Page 1

Τρικαλινοί δηµιουργοί

ΤΕΥΧΟΣ 16/23.07.2012

Χρήστος Καραµέρος «Τέχνη είναι ό,τι κάνει κανείς µε την καρδιά του...» ΣΕΛ. 3

Εβδοµαδιαίο περιοδικό της εφηµερίδας διαλογος

ι ίο α φ υ ρ ο κ ι α ίν ε ι α κ ί ο ιν λ α Είναι Τρικ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ

Ο Παναγιώτης Λώλας (αριστερά), Χρυσό Μετάλλιο στην Ολυµπιάδα Μαθηµατικών και ο Κων/νος Τσίνας (δεξιά), Χάλκινο Παγκόσµιο Μετάλλιο, κατά την επιστροφή τους από την Αργεντινή, στο αεροδρόµιο Αθηνών. Στη µέση ο πρόεδρος του παραρτήµατος Τρικάλων της Μαθηµατικής Εταιρείας Στέλιος Αµπράζης, τους καµαρώνει (όπως και όλοι µας) µε το δίκιο του... ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙ∆ΙΑ! «Παιγνίδια» γνώσης για δεκάδες Τρικαλινόπουλα

ΣΕΛ. 6-7

Ο ποδηλάτης Ζήσης Σούλιος, αθλητής του Π.Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, στα βήµατα του Στέλιου Βάσκου! Βγήκε πρωταθλητής Ελλάδας στο αγώνισµα της Αντοχής Απόστασης (72 χιλ. σε δύσκολη διαδροµή!) ΜΠΡΑΒΟ ΖΗΣΗ!

7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Υπέροχο «ταξίδι» στα νησιά µας µε «συνεπιβάτη» ΣΕΛ. 4-5 τον ∆ηµήτρη Μητροπάνο


Λες και ήταν χθες

2 / 23.7.2012

Την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012, ώρα 9 µ.µ.

Το 14ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού στην ιστορική Τσαριτσάνη

Μαζί µα̋ η στήλη του Σωτήρη Κύρµπα που τόσο αγαπήθηκε στο ξεκίνηµα του ζω. Στη σελ. 16

Μια µεγάλη πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Τσαριτσάνη̋, υπό την αιγίδα του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» Μια µεγάλη στάση κάνει φέτο̋ στην Τσαριτσάνη, το «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ 2012»,στα πλαίσια του «14ου ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ»,στο µεγάλο ταξίδι των φωνών από τι̋ 30 Ιουλίου µέχρι και τι̋ 12 Αυγούστου, από τη Βουλγαρία ω̋ την Κάτω Ιταλία Το µεγάλο ταξίδι των φωνών που διαρκώ̋ ξαναρχίζει, ανανεώνοντα̋ προορισµού̋, διευρύνοντα̋ προορισµού̋, καλωσορίζοντα̋ νέου̋ συνταξιδιώτε̋, περνά φέτο̋ από την ιστορική και µαρτυρική Τσαριτσάνη Ελασσόνα̋, την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 9 µ.µ. στο προαύλιο τη̋ Οικονόµειου Σχολή̋, µε οικοδεσπότη τον δραστήριο Σύλλογο Γυναικών Τσαριτσάνη̋ ,που φιλοξενεί την 14η ∆ιεθνή Συνάντηση Πολυφωνικού Τραγουδιού. Πρόκειται για µια µεγάλη συνεργασία του ∆ικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» και τη̋ ΑΜΚΕ ΑΠΕΙΡΟΣ και έτσι το Πολυφωνικό Καραβάνι 2012,περνά και φέ-

το̋, για τρίτη χρονιά, από τι̋ παρυφέ̋ του Ολύµπου και σµίγει στο διάβα του την καρδιά των Βαλκανίων µε την καρδιά τη̋ Μεσογείου και έχει ω̋ κέντρο των εκδηλώσεών του στην πολύφωνη « Άπειρο» Ήπειρο. Φωνέ̋ πολύτροπε̋ και πολύχρωµε̋, φωνέ̋ πολύγλωσσε̋ και πολύφωνε̋. Φωνέ̋ που κοµίζουν τόπο, χρόνο, µνήµη. Φωνέ̋ που αντηχούν έρωτε̋, θανάτου̋ και ξενιτιέ̋. Φωνέ̋ κατοικηµένε̋ από βουνά, ποτάµια, αντάρε̋ και θάλασσε̋. Φωνέ̋ απέριττε̋, δωρικέ̋. Φωνέ̋ που σµίγουν για να ταξιδέψουν σαν πουλιά. Ένα σµάρι φωνών που ταξιδεύει από την Άπειρο Ήπειρο στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.ένα ταξίδι που περνά από την Ήπειρο, Β. Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κάτω Ιταλία µέχρι και τη Σικελία. Πολυφωνικοί όµιλοι από Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία. Οι τελευταίοι εναποµείναντε̋ τη̋ αυθεντική̋ ερµηνεία̋ και δίπλα του̋, οι νέοι ιχνηλάτε̋ που εµπνέονται και συναντιούνται στην αλήθεια, τη συλλογικότητα, την αυθεντικότητα τη̋ πολυφωνική̋ έκφραση̋. Ρίγο̋ και σφρίγο̋ στη µεγάλη γιορτή των φωνών.

διαλογος

Εβδοµαδιαίο περιοδικό της εφηµερίδας

ΤΕΥΧΟΣ 16/23.07.2012

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Άντζελα Αλεξίου ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Νίκο̋ Παζα˙τη̋ Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Χάρη̋ Μαντέλλο̋ Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιπποκράτου̋ 15 - Τρίκαλα Τ. 24310 76566 / F. 24310 76866 E-mail. dialogos@otenet.gr issuu.com/dialogosnews

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στρατηγού Σαράφη 15 - Τηλ.: 24310 39166 Γεν. ∆ιεύθυνση Γεωργία Ευθυµίου ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΤΡΙΚΑΛΑ Τ. 24310 29630, 29615 E-mail. mango_cr@otenet.gr ΣΗΜ. Το ζω διανέµεται δωρεάν κάθε ∆ευτέρα µαζί µε τον διaλογο και δεν πωλείται αυτοτελώ̋. Για να µην χάνετε κανένα τεύχο̋ του γίνετε σήµερα κιόλα̋ συνδροµητέ̋ του «δ»


Γνωριµία µε νέους δηµιουργούς του τόπου µας!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ Ότι γνωρίζατε για του̋ καλλιτέχνε̋ µέχρι σήµερα ή έστω είχατε κατά νου, ξεχάστε το! Ο Χρήστο̋ Καραµέρο̋ ήρθε για να ανατρέψει τα καθιερωµένα πρότυπα που θέλουν όσου̋ κρατούν πινέλο στο χέρι να µιλούν µε ένα ξεχωριστό κώδικα επικοινωνία̋, τον οποίο ελάχιστοι είναι σε θέση να κατανοήσουν. Αντίθετα, ο εν λόγω κύριο̋ µάλλον θα κάνει τον συνοµιλητή του να αισθανθεί (έστω και για λίγα λεπτά) περισσότερο καλλιτέχνη̋ από εκείνον, ή έστω µπορεί να του δώσει το έναυσµα να γίνει..

Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου

Τι θα λέγατε σε κάποιον που θα ήθελε να σα̋ γνωρίσει λίγο καλύτερα; Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1973. Σπούδασα Συντήρηση Αρχαιοτήτων στο ΤΕΙ Αθήνα̋ ενώ το 2001 έκανα την πρακτική µου άσκηση στο τµήµα Μικροφωτογράφιση̋, συντήρηση̋ βιβλιακού αρχειακού υλικού στη βιβλιοθήκη τη̋ Βουλή̋ των Ελλήνων. Στην πτυχιακή µου εργασία ασχολήθηκα µε τα προβλήµατα συντήρηση̋ τη̋ ξύλινη̋ υποδοµή̋ και ξύλινη̋ επένδυση̋ ωρολογίων τύπου εκκρεµού̋. Από το 2002 µέχρι και σήµερα ασχολούµαι µε την συντήρηση Βυζαντινών ναών, τοιχογραφιών και οροφογραφιών νεοκλασικών κτηρίων καθώ̋ και µε την συντήρηση και φιλοτέχνιση φορητών εικόνων. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια µελετώ τη ζωγραφική και τα υλικά κατασκευή̋ των πορτρέτων του Φαγιούµ. Έχω παρουσιάσει δουλειά µου σε οµαδικέ̋ εκθέσει̋ ζωγραφική̋ και αγιογραφία̋. Πλέον ζω και εργάζοµαι στα Τρίκαλα. Από την εµπειρία σα̋, θεωρείται πω̋ έχουν ανάγκη την τέχνη, στη ζωή του̋ οι άνθρωποι; Ο άνθρωπο̋ νοµίζω έχει ανάγκη την έκφραση! Και η τέχνη –µε όποιο µέσο και αν µεταδίδεται- είναι µια µορφή έκφραση̋! Σε ποιο βαθµό όµω̋ επιδιώκουν να την αποκτήσουν µε δεδοµένο την κρίση που πλήττει τη χώρα; Ανεξάρτητα αν υπάρχει κρίση η όχι, η τέχνη θα επιβιώνει πάντα! Πάντα θα

υπάρχει ένα κοµµάτι του κόσµου – έστω και µικρό- που θα στηρίζει και θα αγαπά την τέχνη. Αλίµονο αν χαθεί από τη ζωή µα̋.. Πιο συγκεκριµένα, τι σηµαίνει για εσά̋ τέχνη; Τέχνη εγώ αποκαλώ ότι µπορεί να κάνει κανεί̋ µε την καρδιά του. Οτιδήποτε µέσα στο οποίο βάζει ένα κοµµάτι του εαυτού του. Το τι σηµαίνει τώρα αυτό για τον καθένα, δεν γνωρίζω! Μάλλον.. εκτόνωση, αναζήτηση.. ∆εν έχω ακόµα µια ξεκάθαρη απάντηση να δώσω. Πω̋ ένα̋ καλλιτέχνη̋ µπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στα Τρίκαλα; Παντού µπορεί να δραστηριοποιηθεί αρκεί να δουλεύει πολύ και να αγαπάει αυτό που κάνει. Σηµαντικό̋ βέβαια είναι και ο παράγοντα̋ «τύχη». Μια µορφή τέχνη̋ που θαυµάζετε αλλά είσαστε µακριά από εκείνη; Η γλυπτική! Καλλιτέχνη̋ «πρότυπο»; Ο Νίκο̋ Λύτρα̋! Όταν βλέπω έργα του, ανατριχιάζω. Τι ήταν αυτό που είδατε τελευταία και θεωρήσατε απόλυτη καλλιτεχνική δηµιουργία; Ήταν πριν από τρία χρόνια όταν είδα σε ένα χαρτί ένα «τοπίο», ζωγραφισµένο από το χέρι ενό̋ παιδιού πέντε ετών. Είχε τον τίτλο: «Ηλιοβασίλεµα, σύννεφα και ένα δέντρο». Υπέροχο το να βλέπει̋ µέσα από τα µάτια ενό̋ παιδιού.

Παρατηρώ πω̋ από παλιότερα, ήσασταν ευαισθητοποιηµένο̋ σε ότι αφορά στα παιδιά. Τελευταία όµω̋ γίνατε και ο ίδιο̋ µπαµπά̋. Πω̋ µπορεί ένα̋ καλλιτέχνη̋ που είναι φύση και θέση "opend minded person" να "κλειστεί" (σε εισαγωγικά) στο πλαίσιο µια̋ οικογένεια̋; ∆εν το ‘χα σκεφτεί αυτό πριν, αλλά νοµίζω οτι από τη στιγµή που έρχεται ένα παιδί στον κόσµο, δεν κλείνεσαι πουθενά (ούτε σε εισαγωγικά)! Μου αρέσει πάρα πολύ που έχω παιδί, βασικά νιώθω πω̋ δεν θα µπορούσα αν δεν είχα. Η τέχνη είναι ένα διαφορετικό κοµµάτι! Στην δουλειά µου, η ύπαρξη

ενό̋ παιδιού, µόνο θετικά θα µπορούσε να µε επηρεάσει. Να υποθέσω πω̋ το πιο όµορφο δηµιούργηµα σα̋ είναι το παιδί σα̋; Το παιδί είναι δηµιούργηµα δυο ανθρώπων. Μόνο̋ µου δεν θα είχα τίποτα! Ξέρω µόνο ότι είµαι τυχερό̋ που έχω αυτήν την οικογένεια. Μια µέρα χωρί̋ δηµιουργία πω̋ είναι; Όταν δεν δουλεύω κάτι στο µουσαµά, στο χαρτί κτλ. το δουλεύω στο κεφάλι µου, το σκέφτοµαι συνέχεια. Άρα, δεν υπάρχει µέρα χωρί̋ δηµιουργία!


4 / 23.7.2012

7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

«ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ Ένα υπέροχο ταξίδι στα νησιά τη̋ χώρα̋ πραγµατοποίησαν πριν λίγε̋ εβδοµάδε̋, νοητά, οι µαθητέ̋ του δηµοτικού σχολείου µε αφορµή τη γιορτή που σηµατοδότησε το τέλο̋ τη̋ χρονιά̋. «Συνεπιβάτη̋» του̋.. ο αξέχαστο̋ ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋!

Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Κάποτε ο ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋ καθόταν σε ένα απ’ τα θρανία του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων από το οποίο και αποφοίτησε το 1960. Σήµερα, παρακολουθεί του̋ µαθητέ̋ από ψηλά και εκείνοι για να τον ευχαριστήσουν, τον τίµησαν µέσα από ένα φανταστικό ταξίδι γεµάτο µουσική στα νησιά τη̋ χώρα̋. Στη γιορτή που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου λίγε̋ εβδοµάδε̋ πριν, είχαν ενταχθεί και κοµµάτια που εκείνο̋ είχε ερµηνεύσει µοναδικά. Ο διευθυντή̋ του σχολείου Βασίλη̋ Γιαννούχο̋ µαζί µε του̋ δασκάλου̋ Παλλαντζά Παρασκευή, Σουφλάκη ∆ήµητρα, Παπανικολάου Νίκο, Μεγαρχιώτη Αναστασία, Καλογρηά Αθηνά, Ζήµου Μαρία, Χατζή Ευάγγελο, Παυλίδου Βασιλική, Παπασπύρου ∆ηµήτρη, Αθανασάκη Ειρήνη, Κοτούµπα Ιωάννη, Μελισσίδη Ιωάννη, Παπαβασιλείου Γεωργία, Κυρίτση Λαµπρινή και Καλαντζή Αγγελο διοργάνωσαν µια ξεχωριστή γιορτή που «ταξίδευσε» µαθητέ̋, γονεί̋ και όσου̋ ακόµα παρακολούθησαν µε αµείωτο ενδιαφέρον το πλούσιο πρόγραµµα, στην πολιτιστική και µουσική παράδοση των νησιών του τόπου µα̋. Η προετοιµασία ξεκίνησε µόνο ένα µήνα πριν πραγµατοποιηθεί η γιορτή, άπαντε̋ όµω̋ ανταποκρίθηκαν άψογα και συνεργάστηκαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα παιδιά µάλιστα δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένα και µε µεράκι φρόντισαν να δώσουν το 100% του εαυτού του̋. Συµµετείχαν µαθητέ̋ από όλε̋ τι̋ τάξει̋ του σχολείου και µάλιστα όχι µόνο στη χορωδία αλλά και στα δρώµενα, το χορό και τη δραµατοποίηση. Σε ότι αφορά στη χορωδία, οι µαθητέ̋ ερµήνευσαν τα κοµµάτια: «Ει̋ τον αφρό τη̋ θάλασσα̋», «Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούµε», «Άλλο̋ για Χίο τράβηξε», «Ξεκινά µια ψαροπούλα» και «Με του Μαγιού τη̋ µυρωδιέ̋». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στο τέλο̋ τη̋ γιορτή̋, το καράβι των µαθητών τη̋ ΣΤ’ τάξη̋ όπου «άνοιξε» τα πανιά τη̋ για νέα λιµάνια ενώ άπαντε̋ χαιρέτησαν του̋ απόφοιτου̋ τραγουδώντα̋ το «Θα βρεθούµε ξανά». Ο διευθυντή̋, Βασίλη̋ Γιαννούχο̋ έκλεισε την όµορφη εκδήλωση αναφε-

ρόµενο̋ µεταξύ άλλων στην αξία του ∆ηµόσιου Σχολείου, τονίζοντα̋ πω̋: «ενσαρκώνει την αγωνία τη̋ Ελληνική̋ οικογένεια̋ για την πρόοδο των παιδιών, την ευσυνειδησία και το µεράκι των εκπαιδευτικών τη̋ πρωτοβάθµια̋ εκπαίδευση̋ καθώ̋ και το ενδιαφέρον τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ για όσα διαδραµατίζονται στο χώρο του σχολείου». Τέλο̋, ο κ. Γιαννούχο̋ ευχήθηκε σε όλου̋ να έχουν ένα όµορφο καλοκαίρι αλλά και να έχουν όλοι µια «καλή συνάντηση το Σεπτέµβρη µε την αρχή τη̋ νέα̋ σχολική̋ περιόδου».


ΤΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ»

Φωτογραφίε̋: ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 25, ΤΗΛ. 24310 39067


6 / 23.7.2012

ΜΙΑ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Η καλοκαιρινή σύµπραξη των ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών, για τα παιδιά και µόνο, είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα. Να ταξιδέψουν στη σκέψη, τον χρόνο, τον χώρο και φυσικά την εικόνα.

Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Γυρίστε τον χρόνο πίσω! Εσεί̋ όταν ήσασταν παιδιά τι σα̋ άρεσε περισσότερο να κάνετε; Να παρακολουθείτε θέατρο, να αποτυπώνετε σχέδια πάνω σε ένα χαρτί ή να διαβάζετε παραµύθια; Παρόµοιε̋ δραστηριότητε̋ είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τα παιδιά του νοµού ύστερα από πρωτοβουλία των βιβλιοθηκών τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ µε την αµέριστη βοήθεια του Future Library και τη στήριξη του Ιδρύµατο̋ «Σταύρο̋ Νιάρχο̋». Σε ότι αφορά στο Νοµό Τρικάλων, οι δραστηριότητε̋ είναι ακόµα σε εξέλιξη καθώ̋ ξεκίνησαν στι̋ 25 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στι̋ 6 Σεπτεµβρίου. Παιδιά ηλικία̋ από δυο έω̋ και 12 ετών έψαξαν και ακολούθησαν χαµένου̋ ήρωε̋ µέσα από τι̋ σελίδε̋ των βιβλίων, δηµιούργησαν τα δικά του̋ σχέδια, γνώρισαν τα σηµαντικότερα µνηµεία τη̋ βιοµηχανική̋ κληρονοµιά̋ στην Ελλάδα, παρακολούθησαν του̋ Ολυµπιακού̋ αγώνε̋ µέσα από την ιστορία, έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια και ζωγράφισαν αυτό που έκρυβε η ψυχή του̋. Η κ. Τζένη Ρόσιου, υπάλληλο̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ του ∆ήµου Τρικκαίων, µα̋ δήλωσε σχετικά: «Οι βιβλιοθήκε̋ όλη̋ τη̋ χώρα̋ ενώθηκαν για ένα µοναδικό σκοπό. Να ψυχαγωγήσουν µε δηµιουργικό και συνάµα εκπαιδευτικό τρόπο τα παιδιά κάθε περιφέρεια̋ και κυρίω̋ εκείνα που δεν θα πάνε διακοπέ̋. Όλα ξεκίνησαν την άνοιξη όπου εκπρόσωποι απ’ όλε̋ τι̋ βιβλιοθήκε̋ συναντήθηκαν στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη τη̋ Βέροια̋ προκειµένου να συντονίσουν τι̋ «∆ιαδροµέ̋ µε πυξίδα τη Βιβλιοθήκη». Σε ότι αφορά στο ∆ήµο

Οι Τρικαλινοί και δη τα παιδιά του̋ έχουν αποδείξει και το αποδεικνύουν καθηµερινά πω̋ αγαπούν το βιβλίο... Αρκεί να σα̋ επισηµάνω πω̋ καθηµερινά δανείζονται από τα ράφια τη̋ βιβλιοθήκη̋ µα̋ τουλάχιστον 180 βιβλία»

µα̋, ήταν απίστευτη η ανταπόκριση των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, σε κάθε δραστηριότητα µα̋, τα παιδιά ξεπερνούσαν τα 30 και σκεφτείτε πω̋ δεν προλάβαµε να διαφηµίσουµε τι̋ εκδηλώσει̋ µα̋ όπω̋ θα έπρεπε. Η ανταπόκριση ήταν πολύ µεγάλη όµω̋ πρέπει να πούµε και ένα µεγάλο µπράβο στου̋ γονεί̋ που εµψύχωναν τόσο τα παιδιά του̋, όσο και εµά̋ για τι̋ «∆ιαδροµέ̋» που είχαµε οργανώσει. Αξίζει να αναφερθεί πω̋ το Ίδρυµα «Σταύρο̋ Νιάρχο̋» δώρισε σε κάθε βιβλιοθήκη από δυο ηλεκτρονικού̋ υπολογιστέ̋ τελευταία̋ τεχνολογία̋ καθώ̋ και από 180 βιβλία. Βοήθεια µεγάλη λάβαµε και από του̋ εθελοντέ̋. Χωρί̋ αυτού̋ δεν θα είχαµε καταφέρει τίποτα. Και επειδή πολλοί ανυποµονούν να µάθουν τη συνέχεια, σα̋ ενηµερώνουµε πω̋ για λίγε̋ εβδοµάδε̋ οι δραστηριότητε̋ µα̋ θα σταµατήσουν αλλά θα συνεχιστούν από τι̋ 28 Αυγούστου έω̋ και τι̋ 6 Σεπτεµβρίου. Αποκορύφωµα σε αυτέ̋ θα είναι η εκδήλωση µε τον τίτλο «Βγε̋ έξω» στι̋ 4 του Σεπτέµβρη. Συγκεκριµένα, εκείνη την ηµέρα οργανώνουµε την ανάπλαση τη̋ Πλατεία̋ Αγρότισσα̋. Θέλουµε τη βοήθεια µικρών και µεγάλων.. Θα βάψουµε τον χώρο, θα φυτέψουµε λουλούδια, θα καθαρίσουµε το χώρο προκειµένου να χαίρονται τα παιδιά µα̋, το παιχνίδι του̋. Ευχόµαστε πραγµατι-


ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Αξίζει να αναφερθεί πω̋ το Ίδρυµα «Σταύρο̋ Νιάρχο̋» δώρισε σε κάθε βιβλιοθήκη από δυο ηλεκτρονικού̋ υπολογιστέ̋ τελευταία̋ τεχνολογία̋ καθώ̋ και από 180 βιβλία. κά οι εκδηλώσει̋ µα̋ να συνεχιστούν και τον χειµώνα. Οι Τρικαλινοί και δη τα παιδιά του̋ έχουν αποδείξει και το αποδεικνύουν καθηµερινά πω̋ αγαπούν το βιβλίο.. Αρκεί να σα̋ επισηµάνω πω̋ καθηµερινά δανείζονται από τα ράφια τη̋ βιβλιοθήκη̋ µα̋ τουλάχιστον 180 βιβλία»..


8 / 23.7.2012

Μία µικρή «ξενάγηση» σε µία υπέροχη Ο γιατρό̋ Φοίβο̋ Κοκκίνη̋ και η σύζυγό̋ του Γεωργία Μπαρµπάκη, ζουν µαζί µε τον γιο του̋ Κωνσταντίνο, σε µια υπέροχη µεζονέτα στο κέντρο τη̋ πόλη̋. Λίγε̋ ηµέρε̋ πριν, άνοιξαν την πόρτα του̋, ειδικά για του̋ αναγνώστε̋ του ζω. Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Ακόµα δεν έχω χτυπήσει το κουδούνι τη̋ οικογένεια̋ Κοκκίνη - Μπαρµπάκη.. και ρίχνω µία, ίσω̋ και δυο µατιέ̋ εξωτερικά. Αν και δεν δηλώνω φαν των χρωµάτων, τουλάχιστον όταν πρόκειται για εξωτερική όψη σπιτιού, παρατηρώ πω̋ το ροζ µε το γκρι ταιριάζουν περισσότερο από όσο θα πίστευε κανεί̋. Τουλάχιστον σε προδιαθέτουν να µπει̋ µια ώρα γρηγορότερα στο σπίτι! Το µοντέρνο – βιοµηχανικό στυλ που συνηθίζεται στι̋ νέε̋ οικοδοµέ̋ του νοµού, τονίζεται περισσότερο από τα χρώµατα που επέλεξαν για να το ντύσουν οι ιδιοκτήτε̋. Η οικοδέσποινα µου ανοίγει την πόρτα χαµογελαστή και µε προσκαλεί να κάτσω. Ένα πράγµα διαπιστώνω ευθύ̋ αµέσω̋. Πω̋ γύρω µου υπάρχει άπλετο φω̋, γεγονό̋ που κάνει τον χώρο ακόµα πιο ζεστό. Και όταν το φω̋ δένει αρµονικά µε τι̋ αποχρώσει̋ του µπεζ και του καφέ το περιβάλλον φαίνεται ακόµα πιο οικείο. ∆υο καναπέδε̋ σε µπεζ χρώµα δεσπόζουν στο σαλόνι απέναντι από το κοµψό τζάκι, στον τοίχο του οποίου είναι τοποθετηµένο̋ ένα̋ µεγάλο̋ καθρέφτη̋ µε χρυσό φινίρισµα. ∆ίπλα, η τραπεζαρία, ακόµα πιο επιβλητική έχει βρει τη θέση τη̋ δίπλα από το φυσικό φω̋ που µπαίνει από το µπαλκόνι. Ατού του σπιτιού είναι αναµφισβήτητα ο µοναδικό̋ µπουφέ̋ που αγκαλιάζει έναν από του̋ τοίχου̋ του χώρου και στην προέκταση του έχει καθρέφτη. Αν κάποτε, κάποιοι ήθελαν να ξεφορτωθούν του̋ παλιακού̋ µπουφέδε̋ που είχαν κληρονοµήσει από γενιά σε γενιά, σήµερα, θεωρείται must have έπιπλο ειδικά για σπίτια σαν και το συγκεκριµένο που συνδυάζουν το κλασικό µε το µοντέρνο. Τέλο̋, µια όµορφη βιτρίνα µε σπάνια ασηµικά και άλλα ξεχωριστά για την οικογένεια αντικείµενα, είναι σωστά τοποθετηµένη δίπλα από την πόρτα καθώ̋ δεν υπάρχει περίπτωση να µην σταθεί σε αυτή το µάτι του επισκέπτη. Πριν ξεκινήσω την περιήγηση µου στον επάνω όροφο, µπαίνω κρυφά στην κουζίνα όπου µια έκπληξη µε περιµένει. Ένα δωµάτιο διαφορετικό απ’ όλα τα άλλα, σε µοντέρνο στυλ που έρχεται σε αντίθεση µε του̋ χώρου̋ που µόλι̋ είχα δει. Ξύλο σε ανοιχτό γκρι µε άσπρο πάγκο και χρωµατιστά αντικείµενα συνθέτουν µια όµορφη κουζίνα. Παρόλο που είναι µικρή, στη µια τη̋ γωνιά υπάρχει ένα υπέροχο τραπέζι τύπου µπαρ µε ψηλά σκαµπό που «φιλοξενούν» την οικογένεια κάθε πρωί για την πιο σηµαντική στιγµή τη̋ ηµέρα̋, το πρωινό. Και ο επάνω όροφο̋ όµω̋ δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από το κάτω επίπεδο. Τον αποτελούν τρία µεγάλα δωµάτια και το δεύτερο µπάνιο του σπιτιού.


23.7.2012 / 9

µεζονέτα στο κέντρο των Τρικάλων

Παιχνίδια, παιχνίδια και ακόµα περισσότερα παιχνίδια θα βρει κανεί̋ – όπω̋ είναι αναµενόµενο- στο παιδικό δωµάτιο, το οποίο µόλι̋ κάποιο̋ επισκεφτεί θα συναντήσει –µεταξύ άλλωνκαι τον χαριτωµένο «Σρεκ». Ο µικρό̋ Κωνσταντίνο̋, µου δείχνει τη συλλογή του από ηµιπολύτιµε̋ πέτρε̋ και µου εξηγεί που έχει βρει την κάθε µια ενώ η µητέρα του, µε φωνάζει για να µου δείξει του̋ υπόλοιπου̋ χώρου̋ του πάνω ορόφου. Το δωµάτιο τη̋, ακριβώ̋ δίπλα από αυτό του Κωνσταντίνου διακοσµήθηκε µε τι̋ αποχρώσει̋ που κυριαρχούν σε όλο το σπίτι. «Είναι τα χρώµατα που µου αρέσουν έτσι και αλλιώ̋.. ∆εν θα µπορούσε λοιπόν παρά να προκύψει αυτή η οµοιοµορφία σε όλο το χώρο» τονίζει η οικοδέσποινα ενώ παρατηρεί πω̋ το σπίτι του̋ είναι έτσι φτιαγµένο και διακοσµηµένο ώστε να το χαίρονται κάθε στιγµή. «Περνάµε πολύ χρόνο ω̋ οικογένεια, βλέπουµε τηλεόραση όλοι µαζί, µαγειρεύουµε, παίζουµε µε το παιδί µα̋. ∆εν θα µπορούσαµε να µην έχουµε ένα χώρο που να µα̋ ταιριάζει απόλυτα». Όσο παρατηρώ το ξύλινο κρεβάτι τη̋ και τι̋ διακριτικέ̋ λεπτοµέρειε̋ που έχει βάλει στου̋ τοίχου̋ του υπνοδωµατίου τη ρωτάω πόσο καιρό τη̋ πήρε συνολικά η διακόσµηση του σπιτιού καθώ̋ όλα φαίνεται να είναι αγορασµένα ακριβώ̋ για τη θέση στην οποία βρίσκονται. «Ένα σπίτι

για να το νιώσει̋ δικό σου και να το επιπλώσει̋ χρειάζεται χρόνο̋. Αυτό που µπορώ να σα̋ πω̋ είναι πω̋ η σηµερινή του µορφή δεν θυµίζει σε τίποτα µε εκείνη που είχε ένα χρόνο πριν». Βγαίνουµε από το δωµάτιο και κατευθυνόµαστε στο γραφείο του συζύγου τη̋! Είναι ο χώρο̋ που περνάει κάποιε̋ ώρε̋ τη̋ ηµέρα̋ µόνο̋

του, ο γιατρό̋ Φοίβο̋ Κοκκίνη̋. «Το έχει φτιάξει µόνο̋ του, σχεδόν δεν µα̋ επιτρέπει να επέµβουµε..» παρατηρεί εκείνη.. Ίσω̋ όµω̋ ήρθε η ώρα και εγώ να σωπάσω.. Απόλαυσα µαζί του̋ τον καφέ µου, ούσα σίγουρη πω̋ οι φωτογραφίε̋ θα σα̋ συνεπάρουν περισσότερο από τον γραπτό µου λόγο.


αγοράζω

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το ζω ψάχνει για σας την Αγορά µας και «ανακαλύπτει» ποιοτικές αγορές σε συµφέρουσες τιµές!

ΦΑΙ∆ΡΑ | Αλεξάνδρας & ∆εληγιώργη

Κολιέ φόρεµα χειροποίητο WIKOLIS ασήµι µε σµάλτο, 15 ευρώ Σκουλαρίκια χειροποίητα WIKOLIS ασήµι µε σµάλτο, 13 ευρώ

Σκουλαρίκια µαργαρίτε̋ χειροποίητα Mario Konstantini, 60 ευρώ

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Μιαούλη 13

Ανδρικά δερµάτινα αµπιγιέ παπούτσια ελληνική̋ κατασκευή̋ Από 75 ευρώ 50 ευρώ Κολιέ καρδιά χειροποίητο Mario Konstantini, 36 ευρώ Σκουλαρίκια µαργαρίτε̋ χειροποίητα Mario Konstantini, 50 ευρώ

ΧΥΤΑΣ ΟΠΤΙΚΑ | Γαριβάλδη 20

∆αχτυλίδι αχλάδι χειροποίητο Mario Konstantini, 38 ευρώ

Γυαλιά ηλίου ROBERTO CAVALLI µε κοκάλινο σκελετό

Γυαλιά ηλίου Ray Ban µε µεταλλικό σκελετό

Κολιέ πεταλούδα χειροποίητο ασηµένιο, 25 ευρώ Σκουλαρίκια πεταλούδα χειροποίητα ασηµένια, 22 ευρώ

Γυαλιά ηλίου Pepe Jeans µε κοκάλινο σκελετό

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ Γυαλιά ηλίου Ray Ban µε κοκάλινο λευκό σκελετό

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Κολοκοτρώνη 8

Γλάδστωνος 7 & Γαµβέτα Καπέλο τοίχου χειροποίητο

∆ιακοσµητικά και χρηστικά χειροποίητα έργα κεραµική̋ του Χάρη Πανουσόπουλου και τη̋ Σοφία̋ Κοσµίδου


23.7.2012 / 11

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΝ

ΦΙΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Γλάδστωνος 7 & Γαµβέτα

Το ζω είναι το µοναδικό εβδοµαδιαίο περιοδικό της Περιφέρειας. ∆ιαβάζεται κάθε εβδοµάδα από δεκάδες χιλιάδες πιθανούς πελάτες σας. Επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλ. 2431076566 ή στο e-mail: dialogos@otenet.gr για την προβολή και των δικών σας προϊόντων.

Στεφάνι τοίχου χειροποίητο

ΟΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤ Κονδύλη 29

Κολιέ χειροποίητο Καρφίτσα χειροποίητη

Μπούστο σε ξύλο επιτραπέζιο χειροποίητο

Ι∆ΕΟΓΡΑΦΗΜΑ Ιουλιέτας Αδάµ 10 Τσάντα ψυγείου ισοθερµικό, 5,30 ευρώ

Ισοθερµικό τσαντάκι αυτοκινήτου, 4,79 ευρώ

Πλαστελίνη, Μαρκαδόροι, Νεροµπογιέ̋, Μολύβια χρωµατιστά Από 1,20 ευρώ

ΟΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤ | Κονδύλη 29

Φλασκί ισοθερµικό 3,99 ευρώ

Στρώµα βελουτέ διπλό, 22,43 ευρώ

Φόρεµα µαύρο µε λευκέ̋ λεπτοµέρειε̋ ΒΙΕΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙ, 95 ευρώ

Φόρεµα ΒΙΕΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙ, 85 ευρώ

Αντίσκηνο 2 ατόµων, 18 ευρώ

Πουκάµισα floral BIEMO EΡΜΙΟΝΙ, 90 ευρώ

Σκηνή 2,05Χ1,45, 27,49 ευρώ

ΒΙΕΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ Πλούτωνος 2

Για να πατάτε σταθερά στη µόδα

| Υποδήµατα ΛΕΓΓΑΣ |

ΚΟΝ∆ΥΛΗ 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ


12 / 23.7.2012

Συγκεντρώσαµε τι̋ ερωτήσει̋ που σα̋ απασχολούσαν και αφορούσαν σε θέµατα υγεία̋, ευεξία̋ και καλή̋ ζωή̋ και σα̋ παραθέτουµε τι̋ απαντήσει̋...

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ Περιµένουµε και άλλε̋ απορίε̋ σα̋, στο mail: dialogos@otenet.gr Επιµέλεια: Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου

ι αν σα̋ φαίο περίεργο κα ω όσ . ̋. ω όµ ι Κα µου, υποφέρ τα 35 χρόνια υ. Ποµο α δι νεται και παρά ρύ φ υ βγάζω τα κάθε φορά πο α ειδικών! α και στα χέρι όµ ακ .. νάω

ειδικό που Να πείτε στον Απλούστατο! παγώσει την να φρύδια σα̋ τα ι. αι ίτ ιε πο περι πριν ξεκινήσε περιοχή λίγο λά αλ ί, συγκεκριµένη τε ισ θα εξαφαν Ο πόνο̋ δεν µαντικά. θα µειωθεί ση

Τώρα το καλοκαίρι το χείλη µου ξεραίνονται. ∆εν θα ήθελα όµω̋ να φοράω συνέχεια κραγιόν καθώ̋ το αποτέλεσµα είναι λίγο αντιαισθητικό. Και γιατί να µην φοράτε λίγο βούτυρο κακάο (θα το προµηθευτείτε στα φαρµακεία); Έστω, όταν παρατηρείτε έντονο αυτό το φαινόµενο, µπορείτε να απλώνετε στην περιοχή λίγη βαζελίνη ή ελαιόλαδο.

Έχω δοκιµάσει τα πάντα προκειµένου να αντιµετωπίσω την δυσκοιλιότητα. Που πρέπει να απευθυνθώ τελικά για να βρω µια λύση; Μια νέα ουσία, η προυκαλοπρίδη είναι το µόνο φάρµακο που µπορεί να αντιµετωπίσει την χρόνια δυσκοιλιότητα. Όµω̋ δεν θα το βρείτε στα φαρµακεία. Θα πρέπει να σα̋ το γράψει ο γιατρό̋ σα̋.

Πριν λίγε̋ ηµέρε̋ έκανα το πρώτο µου µπάνιο! Έτυχε στην παραλία που πήγα να δω πολλέ̋ συνοµήλικε̋ µου µε τατουάζ. Ζήλεψα και αποφάσισα να αποκτήσω και εγώ ένα. Είναι όµω̋ καλή εποχή αυτή για να το κάνω; Όχι! ∆εν επιτρέπεται να το κάνει̋ καλοκαίρι γιατί πρέπει για κάποιο διάστηµα να µην έρθει σε επαφή µε το νερό και τον ήλιο. Η καλύτερη εποχή είναι το φθινόπωρο όπου και δεν θα έρχεται σε επαφή µε τον ήλιο αλλά και δεν θα προκληθεί ερεθισµό̋ από τα πολλά και βαριά ρούχα που φοράµε τον χειµώνα.


23.7.2012 / 13

ΑΠΟΡΙΕΣ (ΣΑΣ)!

αφείο. υλί του στο γρ φέρνει το σκ στό να υ σω µο ι ο̋ να εί λφ ν ρώ πω̋ δε Ένα̋ συνάδε ω θε λά ; αλ ώ ια νθ τοικίδ απευθυ Αγαπάω τα κα που πρέπει να νε̋ (και κυρίω̋ .. ε̋ ίχ τρ µε ίνδυ αναπνέου τα̋ είναι επικ ρίζατε τρίχε̋ τη̋ γά Ωστόσο, γνω . ου ύλ Πουθενά. Οι σκ υ το ι όχ βάλλον ) ρι ε̋ πε ίκ ό γασιακ για τι̋ γυνα σκύλου στο ερ εύουν ό̋ υλ εν δο ι ξη νο αρ µε ύπ ζό πω̋ η ̋ και οι εργα ρε στ ι κα ̋ ει! µειώνει άγχο ι όµω̋.. ισχύ καλύτερα; Κα

Πώ̋ να επιλέξω το κατάλληλο αντηλιακό για το δέρµα µου; Παρόλο που το θέµα είναι χιλιοειπωµένο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν λάθο̋ αντηλιακό και προκαλούν στο δέρµα του̋ ερεθισµού̋. Όσο πιο ανοιχτό είναι το χρώµα του δέρµατο̋ σα̋, τόσο µεγαλύτερο δείκτη προστασία̋ θα προτιµήσετε. Βέβαια, τι̋ πρώτε̋ µέρε̋ έκθεση̋ σα̋ στον ήλιο –ανεξάρτητα από το χρώµα τη̋ επιδερµίδα̋ σα̋- καλό θα ήταν να επιµένετε σε υψηλό δείκτη προστασία̋. Ωστόσο θα πρέπει να προσέχετε και την ώρα που προτιµάτε για το µπάνιο σα̋. Αποφύγετε το µεσηµέρι γιατί ο ήλιο̋, ειδικά εκείνε̋ τι̋ ώρε̋, µπορεί να αποβεί καταστροφικό̋. Ιδανική ώρα θεωρείται το πρωί, γύρω στι̋ εννέα αλλά και το απόγευµα, από τι̋ έξι και µετά..

Παρατηρώ όταν κάνω µπάνιο να πέφτουν τα µαλλιά µου. Είµαι σίγουρη πω̋ είναι αποτέλεσµα του εργασιακού µου στρε̋, όµω̋ πω̋ µπορώ για να το καταπολεµήσω; Το καλύτερο θα ήταν να απευθυνθεί̋ σε ένα δερµατολόγο όµω̋ σίγουρα µπορεί̋ και µέσω τη̋ διατροφή̋ να µειώσει̋ την τριχόπτωση. Μην αποφεύγεται να παίρνετε σίδηρο (π.χ. φακέ̋, συκώτι, σπανάκι, κρέα̋, αυγά, κοτόπουλο) αλλά και βιταµίνε̋ A (βούτυρο και γαλακτοκοµικά, καρότα και σαλάτε̋), B (βρώµη, δηµητριακά, γάλα, καλαµπόκι, πατάτα, κόκκινο κρέα̋) και C (φρούτα, ντοµάτε̋). Κοινώ̋ πρέπει να προσέξετε τη διατροφή σα̋..


14 / 23.7.2012

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου, στη Σχολή

Λαµπρή και εντυπωσιακή η ορκωµοσία των λοχίων της ΣΜΥ

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου 276 σπουδαστέ̋ τη̋ ΣΜΥ (205 άνδρε̋ και 57 γυναίκε̋, 13 Ελληνοκύπριοι και ένα̋ Βόσνιο̋), έπειτα από δύο χρόνια σπουδών, αποφοίτησαν και ορκίστηκαν ω̋ µόνιµοι λοχίε̋. Οι µόνιµοι υπαξιωµατικοί που «βγαίνουν» από τη ΣΜΥ Τρικάλων αποτελούν τον στυλοβάτη των ενόπλων δυνάµεων µα̋ ενώ η ΣΜΥ αποτελεί ένα στολίδι για τα Τρίκαλα και αναπόσπαστο κοµµάτι τη̋ ζωή̋ τη̋ πόλη̋ εδώ και δεκαετίε̋. Γι’ αυτό η ηµέρα τη̋ ορκωµοσία̋ δεν είναι µόνο ηµέρα χαρά̋ για του̋ αποφοίτου̋ και τι̋ οικογένειέ̋ του̋ αλλά και ηµέρα γιορτή̋ για την πόλη και πολλοί Τρικαλινοί την παρακολουθούν. Το ίδιο έγινε και φέτο̋ και παρά το ότι η Παρασκευή 13 Ιουλίου ήταν από τι̋ πιο καυτέ̋ ηµέρε̋ του καλοκαιριού πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την πάντα εντυπωσιακή τελετή και να χειροκροτήσουν του̋ σπουδαστέ̋ όταν έδιναν τον όρκο στην πατρίδα και όταν παραλάµβαναν το πτυχίο του̋. Η ορκωµοσία έγινε µε την παρουσία του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου και του Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Κων/νου Ζαζιά. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Μητροπολίτη̋ Τρίκκη̋ & Σταγών κ.κ. Αλέξιο̋ και την ανάγνωση τη̋ Ηµερήσια̋ ∆ιαταγή̋ έκανε ο διοικητή̋ τη̋ ΣΜΥ Ταξίαρχο̋ ∆ηµήτριο̋ Μπίκο̋.

Φωτογραφίε̋: ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΝ∆ΥΛΗ 25, ΤΗΛ. 24310 39067


23.7.2012 / 15

Και ο υδραυλικός θέλει το ...(θαλασσινό) µπάνιο του! Τριήµερη απόδραση σε Καβάλα – Θάσο για του̋ Τρικαλινού̋ υδραυλικού̋

Για τρει̋ µέρε̋ (6,7 και 8 Ιουλίου 2012) οι Τρικαλινοί υδραυλικοί, από στεριανοί έγιναν θαλασσινοί! Ο Τοπικό̋ Σύνδεσµο̋ διοργάνωσε, για τα µέλη και τι̋ οικογένειε̋ του̋, εκδροµή στην Καβάλα και Θάσο. Το πρόγραµµα ΕΙΧΕ απ' όλα: ξεναγήσει̋ στι̋ πολιτιστικέ̋ και αρχαιολογικέ̋ οµορφιέ̋, προσκύνηµα στη γυναικεία Μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ το πιο µεγάλο, µα και το πλέον γνωστό µοναστήρι τη̋ Θάσου- ανεπίσηµη επαφή µε τον εκεί Σύνδεσµο Υδραυλικών « που βιώνει δυσκολότερε̋ καταστάσει̋», πολύ µπάνιο στη «Χρυσή Αµµο», εκλεκτό φαγητό και βραδινή βόλτα στην παραλία. Όσο για την διαµονή, αυτή ήταν ...πρώτη̋ τάξεω̋ σε ξενοδοχειακή µονάδα πέντε αστέρων!!!! Ο Πρόεδρο̋ του Συνδέσµου Υδραυλικών Ν. Τρικάλων και Περιχώρων κ. Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋ και τα Μέλη τη̋ ∆ιοίκηση̋ απευθύνουν θερµέ̋ ευχαριστίε̋ στο Γραφείο Γενικού Τουρισµού Χρήστου Μ. Αντωνόπουλου CHIC TRAVEL (Οµήρου 3, Τρίκαλα) και στον βορειοελλαδίτη ξεναγό κ. Στέφανο Αµανατίδη.

Συγχαρητήρια Αγγελική! Η Αγγελική Καραµέτου πήρε το πτυχίο Αγγλική̋ Φιλολογία̋

Η Αγγελική Καραµέτου από τον Άγιο Βησσαρίωνα του ∆ήµου Πύλη̋ πήρε το πτυχίο τη̋ Αγγλική̋ Φιλολογία̋ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη̋, συµπληρώνοντα̋ ένα πενταετή κύκλο σπουδών. Πριν λίγε̋ ηµέρε̋ ορκίστηκε ενώπιον των καθηγητών τη̋ σχολή̋ και παρουσία των γονέων τη̋, Ευάγγελου και Μαρία̋ Καραµέτου καθώ̋ και του αδελφού τη̋ Ιωάννη. Το ζω και ο «δ» τη συγχαίρουν και τη̋ εύχονται καλή σταδιοδροµία. Αλ. Τζ.


23.7.2012 / 16

Τον Απρίλιο του 1950 ο τότε Βασιλιά̋ τη̋ Ελλάδα̋ Παύλο̋ επισκέφθηκε τα Τρίκαλα µαζί µε τη σύζυγό του Βασίλισσα Φρειδερίκη. Ήταν στα πλαίσια τη̋ περιοδεία̋ που το βασιλικό ζεύγο̋ πραγµατοποιούσε σε ολόκληρη τη χώρα - ένα χρόνο µετά την λήξη του Εµφυλίου Πολέµου - προκειµένου να βελτιώσει την δηµόσια εικόνα του και να τονώσει το ηθικό των πιστών στο µετεµφυλιακό καθεστώ̋ πολιτών. Στη φωτογραφία ο Παύλο̋ και η Φρειδερίκη εισέρχονται στον περίβολο τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋ επί τη̋ οδού Γαριβάλδη όπου και διανυκτέρευσαν (στο διαµέρισµα του διοικητή τη̋ Τράπεζα̋ εντό̋ του κτιρίου). Πρόκειται για το κτίριο που κατασκευάστηκε στα χρόνια του µεσοπολέµου και που εξακολουθεί να υπάρχει και σήµερα. Πίσω του̋ ο τότε Νοµάρχη̋ Τρικάλων Πολύβιο̋ Μητσόπουλο̋. Νεαρέ̋ δεσποινίδε̋ τη̋ πόλη̋ υποδέχονται µε χειροκροτήµατα το βασιλικό ζεύγο̋, ενώ και το στρωµένο χαλί αποτυπώνει την επισηµότητα τη̋ υποδοχή̋…

Είκοσι επτά (27) περίπου χρόνια αργότερα από την πρώτη φωτογραφία και ελάχιστα πράγµατα είχαν αλλάξει στην περιοχή, που για προφανεί̋ λόγου̋ τα κατοπινά χρόνια ονοµάστηκε «τρίγωνο». ∆ιασταύρωση Ασκληπιού και Γαριβάλδη στα 1977 και το κτίριο τη̋ πρώην Εθνική̋ Τράπεζα̋ που έχει διασωθεί, θα αρχίσει να µετατρέπεται σταδιακά σε Λαογραφικό Μουσείο τη̋ πόλη̋. Τότε, όπω̋ και σήµερα, βρίσκεται σε αναµονή των έργων αποκατάσταση̋ προκειµένου να µην καταρρεύσει… Σε πρώτο πλάνο διακρίνουµε την σκεπή από µια µικρή ισόγεια οικοδοµή που στέγαζε το πρατήριο παγωτών ΕΒΓΑ, και δεξιότερα τον µαντρότοιχο από το "Ζάππειο", έναν µικρό υπαίθριο χώρο που φιλοξενούσε τι̋ παλιότερε̋ εποχέ̋ παραστάσει̋ του Καραγκιόζη. Το περίπτερο υπάρχει και σήµερα.

Λες και ήταν χθες Φωτογραφική περιήγηση στα παλιά Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή από το αρχείο του Σωτήρη Κύρµπα

Λίγα χρόνια αργότερα, στα µέσα τη̋ δεκαετία̋ του '50, η Στέλλα Γκουζγκούνη (µητέρα του υπογράφοντο̋) και ο αδελφό̋ τη̋ Πηλέα̋ Γκουζγκούνη̋ στη στέγη του πατρικού του̋ σπιτιού επί τη̋ οδού Γαριβάλδη. Πίσω του̋ το ίδιο κτίριο τη̋ Εθνική̋ Τράπεζα̋ που τότε είχε ήδη αλλάξει χρήση και στέγαζε την Εφορεία Τρικάλων. Ελάχιστα διακρίνεται ακόµη ένα τµήµα τη̋ κατοικία̋ του ιατρού Βασιλείου Κλιάφα καθώ̋ επίση̋ και τµήµα τη̋ κατοικία̋ Πανουργιά επί τη̋ οδού Γαριβάλδη.

∆ιακρίνουµε ακόµη (από αριστερά επί τη̋ οδού Γαριβάλδη) την κατοικία του οδοντιάτρου Αχιλλέα Καρανάσιου (κτίριο που εξακολουθεί επίση̋ να υπάρχει, φυσικά µε αλλαγή χρήσεων), την κατοικία του ιατρού Βασιλείου Κλιάφα (προπολεµικά εκεί λειτουργούσε η Λέσχη Αξιωµατικών του 5ου Συντάγµατο̋). Απέναντι και επί τη̋ οδού Γαριβάλδη, αντί του προαύλιου του Λαογραφικού Μουσείου σήµερα έχει διανοιχθεί πεζόδροµο̋ που οδηγεί, εκτό̋ των άλλων, και στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Ακριβώ̋ δίπλα είναι η κατοικία τη̋ οικογένεια̋ Νικολάου Γκουζγκούνη, µαζί µε την κατοικία τη̋ οικογένεια̋ Ηλία Γκουζγκούνη (κατόπιν οικογένεια̋ Γεωργίου Κακιοπούλου). Οι δύο αυτέ̋ κατοικίε̋ έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονε̋ οικοδοµέ̋. Φωτογραφία: Τάκη̋ Τρίκα̋.

* Για όποιε̋ πληροφορίε̋, απόψει̋ και φυσικά διορθώσει̋, µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6946498751.

ZO 23-07-2012  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΖΩ" - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

ZO 23-07-2012  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΖΩ" - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

Advertisement