional Música CLARINET (elemetal i mitjà) CONTRABAIX (elemental i mitjà) FAGOT (elemental i mitjà) FLAUTA TRAVESSERA (elemental i mitjà) GUITARRA (elemental i mitjà) OBOÈ (elemental i mitjà) PERCUSSIÓ (elemental i mitjà) PIANO (elemental i mitjà) SAXOFON (elemental i mitjà) TROMBÓ (elemental i mitjà) TROMPA (elemental i mitjà) TROMPETA (elemental i mitjà) TUBA (elemental i mitjà) VIOLA (elemental i mitjà) VIOLÍ (elemental i mitjà) VIOLONCEL (elemental i mitjà)

965 796 036

152


ARTS PLÀSTIQUES

I DISSENY

Les ensenyances artístiques tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques i el disseny.


ACCESSOS A L’ESCOLA SUPERIOR D’ART I DISSENY ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ Vies d’accés | Prova d’accés 1 Haver complit els 17 anys* | General i específica 2 Titulació de 4t d’ESO o equivalent | Específica Accés directe Títol batxillerat artístic. Títol de tècnic de grau mitjà o tècnic superior corresponent a altre cicle formatiu de la mateixa família professional. Graduat en arts i oficis de la mateixa família professional. Titulació universitària: Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en Disseny Industrial, Conservació i Restauració. Acreditació d’experiència laboral relacionada amb el cicle, d’almenys un any. Prova d’accés general: a/ Desenvolupament per escrit durant el temps màxim d’1 h. de les qüestions que es formulen sobre llengua castellana a partir d’un text escrit. b/ Desenvolupament per escrit durant un temps màxim d’1 h. de les qüestions que es formulen referides a continguts socioculturals. Prova d’accés general: Realització, durant un temps màxim de 3 h., d’un exercici compositiu de lliure interpretació i tècnica basat en el model proposat. * En l’any de realització de la prova.

155


ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR Vies d’accés | Prova d’accés 1 Tener complits els 19 anys* | General i específica 2 Titulació de Batxiller o FP2 o COU | Específica Accés directe Títol batxillerat artístic. Títol de tècnic de grau mitjà o tècnic superior corresponent a altre cicle formatiu de la mateixa família professional. Graduat en arts i oficis de la mateixa família professional. Titulació universitària: Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en Disseny Industrial, Conservació i Restauració. Acreditació d’experiència laboral relacionada amb el cicle, d’almenys un any. Prova d’accés general: a/ Llengua castellana i Literatura b/ Filosofia c/ Història d/ Llengües estrangeres L’alumne seleccionarà tres matèries i desenvoluparà una qüestió d’entre quatre propostes. Prova d’accés específica: a/ Anàlisi de les qüestions formulades sobre història de l’art, a partir d’un text i/o la documentació gràfica o audiovisual facilitada. b/ Realització d’un exercici de lliure interpretació i tècnica, basat en el model proposat. * En l’any de realització de la prova.

156


Vies d’accés | Prova d’accés 1 Títol de Batxiller (LOGSE) o equivalent | Prova d’accés. 2 Majors de 19 anys sense titulació | Prova de maduresa i d’accés. Accés directe Posseir el Títol de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny o altre equivalent (Pla 63). No és necessària la pertinença a la mateixa família professional. Prova d’accés Constarà de dos exercicis: Primer exercici: Exercici escrit sobre tres matèries elegides per l’alumne entre les comuns de Batxillerat. Matèries: a/ Valencià b/ Castellà c/ Història d/ Matemàtiques e/ Física i Química f/ Llengua estrangera Segon exercici: (Consta de dues parts) 1ª part: Representar un model tridimensional aplicant tècniques de Dibuix artístic i Dibuix tècnic. 2ª part: Interpretar tècnica i compositivament el model aplicant procediments de color.

157


CENTRES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY Localitat

Centre / Curs

Telèfon

ALACANT

Escola d’Art Superior i Disseny GRAU MITJÀ: Autoedició GRAU SUPERIOR: Ceràmica Artística Arquitectura Efímera Projecte i Direcció d’Obres de Decoració Gràfica Publicitària Il·lustració Modelisme i Maquetisme ENSENYANCES SUPERIORS: Disseny de Productes Disseny Gràfic

965 170 098

ALCOI

Escola d’Art Superior i Disseny GRAU MITJÀ: Art Final de Disseny Gràfic GRAU SUPERIOR: Estilisme d’Indumentària Projecte i Direcció d’Obres de Decoració Gràfica Publicitària Il·lustració Mobiliari ENSENYANCES SUPERIORS: Disseny de Productes Disseny Gràfic

966 521 103

ORIHUELA

Escolad’Art Superior i Disseny GRAU MITJÀ: Modelisme i Indumentària Arts Aplicades a les Pedres Projecte i Direcció d’Obres de Decoració Fotografia Artística Gràfica Publicitària Mobiliàries ENSENYANCES SUPERIORS: Disseny d’Interiors Disseny Gràfic

965 302 811

158


IDIOMES

Les Escoles d’Idiomes conformen una vasta xarxa de centres oficials de nivell no universitari dedicats a l’ensenyament especialitzat d’idiomes moderns.


ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES Localitat

Centre / Idiomes

Telèfon

ALCOI

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Francés Anglés Valencià

965 549 798

ALACANT

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Anglés

965 549 798

ALACANT

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Àrab Castellà (per a estrangers) Xinés Francés Grec Anglés Italià Portugués Rus Valencià That’s English! (curs oficial d’anglés a distància)

965 144 143

BENIDORM

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Castellà (per a estrangers) Francés Anglés Italià Valencià That’s English! (curs oficial d’anglés a distància)

965 858 161

161


Localitat

Centre / Idiomes

Telèfon

DÉNIA

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Francés Anglés

965 784 750

ELX

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Francés Anglés Italià Valenciá That’s English! (curs oficial d’anglés a distància)

965 421 907

ELDA

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Francés Anglés Valencià

965 383 941

ORIHUELA

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Francés Anglés Valencià

965 304 189

TORREVIEJA

Escola Oficial d’Idiomes Alemany Castellà (per a estrangers) Francés Anglés Valencià That’s English! (curs oficial d’anglés a distància)

966 700 232

162


TITULACIONS

ESPORTIVES

Les Titulacions Esportives són ensenyaments de règim especial conduents a l’obtenció d’una titulació de modalitat esportiva.


ENSENYAMENTS ESPORTIUS Localitat

Centre / Esport

Telèfon

VILA JOIOSA

Seu a La Vila Joiosa del IES Núm. 2 de Cheste Futbol

962 525 563 962 525 545

(LA)

SEU EN LA VILA JOIOSA DEL IES Núm. 2 DE Cheste Crta. de Madrid, s/n. 46380. Cheste (València)

165


FORMACIÓ DE PERSONES

ADULTES

La Formació de Persones Adultes està constituïda per cursos i/o programes destinats a les persones majors de 18 anys que desitgen adquirir o actualitzar els seus coneixements.


CENTRES DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES Els Centres de Formació de Persones Adultes ofereixen una sèrie de possibilitats educatives per a persones majors de 18 anys. La durada de cada curs depén de la preparació prèvia de cada persona i del temps disponible, i pot durar un o més anys acadèmics: :· Programes d’alfabetització i d’iniciació a la formació bàsica. :· Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària. :· Cursos per a immigrants orientals per al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. :· Cursos de preparació per a l’obtenció de certificacions oficials de coneixement de valencià. :· Cursos de preparació per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior de Formació Professional Específica. :· Cursos de preparació per a la prova per a què les persones majors de 18 anys puguen obtenir directament el títol de Graduat en Educació Secundària. :· Cursos de preparació de l’ingrés de les persones adultes a la Universitat mitjançant la superació d’una prova específica. :· Cursos per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en totes les seues vessants i, de manera específica, en tot el que es relaciona amb la llengua i la cultura. :· Cursos que promouen el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats, la superació de tota classe de discriminacions, la participació sociocultural i laboral. :· Cursos que promouen la formació mediambiental. :· Cursos que orienten i preparen per a viure el temps d’oci d’una forma creativa.

169


Localitat

Centre / Àmbit Educatiu

Telèfon

ALACANT

CP de FP Giner de los Ríos ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base 1r Nivell de GES 2n Nivell de GES Ensenyança a distància Prep. Prova Lliure Tècnic Gestió Adminis. i Sist. Microinformàtics i Xarxes Accés a Grau Superior, Universitat (Arts i humanitats; ciències; ciències de la salut, ciències socials i jurídiques) ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Informàtica Cursos Alacant Cultura Altres Activitats Anglés Francés Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 200 009

ALACANT

CP de FP Alberto Barrios ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base 1r Nivell de GES 2n Nivell de GES Ensenyança a distància Accés a Grau Mitjà, Grau Superior, Universitat (arts i humanitats; ciéncies; ciències de la salut, ciències socials i juridiques; arquitectura enginyeria) ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Informàtica Tall i confecció Taller de Retalls Altres Activitats Anglés Francés Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 178 064

170


Localitat

Centre / Àmbit Educatiu

Telèfon

ALACANT

CP de FP Paulo Freire ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base 1er Nivell de GES 2n Nivell de GES Ensenyança a distància Accés a Grau Mitjà, Universitat (arts i humanitats; ciències socials i jurídiques) ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Informàtica Altres activitats Anglés Francés Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 209 671

ALACANT

CP de FP Babel ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base 1er Nivell de GES Accés a Grau Mitjà, Universitat (arts i humanitats; ciències socials i jurídiques) ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Informàtica Tall i Confecció Taller de Retalls Altres Activitats

965 104 938

ALACANT

CP de FP Tómbola ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base Preparació Proves Lliures de Graduat en Secundària 1er Nivell de GES ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Anglés Valencià Espanyol (per a estrangers) Informàtica Ioga Altres Activitats

965 171 934

171


Localitat

Centre / Àmbit Educatiu

Telèfon

ALACANT

CP de FP Pla de la Vallonga ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base Preparació de Proves Lliure de Graduat en Secundària 1er Nivell de GES 2n Nivell de GES Ensenyança a distància ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Informàtica Tall i Confecció Altres Activitats Anglés Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 116 986

ALACANT

Centre Municipal FP d’Alacant ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Altres Activitats Anglés Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 200 928

AGOST

Centre Municipal FP d’Agost ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Neolectors Preparació de les Proves Lliures de Gradut en Secundària ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Altres activitats Anglés Francés Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 691 740

172


Localitat

Centre / Àmbit Educatiu

Telèfon

CAMPELLO

Centre Municipal FP El Campello ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base Preparació Proves Lliures de Graduat en Secundària 1er Nivell de GES ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Altres Activitats Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 632 927

MUTXAMEL

Centre Municipal FP Mutxamel ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base Preparació Proves Lliures de Graduat en Secundària 1er Nivell de GES ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Altres Activitats Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 951 712

SANT VICENT

Centre Municipal FP Sant Vicent Ferrer ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Neolectors Educació Base Preparació de Proves LLiures de Graduat en Secundària 1er Nivell de GES 2n Nivell de GES ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Altres Activitats Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 668 874

(El)

del Raspeig

173


Localitat

Centre / Àmbit Educatiu

Telèfon

XIXONA

Centre Municipal FP de Xixona ÀMBIT EDUCATIU REGLAT: Alfabetització Educació Base ÀMBIT EDUCATIU LABORAL: Altres Activitats Valencià Espanyol (per a estrangers)

965 626 054

174


ACCÉS ALS ENSENYAMENTS

Procés d’admissió a una institució d’educació com a estudiant.


ACCÉS A GRAU MITJÀ Quins estudis previs permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà? Els requisits acadèmics necessaris per tenir accés directe són: :· Graduats en Educació Secundària Obligatòria. :· Tenir 2n de BUP aprovat. :· Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar). :· Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic). :· Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans. :· Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental. :· Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Si no tinc aquests estudis previs, puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà? Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d’accés directe al mateix citats en el punt anterior, hauràs de tenir complits disset anys de edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, inclusivament, per poder presentarte a una prova d’accés. La prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà haurà d’acreditar que l’aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

177


Quins coneixements necessite tenir per superar amb èxit la prova i com va a estar estructurada? Aquesta prova serà comuna a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s’estructurarà en dues parts. :· Part Sociolingüística: que versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià) i Ciències Socials, Geografia i Història Constarà de dos apartats: a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar), a2) Ciències Socials: Geografia i Història. :· Part Científic-Matemàtic-Tècnica, que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia. Constarà de tres apartats: b1) Matemàtiques, b2) Ciències Naturals, b3) Tecnologia. Quines exempcions tenim en la prova d’accés a cicles de grau mitjà? Estaran exempts de tota la prova: :· Els qui hagen superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. :· Els qui hagen superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior en qualsevol de les opcions. :· Els qui hagen superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial. En els dos primers casos la qualificació que s’assignarà serà la que consti en la certificació corresponent en el tercer cas la qualificació serà de 5. No obstant això, els qui reunisquen algun dels requisits anteriors podran participar, si ho prefereixen, en la prova d’accés, acollint-se a les exempcions parcials que pogués correspondre’ls. En aquest cas podran optar per la nota indicada en el paràgraf anterior o per la qual els corresponga en la prova d’accés. També contemplen exempcions de la Part Sociolingüística, de la Part Científic-Matemàtic-Tècnica i d’alguns dels apartats d’ambdues.

178


Quines matèries de la prova d’accés puc tenir exemptes amb els meus estudis d’ESO? Les matèries superades de l’Educació Secundària Obligatòria que donen l’exempció a matèries de la prova d’accés apareixen en el següent quadre: PART PROVA ACCÉS PART SOCILINGÜÍSITICA

PART CIENTÍFIC MATEMÀTIC TÈCNICA

MATÈRIES PROVA ACCÉS

QUEDA EXEMPTA PER MATÈRIA SUPERADA EN ESO*

A1 LLengua i Literatura

Castellà: Llengua o Literatura 4t ESO

A 2 Ciències Socials, Geografia i Història

Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO

B1 Matemàtiques B2 Ciències Naturals

C3 Tecnologia

Matemàtiques 4t ESO Biologia i Geologia 4t ESO o Física i Química 4t ESO Tecnologia 4t ESO

* Cadascuna de les matèries que apareixen en la tercera columna, serveix per a l’exempció de la corresponent matèria de la prova d’accés.

179


ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR Els requisits acadèmics necessaris per tenir accés directe són: :· Titulats de Batxillerat LOGSE. :· Titulats de Batxillerat Experimental. :· Tenir COU o Preuniversitari superat. :· Titulats de Formació Professional de segon grau, o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. :· Titulats Universitaris que no poseeixen cap de les Titulacions anteriors. Accés mitjançant prova Així mateix, els qui desitjant accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe al mateix (indicats en el punt anterior) i tinguen almenys 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs (o 18 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs si s’ha superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa Família Professional o d’una altra relacionada amb la mateixa), podran presentar-se a la prova. Característiques de la prova Constarà de dues parts: Part comuna i part específica. Els continguts apareixen en la Resolució de 17 d’agost de 2009 per la qual s’estableix el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris de les mateixes a la Comunitat Valenciana. :· La part comuna, igual a tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de tres apartats: A1) Llengua i literatura (Castellà o valencià, a triar) A2) Llengua estrangera (Anglés) A3) Matemàtiques

180


:· La part específica, que presentarà tres opcions, segons el cicle al que es desitge accedir i en cadascuna d’elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen. Opció A: Humanitats i Ciències Socials, les matèries de les quals seran Història, Economia i Geografia. Opció B: Tecnologia, les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química. Opció C: Ciències, les matèries de les quals serán Física, Biologia i Ciéncies de la Terra i Química. Els cicles als quals permeten l’accés cadascuna d’aquestes opcions apareixen en la Resolució de 17 d’agost de 2009 per la qual s’estableix els cicles als quals permet l’accés les opcions de la part específica de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de les diferents famílies professionals de FP per al curs 2011-2012. Exempcions en la prova Estar exempts de la realització de tota la prova els qui hagen superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys. També es contemplen exempcions per a la Part Comuna o si escau, de l’apartat que corresponga i per a la Part Específica o si escau, de l’apartat que corresponga. La normativa sobre exempcions apareix en l’article 6 de l’Ordre de 31 de març de 2009 (DOCV 17/04/2009) per la qual es regulen les proves d’accés a cicles formatius a la Comunitat Valenciana.

181


INGRÉS A LA UNIVERSITAT DES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL El Reial Decret 1892/2008 (i posteriors modificacions) regula l’accés als estudis universitaris de grau i els procediments d’admissió. L’art. 26 estableix l’accés des d’estudis de tècnic superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny i Tècnics Superiors Esportius. Aquests titulats podran accedir sense necessitat de prova als ensenyaments universitaris oficials de Grau, encara que podran millorar la seva “nota d’admissió” mitjançant la superació d’una prova específica i voluntària. Aquells titulats de formació professional que vulguen millorar la seua “nota d’admissió” quan sol·liciten accés a titulacions amb adscripció preferent, on el nombre de sol·licituds siga superior a les places ofertes (titulacions amb “nota de tall” alta) podran presentar-se a la fase específica. Els estudiants podran presentar-se a un màxim de quatre exercicis en la fase específica. Per obtenir la qualificació final d’admissió se sumarà a la mitjana d’expedient acadèmic del títol de FP les dues millors qualificacions obtingudes en la fase específica multiplicant pel coeficient de ponderació 0.1 o 0.2.

182


PREINSCRIPCIÓ Les sol·licituds d’admissió per iniciar estudis universitaris es realitzen a través del procediment de preinscripció universitària. (RD. 1892/2008. Cap. VI). Els estudiants de Formació Professional, Estudis d’Arts Plàstiques i Disseny i Tècnics Superior Esportius sol·liciten les places pel denominat “contingent general” juntament amb els estudiants procedents d’estudis de batxillerat. Les sol·licituds de preinscripció s’ordenen per districtes universitaris que coincideixen amb les universitats d’una mateixa comunitat autònoma. L’estudiant pot sol·licitar per ordre de preferència admissió en qualsevol de les titulacions que imparteixen les universitats d’un mateix discricte. El primer termini de preinscripció s’obri a mitjan juny. En aquest termini (Fase A) s’ofereixen totes les places. A mitjan setembre s’obri el segon termini de preinscripció (Fase B). En aquest termini s’ofereix el que hagi quedat sobrant de juny.

183


FONTS :· Ministeri d’Educació www.mec.es :· Conselleria d’Educació www.edu.gva.es :· Universitat d’Alacant www.ua.es :· Universitat Miguel Hernández www.umh.es :· Universitat Cardenal Herrera - CEU www.uch.ceu.es :· Centre d’Estudis Ciudad de la Luz www.ceciudaddelaluz.es :· Universitat Nacional d’Educació a Distància www.uned.es :· Llocs Web dels diferents centres educatius :· Escoles Oficials d’Idiomes: Alacant: www.eoi-alicante.es Benidorm: www.eoibenidorm.es Alcoi: www.alcoi.com Elda: www.eldaeoi.com Torrevieja: http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/03015579/ Dénia: http://eoidenia.edu.gva.es/ Orihuela: www.eoiorihuela.es Elx: www.eoielx.com :· Centre de Formació de Persones Adultes Giner de los Ríos www.fpaginerdelosrios.com Tota la informació recollida en aquesta Guia està subjecta als canvis i modificacions pertinents en funció de les necessitats educatives dels centres docents que s’han pres com a referència per a la seua elaboració.


edita Excma. Diputació Provincial d’Alacant disseny i maquetació Cábala Creativos Alacant, maig 2011


Guia d´orientacio educativa de la provincia d%27alacant  

va