VBTL 1 - Portfolio vaardigheden - inkijk methode

Page 1

MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR


Hoe werkt dit portfolioschrift? Met dit handige schriftje kun je regelmatig verschillende wiskundige vaardigheden inoefenen.

Rekenvaardigheid Van pagina 4 tot 33 vind je oefeningen waarbij vlot

rekenen centraal staat.

Probleemoplossende vaardigheden Van pagina 4 tot 33 vind je ook rechts onderaan een ludiek probleem uit de VBTL probleem-van-de-weekkalender. Maak op een kladblaadje aantekeningen. Herformuleer de vraag, maak een schema of een schets. Noteer je berekeningen, maar zorg ervoor dat je kunt uitleggen hoe je aan het antwoord komt.

Wiskundige taalvaardigheid Vanaf pagina 34 vind je twee kruiswoordraadsels: eentje voor getallenleer en eentje voor meetkunde. Op die manier oefen je je wiskundetaal.

ICT-vaardigheid Maak kennis met het gratis programma GeoGebra, dat je

de komende jaren regelmatig zult gebruiken. Ook je leer- en tekenvaardigheid zitten hierin vervat. Download het op je computer, je tablet en/of je smartphone of log in op de officiële website van GeoGebra. Kies voor Klassiek (6) en stel de taal in op Nederlands (België). Een handig overzicht van de icoontjes vind je op de inlegkaart.

Remediëring nodig?

Op de achterflap vind je een overzicht van de verschillende onderwerpen en vaardigheden. Evalueer jezelf. Dit doe je door jezelf minstens één en maximaal vijf sterren te geven. Ook je leerkracht kan een oordeel vellen over je werk. In de laatste kolom komt dan de eindbeoordeling door het correcte duimpje in te kleuren. Beheers je een bepaald onderwerp onvoldoende? Dan kun je aan je leerkracht een remediëringsblad vragen. Auteurs

Björn Carreyn Filip Geeurickx Roger Van Nieuwenhuyze

Cartoons

Erwin Van Pottelberghe

NUR 126 Bestelnummer 659 000 388

Voor de leerkracht Opgeloste oefeningen,

extra remediëringsoefeningen en didactische tips vind je op www.polpo.be.

Verantwoordelijke uitgever die keure

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en / of in het openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form by print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR ook verkrijgbaar voor het eerste jaar

1 meetkunde en metend rekenen

1 getallen, algebra, data en onzekerheid

1 > 2 vakantieboek

woordenboek


1

Hoofdrekenen uit de basisschool Los op. a

34 500 + 9995 = ___________________________________________________________________________

b

25 · 2400 = _______________________________________________________________________________

c

100 · 450 = _______________________________________________________________________________

d

99 972 : 9 = _______________________________________________________________________________

e

702 – 455 – 102 = _________________________________________________________________________

f

25% van 80 is _____________________________________________________________________________

g

60% van 30 is _____________________________________________________________________________

h 75% van 200 is ____________________________________________________________________________ i

300% van 50 is ____________________________________________________________________________

j

150% van 150 is ___________________________________________________________________________

k

12,7 + 0,74 + 2,3 = _________________________________________________________________________

l

20 – 4,98 = _______________________________________________________________________________

m 5 · 0,25 = _________________________________________________________________________________ n 3400 : 100 = ______________________________________________________________________________ o

4

0,5 · 3,6 = ________________________________________________________________________________


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR

Los op. a

3 5 + = 12 12

b

8 :2= 5

c

3 1 – = 5 5

d

5 1 – = 9 3

e

3 = 7

De kinderen van Kris Vorige maand, op vakantie in het zonnige zuiden, kwam ik een oude vriend tegen: Kris. Van een blij weerzien gesproken! Omdat het heel lang geleden was dat ik Kris nog eens zag, vroeg ik hem of hij al getrouwd was en of hij kinderen had. “Jawel”, antwoordde hij. “Gelukkig getrouwd en drie kinderen!” En hoe oud zijn die drie kinderen ondertussen? Kris, die wel van een raadseltje houdt, antwoordde: “Als je hun leeftijden vermenigvuldigt, kom je uit op 36.” Tja, er zijn veel combinaties die 36 geven als product. Ik kon het dus nog niet weten. “Inderdaad, vandaar nog een tip: als je hun leeftijden optelt, dan verkrijg je mijn huisnummer.” Hij fluisterde mij het huisnummer in het oor, maar opnieuw antwoordde ik dat ik het nog steeds niet kon weten. “Klopt,” zei Kris, “ik was je vergeten te zeggen dat mijn oudste dochter viool speelt.” Toen wist ik hoe oud de drie kinderen zijn van Kris. Hoe oud zijn de kinderen van Kris? ___________________________________________ ___________________________________________

5


2

Vermenigvuldigen en delen Bereken zonder ICT. Als het kan, mag je hoofdrekenen. a

48 · 15 = _________________________________________________________________________________

b

437 : 23 = ________________________________________________________________________________

c

32 ·

d

45 · 9 = ___________________________________________________________________________________

e

6 : 2 = ___________________________________________________________________________________ 5

f

9 · 81 = ___________________________________________________________________________________

g

10% van 1480 is ___________________________________________________________________________

5 = _________________________________________________________________________________ 32

h 2808 : 4 = ________________________________________________________________________________ i

22,5 : 3 = _________________________________________________________________________________

j

49 · 6 = ___________________________________________________________________________________

k

8 · 3 = ___________________________________________________________________________________ 3

l

15 · 20 = _________________________________________________________________________________

m 460 : 23 = ________________________________________________________________________________ n

1 · 16 = __________________________________________________________________________________ 2

o

25 · 12 = _________________________________________________________________________________

6


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR

p

15 · 99 = _________________________________________________________________________________

q

19 · 101 = ________________________________________________________________________________

r

50% van 2860 is ___________________________________________________________________________

s

1998 : 18 = ________________________________________________________________________________

t

0,15 · 45 = ________________________________________________________________________________

Getallen in een netwerk De oneven getallen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 15 moeten in de cirkels van het netwerk geplaatst worden. De oneven getallen die met elkaar verbonden zijn door een lijn, moeten meer dan twee van elkaar verschillen.

7


3

Optellen en aftrekken van gehele getallen Bereken zonder ICT. a

3 + (–11) = _______________________________________________________________________________

b

(–9) – (–7) = ____________________________________________________________________________

c

27 + (–3) = _______________________________________________________________________________

d

22 + 19 = _________________________________________________________________________________

e

–34 – 85 = _______________________________________________________________________________

f

35 + (–17) = ______________________________________________________________________________

g

102 – 38 = _______________________________________________________________________________

h –9 – 5 = _________________________________________________________________________________ i

16 + (–25) = ______________________________________________________________________________

j

–9 + (–17) = _____________________________________________________________________________

k

–89 + 89 = _______________________________________________________________________________

l

–37 + 43 = _______________________________________________________________________________

m 17 – (–25) = _____________________________________________________________________________ n 19 – (–11) = _____________________________________________________________________________ o

8

–48 – 68 = ______________________________________________________________________________


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR

p

26 – (–24) = _____________________________________________________________________________

q

3 – (–42) = ______________________________________________________________________________

r

101 + 202 = _______________________________________________________________________________

s

25 – 75 = ________________________________________________________________________________

t

–33 – (–22) = ____________________________________________________________________________

De wereldpolonaise We willen alle mensen ter wereld bijeenplaatsen om daarna de polonaise te kunnen dansen. Zoek een geschikte locatie (dorp, gemeente, provincie, land ...) voor dit evenement als je weet dat elke persoon een stukje grond krijgt van 1 m op 1 m. Je mag van de veronderstelling uitgaan dat het mogelijk is om van deze locatie één grote open vlakte te maken. ___________________________ ___________________________ ___________________________

9


4

Vermenigvuldigen en delen van gehele getallen Los op. a

25 · 8 = ___________________________________________________________________________________

b

125 · (–8) = ______________________________________________________________________________

c

12 · 12 = _________________________________________________________________________________

d

64 · (–2) = _______________________________________________________________________________

e

125 : (–25) = _____________________________________________________________________________

f

121 : (–11) = _____________________________________________________________________________

g

–1000 : (–2) = ____________________________________________________________________________

h 6390 : 30 = _______________________________________________________________________________ i

1250 : 125 = ______________________________________________________________________________

j

36 : (–3) = _______________________________________________________________________________

k

36 · (–3) = _______________________________________________________________________________

l

36 · 15 = _________________________________________________________________________________

m 8 · (–8) = ________________________________________________________________________________ n (–7) · (–8) = _____________________________________________________________________________ o

10

24 : (–3) = _______________________________________________________________________________


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR

p

–24 : (–2) = ______________________________________________________________________________

q

375 : 3 = _________________________________________________________________________________

r

–1000 · (–4) = ____________________________________________________________________________

s

480 : (–240) = ____________________________________________________________________________

t

–360 : (–36) = ____________________________________________________________________________

Pizza Alberto is de trotse eigenaar van een Italiaans restaurant. De mensen vragen vaak om een pizza in twee of vier stukken te verdelen. Fabio, de broer van Alberto, vraagt zich af in hoeveel stukken je een pizza kunt verdelen als je hem tien keer recht snijdt. De stukken hoeven niet even groot te zijn en je mag geen stukken verplaatsen. __________________________________ _____________________________

11


5

Hoofdbewerkingen met gehele getallen Los op. a

–17 + 12 = _______________________________________________________________________________

b

23 – (–20) = _____________________________________________________________________________

c

–5 – 19 = ________________________________________________________________________________

d

74 – 56 = ________________________________________________________________________________

e

–5 · 13 = _________________________________________________________________________________

f

84 : 4 = ___________________________________________________________________________________

g

11 · 34 = _________________________________________________________________________________

h –56 : (–8) = ______________________________________________________________________________ i

55 + (–39) = ______________________________________________________________________________

j

–41 + 64 = _______________________________________________________________________________

k

–15 + (–12) – 32 = ________________________________________________________________________

l

–11 – (–33) + 22 = ________________________________________________________________________

m 4 · (–12) · 3 = _____________________________________________________________________________ n –2 · (–3) · (–1) = _________________________________________________________________________ o

12

36 000 : (–2) = ____________________________________________________________________________


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR

p

–127 · 2 = ________________________________________________________________________________

q

–12 + 16 – (–14) = ________________________________________________________________________

r

640 : (–4) = ______________________________________________________________________________

s

420 – 32 + 12 = ___________________________________________________________________________

t

16 · 4 = ___________________________________________________________________________________

Vierendelen Wie in Frankrijk de koning vermoordde, werd ‘gevierendeeld’. Vierendelen was ook een oude maat om graan te wegen. Ook in de meetkunde wordt geprobeerd figuren in ‘vieren te delen’. Zorg ervoor dat elke tuin in vier gelijke delen verdeeld wordt, zodat elk hondje over een even groot oppervlak beschikt. Lukt het niet zo goed? Lees dan de tips ... Tip de vier delen hebben dezelfde vorm Tip verdeel de twee horizontale delen in vier Tip de vier delen hebben dezelfde vorm Tip de vier delen hebben dezelfde vorm als de opgegeven figuur

13


6

Machten en vierkantswortels Bereken de volgende machten. a

23 = _____________________________________

k

53 = _____________________________________

b

52 = _____________________________________

l

152 = ____________________________________

c

103 = ____________________________________

m 1080 = ___________________________________

d

19 = _____________________________________

n 26 = _____________________________________

e

33 = _____________________________________

o

2181 = ___________________________________

f

24 = _____________________________________

p

63 = _____________________________________

g

72 = _____________________________________

q

11 = _____________________________________

h 103 = ____________________________________

r

43 = _____________________________________

i

361 = ____________________________________

s

25 = _____________________________________

j

150 = ____________________________________

t

44 = _____________________________________

Bereken de volgende vierkantswortels. a

√81 = ___________________________________

f

√1 000 000 = _____________________________

b

√49 = ___________________________________

g

√9 = ____________________________________

c

√36 = ___________________________________

h √0 = ____________________________________

d

√121 = __________________________________

i

√√16 =

__________________________________

e

√100 = __________________________________

j

√√81 =

__________________________________

14


MIJN WISKUNDE PORTFOLIO VAARDIGHEDEN EERSTE JAAR

Welke vakjes horen samen? Gebruik kleur om de duo’s aan te duiden. 25

√225

162

81

8

√16

12

32

34

32

15

13

23

√169

256

4

121

9

Sporten in het water In de haven van Blankenberge ligt de MATHEMATICA te dobberen: een plezierjacht waar een trapladdertje aan is bevestigd. De treden liggen 20 cm van elkaar. De onderste trede (trede 1) ligt net aan het wateroppervlak. Elke dag is er aan de Belgische kust (twee keer) eb en vloed. Het water stijgt en daalt wegens de aantrekkingskracht van de maan (en de zon). Stel dat het water nu begint te stijgen aan een snelheid van 15 cm per uur, aan welke trede staat het water dan binnen 2 uur? __________________________ ___________________________ _____________________________

15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.