Diego Mata Pose - Portfolio

Page 1

ETSAC_ FAF

portfolio _cv/ arquitectura e mรกis artes grรกficas

diego mata pose

dec_2017 gal


índice

progetto di restauro del palazzo Tassoni (ferrara, IT) páx 2 baleares e máis ariosto, a revisión da modernidade en dúas arquitecturas escolares (ES/IT) páx 4 proxecto de execución dun edificio de estudos posobligatorios para a UDC (a coruña, ES) páx 6 levantamento métrico dunha vivienda tradicional (zas, ES) páx 10 artes gráficas e visuais (ES) páx 12

portfolio · diego mata arq/art_ ‘17


diego mata pose 25_1992_

gal 2017_ 1

15009 A Coruña

diegomatapose@outlook.es (ES) +34 661 099 811 (PT) +351 937 157 259

ETSAC, A Coruña / FAF, Ferrara [sep2010 - mai2016] Graduado en Arquitectura + beca de mobilidade na Facolta’ degli Studi di Ferrara, Italia (2015/16)

TFG 10/10 [Matrícula de Honra] “Baleares e máis Ariosto, a revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares” (maio 2016)

ETSAC [sep2016 - xuñ2017] Mestrado en Estudios de Arquitectura (niv. meces3)

TFM 8/10 [Notable alto] Proxecto de execución dun edificio dotacional de estudos postobligatorios para a UDC (xuño 2017)

COSMAC, A Coruña /ESMAE, O Porto [sep2014 - ] Estudios superiores de interpretación + becado na Escola de Música e Artes Escenicas, Portugal (2017/18)

Italiano (B2) Português (B1) English (B1/A2) Galego (nai) Castelán (nai) InDesign · AutoCAD · Artlantis · SketchUp · Photoshop

[xul - ago2014] colaborador. Debuxante no dept de Composición da Escola de Arquitectura (ETSAC-UDC), tarefas de debuxo para a “Enciclopedia do románico de Galicia” , tomo IV (Ourense) [2015 - ] arquitecto/debuxante freelance. Exerce tarefas puntuais de soporte e apoio gráfico para presentacións e concursos xunto coa arquitecta Raquel Rodríguez (r2 studio) [xul2016 - feb2017 / xul2017 - ago2017] arquitecto en Mmasa Estudio. Bolsa de prácticas remuneradas no estudio «Mmasa arquitectos» en Cambre, cos convenios Santander CEPYME e máis FEUGA. O traballo desenvolto correspondeu a labores de debuxo en redación de proxecto básico, apoio gráfico (maquetación editorial) e de deseño en concursos de arquitectura e máis axuda en labores de investigación no eido da atención humanitaria restauro e detalle · investigar/publicar · arte e creatividade publicacións e noticias en prensa, premendo nestas ligazóns TFG / TFM / BIC Incio


2

progetto di restauro del palazzo Tassoni Ferrara / Emilia-Romagna LAR · 2016

Do século XV e con moitas reformas por parte da familia dos Este, a morfoloxía do palazzo Tassoni nace condicionada pola súa posición chave na cidade ercúlea. Sobor do pazo, erguido na pequena illa de Sant’Antonio, no Po di Ferrara, plantéxase, de xeito colaborativo, unha labor de restauro crítico sobor dos ambientes internos e máis externos da peza, que se realiza atendendo ó respecto polos sistemas constructivos tradicionais, e máis ás pesquisas históricas das diferentes fases edificatorias xustapostas no inmoble

“A proposta de restauración estuda os diferentes estratos construtivos do vello pazo respeitando a pátina e valorizando o paso do tempo” Nunha primeira fase realízase un levantamento topográfico baseado no relevo xeométrico de plantas e alzados verificado dixitalmente mediante ortofotos de gran calidade; seguida do diagnóstico dos problemas murarios e estructurais. Finalmente, plantéxase un estudio funcional do interior que permitise a reutilización con fins dotacionais e, asemade, tamén é proxectado un pequeno módulo reciclable de comunicacións verticais que vertebra as canles entre o edificio novo e maila súa proposta de ampliación

portfolio · diego mata arq/art_ ‘174

Baleares e máis Ariosto; revisión da modernidade europea en dúas arquitecturas escolares Ferrara / Italia - A Coruña / Galicia TFG · 2017

Toda a arquitectura recente que hoxe debuxa o fondo das nosas cidades é deudora dos procesos de ruptura da Modernidade. A consecución dun legame histórico que dera sentido a unha arquitectura máis local e que obviara toda tabula rasa co vernáculo, deu en traernos unha xeración de arquitectos e de obras que, preocupadas polo desafío moderno, botan unha ollada sobor do lugar, da súa cultura e da súa sociedade

portfolio · diego mata arq/art_ ‘17

La ricerca d´un legame storico che desse un senso all´architettura locale e che ricreasse un rapporto con la tradizione, ci ha portato una generazione d´architetti e di opere che guardavano all´importanza del luogo, della cultura e della societá


liceo ariosto ¡ fotografía, 1976 _CC91 design research Giovanni Fumagalli (Roma)


proxecto de execución dun edificio de estudos posobligatorios para a UDC

6

A Coruña / Galicia TFM · 2017

“Abstraendo a metáfora da aprendizaxe coma un percorrido vital, o proxecto asume o feito mesmo do camiñar coma a ideia xeradora de toda a súa propia arquitectura”

portfolio · diego mata arq/art_ ‘17

Nun contexto complexo e de maclaxe desigual de volumetrías e escalas no núcleo de Elviña (A Coruña), emplázase un centro de estudos de últimos graos formativos para a universidade. A implantación trata de revitaliza-lo interior dunha agrupación construída que se sitúa como “illa” intercampus. Un percorrido dispón os corpos de aularios cunha visión sosegada sobor dos campos de millo que son presentados nas traseiras da leira

Constructivamente exprímese a tectónica do lugar facendo un chisco a materiais tan mundáns e rudos coma o bloque de formigón, a madeira de castaño ou os acabados galvanizados do aceiro, que cobran un novo sentido de contemporaneidade reinterpretando o mal-chamado feísmo galego. A nova escala e maila composición de alzado tentan reproducir de xeito divertido a desorde aparente de toda esa edilizia tradicional-popular da nosa paisaxe8

portfolio · diego mata arq/art_ ‘17levantamento métrico dunha vella vivienda rural

10

Zas/ Galicia

debuxante freelance · 2017

As labores de relevo do estado actual do inmoble foron executadas nos meses de agosto e setembro do 2016 mediante un levantamento métrico do interior e maila axuda dun fotoplano do alzado do mesmo O reelaborado posterior trátase dun recalco a mán que trata de discernir ca maior exhaustividade posible as diferentes calidades do fabricado da fachada principal e máis dos desaxustes e desplomes interiores en planta

sec. A

ÁREA NON-RELEVADA

cota: - 0.50 m

sec. A

[aprox.]

portfolio · diego mata arq/art_ ‘17


funcionamento da planta coa corte dos animais no interior (2017)


12

estudo escultórico #2 + bocetos e artes visuais Vimianzo / Galicia Arte · 2011, 2008

Estudo escultórico dunha pequena peza en madeira. A maleabilidade do pino serve para traballar con facilidade a madeira sen ningún fin compositivo, preséntase unha escolma de texturas e formas que combinan nunha peza abstracta coma traballo independiente Estudo da luz sombra sobor de prismas simples. Traballo en carbón en papel canson 420 x 290 cm [tódolos elaborados foron producidos orixinalmente polo autor]

portfolio · diego mata arq/art_ ‘17


carbรณn en papel

canson

de 420 x 290 cm (2008)


gal 2017_

diegomatapose@outlook.es


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.