Proffsbyggarna nr 2 2018

Page 1

Proffs

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

###*R

Nr 2 2018

JM:s lärlingsannons fick Madelene att sadla om.

Sid 11-12

7 5 ID S a t r a v s a y n t e d e d n a g g y b t r 3 1 a b d i 7 S 1 g 5 Håll 1 g y d i b S r e n k e ö d i s t r s e g j a l s d n a l Fler tje m o n o ss u n g a M s u k Mar Distribueras med Upsala Nya Tidning 20181122


2 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

PROFFSBYGGARNA

###*R

Hållbart byggande är glödhett Byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Kanske inte så konstigt med tanke på alla stora byggprojekt som pågår runtomkring oss. Men det visar att hela samhället har väldigt mycket på att vinna på att branschen jobbar med hållbarhetsfrågan. I detta nummer berättar vi om hur det går till. Birgitta Govén är sedan ett år tillbaka energiexpert vid Sveriges Byggindustrier. Hon har en bakgrund som kommunal energirådgivare och har arbetat med frågan i 25 år. – När jag började var det bara riktiga nördar, killar med skägg och ulltröja, som arbetade med hållbarhet. Nu har frågan flyttat in i finrummet, till styrelseborden, och det gör ju mitt arbete mycket enklare.

När jag började var det bara riktiga nördar, killar med skägg och ulltröja, som arbetade med hållbarhet. Birgitta Govén

Så man kan säga att hållbarhet är en het fråga i branschen? – Ja, verkligen! Intresset är väldigt stort. Det är många som vill vara med och påverka. Vi ser att stora företag som exempelvis Skanska, NCC och Peab lägger mycket resurser och har hög kunskap inom området. Det är bra att de går före och visar vägen för mindre företag som inte har samma resurser.

Ni har tagit fram en färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2045. Vad händer nu? –Det blir lätt att man bara tar fram en massa checklistor, men det måste omsättas praktiskt också. Så vi ska åka ut i landet och ordna workshops för mindre byggföretag och prata om vad de kan arbeta med redan idag. Till exempel att minska byggspillet, minimera energianvändningen under byggprocessen och tänka på hur de transporterar gods. Vad behövs för att färdplanen ska ge resultat? – Hållbarhetsfrågan måste komma in redan på planeringsstadiet. Det är inte bara de som bygger som måste ta ansvar. Det är också viktigt för beställaren att förstå att en hållbar investering är lönsam i det långa loppet eftersom byggnaderna ska stå kvar mycket länge.

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan BBIS och Insert Media. Produktion: Insert Media Form: UNiT Text: Per Johansson

Foto: Johan Wahlgren Tryck: Pressgrannar

Sök SÖK TILL BYGGPROGRAMMET PÅ NÅGON Sök till till Byggprogrammet Byggprogrammet på på någon någon av AV REGIONENS GYMNASIESKOLOR av regionenS regionenS gymnaSieSkolor gymnaSieSkolor •• Uppsala: UPPSALA: Uppsala:

• •• •• •• •

Enköping: Enköping: ENKÖPING: TiErp: TiErp: TIERP: norrTäljE: norrTälJE: NORRTÄLJE: HallsTavik: HallsTavik: HALLSTAVIK:

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Bolandsgymnasiet, Yrkesplugget yrkesplugget och praktiska Praktiska Gymnasiet praktiska gymnasiet gymnasiet Yrkesgymnasiet Westerlundska gymnasiet Westerlundska Högbergsskolangymnasiet Högbergsskolan rodengymnasiet rodengymnasiet Rodengymnasiet Carl Wahren gymnasium Carl Wahren gymnasium Gymnasium

För information om kundtidningar kontakta: Lena Broman Tanndal, 070-575 47 71 Mia Lindh, 072-208 71 75 lena.bromantanndal@unt.se mia.lindh@unt.se

Ludde.Lundell, 070-367 21 44 ludde.lundell@unt.sel@unt.se


To Be Frank. Foto: Gabriel Liljevall

###*R

###*R

Vår framtid har en hållbar historia. Nu fyller ByggConstruct 25 år. Ända sedan vi startade ByggConstruct 1994 har vi arbetat med inställningen att förtroende inte är något du får till skänks. Det är något du bygger bit för bit, dag för dag under lång tid. För oss är det en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Därför har vi alltid strävat efter att arbeta energieffektivt, med stor miljöhänsyn och med en bra arbetsmiljö. Men förtroende handlar om så mycket mer.

Vi är en del av samhället och samhället är en del av oss. Vi vill ta vårt ansvar för alla delar i vårt arbete. Därför är det också viktigt att de vi väljer att sam­ arbeta med har ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete för att bygga ett tryggt, rättvist och hållbart samhälle. Nu har vi lagt de första 25 årens byggstenar, en hållbar grund för de kommande 25 åren. För är det något som talar för vår framtid, är det vår historia.

Bygg framtiden med oss. ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägar­ ledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggnationer inom vård, skola och bostäder, samt byggservice. Idag är vi drygt 135 anställda och vi vill gärna bli fler som bygger ansvarsfullt och hållbart. www.byggconstruct.se


###*R

###*R

Bygg framtid med oss

Sh bygg grundades redan 1923 och är fortfarande ett privatägt familjeföretag. Vi växer stadigt och därför letar vi kontinuerligt efter nya medarbetare. Idag omsätter vi över 800 Mkr och har cirka 300 medarbetare men är fortfarande ett familjärt företag. Hos oss finns en verksamhetsbredd som spänner över allt från bygg och anläggning till sten, asfalt, trädgård, byggservice och nybyggnad. Det betyder att du hos oss får en mycket bred kompetens samt möjlighet till att ta ansvar, växa med företaget och att snabbt utvecklas karriärmässigt. Hos oss blir du en del av ett personligt företag med korta beslutsvägar och en härlig laganda. Besök www.shbygg.se och skicka in din ansökan.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 5

proffsbyggarna | HÅLLBART BYGGANDE

###*R

###*R

Uppsalas nya landmärke Juvelen är återvinningsbart på någon plastkasse när.

HÅLLBART

Handlar om så mycket mer än bara miljö Hållbart byggande har de senaste åren blivit ett motto hos alla de stora svenska byggföretagen. Det låter ju bra, men vad innebär det i praktiken? Vi försökte ta reda på mer. Den som kommer till Uppsala söderifrån med tåget lär inte missa den, Juvelen, den nya spektakulära kontorsbyggnaden vid perrongens södra ända. Här pågår kommunens markarbeten parallellt med Skanskas byggprojekt, som är inne på sluttampen.

– Det blir slutbesiktning efter jul och inflyttning i maj, berättar projektchefen Marie Strand. Vid vårt besök är en tredjedel av lokalerna uthyrda. Arkitektfirman Projektengagemang ska hålla till på hela plan fyra och en an-

Det gäller att få alla att engagera sig. Marie Strand

nan hyresgäst är mediebyrån Viva Media. Nere på bottenplan kommer restaurangkedjan Vezzo att flytta in på 600 kvadrat. Att det är en KRAV-certifierad restaurang känns klockrent för Marie Strand. Hållbarhet är Juvelens signum. – Vi jobbar för LEEDcertifikatet Platina, vilket innebär en massa olika kriterier. Och i Skanskas eget system Gröna Kartan är det ett mörkgrönt bygge, vilket är den mest ambitiösa nivån som nästan inte innebär någon klimatpåverkan alls. Som ett led i detta är taket försett med såväl solceller som växtlighet som ska producera energi respekti-

ve isolera och skydda mot häftigt regn. Den guldskimrande fasaden utgör ett skal som gör att energibehovet i byggnaden minskas och luftkonditioneringen i kontoren kommer från bergkyla. Deep green cooling kal�lar Skanska sitt egna energisnåla kylsystem. En annan del i arbetet är att inget osorterat avfall får köras på deponi och att allt i fastigheten på något kilo när ska kunna sorteras och återvinnas den dag huset ska rivas. Det ställer inte bara krav på vilka material som får användas vid bygget utan även på kommunikationen med underleverantörerna. – Den delen är mycket svårare eftersom det ställer så höga krav på hur vi arbetar. Vi har underleverantörer med utländsk arbets-

kraft och alla måste förstå hur viktigt det är med sortering vid städning och att ingen isolering får ligga ute och bli blöt så att den måste gå på deponi. Det gäller att få alla att engagera sig, säger Marie Strand.

stora projekt är nytt för Skanska. Det gör att byggnaden sticker ut inte bara i Uppsala utan även hos byggföretaget självt. Ett annat Uppsalabygge som går i täten för de stora byggföretagens egna hållbarhetsarbete

Att bygga ”mörkgrönt” när det handlar om så här

Forts. nästa sida 

FAKTA JUVELEN Efter en markanvisningstävling som vanns av Skanska och arkitektfirman Utopia, startade byggandet av den 7,5 våningar höga Juvelen hösten 2016. Byggnaden rymmer totalt 8 635 uthyrningsbar yta. Den största kontorsytan är de översta 1,5 våningarna som hyrs ut tillsammans. Annars finns möjlighet att dela in varje våningsplan i tre kontor med separata ingångar. På bottenplan finns förutom restaurangen ett par butikslokaler.


6 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

ANNONS

proffsbyggarna

Så arbetar de stora

###*R

5

Samtliga av de fem största byggföretagen i Sverige har skrivit under branschens färdplan mot en klimatneutral byggbransch 2045. Här kommer ett axplock av hur företagen arbetar med hållbarhet. Peab

PLÅTSLAGERI     

Alla arbeten inom byggnadsplåtslageri TRP-tak, uppstolpning av tak Fönsterbleck Vattenavrinning, hängrännor, stuprör, etc Renovering av äldre byggnaders tak Gnistagatan 11, Uppsala 018-10 55 30

www.platkompaniet.se

Företaget deltar i FN-programmet Global Compact, som bland annat berör frågor om arbetsrätt, korruption och miljö och har upprättat en uppförandekod kopplat till bland andra dessa frågor. På miljösidan har Peab uttalade delmål om att ha fasat ut farliga ämnen 2030, och ha 100 procent materialeffektiv verksamhet 2040.

Skanska Har utvecklat en ”Grön karta” för att kunna mäta och följa upp sitt agerande inom energi, klimat, material och vatten. Deltar i en rad samarbeten för social hållbarhet, bland annat praktik för ensamkommande ungdomar samt erbjuder en betald ledig dag om året för anställda som vill volontera i till exempel Röda korset.

NCC Arbetar utifrån ett hållbarhetsramverk kring miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Arbetet implementeras i verksamheten genom konceptet ”Hållbar arbetsplats”. En del av arbetet med social hållbarhet är nätverket Stella, som vänder sig till kvinnor på ledande funktioner och NCC Nystart, som ska hjälpa utrikesfödda in i byggbranschen.

JM

UNT-appen Uppdatera eller ladda ner vår app. Missa inget!

Senaste nytt!

Nyheter och väder. Välj själv vad du vill få notiser om. Tipsa oss om nyheter.

Alltid uppdaterad med dina senaste lokala nyheter, sport, väder och mycket mer.

Företaget bygger alla sina egna bostäder enligt miljömärket Svanen och deltar precis som Peab i FN-arbetet Global Compact. När det gäller social hållbarhet arbetar företaget aktivt med att ta fram bostadsområden med social sammanhållning, trivsel och välmående. Detta genom att planera för verksamhet för boende i olika ålder och från olika kulturer.

Veidekke Bygger precis som JM sina egna bostäder enligt Svanenkonceptet. En del av arbetet med social hållbarhet deltar företaget aktivt i projektet Football for life, ett projekt som vänder sig till unga flickor i Sydafrika och som drivs tillsammans med fotbollsklubben FC Rosengård. Fakta: Företagens hemsidor

 Forts. från föregående sida

är NCC:s pågående utbyggnad av Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Det handlar om cirka 30 000 nya kvadratmeter, med plats för fler forskare, lärare och studenter och med bland annat en helt ny entré, ljusgård och

bolag har s fastighetsförvaltning UPPSALA. Kommunen för det nya området. tagit fram idéskisser

aula. För NCC är det ett av de första byggprojekten som arbetar efter ”Hållbar arbetsplats”. Det är det nya verktyg företaget har för att förbättra och utvärdera sitt hållbarhetsarbete (se faktaruta).

– Mycket av innehållet är sådant som vi har arbetat med länge, men på det här sättet tydliggörs det för medarbetarna hur mycket av det vi redan gör som är en del av hållbarhetsabetet, säger Anna Morell på NCC i Uppsala.

Det har varit ett väldigt detektivarbete att jämföra material vi vill ta in med listor på godkända ämnen. Marie Strand


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 7

proffsbyggarna | HÅLLBART BYGGANDE

###*R

Uppsalavyer med trekantig ramar erbjuds dem som får kontorsplats i de övre våningarna på Juvelens västra sida. Inte ett enda fönster i byggnaden har räta vinklar.

I konceptet ingår sådant som att begränsa utsläpp, minska koldioxidavtrycket och återvinna avfall, men hållbarhet handlar om så mycket mer än bara miljö, menar hon. –Hållbarhet omfattar ju även det sociala området och arbetsmiljön. Det handlar om att vi har en bra dialog med vår omgivning, både grannbyggen och andra verksamheter i närheten, om att vi säkerställer att vi kör med sunda affärer och jobbar med arbetsmiljöfrågor som mångfald, jämställdhet och inkludering. Anna Morell tycker att ut-

byggnaden av Ångströmlaboratoriet är ett bra projekt för att gå i täten med i det nya hållbarhetsarbetet. – Det finns ett stort intresse och ett väldigt stort engagemang där. När jag har pratat med medarbetarna på byggarbetsplatsen har de sagt att de tycker att det är många av punkterna i checklistan som känns självklara för dem, men att det är ett bra sätt att ringa in de här frågorna. Tillbaka vid stationsområdet, där Marie Strand bjuder på en rundvandring i Juvelen. Utsikten är mäktig på de översta planen och det faktum att hu-

Många av punkterna känns självklara. Anna Morell

set inte har ett enda fönster med fyra räta vinklar bidrar till upplevelsen. – Det här är ju även ett

tekniskt utmanande hus att bygga. Jag vet inte hur många olika lutningar taket har. Vi måste tänka på hur snö och vatten ska hanteras och hålla reda på var alla de alla olika prefabricerade elementen på fasaden ska ha för plats, säger hon. Men hon tycker samtidigt att arbetet har gått väldigt bra, inte minst med tanke på att det som mest har varit 50 personer där och arbetat, där alla ska hålla koll på vilka regler som gäller. – Och ibland har det varit ett väldigt detektivarbete att sitta och jämföra alla material vi vill ta in med listorna på godkända ämnen.

Och det är klart, varje liten limtub kan vi inte ha koll på, men det har fungerat väldig fint.

Marie Strand, Skanskas projektchef för Juvelen.


8 ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

proffsbyggarna | SKOLFLYTT

###*R

Det blir bättre uppblandning och kanske inte så grabbigt. Ronnie Gustafsson

Förr behövde andra elever gå igenom byggprogrammets lokaler för att komma till vissa delar av skolan. Nu behöver ingen annan än den som hör hemma här komma in.

FLYTTIDER

Hade vuxit ur de gamla lokalerna på Kungsgatan Det råder flyttider hos byggprogrammen i Uppsala. Sedan i höstas finns Yrkesplugget i nya lokaler i Fyrislund. Nästa år väntar flytt till Jälla för lärare och elever på före detta Bolandgymnsiet. – Det är härligt att vi får utforma vår egen skola efter de behov vi har! Läraren Ronnie Gustafsson, utbildningsledare för byggprogrammet, visar runt i nya Yrkesplugget på Hanselligatan i Fyrislund. Hit flyttade skolan, som förutom bygg har fordonstekniska program, inför höstterminen. – Vi hade det bra där vi höll till förut på Kungsgatan. Men vi hade vuxit ur de lokalerna och det här är både större och bättre lokaler att ta hand om eleverna i. Förutom en stor bygghall och en stor fordonshall finns

plats utomhus för såväl eleverna på transporttekniskt program som för byggeleverna. – Vi ska börja bygga upp utemiljön vid årsskiftet. Vissa moment med murning och betongarbete är så dammiga att det kan vara lite problem att köra dem inomhus, säger Ronnie Gustafsson. Inför hösten fanns inte tillräckligt med ansökningar för mer än en bygg- och anläggningsklass, men storleksmässigt ska skolan kunna rymma två klasser i varje årskurs på byggsidan. De 15 lektionssalarna delas med vårdgymnasiet Cultus, vil-

ket Ronnie Gustafsson tror kommer att ge en bra stämning på skolan. – Vi har en klar majoritet killar och de en klar majoritet tjejer, så det blir bättre uppblandning och kanske inte så grabbigt. Inne i bygghallen provar man sig under hösten fram lite var olika verktyg och material ska placeras. En stor fördel med den nya hallen är att den inte behöver användas som genomgångslokal för alla, vilket var fallet på det gamla stället. Nästa höst är det dags för Uppsalas största gymnasium på byggsidan att flytta in i nya lokaler. Då flyt-

FAKTA yrkesPLUGGET

Elsa Sundqvist, Sofia Bergström och Linnea Joiken går första året på byggprogrammet. De tycker att lokalerna är bra och fräscha.

tar byggprogrammets lärare och elever på Uppsala Yrkesgymnasium från gamla Bolandgymnasiet ut till resten av skolan på Jälla. – Jag ser verkligen fram emot att flytta. Vi får nya och fräscha lokaler och vi kommer att få en större tillhörighet när vi hamnar på den skola vi faktiskt tillhör, säger

läraren Håkan Wessman. En annan fördel är att byggprogrammet då också kommer att befinna sig intill VVS-programmet och eloch energiprogrammet. – Det ger möjlighet till samarbete och andra synergieffekter, säger Håkan Wessman.

Yrkesplugget, en gymnasieskola med enbart praktiska utbildningar, startade i Bromma 2006. Skolan i Uppsala öppnade 2010. Uppsala yrkesgymnasium är Uppsalas största gymnasieutbildning och bildades hösten 2017 när Ekebygymnasiet och Jällagymnasiet slogs ihop. Samma år hade Bolandgymnasiet lagts ned och byggprogrammet överförts till Jällagymnasiet.


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 9

###*R

proffsbyggarna

Solfantaster träffas på UKK Den 27 november arrangeras Svenska solelsmässan på Uppsala konsert & kongress. Mässan, som anordnas för femte gången, är en plats där branschen träffar kunder, myndigheter och andra som är intresserade av solenergi. Bland föredragshållarna finns professorn Marika Edoff, som leder Uppsala universitets forskning på tunnfilmssolceller, den teknik som används hos Uppsalahems hus Frodeparken i stationsområdet.

Örsundsbro

Byggandet viktig del för årets klimatstad Uppsala utsågs tidigare i höst till Världsnaturfondens globala klimatstad. Inte minst är det kommunens klimatprotokoll, där flera byggbolag, fastighetsbolag och arkitektfirmor finns representerade som ligger bakom utnämningen. De utmaningar som klimatprotokollet antar på byggområdet är att bygga mer i trä, klimatneutral betong i byggnader och anläggningar, att beräkna klimatpåverkan från samtliga bygg- och anläggningsprojekt samt att arbeta med ekosystemtjänster.

Klimatsmart cykelparkeringshus på gång

För närvarande pågår arbetet för fullt med att bygga det nya parkeringshuset för cyklar vid resecentrum i Uppsala. Förutom att själva idén med en stor cykelparkering i sig är en del av kommunens klimatarbete sker även bygget med fokus på hållbarhet. Byggnaden får en glasad fasad med solceller och sedumtak och stommen är av limträ. Arbetet beräknas pågå någon vecka in i december.

GrävreportUppsalaframrar ska stoppa gångar i byggfusket Yrkes-SM

Yrkes-EM avgjordes i Budapest

Sveriges Byggindustrier har anlitat de grävande journalisterna Anna-Lena Norberg och Thomas Lundh i arbetet med att skapa sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. De båda har tidigare arbetat med just att granska byggbranschen, och ska nu istället stötta de svenska byggbolagen med bland annat utbildning och rådgivning. Målet är att alla de företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier ska känna till och följa de regler som gäller.

I Yrkes-EM, som avgjordes i Budapest tidigare i höst, blev det tyvärr ingen byggare, men väl en bagare som stod för de stora Uppsalaframgångarna. Markus Magnusson, som tävlade i betongklassen, hittar du i ett större reportage senare i den här tidningen. Under 2019 står Yrkes-VM i Kazan, Ryssland på programmet. Då med vinnarna i UppsalaSM som landslagsmedlemmar.

I förra numret berättade vi om att Yrkes-SM, bland annat med flera bygg-grenar, skulle äga rum i Uppsala. Nu kan vi berätta att det på byggsidan blev ett guld i murning till Uppsalabon Albert Åhlenius och silver i betongklassen till Abu Baker Salih och Oscar Södergren som vi träffade i vårt reportage. Guld tog också Alundabon Anton Hasenstrauch, VVS-montör. Nästa Yrkes-SM arrangeras i Helsingborg 2020.

Bra personal växer inte på trän Lindborg är ett renodlat familje­ företag som älskar att bygga med trä. Särskilt limträ som är vår specialitet. Just nu växer vi så det knakar och behöver därför utöka vår personalstyrka. Om du vill vara med i ett härligt och inspirerande team är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi är alltid intresserade av att hitta nya engagerade arbetskollegor som delar vår passion och brinner för det genuina hantverket.

Lindborg & Söner AB Torslundavägen 6, 74960, Örsundsbro

+ 46 (0) 171 460 710 info@lindborgsoner.se www.lindborgsoner.se


10 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

###*R

NYA NISSAN NAVARA TUFFARE OCH SMARTARE ÄN NÅGONSIN Around View Monitor | Dragvikt upp till 3.5 ton | 5-länkad spiralfjädrad bakaxel

FRÅN

279.900 KR

exkl. moms

SPARA 42.000 KR

NISSAN NAVARA MED 7-VXL AUTOMAT. FULLUTRUSTAD MED BL.A NAV & LÄDERKLÄDSEL

BOKA DIN PROVKÖRNING IDAG AKALLA

ENKÖPING

Esbogatan 8 Gesällgatan Tele: 08-505 692 00 0171-827 10 Mån-fre: 9-18. Lör-sön: 11-16 Mån-fre: 8-18, Lör: 10-14

KISTA TRANSPORTBILSCENTER Haukadalsgatan 3 08 505 694 20 Mån-fre: 7-18, Lör: 11-16

UPPSALA

Kumlagatan 12 018-56 10 00 Mån-fre: 8-18, Lör: 10-15

Bränsleförbrukning blandad körning lit./100km: 6,3-6,9. CO2-utsläpp g/km: 167-183. Samtliga priser exkl. moms. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Kampanjen gäller endast Navara Double Cab 190 AT Tekna Sunroof Leather Euro 6 ordertecknade i lager innan 31.12.2018 och kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Tillverkningsgaranti på 5år för NIssan transportbilar är begränsade till en kör sträcka på 160.00 km. För ytterligare information kontakta Hedin Bil. Med reservation för eventuella ändringar.

NAVARA_HP_SWE_DEALERPRINT_248X178_online 1

Sök SÖK TILL BYGGPROGRAMMET PÅ NÅGON Sök till till Byggprogrammet Byggprogrammet på på någon någon av AV REGIONENS GYMNASIESKOLOR av regionenS regionenS gymnaSieSkolor gymnaSieSkolor •• Uppsala: UPPSALA: Uppsala:

• •• •• •• •

Enköping: Enköping: ENKÖPING: TiErp: TiErp: TIERP: norrTäljE: norrTälJE: NORRTÄLJE: HallsTavik: HallsTavik: HALLSTAVIK:

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Bolandsgymnasiet, Yrkesplugget yrkesplugget och praktiska Praktiska Gymnasiet praktiska gymnasiet gymnasiet Yrkesgymnasiet Westerlundska gymnasiet Westerlundska Högbergsskolangymnasiet Högbergsskolan rodengymnasiet rodengymnasiet Rodengymnasiet Carl Wahren gymnasium Carl Wahren gymnasium Gymnasium

10/09/18 19:06:55


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 11

proffsbyggarna | KVINNOR I BRANSCHEN

###*R

Therese Pettersson visar för lärlingskollegan Madelene Björklund hur långt de har kommit på bygget i Rosendal. Madelene själv arbetar på Kvarngärdet.

JAKTEN PÅ de 20 procenten Lärlingsprogram för kvinnor ett sätt att jämna ut könsbalansen på produktionssidan

2030 ska en av fem hantverkare på JM vara kvinna. Då gymnasieskolorna fortfarande levererar så få kvinnliga byggarbetare har företaget satsat på ett lärlingsprogram för bara kvinnor. Det är solig torsdagsförmiddag i Rosendal, ett av Uppsalas hetaste byggområden just nu. Här bygger en rad olika byggföretag åt olika fastighetsägare och medan vissa projekt befinner sig i slutfasen pågår på andra håll fortfarande markarbeten. I projektet Rosalia 1, där JM bygger i egen regi, arbetar byggarbetarna fortfarande med stommen. Det passar bra för Therese Pettersson, som kom hit som ny lärling andra veckan i

oktober. Hon funderar på att inför nästa år inrikta sig just mot betong. – Innan jag kom hit hade jag ingen aning om vad en betongare gjorde, men än att det handlade om armering och betong. Men det är mycket knep och knåp och det är jätteroligt! Det var i somras som Therese såg en annons i facebookflödet om att JM sökte kvinnliga lärlingar. Då bestämde hon sig för att satsa på byggbranschen en andra gång. – Jag gick bygg och an-

läggning på 1990-talet och siktade på att bli målare, men kom ut när det inte fanns några jobb. Istället blev jag kock. Egentligen hade jag ett jobb jag trivdes bra med, men jag gillar att vara utomhus och jobba med kroppen, berättar hon. Att lärlingsprogrammet endast var för kvinnor spelade inte så stor roll för henne. Men det fick en avgörande betydelse för lärlingskollegan Madelene Björklund.. Hon blev tipsad om programmet av sin pappa, som arbetar på JM.

Lena Joerö, HR-chef på JM Region Öst.

– Jag skulle aldrig ha vågat söka bygg i gymnasiet. Jag är inte den typen som tar för mig och vågar, och det underlättade väldigt mycket för mig att det stod ”kvinnliga” i annonsen. Madelene visste inte riktigt vad hon skulle förvänta sig när hon en vecka in i ok-

tober kom till byggarbetsplatsen vid Tornträdgården på Kvarngärdet. Även hon hade arbetat i kök. ¬Jag var ju van att bära och så. Jag tycker att det här har varit tyngre, men det är mer variation och känns som ett bredare yrke, säger hon.

pektive HR-partner på JM region öst. De berättar att de gärna såg sökanden som Therese och Madelene som var vana vid kroppsarbete. Men att kvinnors fysik inte räcker till för byggbranschen är en myt. Arbetet i vården kan många gånger vara nog så tungt.

Lena Joerö och John Lundberg är HR-chef res-

Forts. nästa sida 

Therese Pettersson

Madelene Björklund

Ålder: 42 år Bor: I Fålhagen, Uppsala

Ålder: 24 år Bor: I Norrtälje


12 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

proffsbyggarna | KVINNOR I BRANSCHEN

###*R

Det underlättade väldigt mycket för mig att det stod ”kvinnliga” i annonsen. Madelene Björklund

 Forts. från föregående sida

Therese Pettersson arbetade som kock på ett behandlingshem när hon blev påmind om sina gamla byggdrömmar.

Du behöver inte vara ett muskelberg i byggbranschen. De stora och starka sliter oftare ut sig. Det gäller att arbeta smart. John Lundberg

– Sedan behöver du inte vara ett muskelberg i byggbranschen. De stora och starka sliter oftare ut sig. Det gäller att arbeta smart, säger John Lundberg.

Byggindustrin har länge efterfrågat en mer jämn könsfördelning bland byggnadsarbetare. I mars satte regeringen upp ett mål om att minst 25 procent av de

som nyanställs inom byggoch anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast 2030. JM har det egna målet att 20 procent av de anställda inom produktionen ska vara kvinnor samma år. – Sätter vi upp ett sånt mål räcker det inte med att vi gör reklam inför gymnasievalet. Vi har förstått att den vägen kommer inte så många att komma. Det krävs något annat också. Att söka traditionella lärlingar och bara rikta oss till kvinnor kan vara en väg, säger Lena Joerö. Efter en pilotomgång i Stockholm gick därför samtliga JM-regioner ut och sökte kvinnliga lärlingar inför den här hösten. 16 kvinnor nappade, varav fyra i Region Öst, där Uppsala

vana vid att vara ensamma på bygget. – Som när du har glömt matlådan i köket och det

John Lundberg, HR-partner på JM Region Öst.

ingår. Under resans gång är tanken att deltagarna med jämna mellanrum ska få chansen att träffas för att dela med sig av sina erfarenheter till varandra. För även om både Madelene och Therese har känt sig välkomna och inte märkt av någon machokultur kan det ibland uppstå situationer som visar att männen är

har förvandlats till omklädningsrum för killarna, säger Therese.

ANDRA PROJEKT FÖR ATT LOCKA ELLER STÖTTA KVINNOR • Hösten 2017 startade Ikano Bostad satsningen

”Hentverkarna”, ett lärlingsprogram för enbart kvinnor med ungefär samma upplägg som JM:s program.

• I Byggnadsindustrins Yrkesnämnds, BYN:s, senaste gymnasiekatalog är alla män på bilderna till informationen om olika yrken i branschen utbytta mot kvinnor.

• Sedan 2013 har Sveriges Byggindustrier i Uppsala ett nätverk för kvinnliga tjänstemän med produktionsledande befattning.


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 13

proffsbyggarna | GYMNASIESÖKANDE

###*R

*Några antagna som valt bygg i andra eller tredje hand.

Förstahandsökande respektive antagna till byggoch anläggningsprogrammet i hela Sverige samt GRAFIK: MRB Uppsalaskolorna.

PRAKTISKA GYMNASIET

YRKESPLUGGET

HELA SVERIGE 11

9

2

17*

27

23

4

25

TOTALT

Pojkar

Flickor

Antagna

TOTALT

Pojkar

Flickor

Antagna

YRKESGYMNASIET

UPPSALA YRKESGYMNASIUM (Boland)

6 453

5 802

651

4 700

21

18

3

13

80

76

4

60

Totalt

Pojkar

Flickor

Antagna

TOTALT

Pojkar

Flickor

Antagna

TOTALT

Pojkar

Flickor

Antagna

FLER TJEJER SÖKTE BYGG

Söktrycket mot Uppsalaskolorna ökade mer än rikstrenden I höstens gymnasieval kryssade 6 453 svenska ungdomar bygg- och anläggningsprogrammet som sina förstaval. Det är en liten ökning totalt, men en tydligare trend är att fler flickor söker programmet. I förra numret av Proffsbyggarna hade vi utbildningstema. Rekryteringsbehovet i byggbranschen är stort och branschen vill att

fler kvinnor hittar till byggena. En av flera vägar in i branschen är gymnasiets bygg- och anläggningsprogram. Frågan vi ställer oss

ENKÄT

är förstås om efterfrågan på byggarbetare nådde vårens niondeklassare. För en månad sedan kom

Skolverkets slutliga statistik över gymnasievalet. Den visar en uppgång på antalet sökande till byggprogrammet. 6 453 sökande är en ökning med drygt sju procent jämfört med förra året. Men om man räknar in att det föddes drygt tre procent fler barn i Sverige 2002 jämfört med året inn-

an blir förstås inte ökningen lika tydlig. Skolverkets statistik visar samtidigt att knappt en av tio som sökte bygg- och anläggning som förstahandsalternativ var flicka. Totalt handlar det om 651 flickor att jämföra med 533 förra läsåret, en ökning med 22 procent.

Till Uppsalaskolorna sökte totalt 139 elever bygg som förstahandsval jämfört med 125 ifjol, en ökning med 11 procent. 13 av de sökande var flickor, vilket gör att det även här handlar om knappt var tionde sökande.

Vi frågade fyra förstaårselever på Uppsala yrkesgymnasium varför de sökte byggprogrammet och hur det känns såhär långt.

Linnea Holmdahl

Dennis Keisu

Sofi Söderblom Hansson

Joel Knutsson

– Jag ville gå ett yrkesförberedande program och tänkte att det finns många valmöjligheter senare om man väljer bygg. Jag trivs jättebra. Jag har en bra klass och bra lärare.

– Jag hade för dåliga betyg för något annat. Nej, jag ville ju gå här ändå faktiskt. Jag tycker om att röra på mig. Det har varit kul såhär lång. Jag har fått testa på och lära mig nya saker.

– Jag sökte bygg för att det är en praktisk linje. Jag vill inte bara plugga utan hellre göra saker med händerna. Jag var inne på att bli målare först, men nu tror jag att jag ska bli snickare. Det är kul här, jag har fått lära mig mycket nytt.

– Jag gillar att röra mig och tror att det är viktigt också att ha ett sånt jobb. För mig personligen är det mycket roligare att bygga saker än att sitta på kontor och hålla på med datorer. Jag trivs jättebra! Det här är den bästa skolan i Uppsala.


14 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

proffsbyggarna | BYGGUTMANING

###*R

Illustration: Temagruppen

Arenabygge under pågående säsong Byggföretaget IN3PRENÖR:s bygge av Studenternas nya arena med plats för 10 000 åskådare, kontor, serveringar och butiker har pågått parallellt med att den gamla arenan varit i drift. – Vi ska inte sticka under stol med att vi kände viss oro inför det, men det har gått väldigt bra. Alla andra inblandade har samarbetat bra för att få det att fungera. Det här är ett

projekt som folk verkligen brinner för, säger Carl Skarin, arbetschef vid IN3PRENÖR. En stor utmaning har varit att spärra av byggarbetsplatsen fysiskt, men ändå leva upp till den standard för säkerhet och service som måste finnas under ett evenemang. – Rent byggmässigt har den stora utmaningen varit att

» Äntligen en certifiering anpassad för byggbranschen « Gunnar Skogehall har lång erfarenhet av projektledning på beställarsidan inom byggbranschen i Uppsala kommun. - Att BF9K numera är likställt med till exempel ISO-certifieringar tycker jag är en vitalisering av byggbranschen. Det Gunnar uppskattar med BF9K jämfört med andra certifieringssystem är att det helt och hållet är anpassat till byggbranschen.

- Att allt fler uppdragsgivare kravställer BF9K som certifieringssystem vid anbudsförfrågan gör att hela branschen utvecklas, konkurrensen ger utveckling, säger Gunnar. Gunnar Skogehall har under åren sett många mer eller mindre hemsnickrade certifieringssystem som inte alls hållit måttet när de granskats närmare. - Som beställare har det varit knepigt att utvärdera anbud från företag som uppger att de jobbar efter egna lite halvdana certifieringssystem, säger Gunnar. Därför känns det tryggt när man får jobba med en entreprenör som jobbar med BF9K som rättesnöre, ett system som pratar byggarnas språk. Han har just avslutat ett stort projekt med ByggConstruct som entreprenör, ett nytt stort fackföreningshus med Byggnads i Mälardalen som huvudman. Gunnar var byggledare för beställaren.

Gunnar Skogehall beställare inom byggbranschen i Uppsala kommun.

- Branschen har dragits med en bred flora av certifieringssystem och en hel del är inte heller anpassade för byggbranschen.

det är otroligt trånga ytor vi har haft att röra oss på. Det har krävt väldigt mycket planering. Sedan är det många stora arbetsmoment på höga höjder, säger Carl Skarin. Närmast ska den gamla läktaren mot ån rivas och fotbollsplanen flyttas 20 meter, arbeten som givetvis underlättas av att fotbollssäsongen är över. Till säsongen 2020 ska allt vara klart.

gunnar skogehall

projektledning & byggledning på beställarsidan inom byggbranschen i uppsala kommun - Med BF9K känner jag mig hemma i branschen, vokabulären är den jag känner igen och lampan är satt över hela företaget, avslutar Gunnar. BF9K är ett tredjepartscertiferat ledningsoch produktcertifieringssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och riktar sig till företag som är verksamma i byggbranschen. Certifieringssystemet bygger på gällande lagar, förordningar och föreskrifter och har samma grundprinciper som ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/ AFS 2001:1 och syftet är att arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring. En gång per år görs en extern revision av Det Norske Veritas. Vill du ha mer information? Kontakta Anders Larsson e-post: anders.larsson@bf9k.se telefon: 070-770 94 00.

www.bf9k.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 15

proffsbyggarna | YRKESROLLEN

###*R

###*R

Av en slump träffar Markus Proffsbyggarnas fotograf när firman han jobbar på bygger om köket i hans eget föräldrahem i Björklinge.

LANDSLAGSmannen

Ett sätt både att träffa människor och få en boost 21-åriga Markus Magnusson trivs utmärkt med livet som byggarbetare. Eftersom han och klasskompisen Emil vann Yrkes-SM sista året i gymnasiet har han de två senaste åren även varit medlem i yrkeslandslaget. När vi träffar Markus Magnusson har han nyligen kommit hem från Yrkes-EM i Budapest. Han tävlade i betongarbetare och tävlingsmässigt blev det en besvikelse för honom och lagkamraten Emil Östberg. – Vi kom sexa och var jättemissnöjda. Den informationen vi hade fått om täv-

lingsuppgiften stämde inte med vad som gällde när vi var igång och vi förstod därför tidigt att vi inte skulle nå pallen. Men det var en rolig upplevelse ändå. Vi hade väldigt trevligt med laget och Budapest var en fin stad, berättar han. Vi backar bandet två och

ett halvt år till när Markus gick sista året på byggprogrammet på Bolandgymnasiet. Då föreslog deras lärare att han och klasskompi-

Vi kom sexa och var jättemissnöjda. Markus Magnusson

sen Emil skulle ställa upp i Yrkes-SM tillsammans. Tanken var att Markus med sin träinriktning och Emil med sin betonginriktning skulle kunna komplettera varandra när det gällde formbyggen och gjutningar. – Vi hade inte umgåtts särskilt mycket innan, men vi fungerade bra tillsammans och har haft superkul ihop hela den här tiden. I tävlandet har vi fått dela upp arbetsuppgifterna mellan oss så mycket det har gått. Sedan har det handlat om att lita på var-

andra och att kunna peppa varandra när vi har kört fast i något moment. Vid SM i Malmö 2016 ledde samarbetet ända längst upp på pallen och i och med detta blev laget också en del av yrkes-landslaget, där deltagare från 27 olika yrken är med. Att tävla i Yrkes-SM och försöka ta sig till yrkeslandslaget är något Markus verkligen rekommenderar den som går i gymnasiet idag. Forts. nästa sida 


16 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

proffsbyggarna | YRKESROLLEN

 Forts. från föregående sida

Det handlar om att lita på varandra och att kunna peppa varandra när vi har kört fast. Markus Magnusson

– Det har varit en jätterolig grej. Vi har haft roliga lagträffar där vi har lärt känna varandra, man har fått lära sig om andra yrken och litegrann har det nog påverkat en i yrkeslivet. Det blir en liten boost. Under gymnasiet började han praktisera på det lilla företaget Snickarkraft. De är bra tre personer inklusive chefen och det blir många varierande arbetsuppgifter. – Det blir även väldigt so-

cialt med mycket kontakter med kunder och med andra hantverkare. Det passar mig bra. Jag skulle inte vilja byta till något annat. Gjutformar då? Är det något den tidigare svenska mästaren får jobba med? – Det händer någon gång per år bara. Men plötsligt kan det komma en dag då man ska gjuta en massa platåer till exempel. Så det är bra att kunna.

ANNONS

###*R


ANNONS

###*R

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS 17

###*R

proffsbyggarna

Den uppländska byggindustrin håller hög kvalité. Kompetensen och trivseln är på topp. Branschen jobbar hårt för att behålla och stärka sitt goda rykte. Jämställdhet, arbetsmiljö och goda resultat är, i dag, varje seriöst företags vardag.

Byggbranschen i Uppland är något att vara stolt över! Markus vill hellre ha varierande arbetsuppgifter i ett litet företag än att stå på någon stort bygge och upprepa samma moment hela dagarna.

Kort om Markus Magnusson Ålder: 21 år Bor: I nyproducerad lägenhet på Kapellgärdet i Uppsala. Uppvuxen i Björklinge. Aktuell: Har i och med Yrkes-EM i Budapest nyligen klivit av från sin plats i yrkeslandslaget. Gör: Byggarbetare på Snickarkraft i Uppsala. På fritiden: Spelar division 2-innebandy i Björklinge BK, fiskar och spelar golf. Om tio år: Då hoppas jag att jag jobbar kvar i samma firma och att vi antingen är lika många och har lika roligt, eller att firman har vuxit och att jag har fått en arbetsledarroll. Tips till efterträdarna i landslaget: När man tävlar internationellt är det bra att tänka på att vi svenskar är väldigt noggranna och vana vid att hålla rent och snyggt omkring oss. Men det är bättre att prioritera att få ihop grejerna. Hinner man inte klart finns det ingen chans till medalj.

Nästa nummer av PROFFSBYGGARNA kommer 25 april 2019


18 ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

ANNONS

###*R

proffsbyggarna | HÅLLBAR RENOVERING

###*R

Foto: Per Johansson

Hållbarhetsinvesteringar kan kosta lite på kort sikt, men förenklar situationen för både hyresgäster och fastighetsägare på längre sikt, menar Anna Freiholtz.

PILOTPROJEKT Satsar på hållbara renoveringar och boenden

Uppsalahem satsar precis som många andra fastighetsägare på hållbarhet vid nyproduktion. Andra aspekter av hållbarhetsbegreppet är renoveringar och hur de boende i en fastighet lever sina liv. Anna Freiholtz tar emot i Uppsalahems Bobutik på Sankt Persgatan. Hon är hållbarhetschef vid företaget och blev 2017 utsedd till en av de 101 mäktigaste personerna i Hållbarhetssverige. – Det var jätteroligt för där lyftes mycket av det vi har gjort på området fram. För det ställer en del krav på det kommunala fastighetsbolaget i Sveriges fjärde största stad, dessutom i en kommun som Uppsala som har hyllats för sina mil-

jömål. Detta avspeglar sig i byggprojekt som Frodeparken i stationsområdet med Svanen-märkta hem och de 109 lägenheterna i Brillinge, där man tillsammans med byggbolaget NCC har tittat på byggnationens klimatpåverkan. – Det är ett pilotprojekt där vi upprättar en livscykelanalys och kartlägger byggnadens hela livscykel. Vi har bland annat tittat på vilka material som har använts och hur produktionen har gått till och beräknat

hur många koldioxidekvivalenter som har krävts. Det behöver vi få kunskap om så att vi kan sätta upp riktlinjer för att minska klimatpåverkan även i byggskedet. Eftersom stora delar av fastighetsbeståndet börjar närma sig 50-årsstrecket väntar många stamrenoveringar för Uppsalahem framöver. Ett stort projekt är de många 60-talshusen i Eriksberg där renoveringarna inleds på Marmorvägen under våren. Målet är att

Eriksberg ska bli en klimatsmart och hållbar stadsdel. – Det handlar om att det ska vara en bra inomhusmiljö och att vi gör åtgärder för att få ned energiförbrukningen. Vi har en ganska bred palett med tänkbara åtgärder så vi har en dialog med hyresgästerna, och gör inventeringar för att titta på hur behoven ser ut för just de här byggnaderna I ett hållbart Eriksberg ingår också att det finns täta bussturer till och från stan och att stadsdelen även blir socialt hållbar med planering för boende i olika stadier i livet och med olika bakgrund. Vidare bidrar närheten till handel och service

till en ekonomiskt hållbar stadsdel. Ett annat område där Uppsalahem har många bostäder som börjar närma sig 50 års-strecket är Gottsunda. Där pågår redan ett förberedelseprojekt i ett delvis brandskadat hus.

– Vi håller på att titta på det tekniskt, vilket skick huset befinner sig i och vad det finns för möjligheter där. Eftersom det är flera likadana hus i området kan vi ha nytta av det vid kommande renovering, säger Anna Freiholtz.

PÅ GÅNG HOS UPPSALAHEM Nyproduktion: Brillinge i Vaksala, Dansmästaren i Rosendal, Östra Bäcklösa och Kvarteret Sverre vid Vaksala torg (ombyggnad och nyproduktion). Renoveringar: Marmorvägen och Granitvägen i Eriksberg, Södra Långåsvägen i Björklinge och Blåklinten i Sala backe.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

###*R

ANNONS 19

proffsbyggarna | HÅLLBAR RENOVERING

###*R

Hållbarhet i renovering ee FÖNSTERISOLERING ee EKONOMISK HÅLLBARHET

Otäta fönster kan vara stora energitjuvar då insipprande kyla tvingar termostaten att kräma på mer värme. Tilläggsisolering eller i vissa fall byten av fönster minskar energiförbrukningen.

I Eriksberg har hyresgästerna själva fått bestämma nivå på renoveringen, vilket ger de boende med svagare ekonomi möjlighet att begränsa hyreshöjningen och därmed ha råd att bo kvar.

NYTT ee ELSYSTEM Gamla elsystem med gamla ledningar och stammar kan vara en brandrisk och kan därmed behöva bytas ut av säkerhetsskäl.

ee solenergi Alla äldre byggnader passar inte för solpaneler, men möjligheten utreds alltid inför en renovering.

ee VATTENMÄTARE

ee ÖKAD CYKELVÄNLIGHET Bra möjligheter till cykelparkering höjer intresset för att cykla. Vid Mimmi Ekholms plats har Uppsalahem också inrättat en cykelpool med en lådcykel som går att boka. Responsen har varit god.

ee ELBILSMÖJLIGHETER Uppsalahem förbereder för laddningsmöjlighet för elbilar vid nyproduktion och har även satt upp laddstolpar i en del befintliga områden. Dessutom finns i vissa fall möjlighet för de boende att bygga om motorvärmarplatser till laddare för elbil.

Med vattenmätare i lägenheten blir den boende mer uppmärksam på hur mycket vatten som går åt. Uppsalahem genomför en sänkning av grundhyran och lägger sedan till en kostnad för vattenförbrukning som är proportionell mot åtgången.

ee

SOPSORTERING Med bättre sorteringsmöjligheter i köket och närhet till soprum med många olika kärl är det större chans att folk sopsorterar. Uppsalahem har också provat med insamling av textilier och har en pilotstudie med matfettsinsamling, vilket både ger återvinning av olja och avlastning på avloppen.

UPPSALAHEMS ENERGISPARTIPS

• Använd grenkontakt med strömbrytare för att lätt kunna stänga av strömmen.

ee boendeloppis Ett sätt att uppmuntra de boende att köpa och sälja begagnat var Uppsalahems boendeloppis i Fyrispark tidigare i höst, ett evenemang som gav stort deltagande och positiv respons.

• Sätt lock på kastrullen när du lagar mat • Tina frysta matvaror i kylen istället för i mikrovågsugnen.

• Frosta av frysen med jämna mellanrum • Duscha snabbt och effektivt • Felanmäl droppande kranar • Tvätta på 40 grader istället för 60 • Dra för gardiner och persienner på natten • Felanmäl fönster och dörrar som drar kallt • Ha en kanna med kallt dricksvatten i kylen • Använd energisnåla lampor


###*R

###*R

HYRA ÄR ETT GRÖNT VAL Redan genom att hyra utrustningen har du gjort ett miljövänligt val. Ramirent erbjuder ett brett produktsortiment med högkvalitativ hyresutrustning och tjänster som gör din verksamhet mer ekoeffektiv. Tjänster som inte bara värnar om miljön utan också sparar pengar. Kontakta oss idag, för ett ekoeffektivt byggande!

www.ramirent.se

UPPSALA NORD

UPPSALA SYD

Söderforsgatan 1 Tel. 018-18 43 30

Verkstadsgatan 10 Tel. 10 04 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.