Page 1

VERJAARSDAG KOEKE, TROUKOEKE EN PLATTERS (SOET EN SOUT) BREEKWARE TE HUUR ALL E BE STEL LI NG S MOET DRIE DAE VOOR DIE TYD GEMAAK WORDBESIGHEIDS URE: MAANDAG TOT VRYDAG 8H00 TOT 18H00 SATER:8H30 TOT 14H00 TEL:-054 332 3792

*** S t erre v o o rs pel 20 13

Mnr & Mej Khoisan Binne

Tehilla Schabach Skep Hoop! Upington: My hart was onlangs uitgeruk toe ek en my kollega besluit het om in te draai by ʼn plek wat ons mense so dikwels ignoreer. Tehilla Shabach Gemeenskapsentrum is ʼn veilige skuilplek vir hawelose, mishandelde vroue en kinders, vroeë kinderontwikkeling, HIV/Vigs ondersteuningsgroep,versorging vir minderbevoorregtes en bejaardes en het ook ʼn voedingskema wat baie leë magies vul. Hierdie gemeenskapsentrum bestaan nou vir twee jaar en is ook in Kaapstad en Johannesburg geleë. Volgens Me. Elda Mphuphuka, projek bestuurder en verpleegster van die sentrum, is die ondersteuning wat hulle vanaf die gemeenskap en die plaaslike ondernemings ontvang, bitter swak. Die inwoners van die sentrum word uitgemaak deur bejaardes wat nie meer van hulle families versorg kan word nie en ook kinders. LEES bl 11


Lawmakers finalised the Constitution‘s 17th Amendment Bill on Thursday, after agreeing to extend the jurisdiction of the Constitutional Court to hear any matter that it deems to raise an arguable point of law in the public interest. Parliaments‘ portfolio committee on justice, in the report it adopted to table to the National Assembly, said that the increased jurisdiction confirms that the Constitutional

Court is the highest court in the land. The bill simultaneously restricts the power of the Supreme Court of Appeal by retracting its jurisdiction to review decisions of the Labour Appeals Court and the Competition Appeal Court. This is in line with existing labour legislation. The bill is intended to settle the apex court debate that ensued following the creation of the Con-

stitutional Court. It‘s expected to be passed next week. Zimbabwe‘s Finance Minister , Tendai Biti, said that the country expects growth of 5% in 2013, following a sharp slow down this year. However, a violent election campaign could dampen prospects for a sustained recovery of the fragile economy. Biti said in a budget presentation

to parliament, that Zimbabwe's growth prospects in the coming year were based on a normal rainy season to boost agriculture and firming commodity prices for its minerals. He said the economy was now expected to grow 4.4% this year, less than half the 9.3% expansion recorded last year, due to a decline in agricultural output. Inflation, which quickened to 3.38% in October, is expected to remain

Upington: Me. Martha Pretorius kon nie sê of wys hoe oud sy is toe ek na haar ouderdom vra nie. Haar identiteits dokument met haar Pay kaart, word deur die eienaar van Royal Spot Tuckshop gehou. Royal Spot Tuckshop is een van die goedgekeurde CPS uitbetaalpunte-om te verseker dat hy betaal word vir kruideniersware wat hy maandlikse op rekening aan die begunstigdes verskaf. Rekenings wissel tussen R 300.00 en R 800.00 en word ten volle in een paaiemet verhaal. Dit laat die mense met geen keuse as on onmiddelik weer op krediet aankope te doen nie. ‗n Bose kringloop wat maandliks herhaal word.

“Dit is hoog tyd dat iemand iets aan

ons omstandighede moet doen”

Bo: Me. Martha Pretorius van Rosedale Upington. Sy is blind in een oog en loop baie moeilik.

below 5% in 2012. Public Enterprises Minister, Malusi Gigaba, said that South Africa needed to diversify its economy and invest in infrastructure to encourage entrepreneurship. He said that, the structure of the South African economy has been constraining and that there has been an asymmetry of information. He added that the department of public enterprises recogni se d that the demand created by Stateowned companies' investment and spend played a pivotal role in promoting or inhibiting entrepreneurship. Gigaba said that largescale investments in infrastructure had the potential to create jobs and opportunities for entrepreneurship. In this regard, Transnet and Eskom would include targets for developing their suppliers in their infrastructure build programmes and also pay particular attention to women- and youthowned enterprises.

The African National Congress has agreed to some of State Security Minister Siyabonga Cwele's hawkish proposals on the Protection of State Information Bill. Cwele has notably persuaded the ruling party to re-introduce a maximum five-year prison sentence for the disclosure of classified information, and to reintroduce a clause that would have the new law trump any other legislation dealing with such information. Without explicitly naming the Promotion of Access to Information Act, the new official Secrets Act would therefore trump it. Commentators have cautioned that the Act could render the bill unconstitutional. The opposition, rights groups and

Die aangeleentheid is onmiddelik met mnr. meer as twee kilometer stap om by die beAndre Esterhuizen, takbestuurder van CPS taalpunt uit te om. CPS uitbetalingskaarte Upinton opgeneem. Volgens hom is asook identiteitsdokumente word deur die verskeie klagtes in die verlede oor Royal Spot Tuckshop ontvang. Ons het gehoop dat iemand iets aan hul omstandighede sal kom doen. Wat egter baie duidelik is, is die feit dat die persone weet hulle word onmenslik behandel, maar nie weet waar of hoe om hul klagtes aan te meld nie. Van hulle is eenvoudig te bang om te kla uit vrees dat hulle nie weer op rekening sal kan koop nie. eienaar teruggehou, ontvang, maar was dit SASSA behoort hier klagtes te ondersoek moeilik om die nodige bewyse te kry. Hy en is selfs bereid om die betaalpunte asook het egter beloof om die nuwe klagtes te ander punte met soortgelyke probleme te ondersoek en is selfs bereid om die betaalsluit. Met my besoek, aan die punt op Bo: Van die begunstigdes wag geduldig om deur die eiDinsdag 27 Novem- enaar van Royal Spot gehelp te word. ber, het mense reeds vanaf nege uur gewag om hul maandlikse punte asook ander punte met soortgelyke staatstoelae te ontvang. Daar was geen sit- probleme te sluit. Me. Du Raan, een van die plek-, water- en geen sanitasie geriewe begunstigdes was verskriklik opgewonde beskikbaar nie. Van die begunstigdes was oor die besoek van Die Horison. bejaardes, en in een geval moes ‘n vrou

the ANC's alliance partner, the Congress of South African Trade Unions, have all argued in vain for a public interest principle to be written into the bill as a legal defence for those charged with revealing state secrets

The motion was brought on the grounds "that under Zuma‟s leadership the justice system has been politicised and weakened; corruption has spiralled out of control; unemployment continues

to increase, the economy is weakening, and, the right of access to quality education

has been violated"

Indien u dus soortgelyke probleme ervaar of weet van iemand kan u gerus ons kantoor besoek of skakel, en ons sal u in aanraking bring met die relevante rolspelers.

Opleiding as Mentors Black Sash in samewerking met SCAT het in 2011 begin om verskillende nieregeringsorganisasies op te lei as mentors. Van die mentors is verwag om die uitbetalingspunte, hospitale, staatsdepartemente en ander publieke instellings te besoek, en vas te stel of almal met waardigheid behandel word, en die dienste kry waarop hulle geregtig is. Organisasies van Upington wat die opleiding gekry het sluit in: Neighbour helping Neighbour, Upinton Advice Office, Edaneg development and Advice Centre en Katolieke Ontwikkeling op Keimoes. Dit is egter ‘n jammerte dat na die opleiding, bogenoemde organisasies skitter in hul afwesigheid en ons mense dus so sleg behandel word. Alle Suid Afrikaners, veral die wat nog vandag gemarginaliseer is of voel, moet bewus raak, of gemaak word van hul regte. Die dae toe ons alles gelate moes aanvaar is jare reeds verby en kan ons bogenoemde probleme by die regte plekke rapporteer. Berig deur; Steven Titus

INSTANSIES

REIK UIT NA SKOOL

Die jaarlikse loopbaandag by Rietfontein Gekombineerde Skool, was weereens „n groot sukses. Die instansies wat bemoeienis met die skool gemaak het was, Gordonia Hospitaal , Upington Kollege, Vaaldriehoek Universiteit van Tegnologie. Gordonia het ‗n multidissiplinêre span

gestuur, bestaande uit ‗n dokter, fisioterapeut, arbeidsterapeut en apteker. Tydens die geleentheid is waardevolle inligting aan die leerders (gr.9-12) deurgegee. In die vierde kwartaal het die loopbaan eenheid van die SAPD {Kimberley } ook die leerders kom toesspreek. Deur; M . Kocks


Askham: Dit was die 1ste Desember 2012 en elkeen was in afwagting op wanneer die groot oomblik gaan aanbreek. Die deelnemers veral, was in ekstase oor wie van hulle die gekroondes sal wees by hierdie geleentheid. Uiteindelik het die oomblik aangebreek en die verrigtinge begin. Die geleentheid was op ‗n gepasde wyse geopen deur Oom Gert, wat ‗n gebed gedoen het. Ons was ook vereer deur Sharon Gabie, wat besig was om navorsing te doen rakende die Khoi en San kultuur. Sy studeer

erken wie en wat ons werklik is. As ‘n mens reg kyk in jou lewe sal ons besef dat daar eintlik nie regtig ‘n nasie soos kleurling bestaan nie. Die kleurling naam is gegee daar in die Apartheid jare. Mev Alli het heelwat te sê gehad oor die kultuur. Die vraag is net, waar trek jy die streep? Die vraag is, wat is ‘n Kleurling en uit watter ras uit kan jy ‘n kleurling definiëer? Nou ja dit kos ver terug navorsing doen om hierdie vrae te kan beantwoord.

Antropologie.Die Horison het ook met haar ‘n onderhoud gevoer om ‘n bietjie meer uit te vind van haar studies. Sy het by hierdie geleentheid gesê, dat dit waarmee sy nou besig is haar droom was vandat sy begin skool gaan het, nou is sy uiteindelik met haar laaste jaar besig. Die geleentheid is deur Mev.Alli gereel en sy het ook gesorg dat alles goed afloop deurdat sy die hele tyd teenwoordig was en ‗n ogie gehou het.

As ‘n mens terug kyk in die geskiedenis van die wêreld en selfs van ons eie land dan sal jy opmerk dat daar nie kleurlinge beskikbaar was nie, so waar kom die nasie vandaan? Dit was al die jare net Hotentot , Boesman.Khoi, Nama en nog vele ander rasse maar geen kleurling nie.

Mev Alli het ook tydens haar spreek beurt genoem, dat om jou kultuur of ras, hoe dit ook al sy, te beoefen nie iets is om voor skaam te wees nie. Dit het tyd geword dat ons moet weet wie ons is want, daar kan nie ‘n ras bestaan wat kleurling aan betref nie. So ons sal moet begin om te bsef en

Die beoordelaars was soos volg Magdalena Steenkamp,Grace Oranje,Petrus Vaalbooi, Sarah van Wyk en ook die Direkteur van Kuns en kultuur en nog ander beoordelaars wat nie aan die koerant bekend is .

Dit is waar die feit inkom dat ‘n kleurling nog nooit ‘n ras was nie

Die sprekers het ook genoem dat die

kinders moet van vroeg af geleer word wie en wat hulle werklik is. As dit nie gedoen word nie dan sal hulle ook opgroei met die feit dat hulle ook kleurlinge is. Die feit is dat die kinders ook moet opgevoed word wat dwelms en drank misbruik betref om beter te verstaan wat die tipe

dinge aan ‘n mens se lewe doen. As ons nie besef en begin om ons eie k i nde rs op te voed oor die uitwerking v a n dwelms en drank op ons mense se lewens. Dit was b a i e pragtig om te sien hoe ons mense hul

kultuur verteenwoordig. Daar was selfs Griekwas ook wat hul kulture verteenwoordig het. As ‘n mens so na die fotos kyk, dan kan jy duidelik sien dat dit verskillende kulture is. Die beoordelaars het ‗n baie moeilike werk gehad want hulle kon nie werklik kies nie want al hierdie deelnemers was eindelik goed. Hulle het ook by die geleentheid genome dat hulle nie kyk wie is die mooiste nie. Op die fotos bo en onder sal u die finaliste sien en op die foto links is die persone wat gewen het hulle is asvolg die heel links eerste Prinses Lizenthia Jantjies,agter tweede Prinses Julene Papier,Mej Khoisan is Jolien Velskoen,voor regs eerste Prins Romano Masala,agter tweede Prins Fianco Afrika, Mnr Khoisan is Gerrit Minora(Bulletjie).

Dit was die persone wat uiteindelik die Khoi en die Boesman sal verteenwoordig in die Siyanda streek. Die Mnr en Mej Khoisan is altwee woonagtig in Upington.

kultuur uitleef, waarvan hulle nog nie eintlik werklik veel weet nie, maar nogtans is hulle bereid om te leer. Een van die deelnemers het genoem dat sy ouers uit twee verskillende kulture kom, maar dat hy nou die boesman

*As jy mors– maak skoon

Nuwe Keimoesweg Kontak: Gert 082 950 3930 Roelf 082 337 4104 2010 GVM Florid 1.5 VVT R79 999.00 2007 Isuzu 2.5 KB LE R99 900.00 2003 Nissan 1.4 Mags & Kap R45 480.00 1997 Toyota Raider 2.8D F/H R79 999.00 1997 Nissan Sani 3LT R50 000.00 1985 BMW 728i Auto F/H R25 990 1983 Corolla 1.3LS R35 000.00 Ons bedank elkeen vir hul lojale ondersteuning Geseënde Kersfees aan al ons Klante en voorspoedige 2013 Vir R500 afslag gebruik die kodewoord “Lemoendraai is „n lekker draai

*As jy wegvat– sit weer terug *As jy leen– gee terug *As jy gebruik– pas dit op *As jy belowe– doen dit *As jy oopmaak– maak weer toe *As jy iets aanskakel– skakel af *As iets jou nie aangaan nie– moenie inmeng nie *As jy nie iets goed van ander kan sê nie– moet liewer niks sê nie!Ek weet regtig nie waroor sommige mense aangaan oor dinge wat hulle nie raak nie. Selfrespek is ʼn beginsel wat baie min mense verstaan. Voor jy iets sê van iemand anders, vee voor jou eie deur. Hoe kan jy verwag dat ander jou moet respekteer, as jy jou voor op die wa hou en almal se lewens gebeurtenisse loop en verklap asof daar nie foute met jou lewe is nie. Vlg Bl.7

Besprekings:- 083

883 33 99

Navrae:- (Eben) 082 320 9066


16 Dae van akivisme teen vroue en kinders is ʼn initiatief wat regoor die wêreld gedurende 25 November tot 10 Desember gevier word. SuidAfrika het in 1991 deur die Center of womens Global Leadership in New Jersey begin.

gemeenskap veiligheid forums of stig ʼn nuwe een in jou gemeenskap. Word ʼn vrywilliger deur jou steun te wys aan-nie regeringsorganisasies en gemeenskap groepe wat mishandelde vroue en kinders ondersteun. Rapporteer kindermishandeling aan Die dae word gebruik om mense die polisie (SAPD). Kom ons neem besit en eienaarskap van ons gebewus te maak van hoe ons samelewing ly as gevolg van geweld. biede. Verskeie organisasies en ander BREEK die STILTE STOP GEgroepe werk saam om die veldtog ʼn W E L D t e e n V R O U E e n sukses te maak. KINDERS. Op die 4de Desember, het Neighbour helping Neighbour saam met GCIS ʼn inligting sessie gehad te Piet Thole gemeenskapsaal Rosedale, waar hulle pamflette aan die gemeenskap gegee het en selfs wit strukkies aan die mense vas gesteek het. Esmarelda Mckay organiseerder van die inligtingsessie het genoem dat die sessie ook ter nagedagte is aan Roxanne Tieties wat onlangs wreed aangeval is en aan haar beserings beswyk het. ʼn Wit strukkie is ʼn simbool van vrede en simboliseer die draer se verbintenis daartoe om nooit geweld teen vroue en kinders goed te keur nie. Skenk geld aan organisasies wat vrouens se lewens vergemaklik en word betrokke by polisieforums en

Ram

( 21

M aart

t ot

21

Ap ril)

Die geluk is nou aan jou kant, maar of dit gaan hou, sal afhang van wat jy doen met die kanse wat na jou toe kom. Wees bedag op 'n paar rowwe tye wat jou persoonlike en werklewe betref. Jy kan nie bekostig om roekeloos te raak nie. 'n Nuwe vriendekring en vars belangstellings kan die lewe weer opwindend maak en ná die middel van die jaar is reisgeleenthede 'n sterk moontlikheid. Vir alleenlopers is daar goeie nuus op liefdesgebied en as jy reeds betrokke is by iemand, sal dinge vlot loop.

Bul

(22

April

tot

21

Mei)

Pak die nuwe jaar met selfvertroue en gesonde verstand as jy wil uitblink. Daar wag 'n avontuurlike, uiteenlopende en dikwels

vermaaklike tyd op jou. Van verlede jaar se persoonlike probleme gaan weer daar wees en moet nou afgehandel word. Jou nuwe planne sal maklik op dreef kom en jy kan gou resultate verwag. Wat romanse betref, kan dit 'n jaar wees soos wat jy nog nooit ervaar het nie en, wat ook al gebeur, jy sal uiteindelik beter daaraan toe wees.

Tweeling

(22

Mei

tot

21

Junie)

Ver wag 'n paar r owwe tydjies in 'n andersins goeie jaar. Jy sal baie gesond wees en dus fisiek in staat om die geleenthede en probleme wat kan opduik goed te hanteer. Jou banksaldo gaan 'n hupstoot kry namate jy meer aandag aan daardie deel van jou lewe gee. Jou persoonlike verhoudinge sal goeie en slegte fases deurloop weens jou eie afwisselende gevoelens. Dit is veral jou behoefte aan meer vryheid om jouself te wees wat jou gaan keer om te ernstig betrokke te raak.Verwag 'n paar rowwe tydjies

K reef

( 22

Jun ie

tot

22

J ulie)

In sommige opsigte kan jy 'n vreemde jaar verwag, maar tog is dit vol belofte en vreugde. Dink te alle tye nugter oor dinge - veral wat jou private lewe betref wat soms maar lekker deurmekaar kan raak. Geldelik lyk dinge goed, maar jou uitgawes kan soms handuit ruk. Hoewel daar familiebakleiery en selfs liefdesprobleme kan wees, sal jy die probleme oorwin en geluk vind in albei dié sfere van jou lewe.

Leeu

(23

Julie

tot

23

Augustus)

Jy sal middelpunt van belangstelling wees weens dinge wat met jou gaan gebeur - meestal positief, maar daar kan 'n paar slegtes ook wees. Probeer jou sin vir balans behou en bly uit die moeilikheid deur goeie beplanning te doen. Op werkgebied sal dit goed gaan as jy meer georganiseerd raak. Konsolideer altyd eers dit wat jy opgebou het voordat jy met 'n nuwe projek begin. Maak seker dat jy meer spaar as wat jy bestee.

Maagd (24 Augustus tot 22 September) Kry nou duidelikheid oor jou idees en doelwitte sodat jy jou tyd en energie ten beste kan benut. As jy aanhou en prakties bly, sal jy wel sukses behaal, maar soms sal jy al die geluk en goeie tydsbere-

kening nodig hê om spesiale kanse te benut. Dinge blom op romantiese gebied en jy raak al hoe gewilder. Ondanks al die aanhangers kan jy bang wees om te ernstig betrokke te raak. As jy reeds getroud is, gaan jou maat 'n moeilike tyd saam met jou beleef omdat jy meer op jou eie ding gaan fokus eerder as gedeelde aktiwiteite.

Weegskaal (23 September tot 23 Oktober) 2013 gaan 'n goeie jaar wees wat persoonlike en materiële sake betref - in die eerste helfte van die jaar gaan jy jou lewenspeil verhoog en in die tweede helfte kan jy jou romantiese drome laat waar word. Maar beteuel jou uitspattige behoeftes, anders kan jy finansiële probleme verwag. As jy 'n ouer is, gaan daar baie van jou verwag word, maar jy gaan op 'n besondere manier geseënd raak as jy jou hart oopmaak teenoor kinders.

Skerpioen (24 Oktober tot 23 November) Jy kan uitsien na 'n maklike en gemaklike jaar as jy nie duur verkeerde besluite neem nie en só probleme op sakegebied vermy. Laat gesonde verstand jou aksies en reaksies lei en jy sal bo uitkom. Op persoonlike gebied gaan daar nie baie probleme wees nie, maar wees versigtig in die middel van die jaar. Moet ook nie jou kop breek as dit lyk of jou verhouding nou nêrens heen gaan lei nie. Dinge gaan binnekort verander. Die bal is in jou hande om dinge in familieverband reg te ruk.

Boogskutter (24 November tot 22 Desember) Die jaar gaan goed begin omdat jy aan die begin staan van 'n

siklus van geluk. En die lewe kan beter raak namate die maande verbygaan - veral as jy voor die middel van die jaar 'n goeie grondslag lê wat jou werk en inkomste betref. Die tweede helfte van die jaar sal dit moeiliker gaan en jy moet sommer vroeg begin aandring op bevordering of 'n salarisverhoging. Jy gaan dus die lewe geniet. As jy vir die toekoms beplan, moet jy seker wees jy neem die behoeftes van jou naaste familielede in ag.

Steenbok (23 Desember tot 21 Januarie) Jy kan baie van jou doelwitte bereik en daarom moet jy jou nou programmeer vir sukses eerder as mislukking. Geldelik gaan dit goed, maar groot uitgawes aan die huis kan dinge soms wankelrig laat voel as jy nie vroeg goeie reserwes opbou nie. Die gesinslewe ploeter maar so voort tot rondom Mei, wanneer dinge sal begin

verbeter. Hoewel jy neig om jou beroep eerste te stel, kan jy gerus ook plek maak vir romanse. Jou gesondheid kan soms effense probleme gee as jy nie ekstra aandag daaraan afstaan nie.

Waterdraer (22 Januarie tot 20 Februarie) As jy baie prakties bly en dinge op die regte tyd doen, gaan jy in die nuwe jaar meer sukses behaal as waarop jy hoop. Daar gaan in die begin van die jaar baie geld wees en jy moet daarvan spaar vir 'n paar spesiale bederfies later in die jaar. Jy kan lus voel om te reis of om na 'n beter huis te trek. Daar is nie veel probleme met die familie nie, hoewel dit sal help om sagkens te werk met emosioneel sensitiewe familielede. Jy gaan deur die jaar lewenslustig bly en met al die energie gaan jy die enkele probleme wat kan opduik maklik oorwin.

Visse

(21

Februarie

tot

20

Maart)

As jy 'n paar van die probleme van vanjaar wat na die nuwe jaar oorspoel gou kan oplos, gaan dit 'n goeie jaar wees. Verseker jou finansiële toekoms deur meer doeltreffend in die sakewêreld te raak. Organiseer jou persoonlike sake sodat jy nie tyd verspil nie. As jy 'n alleenloper is, is daar geleentheid om geluk te vind. Wat gesondheid, reisgeleenthede en huislike dinge betref, lyk die jaar rooskleurig. Hoewel jy minder tyd gaan hê vir sosiale bedrywighede, gaan jy baie put uit spesiale vriendskappe.


Teksvers: Jesaja 9:5 Vir ons is ‗n seun gebore, vir ons is ‗n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word;Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader 1.Vir ons is ‗n seun gebore: Beteken dat die Seun vir die hele wêreld gebore is. Maar die ironie van die saak is dat ons nie almal deur ons keuses en ons leefwyse glo dat die geboorte van Christus vir elke mens op aarde is nie. Hy is daar vir ons, ons moet Hom net kies. Baie belangrik, wanneer God iets gee is dit permanent en Hy sal dit nie weer terugneem nie. Met ons leefwyse op aarde moet ons dit behaag wat aan ons geskenk is.. 2. Aan ons is ‗n seun gegee: Beteken dat Jesus aan ons gegee is deur God. Wanneer ons iets kry in die lewe moet ons daarvoordankbaar wees. Ons moet dit koester en waardeer. 3. Hy sal heers: Beteken Hy sal heerskapy voer oor die hele wêreld. Hy sal van krag wees vir almal wat Hom ken. 4. Hy sal genoem word Wonderbare Raadsman—wat beteken dat Hy sal jou Raadgewer wees op wonderbaarlike maniere wat jou verbaas sal laat staan en in verwondering sal plaas.

7. Vredevors: Beteken Hy sal die vrede wees wat alle verstand te bowe gaan. Hy is ook die rus en Hy (Jesus) is die een wat gekom het om die vloek van sonde op Hom te neem. Ons is ook verlos van alle ongeregtigheid. Titus 2:11—‖Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn.‖ My vriend, daar is genade. Dit is ook vir jou, gryp dit aan met beide hande. Die feit dat die genade van God gekom het is ‗n werklikheid Dit is werklik dat ons dit elke jaar op 25 Desember vier. Liewe leser, maak tog seker dat jy nie hierdie jaar afsluit sonder die genade van God wat verlossing bring nie. Geliefdes neem asseblief kennis: ―Al word Christus ook ‗n duisend maal gebore, en Hy is nie in jou hart nie, is jy ewig en vir altyd verlore.‖ ‗n Geseënde en Voorspoedige 2013 word vir al die lesers van Die Horison koerant toegewens.

Pastoor Rajap is verbonde aan HOPE Ministries. Die dienstye is as volg:

5. Magtige God: Beteken dat Hy vir jou daar sal wees in sterkte en met baie krag al voel jy hoe swak.

Sondae Erediens: 09H30

6. Ewige Vader: Beteken dat Hy altyd sal bestaan en vir jou daar sal wees tot in alle ewigheid.

Woensdae Bybelstudie: 19H00

Dinsdae Jeug: 18H30 Donderdae Vroue byeenkoms: 19H00

Vir die (nog) minder bevoorregtes Daar bestaan verskeie weergawes van hierdie storie, maar die volgende is die weergawe wat op 24 Desember 1994 wêreldwyd in die koerante va Associated Press, London verskyn het: Op die eerste kersdag van die Eerste Wêreldoorlog in 1914, het Britse en Duitse troepe hulle wapens neergelê en kersdag saam in vrede gevier in die stuk niemandsland tussen die loopgrawwe. Die oorlog het daardie dag ‘n tydjie lank tot stilstand gekom. In sommige plekke het die feesvieringe begin toe die Duitse troepe kerse aan die brand gesteek het op die dennebome wat op die verskansings oorkant hulle loopgrawwe gegroei het. Soos hulle gehoop het, het die Britse troepe dit gesien waar hulle ‘n paar honderd meter verder ingegrawe was. Die Britte het met groot vreugde die boodskap ontvang en yslike

vreugdevure aan die brand gesteek. Vuurpyle—skadeloos—is in die lug geskiet. Ene manskap Oswald Tilley van die Londonse Geweerbrigade het aan sy ouers geskryf: ―Dink net, terwyl julle kalkoen geëet het en die julle pakkies oopgemaak het, het ek rondgeloop en blad geskut met die einste manne wat ek ‗n paar uur vantevore wou doodmaak! Is dit nie wat Kersfees eintlik beteken nie?‖ Tydens daardie eerste winter van die oorlog het die manskappe van albei weermagte baie ondersteuning van hul geliefdes tuis ontvang en die vyandelikheid tussen hulle was nog nie so groot dat hulle nie grootmoedig en goedgesind teenoor hulle vyande kon optree nie. Dis voordat die groot veldslae in 1915 begin het en tien miljoen lewens geëis het, maar op hierdie Kersdag het die oorlogwaansin die soldate nog nie beetgepak nie. Hulle kon nog insien dat

―die vyand‖ nie so veel van hulself verskil nie en het nog gewonder waarom hulle, hulle dan moes doodmaak. Die generale aan beide kante was egter geskok oor die optrede van die Manskappe. Hulle was bang dat dit die veglus van hul troepe sou demp. Daar moes gewaak word dat so iets nooit weer gebeur nie. Die soldate het egter voortgegaan om kersliedere vir mekaar te sing, geskenke van tabak, konfyt, wors, sjokolade en drank uit te ruil, name en adresse met mekaar te deel, en tussen die bomkraters en hakiesdraad sokker te speel. Hulle het selfs mekaar se loopgrawwe oor en weer besoek.

MY LAASTE UITROEP Niemand verstaan my diepste alleenheid, magteloosheid, moedeloosheid in ‗n totale niks. Ek ervaar geen mens (eggenoot, pa, ma, familie, vriende)kon my uit hierdie donkerput haal nie. Ek roep na God maar alles bly leeg en donker, My uitroep! WIE KAN MY HELP?...... Ek was ook daar, maar ek dank vandag die Here dat ek nog eenkeer op ʼn aand met ‗n vriendin ―Healingroom‖ besoek het. Teen elke irrasionele en negatiewe emosie van die dood, het dit my elke ons van my krag gekos om ‗n laaste keer te probeer. Toegeruste geestelike beraders kan „n instrument wees in God se hand, om my uit hierdie donker put te help. Hulle kon onderskei en my kreet hoor wat ander nie kon nie.

Jesus bly nog steeds die lig en antwoord en wanneer Hy ontmoet In hulle boek Christmas Truc wat word bring dit herstel en restorasie en onmiddelik hoop. My vriend/vriendin, jou lewe is kosbaar, jou donker omstandighede is in 1984 gepubliseer is, bestempel die Britse televisieprodusent, Mal- nie ‗n refleksie van God se liefde. Staan op en gaan sien ‗n Geesvulcom Brown en die navorser Shirley lende persoon wat jou sal help. Seaton, die spontane wapenIndien u enige behoeftes het om te gesels, besoek gerus die stilstand as die ―gewildste vrede in “Healingroom” RoepersfonteinKerk te Schröderstraat Upmilitêre geskiedenis. ington. Die tye van die Healingroom is Dinsdae vanaf 18H30 tot 20H00, of skakel gerus Pastoor Neels Vorster by telefoon Verhaal gekry uit DIE GROOT STORIESBOEK nommer 072 540 9080.


dit pas nie by jou boom of dekor se kleurskema nie. Wel gebruik dit vir ʼn treffende kers idee. Neem net ʼn mooi glasbak (kan sommer ʼn blombak wees) en

ingooi. Plaas ʼn paar kerse rondom, om die lig te weerkaats en daar het jy ʼn goedkoop idée, maar beslis treffend!

Laat die kinders pom-pom tossels maak van afval wol hierdie vakansie. Jy kan dan heerlik geskenke versier daarmee oor kerstyd, sonder dat jy ʼn klomp geld hoef te betaal vir linte en strukke.

Kerversiering kan ʼn goedkoop en oulike fokuspunt vir ʼn tafel uitmaak. Dalk lê daar êrens ʼn boks vol van hierdie versierings in ʼn kas, lank reeds vergete want,

gooi kersballe binne-in. Jy kan hou by een kleur volgens jou dekor skema of jy kan sommer vrolik wees en almal bymekaar

Vrolik jou voordeur op vir kersfees sonder om ʼn klomp geld uit te gee. Gebruik wat jy reeds in en om die huis het. ʼn Groot ster vir

die voordeur is maklik om sommer self te maak. Kry vir pa om die ster vir jou uit hout te sny en kry die kinders om in die vakansie tyd die ster vir jou te verf en te versier. Julle kan selfs een maak met draad en dit versier met skulpies, takkies uit die tuin en ander kersversierings wat nie meer gebruik word nie. ʼn Paar rooi tuin stewels, dalk ʼn gieter wat in rooi geverf is en ʼn plant of twee met rooi blomme, maak alreeds ʼn pragtige prentjie vir kersfees sonder om tradisionele versierings te gebruik. As jou voordeur onderdak is, kan jy selfs ʼn mandjie met kamma geskenke by jou voordeur sit. Trek ʼn klomp leë karton boksies oor met mooi kerspapier en gooi hulle almal in die mandjie op ʼn tafeltjie of matjie by die voordeur en versier verder met dennebolle en kersversierings wat jy nie op die boom gebruik het nie.

tevrede met jul huidige leiers of is daar enigiets wat jou pla aanjou wyksleiHoe sal u en ek „n leier kan g a a n d e uitken as daar so baie leiers is er,kerkleier,politiekeleier en wat nie regtig leiers is nie. As selfs die leier in die huise? mens kyk na van ons politieke ANONIEM leiers is die vraag of hulle werkSmokkelaars wat is julle werklik leiers of is dit maar net vir lik besig om te doen. Het een die geld dat hulle in die sekere van julle al gedink hoeveel siele pos wil wees of gee hulle werkKarel antwoord: julle laat verlore gaan of sal ons lik om vir die gemeenskap. Dit SMOKKELAAR HATER ―dagse‖ sê mense. Is dit nie „n skande is net nie reg om „n leier te wil dat jy jou eie nasie, die Hoe lank gaan dit nog vat vir Die vrouestem aan wees en jy weet eintlik nie wat die anderkant sê: ― sogenaamde “kleurlinge” nog die bruingemeenskap om „n „n leier is nie. My vraag aan die Haai my naam is wil uitroei as gevolg van jou gemeenskap is vandag, is julle Susan ons het so drie maande gelede op ʼn partytjie ontmoet. Karel sê: ―sjoe, ek kan nie te duidelik onthou nie…‖

Voltooi die Sudoku en staan „n kans om die gelukkige wenner te wees van die prysgeld ter waarde van R150.

9 1 1

Faksnommer; 054 331 1993

6 5

3

5

7

4 1

8

3 8

Of kom lewer dit af by ons kantore, Kantoor nommer 6 bokant Vispa meubels. Ons sal u dan kontak. NAAM:……………………………………...

7 3

Vul jou besonderhede in en e-mail of faks na diehorison@gmail.com

4 3

2

Jy kan enige lekkergoed gebruik, solank hulle reeds in papiertjies toegedraai is. Gebruik dan bloemiste draad of materiaal linte om die lekkergoed aan die boom op te hang. Nog ʼn oulike idée is om vir elke kind ʼn lekkergoed-pakkie te maak en ook aan die boom te hang.

voorbeeldige lewe te wil se deure om „n niks te lei. Die mense wat vir wees, om verneder te hulself lief is ,is uitgesluit word. Waar is jou morele by hierdie vraag. As mens waarde bruinkind? Waar is geld gierigheid. As julle dwelm spesifiek na die bruinge- jou selfrespek wat het van smokkelaars nie met hierdie meenskap kyk dan sien jy jou menswees geword? ding stop nie, dan sal ons een hulle staan in die winkel HARTSEER van die dae nie meer kleurlinge het om as leiers op te tree nie. Jy moet weet, dit wat jy doen sal gestraf word tot in jou vierde geslag. Dit is wat die Gawe meisie pleeg.‖ ʼn Man wat hoog woord van die HERE vir ons in die takke was, Die telefoon lui en Karel; ― Liewe leer. land, maar jy is klim een nag op

Wat is „n Leier

5

Ek dink enige kind droom van lekkergoed wat aan bome groei. Maak hierdie kersfees ʼn kersfeesboom vol lekkergoed wat enige kind se ogies sal laat blink.

ID :………………………………………….. KONTAKNOMMER: ……………………………………………….

Susan: ― Na die partytjie is jy saam met my na my woonstel toe. Ons het nog ʼn paar doppe gedrink en is toe na my kamer toe. Jy het agterna gesê ek is ʼn baie gawe meisie. Onthou jy my nog? Karel: ― Ja, my maggies Susan, hoe gaan dit?‖ Susan: ― Ek is swanger met jou kind en ek gaan nou selfmoord

mos regtig ʼn gawe meisie.!‖ Krismis ʼn Klein dogtertjie skryf aan vader kersfees ʼn brief...sy smeek hom om vir haar ʼn baba boetie vir Kerfsfees te stuur. Vader kersfees skryf terug: ― Nee dis in die haak, stuur solank jou ma vir my…‖

Lewensles ― Oupa, ek sien oupa het ook geleer om oupa se hand voor oupa se mond te hou as oupa nies.‖ ― Natuurlik my kind-hoe moet ek anders keer dat my tande op die grond val. Kyk voor jy ry

die bus. Hy steier in die gangetjie op en val neer langs ʼn bejaarde dame. Sy kyk hom op en af en sê ― Ek het nuus vir jou. Jy is reguit op pad hel toe.‖ Die man spring toe op en roep- ― stop, stop! Ek is in die verkeerde bus!

Selle ou storie Die regter kyk vir Gammat in die öe en sê: ―Dis nou die sesde jaar na mekaar dat jy in my hof in die beskuldi g d e b a n k staan.‖Djou honour, sê Gammat, ―djy moenie vir my kom blame omlat jy nie promotion kan kry nie.‖


SA: Statement by the Credit Ombud, provides tips to spend wisely this festive season (20/11/2012) Going into debt to buy presents or take a holiday over the festive season can leave you paying far more than you think, says Credit Ombud, Manie Van S c h a l k w y k . ―By the time December swings around, many consumers feel they deserve to spend money on luxuries such as branded clothing and footwear or going on a muchneeded holiday, but borrowing or cutting back on your credit payments to fund these niceties can leave you with a nasty hangov er c ome Janu ary ,‖ he adds. According to the latest Credit Bureau Monitor‖s 2012 2nd quarter report, only 10.38 million of the 19.6 million creditactive consumers in South Africa are classified as in good standing, meaning they were up-to-date with their repayments. The report reveals that the number of consumers with impaired records increased by 170 000 to 9.22 million during the previous q u a r t e r . ―Once you fall behind in your debt repayments, it can be costly in terms of legal fees to try and get yourself out of debt,‖ says Van Schalkwyk. ―It‘s important to notify

Upington: Inwoners van Louisvale plakkerskamp is nog steeds ontevrede oor antwoorde op hul vereistes vanaf Dept. van Behuising en Munisipaliteit.

Op 7 November het die inwoners hul

your credit provider or speak to a debt counsellor as soon as you find difficulty making repayments on any of your loans or c r e d i t c a r d s . ‖ Each year consumers splurge thousands of rands on unwanted gifts, but Van Schalkwyk suggests putting together a strict budget for buying presents and sticking to it. ―Shoppers who don‘t have a list or plan before they head for the shops often end up spending more or making compulsive purchases leading to what‘s commonly k nown as ―bu y e r‘s re morse ‘.‖ Making sure you can afford the product is an important tactic, so weigh up what income you‘ll be earning, deduct all your costs and expenses and see how much you are left over with. Ensure that you have also taken into account big expenses, such as school fees in January. ―People don‘t realise that by buying things on their credit card, they will be paying interest rates of up to 21% and if they take out a short-term loan it can cost them up to 60% interest,‖ says Van Schalkwyk. ―That means if you‘re borrowing to buy a

eerste optog gehad vir basisiese dienste onder andere, sanitasie,water,elektriesiteit en behuising. Op dieselfde dag het hulle memorandums by Dept.van Behuising,Munisipaliteit en die Landros kantoor ingedien. Die memorandums het vereistes, wat die inwoners voel daaraan moet aandag gegee word. Die inwoners het antwoorde verwag na 7 dae van die optog,maar nie een van die bogenoemde het binne 7 dae reageer nie. Op 21 November 2012 het die inwoners terug gekom op soek na antwoorde. By Dept.van Behuising het Meneer Engelbrecht namens

R1000 gift, at the end of the first month the amount owing is not just the R1000 , but with the costs and interest it can already be as much as R1257,00 – excluding any insurance fees!‖ Van Schalkwyk suggests ten tips to ensure you start 2013 on a comfortable financial f o o t i n g : Don‘t get sucked into advertising and marketing deals, which are designed to manipulate consumers into spending more over the Chri stmas period. Avoid buying from stores with limited return policies as you want to be able to return goods if you need to. Even exchange policies mean you can‘t get your money back, you can only swop your product for something else. Compare prices between stores before you go shopping. Compare advertised rates and prices and use internet sites such a s p r i c e c h e c k . c o . z a . Work out how much your monthly instalment on your credit repayments will be, taking into account interest repayments.

die Dept aan die inwoners die atwoord voorgelees en aan hulle verduidelik dat die Dept slegs verantwoordelik is om geld te gee vir behuising. Die Munisipale bestuu rde r Mnr WJB Engelbrecht het slegs die antwoord oorhandig aan Meneer Boysie Kock, sekretaris van Sanc o,i nw o ne rs, was onstel omdat di e Munsipale bestuurder slegs die antwoord oorhandig het,en nie dit voor gelees het. By die landros kantoor het die Kolonel aan die inwoners genome, as

o

t

h

Never borrow money to pay off e r d e b t s .

Be honest with yourself and your family about how much you can afford to spend over the festive season and set this money aside so you don‘t over-spend. Rather than blowing your bonus on holiday luxuries, rather set it aside to cover additional expenses in January. If you apply for a loan over Christmas, be honest during the affordability assessment. Take into account all of your l oa ns a nd e xpe n se s. Watch out for advertisements that offer ―cheap‖ short-term loans with no credit checks, they may be loan sharks who will charge you very high interest rates and may not be regulated by the National Credit Regulator (NCR). Instead of paying interest on debt, rather save any extra cash and earn interest instead. Over time this will add up and you‘ll be in a better financial position over the next year.

hulle enigsins ʼn saak wil maak teen die raadslid van wyk 5 en die CDW moet hulle ʼn saak gaan oop maak by enige polisiestasie. Die inwoners is stee d s ontstoke en voel dat daar nie aan hul verei ste s voldoen is nie. Hulle i s vasbeslote om verd u r e stappe te neem,sodat die erens in hul optrede raak gesien word.

Uit die perd se bek!

UPINGTON Schröderstraat 65

Tekstuurverf Std Kleure

R599 Wasbare Skropbare

R627

Wasbare Skropbare

WIT

R168 WIT

R164

R181 PVA WIT

R70 PVA WIT

R230

Oop tussen 13:00 en 14:00 vir u gerief Beste Pryse ! Beste Diens ! U tevredenheid is ons trots Tel: 054 332 5023 Faks: 054 332 6147 Sel:082 578 0896

1 Okt—31 Des 2012

Ons bly in ʼn samelewing waar geheime nie baie lank hou nie en mense enige iets sal doen om vorentoe te gaan in die lewe, maar voordat jy van enigiemand iets sê, maak seker jou kant is skoon! Party manse hou hulle TE perfek...niemand is perfek nie en sal nooit wees nie, maar tog streef ons daarna. Die mens is inderdaad sy eie vyand. Komaan, hê meer respek vir jouself! Raak groot en los ander mense se lewens uit, dis nie asof jy ʼn bydrae moet lewer nie. As jy stories soek om oor te skinder, kyk Days of our Lives of vra vir Danie Odendaal om 7 de Laan se Zinzi te vertolk.

*En-suite kamers * Lugverkoeling * Swembad * Braai Lapa * DSTV * Debiet/Kredietkaart fasiliteite * Veilige parkering * Yskas in kamers * Heerlike ontbyt * Beste ontbyt pakkies

Pomelostraat 13, Upington Tel:- 054 339 3417 Sel No:- 082 728 2474/ 082 057 2963 Epos:-highwayguesthouse@musicaworld.co.za


Vier kersfees *Dit is weer tyd vir geld bestee en kredietkaarte ―swipe‖ maar ten alle tye moet ons veiligheidsbewus wees!!!

*Rapporteer u verlore of gesteelde kaart onmiddellik aan u bank. *Moet nooit aan enige een u Persoonlike Identifikasie Nommer(PIN) van u kredietkaart bekend maak nie. Dit sluit in *Agente van Oproepsentrums. U is die enigste persoon wat die nommer moet ken. Memoriseer die nommer en moet dit nie êrens op die kaart skryf nie. *Bêre dit afsonderlik van u kredietkaart. *Moet nooit u kaart onder u oë laat uitgaan nie. U het die reg

om by enige handelaar teenwoordig te wees as dit deur die elektroniese terminaal geveeg word. Skelms maak gebruik van klein toestelle om die elektroniese data van u kaart te verkry. *Die inligting kan gebruik word om ʼn valse kaart te maak. Wees dus waaksaam as u kredietkaart gebruik word.

aanbod as dit vereis dat u geld voor die tyd moet bestee.

*Maak ʼn lysie van al u kredietkaarte, hulle nommers asook tolvry n o m m e r s sodat u d i t byderhand het as die kaarte gesteel of verlore raak.

*Moenie u handsak of beursie alleen laat nie. Besonderhede van u kaart kan geneem word sonder dat u bewus is daarvan. *As u ou kredietkaarte het, vernietig dit en stel u bank in kennis. Maak asb seker dat u, u magneetstrook deursny. *Teken die agterkant van die kaart onmiddellik met ontvangs met ʼn balpuntpen. *Maak altyd seker u kry u eie kredietkaart terug wanneer u aankope doen. Verseker dat u alle gekanselleerde of foutiewe strokies behoorlik opskeur.

*Dit is belangrik om ten alle tye te weet waar u kredietkaart is *Moenie u kredietkaartnommer telefonies verskaf nie. Behalwe as u self die oproep gemaak het nie. *Ignoreer enige

bestanddele van die wilgerbas, salisien, vir die eerste keer kunsmatig vervaardig. Die formule is in 1899 gewysig en is deur die farmaseutiese maatskappy Bayer as aspirien bekend gestel!

Pedanius Dioscorides, ‗n Griekse geneesheer se boek oor kruie het omstreeks 60 nC. die lig gesien. Baie van die funksies wat Dioscorides beskryf, word vandag nog d e u r k ru i e k e n ne r s ge bruik. Vinkel vir die bevordering van die vloei van moedersmelk, en krampe op baba se magie, Knoffel wat help met verkoues en Pietersielie wat toe reeds as ‗n diuretikum gebruik was. Ons vergeet soms in ons moderne weªreld dat baie van die medisyne wat ons nou gebruik oorspronklik as ‗n kruiemiddel gebruik was. In 1852 is een van die aktiewe

Kruiemedisyne is deur ons voorouers daagliks gebruik. Met die Groot Trek het vrouens hulle kruie in groot hoeveelhede droog gemaak, saad ge-oes, en kruie in potte geplant. Met uitspan is die kruie van die waens afgehaal in die son gesit en water gegee. Elke jong vrou wat getrou het, het van haar familie ‘n medisynekas met kruiemedisyne ontvang. Die gebruik van kruiemedisyne moet met oorleg gebruik word. Patiente wat kroniese medikasie gebruik of aan ‗n ernstige siekte ly, moet nie sommer kruiemedisyne gebruik sonder om hulle geneesheer of ‗n alternatiewe geneesheer te raadpleeg nie. Party kruie-infusies, tinture of die essensiële olie gemaak van die kruie of selfs oormatige gebruik van die vars kruie moet eerder nie

*Gaan u maandelikse staat na en maak seker dat u al die transaksies gedoen het. Stel u bank onmiddellik in kennis van enige foute of ongemagtigde transaksies.

Die dae het verby gesneldie somer, winter,beurt vir beurt die koue op die hitte vel, en weer die somerdrag, gekleurd. So pas het ons die kers gevier, geskenke, wense oorgedra, of loer die fesstyd al weer hier en kom die Kerstyd aangeja. Dis byna hier, die wonder dag, en dink ons ooit vanwaar dit kom, die fees wat ons elke jaar verwag? Of het ons dit al klaar verkrom? Gedenk ons nog God‘s mensword daad en al wat daarby gebeur of het ons lank reeds die versmaad vir ons plesier-dis te betreur! Want hy, die Heer het neergedaal om hier as offer te kom sterf, ons las te dra, ons skuld betaalvir ons die hemel te verwerf

Kredietkaart

gebruik word gedurende swangerskap nie soos bv. die eteriese olie van Basiliekruid. Die langdurige gebruik van Ment eteriese olie kan die slymvliese irriteer en moet ni in enige vorm aan babas gegee word nie! Indien jy belangstel om ‗n kruietuin aan te le en die kruie ook te gebruik vir tuismiddels word aanbeveel dat ‗n goeie kruie medisyne boek aangekoop word of ‗n kursus daarin by te woon. Kliente en lesers se gereeld hulle het nie plek vir kruie nie! Daar is altyd plek vir kruie byvoorbeeld potte op die vensterbank as jy nie ‗n tuin het nie of plant die kruie tussen ander plante in die tuin. In hierdie tye wanneer ons almal ons sente moet omdraai, is dit tyd vir ‗n kruie en groente tuin

The key to successful, healthy weight loss Your weight is a balancing act,

but the equation is simple: If you eat more calories than you burn then you gain weight. If you eat fewer calories than you burn, you lose weight. Since 3,500 calories equals about 1 pound of fat, if you cut 500 calories from your typical diet each day, you'll lose approximately 1 pound a week (500 calories x 7 days = 3,500 calories). Simple, right? So why is weight loss so hard? All too often, we make weight loss much more difficult than it needs to be with extreme diets that leave us cranky and starving, unhealthy lifestyle choices that undermine our dieting efforts, and emotional eating habits that stop us before we get started. But there‘s a better way! You can lose weight without feeling miserable. By making smart choices every day, you can develop new eating habits and preferences that will leave you feeling satisfied—as well as winning the battle of the bulge.Healthy Weight Loss

& Dieting Tips

How to Lose Weight and Keep It Off In our eat-and-run, massiveportion-sized culture, maintaining a healthy weight can be tough— and losing weight, even tougher. If you‘ve tried and failed to lose weight before, you may believe that diets don‘t work for you. You‘re probably right: traditional diets don‘t work—at least not in the long term. However, there are plenty of small but powerful ways to avoid common dieting pitfalls, achieve lasting weight loss success, and develop a healthier relationship with food.


Enige iets wat jou pla op jou lewenspad vra maar vir tante.RIG JOU BRIEWE AAN :TANT EMMA,POSBUS…….. UPINGTON,8801 of epos dit na diehorison@gmail.com SY SAL ALTYD „N ANTWOORD HET Liewe Tant Emma Ek en my man is nou al ʼn paar maande uitmekaar uit en dit oor kleindinge. Hy wil nie van sy foute vertel word nie, maar ek moet aanhoudend van my foute vertel word. Ons is nog bymekaar en daar was nog nie sprake van ʼn egskeiding nie. Ek wil so graag dinge reg maak, want dus tog nie lekker as mens die kersseisoen ongelukkig ingaan nie. ANONIEM Liewe Anoniem ek stel voor dat julle ‗n huweliksberader gaan sien, sodat dit onder jou man se aandag kan kom dat dit menslik is om foute te maak. Jy sê nie of daar kinders betrokke is nie, maar as daar kinders betrokke is sal ek sê dat julle die berader so gou as moontlik gaan sien, want julle is besig om die kinders skade te berokkel. En kersfees is regtig nie tyd om ongelukig te wees nie, maar wek tyd om met jou gesin deur te bring. Liewe Tant Emma

nie geheime of verneuk in ons verhouding nie. Ons is lief vir mekaar en stry soms, maar die laaste stry wat ons gehad het was hardverskeurend. Hy is nou weg van my af sonder dat ek jammer kon sê en dus wat my die seerste maak. Hy sê ons moet alles vergeet en op ʼn skoonblad begin, en dit is wat ek baie graag wil doen want ek is lief vir hom, maar dit krap die heeltyd aan my hoe sit ek dit alles net so agter my? ANONIEM Liewe Anoniem, in die lewe het ek al geleer as jy lief is vir iemand moet jy bereid wees om opofferings te maak. Gaan na hom toe en verras hom of iets, dit is alweer kersfees. Sorg dat julle voor dan dinge reggemaak het sodat julle kan aanbeweeg. Soos ek in jou brief kan sien het julle ‗n normale verhouding. Moenie jouself blameer oor dit wat gebeur het nie, want ‗n saak het twee kante en dis die wet van ‗n normale verhouding. Ek weet dis moeilik , maar probeer vergeet van alles as dit is wat hy wil hê, gee dit ʼn kans jy het niks om te verloor nie.

Liewe Tant Emma Ek het ʼn broer wat nou al ʼn hele paar jaar in die gevangenis is, maar hy word nou binnekort vrygelaat. Hy sê hy het rêrig verander en uit sy foute geleer, hy het selfs sy matriek klaar gemaak en na dit het hy vir ʼn rekenmeester studeer. Hy is klaar en het sy studies suksevol voltooi. Die probleem is net dit is asof niemand hom ʼn kans wil gee as gevolg van sy verlede. Ek meen almal verdien tog ʼn regverdige kans in die lewe. Hy is rêrig ywerig en wil graag iets van sy lewe maak, maar hoekom staar mense hulle blind aan ‘n persoon se verlede en vergeet van die voor uit gaan. ONGELUKKIG,,KURUMAN Liewe Ongelukkig, dit begin alles by die mense rondom jou , almal dink as jy in die tronk was is jy ‗n monster. Jou broer moet net nie moed verloor nie en julle moet baie bid, want met die hulp van die Here sal alles reg kom en die mense sal besef dat jou broer regtig verander het.

Dit het onlangs vir my gevoel asof ek my lewe verloor het toe my ou uitstap. Ons is al lank saam en deel alles. Daar is

Upington: Volgens

mnr. Marius Hans, terrein bestuurder van die opgradering van Keimoesweg, reg voor die nuwe hospital, sal die pad teen die 15de Desember, oop wees vir gebruik. Die opgradering van daardie aansluiting is hoofsaaklik vir beter verkeersvloei, as gevlog van die nuwe hospitaal en die winkelsentrum, wat meer verkeer gaan lok. Die projek se geraamde bedrag beloop ongeveer R10 miljard wat ook sal aangewend word vir ekstra bane, verkeersligte en so meer. Die verkeersligte, soos u op foto regs kan sien, sal eers teen 2013 in werking gestel word. Die projek word tans behartig deur Namakwaland Konstruksies. Teen Vrydag, 7 Desember beoog die konstruksie maatskappy om die pad te begin teer.

sifieke area. Dit is vir ons as inwoners, veral voertuig eienaars nou baie ongerieflik in hierdie omstandigheid maar dit sal verseke r ‗n groot vorrdeel in die toekoms wees. As ‗n mens na die foto kyk, sal jy die bord sien van die nuwe winkel sentrum wat nog in die nabye toekoms daar sal opgerig word. Deur: Alvereen Cloete

Padverbruikers word ook gevra om asseblief versigtig te ry en uitsien vir ʼn beter padlewe in hierdie spe-

Pret Dag vir Kleuters Upington: Die Munisipaliteit Khara Hais het hulle weereens oortref met ʼn wonderlike speeldag vir verskeie pri-primêre skole, op 30 November 2012. Hierdie speeldag vind jaarliks, elke Vrydag van die feesseisoen plaas. Daar was vermaak soos die VGK-Rainbow Brigade, Laerskool Keidebees trompopies en Lukhanyiso Primêre Skool (Pabalello) aangebied. Die Dept. van Gesondheid en Onderwys, die Weermag en so baie ander neem ook deel aan hierdie dag om dit ʼn sukses te maak. Ouers waardeer dit baie , want dit bied hul kleintjies die geeentheid om van kleintyd af kommunikasie vaardighede aan te leer. Dit was vir my persoonlik ʼn belewenis. Daar was ook springkastele en lekker koue eetgoed vir die warm somersdag. Deur: Alvereen Cloete


Soek “Bemarkers” deeltyds en verdien Kommisie

Die Horison s oe k “Vryskut Joernaliste”:-

Bring u ID en bewys van ADRES asook die inligting na die Kantoor no.06 bokant Vispa Meubels en vra vir die.As jy in ‘n ander plek bly epos of faks jou informasie na die koerant Redakteur

DATE TO PRINT the NEWSPAPER

DATE&TIME OF DISTRIBUTION IN UPINGTON

Bring advertensies en verdien Kommisie op elke advertensie tot soveel as R10 000 per maand

November 05,2012

08 November 2012

12 November 2012

Kom na Die Horison kantore

Desember 01,2012

06 Desember 2012

10 Desember 2012

Januarie 07,2013

10 January 2013

14 January 2013

Februarie 04,2013

07 February 2013

11February 2013

March 04,2013

07 March 2013

11 March 2013

April 08,2013

11 April 2013

15 April 2013

Verkoop Koerante:

Kom na Die Horison (bokant Vispa)Kantoor 06 met jou ID en bewys van adres en verdien ‗n inkomste elke tweede week

SUPER

GIDS/GUIDE

CLEAN

A. PERSOONLIK / PERSONEL B.VAKANTE BETREKINGS/

AVAILABLE JOBS C. BETREKINGS GEVRA/ JOBS NEEDED D. GELD EN LENINGS / MONEY & LOANS E. TE HUUR HUISE / HOUSES TO LET F.WOONSTELLE TE HUUR / FLATS TO LET G.PLOTTE EN PLASE TE HUUR/ PLOTS AND FARMS TO HIRE H.ENIGIETS TE HUUR / ANYTHING TO HIRE I.TE HUUR GESOEK / WANTED TO HIRE J. HUISE TE KOOP /HOUSES FOR SALE K.WOONSTELLE TE KOOP / FLATS FOR SALE L.ERWE TE KOOP / STANDS FOR SALE M.ALGEMEEN TE KOOP / GENERAL TO BUY N.TE KOOP GESOEK / WANTED TO BUY O.VOERTUIE TE KOOP / VEHICLES FOR SALE P.PLAAS IMPLEMENTE TE KOOP/ FARM IMPLEMENTS FOR SALE Q. WOONWAENS TE KOOP/ CARAVANS FOR SALE R.DIERE / ANIMALS S.TE RUIL / TO SWOP T.BESIHEDE TE KOOP / BUSINESSES FOR SALE U. SPESIALE DIENSTE / SPECIAL SERVICES V.VAKANSIEOORDE / HOLIDAY RESORTS W.KENNISGEWINGS / NOTICES X.TE LAAT KLASSIFIKASIES /LATE CLASSIFICATIONS

# 1 Household and Cleaning material Ons wens is dat u elkeen ‘n geseënde Kersfees sal hê Mag 2013 net voorspoed en geluk inhou Dankie vir u ondersteuning deur die jaar Van: Die Gouws Familie

Die Personeel en Eienaar wens graag hul kliënte „n Geseende Kersfees en „n Baie dankie vir u ondersteuning in2012 “Kom besoek ons gerus vir al ons Specials”

Prudence de Klerk

Aan al ons kliente vriende en kennisse ‘n Geseende Kersfees en ‘n Voorspoedige 2013 Dankie vir u lojale ondersteuning Groete Connie,Garshia,Joey & Piet Hierdie Besigheid sluit vanaf

22 Desember 2012 en open weer

07 Januarie 2013

Voorspoedige 2013

Vir enige Sport nuus kontak asseblief vir

P.O.Box 1355 12 Scott street Upington 8800

Besigheids ure: Maandag—Saterdag 08h00 tot 20h00 Hoek van Hoop en Bendstraat Upington

Pick ‘n Pay Upington wens alle klante ‘n Geseënde Kersfees en ‘n Voorspoedige 2013 toe. Ons bedank elkeen vir hul lojale ondersteuning in 2012. Tel: 054 331 2719 Fax: 054 331 2726 Epos: fupington@pnp.co.za

Tel:- 054 331 1993 K I T S A DV E R T E N SIES @ R22.50c Die KITS ADVERTENSIES in ons geklassifis eerd e afdeling kos R22.50c vir die eerste 35 woorde en sal daarna teen 41c per woord gehef word.Indien u per direkte bank deposito betaal faks of e-pos asseblief u advertensie tesame met u bankbetaalstrokie voor Afsny Datum om 16h00nm na die volgende nommer: 054 331 1993

BESTUURSKOOL BESTUURSKOOL

Die bestuur en personeel wil alle kliënte hartlik bedank vir hul ondersteuning in 2012. Ons wens u elkeen „n geseënde Kersfees en Voorspoedige 2013

Randstraat 68 Harper :0721779040 Upington

Tel:. 054 3390571

8801

ADVERTENSIES SAL TELEFONIES GENEEM WORD

Advertensies sal nie geplaas word alvorens betalings EMAIL:diehorison@yahom.com/diehorison@gmail.com Kontak:-Mnr.John.Cloete ontvang is nie


Brief van die Redakteur: Die Horison Koerant se Bestuur en personeel wil alle gemeenskappe en ADVERTEERDERS „n Geseënde Kersfees toewens En ook „n Voorspoedige 2013 Mag GOD ons mense Ryklik seën met hul families en ook help dat ons vir mekaar sal lief wees oor die feestyd maar ook verewig. Ek as die Redakteur van hierdie Koerant wil ‟n beroep op alle leiers in die gemeenskappe doen om asseblief nie net leier wil wees wanneer dit jou pas en wanneer dit jou nie pas dan is jy nie meer een nie. Dierbares, wees tog so goed en begin om „n voorbeeldige nasie te skep in die jaar 2013? Die nommer 13 word altyd geassossieer met ongelukkigheid (Badluck).Kom dat ons nie hierdie jaar kyk na die “Badluck” in ons lewens maar na die “Luck” en kom ons vra die Almagtige Skepper van Hemel en Aarde dat hy ons moet toerus om „n ekonomiese en lewensvatbare lewe te skep vir almal in die Siyanda en Suid Afrika. Kom laat ons nie dink ons kan alles sonder die HERE aanpak nie „Nee beslis nie” Kom ons vat hande en bid vir mekaar en dra mekaar se laste. Laat ons ook probeer om ander se nood raak te sien en ook opkomende besighede ondersteun om so-ook lang lewe te kan verseker en sodoende vir meer mense werkskep.

Tans is daar slegs sewe bajaarde vrouens en drie mans wat daar woon. Die huis bestaan uit drie slaapkamers, buiten die bestuurder se kamer, ʼn kombuis, sitkamer, eetsaal en toiletgeriewe, maar die huis is nie in ʼn goeie toestand nie. Me. Mphuphuka sê hulle benodig verf ,gras en groente om vir die mense te plant. Die inwoners word voorsien van behandeling geskik vir die tipe siekte wat hulle het en ʼn gesonde dieët. Daar is ook HIV/Vigs pasiënte wat daar woon en het die nodige goedhartigheid nodig om ʼn gesonde lewe te ly. Die sopkombuis is oop vanaf Maandag tot Donderdag en word Dinsdae en Donderdae deur Meals and Wheels ondersteun. Dept. van Arbeid, Maatskaplike Dienste asook Dept. van Gesondheid dra by tot die welstand van die sentrum. Dit is hartverskeurend om te sien hoe ons eie mense so min belangstelling toon in iets wat soveel lewens kan verander. Selfs die kerke wat die boustene tot die gemeenskap moet wees, besoek ook maar min.

Die inwoners van die senrum het geen vermaak om hul tyd te verdryf nie en moet elke dag net lê en teen die onaangename mure vaskyk. Dis snaaks hoe ons nie eers daardie mense ken nie, maar tog is ons aangeraak deur hulle. Terwyl ons families het wat vir ons omgee, vriende en meer as wat ons voor dankbaar is, is daar mense soos dié, wat met so min klaarkom. Om so ʼn sentrum te bestuur is nie maklik nie. Dit verg baie geduld en liefde en dit is presies wat Me. Mphuphuka en haar kollega, bekend as Antie Agnes is. Die vrou verantwoordelik vir die wonderlike heenkome is Sr. Magda Kleyn. Sr. Kleyn het hierdie sentrum gestig en is oorspronklik van die Wes-Kaap. Sy het verskeie sertifikate ontvang onder andere, Community Builder of The Year 2006 (Provincial winner, adult category) asook

sertifikate as finalis in daardie afdeling vir die jaar 2005 en 2006, Premieraanprysingsertifikaat vir Maart 2004, Lions Club International (district410) Women Of The Year 2005 nomination, Elswood High Certificate Of Recognition (Tehilla Collaboration) 2006 en ʼn Training Course Certificate in Aids awareness Information August 2002. Kom ons bied ʼn helpende hand om ook hulle kersfees op te helder deur om

te gee. Enige iemand wat hulp en beskerming benodig kan by Tehilla Shabach gemeenskapsenrum gaan skuiling soek. Almal is welkom! Enige persoon of besigheid wat wil ʼn bydrae lewer kan die volgende nommer skakel,Me. Elda Mphuphuka: (074) 798 3590 of self by die sentrum gaan inloer. Die Horison gaan hul deel doen, gaan jy? Deur: Alvereen Cloete

FAX :- 086 718 6077 054 339 3343 CELL:- 072 551 1997 Upington: Dis enige kind se droom om eendag na hul

een metgesel op te daag nie. Dit was ʼn onvergeetlike

Van wie af hang die toekoms van Suid Afrika?“Van elkeen wat „n Suid Afrikaner is en wat omgee vir sy land en mense.” Die koerant se visie is om in die toekoms nouer saam te werk met ons mense in Siyanda en ook omliggende Munisipale gebiede . Die koerant nooi alle gemeenskappe uit waar dit versprei word om deel uit te maak van hierdie koerant in 2013 dit is nie “myne” maar “onse” koerant.

matriek afskeid toe te gaan wanneer hulle daardie graad bereik, maar Simbruner het besluit om hul eie mini matriek te hou.

geleentheid vir die leerders ,personeel en selfs vir die ouers. Me.M .Farmer van Dept van onderwys was die gasspreker by die geleentheid Op die 29ste November het en sy het die graad R leerders die klein span gewys wat steek mooi op die pad van volgende jaar gesit. in hulle. Hulle was geklee in asemrowende rokke en glans Die personeel van Laerskool pakke. Die meisies het nie Simbruner wens die ouers en geskroom om met meer as leerders ʼn Gesëende Kersfees

Danëille: 072 551 1997 Carlo: 076 368 5459

27 Pomelo Street Upington 8801 Tel: 054 339 3343 Fax: 086 718 6077 E-mail: merma.titus@gmail.com

·


Upington: Die Johny oor Touchy Sewes toernooi wat elke jaar in die begin van Desember plaavind ,was die jaar weereens ʼn sukses. Die jaar was dit ook hul twaalfde bestaans jaar. Op Vrydag Desember 2012 het die eerste rugby spele afgeskop op die Unieveld. Tien spanne het hierdie jaar deelgeneem aan die jaarlikse United Johny oor Touchy Sewes toernooi; onder andere, Spartans 1&2, NGU ( Never Give Up) van Postmasburg, Kenhard, Calvinia, Joggie boys, Dessert Reds, Evo Evolution en Daylians 1&2. Die spanne is in twee groepe verdeel nl. Groep A en Groep B. Die spanne wat in Groep A was het teen mekaar gespeel, dieselfde het gegeld vir Groep B. In die finale eindrondte van die toernooi het NGU vir Kenhard geklop met 2-1. NGU het ʼn bedrag gewen van R5000 en Kenhard R3000. Alle spanne word bedank vir hul deelname en ondersteuning. Die bestuurders van die toernooi moedig alle jong seuns en mane aan om deel te wees van die toernooi elke jaar,en vra ook die gemeenskap se ondersteuning. Elton Essau, een van die organiseerders, wens alle spane, afrigters en die gemeenskap ʼn Gesëende Kersfees en ʼn voorspoedige 2013 toe, en hoop dat die volgende United Jonhy Oor Sewes weer ʼn sukses sal wees. Deur; Prudence de Klerk

Die manne van Spartans wil graag vir Nedbank bedank vir hul ruimhartige handeling om vir hulle truie te skenk hulle is regtig baie bly. Die manne sê hulle sal volgende jaar weer aan die toernooi wil deelneem.

Die Horison 04  

Community news

Die Horison 04  

Community news

Advertisement