Page 1

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2010 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

∆ΙΑΒΑΣΤΕ

σ’ αυτό το τεύχος

• Μπορεί να… αναστηθεί το κέντρο του Ροπωτού; Σελ. 2-3 • Το Ροπωτό δεν… µένει πια εδώ! Σελ. 4

Μπορεί να… αναστηθεί το κέντρο του Ροπωτού;

• «Μελετούν» το πρόβληµα εδώ και πενήντα χρόνια! Σελ. 5

• Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτηµα του κατολισθητικού φαινοµένου, το

• Μεγ. Παρασκευή θύµιζε το Πάσχα στο Ροπωτό… Σελ. 6

οποίο µετέβαλε σε «ερηµοχώρι» τον κεντρικό πνεύµονα του χωριού µας

• Έβαλαν «κόντρα» στις κατολισθήσεις µε ψυχαγωγικά παιχνίδια! Σελ. 7

• Τι υποσχέθηκε ο δήµαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφογάζος σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο σύλλογος Ροπωτού σε

• ∆εν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις για λύση… Σελ. 8-9

συνεργασία µε την Τοπική Κοινότητα. • Τώρα πρέπει όλοι µαζί να πιέσουµε

• Ροπωτιανοί της διασποράς: Κώστας Γιαννακάκος. Σελ. 10

για να επιστρέψει η ζωή στο κέντρο του όµορφου χωριού µας.

• Μεγάλη συµµετοχή και φέτος στην εθελοντική αιµοδοσία. Σελ. 10 • Εγκαινιάσθηκε η γέφυρα στον Άγιο Ιωάννη.Σελ. 11

Πρωτοχρονιά 2011: Οι Ροπωτιανοί έδωσαν και πάλι βροντερό «παρών»

• Αντάµωσαν οι Τζαναίοι και οι Λαµπρογιωργαίοι. Σελ. 12 • Μια βραδιά στο «Καζαναριό». Σελ. 13 • Γιορτή Αγάπης στον Αγ. Βησσαρίωνα µε Ροπωτιανή συµµετοχή. Σελ. 14 • Αποκριάτικο γλέντι στον «ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ». Σελ. 15 • Πρωτοχρονιά στο Ροπωτό. Σελ. 16 • CD µε Ροπωτιανά πασχαλιάτικα τραγούδια. Σελ. 17 • Φωτεινή Μπαλατσούκα: Μια διαχρονική ερµηνεία του Πλάτωνα. Σελ. 18 • Σταυρόλεξο… Ροπωτιανό! Σελ. 18 • Το πρόβληµα του Ροπωτού στη Βουλή των εφήβων. Σελ. 19 • Η εθελοντική εργασία. Σελ. 20 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Θάνατοι, γεννήσεις, γάµοι, επιτυχόντες σε ΑΕΙ – ΤΕΙ. Σελ.21-23 • Οι εκλογές του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και το Ροπωτό. Σελ. 24

Πανηγυρική έκδοση για τα 30 χρόνια του Συλλόγου µας! Φέτος ο Σύλλογος µας συµπληρώνει

30 χρόνια ζωντανής παρουσίας και µελετάται η έκδοση ειδικής πανηγυρικής έκδοσης, ένα αφιέρωµα στις δραστηριότητες µας όλα αυτά τα χρόνια. Το ∆.Σ.

Αγαπητοί συγχωριανοί Στον οικισµό Νέα Πύλη λειτουργούν εδώ και χρόνια τα γραφεία του Συλλόγου µας. Με χαρά µας περιµένουµε και τη δική σας επίσκεψη για να σας ενηµερώσουµε για τις δραστηριότητες του Συλλόγου Το ∆.Σ.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί χωριανοί

Όπως είναι γνωστό τον Μάρτιο του 2011, θα γίνει η απογραφή του πληθυσµού. Έχουµε χρέος και πατριωτικό καθήκον να δώσουµε την ηµέρα της απογραφής ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ στο χωριό µας. Με αυτόν τον τρόπο θα συµβάλλουµε, µε απαίτηση, στην άντληση οικονοµικών πόρων για την αντιµετώπιση των σοβαρών προβληµάτων του χωριού µας και την ανάπτυξη του. Επί πλέον θα δείξουµε στην Πολιτεία ότι όσα και αν µας συνέβησαν και µας συµβαίνουν, το ΡΟΠΩΤΟ, το λιµάνι και η ψυχή µας, είναι και θα παραµείνει ένα όµορφο ζωντανό χωριό.

Σήµερα το χωριό µας έχει την ανάγκη όλων µας, βοήθησέ το και εσύ. Μπορείς! ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

2

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Χρονιά δοκιµασίας αυτή που πέρασε για το χωριό µας

Μπορεί να… αναστηθεί το κέντρο του Ροπωτού; • Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτηµα του κατολισθητικού φαινοµένου, το οποίο µετέβαλε σε «ερηµοχώρι» τον κεντρικό πνεύµονα του χωριού µας • Τι υποσχέθηκε ο δήµαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφογάζος σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο σύλλογος Ροπωτού σε συνεργασία µε την Τοπική Κοινότητα. • Τώρα πρέπει όλοι µαζί να πιέσουµε για να επιστρέψει η ζωή στο κέντρο του όµορφου χωριού µας.

Του ∆ηµήτρη Κρούπη

Η

χρονιά που πέρασε ήταν από τις ποιό … µαύρες για το χωριό µας. Αφού µέσα σε µια νύχτα ήρθε η καταστροφή για το κέντρο του και ζήσαµε όλοι τον εφιάλτη του κατολισθητικού φαινοµένου το οποίο συµπαρέσυρε µαζί του σπίτια, καταστήµατα και τελικά την ίδια τη… ζωή. Φθάσαµε έτσι στην θλιβερή κατάσταση που όλοι βιώνουµε τις τελευταίες εβδοµάδες. ∆ηλαδή στο κλείσιµο και του τελευταίου καφενείου στον κεντρικό οικισµό και την µετατροπή του σε µια «έρηµη πόλη».

Ο Εκπολιτιστικός – Μορφωτικός Σύλλογος Ροπωτού, σε συνεργασία πάντα µε το Τοπικό Συµβούλιο του χωριού, προσπάθησε να συµβάλει µε τις όποιες δυνάµεις του στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Πιέζοντας τους αρµόδιους να πάρουν µέτρα για την οριστική λύση του γεωλογικού αυτού φαινοµένου που απειλεί να αφανίσει ένα από τα πιο ζωντανά ορεινά χωριά των Τρικάλων. Κυρίως όµως ο Σύλλογος προσπάθησε κατά την διάρκεια αυτής της δύσκολης για όλους µας χρονιάς να κάνει όσο γίνεται περισσότερες εκδηλώσεις και έτσι να συσπειρώσει τους Ροπωτιανούς και να ΑΠΟ-∆ΕΙΞΕΙ πως στο Ροπωτό η ζωή και η δράση συνεχίζεται και θα συνεχισθεί. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ήταν και η σύσκεψη που συγκάλεσε στα γραφεία του, στην Νέα Πύλη, στις 15 Φεβρουαρίου 2011. Στην σύσκεψη, που έγινε σε συνεργασία µε την Τοπική Κοινότητα προσκεκληµένος ήταν και ο ∆ήµαρχος του Νέου ∆ήµου Πύλης, ο κ. Κώστας Κουφογάζος ο οποίος πρόθυµα ανταποκρίθηκε και όχι µόνο παραβρέθηκε αλλά η ενηµέρωση που έκανε εµ-

περιείχε πολλά ελπιδοφόρα νέα για το αύριο του Ροπωτού, εφόσον βέβαια γίνουν πράξη όλα όσα ειπώθηκαν.

«Λαγοκοιµούνται» στο Ροπωτό! Πρώτος τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆ηµήτρης Κωτούλας ο οποίος αφού είπε πως η σύσκεψη γίνεται σε συνεργασία µε την Τοπική Κοινότητα, µε την οποία ο Σύλλογος είχε πάντα αγαστή συνεργασία τόνισε πως «πλέον στο Ροπωτό οι εναποµείναντες κάτοικοι… λαγοκοιµούνται τα βράδια. Επίσης περίπου 70 µόνιµοι κάτοικοι του κεντρικού οικισµού έχουν µείνει χωρίς κανέναν χώρο συνάντησης, εκτός από την εκκλησία». Γι’ αυτό ζήτησε από τον δήµαρχο µία επίσηµη ενηµέρωση για το πώς έχει η κατάσταση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Ο πρώην πρόεδρος και νυν µέλος της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού, ο κ. Γεώργιος Ροµπιές, ένας άνθρωπός που «έτρεξε» παντού και πολύ για το Ροπωτό, παίρνοντας µε τη σειρά του το λόγο είπε πως «ζούµε µια πραγµατική κόλαση πλέον στο Ροπωτό. Όταν σκοτεινιάζει έρχεται και ο φόβος στο κέντρο


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

του χωριού. Ούτε µια δηµόσια τουαλέτα δεν υπάρχει, ούτε χώρος για να αφήνει ο ταχυδρόµος τα γράµµατα ή για να εξετάζει ο γιατρός τους κατοίκους και να γράφει τα φάρµακα στους ηλικιωµένους που αναγκάζονται να τον περιµένουν στον δρόµο! Ενώ τα βράδια όσοι θέλουµε να πάµε σε καφενείο πρέπει να κάνουµε πολλά χιλιόµετρα! «∆ακρύζουν τα µάτια µου κάθε φορά που περνώ πέρα από την Αγία Τριάδα για να πάω στο κέντρο του χωριού», είπε µε τη σειρά του ο ∆ηµήτριος Γίδας, πρώην πρόεδρος της κοινότητας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

3

και την αντιµετώπιση του ο κ. Κουφογάζος µίλησε επί αρκετή ώρα. Αφού ξεκαθάρισε πως «ο δρόµος για τη σωτηρία του Ροπωτού είναι µακρύς και η λύση δεν είναι εύκολη» αναφέρθηκε µε λεπτοµέρειες στην αιτία του προβλήµατος και είπε πως το ΙΓΜΕ είναι έτοιµο να κάνει τις απαραίτητες γεωτρήσεις για την άντληση των υπόγειων υδάτων τα οποία ευθύνονται για την.΄.. µετακίνηση ενός τµήµατος στον κεντρικό οικισµό. Αυτό βέβαια θα γίνει αφού το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή την Άνοιξη. Μετά τις εργασίες του ΙΓΜΕ ο κ. Κουφογάζος εκτι-

τον τελευταίο χρόνο, µπορεί να γίνει… ευχή και µοχλός ανάπτυξης. Βέβαια αυτό προiποθέτει να γίνουν κάποιες ενέργειες άµεσα και κυρίως να φύγει το ασβεστολιθικό υλικό και να γίνει γεώτρηση σε βάθος 60-90 µέτρα. Στη συνέχεια ο κ. Κουφογάζος τόνισε πως για τον ίδιο αποτελεί προσωπικό στοίχηµα το πρόβληµα του Ροπωτού και θέλει να συνδέσει τη θητεία του στα κοινά µε την επίλυσή του. Γι’ αυτό θα προσπαθήσει να εντάξει, έστω και µε συρραφή µελετών, το έργο για την αντιµετώπιση του

µά πως και πάλι ένα τµήµα του χωριού δεν θα µπορεί να οικοδοµηθεί. Όµως θα σταµατήσει η επέκταση του φαινοµένου και κυρίως από την ποσότητα του νερού που θα έρχεται στην επιφάνεια, η οποία θα είναι τεράστια, µπορεί αν αξιοποιηθεί σωστά να παραχθεί ενέργεια (ρεύµα), µπορεί να γίνει εµφιαλωτήριο νερού, µπορεί να υδρευθεί όλο το χωριό µε νερό άριστης ποιότητας και τέλος µπορεί και να χρησιµοποιηθεί µέρος του νερού για αρδευτικούς σκοπούς! Με λίγα λόγια δηλαδή η… κατάρα που «χτύπησε» το Ροπωτό, ειδικά

κατολισθητικού φαινοµένου στο ΕΣΠΑ. Τέλος για την στήριξη των 13 οικογενειών που πλήγηκαν από την κατολίσθηση του 2010 ο κ. Κουφογάζος είπε πως γίνονται προσπάθειες να τους δοθεί άτοκο δάνειο για να λύσουν το στεγαστικό τους πρόβληµα. Στη σύσκεψη πήρε µέρος και ο αντιδήµαρχος Πύλης κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος καθώς και ο νέος πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού κ. Βαγγέλης Καραδήµας, µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου και αρκετοί Ροπωτιανοί.

«Ο δρόµος της λύσης θα είναι µακρύς…» Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δήµαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφογάζος ο οποίος αναφέρθηκε σε µια σειρά σηµαντικών ζητηµάτων για το σήµερα και το αύριο του Ροπωτού. ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ: Σχετικά µε το ζήτηµα ενός χώρου συνάθροισης ή έστω ενός καφενείου ο κ. Κουφογάζος είπε πως ο ∆ήµος περιµένει πρόταση από την Τοπική Κοινότητα και θα βοηθήσει. Τόνισε µάλιστα πως µε δική του ευθύνη λειτούργησε επί 8 µήνες ένα καφενείο στο χωριό, ακριβώς για να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους κατοίκους.

Το Ροπωτό Πολεοδοµείται… Στη συνέχεια ο κ. Κουφογάζος ανακοίνωσε ένα ευχάριστο νέο για το µέλλον του Χωριού και συγκεκριµένα πως στον νέο Πολεοδοµικό Σχεδιασµό του πρώην ∆ήµου Πύλης έχει ενταχθεί και το Ροπωτό και πρόκειται να πολεοδοµηθεί ένα τµήµα του στο οποίο στη συνέχεια θα µπορεί να αναπτυχθεί ένας σύγχρονος οικισµός. Σχετικά µε το που θα γίνει αυτό είναι ζήτηµα των υπηρεσιακών παραγόντων να υποδείξουν το ποιο κατάλληλο µέρος, τόνισε ο δήµαρχος Πύλης.

Θα γίνει ευχή η… κατάρα; Για το ποιο κρίσιµο ζήτηµα της σύσκεψης, δηλαδή την ενηµέρωση για το κατολισθητικό φαινόµενο


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

4 Αγαπητοί αναγνώστες. Ελπίζω την στιγµή που θα διαβάζετε αυτό το ρεπορτάζ να υπάρχει ακόµη ζωή στον κεντρικό οικισµό του Ροπωτού. Ο οποίος τις τελευταίες ηµέρες και ώρες µετακινείται µε ταχύτατους ρυθµούς παρασύροντας σπίτια, καφενεία, το πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο του χωριού καθώς και κόπους και θυσίες δεκαετιών, µνήµες γηραιότερων αλλά και όνειρα νέων ανθρώπων. Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια «ξεθάρρεψαν» από τις υποσχέσεις πως θα γίνει ότι χρειάζεται για να µείνει το χωριό στην θέση του και αποφάσισαν να επενδύσουν εκεί.

Μ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Πριν λίγες µόνο εβδοµάδες στο συγκεκριµένο κατάστηµα δεκάδες Ροπωτιανοί αντάµωσαν για τις γιορτές. Σήµερα ολόκληρο το κτίριο έχει «γείρει» προς τα δεξιά, ενώ στο προαύλιο του έχουν ανοίξει τεράστιες ρωγµές…

«Μετακινείται» και καταρρέει το κέντρο του χωριού

Το Ροπωτό δεν... µένει πιά εδώ!

πορεί να «ακούγεται» ως δηµοσιογραφική υπερβολή το να σας λέµε πως δεν µπορούµε να προβλέψουµε την έκταση του κακού που µπορεί να έχει συµβεί τις τελευταίες ώρες στον κεντρικό οικισµό του Ροπωτού. Εάν όµως είχατε δει «ζωντανά» την εξέλιξη του κατολισθητικού φαινοµένου τα τελευταία 24ωρα τότε σίn ∆ραµατικές ώρες ζουν δεκάδες κάτοικοι του χωριού, που γουρα όχι µόνο παρακολουθούν, αδύναµοι να αντιδράσουν, τα σπίτια τους και τα θα µας πικαταστήµατα τους να… ανοίγουν σε πολλά σηµεία, να «γέρνουν» ή και στεύατε, όχι να µετακινούνται ακόµη και σε διπλανά οικόπεδα! µόνο θα ράγιn Φόβος ακόµη και για ανθρώπινες ζωές, ειδικά εάν σηµειωθούν νέες ζε η ψυχή σας βροχοπτώσεις. µε ρωγµές µεγαλύτερες απ’ n Μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση και τι πρέπει να γίνει; αυτές που n Θυµός και οργή για τους «αρµόδιους» και τα όψιµα «κροκοδείλια ανοίγονται ς του ιο δάκρυα» τους… άρ ου βρ Φε ο ς χρόν κατά δεκάδες Πριν έναν ακριβώ νο µό ι όχ » µα θέ έγινε «πρώτο από ώρα σε 2010 το Ροπωτό αδικά. ων, αλλά πανελλ άλ ώρα στους τοίχους των σπιτιών, στους ριστες υποσχέσεις οι δε. ικ Τρ ν τω Ε Μ στα Μ ού φαιτικ θη λισ το Οργή γιατί ακόµη και τώρα, την στιγµή που κυριολεκτικά δρόµους, στο προαύλιο του πρώην ∆ηκα υ το Με την εκδήλωση ες λίγ σε το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια τους, που σπίτια είµοτικού Σχολείου, αλλά και θα ξεχειλίζατε σα µέ » εσπίτωσε νοµένου που «ξ λα ναι έτοιµα να καταρρεύσουν, που η καρδιά της ζωής του Ροαπό οργή και θυµό για ότι έχουµε συλη άλ ατ ακ ε ειες και έκαν νηθίσει να αποκαλούµε γενικά και αόρι- πωτού έχει σχεδόν πάψει να χτυπά, αυτοί πάνω από τα χαώρες 13 Οικογέν τα α µί ν τη ι δύο καφενεία κα λάσµατα και τις ρωγµές εξακολουθούν να πολιτικολογούν, στα ΠΟΛΙΤΕΙΑ. για λειτουργία τα του αν στο κέντρο ύσ γο να προσπαθούν να ρίξουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλον και Θυµό γιατί αν και εδώ και πολλά υρ ιτο λε υ βέρνα πο υν χρόνια όλοι ξέρανε την σοβαρότητα της γενικά να λέει ο καθένας «το κοντό του και το µακρύ του». εί για να καλύψο εκ αν υσ πε έσ Ροπωτού, Την στιγµή που ένας φτωχός µικροεπαγγελµατίας και οικατάστασης, όλοι την υποεκτιµήσανε σιογράφοι φαινόµενο δηµο το » νά τα ων «ζ τις κογενειάρχης έχασε και το καφενείο του αλλά και το σπίτι και περιορίστηκαν σε κάποιες καταγι κα λια νά τα µεγάλα κα γελίες και υποµνήµατα οι µεν και σε αό- του που έτυχε να είναι και τα δύο στην ζώνη κατολίσθησης. από όλα σχεδόν είν, θα ήρ ι» βαια οι «Αθηναίο εφηµερίδες. Βέ ν». δαν και απήλθα ρισσότερο τό στάθηκαν πε πω ∆ίπλα στο Ρο αδηµοσιΣτη συνέχεια αν τα τοπικά ΜΜΕ. ανε για έκ ό ρεπορτάζ που εύουµε τµήµα απ µας – ∆ηµή- συγχωριανός το «διάλογο» ο την καταλίγα 24ωρα µετά τρης Κρούπης, σµα από ρεκαι ένα απόσπα στροφή καθώς οποίο δηρου Τσουµένη το πορτάζ του Λάζα ην «ΕΡΕΥ21 Μα&ου 2010 στ µοσιεύθηκε στις

Όλα τα Μ.Μ.Ε. τό δίπλα στο Ροπω

ΝΑ». την ανάγόγου αισθάνεται λλ Συ υ το Σ. ∆. Το ριστώ προς ι ένα θερµό ευχα κη να απευθύνε υ έδειξαν το ενδιαφέρον πο όλα τα ΜΜΕ για το Ροπωτό αγωδία που ζει απέναντι στην τρ όνο. τον τελευταίο χρ

Το σχετικά παλιό αυτό κτίριο, ήταν πριν λίγα χρόνια γραΜπορεί να φαίνεται απίστευτο. Όµως µόλις πριν λίγες ώρες φείο της Κοινότητας. Τις τελευταίες ηµέρες, λόγω της µε- αυτή η τεράστια ρωγµή, µπροστά στο πρώην ∆ηµ. Σχολείο και τατόπισης του, έχουν σπάσει όλα τα τζάµια, έχει γίνει… θε- την Εκκλησία δεν υπήρχε! Τι θα συµβεί άραγε τις επόµενες ρινό από τις ρωγµές και όλοι περιµένουν την κατάρρευσή του. ώρες;


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

5

Από επίσκεψη του βουλευτή Χρήστου Μαγκούφη στο κέντρο του Ροπωτού.

Και προχθές αναζητούσε σπίτι στην Πύλη για να στεγάσει την οικογένεια του. Την στιγµή που ένα νέο ζευγάρι που γύρισε πρόσφατα από την Γερµανία και επένδυσε όλες του τις οικονοµίες σ’ ένα παραδοσιακό καφενείο – ταβέρνα είδε µέσα σε λίγα 24ωρα ολό-

κληρο το κτίσµα να «γέρνει» και το προαύλιο να «σχίζεται» σε κοµµάτια. Την στιγµή που άλλος νεαρός επαγγελµατίας που πριν λίγα χρόνια επέστρεψε στο χωριό του και άνοιξε µια ταβέρνα, την οποία µε πολλούς κόπους διατήρησε µέχρι σήµερα, κινδυνεύει από στιγµή σε στιγµή να αναγ-

κασθεί και αυτός να κατεβάσει ρολά, ενώ ήδη το διπλανό του κτίριο καταρρέει από ώρα σε ώρα, αν δεν έχει ήδη καταρρεύσει. Ακόµη και αυτή λοιπόν την στιγµή οι κάθε λογής αρµόδιοι εξακολουθούν να παίζουν το… βιολί τους. ∆ΗΜ. ΚΡΟΥΠΗΣ

Μελετούν το πρόβληµα πενήντα χρόνια! • Από το 1963 ξεκίνησαν οι µελέτες του ΙΓΜΕ στην περιοχή του Ροπωτού • Μοιραία χρονιά το 2001 όταν δεν υλοποιήθηκε η εφαρµογή της µελέτης Λέκκα καίτοι είχε φθάσει στο στάδιο της χρηµατοδότησης • Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για να λυθεί το πρόβληµα; Για το ξεκλήρισµα, αφανισµό του κεντρικού οικισµού του Ροπωτού, διαπιστώνουµε ότι εκτός του οικονοµικού και κοινωνικού προβλήµατος που έχει πλήξει τους κατοίκους, εξ ίσου τεράστιο πρόβληµα είναι και το περιβαλλοντικό.

Ο

ι µετατοπίσεις των πρανών µε ότι αυτά ήταν καλυµµένα (χόρτα, δέντρα), η ανεξέλεγκτη ροή του υπόγειου νερού από τα ρήγµατα, τα γκρεµισµένα σπίτια, το κατεστραµµένο οδικό, αρδευτικό, υδρευτικό δίκτυο δίνουν µια εικόνα τροµακτική. Το φαινόµενο αυτό προβληµατίζει κάθε καλόπιστο άνθρωπο και εύλογα αναρωτιέται: Γιατί; Υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση; Η έρευνα δείχνει ότι βεβαίως υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι που αν είχαν λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα ίσως σήµερα να µην είχαµε αυτή την κατάσταση του χωριού. Άµοιρη ευθυνών δεν είναι κατ' αρχήν µερίδα των κατοίκων του χωριού που παρασύρθηκαν σε λανθασµένες ενέργειες, ή δεν εκτίµησαν σωστά το µέγεθος του προβλήµατος. Όπως επισηµαίνουν γνώστες η εµπλοκή του ∆ασαρχείου εµπόδισε την υλοποίηση της αρχικής απόφασης του Ν.Σ. που είχε αποφασίσει να κάνει οριστική µελέτη εφαρµογής στην Γεωλογική µελέτη του καθηγητή Λέκκα στις 15.12.1999, και να εντάξει το έργο στο Γ Κ.Π.Σ. Αξίζει να επισηµάνουµε την επιστολή - απαγόρευση του καθηγητή Λέκκα που αναφέρει ότι από τις άστοχες παρεµβάσεις «υπάρχει ο κίνδυνος για αρνητικά αποτελέσµατα, και ακόµη για κίνδυνο στην ευστάθεια του πρανούς». Τώρα ο ∆ήµος και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καλούνται να αντιµετωπίσουν τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Τελικά σε αυτόν τον τόπο αναλαµβάνει ποτέ κανείς τις ευθύνες του;

Κοντά πενήντα χρόνια!

1. Έτος 1963: Εµφάνιση του φαινοµένου, επισήµανση από το ΙΓΜΕ στην έκθεση Α. ∆ούκα (δεν έχει δηµοσιευτεί η έκθεση) αναφερόταν σε 4 από τους 7 συνοικισµούς. 2. Έτος 1967: Έκθεση γεωλογικής αναγνωρίσεως από τον Γεωλόγο του ΙΓΜΕ Α, Ελευθερίου (δεν έχει δηµοσιευθεί η έκθεση) µε µοναδική πρόταση την µεταφορά, του κεντρικού οικισµού χαµηλά κοντά στο ποτάµι, τούτο αποκλείστηκε. 3. Έτος 1976: Έκθεση του ΙΓΜΕ (αδηµοσίευτη) από Α. Ελευθερίου, Ν. Μουγιάρη, Κ. Ρήγα. Ζητήθηκε από τη Νοµαρχία Τρικάλων για λογαριασµό της ∆ΕΗ στα πλαίσια ηλεκτροδότησης της περιοχής. 4. Έτος 1979: Μελέτη του ΙΓΜΕ (αδηµοσίευτη) Γ. Κούση. Αναφορά κυρίως στον κεντρικό συνοικισµό του χωριού, θεωρεί ότι τα κατολισθητικά φαινόµενα στο µέλλον θα είναι πολύ επικίνδυνα σε όλο το χώρο. Επίσης τονίζει ότι, ολόκληρος ο οικοδοµικός χώρος διαβρέχεται από αφθονία νερών που προέρχονται από το ανάντι τµήµα δηλαδή την «ασβεσταριά». 5. Έτος 1984 (Μάρτιος): Έκθεση ΙΓΜΕ (αδηµοσίευτη) υπό Χρήστο Αγγελίδη τον Μάρτιο. Είναι η πρώτη που προτείνει µέτρα κυρίως στον κεντρικό οικισµό, χωρίς βέβαια να υλοποιηθούν, αναφέρει παροµοίως στην µεγάλη ποσότητα νερού στους ασβεστόλιθους της τοποθεσίας «Ασβεσταριά». 6. Έτος 1991 (Σεπτέµβριος): Έκθεση του ΙΓΜΕ (αδηµοσίευτη) υπό Χρήστο Αγγελίδη. Αναφέρεται κυρίως στις θραύσεις του οδικού άξονα, προτείνει µέτρα που ποτέ δεν εφαρµόστηκαν. 7. Έτος 1991 (Νοέµβριος): Έκθεση του ΙΓΜΕ (αδηµοσίευτη), υπό Χρήστο Αγγελίδη. Συµπλήρωµα στις προηγούµενες προτάσεις του µε βαρύτητα στην κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου στην τοποθεσία «Ασβεσταριά». 8. Έτσι 1992 (Ιούλιος): Έκθεση (αδηµοσίευτη) του ΙΓΜΕ υπό Χρήστο Αγγελίδη και Μιχαήλ Μπέλλα. Είναι η τελική έκθεση της έρευνας του ΙΓΜΕ για τον

κεντρικό οικισµό. Αναφέρεται στις πηγές που υπάρχουν στον οικισµό «Καστανιές», «Ανάβρα» κ.λπ. και στα υπόγεια ύδατα της «Ασβεσταριάς». Έχουν κάνει µετρήσεις για την ισορροπία του πρανούς και για πρώτη φορά βγάζουν αριθµούς σχετικά µε την ευστάθεια του οικισµού. 9. Έτος 1994 (Απρίλιος): Έκθεση (αδηµοσίευτη) από ΙΓΜΕ υπό Εµ. Αποστολίδη. Λόγω της σοβαρής κατάστασης προτείνεται η άµεση υλοποίηση των µέτρων προστασίας που αναφέρονται στις προηγούµενες εκθέσεις του ΙΓΜΕ, προκειµένου µε τα µέτρα αυτά να περιοριστεί η αστάθεια του οικισµού. 10. Έτος 1996 (Φεβρουάριος): Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων αναθέτει έρευνα και σύνταξη µελέτης για τα κατολισθητικά φαινόµενα του Ροπωτού στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, τµήµα Γεωλογίας. Η έρευνα έγινε σε όλους τους οικισµούς του χωριού. Είναι η πρώτη φορά µετά το τέλος της έρευνας που έγινε παρουσίαση της µελέτης από τον ίδιο τον καθηγητή κ. Λέκκα στο κέντρο του Κωτούλα παρουσία πλήθους κόσµου. Εκτός των όσων αναφέρει στην έκθεση του ο µελετητής τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχει µέλλον ο κεντρικός οικισµός θα πρέπει να εφαρµοστεί κατά γράµµα η µελέτη και σε πρώτη φάση οπωσδήποτε θα βγει το υπόγειο νερό που υπολογίζεται σε πολύ µεγάλη ποσότητα µέχρι που προβληµατίζονταν που θα γίνει η διευθέτηση του χειµάρρου. Η «Μελέτη Λέκκα» όπως αποκαλείται µετά την παρουσίαση από τον ίδιο την τετραετία Πατραµάνη στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (1998-2001) κατέστη αντικείµενο συζήτησης στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο πολλές φορές είτε ως ερώτηση, είτε ως τακτικό θέµα κυρίως από τον τότε νοµαρχιακό σύµβουλο κ. ∆ηµήτρη Τσιούτσια (ο ίδιος κατάγεται από το Ροπωτό και µάλιστα τυγχάνει η πατρική περιουσία του να είναι εντός της περιοχής που κατολισθαίνει). Λάζαρος Τσουµένης


ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2010

6

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Μεγ. Παρασκευή θύµιζε φέτος ο Πασχαλιάτικος χορός στο Ροπωτό…

Πολλοί Ροπωτιανοί και κανένας «επίσηµος» φέτος στις καθιερωµένες εκδηλώσεις την Τρίτη ηµέρα του Πάσχα.

Α

υτό το Πάσχα ήταν το πιο δύσκολο στο Ροπωτό από καταβολής του χωριού. Παρά τις προσπάθειες αρκετών Ροπωτιανών που είναι «δεµένοι» µε το χωριό τους να φτιάξουν γιορτινή ατµόσφαιρα, να δώσουν ελπίδες ζωής και… Ανάστασης, τελικά η ατµόσφαιρα, ακόµη και την Τρίτη ηµέρα του Πάσχα θύµιζε επιτάφιο θρήνο και το περιβάλλον στον κεντρικό οικισµό µοιάζει µε βοµβαρδισµένο κινηµατογραφικό τοπίο. Πάππου προς πάππου οι Ροπωτιανοί γιόρταζαν την Τρίτη ηµέρα του Πάσχα, στο εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας. Το πρωί µεγάλοι και µικροί έπαιρναν τις εικόνες από τον «πολιούχο» ναό, την Κοίµηση της Θεοτόκου και αφού τις περιέφεραν στους δρόµους του χωριού κατέληγαν στην Αγία Τριάδα για να τις «λειτουργήσουν» εκεί. Αµέσως µετά τη Θεία Λειτουργία έστηναν τον Πασχαλιάτικο χορό, δεκάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά και αντιλαλούσε όλη η περιοχή από το ξεχωριστό αυτό έθιµο, µοναδικό στο νοµό µας. Φέτος το έθιµο δεν τηρήθηκε. Λίγο ο φόβος της βροχής, λίγο που τα πόδια και κυρίως η ψυχή ήταν βαριά, αποφασίσθηκε η Λειτουργία αλλά και ο Πασχαλιάτικος χορός να γίνουν στην Κοίµηση της Θεοτόκου, στο κέντρο του χωριού που πασχίζει µε κάθε τρόπο να κρατηθεί ζωντανό. Η συµµετοχή στη Θεία Λειτουργία ήταν µεγάλη αφού προσήρθαν Ροπωτιανοί από όλους τους συνοικισµούς του χωριού αλλά και από την Πύλη, τα Τρίκαλα και ακόµη πιο µακριά! Αποδεικνύοντας έτσι πως οι Ροπωτιανοί είναι κοντά στον τόπο που

γεννήθηκαν. Ο Πασχαλιάτικος χορός στήθηκε και αυτός στην πλατεία του χωριού. Έµοιαζε όµως µε επιτάφιο θρήνο περισσότερο και παρά τις προσπάθειες ορισµένων να «ανεβάσουν» την ψυχολογία αυτό δεν στάθηκε δυνατό και γρήγορα ο χορός

διαλύθηκε και σε λίγη ώρα το κέντρο του χωριού που άλλα χρόνια τέτοια εποχή έσφυζε από ζωή θύµιζε ερηµοχώρι. Καµµιά δεκαριά άνθρωποι, ανάµεσα τους και ο πρόεδρος του Τ.Σ. Ροπωτού Γεώργιος Ροµπιές και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ηµήτριος Κωτούλας, οι µόνοι από τους «επίσηµους» που ήταν φέτος το Πάσχα στο Ροπωτό, παρέµειναν να συζητούν για το αν υπάρχει πλέον λύση για να σωθεί το χωριό. Μάλιστα ο κ. Ροµπιές, που κατά γενική οµολογία δίνει µάχες σε καθηµερινή βάση για το χωριό από την αρχή της θητείας του, δεν µπορεί να «χωνέψει» µε τίποτα το γιατί οι αρµόδιοι τόσα χρόνια δεν έκαναν ούτε τις πιο απλές ενέργειες για να προλάβουν το κακό. «Πήγα και στους υπουργούς και στους υφυπουργούς και όλοι µου λέγανε πως αυτοί ξέρουν το Ροπωτό καλύτερα από µένα. Αν µου δίνανε από πέρυσι τον Μάhο σωλήνες να βγάλουµε το νερό στα ρέµατα και όχι… λινάτσες ίσως να µην είχαµε φθάσει ως εδώ» µας είπε µε παράπονο αρκετές φορές. Ακόµη και τώρα, δύο σχεδόν µήνες µετά την καταστροφή ο ∆ήµαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφογάζος λέει πως η Πολιτεία δεν έστειλε ούτε ένα ευρώ για να αποζηµιωθούν και αποκατασταθούν οι πληγέντες κάτοικοι του χωριού… Μετά από όλα τα παραπάνω πως µπορεί κάποιος Ροπωτιανός να πει το «Χριστός Ανέστη», ακόµη και µετά την Κυριακή του (άπιστου) Θωµά που γιορτάσαµε χθες; ∆.Κ. - ΑΛ. ΤΖ.


ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2010

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

7

∆εκάδες Ροπωτιανοί «έβαλαν» την Κυριακή 8 Αυγούστου

«Κόντρα» στις κατολισθήσεις

µε σκάκι, τάβλι και δηλωτή! Με επιτυχία και φέτος η καθιερωµένη εκδήλωση του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΡΟΥΠΗ

Και µια (θηλ υκή) συµµετ οχήέκπληξη στην δηλωτή!

ΣΑΤΙΡΑ

Οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στο χωριό το Ροπωτό Η ώρα των…πανηγυρισµών για τους τροπαιούχους Ο τελικός σε τάβλι και δηλωτή

Μια …θρυλική ανατροπή! Από 4-0 σε 4-5 για τον ∆ηµ. Κρούπη εναντίον του Νίκου Τζάνη, η οποία και “έστειλε” τον πρώτο στον τελικό! Από τον διαγωνισµό στο τάβλι

εκάδες Ροπωτιανοί (µετρήσαµε πάνω από εκατό άτοµα, παρά την εποχή και την κρίση!) ανταποκρίθηκαν και φέτος στην πρόσκληση του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού για την καθιερωµένη εκδήλωση του πρωταθλήµατος τεχνικών και ψυχαγωγικών επιτραπέζιων παιχνιδιών. ∆ηλαδή πιο… απλά για το πρωτάθληµα στο σκάκι, το τάβλι και την δηλωτή. Ο διαγωνισµός έγινε την Κυριακή 9 Αυγούστου στον πολύπαθο κεντρικό οικισµό του Ροπωτού, στο καφενείο – ταβέρνα του κ. Βασιλείου Γίδα «∆ροσιά». Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆ηµήτριος Κωτούλας, πριν δώσει το… εναρκτήριο σφύριγµα για τις «µονοµαχίες» ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν και φέτος το «παρών», αφού έτσι στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση και το µήνυµα πως «το Ροπωτό είναι ακόµη ζωντανό» και δεν θα υποστείλει τη σηµαία του αγώνα για την σωτηρία του ιστορικού κέντρου του χωριού. Για την ιστορία να αναφέρουµε πως στον τελικό της δηλωτής έφθασαν οι Κώστας Γίδας µε τον ∆ηµήτριο Λαµπρογιώργο και νικητής αναδείχθηκε ο πρώτος, στο τάβλι ο Παναγιώτης Μ. Γίδας µε τον ∆ηµήτρη Ν. Κρούπη και νικητής αναδείχθηκε ο πρώτος και στο σκάκι ο Ιωάννης Λαµπρογιώργος (Ζούζουλος) µε τον νεαρό Άγγελο ∆. Μπαρµπάτση και Για δεύτερη χρονιά «συγκρούστηκαν» ο νικητής αναδείχθηκε ο διευθυντής του «δ» ∆ηµήτρης Κρούπης µε τον πρώτος. «ΚΟΝΑΚΙΑ» Κώστα Καραδήµα και νικητής αναδείχθηκε και πάλι ο πρώτος!

Ο Σύλλογος του Ροπωτού έκανε µια γιορτή παιχνίδια επιτραπέζια τάβλι σκάκι και δηλωτή. Ήτανε πανέµορφα µεγάλη η συµµετοχή και κάθε χρόνο γίνεται ετούτη η γιορτή. Αν και είχαµε προβλήµατα που βούλιαξαν τα σπίτια το Ροπωτό δεν σκιάζεται αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι οι συµµετέχοντες τους όρους σεβαστήκαν και έτσι στο τέλος νικητές αυτοί αναδειχθήκαν. Τον Κώστα Γίδα είχαµε εις τη δηλωτή συγχαρητήρια λοιπόν σ'αυτό τον νικητή. Στο σκάκι είχαµε το Ζούζουλο το Γιάννη που µένει πιο απόµακρα πιο κάτω απ'τον Αι Γιάννη.

Ραντεβού για του χρόνου σε κλίµα οµοψυχίας…

Στο τάβλι είχαµε λοιπόν τον Παναγιώτη Γίδα που είναι παίχτης φοβερός τον ξέρω και τον είδα. Ο Κρούπης ο δηµοσιογράφος που ήταν στον τελικό και είναι πάντοτε κοντά εδώ στο Ροπωτό. Ο Σύλλογος σας εύχεται πάντα χαρά και υγεία και τούτα θε να µείνουνε πάντα στην ιστορία. Και εγώ ο Ζούζουλος λοιπόν και εγώ µε τη σειρά µου ευχαριστώ που ακούσατε αυτή τη σάτιρα µου.

Παρατηρήσεις και …κίτρινη κάρτα από τον «διαιτητή» ∆ηµήτρη Κωτούλα στον Παντελή Καραδήµα για δυνατό χτύπηµα του τραπεζιού στη δηλωτή!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ (κοινός Ζούζουλος)


∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Στην χθεσινή Λα<κή Συνέλευση,

∆εν δόθηκαν απαντήσεις 3 ∆εν προσήλθε, όπως αναµενόταν, κανένας Βουλευτής! 3 ∆εν πρόκειται να γίνουν ουσιαστικές παρεµβάσεις πριν από την επόµενη «Άνοιξη, οπότε ο φετινός χειµώνας προβλέπεται δύσκολος Ρεπορτάζ:

∆ηµήτρης Κρούπης

Κανένας δεν µπορεί να ισχυριστεί πως από χθες (2-8-2010) οι Ροπωτιανοί αισθάνονται πιο ασφαλείς για το αύριο του χωριού τους. Αφού στην ΛαXκή Συνέλευση που έγινε µε πρωτοβουλία του Τοπικού Συµβουλίου στην πλατεία του χωριού, η µεν πολιτική ηγεσία του νοµού (δηλαδή οι πέντε Βουλευτές) δεν «τόλµησε», όπως άλλωστε αναµένονταν, να προσέλθει ή δε εκπρόσωποι της Τοπικής Ηγεσίας (∆ήµαρχος – Νοµάρχης) δεν µπόρεσαν να διαβεβαιώσουν τους κατοίκους πως έχουν σίγουρη λύση για το πρόβληµα.

Π

άντως όσοι κάτοικοι συµµετείχαν αισθάνονται τουλάχιστον πως έκαναν µια τελευταία προσπάθεια για να σώσουν τον τόπο που γεννήθηκαν, που µεγάλωσαν, που αγάπησαν και αγαπούν…

Πως φθάσαµε ως εδώ… Συνηθίζεται σε τέτοιες συγκεντρώσεις πολλοί από όσους τοποθετούνται να αναφέρονται κυρίως στο παρελθόν και όχι στο διά ταυτα. Αν και δεν µας αρέσει η παρελθοντολογία, που πολλές φορές µοιάζει µε µνηµόσυνο όπως ειπώθηκε και από ορισµένους χθες στο Ροπωτό, θα προσπαθήσουµε όσο πιο σύντοµα γίνεται να σας µεταφέρουµε τι ειπώ-

θηκε χθες στο Ροπωτό για το πώς φθάσαµε µέχρι το κακό και κυρίως να σας µεταφέρουµε τι αποφασίσθηκε να γίνει από εδώ και στο εξής.

«Βρήκαµε παντού αδιαφορία»…

Την συζήτηση συντόνισε, µε επιτυχία, ο κ. Κώστας Τσόλας, καταγόµενος εκ του Ροπωτού και ∆.Σ. του ∆ήµου Πύλης. Στο σύνολο τους δε οι κάτοικοι, ακόµη και οι άµεσα θιγόµενοι, φέρθηκαν άψογα και µε σεβασµό σε όλους τους οµιλητές, διαψεύδοντας όσους «ανησυχούσαν» για το τι µπορούσε να συµβεί σε µία τέτοια διαδικασία και µε τις «πληγές» ακόµη ανοιχτές από την καταστροφή του χειµώνα. Πρώτος τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του Τ.Σ. Ροπωτού ο κ. Γεώργιος Ροµπιές ο οποίος τόνισε πως τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή οι ευθύνες όλων µας, ειδικά για το µέλλον του χωριού είναι µεγάλες. Αφού είναι κατανοητό για όλους µας πως αν δεν γίνουν έστω και κάποιες «ενέσεις» άµεσα, το Ροπωτό δεν αντέχει άλλον χειµώνα. Εµείς ως Τ.Σ. από τις αρχές του 2007 που αναλάβαµε «τρέξαµε» παντού και κάναµε εκκλήσεις για τη λήψη µέτρων πριν είναι αργά. Ειδικά µετά την Πρωτοµαγιά του 2009 που επιδεινώθηκε το πρόβληµα πήγαµε και στον τότε συντοπίτη υπουργό Σωτήρη Χατζηγάκη και του ζητήσαµε στήριξη. Μας παρέπεµψε στο ∆ασαρχείο Τρικάλων για να κάνει µελέτη και εκεί µας είπανε πως δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Έγιναν

εκλογές, άλλαξε η κυβέρνηση και ήρθε ο Φεβρουάριος του 2010 και η µεγάλη καταστροφή. Πήγαµε και στην νέα κυβέρνηση, στον κ. Μωραhτη και µας είπε πως «δεν υπάρχει σάλιο». Αδιαφορία από παντού. Εάν δεν γίνουν κάποια έργα, είτε από το ∆ήµο, είτε από τη Νοµαρχία δεν ξέρουµε τι θα γίνει το χειµώνα…

Κ. Κουφογάζος: Θα είναι µακρύς ο δρόµος της λύσης… Ο δήµαρχος Πύλης (όπου ανήκει το ∆.∆. Ροπωτού) Κώστας Κουφογάζος παίρνοντας το λόγο αναφέρθηκε µε τη σειρά του στο τι έκανε από το 2007 µέχρι σήµερα για την επίλυση του προβλήµατος λέγοντας πως το έθεσε στις βασικές προτεραιότητες του από τις πρώτες ηµέρες της θητείας του. Τα έγγραφα που έχω στείλει στους εκάστοτε αρµόδιους είναι ολόκληρα… κιλά, είπε χαρακτηριστικά. Όµως αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Φθάσαµε λοιπόν στην Πρωτοµαγιά του 2009, ένα κοµβικό χρονικό σηµείο. Τότε πραγµατικά ακούσαµε όλοι µας τον τόπο να «τρίζει» και να βουλιάζει από το υπόγειο νερό. Τότε συνειδητοποιήσαµε όλοι µας πως πλέον έµπαινε και άµεσο ζήτηµα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των κατοίκων. Μαζί µε τον πρόεδρο πήγαµε στον κ. Χατζηγάκη και µας παρέπεµψε στο ∆ασαρχείο Τρικάλων όπου µας είπαν ανοιχτά πως δεν έχουν προσωπικό για να κάνει µελέτη για το Ροπωτό. Η προκήρυξη των εκλογών της

4ης Οκτωβρίου πάγωσε τα πάντα, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα και έτσι φθάσαµε στον φετινό Φεβρουάριο και στα θλιβερά γεγονότα που όλοι γνωρίζουµε. Από τότε χτυπήσαµε όλες τις πόρτες και παντού µας λένε πως δεν υπάρχουν χρήµατα. Έχουν στεγνώσει τα πάντα, εµείς ως ∆ήµος κινδυνεύουµε τον επόµενο µήνα να µην έχουµε να πληρώσουµε ούτε τους υπαλλήλους… Προς το παρόν θα προχωρήσουµε σε µια σειρά από ήπιες παρεµβάσεις, µε βάση τις οδηγίες του ΙΓΜΕ µέχρι να γίνει η οριστική µελέτη.

Ηλίας Βλαχογιάννης: Η Νοµαρχία θα δώσει 50.000 ευρώ για τη µελέτη Ο Νοµάρχης Τρικάλων (και… κοντοχωριανός) Ηλίας Βλαχογιάννης είπε πως το πρόβληµα του Ροπωτού είναι παλιό και δεν µπορούν κάποιοι να θέλουν να ρίξουν όλες τις ευθύνες στα τελευταία 3-4 χρόνια. Το 1992 έγινε µια µελέτη από το ΙΓΜΕ και εφαρµόσθηκε το 2002 από το ∆ασαρχείο. Σύµφωνα δε µε το ΙΓΜΕ κανένα από τα έργα που πρότεινε η µελέτη δεν έγινε! Το πρόβληµα σήµερα είναι µεγάλο και δεν µπορεί να το λύσει ούτε ο ∆ήµος, ούτε η Νοµαρχία. Εµείς ως Νοµαρχία βάζουµε 50.000 ευρώ για να γίνει νέα µελέτη, ας βρει ο ∆ήµος τις άλλες 50.000 που χρειάζονται, αλλά τα έργα που θα γίνουν θα πρέπει να τα επιβλέψουν ειδικοί και να ενταχθούν σε περιφερειακό ή εθνικό πρόγραµµα.


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9

που έγινε στον «βυθιζόµενο» οικισµό

για το µέλλον του Ροπωτού! 3 Τι υποσχέθηκε να κάνει ο ∆ήµαρχος Πύλης Κώστας Κουφογάζος ο οποίος δέχθηκε κριτική και από στελέχη της Ν.∆. 3 Σε ετοιµότητα οι κάτοικοι για νέες κινητοποιήσεις

Επίσης ο κ. Βλαχογιάννης ανακοίνωσε πως θα δοθεί σύντοµα ενίσχυση από 2.500 ευρώ σε 12 δικαιούχους – πληττόµενους για τις ζηµιές που έπαθαν οι οικοσκευές τους. Αρµόδιο όµως για την αποζηµίωση των σπιτιών είναι το ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι πως όσοι είχαν πάρει σπίτια στο παρελθόν δεν δικαιούνται αποζηµίωση.

Τοποθετήσεις κατοίκων Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε τόσο στους κατοίκους του Ροπωτού, όσο και στους υποψήφιους δηµάρχους ή ενδιαφερόµενους για υποψηφιότητα. Θα παραθέσουµε ξεχωριστά τις τοποθετήσεις των κατοίκων και ξεχωριστά των υποψηφίων: ΑΡΣΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Τι θα γίνει αύριο; Αυτό µας καίει και προτείνω να γίνει µία επιτροπή που θα ασχοληθεί εντατικά µ’ αυτό το ζήτηµα. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Μπορεί να είναι παλιό το πρόβληµα του Ροπωτού αλλά δεν είναι και το Κυπριακό για να µην λύνεται. Η θέση του Νοµάρχη σήµερα ήταν σωστή και είναι από τις λίγες φορές που συµφωνώ µαζί του. Αν γίνει εξόρυξη του υπόγειου νερού στην κορυφή του χωριού, στην «Ασβεσταριά» λύνεται το πρόβληµα της σωτηρίας του χωριού και επίσης λύνεται και το πρόβληµα ύδρευσης και άρδευσης του. Εµείς είχαµε κάνει πρόταση από το 1995 τι πρέπει να γίνει, µε 122 υπογραφές κατοίκων του κεντρικού οικισµού αλλά το ∆ασαρχείο έκανε άλλα… Προτείνω να δοθούν οικόπεδα, έστω από 500 µέτρα, σε όλους τους χωριανούς που δεν έχουν σε σταθερό µέρος, για να µην χαθεί το χωριό. Προτείνω επίσης σε ένδειξη διαµαρτυρίας προς όλους τους αρµόδιους να µην ψηφίσουµε κανέναν στις προσεχείς εκλογές. ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Πρέπει πρώτα απ’ όλα να δοθεί µια υπεύθυνη απάντηση, από επίσηµο φορέα για το

αν µπορεί να σωθεί το Ροπωτό, δηλαδή ο κεντρικός οικισµός του. Αν δεν γίνεται να τεθεί ζήτηµα µετεγκατάστασης του για να µην χαθεί το χωριό. ΣΚΥΦΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ: Υπάρχουν πολλές ευθύνες και όλοι ξέρουµε ποιοι ευθύνονται που φθάσαµε ως εδώ. Τώρα όµως προέχει όλοι ενωµένοι να αγωνισθούµε για τη σωτηρία του χωριού. ΤΣΟΛΑΣ ∆ΗΜ: ∆εν αποτελεί ελαφρυντικό για τις ενοχές µας το ότι το πρόβληµα είναι παλιό. Πρέπει να δοθεί απάντηση αν λύνεται ή όχι το πρόβληµα και κυρίως αν υπάρχει πολιτική βούληση για να λυθεί. Να βάλουµε χρονοδιάγραµµα των παραπέρα ενεργειών µας. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ: Αν δεν µπορούµε να βρούµε 100.000 ευρώ για τη µελέτη, τότε που θα βρεθούν τα εκατοµµύρια ευρώ για την εκτέλεση του έργου; Αν δεν λυθεί σύντοµα το πρόβληµα µας να κινηθούµε και νοµικά εναντίον των αρµόδιων για τις ζηµιές που πάθαµε. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (πρόεδρος του εκπ. Συλλόγου): Όλοι µας έχουµε ευθύνες για την κατάσταση που βρεθήκαµε. Σήµερα εκπέµπουµε S.O.S. για το χωριό µας και θα πρέπει να στηρίξουµε όλοι µας τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης. ΑΡΣΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Να ανοίξουν ξανά τα «ρέµατα» και να λογοδοτήσουν αυτοί που τα έκλεισαν.

Τοποθετήσεις Υποψήφιων: ΠΑΝΤΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤ. (∆ήµαρχος Πινδέων): Το 1996-97 το Ν.Σ. είχε διαθέσει για το Ροπωτό 25 εκατ. δραχµές, όπως και για τα Στουρναρε5κα. ∆εν δόθηκε λύση. Σήµερα νοµίζω πως ο ∆ήµος µπορεί να πάρει ένα δάνειο για την µελέτη, µέσω της οποίας το ΙΓΜΕ θα µας «πει» τι πρέπει να γίνει. ΤΣΕΛΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (πρόεδρος Ν.Σ.): Το Ροπωτό είναι σήµερα µατωµένο. Ο δήµαρχος τα έκανε όλα, εκτός από ένα, το οποίο δεν θα το πω εγώ. Να δοθούν υπεύθυνες απαντήσεις. Μπορεί να σωθεί το Ροπωτό; Αν όχι τι πρέπει να γίνει και έναντι ποιας θυσίας; ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Υποψ. δήµαρχος Πύλης): ∆ύο πράγµατα πρέπει να γίνουν άµεσα. Πρώτον να ξεκινήσει η µελέτη για την οποία θα βρεθούν λεφτά χωρίς να χρειαστεί να κά-

νουµε έρανο από τους κατοίκους. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι κάποια άµεσα έργα για να «βγει» αυτός ο χειµώνας χωρίς νέες ζηµιές. ΚΩΤΡΩΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ (Αντινοµάρχης): Το πρόβληµα του Ροπωτού και της Μεσοχώρας αποδεικνύουν την διαχρονική ανεπάρκεια της Πολιτείας να επιλύσει τέτοια προβλήµατα. Να µην φθάσουµε στο σηµείο να ζητήσουµε λεφτά από τους κατοίκους για τη µελέτη. Ας αναλάβουµε εµείς αυτό το βάρος.

Εγώ διαθέτω έναν µισθό µου για να γίνει η µελέτη. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ (∆ήµαρχος Γόµφων): Εµείς στον κάµπο δεν έχουµε τέτοια προβλήµατα. Ήρθα σήµερα εδώ ως αυτοδιοικητικός παράγοντας να ενηµερωθώ…

∆ικαιολογηµένα «παινέµατα» Όµως ο Κώστας Κουφογάζος το προσπέρασε και απευθυνόµενος προς τους Ροπωτιανούς έπλεξε το εγκώµιο του προέδρου τους και τους προέτρεψε να είναι δίπλα του «γιατί στάθηκε παλικάρι στις πιέσεις που του ασκούνταν τους τελευταίους µήνες από πολλές πλευρές και έτρεχε µέρα Ο κ. Ροµπιές Ο κ. Κουφογάζος και νύχτα για τα προβλήµατα του Ροπωτού». Αληθινά δικαιολογηµένα τα «παινέΜπορεί ο πρόεδρος του Τ.Σ. Ροµατα» του δηµάρχου για τον πρόεδρο πωτού Γιώργος Ροµπιές στην εισήτου Τ.Σ. Ροπωτού. γηση του να έριξε και κάποια «καρ∆.Κ. φάκια» για την ∆ηµοτική Αρχή Πύλης.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΡΟΠΩΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ

Κώστας Ιωαν. Γιαννακάκος Συγγραφέας - ποιητής, διευθυντής του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ» Μονάχου και ∆ηµ. Σύµβουλος Μονάχου

Ο

ι Ροπωτιανοί όπου και αν βρίσκονται, για εργασιακούς, οικονοµικούς κ.α. λόγους, είναι πάντα φιλοπρόοδοι, δραστήριοι και Ο Κώστας Γιαννακάκος ενεργά µέλη στις νέες πατρίδες τους. Ένας από τους συγχωριανούς µας για τους οποίους αισθανόµαστε υπερήφανοι που κατάγονται από το χωριό µας είναι και ο Κώστας Ιων. Γιαννακάκος ο οποίος ζει µόνιµα εδώ και πολλά χρόνια στο Μόναχο της Γερµανίας. Ο Κώστας Γιαννακάκος, παιδί συγχωριανών µας που µετανάστευσαν στην Γερµανία τη δεκαετία του 1960 αναζητώντας, όπως και δεκάδες άλλοι συγχωριανοί µας τότε, µια καλύτερη ζωή. Ο Κώστας γεννήθηκε στο Ροπωτό το 1956 και από το 1976 ζει µόνιµα στην Γερµανία. Είναι συγγραφέας

οσία Εθελοντική Αιµοδ ορφωτικού

– ποιητής µε πλούσιο έργο τόσο στη Γερµανική όσο και στην Ελληνική γλώσσα. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του SPD (Σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος της Γερµανίας). ∆ιευθύνει το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» στο Μόναχο και από τον Ιούλιο του 2010 είναι εκλεγµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος στο ∆ήµο Μονάχου, µε ειδικότητα σε θέµατα µετανάστευσης και κοινωνικής πολιτικής. Παρά τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του στο Μόναχο ο Κώστας Γιαννακάκος δεν διέκοψε ποτέ τους δεσµούς του µε τον τόπο καταγωγής του, τον οποίο επισκέπτεται κάθε χρόνο για αρκετές ηµέρες.

ΣΗΜ: Το απόσπασµα είναι από τη συλλογική δουλειά «Από την ξενητειά στην δεύτερη πατρίδα» που εκδόθηκε το 2000 από το «Ελληνικό σπίτι του Μονάχου» και πήρε βραβείο από το ∆ήµο Μονάχου. Την διεύθυνση της έκδοσης είχε ο συγχωριανός µας Κώστας Γιαννακάκος.

Την Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε για 8η συνεχή χρονιά η ετήσια αιµοδοσία για ενίσχυση της τράπεζας αίµατος του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού. Στο κάλεσµα αυτό ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη προθυµία και προσήλθαν αρκετοί Ροπωτιανοί και φίλοι στο Κέντρο Υγείας Πύλης για την αιµοληψία από την Κινητή Μονάδα Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Λάρισας. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι κάθε χρόνο, παραµερίζοντας, ενδιασµούς, όλο και περισσότεροι προσέρχονται στην αιµοδοσία (επιβεβαιώνοντας) την σπουδαιότητα του ιερού σκοπού της αιµοδοσίας. Το ∆ιοικητικο Συµβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί πρώτα και κύρια όλους όσους προσήλθαν σ’αυτή την κίνηση αγάπης και βοήθειας, για τον συνάνθρωπο. Επίσης, ευχαριστεί το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Αιµοδοσίας ιατρό κ. Μόκκα Ευτέρπη, την νοσηλεύτρια κ. Χούση Πολυξένη καθώς το προσωπικό και τον διευθυντή του Κ.Υ. της κ. Πύλης κ. Μιχ. Βενιζέλο που παροτρύνει τέτοιες κινήσεις. Ευχαριστούµε και τους «ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΕΟΥΣ» που µετά την αιµοδοσία µας φιλοξένησαν εµάς, τους αιµοδότες και το προσωπικό της Κιν. Μονάδας στην όµορφη γιορτή τους (Αντάµωµα Λαµπρογιωργαίων)

του Εκπολιτιστικού Μ Συλλόγου Ροπωτού

«Αναµνήσεις Τρικαλινού µε ενός τανάστη» Οµι

λητής 12: Λέγο µαι Χρ. Κρ. λακάσι Τρικάλ ων το 1935. Το γεννήθηκα στο Μα1955 κατεβήκα Τρίκαλα, το 19 µε στα 57 πήγα στρα τιώτης και ότ λύθηκα δούλ αν αποεψα στα Τρίκ αλα σε διάφορ λειές. Όταν ες δουέµαθα ότι φεύ γουν για τη πήγα και εγώ Γερµανία στο Γραφείο Ευρέσεως Ερ να φύγω και γασίας για εγώ. Για τη Γε ρµανία έπαιρν µόνο για τις οι αν κοδοµές. Μου ζήτησαν ένα χα τότε εργολάβο ότι ρτί από δούλευα στις οικοδοµές. Π έναν εργολάβο ηγαίνω σε παίρνω ένα χα έφυγα κιόλας ρτί και σε 15 . Πήγαµε στη µέρες Θεσσαλονίκη µε από επιτρο , περάσαπή στο τραίνο µέσα σαν τα πρ πήρα σε µια σα όβατα, κούλα µισό κα τουιτς και ήρ θαµε στο Μόν ρπούζι και τρία σάναχο. Κατεβήκα στο υπόγειο όπ µε ου µας περίµε νε ο κύριος Ασ κάτω Στην Ελλάδα ηµάκης. δουλεύαµε 10 µερο φαν τα 3 αλλά και εδώ που ήρ κάµατα µας έγραµε τόσο ωραία θαµε δεν τα βρ και ρόδινα. Στ ήκαη ρίς να ξέρω τί ποτε, µέσα στ Γερµανία ήρθα χωο σκοτάδι κα Σε 2 µήνες πή ι ότι βγει. ρα την απόφασ η φύγει. Στις 13 .08.1964 έπιασα και σε 15 µέρες είχα δουλειά στη Β τον Μάιο του 1991 σταµάτησ ΜW και α από τη δουλ την Ελλάδα δε ειά. Από ν έχω να θυµη θώ τίποτε θετι κό.

Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα:

Τσιµπίδας Μιχάλης, Κορκουτζέλου Σαββούλα, Καλόγηρος Θωµάς, Κωτούλα Σοφία, Ροµπιές Αθανάσιος, Τζάνη Θεοδοσία (Σούλα), Τζάνης Γεώργιος του Νικ., Βασταρούχα Μαρίτσα, Λαµπρογιώργος ∆ηµήτριος, Μπαλατσού Αργυρώ, Παρίσης Νικόλαος, Παλιός Κωσταντίνος, Ντόβας Λεωνίδας, Σκύφτας Βασίλειος, Nijsse Charlies Σκύφτα, Λαµπρογιώργος Ιωάννης, Γίδας Βασίλειος του Κων/νου, Τέγου ∆ήµητρα, Καρακικές Παναγιώτης, Μπουσιγιάννης Νικόλαος, Τζάνης Άρης του Βασ., Τρύπας Βασίλειος, Κρούπης Κωνσταντίνος, Παρίσης Βασίλειος, Βασιλείου Λάµπρος, Χριστάκος Γεώργιος, Γούλα-Ψύρα Ευαγγελία, Κωνσταντάκος Λάµπρος, Ρούσας ∆ηµήτριος, Ντόβα-Κρούπη Βασιλική, Τζάνης Λάµπρος (Άκης), Γούλα-Μανούρα Ευσταθία, Μπαρµπάτσης ΣΗΜ: Η εθελοντική αιµοδοσία για το Κωνσταντίνος, Τζάνης Θωµάς του 2011 θα γίνει την Κυριακή 28 Αυγούστου. Βασιλείου.


11

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2010

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ροπωτού

Λαογραφική-δηµοτική εκδήλωση τον ∆εκαπενταύγουστο στην Αγία Τριάδα Με κεντρικό σύνθηµα-αίτηµα τη σωτηρία του χωριού

Ο

ι Ροπωτιανοί δεν "το βάζουν κάτω". Απαιτούν τη σωτηρία του χωριού τους και το "διαλαλούν" µε κάθε τρόπο. Κυρίως δε µε την αγάπη που δείχνουν για τον τόπο που γεννήθηκαν και τη δυναµική τους συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δραστήριος Εκπολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Ροπωτού. Το ίδιο έγινε και την Κυριακή 15 Αυγούστου µε την εκδήλωση στην Αγία Τριάδα, στον χώρο που αναβαθµίστηκε αι-

σθητά τα τελευταία δυο χρόνια µε πρωτοβουλίες του Συλλόγου και τη στήριξη της Τοπικής και ∆ηµοτικής Αρχής. Οι φετινές εκδηλώσεις στην Αγία Τριάδα περιελάµβαναν εµφάνιση χορευτικών συγκροτηµάτων(Ροπωτού, Παλαιοκαρυάς και Αγίου Βησσαρίωνα), προσφορά παραδοσιακού φαγητού δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόµενους και στη συνέχεια δηµοτικό γλέντι. Στον σύντοµο χαιρετισµό τους, τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆ηµήτριος

Κωτούλας, όσο και ο πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Γεώργιος Ροµπιές αναφέρθηκαν στο φλέγον πρόβληµα των κατολισθητικών φαινοµένων και ζήτησαν για µια ακόµη φορά από την Πολιτεία να κάνει το καθήκον της απέναντι σ'ένα τόσο ζωντανό χωριό. Από την πλευρά του ο δήµαρχος Πύλης κ. Κώστας Κουφογάζος, αναφέρθηκε στις προσπάθειες του ∆ήµου για την επίλυση του προβλήµατος και φάνηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσµα τους. Στην εκδήλωση, εκτός από τον πρόεδρο του ∆.Σ. Πύλης κ. Σωτήρη Κωστά-

κη, τους αντιδηµάρχους Ιφιγένεια Παπασπύρου και Γιάννη Σουφλιά και πολλούς ∆ηµοτικούς Συµβούλους το παρών έδωσε και ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας συνοδευόµενος από πολλούς συνεργάτες του. Πάντως τα βλέµµατα όλων "κέρδισε" ένα τεράστιο πανώ στο χώρο της εκδήλωσης που έγραφε " ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ". Είναι κάτι µε το οποίο µάλλον κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει...

Εγκαινιάσθηκε, τον δεκαπενταύγουστο, στον Άγιο Ιωάννη Ροπωτού

Γέφυρα επικοινωνίας αλλά και ανάπτυξης Η συµβολή του Ηλία Βλαχογιάννη στην κατασκευή της και η δίκαιη "βράβευση" µε την εικόνα της Παναγίας Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΡΟΥΠΗ

Σε µια παρ'ολίγον τραγωδία στον ποταµό ΠορταXκό (στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ροπωτού), που αποφεύχθηκε ως εκ θαύµατος αναφέρονταν οι τοπικές εφηµερίδες πριν περίπου 38 χρόνια. Τότε το όχηµα, ένα είδος...προγόνου των σηµερινών λεωφορείων του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δροµολόγιο Ροπωτό-Πύλη και µε οδηγό τον ιδιοκτήτη του Γεώργιο Τσόλα, προσπαθώντας να περάσει απέναντι "κόλλησε" στην κοίτη του ποταµού που λόγω της εποχής είχε αρκετό νερό και οι επιβάτες εγκλωβίσθηκαν. Για να µεταφερθούν απέναντι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση και τους περισσότερους τους µετέφεραν µέσα σε...τσουβάλια! Κάποιος µάλιστα κινδύνευσε να πνιγεί αλλά ως εκ θαύµατος σώθηκε.

Π

έρασαν από τότε σχεδόν 40 χρόνια. Και όπως-δικαιόταταείπε ο τότε νεαρός και σήµερα ...παππούς Γεώργιος Τσόλας, "πέρασαν βουλευτές, πέρασαν υπουργοί, πέρασαν δήµαρχοι, άλλαξαν κυβερνήσεις και χρειάστηκε να γίνει Νοµάρχης ο Ηλίας Βλαχογιάννης, για να κατασκευαστεί επιτέλους γέφυρα στον Άγιο Ιωάννη Ροπωτού!". Όλα αυτά ειπώθηκαν την Κυριακή 15 Αυγούστου στα εγκαίνια της γέφυρας, υψηλών προδιαγραφών, που ενώνει πλέον το Ροπωτό µε τον Άγιο Προκόπιο, την Παλαιοκαρυά, το Πετροχώρι, τα Στουρναρέικα. Ενώνοντας ταυτόχρονα και δυο νοµούς, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, µέσω Βατσουνιάς. Με αφορµή δε τα εγκαίνια ο Γεώργιος Τσόλας και θέλοντας να ευχαριστήσει τον Νοµάρχη για τη συµβολή του σ'αυτό το έργο αλλά και εις ανάµνηση του γεγονότος της σωτηρίας των επιβατών του τότε λεωφορείου του, χάρισε στον κ. Βλαχογιάννη µια εικόνα της Παναγίας. Έργο πνοής Η Γέφυρα του Αγίου Ιωάννη κόστισε 900.000 ευρώ και κατασκευάστηκε επειδή εντάχθηκε στο πρόγραµµα "ΠΙΝ∆ΟΣ". Στάθηκε δε δυνατή η ένταξη της γιατί συµπεριλήφθηκε σ'έναν αναπτυξιακό

σχεδιασµό για την ευρύτερη περιοχή και συγκεκριµένα σ'εναν τουριστικό άξονα που θα ενώνει τα Μετέωρα µε τη λίµνη Πλαστήρα. Γι' αυτό τον οδικό άξονα εµείς κάναµε αναφορά, σε συνέντευξη µε τον κ. Βλαχογιάννη, από το 2005 ακόµη και η αλήθεια είναι πως ναι µεν προχωρά η κατασκευή του αλλά ίσως όχι µε τους ρυθµούς που θα έπρεπε. Ενώ το τραγικό της εξέλιξης για το Ροπωτό είναι πως τώρα που απέκτησε "γέφυρα επικοινωνίας" µε τα γειτονικά χωριά "χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του" λόγω των γνωστών κατολισθητικών φαινοµένων... Τα εγκαίνια και ο χαιρετισµός Βλαχογιάννη Αρχικά έγινε ο καθιερωµένος αγιασµός και ακολούθησαν σύντοµοι χαιρετισµοί από το Νοµάρχη Τρικάλων, τον Βουλευτή της Ν.∆. κ. Λέγκα, τον ∆ήµαρχο Πύλης κ. Κώστα Κουφογάζο, τον ∆ήµαρχο Γόµφων κ.Νίκο Παλλαντζά και τον πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Ροπωτού κ. Γεώργιο Ρουµπιέ. Στον χαιρετισµό του ο Νοµάρχης Τρικάλων κ. Ηλίας Βλαχογιάννης ανέφερε: «Μία σηµαντική ηµέρα η σηµερινή για το Ροπωτό, αλλά και για όλη την περιοχή, γιατί εγκαινιάζουµε ένα σηµαντικό έργο που η σπουδαιότητά του και η ωφελιµότητά του θα απο-

δειχθεί στο µέλλον. Γιατί όταν αρχίσαµε το σχεδιασµό για την κατασκευή αυτής της γέφυρας σα µεµονωµένη γέφυρα δεν θα µπορούσε να ενταχθεί σε κανένα πρόγραµµα. Οι γέφυρες πρέπει να συνδέουν περιοχές και για αυτό αυτή η γέφυρα εντάχθηκε σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό, µιας ενδοπεριφερειακής, ενδονοµαρχιακής οδικής σύνδεσης που θα συνδέει την Καρδίτσα µε τα Τρίκαλα, τον ορεινό όγκο της Καρδίτσας µε τον ορεινό όγκο του Νοµού Τρικάλων. Για αυτό εντάξαµε και το έργο προς Βατσουνιά και Πορτί, κάτι που ολοκληρώθηκε από την δική µας πλευρά. Αυτός ο άξονας θα συνεχιστεί µε το δρόµο Βροντερό – Βλάχα έτσι ώστε να παρακάµπτεται η Ελάτη και να υπάρξει ένας νέος οδικός άξονας προς τον ορεινό όγκο του Νοµού µας, ο οποίος πολλαπλώς θα ωφελήσει αυτή την περιοχή, αλλά και την περιοχή της Ελάτης. Αυτό το έργο είναι ένα από µια σειρά έργων στην περιοχή, όπως η γέφυρα στις Λογγιές, η γέφυρα στην Παλαιοκαρυά, η γέφυρα στο Κοτρώνι, έχουµε έτοιµη τη µελέτη για ένταξη στο ΕΣΠΑ του Πορταhκού Ποταµού, την ανακατασκευή της παλιάς τοξωτής γέφυρας στην Πύλη, το δρόµο προς το Μοναστήρι, το δρόµο προς τη Γκούρα, τη λιµνοδεξαµενή στον Άγιο Βησσαρίωνα, τη σήραγγα της Γκρόπας. Όλα αυτά έγιναν τα τελευταία χρόνια µετά από κοινή προσπάθεια όλων των φορέων του Νοµού που συνεργαστήκανε αρµονικά για να φέρουνε αυτά τα τόσο σηµαντικά απο-

τελέσµατα. Πιστεύουµε ότι τα τελευταία χρόνια ο νοµός πήγε καλύτερα και µακάρι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και µακάρι να έχουµε τη χρηµατοδότηση και τώρα. Γιατί το ΕΣΠΑ ακόµη δεν ξεκίνησε. Τα µόνα έργα που εντάξαµε ήταν τα ∆ηµοτικά Σχολεία Πυργετού και Σωτήρας και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μουσικού Σχολείου, τα οποία όµως είχαµε εντάξει µαζί µε τον πρώην Περιφερειάρχη τον Φώτη Γκούπα. Καινούρια έργα ακόµη δεν έχουµε εντάξει και δε φταίει η Γ.Γ. της Περιφέρειας, είναι θέµα κυβερνητικό.

Θέλω να είµαι αισιόδοξος ότι το επόµενο δίµηνο θα εντάξουµε το πρώτο τµήµα του δρόµου Τρικάλων – Πύλης, έτσι ώστε αυτός ο άξονας να γίνει µία σύγχρονη λεωφόρος και η περιοχή να βγει πραγµατικά από την υπανάπτυξη και την αποµόνωση και βέβαια το Φράγµα Πύλης που θα είναι η κορωνίδα των έργων. Είµαι βέβαιος ότι καλύτερες ηµέρες θα έρθουν για την περιοχή, αρκεί όλοι να πιστέψουµε στις δικές µας δυνάµεις και να συνεργαστούµε».


12

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Αντάµωµα Τζαναίων, 8 Ιανουαρίου 2011 για πρώτη φορά (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ" ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ)

Το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011 µε πρωτοβουλία τριών µικρών Τζανόπουλων Μαρίας Βασ. Τζάνη, Θεοδοσίας Νικ. Τζάνη και Γιώργο Νικ. Τζάνη έγινε για πρώτη φορά Αντάµωµα των Τζαναίων.

Η

βραδιά ξεκίνησε µε σύντοµο χαιρετισµό της Μαρίας Τζάνη όπου ευχήθηκε Χρόνια Πολλά Καλή Χρόνια στους παρευρισκόµενους µε υγεία και δηµιουργικότητα. Είπε ότι η βραδιά πρέπει να τηρήσει την παροιµία που λέει Φα5 Τζαναιhκο ,Σούρος Τσιουτσέικος και Χορός Τσιαµπαλέικος. Στη συνέχεια κάλεσε για ένα σύντοµο χαιρετισµό τον κ. Ευάγγελο Τζάνη του Μιλτ. από το Πετρόπορο Τρικάλων ως φιλοξενούµενο και συνεπίθετο και µαζί µε τους διοργανωτές της βραδιάς κόψανε την καθιερωµένη βασιλόπιτα (προσφορά του αρτοποιείου Νικολάου Γ. Τζάνη) όπου το φλουρί αντιστοιχούσε σε µια εικόνα (προσφορά της οικογένειας Βασιλείου και Βιργινίας Τζάνη).∆εν θα µπορούσε όµως να µην δοθεί ο λόγος στο γηραιότερο της βραδιάς Βησσάρη Ν. Τζάνη όπου και εκείνος συγκινηµένος ευχήθηκε Καλή Χρονιά και είπε χαρακτηριστικά "τα χρόνια µου να πάρετε". Η βραδιά είχε φα5 Τζαναιhκο κρέας µε κριθαράκι όπου σερβιρίστηκε από τον µεγαλύτερο (ετών 87) µέχρι και το µικρό παιδάκι (ετών 6). Για επιδόρπιο προσφέρθηκαν µήλα από το χωριό µας (προσφορά του Βασιλείου Ν. Τζάνη) . Το γλέντι κράτησε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες έτσι µικροί και µεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν , να θυµηθούν αλλά και να δεί-

ξουν τις χορευτικές τους ικανότητες .Οι διοργανωτές µοίρασαν επίσης αναµνηστικό ηµερολόγιο µε φωτογραφία του χωριού Ροποτο τόπος καταγωγής τους. Ο τυχερός της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Γκίτσας γαµπρός Τσουτσέικος ή όπως λέει και ο ίδιος Τζαναίίκος. Στη σύντοµη κουβέντα που είχαµε µε τους σεβάσµιους γέροντες τον κ. Βησσαρίωνα Τζάνη (87 ετών) και τον κ.Γιώργο Τζάνη (82 ετών) µας είπανε την ιστορία τους. Ότι οι Τζαναίοι είναι ένα πολύ µεγάλο σόι που είναι διάσπαρτο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Το γενεαλογικό τους δένδρο προέρχεται από την Κόνιτσα της Ηπείρου απ’ όπου έφυγαν το 1821 τρεις οικογένειες. Κυνηγηµένες από τους Τούρκους (Αλή πασάς) και µαζί µε άλλες οικογένειες, Τσιαµπαλαίων και άλλων, εγκαταστάθηκαν στο Ροπωτό. Εκεί ίδρυσαν το χωριό τους δηµιουργώντας τη νέα ιστορία τους. Επίσης ο Γεώργιος Τζάνης µας είπε ότι ο πατέρας του Νικόλαος Τζάνης του Βασιλείου ήταν ήρωας στο πόλεµο της Μικράς Ασίας (1919-1922) και παρασηµοφορήθηκε µε 5 πολεµικούς σταυρούς!!! Μια ξεχωριστή µουσική ατµόσφαιρα πρόσφεραν οι «ντι-τζει» κ.Βασίλειος Τσόλας και Χρήστος Στάθης στους παρευρισκοµένους, που χόρεψαν και διασκέδασαν µε την ψυχή τους. Όλοι συµφώνησαν να ξανανταµώσουν σ’επόµενο ραντεβού και να είναι ακόµα περισσότεροι την επόµενη φορά. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Σωµατείου Ελαστικών κ. Βασίλειος Τζάνης και ο Γραµµατέας του Συν/σµου Υδραυλικών Ν.Τρικάλων κ. Νικόλαος Βαλοµάνδρας. Μαρία Βασ. Τζάνη Αλέξανδρος Τζήµας

Και αντάµωµα ίων» «Λαµπρογιωργα

Σ επτεµΤ ην Κ υριακή 5 ν ∆ριστέβρίου έγινε στη ρυά και ο κα λα, στην Παλαι ν τ α χ ο ύ πα αντά µωµ α α ν , µε µε Λ αµπρογιωργαίω ό σ ω ν χή γ ά λ η συ µ µε το ο ε π ί θ ε το φέρουν αυτό τ πωτό, όσο τόσο από το Ρο ριοχές. πε κ αι α π ό ά λλ ε ς


ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Μια ξεχωριστή βραδιά σε ένα «Καζαναριό» στο Ροπωτό

«Άγιο µου τσιπουράκι» και πώς να σε… ξοδέψω! Α υτή τη φορά δεν µπορέσαµε να αγνοήσουµε την επαναλαµβανόµενη (για τέταρτη συνεχή χρονιά) πρόσκληση του φίλου και συγχωριανού ∆ηµήτρη Κωτούλα για να πάρουµε µέρος στην µικρή γιορτή που διοργανώνει µε αφορµή το «βγάλσιµο» του τσίπουρου.

Π

ρόκειται για την γνωστή παραδοσιακή διαδικασία της απόσταξης των στέµφυλων που γίνεται πλέον σε οργανωµένα αποστακτήρια-καζαναριά. Ένα από αυτά είναι και του Παναγιώτη ∆ούλου στον συνοικισµό «Λογγιές» Ροπωτού. Το βράδυ του Σαββάτου λοιπόν δεκάδες Ροπωτιανοί συγκεντρώθηκαν στο εν λόγω αποστακτήριο για να… βοηθήσουν τον ∆ηµήτρη Κωτούλα να βγάλει την… µισή καζανιά τσίπουρο, όπως έγραψε και ο «ζούζουλος» στο καθιερωµένο πλέον ποίηµα του. Εκεί στήθηκε ένα πολύωρο… κουβεντολόι και φαγοπότι αφού είναι γνωστό πως το κρασί (της περσινής χρονιάς) και το τσίπουρο πρέπει να συνοδεύονται από καλούς µεζέδες. Και τέτοιοι υπήρχαν άφθονοι (σε… πείσµα του ∆.Ν.Τ. και της Τρόhκας), την προτίµηση µας όµως «έκλεψε» η µποµπότα (ψωµί από καλαµποκάλευρο) και οι «παπαδίτσες», κάστανα βρασµένα αφού

äéáëïãïò

Το σπάνιο αλλά όχι αδύνατο η αυτό φαινόµενο συνέβη αφού µητέρα συνευρέθηκε σε µικρό χρονικό διάστηµα µε δυο διαφορετικούς άνδρες…

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ

∑ΕΛ. 3

• ÅÔÏÓ 16ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 722 •

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310

Τι περιµένουν οι πολίτες να κάνει

76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail:

dialog1@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

“Μπλόκο” στους κερδοσκόπους στήριξη στους αγρότες!

νας άνδρας στην Κωνσταντινούπολη απειλεί να σκοτώσει τη σύζυγό του αφού ανακάλυψε τα δίδυµε τεστ πατρότητας πως ένα από του. µα παιδιά τους είναι πραγµατικά δικό σε Τα δύο τρίχρονα αγόρια υποβλήθηκαν γνωτεστ DNA µε απαίτηση του συζύγου, υποστού µόνο µε τα αρχικά AK, επειδή ψιαζόταν ότι η γυναίκα του τον απατούσε. µε Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν αξιοπιστία 99,99% ότι ο ΑΚ ήταν πατέρας το µόνο του ενός διδύµου, αναφέρει Το απίΓαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. µε στευτο αποτέλεσµα επιβεβαιώθηκε δεύτερο τεστ, αυτή τη φορά για λογαριασµό του δικαστηρίου στο οποίο εξετάζεο ται η αίτηση διαζυγίου που κατέθεσε άνδρας. τα Η µητέρα των παιδιών, γνωστή µε σχέσεις ερωτικές διατηρούσε ΣΚ, αρχικά µε έναν άνδρα τον οποίο είχε γνωρίσει πριν ακόµα η οικογένειά της την υποχρεώσει να παντρευτεί τον ΑΚ. Η ταυτόχροδιαφορετιαπό νη σύλληψη διδύµων κούς πατέρες ονοµάζεται ετεροπατρική σπάυπεργονιµοποίηση. Είναι εξαιρετικά άλλα νια στον άνθρωπο αλλά συχνή σε θηλαστικά όπως ο σκύλος και η γάτα. µια Εµφανίζεται σε περιπτώσεις που στην γυναίκα απελευθερώνει δύο ωάρια έχει ίδια ωορρηξία. «Αν η γυναίκα αυτή σεξουαλικές επαφές µε δύο διαφορετιδιάκούς άνδρες σε σύντοµο χρονικό δίδυµη στηµα, µπορεί να οδηγηθεί σε εξήκύηση από διαφορετικούς πατέρες» Πανεγησε ο γυναικολόγος Ρ.ΑKτάκ του µοιπιστηµίου της Άγκυρας. Λόγω της κατά χείας η ΣΚ δέχεται τώρα απειλές οικογέτην από µόνο όχι της ζωής της από τη νεια του συζύγου της αλλά και νόθο το ότι είναι δική της. Το τραγικό και καπαιδί αποκληρώθηκε από τον ΑΚ τέληξε σε κρατικό ίδρυµα.

Έ

Οι (6 (έχρι στιγ(ής) Πρόεδροι της η(οκρατίας (ας!

ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ EBÄÏÌÁÄÉÁ ÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

Την Πέµπτη 4 Φεβρουαρίου, στο ∆ηµαρχείο

Τα Τρίκαλα θυµούνται το δικό τους Κιλελέρ

νήµατος. συγκλονιστικό απόΣτις σελ. 2-3 ο «δ» παραθέτει ένα βιβλίο του Χρήστου Βρασπασµα για τα γεγονότα, από το γεγονός. χνιάρη που αναφέρεται στο συγκεκριµένο

Ποιοί σκοτώθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου

Μείω σε τη δι αφ ορά Υ ∑Ε 11 ∑ΕΛΙΕ∑

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΙΝΗ∑Η ΤΟΥ ∑ΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

ς για

να 3 Την Τετάρτη η Κοµισιόν αναµένεται ας και εγκρίνει το Πρόγραµµα Σταθερότητ λήψη Ανάπτυξης αλλά θα ζητήσει τη σκληρότερων (αντιλαKκών) µέτρων

εβδοµάδα

ÁíáëõôéêÜ σελ. 5

 ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

1925

Νικ. Νταβάο Γιώργος Ντάλλας καρεκλάς, ο Ο Μιχ. Ράδος εργάτης ξυλουργός, απ’ τον εργάτης. Οι αγρότες Κων. Βουτσελάς ρας καπνεργάτης, ο Νικ. Στεφίκος Πυργετό, ∆ηµ. Κούτρας απ’ τις Καρυές. ∑ΕΛ. 2

 Επιστροφή στις επιτυχίες για τον ΑΟ Τρίκαλα που έκαµψε δύσκολα (µε 1-0) την αντίσταση του Εθνικού Φιλιππιάδας στο ντεµπούτο του Σταύρου ∆ιαµαντόπουλου από τον πάγκο της οµάδας

3 Ιδιαίτερα κρίσιµος µήνας ο Φεβρουάριο το οικονοµικό αύριο της χώρας

αγρότες της 3 Παραµένουν στα µπλόκα οι για τρίτη Θεσσαλίας και της Μακεδονίας

της θυσίας έξι αγροΛίγες δεκάδες µέτρα από τον τόπο στις 2 Φεβρουαρίτών και εργατών, που δολοφονήθηκαν αγροτο-λαKκού συλλαου 1925 κατά τη διάρκεια µεγάλου Τρικάλων, που τότε ήταν λητηρίου έξω από την Νοµαρχία µε πρωτοβουλία οµάδίπλα στον σηµερινό ΚΑΛΚΑΝΤΑΡΑ, µνήµης και τιµής γι’ εκδήλωση διοργανώνεται Πολιτών δας ιστορία του αγροτικού κιαυτή την επέτειο – σταθµό στην

∆ηµ. Κρούπης

Στον 17ο χρόνο ο «διάλογος»

“ΚΟΡΑΚΟΖΩΗΤΟΙ”

2010 ÄÅÕÔÅÑÁ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ ΟΥ

Σοκ και…αµόκ στην Τουρκία

Τουρκάλα έκανε δίδυµα µε διαφορετικούς πατέρες!

πρώτα έχουν καθαριστεί. Τώρα στο «καζάνιασµα» και το «ξεκαζάνιασµα», δηλαδή στην διαδικασία απόσταξης του τσίπουρου εµείς δεν κάναµε και πολλά πράγµατα. Σε όλα τα άλλα όµως κάνουµε ότι… µπορούσαµε σ’ αυτή την ξεχωριστή βραδιά που στάθηκε αφορµή να έρθουν κοντά και να «ξεσκάσουν» από καρδιάς δεκάδες άνθρωποι. Τέτοιες κοινωνικές στιγµές είναι πάντα πολύτιµες, σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα σήµερα. Τάκη ευχαριστούµε για την πρόσκληση, να πιεις µε υγεία όσο τσίπουρο… απέµεινε και του χρόνου ευχόµαστε περισσότερο!

“ Π ρο κ ήρ υξ η” Β. Π α λα ιο κ ώ σ τ α µε κ α τ α γγ ε λί ε ς αλλ ά κ αι µ αθή µα τα δ ηµο κρα τί ας !

πως Ο “διάσηµος” συντοπίτης δραπέτης υποστηρίζει τον Χρυσοχο.δη υπάρχει σχέδιο δολοφονίας του, χλευάζει και το “σύστηµα” και κλείνει µε ένα... γρίφο!

∑ΕΛ. 12-13

Η

γνωστή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού µας «διάλογος» την οποία ίδρυσε και διευθύνει ο συγχωριανός µας ∆ηµήτριος Νικ. Κρούπης, συµπλήρωσε πρόσφατα 16 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας και εισήλθε στον 17ο. Το ∆.Σ. εύχεται «να τα εκατοστήσει» και ευχαριστεί για την προβολή όλων των εκδηλώσεων του Συλλόγου αλλά και γενικότερα την ανάδειξη των προβληµάτων της ευρύτερης περιοχής µας.

13


14

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2010

Η «Γιορτή Αγάπης» στον Άγιο Βησσαρίωνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Η οµορφιά του Ροπωτού και η κατολίσθηση Ο οικισµός µας έµεινε µε δίχως καφενείο έµεινε η εκκλησία µας µαζί και το σχολείο.

Με τη συµµετοχή χορευτικού πό τµήµατος και α ό το Ροπωτ

Όλο το συµβούλιο κι ο δήµαρχος µαζί τρέξανε κ’ ενηµέρωσαν γι’ αυτό πούχει συµβεί. Χωρίς να χάσουνε λεπτό τρέξανε σε γραφεία Νοµάρχη, περιφέρεια σε κάθε υπηρεσία. Η Καραβούλα είναι δω πανέµορφο βουνό στους πρόποδες ένα χωριό το λένε Ροπωτό. Επτακόσια πενήντα (750) υψόµετρο µ’ αέρα καθαρό µε πρασινάδα κ’ έλατα είναι φανταστικό!

Μ

ε πολύ µεράκι ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα διοργάνωσε τη ∆ευτέρα του Πάσχα «Γιορτή Αγάπης» στην πλατεία του χωριού. Την εκδήλωση άνοιξε η Πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνα Σουλιώτη η οποία αφού καλωσόρισε τους παρευρισκοµένους τους ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά – Χριστός Ανέστη» και έκανε µια µικρή αναφορά για τα έθιµα του Πάσχα. Στη συνέχεια χαιρετισµό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Σωτήριος Τσέλιγκας ο οποίος ευχαρίστησε το ∆.Σ. του Συλλόγου για τις συνεχείς δραστηριότητές του, ο ∆ήµαρχος Πύλης Κων/νος Κουφογάζος, από την πλευρά του τόνισε την σηµαντική και ξεχωριστή προσφορά του Συλλόγου στο ∆.∆. Αγίου Βησσαρίωνα και τέλος χαιρετισµός υπήρξε και από τον Αντιπρόεδρο του Β Κ.Α.Π.Η. Πύλης Κων/νο Πα-

τέρα. Το νεανικό χορευτικό τµήµα του Ροπωτού µε υπεύθυνη την Μαίρη Γιαννακάκου παρουσίασε χορούς από την Μακεδονία. Ξεχωριστό τόνο για µία ακόµη φορά έδωσε το χορευτικό του Συλλόγου µε πασχαλινούς και δηµοτικούς χορούς υπό την επίβλεψη του χοροδιδασκάλου Θεόδωρου Καλογράνα. Το ∆.Σ. και τα µέλη του Συλλόγου πρόσφεραν κόκκινα αυγά, γλυκά και διάφορα εδέσµατα όπως πίτες κι αρνιά, ενώ το κρασί έρεε άφθονο. Το γλέντι κράτησε µέχρι τις πρώτες απογευµατινές ώρες όπου το κέφι και ο χορός ήταν τα στοιχεία µιας ακόµη επιτυχηµένης «Γιορτής Αγάπης» για τον Άγιο Βησσαρίωνα.

Όταν βρεθεί κανείς εκεί και κάτω αγναντεύει µέχρι τα Τρίκαλα θα δει η θέα τον µαγεύει. Είναι χωριό φιλόξενο που ξένος αν περάσει κάθετε και τον συζητά και κάτι θα κεράσει. Ακόµα και στο σπίτι του θα τον φιλοξενήσει κι’ απ’ το φτωχό το φαγητό κι’ αυτόν θα τον τασει. Όποιον κι αν ρωτήσετε για τούτο το χωριό θα πούνε λόγια ευχάριστα γι’ αυτό το Ροπωτό. Όλοι απολαµβάνουνε τα γνήσια αγαθά του τα µήλα του, τα κάστανα τα κρέατα, τα’ αυγά του. Τα τραγανά κεράσια του το τσίπρο το καλό µε τους µεζέδες, το φα το πάντα εκλεκτό. Απάνω εις την πρόοδο απάνω στο καλό ήρθε Θεοµηνία κ’ έφερε το κακό. Ήταν µια µέρα άσχηµη (22) Εικοσιδύο Φλεβάρη (2010) που το χωριό το όµορφο η βούλια θα το πάρει ... Ήρθε η κατολίσθηση στον κεντρικό οικισµό και ήτανε η καταστροφή για όλο το χωριό. Ζηµιές τα σπίτια πάθανε και άστεγοι έµείναν και έτσι για προσωρινά σε άλλα σπίτια πήγαν.

Κι’ όλους τους ξεσηκώσανε εις το χωριό να’ ρθούνε για τούτη την καταστροφή τι έγινε να δούνε. Και γεωλόγοι ήρθανε Κι’ άλλες υπηρεσίες Και όλοι υποσχέθηκαν να κάνουν εργασίες. Είδαν και υποσχέθηκαν µελέτες πως θα κάνουν το βάλαν στα επείγοντα χωρίς καιρό να χάνουν. Μ’ αυτά τα λόγια δώσανε µια αισιοδοξία πως θα το πάρουν σοβαρά µ’ όλη την σηµασία. Μία µικρή βοήθεια έτσι προσωρινά βάλανε σωλήνες να βγάλουν τα νερά. Ο πρόεδρος κι’ ο δήµαρχος τρέχουν στα υπουργεία να βγάλουν αποτέλεσµα να ΄ρθουν τα συνεργεία. Ας κάνουµε υποµονή µελέτες να γινούνε όλα καλά να πάνε και να διορθωθούνε. Οι Ροπωτιανοί είν’ ψύχραιµοι και δεν το βάζουν κάτω είναι περήφανοι αυτοί και δεν θα πιάσουν πάτο! Και δεν τα εγκαταλείπουνε και στο χωριό τους πάνε στην εκκλησία του χωριού πάνε και προσκυνάνε. Και σύσωµο όλο το χωριό µ’ αγάπη τους στηρίζει όλους τους παθόντες και τους υποστηρίζει. Να φτιάξουνε τα σπίτια τους να γίνουν καφενεία γι’ αυτό απευθυνόµαστε πάλι στην Πολιτεία. Παρακαλούµε όλοι µας να φτιάξουν το χωριό να γίνει όπως ήτανε και πάλιη ζωντανό. Ιωάννης Λαµπρογιώργος (Ζούζουλος)


Με πρωτοβουλία του Συλλόγου του χωριού - Την παράσταση έκλεψαν το σατιρικό αποκριάτικο δρώµενο, η εµφάνιση των χορευτικών και το αστείρευτο κέφι µικρών και µεγάλων - Ανάρπαστα και φέτος τα «Ροπωτιανά Νέα», ο ετήσιος καθρέφτης της δράσης του Συλλόγου. Η ε υ χ ή «του χρόνου καλύτερα» φαίνεται πως βγήκε ειδικά για τις εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού! Και µάλιστα ειδικά για την Αποκριάτικη εκδήλωση του που γίνεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από το Σαββατοκύριακο της Αποκριάς.

Ξέφρενο αποκριάτικο γλέντι των Ροπωτιανών στον «ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ»

Ο Σύλλογος του Ροπωτού ποτέ του δεν ξεχνάει, να κάνει τα τσιµπούσια του κι’ όµορφα να περνάει. Όπως και κάθε χρόνο γιορτάζει τα’ αποκριές, έτσι και φέτος κάνει µε γλέντια και χαρές. Καλωσορίζει στη γιορτή όλους τους καλεσµένους και µε αγάπη δέχεται τους παρευρισκοµένους. ∆ουλεύει το Συµβούλιο να κάνει τη γιορτή µε παραδοσιακό φα5 και µπόλικο κρασί. Και τα χορευτικά του θα σας παρουσιάσει, σε µια προσπάθεια καλή να σας διασκεδάσει. Και µία σάτιρα µικρή θα σας παρουσιάσει, και πάντοτε το προσπαθεί ποτέ µη σας κουράσει. Σας εύχεται από καρδιάς και σας το λέει σκέτα: «ευτυχισµένοι νάσαστε το δυό χιλιάδες ∆ΕΚΑ».

Φ

έτος το ∆.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να γίνει η εκδήλωση σε πιο µεγάλη αίθουσα, στον Τσιούτσια, στον Άγιο Κων/νο για να χωρέσουν όλοι άνετα. Και πάλι όµως δηµιουργήθηκε το αδιαχώρητο! ∆ικαιώθηκαν όµως απόλυτα όσοι επέλεξαν προχθές Σάββατο να συµµετάσχουν στην αποκριάτικη γιορτή του Συλλόγου του Ροπωτού. Η οποία ξεκίνησε µε την εµφάνιση τριών χορευτικών τµηµάτων του Συλλόγου που υπό την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλισσας κ. Μαίρης Γιαννακάκου χόρεψαν λεβέντικα παραδοσιακούς χορούς του τόπου µας και χειροκροτήθηκαν θερµά από όλους µας. Ακολούθησε η καθιερωµένη πια σάτιρα από τον Γιάννη Λαµπρογιώργο (Ζούζουλο) και αµέσως µετά οµάδα Ροπωτιανών παρουσίασε ένα αποκριάτικο δρώµενο το οποίο έγραψε ο αστείρευτος Ζούζουλος, ο οποίος είχε και το ρόλο του παπά. Η υπόθεση της απλής αλλά ευχάριστης σάτιρας είχε να κάνει µε αναβίωση παλιότερων ηθών και εθίµων όταν ίσχυε ο θεσµός της προίκας και της προξενήτρας και τα ευτράπελα που συνέβαιναν ακόµη και λίγο πριν αρχίσει το µυστήριο του γάµου. Σύντοµο χαιρετισµό απεύθυνε στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆ηµήτριος Κωτούλας που αναφέρθηκε στο έθιµο της Αποκριάς αλλά και την προσπάθεια του Συλλόγου να διασώσει τις παραδόσεις του χωριού αλλά και να συµβάλει στην ανάπτυξη του σε συνεργασία µε το Τ.Σ. αλλά και την ∆ηµοτική Αρχή. Ο πρόεδρος του Τ.Σ. ο κ. Γιώργος Ροµπιές συνεχάρη το ∆.Σ. του Συλλόγου για το έργο του

15

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2010

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Καλή σας διασκέδαση σας εύχεται και πάλι, το άγχος σας να διώξετε και πάνω το κεφάλι!

κ. Κώστα Κουφογάζο ο οποίος δεν µπόρεσε φέτος να παρευρεθεί λόγω απουσίας του στην Κύπρο. Επιστρέφοντας από την Αθήνα, από το Συνέδριο της ΕΝΑΕ, ήρθε στην εκδήλωση ο νοµάρχης Ηλίας Βλαχογιάννης και έγινε θερµά δεκτός αφού η συµβολή του στην προώθηση σηµαντικών για την περιοχή έργων είναι αναγνωρισµένη από όλους τους κατοίκους. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν και ο εφηµέριος του χωριού Πατήρ Γεώργιος Ρίνης, οι ιερείς Φώτιος Κωτούλας και Στυλιανός Βελώνης, ο αντιδήµαρχος Πύλης Γιάννης Σουφλιάς, ο ∆.Σ. Ηλίας Λαµπρογιώργος που πρόσφερε και 200 ευρώ για την ενίσχηση του Συλλόγου, ο αντιπρόεδρος του Π.Ο.∆.Π. Αποστόλης Μπαµπανάρας και άλλοι. Μετά τους χαιρετισµούς ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι για όλους που κράτησε µέχρι τις πρώτες πρω]νές ώρες και στο οποίο τον τόνο έδιναν οι δεκάδες νέοι που συµµετείχαν στην αποκριάτικη αυτή και γιορτή του Συλλόγου Ροπωτού. ανανέωσε την υπόσχεση του για αγαστή συΘα πρέπει να σηµειωθεί πως κατά τη νεργασία και κάθε δυνατή βοήθεια. διάρκεια της βραδιάς έγινε και η διανοµή της νέας έκδοσης των «Ροπωτιανών Στο ίδιο πνεύµα Νέων», της ετήσιας έκδοσης του µίλησε και ο πρόΣυλλόγου, που έγιναν ανάρπαστα εδρος του ∆.Σ. απ’όλους τους Ροπωτιανούς για την Πύλης κ. Σωτήπλούσια θεµατολογία τους µε πρωταριος Κωστάκης γωνιστές κυρίως τους ίδιους τους Ροπου εκπροσωπωτιανούς. πούσε και τον ∆.Κ. ∆ήµαρχο Πύλης

Υγεία νάχουµε καλή κι’ όλα τα ξεπερνάµε του χρόνου νάµαστε µαζί και πάλι να γλεντάµε Να φάτε µ’ όρεξη καλή κόστιµο φαγητό, πιείτε και τα κρασάκια σας και µπάτε στο χορό. Καλή σας διασκέδαση και γώ να ευχηθώ, από τη σάτιρά µου αυτή και να σας συστηθώ. Ζούζουλο, µε φωνάζουνε µα αυτό αν δε σας κάνει, µε λένε Λαµπρογεώργο και µε φωνάζουν Γιάννη. Κι’ αν µε φωνάζουν Ζούζουλο δεν τους παρεξηγώ οι φίλοι µου νάναι καλά και γώ τους συγχωρώ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ (Ζούζουλος)


16

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΡΟΠΩΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2011

Αν και το κλίµα ήταν «βαρύ», λόγω του κατολισθητικού φαινοµένου που απειλεί να αφανίσει τον κεντρικό οικισµό του χωριού, έγινε και φέτος η καθιερωµένη Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση που εδώ και πολλά χρόνια διοργανώνουν από κοινού η Τοπική Κοινότητα και ο Εκπολιτιστικός – Μορφωτικός Σύλλογος Ροπωτού.

Ο

απερχόµενος πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ροµπιές αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε για την επίλυση των προβληµάτων, ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχου, τους Τοπικούς και ∆ηµοτικούς Συµβούλους και κυρίως τους κατοίκους για την συνεργασία που είχε και υποσχέθηκε ότι και από την θέση που εκλέχτηκε ως πρώτος Σύµβουλος του Τ.Σ. θα είναι κοντά στον νέο πρόεδρο και θα βοηθήσει όσο µπορεί για το καλό του χωριού. Μετά πήρε το λόγο ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου κ. Ευάγγελος Καραδήµας ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους κατοίκους

 Απόψεις

Θ

α ήθελα σαν παλαιός δηµοτικός σύµβουλος και γαµπρός στο Ροπωτό αν και δεν έχω κανένα άµεσο οικονοµικό συµφέρον, να εκφράσω λίγες σκέψεις για την κατάσταση που επικρατεί λόγω των κατολισθητικών φαινοµένων. ∆εν είναι τώρα ο καιρός ούτε για απόδοση ευθυνών στις άστοχες και λανθασµένες κατά καιρούς επεµβάσεις, ούτε να απαντάµε στο τι θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. ∆εν γνωρίζω βέβαια διότι δεν είµαι ειδικός, ούτε εγώ ούτε ο κάθε κάτοικος του Ροπωτού, να εκφράσω άποψη, αν µπορούσε η κάθε επιστηµονική και τεκµηριωµένη παρέµβαση στα φαινόµενα της φύσης στο Ροπωτό, να είχαν ριζικά αποτελέσµατα επίλυσης του φαινοµένου. Με λίγα λόγια πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα στο Ροπωτό µε τις εξάρσεις των καιρικών φαινοµένων οι κατολισθήσεις µε την πάροδο του χρόνου λόγω της ιδιοµορφίας του επικλινούς εδάφους θα εκδηλωνόταν σε µεγάλο ή µικρό βαθµό ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε παρέµβαση. Τώρα ρεαλιστικά αν και το χωριό κρίθηκε από παλαιά καθιζόπληκτο και µερικοί κάτοικοι (οι παππούδες των σηµερινών παιδιών αποκατεστάθησαν οικιστικά στην Πύλη). Οι κάτοικοι του συνέχιζαν να δηµιουργούν, να ζουν, να αναπτύσσουν οικονο-

για την εµπιστοσύνη που του δείξανε, ανέφερε ότι είναι γνώστης των προβληµάτων και διαβεβαίωσε ότι σε συνεργασία µε όλους τους φορείς και τους χωριανούς θα πετύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα στα προβλήµατά µας. Ακολούθησε χαιρετισµός από τον πρόεδρο του Συλλόγου ο οποίος αφού συνεχάρη για την εκλογής τους τα νέα µέλια της Τοπικής Αυτοδ/σης τόνισε ότι η εντολή που πήρανε τους γεµίζει ευθύνες και ότι τα προβλήµατα είναι πολλά και δύσκολα µε σηµαντικότερο και σε άµεση προτεραιότητα τα κατολισθητικά φαινόµενα και ότι απαιτείται θέληση για την λύση τους, θέληση, σύµπνοια, επιµονή και συνεργασία η οποία είναι δεδοµένη από όλους µας. Στη συνέχεια µίλησε ο ∆ήµαρχος κ. Κώστας Κουφογάζος ο οποίος αναφέρθηκε εκτενέστερα στο µεγάλο πρόβληµα των κατολισθήσεων, στις ενέργειες που έγιναν, στις δυσκολίες που αντιµετώπισαν και στη χορηγία του ∆ήµου όπου εντός των ηµερών αναµένεται κλιµάκιο του ΙΓΜΕ για εργασίες. Η γιορτή έκλεισε σε χαρούµενη και αισιοδοξία ατµόσφαιρα µε πρωτοχρονιάτικα τραγούδια, βασιλόπιτες, διανοµή δώρων και ανταλλαγή ευχών για υγεία, χαρά ειρηνικό και ∆ηµιουργικό 2011.

οικισµός τουλάχιστον) άρχισε να καταστρέφεται και να κατολισθαίνει µε συνέπεια οι κάτοικοι του να είναι σε απόγνωση και απελπισία. Τι µπορεί να γίνει και πότε; Να γίνει παρέµβαση λυσιτελής στην φύση και να ανακόψει την εξέλιξη του φαινοµένου το βλέπω και απίθανο και ασύµφορο. Και άντε να δροµολογηθεί κάτι να σωθεί, όπως λένε, το Ροπωτό. Υπάρχει η ανάλογη ψυχολογία, όρεξη και δυνατότητα οι κάτοικοι να ξαναδηµιουργήσουν στα οικόπεδα τους σπίτια και αυλές; Πιστεύω πως όχι. Οι σωστές κινήσεις πιστεύω, χωρίς πολλά λόγια και υποκριτικές πολιτικές ρεαλιστικά είναι να δηµιουργηθεί µία τεχνοκρατική επιτροπή και µε αυστηρά κριτήρια να εξετάσει ποια σπίτια κρίνονται ακατάλληλα για οίκηση και στους ιδιοκτήτες τους να αποδοθεί οικονοµική αποζηµίωση κατ' αρχήν και µετά να µετεγκατασταθεί ο κεντρικός οικισµός που παρουσιάζει το πρόβληµα σε µέρος που κρίνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες εντός της εδαφικής εµβέλειας του Ροπωτού για να διατηρηθεί ο κοινωνικός, ο συναισθηµατικός, ο οικονοµικός και ο λειτουργικός ιστός του Ροπωτού σαν το µεγαλύτερο και οµορφότερο ζωντανό χωριό του ∆ήµου Πύλης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς προ^ποθέσεις και διχόνοιες των κατοίκων. Η πολιτεία πρέπει να φανεί γενναιόδωρη, να µην χρονοτριβήσει και να βοηθήσει για την οριστική λύση του προβλήµατος που ταλαιπωρεί αφάνταστα το χωριό µε όλες τις παράπλευρες συνέπειες για όλους πέρα από το επίµαχο τµήµα του χωριού που κατολισθαίνει. ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ∆ΟΥ ΠΥΛΗΣ

Τι µπορεί να γίνει σήµερα για το Ροπωτό; µικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες, να καλλιεργούν κτήµατα, να εκµεταλλεύονται το δάσος, να δέχονται επισκέπτες, να οικοδοµούν, να κάνουν εκδηλώσεις, να κάνουν όνειρα και να δηµιουργούν µε τον τόπο τους ένα δεσµό αγάπη και εξάρτησης. Η Πολιτεία από την άλλη πλευρά χορηγούσε άδειες οικοδοµής, ενέκρινε δάνεια για ξενώνες, συντηρούσε και κατασκεύαζε οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης , ηλεκτροφωτισµού και επικοινωνιών. Οι εκπρόσωποι της, προεκλογικά επισκέπτονταν τους κατοίκους αυτούς και τους έταζαν ό,τι µπορεί κανείς να φανταστεί για να τους κερδίσουν. Ενέκριναν και συµµετείχαν στις εκδηλώσεις τους, πανηγύρια, γάµους, βαπτίσεις, θανάτους, χαρές και λύπες. Οι κάλπες στηνόταν κανονικά στα εκλογικά κέντρα του καθιζόπληκτου Ροπωτού. Ο κοινωνικός, πολιτικός, οικονοµικός ιστός αυτού του χωριού λειτουργούσε κανονικά χωρίς να αφήνει καµία υποψία επικινδυνότητας και απαγόρευσης. Με λίγα λόγια η πολιτεία αν και το χωριό χαρακτηρίσθηκε καθιζόπληκτο συνέχιζε να είναι παρούσα σε κάθε εκδήλωση και έκφραση µε τις υποχρεώσεις της και τα δικαιώµατα της, αφήνοντας τους κατοίκους να δηµιουργούν νόµιµα, οικονοµικά, πολιτικά, κοινωνικά και συναισθηµατικά. Τώρα ήρθε η ώρα της πληρωµής και το χωριό (ο κεντρικός


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

17

Ροπωτιανά πασχαλιάτικα τραγούδια σε CD

Σ

την προσπάθεια του Συλλόγου για τη διάσωση των ηθών και εθίµων του χωριού εντάσσεται και η κυκλοφορία ενός CD µε τραγούδια που χορεύονται το Πάσχα αποκλειστικά στο Ροπωτό. Το CD διατίθεται από τον Σύλλογο σε ιδιαίτερα προσιτή τιµή ούτως ώστε να το αποκτήσουν όλοι οι Ροπωτιανοί. Τα τραγούδια αποδόθηκαν από τη χορωδία Ροπωτιανών και συγκεκριµένα τους:

1) Γιαννακάκος Στέφανος 2) Γίδας Βασίλειος 3) Γίδας ∆ηµήτριος, 4) Γκίκας Κωνσταντίνος, 5) Γούλας Βασίλειος, 6) Καραδήµας Κωνσταντίνος, 7) Κωνσταντάκος Κωνσταντίνος, 8) Κωνσταντάκος Νικόλαος, 9) Κωτούλας Αθανάσιος, 10) Κωτούλας ∆ηµήτριος, 11) Λαµτψογιώργος ΒάMος, 12) Ααµπρογιώργος Ηλίας, 13) Λαµπρογιώργος Ιωάννης, 14) Μπαλατσούκας Γιώργος, 15) Παλιός Θωµάς, 16) Ροµπιές Γεώργιος, 17) Τζάνης Βασίλειος, 18)Τζάνης Γεώργιος, 19) Τσιαµπαλής ∆ηµήτριος.

1) Γιαννακάκον Ευαγγελία, 2) Γίδα Ευθυµία, 3) Γίδα Θεοδοσία, 4) Γκίκα Μαρία, 5) Γούλα Ευδοξία, 6) Γούλα - Μανούρα Ευσταθία, 7) Θεοδώρου Αγορίτσα, 8) Κωνσταντάκου Φωτεινή, 9)Κωτούλα Σοφία 10) Κωτούλα Φωτεινή, 11) Λαµπρογιώργου Θεοδοσία, 12) Μπαλατσούκα Χρυσούλα, 13) Ντόβα Αγορίταα, 14) Παλιού Κωνσταντινιά, 15) Τζάνη Μαρία, 16) Τσιαµπαλή Ειρήνη. ΣΗΜ: Στις φωτό οι δύο πλευρές του CD και «στιµιότυπα» από τις πρόβες της Χορωδίας και την εγγραφή του.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΟΠΩΤΙΑΝΩΝ

18

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Μια διαχρονική ερµηνεία του Πλάτωνα

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ... ΡΟΠΩΤΙΑΝΟ! 1. φασαρία – καυγάς 2. το ποθώ, το θέλω πολύ, µου άρεσε 3. Λόγια χωρίς ουσία 4. Το συκώτι, εντόσθια 5. Καθυστερηµένος, σπαρµένος αργά 6. Αµοιβή µυλωνά 7. Είδηση, νέο 8. Τραπεζοµάντηλο 9. Κλαψούρισµα, παρατεταµένο κλάµα 10. Φλυαρία 11. Ατονία, ακεφιά 12. Ανόητα λόγια, άσκοπα 13. Λεπτά ξερά κλαδιά 14. Γεµάτο, πλήρες, δεν χωράει άλλο 15. Βρωµιά 16. Σαραβαλιασµένο παλιό σπίτι 17. Περιποίηση προσώπου µε καλλυντικά 18. Μήνας του καλοκαιριού 19. Στροφή δρόµου, µονοπατιού 20. Η θεία, θείτσα

( πού πήγαν τα λεφτά...; όλοι µαζί τα φάγαµε; ποιος φταίει τελικά για το βύθισµα της χώρας µας;) ∆ε θα ήταν όλα διαφορετικά αν κάθε εµπειρογνώµων και εξειδικευµένος βρισκόταν στην κατάλληλη θέση, αν κάθε στερηµένος δεν επιζητούσε να αναλάβει το τιµόνι της εξουσίας, αν οι πνευµατικοί άνθρωποι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα; Σύµφωνα µε το έργο του Πλάτωνα, καθένας θα πρέπει να γίνεται καλύτερος στο αντικείµενο του. Αυτά τα λιτά λόγια φαντάζουν ουτοπικά στη σύγχρονη εποχή, καθώς οι περισσότεροι εργαζόµενοι δεν βελτιώνονται µε την πάροδο του χρόνου στο αντικείµενο τους. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαhκή Ένωση προωθεί προγράµµατα επιµόρφωσης και ∆ια Βίου µάθησης. Όµως τις περισσότερες φορές αυτά τα προγράµµατα ναυαγούν, καθώς ανειδίκευτοι άνθρωποι εργάζονται σε ακατάλληλες θέσεις. Μέχρι σήµερα αντέχαµε τον άτυπο κανόνα οι θεολόγοι να διδάσκουν ιστορία, οι χηµικοί να διδάσκουν φυσική, οι καθηγητές ξενόγλωσσων µαθηµάτων ιστορία προκειµένου να συµπληρωθούν τα ωράρια τους στο σχολικό πρόγραµµα. ∆εν θα αντέξουµε όµως τις µετατάξεις διαφόρων υπαλλήλων πλαισιώνοντας ποικίλες θέσεις, εξαλείφοντας την ελπίδα των νέων να δώσουν εξετάσεις και να συµπληρώσουν τα υποτιθέµενα κενά. Μετά λύπης µου διαπίστωσα τις ρατσιστικές αντιλήψεις του Σωκράτη σχετικά µε τη µέριµνα για τους προικισµένους και τη διατήρηση της «καλής» γενιάς. Η παραπάνω άποψη αντιβαίνει στα σηµερινά δεδοµένα , καθώς είναι γνωστές οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τα ίσα δικαιώµατα όλων ανεξάρτητα από τη φυλή, την καταγωγή, την κοινωνική τάξη, τις σωµατικές αναπηρίες σε κάθε κοινωνικό τοµέα. Οι µαθητές τροµάζουν στην ιδέα να διαβάζουν βιβλία φιλοσόφων και είναι φυσιολογικό λόγω του βαθµοθηρικού συστήµατος και της πίεσης που βιώνουν στο σχολικό χώρο. Θα ήταν γόνιµο οι εκπαιδευτικοί να τους παραπέµπουν σε αντίστοιχα χωρία από µετάφραση εκτός από όσα προβλέπονται στο σχολικό πρόγραµµα. Η φιλοσοφική αναζήτηση αρµόζει σε κάθε πτυχή της ζωής µας και θα ήταν ωφέλιµο όλοι να επικαλούµαστε αποσπάσµατα φιλοσόφων , να ανταλλάσσουµε απόψεις, να βιώνουµε τη διορατικότητα και τη διαχρονική διάσταση των απόψεων τους. ∆εν πρέπει να ταυτίζουµε τη γνώση µόνο µε το επάγγελµα, την ιδιότητα µας, ή τις εξετάσεις. Άλλωστε στην ψυχή δε στεριώνει κανένα µάθηµα µε τον εξαναγκασµό « Ουδέν µάθηµα µετά δουλείας τόν ελεύθερον χρή µανθάνειν». Φωτεινή Μπαλατσούκα, Φιλόλογος

Η ΛΥΣΗ

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι φύλακες για να κυβερνούν θα πρέπει να είναι αληθινοί φιλόσοφοι, να χαίρονται να αντικρίζουν την αλήθεια, να διέπονται από σωφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη και να µην είναι φιλοχρήµατοι. Παράλληλα, στο πρόσωπο τους θα πρέπει να συνδέεται αρµονικά η πνευµατική και η ηθική καλλιέργεια. Οι αληθινοί φιλόσοφοι παραµερίζονται , από όσους έχουν ελαττωµατική όραση (διεφθαρµένους, ανίκανους) και µαλώνουν για το ποιος θα αναλάβει το τιµόνι της εξουσίας. Θα ήταν γόνιµο να κυβερνούν όσοι είναι ήδη πλούσιοι και δεν είναι στερηµένοι. Οι φύλακες θα πρέπει να προσέξουν, ώστε η πόλη να έχει αυτάρκεια και να είναι µία και ενιαία. Οι άριστοι φύλακες της πόλης θα πρέπει να αναλαµβάνουν έργα από µικρή ηλικία και να εκτίθενεται σε σωµατικούς πόνους. Η γυµναστική θα αποσκοπεί στην τόνωση της ψυχής τους και όχι στη σωµατική ρώµη. Μία από τις κύριες ευθύνες των φυλάκων είναι να εξασφαλίζουν άτοµα, τα οποία όταν θα παρουσιάζουν αναντιστοιχία προς της απαιτήσεις της πόλης θα µετακινούνται ανάλογα προς τα πάνω ή προς τα κάτω .Κάθε τάξη θα αντιπροσωπεύει και ένα µέταλλο. Το χρυσάφι θα αντιπροσωπεύουν αυτοί που είναι ικανοί να κυβερνούν, το ασήµι οι βοηθοί, το σίδερο οι γεωργοί και οι τεχνίτες. Οι φύλακες και οι βοηθοί θα έχουν στην ψυχή τους το χρυσάφι και το ασήµι, γι' αυτό δεν πρέπει να σφετερίζονται το θνητό χρυσάφι. Απώτερος στόχος είναι τα ίδια τα πράγµατα που υπάρχουν στην πόλη να υπάρχουν και στην ψυχή του καθενός. Όλες οι κοινωνικές οµάδες θα πρέπει να είναι ευτυχισµένες. Όταν υπάρχει ένα ενιαίο είδος πολιτεύµατος ασχέτως αν θα υπάρχουν πολλοί ή ένας άρχοντας δεν πρόκειται να φθαρούν οι θεσµοί, εφόσον θα έχει εδραιωθεί η προiπάρχουσα επιµεληµένη αγωγή και παιδεία. Αξίζει να σηµειωθεί και η συµβολή της γυναίκας στο έργο του φύλακα, καθώς θα µπορεί να καταπιάνεται µε τα ίδια έργα. Επίσης, η γυναίκα θα πρέπει να γεννάει για την πόλη από την ηλικία των 20- 40 ετών. Εντύπωση προξενεί η ρατσιστική αντίληψη του Σωκράτη σχετικά µε τη γέννηση των παιδιών. Θεωρεί ότι η γενιά των φυλάκων θα πρέπει να φυλαχτεί καθαρή. Όσα παιδιά γεννιούνται από γερούς γονείς να φυλάσσονται µε φροντίδα, ενώ όσα γεννιούνται ελαττωµατικά θα τα καταχωνιάζουν σε ένα κρυφό µέρος! Στο ίδιο πεδίο , παραθέτει και την άποψη ότι η ιατρική και η δικαστική τέχνη θα πρέπει να προσφέρονται στα προικισµένα άτοµα και όχι σε όσους είναι εκ φύσεως ελαττωµατικοί. Παραλληλίζοντας τις παραπάνω απόψεις σχετικά µε την τωρινή πολιτική κατάσταση, κάθε πολίτης θα µπορούσε να απαντήσει στα περιβόητα απεχθή ερωτήµατα που κατακλύζουν τα κανάλια και τον Τύπο

1. ΝΤΡΑΒΑΛΟΣ 2. ΛΙΜΠΙΣΚΑ 3. ΜΑΣΛΑΤΙΑ 4. ΤΖΙΕΡΙ 5. ΟΨΙΜΟΣ 6. ΞΑL 7. ΧΑΜΠΕΡΙ 8. ΜΙΣΑΛΙ 9. ΜΙΡΛΑ 10. ΠΑΡΛΑ 11. ΚΟΥΜΑΡΑ 12. ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ 13. ΤΣΑΚΝΑ 14. ΦΙΣΚΑ 15. ΛΕΡΑ 16. ΧΑΛΕΠΙΤΟ 17. ΦΚΙΑΣΙ∆ΙΑ 18. ΘΕΡΙΣΤΗΣ 19. ΚΑΓΚΙΟΛΙ 20. ΘΚΙΑΚΟΥ

Μ

ε αφορµή την έκρυθµη κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους µήνες στη χώρα µας , σχετικά µε την οικονοµική κρίση και τα φλέγοντα πολιτικοκοινωνικά ζητήµατα θα ήταν ωφέλιµο να αναζητήσουµε λύσεις σε διαχρονικά έργα αρχαίων φιλοσόφων. ∆ιαβάζοντας την περίφηµη «Πολιτεία» του Πλάτωνα, µαθητή του Σωκράτη, διαπιστώνουµε εύστοχες παρατηρήσεις σχετικά µε τη δοµή της ιδεατής πολιτείας, της φύσης και του τρόπου διακυβέρνησης σε χαλεπούς καιρούς. Πρόκειται για έναν διάλογο ο οποίος διεξάγεται ανάµεσα στο Σωκράτη, τον Γλαύκωνα, τον Αδείµαντο, το Θρασύµαχο, τον Πολέµαρχο, στο σπίτι ενός πλούσιου µετοίκου του Κεφάλου στον Πειραιά. Στη συγκεκριµένη συζήτηση ο Σωκράτης πρωτοστατεί στη συζήτηση µαγεύοντας το ακροατήριο. Εστιάζει το ενδιαφέρον του στην επιµεληµένη αγωγή που πρέπει να λάβουµε προκειµένου να θεµελιωθεί η ιδανική πολιτεία. Η αγωγή πρέπει να βασίζεται στη µουσική, την ποίηση, τη γυµναστική καταλήγοντας στον έρωτα και την οµορφιά. Η αρµονία ,ο ρυθµός, µεταβάλλουν τη φύση του ανθρώπου, ώστε να προσεγγίζει την αρχή του Αγαθού, τη γνώση. Την ιδέα του Αγαθού είναι απαραίτητο να την αντικρίσει, όποιος µέλλει να πράξει µε φρόνηση είτε στην ιδιωτική , είτε στη δηµόσια ζωή. Σύµφωνα µε το Σωκράτη, ο ήλιος είναι η αιτία όλων των πραγµάτων. Χωρίς αυτόν όλα θα ήταν βυθισµένα στο σκοτάδι και κάτω από έναν άψυχο πάγο. Ο ήλιος χρησιµοποιείται µε αλληγορική σηµασία, εφόσον συµβολίζει την Ιδέα του Αγαθού, τη γνώση. Η µεταστροφή της ψυχής από την αµάθεια και το σκοτάδι στο φως, στο Αγαθό, δηλαδή τη γνώση επιτελείται µε την κατάλληλη παιδεία. Εποµένως, είναι φανερό ότι το ιδανικό κράτος µπορεί µέσω της παιδείας να συγκρατήσει την υπόσταση του. Για τη διάρθρωση του ιδανικού κράτους ο Σωκράτης ορίζει τρεις οµάδες πολιτών: τους φύλακες, δηλαδή τους άρχοντες που κυβερνούν, τους επίκουρους, δηλαδή τους βοηθούς, οι οποίοι συµπαραστέκονται στο έργο της φύλαξης της πόλης από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και τους δηµιουργούς, δηλαδή το πλήθος των αγροτών, των τεχνιτών που το έργο τους θα είναι η παραγωγή και η διακίνηση των υλικών αγαθών.


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΡΟΠΩΤΙΑΝΩΝ

19

Από την συγχωριανή µας Αικατερίνη Παν. Μπλετσογιάννη

Το πρόβληµα του Ροπωτού στη Βουλή των Εφήβων

Η

µαθήτρια Μπλετσογιάννη Αικατερίνη του Παναγιώτη ,µαθήτρια της Β' Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Αµπ/πων Θεσ/νίκης στο σχολ. έτος 200910, έλαβε µέρος µε έκθεση της στον διαγωνισµό για την επιλογή των αριστούχων στην Βουλή των Εφήβων. Η συγγραφή πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά σε υπολογιστές των σχολείων και κατατέθηκε ηλεκτρονικά απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων και ∆ια Βίου Μάθησης. Η έκθεση της µαθήτριας πήρε την 4η θέση κι επιλέχθηκε ως Βουλευτής στο Νοµό Θεσ/νίκης, ως µία από τους τριακόσιους έφηβους Βουλευτές που αρίστευσαν ανάµεσα σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας κι οµογένειας του εξωτερικού. Εκλέχτηκε οµιλήτρια στην Επιτροπή Οικονοµικών Παραγωγής κι Εµπορίου µε καθορισµένα θέµατα συζήτησης από την επιτροπή της Βουλής και σκοπό την κατάθεση ανάλογων προτάσεων προς ψήφιση, για τους τοµείς του Τουρισµού και της Ενέργειας. Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 5 Σεπτεµβρίου 2010 στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής επί Προεδρίας του Βουλευτή Μαγνησίας κ. Κων/νου Καρτάλη και του Βουλευτή Νοµού Ηλείας κ. Γεωργίου Κοντογιάννη. Η πρώτη πρόταση που ψηφίστηκε κι έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των Εφήβων Βουλευτών, κατατέθηκε από την Έφηβη Βουλευτή Κατερίνα Μπλετσογιάννη. Η πρόταση της αφορούσε τη δηµιουργία ενός θεσµικού µηχανισµού άµεσης διαχείρισης των κρίσεων ( π.χ. τροµοκρατικές ενέργειες, οικονοµική κρίση, ταξιδιωτικά ατυχήµατα κ.τ.λ.) που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ελληνικό τουρισµό. Στην συνέχεια και κατόπιν δήλωσης επιθυµίας της για δευτερολογία, παίρνοντας τον λόγο αναφέρθηκε στο µείζον πρόβληµα της υπερσυγκέντρωσης κι εποχικότητας που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουρισµό. Χρησιµοποιώντας σαν παράδειγµα τον τόπο καταγωγής της το καταπράσινο ορεινό χωριό, το Ροπωτό Τρικάλων, έθιξε το µείζον πρόβληµα του χωριού από τις πρόσφατες κατολισθήσεις, την έλλειψη αποζηµιώσεων στους πληγέντες και την απουσία λήψης µέτρων που θα βοηθούσαν την περιοχή και τους κατοίκους της να εκµεταλλευτούν την τουριστική ανάπτυξη των γύρω τουριστικά αναπτυγµένων χωριών. Η συζήτηση καταγράφηκε στα πρακτικά της Βουλής και κατατέθηκε στον Πρωθυπουργό και τον αρµόδιο Υπουργό. Παραθέτουµε απ' αυτά το ακριβές απόσπασµα πρακτικών της Βουλής από την συνεδρίαση της Επιτροπής: - Κατερίνα Μπλετσογιάννη από Α' θεσ/νίκης. Μιλήσαµε για τον τουρισµό και την ανάπτυξη του τουρισµού. Ο τουρισµός όµως δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται µόνο στις περιοχές που είναι δηµοφιλής για τον τουρισµό και για τους ξένους που έρχονται να επισκεφτούν την χώρα µας, αλλά και σε κάποια χωριά και ωραίες περιοχές που έχουν όντως ωραίους τόπους πρασίνου. Κατάγοµαι από ένα πανέµορφο και καταπράσινο χωριό των Τρικάλων το Ροποτό, που βρίσκεται απέναντι από το Περτούλι, το οποίο επισκέπτονται σκιέρ για να κάνουν σκι, όπως κι άλλες πίστες της Ελλάδας. Για το χωριό µου που έπαθε κατολισθήσεις το χειµώνα, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και την εργασία τους, παρόλο που είναι δίπλα σε ένα πολύ ανεπτυγµένο χωριό. Θα πρέπει να αναπτύσσονται όλα τα χωριά µε φυσική οµορφιά κι όχι µόνο µε εξαιρέσεις και γι αυτά που υπάρχουν συµφέροντα. Ευχαριστώ. Η έφηβος βουλευτής επιλέχθηκε ως µία από τους δύο κύριους οµιλητές της Επιτροπής της, για την συζήτηση και ψήφιση επί όλων των θεµάτων από όλες τις επιτροπές, στην Ολοµέλεια της Βουλής και στήριξε τις προτάσεις της για τον τουρισµό, την επόµενη µέρα 6/9/2010, µέσα στον διαθέσιµο χρόνο των τριών λεπτών, παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Πρωθυπουργού, των Προέδρων όλων των κοµµάτων,Υπουργών ,Βουλευτών της Ελλάδας

επίσηµων προσκεκληµένων άλλων χωρών και των τριακοσίων εφήβων Βουλευτών. Οι συζητήσεις κι οι προτάσεις κατά την διάρκεια των δύο ηµερών καταγράφηκαν στα πρακτικά της Βουλής και κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό και τους αρµόδιους Υπουργούς. Για την θέση που κατέλαβε µε την έκθεση της, για τις οµιλίες και τις προτάσεις της στην Βουλή των Εφήβων, η µαθήτρια Μπλετσογιάννη Αικατερίνη βραβεύτηκε σε τιµητική τελετή από τον ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων Θεσ/νίκης, όπου κατοικεί, Λάζαρο Κυρίζογλου και τον Σύλλογο γονέων και κηδεµόνων του 1ου ΓΕΑ Αµπ/πων που φοιτεί. Επίσης έλαβε συγχαρητήριες επιστολές από τον Νοµάρχη Θεσ/νίκης κύριο Ψωµιάδη Παν., τον ∆/ντή Β/θµιας εκπαίδευσης Θεσ/νίκης κύρ. Κωνσταντινίδη, Την ∆/ντρια του Λυκείου και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροποτού κύριο Κωτούλα ∆ηµήτριο. Παραθέτουµε το ακριβές κείµενο στην Ολοµέλεια της Βουλής µε τις προτάσεις της µαθήτριας για τον τουρισµό. -Κατερίνα Μπλετσογιάννη από Α'θεσ/νίκης, επί της Ολοµέλειας της Βουλής -Κύριε Πρόεδρε της ∆ηµοκρατίας , κύριε Πρόεδρε της Βουλής ,κύριε Πρωθυπουργέ ,κύριοι Βουλευτές κι αγαπητοί συνάδελφοι έφηβοι βουλευτές. Όλοι γνωρίζουµε ότι ο Ελληνικός Τουρισµός, είναι η Μεγάλη Βιοµηχανία που όλοι πρέπει να δώσουµε προσοχή και διανύοντας µια περίοδο έντονης οικονοµικής κρίσης έχουµε µόνο µία επιλογή για να οδηγηθούµε σε ανάπτυξη: τον Τουρισµό! Οι σηµερινοί νέοι άνθρωποι εύλογα αναρωτιόµαστε γιατί σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, η Ελλάδα κατέχει µόλις την 67η θέση στο γενικό ∆είκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας Ο Τουρισµός θα πρέπει να αντιµετωπισθεί ως η οικονοµική δραστηριότητα µε τη µεγαλύτερη σηµασία για τη κοινωνία, το περιβάλλον και το πολιτισµό µας και να τεθεί ως προτεραιότητα στο κυβερνητικό έργο µε κύριο στόχο 1ον τη ποιοτική αναβάθµιση του Ελληνικού Τουρισµού και 2ον τη δηµιουργία θετικού κλίµατος για την εικόνα της Ελλάδας στις ξένες αγορές. Χρειάζεται σχέδιο, και κυρίως σκληρή συστηµατική δουλειά. Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ πιο διεξοδικά στο 2° στόχο που κρίνω πως έχει τύχει ελλιπής προσοχής τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω πως ο ελληνικός τουρισµός πλήττεται τα τελευταία χρόνια από την απουσία συντονισµένων κινήσεων προώθησης και διαφήµισης του και την αδυναµία αντιµετώπισης κρίσεων που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του. Όταν αναφέροµαι στην κρίση για τον τουρισµό εννοώ οποιοδήποτε γεγονός (φυσικό ή επικοινωνιακό) που µπορεί να βλάψει την εικόνα ενός προορισµού. Η διαχείριση της κρίσης µπορεί να περιλαµβάνει την φυσική αντιµετώπιση, όπως π.χ. την διάσωση ναυαγών, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αντιµετωπίσει και τις επικοινωνιακές συνέπειες, οι οποίες συχνά είναι πολύ πιο δραµατικές, από την άποψη της βλάβης που µπορούν να επιφέρουν στην εικόνα του τουριστικού προορισµού. Η προώθηση και υπεράσπιση του ελληνικού τουρισµού θα πρέπει να γίνει συντονισµένα µε την δηµιουργία ενός θεσµικού µηχανισµού ηιαΓ,ί6ί,η§ στο οποίο θα είναι ενταγµένες: η έρευνα αγοράς, η διαφήµιση, οι δηµόσιες σχέσεις τοbranding, δηλαδή την δηµιουργία ενός θετικού εµπορικού σήµατος για την Ελλάδα, µε συνεπή και συστηµατική συνεργασία µε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ , αλλά και µε τη διαχείριση κρίσεων. Ένα τέτοιο όργανο marketing κατά την γνώµη µου πρέπει να αποτελέσει έναν

από τους πυλώνες της θεσµικής οργάνωσης του τουρισµού της Ελλάδας µακριά από γραφειοκρατίες και τις άλλες αδυναµίες της δηµόσιας διοίκησης της χώρας µας. Η αποτελεσµατική διαχείριση µιας κρίσης θα πρέπει να γίνεται µόνο από µια οµάδα ειδικών (στην επικοινωνία, τα media και στο τουριστικό marketing) που θα έχει εκπονήσει εκ των προτέρων, έτοιµα σενάρια επικοινωνιακής αντιµετώπισης και η οποία οµάδα θα βρίσκεται σε 24ωρη ετοιµότητα για την ταχύτατη και ποιοτική πρώτη αντίδραση. Η ζηµιά ή η επιτυχία έγκειται ακριβώς σε αυτή των πρώτη αντίδραση! Γιατί µια κρίση µαζί µε τους κινδύνους που δηµιουργεί θα πρέπει να αντιµετωπίζεται και σαν µια ευκαιρία, για να σταλούν θετικά µηνύµατα, καθώς τα διεθνή media στρέφουν την προσοχή του κοινού στον προορισµό. Η Ελλάδα πρέπει κι οφείλει να βελτιώσει το προφίλ της µε σαφήνεια για την αύξηση αλλά και την διατήρηση του ελληνικού τουρισµού. Να προωθήσει τον πολιτισµό, το µοναδικό φυσικό περιβάλλον, την ιερότητα των θρησκευτικών κι ιστορικών µνηµείων µας παράλληλα µε την ελληνική φιλοξενία, την υπευθυνότητα, την εντιµότητα, την αξιοπιστία, τις καινοτοµίες και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την εκπαίδευση κι εξέλιξη των στελεχών µέσα στις τουριστικές µονάδες, να διαµορφώσει, να διαφηµίσει αλλά και να διαφυλάξει το τουριστικό προ]όν της. Να διαµορφώσει ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο για τον Ελληνικό Τουρισµό το οποίο θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα δηµιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης και εισόδηµα για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Προσωπική εργασία – εθελοντισµός (Σκέψεις µε αφορµή µια απόφαση του Κοιν. Συµβουλίου Ροπωτού, το 1954) Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΩΤΟΥΛΑ

Α

φορµή έλαβα για το σχόλιό µου, όταν συµµετέχοντας εθελοντικά στην εργασία συγκέντρωσης και µετατόπισης του αρχείου της Κοινότητας µας, προκειµένου να γίνουν εργασίες επισκευής στο κοινοτικό κατάστηµα, ανοίγοντας βιβλίο πρακτικών του έτους 1954, όλως τυχαία, έπεσα σε απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου µε αριθ. 35/4-7-1954 όπου είχε ως µοναδικό θέµα συζήτησης «Επιβολή Προσωπικής Εργασίας δια το οικονοµικό ΄έτος 1954 – 1955». Στη συνεδρίαση εκείνη αποφασίστηκε και ψηφίστηκε για την παραπάνω χρονική περίοδο η επιβολή προσωπικής εργασίας δέκα (10) ηµερών σε όλους τους άρρενες κατοίκους Ροπωτού ηλικίας από 18 µέχρι 60 ετών και 5 ηµερών σε όσους είχαν άλογο, µουλάρι, γαhδούρι (φορτηγά υποζύγια). Για όσους δεν θα πήγαιναν να εργασθούν για οποιοδήποτε λόγο, θα πλήρωναν αποζηµίωση στην Κοινότητα µέσου ∆ηµοσίου Ταµείου για κάθε ηµέρα 30 δραχµές και στους δυστροπούντας να προσκοµίσουν τα ζώα 35 δραχµές για κάθε ηµεροµίσθιο. Σκοπός της προσωπικής εργασίας ήταν «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ» και για κάθε έργο συντάσσονταν Ηµερήσιο ∆ελτίο Εργασίας όπου καταχωρούνταν οι συµµετέχοντες, οι οποίοι έπρεπε να έχουν µαζί τους και τα ανάλογα για το έργο εργαλεία (Φτυάρι - κασµά - τσεκούρι - σφυρί - κουριαστή – βαριοπούλα – σκεπάρι καζάκα κ.α.). Την επίβλεψη είχε πάντοτε ο πρόεδρος ή κάποιο µέλος

νουµε ακόµη σήµερα. Έφτιαχναν και καθάριζαν δρόµους, µονοπάτια, έστρωναν καλντερίµια. Κατασκεύαζαν πέτρινες βρύσες – ποτίστρες. Στήναν στα ποτάµια και ρέµατα, ξύλινα γεφύρια. Καθάριζαν πλατείες, µυλαύλακα κ.α. Πέραν όµως από την υποχρεωτική αυτή προσωπική εργασία, που µετά από κάποια χρόνια σταµάτησε, εκείνο που διέκρινε τους κατοίκους εκείνων των εποχών ήταν η αλληλεγγύη, η σύµπνοια, η εθελοντική συµµετοχή σε κάθε οµαδική εργασία κοινοτική ή ιδιωτική. Αλήθεια πόσα µικροπροβλήµαΠαράδειγµα εθελοντικής εργασίας. Από τις εργασίες επισκευής - συντήρησης τα θα λύνονταν και µάλιστα του οικίσκου στη θέση «ΜΑΝΤΡΙ». σύντοµα αν επικρατούσε ο εθεΣτην σχετική πρόσκληση ανταποκρίθηκαν αµέσως πολλοί χωριανοί και το ∆.Σ. του Συλλόγου τους ευχαριστεί θερµά. λοντισµός που υπήρχε παλαιότερα; Για να είµαστε ειλικρινείς µπορεί να ατόνησε ο εθελοντιτου Κοινοτικού Συµβουλίου. Σήµερα ακούγεται παράξενα η λήψη τέτοιον απο- σµός όµως υπάρχουν πολλά άτοµα και σήµερα που φάσεων αλλά το πόσο συµαντικό ήταν για εκείνη προσφέρουν εργασία χωρίς αµοιβή. την εποχή φαίνεται από την αποδοχή – συµµετο- Όπως οι επιτροπές ανέγερσης διαφόρων κτισµάχή των κατοίκων αλλά και εκ του αποτελέσµατος των (εκκλησίες – νεκροταφείων). Άτοµα σε εκκλησιαστικές και σχολικές επιτροπές. Άτοµα που των έργων. Κατ’ αρχάς οι κάτοικοι συµµεριζόµενοι τις δυ- πλαισιώνουν τους Συλλόγους. σκολίες σε µέσα και υποδοµή της Κρατικής µη- Γενικά το ΡΟΠΩΤΟ έχει ευαίσθητους ανθρώχανής (Μεταπολεµική περίοδος) καθώς και την πε- πους, το λέω και το τονίζω καθότι ως ενεργό µένιχρή οικονοµική κατάσταση της κοινότητάς µας, λος του ∆.Σ. του Εκπολ. Μορφ/κού Συλλόγου σε πειθαρχούσαν και έκριναν απαραίτητη την κίνηση κάθε κάλεσµα για προσφορά εθελοντικής εργασίας αυτή για την κατασκευή έργων που διευκόλυναν είχαµε ανταπόκριση από τους συγχωριανούς µας. τη διαβίωσή τους και κρίνονταν απαραίτητα για τη Αγαπητοί Χωριανοί Σήµερα στα τόσα προβλήµατα που αντιµετωπίλειτουργία της κοινωνίας. Η εφαρµογή λοιπόν της προσωπικής εργασίας έλυ- ζουµε, φρονώ ότι επιβάλλεται να αναπτύσσουµε νε προβλήµατα της καθηµερινότητας και συνέ- πρωτοβουλίες και πρόθυµα να παίρνουµε µέρος βαλλε στην κατασκευή σηµαντικών έργων στο χω- σε εργασίες – εκδηλώσεις που πέραν όλων των άλριό µας. Έτσι συµβάλλοντας όλοι, µονιασµένοι, κτί- λων ενώνουν και ενισχύουν τις ανθρώπινες σχέσεις ζανε ωραία πέτρινα Σχολεία – Εκκλησίες, καλλι- που κλονίζονται από την αδιαφορία, τον αποµοτεχνικά αριστουργήµατα που τα καµαρώ- νωτισµό, τον ωχαδελφισµό και την ξενοµανία.

υ Ροπωτού το ές γι λα π νο υ ο β ες έν µ Στις χιονισ

Η οµάδα διάσωσης της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων σε ειδική εκπαίδευση

Η

έρευνα, η διάσωση, η διαβίωση και η ασφάλεια σε χιονοσκεπείς περιοχές, είναι ένα από τα πολλά αντικείµενα στα οποία η Οµάδα Πολλαπλών Αποστολών (Ε∆.Ο.Π.Α.), της Οµάδας ∆ιάσωσης της Λέσχης Ειδικών ∆υνάµεων του Νοµού Τρικάλων θα κληθεί να προσφέρει τη βοήθειά της αν και όπου χρειαστεί. Πέντε χρόνια τώρα, η Οµάδα ∆ιάσωσης της ΛΕ∆ δε χάνει την ευκαιρία να διοργανώνει ασκήσεις στο ανάλογο περιβάλλον µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν οργάνωσε δυο ασκήσεις µέσα σε διάστηµα 20 ηµερών στις χιονισµένες βουνοπλαγιές του Ροπωτού, µε διαφορετικό σενάριο. Η πρώτη περιείχε έρευνα για διάσωση και διανυκτέρευση στο υπό κατασκευή καταφύγιο του Ροπωτού. Με θερµοκρασία υπό το µηδέν και συνεχή χιονόπτωση, τα µέλη της Οµάδας ∆ιάσωσης διανυκτέρευσαν αντιµε-

τωπίζοντας τις αντίξοες συνθήκες µόνο µε τον ατοµικό τους εξοπλισµό λόγω έλλειψης θέρµανσης. Την άλλη µέρα πραγµατοποιήθηκε πορεία στο χιόνι που είχε ύψος περισσότερο από µισό µέτρο χρησιµοποιώντας τον ειδικό εξοπλισµό µε τον οποίο είναι εφοδιασµένη η λέσχη µας, τις γκέτες και τις χιονορακέτες. Η δεύτερη άσκηση περιείχε πορεία στις βουνοπλαγιές 12 χιλιοµέτρων περίπου µε διαπέραση κωλυµάτων όπως χειµάρρων κλπ. Η µορφολογία του εδάφους και η πορεία στο χιονισµένο τοπίο και το πυκνό δάσος µε τα πανύψηλα έλατα, ήταν µια από τις πιο ευχάριστες εµπειρίες για τα µέλη της Οµάδας ∆ιάσωσης. Επιστρέφοντας... έγινε η καθιερωµένη στάση σε µια από τις ταβέρνες του χωριού όπου να ντόπια σουβλάκια και λουκάνικα σε συνδυασµό µε το βαρελίσιο κρασί, έκανε τα µέλη της Λέσχης να ξεχάσουν την κούραση τους.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

21

Αυτοί που έφυγαν από κοντά µας το 2010

Καρακικές Αθανάσιος του Μπαρµπάτσης Στέφανος του Χρήστου 26/02/2010, ετών 61 Κων/νου 16/03/2010, ετών 26

Μπρουσιάκη ΒάFα συζ. ∆ηµητρίου 04/04/2010, ετών 83

Τσαµπαλής Παναγιώτης του Χρ. 19/04/2010, ετών 90

Καραδήµας Απόστολος του ∆ηµ. 22/04/2010, ετών 85

Χριστάκου ΒάFα συζ. Παναγιώτη 04/05/2010, ετών 76

Κωτούλας Γεώργιος του Αποστ. 04/05/2010, ετών 95

Ρίνης Παναγιώτης του Ιωάννη 09/05/2010, ετών 81

Χριστάκος Παναγιώτης του Ιωάννη 28/05/2010, ετών 79

Καρακικές Παναγιώτης του Γεωργίου 10/06/2010, ετών 71

Γίδας Κων/νος του ∆ηµ. 14/08/2010, ετών 90

Παππάς Απόστολος του Βασιλ. 02/10/2010, ετών 85

Καραδήµας Χρήστος του Στεφάνου 06/10/2010, ετών 78

Βελώνη Παναγιώτα συζ. ∆ηµητρίου 09/10/2010, ετών 103

Κλειδιάς Νικόλαος του Ηλία 18/10/2010, ετών 95

Ροµπιές Ηλίας του Αθαν. 13/11/2010, ετών 95

Καρακικέ Ευαγγέλία συζ. Ιωάννη 26/10/2010, ετών 76, Φάρσαλα

Το ∆.Σ. του Συλλόγου απευθύνει στους συγγενείς τους τα θερµά του συλληπητήρια


22

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ

«Αυξήθηκαν » αν και πληθύνθηκα το 2010 νόπσµοου20λ παιδιά µε καταγωγή . τα Ροο20π10ωήρτθαια ν στον κό Ροπωτό ένας) από το

10 10Σιώκης ∆ίδυµα 10-02-20 τ. του Ιωάννη αγόρι 02-2010 βάπ α & της ορίτσι ας Β. Τσιαµπαλή κ Ελένηςβάπτ. του Ιω η κ ιώ Σ η Συκού Β. Τσιαµπ άννη της Ελένριο Λάρισας & ριο Λά α Συκού ρισας λή

Μέσα στ ο, είτε ο ίς γονείς, (είτε και οι δύ υς το ν ώ νι γο ι στους ευτυχε τα των χε εύ ου Συλλόγ τους ζήσουν Το ∆. Σ. του ι γιαγιάδες να παππούδες κα ντοτε γερά. και να είναι πά

011 19-03-2 ελίτα ηΜ Ραµιώτ άου και της ολ του Νικ λίας,Τρίκαλα ε Ευαγγ 21Καρακικέ 07-2010 κ του Παναγορίτσι αβάπτ. ιώ Ευαγγελία τη και της ς, Πύλη

23-09-2010 ύλ Κωτο α κορίτσι αβάπτ. του Νικολάου και της Ελίνας, Τρίκαλα

21-07-20 Λαζογιάννης Ν10 του Ξενοφώνταικόλαος κ Γλυκερίας, Πύ αι της λη

010 25-10-2 ίτσι αβάπτ. ννη κορύ και της ά ι γ ο ζ α Λ λιανο του Στυνας, Τρίκαλα Ματί

010 30-11-2τσι αβάπτ. κορί ς ∆ούλου µητρίου και τη η του ∆ ας, Γερµανία Ινέσ

05-04-2 Τσέργα Ηλιάνα 010 του Σωτηρίου κ – Νικολέτα αι Β. Λαπρογιώργοτης Μαρίας υ, Πύλη

18-01-2010 Σουφλιάς Ιάσονας του ∆ηµητρίου και της Ελένης Κ. Τσιαµπαλή, Άγιο Βησσαρ.

19-02-2010 ς λο Ροµπιές Απόστοαι της κ του Γεωργίου ρµανία Αθανασίας, Γε

29-10-2 Τσαµπάλη κορ 010 ίτ του Αναστασίο σι αβάπτ. υ Φωτεινής, Τρίκκαι της αλα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

18-06-2010 τ. του Μπιτσίκη κορίτσι αβάπ γ. αγ Ευ Βασιλείου και της Β. Καραδήµα, Αθήνα

25-06-2010 Καραδήµα αγόρι αβάπτ. του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, Πύλη

Βρατσ 22-09-2 Βασιλ ίστα αγόρι 010 είου κ αβάπ Χ. Γίδ αι της Φω τ. του τε α, Ροπ ωτό ινής

22-09-2010 Μπατσικώστα κορίτσι αβάπτ. του Γεωργίου και της Μαρίας Λ. Γίδα, Αθήνα

010 17-08-2ρίτσι αβάπτ. λή κο ι της Τσιαµπ∆αηµητρίου καη του ς, Πύλ Κων/να

17-12-2 Κωτούλα κορίτ010 σ του Χρήστου κι αβάπτ. Θεοδώρας, Γιά αι της ννενα

01-11-2010 ∆ήµου αγόρι αβάπτ. του Κων/νου και της Κατερίνας, Γερµανία

08-12-2010 Τσιούτσιας αγόρι αβάπτ. του Βασιλείου και της Μαρίας, Πύλη

Επιτυχόντες στις εξετάσεις 2010 (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ∆ήµου Σωτήριος του Γεωργίου και της ∆ήµητρας (Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Πολυτεχνείο Θεσ/κης)

Κωτούλα Μαρίνα του Χρήστου και της Ελένης (Παιδαγωγικό Ιωαννίνων)

Παπακωνσταντίνου ∆ηµοσθένης του Κων/νου και της Βα&τσας (∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας)

Στεφανή Γλυκερία του Θεοφάνη και της Ευανθίας (Γερµανική Φιλολογία Αθηνών)

Κωτούλα Σταυρούλα του Παναγιώτη και της Κρυσταλίας (Παιδαγωγικό Αθηνών)

Παλιού Χρυσούλα του Θωµά και της Κων/νίας (Ιατρικών Εργαστηραίων ΤΕΙ Λάρισας)

Τζάνη Βασιλική του Ευθυµίου και της Ελένης (Παιδαγωγικό ∆ηµοτ. Εκπ/σης ∆υτ. Μακεδ. (Φλώρινα))

Ροµπιές ∆ηµήτριος του Χρήστου και της Ζωής (Λογιστική ΤΕΙ Λάρισας)

Αναγνώστου Ανδροµάχη του Βασιλείου και της Γλυκερίας Φ. Κωτούλα (Νοσηλευτική ΤΕΙ Λάρισας)

Το ∆.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες και τους εύχεται πάντα επιτυχίες στη ζωή τους


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

23

ΓΑΜΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ Έχετε υπόψη σας

- Ότι τον σύντροφο τον αποδεχόµαστε όπως είναι, µε τις αδυναµίες και τις ιδιοτροπίες του και όχι όπως θα θέλαµε να είναι. - Με την πίστη, την υποµονή, την συγχώρηση, την αγάπη αντιµετωπίζονται οι δυσκολίες της ζωής. - Μην κάνετε τον δάσκαλο στον σύντροφό σας - ο καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε είναι να τον αγαπάτε και να τον κάνετε ευτυχισµένο.

Βασίλειος Παπασωτηρίου – Κων/νιά Λ. Πλιάτσικα 10/04/2010, Αθήνα

Κων/νος Σ. Τσιούτσιας – Αποστολία Ι. Τσιακατήρη 29/05/2010, Βόλος

Κων/νος Φ. Μπλετσογιάννης – Ευδοξία Ν. Τέγου 13/06/2010

Ηλίας Σ. Κωστάκης – Χρύσα Θ. Παλιού 10/07/2010

Αθανάσιος Λ. Μπαλατσούκας – Χρύσα ∆. Καραδήµα 10/07/201

Γεώργιος Μ. Γίδας – Βασιλική Ι. Καραµπίνα 17/07/2010

Στυλιανός Ι. Μπλετσογιάννης – Μαρία Γ. Κωτούλα 24/07/2010

Ευάγγελος Γ. Λαναράς – Χριστίνα Κ. Ροµπιέ 25/07/2010

Παναγιώτης Γ. Κωτούλας – Λαµπρινή Ε. Καραδήµα 31/07/2010

Κων/νος Θ. Αναστασόπουλος – Αποστολία Ν. Παππά 21/08/2010

Ευάγγελος Κ. Ξηντάρας – Παναγιώτα Τσιτσώνη 11/09/2010

Ιωάννης Α. Οικονόµου – Φωτεινή Β. Μπαλατσούκα 11/09/2010

Αναστάσιος Π. Αρσένος – Όλγα Μπεζαντάκου 18/09/2010, Αθήνα

Ευάγγελος Κ. Ροµπιές – Αναστασία Αρχοντίδου 25/09/2010

Αναστάσιος Στ. Αναγνώστου– Χρυσούλα Ι. Μπλετσογιάννη 02/10/2010, Τρίκαλα

Προκόπιος Ν. Λαµπρογιώργος – Σύλβια Ελ. Παπαγεωργίου 02/10/2010, Λάρισα

Παναγιώτης Γ. Παππάς – Αναστασία Ι. Τσιτσικάου 21/08/2010, Μουζάκι


24

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Το Ροπωτό στον νέο ∆ήµο Πύλης Όπως είναι γνωστό το 2010 αποφασίσθηκε µια µεγάλη ∆ιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Καταργήθηκαν οι Νοµαρχίες (µαζί τους και η Νοµαρχία Τρικάλων στην οποία ανήκε το χωριό µας) ενώ οι χίλιοι και πλέον Καποδιστριακοί ∆ήµοι και Κοινότητες έγιναν µόλις 325 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ» ∆ήµοι. Το Ροπωτό ανήκει ∆ιοικητικά και πάλι στον ∆ήµο Πύλης, ο οποίος όµως µεγάλωσε θεαµατικά και τα όρια του εκτείνονται από τον κάµπο της Μουριάς µέχρι τα σύνορα µε τον νοµό Άρτας! Στο πλαίσιο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προβλέπεται και η λειτουργία Τοπικών και ∆ηµοτικών (ανάλογα µε τον πληθυσµό) Κοινοτήτων. Το Ροπωτό είναι Τοπική Κοινότητα.

Οι εκλογές του Νοεµβρίου

Ο

ι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» έγιναν την Κυριακή 7 Νοεµβρίου 2010 και οι επαναληπτικές (όπου χρειάστηκε) την Κυριακή 14 Νοεµβρίου. Στον ∆ήµο µας, τον νέο ∆ήµο Πύλης, έναν ∆ήµο µε 20.019 κατοίκους πλέον (σύµφωνα µε την απογραφή του 2001), στις εκλογές «κατέβηκαν» πέντε συνδυασµοί και συγκεκριµένα οι παρακάτω: 1. ΞΕΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ µε υποψήφιο δήµαρχο τον Κώστα Κουφογάζο. 2. ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ µε υποψήφιο δήµαρχο τον Απόστολο Παντέρα. 3. ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ µε υποψήφιο δήµαρχο τον Κώστα Μαράβα. 4. ΛΑ<ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ µε υποψήφιο δήµαρχο τον ∆ηµήτρη Αρµάγο. 5. Κ.Υ.Μ.Α. µε υποψήφιο δήµαρχο τον Αθανάσιο Καλαντζή. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα δήµαρχος του νέου ∆ήµου Πύλης εκλέχθηκε ο κ. Κώστας Κουφογάζος, ο οποίος ήταν δήµαρχος και στον πρώην ∆ήµο Πύλης. Το νέο ∆.Σ. αποτελείται από 33 µέλη από τα οποία τα επτά (7) προέρχονται από τον πρώην ∆ήµο Πύλης.

ΣΤΟ ΡΟΠΩΤΟ

Για την Τοπική Κοινότητα Ροπωτού «κατέβασαν» συνδυασµό οι τέσσερις από τους πέντε συνδυασµούς. Υποψήφιοι ήταν:

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Γίδας ∆ηµήτριος Καραδήµας Ευάγγελος Ροµπιές Γεώργιος Χλέτση Ευαγγελία ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Πλιάτσικα Ειρήνη Ροµπιέ Βησσαρία Τζάνης Λάµπρος

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΑ

1. Κουφογάζ 2. Παντέρας

ος

3. Μαράβας 4. Αρµάγος

5. Καλαντζής

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

5.968 (32,06 %) 5.811 (31,21 % 5.796 (31,13 %)

ΛΑ<ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Σίτης Στέφανος Με βάση τα αποτελέσµατα στην Τοπική Κοινότητα Ροπωτού εκλέχθηκαν για την ∆ιοίκηση της οι παρακάτω συγχωριανοί µας: «ΞΕΚΙΝΗΜΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Ευάγγελος Καραδήµας (πρόεδρος) Γεώργιος Ροµπιές (µέλος) ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Νικόλαος Τσόλας Το ∆.Σ. του Συλλόγου συγχαίρει τον ∆ήµαρχο Πύλης, τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους Πύλης (και

-

841 (4,52% 201 (1,08%)

ΣΗΜ.: Τα αποτ ελ

ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Γκίκα – Βαπουρτζή Ελένη ∆ούλος Παναγιώτης Καρακικές Στέφανος Τσόλας Νικόλαος

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ 7.121 (51,56 %) 6.691 (48,44 %) -

έσµατα είναι από

το Υπουργείο

ΣΥΜΒΟΥΛΟ 20 7 5 1 Εσωτερικών.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΡΟΠΩΤΟ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ

Κουφογάζος

335

381

Μαράβας

241

-

Παντέρας

120

210

Αρµάγος

4

-

Καλαντζής

0

-

ιδιαίτερα τους Ροπωτιανούς γαµπρούς Γεώργιο Τσιόβουλο και Κων/νο Κρούπη) και το Τοπικό Συµβούλιο Ροπωτού, για την εκλογή τους και τους εύχεται καλή θητεία και πλούσιο έργο, προς όφελος όλων των συνδηµοτών και συγχωριανών µας.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ

Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο

Το ∆.Σ. του Εκπολιτιστικού – Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού αισθάνεται την ανάγκη, πιστεύοντας πως έτσι διερµηνεύει και τα συναισθήµατα όλων των Ροπωτιανών, και µε αφορµή την ολοκλήρωση της θητείας του, να ευχαριστήσει µέσα από την εφηµερίδα του Συλλόγου µας τον πρώην νοµάρχη Τρικάλων

ΗΛΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Ο συντοπίτης µας κ. Βλαχογιάννης, στα οχτώ χρόνια που διετέλεσε Νοµάρχης Τρικάλων έδειξε αµέριστο ενδιαφέρον για το χωριό µας και ενέταξε στο πρόγραµµα έργων της Νοµαρχίας σηµαντικά έργα τόσο για το Ροπωτό, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Το ∆.Σ. του Συλλόγου τον ευχαριστεί και του εύχεται οικογενειακή ευτυχία και επιτυχία σε όποιον προσωπικό στόχο θέσει για το µέλλον. Το ∆.Σ.

Το ∆.Σ. του Εκπολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Ροπωτού αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει και µέσα από την εφηµερίδα του συλλόγου τον συγχωριανό µας δηµοσιογράφο, εκδότη – διευθυντή της εφηµερίδας «διάλογος»,

∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΚΡΟΥΠΗ Ο ∆ηµήτρης Κρούπης, εδώ και πολλά χρόνια είναι κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, προβάλει τα ζητήµατα του χωριού µας και κάθε χρόνο, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, επιµελείται την έκδοση της εφηµερίδας του Συλλόγου µας, των ΡΟΠΩΤΙΑΝΩΝ ΝΕΩΝ, η οποία κατά γενική εκτίµηση είναι από τις πιο αξιόλογες εκδόσεις, σε επίπεδο Συλλόγων, στο νοµό µας. Το ∆.Σ.

Ι

ropotiana-nea2011  
ropotiana-nea2011  

Yearly Newspaper of Ropoto Trikalon-2011

Advertisement