Magasin Ping, nr 2, 2012

Page 3

Innehåll Fackligt arbete ska vara kul, engagerande och kompetenshöjande. Karin Linder, Ordföranden på sidan 7

22

› Lottta Lundgren hoppade foto: sv t

09 Aktuellt

Kompetenser i framtidens bibliotek, Downton Abbey, Privatchatt på jobbet, Panelen, Biblioterapi, Årets bibliotek, Retoriktips, med mera.

18 Jobba smartare med Facebook

Det är lätt att stirra sig blind på antalet gilla-markeringar på sin Facebooksida. Men är det en relevant värdemätare?

20 Kulturella och kreativa näringar

Två utredningar lyfter fram betydelsen av de kulturella och kreativa näringarna. Kanske kan kulturens kreativa kraft bli en större inkomstkälla för Sverige än vad stålet har varit?

av sin framgångsrika karriär som copywriter. I höst ser du henne på teve.

22 Erfaren nybörjare

Lotta Lundgren bytte från en framgångsrik karriär som copywriter till att skriva om mat.

26 Plattform i Nordsjön

Plattform i Nordsjön Följ med till det självutnämnda furstendömet Sealand. Den övergivna militärbasen utanför Englands kust, där invånarna kämpar för fri kultur och kommunikation.

› Downton Abbey flyttar in på Hallwylska museet, sid 12.

Ping 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.