Proffsbyggarna nr 1 2021

Page 1

PROFFS DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

###*R

NR 1 2021

Jonny älskar sin betong SID 15-17

7 – 6 D I S S N E R R U K 3 N 1 – O 2 K 1 D D I N S U S N I R M Ö E F D N A P R E D KRAFTTAG N U 4 1 G I S D I R S A E L R O D K S N I M M O A E K D N U J S N A T A G Å G A K SÅ S Distribueras med Upsala Nya Tidning 210422


2

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

PROFFSBYGGARNA

###*R

###*R

En sund bransch för allas bästa I det här numret av Proffsbyggarna kan vi berätta att det har blivit rusning till vuxenutbildningarna under pandemin. Inte minst vill de som förlorat sina jobb i de värst drabbade branscherna skola om sig till träarbetare eller målare. Men det byggbranschen just nu skriker mest efter är anläggningsarbetare. En som slår ett slag för det jobbet är yrkesprofilen på sidan 15, Salabon Jonny, som de senaste 30 åren har byggt broar och tunnlar runtom i Sverige.

Men framför allt lyfter vi i det här numret fram det som är förutsättningen för att någon ska vilja jobba i branschen. Att byggföretagen ska kunna konkurrera med varandra på schyssta villkor.

Men framför allt lyfter vi i det här numret fram det som är förutsättningen för att någon ska vilja jobba i branschen. Att byggföretagen ska kunna konkurrera med varandra på schyssta villkor.

till entreprenörer och underentreprenörer. Samtidigt måste myndigheter samverka så att vi kan komma åt oseriösa aktörer vilket inte får förhindras av sekretessregler som minskar myndigheters möjligheter att utbyta information. Vi från parterna, det vill säga Byggnads och Byggföretagen, vill att hela branschen ska vara sund, säker och attraktiv där både företag och medarbetare känner sig trygga och stolta. Anders Ragnarsson, Byggföretagen i Uppland Bengt Westman, Byggnads Mälardalen

För att vi ska få sund konkurrens måste samverkan ske i alla led, allt ifrån beställare och byggherrar

Innehållet i denna bilaga har tagits fram i samarbete mellan Byggföretagen i Uppland, Byggnads Mälardalen och Mediehuset UNT. Text: Per Johansson Rose-Marie Lindh 072-208 71 75 // mia.lindh@unt.se

Foto: Johan Wahlgren

För information om kundtidningar kontakta:

Lena Broman Tanndal 070-575 47 71 // lena.bromantanndal@unt.se

EN PRODUKT FRÅN MEDIEHUSET

Ludde Lundell 070-367 21 44 // ludde.lundell@unt.se

PRODUCERAD AV

byggdinframtid.se

SÖK TILL BYGGPROGRAMMET PÅ NÅGON AV REGIONENS GYMNASIESKOLOR • UPPSALA:

Uppsala yrkesgymnasium Jälla Uppsala yrkesgymnasium Ekeby Bergstrands gymnasium Uppsala Praktiska gymnasiet Yrkesgymnasiet • ENKÖPING: Westerlundska gymnasiet • TIERP: Högbergsskolan • NORRTÄLJE: Rodengymnasiet • HALLSTAVIK: Carl Wahren gymnasium

BYN är ett samarbete mellan organisationer för arbetstagare och arbetsgivare:


###*R To Be Frank. Foto: Gabriel Liljevall

###*R

Det gamla miljonprogrammet blir det nya miljöprogrammet. Varje dag arbetar vi tillsammans för att bygga ett hållbart samhälle där alla får ha sin plats. Vi vill bidra till att skapa sysselsättning, trivsamma och inspirerande bostäder, stimulerande och produktiva miljöer för utbildning och vård, och en meningsfull fritid för våra medmänniskor.

Förnyelse av äldre bostadsområden

Moderniseringen av miljonprogrammets områden är en stor och viktig del av vår verksamhet. Våra uppdragsgivare finns i bland annat Enköping, Håbo, Märsta, Sala, Sigtuna, Upplands Väsby och Uppsala. Nu inleder vi ett stort projekt även för Västerås kommunala bostadsbolag Mimer.

Alla ska kunna bo kvar

Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller tekniska och innovativa lösningar, och att bygga med

Bygg framtiden med oss. ByggConstruct AB är ett av Upplands största ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggnationer inom vård, skola och bostäder, samt byggservice. Med vårt dotterbolag FÖ Bygg i Sala är vi runt 185 anställda och vi vill bli fler som tillsammans bygger en hållbar framtid. www.byggconstruct.se

god arbetsmiljö, hög kvalitet och med stor miljöhänsyn. Men också kostnadseffektivt. Alla ska nämligen ha möjlighet att bo kvar i sina hem efter en renovering.

Lönsam energieffektivisering

Centralt i upprustningen av de gamla flerfamiljs­ byggnaderna är att minska energiförbrukningen. Energi­ effektivisering är inte bara bra för miljön, det kan även bli en riktigt lönsam investering. Det vet vi efter att ha renoverat tusentals lägenheter under mer än 25 år.

Bidra till en hållbar framtid

Våra uppdrag genomför vi med egen byggpersonal och tillsammans med lokala underentreprenörer. Det innebär att vi faktiskt bygger ”åt oss själva”. Det är ett ansvar som bidrar till en hållbar framtid.

i Uppsala län 2020


###*R

Vägen till hjärnan går via hjärtat Tron på värdet av att involvera människor har funnits i Veidekke sedan starten. Den har kommit att bli så stark att det idag är en viktig del av vår affärsstrategi. När vi involveras blir vi mer engagerade. Med engagemang tar vi större ansvar. När vi tar större ansvar blir arbetet säkrare. Och roligare. Dessutom leder involvering ofta till betydligt smartare och effektivare lösningar. Nu firar Veidekke 5 år i Uppsala. Vår verksamhet omfattar hela processen från projektutveckling till genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Vill du diskutera ett projekt med oss? Verkstadsgatan 10, 753 23 Uppsala telnr: 018-10 24 00, veidekke.uppsala@veidekke.se

#byggermedhjärta

###*R


###*R

###*R


6

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

PROFFSBYGGARNA | SUND KONKURRENS

###*R

Under arbetet har parterna enats om sju spelregler för branschen. Hit hör sådant som säkerhet, respekt och likabehandling samt ordning och reda i alla led. Ansvaret för att reglerna ska följas ligger hos alla, från högsta chefen på huvudkontoret till byggarbetarna ute på bygg-

ge

oavsett om vi är arbetsgivareorganisationer eller fackförbund, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

la

ta

2018 startade projektet Sund konkurrens och schyssta byggen, som ett sätt att samla alla de krafter som tidigare var för sig jobbat med frågan. I satsningen deltar elva arbetsgivarorganisationer och fackförbund i byggbranschen, och bland dessa finns förstås Byggföretagen och Byggnads. – Det första vi behövde göra vad att definiera problemen. Det andra var att komma överens om att det är våra gemensamma problem och allas ansvar att lösa dem,

– Vi måste bli noggrannare med kontrollerna innan vi tecknar kollektivavtal med ett företag, och vi måste bli noggrannare med att se till hur avtalet och regelverket efterlevs. Vi kan inte ställa krav

C

Löner som kommit till efter tuffa förhandlingar mellan arbetsgivare och fack, regler om säkerhet och annan arbetsmiljö och en konkurrenssituation där den som vinner uppdraget att bygga något också lever upp till alla de krav som beställaren har satt upp. Det är säkert något de flesta håller med om låter bra, men när seriösa företag ska konkurrera med aktörer som fuskar med spelreglerna riskerar de senare få jobbet eftersom de kan utföra det billigare.

nadsställningarna. Den sista regeln kretsar kring vikten att kontrollera att de första sex efterlevs, vilket förstås är en förutsättning för att allt ska hålla. Roger Johansson, chef på Byggnads avtalsenhet ser ett stort ansvar hos fackförbunden för den frågan.

es

re

Sund konkurrens och schyssta byggen. Så heter byggbranschens gemensamma satsning på en framtid där det ska löna sig att vara seriös och erbjuda sina anställda en bra och säker arbetsmiljö.

n

KRAFTSAMLINGEN Sund konkurrens en ödesfråga för byggbranschen Thu

g n b la d , B y

gf

ö

FAKTA Läs mer Här hittar du faktabanken om Sund konkurrens. https://byggforetagen.se/sund-konkurrens-kunskapsbank/ Sund konkurrens och schyssta byggen Projektet startade 2018 och medlemmar är Byggföretagen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Installatörföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, SEKO, Ledarna, Unionen och Elektrikerförbundet. Tillsammans har de deltagande branschorganisationernas medlemmar över 100 000 anställda,


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

7

PROFFSBYGGARNA | SUND KONKURRENS

###*R

ID06

Sedan 15 år tillbaka måste den som ska ta sig in på en byggarbetsplats registrera sig med id-brickan id06. Genom att hålla koll på vilka som finns på byggena kan branschen bland annat hålla koll på vilka underentreprenörer som deltar i arbetet, och förhoppningen är att identifieringen ska försvåra svartjobb. Här passerar platschefen Oscar Schalin från Veidekke in på bygget av nya Brantingskolan i Uppsala.

på att arbetare som inte kan läsa svenska ska kunna ha den kollen, utan där måste vi från facket bli bättre, säger han. Men även om problemet med att företag med dåligt avlönade arbetare och slarv med säkerhet konkurrerar oschysst med seriösa aktörer blev värre när fler utländska byggföretag etablerade sig i Sverige, är det inte förekomsten av utländska aktörer i sig som är problemet. – Med den produktion vi har idag skulle inte Sverige klara sig utan utländska byggföretag. Vi skulle inte kunna bygga lika mycket och ibland har vi inte ens kompetensen. Men de behöver ha samma spelregler som vi, och kan vi

få till det kommer det också vara de seriösa utländska företagen som vill verka här, säger Claes Thunblad. Roger Johansson håller med. – Från början välkomnade branschen utländsk konkurrens, eftersom man trodde att det skulle utmana branschen och göra den mer effektiv. Men tyvärr var det ofta de fulaste fiskarna som kom. Det är först när alla företag har samma spelregler som man istället kan ha en sund konkurrens med med en aktiv utveckling av projektering, planering, teknik och innovation, säger han. En viktig del av satsningen är att få med sig kunderna på tåget. Till en början gäller

det att få alla byggherrar som beställer byggnationer att genomföra de offentliga upphandlingarna på ett sätt som garanterar att uppdraget ges till seriösa aktörer. Här har branschen nu tagit fram en mängd informationsmaterial som ska hjälpa beställarna fram i processen. Allt samlat i en särskild kunskapsbank, som även privata beställare kan använda sig av. Projektet vänder sig även till dem som lånar ut pengar till byggprojekt. – Här har vi fått bra stöd från flera banker som erbjuder sunda banklån. Det innebär att de ställer krav på hur projekten ska upphandlas innan de beviljar lån, säger Claes Thunblad.

Arbetet med Sund konkurrens och schyssta byggen har vid fyra tillfällen sökt och fått bidrag från Arbetsmiljöverket för sina insatser.

– Det är ett kvitto på hur prioriterad den här frågan är. Det här är en förutsättning om vi ska kunna locka arbetskraft och säkerställa kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Med tanke på hur stor sektor byggbranschen är det egentligen en

ödesfråga för hela Sverige, säger Claes Thunblad. Nu fortsätter arbetet på regional och lokal nivå över hela Sverige och i Uppsala län står man i startgroparna för att dra igång aktiviteter, om situationen tillåter med fysiska träffar i höst.

FAKTA Sju spelregler för byggbranschen 1. Säker arbetsmiljö 2. Schyssta arbetsvillkor 3. Rätt kompetens för jobbet 4. Respekt och likabehandling 5. Ordning och reda i alla led 6. Tydliga lagar och regler, samt uppföljning och sanktioner vid lag- och regelbrott 7. Avtal i alla led innehåller krav på, och uppföljning av de sex föregående spelreglerna


8

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

PROFFSBYGGARNA | NYHETER

###*R

###*R

Full fart i verkstaden för byggeleverna i årskurs ett på Praktiska gymnasiet i Uppsala. Till höger Amjad Abogohaysha och Jonathan Åhlfeldt. Nedan Emil Jansson och Leo Karasani.

Foto: Per Johansson

Släktingar visade vägen till

BYGGPROGRAMMET Att man har en förälder eller annan släkting i branschen är den vanligaste orsaken till att välja bygg- och anläggningsprogrammet. Det visar en undersökning bland gymnasieelever i Uppsalaregionen. När Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, skickade ut en enkät till eleverna på byggoch anläggning i Uppsala, Tierp, Enköping och Norrtälje uppgav strax över hälften av de 70 svarande att de valt programmet för att en föräld-

er eller annan släkting jobbar i byggbranschen. Knappt 30 procent hade valt programmet efter att ha fått information av studie- och yrkesvägledare, på gymnasiemässa eller på annat sätt

från information av branschen medan drygt 15 procent svarade att det var en grundskolepraktik på byggarbetsplats som lockat dem till programmet.

ungdomar i regionen byggoch anläggningsprogrammet, vilket var en ökning från året innan. Totalt i Sverige började 4 800 elever programmet, varav 15 procent tjejer. Hur det blir i år avgörs under omvalet till gymnasiet, som pågår första halvan av maj.

FAKTA Här kan du gå bygg- och anläggning Uppsala yrkesgymnasium, Jälla Uppsala yrkesgymnasium (lärling), Ekeby Praktiska gymnasiet, Uppsala Bergstrands Gymnasium, Uppsala Yrkesgymnasiet, Uppsala Högbergsskolan, Tierp Westerlundska gymnasiet, Enköping Rodengymnasiet, Norrtälje Carl Wahren gymnasium, Hallstavik

I höstas började drygt 200

UPPÅT FÖR BYGGBRANSCHEN Efter en smådyster bild i höstas ser det ljusare ut för byggbranschen. Den senaste prognosen från branschorganisationen Byggföretagen visar en uppåtgång för bygginvesteringarna i landet. I höstas hette det att 8 000 jobb skulle försvinna i byggbranschen mellan 2019 och 2021. Men nu ser byggandet istället ut att gå upp i år och nästa år. I den nya prognosen från Byggföretagen beräknas antalet sysselsatta inom bygg- och anläggnings-

branschen att öka med 8 700 tjänster mellan 2020 och 2022. Detta eftersom investeringarna i branschen väntas öka med drygt åtta procent under samma period. Tillsammans med det faktum att många byggnadsarbetare närmar sig pensionsålder ger det en ljus framtidsbild för den som

satsar på en utbildning inom bygg- och anläggning. I Uppsala län pekade kurvan svagt uppåt redan förra året, och i den nya prognosen väntas bygginvesteringarna öka med 7,5 procent under 2021 och

2022. I grannlänen Västmanland och Gävleborg, som hade mer att hämta igen från ifjol är den beräknade ökningen på över 20 procent.

Starkast i Uppsala län går kanske inte helt oväntat bostadsbyggandet, med stora projekt i Östra Sala backe, Storvreta och Karlholmsbruk i spetsen. Här väntas byggandet öka med över 11 procent.


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

PROFFSBYGGARNA

9

###*R

Foto: Från direktsändningen på Youtube.

Jällaelev tog silver i plåtslagar-SM 19-åriga Anton Lindvall, elev på Uppsala Yrkesgymnasium i Jälla, tog en silvermedalj när SM för unga plåtslagare avgjordes 14–15 april. Anton var en av sex deltagare som kvalat sig vidare från uttagningarna i januari, och som under två dagar fick göra upp om medaljerna. Årets upplaga blev förstås lite annorlunda, med deltagarna väl utspridda och med en publik som följde tävlingen via Youtube, istället för på plats i tävlingsarenan i Katrineholm. Juryn meddelade i samband med prisutdelningen att det var hög nivå på årets finalister, och att det hade varit svårt att utse en vinnare. Prisutdelare var förra årets segrare, Uppsalabon och tidigare Jällaeleven Hadi Barbari, till höger i bild.

NCC har skaffat hund En hund på en byggarbetsplats, kan det verkligen vara så lyckat? Ja, i alla fall om det inte är en riktig hund, resonerar byggföretaget NCC som har införskaffat en robothund från USA. Robothunden, som är skapad med modern artificiell intelligens-teknik är självlärande och ska kunna användas till en rad olika saker på en byggarbetsplats.

Foto: Boston Dynamics

Bygga nytt? Kul, vi har redan börjat Limträ är fantastiskt. Det virke som kan bli stommen till din framtida bilsalong, verkstad eller sporthall, har samlat kraft i våra svenska skogar i decennier. Förnyelsebart, miljövänligt och otroligt formstabilt. Dessutom blir totalkostnaden ofta förvånansvärt låg jämfört med andra material.

Utrustad med kameror ska den en meter långa och 60 centimeter höga hunden bland annat kunna ta reda på hur långt bygget har kommit, jämföra detta med digitala ritningar och rapportera vidare till de ansvariga i projektet. Den kan också kontrollera att alla skyddsräcken sitter på plats som de ska och om det finns andra faror på arbetsplatsen. Detta rapporterar NCC på sin hemsida.

Fortsatt stor trivsel på bygget Att byggbranschen är en plats där man trivs har Proffsbyggarna tidigare kunnat rapportera om. Nu bekräftas detta av en kartläggning i branschen. I undersökningen har 96 procent av de svarande berättat att de ofta eller mycket ofta trivs på jobbet. Lika stor andel uppger att de ofta eller mycket ofta vet vad som förväntas av dem, 90 procent att de upplever att arbetsmängden är rimlig. Även sånt som samarbetet med kollegorna och tryggheten i arbetet överlag får höga betyg av de svarande. I rapporten föreslås samtidig förbättringar på ett par områden. Branschen uppmanas att fokusera på frågor om stress och återhämtning, den fysiska arbetsmiljön på byggena och att få cheferna på att bli bättre på att visa sina medarbetare uppskattning. Kartläggningen, som varit inriktad på den psykiska hälsan på jobbet, är ett samarbete mellan Byggföretagen, Byggnads, Seko, Ledarna, Galaxen Bygg och sakkunnig konsult från företagshälsovården.

Lindborg är ett familjeföretag med lång byggtradition. Att bygga i trä har alltid legat oss varmt om hjärtat. Ska du bygga nytt? Hör gärna av dig: 0171– 460 710 | info@lindborgsoner.se www.lindborgsoner.se


###*R

###*R

Hyr dina Hyr dina maskiner hos oss! maskiner Hyr dina hos oss! maskiner hos oss! Hos oss hittar du Sveriges största utbud av små och stora byggmaskiner, ställningar, liftar allt som behövs för ditt byggprojekt. något av Hos oss hittar duoch Sveriges största utbud av små och storaBesök byggmaskiner, våra 80 kundcenter slå oss en signal så byggprojekt. hjälper vi dig Besök att hitta precis ställningar, liftar ocheller allt som behövs för ditt något av det våradu 80behöver. kundcenter eller slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta precis det du behöver. Hos oss hittar du Sveriges största utbud av små och stora byggmaskiner, Du hittar ditt närmaste kundcenter på ramirent.se ställningar, liftar och allt som behövs för ditt byggprojekt. Besök något av Välkommen! Du hittar ditt närmaste kundcenter på ramirent.se våra 80 kundcenter eller slå oss en signal så hjälper vi dig att hitta precis Välkommen! det du behöver. Du hittar ditt närmaste kundcenter på ramirent.se Välkommen!

Din lokala maskinuthyrare Din lokala maskinuthyrare

Din lokala maskinuthyrare


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

PROFFSBYGGARNA |

###*R

11

MÅNGFALD

###*R

Det kan lätt bli ensamt att vara kvinna i en mansdominerad bransch, och ibland kan man känna sig ganska utsatt. Elin Persson

Foto: Privat

NÄTVERKET

En plats för kvinnor i branschen att stötta varandra och byta erfarenheter De är fler än sina kollegor på byggnadsställningarna och inte sällan har de någon form av chefsfunktion. För att stötta varandra träffas en grupp kvinnliga tjänstepersoner i byggbranschen regelbundet i Uppsala. Två – tre gånger om året träffas de kvinnliga tjänstepersonerna för att genomföra studiebesök eller seminarier. Nätverket som är ett av Byggföretagens femton regionala kvinnonätverk i landet är löst sammansatt, och kräver inte något medlemskap. – Vi är kanske 25 stycken som nästan alltid är med på träffarna, medan andra kommer och går, berättar Elin Persson, som är kontaktperson för nätverket. Till vardags är hon entreprenadingenjör på JSB Construction i Uppsala och tillhör därmed den tydliga majoritet av kvinnorna i

byggbranschen som arbetar på tjänstemannasidan. Men trots att kvinnorna blir fler och fler på byggföretagens huvud- och platskontor är den totala andelen kvinnor i branschen fortfarande bara cirka elva procent. – Det kan lätt bli ensamt att vara kvinna i en mansdominerad bransch, och ibland kan man känna sig ganska utsatt när man hela tiden måste hävda sin rätt och visa att man duger lika bra som sina manliga kollegor. Då är det här ett jättefint forum där man får chansen att träffa andra kvinnor i branschen. säger Elin Persson.

I nätverket finns såväl ingenjörer, som hr-specialister och andra tjänstemannayrken som jobbar med alltifrån arbetsledare till vd. Ämnena kring seminarierna kretsar oftast kring byggbranschen, men ofta med kvinnorna i branschen i fokus. – Tjänstepersoner har ofta någon typ av chefs- eller ansvarsroll och därför blir det mycket diskussioner om kvinnligt ledarskap. Ett ledarskap som i vårt fall ofta är över manliga byggarbetare, berättar Elin. Under våren har Byggföretagens kvinnonätverk precis

som så många andra testat att ha en digital aktivitet. I mars loggade ett tjugotal deltagare in för att lyssna på den erfarna konsultet Lars Svorse, expert på ledarskap, grupputveckling och kommunikation. Elin Persson berättar att seminariet fick oerhört bra respons från deltagarna, men hon tror ändå att det är med fysiska möten som nätverket kan locka flest deltagare. – Vi hade en idé om att det var fler som skulle kunna om man kunde sitta hemma och deltaga. Men samtidigt har det blivit en viss mättnad på digitala evenemang det här året, så till hösten hoppas jag att vi kan ha en omstart med fysiska träffar. Elin Persson är övertygad om det är nödvändigt med insatser av den här typen.

Hon poängterar att hon själv bemötts mycket väl av sina manliga kollegor, trots att hon ser den generella strukturen. Och hon vill öppna för en dialog med män i branschen för ett öppnare klimat och för att skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska lockas och stanna kvar i branschen.

– Vi behöver få ventilera vår situation och hur vi ses på av en del män i branschen. Vi kvinnor ska vara lika självklara i branschen som männen och betraktas som lika kompetenta. Att få träffas bara kvinnor och få en större chans att få sin röst hörd bidrar till att vi inte känner oss lika ensamma.

LÄS MER Mångfald på arbetsplatsen bra för både arbetsmiljön och produktiviteten. Sidan 18–19 Kontaktinformation: Är du kvinna och tjänsteperson i byggbranschen. För kontaktuppgifter till Byggföretagens kvinnonätverk, se byggforetagen.se/2020/02/sveriges-byggindustriers-kvinnliga-natverk/

Den som vill veta mer om kvinnor i byggbranschen kan bege sig till poddvärlden.

Poddtips!

Sedan 2019 driver byggingenjören Amanda Eklund Samhällsbyggarpodden, där hon samtalar med kvinnor i bygg- och anläggningsbranschen om deras yrkesroller och varför de har sökt sig till branschen. https://am4ndaeklund.podbean.com/ Under 2018 och 2019 drev JM-lärlingarna Susanne Wacklin och Linn Gergi Snickarpodden, där de bland annat slår hål på fördomar och berättar om hur det är att vara kvinna i branschen. snickarpodden.libsyn.com.


12

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

PROFFSBYGGARNA |

VUXENUTBILDNING

###*R

Maria Lundgren stortrivs med att utbilda sig till målare.

OMSKOLNING Covid-läget ger stort tryck på vuxenutbildningarna inom byggbranschen

Medan vissa branscher krisar på grund av pandemin finns fortfarande behov av arbetskraft inom byggindustrin. Allra störst chans att få jobb har de som söker sig till väg- och anläggningsbranschen, men dit är det svårt att locka vuxenelever. Det är morgon och eleverna börjar droppa in i utbildningsföretaget Movants nya lokaler i Librobäck. Just nu är det precis som på andra håll lite annorlunda än vanligt. Alla elever kan inte

vara här samtidigt på grund av pandemin. Men de som inte är på skolan har distansundervisning eller är ute på praktik. Företaget startade sin verksamhet i Uppsala 2019

och har sedan dess vuxit från ett 60-tal elever till dagens cirka 250. – Med tanke på att Uppsala är en väldigt akademisk stad är det ett förvånansvärt stort behov av yrkesutbild-

ningar här, säger skolans rektor Angelica Hadin. Många av utbildningarna på skolan är kopplade till byggbranschen, där det behövs ny arbetskraft i framtiden. Bland eleverna finns de som läser till byggnadsträarbetare, murare, golvläggare, plattsättare, målare, VVS-montör och installationselektriker – Det största trycket är på träarbetare och målare, be-

rättar Angelica. En av de Uppsalabor som håller på att sadla om under pandemin är Maria Lundgren, som tidigare jobbade med marknadsföring på två Uppsalahotell. – Vi blev varslade allihop och jag hade väl egentligen varit anställd så länge att jag skulle ha kunnat stanna kvar, men det gav mig en spark i baken att testa något nytt,

berättar Maria som i höstas påbörjade sin nio månader långa måleriutbildning. Med sina 40 år är hon en av de äldre i klassen där de flesta är i 20–30-årsåldern och har lite olika bakgrund. När de är färdiga med skolutbildningen senare i vår hoppas de kunna få plats som lärlingar ute på företagen. Vi frågar Maria vad som lockar med att bli just målare. – Det är ett jobb där man


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

PROFFSBYGGARNA |

13

VUXENUTBILDNING

###*R

Som det ser ut nu är det alldeles för få som utbildar sig inom väg- och anläggning. Bengt Westman

Maria Lundgren

kan se resultatet direkt i varje del av arbetsprocessen och det är en väldig tillfredsställelse. Jag tycker att praktiken har varit riktigt rolig, säger hon. För elever med utrikesbakgrund erbjuder skolan en möjlighet att läsa SFI D och svenska som andraspråk samtidigt med yrkesutbildningen. Angelica Hedin berättar att man satsar mycket på att eleverna ska få lära

sig yrkessvenska, det vill säga den svenska de behöver för att kunna prata om arbetsuppgifterna när de får jobb. – Det är fantastiskt att se hur bra det fungerar, säger hon. En av dem som studerat svenska samtidigt som han har gått yrkesutbildning är blivande träarbetaren Ahmed Sherif. Även han har en bakgrund från

FAKTA Hitta ditt drömjobb här! Många utbildningar går att finansiera via CSN. www.studentum.se

kt o

re

det är också där behovet av arbetskraft är som störst. Med andra ord, det behövs fler som kan bygga vägar, järnvägar, broar och tunnlar. – Som det ser ut nu är det alldeles för få som utbildar sig inom väg- och anläggning. Det blir tydligt när vi pratar med företagen i branschen, säger Bengt Westman, som är ombudsman på Byggnads och verksam i Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN. Bengt Westman tror att många inte har förstått vil-

di

n

,

Det är ett jobb där man kan se resultatet direkt.

hotellbranschen i hemlandet Egypten. – Men när jag och min fru köpte hus märkte jag att jag tyckte att det var jättekul att jobba med det. Så jag är glad och lycklig över att jag kom in på den här utbildningen, berättar han på utmärkt svenska. Efter ett års studier är Ahmed på väg till ännu en praktikperiod, denna gång i Småland. Även om det ofta är brist på träarbetare är det på vägoch anläggningssidan som byggbranschen har påverkats minst av pandemin. Och

r

Ahmed Sherif har lärt sig svenska och träarbete parallellt, med gott resultat.

A n g el i c a H e

ken framtid som finns inom yrket. – De få som utbildas får väldigt snabbt jobb, och det är verkligen inget dåligt yrke. De som väl provar på trivs och blir kvar där. Så det är säkert ett vettigt val för framtiden att söka väg- och anläggning, säger han. Angelica Hedin är väl medveten om branschens efterfrågan och väg- och anläggning erbjuds även i kurskatalogen inför varje ny utbildningsomgång. Men det

kräver att fler än bara någon enstaka söker för att utbildningen ska kunna bli av. – Inriktningen innehåller så mycket specialkunskaper att vi behöver anställa nya lärare och även skaffa nya maskiner. Då fungerar det inte med för få elever, säger hon. Ett alternativ vore att kunna erbjuda utbildning med lärlingskoncept där 70 procent av utbildningen sker ute på företag. Men då måste det företaget kunna ställa upp med handledare som lägger ned väldigt mycket tid på eleven, förklarar Angelica. Vilken väg det än blir hoppas hon att den som känner sig manad söker till vägoch anläggning i nästa utbildningsomgång. – Får vi bara tillräckligt många elever anställer vi lärare och kör igång. Det är inga problem, och skulle vara väldigt bra och roligt.


14

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

PROFFSBYGGARNA | BYGGUTMANINGEN

###*R

###*R

Gågata med lägre sjunkhastighet

Foto: Per Johansson

Kan det vara byggutmaningarnas byggutmaning, att få ordning på gågatan i Uppsala? Under sommaren väntas arbetet med att höja gågatan mellan Stora Torget och Bangårdsgatan vara klart. Gågatan hade sedan omläggningen på 1990-talet på sina håll sjunkit nästan en halvmeter, eftersom hela Uppsala som bekant vilar på lera. Men vid den här omläggningen har jorden under gatstenen bytts ut och ersatts med en lättfyllning, som är över ett ton lättare per kubikmeter.

– Det gör att gågatan inte kommer att sjunka i den takt den gjort tidigare. Det är ett extraarbete som är värt att göra, säger projektledaren Helena Brämerson Gaddefors vid Uppsala kommun.

arbetet. Vi måste se till att det hela tiden går att komma åt alla butiker och serveringar och det blir ju smutsigt och skitigt när vi gräver. Men vi försöker hålla nere det så mycket det går, säger han.

Byggledaren Christer Åström vid Bjerking tycker att arbetet har gått bra. – Den stora utmaningen är att få gågatan att fungera under

Då och då stöter arbetarna på arkeologiska fynd, men man har kontinuerlig kontakt med Upplandsmuséet och kan ringa in arkeologer vid de tillfällena, berättar Christer Åström.

Lager & Logistik Vi tillhandahåller lager för stora och små uppdrag då det oftast är platsbrist på byggarbetsplatsen. Risken för skador minimeras genom att godset inte står utomhus eller på trånga ytor på bygget, samt sänker risken för stöld. Kök, badrum, dörrar och även fönster förvaras tills de behövs på bygget. Efter avrop från våra kunder så levereras önskat material med kran eller skåplastbil där godset sedan lyfts upp eller monteras med hjälp av kranbil eller teleskoplastare

Maskiner Vi förfogar över ett 30-tal maskiner allt från små teleskopmaskiner för garagekörning till Hjullastare med lyftkapacitet till 12 ton samt Runtomsvängande teleskoplastare med 30 meters räckvidd.

Transporter Vi transporterar byggmaterial, bodar och continers med Kranbilar mellan 29 – 135 t/m lyftkapacitet. Uppsalas största kranbil med 40 meters räckvidd är oumbärlig vid en del montage.

info@lojte.se • 018/472 88 00

UPPSALAS STÖRSTA KRANBIL!


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

15

PROFFSBYGGARNA | YRKESPROFILEN

TUNNELBYGGAREN

Betong är det snyggaste byggmaterialet som finns. Jonny Bertilsson

Anläggningsarbetaren Jonny ser skönheten i betongen Efter drygt fem år som byggnadsarbetare tröttnade Jonny Bertilsson på att bygga hus och sadlade om till anläggningsarbetare. Nu har han byggt broar och tunnlar i över 30 år, och trivs med sitt kreativa och omväxlande jobb. – Det är lite bullrigt och smutsigt, men det finns en charm med det också, säger Jonny Bertilsson när han visar runt på sin nuvarande arbetsplats i Sickla, på gränsen

mellan Stockholm och Nacka kommun. Här bygger Jonnys arbetsgivare Veidekke de första fyra våningarna i ett 25-våningshus, som också innehåller en

av nedgångarna till den framtida tunnelbanestationen Sickla. – Det är ett väldigt annorlunda jobb för oss eftersom vi normalt bygger en bro eller en tunnel. Men här blir tunneln bara en del av jobbet, berättar Jonny, vars huvuduppgift är att bygga gjutformar av trä. Det som skiljer anläggningsjobb från till exempel husbyggen i betong är mängden. Ofta kan det handla om väldigt stora volymer som ska gjutas i brofundament eller tunnelväggar.

– Jag tycker betong är det snyggaste byggmaterial som finns i hela världen. Det är tidlöst och du kan gjuta det precis som du vill, bara du lägger tillräckligt mycket tid på att göra formen, säger han. När Jonny Bertilsson gick ur nian hemma i Sala 1980 var han skoltrött och ville hitta en utbildning som gjorde att han snabbt kom ut i yrkeslivet. Forts. nästa sida 

###*R


16

###*R

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

PROFFSBYGGARNA | YRKESPROFILEN

 Forts. från föregående sida

Jag är trygg i det jag gör, men kan ändå hitta utmaningarna. Då är det roligt att jobba. Jonny Bertilsson

Det blev den tvååriga byggoch anläggningslinjen, föregångaren till dagens bygg- och anläggningsprogram. När Jonny var färdig med gymnasiet var det en självklarhet att han skulle börja jobba som byggnadsarbetare. – Det här med att det även fanns anläggningsarbeten hade lärarna knapp nämnt under utbildningen. Och jag tror det är lite likadant idag, att de ungdomar som går ur gymnasiet tror att det är bygga hus som är den enda grejen, säger han.

Själv tyckte Jonny att byggjobbet blev för enformigt i längden och han tycker att både variationen och kreativiteten är betydligt större på anläggningssidan. Under de senaste dryga 30 åren har han hunnit jobba i stora delar av Sverige samt Norge och Tyskland. Innan han kom till Sickla var han med och byggde anslutningarna till den nya containerhamnen i Norvik utanför Nynäshamn, med bland annat fyra broar och en tunnel. Ett annat stort projekt var när E 18 mellan Karl-

skoga och Lekhyttan utanför Örebro byggdes om för 10– 15 år sedan. – Där byggde vi över 20 broar, berättar Jonny, som fortfarande trivs med sitt arbete.

– Jag är trygg i det jag gör, men kan ändå hitta utmaningarna. Då är det roligt att gå jobbet, säger han.

###*R


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

PROFFSBYGGARNA

17

###*R

Den uppländska byggindustrin håller hög kvalité. Kompetensen och trivseln är på topp. Branschen jobbar hårt för att behålla och stärka sitt goda rykte. Jämställdhet, arbetsmiljö och goda resultat är, i dag, varje seriöst företags vardag.

Byggbranschen i Uppland är något att vara stolt över!

Det händer ofta väldigt mycket på arbetsplatsen och när han inte bygger formar fungerar Jonny som allt i allo.

Kort om Jonny Bertilsson Ålder: 56 år Bor: Radhus i Sala, samt i en flyttbar barack där han sover under arbetsveckorna. ”Jag har bott borta i veckorna stora delar av mitt yrkesliv, men jobbat in fredagen så att jag har kunnat vara hemma tre dagar i veckan. Så just nu har jag en liten tvåa i Hammarby sjöstad. Det är ju inte så illa.” Familj: Fru och tre utflugna barn. Gör: Anläggningsarbetare på Veidekke, där han varit anställd de senaste 14 åren. På fritiden: Jag samlar och lyssnar på gamla vinylskivor och så har jag återvänt till ungdomen lite och grejar med mina mopeder. Vi är några gubbar som kör runt på helgerna och sen dricker vi bira

Nästa nummer av PROFFSBYGGARNA kommer i november.


18

DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

PROFFSBYGGARNA | MÅNGFALD

###*R

###*R

Lisa Thomsson trivs med sina manliga arbetskompisar, men vill gärna ha sällskap av fler tjejer i branschen.

Bättre stämning, säkrare arbetsmiljö och bättre resultat för företagen. Det är några av de effekter som väntas om det jobbade fler kvinnor på byggarbetsplatserna. Och det finns ambitiösa mål satta på området. Det behövs fler tjejer ute på byggena! Det är många vara överens om. 2030 vill regeringen att en av fyra som nyanställs i byggbranschen ska vara en kvinna medan fackförbundet Byggnads strävar efter att en av fem av medlemmar ska vara kvinna 2030. Idag ligger andelen på ungefär två procent. Det har

gått framåt, men inte så fort som man hoppades för fem – tio år sedan. Att eftersträva att arbetsplatser är rika på mångfald när det gäller kön, etnicitet och annat är inte något myndigheter och företag gör för att plocka poäng i politisk korrekthet. Istället har forsk-

ning och erfarenhet visat att mångfald är bra av en massa olika anledningar, både när det gäller arbetsmiljö och resultat. 2015 kom konsultföretaget McKinsey med rapporten ”Why diversety matters” (Varför mångfald spelar roll). Där kunde forskarna visa att företag med en jämn balans på kvinnor och män

bland de anställda presterade 15 procent bättre än motsvarande företag med ojämn könsbalans. När det gällde etnisk blandning var skillnaden ännu större. Orsakerna är flera. Gruppens gemensamma kunskaper och erfarenheter blir större när de enskilda individerna har olika bakgrund och företaget får lättare att förstå olika kunders olika behov när människor från olika grupper i samhället finns representerade i personalstyrkan. I höstas började Uppsalabon Lisa Thomsson byggföreta-

get JM:s lärlingsprogram riktat till enbart kvinnor. Även flera andra stora byggföretag har sådana program, och det är en del av branschens sätt att locka fler kvinnor. – Jag vet faktiskt inte om det spelade någon roll för mig att programmet enbart var riktat till kvinnor. Det var väl lite av en slump att jag sökte. Jag hade jobbat inom industrin tidigare och var nyinflyttad i Uppsala när jag såg annonsen. Och eftersom jag tycker om att arbeta med kroppen kändes det intressant för mig, berättar hon. Efter att ha börjat som be-

tonglärling har Lisa idag sadlad om till träarbetarlärling, och när vi träffar henne är hon och hennes kollegor i färd med att bygga klart nya bostadsrätter på Kungsgatan 66 i Uppsala. – Det har varit roligt att få vara med i hela processen från att det bara var en betongstomme till att vi nu jobbar med inredningen. Jobbar du som byggnadsarbetare ser du verkligen resultat av det du gör, säger hon.


DENNA PRODUKT ÄR EN ANNONSBILAGA

###*R

19

PROFFSBYGGARNA | MÅNGFALD

###*R

TJEJER SE HIT! Fler kvinnor i byggbranschen vore bra av många anledningar

Kanske att en del tjejer tvekar att välja bygg för att det är ett tungt yrke. Men det finns mycket hjälpmedel att ta till. Lisa Thomsson De är tre kvinnor på bygget. Förutom Lisa är det en av arbetsledarna och en lärling på anläggningssidan. Även om Lisa trivs bra med killarna skulle hon gärna se fler kvinnliga kollegor. Byggbranschen borde kunna

locka kvinnor på samma sätt som den lockar män, menar hon. – Det borde vara en självklarhet även för tjejer att söka sig till bygg, bara man är intresserad. Som så många andra har

Lisa bilden av att tjejer som går bygg- och anläggningsprogrammet ofta väljer måleri när det är dags att välja inriktning. Statistik från branschorganisationen Måleriföretagen visar att bilden stämmer. Där lever man redan nu upp till regeringens mål om att minst en av fyra som nyanställs är kvinnor, och bland målare under 30 år är en av fem kvinna. – Kanske att en del tvekar att välja bygg för att det är ett tungt yrke. Men det finns mycket hjälpmedel att ta till, säger Lisa Thomsson.

Om fler kvinnor kunde lockas till byggarbetsplatserna skulle det ge ytterligare en positiv effekt. Enligt en studie som släpptes vid Luleå Tekniska

Universistet i december. Forskaren har genom intervjuer med byggnadsarbetare kommit fram till att ett stort ansvar för säkerheten ligger på individen och gruppen, och att machokulturen som kan uppstå när enbart män

arbetar tillsammans bidrar till slarv med säkerhetstänket. Många av de intervjuade såg fler kvinnor på byggena som ett sätt att förändra den situationen.


###*R

###*R

ETT AV EUROPAS STÖRSTA UTHYRNINGSFÖRETAG BEHÖVER INTE FLER MASKINER. DET BEHÖVER DIG. Man tror kanske att det viktigaste för ett av Europas största uthyrningsföretag är maskinerna. Men så är det inte. Vår värdefullaste tillgång är våra medarbetare. De som arbetar hårt för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder, delar med sig av sina kunskaper, hjälper till att skapa en säker arbetsplats och håller deadlines. De som gör det där lilla extra. Vi söker alltid nya medarbetare som har ambitionen att förbättra våra kunders verksamheter. Välkommen till Ramirent!

www.ramirent.se

UPPSALA NORD

UPPSALA SYD

Söderforsgatan 1 Tel. 018-18 43 30

Verkstadsgatan 10 Tel. 10 04 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.