Page 1

Τρικαλινοί δηµιουργοί

ΤΕΥΧΟΣ 15/16.07.2012

Ελένη Τσιλιλή «Θέλω να δηµιουργώ κάθε µέρα...» ΣΕΛ. 3

Εβδοµαδιαίο περιοδικό της εφηµερίδας διαλογος

Καυτός θεατρικός Ιούλιος στα Τρίκαλα

Λιτός, ευρηµατικός συγκλονιστικός ο «Οιδίπους Τύραννος» (Με Χειλάκη & Μαρκουλάκη)


Λες και ήταν χθες

2 / 16.7.2012

Τι (αρχαία) Επίδαυρο̋, τι (υπαίθριο) ΦΡΟΥΡΙΟ Τρικάλων! Του ∆ηµήτρη Κρούπη Για όσου̋ πιστεύουν πω̋ τα «θαύµατα» δεν επαναλαµβάνονται έχουµε µόνο να του̋ πούµε πω̋ ΝΑΙ, µερικέ̋ φορέ̋ γίνεται και αυτό! Αναφερόµαστε στον δεύτερο απίστευτο «συνωστισµό» που έγινε την περασµένη ∆ευτέρα στο Υπαίθριο ∆ηµοτικό θέατρο, στο ΦΡΟΥΡΙΟ, από εκατοντάδε̋ Τρικαλινού̋ που έσπευσαν από νωρί̋ να εξασφαλίσουν µία θέση για να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, την αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή που έχει χαρακτηριστεί ω̋ ένα από τα κορυφαία δραµατικά κείµενα. Αξίζει να σηµειωθεί πω̋ ο φετινό̋ ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΑΣ έχει ήδη συζητηθεί αρκετά για τι̋ σκηνοθετικέ̋ καινοτοµίε̋ του και κυρίω̋ για το ότι τον ρόλο τη̋ ΙΟΚΑΣΤΗΣ υποδύεται ένα̋ άνδρα̋, ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ! Μάλιστα αυτή η τραγωδία µόλι̋ είχε «ανοίξει», την Παρασκευή και το Σάββατο (6-7 Ιουλίου) το φετινό φεστιβάλ Επιδαύρου και οι κριτικοί των µεγάλων Αθηνἀκών ΜΜΕ έκριναν τον ΟΙ∆ΙΠΟ∆Α του Λιθουανού Τσέζαρι̋ Γκραουζίνι̋ ω̋ τον «πιο ουσιαστικό Οιδίποδα των τελευταίων χρόνων». Σα̋ µεταφέρουµε εδώ τι έγραψε για την παράσταση η ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τη̋ Τρίτη̋ και σα̋ λέµε µε βεβαιότητα πω̋ όσοι δεν είχαν την δυνατότητα να βρεθούνε στην Αρχαία Επίδαυρο ένοιωσαν και «είδαν» ακριβώ̋ την ίδια παράσταση στο ΦΡΟΥΡΙΟ. Μάλιστα ο Αιµίλιο̋ Χειλάκη̋ στο τέλο̋ τη̋ παράσταση̋ µα̋ µίλησε µε τα καλύτερα λόγια για το Τρικαλινό θεατρόφιλο κοινό.

Τι έγραψε η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

διαλογος

Εβδοµαδιαίο περιοδικό της εφηµερίδας

ΤΕΥΧΟΣ 15/16.07.2012

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Άντζελα Αλεξίου ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Νίκο̋ Παζα˙τη̋ Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Χάρη̋ Μαντέλλο̋ Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Ο πιο λιτό̋ Οιδίπου̋ Όµω̋ όσοι βρέθηκαν εκεί (σ.σ. Στην Επίδαυρο) αποζηµιώθηκαν, γιατί είδαν τον πιο λιτό, και τον πιο ουσιαστικό Οιδίποδα των τελευταίων χρόνων. Κατ' αρχήν µόλι̋ έµπαιναν στο θέατρο αντίκριζαν µια εντελώ̋ άδεια ορχήστρα. Ο Λιθουανό̋ σκηνοθέτη̋ Τσέζαρι̋ Γκραουζίνι̋ βασίστηκε στη µετάφραση του Μίνωα Βολανάκη και αξιοποίησε µε ευρηµατικό όσο και λειτουργικό τρόπο δυο πόρτε̋, ένα µεγάλο χαλί και ένα αναπηρικό καρότσι (σκηνικά-κοστούµια Κέννυ ΜακΛέλλαν). ∆ύο τρία µέλη του χορού κρατούσαν στα χέρια κάποια τύµπανα. Αυτά, µαζί µε τι̋ φωνέ̋ του χο-

Από σήµερα ξανά µαζί µα̋ η στήλη του Σωτήρη Κύρµπα που τόσο αγαπήθηκε στο ξεκίνηµα του ζω. Στη σελ. 16

ρού, τα ρυθµικά χτυπήµατα των χεριών πάνω στο σώµα και τι̋ φωνέ̋ ήταν η µουσική των χορικών (∆ηµήτρη̋ Θεοχάρη̋), απολύτω̋ εναρµονισµένη κι αυτή στο πνεύµα τη̋ παράσταση̋. Ο Αιµίλιο̋ Χειλάκη̋ (Οιδίπου̋) στην αρχή µε την έπαρση τη̋ εξουσία̋ αναζητεί το µίασµα τη̋ πόλη̋, ο Κωνσταντίνο̋ Μαρκουλάκη̋ σ' έναν τριπλό ρόλο (Τειρεσία̋, Ιοκάστη -η µεταµφίεση γίνεται επί σκηνή̋ µε την ένδυση ενό̋ φορέµατο̋ µε τεράστια ουρά- και Θεράπων). Ο Χρήστο̋ Σαπουντζή̋ µε δύο ρόλου̋ επίση̋ (Κρέων και Αγγελο̋) και ο Κώστα̋ Κορωναίο̋ (κορυφαίο̋ του χορού) καθήλωσαν του̋ θεατέ̋, που χειροκρότησαν θερµά και για πολύ ώρα του̋ συντελεστέ̋. ΣΗΜ ζω: Το ίδιο ακριβώ̋ είδαµε και στο ΦΡΟΥΡΙΟ την περασµένη ∆ευτέρα. Και φυσικά στο τέλο̋ όλοι χειροκροτήσαµε όρθιοι για αρκετά λεπτά του̋ συντελεστέ̋ τη̋ παράσταση̋...

Ο Νίκος Μουρατίδης στο MOYZAKI PALACE και στο KAZARMA Hotel & Spa Από τι̋ 30 Ιουλίου µέχρι και τι̋ 5 Αυγούστου, ο γνωστό̋ για τι̋ µουσικέ̋ γνώσει̋ και τα σόου στην τηλεόραση Νίκο̋ Μουρατίδη̋ παρουσιάζει στο υπαίθριο θεατράκι του KAZARMA Hotel & Spa, στην λίµνη Πλαστήρα, έναν καθηµερινό διαγωνισµό νέων καλλιτεχνών και συγκροτηµάτων. Ο γνωστό̋ µουσικό̋ παραγωγό̋ µίλησε στο ζω και για τι̋ βραδιέ̋ που διοργανώνει, κάθε Παρασκευή, στο MOYZAKI PALACE (βλ. σελ. 7) αλλά και για το φεστιβάλ στη λίµνη Πλαστήρα, για το οποίο θα αναφερθούµε αναλυτικά σε επόµενα τεύχη του ζω

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιπποκράτου̋ 15 - Τρίκαλα Τ. 24310 76566 / F. 24310 76866 E-mail. dialogos@otenet.gr issuu.com/dialogosnews

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στρατηγού Σαράφη 15 - Τηλ.: 24310 39166 Γεν. ∆ιεύθυνση Γεωργία Ευθυµίου ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, ΤΡΙΚΑΛΑ Τ. 24310 29630, 29615 E-mail. mango_cr@otenet.gr ΣΗΜ. Το ζω διανέµεται δωρεάν κάθε ∆ευτέρα µαζί µε τον διaλογο και δεν πωλείται αυτοτελώ̋. Για να µην χάνετε κανένα τεύχο̋ του γίνετε σήµερα κιόλα̋ συνδροµητέ̋ του «δ»


Γνωριµία µε νέους δηµιουργούς του τόπου µας!

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΛΙΛΗ Η συζήτηση µε την Ελένη δεν σταµατάει ποτέ! Τα ερεθίσµατα τη̋ είναι χιλιάδε̋ και θέλει συνεχώ̋ να µαθαίνει, να επεξεργάζεται, να ανταλλάσει απόψει̋.. Παρόλο που η εποχή δεν δύναται για νέα πράγµατα, εκείνη δεν θα σταµατήσει ποτέ να ονειρεύεται..

Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Α̋ ξεκινήσουµε, παραθέτοντα̋ λίγα βιογραφικά στοιχεία σα̋.. Γεννήθηκα και µεγάλωσα στα Τρίκαλα. Είµαι απόφοιτη του Τµήµατο̋ Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών τη̋ Σχολή̋ Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχω πτυχίο ∆ιακοσµητική̋ τη̋ σχολή̋ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνα̋. Πολλά έργα µου βρίσκονται σε ιδιωτικέ̋ συλλογέ̋ καθώ̋ και στο µουσείο Αθλητισµού στη Θεσσαλονίκη. Συµµετέχω ενεργά στο καλλιτεχνικό κίνηµα τη̋ mail art – IOMA. Ωστόσο, έχω πάρει µέρο̋ σε πολλέ̋ οµαδικέ̋ εκθέσει̋. Τελευταία ήταν αυτή που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο µήνα στο Κτήµα του Ματσόπουλου.

Η τελευταία συγκεκριµένα εµπειρία σου, τι σα̋ δίδαξε; Ήταν µια ακόµα ευκαιρία να έρθω σε επαφή µε του̋ ανθρώπου̋ που επισκεφτήκαν την έκθεση και να ανταλλάξουµε απόψει̋ σε διαφόρου̋ τοµεί̋, όχι µόνο σε ότι αφορά στη τέχνη και αυτό είναι από µόνο του σηµαντικό! Αυτό̋ άλλωστε θα πρέπει να είναι ένα̋ από του̋ στόχου̋ τη̋ τέχνη̋. Ποια ήταν η πρώτη φορά που νιώσατε την ανάγκη να δηµιουργήσετε και τι ακριβώ̋ ήταν αυτό; Συνέβη όταν ήµουν αρκετά µικρή και εκφράστηκε µέσω τη̋ ζωγραφική̋. Νοµίζω πω̋ σε όλα τα παιδιά συµβαίνει αυτό. Να εκδηλώνουν τα συναισθήµατα του̋ µε τα χρώµατα πάνω σε ένα µπλοκ ζωγραφική̋. Κάπω̋ έτσι και εγώ.. ∆ώστε µου ένα λόγο που σα̋ κάνει να δηµιουργείτε! Κυρίω̋ η επικοινωνία µε του̋ γύρω µου. Να ακούω, να µαθαίνω, να επεξεργάζοµαι! Τι είναι για εσά̋ τέχνη και µε ποιον τρόπο την εκφράζετε; Στα έργα µου προσπαθώ να συνδυάσω τη ζωγραφική µε το γράψιµο. Αφηρηµένοι και χρωµατιστοί γραφισµοί γεµίζουν την επιφάνεια του µουσαµά. Λαζούρε̋, τυπωµένε̋ επιφάνειε̋ (χαρτιά, χαρτόνια, πλαστικέ̋ σακούλε̋), χρώµατα διάφανα - κυρίω̋

σε κάποιου̋ τόνου̋ του γκρι- είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά των έργων. Η διαδικασία του τυχαίου, του απρόοπτου κ του µεταβλητού είναι αυτό που διερευνάται µέσα από τη ζωγραφική διαδικασία. Έννοιε̋ που τι̋ βιώνουµε στην καθηµερινότητα µα̋. Σε κάθε φάση το σχέδιο δηλώνει µια χρονική στιγµή. Η εικόνα που δηµιουργείτε στο τέλο̋ αποκτά συµβολικό περιεχόµενο. Υπάρχει αλήθεια µέρα χωρί̋ δηµιουργία; Όχι.. Κάθε µέρα είναι µια ξεχωριστή µέρα που µου δίνει άλλε̋ δυνατότητε̋ για να δηµιουργήσω. Η έµπνευση δεν χάνεται.. δεν µπορεί να χαθεί. Από τα πρωί που ξυπνάω µέχρι το βράδυ που θα πέσω στο κρεβάτι µου. Τα Τρίκαλα είναι µια πόλη που δίνει το έναυσµα σε νέου̋ δηµιουργού̋ να εκφραστούν και να κάνουν τα όνειρα του̋ πραγµατικότητα; Η ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία, είναι παντού και σε οποιοδήποτε µέρο̋. Συνεπώ̋ και στα Τρίκαλα. ∆εν γνωρίζει από χιλιοµετρικέ̋ αποστάσει̋ και σύνορα. Άλλωστε αν κάποιο̋ έχει κάτι στο µυαλό του και θέλει να το εκφράσει.. θα το κάνει όπου και αν βρίσκεται. Εσεί̋ οι νέοι δηµιουργοί µπορείτε παρά την οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα µα̋, να κάνετε όνειρα; Παρόλο που βρισκόµαστε όλοι µα̋ σε οικονοµικό αδιέξοδο, το να ονει-

ρευόµαστε τελικά είναι ένα προνόµιο που δεν µπορούν και δεν γίνεται να µα̋ το στερήσουν. Αν η ενασχόληση σα̋ δεν αφορούσε στην τέχνη, µε τι θα θέλατε να ασχοληθείτε; ∆εν θα είχα πρόβληµα να κάνω οποιοδήποτε άλλο επάγγελµα. Όλα εµπεριέχουν µια µορφή τέχνη̋ µέσα του̋, συνεπώ̋ ότι και αν έκανα ή κάνω στο µέλλον θα µε κάνει να αισθάνοµαι το ίδιο δηµιουργική. Ποια θα ήταν η ιδανική εξέλιξη για εσά̋; Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να µην σταµατήσω ποτέ να δηµιουργώ και βέβαια κάποια στιγµή στο µέλλον να πραγµατοποιήσω µια ατοµική έκθεση. Γενικότερα και σε ότι αφορά στη κατάσταση τη̋ χώρα µα̋ να ήθελα το συντοµότερο δυνατό να βρεθούν λύσει̋ προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλα τα προβλήµατα µα̋...


4 / 16.7.2012

Οι Τρικαλινοί αγκάλιασαν Την Τετάρτη 4 Ιουλίου και την ∆ευτέρα 9 Ιουλίου, εκατοντάδε̋ Τρικαλινοί έζησαν δύο ιστορικέ̋ βραδιέ̋ θεάτρου. Αφού του̋ δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν (στο Υπαίθριο ∆ηµοτικό θέατρο, στο «Φρούριο») δύο κορυφαίε̋ παραστάσει̋. Την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (στι̋ 4 Ιουλίου) µε πρωταγωνιστέ̋ τον Στέλιο Μάινα, την Καρυοφυλλιά Καραµπέτη, την Ιωάννα Παππά και τον Γιάννη Στάνκογλου. Και τον «Οιδίπου̋ Τύραννο̋» µε πρωταγωνιστέ̋ τον Αιµίλιο Χειλάκη και τον Κώστα Μαρκουλάκη. Η προσέλευση των Τρικαλινών ήταν συγκλονιστική και τι̋ δύο βραδιέ̋.


16.7.2012 / 5

τους πρωταγωνιστές του θεάτρου Αδιάψευστο̋ µάρτυρα̋ οι φωτό (του Βασίλη Μπαλαµίτσα) τι̋ οποίε̋ δηµοσιεύει το ζω, στο προηγούµενο και το σηµερινό τεύχο̋. Μετά τι̋ παραστάσει̋ πολλέ̋ Τρικαλινέ̋ και Τρικαλινοί έσπευσαν να φωτογραφηθούν µε του̋ πρωταγωνιστέ̋. ∆ηµοσιεύουµε κάποιε̋ φωτό τι̋ οποίε̋ (καθώ̋ και άλλε̋ που δεν δηµοσιεύτηκαν) όποια ή όποιο̋ επιθυµεί να τι̋ «αποκτήσει» για το άλµπουµ του µπορεί να τι̋ βρει στο φωτογραφείο του κ. Μπαλαµίτσα, στην Κονδύλη 25, τηλ. 24310-39067.


6 / 16.7.2012

Τι είναι το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Πρώτα απ’ όλα το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» είναι µία έντυπη περιοδική έκδοση, γιατί ακόµη και σήµερα ισχύει αυτό που λένε πω̋ «τα γραπτά µένουν». Είναι όµω̋ και πολλά ακόµη, όπω̋ ιστοσελίδα για να επικοινωνούµε µε ολόκληρο τον πλανήτη, κυρίω̋ όµω̋ είναι «οµάδα δράση̋» για την ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη των τουριστικών δυνατοτήτων τη̋ Θεσσαλία̋. Η έντυπη αυτή περιοδική έκδοση αποτελείται από δύο πολυσέλιδα ετήσια τεύχη (υπολογίζεται πάνω από 200 σελίδε̋ το καθένα). Το πρώτο θα κυκλοφορεί κάθε Οκτώβριο και θα αναφέρεται στη ∆υτική Θεσσαλία και τον ορεινό τουρισµό, από τα Μετέωρα και τα Χάσια µέχρι τη λίµνη Πλαστήρα και τα Άγραφα. Το δεύτερο θα κυκλοφορεί κάθε Μάρτιο και θα αφορά τη Λάρισα και τη Μαγνησία µε τον Βόλο, το Πήλιο και τι̋ Σποράδε̋. Το σχήµα τη̋ έκδοση̋ είναι 20Χ24 εκ., ένα σχήµα πρωτότυπο, που συνδυάζει την πρακτικότητα τη̋ µεταφορά̋ µε την εντυπωσιακή εµφάνιση φωτογραφιών και κειµένων όταν το έντυπο είναι ανοικτό. Η περιήγηση στη Θεσσαλία θα γίνεται µε προτεινόµενε̋ διαδροµέ̋, µε οδηγού̋ του̋ ανθρώπου̋ τη̋ κάθε περιοχή̋. Του̋ ανθρώπου̋ που βιώνουν έναν τόπο και έχουν «κάτι» να µα̋ πουν, είτε ω̋ απλοί κάτοικοι, αλλά φορεί̋ µια̋ µνήµη̋ που χάνεται στα βάθη των αιώνων, είτε ω̋ επαγγελµατίε̋ που καλοδέχονται τον επισκέπτη εξασφαλίζοντα̋ την άνετη διαµονή του, πρόθυµοι όµω̋ να του αποκαλύψουν τα «µυστικά» σηµάδια ενό̋ τόπου. Η ιστορία, τα µνηµεία, οι χώροι λατρεία̋, οι θρύλοι και οι παραδόσει̋, τα ήθη και τα έθιµα, το φυσικό και ανθρωπογενέ̋ περιβάλλον, κι ακόµη τα πρὀόντα, οι γεύσει̋, οι δραστηριότητε̋, οι υπηρεσίε̋, µα πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι του τόπου θα «παρελαύνουν» µέσα από τι̋ σελίδε̋ αυτή̋ τη̋ έκδοση̋, για να γίνουν «κτήµα» τόσο των Θεσσαλών, όσο και όλων των Ελλήνων, αφού η Θεσσαλία σε µεγάλο ποσοστό στηρίζεται στον εσωτερικό τουρισµό. Κι επειδή «µία εικόνα ίσον χίλιε̋ λέξει̋», ένα πλούσιο εικονογραφικό υλικό που θα αποτελείται από παλιέ̋ και σύγχρονε̋, γνωστέ̋ και άγνωστε̋ φωτογραφίε̋, γκραβούρε̋, σχέδια και χάρτε̋ θα συµπληρώνει τα κείµενα, που θα εστιάζουν και στα λιγότερο γνωστά ή τελείω̋ άγνωστα στοιχεία του Θεσσαλικού χώρου. Πω̋ θα λειτουργεί το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Έχοντα̋ υπ’ όψιν την πληθώρα των ταξιδιωτικών οδηγών και των τουριστικών εντύπων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα για τη Θεσσαλία, σχεδιάσαµε µία διαφορετική έκδοση βασισµένη σε µία άλλη προσέγγιση του Θεσσαλικού χώρου, σε µία άλλη µατιά, δίνοντα̋ προτεραιότητα στον άνθρωπο, ο οποίο̋ πρωταγωνιστεί στην «ιστορία του τουρισµού στη Θεσσαλία». Ετσι, η νέα αυτή έκδοση θα λειτουργεί όχι µόνο αυτόνοµα, αλλά και συµπληρωµατικά σε σχέση µε τι̋ υπόλοιπε̋ Θεσσαλικέ̋ εκδόσει̋. Η έκδοση δεν θα πωλείται, αλλά θα διανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ σε όλη τη Θεσσαλία, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στι̋ εκθέσει̋ τουρισµού, καθώ̋ και σε επιλεγµένε̋ περιοχέ̋ τη̋ ηπειρωτική̋ και κυρίω̋ τη̋ νησιωτική̋ Ελλάδα̋, αφού, όπω̋

είναι γνωστό, η ορεινή Θεσσαλία αποτελεί χειµερινό προορισµό για πολλού̋ νησιώτε̋. Αντίτυπα τη̋ έκδοση̋ θα αποσταλούν σε όλα τα τουριστικά γραφεία τη̋ χώρα̋, ενώ ποσότητε̋ αντιτύπων θα διανέµονται από τι̋ ξενοδοχειακέ̋ µονάδε̋ όλη̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Ακόµη, η ανάρτηση τη̋ έκδοση̋ στο διαδίκτυο, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, θα συµβάλλει σηµαντικά στην προβολή του περιεχοµένου τη̋ σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ µία ιστοσελίδα, που τώρα δηµιουργείται, θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρακολουθώντα̋ τι̋ εξελίξει̋ στο χώρο του τουρισµού, προβάλλοντα̋ ταυτόχρονα τη Θεσσαλία και του̋ επαγγελµατίε̋ τη̋. Η έκδοση, µετά την ολοκλήρωσή τη̋, προβλέπεται να παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στα Τρίκαλα, στην Καλαµπάκα, στην Καρδίτσα και σε άλλε̋ Θεσσαλικέ̋ πόλει̋, αλλά και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Που απευθύνεται το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» απευθύνεται κυρίω̋ στου̋ Έλληνε̋ όλων των ηλικιών, που ταξιδεύουν οικογενειακά, µε παρέα ή οµαδικά, ακολουθώντα̋ ένα ασφαλέ̋ οδικό δίκτυο σε µία αναζήτηση προορισµών που συνδυάζουν τη φυσική οµορφιά και τα χνάρια των ανθρώπων του χθε̋, µε την άνετη διαµονή και τι̋ γευστικέ̋ απολαύσει̋ του σήµερα. Απευθύνεται ακόµη σε όσου̋ αγαπούν την περιπέτεια τη̋ αναζήτηση̋ και τη̋ ανακάλυψη̋, σε όσου̋ θέλουν να γνωρίσουν τι̋ ιδιαιτερότητε̋ ενό̋ τόπου και των ανθρώπων του, αλλά και σε όσου̋ αναζητούν εναλλακτικέ̋ µορφέ̋ ταξιδιωτικών εµπειριών. Τέλο̋, για την κάλυψη και των ξενόγλωσσων επισκεπτών τη̋ Θεσσαλία̋ προγραµµατίζεται µία συνοπτική έκδοση του «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» σε 4 γλώσσε̋ (Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική και Ρωσική). ΜΕΡΟΣ Α΄ Από τα Μετέωρα στη λίµνη Πλαστήρα Το πρώτο τεύχο̋ του «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόµενο Οκτώβριο σε 15.000 αντίτυπα, ώστε η εικόνα τη̋ Θεσσαλία̋ να «ταξιδέψει» στα µάτια πολλών ανθρώπων. Θα περιλαµβάνει εισαγωγικά ιστορικά στοιχεία για τη ∆υτική Θεσσαλία και θα ακολουθούν 12 διαδροµέ̋ στον ορεινό όγκο τη̋ Πίνδου και των Αντιχασίων, µε αφετηρίε̋ τα Τρίκαλα, την Καλαµπάκα και την Καρδίτσα. Στο τέλο̋ του εντύπου θα υπάρχει σειρά χρήσιµων πληροφοριών για τον επισκέπτη, σχετικά µε τη µετακίνηση, τη διαµονή, τι̋ εκδηλώσει̋ κ.λπ. Οι συντελεστέ̋ τη̋ έκδοση̋ Το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» εκδίδεται από τι̋ «Εκδόσει̋ ΚΡΟΥΠΗ» µε την υποστήριξη τη̋ εφηµερίδα̋ «διάλογο̋» και του περιοδικού «ζω». Επιµελητή̋ τη̋ έκδοση̋ και συντονιστή̋ τη̋ έρευνα̋ για τη Θεσσαλία και του̋ ανθρώπου̋ τη̋ είναι ο δηµοσιογράφο̋-ερευνητή̋ Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋, ο οποίο̋, αν και δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλία, αγάπησε αυτόν τον τόπο και αφιέρωσε 10 χρόνια από τη ζωή του στην Ανατολική Θεσσαλία, αναπτύσσοντα̋ µία πολύπλευρη δραστηριότητα για την λίµνη Κάρλα και τον λιµναίο πολιτισµό τη̋. Συνεργάτε̋ σ’ αυτή την έκδοση είναι δεκάδε̋ Θεσσαλοί, ειδικοί επιστήµονε̋, ερευνητέ̋, µελετητέ̋ τη̋ τοπική̋ ιστορία̋ και λαογραφία̋, αλλά και επαγγελµατίε̋ του χώρου του τουρισµού. Οικονοµικά η έκδοση θα στηρίζεται στου̋ επαγγελµατίε̋ του χώρου και στην προβολή των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών του̋.


16.7.2012 / 7

Σ Η ∆ Ι Τ Α Ρ Υ Ο Μ Σ Ο Κ Ι ΟΝ » e c a l a P i k a z u o M στο «

Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Είναι γνωστό̋ για το ταλέντο του, τι̋ γνώσει̋ του στη µουσική και την καλή του πένα. Ο Νίκο̋ Μουρατίδη̋ δεν χρειάζεται ιδιαιτέρε̋ συστάσει̋ καθώ̋ έχει αφήσει εποχή τόσο στη µικρή οθόνη µε τον κοφτό και έξυπνο λόγο του, όσο και στα ερτζιανά µε τι̋ µοναδικέ̋ µουσικέ̋ του επιλογέ̋ ω̋ παραγωγό̋. Λίγε̋ µέρε̋ πριν, επισκέφτηκε την περιοχή µα̋ και πιο συγκεκριµένα το µοναδικό «Mouzaki Palace Hotel & Spa», στο όµορφο Μουζάκι τη̋ Καρδίτσα̋. Στην παρέα του είχε δυο νέου̋ καλλιτέχνε̋, τον Μαυρίκιο από τη Κύπρο και τον Ρωµανό από τα Γιάννενα όπου και οι δυο δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο χώρο του τραγουδιού. Ο Νίκο̋ Μουρατίδη̋ ω̋ φύλακα̋ άγγελο̋ του̋, του̋ είχε ετοιµάσει ένα πλούσιο µουσικό πρόγραµµα µε µεγάλε̋ επιτυχίε̋ του Ελληνικού πενταγράµµου και όχι µόνο, το οποίο και παρουσίασαν στου̋ ενοίκου̋ του ξενοδοχείου αλλά και σε όσου̋ βρέθηκαν εκεί καθώ̋ ήθελαν να απολαύσουν το ποτό του̋ δίπλα στην πισίνα και µακριά από τη ζέστη των γύρω πόλεων. Είναι γνωστό άλλωστε πω̋ το «Mouzaki Palace Hotel & Spa» είναι χτισµένο ανάµεσα στα πανέµορφα πλατάνια του χωριού και αποτελεί ένα από τα hot spot του φετινού καλοκαιριού. Ο συγγραφέα̋ και µουσικό̋ παραγωγό̋ που µαζί µε τι̋ Τζίνα Παύλου και Αποστολία Παπαδηµάκη, συµµετέχουν στο «The Art Studio (TAS)», τη σύγχρονη σχολή κίνηση̋, φωνή̋ και επικοινωνία̋, υποδέχτηκε µε χαρά την «αποστολή» του ζω και του

διαλόγου αλλά και του̋ φανατικού̋ θαυµαστέ̋ – αναγνώστε̋ του στο χώρο τη̋ πισίνα̋. Συνοµίλησε µαζί του̋ για ώρα και φυσικά µοιράστηκε τα επόµενα σχέδια του. Μεταξύ άλλων αποκάλυψε πω̋ από τι̋ 30 Ιουλίου έω̋ και τι̋ 5 Αυγούστου θα παρουσιάσει το µουσικό γεγονό̋ του καλοκαιριού, το «Kazarma Music Festival», στο υπαίθριο Θέατρο του ξενοδοχείου, στη Λίµνη Πλαστήρα, όπου ταλέντα από την Περιφέρεια (και όχι µόνο) θα παρουσιάσουν τι̋ δυνατότητε̋ του̋ επί σκηνή̋. Παρά ταύτα, δεν δίστασε να µιλήσει µαζί του̋ και για τι̋ καθηµερινέ̋ του ανησυχίε̋ που αφορούν στην επικαιρότητα τη̋ χώρα̋ µα̋. Λίγη ώρα αργότερα, όλοι οδηγήθηκαν µπροστά από την αυτοσχέδια πίστα του ξενοδοχείου για να απολαύσουν τι̋ φωνητικέ̋ ικανότητε̋ του Μαυρίκιου και του Ρωµανού. Ακολούθησε µια δροσερή και µαγική βραδιά κάτω από τα αστέρια µε αποκορύφωµα το µουσικό αφιέρωµα στον δικό µα̋ ∆ηµήτρη Μητροπάνο. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι οι παρευρισκόµενοι που συγκινήθηκαν από τη κίνηση-ιδέα του Νίκου Μουρατίδη και τον ευχαρίστησαν λίγο µετά την εκδήλωση. Ο κόσµο̋ αποχώρησε µετά τα µεσάνυχτα µε την ελπίδα να ζήσουν πολλέ̋ παρόµοιε̋ βραδιέ̋ στο «Mouzaki Palace Hotel & Spa». Στο τελευταίο τεύχο̋ του µήνα, ο Νίκο̋ Μουρατίδη̋, θα δώσει αποκλειστική συνέντευξη στο ζω. Μείνετε «συντονισµένοι»..

Εδώ χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης!


8 / 16.7.2012

ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ! Το κατάµεστο υπαίθριο θέατρο τη̋ πόλη̋ υποδέχτηκε την προηγούµενη ∆ευτέρα την αρχαία τραγωδία µε τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Αιµίλιο Χειλάκη στου̋ πρωταγωνιστικού̋ ρόλου̋. Μούδιασαν τα χέρια (µα̋) από το χειροκρότηµα! Του̋ άξιζε.. Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου Όποιο̋ από το κοινό τη̋ παράσταση̋ «Οιδίπου̋ Τύραννο̋» που έλαβε χώρα στο Φρούριο τη περασµένη ∆ευτέρα, δεν είχε δει µέχρι πρότινο̋ έργο σκηνοθετηµένο από τα «χεράκια» του Λιθουανού Τσεζάρι̋ Γκραουζίνι̋, διαπίστωσε πω̋ έσφαλε! Η λέξη «µαγεία» φαντάζει µικρή για να περιγράψει τα συναισθήµατα που προκάλεσε, τη συγκίνηση και το αίσθηµα πληρότητα̋ που λάµβανε όποιο̋ παρακολούθησε την Αρχαία τραγωδία του Σοφοκλή. Με ελάχιστα αντικείµενα, ένα χαλί, δυο φύλλα πόρτα̋ και µια καρέκλα για σκηνικό, η σκηνή έµοιαζε περισσότερο γεµάτη από ποτέ. Κάπω̋ έτσι ξεκινούσαν όλα.. Ο Αιµίλιο̋ Χειλάκη̋ στο ρόλο του Οιδίποδα (για τον οποίο µίλησε αποκλειστικά στο «Ζω» στο προηγούµενο τεύχο̋), ο Κωνσταντίνο̋ Μαρκουλάκη̋ στο ρόλο τη̋ Ιοκάστη̋ (αλλά και του Ιερεσία και του θεραπών βοσκού) και εννέα ακόµα ηθοποιοί έδωσαν τον καλύτερο του̋ εαυτό µέσα από τη διαδικασία τη̋ θεατρική̋ δηµιουργία̋. Όπω̋ είναι γνωστό, το έργο του Σοφοκλή (430-425 π.χ.) αφορά σε µια αρσενική τελετουργία που ψάχνει πω̋ είναι να χάνει κανεί̋ παραµένοντα̋ νικητή̋ και πω̋ κερδίζει ενώ τα αρνείται όλα.. Ο Τσέζαρι̋ Γκραουζίνι̋ γνω-

στό̋ πλέον στο Ελληνικό θεατρικό κοινό για την ευρηµατική και ευφάνταστη σκηνοθετική του ικανότητα, µε µόνο όπλο του τη µετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, δηµιούργησε πάνω στην εµβληµατική τραγωδία. Μετά το τέλο̋ τη̋ παράσταση̋, το φιλοθεάµον κοινό των Τρικάλων επισκέφτηκε του̋ πρωταγωνιστέ̋ στα παρασκήνια για να του̋ δώσει συγχαρητήρια αλλά και να φωτογραφηθεί µαζί του̋. Άπαντε̋ έκαναν λόγο για µια άρτια –απ’ όλε̋ τι̋ απόψει̋- παράσταση, από εκείνε̋ που λίγε̋ φορέ̋ στη ζωή του απολαµβάνει κάποιο̋. ∆εν ήταν λίγοι εκείνοι που στάθηκαν αποκλειστικά στη συγκλονιστική σκηνοθεσία του Γκραουζίνι̋. Πιο συγκεκριµένα, παραδέχτηκαν πω̋ κάθε σκηνή του έργου «αποτελούσε» ένα µοναδικό κάδρο, µια µοναδική φωτογραφία. Ήταν από τι̋ ελάχιστε̋ φορέ̋ που η λέξη «συγχαρητήρια» δεν αρκεί.. και επίση̋ από τι̋ ακόµα πιο λίγε̋ που µια παρέα ηθοποιών, λειτουργεί οµαδικά και η παράσταση δεν έχει προσωποκεντρικό χαρακτήρα.. Τη µουσική σύνθεση είχε ο ∆ηµήτρη̋ Θεοχάρη̋, τα σκηνικά και τα κοστούµια δηµιούργησε ο Κέννι Μακλίλαν, ενώ του̋ φωτισµού̋ είχε αναλάβει ο Νίκο̋ Βλασσόπουλο̋.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 25 - 24310 39067

Η... µεταµόρφωση (επί σκηνή̋) του Κώστα Μαρκουλάκη σε... Ιοκάστη, αφού ο Γκραουζίνη̋ ήθελε όλου̋ του̋ ρόλου̋ να του̋ παίξουν άνδρε̋, όπω̋ στην αρχαιότητα


ΟΙ∆ΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ

Ο Κρέοντα̋ «αραχτό̋», υπό τα όµµατα όλων των υπόλοιπων ηθοποιών τη̋ τραγωδία̋

Μία βαθιά υπόκλιση στο Τρικαλινό κοινό από τον Αιµίλιο Χειλάκη και του̋ συναδέλφου̋ του. Ένα κοινό για το οποίο στο τέλο̋ ο µεγάλο̋ ηθοποιό̋ είπε στον διευθυντή του ζω, ∆ηµήτρη Κρούπη τα καλύτερα λόγια...


αγοράζω

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το ζω ψάχνει για σας την Αγορά µας και «ανακαλύπτει» ποιοτικές αγορές σε συµφέρουσες τιµές!

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Sun Undone Vitamin C Infusion Facial Ενισχυµένη αντιοξειδωτική θεραπεία, που αποκαθιστά το φωτογηρασµένο δέρµα, ενώ συµβάλλει στον αποχρωµατισµό των πανάδων. Ταυτόχρονα, επαναφέρει την ελαστικότητα, τη φωτεινότητα & τον τόνο του δέρµατο̋, λειαίνοντα̋ τι̋ λεπτέ̋ γραµµέ̋ & ρυτίδε̋. Η αποκλειστική πατενταρισµένη τεχνολογία έγχυση̋ του Dr Murad επιτυγχάνει την προώθηση τη̋ καθαρή̋ βιταµίνη̋ C.

Enviromental Shield Starter Kit Περιλαµβάνει: 1. Καθαρισµό̋ | Τόνωση Essential-C Cleanser – 45ml Αφρίζον καθαριστικό τζελ 2. Θεραπεία | Αναδόµηση Active Radiance Serum – 10ml Θεραπευτική σύνθεση για λεύκανση και λάµψη

GALEA | Ιουλιέτας Αδάµ 11

3 Ενυδάτωση | Προστασία α. Essential-C Day Moisture SPF 30 | PA+++ - 21ml Ενυδατική κρέµα ηµέρα̋ µε αντιηλιακή προστασία β.Essential-C Eye Cream SPF 15/PA++ - 4ml Αντιρυτιδική κρέµα µατιών µε αντιηλιακή προστασία

Κηροπήγια 15cm, από 10 ευρώ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Βασιλίσσης Όλγας 4

EUROMANIA | Καποδιστρίου 3

Σουτιέν Triumph ενυσχυµένο, από 40ευρώ τώρα 37 ευρώ

Πουκάµισο Scotch & Soda µεσάτο T-Shirt Scotch & Soda αντιfit Βερµούδα Scotch & Soda Retro washed

OZZI | Απόλλωνος 4 Ρολόγια CERRUTI 1881, από 200 ευρώ

Για να πατάτε σταθερά στη µόδα


16.7.2012 / 11

ΦΙΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το ζω είναι το µοναδικό εβδοµαδιαίο περιοδικό της Περιφέρειας. ∆ιαβάζεται κάθε εβδοµάδα από δεκάδες χιλιάδες πιθανούς πελάτες σας. Επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλ. 2431076566 ή στο e-mail: dialogos@otenet.gr για την προβολή και των δικών σας προϊόντων.

EUROMANIA Καποδιστρίου 3 ∆ιακοσµητικά βάζα 50cm, από 8 ευρώ

OZZI | Απόλλωνος 4 Ρολόγια ANGEL HOME µε µηχανισµό QUARTZ, 70 ευρώ

Σατέν φόρεµα πράσινο µαύρο µε ζωνάκι

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | Βασιλίσσης Όλγας 4 Σουτιέν Triumph µε δώρο µανικιούρ σετ, από 45 ευρώ τώρα 42 ευρώ

ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ Κονδύλη 4 Σατέν φόρεµα µε µπούστο ασετάτ µε πιέτε̋

* Σε επιλεγµένα καταστήµατα και για όσο διαρκούν τα αποθέµατα.

PARAGON 1. Εµπορικό Κέντρο Βύρωνος 2. Απόλλωνος 7 Σορτσάκι Maison scotch fleu Μπλουζάκι Maison scotch µε σούρα και vintage µενταγιόν

ΚΙΤΣΙΟΣ GALLERY Ιπποκράτους 10

GALEA | Ιουλιέτας Αδάµ 11

Πίνακα̋ ζωγρ αφική̋ του Ρηγούλη, 70Χ100

Υποδήµατα ΛΕΓΓΑΣ | ΚΟΝ∆ΥΛΗ 6 | ΤΡΙΚΑΛΑ


12 / 16.7.2012

Μια τάση που µα̋ ήρθε από τα παλιά.. αλλά που παίρνει ολοένα και µεγαλύτερε̋ διαστάσει̋! Το κεφαλάρι στην κρεβατοκάµαρα, σίγουρα σα̋ µεταφέρει σε µια άλλη εποχή.. είναι όµω̋ πλέον ό,τι πιο νέο, ό,τι πιο µοντέρνο για τι̋ καινούργιε̋ κρεβατοκάµαρε̋! Ακόµη, αποτελεί έναν τρόπο ανανέωση̋ µια̋ ήδη υπάρχουσα̋ κρεβατοκάµαρα̋, καθώ̋ αλλάζει τον χώρο εντυπωσιακά! Κάνει το δωµάτιό σα̋ να φαντάζει επιβλητικό, δίνει την αίσθηση ενό̋ ψηλού τοίχου, αναδεικνύει το κρεβάτι σα̋ και αιχµαλωτίζει κάθε βλέµµα! Υπάρχουν άπειρε̋ ιδέε̋ και προτάσει̋ για πιο «εναλλακτικά» κεφαλάρια, τα οποία µπορείτε να κατασκευάσετε µόνοι σα̋ και να απολαύσετε τη χαρά τη̋ αυτοσχέδια̋ δηµιουργία σα̋! Αξιοποιήστε λοιπόν, παλιά παντζούρια, ξύλινε̋ πόρτε̋, διαχωριστικά, παραβάν, µεγάλου όγκου πίνακε̋, υφάσµατα τι̋ επιλογή̋ σα̋ και παλέτε̋! Βάψτε τα, γυαλίστε τα, ντύστε τα…. ή κάντε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή χρειαστεί και…… έτοιµα! Για του λόγου το αληθέ̋, δείτε τι̋ παρακάτω φωτογραφίε̋, θα σα̋ φανούν χρήσιµε̋!

Κεφαλάρι - Παλέτα µε

Αυτοσχέδια κεφαλάρια! τικό παραβάν Κεφαλάρι - ∆ιαχωρισ

ξύλινα γράµµατα

ξύλου ντυµένο Κεφαλάρι - Κοµµάτι περιµετρικά ίζα ρν κο µε ύφασµα και

ητο Τοίχου

Κεφαλάρι - Αυτοκόλλ κα̋

Κεφαλάρι - Μαυροπίνα


16.7.2012 / 13

(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ..) ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ!! Και τα "πρὀόντα" οµορφιά̋ έχουν την ηµεροµηνία λήξη̋ του̋! ∆εν θα ζουν για πάντα στο νεσεσέρ σα̋.. Πω̋; ∆εν ξέρετε πότε να τα αντικαταστήσετε; Η γυναικεία οµάδα του "Ζω" ξέρει πολύ καλά και θα µοιραστεί τι̋ γνώσει̋ τη̋ µαζί σα̋! Προσοχή.. µην αψηφήσετε τι̋ παρακάτω συµβουλέ̋ γιατί κάποια αλλοιωµένα καλλυντικά µπορεί να ερεθίσουν δραµατικά το δέρµα σα̋ και να οδηγήσουν και σε φλεγµονέ̋. Βασικό̋ κανόνα̋ είναι να τα φυλάσσουµε σε δροσερό µέρο̋, µακριά από την υγρασία και τον ήλιο.. Έχουµε και λέµε λοιπόν.. Από την Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου

Concealer: Αν χρησιµοποιείτε το συγκεκριµένο πρὀόν είναι σίγουρο πω̋ δεν θα σα̋ κρατήσει πάνω από πέντε µε έξι µήνε̋, άρα η συγκεκριµένη συµβουλή πάει χαµένη. Αν παρά ταύτα, ξεµείνει στη συλλογή σα̋ κάποιο concealer που χρησιµοποιείτε πιο σπάνια, φροντίστε µετά τον χρόνο να το ρίξετε στο καλάθι των αχρήστων.

Μολύβι µατιών - χειλιών: Αν περάσουν δυο χρόνια από τη στιγµή που θα χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά ένα µολύβι µατιών, το σίγουρο είναι πω̋ θα πρέπει άµεσα να το αντικαταστήσετε µε ένα καινούριο. Το νούµερο ένα πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί θα είναι η µύτη του που θα σκληρύνει και κατά συνέπεια θα ερεθίζει το δέρµα σα̋. Παρά ταύτα, κάθε µολύβι που έχετε θα πρέπει να το ξύνετε τακτικά!

Φον ντε τεν: Εξαρτάται από τα βασικά του συστατικά. Αν το δικό σα̋ φον ντε τεν έχει ω̋ βάση το νερό τότε θα πρέπει να το έχετε για δώδεκα µήνε̋ περίπου αν όµω̋ ω̋ βάση έχει το λάδι, τότε µπορεί να διατηρηθεί έω̋ και 18 µήνε̋. Σε κάθε περίπτωση να εξετάζετε προσεκτικά το χρώµα του. Αν έχει αλλοιωθεί τότε σηµαίνει σίγουρα πω̋ ήρθε ο καιρό̋ να πετάξετε.

Πούδρα: Καλύτερα είναι τα πράγµατα για τη πούδρα που ειδικά το καλοκαίρι δεν αποχωριζόµαστε καθώ̋ αντιµετωπίζει τι̋ γυαλάδε̋ του δέρµατο̋. Μια πούδρα λοιπόν κρατάει έω̋ και 2 χρόνια. Αν βέβαια, δείτε πω̋ το πρὀόν σταµατήσει να απλώνεται όπω̋ πρέπει πάνω στην επιδερµίδα σα̋, δεν έχετε παρά να σταµατήσετε να το εφαρµόζετε.

Κραγιόν: Και αυτό µπορεί να διατηρήσει την πλούσια και ενυδατική του υφή έω̋ και δυο χρόνια. Αρκεί να το φυλάτε σε δροσερό µέρο̋ µακριά από τον ήλιο. Κοινώ̋.. σταµατήστε να παίρνετε το κραγιόν σα̋ µαζί στη θάλασσα.

Μάσκαρα: ∆εν είναι και πολύ καλά τα νέα για τη µάσκαρα καθώ̋ πρέπει κάθε τρει̋ µήνε̋ να την αλλάζετε. Μετά του̋ τρει̋ µήνε̋ το σίγουρο είναι πω̋ θα ξεραθεί και θα αρχίσει να δηµιουργεί κόµπου̋ πάνω στι̋ βλεφαρίδε̋ σα̋. Αυτέ̋ θα κολλάνε µεταξύ του̋ και το αποτέλεσµα δεν θα είναι καθόλου φυσικό. Το ίδιο ισχύει και για τι̋ αδιάβροχε̋ µάσκαρα. Ωστόσο τι̋ αδιάβροχε̋ καλό θα ήταν να τι̋ χρησιµοποιείτε µόνο όταν υπάρχει πραγµατικό̋ λόγο̋ καθώ̋ η σύσταση του̋ είναι δυνατή και δύσκολα αφαιρείται.

Βερνίκια νυχιών: ∆εν κρατάνε πάνω από ένα χρόνο, εξαρτάται βέβαια από

τα συστατικά που τα συνθέτουν. Ένα µεγάλο λάθο̋ που συχνά κάνουµε είναι όταν βλέπουµε πω̋ ένα βερνίκι τελειώνει, να το αραιώνουµε µε ασετόν. ∆εν γνωρίζουµε βέβαια πόσο δυνατό είναι αυτό και πόσο πιο γρήγορα καταστρέφει το χρώµα. Άρα.. αν τελειώσει ένα βερνίκι, πετάξτε το, µην λυπηθείτε τα λεφτά που δώσατε για αυτό. Κανένα πρὀόν δεν κρατάει για πάντα.

Σκιέ̋: Κρατάνε µέχρι και δυο χρόνια. Αν ωστόσο δείτε στην επιφάνεια τη̋ σκιά̋ να δηµιουργείται µια γυαλιστερή στρώση µπορείτε µε τη βοήθεια ενό̋ µαχαιριού να την ξύσετε σε εκείνο το σηµείο. Αυτό γίνεται από τη χρήση του πινέλου, το οποίο παίρνει τη λιπαρότητα του δέρµατο̋ και τη µεταφέρει πάνω στη σκιά.

Ρουζ: Σε όποια µορφή και αν το έχετε, σε µορφή σκόνη̋ ή και σε µορφή πούδρα̋ που είναι το συνηθέστερο, διαρκεί έω̋ και δυο χρόνια. Η αλήθεια είναι πω̋ µετά τα δυο χρόνια, το πρὀόν δεν θα είναι επικίνδυνο για την επιδερµίδα σα̋, απλώ̋ θα είναι δύσκολη στην εφαρµογή του. Πιο συγκεκριµένα, δεν θα απλώνεται σωστά το χρώµα στο δέρµα σα̋.

Αρώµατα: ∆ύσκολα τα πετάµε γιατί οι αναµνήσει̋ που τα συνοδεύουν είναι χιλιάδε̋ κάθε φορά. Όµω̋ το ότι τα κρατάτε δεν σηµαίνει πω̋ πρέπει και να τα φοράτε. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείτε άρωµα που έχει κλείσει δυο χρόνια ζωή̋. Μην ξεχνάτε πω̋ το βασικό του̋ συστατικό το οποίο και τα συντηρεί είναι το οινόπνευµα. Μετά τα δυο χρόνια λοιπόν, το οινόπνευµα µυρίζει όλο και πιο έντονα, γεγονό̋ που σα̋ «λέει» να πάψετε να το χρησιµοποιείται. Ίσω̋ αν το διατηρείται σε δροσερό µέρο̋ όπω̋ το ψυγείο, να µπορείτε να παρατείνεται τη ζωή του για λίγου̋ παραπάνω µήνε̋..

Ενυδατική κρέµα – κρέµα µατιών: Το καλό µε τι̋ περισσότερε̋ είναι πω̋ αναγράφουν την ηµεροµηνία λήξη̋ του̋ στο κάτω µέρο̋ του̋. Όπω̋ και να έχει πάντω̋, µια ενυδατική κρέµα καλό είναι να χρησιµοποιείται από έξι έω̋ δώδεκα µήνε̋ καθώ̋ περιέχουν έλαια και βότανα που δεν αντέχουν πολύ στον χρόνο. Για να είστε καλυµµένε̋, ρωτήστε την υπάλληλο που θα σα̋ την πουλήσει. Πάντω̋ καλό θα είναι να γνωρίζετε, για να είστε υποψιασµένη, πω̋ όσο πιο φυσικά συστατικά έχει µια κρέµα τόσο λιγότερο κρατάει.

Πρὀόντα SPF: ∆ηλαδή πρὀόντα µε δείκτη προστασία̋.. Το πολύ τρει̋ µήνε̋ θα σα̋ προστατεύουν από όσα υπόσχονται. Ποτέ ένα αντιηλιακό µην το κρατήσετε στο ντουλάπι σα̋ για το επόµενο καλοκαίρι. Οι δείκτε̋ πέφτουν και είναι πολύ πιθανό να πάθετε εγκαύµατα.


14 / 16.7.2012

Ο «πορτοκαλί» πίνακας που κόστισε 87 εκατ. δολάρια! (Και οι 4 ακριβότεροι πίνακες στην ιστορία της τέχνης) Μια σύνθεση στα χρώµατα του ηλιοβασιλέµατο̋ του Mark Rothko έγινε τι̋ προάλλε̋ το πιο ακριβό κοµµάτι σύγχρονη̋ τέχνη̋ στον κόσµο πετυχαίνοντα̋ την πρωτοφανή τιµή πώληση̋ των 86.9 εκατοµµυρίων δολαρίων σε δηµοπρασία των Christie’s στη Νέα Υόρκη. O Mark Rothko, ρώσο-αµερικάνο̋ εξπρεσιονιστή̋ ζωγράφο̋, αγαπούσε την παράθεση και αντίθεση των χρωµάτων. Ο πίνακα̋, µε τον τίτλο «Orange, red, yellow», του 1961, πουλήθηκε µέσα σε επτά λεπτά, σε ρυθµό φρενίτιδα̋, µε τι̋ προσφορέ̋ κάποιε̋ στιγµέ̋ να απέχουν ένα ή και δύο εκατοµµύρια δολάρια η µία την άλλη….

∆είτε κάποιου̋ από του̋ ακριβότερου̋ πίνακε̋ στον κόσµο… Το προηγούµενο ρεκόρ του ακριβότερου έργου σύγχρονη̋ τέχνη̋ κατείχε το «Τρίπτυχο, 1976» του Francis Bacon, που είχε πωληθεί για 86,3 εκατοµµύρια δολάρια το 2008. Ο πιο ακριβό̋ πίνακα̋ στον κόσµο είναι µία από τι̋ τέσσερι̋ βερσιόν τη̋ «Κραυγή̋» του Edvard Munch, που πωλήθηκε από το Sotheby’s για 120 εκατοµµύρια δολάρια. Προηγουµένω̋ αυτό τον τίτλο κατείχε το «Γυµνό, πράσινα φύλλα και µπούστο» του Πικάσο, που πωλήθηκε το 2010 για 106,5 εκατοµµύρια δολάρια.

«Orange, red, yellow», του Mark Rothko

«Κραυγή» του Edvard Munch

«Τρίπτυχο, 1976» του Francis Bacon

«Γυµνό, πράσινα φύλλα και µπούστο» του Πικάσο


16.7.2012 / 15

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΗΘΑΙΟ

Να τους ζήσει ο µικρός Γιώργος

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑΣΙΟΥ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΕΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΙΕΡΑ ∆ΕΣΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Οι γονεί̋ Περικλή̋ Βασιλείου και Βασιλική Γραδούλα, υπάλληλοι του ∆ήµου Πύλη̋, βάφτισαν την περασµένη Κυριακή τον µικρό του̋ γιο στην εκκλησία τη̋ Πόρτα̋ Παναγιά̋. Το Μυστήριο ετέλεσε ο πρεσβύτερο̋ Φώτιο̋ Κωτούλα̋. Νονό̋, ο Γεώργιο̋ Βασ. Πανάγο̋, ο οποίο̋ έδωσε στο νεοφώτιστο το όνοµα Γεώργιο̋. ∆ιπλά χαρούµενο̋ ο παππού̋ Γεώργιο̋ Βασιλείου, πατέρα̋ του Περικλή και πρώην ∆ήµαρχο̋ Πύλη̋. Μετά το πέρα̋ του ιερού Μυστηρίου, οι καλεσµένοι ευχήθηκαν στου̋ γονεί̋ και το νονό να του̋ ζήσει ο οµορφούλη̋ µπόµπιρα̋ και… πήραν το δώρο του̋: ένα αναψυκτικό & µια µίνι γλάστρα µε βασιλικό. Ακολούθησε µικρή δεξίωση στην Κρεπερί L.GUSTO του Σπύρου Γραδούλα (Πύλη). Εκεί κόπηκε και η τούρτα των γενεθλίων. Ο “δ” εύχεται στο νονό και του̋ γονεί̋ να του̋ ζήσει ο τρισχαριτωµένο̋ Γεώργιο̋. Αλ. Τζήµα̋

Τη̋ Κατερίνα̋ Παπαγιαννοπούλου Γάµο σε παρεκκλήσι έχουµε δει, στη θάλασσα επίση̋ (συνέβη στο Χόλιγουντ) αλλά και σε κήπο σπιτιού! Γάµο παράλληλα ενό̋ ποταµού όµω̋ και δη του Ληθαίου δεν έχουµε δει ξανά! Α̋ πάρουµε όµω̋ τα πράγµατα από την αρχή. Η 14χρονη Νικολέτα Τάσιου και ο 17χρονο̋ Μανώλη̋ Αποστολίδη̋ ερωτεύθηκαν παράφορα ο ένα̋ τον άλλο και θέλησαν να ανέβουν τα σκαλιά του.. ∆ηµαρχείου προκειµένου να πραγµατοποιήσουν πολιτικό γάµο. Έλα όµω̋ που το δηµοτικό µέγαρο βρισκόταν υπό κατάληψη και το ζευγάρι δεν έλεγε να κάνει υποµονή.. Τότε ο αντιδήµαρχο̋ τη̋ πόλη̋ που θα πραγµατοποιούσε και το «µυστήριο», κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋ πρότεινε το εξή̋: ο γάµο̋ να γίνει παράλληλα του Ληθαίου. Όπω̋ κι έγινε.. Ευθύ̋ αµέσω̋, όλοι µεταφέρθηκαν δίπλα στον ποταµό. Το ζευγάρι και οι γονεί̋ του̋, οι κουµπάροι του̋ Θανάση̋ και Λίτσα Παραθύρα, λίγοι συγγενεί̋ του̋ και φυσικά ο αντιδήµαρχο̋ τη̋ πόλη̋. Παρούσε̋ και οι πάπιε̋ του ποταµού. Το µυστήριο τελέστηκε κανονικά παρά το άγχο̋ του υπερβολικά νεαρού ζευγαριού και κυρίω̋ τη̋ νύφη̋, η οποία µόλι̋ τη ρώτησε ο κ. Σπανό̋ αν δέχεται για σύζυγό τη̋ τον 17χρονο Μανώλη, εκείνη αυθόρµητα απάντησε «όχι». Παρά ταύτα, ο γαµπρό̋ δήλωσε ευτυχισµένο̋ και απόλυτα ερωτευµένο̋ µε τη νεαρή Νικολέτα όµω̋ όταν ο αντιδήµαρχο̋ του ζήτησε να βουτήξει στα νερά του ποταµού για να αποδείξει τον έρωτα του για εκείνη, δίστασε όπω̋ ήταν φυσικό. ∆εκάδε̋ περαστικοί σταµάτησαν στη γέφυρα για να παρακολουθήσουν αυτόν τον, αν µη τι άλλο, πρωτότυπο γάµο και µάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που του̋ έβγαλαν φωτογραφίε̋ µε τα κινητά του̋ τηλέφωνα. Άπαντε̋ του̋ ευχήθηκαν «βίο ανθόσπαρτον και καλού̋ απογόνου̋». (Οι φωτό είναι από το trikalanews.gr)


16.7.2012 / 16

Λες και ήταν χθες Φωτογραφική περιήγηση στα παλιά Τρίκαλα και στην ευρύτερη περιοχή από το αρχείο του Σωτήρη Κύρµπα

Ανέκαθεν οι τόποι απόδραση̋ των Τρικαλινών εν µέσω καύσωνο̋ ήταν τα ορεινά µέρη του Νοµού µα̋, µε πιο δηµοφιλή την Τύρνα και το Περτούλι. Η φωτογραφία είναι από εκδροµή του Εκδροµικού Μορφωτικού Οµίλου Τρικάλων (Ε.Μ.Ο.Τ.) στι̋ 16 Ιουλίου 1950 σε Τύρνα - Περτούλι - Βετερνίκ (όπω̋ σηµειώνεται στο πίσω µέρο̋ τη̋) και συγκεκριµένα στην βρύση Βετερνίκ. ∆ιακρίνουµε την Ρούλα Καρανάσιου (καθισµένη µε το µπαστουνάκι που είχε µετά από ατύχηµα), µπροστά τη̋ (µε το καβουράκι και τα γυαλιά ηλίου) ο πατέρα̋ τη̋ Πρόεδρο̋ του Ε.Μ.Ο.Τ. Αχιλλέα̋ Καρανάσιο̋, όρθια δεξιά τη̋ βρύση̋ η Γεωργία Γκουζγκούνη, σκυµµένο̋ αριστερά στη βρύση ο Τάκη̋ Κουτσαµπελούλη̋, δίπλα του όρθια η Χαρίκλεια Ελασσώνα, και µε το καπέλο στο χέρι ο Βασταρούχα̋. Στη δεύτερη σειρά από αριστερά ο Χρήστο̋ Αδαµάκο̋, ο Κίτσο̋ Παππά̋ (µε το σακάκι στο χέρι), η σύζυγο̋ του Χρ. Αδαµάκου, ο Κώστα̋ Κωνσταντινίδη̋ (µε το παγούρι πάνω από τη βρύση), η Κική Καλιάγρα και ο Ποίµων Καρανάσιο̋. Οι τρει̋ όρθιοι πάνω στην βρύση, άγνωστοι.

Η πύλη, κυριολεκτικά και µεταφορικά, µεταξύ των πεδινών και ορεινών περιοχών του Νοµού µα̋ ήταν - και είναι - η Πύλη Τρικάλων. Εκεί το πέτρινο τοξωτό γεφύρι τη̋, κτισµένο το 1514, αποτελούσε πάντα σηµείο αναφορά̋ σε διερχόµενου̋ και περιηγητέ̋. Η επιχρωµατισµένη καρτ ποστάλ του Στέφανου Στουρνάρα κυκλοφόρησε πριν το 1904 (έτο̋ που ταχυδροµήθηκε µε προορισµό την Γενεύη τη̋ Ελβετία̋). Να σηµειωθεί ότι µέχρι το 1936 η συγκεκριµένη γέφυρα αποτελούσε τον µοναδικό συνδετικό κρίκο των πεδινών µε τα χωριά τη̋ Πίνδου, ενώ ακόµη και σήµερα (500 χρόνια µετά την κατασκευή τη̋) παραµένει αλώβητη από την φθορά του χρόνου.

* Για όποιε̋ πληροφορίε̋, απόψει̋ και φυσικά διορθώσει̋, µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6946498751.

16-07-2012 ZO  

16-07-2012 ZΩ EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ- ZO WEEKLY MAGAZINE OF THE NEWSPAPER DIALOGOS

16-07-2012 ZO  

16-07-2012 ZΩ EΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ- ZO WEEKLY MAGAZINE OF THE NEWSPAPER DIALOGOS

Advertisement