Page 1

Maja Bačurin Petra Ban

VIRB SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Prof.dr.sc. Ivan Strugar Broj indeksa autora: 30112R09 30393R09

Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ 1

2

3

UVOD ............................................................................................................................ 1 1.1

Predmet i cilj rada ................................................................................................... 1

1.2

Izvori podataka i metode prikupljanja .................................................................... 1

1.3

Sadržaj i struktura rada ........................................................................................... 1

KRATKI OPIS WEB SERVISA.................................................................................... 2 2.1

Kratki opis Web servisa .......................................................................................... 2

2.2

Web adresa .............................................................................................................. 2

2.3

Ekranski prikaz početne web stranice ..................................................................... 3

TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................. 4 3.1

4

WEB 2.0 tehnologije u poslovanju ......................................................................... 5

KRATAK RAZVOJ ....................................................................................................... 7

5 OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA UPOTREBOM ODABRANOG WEB SERVISA .............................................................................................................................. 8 6

DETALJNA RAZRADA TEME ................................................................................... 9 6.1

Funkcionalnosti koje pruža Virb............................................................................. 9

6.2

Mogućnosti koje pruža Virb ................................................................................. 17

6.3

Primjeri „desktop“ računalnih aplikacija .............................................................. 26

7

KREIRANJE PROFILA .............................................................................................. 27

8

POSLOVNA PRIMJENA ............................................................................................ 32

9

KONKURENCIJA ....................................................................................................... 33 9.1

GoDaddy ............................................................................................................... 33

9.2

Hub........................................................................................................................ 34

9.3

Wix........................................................................................................................ 35

9.4

iPage...................................................................................................................... 36

9.5

Soholaunch............................................................................................................ 37

10 POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE ...................................................................... 38 11 SWOT ANALIZA ........................................................................................................ 39 12 TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ................................ 41 13 MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ........ 42 I


13.1 Smjer razvoja u budućnosti................................................................................... 42 13.2 Moguće funkcionalnosti za bolje poslovanje........................................................ 42 14 ZAKLJUČAK .............................................................................................................. 43 15 LITERATURA ............................................................................................................. 44 POPIS SLIKA .................................................................................................................. 45 16 ŽIVOTOPIS ................................................................................................................. 47 17 SAŽETAK .................................................................................................................... 51 18 PREZENTACIJA ......................................................................................................... 53

II


1

UVOD

1.1 Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je Web servis Virb koji svojim korisnicima nudi usluge izrade Web stranica. Ciljevi ovog rada su prikazati način rada ovog Web servisa te prikazati koje su njegove funkcionalnosti i primjene u poslovanju.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja U ovom radu korištene su službene stranice Virb-a i recenzije raznih pisanih Web medija.

1.3 Sadržaj i struktura rada U drugom poglavlju opisane su glavne funkcionalnosti Web servisa Virb i njegove glavne značajke. Tehnologije korištene pri izradi ovog Web mjesta opisane su u trećem poglavlju. U četvrtom poglavlju opisan je razvoj Virb-a i njegove nadogradnje. U petom poglavlju opisan je način rješavanja problema pomoću ovog Web servisa. Mogućnosti navedenog Web servisa i načini korištenja navedene su u šestom poglavlju. U sedmom poglavlju opisan je proces kreiranja profila. Svrhe u koje se Web servis može koristiti objašnjene su u osmom poglavlju. U devetom poglavlju navedeni su i opisani konkurenti Virb-a i njihove razlike. Deseto poglavlje sadrži pozitivne i negativne strane Web servisa. Jedanaesto poglavlje je SWOT analiza u kojoj su navedeni čimbenici unutarnjeg i vanjskog okruženja kompanije. Kroz dvanaesto poglavlje analizirani su troškovi poslovanja, investicije i pokazatelji uspješnosti. U trinaestom poglavlju navedene su moguće nadogradnje i poboljšanja Web servisa u budućnosti. Na kraju rada nalazi se zaključak.

1


2

KRATKI OPIS WEB SERVISA

Web servisi se upotrebljavaju pri realizaciji učinkovitih poslovnih rješenja. Korištenje Web servisa omogućuje poboljšanje interoperabilnosti poslovnih procesa između organizacijskih jedinica i osnovnih aplikacijskih sustava. Namijenjene su pružanju aplikacije jednostavne za korištenje, koje omogućuju tvrtkama integraciju i automatizaciju poslovnih procesa unutar svojih tvrtki, i sa svojim poslovnim partnerima. Oni su jedan od glavnih građevnih elemenata za pouzdani okvir elektroničkog poslovanja.

2.1 Kratki opis Web servisa Virb je Web servis koji pojedincima i poslovnim korisnicima omogućuje jednostavnu izradu Web stranica. Korisnici pomoću jednostavnih alata mogu dodavati sadržaj na svoju stranicu, birati dizajn, održavati je i obnavljati. Korisnici ovog Web servisa mogu se povezati sa društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter i slično. Omogućeno je statističko praćenje aktivnosti na Web stranici. Korisnicima je na raspolaganju i tražilica pojmova ukoliko dođe do problema ili nejasnoća prilikom izrade.

2.2 Web adresa Web adresa Virb-a dostupna je na linku: http://virb.com/

2


2.3 Ekranski prikaz početne Web stranice Dizajn navedene Web stranice je moderan i prilagodljiv. Stranica se često osvježava novim izgledom. SLIKA 1. EKRANSKI PRIKAZ POČETNE STRANICE VIRB-A

Izvor: http://virb.com/

3


3

TEHNOLOŠKI OKVIR

Tehnologije koje se koriste prilikom izrade Web servisa upotrebljavaju specifikacije organizacije WS-I (engl. Web Service Interoperability) koja definira interoperabilnost osnovnih specifikacija za Web servise kao što su UDDI, SOAP i WSDL.

SLIKA 2. ARHITEKTURA WEB SERVISA

Izvor: http://spvp.zesoi.fer.hr/

UDDI ( engl. Universal Description, Discovery and Integration) je repozitorij usluga koji omogućava pronalazak informacija o specifičnim Web servisima. UDDI pruža mogućnost pretrage za Web servisima ovisno o zadanim kriterijima. UDDI je tehnološka specifikacija, ali i stvarna, postojeća usluga koja se nalazi na Internetu i pružaju je korporacije kao što je IBM ili Microsoft.1 UDDI pruža tri kategorije informacija: engl. White pages koji sadrži osnovne informacije o pružatelju Web servisa (ime kompanije, adresa, Web stranica), engl. Yellow pages koji sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje pruža ta kompanija (lokacijama) i engl. Green pages koji pruža tehničke informacije o tipu i funkcionalnosti svakog Web servisa. Te informacije proslijede se primatelju usluge kad ih zatraži putem WSDL poruke.

1

Dr.sc. Zoran Bohaček - Obrazovni materijali Verzija 2.2, Zagreb, 2009., str. 8.

4


Ime sučelje opisano u WSDL ( engl. Web Service Description Language) formatu. Ostali sustavi komuniciraju sa web servisom po pravilima u opisu samog web servisa preko SOAP (engl. Simple Object Access Protocol) poruka, najčešće prenešenih preko HTTP-a (engl. Hypertext Transfer Protocol). SOAP predstavlja apstraktan sloj za prijenos stvarnih podataka. Poruke su serijalizirane u XML (engl. Extensible Markup Language) formatu u skladu sa ostalim Web standardima."2

3.1 WEB 2.0 tehnologije u poslovanju Implementacija Web 2.0 tehnologija u poduzeća utjecala je na promjene u svim poslovnim aktivnostima. Novi pristup poslovanju stavlja naglasak na kolektivnu kreativnost zaposlenika koji kroz suradnju i osobni doprinos stvaraju nove sadržaje i znanje. Primjenom Web 2.0 tehnologija u poslovanju može se poboljšati suradnja među zaposlenicima, te klijentima i poslovnim partnerima poduzeća. Prema O'Reillyu3, Web 2.0 je druga faza razvoja Weba koja je naslijedila dominantan model Web aplikacija usmjerenih na publiciranje sa dinamičnim i fleksibilnim Web servisima koji su osjetljiviji na korisničke akcije. Ubrzo nakon pojavljivanja Web 2.0 paradigme, McAfee4 je predstavio ideju primjene Web 2.0 tehnologija u poslovanju te na taj način stvorio koncept Poduzeća 2.0. Implementacijom Web 2.0 tehnologija u poduzeća, napušta se proces upravljanja informacijama kojeg mijenja upravljanje znanjem. Prednosti upravljanja znanjem su veća produktivnost i kvalitetnije donošenje odluka. Zaposlenici su stoga više angažirani u procesu stvaranja sadržaja. Središnji element Poduzeća 2.0 je kolektivna inteligencija koja kroz suradnju zaposlenika kroz razmjenu znanja, vodi do bržeg rješavanja problema.

2

Ibid, str 9. O'Reilly, T., What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 2005, posjećeno: 13. studeni 2012., http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.html 4 McAfee, A.P., Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration, MIT Sloan Management Review, Vol. 47, No. 3, 2006. 3

5


Poduzeće 2.0 je koncept implementacije i primjene Web 2.0 tehnologija u poslovanju. McAfee je definirao šest komponenti koje čine infrastrukturu Poduzeća 2.0, a označavaju se akronimom SLATES5: 

Pretraživanje (engl. Search) – intranet kao poslovna platforma treba omogućiti efikasno pretraživanje ključnih informacija i dokumenata jednako kao što čine Web pretraživači,

Veze (engl. Links) – naglasak je stavljen na stvaranje veza među informacija i dokumenata na poslovnoj platformi kako bi se oni klasificirali prema važnosti,

Stvaranje (engl. Auhoring) – jedan od najvažnijih aspekata Weba 2.0 gdje zaposlenici kroz razmjen informacija i iskustava doprinose stvaranju novih znanja,

Tagovi (engl. Tags) – zaposlenicima daju mogućnost kategorizacije informacija, dokumenata i Web stranica od posebnog interesa. Osim toga, svaki zaposlenik može vidjeti tko od njegovih kolega koristi iste engl. tagove te kojim sadržajima pristupa.

Proširenja (engl. Extensions) – automatizacija kategorizacije i uspoređivanja uzoraka interesa zaposlenika, a sve s ciljem predlaganja pristupa sadržajima koji su sa spomenutim interesima usklađeni,

Signali (engl. Signals) – tehnologija koja zaposlenike obavještava kada se pojavi novi sadržaj na stranicama koje su predmet njihova interesa.

Osnovne prednosti koncepta Poduzeća 2.0 su povećanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja. Ove prednosti prepoznale su neke od vodećih kompanija svijeta kako bi povećale svoju konkurentnost ( Google, Amazon).

5

Ibid.

6


4

KRATAK RAZVOJ

Virb je osnovao Brad Smith 9. ožujka 2007. godine. Sjedište mu je u Los Angelesu, u Kaliforniji. Ubrzo nakon lansiranja, mediji su se raspisali o njegovom jedinstvenom dizajnu i lakoći rada, međutim, slava nije dugo potrajala. Pojavom novih Web servisa za izradu Web stranica, počela je opadati popularnost Virba-a. Stoga su 2008. godine postali partneri Media Temple-u. Tim činom počinje novo razdoblje u razvoju Virb-a, međutim zadržali su svoju autonomiju. Media Temple je ugledni engl. hosting Web servis koji posluje u preko 100 zemalja diljem svijetu i pri vrhu je u kategoriji engl. hosting Web servisa. Diljem Amerike, Virb zapošljava tek 12 zaposlenika stoga često traže novu radnu snagu. Izgled Virb-a često se osvježava i nadograđuje kako bi zainteresirao potencijalne korisnike.

7


5

OPIS PROBLEMA KOJI ODABRANOG WEB SERVISA

SE

RJEŠAVA

UPOTREBOM

Virb omogućuje jednostavnu izradu Web stranica pojedincima i poslovnim korisnicima. Upute pokraj svake opcije na ovom Web servisu, omogućuju svakoj osobi da se bez problema okuša u izradi Web stranice. A ukoliko do problema dođe, na raspolaganju je korisnička podrška tj. tražilica kojom se problem može riješiti. Omogućeno je i personaliziranje Web stranica dodavanjem slika, videa, događaja, blogova ili linkova. Moguće je i povezivanje i dijeljenje na društvenim mrežama. Virb je omogućio svakome da predstavi sebe ili svoju djelatnost putem vlastite Web stranice, za koju nije potrebno predznanje o kreiranju stranica. Ukoliko korisnik nije siguran u svoj izbor, omogućen mu je probni rok od 10 dana, da isproba sve mogućnosti koje mu ovaj Web servis nudi.

8


6

DETALJNA RAZRADA TEME

U nastavku su predstavljene funkcionalnosti koje olakšavaju upotrebu Virb-a i čine ga jednostavnim za upotrebu. Nadalje, prikazane su mogućnosti korištenja Virb-a i način njegove upotrebe.

6.1 Funkcionalnosti koje pruža Virb 

Video upoznavanja sa programom

SLIKA 3. ULAZAK NA VIRB

Izvor: http://virb.com/pages Nakon što se korisnik registrira na Virb, ukoliko nije upoznat sa kreiranjem stranica, može pogledati video koji će ga upoznati sa tom aktivnošću.

9


Probni rok od 10 dana

SLIKA 4. PRIKAZ PROBNOG ROKA

Izvor: http://virb.com/ Svojim potencijalnim korisnicima Virb je omogućio besplatno korištenje svojih usluga na 10 dana. Korisnicima je to dovoljno vremena kako bi se uvjerili u jednostavnost korištenja ovog Web servisa. 

Dodavanje sadržaja na web stranicu SLIKA 5. DODAVANJE SADRŽAJA

Izvor: http://virb.com/pages 10


Za personalizaciju vlastite Web stranice, omogućeno je dodavanje galerija, videa, linkova, blogova ili događaja. 

Dodavanje engl. widgeta

SLIKA 6. DODAVANJE WIDGETA

Izvor: http://virb.com/ Ovom opcijom omogućeno je povezivanje korisnika sa društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter.

11


Praćenje statistike posjećenosti Web stranice SLIKA 7. PRAĆENJE STATISTIKE POSJEĆENOSTI

Izvor: http://virb.com/ Korisnik Web stranice u mogućnosti je pratiti posjećenost vlastite stranice. Prvo je potrebno registrirati se na Google-ov račun, a nakon što stigne potvrda o uspješnoj registraciji, praćenje statistike može započeti.

12


Promjena početnih postavki u bilo kojem trenutku SLIKA 8. PROMJENA POČETNIH POSTAVKI

Izvor: http://virb.com/ Korisnik je mogućnosti u bilo kojem trenutku promijeniti prvobitne postavke. Bilo koja stavka navedena pri registraciji (osim privatnih podataka kao što je e-mail adresa) može se promijeniti – naziv stranice, njen opis, URL, veličina slova, tema ili boje.

13


Mogućnost pregleda korisničkog računa SLIKA 9. PREGLED KORISNIČKOG RAČUNA

Izvor: http://virb.com/ Odabirom ove stavke korisniku će biti prikazana sva plaćanja ili, ukoliko se još nije odlučio o korištenju Virb-a, vrijeme do isteka probnog roka. Kao što je vidljivo na slici gore, račun je moguće i deaktivirati ukoliko se korisnik odluči za to. Ovdje se također odabire način plaćanja korištenja usluga koje nudi Virb. 

Praćenje novosti o Virb-u

SLIKA 10. PRIKAZ NOVOSTI

Izvor: http://virb.com/ 14


Uz konstantne promjene na Virb-u korisnici nisu ostali zakinuti. U mogućnosti su pregledavati sve novosti na jednom mjestu. Odabirom zaokružene stavke „News“, moguće je pregledavati sve promjene ili novosti koje je Virb objavio. 

Korisnička podrška

SLIKA 11. PRIKAZ POSTAVLJANJA PITANJA

Izvor: http://virb.com/ Ukoliko korisnici imaju problema pri izradi stranice ili nekih nejasnoća, vrlo jednostavno, postave pitanje u za to predviđenom prozoru, a odgovor će se vrlo brzo pojaviti na korisnikovom ekranu. 

Mogućnost promjene dizajna, boje, veličine slova ili pozadine SLIKA 12. OPĆE POSTAVKE

Izvor: http://virb.com/ 15


Odabirom „Customize my design“, moguće je promijeniti boju, veličinu slova, pozadinu ili temu u bilo kojem trenutku. Omogućeno je i stvaranje logotipa za stvorenu Web stranicu. 

Pregled vlastite stranice na internetu

SLIKA 13. PREGLED STRANICE NA WEBU

Izvor: http://virb.com/ U svakom trenutku izrade stranice moguć je njen pregled na Webu i praćenje napravljenih promjena. Odabirom „View this page“ prikazuje se stranica koju je korisnik izradio.

16


6.2 Mogućnosti koje pruža Virb U nastavku su detaljno putem ekranskih prikaza prikazane mogućnosti koje pruža Virb. Prikazano je kreiranje Web stranice nazvane „Croatian Vacation“ koja promovira hrvatske prirodne i kulturne ljepote. SLIKA 14. DODAVANJE SADRŽAJA

Izvor: http://virb.com/ U dijelu 6.1 navedeno je postojanje videa koji pomaže novim korisnicima bolje upoznavanje sa načinom upotrebe Virb-a. Nakon upoznavanja, kreće se sa kreiranjem stranice. Na stranicu se može staviti video, galerija slika, linkovi, događaji ili blogovi. Klikom na „Pages“ otvara se mogućnost dodavanja tih sadržaja na vlastitu stranicu.

17


SLIKA 15. DODAVANJE SLIKA NA STRANICU

Izvor: http://virb.com/

U primjeru je izabrano dodavanje galerije slika na stranicu. Slike prikazuju znamenitosti i prirodne ljepote Hrvatske. Odabiru se slike pohranjene na osobnom raÄ?unalu ili direktno sa Weba.

SLIKA 16. DODAVANJE OPISA SLIKE

Izvor: http://virb.com/ 18


Nakon što se odaberu željene slike, moguće je dodati njihov opis na stranicu odabirom stavke „Description“.

SLIKA 17. POSTAVKE STRANICE

Izvor: http://virb.com/ Odabirom „Page settings“, navode se naslovi slika i bira se društvena mreža ukoliko se slike žele tamo podijeliti.

SLIKA18. BIRANJE NAZIVA STRANICE

Izvor: http://virb.com/ U označenim dijelovima bira se naziv stranice i želi li se da ona bude javna ili zaštićena.

19


SLIKA 19. SPREMANJE PROMJENA

Izvor: http://virb.com/ Spremanjem promjena potvrđuju se nastale preinake ukoliko je korisnik zadovoljan učinjenim.

SLIKA 20. PREGLED STRANICE NA INTERNETU

Izvor: http://virb.com/ U svakom se trenutku može pregledati napravljen posao do tada. Na gornjoj slici vidljivo je da je napravljen URL stranice „Croatian Vacation“ (http://croatianvacation.virb.com/croatian-vacation), naziv iste stranice te njen opis. Također, vidljiv je opis stranice te dodana galerija slika.

20


SLIKA 21. DODAVANJE WIDGETA

Izvor: http://virb.com/ Ukoliko korisnik želi podijeliti sadržaj na nekoj društvenoj mreži ili želi dodati audio zapis, blog ili link, odabrat će stavku „Build your widgets“.

SLIKA 22. ODABIR WIDGETA

Izvor: http://virb.com/ Odabirom „Build your widgets“ izabire se željeni engl. widget koji se može postaviti na stranicu. U nastavu je prikazano dodavanje engl. widgeta Facebook na izrađenu stranicu.

21


SLIKA 23. POSTAVLJANJE WIDGETA

Izvor: http://virb.com/pages Ovdje se odabire naziv widgeta te URL na Facebook stranici, stil stranice i boja. SLIKA 24. PRIKAZ PERSONALIZIRANJA SADRŽAJA

Izvor: http://virb.com/ Odabirom „Customize your design“ otvaraju se mogućnosti za personaliziranje stranice.

22


SLIKA 25. ODABIR DIZAJNA

Izvor: http://virb.com/ Klikom na „Colors“, omogućene su promjene boje slova na pojedinim dijelovima stranice.

SLIKA 26. PRIKAZ PROMJENE OBLIKA SLOVA

Izvor: http://virb.com/ Klikom na „Fonts“ moguća je promjena oblika slova na pojedinim dijelovima stranice. 23


SLIKA 27. PRIKAZ PROMJENE VELIČINE SLOVA

Izvor: http://virb.com/ Klikom na „Type Size“ mijenja se veličina slova na pojedinim dijelovima stranice.

SLIKA 28.PRIKAZ PROMJENE LOGA I POZADINE

Izvor: http://virb.com/ Moguće su promjene pozadine te izrada logotipa stranice.

24


SLIKA29. PRIKAZ PROMJENE TEME

Izvor: http://virb.com/ Na dnu stranice nalazi se opcija kojom je omogućena promjena teme napravljene Web stranice. Na slijedećem prikazu prikazana je promjena teme.

SLIKA 30. PROMIJENJENA TEMA NA VLASTITOJ WEB STRANICI

Izvor: http://virb.com/ Odabirom nove teme vidljive su promjene i osvježenja na stranici „Croatian Vacation“. Promijenjena je pozadina te je stavljena nova tema. Također, promijenjen je i raspored sadržaja na stranici.

25


6.3 Primjeri „desktop“ računalnih aplikacija Program za izradu Web stranica Adobe Dreamweaver CS6, pruža intuitivno vizualno sučelje za stvaranje te uređivanje HTML web stranica ili mobilnih aplikacija. Pregled dizajna web stranice prije objavljivanja prikazuje poboljšani engl. „Multiscreen Preview“. Joomla je sustav za upravljanje sadržajem (CMS – engl. content management system), koji omogućuje izradu Web stranica i aplikacija. Njegova jednostavnost učinila ga je najpopularnijim engl. web software-om. Yahoo Site Builder nudi više od 300 predložaka za poslovne ili pojedinačne korisnike. Engl. „Drag and drop“ alati čine jednostavnim izradu Web stranica, mijenjanje njenog izgleda, promjene boja, teksta i slično.

26


7

KREIRANJE PROFILA 

Besplatna registracija

Proces registracije na Virb jednostavan je. Ukoliko korisnik nije siguran želi li koristiti baš ovaj Web servis za kreiranje Web stranica, može se besplatno registrirati na Virb bez obaveza. Dobit će probni rok na 10 dana koji je i više nego dovoljan da se korisnik upozna sa načinom rada Virb-a.

SLIKA 31. BESPLATNA REGISTRACIJA NA VIRB

Izvor: http://virb.com/ Nakon dolaska na početnu stranicu Virb-a, potrebno je odabrati stavku „Start your free trial“.

27


SLIKA 32. ISPUNJAVANJE PODATAKA POTREBNIH ZA BESPLATNU REGISTRACIJU

Izvor: http://virb.com/ Podaci koje je potrebno navesti kako bi se besplatna registracija uspješno obavila su osobni podaci (e-mail adresa te lozinka), i podaci o vlastitoj Web stranici koju korisnik želi napraviti (naziv stranice i njen URL). Navedeno je kako se podaci o Web stranici mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Nakon što se korisnik uspješno registrira na Virb, na e-mail adresu navedenu pri registraciji stići će poruka o uspješnoj registraciji. Poruka je prikazana u nastavku.

28


SLIKA33. E-MAIL POTVRDE O USPJEŠNOJ REGISTRACIJI

Izvor: http://virb.com/ SLIKA 34. POZDRAVNA PORUKA NAKON USPJEŠNE REGISTRACIJE

Izvor: http://virb.com/

29


Nakon uspješno obavljene registracije, pojavit će se pozdravna poruka Virb-a svom novom korisniku s videom koji upoznava korisnika sa načinom korištenja Virb-a. 

Registracija za postojeće korisnike

Ukoliko je korisnik ovog Web servisa odlučio kako želi koristiti Virb u svom poslovanju, proces registracije malo je drugačiji. SLIKA35. REGISTRACIJA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE

Izvor: http://virb.com/ Postojeći korisnici odabrat će „Log in“ u gornjem desnom kutu početne stranice Virb-a. SLIKA 36. UNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE

Izvor: http://virb.com/ 30


Postojeći će korisnici unijeti svoju e-mail adresu te lozinku, međutim oni će morati odabrati i način plaćanja. Mjesečni iznos korištenja Virb-a je 10$. SLIKA 37. ODABIR NAČINA PLAĆANJA

Izvor: http://virb.com/

31


8

POSLOVNA PRIMJENA

Virb je sa svojim jednostavnim način korištenja namijenjen i poslovnim korisnicima i pojedinačnim korisnicima. Manje poslovne jedinice i proizvođači će upotrebom ovog Web servisa omogućiti svom poslovanju veći doseg kod potencijalnih kupaca. Zbog toga što nije potrebno nikakvo predznanje o izradi web stranica, već samo osnove korištenja računala, raspon potencijalnih korisnika Virb-a je samim time veći. Obrtnici, poduzeća iz različitih djelatnosti, umjetnici, bendovi ali i pojedinci sa svojim proizvodima ili samo željom da se za njih čuje na lak će način ostvariti svoje namjere. I veća poduzeća mogu koristiti Virb. Mogućnost dijeljenja sadržaja na društvenim mrežama, jednostavnost nadogradnje sadržaja na stranici poduzeća, povećat će raspon korisnika njihovih proizvoda ili usluga. Uslužna poduzeća mogu nadograditi svoje poslovanje oglašavanjem svojeg poslovanja na webu ili dijeljenjem sadržaja na društvenim mrežama. Poduzećima je lako mjeriti učinke poboljšanja poslovanja ukoliko do toga dođe, zato što su društvene mreže i omogućeno komentiranje sadržaja lakši način izravnog mjerenja zadovoljstva korisnika njihovim proizvodima ili uslugama. Korisnici će se potencijalno više zainteresirati ukoliko se na Web stranicu doda neki sadržaj koji je njima od koristi ili im jednostavno služi za razbibrigu i opuštanje. Primjer je dodavanje bloga, zanimljivih članaka, glazbe, internetske trgovine i slično. Korisnici će dobivati informacije o proizvodima, uslugama, radu poduzeća novostima i pogodnostima, a poduzeće će bilježiti porast prihoda i broja posjetitelja njihove Web stranice. Moguće je privući više korisnika stvaranjem događaja koji se šire putem društvenim mreža. Virb daje mogućnost kreiranja raznih događaja. Poduzeća mogu kreirati humanitarne akcije i pomoći socijalno najugroženijima. Na primjer, putem internetske trgovine odvajati dio prihoda za humanitarne svrhe.

32


9

KONKURENCIJA

9.1 GoDaddy Godaddy se za razliku od Virb-a služi agresivnijom promocijom. Korisnicima je omogućena i „uradi sam“ opcija. Pružena je mogućnost izrade Web stranice koja nije preskupa, a koja daje profesionalni izgled Web stranice, bez obzira na to je li korisnik početnik ili dizajner s iskustvom. GoDaddy preferira većina korisnika, upravo zbog toga što je brz, znatno jeftiniji od Virb-a, pouzdan i siguran.

SLIKA 38. GODADDY

Izvor: http://www.godaddy.com/hosting/website-builder.aspx?isc=iapni199&ci=78119

33


9.2 Hub Snaga Hub-a je u korisničkoj podršci, koja je brza, srdačna i uvijek dostupna za rješavanje problema korisnika. Upute za izradu Web stranice, koje se mogu pronaći na njihovoj stranici, olakšavaju izradu stranica i korisne su. Korisnici kažu da je Hub dobar za početnike u izradi Web stranica.

SLIKA 39. HUB

Izvor: http://www.webhostinghub.com/website-builder.html

34


9.3 Wix Ovaj Web servis koristi se za izradu profesionalnih Web stranica, nudi već gotove dizajne za Web stranice te se pomoću njega mogu napraviti različite promjene i dorade na već postojećim stranicama, a za to nudi jednostavne alate koji se lako koriste. Sličnost sa Virb-om je u tome što omogućuje izradu Web stranica za mobitele i što na početnoj stranici ima video prikaz sa detaljnim uputstvima o korištenju alata za izradu Web stranice.

SLIKA 40. WIX

Izvor: http://www.wix.com

35


9.4 iPage IPage ima desetogodišnje iskustvo u izradi Web stranica pa je stoga u prednosti zbog iskustva i organizacije izrade za individualne korisnike kao i za poslovne korisnike. Jedan je od najsigurnijih servisa na tržištu, a daje i šansu zarade korisnicima koji su voljni održavati i dizajnirati Web stranice. Pruža mnogo mogućnosti kad je riječ o izradi Web stranica te daje svojim korisnicima slobodu kreiranja Web stranica. Glavna prednost im je fleksibilnost, zbog toga što znaju da svi korisnici imaju potpuno različite potrebe.

SLIKA 41. iPAGE

Izvor: http://www.ipage.com/how-to-make-a-website

36


9.5 Soholaunch Soholaunch je jedini servis na tržištu koji je generator predložaka i alata jednostavnih za korištenje. Posjeduje engl. Drag and Drop sučelje, robusnu košaricu za e-kupnju, blog sustav i foto album u jednom paketu. Takav paket dolazi gratis sa Soholaunch engl. Web hosting planovima.

SLIKA 42.SOHOLAUNCH

Izvor: http://www.soholaunch.com/

37


10 POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE

TABLICA 1. OCJENA WEB SERVISA VIRB POZITIVNE STRANE

1. partnerstvo sa Media Temple-om

NEGATIVNE STRANE 1. namijenjen manjim poduzećima i pojedincima

2. kompetentni zaposlenici

2. sporo dobivanje usluge

3. jednostavnost upotrebe

3. ne vraćaju novac ako pružaju lošu uslugu

4. povezivanje sa društvenim mrežama

4.skup u odnosu na konkurenciju

5. transparentnost podataka

5. prekidi rada

6. čist dizajn

6. sustav nema jezičnog izbora

7. inovativnost

7.stagnacija broja novih korisnika

8. dodatni sadržaji na stranici

8. naprednija konkurencija

9. jednostavna korisnička podrška

9. gubitak klijenata uslijed pada standarda

10. brza i jednostavna izrada

10. odlazak klijenata konkurentima

38


11 SWOT ANALIZA Swot analizom prikazat će se interno ( snage i slabosti) i eksterno( prilike i prijetnje) okruženje Virb-a.

TABLICA 2. SWOT ANALIZA SNAGE

SLABOSTI

-zadovoljni korisnici

-tek 12 zaposlenih

-nagrade web portala

-fokusiranje na manja poduzeća

-suradnja s Media Temple-om

-nemogućnost kreiranja vlastite teme za

-uvođenje verzije za mobilne telefone

web stranicu

početkom 2013.g

-ne vraćanje novca ukoliko je korisnik

-kuponi

nezadovoljan

-povezanost sa društvenim mrežama

-sustav nema jezičnog izbora -stagnacija broja novih korisnika -jednostavni widgeti -jednostavna podrška

PRILIKE

PRIJETNJE

-uvođenje aplikacije za pametne telefone

-potrebe korisnika za boljom tehnologijom

-dodatne grupe potrošača

- kvalitetom bolja konkurencija

-širenje na nova tržišta

-jeftinija konkurencija

-dobre reference postojećih klijenata

-gubitak klijenata uslijed pada standarda

-novi widgeti

-„curenje“ informacija

-poboljšanja za veća poduzeća

39


Virb je Web servis koji zahvaljujući partnerstvu sa Media Temple-om ima mogućnost konstantno poboljšavati svoje tehnološke mogućnosti. U tom su aspektu u prednosti pred konkurentima. Korisnici navode kako je Virb jednostavan za upotrebu. Prednost je i povezanost sa društvenim mrežama. Korisnici imaju mogućnost korištenja kupona s popustima za korištenje ovog Web servisa. Početkom 2013. Godine uvest će se verzija Virb-a za mobilne telefone što će biti značajna prednost u odnosu na konkurente. Česti prigovor korisnika ovog Web servisa je jednostavna tehnička podrška, ako ju možemo tako nazvati. Naime, ukoliko korisnik ima neko pitanje, odgovor će sam morati pronaći putem tražilice stavljene na Virb. Korisnici ovog Web servisa negoduju zbog ne vraćanja novca ukoliko nisu zadovoljni uslugom. Nedostatak je i to što sustav nema mogućnost izbora jezika, već je engleski jezik prioritetan. U zadnje vrijeme stagnira broj novih korisnika Virb-a. Slabost Virb-a su i jednostavni widgeti koje je moguće postaviti na stranicu. Na primjer, neka bi poduzeća željela staviti Google Map na njihovu stranicu, ali to nije moguće. Slabost je i ta što su smanjene mogućnosti prikupljanja većih iznosa kapitala zbog fokusiranja na manja poduzeća i pojedinačne korisnike. Iako je jednostavnost kreiranja stranice prednost Virb-a, iskusnim korisnicima ta je osobina ujedno i nedostatak. Jednostavne mogućnosti nikako ne mogu zadovoljiti njihove potrebe za kreiranjem personaliziranih Web stranica. Prilika koju bi Media Temple mogao iskoristiti je uvođenje aplikacije za pametne telefone kojom bi se mogao povećati interes za njihove usluge, te privući nove grupe potrošača. Osvajanjem novih tržišta otvorila bi se mogućnost veće zarade i većeg broja korisnika. Dobre preporuke sadašnjih klijenata osnovica su za neke veće projekte u budućnosti. Implementacijom novih widgeta koji bi se mogli dodati na web stranicu, korisnicima bi se otvorile nove mogućnosti u poslovanju. Sa sve bržim razvojem tehnologije, jača i konkurencija na području kreiranja Web stranica. Konkurenti postaju sve uspješniji nudeći višu kvalitetu usluge uz nižu cijenu. Klijenti tako postaju sve upućeniji u tehnologije i sve zahtjevniji. Potrebno je biti u toku sa korisničkim potrebama. Uslijed pada standarda, moguć je i pad broja korisnika. Unutar samom poduzeća moguća je zlouporaba podataka, a vanjska prijetnja je hakiranje podataka korisnika.

40


12 TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Web servis za izradu Web stranica, Virb

nudi klijentima korištenje svojih aplikacija

besplatno na probni rok od 10 dana. Prvenstveno je namijenjen umjetnicima, bendovima i manjim poduzećima. VIRB nudi neograničene galerije, blogove i pohranu. Prilagođava dizajn te čini ažuriranje bržim. Podrška je pouzdana i brza. Njegova cijena je 10$ mjesečno uz probni rok 10 dana. Virb je osnovao Brad Smith 9. ožujka 2007. godine. Sjedište mu je u Los Angelesu, u Kaliforniji. Ubrzo nakon lansiranja, mediji su se raspisali o njegovom jedinstvenom dizajnu i lakoći rada, međutim, slava nije dugo potrajala. Pojavom novih Web servisa za izradu Web stranica, počela je opadati popularnost Virba-a. Stoga su se 2008. godine postali partneri Media Temple-u. Tim činom počinje novo razdoblje u razvoju Virb-a, međutim zadržali su svoju autonomiju. 17. rujna 2012. Media Temple i Virb pridružuju se internetskoj koaliciji i2Coalition. Kao 42. član ove koalicije i oni su ujedinjeni u glavnom cilju, a to je biti glas internetske industrije. Koalicija će nastojati educirati javnost a članovi će dobiti potporu i resurse potrebne kako bi širili zajedničke ideje. Diljem Amerike, Virb zapošljava tek 12 zaposlenika stoga često traže novu radnu snagu. Izgled Virba- često se osvježava i nadograđuje kako bi zainteresirao potencijalne korisnike.

21. listopada 2010. godine, Media Temple dobio je prvo veliko vanjsko ulaganje od tvrtke Triangle Capital Corporation i GMB Mezzanine Capital u iznosu od 15 milijuna $ za proširenje. Dio resursa uložen je u nadogradnju Virb-a međutim nedovoljno kako bi se istaknuli pred rastućom konkurencijom. Zbog velikog truda i zalaganja zaposlenika Virb-a , vidljive su promjene i poboljšanja ako se poslovanje usporedi sa počecima 2007. godine.

41


13 MOGUĆNOST BUDUĆNOSTI

NADOGRADNJE

FUNKCIONALNOSTI

U

13.1 Smjer razvoja u budućnosti Kako bi se približio konkurenciji, Virb bi trebao povećati ulaganja u razvoj i napredovanje. Partnerstvo sa hosting poduzećem Media Temple trebalo bi im to i olakšati. Naime Media Temple je pri vrhu u kategoriji hosting Web servisa

i surađuje sa nekim od najvećih

kompanija kao što su Red Bull, Starbucks ili Adidas. Ukoliko se tek manji dio prihoda uloži u poboljšanje poslovanja Virb-a, bio bi to veliki uspjeh za njih. Tek 12 zaposlenih u Virb-u ne može u većoj mjeri pomoći u izgradnji poslovanja, stoga je potrebno povećati broj zaposlenih na razinu koja je dovoljna za kvalitetnu nadogradnju poslovanja.

13.2 Moguće funkcionalnosti za bolje poslovanje Virb bi mogao proširiti mogućnosti oblikovanja Web stranica. Moguća implementacija widgeta koji bi zainteresirali veći broj potencijalnih korisnika, popravila bi dosadašnji dojam o jednostavnosti dosadašnjih widgeta koje nudi Virb. Opcija kojom bi korisnici mogli personalizirati svoju stranicu, kreirati vlastite teme pridobila bi povjerenje iskusnih kreatora Web stranica koji zamjeraju Virb-u ovaj nedostatak. Za korisnike Virb-a mogla bi se napraviti aplikacija koja bi omogućila korisnicima pristup vijestima, novim dostignućima i mogućnostima Virb-a. Korisnici bi također mogli pristupiti svojim računima putem mobilnih telefona te plaćati naknadu za korisnički račun putem istih.

42


14 ZAKLJUČAK U ovom seminarskom radu prikazano je korištenje Web servisa Virb u čiju smo se jednostavnost upotrebe i same uvjerile prilikom izrade Web stranice. Iako su jednostavnim mogućnostima izrade privukli velik broj pojedinačnih korisnika, te iste mogućnosti odbijaju veća poduzeća i iskusnije Web kreatore. Zbog navedenog je izgubljen velik dio kapitala koji bi mogao biti pribavljen ukoliko bi se više usredotočili na veća poduzeća. Stoga su potrebna veća ulaganja, a partnerstvo s Media Temple-om bi to moglo i omogućiti. Među osnovne barijere koje onemogućavaju kontinuirano provođenje aktivnosti poduzeća su organizacijska kultura i motivacija zaposlenika. Zaposlenici u Virb-u su visoko kvalificirani, ali premalo ih je zaposleno u tom poduzeću, samo 12. Stoga je sav posao ostavljen tek nekolicini njih. Više zaposlenih potaknulo bi i njihovu motivaciju. Usavršavanjem i većim ulaganjima u zaposlenike i tehnologiju, uspjeli bi vratiti dio klijenata koje su izgubili zbog vlastitih nedostataka. Obrađeni Web servis je pri samom vrhu po cijenama svojih usluga, a po kvaliteti nije baš na zavidnoj poziciji ako ga usporedimo sa konkurentima. Zbog rasta konkurencije i sve većeg znanja klijenata o web uslugama, bilo bi potrebno poboljšati uslugu i nadograditi sadašnje mogućnosti upotrebe.

43


15 LITERATURA Web stranice: http://virb.com/ (pristupano 24.1.2013.) http://www.godaddy.com/ (pristupano 24.1.2013.) http://www.soholaunch.com/ (pristupano 24.1.2013.) http://www.ipage.com/how-to-make-a-website (pristupano 24.1.2013.) http://dreamhost.com/ (pristupano 24.1.2013.) http://www.wix.com (pristupano 24.1.2013.) http://www.webhostinghub.com/website-builder.html (pristupano 24.1.2013.) http://hostjury.com/reviews/ (pristupano 24.1.2013.)

Stručni članci: O'Reilly, T., What Is Web 2.0 - Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 2005. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html McAfee, A.P., Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration, MIT Sloan Management Review, Vol. 47, No. 3, 2006. Dr.sc. Zoran Bohaček - Obrazovni materijali Verzija 2.2, Zagreb, 2009., str. 8.

44


POPIS SLIKA SLIKA 1. EKRANSKI PRIKAZ POČETNE STRANICE VIRB-A .................................... 3 SLIKA 2. ARHITEKTURA WEB SERVISA ...................................................................... 4 SLIKA 3. ULAZAK NA VIRB ............................................................................................ 9 SLIKA 4. PRIKAZ PROBNOG ROKA ............................................................................. 10 SLIKA 5. DODAVANJE SADRŽAJA .............................................................................. 10 SLIKA 6. DODAVANJE WIDGETA ................................................................................ 11 SLIKA 7. PRAĆENJE STATISTIKE POSJEĆENOSTI ................................................... 12 SLIKA 8. PROMJENA POČETNIH POSTAVKI ............................................................. 13 SLIKA 9. PREGLED KORISNIČKOG RAČUNA ............................................................ 14 SLIKA 10. PRIKAZ NOVOSTI ......................................................................................... 14 SLIKA 11. PRIKAZ POSTAVLJANJA PITANJA ............................................................ 15 SLIKA 12. OPĆE POSTAVKE .......................................................................................... 15 SLIKA 13. PREGLED STRANICE NA WEBU ................................................................ 16 SLIKA 14. DODAVANJE SADRŽAJA ............................................................................ 17 SLIKA 15. DODAVANJE SLIKA NA STRANICU ......................................................... 18 SLIKA 16. DODAVANJE OPISA SLIKE ......................................................................... 18 SLIKA 17. POSTAVKE STRANICE ................................................................................. 19 SLIKA18. BIRANJE NAZIVA STRANICE ...................................................................... 19 SLIKA 19. SPREMANJE PROMJENA ............................................................................. 20 SLIKA 20. PREGLED STRANICE NA INTERNETU ..................................................... 20 SLIKA 21. DODAVANJE WIDGETA ............................................................................. 21 SLIKA 22. ODABIR WIDGETA ....................................................................................... 21 SLIKA 23. POSTAVLJANJE WIDGETA ......................................................................... 22 SLIKA 24. PRIKAZ PERSONALIZIRANJA SADRŽAJA............................................... 22 SLIKA 25. ODABIR DIZAJNA ......................................................................................... 23 SLIKA 26. PRIKAZ PROMJENE OBLIKA SLOVA........................................................ 23 SLIKA 27. PRIKAZ PROMJENE VELIČINE SLOVA .................................................... 24 SLIKA 28.PRIKAZ PROMJENE LOGA I POZADINE .................................................... 24 SLIKA29. PRIKAZ PROMJENE TEME ........................................................................... 25 SLIKA 30. PROMIJENJENA TEMA NA VLASTITOJ WEB STRANICI ...................... 25 SLIKA 31. BESPLATNA REGISTRACIJA NA VIRB ..................................................... 27 SLIKA 32. ISPUNJAVANJE PODATAKA POTREBNIH ZA BESPLATNU REGISTRACIJU ................................................................................................................. 28 45


SLIKA33. E-MAIL POTVRDE O USPJEŠNOJ REGISTRACIJI .................................... 29 SLIKA 34. POZDRAVNA PORUKA NAKON USPJEŠNE REGISTRACIJE ................ 29 SLIKA35. REGISTRACIJA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE ........................................... 30 SLIKA 36. UNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA ZA POSTOJEĆE KORISNIKE ........ 30 SLIKA 37. ODABIR NAČINA PLAĆANJA ..................................................................... 31 SLIKA 38. GODADDY ...................................................................................................... 33 SLIKA 39. HUB .................................................................................................................. 34 SLIKA 40. WIX .................................................................................................................. 35 SLIKA 41. IPAGE .............................................................................................................. 36 SLIKA 42.SOHOLAUNCH................................................................................................ 37

POPIS TABLICA TABLICA 1. OCJENA WEB SERVISA VIRB ................................................................. 38 TABLICA 2. SWOT ANALIZA ........................................................................................ 39

46


16 ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e)

Ban Petra Goljak Klanječki, 49290, Klanjec, Hrvatska

Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Broj mobilnog telefona

091 7789 567

petra.ban505@yahoo.com hrvatsko 23/05/1990 Žensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

30.06.2010. – 30.08.2010 Izdavanje studentskih ugovora Odgovaranje na studentska pitanja, izdavanje radnih ugovora Studentski centar Zagreb

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

01/09/2005 - 15/06/2009 . X. gimnazija „Ivan Supek“, Klaićeva ulica 7, Zagreb

01/10/2009 → studentica Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu

47


Osobne vještine i kompetencije Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Slušanje

engleski

C1

Njemački

B2

Iskusni korisnik

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

C1 Iskusni korisnik C1

Samostalni Samostalni B2 korisnik korisnik

B2

Iskusni korisnik

Pisanje Govorna produkcija

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

Samostalni Samostalni B2 korisnik korisnik

B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Komunikativnost, volja za pomaganjem, timski igrač

Računalne vještine i kompetencije

Microsoft Office paket

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Bačurin Maja Josipa bana Jelačića 36, 10410 Velika Gorica (Hrvatska) 01/ 6225-317

Broj mobilnog telefona

098/ 957 0206

maja-bacurin@hotmail.com hrvatsko 19/01/1991 Žensko

Radno iskustvo Datumi Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

Datumi Zanimanje ili radno mjesto

01/09/2009 - 01/02/2011 Promotorica/hostesa Predstavljanje određenog proizvoda potencijalnim kupcima, zahtjevna proaktivnost i komunikativnost Promoplus d.o.o. Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb (Hrvatska) 01/05/2011 - 01/04/2012 ispomoć u trgovini

48


Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca

Pomaganje u trgovini, slaganje robe, čišćenje kabina, rad s kupcim C&A Arena centar Lanište 32, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Datumi Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

01/09/1999 - 15/06/2005 završena "Osnovna glazbena škola Franje Lučića" u Velikoj Gorici, smjer flauta. Umjetnička škola Franje Lučića Slavka Kolara 39/II, 10410 Velika Gorica (Hrvatska)

01/09/2005 - 15/06/2009 ekonomist Završena srednja ekonomska škola Velika Gorica Ekonomska škola Velika Gorica kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica (Hrvatska)

01/07/2010 - 31/07/2010 certifikat Škola njemačkog jezika Deutschakademie Beč

01/08/2012 - 31/08/2012 certifikat škola njemačkog jezika Deutschakademie Berlin (Njemačka)

01/10/2009 → studentica Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu

49


Osobne vještine i kompetencije Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena Europska razina (*)

Slušanje

engleski

C1

Njemački

B2

Iskusni korisnik

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

C1 Iskusni korisnik C1

Samostalni Samostalni B2 korisnik korisnik

B2

Iskusni korisnik

Pisanje Govorna produkcija

C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik

Samostalni Samostalni B2 korisnik korisnik

B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

visoka razina snalaženja u nepredvidivim situacijama, timski igrač

Računalne vještine i kompetencije

Microsoft Office paket

Umjetničke vještine i kompetencije

sviranje flaute i klavira

Vozačka dozvola

B

Dodatne informacije članica udruge eSTUDENT, tim za društveno odgovorno poslovanje, slobodno vrijeme: učenje francuskog, treniranje karate-a, čitanje knjiga

50


17 SAŽETAK Predmet ovog seminarskog rada je Web servis Virb koji svojim korisnicima nudi usluge izrade Web stranica. Korisnici ovog Web servisa su pojedinci, blogeri i manje poslovne jedinice. Ovaj Web servis omogućava klijentima da na jednostavan način naprave vlastitu Web stranicu, održavaju je, obnavljaju.

Tehnologije koje se koriste prilikom izrade Web servisa upotrebljavaju specifikacije organizacije WS-I (Web Service Interoperability) koja definira interoperabilnost osnovnih specifikacija za Web servise kao što su UDDI, SOAP i WSDL. Primjenom Web 2.0 tehnologija u poslovanju može se poboljšati suradnja među zaposlenicima, te klijentima i poslovnim partnerima poduzeća. Implementacijom Web 2.0 tehnologija u poduzeća, napušta se proces upravljanja informacijama kojeg mijenja upravljanje znanjem. Osnovne prednosti koncepta Poduzeća 2.0 su povećanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja. Ove prednosti prepoznale su neke od vodećih kompanija svijeta kako bi povećale svoju konkurentnost. Virb je osnovao Brad Smith 9. ožujka 2007. godine. Sjedište mu je u Los Angelesu, u Kaliforniji. 2008. godine postali su partneri Media Temple-u. Virb omogućuje jednostavnu izradu Web stranica pojedincima i poslovnim korisnicima. Upute pokraj svake opcije na ovom Web servisu, omogućuju svakoj osobi da se bez problema okuša u izradi Web stranice. Omogućeno je i personaliziranje Web stranica dodavanjem slika, videa, događaja, blogova ili linkova. Moguće je i povezivanje i dijeljenje na društvenim mrežama. Ukoliko korisnik nije siguran u svoj izbor, omogućen mu je probni rok od 10 dana, da isproba sve mogućnosti koje mu ovaj Web servis nudi. Poduzećima je lako mjeriti učinke poboljšanja poslovanja ukoliko do toga dođe, zato što su društvene mreže i omogućeno komentiranje sadržaja lakši način izravnog mjerenja zadovoljstva korisnika njihovim proizvodima ili uslugama. Korisnici će se potencijalno više zainteresirati ukoliko se na Web stranicu doda neki sadržaj koji je njima od koristi ili im jednostavno služi za razbibrigu i opuštanje. Neki od konkurenata Virb-a su Godaddy, Hubm Wix, iPage i Soholaunch. 51


Neke od pozitivnih strana koje ovaj Web servis nudi su jednostavna upotreba, kompetentni zaposlenici, čist dizajn. Negativne strane su visoke cijene, naprednija i povoljnija konkurencija, ne vraćanje novca ukoliko korisnik nije zadovoljan uslugom te nemogućnost jezičnog izbora. Virb je Web servis koji zahvaljujući partnerstvu sa Media Temple-om ima mogućnost konstantno poboljšavati svoje tehnološke mogućnosti. U tom su aspektu u prednosti pred konkurentima. Korisnici navode kako je Virb jednostavan za upotrebu. Prednost je i povezanost sa društvenim mrežama. Česti prigovor korisnika ovog Web servisa je jednostavna tehnička podrška, ako ju možemo tako nazvati. Naime, ukoliko korisnik ima neko pitanje, odgovor će sam morati pronaći putem tražilice stavljene na Virb. Prilika koju bi Media Temple mogao iskoristiti je uvođenje aplikacije za pametne telefone kojom bi se mogao povećati interes za njihove usluge, te privući nove grupe potrošača. Potrebno je biti u toku sa korisničkim potrebama. Uslijed pada standarda, moguć je i pad broja korisnika. Unutar samom poduzeća moguća je zlouporaba podataka, a vanjska prijetnja je hakiranje podataka korisnika. 17. rujna 2012. Media Temple i Virb pridružuju se internetskoj koaliciji i2Coalition. Kao 42. član ove koalicije i oni su ujedinjeni u glavnom cilju, a to je biti glas internetske industrije. Koalicija će nastojati educirati javnost a članovi će dobiti potporu i resurse potrebne kako bi širili zajedničke ideje. Diljem Amerike, Virb zapošljava tek 12 zaposlenika stoga često traže novu radnu snagu. Izgled Virba- često se osvježava i nadograđuje kako bi zainteresirao potencijalne korisnike. Kako bi se približio konkurenciji, Virb bi trebao povećati ulaganja u razvoj i napredovanje. Partnerstvo sa hosting poduzećem Media Temple trebalo bi im to i olakšati. Opcija kojom bi korisnici mogli personalizirati svoju stranicu, kreirati vlastite teme pridobila bi povjerenje iskusnih kreatora Web stranica koji zamjeraju Virb-u ovaj nedostatak. Za korisnike Virb-a mogla bi se napraviti aplikacija koja bi omogućila korisnicima pristup vijestima, novim dostignućima i mogućnostima Virb-a. Korisnici bi također mogli pristupiti svojim računima putem mobilnih telefona te plaćati naknadu za korisnički račun putem istih.

52


18 PREZENTACIJA Sadržaj • • • • • • •

Maja Bačurin Petra Ban

O autoricama Link i ekranski prikaz Web servisa Opis Web servisa Registracija na Web servis Funkcionalnosti Web servisa Zaključak Literatura

Link Web servisa

O autoricama

http://mediatemple.net/virb/ Ekranski prikaz

Maja Bačurin:

Petra Ban:

-Rođena 19.01.1991 u Zagrebu -Ekonomska škola Velika Gorica -4. godina Poslovne ekonomije

-Rođena 23.05.1990 u Zagrebu -X. Gimnazija -4. godina Poslovne ekonomije

Opis Web servisa

Ulazak na Virb

Virb je web servis koji pojedincima i poslovnim korisnicima omogućuje jednostavnu izradu web stranica pomoću jednostavnih alata.

Korisnicima je na raspolaganju i tražilica pojmova ukoliko dođe do problema ili nejasnoća prilikom izrade. Korisnici ovog web servisa mogu se povezati sa društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter i slično.

53


Registracija na Virb, svojim potencijalnim korisnicima Virb je omogućio besplatno korištenje svojih usluga na 10 dana.

Podaci koji se trebaju navesti kako bi registracija bila usješna

Za personalizaciju vlastite web stranice, omogućeno je dodavanje galerija, videa, linkova, blogova ili događaja.

Potvrda o uspješnoj registraciji

Dodavanje widgeta Promjena početnih postavki

54


Pregled korisničkog računa

Korisnička podrška

Pregled stranica na Web-u

Opće postavke

Dodavanje slike na stranicu

Dodavanja opisa slike

55


Promijenjena tema na vlastitoj Web stranici

Postavke stranice

Pozitivne strane: 1. partnerstvo s Media Templeom 2.kompetentni zaposlenici 3.jednostavnost upotrebe 4.povezivanje sa društvenim mrežama 5.transparentnost podataka 6.čist dizajn 7.inovativnost 8.dodatni sadržaji na stranici 9.jednostavna korisnička podrška 10.brza i jednostavna izrada

Negativne strane: 1. namijenjen manjim poduzećima i pojedincima 2. sporo dobivanje usluge 3. ne vraćaju novac ako pružaju lošu uslugu 4.skup u odnosu na konkurenciju 5. prekidi rada 6. sustav nema jezičnog izbora 7.stagnacija broja novih korisnika 8. naprednija konkurencija 9. gubitak klijenata uslijed pada standarda 10. odlazak klijenata konkurentima

Literatura

HVALA NA PAŽNJI

http://mediatemple.net/virb/

http://couponwp.com/stores/mediatemple/ http://techcrunch.com/2010/04/21/media-temple-raises15-million-hungry-for-new-acquisitions http://mediatemple.net/company/press/20100421.php

56

127BJ_Bacurin_Ban_www.virb.com  
127BJ_Bacurin_Ban_www.virb.com  

Web servis za izradu Web stranica

Advertisement