Page 1

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΗΜΟ


Φωτογραφία: Φωτογραφία:Χρήστος ΧρήστοςΛαμπριανίδης, Λαμπριανίδης,

Η προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα εδώ και χρόνια για τον Δήμο Κοζάνης, που πρωτοπορεί στην Προστασία του Περιβάλλοντος με ποικίλες δράσεις σ’ αυτόν τον τομέα. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΠΕ

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στηρίζουμε και ενισχύουμε με πρωταγωνιστικό ρόλο την λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) συμβάλλοντας στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ Εφαρμόζουμε με συνέπεια και πρωτοποριακό χαρακτήρα από το 1992 προγράμματα ανακύκλωσης υλικών με την στήριξη και ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών με αποτελέσματα την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Λειτουργία οργανωμένου πρόγραμματος Ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Πάνω από 1350 στάτορες είναι τοποθετημένοι σε πολυκατοικίες, σχολεία, υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα και γραφεία 

 Συνολική ετήσια ποσότητα ανακύκλωσης χαρτιού 1.500 tn που ισοδυναμεί με 30 kg ανά έτος και ανά κάτοικο

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Με τους 20.000 tn υλικών που ανακυκλώθηκαν μέχρι σήμερα καταφέραμε:  Να σώσουμε 260.000 δένδρα  Να μειώσουμε κατά 75.000 tn την κατανάλωση λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης όπου στην αρχική του φάση διανεμήθηκαν στους πολίτες συνολικά 150 κάδοι κομποστοποίησης.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας & Αξιοποίησης Η ΔΙΑΔΥΜΑ προχωρά στην υλοποίηση των υποδομών επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων. Η μονάδα, ετήσιας δυναμικότητας 120.000 τόνων, θα συμβάλει στην μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και στον υπερδιπλασιασμό της διάρκειας χρήσης του ΧΥΤΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

Προϋπολογισμός: 116 εκατ. ευρώ (ΚΠΑ)


Επιπλέον ο Δήμος Κοζάνης έχει υπογράψει συμβάσεις με αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης άλλων υλικών. και συμμετέχει:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


…στο δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων και έχει ανακυκλώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 οχήματα,

…στο δίκτυο Ανακύκλωσης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και έχει συλλέξει και ανακυκλώσει περισσότερα από 23.000 τεμάχια,

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


…στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών και έχει συλλέξει και ανακυκλώσει περισσότερα από 3300 κιλά, …στο δίκτυο Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών και έχει συλλέξει περισσότερα από 5500 ελαστικά,

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


…στο δίκτυο Συλλογής Χρησιμοποιούμενων Ορυκτελαίων και έχει συλλέξει περισσότερα από 15.000 λίτρα λιπαντικών ελαίων, …στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

και έχει συλλέξει


…και η προσπάθεια του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος συνεχίζεται και με άλλες δράσεις. Έχει πετύχει να εξαλείψει και να αποκαταστήσει στα γεωγραφικά όριά του όλες τις χωματερές και πλέον όλα τα απορρίμματα οδηγούνται σε ΧΥΤΑ… ΨΗΛΟΣ ΑΪΛΙΑΣ

πριν

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

μετά


…ενώ λειτουργεί πλέον και ο πρώτος Πανελλαδικά Αδειοδοτημένος Χώρος Απόθεσης Αδρανών Υλικών όπου δέχεται καθημερινά: - 17 είδη απόβλητων από κατασκευές και κατεδαφίσεις - 15 είδη απόβλητων από συσκευασίες - 20 είδη δημοτικών μη επικίνδυνων απόβλητων

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Τηγανέλαιων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θερμικών Συστημάτων και Βιοκαυσίμων του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή βιοκαυσίμουBiodiesel

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Ψηφιακή χαρτογράφηση του Δικτύου Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Δικτύου της Ανακύκλωσης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Ολοκλήρωσε τις μελέτες των Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Ενεργοποιεί και να ευαισθητοποιεί σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος τους πολίτες,

- Με τη διανομή περισσότερων από 300.000 ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέματα καθαριότητας…

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


- Με τη διοργάνωση βιωματικών δραστηριοτήτων

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


- με την πετυχημένη εκδήλωση ¨ Γιορτή Ανακύκλωσης ¨ που διοργανώνεται εδώ και 15 χρόνια

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Βραβείο Οικόπολις 2010 : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για το Πρόγραμμα «Γιορτή Ανακύκλωσης 2009»


ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Αναπτύσσουμε σταδιακά σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης με επεξεργασία λυμάτων μέσω δύο εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού (μία στην Καρυδίτσα σε λειτουργία από το καλοκαίρι του 2000 και μία στην ΒΙ.ΠΕ. σε λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2009) με συνέπεια την προστασία των σημαντικότερων υδροφορέων της περιοχής.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Με την λειτουργία του βιολογικού διασφαλίσαμε την επεξεργασία 4.000.000 m3 λυμάτων σε ετήσια βάση πριν αυτά οδηγηθούν στην λίμνη Πολυφύτου.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΚΟΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πρόκειται για σημαντικό επενδυτικό έργο, καθώς ολοκληρώνει τα έργα υποδομής των Δ.Δ που εξυπηρετεί, σε συνδυασμό με τα έργα κατασκευής αποχετευτικών δικτύων που είναι σε εξέλιξη, Είναι δυναμικότητας 3.500 ισοδύναμων κατοίκων και εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ. Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Νέου Κλείτου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.989.705,81€ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό κατασκευή

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΑΝΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20072013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πρόκειται για σημαντικό επενδυτικό έργο, καθώς ολοκληρώνει τα έργα υποδομής του οικισμού της Αιανής, σε συνδυασμό με το έργο κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού που είναι σε εξέλιξη Είναι δυναμικότητας 2.900 ισοδύναμων κατοίκων και θα εξυπηρετεί τον οικισμό Αιανής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.907.213,43 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό δημοπράτηση

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20072013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αφορά τη μελέτη και την κατασκευή του έργου για την μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Κρόκου στην ήδη λειτουργούσα ΕΕΛ της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης μέσω αντλιοστασίου και δικτύου αγωγών μήκους περίπου 2000 μέτρων με άμεσο αποτέλεσμα την ολοκλήρωση διαχείρισης των ακαθάρτων του οικισμού αυτού και τον πλήρη διαχωρισμό του δικτύου αποχέτευσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 883.632,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπό δημοπράτηση

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 σύστημα τηλεθέρμανσης θερμαίνοντας κάθε γωνιά της Κοζάνης 430 km δικτύου θερμαίνουν 26.544 νοικοκυριά, με το δίκτυο διανομής να καλύπτει το 99% της γεωγραφικής κάλυψης του Δήμου Κοζάνης καθώς και σε ποσοστό 100% του Δ.Δ Νέας Χαραυγής.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Με την λειτουργία της τηλεθέρμανσης μέχρι σήμερα καταφέραμε να μην επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα με:  1.028.086 tn CO2 διοξείδιο του άνθρακα  780 tn NOx νιτρικά  229 tn SO2 διοξείδιο του θείου  94 tn αιωρούμενα σωματίδια Συνολική μείωση εκπομπών 90,18%

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


 Το μεγαλύτερο δίκτυο Τηλεθέρμανσης σε εθνικό επίπεδο και ένα από τα μεγαλύτερα στη Ν.Α. Ευρώπη  Συσσωρευτική εξοικονόμηση συναλλάγματος η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 200 εκ ευρώ λόγω της υποκατάστασης 320.221 toe (τόνων ισοδύναμου πετρελαίου)  Αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών με στόχο τη νομοτελειακή απεξάρτηση από τους μεγάλους λιγνιτικούς σταθμούς, μέσω της δημιουργίας δημοτικών μονάδων αυτοπαραγωγής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΕ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ», προϊόν ευρύτερης συνεργασίας, βραβεύτηκε το 2008 από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως μια από τις 3 καλύτερες προτάσεις που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση σε ένα σύνολο 137 προτάσεων απ” όλη την Ελλάδα. Η πρόταση του Δήμου Κοζάνης περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα και δράσεις που απαντούν στο τρίπτυχο όραμα ”ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” με στόχο την ανάδειξη της περιοχής σε ισχυρό οικονομικό πόλο ανάπτυξης της καινοτομίας, στηρίζοντας την ευρύτερη περιοχή σε ένα μελλοντικό καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος Δημοτικού Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο οικοδομικό τετράγωνο «15» της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) του Δήμου Κοζάνης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.123.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ – ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.19 της ΖΕΠ Κοζάνης

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.100.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εφαρμογή δράσεων και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 997.731,10 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΑΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, σε εφαρμογή όλων όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και την Εθνική Νομοθεσία για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 495.178,45 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και την Εθνική Νομοθεσία για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 364.527,30 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Κατασκευή Κτηρίου Αναψυχής με Λειτουργία Υβριδικού Συστήματος ΑΠΕ-Η2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός πρότυπου κτιρίου το οποίο θα ενσωματώνει υβριδικό ενεργειακό σύστημα. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία βασικής επιδεικτικής υποδομής στον τομέα των τεχνολογιών υδρογόνου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα ασφάλειας, εκπαίδευσης του κοινού, στη διάδοση και στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Πλήρης ωριμότητα– Σε αναμονή σχετικής πρόσκλησης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ GIS TOY ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: Δημιουργία τεχνικού υπόβαθρου για την μελλοντική εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης Δημοτικού Φωτισμού

ΟΦΕΛΗ:

Διοικητική και τεχνική γνώση για την κατάσταση του φωτισμού στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους  Ακριβής χρονοπρογραμματισμός της αφής σβέσης Ακριβές τεχνικό περιβάλλον της βλάβης  Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με την ενσωμάτωση συστημάτων dimming

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΔΕΠ/ΔΕΗ ΑΕ ΣΤΟΧΟΣ: Δυνατότητα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 13201

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Εκπόνηση Φωτομετρικών μελετών με το Κέντρο Δοκιμών και Προτύπων της ΔΕΗ ΑΕ σε 21 κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΥΠΟΥ LED ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013»

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό σε ποσοστό 72,26% ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.219.556,07 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τοπικός πόρος ανάπτυξης

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για τις πρακτικές δυνατότητες χρήσεις των ΑΠΕ στον αστικό χώρο και σε δημόσιου χαρακτήρα κτίρια ειδικότερα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

 Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού για τον φωτοβολταϊκό σταθμό που είναι εγκατεστημένος στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης  Ο φωτοβολταϊκός σταθμός που είναι εγκατεστημένος στο Δημοτικό του Δ.Δ Νέας Χαραυγής καλύπτει τα νυχτερινά φορτία του σχολείου

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δήμος Κοζάνης ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Παραγωγή 174.515 KWh/έτος πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και ετήσιο οικονομικό όφελος 43.628,75 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων στη ΔΕΗ Α.Ε

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Διαμόρφωση Ελεγχόμενου Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης στο Ο.Τ.11 της ΖΕΠ Κοζάνης ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 Κατασκευή προστατευτικών στεγάστρων  Δυνατότητα τοποθέτησης Φ/Β, συνολικής ισχύος έως 200kW  Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης χώρου στάθμευσης  Φυτεύσεις περιμετρικά του οικοπέδου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 759.950,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011 με τη συμμετοχή των δήμων Αμυνταίου, Εορδαίας, Κοζάνης, Μεγαλόπολης και Φλώρινας. Των δήμων δηλαδή που βιώνουν έντονη λιγνιτική δραστηριότητα, σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση και κυρίως, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οι οποίες καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από την σημερινή κατάσταση αλλά κυρίαρχα από το μέλλον της βιομηχανίας λιγνίτη.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Covenant of Mayors

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση παράλληλα με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ GREEN eMotion ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το πρόγραμμα Green-eMotion αποτελεί κοινοπραξία 42 εταίρων οι οποίοι θα συνεισφέρουν, θα ανταλλάξουν και θα επεκτείνουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους σε έργα ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένες περιοχές εντός της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, σε συνεργασία της ΔΕΗ ΑΕ και του Δήμου Κοζάνης, θα δημιουργηθεί το 1Ο πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης βασισμένο στην εμπειρία και στις καλές πρακτικές των πιλοτικών έργων της ΕΕ. 20 σταθμοί φόρτισης θα εγκατασταθούν στην Κοζάνη και 15 ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ / ΕΜΘΠΜ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

Εκπόνηση εκτενούς ενεργειακής επιθεώρησης στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης Αποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης και συμπεριφοράς των αστικών κτιρίων σε δύο οικοδομικά τετράγωνα (ένα στο κέντρο της πόλης και ένα πιο περιαστικό) Αξιολόγηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης, της θερμικής άνεσης και της ποιότητας αέρα στα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαχειρίζεται ο Δήμος Κοζάνης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Τοπικός πόρος ανάπτυξης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΑΝΗΣ» • Ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των βασικών ενεργειακών δεικτών του Δ/Δ Αιανής • Δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών που σχετίζονται με θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των δημοτικών υποδομών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκληρώθηκε


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΕΚΕΤΑ ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για την διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων αφενός για την υποκατάσταση της θερμικής ισχύος που αναμένεται να απολεσθεί και αφ”ετέρου, για την αύξηση αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την μελλοντική εξέλιξη του θερμικού φορτίου και των μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε 24ωρη βάση με σταθμό μέτρησης που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Δημαρχείο Κοζάνης σε συνεργασία με το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» που αναπτύσσεται από το ΕΜΠ και το ΑΠΘ. Σχετικό link: http://hermes.physics.auth.gr/gr/sta tion/st280362

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου σταθμών μέτρησης σε αντιπροσωπευτικές θέσεις, για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας Σχετικό link: http://airlab.edu.gr

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Διοργανώθηκε το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με τίτλο «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Προβλήματα & Προοπτικές», στις 3/09/2009, στο Δήμο Κοζάνης

 Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα με τίτλο «Ο λιγνίτης στη Δυτική Μακεδονία», 6/02/2010, επίσης στον Δήμο Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www. kozanh-energy.gr

ΣΤΟΧΟΣ: H παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας

ΕΠΙΣΚΕΨΗΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: 357.695 επισκέπτες μέχρι σήμερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο Δήμος θεσμοθέτησε το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου του Δήμου Κοζάνης». Το βραβείο αυτό αναφέρεται σε Τοπικό Διαγωνισμό ανάδειξης Αειφόρου Σχολείου και στοχεύει στην ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας στην μαθησιακή διαδικασία, παρέχοντας ταυτόχρονα αυξημένα κίνητρα σε όλα τα σχολεία, προκειμένου να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την εξοικονόμηση πόρων. Ο δήμος Κοζάνης έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του διαγωνισμού, με την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Ο Τοπικός Διαγωνισμός Αειφόρου Σχολείου εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Πανελλαδικού Διαγωνισμού, που έχει προκηρυχθεί από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού .

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (1)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (2) ΣΤΟΧΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αξιοποίηση του ενεργειακού αποθέματος με στόχο την προώθηση (marketing) και τη δημιουργία ταυτότητας (branding) του ενεργειακού χαρακτήρα του Δήμου Κοζάνης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Εκπαιδευτικές εκδρομές  Οργάνωση ενεργειακής κατασκήνωσης  Δημιουργία κέντρου ενεργειακής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης  Συνέργεια με άλλες, συμπληρωματικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε φάση σχεδιασμού

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΣΤΟΧΟΣ : Διατήρηση της ιστορικής μνήμης στο Χώρο και στο Χρόνο Ανάδειξη της ενεργειακής κληρονομιάς σε πολιτιστική αξία, ενσωμάτωση αυτής στο δημόσιο χώρο, υπενθυμίζοντας το παρελθόν και σηματοδοτώντας το μέλλον.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποβολή αιτήματος στη ΔΕΗ Α.Ε

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ     

    

Ανάπλαση περιοχής Ειρήνης – συμβολή οδών Δημοκρατίας και Παύλου Χαρίση (Προϋπολογισμός του έργου : 255.000,00 €) Πεζοδρόμηση οδού Μακεδονομάχων και παρόδων (Προϋπολογισμός του έργου : 500.000,00 €) Διαπλατύνσεις Μεγ. Αλεξάνδρου – Βενιζέλου – Ιωάν. Τράντα – Τριανταφυλλίδη Ξενοφ.και παρόδων (Προϋπολογισμός του έργου : 1.050.000,00 €) Ανάπλαση περιοχής Τσιμηνάκη – Ερμού – Λιούφη και πλατείας Χαλκιά (Προϋπολογισμός του έργου : 400.000,00 €) Ανάπλαση Παύλου Μελά – Μοναστηρίου (Προϋπολογισμός του έργου : 1,6 εκατ €)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 300 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (1) Οδός Μακεδονομάχων

ΠΡΙΝ

  

ΜΕΤΑ

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και παράλληλα κατασκευή νησίδας στο κέντρο του οδοστρώματος. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης και δημιουργία ειδικών χώρων φορτοεκφόρτωσης. Αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (2) Περιοχή πλατείας Ελευθερίας ΠΡΙΝ

  

ΜΕΤΑ

Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και παράλληλα κατασκευή νησίδας στο κέντρο του οδοστρώματος. Κατάργηση θέσεων στάθμευσης και δημιουργία ειδικών χώρων φορτοεκφόρτωσης. Αποτροπή της παράνομης στάθμευσης.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Δημιουργία κυκλικών κόμβων – κατάργηση φωτεινών σηματοδοτών

Ο κυκλικός κόμβος της πλατείας Συντάγματος, κατήργησε τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση, μηδενίζοντας πρακτικά τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ πριν

μετά

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Πρόγραμμα ανάπλασης – αποκατάστασης όψεων των κτιρίων (εφαρμογή προγράμματος επιδότησης ιδιωτών) Αποκαταστάσεις κτιρίων - πλατειών

Οικόπεδα χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστοι χώροι

Διαμορφώσεις πλατειών – αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΡΙΝ

Ισόγεια οικοδομή επί της οδού Μεθώνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΜΕΤΑ


ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (1)

ΚΟΥΡΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΚΟ

ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΝΗΣΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ


ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ (2)

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΡΥΑΚΙΟ

ΠΑΡΚΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΠΑΡΚΟ ΑΙΑΝΗΣ

ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΕΛΙΜΕΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΡΙΝΗΣ

ΠΑΡΚΟ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της «Πολεοδομικής Ενότητας Ε’» που περιλαμβάνει το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης συνολικής έκτασης 4 στρ.

ΣΤΟΧΟΣ Χαρακτηρισμός & διαμόρφωση Κ.Χ  Εξασφάλιση ελεύθερων χώρων  Ανάδειξη διατηρητέων κτηρίων και πολιτιστικού ενδιαφέροντος  Διεύρυνση δικτύου πεζοδρόμων 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Απόφαση ΔΣ Κοζάνης 603/1996 (ΦΕΚ 956Δ/27-8-1996) «Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως Κοζάνης ( έγκριση τροποποιήσεων ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης)»  Απόφαση Γ.Γ ΠΔΜ 1299/00/23-1-2001 «Έγκριση τροποποιήσεων του εγκεκριμένου σχεδίου Κοζάνης στα πλαίσια της Αναθεώρησης του σχεδίου του 1927»  Απόφαση ΔΣ Κοζάνης 71/2009 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης στην Πολεοδομική Ενότητα Ε΄»  ……………………………………

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Οικόπεδα χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστοι χώροι ΣΗΜΕΡΑ

ΣΗΜΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕΛΛΟΝ


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΣΤΟΧΟΣ 

Αξιοποίηση δημόσιου χώρου που είναι διαθέσιμος εντός του εγκεκριμένου σχεδίου

Λειτουργική ενσωμάτωση στην καθημερινή ζωή της πόλης των περιαστικών αλσυλίων που είναι σε επαφή με το εγκεκριμένο σχέδιο

Αξιοποίηση – ανάδειξη των δημόσιων χώρων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου μας (αποστάσεις max 20min)

Ανάδειξη των λιμνών στο νότιο μέρος του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΜΕΣΑ ΤΕΧΝΗ

ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012

ΧΡΩΜΑ

ΦΩΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ


ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ποιοτικής και αισθητικής αναβάθμισης αστικών κοινόχρηστων χώρων σε 15 διαφορετικά σημεία. Οι επεμβάσεις γίνονται σε έκταση εμβαδού 11,53 στρεμμάτων, συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός καλύτερου επιπέδου ζωής μέσα από μια αναβαθμισμένη περιβαλλοντικά «γειτονιά»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.865.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Πρότυπο Βιοκλιματικό Πάρκο Αναψυχής - Χώρος Περιαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης (1) ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός πάρκου αναψυχής σε μια έκταση 62 στρεμμάτων, στην ανατολική πλευρά του οικισμού της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης, μια μεγάλη παρέμβαση που θα αλλάξει δραματικά την όψη του οικισμού και θα βελτιώσει το μικροκλίμα της περιοχής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Πρότυπο Βιοκλιματικό Πάρκο Αναψυχής - Χώρος Περιαστικού Πρασίνου στη ΖΕΠ Κοζάνης (2)

skateboard

Αναψυκτήριο Παιδότοπος Γήπεδα 5x5 Χώρος άθλησης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16 & 18 και Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού Περιοχής Εργατικών Κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν στους ανωτέρω Κ.Χ. παιδική χαρές, χώροι περιπάτου και αναψυχής και υπαίθριο θεατράκι. Επίσης στην εν λόγω περιοχή θα τοποθετηθούν:  Επιδεικτικές στάσεις λεωφορείων οι οποίες θα ηλεκτροδοτούνται από φωτοβολταϊκά στοιχεία και θα διαθέτουν οθόνη με πληροφοριακό υλικό.  Αυτόνομα φωτοβολταϊκά στοιχεία στους υπάρχοντες στύλους ηλεκτροφωτισμού, με επιδεικτικό χαρακτήρα.  Ενημερωτικά αυτοφωτιζόμενα (μικρά φ/β στοιχεία) stand

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.275.000,00 € ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2012


ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επιχειρησιακός σχεδιασμός για έναν πράσινο δήμο (ΔΕΠΠ)  

Επιχειρησιακός σχεδιασμός για έναν πράσινο δήμο (ΔΕΠΠ)