Dimenziók V.

Page 1

2021. június 17-18.

DIMENZIÓK V. Katasztrófák után… (KUT)

TERMÉSZETI CSAPÁSOK, JÁRVÁNYOK ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYAMATOK A TÖRTÉNELEMBEN

SZEKCIÓBEOSZTÁS


2021. június 17. Csütörtök

10:00-11:30 TERMÉSZETI JELENSÉGEK ÉS TÖRTÉNETI FELJEGYZÉSEIK Levezető elnök: Várkonyi Gábor

09:45-10:00 MEGNYITÓ Várkonyi Gábor 10:00-10:20 Nagy Tamás: A szíriai elefánt, kihalás és ami mögötte van

1.

10.20-10.40 Szántó Richárd: Szárazság egy meleg periódusban. Szent Konstantin életrajza, mint környezettörténeti forrás? 10.40-11.00 Szolnoki Zoltán: Rendkívüli események és tanulságaik a Croniche di Luccában 11.00-11.20 Török Zsolt Győző: Mögöttünk a Vízözön: történelem és katasztrófa a korai modern kozmográfiában 11.20-11.30 Vita 11.30-11.40 Kávészünet

11:40-13:30 ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK, KÖRNYEZETI VISZONYOK ÉS ÁTALAKULÓ ÉLETTEREK Levezető elnök: Török Zsolt Győző

11:40-12:00 Simon Katalin: Tűz, víz és városok kapcsolata a 18. században 12.00-12.20 Erdősi Péter: Erdélyi jezsuiták az 1586. évi pestisjárvánnyal szemben 12.20-12.40 Banai Zsófia: Éghajlati-környezeti viszonyok és kultúra a kis jégkorszak idején 12.40-13.00 Rénes Balázs: A természeti jelenségek megjelenése Borsos Tamás konstantinápolyi feljegyzéseiben 13.00-13.20 Fischer Viktória: Falak közé szorított természet – 16 - 17. századi magyarországi kertkultúra reprezentációjának átalakulása a környezeti változások tükrében 13.20-13.30 Vita 13.30-13.50 Ebédszünet

2.


2021. június 17. Csütörtök

13:50-15:40 EMBER ÉS TERMÉSZET KAPCSOLATÁNAK MEGJELENÉSE AZ IRODALOMBAN ÉS A FILOZÓFIÁBAN Levezető elnök: Kiss Gy. Csaba 13:50-14:10 Santavecz Anita: A biodiverzitás megőrzésének gondolata a Felvilágosodás korában: William Gilpin és a természetvédelem 14.10-14.30 Pipics János: Természet és katasztrófák Segesvári István egy 1792-es versében

3.

14.30-14.50 Fülöp Márta: Járvány, összeesküvés-elméletek és álhírek Jókai Mór Szomorú napok c. regényében 14.50-15.10 István Anna: A nyár nélküli év reprezentációi a szlovák irodalomban 15.10-15.30 Vigh Barbara: Vizsgálatok Széchenyi István gróf időjárással kapcsolatos megfigyelései/ megjegyzései körül 15.30-15.40 Vita 15.40-15.50 Szünet

15:50-17:40 JÁRVÁNYOK, TERMÉSZETI CSAPÁSOK A TÖRTÉNELEMBEN: OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Levezető elnök: Győri Róbert

15:50-16:10 Bodovics Éva: Hozzávalók egy járványhoz. Az 1872/73. évi kolerajárvány környezeti okainak vizsgálata 16.10-16.30 Lendvai Timár Edit: Földrengés, istenítélet vagy viharos időjárás? – Mi okozta a katasztrofális árvizet 1813 nyarán a Szepességben? 16.30-16.50 Lehoczki Zsuzsanna: Katasztrófák megjelenése az érdi egyházi iratokban és hatásuk a településre 1829-1840 között 16.50-17.10 Németh Ágnes: Mit tanult Pest a kolerajárványokból az 1860-as, 1870-es években? 17.10-17.30 Mészáros Andor: Földrengés Zágrábban, 1880, 1895. 17.30-17.40 Vita, Zárás

4.


2021. június 18. Péntek 10:00-10:20 Jancsó Katalin: Az El Niño Peruban – történeti aspektusok

10:00-11:50 KATASZTRÓFÁK NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN Levezető elnök: Gyuris Ferenc

10.20-10.40 Lénárt T. András: Egy téves elnevezésű katasztrófa valós következményei: a spanyolnátha hatása Spanyolországban

5.

10.40-11.00 Siposné dr. Kecskeméthy Klára: A lisszaboni katasztrófa 11.00-11.20 Kökény Andrea: Az 1830-1833-as járvány és következményei Oregonban 11.20-11.40 Szabó Levente: Az 1923-as nagy kantói földrengés hatása Japánra 11.40-11.50 Vita 11.50-12.00 Kávészünet 12:00-13:50 EMBERI ÉS TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁKRA ADOTT TÁRSADALMI VÁLASZOK Levezető elnök: Csorba László

12:00-12:20 Gyuris Ferenc: A nemzeti tér történelmi katasztrófája kívül-nézetből: A Trianon utáni magyar revíziós érvek német kortársak szemszögéből 12.20-12.40 Gódány Nikoletta: „Az idegenforgalmi munkát folytatni kell” A második világháború hatása az idegenforgalomra 12.40-13.00 Molnár Dávid: Az egri társadalom kollektív stratégiái a filoxéra-pusztítást követően 13.00-13.20 Rácz Lajos: A kis jégkorszak éghajlati változásainak hatása a Kárpát-medence mezőgazdaságára (16-19. század)

13.20-13.40 Szabó-Gajmer Bernadette: Szenegál: egy nyugat-afrikai francia gyarmat egészségügyi állapota a 19. században 13.40-13.50 Vita 13.50-14.10 Ebédszünet

6.


2021. június 18. Péntek

14:10-15:40 AZ ANTROPOGÉN TERMÉSZETFORMÁLÁS ÉS ÖKOLÓGIA KÖVETKEZMÉNYEI: MOCSÁRLECSAPOLÁS, FOLYÓSZABÁLYOZÁS, VÍZGAZDÁLKODÁS Levezető elnök: Bottlik Zsolt 14.10-14.30 Berta András: Az ecsedi vár természeti környezetének átalakulása a XVIII. században 14.30-14.50 Vadas András: Mindennapos szélsőség – A kora újkori Batthyány uradalmak és a pestis

7.

14.50-15.10 Tóthné Pásztor Ágota: A rejtőzködő Kadarcs krónikája 15.10-15.30 Varga György: Az állatmenhelyek története Magyarországon 15.30-15.40 Vita 15.40-15.50 Szünet 15:50-17:20 A TÖRTÉNELEM VÉGE? - JELENKORI VILÁGJÁRVÁNYOK ÉS A KLÍMAKATASZTRÓFA Levezető elnök: Kőszegi Margit 15:50-16:10 Tuza Benedek- Berki Márton: A pandémiától az infodémiáig – A koronavírus-járvány különleges földrajzai 16.10-16.30 Hafenscher Viktória Priszcilla-Jankó Ferenc: Lángok és vírusok: az ausztrál bozóttüzek és a világjárvány médiareprezentációjának összehasonlítása 16.30-16.50 dr. Késmárszky Róbert: Geopolitikai és környezeti tényezők szerepe az egészségügyi ellátás tekintetében, különösen exponált trópusi területen 16.50-17.10 Vigh Vivien: A klímaváltozás hatásai az Északi-sark térségére 17.10-17.20 Vita, Zárás

8.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.