Justnu1807

Page 70

FANTASTISKT FINA Att kliva in i Fiskargränd i Visby är som att kliva in i en annan värld. Strosa längs gränden och du känner dig som att du är i sagans eller filmens värld.

Foto: MARIA MOLIN

FISKARGRÄND Text: EVA HC NYSTRÖM

Foto: KERSTIN KLINT

F

iskargränd räknas som en av Visbys smalaste gränder och skulle nog kunna betecknas som den mest fotograferade när rosorna blommar sommartid och in på hösten med full prakt. Att Visby är känt som rosornas stad känns extra tydligt när man besöker den lilla gränden. På husfasaderna svingar rosor i alla färger sig upp och bildar bågar mellan de små husen som är fantasieggande och mycket charmiga. Det är här på Fiskargränd som Gottisbutiken i Pippi Långstrump-filmerna låg och det är här som Pippi bjöd barnen i staden på ett hejdundrande godiskalas. Om det, och andra inspelningsplatser, kan du läsa mer om längre fram i magasinet. Missa inte denna filmiska gränd och du: passa på att ta en bild på dig själv i denna vackra vykortsmiljö!

Foto: GOTLAND.NET

70


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.