Page 1

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΕΛΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

ΤΕΥΧΟΣ 1/19.3.2012

«Ο πολιτισµός & η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια...» Εβδοµαδιαίο περιοδικό της εφηµερίδας διαλογος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

«Ξεναγός ∆ιαφηµιστική»

ΜΟ∆Α&ΟΜΟΡΦΙΑ

Τα χρώµατα της Άνοιξης

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Νηστίσιµες νοστιµιές

Τα Τρίκαλα στην εποχή του µεσοπολέµου


2 / 19.3.2012

Γιατί τώρα (ένα «πολυτελέ̋» ένθετο) και γιατί ζω (το όνοµά του)

Το ζω είναι: Η απάντηση στην κρίση που έπληξε τον έντυπο λόγο την τελευταία τριετία και ειδικά τον περιφερειακό έντυπο λόγο.

Το ζω είναι: Η απάντηση των Τρικάλων, τη̋ Περιφέρεια̋, στι̋ επιταγέ̋ τη̋ Τρόικα̋ για συρρίκνωση, για ψαλίδισµα όχι µόνο τη̋ υπερβολή̋ και τη̋ πολυτέλεια̋ αλλά και των πιο ζωτικών αναγκών του ανθρώπου όπω̋ είναι ο έντυπο̋ λόγο̋. Το ζω είναι: Η ανταµοιβή του «δ» στου̋ αναγνώστε̋ του που τον στηρίζουν πιστά εδώ και 18 χρόνια και χρόνο µε το χρόνο γίνονται περισσότεροι, παρά τι̋ «προφητείε̋» για το τέλου̋ του «χαρτιού». Το ζω στα Τρίκαλα θα επιχειρήσει να γίνει ο καθρέφτη̋ τη̋ ζωή̋ στο νοµό µα̋. Πολιτικά, πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωνικά, καθηµερινά, νορµάλ ή… περίεργα συµβάντα, όλα έχουν τη θέση του̋ στο ζω.

Το ζω θέλει να ΖΕΙ και να… µεγαλώνει µαζί σα̋. Σα̋ ζητά να το κριτικάρετε αλλά και να το… αγκαλιάσετε. Να το ξεφυλλίσετε, να διαφηµιστείτε στι̋ σελίδε̋ του, να φωτογραφηθείτε για χάρη του, να αφηγηθείτε την προσωπική ή επιχειρηµατική σα̋ ιστορία, να εξοµολογηθείτε τα… γούστα σα̋.

Το ζω (θέλει να) είστε ΕΣΕΙΣ

Υ.Γ. Στην 28ετή πορεία µου στον έντυπο τύπο, έχω «γεννήσει» πολλά έντυπα, ένθετα, αφιερώµατα. Κάθε φορά το χαίροµαι σαν να είναι η πρώτη. Αυτή τη φορά όµω̋ το ζω περισσότερο έντονα από κάθε άλλη. Ελπίζω πω̋ ανάλογα συναισθήµατα θα γεννηθούν και σε εσά̋, του̋ αιµοδότε̋ του…

Η καλύτερη αναγνώριση τη̋ µεγάλη̋ προσφορά̋ τη̋ ∆όµνα̋ Σαµίου Καλό ταξίδι κυρία ∆όµνα, καλό ταξίδι!

διαλογος

Εβδοµαδιαίο περιοδικό της εφηµερίδας

ΤΕΥΧΟΣ 1/19.3.2012

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Mango ∆ιαφηµιστική (Γεωργία Ευθυµίου) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Άντζελα Αλεξίου Μαριάννα Καλογήρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Σωτήρη̋ Κύρµπα̋ Χάρη̋ Μαντέλλο̋ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιπποκράτου̋ 15 - Τρίκαλα Τ. 24310 76566 / F. 24310 76866 E-mail. dialogos@otenet.gr issuu.com/dialogosnews

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ MANGO CREATIONS Γεν. ∆ιεύθυνση Γεωργία Ευθυµίου ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΤΡΙΚΑΛΑ Τ. 24310 29630, 29615 E-mail. mango_cr@otenet.gr

ΣΗΜ. Το ζω διανέµεται δωρεάν κάθε ∆ευτέρα µαζί µε τον διaλογο και δεν πωλείται αυτοτελώ̋. Για να µην χάνετε κανένα τεύχο̋ του γίνετε σήµερα κιόλα̋ συνδροµητέ̋ του «δ»

Η κυρία ∆όµνα Σαµίου δεν είναι πια κοντά µα̋! Έφυγε το βράδυ του Σαββάτου, 10/3/2012, για το µεγάλο ταξίδι. Πριν φύγει όµω̋ µα̋ έστειλε, στι̋ 24/2/2012, εκτό̋ από τι̋ υποδείξει̋ τη̋ για τη µουσική επένδυση του θεατρικού µα̋, το διπλό CD µε κλέφτικα τραγούδια από την Συλλογή τη̋ για να µα̋ βοηθήσει στη σχολική γιορτή που ετοιµάζουµε για την 25η Μαρτίου. Αν και την ευχαριστήσαµε προσωπικά στι̋ 2/3/2012, θέλουµε να την ευχαριστήσουµε και δηµοσίω̋, να τη̋ αφιερώσουµε τη γιορτή µα̋ και να τη̋ ευχηθούµε, µέσα από την καρδιά µα̋, Καλό Ταξίδι. Συλλυπητήρια στου̋ δικού̋ τη̋ και στου̋ συνεργάτε̋ τη̋, στον Καλλιτεχνικό Σύλλογο ∆ηµοτική̋ Μουσική̋, που ίδρυσε πριν 30 χρόνια. Θα σα̋ θυµόµαστε µε ευγνωµοσύνη. Οι µαθητέ̋/τριε̋ του Ε1 και Ε2 τµήµατο̋ του ∆ηµοτικού Σχολείου Πύλη̋: Άγγελο̋, Αλεξάνδρα, Αναστασία, Άννα, Άρη̋, Αριστείδη̋, Βάσω, Βένια, Γιώργο̋, ∆ηµήτρη̋, Ειρήνη, Ειρήνη, Εύα, Έφη, Κατερίνα, Κοσµά̋, Κων/να, Κων/να, Λαµπρινή, Μαρία, Μαρία, Παναγιώτη̋, Χριστίνα, Χρύσα. Οι δάσκαλοι: Θεόδωρο̋ Μπακάση̋ και Φωτεινή Νταή

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΥΠΗΣ

Βραδιά ποίηση̋ στι̋ «ΚΗΡΗΘΡΕΣ» την Τετάρτη 21 Μαρτίου

«Ελάτε µε ένα ποίηµα…» Ο Σύνδεσµο̋ Φιλολόγων Νοµού Τρικάλων, σε συνεργασία µε το βιβλιοπωλείο «Κηρήθρε̋», µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ποίηση̋, διοργανώνει µια βραδιά ποίηση̋, η οποία απευθύνεται όχι µόνο στου̋ φιλολόγου̋, αλλά και σε όλου̋ του̋ εκπαιδευτικού̋ και το ευρύ κοινό τη̋ πόλη̋. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιλέξουν το αγαπηµένο του̋ ποίηµα (µία έω̋ δύο σελίδε̋) και να το διαβάσουν την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, στι̋ 7.30 το απόγευµα, στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Κηρήθρε̋» (Ασκληπιού 34). ∆ηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο τηλέφωνο 6978 275 760 (6-8 µ.µ.) ή στο e-mail: filologoi.trikala@gmail.com (Απαραίτητα στοιχεία: ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα, τίτλο̋ ποιήµατο̋, ποιητή̋ στον οποίο ανήκει).


19.3.2012 / 3

Ο στόχο̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋

∆ικαίωµα στη γνώση για όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋ Την ένταξη σε προγράµµατα και δράσει̋ τη̋ µη κερδοσκοπική̋ εταιρεία̋ Future Library ανακοίνωσε η Αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Βάσω Κάκλα Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι χώρο̋ ενεργητικό̋ και όχι µουσειακό̋, τόνισε η Αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Βάσω Κάκλα ανακοινώνοντα̋ τη βδοµάδα που µα̋ πέρασε την ένταξη τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ στα προγράµµατα ενίσχυση̋ των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών τη̋ Ελλάδα̋ από τη µη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library, µε πρωτοβουλία και αποκλειστική χρηµατοδότηση από το Ίδρυµα «Σταύρο̋ Νιάρχο̋». Του Σωτήρη Κύρµπα Η ίδια τόνισε ότι σε µια περίοδο έντονη̋ κοινωνική̋ και οικονοµική̋ κρίση̋, οι βιβλιοθήκε̋ καλούνται να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο και να ανταποκριθούν στι̋ ανάγκε̋ των πολιτών για πρόσβαση στη γνώση, δια βίου µάθηση, χρήση των νέων τεχνολογιών, κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή ιδεών. Με το πρόγραµµα αυτό, πρόσθεσε, στοχεύουµε να προσεγγίσουµε του̋ ανθρώπου̋ που δεν ήταν µέχρι τώρα τόσο κοντά στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Με αυτόν τον στόχο η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων µαζί µε συνολικά 80 βιβλιοθήκε̋ τη̋ χώρα̋ (132 µαζί µε τα παραρτήµατα του̋) συµµετέχουν στην µη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library µε στόχο την αναβάθµιση, την καινοτοµία και την ανάπτυξή του̋. Έτσι για το 2012 η Future Library θα συντονίσει και θα υλοποιήσει µία σειρά δράσεων, σε συνεργασία µε το προσωπικό των 80 επιλεγµένων ∆ηµοτικών και ∆ηµόσιων βιβλιοθηκών ανά την επικράτεια. Οι δράσει̋ αυτέ̋ περιλαµβάνουν: 1. Την προώθηση τη̋ ανάγνωση̋, τη̋ δηµιουργικότητα̋ και τη̋ καινοτοµία̋ µε βιωµατικά εργαστήρια που θα µεταµορφώσουν τι̋ ιδέε̋ και τη γνώση που φωλιάζει στι̋ βιβλιοθήκε̋ σε µια ζωντανή και διασκεδαστική εµπειρία. 2. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει επιµόρφωση και κατάρτιση συγκεκριµένων υπαλλήλων των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών βιβλιοθηκών σε θέµατα ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων. 3. Τον σχεδιασµό του Εθνικού Ψηφιακού Κόµβου που θα δίνει στα µέλη των βιβλιοθηκών, µεταξύ άλλων, ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικέ̋ πηγέ̋ πληροφόρηση̋, σε συλλογέ̋ ψηφιακών βιβλίων και περιοδικών, ψηφιοποιηµένε̋ βάσει̋ δεδοµένων και σε υπηρεσία δανεισµού e-books.

4. Την ανάπτυξη ενό̋ δικτύου βιβλιοθηκών που δίνει έµφαση στι̋ υπηρεσίε̋ για παιδιά και εφήβου̋. Στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ δράση̋ θα ανακαινισθούν χώροι προκειµένου να παρέχουν στα παιδιά τη̋ κάθε περιοχή̋ τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να βιώσουν ευχάριστα δηµιουργικά εργαστήρια πάνω στην αφήγηση, τη ροµποτική, την τέχνη κ.λπ. 5. Την οργάνωση ενό̋ βιωµατικού και διαδραστικού συνεδρίου που θα απευθύνεται στην ευρύτερη κοινότητα των βιβλιοθηκών και θα φέρει στο προσκήνιο παραδείγµατα δηµιουργικότητα̋ που αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια. Η προσπάθεια ξεκινάει αυτό το καλοκαίρι µε τη διοργάνωση µια̋ εκστρατεία̋ ανάγνωση̋, δηµιουργικότητα̋ και καινοτοµία̋. Με εκδηλώσει̋ και δράσει̋ που απευθύνονται κυρίω̋ στα παιδιά, αλλά στοχεύουν και στην εµπλοκή γονέων και ενηλίκων µε σκοπό να ζωντανέψουν τι̋ βιβλιοθήκε̋, έτσι ώστε να αποτελέσουν σηµείο αναφορά̋. Η εκστρατεία θα έχει τίτλο «∆ιαδροµέ̋ µε πυξίδα τη βιβλιοθήκη», περιλαµβάνει δράσει̋ και εκδηλώσει̋ γύρω από αυτό το θέµα, οι οποίε̋ θα καλύπτουν διάφορου̋ τοµεί̋. Για την υλοποίηση και τον καλύτερο συντονισµό τη̋ εκστρατεία̋ οργανώνεται σεµινάριο στι̋ 14, 15 και 16 Μαρτίου στη βραβευµένη από το Ίδρυµα Bill & Melinda Gates ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη̋ Βέροια̋. Οι συµµετέχοντε̋ σε συνεργασία µε έµπειρου̋ στον τοµέα εκπαιδευτέ̋, θα παρακολουθήσουν βιωµατικά εργαστήρια µε στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση τη̋ εκστρατεία̋. Από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων θα συµµετέχουν οι εργαζόµενοι: Μαρία Πατήλα βιβλιοθηκονόµο̋, Πολυξένη Ρώσσιου βιβλιοθηκονόµο̋ και Μαρία Κολοβού αρχειονόµο̋.

Την ένταξη τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ στα προγράµµατα ενίσχυση̋ των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών τη̋ Ελλάδα̋ ανακοίνωσαν η Αντιδήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Βάσω Κάκλα µαζί µε την βιβλιοθηκονόµο κ. Μαρία Πατήλα

Στόχο̋ του προγράµµατο̋ είναι η προσέγγιση ανθρώπων που δεν ήταν µέχρι τώρα τόσο κοντά στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη


4 / 19.3.2012

H «Ξεναγό̋ ∆ιαφηµιστική» είναι µία ραγδαία αναπτυσσόµενη εταιρεία στον τοµέα τη̋ διαφήµιση̋, του διαδικτύου, των εκδόσεων επαγγελµατικών και αθλητικών οδηγών αλλά και τη̋ διοργάνωση̋ εκθέσεων και αθλητικών εκδηλώσεων. Με έδρα τα Τρίκαλα στηρίζεται σε µία ικανή οµάδα ατόµων µε µεγάλη εµπειρία στην διαφήµιση και την επικοινωνία έχοντα̋ παράλληλα βαθιά γνώση τη̋ τοπική̋ αγορά̋ και των ιδιαιτεροτήτων τη̋. Η «Ξεναγό̋ ∆ιαφηµιστική» δραστηριοποιείται στου̋ Νοµού̋ Τρικάλων και Καρδίτσα̋ και η φιλοσοφία που διέπει κάθε δραστηριότητα τη̋ είναι η προβολή και προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων όχι µόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και πανελλαδικά καθώ̋ η διαδεδοµένη πια χρήση του διαδικτύου είναι σύµµαχο̋ σε τέτοιε̋ ΞΕΝΑΓΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ προσπάθειε̋.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Παράλληλα φροντίζει ώστε οι καταναλωτέ̋ που χρησιµοποιούν τι̋ έντυπε̋ και ηλεκτρονικέ̋ εκδόσει̋ να έχουν έναν καθηµερινό βοηθό σε ότι και αν αναζητούν εύκολα και γρήγορα.

Οι δραστηριότητε̋ τη̋ «Ξεναγό̋ ∆ιαφηµιστική»: *Ξεναγό̋ Επιχειρήσεων: Πρόκειται για µία πολυσέλιδη έκδοση που εκδίδεται ανά δύο χρόνια και διανέµεται δωρεάν σε χιλιάδε̋ αντίτυπα. Πάνω από 15.000 καταχωρήσει̋ επιχειρήσεων, τηλεφώνων και διευθύνσεων ανά επαγγελµατική κατηγορία βοηθούν στην εύκολη εύρεση αυτού που αναζητά κανεί̋. Παράλληλα περιέχουν µία σειρά χρήσιµων καθηµερινών πληροφοριών και τηλεφώνων που µα̋ είναι απαραίτητα κάθε στιγµή. Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί δύο Ξεναγοί Επιχειρήσεων στα Τρίκαλα και άλλοι δύο στην Καρδίτσα. Μέσα στι̋ επόµενε̋ εβδοµάδε̋ θα κυκλοφορήσει ο νέο̋ «Ξεναγό̋ Επιχειρήσεων» για τα έτη 2012 – 2013. *Αθλητικό̋ Οδηγό̋ Τρικάλων: Εκδίδεται κάθε φθινόπωρο και είναι ο απαραίτητο̋ σύντροφο̋ των φιλάθλων για όλη την σεζόν. Περιλαµβάνει τα προγράµµατα όλων των πρωταθληµάτων σε ποδόσφαιρο και µπάσκετ και όλων των κατηγοριών, εθνικών και τοπικών, καθώ̋ και πολυσέλιδε̋ παρουσιάσει̋ όλων των οµάδων. Στον «Αθλητικό Οδηγό 2011-12» υπάρχουν 26 παρουσιάσει̋ οµάδων και συνολικά 523 φωτογραφίε̋ αθλητών και αθλητριών. * www.xenagos24.gr: Πρόκειται για την ηλεκτρονική σελίδα τη̋ εταιρεία̋. Μέσω αναζήτηση̋ µε λέξει̋ κλειδιά αλλά και µέσω επιλογή̋ τη̋ επαγγελµατική̋ κατηγορία̋ βρίσκει κανεί̋ εύκολα και γρήγορα αυτό

- ∆ιαφηµίσει̋ -Υπηρεσίε̋ διαδικτύου -Εκδόσει̋ επαγγελµατικώναθλητικών Οδηγών -∆ιοργάνωση εκθέσεων και αθλητικών εκδηλώσεων


19.3.2012 / 5

Στοιχεία Επικοινωνία̋ “Ξεναγό̋ ∆ιαφηµιστική” Αθανασίου ∆ιάκου 7-9, Τρίκαλα, Τηλέφωνα: 24310 63947-49, Fax: 24310 63949 email: info@xenagos24.gr, website: www.xenagos24.gr

που ψάχνει σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Μεγάλο όπλο τη̋ ηλεκτρονική̋ έκδοση̋ το γεγονό̋ ότι ενηµερώνεται καθηµερινά για οποιαδήποτε µεταβολή υπάρχει. Παράλληλα στην πρώτη σελίδα υπάρχει και µία αναλυτική ενηµέρωση για όλε̋ τι̋ εκδηλώσει̋ που πραγµατοποιούνται στην περιοχή µα̋. *∆ιοργανώσει̋ Εκθέσεων: Η «Ξεναγό̋ ∆ιαφηµιστική» διοργάνωσε µε επιτυχία το 2009 έκθεση στα Τρίκαλα µε τίτλο «Expo Επιχειρώ». Πάνω από 18.000 επισκέπτε̋ πέρασαν από την έκθεση που στήθηκε σε έναν χώρο 5.000 τετραγωνικών. Η εταιρεία προσφέρει την τεχνογνωσία τη̋ σε επιχειρήσει̋ που συµµετέχουν σε µεγάλε̋ εκθέσει̋ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα προγραµµατίζει την διοργάνωση έκθεση̋ µέσα στου̋ επόµενου̋ µήνε̋. * Αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋: Η εταιρεία δραστηριοποιείται και στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και event. Ανέλαβε την διοργάνωση των δύο αγώνων τη̋ Εθνική̋ οµάδα̋ βόλει ανδρών µε την Βοσνία/Ερζεγοβίνη για το Προολυµπιακό τουρνουά αλλά και τον αγώνα των Ελλήνων Βετεράνων Μπάσκετ µε την αντίστοιχη οµάδα τη̋ Μπαρτσελόνα. Ανέλαβε επίση̋ ένα µέρο̋ του χορηγικού προγράµµατο̋ του Παγκοσµίου πρωταθλήµατο̋ Enduro που διεξήχθη στην Καλαµπάκα. Ήταν αρωγό̋ στον άθλο του Στέλιου Βάσκου το 2010 που έκανε την διαδροµή Τρίκαλα – Σόφια – Φιλιππούπολη – Αδριανούπολη – Τρίκαλα. Θα είναι δίπλα στον Στέλιο και στο καλοκαιρινό εγχείρηµα Τρίκαλα – Μόναχο – Τρίκαλα µια̋ και έχει αναλάβει το χορηγικό πρόγραµµα. Τέλο̋ διοργάνωσε µε επιτυχία το φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου ανάµεσα στην οµάδα Ελλήνων Ηθοποιών (Ἀβάζη̋, Κροµµύδα̋, Βλάχο̋, Φραγκολιά̋, Πατρίκιο̋, Ορκόπουλο̋, Παπαθανάση̋ κ.α.) µε οµάδα Τρικαλινών επιλέκτων (ανάµεσα του̋ ο τραγουδιστή̋ Κώστα̋ Καραφώτη̋, Μουστακίδη̋, Ιορδανίδη̋, Ρούσσα̋, Μιχαλάκη̋ κ.α.). *Trikalasales.gr: Σε λίγο καιρό θα είναι στην διάθεση όλων το Trikalasales.gr. Πρόκειται για µία ηλεκτρονική πλατφόρµα µοναδικών προσφορών µέσω τη̋ οποία̋ θα µπορεί κανεί̋ να προµηθευτεί εύκολα και γρήγορα πρὀόντα και υπηρεσίε̋ σε αξεπέραστε̋ τιµέ̋.


6 / 19.3.2012

ΛΕΛΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

«Φωτογραφίζω το απόλυτο «τίποτα» τη̋ ασήµαντη̋ λεπτοµέρεια̋»

Μ

ΙΑ ΝΕΑ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Η ΓΝΩΣΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΛΕΛΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εκεί µέσα» στην Λέσχη Φωτογραφία̋ - Κινηµατογράφου Καρδίτσα̋ (ΛΕ.Φ.Κ.Κ) στην ∆ηµοτική Αγορά Καρδίτσα̋. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν 21 φωτογραφίε̋ αντικατοπτρισµών σε θαλασσινό νερό και τέσσερι̋ φωτογραφίε̋ αντικατοπτρισµών στον Ληθαίο ποταµό. Επρόκειτο για ένα απόσπασµα από µια σειρά 850 φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί σε αυτή την θεµατική ενότητα όπου η φωτογράφο̋, γοητευµένη από το θαλασσινό νερό, του̋ µύθου̋ του και την σηµειολογική του έννοια προσπάθησε να το«φυλακίσει» στι̋ φωτογραφίε̋ τη̋, δίνοντα̋ στον θεατή µια πραγµατικά εντυπωσιακή και πρωτοποριακή θέασή του. ∆εκάδε̋ Καρδιτσιώτε̋ και Τρικαλινοί επισκέφθηκαν την έκθεση- όχι µόνο στα εγκαίνια, αλλά και καθηµερινά τι̋ ώρε̋ λειτουργία̋ τη̋ έκθεση̋ µένοντα̋ για πολύ ώρα µπροστά στι̋ φωτογραφίε̋ σε µια προσπάθεια να ανιχνεύσουν τι̋ µορφέ̋ και τα νοήµατα που κρύβονται µέσα σε αυτέ̋, ακούγοντα̋ ταυτόχρονα το ηχητικό περιβάλλον µε του̋ ήχου̋ νερών και όχι µόνο, που συνόδευαν τι̋ φωτογραφίε̋. Λίγε̋ µέρε̋ µετα τα εγκαίνια είχα την χαρά να συναντήσω την κυρία Κατεχάκη και να κάνω µαζί τη̋ την ακόλουθη συζήτηση. Συνέντευξη στον Χάρη Μαντέλλο . Ποια τα κίνητρα που σε ώθησαν στην δηµιουργία αυτή̋ τη̋ έκθεση̋ φωτογραφία̋; «∆εν υπήρξε κανένα απολύτω̋ κίνητρο. Στην πραγµατικότητα, δεν ήθελα να γίνει αυτή η έκθεση. Ήξερα καλά τι υλικό είχα στα χέρια µου, όµω̋ δεν αισθανόµουν έτοιµη να το εκθέσω. Κατά καιρού̋ άνθρωποι των εικαστικών που είχαν δει δουλειά µου, µε προέτρεπαν να εκθέσω. Για χρόνια το αρνιόµουν πεισµατικά. Άτοµα όµω̋ από την Λέσχη Φωτογραφία̋ - Κινηµατογράφου Καρδίτσα̋, µε πίεσαν πολύ για την πραγµατοποίηση αυτή̋ τη̋ έκθεση̋ και έτσι τελικά το αποφάσισα». . Τι καταθέτει̋ στο κοινό µε τι̋ φωτογραφίε̋ που εκθέτει̋; «Καταθέτω ιστορίε̋. Μου αρέσει να φωτογραφίζω την εξέλιξη τη̋ στιγµή̋ µέσα σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα, µια εξέλιξη που συνήθω̋ διαφεύγει, είναι αόρατη στου̋ πολλού̋, αλλά εµένα πάντα µε συγκινεί. Έτσι δηµιουργώ ιστορίε̋, δηλαδή σειρέ̋ φωτογραφιών. Κάθε σειρά φω-

τογραφιών, που µπορεί να αποτελείται από 3, 4, 5 ή και 10 ή 12 φωτογραφίε̋, «διηγείται» µια ιστορία. Ο κάθε θεατή̋ καλείται να φτιάξει την δική του ιστορία - εντελώ̋ διαφορετική και ξεχωριστή από εκείνη που είχα στο µυαλό µου όταν φωτογράφιζα - βλέποντα̋ τι̋ φωτογραφίε̋, τόσο ω̋ µεµονωµένα εκθέµατα, όσο και ω̋ σύνολο. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση φωτογραφία̋, εκθέτω 29 φωτογραφίε̋ αντικατοπτρισµών σε νερά - το αγαπηµένο µου θέµα φωτογράφηση̋ - και «λέω» πέντε ξεχωριστέ̋ ιστορίε̋ µέσα από πέντε σειρέ̋ φωτογραφιών. Την ιστορία του πράσινου και του πορτοκαλί - την πλέον αγαπηµένη µου, που αποτελείται από 11 φωτογραφίε̋ - την ιστορία του ροζ ή τη̋ φθαρτότητα̋, την ιστορία του χρυσαφί, την ιστορία τη̋ νηνεµία̋ και την ιστορία του ποταµού. Ω̋ θαλασσινή, από µητέρα και πατέρα νησιώτε̋, γεννηµένη και µεγαλωµένη δίπλα στην θάλασσα, ιδιαίτερη προτίµηση στου̋ αντικατοπτρισµού̋ µου, έχει το θαλασσινό νερό. Όλε̋ οι σειρέ̋ φωτογραφιών που προανέφερα είναι αντικατοπτρισµοί σε θάλασσα. Η τελευταία σειρά, η σειρά του ποταµού, που αποτελείται από τέσσερι̋ φωτογραφίε̋, είναι ένα̋ φόρο̋ τιµή̋ θα έλεγα

στα Τρίκαλα, στον τόπο όπου τα τελευταία 23 χρόνια ζω και αναπνέω, έκανα τα παιδιά µου και την οικογένειά µου, δουλεύω και συνεχίζω να ονειρεύοµαι». . Θα ήθελα να σταθούµε επίση̋ στο ιδιαιτέρω̋ λυρικό ηχητικό υπόβαθρο τη̋ έκθεση̋, στο οποίο, κλασσικά µουσικά κοµµάτια, συνδυάζονται µε παφλασµού̋ κυµάτων και δικά σου ποιητικά κείµενα, τα οποία εσύ απαγγέλει̋. Πώ̋ εµπνεύστηκε̋ την σύνθεση αυτών των στοιχείων και την υλοποίησή του̋; «Είναι άλλο η φωτογραφία και άλλο µια έκθεση φωτογραφία̋. Ήθελα η έκθεση των φωτογραφιών να είναι µια συνολική βιωµατική εµπειρία για τον θεατή. Με απασχολεί ο τρόπο̋ που µια φωτογραφία η οποία για µένα µπορεί να είναι το σύµπαν, µπορεί παράλληλα να αποκτήσει όγκο, να γίνει σώµα, να γίνει η ψυχή τη̋ αρχή̋ µια̋ καινούργια̋ σκέψη̋ για τον θεατή. Σε αυτό το πλαίσιο σκέψη̋ προέκυψε το ηχητικό περιβάλλον τη̋ έκθεση̋. Χαίροµαι που λε̋ πω̋ απαγγέλω ποίηση. Στην πραγµατικότητα δεν κάνω τίποτε άλλο, από το να λέω σκόρπιε̋ λέξει̋ σχετικέ̋ µε το νερό. Η µουσική είναι επίση̋ ελάχιστη, οι ήχοι των νερών την µεγαλώνουν.

Το ηχητικό περιβάλλον λοιπόν τη̋ έκθεση̋ είναι απλώ̋ η προέκταση των φωτογραφιών στο χώρο, µια κίνηση «Ανοίγµατο̋» των φωτογραφιών στο κοινό». . Ένα µάτι που ίσω̋ δεν είναι συνηθισµένο ή εκπαιδευµένο σε τέτοιου είδου̋ εκθέσει̋, θα θεωρούσε ότι οι φωτογραφίε̋ µοιάζουν µεταξύ του̋. Κάποιο̋ περισσότερο γνώστη̋, ίσω̋ έλεγε ότι και η παραµικρή διαφορά τη̋ µια̋ από την άλλη, για παράδειγµα στην αντανάκλαση ενό̋ χρώµατο̋ ή στην γωνία λήψη̋, εκφράζεται και µια διαφορετική ιδέα ή ένα διαφορετικό συναίσθηµα. Ποια είναι η γνώµη σου; «Στην φωτογραφία µε ενδιαφέρει η ασήµαντη λεπτοµέρεια. Αυτή φωτογραφίζω. Το απόλυτο «τίποτα» τη̋ ασήµαντη̋ λεπτοµέρεια̋. Τώρα, το ποιο̋ καταλαβαίνει αυτό το απόλυτο «τίποτα» των ασήµαντων λεπτοµερειών, ή µπαίνει στην διαδικασία να αφεθεί και να δει µέσα σε αυτέ̋, εκείνα που έχουν να του πουν, εκείνα δηλαδή που εκείνο̋ θα θελήσει να δει, είναι ένα θέµα που δεν µε αφορά και δεν µε ενδιαφέρει. Είσαι όµω̋ σίγουρο̋ ότι όλα τα µάτια βλέπουν τα ίδια πράγµατα στον κόσµο; Ή αν θέλει̋, όλα τα µάτια βλέπουν τον κόσµο µε τον ίδιο τρόπο;


19.3.2012 / 7

Μια συζήτηση, “εκ βαθέων” µε τη γνωστή συµπολίτισσα δηµοσιογράφο µε αφορµή την πρώτη τη̋ έκθεση φωτογραφία̋, που έγινε µε µεγάλη επιτυχία από τι̋ 3-12 Μαρτίου στην Καρδίτσα

. Πολύ̋ κόσµο̋ που δεν συχνάζει σε µουσεία, γκαλερί και αίθουσε̋ τέχνη̋, παραπονιέται ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει ή να ευχαριστηθεί την σύγχρονη τέχνη. Πώ̋ πιστεύει̋ ότι η τέχνη µπορεί να γίνει προσιτή και οικεία για το µεγαλύτερο κοµµάτι του κόσµου; «Σε αυτό είµαι κάθετη. Η Τέχνη µπορεί να γίνει προσιτή και οικεία στο µεγαλύτερο κοµµάτι του κόσµου όπω̋ λε̋, µόνο µε την Παιδεία και την συνεχή και αδιάλειπτη ενασχόληση του καθενό̋ µε την Τέχνη. Είναι κάτι σαν την ζωή, την οποία την µαθαίνει κάποιο̋ µόνο εάν την ζήσει. Εύκολο̋ τρόπο̋ και µαγικά µαθήµατα δεν υπάρχουν».

«

Πέρα από αυτό, είναι έπαρση να πιστεύει ένα̋ καλλιτέχνη̋, ότι µπορεί να συστήσει, άρα να κάνει γνωστό, άρα να µάθει, σε κάποιον το οτιδήποτε. Ο καλλιτέχνη̋ µόνο µοιράζεται. Επιχειρεί να Θυµηθεί και σε αυτή τη διαδικασία προσκαλεί το κοινό του

Βρισκόµαστε στην απαρχή µια νέα̋ εποχή̋ - όλα δίπλα µα̋, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά αυτό κραυγάζουν - και νοµίζω ότι αυτή την νηπιακή παρεξήγηση, ότι όλοι βλέπουµε το ίδιο αντικείµενο, µε τον ίδιο τρόπο, οφείλουµε να την λύσουµε. Αυτό είναι και το «γιατί» τη̋ έκθεση̋ φωτογραφία̋ που αποφάσισα να κάνω».

. Υπάρχει η άποψη ότι η φωτογραφία είναι µια αισθητική ανακάλυψη που ξεκίνησε µιµούµενη την ζωγραφική και µετά µετακινήθηκε σε αυτό που λέµε καταγραφή ή ταυτοποίηση τη̋ πραγµατικότητα̋. Βλέποντα̋ τι̋ φωτογραφίε̋ σου, θα έλεγα ότι άνετα µπορούν να χαρακτηριστούν, εύστοχα δείγµατα αρµονική̋ σύνθεση̋ αυτών των δυο τεχνών. Ποια είναι η γνώµη σου; «Η φωτογραφία και η ζωγραφική βρίσκονται από την απαρχή τη̋ εµφάνιση̋ τη̋ φωτογραφία̋, σε συνεχή διάλογο µεταξύ του̋. Η φωτογραφία, αν και αντιµετωπίστηκε καχύποπτα από του̋ ζωγράφου̋ ω̋ αντίπαλο̋, πολύ σύντοµα µετατράπηκε σε πολύτιµο εργαλείο δουλειά̋ του̋. Για µένα φωτογραφία είναι το στιγµιαίο κλείσιµο του διαφράγµατο̋ τη̋ φωτογραφική̋ µου µηχανή̋. Εκείνο το «κλικ» που ακούγεται και µε απογειώνει, όταν γνωρίζω ότι έχω «αιχµαλωτίσει» µέσα στην φωτογραφική µηχανή, την «αποφασιστική στιγµή» όπω̋ εύστοχα έχει χαρακτηρίσει αυτή την ελαχιστότατη στιγµή ο Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν, ένα̋ από του̋ κορυφαίου̋ φωτογράφου̋ του 20ού αιώνα. Για µένα φωτογραφία είναι η ουσία τη̋ διεργασία̋ τη̋ ελαχιστότατη̋ στιγµή̋ που εξελίσσεται µπροστά στα µάτια µου και όταν αυτό συµβαίνει, η στιγµή είναι ιερή. Είναι τότε που κρατάω την ανάσα, για να «φυλακίσω» αυτή την µατιά, µέσα σε µια φωτογραφία. Αυτό είναι όλο και όλο».

. Ο Καρτιέ Μπρεσόν, γοητεύονταν από τον ήλιο τη̋ Ελλάδα̋ και τον είχε αποτυπώσει σε αρκετέ̋ φωτογραφίε̋ του. Στην δική σου έκθεση, κυριαρχεί το υγρό στοιχείο. Πώ̋ µπορεί ένα εικαστικό̋ να συστήσει σε µα̋, του̋ απλού̋ θεατέ̋, την άγνωστη και βαθύτερη ουσία στοιχείων του περιβάλλοντο̋, τόσο καθηµερινών, όπω̋ ο ήλιο̋ και το νερό; «Ετυµολογικά η φωτογραφία προέρχεται από τι̋ λέξει̋, φω̋ και γραφή. Καµία φωτογραφία δεν µπορεί να «γράψει» χωρί̋ το παιχνίδι του φωτό̋ και τη̋ σκιά̋. Αυτό είναι το ζητούµενο για κάθε φωτογράφο. Το νερό, κάνει απίστευτα παιχνίδια µε το φω̋. Αυτά τα παιχνίδια µε συγκινούν, αυτά κυνηγάω. Ο ήλιο̋ είναι βοηθό̋. Πέρα από αυτό, είναι έπαρση να πιστεύει ένα̋ καλλιτέχνη̋, ότι µπορεί να συστήσει, άρα να κάνει γνωστό, άρα να µάθει, σε κάποιον το οτιδήποτε. Ο καλλιτέχνη̋ µόνο µοιράζεται. Επιχειρεί να Θυµηθεί και σε αυτή τη διαδικασία προσκαλεί το κοινό του. Σε µια διαδικασία Μνήµη̋». . Οικονοµική κρίση και πολιτισµό̋. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα για τι̋ τέχνε̋ στου̋ δύσκολου̋ καιρού̋ που ζούµε; «Τα πράγµατα για τον Πολιτισµό και την Τέχνη είναι τόσο δύσκολα σήµερα, όσο ήταν πάντα. Το λέω χρόνια, το γράφω χρόνια στα κείµενά µου, ο Πολιτισµό̋ και η Τέχνη δεν είναι πολυτέλεια αλλά είναι τρόπο̋ ζωή̋. Είναι η καθηµερινότητά µα̋. Όταν αυτό το κατανοήσουµε, λέξει̋ όπω̋ Τέχνη και Πολιτισµό̋ δεν θα είναι µόνο για του̋ λίγου̋ ή για κοινωνίε̋ οικονοµικά εύρωστε̋. όπω̋ πολλοί πλανεύοντα̋ πρεσβεύουν. Α̋ µην ξεχνάµε, ότι η Τέχνη "ανοίγει" την ψυχή και το µυαλό, κάνει τον άνθρωπο να βλέπει, να αντιλαµβάνεται, να κρίνει, να έχει άποψη, άρα κάνει τον άν-

θρωπο δύσκολα διαχειρίσιµο...». . Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε βοήθησαν στην συνολική διαδροµή τη̋ έκθεση̋ και θα ήθελε̋ να του̋ αναφέρει̋; «Πρώτα από όλα θα πρέπει να µιλήσω για τον Θανάση Άγγελο, το µέλο̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη̋ Λέσχη̋ Φωτογραφία̋ - Κινηµατογράφου Καρδίτσα̋ (ΛΕΦΚΚ), ο οποίο̋ είδε τυχαία το καλοκαίρι που µα̋ πέρασε δουλειά µου και επέµενε παρά τι̋ αντιρρήσει̋ µου να κάνω έκθεση φωτογραφία̋ στην ΛΕΦΚΚ. Η δική του επιµονή και η δική του εµπιστοσύνη στην δουλειά µου, έδιωξαν και τι̋ τελευταίε̋ µου αντιρρήσει̋ για µια έκθεση. Κατόπιν, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία µου µε το στούντιο του Μουσείου Βασίλη̋ Τσιτσάνη̋ στα Τρίκαλα, όσον αφορά την ηχογράφηση του ηχητικού περιβάλλοντο̋ που ακούγεται στην έκθεση και συνοδεύει τι̋ φωτογραφίε̋. Η συνεργασία µε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του µουσείου, τον κύριο Στέλιο Καραγιώργο, ήταν καθόλα άψογη. Μιλάµε για δουλειά ώρε̋ επί ωρών. Τελικά µπόρεσε και βγήκε το ηχητικό αποτέλεσµα που είχα εξαρχή̋ στο µυαλό µου, χωρί̋ αυτό να παρεκκλίνει από εκείνο που είχα αναλύσει ότι ήθελα να κάνω και αυτό πιστεύω έγινε, γιατί ο κ. Καραγιώργο̋, «µπήκε» στι̋ φωτογραφίε̋ και στα βαθύτερα νοήµατά του̋. Επίση̋ οι φίλοι µου, Ελένη Γεωργοπούλου, Ελένη Τσιρογιάννη-Πράντζου και ∆ηµήτρη̋ Βλαχάβα̋ ή αλλιώ̋ Καλοκάγαθο̋ Ξένο̋, ήταν ουσιαστικά δίπλα µου και µε στήριξαν, ηθικά και πρακτικά. Τέλο̋ τα τρία µου παιδιά, η Ηλιάνα, ο Γιώργο̋ και η Κατερίνα, ήταν κοντά µου και µε παρότρυναν για την πραγµατοποίηση αυτή̋ τη̋ έκθεση̋. Στα εγκαίνια τα παιδιά, µου είπαν: «Επιτέλου̋ µαµά, το αποφάσισε̋».


Alexander McQueen

Blumarine Spring collection 2012

8 / 19.3.2012

Τα χρώµατα τη̋ Άνοιξη̋ blumarine

ήρθαν για να µα̋ φτιάξουν τη διάθεση! ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ/ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Τάσει̋ - προτάσει̋ και στυλ που κυριάρχησαν στι̋ πασαρέλε̋ για την Άνοιξη 2012

Costume National

chloe

bottega veneta

Η Άνοιξη µα̋ χτυπά και πάλι την πόρτα, όπω̋ κάθε χρόνο πιστή στο ραντεβού τη̋! Ο καιρό̋ και οι συνθήκε̋ των ηµερών βέβαια, προσπαθούν να µα̋ κάνουν να πιστέψουµε πω̋ φέτο̋ ο «ήλιο̋» θα φτάσει αργοπορηµένο̋… Μην πτοείστε όµω̋! Η άνοιξη θα έρθει, ο ήλιο̋ τη̋ θα µα̋ ζεστάνει και µαζί του θα φέρει χρώµατα, έντονα prints, κοριτσίστικα πλισέ, παγέτε̋, λαµπερά υφάσµατα, δέρµατα µε ειδική επεξεργασία, ροµαντικέ̋ δαντέλε̋, ρετρό αναφορέ̋ και παπούτσια που µοιάζουν να είναι φτιαγµένα από γλύπτε̋! Με µια «Ιστορική αναδροµή» στι̋ δεκαετίε̋ του περασµένου αιώνα, ξεκινώντα̋ από στοιχεία τη̋ δεκαετία̋ των 20’s και φτάνοντα̋ σε αυτήν των 70’s, στόχο̋ των σχεδιαστών είναι τα σχέδια και υφέ̋ να µπορέσουν να συνδυαστούν µε είδη υπάρχοντα ρούχα. Ανοίξτε την ντουλάπα σα̋, ίσω̋ και τη̋ µαµά̋ µε του µπαµπά, ξεχωρίστε τα κοµµάτια που συµβαδίζουν µε τι̋ νέε̋ τάσει̋ και προσπαθήστε να τα συνδυάσετε µε τέτοιον τρόπο ώστε θα σα̋ κάνουν να είστε µέσα στην µόδα χωρί̋ ίσω̋ να ξοδέψετε ούτε ένα ευρώ. Σαν πρώτο τεύχο̋ λοιπόν του ζω σα̋ δίνουµε µια πρώτη γεύση από τι̋ νέε̋ τάσει̋ για αυτή την Άνοιξη και το Καλοκαίρι, όπω̋ εµφανίστηκαν στι̋ πασαρέλε̋ των µεγάλων οίκων µόδα̋. Στα τεύχη του ζω που θα ακολουθήσουν θα σα̋ παρουσιάσουµε πανέµορφα ρούχα και αξεσουάρ που θα συναντήσετε στη δική µα̋ αγορά!

DKNY


19.3.2012 / 9

Η Seventeen cosmetics µα̋ παρουσιάζει µε το πρόσωπο τη̋ Μαριέτα̋ Χρουσαλά, για άλλη µια σεζόν τι̋ όµορφε̋ προτάσει̋ τη̋. Ένα βραδινό µακιγιάζ που δεν σε αφήνει να περάσει̋ απαρατήρητη! Perfect Elegance Μάτια: Χωρί̋ να αφαιρέσετε το πρωινό σα̋ µακιγιάζ, από την ίδια, νέα Τριπλέτα No. 100 All Time Browns, εφαρµόστε τη µεσαία, ανοιχτή καφέ σκιά στο τόξο του φρυδιού από την εξωτερική γωνία µέχρι το µέσο. Με τη σκούρα καφέ σκιά σχηµατίστε µια γραµµή smokey στο κάτω βλέφαρο, τονίζοντα̋ την εξωτερική γωνία. Τονίστε το βλέµµα µε το µαύρο µολύβι Super Smooth Eye Liner No. 01 µέσα στο µάτι και περάστε τι̋ βλεφαρίδε̋ µε τη µαύρη µάσκα-

ρα The Volume No. 01, σε όσε̋ στρώσει̋ επιθυµείτε. Μάγουλα: Ανανεώστε το νέο Natural Matte Silky Blusher No. 03. Χείλη: Περίγραµµα µε το Super Smooth Lip Liner No. 15 και γέµισµα µε το νέο Supreme Lipstick No. 202.

Bottega Veneta

Gucci

Emilio Pucci

ani Emporio Arm

Η πρόταση τη̋ εβδοµάδα̋

Η βασική πρόταση τη̋ CHANEL για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2012 είναι το απαλό µακιγιάζ και τα slick µαλλιά σε µορφή wet look µε έµπνευση από την αθώα εποχή τη̋ δεκαετία̋ του 1920 και του 1930.

Men’s style

Hermes

Fendi

Dolce & Gabbana

∆ύο από τι̋ βασικέ̋ προτάσει̋ του νέου αντρικού στυλ, είναι τα κοντά σγουρά ή κυµατιστά µαλλιά µε το 3ων ηµερών face look και τα µακριά ίσια καρέ µαλλιά, στο ύψο̋ του λαιµού, µε το κοντό σε φυσική γραµµή µούσι.


10 / 19.3.2012

ΣΠΙΤΙ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Πολλέ̋ φορέ̋ οι ψυχολόγοι προτείνουν την διακόσµηση και ειδικά τι̋ κατασκευέ̋ σαν «γιατρικό». Είναι αγχολυτικά, ηρεµούν και ανεβάζουν την ψυχολογία, καθώ̋ σιγά σιγά η δηµιουργία αρχίζει να παίρνει την προσωπική µορφή και… ψυχή του δηµιουργού τη̋! Με βάση λοιπόν την ψυχολογία, την εποχή και τον τίτλο του νέου εντύπου ζω, σκεφτήκαµε να µα̋ γνωρίσετε, καθώ̋ σα̋ παρουσιάζουµε κάποιε̋ ζωντανέ̋ προτάσει̋!

∆ιακοσµήστε τον τοίχο σα̋ σε 3 βήµατα, µε ένα έργο made by you! Η Άνοιξη έφτασε, δώστε µια πινελιά ανανέωση̋ στο σπίτι σα̋. Θέλουµε λοιπόν να σα̋ παρουσιάσουµε µια υπέροχη ιδέα για να διακοσµήσετε τον τοίχο σα̋, σχεδόν ανέξοδα µε wallart που µπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα µόνοι σα̋. Φτιάξτε ένα έργο τέχνη̋, ένα κλαδί µε ροζ άνθη κερασιά̋ και διακοσµήστε τον χώρο που επιθυµείτε. Επίση̋ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και χρώµατα όπω̋ λαχανί για τον κορµό και έντονο κίτρινο για τα άνθη, σε µια πιο µοντέρνα εκδοχή! ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΜΟΝΟ: 1 µεγάλο κοµµάτι χαρτί ή καµβά, 1 µεγάλο µπουκάλι αναψυκτικού 2Lt (που θα λειτουργεί ω̋ σφραγίδα), 1 πινέλο, 1 χάρτινο πιατάκι, λίγο χρώµα µαύρο και ροζ. ∆είτε στι̋ παρακάτω φωτογραφίε̋ πόσο εύκολο είναι.

ΒΗΜΑ 1ο Ξεκινήστε χρησιµοποιώντα̋ σκούρο χρώµα για να ζωγραφίσετε τα κλαδιά πάνω σε ένα σκληρό χαρτί ή καµβά. Τα κλαδιά είναι εύκολο να τα ζωγραφίσετε. Εάν δε, τα χρωµατίσετε σε µια ευθεία γραµµή, αυτό θα φαίνεται ακόµα καλύτερο. Μόλι̋ βάψετε τα κλαδιά, αφήστε τα να στεγνώσουν καλά πριν συνεχίσετε να σφραγίζετε τα άνθη µε το µπουκάλι.

ΒΗΜΑ 2ο Ρίξτε λίγο χρώµα σε ένα χάρτινο ή πλαστικό πιάτο και βυθίστε το πλαστικό µπουκάλι σε αυτό και ξεκινάµε την σφράγιση.

ΒΗΜΑ 3ο Το κάτω µέρο̋ του 2-λίτρου µπουκαλιού έχει πέντε σηµεία, όπω̋ τα πέντε πέταλα ενό̋ άνθου̋ κερασιά̋. Πιέστε το πλαστικό µπουκάλι στον πίνακα και έπειτα σηκώστε το. Βυθίζετε το µπουκάλι σε περισσότερο χρώµα κάθε φορά που επαναλαµβάνετε τη σφραγίδα (να µην είναι υπερβολικό και ξεχειλίσει). Είναι πραγµατικά διασκεδαστικό, προσθέσετε πολλά άνθη, όπω̋ εσεί̋ τα θέλετε. Το αποτέλεσµα είναι πραγµατικά θαυµάσιο… δεν συµφωνείτε; Καλή επιτυχία.


19.3.2012 / 11

∆ιακοσµήστε το σπίτι µε συνθέσει̋ φυτών µέσα σε γυάλε̋ και πέτρε̋ Μέσα σε ένα σπίτι µπορεί κανεί̋ να βρει γυάλινα βάζα, ποτήρια, µπολ, πέτρινα διακοσµητικά ή κάποια µεταλλικά κουτιά. Εάν τα βαρεθήκατε µε την υπάρχουσα µορφή του̋ µπορείτε πολύ εύκολα να τα µετατρέψετε σε έναν µίνι διακοσµητικό κήπο, δίνοντα̋ έτσι µια νέα νότα στο χώρο! Οι γλάστρε̋ γυαλιού είναι ένα̋ γοητευτικό̋, οικολογικό̋ και ανέξοδο̋ τρόπο̋ για να διακοσµήσετε το σπίτι σα̋, επίση̋ είναι υπέροχα οικολογικά δώρα για γιορτέ̋, γενέθλια ή άλλε̋ ειδικέ̋ περιστάσει̋, αφού προσφέρουν εντυπωσιακέ̋ διακοσµήσει̋ σε όλου̋ του̋ χώρου̋. Τα φυτώρια µέσα σε γυαλί, πέτρα ή αλουµίνιο, µπορούν να είναι διακοσµηµένα µε βρύα και µικρά φυτά εσωτερικού χώρου ή βότσαλα και κοµµάτια από κλαδάκια.

Σα̋ προτείνουµε 11 πανέµορφε̋ ιδέε̋ για να δηµιουργήσετε αυτή που σα̋ ταιριάζει

Ένα ήρεµο Σάββατο! Καθώ̋ λοιπόν οι γυάλε̋ µε τα φυτά είναι πάρα πολύ στη µόδα, µπορείτε να τι̋ δηµιουργήσετε µε πολύ µεγάλη ευκολία. 1. Αρχικά ξεκινήστε τοποθετώντα̋ µέσα στη γυάλα µια στρώση από µικρέ̋ πέτρε̋, πάχου̋ τουλάχιστον 2 εκατοστών. Στην συνέχεια µια στρώση από χώµα.

2

2. Αρχίστε να τοποθετείτε καλά µέσα στο χώµα τα βασικά φυτά σα̋ (εάν χρειαστεί προσθέστε ακόµη πολύ λίγο χώµα). 3. Γεµίστε την σύνθεση µε µικρότερα φυτά, πέτρε̋, µικρά ανθρωπάκια ή οτιδήποτε πιστεύετε πω̋ έχει µια θέση στο µέρο̋ αυτό. Και... ιδού, δηµιουργήσατε τον δικό σα̋ «µικρό κόσµο»!

1

3


12 / 19.3.2012

Παιδί και διατροφή Α̋ µάθουµε τα παιδιά µα̋ να τρώνε σωστά Τα παιδιά είναι σηµαντικό να διασφαλίζουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά πολύ περισσότερο από του̋ ενήλικε̋. Η ανάπτυξή του̋ εξαρτάται σε µεγάλο ποσοστό και από τη διατροφή του̋. Κατά την παιδική ηλικία, ο άνθρωπο̋ διαµορφώνει τι̋ µελλοντικέ̋ διατροφικέ̋ του συνήθειε̋. Ο ρόλο̋ των γονέων βέβαια είναι πρωταρχικό̋, αφού αυτοί είναι και το βασικότερο πρότυπο του κάθε παιδιού. Α̋ γίνουµε λοιπόν σωστά πρότυπα για αυτά!

Τα 5 βασικότερα σηµεία τη̋ διατροφή̋ των παιδιών είναι:  Η Ποικιλία των τροφών. Το Α και το Ω. Προσπαθήστε, το παιδί σα̋ να καταναλώνει τρόφιµα από όλε̋ τι̋ οµάδε̋. Φρούτα, λαχανικά, δηµητριακά ολική̋ αλέσεω̋, κρέα̋, πουλερικά, ψάρια, αβγά, όσπρια, γάλα και γαλακτοκοµικά πρὀόντα, είναι σηµαντικό να αποτελούν κοµµάτι τη̋ διατροφή̋ του. Καθηµερινά θα πρέπει να τρώει: 1. 5 µερίδε̋ φρούτων και λαχανικών 2. 3 µερίδε̋ τροφίµων πλούσιων σε ασβέστιο (γάλα, γιαούρτι, τυρί, αµύγδαλα, σαρδέλε̋, σύκα, σπανάκι). 3. Αµυλούχου̋ υδατάνθρακε̋ (δηµητριακά, πατάτε̋, ρύζι, ψωµί, µακαρόνια) 4. Πρωτε˙νε̋ (ψάρι, κρέα̋, κοτόπουλο, αβγά, όσπρια).  Προγραµµατίστε τα γεύµατα. Η καθηµερινή διατροφή πρέπει να αποτελείτε από: 1. 3 κύρια γεύµατα. Πρέπει να είναι πλήρη, να περιλαµβάνουν, φρούτα ή λαχανικά, ασβέστιο, υδατάνθρακε̋ και πρωτε˙νε̋. 2. 2 ενδιάµεσα. Πρέπει να προγραµµατίζονται ανάλογα µε τα σηµάδια πείνα̋ του παιδιού για να µην αναπτυχθεί στο παιδί η συνήθεια του τσιµπολογήµατο̋.

3. Το λίπο̋ είναι απαραίτητο, αποτελεί συστατικό πολλών τροφών ή προσθέστε το στο φαγητό κατά προτίµηση και µετά το µαγείρεµα.  Το Νερό. Έχει πολύ µεγάλη σηµασία, ιδιαίτερα στη χώρα µα̋ που είναι τόσο ηλιόλουστη. Έξι έω̋ οκτώ

Εάν το παιδί σα̋ είναι «δύσκολο» σε διάφορα φαγητά, προσπαθήστε να δηµιουργείτε πιάτα µε φαντασία για να του κεντρίσετε το ενδιαφέρον.

Αφιερώστε χρόνο και κάντε διάφορα γεύµατα ή γλυκά µαζί, το παιδί θα τα φάει µε πολύ µεγαλύτερη όρεξη.

ποτήρια νερό την ηµέρα, είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού. Εκτό̋ από το νερό, στην επαρκή υδάτωση συµβάλλουν όλα τα υγρά τρόφιµα (γάλα, χυµοί), αλλά και τα φρούτα και τα λαχανικά. Εάν, λοιπόν, το παιδί σα̋ δεν πίνει όσο νερό πρέπει, αλλά πίνει αρκετό γάλα ή χυµού̋ και τρώει πολλά φρούτα και λαχανικά, δεν υπάρχει λόγο̋ ανησυχία̋.

Μην πιέζεται όταν δεν πρέπει, η αίσθηση τη̋ πείνα̋ θα έρθει όταν ο οργανισµό̋ του παιδιού χρειαστεί τροφή.

 Σχολείο και Κυλικείο. Η σχολική ηλικία είναι συνήθω̋ η πρώτη επαφή του παιδιού µε το φαγητό εκτό̋ σπιτιού. Ο µόνο̋ τρόπο̋ να καταφέρει να αντισταθεί, σε τροφέ̋ όχι τόσο «υγιεινέ̋», είναι να έχει υιοθετήσει υγιεινέ̋ διατροφικέ̋ συνήθειε̋ από το σπίτι του. Φροντίστε να εφοδιάσετε

εσεί̋ το παιδί µε τα γεύµατα ή τα σνακ που πρέπει να καταναλώσει στο σχολείο. ∆ώστε µεγάλη προσοχή στι̋ προτιµήσει̋ του και προσπαθήστε να προκαλέσετε τη γεύση του. Επιτρέψτε του κάποιε̋ φορέ̋ να καταναλώσει και τρόφιµα από το κυλικείο αφού πρώτα, το συµβουλέψετε για τι̋ καλύτερε̋ δυνατέ̋ επιλογέ̋.

ΒΑΣΙΚΑ Ποια τρόφιµα θα αποτελούν το κύριο γεύµα του παιδιού σε εβδοµαδιαία βάση είναι εξαιρετική̋ σηµασία̋. Φροντίστε το παιδί να τρώει ψάρι 2 φορέ̋ την εβδοµάδα, η µία από αυτέ̋ να είναι ένα λιπαρό ψάρι (τόνο̋, σολοµό̋, τσιπούρα, σκουµπρί, κολιό̋ ή σαρδέλε̋). Τι̋ υπόλοιπε̋ µέρε̋ τη̋ εβδοµάδα̋ το βασικό συστατικό του κυρίου γεύµατο̋ του µπορούν να είναι τα όσπρια (1 φορά), τα λαδερά τρόφιµα (1 φορά) , το κρέα̋ (1 φορά), το κοτόπουλο (1 φορά) ή οι αµυλούχοι υδατάνθρακε̋ (1 φορά).

Η Συµπεριφορά των γονέων.  Η δική σα̋ συµπεριφορά είναι απαραίτητο να ταυτίζεται µε όσα προτρέπετε το παιδί σα̋ να εφαρµόσει. Λειτουργείστε ω̋ πρότυπο, γιατί είναι

εξαιρετικά δύσκολο για ένα παιδί να ακολουθήσει κανόνε̋ που δε βλέπει ότι αποδέχεστε και εσεί̋ οι ίδιοι.  Προσπαθήστε, κάποιο από τα γεύµατα τη̋ ηµέρα̋ να το καταναλώνετε ή ακόµα και να το προετοιµάζετε µαζί µε το παιδί σα̋. ∆ώστε στο παιδί µικρέ̋ ποσότητε̋ φαγητού και αφήστε εκείνο να ζητήσει περισσότερο φαγητό. Εµπιστευτείτε το αίσθηµα κορεσµού και πείνα̋ του παιδιού σα̋ και µη το πιέζετε εάν δε θέλει άλλο φαγητό.  ∆ηµιουργήστε µία όµορφη ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια του γεύµατο̋ και ενθαρρύνετε το παιδί να δοκιµάσει καινούργια τρόφιµα. Καλό είναι νέε̋ τροφέ̋ να εισάγονται σε µικρέ̋ ποσότητε̋ στην αρχή. Το παιδί χρειάζεται χρόνο για να τι̋ συνηθίσει. Αν, παρ’ όλα αυτά, αρνείται επίµονα να δοκιµάσει κάποιε̋ τροφέ̋ δοκιµάστε να τι̋ σερβίρετε µε ένα διαφορετικό τρόπο. Ο τρόπο̋ µαγειρέµατο̋ µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο σε αυτή σα̋ την προσπάθεια.


19.3.2012 / 13

Μαγειρεύοντα̋ στο «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ»

Γκουρµέ νηστίσιµε̋ συνταγέ̋ Αχνιστέ̋ καραβίδε̋ Υλικά 3 3 καραβίδε̋ 3 ½ ποτήρι καλό λευκό κρασί 3 1 σκελίδα σκόρδο 3 ½ φρέσκο κρεµµυδάκι 3 2-3 κλαδάκια άνηθο 3 Μαύρο πιπέρι, ελαιόλαδο

Στην οδό Στρατηγού Σαράφη 43 λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια ένα ξεχωριστό κατάστηµα. Λέγεται «Μουσείο γεύση̋» και εκεί µπορεί ο κάθε Τρικαλινό̋ να βρει δεκάδε̋ Βιολογικά πρὀόντα και φρούτα. Ο ιδιοκτήτη̋ του, ο κ. Νίκο̋ Κωτούλα̋ και η οικογένειά του έχουν κάνει τρόπο ζωή̋ το να ανακαλύπτουν συνεχώ̋ ό,τι ποιοτικότερο υπάρχει στο χώρο ενώ και οι ίδιοι παράγουν Βιολογικό µέλι στον τόπο καταγωγή̋ του̋, τι̋ Λογγιέ̋ Ροπωτού. Την περασµένη Τρίτη βρεθήκαµε στο «Μουσείο Γεύση̋» και παρακολουθήσαµε τον κ. Κωτούλα να µαγειρεύει υγιεινέ̋ τροφέ̋! Αφού στο κατάστηµα στήθηκε µια µικρή κουζίνα για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ γνωστή̋ τηλεοπτική̋ εκποµπή̋ του TV10 «Χίλιε̋ και 10 γεύσει̋». Η εκποµπή προβάλλεται κάθε Σάββατο στι̋ 6.30 το απόγευµα (και σε επανάληψη την Κυριακή στι̋ 5.30 το απόγευµα). Το συγκεκριµένο «µαγείρεµα» θα προβληθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου και ειλικρινά αξίζει να το δείτε και να σηµειώσετε λεπτοµερώ̋ τι̋ συνταγέ̋ που προτείνει ο κ. Κωτούλα̋ αφού ήταν όλε̋ υπέροχε̋ και το αποτέλεσµα του̋ (το οποίο γευτήκαµε προσωπικά) πεντανόστιµο! Συγκεκριµένα ο κ. Κωτούλα̋ µαγείρεψε ταλιατέλε̋ µε καπνιστό σολωµό, βότκα, πράσο, κρέµα γάλακτο̋ σόγια̋, γαρνιρισµένο µε µπρικ σολωµού, τρούφα και χαβιάρι. Επίση̋ έκανε µια καταπληκτική οµελέτα µε Βιολογικά αυγά από το αγρόκτηµα Μπίλα, σοταρισµένη µε βουβαλίσιο βούτυρο, µε φρέσκα λαχανικά, ξερά µανιτάρια Γρεβενών, µίγµα µπαχαρικών και γαρνιρισµένη µε µαύρη τρούφα ελληνική. Προέκυψε ένα απίστευτο γευστικό αποτέλεσµα και ταυτόχρονα ένα γεύµα γρήγορο, εύκολο και υγιεινό. Για επιδόρπιο µα̋ έκανε παστελάκια µε γκότζι, Βιολογικό µέλι, ιπποφαέ̋, σταφίδε̋ και σουσάµι. Βέβαια το γεύµα είχε συνοδευτεί µε Βιολογικό κόκκινο κρασί.

Αξίζει να δείτε πω̋ ακριβώ̋ παρασκεύασε όλε̋ αυτέ̋ τι̋ νοστιµιέ̋ ο κ. Κωτούλα̋, µε πρὀόντα που διατίθενται στο κατάστηµά του και στη συνέχεια να εκτελέσετε και εσεί̋ αυτέ̋ τι̋ γευστικότατε̋ και υγιεινέ̋ συνταγέ̋.

Εκτέλεση Σε µια κατσαρόλα ρίχνουµε το κρασί και προσθέτουµε για 5-7 δευτερόλεπτα το σκόρδο. Το αφαιρούµε και µόλι̋ πάρει βράση ρίχνουµε τι̋ καραβίδε̋ για 1-2 λεπτά. Τι̋ σερβίρουµε σε ένα βαθύ πιάτο. Στο ζωµό µε το κρασί προσθέτουµε το κρεµµυδάκι, το άνηθο, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Αφήνουµε να βράσει για 2 λεπτά και στη συνέχεια περιχύνουµε µε 5 κουταλιέ̋ τι̋ καραβίδε̋.

Τηγανιτό µήλο Υλικά 3 1 µήλο 3 αλεύρι 3 παγωτό βανίλια από γάλα σόγια̋ 3 µαύρη ζάχαρη κανέλα 3 τριµµένα καρύδια Εκτέλεση Κόβουµε το µήλο σε φέτε̋ του ενό̋ χιλιοστού. Ρίχνουµε σε µια βαριά κατσαρόλα ελαιόλαδο και το ζεσταίνουµε σε µέτρια φωτιά. Βουτάµε τι̋ φέτε̋ µήλου σε νερό, µετά στο αλεύρι, ξανά στο νερό και στη συνέχεια στο τηγάνι µέχρι να ροδοκοκκινίσουν. Τι̋ πασπαλίζουµε µε µαύρη ζάχαρη και κανέλα. Χτίζουµε ένα πύργο µε 8-10 φέτε̋ βάζοντα̋ ανάµεσα του̋ λίγο παγωτό και καρύδια. Γαρνίρουµε µε 2 φυλλαράκια µέντα̋.

Γλυκέ̋ απολαύσει̋ Κρύο τσιζκέικ µε κόκκινη µαρµελάδα του Στέλιου Παρλιάρου Υλικά Βάση 3 250 γρ. µπισκότα τύπου digestive ή Μιράντα 3 120 γρ. βούτυρο αγελαδινό λιωµένο Κρέµα 3 600 γρ. τυρί τύπου Φιλαδέλφεια 3 60 γρ. ζάχαρη άχνη 3 200 γρ. κρέµα γάλακτο̋, 35% λιπαρά Επικάλυψη 3 500 γρ. µαρµελάδα φρούτα του δάσου̋ ή φράουλα ή άλλη τη̋ αρεσκεία̋ σα̋ 3 2 κουτ. σούπα̋ νερό Για περίπου 8 µερίδε̋ Χρόνο̋ προετοιµασία̋ 30΄λεπτά Χρόνο̋ αναµονή̋ 1 - 2 ώρε̋ Εκτέλεση Βάση: Τρίβουµε στο µπλέντερ ή στο µούλτι τα µπισκότα µέχρι να γίνουν σκόνη. Τα αδειάζουµε σ’ ένα µπολ και τα ανακατεύουµε µε το λιωµένο βούτυρο. Τοποθετούµε 1 τσέρκι (στεφάνι ζαχαροπλαστική̋) διαµέτρου 20 εκ. και ύψου̋ 4 εκ. πάνω σε µια πιατέλα ή χρησιµοποιούµε µία φόρµα µε αποσπώµενα τοιχώµατα. Βάζουµε µέσα το µείγµα του µπισκότου και το απλώνουµε µε τα χέρια µα̋ σε όλη την επιφάνεια, πιέζοντά̋ το για

να γίνει όσο πιο συµπαγέ̋ µπορεί. Το βάζουµε στο ψυγείο µέχρι να ετοιµάσουµε την κρέµα. Κρέµα: Ανακατεύουµε καλά στον κάδο του µίξερ (ή σε ένα µπολ), µε το σύρµα (ή µε το µίξερ χειρό̋ ή απλά µε µια σπάτουλα) το τυρί µε τη ζάχαρη. Προσθέτουµε την κρέµα γάλακτο̋ και συνεχίζουµε το ανακάτεµα µέχρι από τα υλικά να προκύψει µια λεία κρέµα. Αδειάζουµε το µείγµα πάνω από το τριµµένο µπισκότο, λειαίνουµε την επιφάνεια µε µια σπάτουλα ή µε τη ράχη ενό̋ κουταλιού, σκεπάζουµε µε αλουµινόχαρτο και βάζουµε το γλυκό στο ψυγείο για περίπου 1 - 2 ώρε̋, έτσι ώστε να σφίξει η κρέµα. Επικάλυψη: Σε ένα µπολ ανακατεύουµε τη µαρµελάδα µε το νερό, για να γίνει πιο ρευστή. Μόλι̋ κρυώσει καλά το τσιζκέικ, το βγάζουµε από το ψυγείο και καλύπτουµε την επιφάνειά του µε το µείγµα τη̋ µαρµελάδα̋. Ξεφορµάρουµε προσεχτικά και σερβίρουµε σε κοµµάτια.


14 / 19.3.2012

Αρτοποιοί Τρικάλων:

Α̋ αρχίσουν οι χοροί

Αυτό το δισέλιδο αφορά όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋ και σκοπεύει κυρίω̋ να καταγράφει τι̋ όµορφε̋ στιγµέ̋ τη̋ ζωή̋ µα̋, τι̋ οποίε̋ δυστυχώ̋ κάποιοι έχουν βαλθεί να λιγοστεύουν συνεχώ̋. Οι Τρικαλινοί και οι Έλληνε̋, όµω̋ δεν το βάζουν κάτω και µε σκληρή δουλειά, οργάνωση, συνεργασία αλλά και µε χορό και ΤΡΑΓΟΥ∆Ι αντιστέκονται και ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΟΞΑ ΤΡΑΒΑΜΕ! Α̋ αρχίσουν λοιπόν (ξανά) οι… χοροί και οι καλέ̋ στιγµέ̋. ΣΗΜ.: Η φωτό είναι από τον ετήσιο χορό του Μορφωτικού Συλλόγου Ριζώµατο̋ και την επιλέξαµε ω̋ την πιο κατάλληλη για να σηµατοδοτήσει την εκκίνηση αυτή̋ τη̋ ενότητα̋ του ζω.

Αρτοποιοί: Οι Τρικαλινοί αρτοποιοί, µια «οµάδα» εκατό επαγγελµατιών, οι οποίοι «τα˙ζουν» καθηµερινά του̋ Τρικαλινού̋, είναι όχι µόνο συσπειρωµένοι γύρω από το Σωµατείο του̋ αλλά και ιδιαίτερα αγαπηµένοι µεταξύ του̋. Γι’ αυτό και οι εκδηλώσει̋ του̋ έχουν πάντα επιτυχία αλλά και ζωντάνια. Η συµµετοχή του̋ στον «Μύλο των Ξωτικών» ακόµη συζητιέται πανελλαδικά ενώ η πρόσφατη εκδήλωση του̋ στη «Σοὐτα», έµεινε αξέχαστη σε όλου̋ αν και έγινε µεσηµέρι, αφού οι αρτοποιοί (και οι οικογένειέ̋ του̋) εργάζονται τη νύχτα για να έχουµε εµεί̋ φρέσκο ψωµί κάθε µέρα στο τραπέζι µα̋.

ΧΑΜΟΓΕΛΑ

«ΣΟΥ˳ΤΑ»: Από το αφιέρωµα στον Μάνο Λο˙ζο. (Οι δύο νεαρέ̋ φιλόλογοι δηλώνουν λάτρει̋ του αξέχαστου δηµιουργού).

ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ: Ο Χρήστο̋ Φωτίου (τρίτο̋ από αριστερά και ο Σάββα̋ Σιάτρα̋ (δεύτερο̋ από δεξιά), δύο από τα πιο γνωστά «αηδόνια» τη̋ δηµοτική̋ µα̋ παράδοση̋, στον χορό του Χορευτικού Οµίλου Τρικάλων (Χ.Ο.Τ.) που αποτέλεσε και φέτο̋ σηµαντικό πολιτισµικό-κοινωνικό γεγονό̋ για την πόλη µα̋, τα λένε µε τον συνταξιούχο µικροβιολόγο ∆ηµήτρη Στάµο (πρώτο̋ από δεξιά) και του̋ Κώστα Κρούπη και Μαρία Κρούπη, φίλου̋ του καλού δηµοτικού τραγουδιού.

Τούµπε̋ και... προσκυνήµατα

Κάθε µικρή κοινωνία έχει τον ιδιαίτερο τρόπο διασκέδαση̋, αλλά και του̋ πρωταγωνιστέ̋ αυτή̋. Στο Ρίζωµα, στην ταβέρνα-αναψυκτήριο του φίλου µα̋ ∆ηµήτρη Μέρµηγκα σε πρόσφατη λἀκο-δηµοτική βραδιά µα̋ εντυπωσίασε ο Γιάννη̋ µε τι̋ ανεπανάληπτε̋ τούµπε̋ που κάνει την ώρα που χορεύει (ενώ τραγουδά και υπέροχα) αλλά και τα… προσκυνήµατα συν-χορευτών αλλά και… τραγουδιστή στου̋ πρώτου̋ του χορού!

Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΑ˳ΤΣΑ! ΣΟΥ˳ΤΑ (εκδήλωση αρτοποιών): Η Βἀτσα Μαγκλάρα, πάντα ζωντανή, πάντα ενεργητική ήταν από τι̋ πρωτεργάτριε̋ τη̋ επιτυχηµένη̋ αυτή̋ ηµέρα̋…

∆ΕΙΠΝΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΟΝΑΚΙ (ΠΥΛΗΣ) Οι έξι γοητευτικέ̋ κυρίε̋ «συνελήφθησαν» από τον φακό του ζω να δειπνούν στην γνωστή ταβέρνα-πιτσαρία «ΚΟΝΑΚΙ» Πύλη̋, το βράδυ τη̋ 8η̋ Μαρτίου (Ηµέρα τη̋ Γυναίκα̋). Και σηµειώθηκε µία περίεργη… ισότητα αφού οι τρει̋ µα̋… χαµογελούν ενώ οι άλλε̋ τρει̋... µα̋ γύρισαν πλάτε̋!


19.3.2012 / 15

Μία αγαπηµένη οικογένεια

«Χρυσό Φασόλι»

Πέσαµε σε Τρικαλινού̋ ακόµη και στο «χρυσό φασόλι»! Τελικά οι Τρικαλινοί είναι παντού και είναι «µπροστάρηδε̋» στην καλή παρέα και ψυχαγωγία, αυτή την πλευρά τη̋ ζωή̋ των Ελλήνων που… ζηλεύει η Μέρκελ και όλο̋ ο πλανήτη̋! Αφού ακόµη και στο «χρυσό φασόλι» µία «αντεργκράουντ» ταβέρνα στα «Παλιά» του Βόλου, όπου βρεθήκαµε τυχαία τον χειµώνα, ξαφνικά διαπιστώσαµε πω̋ αυτό̋ που έκανε όλο το κέφι µε την κιθάρα αλλά και το τραγούδι του (φωτό 1) ήταν ένα̋ δάσκαλο̋ από τα Τρίκαλα, ο Κώστα̋ Σιαναβέλη̋ και ο αδελφό̋ του Παναγιώτη̋. Ο δε ιδιοκτήτη̋ τη̋ ταβέρνα̋, ένα̋ αληθινά απίθανο̋ και «χύµα» τύπο̋, ο Γιάννη̋ είναι από την Κρανιά Ελλασόνα̋ και έκανε και αυτό̋ από την πλευρά του ότι µπορούσε για να µα̋ ανεβάσει αφού… προσπάθησε (φωτό 2) ακόµη και να µα̋ παίξει κιθάρα. Αυτέ̋ τι̋ στιγµέ̋ «βλέπουν» οι ξένοι (όπω̋ η Ιζαµπέλλα (φωτό 3), από την Πολωνία) και δηλώνουν ερωτευµέν(η)οι µε την Ελλάδα και του̋ Έλληνε̋ (εκτό̋ βέβαια από τον Σόιµπλε και την Μέρκελ)! Υ.Γ.: Αν βρεθείτε στον Βόλο και θέλετε να «κλείσετε» το βράδυ, απλά και όµορφα σα̋ συστήνουµε να επισκεφτείτε το «χρυσό φασόλι» στα «Παλιά», όπω̋ λέµε εδώ στα «Μανάβικα».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΚΕΦΙΑ Ο ΜΙΜΗΣ Να του̋ ζήσει ο Παναγιώτη̋

Χειµώνα̋ ήταν...

Σουφλογυρίσµατα: «Ευχαριστώ Μίµη για το ωραίο κέφι που κάνει̋ κάθε Σάββατο στα «Σουφλογυρίσµατα». Αυτό θα µπορούσε να λέει ο Βαγγέλη̋ Μπαλάφα̋ στον λἀκό τραγουδιστή Μίµη Ζήση (Μαργαρίτη), ο οποίο̋ ω̋ ανταπόδοση του αφιέρωσε ένα ακόµη τραγούδι, έτσι απλά και λἀκά…

Στον Ιερό Ναό τη̋ Κοιµήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου Ελάτη̋ ο κ. Χρήστο̋ Καλαµαρά̋ και η κ. Εύη Τσιάµη - Καλαµαρά βάπτισαν το περασµένο Σάββατο 10 Μαρτίου τον γιο του̋. Οι νονοί Αλέξανδρο̋ και Ηλιάνα Αλεξίου (νεαρά αδέλφια), του χάρισαν το όνοµα Παναγιώτη̋. Με το πέρα̋ του Μυστηρίου οι καλεσµένοι, συγγενεί̋ και φίλοι των γονέων του̋ ευχήθηκαν να του̋ ζήσει. Ακολούθησε δεξίωση προ̋ όλου̋ του̋ καλεσµένου̋ στο εστιατόριο του Στέφανου Καλαµαρά. Το ζω του̋ εύχεται να του̋ ζήσει.

Εγγύηση κεφιού

Ο Θανάση̋ Μανίκα̋, ένα Τρικαλινό αηδόνι του δηµοτικού τραγουδιού και η ορχήστρα του είναι πάντα µία εγγύηση για την επιτυχία τη̋ όποια̋ εκδήλωση̋ σα̋. Σα̋ τον συστήνουµε ανεπιφύλακτα.

Το... αίνιγµα

Αλήθεια τι «γυρεύει» ένα̋ Γαρδικιώτη̋ στο χορό του Ριζώµατο̋; Η απάντηση την επόµενη ∆ευτέρα.

Τι̋ τελευταίε̋ εβδοµάδε̋, εκτό̋ από την οικονοµική κρίση που µα̋ ταλαιπωρεί εδώ και δύο χρόνια, µα̋ «έδειξε τα δόντια του» και ο καιρό̋. Αφού και χιόνι είχαµε, ακόµη και µέσα στην πόλη και ο Ληθαίο̋ «φούσκωσε» επικίνδυνα, ακόµη και στη γέφυρα στην οδό Κανούτα και Καλαµάτα, απ’ όπου και οι φωτό. Όπω̋ όµω̋ τελικά «ηρέµησε» ο Ληθαίο̋ και η Άνοιξη άρχισε να µα̋ χτυπά δειλά-δειλά την πόρτα, α̋ ευχηθούµε πω̋ είναι πίσω µα̋ ποια όλα τα άσχηµα και αρχίζει µια νέα περίοδο̋ ανάταση̋ για όλου̋ και σε όλα… Αυτήν περίοδο θέλει να σηµατοδοτήσει και να… ζήσει µαζί σα̋ το ζω


19.3.2012 / 16

Λες και ήταν χθες Φωτογραφική περιήγηση στα παλιά Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή από το αρχείο του Σωτήρη Κύρµπα

Στον µεσοπόλεµο, πολύ πριν τα ΙΧ αυτοκίνητα κατακλύσουν τι̋ οδού̋ τη̋ πόλη̋, αρκετό̋ ζωτικό̋ χώρο̋ αξιοποιούνταν για την ανάπαυλα των πολιτών, ακόµη και στο κέντρο των Τρικάλων, στον χώρο τη̋ υπερυψωµένη̋ όχθη̋ του Ληθαίου δίπλα από την κεντρική γέφυρα, ω̋ προέκταση̋ τη̋ σηµερινή̋ πλατεία̋ Ρήγα Φεραίου. Στο αντίστοιχο πεζοδρόµιο που σήµερα υπάρχει, µε δυσκολία διέρχονται οι πεζοί… “Τρίκαλα Πλατεία Κορίνα Στάικου” είναι το σηµείωµα που αναγράφεται στο πίσω µέρο̋ τη̋ φωτοκάρτα̋. ∆εν γνωρίζουµε ποια είναι η κυρία Στάικου (πιθανώ̋ η µεσαία ω̋ «τιµώµενη» τη̋ συντροφιά̋). Ενδυµασίε̋ σύµφωνα µε τα πρότυπα τη̋ εποχή̋ του µεσοπολέµου, αλλά και αρκετή δόση γυναικεία̋ χειραφέτηση̋ για ελληνική επαρχιακή πόλη.

“Μία άποψι̋ τη̋ Ακροπόλεω̋ Τρίκκη̋” σηµειώνει στο πίσω µέρο̋ τη̋ φωτοκάρτα̋ αγνώστου φωτογράφου. Πρόκειται βέβαια για µια άποψη του βυζαντινού Φρουρίου των Τρικάλων µε το ρολόι. Η απουσία δόµηση̋ µα̋ δίνει σε πρώτο πλάνο τον χώρο τη̋ µετέπειτα πλατεία̋ “Βουβή̋” και µια αµφιθεατρική εικόνα τη̋ εκκλησία̋ του Αγίου Στεφάνου. Στο βάθο̋ δεξιά διακρίνουµε και το καµπαναριό τη̋ Παναγία̋ Φανερωµένη̋. Φθινόπωρο. Ο αγωγιάτη̋ φορτώνει τα καυσόξυλα στο σαµάρι του ζώου προετοιµαζόµενο̋ για τον επερχόµενο χειµώνα…

ΖΩ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 19-03-2012  

ΖΩ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''ΔΙΑΛΟΓΟΣ''-ZO STA TRIKALA/LIVE IN TRIKALA-WEEKLY MAGAZINE OF THE NEWSPAPER ''DIALOGOS''.

ΖΩ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 19-03-2012  

ΖΩ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''ΔΙΑΛΟΓΟΣ''-ZO STA TRIKALA/LIVE IN TRIKALA-WEEKLY MAGAZINE OF THE NEWSPAPER ''DIALOGOS''.

Advertisement