Audace 1 - Module 2 Interessedifferentiatie jeu dobble - inkijk methode

Page 1

Jeu dobble : les vêtements et les accessoires

Benodigdheden:

27 gelamineerde kaartjes per groep

Verloop:

- De leerlingen vormen groepjes van drie à vier personen.

- Elk groepje krijgt een spel kaarten. Idealiter krijgt elke groep de set van 27 kaarten hieronder, dan is geen enkele kaart identiek.

Tip: print dit document dubbelzijdig en lamineer de kaarten, dan kun je ze hergebruiken.

- Om te beginnen krijgt iedere leerling van het groepje één kaart met daarop kledingstukken en accessoires. Elke speler legt die kaart zichtbaar voor zich op tafel. De andere kaarten liggen op een stapel in het midden van de tafel. De kant met de kledingstukken/accessoires is zichtbaar.

- De leerlingen kijken welk kledingstuk/accessoire zowel op hun kaart staat als op de kaart in het midden. De leerling die het snelst dat item in het Frans benoemt, wint de ronde. Hij/zij neemt de kaart van de stapel en legt die kaart bovenop zijn/haar kaartje.

- Hierdoor verschijnt er een nieuwe kaart op de stapel in het midden en begint de tweede ronde.

- Als er geen kaarten meer in het midden liggen, telt iedereen zijn/haar kaarten. De leerling met de meeste kaarten wint!

AUDACE!1 Module 2
AUDACE!1 Module 2 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1
AUDACE!1 Module 2
AUDACE!1 Module 2 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1
AUDACE!1 Module 2
AUDACE!1 Module 2 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1 AUDACE!1
AUDACE!1 Module 2

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.