Mol en beer - Leesboek 1

Page 1

mol en beer

Heidi Walleghem
Auteur:
Tekeningen: Daniëlle Roothooft

welkom 1 an mol beer

ik

2
3

i k i k . k . k i i .

4
. . .

ik

ik ik ik

i k i s

5
1 2 3
ik 5
4
ik

- is

is

is

is

is

is

is

is

?

k i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6 ik
is
is
is
is
is ?
is ? ?

m l

ik mol

l m

o m

l

l m o .

. . .

o

o 7

.
.
.
m .
. l
o m l o
.
.
.

de mol

de de

mol mol

de de .

mol

mol mol

is mol ik

mol de is

.

de de is .

9

mol de is

is de ? mol is de ? mol

is de ?

is de ?

mol de is m i l k o

10
.
.

de mol de kom de kok de lok de mok

2 3 4 5 ik mol

11
1

ee r

r .

b ee r b ee r b ee r

b . r b ee .

b ee

i k m o l b ee r

12
. .
.
.
.
. .
. .

m ol r ol b ol l ol

13

1 2 3 4 5

de beek de rol de keel

de beer de bok de lok de kom

de rok rik kim 1

14
m i l b o k ee r
2 3 4 5 beer

rom bom bom. kom ik? ik kom! rol bol bol. ik rol de mol. mol beer ik leer meer!

mol beer ik

15

a n a n n a

. .

n .

a .

k i l o m r ee b a n

16
. .

b ar k ar n ar

lee r lee n

l ik r ik k ik m ik

an m an k an al b al m al 17

ik beer mol an

o ee a k m l b r n

18
i
is an
.
is an . is an . is an ? is an ? is an ? is an ? ?
is an . ?
an

an?

ik mis an. beer?

ik mis beer. mol?

ik mis mol. in de beek mol is in de beek. de bal de bak de bal in de bak ik mik. ik mik de bal in de bak. an kan. in de kar an kan in de kar. de man de man kan in de kar.

beer ik an mol

19
1 2 3 4

dit lees ik al de is

i k m o l b ee r a n ik mol beer an a o i ee m l b k r n beer ik mol an

20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.