Möllekuriren 2012 nummer 2

Page 1

n e r i r ku Byföreningens tidskrift

foto: Ture Kronholm

foto:

Frederic Täckström

nr 2 2012