Page 1


poformadopordousactores Somosunequi codesone suntécni mai , antes) comedi magos( óndeentreter, ntenci cai ón,coaúni naci lumi i dosqueo verti onarepasarmomentosdi lusi i conuncaesquecerá. públi

VI RUTAStenunhaduraci ónde75mi nutos,eten trasdesiunhamoreadehorasdetr aballo, tantonaselecci ónecreaci óndeefectosmaxi cos ouhumorí sti coscomonaadaptaci óndaspersoaxesai nterectuaci onnestacomedi amáxi ca.

catodotranscurrenun máxi anestacomedi car aondeseestáafabri nterí tallerdecarpi rácargaco!quevi unbonecomáxi unboneco,¿ ndoo asconverti stori dodeaventurasehi ón. lusi aei teatronunmundodefantasi

taméndi spoñemosdeoutrosdousformatosde menor tamaño chamados“achegate”E “aquie agora” dondeasri saseamaxi aestan tamén aseguradas.poloquenospoderemosada ptara casecalqueraespaci oepresuposto,contacta connosparamai si nformaci ón


DI EGOLÓPEZ

605903067

OMAGODI EGO@GMAI L. COM

MANUELlamas

637225801

maxi comanuel@yahoo. es

Virutas magic comedy  
Advertisement