Page 1

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

D EZ E P D F IS “ C L I C KA B L E ”

TEAM SPORT

CATALOGUS 2 0 1 8 - 2 0 1 9


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

INHOUD PRODUCTEN

OVERIGE INFO

SHIRTS 8 > WE DSTRIJDSHIRTS 8 SPORTONDERGOED 56

 

SHORTS 58 > SHORTS 58 INDOOR SHORTS 64

 

KOUSEN/SOKKEN 68 > VOETBALKOUSEN 68 INDOORSOKKEN 78

 

CLUBLIJNEN 82 > VALENCIA CLUBLIJN PARIS CLUBLIJN ELITE CLUBLIJN TEAM CLUBLIJN

AUTHENTIC NOIR T-SHIRT, TOPS, SHORTS, PANTS

84 106 120 140

   

CLUB SERVICE

2

SPONSOR ZOEKT VERENIGING SPECIAL DESIGN

2 4

INFORMATIE 254 SPONSORSHIPS 254 MATERIALEN, MAATTABELLEN, SYMBOLEN 258 REGISTER 260

FC UTRECHT 6 NEDERLANDS HANDBAL VERBOND 40 GO AHEAD EAGLES 104 DRAISMA DYNAMO 146

BASICS 148 > BASICS OVERZICHT 150 TOPS 154 JACKS 158 POLO’S 164 SHORTS & PANTS 166

    

PRODUCTOVERZICHT 172 > POLYESTER +MICRO SUITS 174 TOPS 176 JACKS 178 T-SHIRTS 180 POLO’S 181

    

KEEPERS 186 > STANNO FANCLUB 188 HANDSCHOENEN 190 SETS/SHIRTS 198 BROEKEN 204 PROTECTION 206 KOUSEN 207

     

OFFICIALS 208 > SCHEIDSRECHTERSHIRT KM + LM 210 SCHEIDSRECHTERSHORT 210

 

HARDWAREN 212 > SPORTTASSEN 214 PROTECTIE 222 KNIEB ESCHERMER S ELLEB OOGB ES CH ER M ER S SCHEENB ESCH ER M ER S

ACCESSOIRES 224 BALLEN 234 SCHOENEN 250

    

H U M M EL SP OR T .N L

> > >

SPONSORCLUBS PROFIELEN

142 > 144

> >

VOLG ONS! /HUMMEL.NEDERLAND

/HUMMEL_NEDERLAND

> > > >


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

HUMMEL HISTORIE 1923

Albert Messmer ontwikkelt een van de eerste voetbalschoenen ter wereld. Samen met zijn broer Michael, begint hij het bedrijf Messmer & Co, dat later bekend wordt als hummel.

1956

Bernhard Weckenbrock neemt het bedrijf over. Een dromerig type, dat zich volop stort op het vormgeven van de identiteit van het merk hummel. Hij is ook degene die de – inmiddels iconische – chevrons introduceert.

1968

Het eerste sponsorship is een feit. Voetbalclub Duisburg, uitkomend in de tweede Bundesliga, speelt voortaan in hummel.

1969

hummel lanceert de eerste sportswear collectie. Meer sponsorships worden toegevoegd en de bumblebee wordt geïntroduceerd.

1979

Het Deense Nationale Elftal tekent voor het eerst een sponsorship bij hummel. Dit sponsorship duurt voort tot 2004. Vanaf 2016 wordt de samenwerking opnieuw opgestart.

1985

OVER HET MERK In 1923 be le e fde hu mme l e en vliegend e start, toen h et e e n v a n de e e r s t e mode r n e v o etb al­s ch oenen met nop p en on t wikke lde . Me t he t v olge n de b aanb rekend e id ee, h et on t we r pe n v a n u n ie ke t e n u es voor sp onsorsh ip s, ging hu mme l in de ja r e n ‘60 gr ot e sp onsorcontracten aan met E u r ope s e v oe t ba lclu bs . Zo groeid e h ummel uit tot een be ke n dhe id in de s por t we r e ld . Het merk d roeg meteen al e e n ge ë n ga ge e r de boods cha p uit: h ummel gelooft in h et v e r moge n v a n s por t om de we reld ten goed e te verand eren

Deventrade BV wordt opgericht in Nederland en wordt eigenaar van de licentie van hummel in de Benelux.

In N e de r la n d is hu mme l in midd els al vele jaren d e markt­

1 9 8 7

v e r t e ge n woor digd in de E r e divisie, d e J up iler league en

Deventrade sluit een sponsorovereenkomst af met Feyenoord. Tot 1991 gaat de Rotterdamse club gekleed in hummel.

1988

hummel International sluit een sponsorovereenkomst af met Real Madrid en sterspeler Emilio Butragueño.

1988

Ondertussen start Deventrade in Nederland een samenwerking met voetbalclub Go Ahead Eagles. Het is het langstlopende sponsorship in de geschiedenis van het bedrijf: 30 years and counting. Meer hierover op p. 41.

1992

Het Deense nationale elftal wint – gekleed in hummel – verrassend het EK voetbal.

1996

Het Nederlands Handbal Verbond start de samenwerking met hummel. Meer hierover op p. 41.

2012

FC Utrecht en hummel sluiten een sponsor­ overeenkomst. Meer hierover op p. 7.

2017

Het Deense vrouwenteam wint zilver op het EK voetbal. Ze verliezen de finale van de Nederlandse ploeg.

le ide r op he t ge bie d v a n t e amwear. Het merk is goed he t a ma t e u r v­ oe t ba l,ma a r ook in sp orten als h and b al en v olle yba l. Ook in de ze in do orsp orten ging h ummel al v e le ja r e n t e r u g gr ot e s a me n­w erkingen aan: h et merk is pa r t n e r v a n div e r s e v olle yba lclub s op h et h oogste niveau é n he t N e de r la n ds e H a n dba l V erb ond . De op mars van d e N e de r la n ds e ha n dba l­d a me s naar d e ab solute wereld top , is e e n v a n de hoogt e p ­ u n t e n van d e h ummel sp onsorsh ip his t or ie . D e s pon s or ov e r e e n koms t e n met vele h ond erd en amateur­ clu bs in N e de r la n d, zor ge n e r voor d at h et merk niet van d e s por t v e lde n is we g t e de n ke n . Want wie er op let, ziet ze ope e n s ov e r a l: de ke n me r ke nd e h ummel ch evrons. Deze icon is che s ymbole n s ie r e n de h ummel p rod ucten al sind s 1955 e n s t a a n v oor t e a ms pirit, p rogressie en d e d rive om t e win n e n . B e gr ippe n die ruim 6 0 jaar later nog altijd pe r fe ct bij he t me r k pa s s e n . De ch evrons van h ummel zijn e e n s t e mpe l v a n kwa lit e it e n k arakter. Tot op de da g v a n v a n da ag is h ummel een geliefd me r k on de r v e le s por t e r s . De b ijna vanzelf­ s p rekend e a a n we zighe id v a n he t me r k, op vrijwel ied er sp ortveld , ze gt a lle s ov e r de ma t e wa a r in h ummel na al d eze jaren v e r gr oe id is ge r a a kt me t da t gene waar h et in 19 2 3 allemaal me e be gon : de lie fde v oor s po rt.

TEAMSPORT CATALOGUS // 2018-2019

1


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SPONSOR ZOEKT VERENIGING!

Royale sponsorbijdrage

Clubshop

Ledenshop

Royale sponsorbijdrage Maak kennis met het meest succesvolle sponsorconcept van Nederland! Met een royale sponsorbijdrage en een innovatieve online Clubshop en Ledenshop geeft hummel jouw club een aanzienlijke boost. • Is jouw club dringend toe aan nieuwe tenues? • Is het ieder jaar weer een flinke opgave om de begroting sluitend te krijgen? • En wil je ook meer overzicht en gemak bij het bestellen van sportartikelen? Ga dan snel naar Sponsorzoektvereniging.com/hummel! Daar vind je alle informatie over het innovatieve sponsorconcept van hummel.

SCHERPE PRIJSSTELLING

QUALITY CONTROL

ALTIJD OP VOORRAAD

SNELLE LEVERING

UNIEK BONUSSYSTEEM

SNELLE LEVERING

CONTINUÏTEIT

LANG LEVERBAAR

Bezoek onze Clublounge Breng een bezoek aan onze Clublounge! Maak kennis met de wereld van teamwear en laat je verrassen door de persoonlijke aanpak en de vele mogelijkheden. De Clublounge is ingericht om jouw club een ultieme eerste indruk te geven van ons aanbod. We presenteren er de nieuwste collecties en staan clubs stap voor stap bij in het samenstellen van een optimale clubcollectie, maar bovenal presenteren we er ons fantastische sponsorconcept Partnership 2.0. Je bent van harte welkom!

2

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSOR ZOEKT VERENIGING!

Partnership 2.0 Bonussysteem

Clublounge

Meer weten? Wil je meer weten over de royale sponsorbijdrage en het bijbehorende concept of wil je een afspraak maken? Kijk op Sponsorzoektvereniging.com/hummel, stuur een mail naar clublounge@deventrade.com of bel ons op

0570 665 366 T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

3


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

©Pro Shots / Jasper Ruhe

SPECIAL DESIGN EEN UNIEK TENUE VOOR JOUW CLUB 4

H U M M EL SP OR T .N L

Teamkleding van hummel is er in vele kleuren en modellen, waardoor iedere vereniging – in top­ sport en breedtesport – een tenue in de club­kleuren kan samenstellen. Of het nu gaat om voetbal, volleybal, handbal of een andere sport: hummel makes a team. Maar misschien wil je méér. Een shirt dat exact weer­ spiegelt wie jullie zijn. Een shirt dat een enorme boost geeft aan het teamgevoel. Met Special Design van hummel ontwerp je een tenue dat niemand anders heeft. Iets bijzonders. Een tenue dat vertelt wie jullie zijn. Special Design shirts en shorts van hummel zijn al mogelijk vanaf 15 STUKS. Met de LIMITED-variant kies je uit be-


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CLUBSERVICE

staande ontwerpen, waarvan je zelf de kleuren en het soort kraag invult. Special Design UNLIMITED is mogelijk vanaf 100 STUKS. Daarbij kun je volledig je eigen design bepalen, met onbeperkte kleuropties en keuze uit verschillende soorten kragen en mouwen. HOE WERKT HET? Het ontwerpen van een Special Design tenue voor een team of een club vindt plaats in de driehoek tussen de club, de sportspeciaalzaak en de designers van hummel. Vertegenwoordig je een team of club en heb je interesse? Neem dan contact op met je sportspeciaalzaak. Deze vormt de schakel tussen de wensen van de club en de mogelijkheden die hummel biedt. We maken graag iets moois voor je! Voor sportspeciaalzaken is alle informatie te vinden via de Dealerlogin.

Vanaf hoeveel stuks? Welke producten?

LI M I T E D

UNLI M I T E D

v.a. 15 stuks

v.a. 100 stuks

shirts + shorts shirts + shorts

Is er keuze uit een onbeperkt aantal designs?

Nee

Ja

Zijn er onbeperkte kleurmogelijk­heden?

Nee

Ja

Kunnen namen en nummers meteen in het ontwerp worden verwerkt?

Ja

Nee

Uit hoeveel soorten kragen kun je kiezen?

3

9

Nee (raglan)

Ja (raglan of recht)

Kun je kiezen welk type mouw je wilt?

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

5


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

©Pro Shots / Joep Leenen

6

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSORSHIP

DE KENMERKENDE CHEVRONS VAN HUMMEL SIEREN DE SHIRTS VAN FC UTRECHT SINDS 2012.

IEDER SEIZOEN WORDEN NIEUWE TENUES ONTWORPEN VOOR DE TOPCLUB, WAAROP DRIE VASTE WAARDEN NOOIT ONTBREKEN: DE DOMTOREN, DE DIAGONAAL EN DE DRIE CLUBS WAAR FC UTRECHT IN 1970 UIT ONTSTOND.

ALS TROTSE KLEDINGSPONSOR VAN FC UTRECHT HEEFT HUMMEL NAAST WEDSTRIJD­ SHIRTS, SHORTS EN KOUSEN OOK EEN COMPLETE TRAININGSCOLLECTIE U I T­G E B R A C H T .

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

7


I NHOUD

8

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SHIRTS YORK 10

>

LEEDS 16

>

EVERTON 22

>

CLUB 30

>

MADRID 36

>

ATLETICO 38

>

BEAM 38

>

LYON 42

>

ODENSE 50

>

BODYWEAR 56

>

FUNCTIONAL SPORTS UNDERWEAR

56

TIGHT 56 TIGHT LONG

57

AUTHENTIC THERMO LONG SLEEVE

57

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

9


I NHOUD

10

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

YORK < SHIRTS INHOUD

YORK KM >

RAGLAN MOUW-INZET VOOR PERFECTE PASVORM V-HALS MET ELASTISCH RIB-MATERIAAL

GEPRINT HUMMEL LOGO

SPONSOR DIVERSE MESH PANELS

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN ACHTERZIJDE GEHEEL VAN VENTILEREND MESH

100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH LANGERE ACHTERZIJDE

>

>

YORK SHIRT UN ISEX K ORTE + LAN GE MOUW V.A. â&#x201A;¬

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

REGULAR

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

16,99

MATEN: 116 t/m XXL

EASY PRINT

YORK KORTE MOUW P. 12 - 13

YORK LANGE MOUW P. 14 - 15

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

11


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

YORK SHIRT UNI SEX - K O R T E MO U W VV DE

VOETBAL 2016

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

SPONSOR

SPONSOR

16,99 SR € 19,99 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

groen - wit 110003 - 1200

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

groen - zwart 110003 - 1800

wit - kobalt 110003 - 2500

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • achterzijde geheel van ventilerend mesh • diverse mesh panels • v-hals met elastisch rib-materiaal • raglan mouw-inzet voor perfecte pasvorm • langere achterzijde • geprint hummel logo • uitstekend te bedrukken

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LANGE MOUW Zie pag. 14 - 15 vanaf € 17,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

wit - zwart 110003 - 2800

oranje - wit 110003 - 3200

oranje - zwart 110003 - 3800

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

geel - zwart 110003 - 4800

SPONSOR

kobalt - wit 110003 - 5200

SPONSOR

rood - zwart 110003 - 6800

12

H U M M EL SP OR T .N L

marine - sky blue 110003 - 7550


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

YORK SHIRT UNI S E X KO RT E MO UW

< YORK INFO

YORK LM >

wit - rood 110003 - 2600

SV de CLUB

SPONSOR

geel - kobalt 110003 - 4500

rood - wit 110003 - 6200

SV de CLUB

SPONSOR

zwart - wit 110003 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

13


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

YORK SHIRT UNI SEX - LA N G E MO UW

SPONSOR

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

17,99 SR € 20,99 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

groen - wit 111001 - 1200

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

wit - kobalt 111001 - 2500

wit - rood 111001 - 2600

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • achterzijde geheel van ventilerend mesh • diverse mesh panels • v-hals met elastisch rib-materiaal • raglan mouw-inzet voor perfecte pasvorm • langere achterzijde • geprint hummel logo • uitstekend te bedrukken

SV de CLUB

SPONSOR

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN KORTE MOUW Zie pag. 12 - 13 vanaf € 16,99

wit - zwart 111001 - 2800

oranje - wit 111001 - 3200

oranje - zwart 111001 - 3800

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99

SPONSOR

zie pagina’s 68 - 81

geel - zwart 111001 - 4800

geel - kobalt 111001 - 4500

kobalt - wit 111001 - 5200

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

SPONSOR

rood - zwart 111001 - 6800

rood - wit 111001 - 6200

14

H U M M EL SP OR T .N L

zwart - wit 111001 - 8200


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

YORK SHIRT UNI S E X L A NGE MO UW

< YORK KM

LEEDS SHIRT >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

15


I NHOUD

16

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LEEDS < YORK SHIRT

LEEDS KM >

V-HALS VAN BODYMATERIAAL MET GEDETAILLEERDE BELIJNING

GEBORDUURD LOGO OP DE BORST

VENTILERENDE MESH-STRUCTUUR OP SCHOUDER, ARM EN ONDER OKSEL

SPONSOR UITSTEKEND TE BEDRUKKEN

SNELDROGEND STRETCHMATERIAAL 100% HOOGWAARDIG POLYESTER CLIMATEC

>

>

LEEDS SHIRT UN ISEX K ORTE + LAN GE MOUW V.A. â&#x201A;¬

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

REGULAR

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

17,99

MATEN: 116 t/m XXL

EASY PRINT

LEEDS KORTE MOUW P. 18 - 19

LEEDS LANGE MOUW P. 20 - 21

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

17


I NHOUD

18

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LEEDS SHIRT UNI S E X KO RT E MO UW

< LEEDS INFO

LEEDS LM > LEEDS SHIRT U NISEX - KORTE M OUW

SPONSOR

SPONSOR

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

17,99 SR € 19,99 JR €

EASY PRINT

wit - kobalt 110113 - 2500

wit - rood 110113 - 2600

wit - zwart 110113 - 2800

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • ventilerende mesh-structuur op de schouder, bovenarm en onder de oksel • v-hals van body-materiaal met gedetailleerde belijning • geborduurd logo op de borst • uitstekend te bedrukken

SV de CLUB

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LANGE MOUW

geel - kobalt 110113 - 4500

geel - zwart 110113 - 4800

groen - wit 110113 - 1200

Zie pag. 20 - 21 vanaf € 18,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

SPONSOR

kobalt - wit 110113 - 5200

SPONSOR

oranje - wit 110113 - 3200

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

oranje - zwart 110113 - 3800

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

zwart - wit 110113 - 8200

rood - wit 110113 - 6200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

rood - zwart 110113 - 6800

19


I NHOUD

20

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LEEDS SHIRT UNI S E X L A NGE MO UW

< LEEDS KM

EVERTON SHIRT > LEEDS SHIRT U NISEX - L A NGE M OUW JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

SPONSOR

18,99 SR € 20,99 JR €

EASY PRINT

wit - kobalt 111113 - 2500

wit - rood 111113 - 2600

SPONSOR

wit - zwart 111113 - 2800

SPONSOR

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • ventilerende mesh-structuur op de schouder, bovenarm en onder de oksel • v-hals van body-materiaal met gedetailleerde belijning • geborduurd logo op de borst • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN KORTE MOUW

geel - kobalt 111113 - 4500

geel - rood 111113 - 4600

geel - zwart 111113 - 4800

Zie pag. 18 - 19 vanaf € 17,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99

SPONSOR

groen - wit 111113 - 1200

oranje - wit 111113 - 3200

zie pagina’s 68 - 81

oranje - zwart 111113 - 3800

CLUB / NAAM

SPONSOR

kobalt - wit 111113 - 5200

SPONSOR

rood - wit 111113 - 6200

rood - zwart 111113 - 6800

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

2

zwart - wit 111113 - 8200

21


I NHOUD

22

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

EVERTON < LEEDS SHIRT

EVERTON KM >

GEBORDUURD LOGO OP DE BORST EN GEPRINTE CHEVRONS OP DE MOUWEN V-HALS VAN RIBMATERIAAL

VENTILERENDE MESHSTRUCTUUR ONDER DE ARMEN

SPONSOR RELIËFLIJN OP BODY

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN

SNELDROGEND STRETCHMATERIAAL 100% HOOGWAARDIG POLYESTER CLIMATEC

>

>

>

EVERTON SHIRT UN ISE X K ORTE + LAN GE MOU W LA DIE S K ORTE MOUW V.A. €

EVERTON UNISEX LM P. 26 - 27

EVERTON LADIES KM P. 28 - 29

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

HIGH TECHNICAL FIBRE

REGULAR

QUICK DRY

LADIES FIT

MOISTURE TRANSPORT

EASY PRINT

20,99

MATEN: 116 t/m XXL

EVERTON UNISEX KM P. 24 - 25

CLIMA TEC

23


I NHOUD

24

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

EVERTON SHIRT UNI S E X KO RT E MO UW

< EVERTON INFO

EVERTON LM > CLUB / NAAM

2

SPONSOR

EVERTON SHIRT UNISEX - KORTE M OUW JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

20,99 SR € 21,99 JR €

EASY PRINT

wit - zwart 110100 - 2800

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC

groen - zwart 110100 - 1800

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • reliëflijn op body • ventilerende mesh-inzet onder de armen • v-hals van rib-materiaal • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

SV de CLUB

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LANGE MOUW

geel - kobalt 110100 - 4500

Zie pag. 26 - 27 vanaf € 21,99

oranje - wit 110100 - 3200

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LADIES KORTE MOUW Zie pag. 28 - 29 € 21,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67 rood - wit 110100 - 6200

kobalt - wit 110100 - 5200

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

VV

DE

VOETBAL 2016

SPONSOR

marine - sky blue 110100 - 7550

zwart - wit 110100 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

25


I NHOUD

26

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

EVERTON SHIRT UNI S E X L A NGE MO UW

< EVERTON KM

EVERTON LADIES LM > EVERTON SHIRT UNISEX - L A NGE M OUW JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SPONSOR

21,99 SR € 22,99 JR €

EASY PRINT

wit - zwart 111104 - 2800

CLIMA TEC

groen - wit 111104 - 1200

HIGH TECHNICAL FIBRE

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • reliëflijn op body • ventilerende mesh-inzet onder de armen • v-hals van rib-materiaal • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN KORTE MOUW

geel - kobalt 111104 - 4500

Zie pag. 24 - 25 vanaf € 20,99

oranje - wit 111104 - 3200

OOK LEVERBAAR IN LADIES KORTE MOUW

SPONSOR

Zie pag. 28 - 29 € 21,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67 rood - wit 111104 - 6200

kousen/sokken vanaf € 7,99

kobalt - wit 111104 - 5200

zie pagina’s 68 - 81

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

rood - zwart 111104 - 6800

zwart - wit 111104 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

27


I NHOUD

28

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

EVERTON SHIRT L A DI E S KO RT E MO UW

< EVERTON LM

CLUB SHIRT > CLUB / NAAM

2

SPONSOR

EVERTON SHIRT LADIES - KORTE M OUW SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

21,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

wit - zwart 110602 - 2800

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • vrouwelijke pasvorm • reliëflijn op body • ventilerende mesh-inzet onder de armen • v-hals van rib-materiaal • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

groen - zwart 110602 - 1800

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN KORTE MOUW

geel - kobalt 110602 - 4500

Zie pag. 24 - 25 vanaf € 20,99

oranje - wit 110602 - 3200

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LANGE MOUW Zie pag. 26 - 27 vanaf € 21,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67 rood - wit 110602 - 6200

kobalt - wit 110602 - 5200

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

SV de CLUB

SPONSOR

marine - sky blue 110602 - 7550

zwart - wit 110602 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

29


I NHOUD

30

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CLUB < EVERTON SHIRT

CLUB KM >

KRAAG EN MANCHETTEN VAN RIB-MATERIAAL

GEPRINT LOGO OP DE SCHOUDER

SPONSOR UITSTEKEND TE BEDRUKKEN

VENTILERENDE MESHSTRUCTUUR IN DE ZIJ SNELDROGEND STRETCHMATERIAAL

100% HOOGWAARDIG POLYESTER CLIMATEC

>

>

CLUB SHIRT UN ISEX K ORTE + LAN GE MOUW V.A. â&#x201A;¬

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

REGULAR

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

16,99

MATEN: 116 t/m XXL

EASY PRINT

LEEDS KORTE MOUW P. 32 - 33

LEEDS LANGE MOUW P. 34 - 35

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

31


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

wit 110106 - 2000

SV de CLUB

SPONSOR

groen - wit 110106 - 1200

rood - wit 110106 - 6200

SV de CLUB

SPONSOR

sky blue - wit 110106 - 5220

32

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CLUB SHIRT UNI S E X KO RT E MO UW

< CLUB INFO

CLUB LM > CLUB SHIRT U NISEX - KORTE M OUW

SPONSOR

SPONSOR

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

16,99 SR € 19,99 JR €

EASY PRINT

wit - kobalt 110106 - 2500

wit - zwart 110106 - 2800

wit - rood 110106 - 2600

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • ventilerende mesh-inzet in de zij • kraag en manchetten van elastisch ribmateriaal • geprint logo in zilver op rechterschouder • uitstekend te bedrukken

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LANGE MOUW

geel - kobalt 110106 - 4500

geel - zwart 110106 - 4800

oranje - zwart 110106 - 3800

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

rood - zwart 110106 - 6800

Zie pag. 34-35 vanaf € 17,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

paars - wit 110106 - 0040

SPONSOR

kobalt - wit 110106 - 5200

marine - wit 110106 - 7200

zwart - wit 110106 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

33


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SPONSOR

wit 111114 - 2000

groen - wit 111114 - 1200

SPONSOR

oranje - zwart 111114 - 3800

sky blue - wit 111114 - 5220

34

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CLUB SHIRT UNI S E X L A NGE MO UW

< CLUB KM

MADRID SHIRT > CLUB SHIRT U NISEX - L A NGE M OUW JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

SPONSOR

17,99 SR € 20,99 JR €

EASY PRINT

wit - kobalt 111114 - 2500

wit - rood 111114 - 2600

SPONSOR

wit - zwart 111114 - 2800

SPONSOR

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • ventilerende mesh-inzet in de zij • kraag en manchetten van elastisch ribmateriaal • geprint zilveren hummel logo op rechterschouder • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN KORTE MOUW

geel - groen 111114 - 4100

geel - kobalt 111114 - 4500

geel - zwart 111114 - 4800

Zie pag. 32-33 vanaf € 16,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99

SPONSOR

rood - wit 111114 - 6200

rood - zwart 111114 - 6800

zie pagina’s 68 - 81

paars - wit 111114 - 0040

CLUB / NAAM

SPONSOR

kobalt - wit 111114 - 5200

2

SPONSOR

marine - wit 111114 - 7200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

zwart - wit 111114 - 8200

35


I NHOUD

36

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

MADRID < CLUB SHIRT

MADRID LM >

V-HALS VAN RIB-MATERIAAL

RECHTE MOUW-INZET

SV de CLUB

SPONSOR

SPONSORVLAK OP ACHTERZIJDE (MAATAFHANKELIJK FORMAAT)

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN SPONSORVLAK OP VOORZIJDE (38 CM BREED X 20 CM HOOG)

KLASSIEK DESIGN (GESUBLIMEERD)

100% HOOGWAARDIG POLYESTER

MANCHETTEN VAN RIB-MATERIAAL

> MADRID SHIRT UN ISEX LAN GE MOUW V.A. â&#x201A;¬

POLY TEC POLYESTER

REGULAR

24,99 EASY PRINT

MATEN: 116 t/m XXL

MADRID LANGE MOUW P. 39

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

37


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

ATLETICO SHIRT UNI SEX - LA N G E MO UW JUNIOR: 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR: M/L - XL - XXL JR + SR €

EASY PRINT

19,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

POLY TEC POLYESTER

SPONSOR

REGULAR

Zolang de voorraad strekt

wit - rood - kobalt 111108 - 1260

• 100% hoogwaardig polyester • klassiek design (gesublimeerd) • ventilerende mesh-structuur in de zij • sponsorvlak op voorzijde (38 cm breed x 20 cm hoog) • op achterzijde lopen strepen door • kraag van rib-materiaal • rechte mouw-inzet met luxe piping • uitstekend te bedrukken

CLUB / NAAM

2

geel - rood 111108 - 4600

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

BEAM SHIRT

CLUB / NAAM

UNI SEX - LA N G E MO UW JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M/L - XL - XXL

22,99 SR € 24,99 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

POLY TEC POLYESTER

REGULAR

Zolang de voorraad strekt

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • klassiek design • mesh-inzet op de schouders en in de zij • kraag van elastisch rib-materiaal • uitstekend te bedrukken

38

2

SPONSOR

wit - rood 111111 - 2600

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

MADRID SHIRT UNI S E X L A NGE MO UW

< MADRID INFO

LYON SHIRT > MADRID SHIRT U NISEX - L A NGE M OUW JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

24,99 SR € 27,50 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

POLY TEC POLYESTER

REGULAR

• 100% polyester • klassiek design (gesublimeerd) • sponsorvlak op voorzijde (38 cm x 20 cm) • sponsorvlak op achterzijde (maatafhankelijk formaat) • v-hals van rib-materiaal • gesublimeerd logo op de voorzijde • uitstekend te bedrukken

SPONSOR

kobalt - wit 111115 - 5200

SPONSOR

rood - wit 111115 - 6200

groen - wit 111115 - 1200

wit - zwart 111115 - 8200

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

kobalt - zwart 111115 - 5800

rood - zwart 111115 - 6800

rood - kobalt 111115 - 6500

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

geel - zwart 111115 - 4800

39


I NHOUD

40

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSORSHIP

ONE TEAM, ONE DREAM HET PARTNERSHAP STAAT AL RUIM 20 JAAR ALS EEN HUIS: IN 1996 L E V ERD E HUMMEL VOOR HET E E R S T D E K LEDING VAN HET N EDERLANDS HANDBAL VERB OND .

DE R A Z END POPULAIRE DAMES BEH OREN SINDS EEN AANTAL JAR E N TOT D E ABSOLUTE W E R ELD TOP. OP WK ’S EN EK ’S W E R D AL Z ILVER EN BRONS V ER O VERD : HET ENIGE WAT NOG O N TBREEK T IS GOUD . DE JACHT O P DA T HOOGST HAALBARE IS E E N PRACHTIGE UITDAGING EN HU M MEL IS DAAR Z EER NAUW B IJ BETR OK K EN.

O O K DE NED ERLAND SE HEREN MAKEN INMIDDELS HUN OPMARS N AAR DE TOP. K ORTOM: HET P AR TNERSHIP MET HET NHV IS IN V O L L E B LOEI! © HSF/Henk Seppen

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

41


I NHOUD

42

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LYON < MADRID SHIRT

LYON UNISEX >

GEBORDUURD LOGO OP DE BORST MANCHETTEN VAN RIB-MATERIAAL

SPONSOR UITSTEKEND TE BEDRUKKEN

GEPRINTE, GEPER­F O­R EERDE CHEVRONS IN DE ZIJ 100% HOOGWAARDIG POLYESTER CLIMATEC

SNELDROGEND STRETCHMATERIAAL AANSLUITEND EN EXTRA LANG MODEL

>

>

>

LYON SHIRT UN ISE X K ORTE MOUW LA DIE S K ORTE MOUW MOUWLOOS V.A. €

LYON LADIES KM P. 46 - 47

HIGH TECHNICAL FIBRE

EASY PRINT

REGULAR

LADIES FIT

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

20,99

MATEN: 116 t/m XXL LYON UNISEX KM P. 44 - 45

CLIMA TEC

LYON LADIES TOP P. 48 - 49

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

43


I NHOUD

44

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LYON SHIRT UNI S E X KO RT E MO UW

< LYON INFO

LYON LADIES > LYON SHIRT U NISEX - KORTE M OUW

SPONSOR

JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

20,99 SR € 23,99 JR €

EASY PRINT

wit - zwart 110000 - 2800

geel - zwart 110000 - 4800

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • aansluitend, extra lang model • kraag en manchetten van elastisch ribmateriaal • geprinte chevrons in de zij • geborduurd logo op de borst • uitstekend te bedrukken

SPONSOR

OOK LEVERBAAR IN LADIES KORTE MOUW oranje - zwart 110000 - 3800

rood - zwart 110000 - 6800

Zie pag. 46 - 47 € 23,99 OOK LEVERBAAR IN LADIES TOP MOUWLOOS

SPONSOR

Zie pag. 48 - 49 € 21,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67 kobalt - zwart 110000 - 5800

zwart - wit 110000 - 8200

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

zwart - pink 110000 - 8630

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

45


I NHOUD

46

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LYON SHIRT L A DI E S KO RT E MO UW

< LYON UNISEX

LYON TOP DAMES > LYON SHIRT LADIES - KORTE M OUW

SPONSOR

SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

23,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

wit - zwart 110001 - 2800

geel - zwart 110001 - 4800

SPONSOR

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • vrouwelijk, extra lang model • kraag en manchetten van elastisch ribmateriaal • geprinte chevrons in de zij • geborduurd logo op de borst • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN UNISEX KORTE MOUW oranje - zwart 110001 - 3800

rood - zwart 110001 - 6800

Zie pag. 44 - 45 vanaf € 20,99 OOK LEVERBAAR IN LADIES TOP MOUWLOOS

SPONSOR

Zie pag. 48 - 49 € 21,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67 kobalt - zwart 110001 - 5800

zwart - wit 110001 - 8200

kousen/sokken vanaf € 7,99 zie pagina’s 68 - 81

CLUB / NAAM

2

zwart - pink 110001 - 8630

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

47


I NHOUD

48

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LYON TOP

L A DI E S MO UW L O O S

< LYON DAMES

ODENSE SHIRT > LYON TOP LADIES - M OUWL OOS SENIOR : XS - S - M - L - XL

SPONSOR

SR €

21,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

oranje - zwart 110002 - 3800

CLUB / NAAM

2

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • vrouwelijk, extra lang model • geprinte chevrons in de zij • geborduurd logo op de borst • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN UNISEX KORTE MOUW Zie pag. 44 - 45 vanaf € 20,99

rood - zwart 110002 - 6800

OOK LEVERBAAR IN LADIES KORTE MOUW

SPONSOR

Zie pag. 46 - 47 € 23,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99

kobalt - zwart 110002 - 5800

zie pagina’s 68 - 81

CLUB / NAAM

2

SPONSOR

zwart - wit 110002 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

49


I NHOUD

50

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ODENSE < LYON SHIRT

ODENSE UNISEX >

GEPRINTE CHEVRONS EN LOGO

ASYMMETRISCHE KRAAG VAN RIB-MATERIAAL

SPONSOR UITSTEKEND TE BEDRUKKEN

SNELDROGEND STRETCHMATERIAAL SPECIALE STIKTECHNIEK VOOR MEER STRETCH IN DE NADEN 100% HOOGWAARDIG POLYESTER CLIMATEC AANSLUITEND EN EXTRA LANG MODEL O.A. IDEAAL VOOR INDOOR

>

>

ODENSE SHIRT UN ISEX K ORTE MOUW LA DIES K ORTE MOUW V.A. â&#x201A;¬

20,99

MATEN: 116 t/m XXL

ODENSE UNISEX KORTE MOUW P. 52 - 53

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

EASY PRINT

REGULAR

LADIES FIT

STRETCH

MOISTURE TRANSPORT

ODENSE LADIES KORTE MOUW P. 54 - 55

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

51


I NHOUD

52

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ODENSE SHIRT UNI S E X KO RT E MO UW

< ODENSE INFO

ODENSE LADIES > ODENSE SHIRT U NISEX - KORTE M OUW JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

SPONSOR

20,99 SR € 23,99 JR €

EASY PRINT

wit - zwart 110107 - 2800

geel - zwart 110107 - 4800

SPONSOR

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

STRETCH

SLIM FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • aansluitend, extra lang model • speciale stiktechniek voor meer stretch in de naden • asymmetrische kraag van rib-materiaal • geprinte chevrons en logo • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN LADIES KORTE MOUW shocking orange - zwart 110107 - 3840

rood - zwart 110107 - 6800

Zie pag. 54 - 55 € 23,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

kousen/sokken vanaf € 7,99

SPONSOR

kobalt - zwart 110107 - 5800

zie pagina’s 68 - 81

dark denim - shocking orange 110107 - 7440

SPONSOR

antraciet - neon geel 110107 - 9400

zwart - aqua blue 110107 - 8710

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

zwart - antraciet 110107 - 8900

53


I NHOUD

54

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ODENSE SHIRT L A DI E S KO RT E MO UW

< ODENSE UNISEX

BODYWEAR > ODENSE SHIRT LADIES - KORTE M OUW

SPONSOR

SENIOR: XS - S - M - L - XL SR €

23,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

wit - zwart 110601 - 2800

geel - zwart 110601 - 4800

SPONSOR

MOISTURE TRANSPORT

STRETCH

LADIES FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • vrouwelijk, extra lang model • speciale stiktechniek voor meer stretch in de naden • asymmetrische kraag van rib-materiaal • geprinte chevrons en logo • uitstekend te bedrukken

OOK LEVERBAAR IN UNISEX KORTE MOUW shocking orange - zwart 110601 - 3840

rood - zwart 110601 - 6800

Zie pag. 52 - 53 vanaf € 20,99

shorts vanaf € 11,50 zie pagina’s 58 - 67

SPONSOR

kobalt - zwart 110601 - 5800

zie pagina’s 68 - 81

dark denim - shocking orange 110601 - 7440

SPONSOR

SPONSOR

antraciet - neon geel 110601 - 9400

kousen/sokken vanaf € 7,99

zwart - aqua blue 110601 - 8710

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

zwart - antraciet 110601 - 8900

55


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

FUNCTIONAL SPORTS UNDERWEAR UNI SEX - LA N G E MO UW JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL/XXL JR + SR €

24,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

STRETCH

SLIM FIT

• 92% polyamide, 8% elastan met ClimaTec finish • aansluitend design, perfecte pasvorm • huidvriendelijke flatlock stretch naden • sneldrogend materiaal, comfortabel gevoel • licht van gewicht • geprint Stanno logo op de borst

wit 446100 - 2000

geel 446100 - 4000

oranje 446100 - 3000

groen 446100 - 1000

kobalt 446100 - 5000

zwart 446100 - 8000

wit 1962 - 2000

groen 1962 - 0610

rood 1962 - 6000

kobalt 1962 - 5000

marine 1962 - 7000

zwart 1962 - 8000

S L I D IN G SH ORT 92% POLY AMIDE, 8% E L A S T A N JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

19,99

CLIMATE 2SKIN COMFORTABLE 2nd SKIN

QUICK DRY

STRETCH

TIGHT FIT

• ideale slidingshort • te dragen onder iedere sportbroek • soepele elastische kwaliteit • elastische boord • optimale vochtregulatie • verkrijgbaar in diverse kleuren

56

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

FUNCTIONAL SPORTS UNDERWEAR UNI S E X L A NGE MO UW

< ODENSE LADIES

SHORTS & KOUSEN >

rood 446100 - 6000

AUTHENTIC THERMO LONG SLEEVE UN ISE X - LAN GE MOUW

TIGHT LONG 9 2 % P O L Y A MID E , 8% E LAS TAN JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

SENIOR : M - L - XL - XXL

SR €

34,99

29,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

STRETCH

SLIM FIT

• 92% polyester, 8% elastan • comfortabel, warm en droog gevoel • optimale afvoer van lichaamsvocht • ronde hals • langere achterzijde • duimsgaten in de manchetten • platte stiksels voor extra comfort

MOTION TEC HIGH COMFORT

TIGHT FIT

STRETCH

QUICK DRY

• 92% polyamide, 8% elastan • lange aansluitende tight • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • sneldrogend materiaal • nauwsluitend om de enkels

zwart 448100 - 8000

zwart 146000 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

57


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

SHORTS + KOUSEN

58

SHORTS 59

>

INDOOR SHORTS

64

>

VOETBALKOUSEN 69

>

INDOOR SOKKEN

79

>

SPORTSOKKEN 81

>

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

MANCHESTER SHORT M E T B I NN E NB R O E K JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR + SR €

EASY PRINT

14,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

INNER

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • langer model • elastische tailleband • met binnenbroek • geprint logo op linkerpijp • uitstekend te bedrukken

 wit 120114 - 2000

wit - groen 120114 - 2100

wit - kobalt 120114 - 2500

wit - rood 120114 - 2600

wit - zwart 120114 - 2800

kobalt 120114 - 5000

kobalt - wit 120114 - 5200

kobalt - geel 120114 - 5400

rood 120114 - 6000

rood - wit 120114 - 6200

navy 120114 - 7000

zwart 120114 - 8000

zwart - wit 120114 - 8200

zwart - oranje 120114 - 8300

zwart - geel 120114 - 8400

zwart - rood 120114 - 8600

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

59


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

EURO SHORT LADIES 100% P O LY ES T ER JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

11,50

POLY TEC POLYESTER

QUICK DRY

LADIES FIT

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester • vrouwelijke pasvorm • langer model • elastische tailleband • met binnenbroek • geprinte chevrons op linkerpijp • uitstekend te bedrukken

wit 120601 - 2000

zwart 120601 - 8000

BURNLEY SHORT LADIES 100% P O LY ES T ER ME T C L I M A T E C F I NI S H SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

16,50

CLIMA TEC

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • vrouwelijke pasvorm • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • elastische tailleband • zonder binnenbroek • geborduurd logo op linkerpijp, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

wit - kobalt 120604 - 2500

60

wit - rood 120604 - 2600

zwart - wit 120604 - 8200

marine - sky blue 120604 - 7550

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

EURO SHORT 100 % P O LY ES T ER JUNIOR : 92/104 - 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

11,50

POLY TEC POLYESTER

INNER

QUICK DRY

REGULAR

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester • langer model • elastische tailleband • met binnenbroek • geprinte chevrons op linkerpijp • uitstekend te bedrukken

wit 1930 - 2000

zwart 1930 - 8000

kobalt 1930 - 5000

rood 1930 - 6000

marine 1930 - 7000

groen 1930 - 1000

BURNLEY SHORT 100 % P O LY ES T ER M E T C L I M A T E C F I NI S H JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR + SR €

16,50

CLIMA TEC

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • elastische tailleband • zonder binnenbroek • geborduurd logo op linkerpijp, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

wit - kobalt 120101 - 2500

wit - rood 120101 - 2600

zwart - wit 120101 - 8200

kobalt - wit 120101 - 5200

kobalt - geel 120101 - 5400

rood - wit 120101 - 6200

marine - sky blue 120101 - 7550

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

61


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SLIDING SHORT 92% POLY AMIDE, 8% E L A S T A N JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

19,99

CLIMATE 2SKIN COMFORTABLE 2nd SKIN

QUICK DRY

STRETCH

TIGHT FIT

• ideale slidingshort • te dragen onder iedere sportbroek • soepele elastische kwaliteit • elastische boord • optimale vochtregulatie • verkrijgbaar in diverse kleuren

wit 1962 - 2000

62

zwart 1962 - 8000

kobalt 1962 - 5000

rood 1962 - 6000

H U M M EL SP OR T .N L

marine 1962 - 7000

groen 1962 - 0610


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PERFORMANCE SHORT 100 % P O LY ES T ER JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

13,50

POLY TEC POLYESTER

INNER

QUICK DRY

REGULAR

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester • elastische tailleband met aansnoerkoord • ventilerende mesh-inzet aan zijkant en achterkant • met binnenbroek • contrasterende piping • geborduurd logo op linkerpijp • uitstekend te bedrukken

wit - zwart 120108 - 2800

zwart - wit 120108 - 8200

kobalt - wit 120108 - 5200

rood - wit 120108 - 6200

rood 120102 - 6000

marine 120102 - 7000

marine 120108 - 7000

FIELD SHORT 100 % P O LY ES T ER JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

14,99

POLY TEC POLYESTER

QUICK DRY

REGULAR

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester • zachte brush aan de binnenzijde • langer model • zonder binnenbroek • geborduurd logo op linkerpijp • uitstekend te bedrukken

wit 120102 - 2000

kobalt 120102 - 5000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

63


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

LYON INDOOR SHORT LADIES 100% P O LY ES T ER ME T C L I M A T E C F I N I S H SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

17,50

CLIMA TEC

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

EASY PRINT

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • ladies fit • elastische tailleband met aansnoerkoord • smal bandje in contrastkleur om uiteinde pijp • geprinte chevrons, geborduurd hummel logo • uitstekend te bedrukken

zwart - wit 120001 - 8200

ODENSE SHORT LADIES 100% P O LY ES T ER ME T C L I M A T E C F I NI S H SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

16,50

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

STRETCH

LADIES FIT

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • ladies fit • speciale stiktechniek voor meer stretch in de naden • ademende mesh-inzet op de achterzijde • met binnenbroek • geprinte chevrons en logo • uitstekend te bedrukken

dark denim - shocking orange 120603 - 7440

zwart - wit 120603 - 8200

zwart - shocking orange 120603 - 8340

zwart - geel 120603 - 8400

zwart - kobalt 120603 - 8500

zwart - rood 120603 - 8600

64

zwart - aqua blue 120603 - 8710

H U M M EL SP OR T .N L

antraciet - neon geel 120603 - 9400

antraciet - zwart 120603 - 9610


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LYON INDOOR SHORT 100 % P O LY ES T ER M E T C L I M A T E C F I NI S H JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR + SR €

17,50

CLIMA TEC

HIGH TECHNICAL FIBRE

INNER

STRETCH

QUICK DRY

SLIM FIT

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • slim fit • elastische tailleband met aansnoerkoord • smal bandje in contrastkleur om uiteinde pijp • met binnenbroek van mesh • geprinte chevrons, geborduurd hummel logo • uitstekend te bedrukken

zwart - wit 120000 - 8200

ODENSE SHORT 100 % P O LY ES T ER M E T C L I M A T E C F I NI S H JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

14,50

JR €

SR €

16,50

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

INNER

QUICK DRY

STRETCH

SLIM FIT

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • o.a. ideaal voor indoor • speciale stiktechniek voor meer stretch in de naden • ademende mesh-inzet op de achterzijde • met binnenbroek • geprinte chevrons en logo • uitstekend te bedrukken

dark denim - shocking orange 120115 - 7440

zwart - wit 120115 - 8200

zwart - shocking orange 120115 - 8340

zwart - geel 120115 - 8400

zwart - kobalt 120115 - 8500

zwart - rood 120115 - 8600

zwart - aqua blue 120115 - 8710

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

antraciet - neon geel 120115 - 9400

antraciet - zwart 120115 - 9610

65


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

REECE FUNDAMENTAL SKORT 92% P O LYES T ER , 8% E L A S T A N JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 SENIOR: XS - S - M - L - XL - XXL JR €

27,99 SR € 29,99

MOTION TEC HIGH COMFORT

QUICK DRY

STRETCH

LADIES FIT

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

• skort met geïntegreerd short • ademend materiaal • licht van gewicht en sneldrogend • ClimaTec finish voor optimale afvoer van zweet • toegevoegd elastan en vlakke naden voor extra draagcomfort • uitstekend te bedrukken

66

wit 839101 - 2000

zwart 839101 - 8000

bright royal 839101 - 5160

bright red 839101 - 6710

marine 839101 - 7000

bottle green 839101 - 1020

inclusief geïntegreerd short

roze 839101 - 3888

H U M M EL SP OR T .N L

burgundy 839101 - 6690

sport grey 839101 - 9180


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

HOTPANTS 90% K AT O EN , 1 0 % E L A S T A N JUNIOR: 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

21,99

MOTION TEC HIGH COMFORT

QUICK DRY

STRETCH

LADIES FIT

• geschikt voor diverse sporten • perfecte pasvorm, optimaal draagcomfort • geborduurde chevrons • uitstekend te bedrukken

kobalt 138200 - 5000

zwart 138200 - 8000

marine 138200 - 7000

rood 138200 - 6000

marine 1962 - 7000

groen 1962 - 0610

ELASTAN TIGHT 92% P O LYAMIDE, 8 % E L A S T A N JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

19,99

CLIMATE 2SKIN COMFORTABLE 2nd SKIN

QUICK DRY

STRETCH

LADIES FIT

• soepele elastische kwaliteit • elastische boord • optimale vochtregulatie • verkrijgbaar in diverse kleuren

wit 1962 - 2000

zwart 1962 - 8000

kobalt 1962 - 5000

rood 1962 - 6000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

67


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

KOUSEN

ANATOMISCHE VOET VOOR EEN PERFECTE PASVORM EN MEER COMFORT!

MESH-BREIWIJZE AAN ACHTERZIJDE VOOR PERFECTE PASVORM EN COMFORT.

EXTRA STRETCH T.B.V. SCHEEN­BESCHERMERS.

ACHILLESPEES BESCHERMING.

ENKELBESCHERMING.

VERSTERKTE HIEL, ZOOL EN TENEN.

MESH OP WREEF.

MAATAANDUIDING.

ANATOMISCH GEVORMDE VOET MET LINKS EN RECHTS AANDUIDING.

ELASTISCHE BOORD.

VLAKKE NAAD.

SPECIFICATIES • vervaardigd uit polypropyleen • verkrijgbaar in vijf maten en vele kleurcombinaties • kleurvast • vochtregulerende eigenschappen • extra rekbare mesh-inzet voor het comfortabel dragen van scheenbeschermers • anatomisch gevormde voet voor een betere pasvorm en platte naden voor comfort • niet in natte of vochtige toestand opvouwen • machinewas tot 60°, niet geschikt voor in de wasdroger

68

POLYPROPYLEEN

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• Polypropyleen is in soortelijk gewicht de lichtste textielvezel die er is. Het is een thermische vezel die lichaamsvocht snel afvoert. De vezel houdt kleur optimaal vast, is krimpvrij en recyclebaar. • Het gebruik van polypropyleen in de hoogwaardige voetbalkousen zorgt voor optimaal draagcomfort en voorkomt huidirritatie. • Alle voetbalkousen bestaan uit 86% poly­propyleen, 8% elastan, 4% katoen en 2% polyamide.

H U M M EL SP OR T .N L

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

UNI KOUS AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

 wit 440107 - 2000

geel 440107 - 4000

oranje 440107 - 3000

rood 440107 - 6000

maroon 440107 - 6090

paars 440107 - 0130

sky blue 440107 - 5210

kobalt 440107 - 5000

marine 440107 - 7000

lime 440107 - 1740

groen 440107 - 1000

bottle green 440107 - 1020

antraciet 440107 - 9990

zwart 440107 - 8000

neon geel 440107 - 4190

shocking orange 440107 - 3230

roze 440107 - 0060

bright green 440107 - 1340

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

69


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

RING KOUS AN AT O MI S CH E VOE T - L I NK S - R E C H T S A A ND U I D IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

70

wit - zwart 440105 - 2800

geel - kobalt 440105 - 4500

geel - groen 440105 - 4100

geel - zwart 440105 - 4800

oranje - wit 440105 - 3200

oranje - zwart 440105 - 3800

rood - wit 440105 - 6200

rood - geel 440105 - 6400

rood - zwart 440105 - 6800

kobalt - wit 440105 - 5200

kobalt - geel 440105 - 5400

groen - wit 440105 - 0610

zwart - wit 440105 - 8200

zwart - geel 440105 - 8400

zwart - rood 440105 - 8600

zwart - rood - wit 440105 - 8690

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

FORZA KOUS AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

 wit - rood 440122 - 2600

wit - kobalt 440122 - 2500

wit - groen 440122 - 2100

wit - zwart 440122 - 2800

geel - kobalt 440122 - 4500

geel - zwart 440122 - 4800

oranje - zwart 440122 - 3800

rood - wit 440122 - 6200

rood - zwart 440122 - 6800

maroon - sky blue 440122 - 6040

sky blue - wit 440122 - 5220

kobalt - wit 440122 - 5200

deep blue - neon geel 440122 - 5670

antraciet - neon geel 440122 - 9400

zwart - wit 440122 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

71


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

MAAK JE TEAM OUTFIT COMPLEET MET:

C L UBLO G O K O USE N

72

VERSTERK DE IDENTITEIT

Kousen in de unieke stijl

Je kunt kiezen uit de vele

VAN JOUW CLUB MET

van de club maken het te-

standaardkleuren, maar

KOUSEN VOORZIEN VAN

nue helemaal af!

ook eigen kleuren laten

HET CLUBLOGO.

Special Design kousen kun-

inverven.

VOOR EEN PROFESSIO­

nen bestaan uit maximaal

NELE, KRACHTIGE UIT­

vier kleuren. Het ontwerp

Voor meer info en voor-

STRALING!

is vrij, mits technisch haal-

waarden kijk op:

baar.

hummelsport.nl/specialdesign

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

COMBI KOUS AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

 wit - rood 440106 - 2600

wit - kobalt 440106 - 2500

wit - zwart 440106 - 2800

geel - zwart 440106 - 4800

oranje - wit 440106 - 3200

oranje - zwart 440106 - 3800

rood - wit 440106 - 6200

maroon - sky blue 440106 - 6050

kobalt - wit 440106 - 5200

kobalt - geel 440106 - 5400

marine - sky blue 440106 - 7550

groen - wit 440106 - 0610

zwart - wit 440106 - 8200

zwart - geel 440106 - 8400

zwart - rood 440106 - 8600

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

73


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

ORIGINAL KOUS AN AT O MI S CH E VOE T - L I NK S - R E C H T S A A ND U I D IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

74

wit - groen 440108 - 2100

wit - kobalt 440108 - 2500

wit - rood 440108 - 2600

wit - zwart 440108 - 2800

rood - geel 440108 - 6400

rood - zwart 440108 - 6800

zwart - wit 440108 - 8200

zwart - geel 440108 - 8400

H U M M EL SP OR T .N L

geel - zwart 440108 - 4800

kobalt - wit 440108 - 5200

rood - wit 440108 - 6200


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

LEAGUE KOUS AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

 wit - zwart - wit 440114 - 2810

wit - kobalt - zwart 440114 - 2580

wit - rood - zwart 440114 - 2680

geel - wit - kobalt 440114 - 4250

geel - wit - zwart 440114 - 4280

amber - zwart - wit 440114 - 4830

oranje - wit - zwart 440114 - 3280

rood - wit - zwart 440114 - 6280

maroon-wit-sky blue 440114 - 6330

sky blue-wit-marine 440114 - 5730

kobalt - wit - zwart 440114 - 5280

kobalt - geel - wit 440114 - 5420

kobalt - rood - wit 440114 - 5620

marine - geel - wit 440114 - 7420

marine - wit - rood 440114 - 7620

groen - wit - zwart 440114 - 1280

antraciet-aqua-wit 440114 - 9370

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

75


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

VICTORY KOUS AN AT O MI S CH E VOE T - L I NK S - R E C H T S A A ND U I D IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

wit - kobalt 140105 - 2500

76

wit - zwart 140105 - 2800

kobalt - wit 140105 - 5200

rood - wit 140105 - 6200

H U M M EL SP OR T .N L

zwart - wit 140105 - 8200

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

DENMARK KOUS AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 25/29 - 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

MESH

• 86% polypropyleen, 8% elastan, 4% katoen, 2% polyamide • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

wit - kobalt 140101 - 2500

wit - rood 140101 - 2600

wit - zwart 140101 - 2800

kobalt - wit 140101 - 5200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

rood - wit 140101 - 6200

zwart - wit 140101 - 8200

zwart - goud 140101 - 8160

77


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SOKKEN

ANATOMISCHE VOET VOOR EEN PERFECTE PASVORM EN OPTIMAAL DRAAGCOMFORT!

ELASTISCHE BOORD

BADSTOF HIEL

MAATAANDUIDING

COMFORTABELE WREEF

ANATOMISCH GEVORMDE VOET MET LINKS EN RECHTS AANDUIDING.

VLAKKE NAAD

SPECIFICATIES • anatomisch gevormde voet voor een betere pasvorm • platte naden voor comfort • kleurvast • vochtregulerende eigenschappen • niet in natte of vochtige toestand opvouwen • machinewas tot 40°, niet geschikt voor in de wasdroger

78

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

POLYPROPYLEEN • Polypropyleen is in soortelijk gewicht de lichtste textielvezel die er is. Het is een thermische vezel die lichaamsvocht snel afvoert. De vezel houdt kleur optimaal vast, is krimpvrij en recyclebaar. • Het gebruik van polypropyleen in de hoogwaardige sokken zorgt voor optimaal draagcomfort en voorkomt huidirritatie.

H U M M EL SP OR T .N L

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CHEVRON SOK AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

8,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

• 74% polypropyleen, 14% polyamide, 8% elastan, 4% katoen • geschikt voor o.a. indoorsporten en tennis • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

wit - rood 140102 - 2600

wit - zwart 140102 - 2800

wit - groen 140102 - 2100

wit - kobalt 140102 - 2500

wit - zilver 140102 - 2940

shock. orange - dark denim 140102 - 3750

zwart - wit 140102 - 8200

zwart - goud 140102 - 8160

zwart - pink 140102 - 8630

CHEVRON SOK LONG AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

9,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

• 69% polypropyleen, 13% polyamide, 13% elastan, 5% katoen • geschikt voor o.a. indoorsporten • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

wit - zwart 140103 - 2800

zwart - goud 140103 - 8160

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

79


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

ADVANCE SOK AN AT O MI S CH E VOE T - L I NK S - R E C H T S A A ND U I D IN G JUNIOR: 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

LEFT-RIGHT FITTING

9,99

MOISTURE TRANSPORT

• 42% polyester, 37% katoen, 19% polyamide, 2% elastan • hoge rekbaarheid • perfecte pasvorm • optimale vochtafvoer • links-rechts aanduiding op de onderzijde

tiffany 442107 - 1180

wit 442107 - 2000

kobalt 442107 - 5000

rood 442107 - 6000

ADVANCE SOK LONG AN AT O MI S CH E VOE T - L I NK S - R E C H T S A A ND U I D IN G JUNIOR: 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

LEFT-RIGHT FITTING

10,99

MOISTURE TRANSPORT

• 42% polyester, 37% katoen, 19% polyamide, 2% elastan • hoge rekbaarheid • langer model, over de kuit • perfecte pasvorm • optimale vochtafvoer • links-rechts aanduiding op de onderzijde

wit 442108 - 2000

80

zwart 442108 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L

marine 442107 - 7000

zwart 442107 - 8000

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE SOK AN A TO MI S CH E V OE T LIN KS -R ECH T S A A ND U I D I N G JUNIOR: 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

7,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

• 85% polypropyleen, 6% katoen, 5% polyamide, 4% elastan • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • links-rechts aanduiding op de onderzijde

wit 442103 - 2000

zwart 442103 - 8000

SPORTSOKKEN 3- P A K | U N IS EX SR: 36/40 - 41/44 - 45/48 SR €

7,99

• 70% katoen, 28% polyamide, 2% elastan • wasbaar tot 40° C • verpakt per 3 paar

wit 442106-2000

COMPRESSIESOK AN A TO MI S CH E V OE T - L I NK S - R E C H T S A A ND UID IN G JUNIOR: 30/35 SENIOR: 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

17,99

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

REFLECTIVE

LEFT-RIGHT FITTING

MOISTURE TRANSPORT

• compressie voor betere bloeddoorstroming, sneller herstel en verminderde kans op kramp en spierpijn • anatomische voet met ultra comfort voetbed • naadloos gestikt om huidirritatie te voorkomen • warmteregulerend • reflecterende garen voor betere zichtbaarheid in het donker

zwart 440119 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

81


I NHOUD

82

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CLUBLIJNEN 84

>

PARIS CLUBLIJN

106

>

ELITE CLUBLIJN

120

>

TEAM CLUBLIJN

140

>

VALENCIA CLUBLIJN

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

83


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< CLUBLIJNEN INHOUD

VALENCIA CLUBLIJN MAAK KENNIS MET DE NIEUWSTE TEAMLIJN VAN HUMMEL: VALENCIA. EEN AANSPREKENDE COLLECTIE CLUBKLEDING GEMAAKT VAN DE MEEST

HOOGWAARDIGE

SPORTMATERIALEN.

DE ITEMS WORDEN GEKENMERKT DOOR DE MODERNE,

HERKENBARE

BELIJNING

EN

DE

GEPERFOREERDE HUMMEL CHEVRONS.

DEZE LIJN BESTAAT UIT: POLYESTER SUIT JACK 1/4 ZIP JACK FULL ZIP LADIES TOP ROUND NECK T-SHIRT T-SHIRT LADIES POLO TTS PANTS 84

> H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

85


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

100% POLYESTER TRICOT

DURA POLY 100% POLYESTER

MESH

QUICK DRY

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL

VALEN CI A 1/4 ZIP TOP

COMFORT TEC

• 100% polyester, terry fabric • extra zachte stof • opstaande kraag met rits tot op de borst • ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen • panel op de schouders in contrasterende kleur • elastisch rib-materiaal bij boord en manchetten • geprinte chevrons en logo’s

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

• 100% polyester, terry fabric • extra zachte stof • ladies fit • twee steekzakken met rits • ventilerende mesh panels op achterzijde mouwen • panel op de schouders in contrasterende kleur • elastisch rib-materiaal bij boord en manchetten • geprinte chevrons en logo’s

• 100% polyester, terry fabric • extra zachte stof • elastisch rib-materiaal bij boord en manchetten • panel op de schouders in contrasterende kleur • geprinte chevrons en hummel logo’s

8900

5200

6800

8900

5200

6800

8900

5200

6800

8900

5200

6800

8900

5200

6800

8900

5200

6800

8900

art.nr.: 105006

HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

REGULAR

JR € 37,50 SR € 39,99

art.nr.: 108009

HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

LADIES FIT

SR : XS - S - M - L - XL - XL SR € 39,99

art.nr.: 108010

TEC VALENCIA TOP ROUND NECK COMFORT

100% POLYESTER, TERRY FABRIC

6800

JR € 49,99 SR € 54,99

TEC VALENCIA TOP FULL ZIP LADIES COMFORT

100% POLYESTER, TERRY FABRIC

5200 REGULAR

• 100% polyester tricot • jack: opstaande kraag van body-materiaal • jack: elastisch rib-materiaal in boord en manchetten • jack: ventilerende mesh panels op achterzijde mouwen • jack: rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • broek: ritsen bij de enkels • jack en broek: twee steekzakken met rits • jack en broek: geprinte chevrons en logo’s

100% POLYESTER, TERRY FABRIC

AUTHENTIC NOIR

>

VALEN CI A POLY SUIT

>

>

< VALENCIA START

CLUBL IJNEN

HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

REGULAR

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 34,99 SR € 37,50

art.nr.: 108007

VALEN CI A T-SHIRT

100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH • 100% polyester met ClimaTec finish • ronde hals van elastisch rib-materiaal • ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen • langere achterzijde • geprinte chevrons en logo

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MESH

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 19,99 SR € 20,99

art.nr.: 160003

VALEN CI A T-SHIRT LADIES 100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH

• 100% polyester met ClimaTec finish • ladies fit • ronde hals van elastisch rib-materiaal • ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen • langere achterzijde • geprinte chevrons en logo

VALEN CI A POLO 100% POLYESTER PIQUE

• 100% polyester pique • kraag van body-materiaal met knoopsluiting • ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen • langere achterzijde • geprinte chevrons en logo

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MESH

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

SR : XS - S - M - L - XL - XL SR € 20,99

art.nr.: 160004

POLY PIQUE HIGH COMFORT

MESH

QUICK DRY

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR € 25,99

art.nr.: 163002

86

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VA L E N C I A CL UBLI J N 8400

>

8300

>

>

>

> 7200

8100

7680

V AL EN C IA TTS PANTS

7200

DURA TTS 100% POLYESTER

100% POLYESTER TTS

• aansluitende pijpen • elastische rib-panels op de achterzijde van het onderbeen • twee steekzakken met rits • elastische tailleband met koord • ritsen bij de enkels • geprinte chevrons en hummel print op linkerbeen

7000

KEEP WARM

SLIM FIT

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 27,50 SR € 29,99

art.nr.: 133001 8000 zie pag. 167

7200

< 7200

8300

8400

8100

7680

7200

3800

4800

1800

7680

7200

3800

4800

1800

7200

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

DE VALENCIA CLUBLIJN IS UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

Meer shorts en pants vanaf € 14,99 Zie pagina’s 166 - 171

87


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

Valencia Top Round Neck 108007 - 5200 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

SV

de CLUB

de CLUB

Authentic All Weather Top 154002 - 5800 Maten: 116 t/m XXL

€ 27,50 € 29,99

Valencia T-Shirt 160003 - 5200 Maten: 116 t/m XXL

€ 24,99 € 27,50

€ 19,99 € 20,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 21,99 € 24,99

de CLUB

€ 37,50 € 39,99

88

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 5200 Maten: XS t/m XL € 39,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 5200 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV

SV

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 5200 Maten: 116 t/m XXXL

AUTHENTIC NOIR

>

SV

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

CLUBL IJNEN

de CLUB

Authentic Jogging Pants Ladies 134601 - 8000 Maten: XS t/m XL € 29,99

H U M M EL SP OR T .N L

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 5200 Maten: XS t/m XL € 20,99

Valencia Polo 163002 - 5200 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT V A LEN CI A POLYESTER SUIT

100% POLYESTER TRICOT V.A.

49,99

DURA POLY 100% POLYESTER

MESH

QUICK DRY

REGULAR

 Ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen.  Geprinte chevrons en logo’s.

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

89


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

CLUBL IJNEN

>

SV

SV

de CLUB

Valencia Top Round Neck 108007 - 6800 Maten: 116 t/m XXL

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

de CLUB

Authentic All Weather Jack 154001 - 8600 Maten: 116 t/m XXL

€ 27,50 € 29,99

Valencia T-Shirt 160003 - 6800 Maten: 116 t/m XXL

€ 37,50 € 39,99

90

€ 21,99 € 24,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 6800 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV de CLUB

de CLUB

€ 37,50 € 39,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 19,99 € 20,99

SV

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 6800 Maten: 116 t/m XXXL

AUTHENTIC NOIR

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 6800 Maten: XS t/m XL € 39,99

TTS Ladies Pants 132604 - 8000 Maten: XS t/m XXL € 25,99

H U M M EL SP OR T .N L

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 6800 Maten: XS t/m XL € 20,99

Valencia Polo 163002 - 6800 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT V A LEN CI A 1/4 ZIP TOP

100% POLYESTER, TERRY FABRIC V.A.

37,50

COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

REGULAR

 Geprinte chevrons en logo’s.  Ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen.

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

91


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

Valencia Top Round Neck 108007 - 8900 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

SV

de CLUB

de CLUB

Authentic Bounded Fleece Jack 150001 - 8000 Maten: S t/m XXL

€ 27,50 € 29,99

Valencia T-Shirt 160003 - 8900 Maten: 116 t/m XXL € 19,99 € 20,99

€ 49,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 21,99 € 24,99

SV

€ 37,50 € 39,99

92

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 8900 Maten: XS t/m XL € 39,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 8900 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV

de CLUB

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 8900 Maten: 116 t/m XXXL

AUTHENTIC NOIR

>

SV

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

CLUBL IJNEN

de CLUB

Authentic Jogging Pants Ladies 134601 - 8000 Maten: XS t/m XL € 29,99

H U M M EL SP OR T .N L

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 8900 Maten: XS t/m XL € 20,99

Valencia Polo 163002 - 8900 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT V A LEN CI A POLO

100% POLYESTER PIQUE

25,99 POLY PIQUE HIGH COMFORT

MESH

QUICK DRY

REGULAR

 Kraag van body-materiaal met knoopsluiting.  Geprinte chevrons en logo.

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

93


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

CLUBL IJNEN

>

SV

SV

de CLUB

Valencia Top Round Neck 108007 - 7200 Maten: 116 t/m XXL

Valencia TTS Pants 133001 - 7000 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

de CLUB

Authentic Full Zip Hoodie 108003 - 7800 Maten: 128 t/m XXL

€ 27,50 € 29,99

Valencia T-Shirt 160003 - 7200 Maten: 116 t/m XXL

€ 29,99 € 34,99

94

€ 21,99 € 24,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 7200 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV de CLUB

de CLUB

€ 37,50 € 39,99

Elite Training Short 122102 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

€ 19,99 € 20,99

SV

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 7200 Maten: 116 t/m XXXL

AUTHENTIC NOIR

Valencia TTS Pants 133001 - 7000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 7200 Maten: XS t/m XL € 39,99

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 7200 Maten: XS t/m XL € 20,99

H U M M EL SP OR T .N L

Euro Short Ladies 120601 - 2000 Maten: 92/104 t/m XXL € 11,50 € 11,50

Valencia Polo 163002 - 7200 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Elite Micro Pants 131100 - 7000 Maten: S t/m XXXL € 32,50


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT V A LEN CI A TOP FULL ZIP LADIES

100% POLYESTER, TERRY FABRIC

39,99 COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

LADIES FIT

 Elastisch rib-materiaal bij boord en manchetten.  Panel op de schouders in contrasterende kleur.

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

95


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

Valencia Top Round Neck 108007 - 8300 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

SV

de CLUB

de CLUB

Authentic All Weather Jack 154001 - 8400 Maten: 116 t/m XXL

€ 27,50 € 29,99

Valencia T-Shirt 160003 - 3800 Maten: 116 t/m XXL

€ 37,50 € 39,99

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

€ 19,99 € 20,99

€ 24,99 € 27,99

SV

€ 37,50 € 39,99

96

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 8900 Maten: XS t/m XL € 39,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 8300 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV

de CLUB

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 8900 Maten: 116 t/m XXXL

AUTHENTIC NOIR

>

SV

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

CLUBL IJNEN

de CLUB

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 3800 Maten: XS t/m XL € 20,99

H U M M EL SP OR T .N L

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 21,99 € 24,99

Valencia Polo 163002 - 8900 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT

V ALENCI A T-SHIRT

100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH V.A.

19,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MESH

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

 Ronde hals van elastisch rib-materiaal.  Ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen.

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

97


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

>

SV de CLUB

SV de CLUB

Valencia Top Round Neck 108007 - 8400 Maten: 116 t/m XXL

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 27,50 € 29,99

Authentic Soft Shell Jack 150000 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 64,99

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

98

€ 21,99 € 24,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 8400 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

de CLUB

de CLUB

€ 37,50 € 39,99

€ 19,99 € 20,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

SV

SV

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 8900 Maten: 116 t/m XXXL

Valencia T-Shirt 160003 - 4800 Maten: 116 t/m XXL

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 8900 Maten: XS t/m XL € 39,99

Authentic Micro Pants Ladies 131601 - 8000 Maten: XS t/m XL € 34,99

H U M M EL SP OR T .N L

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 4800 Maten: XS t/m XL € 20,99

Valencia Polo 163002 - 8900 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 34,99


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT

VALENCIA T-SHIRT LADIES

100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH

20,99 CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MESH

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

 Ventilerende mesh panels in nek en op achterzijde mouwen.  Geprinte chevrons en logo.

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

99


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

Valencia Top Round Neck 108007 - 8100 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

SV

de CLUB

de CLUB

€ 27,50 € 29,99

Authentic All Season Jack 157001 - 8000 Maten: 128 t/m XXXL

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 79,99

€ 27,50

Valencia T-Shirt 160003 - 1800 Maten: 116 t/m XXL € 19,99 € 20,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 21,99 € 24,99

de CLUB

€ 37,50 € 39,99

100

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Top Full Zip Ladies 108010 - 8900 Maten: XS t/m XL € 39,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 8100 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV

SV

Valencia Top 1/4 Zip 108009 - 8900 Maten: 116 t/m XXXL

AUTHENTIC NOIR

>

SV

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL

CLUBL IJNEN

de CLUB

Valencia T-Shirt Ladies 160004 - 1800 Maten: XS t/m XL € 20,99

H U M M EL SP OR T .N L

Lyon Short Ladies 120001 - 8200 Maten: XS t/m XL € 17,50

Valencia Polo 163002 - 8900 Maten: S t/m XXXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT

V ALENCI A TOP ROUND NECK

100% POLYESTER, TERRY FABRIC V.A.

34,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

REGULAR

 Elastisch rib-materiaal bij boord en manchetten.  Panel op de schouders in contrasterende kleur.

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

101


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

>

SPECIAL EDITION

Valencia Top Round Neck 108007 - 7680 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

102

Valencia TTS Pants 133001 - 7000 / 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Valencia Polyester Suit 105006 - 7680 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

H U M M EL SP OR T .N L

Valencia T-Shirt 160003 - 7680 Maten: 116 t/m XXL € 19,99 € 20,99

Elite Training Short 122102 - 7000 Maten: 116 t/m XXL € 21,99 € 24,99


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

VALENCIA CLUBLIJN <OVERZICHT

PARIS CLUBLIJN >

V ALENCI A POLYESTER SUIT

100% POLYESTER TRICOT V.A.

49,99

DURA POLY 100% POLYESTER

MESH

QUICK DRY

REGULAR

 Panel op de schouders en heupen in contrasterende kleur.  Jack en broek: geprinte chevrons en logo’s.

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

103


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

© Pro Shots / Erik Pasman

104

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSORSHIP

KOMOPTAN DE SAMENWERKING MET GO AHEAD EAGLES IS HET MEEST LANGDURIGE PARTNERSCHAP VAN HUMMEL. DE CLUB EN HET MERK ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN. DE EERSTE HUMMEL TENUES WERDEN IN 1988 IN DE ADELAARSHORST AFGELEVERD.

HET DESIGNPROCES IS EEN I N T E N S I E V E S A M E N­W E R K I N G . VAAK MET INNOVEREND RESULTAAT: IN 2009 SCHITTERDE BIJ DE DEVENTERSE CLUB VOOR HET EERST EEN SKYLINE OP EEN NEDERLANDS VOETBALSHIRT, IN 2016 SIERDEN DE NAMEN VAN RUIM 6000 TROUWE SEIZOENKAART­ HOUDERS HET UITTENUE.

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

105


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< CLUBLIJNEN INHOUD

PARIS CLUBLIJN

DE INVERTED TRIANGLE, OFWEL DE OM­G E­ KEERDE DRIEHOEK, IS EEN STERKE VORM DIE OP VELE MANIEREN NAAR VOREN KOMT. OP HET BOVENLIJF SYMBOLISEERT DE VORM DE TYPISCHE ‘GYM BODY’, MET BREDE SCHOUDERS EN EEN SMALLE TAILLE. VANUIT DEZE VORM HEBBEN DE DESIGNERS VAN HUMMEL DE NIEUWSTE CLUBLIJN ONTWORPEN. DE BELIJNING VAN DE HUMMEL PARIS CLUBLIJN ACCENTUEERT DEZE VORM EN GEEFT DE SPORTER EEN ZELFVERZEKERDE, KRACHTIGE UITSTRALING.

DEZE LIJN BESTAAT UIT: POLYESTER SUIT

>

MICRO JACK TTS TOP FULL ZIP TTS TOP FULL ZIP LADIES TOP ROUND NECK T-SHIRT POLO 106

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PARIS CLUBLIJN >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

107


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

PAR IS POLYESTER SUIT 100% POLYESTER TRICOT

• 100% polyester tricot • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • jack: twee steekzakken met rits • broek: twee steekzakken, een met rits • jack: ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • broek: kleurdetail bij de zakken • geborduurde logo’s en chevrons • uitstekend te bedrukken

PAR IS MICRO JACK 100% POLYESTER RIPSTOP

• 100% polyester ripstop • mesh-voering in de body, tafetta-voering in de mouwen • twee steekzakken met rits • ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • geborduurde logo’s en chevrons • uitstekend te bedrukken

PAR IS TTS TOP FULL ZIP 100% POLYESTER TTS

• 100% polyester TTS • twee steekzakken met rits • ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • elastisch bandje bij boord en manchetten • geborduurde logo’s en chevrons • uitstekend te bedrukken

PAR IS TTS TOP FULL ZIP LADIES 100% POLYESTER TTS

• 100% polyester TTS • ladies fit • twee steekzakken met rits • ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • elastisch bandje bij boord en manchetten • geborduurde logo’s en chevrons • uitstekend te bedrukken

PAR IS TOP ROUND NECK 100% POLYESTER

• 100% polyester • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • ronde hals van elastisch rib-materiaal • ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • elastisch bandje bij boord en manchetten • geborduurde logo’s en chevrons • uitstekend te bedrukken

PAR IS T-SHIRT

100% POLYESTER CLIMATEC • 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • geborduurde logo’s, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

PAR IS POLO 100% POLYESTER PIQUE

• 100% polyester pique • ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • kraag met knoopsluiting van body-materiaal • geborduurde logo’s, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

108

DURA POLY 100% POLYESTER

MESH

KEEP WARM

AUTHENTIC NOIR

>

>

< PARIS START

CLUBL IJNEN

5800

6800

5800

6800

5800

6800

5800

6800

5800

6800

5800

6800

5800

6800

REGULAR

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 49,99 SR € 54,99

art.nr. 105105 WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH

KEEP WARM

8000

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL SR € 49,99

art.nr. 108202

DURA TTS 100% POLYESTER

MESH

KEEP WARM

REGULAR

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 37,50 SR € 39,99

art.nr. 108112

DURA TTS 100% POLYESTER

MESH

KEEP WARM

LADIES FIT

SR : XS - S - M - L - XL SR € 39,99

art.nr. 108602

DURA TTS 100% POLYESTER

MESH

KEEP WARM

REGULAR

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 34,99 SR € 37,50

art.nr. 108110

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 19,99 SR € 20,99

art.nr. 160102

POLY PIQUE HIGH COMFORT

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL SR € 25,99

art.nr. 163203

H U M M EL SP OR T .N L

8000


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

P A RI S CL UBLI J N >

>

> 3800

4800

1800

AU THENTI C FITTED PANTS 100% POLYESTER

• slim fit met smalle, toelopende broeks­pijpen • elastisch rib-materiaal op de kuit • twee steekzakken met rits • lange rits in beide pijpen • uitstekend te bedrukken

7000

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

EASY PRINT

SLIM FIT

JR : 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 24,99 SR € 27,99

art.nr. 132001 zie pag. 167 3800

4800

8000

1800

>

EASY PRINT

3800

4800

1800

3800

4800

1800

DE PARIS CLUBLIJN IS UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

Meer shorts en pants vanaf € 14,99 Zie pagina’s 166 - 171

AU THENTI C MICRO PANTS 100% POLYESTER

• 100% polyester • twee steekzakken met rits • elastische tailleband met aansnoerkoord • extra lange ritsen bij de enkels • regular fit • hummel print op linkerbeen

8300

8400

8100

8000

WOVEN TEC MICRO FIBRE

REGULAR

EASY PRINT

SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

34,99

art.nr. 131001 zie pag. 170

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

> 109


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

PAR I S MICRO JACK 100% POLYESTER RIPSTOP

49,99 WOVEN TEC MICRO FIBRE

KEEP WARM

MESH

REGULAR

M  esh-voering in de body, tafetta-voering in de mouwen.  Geborduurde logo’s en chevrons.

EASY PRINT

110

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

>

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PARIS CLUBLIJN <OVERZICHT

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Paris Poly Suit 105105 - 5800 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

Paris TTS Top Full Zip 108112 - 5800 Maten: 116 T/M Xxl € 37,50 € 39,99

Authentic All Weather Top 154002 - 5800 Maten: 116 t/m XXL

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

€ 24,99 € 27,50

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 24,99 € 27,50

€ 24,99 € 27,99

Paris Top Round Neck 108110 - 5800 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

Paris T-Shirt 160102 - 5800 Maten: 116 t/m XXL

Burnley Short 120101 - 8200 Maten: 116 t/m XXL

€ 19,99 € 20,99

€ 16,50 € 16,50

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Paris TTS Top Full Zip Ladies 108602 - 5800 Maten: XS t/m XL € 39,99

Paris Micro Jack 108202 - 5800 Maten: S t/m XXL € 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

Paris Polo 163203 - 5800 Maten: S t/m XXL € 25,99

111


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

PAR I S TTS TOP FULL ZIP LADIES 100% POLYESTER TTS

39,99 DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

MESH

LADIES FIT

 P anels van body-materiaal aan zijkanten en op de schouders/kraag  Elastisch bandje bij boord en manchetten.

EASY PRINT

112

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

>

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PARIS CLUBLIJN <OVERZICHT

SV de CLUB

SV de CLUB

Paris Poly Suit 105105 - 6800 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

Paris TTS Top Full Zip 108112 - 6800 Maten: 116 t/m XXL € 37,50 € 39,99

Authentic Full Zip Hoodie 108003 - 6800 Maten: 128 t/m XXL

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 29,99 € 34,99

Paris Top Round Neck 108110 - 6800 Maten: 116 t/m XXL € 34,99 € 37,50

€ 24,99 € 27,50

€ 19,99 € 20,99

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Valencia TTS Pants 133001 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 27,50 € 29,99

Paris TTS Top Full Zip Ladies 108602 - 6800 Maten: XS t/m XL € 39,99

TTS Ladies Pants 132604 - 8000 Maten: XS t/m XXL € 25,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

Paris T-Shirt 160102 - 6800 Maten: 116 t/m XXL

Paris Micro Jack 108202 - 6800 Maten: S t/m XXL € 49,99

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 21,99 € 24,99

Paris Polo 163203 - 6800 Maten: S t/m XXL € 25,99

113


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

PAR I S TOP ROUND NECK 100% POLYESTER V.A.

34,99

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

MESH

REGULAR

 Geborduurde logo’s en chevrons.

 Elastisch bandje bij boord en manchetten.

EASY PRINT

114

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

>

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PARIS CLUBLIJN <OVERZICHT

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Paris Poly Suit 105105 - 3800 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

Paris TTS Top Full Zip 108112 - 3800 Maten: 116 t/m XXL € 37,50 € 39,99

Authentic Bounded Fleece Jack 150001 - 8000 Maten: S t/m XXL

TTS Pants Cuff 133101 - 8000 Maten: 116/128 t/m XXL

€ 27,50 € 29,99

€ 34,99 € 37,50

€ 14,99 € 17,99

€ 49,99

Authentic Jogging Pants 134001 - 8000 Maten: 128 t/m XXXL

Paris Top Round Neck 108110 - 3800 Maten: 116 t/m XXL

Paris T-Shirt 160102 - 8300 Maten: 116 t/m XXL

Manchester Short 120114 - 8300 Maten: 116 t/m XXL

€ 19,99 € 20,99

€ 14,99 € 14,99

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Paris TTS Top Full Zip Ladies 108602 - 8000 Maten: XS t/m XL € 39,99

Authentic Jogging Pants Ladies 134601 - 8000 Maten: XS t/m XL € 29,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

Paris Micro Jack 108202 - 8000 Maten: S t/m XXL € 49,99

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 32,50

Paris Polo 163203 - 8300 Maten: S t/m XXL € 25,99

115


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

PAR I S POLO 100% POLYESTER PIQUE

25,99 POLY PIQUE HIGH COMFORT

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

K  raag met knoopsluiting van bodymateriaal. V  entilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel.

EASY PRINT

116

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

>

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PARIS CLUBLIJN <OVERZICHT

SV de CLUB

SV de CLUB

Paris Poly Suit 105105 - 4800 Maten: 116 t/m XXL

Authentic Soft Shell Jack 150000 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99 € 54,99

Paris TTS Top Full Zip 108112 - 4800 Maten: 116 t/m XXL € 37,50 € 39,99

€ 64,99

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

Paris Top Round Neck 108110 - 4800 Maten: 116 t/m XXL

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 24,99 € 27,99

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 24,99 € 27,50

Paris TTS Top Full Zip Ladies 108602 - 8000 Maten: XS t/m XL € 39,99

Paris Micro Jack 108202 - 8000 Maten: S t/m XXL

Authentic Micro Pants 131001 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 27,50

Paris T-Shirt 160102 - 4800 Maten: 116 t/m XXL € 19,99 € 20,99

Paris Polo 163203 - 8400 Maten: S t/m XXL € 25,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 21,99 € 24,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

117


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

PAR I S T-SHIRT 100% POLYESTER CLIMATEC V.A.

19,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

 Sneldrogend stretch-materiaal.  Ventilerende mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel.

EASY PRINT

118

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

>

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PARIS CLUBLIJN <OVERZICHT

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Paris Poly Suit 105105 - 1800 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

Paris TTS Top Full Zip 108112 - 1800 Maten: 116 t/m XXL € 37,50 € 39,99

ELITE CLUBLIJN >

Authentic All Weather Top 154002 - 8100 Maten: 116 t/m XXL

Paris Top Round Neck 108110 - 1800 Maten: 116 t/m XXL

€ 24,99 € 27,50

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL € 24,99 € 27,50

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 24,99 € 27,99

Paris T-Shirt 160102 - 1800 Maten: 116 t/m XXL

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 19,99 € 20,99

€ 21,99 € 24,99

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Paris TTS Top Full Zip Ladies 108602 - 8000 Maten: XS t/m XL € 39,99

Paris Micro Jack 108202 - 8000 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Paris Polo 163203 - 8100 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

119


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< CLUBLIJNEN INHOUD

ELITE CLUBLIJN DE HOEKIGE BELIJNING VAN DE ELITE CLUBLIJN SYMBOLISEERT SNELHEID EN MODERNITEIT. DE BELIJNING IS GEÏNSPIREERD OP RAZZLE DAZZLE. DEZE OPVALLENDE CAMOUFLAGE­ TECHNIEK WERD BEDACHT OM DE EXACTE LOCATIE, SNEL­ H EID EN BEWEGINGSRICHTING

VAN

DE

TEGENSTANDER

MOEILIJK

WAARNEEMBAAR TE MAKEN.

OORSPRONKELIJK IN DE OORLOG, MAAR DE GEDACHTE ERACHTER SLUIT AAN BIJ HET SPEL VAN TEAMSPORT. ALS EEN TEGENSTANDER DIE MOEILIJK IN TE SCHATTEN IS, DIE ONVOORSPELBARE BEWEGINGEN MAAKT.

DEZE LIJN BESTAAT UIT: POLYESTER SUIT MICRO JACK TOP ROUND NECK T-SHIRT POLO TRAINING SHORT MICRO SHORT MICRO PANTS 120

> H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

121


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

100% POLYESTER

• 100% polyester • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • jack en broek: steekzakken met rits • jack: ventilerende mesh-inzet op de rug • jack: elastische boord en manchetten • broek: aansluitende pijp met rits bij de enkels • geborduurde logo’s, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

ELITE MICRO JACK RIPSTOP 100% POLYESTER

5200

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

JR € 49,99 SR € 54,99

art.nr.: 105103

MICRO FIBRE

MESH LINING

REGULAR

COMFORT TEC

• 100% polyester • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • ronde hals van elastisch rib-materiaal • ventilerende mesh-inzet op de rug • boord en manchetten van elastisch rib-materiaal • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

6200

5200

WOVEN TEC

ELITE TOP ROUND NECK

100% POLYESTER CLIMATEC

6200

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL

SR : S - M - L - XL - XXL

ELITE T-SHIRT

5400

REGULAR

• 100% polyester ripstop • ventilerende mesh-inzet op de rug • twee steekzakken met rits • aansnoerkoord met stopper in de boord • gevoerde binnenzijde • geborduurde logo’s, geprinte chevrons • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

100% POLYESTER

AUTHENTIC NOIR

>

ELITE POLYESTER SUIT

>

>

< ELITE START

CLUBL IJNEN

SR € 49,99

art.nr.: 108111

HIGH COMFORT

KEEP WARM

5200

5400

6200

5200

5400

6200

5200

5400

6200

7000

8000

REGULAR

JR € 34,99 SR € 37,50

art.nr.: 108104 CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 19,99 SR € 20,99

art.nr.: 160100

ELITE POLO

100% POLYESTER CLIMATEC • 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • verborgen knoopsluiting • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

ELITE MICRO PANTS 100% RIPSTOP POLYESTER

• 100% polyester ripstop • twee steekzakken, waarvan een met rits • achterzak met rits • aansluitende pijp met extra lange rits bij de enkels • elastsiche boord met aansnoerkoord • geborduurd logo • uitstekend te bedrukken

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

SR : S - M - L - XL - XXL SR € 25,99

art.nr.: 163202

WOVEN TEC MICRO FIBRE

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR € 32,50

art.nr.: 131100

>

zie pag. 170

Meer shorts en pants vanaf € 14,99 Zie pagina’s 166 - 171

EASY PRINT

122

DE ELITE CLUBLIJN IS UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

E L I T E C L UBLI J N >

>

>

>

> 8200

7550

3800

4800

1800

8200

7550

3800

4800

1800

8200

7550

8300

8400

1800

8200

7550

3800

4800

1800

8200

7550

8300

8400

8100

EL I T E TRAINING SHORT

COMFORT TEC

• 100% polyester • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • twee steekzakken, waarvan een met rits • model tot net boven de knie • geborduurd logo, geprinte chevrons • zonder binnenbroekje • uitstekend te bedrukken

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL

100% POLYESTER

EL I T E MICRO SHORT 100% RIPSTOP POLYESTER

• 100% polyester ripstop • twee steekzakken, waarvan een met rits • elastische boord met aansnoerkoord • zonder binnenbroekje • geborduurd logo • uitstekend te bedrukken

HIGH COMFORT

7000 REGULAR

JR € 21,99 SR € 24,99

art.nr.: 122102 zie pag. 168

>

7000

WOVEN TEC MICRO FIBRE

8000

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR € 27,50

art.nr.: 137202

>

zie pag. 171

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

123


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

ELITE T-SHIRT 100% POLYESTER CLIMATEC V.A.

19,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

 Sneldrogend stretch-materiaal.

 Ventilerende mesh-inzet op achterzijde.

EASY PRINT

124

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

>

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV de CLUB

SV de CLUB

Authentic All Weather Jack 154001 - 8500 Maten: 116 t/m XXL € 37,50 € 39,99

TTS Pants Zip 133100 - 8000 Maten: 116/128 t/m XL

Elite Top Round Neck 108104 - 5200 Maten: 116 t/m XXL

€ 14,99 € 17,99

Elite T-Shirt 160100 - 5200 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 19,99 € 20,99

Elite Poly Suit 105103 - 5200 Maten: 116 t/m XXL

€ 21,99 € 24,99

€ 49,99 € 54,99

SV de CLUB

SV de CLUB

Authentic Padded Coach Jack 157000 - 5800 Maten: S t/m XXXL € 79,99

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL € 24,99 € 27,99

Authentic Soft Shell Jack 150000 - 5800 Maten: S t/m XXXL € 64,99

Elite Micro Jack 108111 - 5200 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 5200 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

125


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

ELITE TOP ROUND NECK 100% POLYESTER V.A.

34,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

REGULAR

 Boord en manchetten van elastisch ribmateriaal.  Ventilerende mesh-inzet op de rug.

EASY PRINT

126

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

>

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV de CLUB

Authentic Full Zip Hoodie 108003 - 5800 Maten: 128 t/m XXL € 29,99 € 34,99

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

SV de CLUB

Elite Top Round Neck 108104 - 5400 Maten: 116 t/m XXL

Elite T-Shirt 160100 - 5400 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 24,99 € 27,99

€ 19,99 € 20,99

€ 79,99

€ 24,99 € 27,50

Elite Poly Suit 105103 - 5400 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV

SV

de CLUB

de CLUB

Authentic All Season Jack 157001 - 5000 Maten: 128 t/m XXXL

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

TTS Pants Cuff 133101 - 8000 Maten: 116/128 t/m XXL € 14,99 € 17,99

Authentic Bounded Fleece Jack 150001 - 8000 Maten: S t/m XXL € 49,99

Elite Micro Jack 108111 - 5200 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 5400 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

127


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

>

EL ITE POLYESTER SUIT 100% POLYESTER V.A.

49,99

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

 Elastische boord en manchetten.

 Steekzakken met rits.

EASY PRINT

128

H U M M EL SP OR T .N L

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV SV

de CLUB

Authentic Padded Coach Jack 157000 - 6800 Maten: S t/m XXXL

€ 89,99

Elite Top Round Neck 108104 - 6200 Maten: 116 t/m XXL

€ 24,99 € 27,50

€ 79,99

Authentic 2nd Layer Jack 157201 - 8000 Maten: S t/m XXL

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

de CLUB

Elite T-Shirt 160100 - 6200 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 19,99 € 20,99

€ 21,99 € 24,99

SV

SV

de CLUB

de CLUB

TTS Pants Zip 133100 - 8000 Maten: 116/128 t/m XL € 14,99 € 17,99

Authentic Full Zip Hoodie 108003 - 6800 Maten: 128 t/m XXL € 29,99 € 34,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

Elite Micro Jack 108111 - 6200 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 6200 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Poly Suit 105103 - 6200 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

129


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

>

EL ITE TOP ROUND NECK 100% POLYESTER V.A.

34,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

REGULAR

 Boord en manchetten van elastisch ribmateriaal.  Ventilerende mesh-inzet op de rug.

EASY PRINT

130

H U M M EL SP OR T .N L

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV de CLUB

SV

SV

de CLUB

Authentic All Weather Top 154002 - 8900 Maten: 116 t/m XXL € 24,99 € 27,50

de CLUB

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

Elite Top Round Neck 108104 - 8200 Maten: 116 t/m XXL

Elite T-Shirt 160100 - 8200 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 24,99 € 27,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 19,99 € 20,99

Elite Poly Suit 105103 - 8200 Maten: 116 t/m XXL

€ 21,99 € 24,99

€ 49,99 € 54,99

SV de CLUB

SV SV

de CLUB

de CLUB

Authentic Padded Coach Jack 157000 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 79,99

TTS Pants Zip 133100 - 8000 Maten: 116/128 t/m XL € 14,99 € 17,99

Authentic Puffer Jack 156203 - 9990 Maten: S t/m XXL € 79,99

Elite Micro Jack 108111 - 8200 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 8200 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

131


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

ELITE T-SHIRT 100% POLYESTER CLIMATEC V.A.

19,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

 Sneldrogend stretch-materiaal.

 Ventilerende mesh-inzet op achterzijde.

EASY PRINT

132

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

>

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV de CLUB

SV de CLUB

Authentic Full Zip Hoodie 108003 - 7800 Maten: 128 t/m XXL € 29,99 € 34,99

TTS Pants Zip 133100 - 7000 Maten: 116/128 t/m XL

Elite Top Round Neck 108104 - 7550 Maten: 116 t/m XXL

€ 14,99 € 17,99

Elite T-Shirt 160100 - 7550 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 19,99 € 20,99

Elite Training Short 122102 - 8000 Maten: 116 t/m XXL € 21,99 € 24,99

Elite Poly Suit 105103 - 7550 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 54,99

SV de CLUB

SV de CLUB

Authentic Soft Shell Jack 150000 - 7800 Maten: S t/m XXXL € 64,99

Authentic Team Training Pants 133103 - 7000 Maten: 116 t/m XXXL € 24,99 € 27,50

Authentic Bounded Fleece Jack 150001 - 7000 Maten: S t/m XXL € 49,99

Elite Micro Jack 108111 - 7550 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 7550 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

133


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

ELITE MICRO JACK 100% POLYESTER V.A.

49,99

WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH LINING

REGULAR

 Gevoerde binnenzijde.

 Ventilerende mesh-inzet op de rug.

EASY PRINT

134

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

>

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV SV

de CLUB

SV

de CLUB

de CLUB

Authentic Padded Coach Jack 157000 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 89,99

Elite Top Round Neck 108104 - 8300 Maten: 116 t/m XXL

€ 24,99 € 27,50

€ 79,99

Authentic 2nd Layer Jack 157201 - 8000 Maten: S t/m XXL

Authentic Team Training Pants 133103 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 34,99 € 37,50

SV

SV

de CLUB

de CLUB

TTS Pants Cuff 133101 - 8000 Maten: 116/128 t/m XXL € 14,99 € 17,99

Elite T-Shirt 160100 - 3800 Maten: 116 t/m XXL

Authentic Full Zip Hoodie 108003 - 6800 Maten: 128 t/m XXXL € 29,99 € 34,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

€ 19,99 € 20,99

Elite Poly Suit 105103 - 3800 Maten: 116 t/m XXL

€ 21,99 € 24,99

€ 49,99 € 54,99

SV de CLUB

Elite Micro Jack 108111 - 3800 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 8300 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

135


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

ELITE T-SHIRT 100% POLYESTER CLIMATEC V.A.

19,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

 Sneldrogend stretch-materiaal.

 Ventilerende mesh-inzet op achterzijde.

EASY PRINT

136

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

>

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

SV

SV

SV

de CLUB

de CLUB

de CLUB

Authentic All Weather Top 154002 - 8900 Maten: 116 t/m XXL € 24,99 € 27,50

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL

Elite Top Round Neck 108104 - 8400 Maten: 116 t/m XXL

Elite T-Shirt 160100 - 4800 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 24,99 € 27,99

€ 19,99 € 20,99

Lyon Short Ladies 120001 - 8200 Maten: XS t/m XL

Elite Poly Suit 105103 - 4800 Maten: 116 t/m XXL € 49,99 € 4,99

€ 17,50

SV de CLUB

SV SV

de CLUB

de CLUB

Authentic All Season Jack 157001 - 8000 Maten: 128 t/m XXXL € 79,99

TTS Pants Zip 133100 - 8000 Maten: 116/128 t/m XL € 14,99 € 17,99

Authentic Bounded Fleece Jack 150001 - 8000 Maten: S t/m XXL € 49,99

Elite Micro Jack 108111 - 4800 Maten: S t/m XXL

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL

€ 49,99

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 32,50

Elite Polo 163202 - 8400 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

137


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

KIES HIER EEN ANDERE KLEUR

ELITE POLO 100% POLYESTER CLIMATEC

25,99 CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

 Verborgen knoopsluiting.

 Ventilerende mesh-inzet op achterzijde.

EASY PRINT

138

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

H U M M EL SP OR T .N L

>

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ELITE CLUBLIJN <OVERZICHT

TEAM CLUBLIJN >

SV de CLUB

SV de CLUB

Authentic All Weather Jack 154001 - 8100 Maten: 116 t/m XXL € 37,50 € 39,99

TTS Pants Zip 133100 - 8000 Maten: 116/128 t/m XL

Elite Top Round Neck 108104 - 1800 Maten: 116 t/m XXL

€ 14,99 € 17,99

Elite T-Shirt 160100 - 1800 Maten: 116 t/m XXL

€ 34,99 € 37,50

€ 19,99 € 20,99

Authentic Team Training Short 122101 - 8000 Maten: 116 t/m XXXL

Elite Poly Suit 105103 - 1800 Maten: 116 t/m XXL

€ 21,99 € 24,99

€ 49,99 € 54,99

SV de CLUB

SV de CLUB

Authentic Padded Coach Jack 157000 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 79,99

Authentic Fitted Pants 132001 - 8000 Maten: 128 t/m XXL € 24,99 € 27,99

Authentic Soft Shell Jack 150000 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 64,99

Elite Micro Pants 131100 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 32,50

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

Elite Micro Jack 108111 - 1800 Maten: S t/m XXL € 49,99

Elite Polo 163202 - 8100 Maten: S t/m XXL € 25,99

Elite Micro Short 137202 - 8000 Maten: S t/m XXXL € 27,50

139


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< CLUBLIJNEN INHOUD PARIS TTS TOP FULL ZIP

PARIS POLO

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

100% POLYESTER TTS

JR €

100% POLYESTER PIQUE

37,50 SR € 39,99

SR €

POLY PIQUE

DURA TTS 100% POLYESTER

25,99

HIGH COMFORT

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

EASY PRINT

EASY PRINT

• hoge kwaliteit ritssluiting • twee steekzakken met rits aan zijkanten • mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • panels van body-materiaal aan zijkanten en op de schouders/kraag • geborduurd logo op de borst en geborduurde chevrons • elastisch bandje bij de zoom en mouwen • uitstekend te bedrukken

antraciet - neon lime 108112 - 9420

• mesh-inzet rondom de mouw en onder de oksel • panels van body-materiaal aan zijkanten en op de schouders • kraag met knoopsluiting van body-materiaal • geborduurd logo op de borst • geborduurde chevrons aan linker zijkant onder bij de zoom • geprinte chevrons op de schouders • uitstekend te bedrukken

antraciet - neon lime 163203 - 9420

TEA M POLY SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 104 - 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

42,50 SR € 47,50

Zolang de voorraad strekt DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

EASY PRINT

• binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • elastische boord en manchetten • jack en broek beide twee steekzakken met rits • broek met aansluitende pijp en extra lange ritsen • contrasterende kleur panels op broek • geprinte hummel chevrons op mouwen en pijpen • geborduurd hummel logo op jack en broek • uitstekend te bedrukken

kobalt wit - zwart 105101 - 5280

rood zwart - wit 105101 - 6820

zwart antraciet - wit 105101 - 8960

marine wit - grijs 105101 - 7290

zwart oranje - wit 105101 - 8310

zwart geel - wit 105101 - 8420

dark denim shocking orange 105101 - 7440

kobalt wit - zwart 103101 - 5280

rood zwart - wit 103101 - 6820

zwart antraciet - wit 103101 - 8960

marine wit - grijs 103101 - 7290

zwart oranje - wit 103101 - 8310

zwart geel - wit 103101 - 8420

wit - dark denim shocking orange 103101 - 2710

TEA M MICRO SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

44,99 SR € 49,99

Zolang de voorraad strekt WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH LINING

REGULAR

EASY PRINT

• boord en manchet voorzien van elastische band • jack en broek voorzien van steekzakken met rits • contrasterende kleur panels op broek • broek heeft een rechte pijp met rits • geprinte hummel chevrons op mouwen en pijpen • geborduurd hummel logo op jack en broek • uitstekend te bedrukken

140

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

TEAM CLUBLIJN TEAM TOP FULL ZIP 100% POLYESTER TTS

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

27,50 SR € 29,99

Zolang de voorraad strekt DURA TTS 100% POLYESTER

QUICK DRY

REGULAR

EASY PRINT

• boord en manchet voorzien van elastische band • opstaande kraag in twee kleuren • steekzakken met rits • geborduurd hummel logo op rechterborst • geprinte hummel chevrons op de mouwen • uitstekend te bedrukken

rood zwart - wit 108107 - 6820

zwart antraciet - wit 108107 - 8960

marine wit - grijs 108107 - 7290

oranje zwart - wit 108107 - 3820

geel - zwart

dark denim shocking orange 108107 - 7440

108107 - 4800

kobalt - wit

rood zwart - wit 108108 - 6820

zwart antraciet - wit 108108 - 8960

marine wit - grijs 108108 - 7290

oranje zwart - wit 108108 - 3820

rood zwart - wit 160105 - 6820

zwart antraciet - wit 160105 - 8960

marine wit - grijs 160105 - 7290

oranje zwart - wit 160105 - 3820

160105 - 4800

shocking orange dark denim 160105 - 3750

rood zwart - wit 163111 - 6820

zwart antraciet - wit 163111 - 8960

marine wit - grijs 163111 - 7290

zwart oranje - wit 163111 - 8310

zwart geel 163111 - 8400

wit shocking orange 163111 - 2390

TEAM TOP ROUND NECK 100% POLYESTER TTS

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

27,50 SR € 29,99

Zolang de voorraad strekt COMFORT TEC HIGH COMFORT

QUICK DRY

REGULAR

EASY PRINT

• voorzien van rib manchetten en boord • geprinte hummel chevrons op de mouwen • geborduurd hummel logo op de borst • uitstekend te bedrukken

108108 - 5200

geel - zwart 108108 - 4800

shocking orange dark denim 108108 - 3750

TEA M T-SHIRT

100% POLYESTER CLIMATEC JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

13,99 SR € 14,99

Zolang de voorraad strekt CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

EASY PRINT

• voorzien van ronde hals • geprint hummel logo op borst • geprinte hummel chevrons op de mouwen • uitstekend te bedrukken

kobalt - wit 160105 - 5200

geel - zwart

TEA M POLO

100% POLYESTER CLIMATEC JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

14,99 SR € 19,99

Zolang de voorraad strekt CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

EASY PRINT

• polo-sluiting met ribkraag, senior maten voorzien van 3 knopen, junior maten voorzien van 2 knopen • geprint hummel logo op rechterborst • geprinte hummel chevrons op de mouwen • uitstekend te bedrukken

kobalt - wit 163111 - 5200

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

De TEAM CLUBLIJN is goed te bedrukken (bedrukking gaat via de detaillist).

141


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

AUTHENTIC NOIR COLLECTIE DE EXCLUSIEVE HUMMEL AUTHENTIC NOIR COLLECTIE BESTAAT UIT KWALITATIEVE, ONDERSCHEIDENDE TRAININGSKLEDING MET EEN INDIVIDUALISTISCH KARAKTER. ALL BLACK, VOOR EEN KRACHTIGE UIT­S TRALING. HET DESIGN WORDT GEKENMERKT DOOR DE KARAKTERISTIEKE BELIJNING. DE BINNENZIJDE VAN DE ITEMS BEVAT EEN ZACHTE BRUSH VOOR OPTIMAAL COMFORT.

AUTHENTIC NOIR IS UITSTEKEND TE COMBINEREN MET DE BESTAANDE COLLECTIE EN VORMT EEN EIGENZINNIGE AANVULLING OP TEAMWEAR. VOOR TEAMS, VOOR INDIVIDUEN. DE DESIGNERS VAN HUMMEL KOZEN VOOR AUTHENTIC NOIR VOOR COMFORTABELE MATERIALEN EN EEN GEDETAILLEERDE AFWERKING. HET RESULTAAT IS EEN COLLECTIE WAARIN HET RIJKE SPORTIEVE ERFGOED VAN HUMMEL SAMENVALT MET EEN VERNIEUWENDE VISIE OP TRAININGSKLEDING.

DEZE LIJN BESTAAT UIT:

>

T-SHIRT 145 CREWNECK 145 TRAININGSJACK 145 SHORT 145 PANTS ZIP 142

145

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

A UTH EN TI C N OIR COLLECTIE >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

143


I NHOUD

144

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

AUTHENTIC NOIR

COL L E CTI E - UNISEX

T - SH IR T

C REW N EC K TOP

TRAIN I NGSJ ACK

JUNIOR: 128 - 140 - 152 SENIOR : XS - S - M - L - XL

JUNIOR: 140 - 152 SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL

SENIOR : XS - S - M - L - XL

100% POLYESTER - U NIS E X

22,50

COMFORT TEC HIGH COMFORT

100% POLYESTER - U N I S E X

34,99

COMFORT TEC QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

• 100% polyester • mesh-detail in de nek • subtiele plooi op de schouder voor optimale fit • materiaal met het gevoel van katoen • reflecterende piping en logo • net wat langere achterkant

HIGH COMFORT

100% POLYESTER - UNI S E X

44,99

COMFORT TEC MESH

KEEP WARM

REFLECTIVE

SLIM FIT

• zachte brush aan de binnenzijde • mesh-detail in de nek en op de onderrug • reflecterende piping en logo • ronde, elastische kraag van rib-materiaal • stretch-inzet onder de armen • elastische boord en manchetten

HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

REFLECTIVE

SLIM FIT

• zachte brush aan de binnenzijde • ronde, elastische kraag van rib-materiaal • mesh-detail in de nek • twee steekzakken met rits • stretch-inzet onder de armen • elastische rib-boord en manchetten • reflecterende piping en logo

SV de CLUB

SV

SV de CLUB

de CLUB

zwart 160002 - 8000

zwart 108005 - 8000

zwart 156000 - 8000

 SHORT

100% POLYESTER - U N I S E X SENIOR : S - M - L - XL - XXL €

27,50

COMFORT TEC HIGH COMFORT

SV

SV

KEEP WARM

SLIM FIT

de CLUB

de CLUB

• zachte brush aan de binnenzijde • elastische tailleband • twee steekzakken zonder rits en binnenzijde deels van mesh • extra zak met rits aan de linker zijkant • reflecterende chevrons en logo

 PAN TS ZIP zwart 122000 - 8000

100% POLYESTER - U N I S E X SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL €

32,50

COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

SLIM FIT

• zachte brush aan de binnenzijde • elastische tailleband met aansnoerkoord • twee steekzakken met rits en binnenzijde deels van mesh • stretch-inzet bij de knie • lange ritsen (SBS-kwaliteit) en elastische band aan de onderzijde van beide pijpen • reflecterende chevrons en logo

EASY PRINT

zwart 132000 - 8000

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

145


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

© Jolien Banda

146

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSORSHIP

DRAISMA DYNAMO DE S UCCESVOLLE SAMENWERK ING TUSSEN HUMMEL EN DE EUROPESE TOPCLUB UIT APELDOORN STAMT UIT 2005.

HEREN 1 VAN DRAISMA DYNAMO DOET IEDER JAAR MEE OM DE PRIJZEN – NATIONAAL EN INTER­ NATIONAAL. MET 12 LANDS­ TITELS, 9 BEKERO ­ VERWIN­ NINGEN, 8 SUPERCUPS EN WINST VAN DE TOP TEAMS CUP HEEFT DE PLOEG EEN SUCCESVOL VERLEDEN EN OOK DIT SEIZOEN BEHOREN DE HEREN TOT DE TITELK ­ ANDIDATEN.

HET KENMERKENDE GEEL/RODE TENUE WORDT IEDER SEIZOEN S P E ­C I A A L V O O R D E T E A M S O N T WORPEN.

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

147


I NHOUD

148

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

BASICS OVERZICHT 150

>

TOPS 154

>

JACKS 158

>

POLOâ&#x20AC;&#x2122;S 164

>

PANTS / SHORTS

>

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

166

149


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

A UTH EN T I C BOUNDED FLEECE

COMFORT TEC

• twee steekzakken met rits • borstzak met rits • opstaande kraag • reflecterend geprint logo op de borst • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

SR : S - M - L - XL - XXL

100% POLYESTER MET FLEECEVOERING

HIGH COMFORT

KEEP WARM

SR € 49,99

>

art.nr. 150001

100% NYLON MET 600MM COATING • body: 100% nylon met 600m coating • voering: 100% polyester mesh • voering mouwen: 100% polyester tafetta • wind- en waterafstotend • achterzijde kraag van elastisch rib-materiaal • aansnoerkoord met stopper in de boord • elastische manchetten • printplaatopening

A UTH EN T I C FULL ZIP HOODIE 100% POLYESTER

• zachte brush aan de binnenzijde voor optimaal draagcomfort • capuchon met binnenzijde van mesh • twee steekzakken met rits • reflecterend geprint logo op de borst • geweven chevron tape op de mouw • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

A UTH EN T I C FULL ZIP HOODIE LADIES 100% POLYESTER

• ladies fit • zachte brush aan de binnenzijde voor optimaal draagcomfort • capuchon met binnenzijde van mesh • twee steekzakken met rits • reflecterend geprint logo op de borst • geweven chevron tape op de mouw • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

A UTH EN T I C ALL WEATHER JACK 100% NYLON MET 600MM COATING

• body: 100% nylon met 600m coating • voering: 100% polyester mesh • voering mouwen en binnenzak: 100% polyester tafetta • wind- en waterafstotend • twee steekzakken met rits • aansnoerkoord met stopper in de boord • SBS-rits aan de voorzijde met beschermende overslag in de hals • verborgen capuchon en printplaatopening • uitstekend te bedrukken

A UTH EN T I C ALL SEASON JACK 100% POLYESTER MET 600MM COATING

• fleecevoering • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • kraag met verborgen capuchon • binnenzijde kraag van mesh • speciale stormmanchetten met rubberen klittenbandsluiting • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

150

600 MM

COATED SPECIAL COATING

MESH LINING

AUTHENTIC NOIR

REGULAR

zie pag. 155

A UTH EN T I C ALL WEATHER TOP

CLUBL IJNEN

STOP WIND

STOP WATER

5800

6800

5800

6800

5800

6800

5800

6800

5000

6000

SLIM FIT

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 24,99 SR € 27,50

>

art.nr. 154002 zie pag. 155

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

JR : 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 29,99 SR € 34,99

art.nr. 108003 zie pag. 157

>

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

LADIES FIT

SR : S - M - L - XL SR €

34,99

art.nr. 108004 zie pag. 157

600 MM

COATED SPECIAL COATING

>

MESH LINING

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR € 37,50 SR € 39,99

art.nr. 154001 zie pag. 159

600 MM

COATED SPECIAL COATING

>

KEEP WARM

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

JR : 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR + SR €

49,99

art.nr. 157001 zie pag. 161

H U M M EL SP OR T .N L

>


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

B AS I C S O V ER ZI C HT OVERZICHT 2 > 8000

7000

8900

EASY PRINT

8000

7800

8000

7800

8900

7000

8000

7000

8300

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

ALLE BASICS ZIJN UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

8400

8100

151


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

A UTH EN T I C SOFT SHELL JACK

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

SPECIAL COATING

100% POLYESTER SOFTSHELL MET 5000MM/1000MVP COATING • 5000mm/1000mvp coating • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • binnenzijde kraag van mesh • speciale stormmanchetten met rubberen klittenbandsluiting • elastisch koord met stopper in boord • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

A UTH EN T I C PADDED COACH JACK

A UTH EN T I C PUFFER JACK

SR €

STOP WIND

64,99

art.nr. 150000 zie pag. 161

SPECIAL COATING

KEEP WARM

STOP WIND

60% KATOEN, 40% POLYESTER • comfortabele basic • optimaal draagcomfort • uitstekend te bedrukken

79,99

art.nr. 157000 zie pag. 163

100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • comfortabele pasvorm • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

A UTH EN T I C CORPORATE POLO LADIES 100% POLYESTER MET CLIMATEC FINISH • ladies fit • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • comfortabele pasvorm • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

152

6800

5800

6800

> STOP WATER

SLIM FIT

> 9990

COATED SPECIAL COATING

KEEP WARM

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL €

79,99

>

POLY PIQUE HIGH COMFORT

MOISTURE TRANSPORT

QUICK DRY

5000

6000

5000

6000

5000

6000

REGULAR

SR : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL €

12,50

art.nr. 163216 zie pag. 164

A UTH EN T I C CORPORATE POLO

5800 SLIM FIT

SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

art.nr. 156203 zie pag. 163

BA SI C POLO

STOP WATER

1000 MM

COATED

100% NYLON

• doorgestikt en gewatteerd • borstzak met rits op linkerborst • twee steekzakken met rits • inclusief tasje om de jas in op te bergen

KEEP WARM

AUTHENTIC NOIR

SR : S - M - L - XL - XXL

100% POLYESTER MET 1000MM COATING

• winddicht en waterafstotend • doorgestikt met padding voor extra warmte • waterafstotend canvas materiaal op de schouders, capuchon en in de zij • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • speciale stormmanchetten met rubberen klittenbandsluiting • elastisch koord met stopper in boord • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

600 MM

COATED

CLUBL IJNEN

>

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

QUICK DRY

REGULAR

JR : 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR + SR €

24,99

art.nr. 163109 zie pag. 164

>

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

QUICK DRY

LADIES FIT

MAAT : XS - S - M - L - XL - XXL €

24,99

art.nr. 163222 zie pag. 164

H U M M EL SP OR T .N L

>


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

B AS I C S O V ER ZI C HT < OVERZICHT 1 8000

7800

8000

7800

EASY PRINT

A U T H ENT I C 2-LAYER JACK 100% POLYESTER MET 5000MM/3000MVP COATING

• 100% polyester met 5000mm/3000mvp coating • 4-way-stretch • geheel gevoerd • binnenzijde capuchon van mesh • aansnoerkoord met stopper in boord en capuchon • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • manchetten met klittenbandsluiting • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

8000

8000

COATED SPECIAL COATING

8000

5000 MM STOP WATER

ALLE BASICS ZIJN UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

KEEP WARM

REGULAR

SR : S - M - L - XL - XXL €

89,99

art.nr. 157201 zie pag. 163

7000

> 3000

5210

2000

3000

5210

2000

3000

5210

2000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

153


I NHOUD

154

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

AUTHENTIC B O U N D E D F LE E C E & A L L WE A TH E R TOP - UNISEX

< OVERZICHT 1 < OVERZICHT 2 AUTHENTIC BOUNDED FL EECE - UNI SEX MET FL EECEVOERING SENIOR : S - M - L - XL - XXL SR €

49,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

COMFORT TEC HIGH COMFORT

marine 150001 - 7000

zwart 150001 - 8000

te combineren met een broek vanaf € 24,99 (p. 166 - 171)

KEEP WARM

REGULAR

• 100% polyester met fleecevoering • twee steekzakken met rits • borstzak met rits • opstaande kraag • reflecterend geprint logo op de borst • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

> AUTHENTIC A L L WEAT HER T OP - UNI SEX 100% NYLON MET COATING 600 MM JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

24,99 SR € 27,50 JR €

EASY PRINT

kobalt - zwart 154002 - 5800

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist). 600 MM

COATED SPECIAL COATING

MESH LINING

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

• body: 100% nylon met 600m coating • voering: 100% polyester mesh • voering mouwen: 100% polyester tafetta • wind- en waterafstotend • achterzijde kraag van elastisch rib-materiaal • aansnoerkoord met stopper in de boord • elastische manchetten • printplaatopening

rood - zwart 154002 - 6800

zwart - antraciet 154002 - 8900

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

155


I NHOUD

156

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

AUTHENTIC F U LL Z I P H OODI E - UNISEX & L A D IES

< OVERZICHT 1 < OVERZICHT 2 AUTHENTIC F U L L ZIP HOODIE - UNI SEX 10 0% POL YEST ER JUNIOR: 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR: S - M - L - XL - XXL

29,99 SR € 34,99 JR €

kobalt - zwart 108003 - 5800

rood - zwart 108003 - 6800

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

• 100% polyester • zachte brush aan de binnenzijde voor optimaal draagcomfort • capuchon met binnenzijde van mesh • twee steekzakken met rits • reflecterend geprint logo op de borst • geweven chevron tape op de mouw • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

zwart 108003 - 8000

marine - zwart 108003 - 7800

AUTHENTIC F U L L ZIP HOODIE - L A DI ES 10 0% POL YEST ER SENIOR: S - M - L - XL SR €

34,99

EASY PRINT

kobalt - zwart 108004 - 5800

rood - zwart 108004 - 6800

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

LADIES FIT

• 100% polyester • ladies fit • zachte brush aan de binnenzijde voor optimaal draagcomfort • capuchon met binnenzijde van mesh • twee steekzakken met rits • reflecterend geprint logo op de borst • geweven chevron tape op de mouw • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

zwart 108004 - 8000

marine - zwart 108004 - 7800

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

te combineren met een broek vanaf € 24,99 (p. 166 - 171)

>

157


I NHOUD

158

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

AUTHENTIC A L L WE A TH E R JA CK - UNISEX

< OVERZICHT 1 < OVERZICHT 2 AUTHENTIC AL L WEAT HER J ACK - UNI SEX 100% NYLON MET COATING 600 MM JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

37,50 SR € 39,99 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist). 600 MM

COATED

zwart - kobalt 154001 - 8500

zwart - rood 154001 - 8600

zwart - antraciet 154001 - 8900

marine 154001 - 7000

zwart - oranje 154001 - 8300

zwart - geel 154001 - 8400

te combineren met een broek vanaf € 24,99 (p. 166 - 171)

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

SPECIAL COATING

MESH LINING

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

• body: 100% nylon met 600mm coating • voering: 100% polyester mesh • voering mouwen en binnenzak: 100% polyester tafetta • wind- en waterafstotend • twee steekzakken met rits • aansnoerkoord met stopper in de boord • SBS-rits aan de voorzijde met beschermende overslag in de hals • verborgen capuchon en printplaatopening • uitstekend te bedrukken

zwart - groen 154001 - 8100

> 159


I NHOUD

160

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

AUTHENTIC A LL S E A S O N JA C K & S OF T S H E L L JA CK - UNISEX

< OVERZICHT 1 < OVERZICHT 2 AUTHENTIC A L L SEASON J ACK - UNI SEX 6 00 M M COA TI NG JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR + SR €

EASY PRINT

kobalt 157001 - 5000

rood 157001 - 6000

49,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist). 600 MM

COATED SPECIAL COATING

KEEP WARM

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

• 100% polyester met 600mm coating • fleecevoering • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • kraag met verborgen capuchon • binnenzijde kraag van mesh • speciale stormmanchetten met rubberen klittenbandsluiting • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

zwart 157001 - 8000

marine 157001 - 7000

AUTHENTIC SO FT SHEL L J ACK - UNI SEX 5 000 M M / 1000 M VP COA TI NG SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

64,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist). 5000 MM

COATED

kobalt - zwart 150000 - 5800

rood - zwart 150000 - 6800

SPECIAL COATING

KEEP WARM

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

• 100% polyester softshell • 5000mm/1000mvp coating • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • binnenzijde kraag van mesh • speciale stormmanchetten met rubberen klittenbandsluiting • elastisch koord met stopper in boord • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

zwart 150000 - 8000

marine - zwart 150000 - 7800

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

te combineren met een broek vanaf € 24,99 (p. 166 - 171)

>

161


I NHOUD

162

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

AUTHENTIC P A D D E D C O A C H JA C K , P U F F E R JA CK & 2-L A YE R JA CK - UNISEX

< OVERZICHT 1 < OVERZICHT 2 AUTHENTIC PADDED COACH JACK - UNISEX ME T COA TI NG 1000 M M SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

79,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist). 1000 MM

COATED SPECIAL COATING

kobalt 157000 - 5800

rood - zwart 157000 - 6800

zwart 157000 - 8000

marine - zwart 157000 - 7800

STOP WIND

STOP WATER

SLIM FIT

• 100% polyester met 1000mm coating • winddicht en waterafstotend • doorgestikt met padding voor extra warmte • waterafstotend canvas materiaal op de schouders, capuchon en in de zij • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • speciale stormmanchetten met rubberen klittenbandsluiting • elastisch koord met stopper in boord • rits van hoogwaardige SBS-kwaliteit • uitstekend te bedrukken

AUTHENTIC

AUTHENTIC

P U F F E R JA CK - UN IS E X

2 -L AYER J ACK - UNI SEX

1 0 0 % NY L O N

5 000 M M / 3000 M VP COA TI NG

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SR €

79,99

EASY PRINT

SR €

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

SPECIAL COATING

89,99

EASY PRINT

COATED

COATED

antraciet 156203 - 9990

KEEP WARM

KEEP WARM

SPECIAL COATING

REGULAR

• 100% nylon • doorgestikt en gewatteerd • borstzak met rits op linkerborst • twee steekzakken met rits • inclusief tasje om de jas in op te bergen

te combineren met een broek vanaf € 24,99 (p. 166 - 171)

zwart 157201 - 8000

>

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist). 5000 MM STOP WATER

KEEP WARM

REGULAR

• 100% polyester met 5000mm/3000mvp coating • 4-way-stretch • geheel gevoerd • binnenzijde capuchon van mesh • aansnoerkoord met stopper in boord en capuchon • twee steekzakken met rits en borstzak met rits • manchetten met klittenbandsluiting • printplaatopening • uitstekend te bedrukken

163


I NHOUD

C LU B SERV IC E

zwart 163109 - 8000

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

marine 163109 - 7000

zwart 163222 - 8000

164

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

kobalt 163216 - 5000

rood 163216 - 6000

kobalt 163109 - 5000

rood 163109 - 6000

kobalt 163222 - 5000

rood 163222 - 6000


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

POLO’S UNI S E X + L A DI E S

< OVERZICHT 1 < OVERZICHT 2 BASIC POL O - UNISEX SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

12,50

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

POLY PIQUE HIGH COMFORT

oranje 163216 - 3000

sky blue 163216 - 5210

wit 163216 - 2000

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 60% katoen, 40% polyester • comfortabele basic • optimaal draagcomfort • uitstekend te bedrukken

AUTHENTIC CORPORA TE POL O - UNISEX JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR + SR €

EASY PRINT

24,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

oranje 163109 - 3000

sky blue 163109 - 5210

wit 163109 - 2000

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • comfortabele pasvorm • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • geborduurd logo • uitstekend te bedrukken

AUTHENTIC CORPORA TE POL O - L ADIES SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL SR €

24,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

oranje 163222 - 3000

sky blue 163222 - 5210

wit 163222 - 2000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

LADIES FIT

• 100% polyester met ClimaTec finish • ladies fit • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal afgevoerd • comfortabele pasvorm • ventilerende mesh-inzet op achterzijde • geborduurd logo • uitstekend te bedrukken

165


I NHOUD

166

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

TRAINING PANTS UNI S E X

PANTS + SHORTS > VALENCIA TTS PA NTS - UNISEX JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

27,50

EASY PRINT

SR €

29,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

marine 133001 - 7000

zwart 133001 - 8000

KEEP WARM

SLIM FIT

• 100% polyester TTS • aansluitende pijpen • elastische rib-panels op de achterzijde van het onderbeen • twee steekzakken met rits • elastische tailleband met koord • ritsen bij de enkels • geprinte chevrons en hummel print op linkerbeen

AUTHENTIC F ITTED PA NTS - UNISEX JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

24,99

EASY PRINT

SR €

27,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

SLIM FIT

• 100% polyester • slim fit met smalle, toelopende broeks­ pijpen • elastisch rib-materiaal op de kuit • twee steekzakken met rits • lange rits in beide pijpen marine 132001 - 7000

zwart 132001 - 8000

TEAM TTS PA NTS - UNISEX JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

24,99

EASY PRINT

SR €

27,50

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

SLIM FIT

• 100% polyester TTS • twee steekzakken met rits • aansluitende pijpen met rits • elastisch rib-materiaal op de kuit • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken marine 133103 - 7000

zwart 133103 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

167


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC TEAM TRAINING S H O R T - UN IS E X JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

21,99

EASY PRINT

SR €

24,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

MESH

SLIM FIT

• 100% polyester TTS • elastische boord met aansnoerkoord • ventilerende mesh-inzet aan achterzijde en zijkant • geborduurd logo, geprinte chevrons • uitstekend te bedrukken

marine 122101 - 7000

ELITE TRAINING S H O R T - U N I S E X JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

21,99

EASY PRINT

SR €

24,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

COMFORT TEC HIGH COMFORT

REGULAR

• 100% polyester • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • twee steekzakken, waarvan een met rits • model tot net boven de knie • geborduurd logo, geprinte chevrons • zonder binnenbroekje • uitstekend te bedrukken

marine 122102 - 7000

TIGHT LONG 92% POLY AMIDE, 8% E L A S T A N JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR + SR €

29,99

MOTION TEC HIGH COMFORT

TIGHT FIT

STRETCH

QUICK DRY

• 92% polyamide, 8% elastan • lange aansluitende tight • binnenzijde met zachte brush voor optimaal draagcomfort • sneldrogend materiaal • nauwsluitend om de enkels zwart 448100 - 8000

168

H U M M EL SP OR T .N L

zwart 122101 - 8000

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

TRAINING SHORTS & PANTS UNI S E X + L A DI E S

< PANTS

PANTS + SHORTS > TTS PANTS ZI P - UNISEX JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL JR €

14,99

EASY PRINT

SR €

17,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

• 100% polyester TTS • geschikt voor zowel sport als casual • twee steekzakken met rits • aansluitende pijp • bij de enkels voorzien van ritsen • uitstekend te bedrukken zwart 133100 - 8000

TTS PANTS CUFF - UNISEX JUNIOR : 116/128 - 140/152 - 164/S SENIOR : M - L - XL - XXL JR €

14,99

EASY PRINT

SR €

17,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

• 100% polyester TTS • geschikt voor zowel sport als casual • twee steekzakken met rits • regular fit • bij de enkels voorzien elastische boord • uitstekend te bedrukken zwart 133101 - 8000

TTS PANTS LADIES 10 0 % POL YESTER TTS SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL SR €

25,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

LADIES FIT

• 100% polyester TTS • twee steekzakken met rits • elastische boord met aansnoerkoord • elastische boord met rits bij de enkels • geprint logo • uitstekend te bedrukken zwart 132604 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

169


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC M I CRO P A NTS - U N IS E X SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

34,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH LINING

REGULAR

• 100% polyester • twee steekzakken met rits • elastische tailleband met aansnoerkoord • extra lange ritsen bij de enkels • regular fit • hummel print op linkerbeen zwart 131001 - 8000

AUTHENTIC M I CRO P A NTS - LA DIE S SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

34,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

LADIES FIT

• 100% polyester • twee steekzakken met rits • elastische tailleband met aansnoerkoord • extra lange ritsen bij de enkels • ladies fit • hummel print op linkerbeen zwart 131601 - 8000

ELITE M I CRO P A NTS - U N IS E X SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

32,50

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

WOVEN TEC MICRO FIBRE

REGULAR

• 100% polyester ripstop • twee steekzakken, waarvan een met rits • achterzak met rits • aansluitende pijp met extra lange rits bij de enkels • elastsiche boord met aansnoerkoord • geborduurd logo • uitstekend te bedrukken

170

zwart 131100 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L

marine 131100 - 7000

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SHORTS & PANTS UNI S E X + L A DI E S

< PANTS + SHORTS ELITE MICRO SHORT - UNI SEX SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

27,50

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

WOVEN TEC MICRO FIBRE

marine 137202 - 7000

zwart 137202 - 8000

REGULAR

• 100% polyester ripstop • twee steekzakken, waarvan een met rits • elastische boord met aansnoerkoord • zonder binnenbroekje • geborduurd logo • uitstekend te bedrukken

AUTHENTIC JOGGING PANT S - UNI SEX JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

27,50

SR €

29,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

REGULAR

• 65% katoen, 35% polyester • aansluitende pijpen • twee steekzakken aan de voorzijde • elastische tailleband met koord • elastische cuffs • hummel print op linkerbeen

marine 134001 - 7000

zwart 134001 - 8000

grijs 134001 - 9160

AUTHENTIC JOGGING PANT S - L A DI ES SENIOR : XS - S - M - L - XL SR €

29,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

LADIES FIT

• 65% katoen, 35% polyester • ladies fit • aansluitende pijpen • twee steekzakken aan de voorzijde • elastische tailleband met koord • elastische cuffs • hummel print op linkerbeen

zwart 134601 - 8000

grijs 134601 - 9160

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

171


I NHOUD

172

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PRODUCT OVERZICHT >

SUITS OVERZICHT

174

TOPS OVERZICHT

176 >

JACKS OVERZICHT

178 >

T-SHIRTS OVERZICHT

180 >

POLOâ&#x20AC;&#x2122;S OVERZICHT

181 >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

173


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

TE A M POLY SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 104 - 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

42,50 SR € 47,50

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

>

ZIE PAG. 140 - 141

kobalt wit - zwart 105101 - 5280

rood zwart - wit 105101 - 6820

zwart antraciet - wit 105101 - 8960

marine wit - grijs 105101 - 7290

zwart oranje - wit 105101 - 8310

zwart geel - wit 105101 - 8420

dark denim shocking orange 105101 - 3750

kobalt wit - zwart 103101 - 5280

rood zwart - wit 103101 - 6820

zwart antraciet - wit 103101 - 8960

marine wit - grijs 103101 - 7290

zwart oranje - wit 103101 - 8310

zwart geel - wit 103101 - 8420

wit - dark denim shocking orange 103101 - 2710

TE A M MICRO SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

44,99 SR € 49,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH LINING

ZIE PAG. 140 - 141

174

REGULAR

>

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SUITS OVERZICHT TOPS > VALENCIA POLY SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

49,99 SR € 54,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA POLY 100% POLYESTER

MESH

QUICK DRY

REGULAR

>

ZIE PAG. 84 - 103

kobalt - wit rood - zwart zwart - antraciet marine - wit zwart - oranje zwart - geel 105006 - 5200 105006 - 6800 105006 - 8900 105006 - 7200 105006 - 8300 105006 - 8400

zwart - groen marine - magenta 105006 - 8100 105006 - 7680

PA R IS POLY SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

49,99 SR € 54,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

MESH

ZIE PAG. 106 - 119

REGULAR

> kobalt - zwart 105105 - 5800

rood - zwart 105105 - 6800

oranje - zwart 105105 - 3800

geel - zwart 105105 - 4800

groen - zwart 105105 - 1800

E LIT E POLY SUIT 100% POLYESTER

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

49,99 SR € 54,99

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

ZIE PAG. 120 - 139

> kobalt - wit 105103 - 5200

kobalt - geel 105103 - 5400

rood - wit 105103 - 6200

zwart - wit 105103 - 8200

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

marine - sky blue 105103 - 7550

oranje - zwart 105103 - 3800

geel - zwart 105103 - 4800

groen - zwart 105103 - 1800

175


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

VALENCIA TOP FULL ZIP LADIES SENIOR : XS - S - M - L - XL

39,99

SR €

COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

ZIE PAG. 84 - 103

PA R IS

LADIES FIT

EASY PRINT

>

kobalt - wit 108010 - 5200

rood - zwart 108010 - 6800

zwart - antraciet 108010 - 8900

marine - wit 108010 - 7200

kobalt - zwart 108112 - 5800

rood - zwart 108112 - 6800

oranje - zwart 108112 - 3800

geel - zwart 108112 - 4800

kobalt - zwart 108602 - 5800

rood - zwart 108602 - 6800

zwart 108602 - 8000

TTS TOP FULL ZIP

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

37,50 SR € 39,99

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

MESH

ZIE PAG. 106 - 119

PA R IS

REGULAR

EASY PRINT

>

groen - zwart 108112 - 1800

antraciet - neon lime 108112 - 9420

TTS TOP FULL ZIP LADIES

SENIOR : XS - S - M - L - XL

39,99

SR € DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

MESH

ZIE PAG. 106 - 119

TE A M

LADIES FIT

EASY PRINT

>

TOP FULL ZIP

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

27,50 SR € 29,99

DURA TTS 100% POLYESTER

QUICK DRY

ZIE PAG. 140 - 141

PA R IS

EASY PRINT

REGULAR

>

rood - zwart - wit 108107 - 6820

zwart - antraciet - wit 108107 - 8960

marine - wit - grijs 108107 - 7290

oranje - zwart - wit 108107 - 3820

geel - zwart 108107 - 4800

dark denim-shock.orange 108107 - 7440

marine - sky blue 108111 - 7550

oranje - zwart 108111 - 3800

geel - zwart 108111 - 4800

MICRO JACK

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SR €

49,99

WOVEN TEC MICRO FIBRE

KEEP WARM

MESH

ZIE PAG. 106 - 119

E LI TE

REGULAR

>

EASY PRINT

kobalt - zwart 108202 - 5800

rood - zwart 108202 - 6800

zwart 108202 - 8000

kobalt - wit 108111 - 5200

rood - wit 108111 - 6200

zwart - wit 108111 - 8200

MICRO JACK

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SR €

49,99

WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH

REGULAR

ZIE PAG. 120 - 139

176

EASY PRINT

>

H U M M EL SP OR T .N L

groen - zwart 108111 - 1800


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

TOPS OVERZICHT <SUITS VA L E N CIA

JACKS >

1/4 ZIP TOP

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

37,50 SR € 39,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

ZIE PAG. 84 - 103

REGULAR

EASY PRINT

>

kobalt - wit 108009 - 5200

rood - zwart 108009 - 6800

zwart - antraciet 108009 - 8900

marine - wit 108009 - 7200

VALENCIA TOP ROUND NECK JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

34,99 SR € 37,50

COMFORT TEC HIGH COMFORT

MESH

KEEP WARM

ZIE PAG. 84 - 103

PA R IS

REGULAR

EASY PRINT

>

kobalt - wit rood - zwart zwart - antraciet marine - wit zwart - oranje zwart - geel zwart - groen marine - magenta 108007 - 5200 108007 - 6800 108007 - 8900 108007 - 7200 108007 - 8300 108007 - 8400 108007 - 8100 108007 - 7680

TOP ROUND NECK

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

34,99 SR € 37,50

DURA TTS 100% POLYESTER

MESH

KEEP WARM

ZIE PAG. 106 - 119

E LIT E

REGULAR

EASY PRINT

>

kobalt - zwart 108110 - 5800

rood - zwart 108110 - 6800

oranje - zwart 108110 - 3800

geel - zwart 108110 - 4800

groen - zwart 108110 - 1800

TOP ROUND NECK

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

34,99 SR € 37,50

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

ZIE PAG. 120 - 139

TE A M

EASY PRINT

REGULAR

>

kobalt - wit kobalt - geel rood - wit zwart - wit marine - sky blue zwart - oranje zwart - geel groen - zwart 108104 - 5200 108104 - 5400 108104 - 6200 108104 - 8200 108104 - 7550 108104 - 8300 108104 - 8400 108104 - 1800

TOP ROUND NECK

JUNIOR: 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

27,50 SR € 29,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

QUICK DRY

EASY PRINT

REGULAR

ZIE PAG. 140 - 141

>

kobalt - wit 108108 - 5200

rood - zwart - wit 108108 - 6820

zwart - antraciet - wit 108108 - 8960

marine - wit - grijs 108108 - 7290

oranje - zwart - wit 108108 - 3820

AUTHENTIC NOIR

AUTHENTIC NOIR

CREWNECK

TRAININGSJACK

SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL

SENIOR : XS - S - M - L - XL

SR €

34,99

SR €

DURA POLY 100% POLYESTER

geel - zwart 108108 - 4800

dark denim - shock.orange 108108 - 3750

44,99

DURA POLY MESH

ZIE PAG. 145

KEEP WARM

>

SLIM FIT

100% POLYESTER

EASY PRINT

zwart 108005 - 8000

MESH

ZIE PAG. 145

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

KEEP WARM

>

SLIM FIT

EASY PRINT

zwart 156000 - 8000

177


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

AUTH E N T IC BOUNDED FLEECE SR : S - M - L - XL - XXL

SR €

49,99

COMFORT TEC HIGH COMFORT

KEEP WARM

REGULAR

ZIE PAG. 155

> zwart 1500001 - 8000

marine 1500001 - 7000

kobalt - zwart 154002 - 5800

rood - zwart 154002 - 6800

zwart - antraciet 154002 - 8900

kobalt - zwart 108003 - 5800

rood - zwart 108003 - 6800

zwart 108003 - 8000

marine - zwart 108003 - 7800

kobalt - zwart 108004 - 5800

rood - zwart 108004 - 6800

zwart 108004 - 8000

marine - zwart 108004 - 7800

AUTH E N T IC ALL WEATHER TOP JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR €

24,99 SR € 27,50 600 MM

COATED SPECIAL COATING

STOP WIND

STOP WATER

ZIE PAG. 155

>

SLIM FIT

EASY PRINT

AUTH E N T IC FULL ZIP HOODIE JR : 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR €

29,99 SR € 34,99

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

REGULAR

ZIE PAG. 157

>

EASY PRINT

AUTH E N T IC FULL ZIP HOODIE LADIES SR : S - M - L - XL SR €

34,99

DURA POLY 100% POLYESTER

KEEP WARM

LADIES FIT

ZIE PAG. 157

>

178

EASY PRINT

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

JACKS OVERZICHT <TOPS

T-SHIRTS/POLO’S >

AUT H E NT IC ALL WEATHER JACK JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL JR €

37,50 SR € 39,99 600 MM

COATED SPECIAL COATING

STOP WIND

STOP WATER

ZIE PAG. 159

>

SLIM FIT

EASY PRINT

zwart - kobalt 154001 - 8500

zwart - rood 154001 - 8600

zwart - antraciet 154001 - 8900

marine 154001 - 7000

kobalt 157001 - 5000

rood 157001 - 6000

zwart 157001 - 8000

marine 157001 - 7000

kobalt 150000 - 5800

rood 150000 - 6800

zwart 150000 - 8000

marine 150000 - 7800

kobalt - zwart 157000 - 5800

rood - zwart 157000 - 6800

zwart 157000 - 8000

marine - zwart 157000 - 7800

zwart - oranje 154001 - 8300

zwart - geel 154001 - 8400

zwart - groen 154001 - 8100

AUT H E NT IC ALL SEASON JACK JR : 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR + SR €

49,99 600 MM

COATED SPECIAL COATING

STOP WIND

ZIE PAG. 161

STOP WATER

REGULAR

EASY PRINT

>

A U T H E N T IC SOFT SHELL JACK SR : S - M - L - XL - XXL

SR €

64,99 5000 MM

COATED SPECIAL COATING

STOP WIND

ZIE PAG. 161

STOP WATER

REGULAR

EASY PRINT

>

A U T H E N T IC PADDED COACH JACK SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

SR €

79,99 600 MM

COATED SPECIAL COATING

STOP WIND

STOP WATER

ZIE PAG. 163

>

REGULAR

EASY PRINT

A U T H E N T IC

A UTHE NTI C

PUFFER JACK

2-LAYER JACK - 3000 MM

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SR €

SENIOR : S - M - L - XL - XXL

79,99

SR €

COATED SPECIAL COATING

89,99

COATED KEEP WARM

REGULAR

ZIE PAG. 163

>

SPECIAL COATING

KEEP WARM

REGULAR

ZIE PAG. 163

>

antraciet 156203 - 9990

EASY PRINT

zwart 157201 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

179


I NHOUD

C LU B SERV IC E

VA LE N CIA

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

T-SHIRT

JR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SR : S - M - L - XL - XXL

JR €

19,99 SR € 20,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

MESH

ZIE PAG. 84 - 103

REGULAR

EASY PRINT

>

VA LE N CIA

kobalt - wit rood - zwart zwart - antraciet marine - wit oranje - zwart geel - zwart groen - zwart marine - magenta 160003 - 5200 160003 - 6800 160003 - 8900 160003 - 7200 160003 - 3800 160003 - 4800 160003 - 1800 160003 - 7680

T-SHIRT LADIES

SR : XS - S - M - L - XL - XL

SR €

20,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

MESH

ZIE PAG. 84 - 103

PA R IS

LADIES FIT

EASY PRINT

>

kobalt - wit rood - zwart zwart - antraciet marine - wit oranje - zwart geel - zwart groen - zwart 160004 - 5200 160004 - 6800 160004 - 8900 160004 - 7200 160004 - 3800 160004 - 4800 160004 - 1800

T-SHIRT

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

19,99 SR € 20,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

MOISTURE TRANSPORT

QUICK DRY

ZIE PAG. 80 - 95

E LI TE

REGULAR

EASY PRINT

>

kobalt - zwart rood - zwart oranje - zwart geel - zwart groen - zwart 160102 - 5800 160102 - 6800 160102 - 3800 160102 - 4800 160102 - 1800

T-SHIRT

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

JR €

19,99 SR € 20,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 98 - 117

TE A M

SLIM FIT

EASY PRINT

>

kobalt - wit kobalt - geel rood - wit zwart - wit marine - sky blue oranje - zwart geel - zwart groen - zwart 160100 - 5200 160100 - 5400 160100 - 6200 160100 - 8200 160100 - 7550 160100 - 3800 160100 - 4800 160100 - 1800

T-SHIRT

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

JR €

13,99 SR € 14,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 118 - 135

SLIM FIT

EASY PRINT

>

kobalt - wit 160105 - 5200

rood - zwart - wit zwart - antraciet - wit marine - wit - grijs 160105 - 6820 160105 - 8960 160105 - 7290

AUTHENTIC NOIR T-SHIRT SENIOR : XS - S - M - L - XL

SR €

22,50

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

ZIE PAG. 145

180

MOISTURE TRANSPORT

SLIM FIT

>

EASY PRINT

zwart 160002 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L

oranje - zwart - wit 160105 - 3820

geel - zwart 160105 - 4800

shock. orange dark denim 160105 - 3750


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

T -SHIRTS/POLO’S OVERZICHT <JACKS VA L E NCIA

POLO

SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

25,99

POLY PIQUE HIGH COMFORT

MESH

QUICK DRY

ZIE PAG. 84 - 103

PA R IS

REGULAR

EASY PRINT

>

kobalt - wit 163002 - 5200

rood - zwart 163002 - 6800

zwart - antraciet 163002 - 8900

marine - wit 163002 - 7200

kobalt - zwart 163203 - 5800

rood - zwart 163203 - 6800

zwart - oranje 163203 - 8300

zwart - geel 163203 - 8400

POLO

SENIOR : S - M - L - XL - XXL SR €

25,99

POLY PIQUE HIGH COMFORT

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 80 - 95

E LIT E

REGULAR

EASY PRINT

>

zwart - groen 163203 - 8100

antraciet - neon lime 163203 - 9420

POLO

SENIOR : S - M - L - XL - XXL SR €

25,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 98 - 117

TE A M

SLIM FIT

EASY PRINT

>

kobalt - wit kobalt - geel rood - wit zwart - wit marine - sky blue zwart - oranje zwart - geel zwart - groen 163202 - 5200 163202 - 5400 163202 - 6200 163202 - 8200 163202 - 7550 163202 - 8300 163202 - 8400 163202 - 8100

POLO

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR €

14,99

SR €

19,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 118 - 135

BA S IC

SLIM FIT

>

EASY PRINT

kobalt - wit 163111 - 5200

rood - zwart - wit 163111 - 6820

zwart - antraciet - wit 163111 - 8960

marine - wit - grijs 163111 - 7290

zwart - oranje - wit 163111 - 8310

zwart - geel 163111 - 8400

wit - shock. orange 163111 - 2390

POLO

SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL SR €

12,50

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 164 - 165

REGULAR

EASY PRINT

>

kobalt 163216 - 5000

rood 163216 - 6000

oranje 163216 - 3000

sky blue 163216 - 5210

wit 163216 - 2000

kobalt 163109 - 5000

rood 163109 - 6000

zwart 163109 - 8000

marine 163109 - 7000

oranje 163109 - 3000

sky blue 163109 - 5210

kobalt 163222 - 5000

rood 163222 - 6000

zwart 163222 - 8000

oranje 163222 - 3000

sky blue 163222 - 5210

wit 163222 - 2000

AUTHENTIC CORPORATE POLO JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL JR + SR €

24,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 164 - 165

REGULAR

>

EASY PRINT

wit 163109 - 2000

AUTHENTIC CORPORATE POLO LADIES SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL SR €

24,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

ZIE PAG. 164 - 165

LADIES FIT

>

EASY PRINT

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

181


C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

V

O

O

Z

O RR LA A N A G D D ST E RE K

T

I NHOUD

LIVERPOOL SHIRT

BEAM SHIRT

JUNIOR + SENIOR

JUNIOR + SENIOR

JR € 18,99 SR2 € 19,99

JR € 22,99 SR2 € 24,99

U NI SEX - LAN G E MOU W

JR €

UN ISE X - LAN GE MOUW

6,99 SR2 € 7,99

JR €

Zolang de voorraad strekt

Zolang de voorraad strekt

CLIMA TEC

CLIMA TEC

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

HIGH TECHNICAL FIBRE

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • achterzijde geheel van ventilerend mesh • diverse mesh panels • v-hals met elastisch rib-materiaal • raglan mouw-inzet voor perfecte pasvorm • langere achterzijde • geprint hummel logo • uitstekend te bedrukken

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• hoogwaardig 100% polyester ClimaTec • lichaamsvocht wordt snel getrans­porteerd, huid blijft droog • mesh-inzet op de schouders en aan de zijkant • ronde ribkraag • uitstekend te bedrukken

EASY PRINT

182

8,99 SR2 € 9,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

EASY PRINT

wit - kobalt 111112 - 2500

wit - rood 111112 - 2600

wit - zwart 111112 - 2800

rood - wit 111111 - 6200

rood - geel 111111 - 6400

kobalt - wit 111112 - 5200

rood - zwart 111112 - 6800

zwart - wit 111112 - 8200

wit - groen 111111 - 2100

kobalt - wit 111111 - 5200

geel - kobalt 111112 - 4500

geel - rood 111112 - 4600

groen - wit 111112 - 1200

oranje - wit 111112 - 3200

oranje - zwart 111112 - 3800

H U M M EL SP OR T .N L

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

zwart - geel 111111 - 8400


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

V Z

O

O

O

RR

E K D RE G T N S LA AD A

JUNIOR + SENIOR

T

LONDON SHIRT

CORPORATE T-SHIRT

JUNIOR + SENIOR

JUNIOR

JR € 15,99 SR2 € 15,99

JR € 12,99

LADI E S - LA N G E M O U W

JR €

UN ISEX - K ORTE MOUW

6,99 SR2 € 7,99

JR €

6,99

Zolang de voorraad strekt

Zolang de voorraad strekt

CLIMA TEC

COMFORT TEC

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

HIGH COMFORT

LADIES FIT

• vrouwelijke snit, smalle belijningen en pipings • hoogwaardig 100% polyester ClimaTec • lichaamsvocht wordt snel getrans­porteerd, huid blijft droog • functionele mesh-inzet onder de mouwen • met contrasterende kleur piping • uitstekend te bedrukken

REGULAR

• vervaardigd uit 100% katoen • voorzien van geprint zilveren hummel logo • t-shirt is uitstekend te bedrukken

EASY PRINT

wit - zwart 111601 - 2800

sky blue - wit 111601 - 5220

oranje - zwart 111601 - 3800

rood - wit 111601 - 6200

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

kobalt - wit 111601 - 5200

EASY PRINT

wit 160104 - 2000

kobalt 160104 - 5000

zwart 160104 - 8000

grijs 160104 - 9000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

rood 160104 - 6000

183


C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

V

O

O

Z

O RR LA A N A G D D ST E RE K

T

I NHOUD

184

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

V Z

O

O

O

RR

E K D RE G T N S LA AD A

JUNIOR

T

AU T H EN T I C T O P HALF ZIP U NIS E X - 1 00% P O L Y E S T E R T T S JUNIOR JR € 27,99 JR2 €

13,99

Zolang de voorraad strekt

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

kobalt 108109 - 5000

rood 108109 - 6000

zwart 108109 - 8000

antraciet mêlee 108109 - 9690

kobalt 160101 - 5000

rood 160101 - 6000

marine 130104 - 7000

zwart 130104 - 8000

REGULAR

• elastisch aansnoerkoord met stopper in de boord • manchetten met elastische bandjes • ventilerende mesh-structuur onder de armen en in de nek • chevron tape op de mouwen • geborduurd logo op de borst

AU T H EN T I C T-SHIRT U NIS E X - 1 00% P O L Y E ­ STER CLIMATEC JUNIOR JR € 15,99 JR2 €

9,99

Zolang de voorraad strekt

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

STRETCH

SLIM FIT

• katoen look-and-feel • lichaamsvocht wordt snel afgevoerd, huid blijft droog • voorzijde kraag van rib-materiaal • uiteinde mouw van rib-materiaal • uitstekend te bedrukken

VA N CO U V E R PANTS U NIS E X - 100% HOOG­WAARDIG POLY­ESTER JUNIOR JR € 29,99

JR2 €

14,99

Zolang de voorraad strekt

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

WOVEN TEC MICRO FIBRE

MESH LINING

REGULAR

• vervaardigd uit 100% hoog­waardig poly­ ester, voorzien van een fijne ripstop structuur • onderzijde pijp voorzien van rits en elastisch koordje • broek heeft twee zakken met rits

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

185


I NHOUD

186

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPERS STANNO KEEPERS / FANCLUB 188

>

KEEPERSHANDSCHOENEN 190 > KEEPERSETS 198 > KEEPERSHIRTS 202 > KEEPERBROEKEN 204 > KEEPERPROTECTIE 206 > KEEPERKOUSEN 207 >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

187


I NHOUD

C LU B SERV IC E

©Pro Shots / Toin Damen

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

©Pro Shots

STIJN VAN GASSEL HELMOND SPORT

HIDDE JURJUS RODA JC

ERWIN MULDER SWANSEA CITY, UK

MATIJA SARKIC, ASTON VILLA, UK

JOB SCHUURMAN VITESSE

AZ

PSV

FC TWENTE

FC UTRECHT ©Pro Shots / Joep Leenen

GUY SMIT EINDHOVEN

188

KELLY STEEN PSV VROUWEN

ANSSI JAAKKOLA READING, UK

H U M M EL SP OR T .N L

JEUGD­O PLEIDINGEN


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

STANNO KEEPERS S TA NNO F A NCL UB

OVERZICHT KEEPERSHANDSCHOENEN >

/STANNOKEEPERS

/STANNO_KEEPERS

w STANNO.COM/KEEPERS ©Pro Shots

DIEDERIK BOER PEC ZWOLLE

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

189


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

FOAMMATERIAAL Hyper Foam zorgt voor optimale grip onder zowel droge als natte weersomstandigheden. In regenachtige wedstrijden wordt het vocht geabsorbeerd door het foam, wat de grip sterk verbetert. In droge omstandigheden hoeven de handschoenen dankzij het absorberende vermogen van Hyper Foam niet bevochtigd te worden gedurende de wedstrijd of training.

ROLLFINGER

Hyper Foam garandeert optimaal draagcomfort en verhoogt de balcontrole dankzij de uitstekende impactreductie.

Aqua Foam biedt uitstekende grip onder alle weersomstandigheden en is in het bijzonder gericht op natte weersomstandigheden. De zachtere en meer open foamstructuur neemt water op, wat de grip bij nat weer met 25% verbetert. De handschoenen zijn ook uitstekend te

De vinger wordt volledig omgeven door foam, zonder stiknaden. De vergroting van het foam-oppervlak zorgt voor optimale grip op de bal.

gebruiken bij droog weer en bevatten een extra schokabsorberende functie, om de impact van harde schoten te verminderen.

Super Soft Profi Foam heeft uitstekende eigenschappen voor betrouwbare grip onder zowel droge als natte weersomstandigheden en biedt daarnaast een uitstekende demping. Het gebruik van de juiste materialen vergroot de duurzaamheid en garandeert optimaal draagcomfort.

Soft Foam biedt betrouwbare grip en uitstekende demping. Soft Foam garandeert maximale

VLAKKE HAND POSITIEF GESTIKT

balcontrole en optimaal draagcomfort.

FOAMEIGENSCHAPPEN 































HYPER FOAM

AQUA FOAM

SUPER SOFT PROFI FOAM

SOFT FOAM

VLAKKE HAND NEGATIEF GESTIKT

GRIP BIJ DROOG WEER

GRIP BIJ NAT WEER

DEMPING

SLIJTVASTHEID

De klevende eigenschappen van foam zijn bepalend voor een optimale grip en de beste keeper­prestaties. Op deze klevende eigenschappen zijn de weersomstandigheden van grote invloed. Spelen bij droog weer vraagt om specifieke eigenschappen van het foam om te komen tot optimale prestaties.

Vochtige en natte omstandigheden beïnvloeden de grip van de handschoen. Deze omstandigheden vragen daarom om andere bestanddelen voor een optimale grip. Een zachte en meer open foam­structuur die water kan opnemen is bij uitstek geschikt voor natte weersomstandigheden.

Naast grip is ook demping een bepalende factor voor het kiezen van de juiste handschoen. Hoe zachter en dikker het foam, hoe beter de impact van de bal kan worden geabsorbeerd. De dikte van het basis­ materiaal van de handschoen is ook bepalend voor de mate van demping.

Latex foam is een erg zacht materiaal dat een speciale behandeling nodig heeft. Regelmatig balcontact en contact met de ondergrond leidt tot slijtage van het foam. De mate van slijtage wordt vooral bepaald door de oppervlaktestructuur en de dichtheid van het foam. Er is minder slijtage bij een meer stugge en grove foamstructuur.

190

Keepershandschoenen met vlakke hand, positief gestikt, hebben als kenmerk dat de stiknaden aan de buitenzijde van de vingers zijn geplaatst. Het foam oppervlak aan de binnenzijde van de hand wordt hierdoor vergroot, waardoor het oppervlak om een bal te vangen groter is.

H U M M EL SP OR T .N L

Keepershandschoenen met vlakke hand, negatief gestikt, hebben als kenmerk dat de stiknaden aan de binnenzijde van de vingers zijn geplaatst. De handschoen sluit daardoor strakker om de vingers, waardoor de controle op de bal wordt vergroot.


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPERSHANDSCHOENEN I NF OR M A TI E

SR KEEPERSHANDSCHOENEN >

MODELLEN EEN VAN DE BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN VAN KEEPERSHANDSCHOENEN, IS DE MANIER WAAROP DE HANDSCHOENEN GESTIKT ZIJN. DIT IS BEPALEND VOOR DE BALCONTROLE, DE GRIP EN HET DRAAGCOMFORT.

ULTIMATE GRIP HYPER

PROFI GRIP UNLIMITED

ULTIMATE GRIP

RF FLASH JR LIMITED

RF CRIMSON JR

008 JR

€ 74,99 Zie pag. 193

€ 59,99 Zie pag. 194

€ 54,99 Zie pag. 194

€ 27,99 Zie pag. 196

€ 18,99 Zie pag. 197

€ 22,99 Zie pag. 197

FH GRANITE JR

FH GRANITE JR

€ 16,99 Zie pag. 197

€ 16,99 Zie pag. 197

KUNSTGRAS

POWER SHIELD II

FH REFLEX

FINGERPROTECTION

€ 49,99 Zie pag. 195

€ 42,99 Zie pag. 195

FINGERPROTECTION JR

HARDGROUND JR

FINGERPROTECTION

HARDGROUND

€ 34,99 Zie pag. 196

€ 32,99 Zie pag. 196

MIX

ROLLFINGER + VLAKKE HAND POSITIEF GESTIKT

De voordelen van de buitennaad en het rollfinger model gecombineerd. Het foam oppervlak aan de binnenzijde van de hand wordt nog verder vergroot, waardoor het oppervlak om een bal te vangen nog groter is. KUNSTGRAS

ULTIMATE GRIP AQUA RFH

THUNDER IV FINGERPROTECTION

HARDGROUND RFH HARDGROUND

€ 77,99 Zie pag. 192

€ 64,99 Zie pag. 194

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

€ 49,99 Zie pag. 195

191


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

THUNDER IV P RO FESS IO N ELE S EN IO R K E E P E R S HANDSC H O EN MET VI NG E R P R O T E C T I E MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 €

77,99

SPECIFICATIES

• professionele keepershandschoen met super soft profi foam en vergroot foam oppervlak • betrouwbare grip in alle weersomstandigheden • vingers voorzien van finger protection (versteviging is te verwijderen) • exclusieve look door rijke siliconen print • stiknaden aan de binnenzijde voor perfecte pasvorm • neopreen inzet op de upper voor flexibiliteit en perfecte pasvorm • geweven polsbandsluiting voor extra stevigheid (met te bedrukken vlak voor je naam)  

FLATHAND NEGATIVE



FINGER PROTECTION

WOVEN STRAP

 SUPER SOFT PROFI FOAM

481352 - 8000

192

H U M M EL SP OR T .N L

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SENIOR KE E PE R S H A NDS CH OE NE N

< OVERZICHT

SR KEEPERSHANDSCHOENEN >

U LTIM ATE GRIP HY PER PRO FES S IO N ELE S E NI O R KE EP ER S H AN DS C H O E N MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 12 €

74,99

SPECIFICATIES

• professionele keepershandschoen met hyper foam en vergroot foamoppervlak • hoge absorptiecapaciteit van hyper foam zorgt voor continu vochtig foam in alle weersomstandigheden, wat de grip sterk verbetert • hoge impactreductie bij tegenhouden van de bal • rollfinger model vergroot het vangoppervlak, voor betere grip op de bal • mesh inzet voor ventilatie en optimale flexibiliteit bij vangen, stompen en uitgooien • neopreen polsband voor extra stevigheid • polsband met elastische inzet voor meer flexibiliteit   

ROLLFINGER

MESH

BREATHABLE

 HYPER FOAM

480211 - 2800

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

193


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

ULTIMATE GRIP AQUA RFH P RO FESS IO N ELE S EN IO R K E E P E R S H A N D S C H O E N MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 12 €

64,99

SPECIFICATIES

• professionele keepershandschoen met super soft aqua foam en vergroot foam oppervlak • uitstekende grip in alle weersomstandigheden • hoge impactreductie bij tegenhouden van de bal • RFH hybride model vergroot het foam en vang oppervlak voor betere grip op de bal • mesh inzet voor ventilatie en optimale flexibiliteit bij vangen, stompen en uitgooien • polsband met elastische sluiting voor een perfecte pasvorm en bescherming van de pols   

HYBRID

MESH

BREATHABLE

 AQUA FOAM

480204 - 2500

PROFI GRIP UNLIMITED PROFES S IO N ELE S EN I O R K E E P E R S H A ND S C H O E N MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 12 €

59,99

SPECIFICATIES

• professionele keepershandschoen met super soft profi foam en vergroot foam oppervlak • betrouwbare grip in alle weersomstandigheden • rollfinger model vergroot het vangoppervlak, voor betere grip op de bal • neopreen inzet op de upper voor flexibiliteit en perfecte pasvorm • neopreen polsband met geweven sluiting voor extra stevigheid   

ROLLFINGER

NEOPRENE WRISTBAND

WOVEN STRAP

 SUPER SOFT PROFI FOAM

481347 - 8600

ULTIMATE GRIP P RO FESS IO N ELE S EN IO R K E E P E R S H A N D S C H O E N MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 12 €

54,99

SPECIFICATIES

• professionele keepershandschoen met super soft profi foam en vergroot foam oppervlak • betrouwbare grip in alle weersomstandigheden • best verkochte model • rollfinger model vergroot het vangoppervlak, voor betere grip op de bal • mesh inzet voor ventilatie en optimale flexibiliteit bij vangen, stompen en uitgooien • polsband met elastische sluiting voor een perfecte pasvorm en bescherming van de pols   

ROLLFINGER

MESH

BREATHABLE

 SUPER SOFT PROFI FOAM

480206 - 0000

194

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SENIOR KE E PE R S H A NDS CH OE NE N

< OVERZICHT

JR KEEPERSHANDSCHOENEN >

POWER SHIELD II PROFESSIONELE SENIOR KEEPERSHANDSCHOEN MET VINGERPROTECTIE MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 €

49,99

SPECIFICATIES

• betrouwbare keepershandschoen met soft foam en vergroot foam oppervlak • goede grip en optimale demping • vingers voorzien van finger protection • elastische inzet van mesh/nylon tussen de vingers • neopreen inzet op de upper voor flexibiliteit en perfecte pasvorm • elastische polsband met geweven polsbandsluiting voor extra stevigheid (met te bedrukken vlak voor je naam) • naadloze binnenzijde voor maximaal balcontact  

FLATHAND POSITIVE



FINGER PROTECTION BREATHABLE

WOVEN STRAP

 SOFT FOAM

481351 - 2844

HARDGROUND RFH PRO FES S IO N ELE S E NI O R K E E P E R S H A ND S C H OE N MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 €

49,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • ideaal op kunstgras en hardere ondergronden • RFH hybride model vergroot het foam en vang oppervlak voor betere grip op de bal • neopreen inzet op de upper voor flexibiliteit en perfecte pasvorm • elastische inzet van mesh/nylon tussen de vingers • hoge slijtvastheid door rubberen patch • polsbandsluiting met te bedrukken vlak voor je naam   

HYBRID

MESH

BREATHABLE

KUNSTGRAS

 SOFT FOAM

481354 - 3400

FH REFLEX PRO FES S IO N ELE S E NI O R K E E P E R S H A ND S C H OE N MATEN: 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 €

42,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • naadloze binnenzijde voor maximaal balcontact • neopreen inzet op de upper voor flexibiliteit en perfecte pasvorm • polsbandsluiting met te bedrukken vlak voor je naam  

FLATHAND POSITIVE



MESH

BREATHABLE

 SOFT FOAM

481349 - 2600

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

195


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

FINGERPROTECTION JR JUNIO R K EEP ER S H A N D S C H O E N E N M E T V I N G E R P R OTE C TIE MATEN: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 €

34,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • vingers voorzien van finger protection • naadloze binnenzijde voor maximaal balcontact • elastische inzet van mesh/nylon tussen de vingers • polsband met klittenbandsluiting (met te bedrukken vlak voor je naam)   

FLATHAND POSITIVE

FINGER PROTECTION

MESH

BREATHABLE

 SOFT FOAM

481350 - 8470

HARDGROUND JR JUNIOR KEEP ER S H A ND S C H O E N MATEN: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 €

32,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • ideaal op kunstgras en hardere ondergronden • elastische inzet van mesh/nylon tussen de vingers • hoge slijtvastheid door rubberen patch • polsband met klittenbandsluiting (met te bedrukken vlak voor je naam)   

FLATHAND POSITIVE

MESH

ELASTIC WRISTBAND

KUNSTGRAS

 SOFT FOAM

481353 - 2460

RF FLASH LIMITED JUNIO R K EEP ER S H A N D S C H O E N MATEN: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 €

27,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • rollfinger model vergroot het vang oppervlak, voor betere grip op de bal • elastische polsband met klittenbandsluiting (en te bedrukken vlak voor je naam)   

ROLLFINGER

ELASTIC WRISTBAND

MESH

 SOFT FOAM

481358 - 4100

196

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

JUNIOR KE E PE R S H A NDS CH OE NE N

< OVERZICHT

KEEPERSKLEDING >

RF CRIMSON JR JUN IO R KEEP ER S HA N D S C H O E N MATEN: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 €

18,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • rollfinger model vergroot het vang oppervlak, voor betere grip op de bal • elastische polsband met klittenbandsluiting (en te bedrukken vlak voor je naam)   

ROLLFINGER

ELASTIC WRISTBAND

MESH

 SOFT FOAM

481346 - 6390

008 JR JUN IO R KEEP ER S HA N D S C H O E N MATEN: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 €

22,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • rollfinger model vergroot het vang oppervlak, voor betere grip op de bal • elastische polsband met klittenbandsluiting (en te bedrukken vlak voor je naam)   

ROLLFINGER

ELASTIC WRISTBAND

 SOFT FOAM

480005 - 2600

FH GRANITE JR JUN IO R KEEP ER S HA N D S C H O E N MATEN: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 €

16,99

SPECIFICATIES

• keepershandschoen met soft foam voor betrouwbare grip en uitstekende demping • naadloze binnenzijde voor maximaal balcontact • elastische polsband met klittenbandsluiting (en te bedrukken vlak voor je naam)  

FLATHAND POSITIVE



ELASTIC WRISTBAND

 SOFT FOAM

481348 - 4866

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

481348 - 9555

197


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

MÜNCHEN

CLUB / NAAM

KEEPE R S ET : S H I R T + S H O R T JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

1

SPONSOR

S ET P R I J S

44,99 SR € 49,99 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

SHOCK ABSORBING

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • geprinte chevrons in de zij • shirt: beschermende padding bij de ellebogen • shirt: langere achterzijde • short: beschermende padding aan de zijden • short: elastische tailleband met koord

groen - zwart 115002 - 1800

marine - magenta 115002 - 7680

HIGH IMPACT KEEPE R K O U S JR : 25/29 - 30/35 SR : 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

17,50

Voor meer kleuren zie pagina 207

senior maten

zwart - antraciet 440116 - 8900

198

junior + senior maten

roze - zwart 440116 - 6390

H U M M EL SP OR T .N L

senior maten

roze - antraciet 440116 - 6960

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPERSET M Ã&#x153;NCH E N

< HANDSCHOENEN

KEEPERSETS >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

199


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< HANDSCHOENEN

neon geel - neon groen 115001 - 3083

senior maten

lime - marine 440116 - 1710

200

H U M M EL SP OR T .N L

junior + senior maten

lime - zwart 440116 - 1870


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPERSETS UNI TY + B A S E L

< MÜNCHEN SET

KEEPERSHIRTS > UNITY CLUB / NAAM

1

SPONSOR

K EEPER SET: SHIRT + SHORT JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SET PRIJS JR €

44,99

EASY PRINT

SR €

49,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

POLY TEC POLYESTER

blauw - zwart 115001 - 5970

SHOCK ABSORBING

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

SHIRT: • 100% polyester • beschermende padding bij de ellebogen • sublimatieprint met dip-dye kleurverloop • ventilerende mesh panels in de zij en in de nek SHORT: • 100% polyester met ClimaTec finish • beschermende padding op de heupen • binnenbroekje van mesh • ventilerende mesh panels aan de zijkant

zwart - pink 115001 - 8180

HIGH IMPACT KEEPER KOUS JR : 25/29 - 30/35 SR : 36/40 - 41/44 - 45/48

senior maten

ice blue - marine 440116 - 5780

junior + senior maten

senior maten

zwart - antraciet 440116 - 8900

roze - zwart 440116 - 6390

JR + SR € senior maten

17,50

Voor meer kleuren zie pagina 207

roze - antraciet 440116 - 6960

BASEL CLUB / NAAM

1

SPONSOR

K EEPER SET: SHIRT + SHORT JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SET PRIJS JR €

47,50

EASY PRINT

SR €

52,50

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

shocking orange - zwart 117108 - 3840

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

SHOCK ABSORBING

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • lichaamsvocht wordt optimaal getrans­ porteerd • beschermende padding op de ellebogen en heupen • shirt: reliëflijn op de body • shirt: mesh-inzet onder de armen

201


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< HANDSCHOENEN CULT KEEPE R S H IR T - UNI S E X JUNIOR : 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL - XXXL

SPONSOR

32,50 SR € 37,50 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

SHOCK ABSORBING

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • beschermende padding bij de ellebogen • panel met gestreepte print op de borst • mesh-detail in de nek • ronde kraag van rib-materiaal • geprinte chevrons op de schouders

shirt: rood - zwart 115000 - 6800 Brecon 3/4 keeperpant (zie pag. 205) zwart 425104 - 8000

shirt: marine - zwart 115000 - 7800 Chester keeperpant (zie pag. 205) zwart 425103 - 8000

SHORT S/PANT S vanaf € 21,99

BERN

zie pagina’s 204 - 205

KEEPE R S H IR T - UNI S E X

KOU SEN vanaf € 8,99

JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL

SPONSOR

32,50 SR € 37,50 JR €

EASY PRINT

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

SHOCK ABSORBING

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • sneldrogend stretch-materiaal • beschermende padding op de mouwen • manchetten en kraag van elastisch ribmateriaal • reliëflijn in materiaal • geborduurd logo, geprinte chevrons

shirt: neon geel - zwart 115101 - 4810 Swansea keepershort (zie pag. 204) zwart 424102 - 8000

202

shirt: zwart - groen 115101 - 8100 Brecon 3/4 keeperpant (zie pag. 205) zwart 425104 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L

zie pagina’s 68 - 81 en 207


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPERSHIRTS CUL T + B E R N

< KEEPERSETS

KEEPER SHORT/PANTS >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

203


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< HANDSCHOENEN

SWANSEA KEEPER S H O R T - 1 00 % P O L Y E S T E R T T S JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

21,99

EASY PRINT

SR €

25,99

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

SHOCK ABSORBING

IMPACT PROTECT

REGULAR

BESCHERMENDE PADDING

• 100% polyester TTS • beschermende padding op de heupen • elastische boord met aansnoerkoord • geprint logo op de broekspijp • uitstekend te bedrukken

204

zwart 424102 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPER SHORT + PANTS < KEEPER SHIRTS

KEEPER PROTECTION >

BRECON 3/4 KEEP ER P A N TS - 10 0 % P O L Y E S T E R T T S JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

27,50

EASY PRINT

SR €

32,50

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

SHOCK ABSORBING

IMPACT PROTECT

REGULAR

BESCHERMENDE PADDING

• 100% polyester TTS • beschermende padding op de heupen en knieën • elastische boord met aansnoerkoord • panel van elastisch rib-materiaal in de knieholte • geprint logo op de broekspijp • uitstekend te bedrukken

zwart 425104 - 8000

CHESTER KE EP ER P AN T S - 10 0 % P O L Y E S T E R T T S JUNIOR : 116 - 128 - 140 - 152 - 164 SENIOR : S - M - L - XL - XXL JR €

32,50

EASY PRINT

SR €

37,50

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

DURA TTS 100% POLYESTER

KEEP WARM

SHOCK ABSORBING

IMPACT PROTECT

REGULAR

BESCHERMENDE PADDING

• 100% polyester TTS • beschermende padding op de heupen en knieën • elastische boord met aansnoerkoord • panel van elastisch rib-materiaal op de kuit • geprint logo op de broekspijp • uitstekend te bedrukken

zwart 425103 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

205


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

< HANDSCHOENEN

206

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

KEEPER PROTECTION < KEEPER SHORT/PANTS

OFFICIALS >

PROTECTION SH I R T MET P A DD I N G JUNIOR : 164/S SENIOR : M - L - X L - XXL JR + SR €

37,99

POLY TEC POLYESTER

SHOCK ABSORBING

IMPACT PROTECT

STRETCH

TIGHT FIT

• 91% polyester, 9% elastan • te dragen onder keeperstenue • aansluitende pasvorm • beschermende padding op schouders en mouwen

BESCHERMENDE PADDING

zwart - antraciet 415201 - 8900

PROTECTION SH O R T MET P AD D I N G JUNIOR : 164/S SENIOR : M - L - X L - XXL JR + SR €

34,99

POLY TEC POLYESTER

SHOCK ABSORBING

IMPACT PROTECT

STRETCH

TIGHT FIT

• 91% polyester, 9% elastan • te dragen onder keeperstenue • aansluitende pasvorm • beschermende padding op de heupen

BESCHERMENDE PADDING

zwart - antraciet 424201 - 8900

HIGH IMPACT KE EP ER KO U S JUNIOR : 25/29 - 30/35 SENIOR : 36/40 - 41/44 - 45/48 JR + SR €

17,50 BESCHERMENDE PADDING

POLYPROPYLENE LIGHT THERMAL FIBRE

LEFT-RIGHT FITTING

MESH

SHOCK ABSORBING

IMPACT PROTECT

• 70% polyamide, 20% polypropyleen, 10% elastan • speciaal ontworpen voor keepers • drie lagen van gevoerde versteviging voor optimale bescherming tegen blessures • perfecte pasvorm en optimaal draagcomfort • kleurvast, krimpvrij en duurzaam • elastische boord • achterzijde voorzien van mesh-breiwijze • anatomische voet met ultra-comfort voetbed • platte naden voorkomen huidirritatie

lime - marine 440116 1710

lime - zwart 440116 1870

ice blue - marine 440116 5780

zwart - antraciet 440116 8900

roze - zwart 440116 6390

roze - antraciet 440116 6960

senior maten

junior + senior maten

senior maten

senior maten

junior + senior maten

senior maten

EXTRA BESCHERMING OP BLESSUREGEVOELIGE PLAATSEN

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

207


I NHOUD

208

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

OFFICIALS BERGAMO SCHEIDSRECHTER SHIRT

211

>

KORTE MOUW + LANGE MOUW

ANCONA SCHEIDSRECHTER SHIRT

211 >

LANGE MOUW

C O M O S C H E I D S R E C H T E R S H O R T

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

211 >

209


I NHOUD

210

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SCHEIDSRECHTER SHIRTS UNI S E X KO RT E + L A NGE MO UW

BERGAMO SCHEIDSRECHT ER SHIRT K ORTE M OUW + L A NGE M OUW KORTE MOUW SR : S - M - L - XL - XXL - XXXL €

24,99

LANGE MOUW SR : XS - S - M - L - XL - XXL €

25,99

CLIMA TEC

neon geel - zwart 429001 - 4810

fuchsia - zwart 429001 - 6380

grijs - zwart 429001 - 9030

HIGH TECHNICAL FIBRE

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • ventilerende mesh zones • twee borstzakken met klittenbandsluiting • kraag van zacht body-materiaal

neon geel - zwart 429003 - 4810

fuchsia - zwart 429003 - 6380

grijs - zwart 429003 - 9030

ALLE PRODUCTEN ZIJN UITSTEKEND TE BEDRUKKEN (bedrukking gaat via de detaillist).

ANCONA

UN I K OU S

ANA TO M I S CH E V O E T

SCHEIDSRECHT ER SHIRT LANGE MOUW | 100% POLYESTER

MATEN: 25/29 - 30/35 - 36/40 - 41/44 - 45/48 €

EASY PRINT

SR: XS - S - M - L - XL - XXL

9,99

KORTE MOUW

25,99

CLIMA TEC HIGH TECHNICAL FIBRE

neon geel 440107 - 4190 antraciet 440107 - 9990

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • ventilerende mesh panels • raglan mouw-inzet • twee borstzakken • v-hals van zacht body-materiaal zwart - shocking orange 429004-8340

COMO

SCHEIDSRECHT ER SHORT SENIOR : XS - S - M - L - XL - XXL shocking orange 440107 - 3230

SR €

CLIMA TEC

zwart 440107 - 8000

Voor meer kleuren zie pagina 69

19,99

HIGH TECHNICAL FIBRE

zwart 429002 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

QUICK DRY

MOISTURE TRANSPORT

REGULAR

• 100% polyester met ClimaTec finish • twee steekzakkenmet rits • achterzak met klittenbandsluiting • elastische tailleband met aansnoerkoord

211


I NHOUD

212

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

H U M M EL SP OR T .N L

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

HARDWAREN SPORTTASSEN 214

>

PROTECTIE 222 > KNIEBESCHERMERS 222 ELLEBOOGBESCHERMERS 222 SCHEENBESCHERMERS 223

ACCESSOIRES 224 > BALLEN 234 > SCHOENEN 250 >

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 7- 201 8

213


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SHEFFIEL D B A G

M IL F ORD BAG

L U TON BAG

AFMETINGEN: 25 X 48 X 25 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 31 X 52 X 32 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 33 X 63 X 34 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

600D POLYESTER

24,99

STOP WATER

EASY PRINT

27,99

STOP WATER

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming • waterafstotende onderkant

600D POLYESTER

EASY PRINT

29,99

STOP WATER

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming • waterafstotende onderkant

EASY PRINT

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming • waterafstotende onderkant

33 31 25

25

kobalt 184833 - 5000

214

63

52

48

34

32

kobalt 184834 - 5000

kobalt 184835 - 5000

rood 184833 - 6000

zwart 184833 - 8000

rood 184834 - 6000

zwart 184834 - 8000

rood 184835 - 6000

zwart 184835 - 8000

marine 184833 - 7000

oranje 184833 - 3000

marine 184834 - 7000

oranje 184834 - 3000

marine 184835 - 7000

oranje 184835 - 3000

geel 184833 - 4000

groen 184833 - 1000

geel 184834 - 4000

groen 184834 - 1000

geel 184835 - 4000

groen 184835 - 1000

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPORTTASSEN SPORTTASSEN > PRO BACKPACK SUPREME

PRO BAG SUPREME

AFMETINGEN: 38 X 35 X 30 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 48 X 50 X 32 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

34,99

STOP WATER

600D POLYESTER

EASY PRINT

37,50

STOP WATER

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken, een met rits en een van mesh • studs op de bodem voor extra bescherming • schoenenvak van waterafstotend materiaal

EASY PRINT

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken, een met rits en een van mesh • studs op de bodem voor extra bescherming • schoenenvak van waterafstotend materiaal

38

30

48

50

35

32

kobalt 184837 - 5000

kobalt 184836 - 5000

rood 184837 - 6000

rood 184836 - 6000

zwart 184837 - 8000

zwart 184836 - 8000

marine 184837 - 7000

marine 184836 - 7000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

215


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SHELT O N EL I T E BA G

M IL TON EL ITE BAG

L EYTON E LI TE BAG

AFMETINGEN: 25 X 48 X 23 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 31 X 52 X 32 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 33 X 63 X 34 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

600D POLYESTER

24,99

STOP WATER

EASY PRINT

27,99

STOP WATER

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming

600D POLYESTER

EASY PRINT

29,99

STOP WATER

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming

EASY PRINT

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming

33 31 25

23

kobalt 184826 - 5000

34

32

kobalt 184824 - 5000

kobalt 184825 - 5000

rood 184826 - 6000

zwart 184826 - 8000

rood 184824 - 6000

zwart 184824 - 8000

rood 184825 - 6000

zwart 184825 - 8000

marine 184826 - 7000

oranje 184826 - 3000

marine 184824 - 7000

oranje 184824 - 3000

marine 184825 - 7000

oranje 184825 - 3000

geel 184826 - 4000

216

63

52

48

geel 184824 - 4000

H U M M EL SP OR T .N L

groen 184825 - 1000


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPORTTASSEN < SPORTTASSEN

TEAMTASSEN >

BR IG H T ON BA C KP A C K

PRO BACKPACK EXCELLENCE

PRO BAG EXCELLENCE

AFMETINGEN: 38 X 30 X 20 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 38 X 35 X 30 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 48 X 50 X 32 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

24,99

STOP WATER

REFLECTIVE

600D POLYESTER

EASY PRINT

34,99

STOP WATER

• rugzak met twee draagbanden en beschermende pads • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde • twee zijvakken van mesh • schoenenvak in de bodem • reflecterende chevrons voor zichtbaarheid in het donker

600D POLYESTER

EASY PRINT

37,50

STOP WATER

• twee schouderbanden • schoenenvak in de bodem • opbergvakje met rits aan de binnenzijde • zijvak met rits, zijvak van mesh • studs op de bodem voor extra bescherming

EASY PRINT

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • twee zijvakken met rits • sleutelvak met rits aan de binnenzijde • studs op de bodem voor extra bescherming

35

48 38 38

30

50

32

20

30

kobalt 184827 - 5000

kobalt 184829 - 5000

kobalt 184828 - 5000

rood 184827 - 6000

zwart 184827 - 8000

rood 184829 - 6000

zwart 184829 - 8000

rood 184828 - 6000

zwart 184828 - 8000

marine 184827 - 7000

pink 184827 - 3648

marine 184829 - 7000

zwart - oranje 184829 - 8300

marine 184828 - 7000

zwart - oranje 184828 - 8300

zwart - geel 184829 - 8400

zwart - groen 184829 - 8100

zwart - geel 184828 - 8400

zwart - groen 184828 - 8100

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

217


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

WA T ER Z A K

MEDIUM TRAVELBAG ELITE

M ED IC IJNTAS

AFMETINGEN: 33 X 21 X 21 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 32 X 53 X 33 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 26 X 35 X 19 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

600D POLYESTER

14,99

49,99

STOP WATER

• stevige waterzak voor max. 8 liter water • 100% waterproof • twee zijvakken voor bidons • rond model

AUTHENTIC NOIR

RIPSTOP

32,50

EASY PRINT

• u-vormige rits aan de bovenzijde • verstelbare schouderband met schouderpad • diverse opbergvakken met rits • trekstang in ritsvak • soepel rollende wieltjes van siliconenmateriaal

TWEE ZIJVAKKEN VOOR BIDONS

• hoogwaardige kwaliteit • instelbare binnenvakken • dubbele rits • inclusief bidon

MET VERSTELBARE BINNEN­ VAKKEN

DUBBELE RITSEN EN BIDON

26 32 33

35 19

33 21

21

antraciet 484805 - 8900

218

53

zwart 184830 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L

rood 484806 - 6000


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPORTTASSEN < SPORTTASSEN

DIVERSE TASSEN >

T EA M B A G E L I T E

TRAV EL BAG EL ITE

AFMETINGEN: 42 X 77 X 33 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 41 X 77 X 33 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

1680D POLYESTER

29,99

STOP WATER

EASY PRINT

69,99

STOP WATER

• u-vormige rits aan de bovenzijde • twee handgrepen en twee draagbanden • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde

U-VORMIGE RITS AAN DE BOVENZIJDE

EASY PRINT

• u-vormige rits aan de bovenzijde • trekstang in ritsvak • soepel rollende wieltjes van siliconenmateriaal • twee handgrepen en twee draagbanden • sleutelvakje met rits aan de binnenzijde

VERBORGEN UITTREKBARE HANDGREEP

VOORZIEN VAN TWEE SILICONEN WIELTJES

VOORZIEN VAN TWEE HANDGRE­ PEN EN TWEE DRAAGBANDEN

41

42

77

77

33

33

zwart 184821 - 8000

zwart 184822 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

219


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

SCH OEN EN T A S

T R OL L EY BAG S M AL L

AFMETINGEN: 35 X 20 X 15 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 54 X 32 X 28 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

9,99

AUTHENTIC NOIR

600D POLYESTER

• ruim schoenenvak met dubbele rits • met draagband • meerdere ventilatievlakken • reflecterende details voor zichtbaarheid in het donker

CLUBL IJNEN

99,99

• ideale reistas • 48 liter inhoud • uitschuifbare handgreep • verborgen draagharnas voor gebruik als rugtas • diverse ruime, afsluitbare opbergvakken • geschikt als tas voor handbagage

DIVERSE RUIME AFSLUITBARE OPBERGVAKKEN

MET UITSCHUIFBARE HANDGREEP MET DRAAGBAND

54 35

TAS KAN ALS RUGZAK GE­ BRUIKT WORDEN DANKZIJ EEN VERBORGEN DRAAGHARNAS

15

20

zwart 485807 - 8000

220

28

zwart 185801 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L

32


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPORTTASSEN < TEAMTASSEN

PROTECTIE >

NO T EB OO K T A S

TROL L EY BAG L A RGE

AFMETINGEN: 31 X 39 X 15 CM (HXBXD)

AFMETINGEN: 76 X 36 X 37 CM (HXBXD)

600D POLYESTER

600D POLYESTER

49,99

• geschikt voor laptops tot max. 15.6 inch • diverse opbergvakken met rits • sleutelhouder • verstelbare, afneembare schouderband • bagagelus voor het eenvoudig bevestigen aan een trolleytas

149,99

• ideale reistas • 48 liter inhoud • uitschuifbare handgreep • verborgen draagharnas voor gebruik als rugtas • diverse ruime, afsluitbare opbergvakken • geschikt als tas voor handbagage

DUBBEL VOORVAK MET RITS­ SLUITING

MET UITSCHUIFBARE HANDGREEP SLEUTELHOUDER

MET BAGAGELUS VOOR HET EENVOUDIG BEVESTIGEN AAN EEN TROLLEYTAS

76

31

TAS KAN ALS RUGZAK GE­ BRUIKT WORDEN DANKZIJ EEN VERBORGEN DRAAGHARNAS

39 15 37

zwart 185803 - 8000

36

zwart 185802 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

221


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

ACE

FO RCE L ITE

MATEN: S - M - L

MATEN: XS - S - M - L

ELLEBOOGBESCHERMERS

AUTHENTIC NOIR

SCHEENBESCHERMERS

12,50

• uitstekende bescherming tijdens training en wedstrijd • dikke padding voor optimale schokabsorptie • geschikt voor zowel volleybal als handbal • per paar verpakt

9,99

• flexibele, harde kap voor optimale bescherming • dubbele klittenbandsluiting aan de voorzijde • comfortabele links-rechts pasvorm

oranje 482114-3000

zwart 483102-8000

ACE

ANTIBACTERIËLE TUBES

MATEN: XS - S - M - L

MATEN: JR - SR

KNIEBESCHERMERS

VOOR ONDER DE SCHEENBESCHERMERS

14,99

• uitstekende bescherming tijdens training en wedstrijd • dikke padding voor optimale schokabsorptie • geschikt voor zowel volleybal als handbal • per paar verpakt

• te dragen onder de scheenbeschermers • hygiëne en frisheid op basis van toegevoegde zilverionen • remt de vermenigvuldiging van geurvormende bacteriën • fris textiel

zwart 483101-8000

222

9,99

zwart 489907-8000

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

PROTECTIE E LLE B O O G B E S C H E R ME R S - K N I E B E S C H ERMERS - SC H EENB ESC H ERMERS

< DIVERSE TASSEN

ACCESSOIRES >

L IGA II

LI GA I I

LI GA I I

MATEN: MINI - PUPIL - JR - SR

MATEN: MINI - PUPIL - JR - SR

MATEN: MINI - PUPIL - JR - SR

SCHEENBESCHERMERS

14,99

• harde kap voor optimale bescherming • inclusief enkelbeschermers • anatomische links-rechts pasvorm • comfortabel soft foam aan de binnenzijde

SCHEENBESCHERMERS

14,99

• harde kap voor optimale bescherming • inclusief enkelbeschermers • anatomische links-rechts pasvorm • comfortabel soft foam aan de binnenzijde

SCHEENBESCHERMERS

14,99

• harde kap voor optimale bescherming • inclusief enkelbeschermers • anatomische links-rechts pasvorm • comfortabel soft foam aan de binnenzijde

grijs 482106 - 9000

zwart 482106 - 8000

PRO GU ARD II

PRO GUARD I I

PRO S H A DE

MATEN: MINI - PUPIL - JR - SR

MATEN: MINI - PUPIL - JR - SR

MATEN: JR - SR

SCHEENBESCHERMERS

19,99

• harde kap voor optimale bescherming • inclusief enkelbeschermers • anatomische links-rechts pasvorm • comfortabel soft foam aan de binnenzijde

wit - geel - zwart 482115 - 2480

SCHEENBESCHERMERS

19,99

• harde kap voor optimale bescherming • inclusief enkelbeschermers • anatomische links-rechts pasvorm • comfortabel soft foam aan de binnenzijde

kobalt 482115 - 5000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

aqua blue 482106 - 5180

SCHEENBESCHERMERS

24,99

• harde kap voor optimale bescherming • comfortabel soft foam aan de binnenzijde • inclusief kousen die de scheenbeschermers op de plaats houden • compressiekous stimuleert de spieren en vermindert de kans op blessures

zwart - oranje 482113 - 8300

223


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

TACTIEKBORD VOETBAL

TACTIEKBORD VOETBAL

FORMAAT: 45 X 30 CM

FORMAAT: 90 X 60 CM

ALUMINIUM/NYLON

39,99

ALUMINIUM/NYLON

285002 - 2000

74,99

CLUBL IJNEN

TAC TIEK B O RD TOEBEHOREN

14,99

285003 - 2000

T A C T I EK M A P

285004 - 0000

C OÖRD IN ATIEL AD D ER

SET MAGNETEN, STIFT EN HOES

AUTHENTIC NOIR

LENGTE 6 METER

SOKKENTAPE 30 ROLLEN INCL. DISPLAY

A4-FORMAAT €

29,99

29,99

59,99

• aan de uiteinden van de ladder bevinden zich aansluitingen voor eventuele uitbreiding met meerdere ladders. De ladder wordt geleverd inclusief tas

285005-8000

TACTIEKFOLIE VOETBAL

285001 - 4800

GL OV E C L EAN ER 150 ML, VERPAKT PER 6 STUKS

285007 - 0000

SL EU TEL H ANGER ULTIMATE GRIP

ROL BEVAT 25 FOLIES €

39,99

59,99

3,99

• voor het schoonmaken van keepershandschoenen • verhoogt de duurzaamheid en conditie van het foam • verbetert de functionaliteit van het materiaal

wit 285006 - 2000

D ISC C ONES

DIS C CO NE S E T

VERPAKT PER 6 STUKS

10 WIT, 10 GEEL, 10 ORANJE EN 10 BLAUW

39,99

5,99

• handig voor het uitzetten van een trainingsveld of parcours • makkelijk op te stapelen

• handig voor het uitzetten van een trainingsveld of parcours • set van 40 disc cones met houder • verpakt in een afsluitbaar netje

489823 - 0000

224

wit 489840 - 2000

489902 - 0000

489815 - 0000

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ACCESSOIRES < PROTECTIE

ACCESSOIRES >

FL EEC E N E C KW A RM E R

TRAIN IN GSM U TS

SPEL ER SHANDSCHO EN

MAAT: ONE SIZE

MAAT: ONE SIZE

JR : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 SR : 8 - 9 - 10 - 11

7,99

• voorzien van aansnoerkoord met stopper

EXTRA GRIP OP VINGERTOPPEN

9,99

JR + SR €

14,99

• dubbel gebreid • zeer comfortabel en warm • binnenzijde van hoogwaardig fleece • binnenzijde voorzien van neopreen print voor extra grip • buitenzijde van vuilafstotend neopreen • reflecterende print

zwart 488802 - 8000

zwart 488800 - 0000

NO P P EN

zwart 499202 - 8000

STADIUM HANDSCHOEN

ALUMINIUM

MATEN: S - M - L €

5,99

• set bestaat uit 8 x 13 mm + 4 x 16 mm noppen

6,99

• 95% acryl, 5% elastan • siliconen nopjes op binnenhand voor goede grip

kobalt 488100 - 5000

489804 - 0000

NO P P EN 5,99

SOK OP HO UDER

MAAT: ONE SIZE

MAAT: ONE SIZE

VERSTELBAAR

4,99 PER PAAR

• 60% polyester, 40% elastiek • klittenbandsluiting • breedte: 2,5 cm

• set bestaat uit:8 x 13 mm + 4 x 16 mm noppen

zwart 488100 - 8000

SOK OPHOU D ER VERSTELBAAR

ALUMINIUM/NYLON

rood 488100 - 6000

4,99 PER PAAR

• 60% polyester, 40% elastiek • klittenbandsluiting • breedte: 2,5 cm

wit 489806 - 2000

kobalt 489806 - 5000

489805 - 0000

GU A R D ST A Y VERSTELBAAR MAAT: ONE SIZE €

5,99 PER PAAR

• verstelbare band houdt de scheenbeschermer op de plaats • breedte: 6 cm

kobalt 489827 - 5000

wit 489827 - 2000

rood 489827 - 6000

oranje 489827 - 3000

zwart 489827 - 8000

geel 489827 - 4000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

marine 489827 - 7000

groen 489827 - 1000

225


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

A A N V OER D E R S BA N D

A AN V OERD ERSBAN D

AAN V OERDERSBAND

MATEN: JR - SR

MATEN: JR - SR

MATEN: JR - SR

VERSTELBAAR

JR + SR €

4,99

VERSTELBAAR

JR + SR €

• verstelbaar • elastisch • klittenbandsluiting

4,99

JR + SR €

• verstelbaar • elastisch • klittenbandsluiting

marine - oranje 489100 - 7300

VERSTELBAAR

4,99

• verstelbaar • elastisch • klittenbandsluiting

neon groen - zwart 489100 - 1080

zwart - geel 489100 - 8400

AA N V OER D E RS BA N D

A AN V OERD ERSBAN D

AAN V OERDERSBAND

MAAT: SR

MAAT: SR

MAAT: SR

ELASTISCH

SR €

4,99

ELASTISCH

SR €

4,99

SR €

• elastisch

• elastisch

ELASTISCH

4,99

• elastisch

geel 489109 - 4000

wit 489109 - 2000

rood 489109 - 6000

A A N V OER D E R S BA N D

A AN V OERD ERSBAN D

ZW ARTE ARMBAND

MATEN: JR - SR

MATEN: JR - SR

MATEN: JR - SR

ELASTISCH

JR + SR €

4,99

ELASTISCH

JR + SR €

4,99

JR + SR €

• elastisch

• elastisch

ELASTISCH

4,99

• elastisch • ook te gebruiken als rouwband

geel 489101 - 4000

oranje 489101 - 3000

zwart 489103 - 0000

A A N V OER D E RS BA N D

A AN V OERD ERSBAN D

HAARBAND NO N-SLI P

MATEN: JR - SR

MATEN: SR

MAAT: ONE SIZE

ELASTISCH

JR + SR €

4,99

SR €

• elastisch • Nederlandse vlag

4,99

70% RUBBER EN 30% POLYESTER

• elastisch • Belgische vlag

489104 - 0000

226

ELASTISCH

7,99

• non-slip materiaal aan binnenzijde om schuiven te vermijden • verpakt per 3 stuks (1x rood, 1x wit en 1x zwart)

489110 - 0000

H U M M EL SP OR T .N L

489838 - 6280


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ACCESSOIRES < ACCESSOIRES

ACCESSOIRES >

OVER G O O I E R MODEL PROFESSIONAL MATEN: MINI - JR - SR €

6,99

• vervaardigd uit 100% polyester • uitstekend te bedrukken

groen 419101 - 1000

oranje 419101 - 3000

geel 419101 - 4000

blauw 419101 - 5180

geel - oranje 419102 - 3400

blauw - groen 419102 - 5950

OM K EER B A R E O V E RGO O I ER MODEL PROFESSIONAL MATEN: MINI - JR - SR €

9,99

• vervaardigd uit 100% polyester • aan twee kanten te dragen • uitstekend te bedrukken

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

227


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

LIJNRECHTERSVLAGGEN 2 VLAGGEN MET PVC STOK EN FOAM HANDVAT

17,99 PER PAAR

zwart 489830 - 0000

FOX 4 0 CL A S S I C

PROFESSIONELE SCHEIDSRECHTERSFLUIT

SCHEIDSRECHTER KAARTENSET €

8,99

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

SCHEIDSRECHTERSFLUIT MET KOORD

3,50

7,99

zwart 489822 - 8000

PROFESSIONELE SCHEIDSRECHTERSFLUIT

K OO R D J ES

VERPAKT PER 6 STUKS

8,99 PER 6 STUKS

489801 - 0000

F OX 40 C L ASSIC 7,99

geel 489813 - 4000

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

• pvc notitieboekje • 1 rode & 1 gele kaart • inclusief 25 notitie vellen

• lijnrechtersvlag met kunststof steel • comfortabele zachte handgrepen • per 2 verpakt

SHI R T S

F OX 40 CLASSI C

PROFESSIONELE SCHEIDSRECHTERSFLUIT

7,99

rood 489813 - 6000

zwart 489813 - 8000

VETERS

V ETERS

LENGTE : 90CM - 120CM - 170CM

LENGTE : 90CM - 120CM - 170CM

ZWART, PLAT

WIT, OVAAL

2,25

2,25

• uitermate geschikt voor scheidsrechtersfluiten

zwart 489812 - 8000

489809 - 0000

wit 489810 - 2000

HIE LK A P

ZOOL

C OM F ORT SLI PPERS

MATEN: S - M - L - XL

MATEN: S - M - L - XL

MATEN: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

9,99

• speciaal ontwikkeld voor voetbal • biedt ondersteuning en stabiliseert • schokabsorberende EVA in de hak

489112 - 0000

228

12,50

12,99

• speciaal ontwikkeld voor voetbal • biedt ondersteuning en stabiliseert • schokabsorberende EVA in de hak • op maat te knippen

489111 - 0000

H U M M EL SP OR T .N L

zwart 479103 - 8000


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ACCESSOIRES < ACCESSOIRES BA L L EN Z AK

GESCHIKT VOOR 5 BALLEN

22,50

ACCESSOIRES > BAL L EN ZAK

GESCHIKT VOOR 10 BALLEN

29,99

BAL L ENZAK

GESCHIKT VOOR 10-12 BALLEN

34,99

zwart 489909 - 8000

zwart 489908 - 8000

4526000 - 0000

BA L L EN NE T

BAL L EN N ET

BAL D RUKMETER

GESCHIKT VOOR 5 BALLEN

5,99

GESCHIKT VOOR 10 BALLEN

11,99

19,99

• baldrukmeter voorzien van luchtreductieknop • voor het bepalen van de juiste druk in de bal • inclusief naald • geschikt voor voetballen, futsalballen, handballen en volleyballen

wit 489836 - 2000

VE N T I ELO L I E VERPAKT PER 10 STUKS

29,99

kobalt 489800 - 5000

NAAL D EN

VOOR BALLENPOMP - 3 STUKS

• 10 ml per stuk • aanbrengen van 3-4 druppels in het ventiel, vóór het oppompen van de bal, verlengt de levensduur van het ventiel

389800 - 0000

3,99

• naalden voor een ballenpomp • set bestaat uit 3 naalden • naalden zijn uitstekend geschikt voor de dual action pomp

389807-0000

D U AL ACTI O N PO MP 8,99

• pomp heeft een speciaal luchtventielsysteem en heeft daardoor een dubbele werking

489803 - 0000

489802 - 0000

ZO O M - IN S L I P P E R

STAD IU M II SL IPPER

C IRC L E SLI PPER

JUNIOR: 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 SENIOR: 44 - 45 - 46

JUNIOR: 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 SENIOR: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

MATEN: 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

COMFORTABELE SLIPPER

JR €

12,99

SR €

14,99

• lichtgewicht badslipper

14,99

• lichtgewicht badslipper • stevig voetbed • Fast Dry lining materiaal

COMFORTABELE SLIPPER

17,99

• lichtgewicht badslipper • Fast Dry lining materiaal

junior - zwart 479104 - 8000 zwart 179101 - 8000

senior - zwart 479105 - 8000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

zwart 179102 - 8000

229


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

BID ON SET

VERPAKT PER 6 STUKS INHOUD PER BIDON: 0.75 L

14,99

€ PER 6 STUKS

blauw 489839 - 5130

lime 489839 - 1740

oranje 489839 - 0300

blauw 489843 - 5510

lime 489843 - 1740

rood 489843 - 6000

blauw 489843 - 5533

zwart 489843 - 8000

grijs 489843 - 9000

CE N T R O SP O RT S B O T T L E S E T VERPAKT PER 6 STUKS

INHOUD PER BIDON: 0.75 L

41,99

€ PER 6 STUKS

BOTT LE C A RRI E R

BOTTL E C ARRIER SET THE L U X E

VOOR 6 DRINKFLESSEN

INHOUD PER FLES: 0.75 L

LUXE INKLAPBARE HOUDER

17,99

• bidonhouder • voor maximaal 6 bidons

489826 - 0000

230

LUXE HOUDER INCL. 12 DRINKFLESSEN

59,99

• bidonhouder • inclusief 12 drinkflessen

489814 - 0000

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ACCESSOIRES < ACCESSOIRES HAR S R EM O V E R

PROF C ARE HARS

500 ML

ACCESSOIRES >

100 ML, VERPAKT PER 8 STUKS

17,50

15,99 PER STUK

PROF C ARE HARS 500 ML

59,99

€ 127,92 PER 8 STUKS

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

389804 - 0000

389805 - 0000

CL U B V ER P A KKI N G P RO F ES S I O N A L S PO R TS TA PE 2,5 CM X 10 METER - VERPAKT PER 24 STUKS

89,99 PER 24 STUKS

389806 - 0000

PROF . SPO RTS TAPE 2,5 CM X 10 METER

• hypoallergeen tape • zelfklevende latex samenstelling

4,99 PER STUK

• hypoallergeen tape • zelfklevende latex samenstelling

489833 - 0000

489841 - 0000

CL U B V ER P A KKI N G P RO F ES S I O N A L S PO R TS TA PE 3,8 CM X 10 METER - VERPAKT PER 16 STUKS

84,99 PER 16 STUKS

489834 - 0000

PO L SB A N D

POL SBAN D

MAAT: ONE SIZE

MAAT: ONE SIZE

5,99

100% KATOEN

zwart 488801 - 8000

6,99 PER STUK

• hypoallergeen tape • zelfklevende latex samenstelling

489842 - 0000

3,8 CM X 10 METER

• hypoallergeen tape • zelfklevende latex samenstelling

100% KATOEN

PROF . SPO RTS TAPE

5,99

wit 488801 - 2000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

231


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

YOG A B A L €

65 CM

REFLECTERENDE DETAILS 75 CM

MATEN: S - M - L

14,99 € 16,99 € 18,99

• een flyer met oefeningen is bijgesloten • de bal heeft ribbels voor een goede grip • geschikt voor rompoefeningen ter versterking van de spieren • geschikt voor fitness, yoga en fysiotherapie • maat 55 cm: geschikt voor personen van 140-160 cm • maat 65 cm: geschikt voor personen van 160-185 cm • maat 75 cm: geschikt voor personen langer dan 185 cm

17,50

• reflecterende details voor goede zichtbaarheid • grip control in de handpalm • klittenbandsluiting • padding op de basis van de handpalm • lussen voor eenvoudiger uittrekken

silver metallic 489807 - 9340

zwart 488103 - 8000

YOG A MA T

N EOPREN E EX ERC ISE MAT

L X B X H: 173 X 61 X 0,4 CM

L X B X H: 180 X 60 X 0,6 CM

ZACHTE, LICHTGEWICHT PVC EXERCISE MAT

LICHTGEWICHT EXERCISE MAT

16,99

• ideaal voor grondoefeningen • geschikt voor thuisgebruik en bij de sportschool of yogales door het lichte gewicht en de handige draagriem

22,50

• ideaal voor grondoefeningen • schokabsorberend • voorzien van handige draagriem

grijs 489811 - 9000

489837 - 8000

CAN V A S G Y M S C H O E N

SPRIN GTOU W

MATEN: 26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39

MAAT: ONE SIZE (275 X 0.5 CM)

MET SPRONGTELLER FUNCTIE

12,99

11,50

• materiaal: PVC/TPR • lengte is eenvoudig te verstellen • voorzien van non-slip handgrepen

zwart 472000 - 8000

roze 472000 - 0330

wit 472000 - 2000

489831 - 0000

STA N NO P R O L I N E H A N DD O EK

F ITN ESS BAG

MAAT: 50 X 100 CM

AFMETING: 53 X 27 X 24 CM (LXBXH)

MAAT: 70 X 140 CM

12,99 € 24,99

230T/PVC NYLON

24,99

• voorzien van verstelbare schouderband • afsluitbaar sleutelvakje aan de binnenzijde • mesh pocket aan de zijkant • handige telefoon pocket • twee draaghengsels

zwart 488805 - 8000

232

AUTHENTIC NOIR

FITNESS-CYCLING GLOVE

PVC - EXERCISE BAL 55 CM

CLUBL IJNEN

zwart 185800 - 8000

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ACCESSOIRES < ACCESSOIRES

BALLEN >

RU N NI NG H E A DBA N D

RUNNING HANDSCHOEN

MAAT: ONE SIZE

MATEN: S - M - L

REFLECTERENDE DETAILS

9,99

• reflecterende details voor extra zichtbaarheid in het donker • zeer geschikt voor hardlopen, wandelen en fietsen • 66% polyester, 20% polyamide, 14% elastan • te dragen bij koudere temperaturen • elastisch en rekt goed mee

REFLECTERENDE DETAILS

17,50

• zeer comfortabele en lichtgewicht handschoen met nauwsluitende pasvorm • voorzien van een handig sleutelvakje in de handpalm • de reflecterende details zorgen voor extra zichtbaarheid in het donker • zeer geschikt voor hardlopen en wandelen • 84% polyamide, 16% elastan

zwart 188102 - 8000

zwart 488101 - 8000

BO T T L E B E L T

RUNNING REFLECTIVE VEST

MAAT: ONE SIZE

MATEN: S/M - L/XL

INCLUSIEF TWEE FLESSEN VAN 170 ML

19,99

• functionele flessengordel • lichtgewicht • zeer geschikt voor hardlopen en wandelen • de flessen zitten schuin om schuren te vermijden • met afsluitbaar zakje (met rits) • gordel is verstelbaar • reflecterende details

MET REFLECTERENDE STREPEN

14,99

• safety vest met reflecterende strepen aan voor- en achterzijde • aansnoerkoord aan beide zijden • 100% polyester • mesh achterzijde • ideaal voor hardlopen

geel 488104 - 4000

zwart 488804 - 8000

S A FET Y L E D

SPORTARM BAN D

MAAT: ONE SIZE

MAAT: ONE SIZE

VERBETERT ZICHTBAARHEID EN VEILIGHEID

14,99

• verstelbare band voorzien van LED lamp • verhoogt veiligheid en zichtbaarheid tijdens het sporten • voorzien van batterij • brandvermogen van 72 uur • twee verlichtings­mogelijkheden

MEDIA ARMPOCKET

• handige sportarmband voor om de bovenarm • geschikt voor diverse formaten mobiele telefoons en mediaspelers • reflecterende details voor betere zichtbaarheid • geschikt voor o.a. hardlopen, fitness en cycling • verstelbare haak en lus sluiting • formaat: 7,5 x 14 cm

zwart 488806 - 8000

489901 - 0000

S T O P WA TC H MET ALARMFUNCTIE

16,99

• stopwatch voorzien van een groot digitaal display (12,4 mm) • uitlezing in 1/100 sec van de 1ste 30 minuten, daarna in seconden • waterafstotend • voorzien van een handig draagkoord • afmetingen: 82 x 62 x 23 mm • 100 rondetijden geheugen en dual chrono • voorzien van verlichting • interval optie: beheer je persoonlijke loop- en rusttijden

489828 - 0000

24,99

PROF ESSION AL STOPWATCH MET ALARMFUNCTIE

27,50

• zachte rubberen schokbestendige behuizing • voorzien van een groot digitaal display (23 mm) • uitlezing in 1/100 sec nauwkeurigheid • waterbestendige constructie • voorzien van een handig draagkoord • 100 rondetijden geheugen en dual chrono • voorzien van verlichting • interval optie: beheer je persoonlijke loop- en rusttijden

489829 - 0000

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

233


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

HANDGESTIKT

S i nd s 1 9 6 3 w o r dt e l k e vo e t bal me t z o rg gema a kt. De b a l w ord t met d e ha nd g e st ik t : 3 2 p a n e l s wo rde n me t 1 8 me t e r d ra a d en 780 steken a a n elka a r v e rb o n d e n . D e z e z o rgvul di ge mani e r van stikken ga ra nd eert d e d uurza me k w a li t e i t v an d e D e rbys t ar bal .

18 METER DRAAD

BONDED [GELIJMD]

E e n t h e r m o b o nde d bal h e e ft ge l i j mde nad en. Het b ijzond ere va n d eze lijm­ me t h o d e i s d at de bal e e n pe rfe c t ge ro nde b utyl-b la a s b ehoud t. Dit komt do o r d at d e b al i n t we e s t appe n wo rdt gep rod uceerd : d e b innenka nt en bui t e n k an t w o r de n l o s van e l k aar vo o rbe r eid en p a s op het la a tste moment s am e n g e v o e g d .

E e n d u a l b o n d ed bal h e e ft ni e t -z i c h t bare d eels gelijmd e, d eels gestikte n a d e n . B i j d e z e me t h o de wo rde n e e rs t de ra nd en va n a lle p a nels a a n d e bui t e n k an t m e t s pe c i al e l i j m be s t re k e n e n a a n d e b innenka nt met za cht foa m b e pl a k t . A l s de l i j m ge dro o gd i s , word en d e p a nels op d e geb ruikel i j k e m an ie r m a c h i naal ge s t i k t .

OPTIMALE SPELEIGENSCHAPPEN

De r b y st a r b a ll en s t aan be k e nd o m de pe rfecte vluchteigenscha p p en en het op t im al e st u it e rve rmo ge n. D e z e s t abi e l e sp eleigenscha p p en ontsta a n d oor de o pt im al e v e rh o udi ng t us s e n de bui t e nla a g va n synthetisch PU-ma teria a l ( ) e n d e u i t g e bal anc e e rde bi nne nbal ( ).

BUITENLAAG: HOOGWAARDIG PU-MATERIAAL

De b u i t e n laag van D e rbys t ar bal l e n wo rdt gevormd d oor hoogw a a rd ig P o ly u r e t h aan ( PU), s ynt h e t i s c h mat e ri aal d a t d e sp eleigenscha p p en b ij a lle te m p e rat u r e n opt i maal h o udt . PU-mat e ri aa l is extreem w a tera fstotend en be s c h e rm t t e g en h e t bi nne ndri nge n van vuil. De d ikte va n het PU va rieert p e r b a l e n i s m ax i maal 1 , 75 mm. H o e di k ker het PU, hoe mind er ond erla gen wo rd e n g e b r u i k t e n h o e h o ge r de k wal i t eit va n d e b a l.

BINNENZIJDE: ZERO WING BINNENBAL

234

De u i t g e b a lan ce e rde bi nne nbal i s be pal end voor d e uitstekend e vluchte i ge n s c h a p p e n van de D e rbys t ar bal . H e t hoogw a a rd ige la tex ga ra nd eert da t d e b in n e n bal 1 00% ro nd i s e n bl i j ft , ond er a lle omsta nd ighed en. La tex i s e e n n a t u u rpro duc t me t e e n h o ge e l as t iciteit, voor een op tima le sp rongk r a c h t v a n d e b al .

H U M M EL SP OR T .N L

780 STEKEN

32 PANELS


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

BALLEN < ACCESSOIRES

DERBYSTAR EREDIVISIE >

HANDGESTIKT

BONDED [GELIJMD]

V olgens veel p r o fcoa ches e n to ps pe l e r s i s h e t de bes t e ba l t er w er eld. D e r b y s tar . De o f f i c i ë l e w eds t r i j dba l va n de Er edi v i s i e , E e r s te , T w e e d e en D er de D i vi s i e en de B un d e s l i g a. B o v e n d i e n m a r kt l­ ei der i n a m a t eur vo e tb al . De ballen worden gekenmerkt door vier cruciale eigen­s chappen die schuilen achter het design. Ze bepalen de unieke kwaliteit van elke Derbystar bal.

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

235


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

VOOR HET TWEEDE JAAR OP RIJ HEEFT DERBYSTAR, VOOR HET ONT­W ERP VAN DE OFFICIËLE EREDIVISIEBAL, GEKOZEN VOOR EEN FANTASTISCHE SAMEN­ WERKING MET EEN BEKENDE NEDERLANDER.

JOHNNY DE MOL IS DE OPVOLGER VAN HENK SCHIFFMACHER EN ONTWIERP DE BAL VOOR SEIZOEN 18/19. HIJ DEED DIT SAMEN MET EEN DOOR HEM GESELECTEERD ELFTAL KINDEREN.

HET DESIGN LEGT DE NADRUK OP SPELPLEZIER EN DE VERBINDENDE KRACHT VAN VOETBAL. “HET MAAKT NIET UIT WAT JE ACHTERGROND IS, WAT JE GELOOF IS OF ZELFS JE GEZONDHEID, IEDEREEN KAN PLEZIER © Krijn van Noordwijk

© Krijn van Noordwijk

UIT EEN BAL HALEN.”

ERED IV I SI E M I N I

E RED IV ISIE REPL IC A

C L ASSIC LI GHT

MAAT: MINI

MAAT: 5

MAAT 5/L, 360 GRAM

GESTIKTE BAL

14,99

287973 - 2000 • mini-editie officiële wedstrijdbal Eredivisie seizoen 2018/2019 • gestikte bal • uniek design van Johnny de Mol i.s.m. “Johnny’s Elftal”

236

GESTIKTE BAL

24,99

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15

287971 - 2000 • replica-editie officiële wedstrijdbal Eredivisie seizoen 2018/2019 • gestikte bal • uniek design van Johnny de Mol i.s.m. “Johnny’s Elftal”

H U M M EL SP OR T .N L

37,50

287972 - 2000 • light-editie officiële wedstrijdbal Eredivisie seizoen 2018/2019 • uitstekende trainingsbal • 360 gram: voor jeugd O11-O15 • gestikte bal • uniek design van Johnny de Mol i.s.m. “Johnny’s Elftal”


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

BRILLANT EREDIVISIE < DERBYSTAR

BRILLANT > OFFICIËLE EREDIVISIE BAL SEIZOEN 2018-2019

© Krijn van Noordwijk

BR ILL A NT E R E DI V I S I E GESTIKTE BAL MAAT: 5 €

119,99

287970 - 2000 • officiële wedstrijdbal Eredivisie seizoen 2018/2019 • gestikte bal • uniek design van Johnny de Mol i.s.m. “Johnny’s Elftal”

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

237


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

BRILL A NT GO L D

BRIL L AN T APS THB

BRIL L AN T SNO W

MAAT: 5

MAAT: 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

109,99

THERMO BONDED

109,99

4500305 - 0000 • design met 4 x 3 gouden panels

GESTIKTE BAL

109,99

287941 - 2480 • thermo bonded: gelijmde naden en perfect geronde butyl-blaas • golfbalstructuur voor optimale vluchteigenschappen

AUTHENTIC NOIR

286917 - 3500 • opvallend design, speciaal voor winterse omstandigheden

DE BRILLANT SERIE BESTAAT UIT WEDSTRIJDBALLEN VAN PROFESSIONELE KWALITEIT. DE BALLEN ZIJN UITGEVOERD MET EEN LUXE SLANGENLEDEREN PATROON. DE BRILLANT SERIE HEEFT HET KEURMERK FIFA QUALITY PRO, WAT INHOUDT DAT DE BALLEN AAN ALLE KWALITEITSEISEN VOLDOEN VOOR HET HOOGSTE INTERNATIONALE NIVEAU.

BRILL A NT L A DI E S

BRIL L AN T

BRIL L AN T RETRO

MAAT: 5

MAAT: 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

109,99

GESTIKTE BAL

109,99

286966 - 0000 • design met 4 x 3 roze panels

238

GESTIKTE BAL

4500505 - 0000 • klassiek wit design

109,99

4500506 - 0000 • retro design in klassiek zwart/wit

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

BRILLANT SERIE < EREDIVISIE

CLASSIC >

BR ILL A NT

BRIL L AN T EERSTE D I VI SI E

MAAT: 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

GESTIKTE BAL - EERSTE DIVISIE - NEDERLAND

109,99

109,99

287942 - 2480

287923 - 0000

• krachtig design, met felgeel en zilver

• officiële wedstrijdbal Eerste Divisie seizoen 2018/2019

BU N D ESL I GA B RI L L A N T

BRIL L AN T ERED IV ISI E

MAAT: 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

139,99

GESTIKTE BAL

119,99

287967 - 2000 • officiële wedstrijdbal Duitse Bundesliga seizoen 2018/2019 • gestikte bal • glanzend microfiber PU-oppervlak met subtiele golfbalstructuur

287970 - 2000 • officiële wedstrijdbal Eredivisie seizoen 2018/2019 • gestikte bal • uniek design van Johnny de Mol i.s.m. “Johnny’s Elftal”

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

239


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

CLA SSIC SUP ER L I G H T

GESTIKTE BAL - JO7 T/M J10 MAAT 5/SL – 290 GRAM JO10 MAAT 4/SL – 290 GRAM JO10 MAAT 3/SL – 290 GRAM J07 €

37,50

• uitstekende trainingsbal • beschikbaar in maat 3, 4 en 5 • maat 5 verkrijgbaar in verschillende designs om ballen van verschillende elftallen niet te verwisselen KEUZE UIT DESIGN 1, 2 EN 3: 1 = 8 x 1 rood vlak 2 = 4 x 2 rode vlakken 3 = 4 x 3 rode vlakken

wit met 8 x 1 rood vlak - maat: 5 286954 - 0000 - 1

wit met 4 x 2 rode vlakken - maat: 5 286954 - 0000 - 2

wit met 4 x 3 rode vlakken - maat: 5 286954 - 0000 - SL/5

wit met 8 x 1 blauw vlak - maat: 5 286953 - 0000 - 1

wit met 4 x 2 blauwe vlakken - maat: 5 286953 - 0000 - 2

wit met 4 x 3 blauwe vlakken - maat: 5 286953 - 0000 - 3

wit - maat: 5 286952 - 0000 - 0

wit met 8 x 1 gouden vlak - maat: 5 286952 - 0000 - 1

wit met 4 x 3 gouden vlakken - maat: 5 286952 - 0000 - 3

geel - rood - maat: 5 287977 - 4600 - SL/5

geel - rood - maat: 4 287977 - 4600 - SL/4

geel - rood - maat: 3 287977 - 4600 - SL/3

CLA SSIC LIGH T

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15 MAAT 5/L - 370 GRAM €

37,50

• uitstekende trainingsbal • 360 gram: voor jeugd O11-O15 • verschillende designs om ballen van verschillende elftallen niet te verwisselen KEUZE UIT DESIGN 1, 2 EN 3: 1 = 8 x 1 blauw vlak 2 = 4 x 2 blauwe vlakken 3 = 4 x 3 blauwe vlakken

CLA SSIC T T GESTIKTE BAL

MAAT 5 - 425 GRAM €

37,50

• uitstekende trainingsbal • verschillende designs KEUZE UIT DESIGN 0, 1 EN 3: 0 = witte bal zonder gouden vlakken 1 = 8 x 1 gouden vlak 3 = 4 x 3 gouden vlakken

CLA SSIC SUP ER L I G H T K UN ST G R A S

GESTIKTE BAL - JO7 T/M J10 MAAT 5/SL – 290 GRAM JO10 MAAT 4/SL – 290 GRAM JO10 MAAT 3/SL – 290 GRAM J07 €

37,50

KUNSTGRAS

• uitstekende trainingsbal • beschikbaar in maat 3, 4 en 5 • extra slijtvast: speciaal voor kunstgras

240

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

CLASSIC SERIE < BRILLANT

AD AP T AB ALL > DE CLASSIC IS DE BEST VERKOCHTE BAL VAN DERBYSTAR. EEN KLASSIEKE TRAININGSBAL DIE AL VELE JAREN ZIJN KWALITEIT HEEFT BEWEZEN, VERKRIJGBAAR IN DIVERSE DESIGNS EN MATEN.

D e jeug d t r aint en sp eel t m et l ic htere ballen, soms ook van een k l ein er for maat . D it k om t z owel de balv aardigheid als het sp el p l ez ier van jong e voet b al l er s ten goede. D e c ol l ec t ie Lig ht en S up er Lig ht ballen van Derbystar v ormt wit met 4 x 3 rode vlakken - maat: 4 286954 - 0000 - SL/4

wit met 4 x 3 rode vlakken - maat: 3 286954 - 0000 - SL/3

een c omp l eet aanb od voor d e jeugd, dat v oldoet aan alle r ic ht l ijnen van d e KNV B.

CL A SSIC LI G H T

C L ASSIC L IGHT L AD IES

MAAT 5/L - 320 GRAM

MAAT 5/L - 370 GRAM

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15

37,50

wit met 4 x 3 blauwe vlakken - maat: 5 287966-0000 - 3

• uitstekende trainingsbal • 320 gram: voor jeugd O11-O15

37,50

• uitstekende trainingsbal • 370 gram: voor jeugd O11-O15 • felroze design

CL A SSIC T T ( S M A L L )

C L ASSIC TT L AD IES

MAAT: 4 EN 3 - 425 GRAM

MAAT 5 - 410 GRAM

GESTIKTE BAL

GESTIKTE BAL

37,50

• uitstekende trainingsbal • beschikbaar in maat 4 en 3

wit - maat: 4 28631 - 0000

wit - maat: 3 28631 - 0000

37,50

• uitstekende trainingsbal • felroze design

CL A SSIC L I GHT K U N ST G R A S

C L ASSIC TT K U N STGRAS

MAAT 5/L - 370 GRAM

MAAT 5 - 425 GRAM

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15

286987 - 0000 - 5

GESTIKTE BAL

37,50

KUNSTGRAS

• uitstekende trainingsbal • 370 gram: voor jeugd O11-O15 • extra slijtvast: speciaal voor kunstgras

286987 - 0000 - L

37,50

KUNSTGRAS

geel - kobalt - maat: 5 287976 - 4500 - L/5

• uitstekende trainingsbal • extra slijtvast: speciaal voor kunstgras

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

geel - grijs - maat: 5 287975 - 4900 - 5

241


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

SOLARIS SERIE

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

DE ADAPTABALL IS EEN REVOLUTIONAIRE VOETBAL DIE DE SPELER VOORTDUREND UITDAAGT EN PRIKKELT. DE BAL IS SPECIAAL

SOLA R IS SU P E R L I GHT

ONTWORPEN OM OP KUNSTGRAS HET

MAAT 5 - 290 GRAM

GEDRAG NA TE BOOTSEN VAN EEN VOETBAL

GESTIKTE BAL - JO7 T/M JO10

27,50

OP NATUURGRAS. EEN CONTRAGEWICHT ZORGT VOOR EEN LICHTE AFWIJKING IN HET BALGEDRAG. VOOR DE SPELER VRAAGT

• uitstekende trainingsbal • maat 5, 290 gram: voor jeugd O7 t/m O10

DIT OM OPTIMALE ONTWIKKELING VAN

286990 - 0000

SOLA R IS LI GHT

HET AAN­P ASSINGSVERMOGEN EN DE

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15 MAAT 5 - 360 GRAM €

BALVAARDIGHEID. WETENSCHAPPELIJK

27,50

ONTWIKKELD DOOR ASM EN GETEST OP DE TU DELFT. • uitstekende trainingsbal • 360 gram: voor jeugd O11-O15

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: DERBYSTAR.NL/COLLECTIE/ADAPTABALL

286991 - 0000

SOLA R IS T T GESTIKTE BAL

MAAT 5 - 425 GRAM €

27,50

AD APTABAL L BAL L EN ZAK

• uitstekende trainingsbal

286992 - 0000

GESCHIKT VOOR 10 BALLEN

PUPIL VAN DE WEEK BAL

34,99

GESTIKTE BAL

MAAT 5 - 400-420 GRAM €

14,99

4526002 - 0000 287950 - 2490

242

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

ADAPTABALL SERIE < C LA SSIC

WEDSTRIJD/TRAINING >

A D A P T A B AL L T T S U P E R L I GHT

AD APTABAL L TT L IGHT

MAAT 5 - 290 GRAM

MAAT 5 - 360 GRAM

GESTIKTE BAL - JO7 T/M JO10

49,99

GESTIKTE BAL - JO11 T/M JO15

KUNSTGRAS

49,99

KUNSTGRAS

286004 - 0000

286003 - 0000

• revolutionaire trainingsbal voor kunstgras en zaal • voor jeugd O7 t/m O10

• revolutionaire trainingsbal voor kunstgras en zaal • voor jeugd O11 t/m O15

A D A P T A B AL L T T

AD APTABAL L APS

MAAT 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

49,99

GESTIKTE BAL

KUNSTGRAS

89,99

KUNSTGRAS

286001 - 0000 • revolutionaire trainingsbal voor kunstgras en zaal

286002 - 0000 • revolutionaire trainingsbal van de hoogste kwaliteit

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

243


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

GELIJMDE BALLEN HYP ER P R O A P S

BRIL L AN T APS THB

MAAT: 5

MAAT: 5

THERMO BONDED

89,99

THERMO BONDED

• professionele wedstrijdbal • thermo bonded: gelijmde naden en perfect geronde butyl-blaas • IMS Approved

109,99

• thermo bonded: gelijmde naden en perfect geronde butyl-blaas • golfbalstructuur voor optimale vluchteigenschappen • FIFA Quality Pro

287944 - 2650

EVO L U T ION T T DUAL BONDED MAAT: 5 €

44,99

• uitstekende trainingsbal • dual bonded innovatie: deels gelijmde, deels gestikte naden en gelaagde butyl-blaas • IMS Approved

287941 - 2480

THERMO BONDED T HER M I SCH GELI JM D

DUAL BONDED

DEELS M ACHI NAAL GEST I KT , DEELS T HER M I SCH GELI JM D

287943 - 2480

V O O R M E E R I N F O R M A T I E : DERBYSTAR.NL/PRODUCTIE

MULT I K IC K M I N I

M U L TIK IC K

MAAT: MINI

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

GESTIKTE BAL

24,99

• speciaal voor techniektraining • verbetert balaanname, balans en schot • zowel voor spelers als keepers • met verstelbare, elas­tische band

244

blauw - oranje 287945 - 5333

34,99

• speciaal voor techniektraining • verbetert balaanname, balans en schot • zowel voor spelers als keepers • met verstelbare, elastische band

H U M M EL SP OR T .N L

287900 - 0000


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

WEDSTRIJD & TRAINING < ADAPTABALL

FUTSAL / STREET / BEACH >

DI A M O ND

SOL ITÄR

MAAT: 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

GESTIKTE BAL

64,99

• hoogwaardige wedstrijdbal • IMS Approved: voldoet aan alle kwaliteitseisen internationaal voetbal

74,99

286912 - 0000

PR O F G OL D GESTIKTE BAL MAAT: 5 €

59,99

• hoogwaardige wedstrijdbal • IMS Approved: voldoet aan alle kwaliteitseisen internationaal voetbal

4520305 - 0000

4540105 - 0000

• hoogwaardige wedstrijdbal • IMS Approved: voldoet aan alle kwaliteitseisen internationaal voetbal

CH A M P I O N S C UP

X - TREM E

MAAT: 5

MAAT: 5

GESTIKTE BAL

GESTIKTE BAL – KUNSTGRAS BAL

49,99

• hoogwaardige wedstrijdbal • klassiek zwart/wit design • IMS Approved: voldoet aan alle kwaliteitseisen internationaal voetbal

49,99

4565205 - 0000

CH A M P I O N S C UP GESTIKTE BAL MAAT: 5 €

49,99

KUNSTGRAS

• hoogwaardige wedstrijdbal • klassiek wit design • IMS Approved: voldoet aan alle kwaliteitseisen internationaal voetbal

4565105 - 0000

286993 - 4850

• uitstekende wedstrijd- en trainingsbal • extra slijtvast: speciaal voor kunstgras

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

245


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

FUTSAL FUT SA L B R I L L A N T

FUTSAL IS VOETBAL OP HET HOOGSTE

MAAT : 4

TECHNISCHE NIVEAU EN HET HOOGSTE

GESTIKTE BAL – INDOOR LOW BOUNCE

64,99

TEMPO.

DE FUTSAL-BALLEN VAN DERBYSTAR ZIJN HIER SPECIFIEK OP AANGEPAST: ZE ZIJN NET WAT KLEINER (OMVANG: 63 CM) MAAR NET ZO ZWAAR ALS GEWONE VOETBALLEN.

IN COMBINATIE MET EEN SPECIALE BUTYL-BLAAS GEEFT DIT DE BAL EEN STERK GEREDUCEERDE SPRONGKRACHT 286913 - 0000

(LOW BOUNCE EFFECT).

• professionele wedstrijdbal • FIFA Quality Pro

FUT SA L SP E E D

F U TSAL GOAL PRO

MAAT : 4

MAAT : 4

GESTIKTE BAL – INDOOR LOW BOUNCE

GESTIKTE BAL – INDOOR LOW BOUNCE

49,99

• professionele wedstrijdbal

286910 - 4900

44,99

• professionele wedstrijdbal

FUT SA L M A T C H P R O

F U TSAL ATTAC K

MAAT : 4

MAAT : 4

GESTIKTE BAL – INDOOR LOW BOUNCE

GESTIKTE BAL – INDOOR LOW BOUNCE

39,99

• professionele wedstrijdbal

246

286995 - 4100

287914 - 4100

29,99

• uitstekende trainingsbal

H U M M EL SP OR T .N L

287913 - 4155


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

STREET & BEACH < WEDSTRIJD/TRAINING

HANDBALLEN >

STR EET B AL L MAAT : 5 €

9,99

• rubberen straatvoetbal • lichtgewicht • stoer design

287906 - 8300

STR EET B AL L

STREET BASK ETBAL

MAAT : 5

MAAT : 7 KLEUR : BRUIN

9,99

14,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

• rubberen straatvoetbal • lichtgewicht • stoer design

287906 - 6800

• vrije tijd basketbal in retro design • gemaakt van slijtvast rubber

BEA C H SO C C E R BA L L

CHAMPION BEACH VOLLEY

MAAT : 5

MAAT : 4 KLEUR : GEEL - ORANJE - BLAUW

34,99

387918 - 3600

19,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

• geschikt voor strandvoetbal • vervaardigd uit waterafstotend soft touch materiaal

287912 - 4155

• vervaardigd uit zacht water­afstotend VPUF 2000 materiaal • strandvolleybal

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

387912 - 4350

247


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

K ID S V O L L E Y

K ID S SOF T HAN D BAL

MAAT : 4 KLEUR : KOBALT - GEEL - WIT

MAAT : 0 KLEUR : GROEN

EXTRA SOFT LIGHT - TRAINING

19,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

• lichtgewicht trainingsbal voor volleybal • speciaal voor kinderen (260 gram) • EVA soft foam

14,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

387922 - 5420

• bal van extra zacht rubber • speciaal voor kinderen die beginnen met handbal

MUN D O

K ID S SOF T HAN D BAL

MAAT : 0 - 1 - 2 - 3 KLEUR : GROEN - ORANJE

MAAT : 1 KLEUR : BLAUW

HANDBAL

24,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

• uitstekende trainingsbal • EHF-Approved

• bal van extra zacht rubber • speciaal voor kinderen die beginnen met handbal

387914 - 1300

SOLER A

SOL ERA

MAAT : 0 - 1 - 2 - 3 KLEUR : GROEN - GEEL

MAAT : 0 - 1 - 2 - 3 KLEUR : GEEL - ROZE

HANDBAL

34,99

34,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

• uitstekende trainingsbal • EHF-Approved

• uitstekende trainingsbal • EHF-Approved

387907 - 1044

ULTIMA T E R E P L I C A

M ATC H SOF T

MAAT : 0 - 1 - 2 - 3 KLEUR : MARINE - GEEL - WIT

MAAT : 2 - 3 KLEUR : ROOD - GEEL

HANDBAL

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

248

387907 - 4060

HANDBAL

34,99

• uitstekende trainingsbal • soft touch materiaal

387927 - 5130

HANDBAL

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

387927 - 1000

14,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

AUTHENTIC NOIR

44,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

387909 - 7420

• geschikt voor wedstrijd en training • uitstekende grip, ook zonder hars • EHF-Approved

H U M M EL SP OR T .N L

387902 - 6400


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

HANDBALLEN < FUTSAL / STREET / BEACH

SCHOENEN >

SELECT PRODUCEERT SINDS 1947 HANDGESTIKTE

U L TIM ATE IHF HANDBAL

BALLEN EN IS HÉT MERK VOOR HANDBAL.

MAAT : 2 - 3 KLEUR : MARINE - GEEL - WIT €

Dankzij de jarenlange focus op technologie en innovatie, is Select Official Supplier van de EHF (European

79,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

Handball Federation) en het NHV (Nederlands Handbal Verbond. Select ballen hebben de beste vang-, spel- en stuitereigenschappen. De buitenlaag van duurzaam PUmateriaal zorgt ervoor dat de bal comfortabel in de hand ligt en optimale grip biedt.

• wedstrijdbal van de hoogste kwaliteit • uitstekende grip, ook zonder hars • EHF-Approved

387904 - 7420

MA X I G R IP

C OM BO D U AL BON D ED

AD APTABALL

MAAT : 0 - 1 - 2 - 3 KLEUR : GEEL - ROOD

MAAT : 1 - 2 - 3 KLEUR : ORANJE - KOBALT

MAAT : 1 - 2 - 3 KLEUR : GEEL - WIT

HANDBAL

34,99

HANDBAL

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

39,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

387930 - 6430 • innovatief zelfklevend oppervlak • laat geen resten achter op handen en vloer • vuil te verwijderen met vochtige doek • geleverd met speciale opbergtas • EHF-approved

HANDBAL

49,99

NIET VERKRIJGBAAR IN BELGIË

387936 - 3500 • uitstekende trainingsbal • verbeterde grip • EHF-Approved

387932 - 4200 • revolutionaire trainingsbal van de hoogste kwaliteit • een contragewicht zorgt voor een lichte afwijking in het balgedrag • uitstekende grip, ook zonder hars

DUAL BONDED

DEELS MACHINAAL GEST IKT , DEELS T HERMISCH GELIJMD

R e v o lu t io na i re tra i ni ngs b a l va n d e h o o g s t e k wa l i tei t. E en b a l d i e vra a gt om a a np a s s in gs verm ogen va n d e s pel er. Z o w o r de n ha nd el i ngen d i e ha nd b a l l ers r ou ti neu s u i tvoeren, o p eens w eer u i td a gend !

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

249


VOETBAL

I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

SA G A JUN I O R F G DOORGESTIKTE ZOOL

MAAT: 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 €

29,99

FG ---AG KUNSTGRAS

• doorgestikte rubberen noppenzool voor goede wendbaarheid en grip • symmetrische vetersluiting • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit • doorgestikte neus voor extra stevigheid

kobalt 170250 - 8500

J ESPE R JU N I O R F G DOORGESTIKTE ZOOL

MAAT: 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 €

29,99

FG ---AG KUNSTGRAS

TURF

• doorgestikte rubberen noppenzool voor goede wendbaarheid en grip • symmetrische vetersluiting • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

kobalt 170243 - 5000

T OB I A S JR 2 . 0 T URF KLITTENBANDSLUITING EN VETERS

KLIT T E N BA ND SLUI T I NG MATEN: 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 VETERS MATEN: 36 - 37 - 38 €

24,99

TF ---AG KUNSTGRAS

INDOOR

• geschikt voor kunstgras, gravel en harde velden • kunstgraszool voorzien van grip bevorderende nopjes • doorgestikte neus voor extra versteviging

zwart - blauw - wit 170018 - 8590

SA G A JUN I O R I N DOORGESTIKTE ZOOL

KL IT T E N B A ND SLUI T I NG MATEN: 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 VETERS MATEN: 36 - 37 - 38 - 39 €

IN

29,99

• slijtvaste, flexibele zool van natuurlijk rubber • goede grip • schokdempende tussenzool • kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit • doorgestikte neus voor extra stevigheid

kobalt 172216 - 8500

T OB I A S JR 2 . 0 I N DO O R KLITTENBANDSLUITING EN VETERS

KLIT T E N BA ND SLUI T I NG MATEN: 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35

IN

VETERS MATEN: 36 - 37 - 38 - 39 €

24,99

• slijtvaste en flexibele natuurrubberen zool voor een goede grip • schokdempende tussenzool • kunststof upper • doorgestikte neus voor extra versteviging • verharde hielkap voor extra stabiliteit

250

wit - blauw 172007 - 2501

H U M M EL SP OR T .N L

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

JUNIOR SCHOENEN < HANDBALLEN

SR SCHOENEN >

zwart - groen 170250 - 8400

zwart - oranje 170250 - 8300

zwart - groen 170243 - 8100

zwart - oranje 170243 - 8300

zwart - groen 172216 - 8400

zwart - oranje 172216 - 8300

JUNIOR T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

251


C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

VOETBAL

I NHOUD

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

M ATS SR F G TPU NOPPENZOOL

MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 - 43,5 - 44 44,5 - 45 - 46 - 47 €

44,99

• TPU noppenzool voor perfecte grip • geschikt voor (kunst)gras • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

FG ---AG

TURF

CLUBL IJNEN

KUNSTGRAS

zwart - geel 170248 - 8400

M ATS SR TF

VOOR KUNSTGRAS, GRAVEL EN HARDE VELDEN MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 - 43,5 - 44 44,5 - 45 - 46 - 47 €

44,99

• TPU zool met veel korte noppen voor extra grip en goede wendbaarheid • geschikt voor kunstgras, gravel en harde velden • schokdempende tussenzool • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

INDOOR

TF ---AG

zwart - geel 170249 - 8400

M ATS SR IN

SLIJTVASTE EN FLEXIBELE NATUUR­RUBBEREN ZOOL MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 - 43,5 - 44 44,5 - 45 - 46 - 47 €

44,99

• slijtvaste, flexibele zool van natuurlijk rubber • geschikt voor indoor • draaipunt in zool voor betere wendbaarheid en extra grip • schokdempende tussenzool • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

IN 252

KUNSTGRAS

H U M M EL SP OR T .N L

zwart - geel 172215 - 8400

AUTHENTIC NOIR


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SENIOR SCHOENEN < JR SCHOENEN GL O B A L SR F G

N APPA N ERO F G

MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 43,5 - 44 - 44,5 - 45 - 46 - 47

MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 - 43,5 - 44 44,5 - 45 - 46 - 47

TPU NOPPENZOOL

LEREN SCHOEN - RONDE NOPPEN

44,99

• klassieke zwartleren voetbalschoen • geschikt voor zowel gras als kunstgras • doorgestikte TPU-track zool voor goede wendbaarheid en grip • bredere leest

• geschikt voor gras en kunstgras • TPU noppenzool voor perfecte grip • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

FG ---AG

KUNSTGRAS

79,99

FG ---AG

zwart - oranje 170246 - 8300

KUNSTGRAS

BREDERE PASVORM

zwart 170245 - 8000

GL O B A L SR T F

VOOR KUNSTGRAS, GRAVEL EN HARDE VELDEN MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 43,5 - 44 - 44,5 - 45 - 46 - 47 €

44,99

• geschikt voor kunstgras, gravel en harde velden • TPU-zool met veel korte noppen voor extra grip en goede wendbaarheid • schokdempende tussenzool • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

TF ---AG

KUNSTGRAS

SENIOR

zwart - oranje 170247 - 8300

GL O B A L SR I N

F AL C AO IN

MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 43,5 - 44 - 44,5 - 45 - 46 - 47

MATEN : 39 - 40 - 40,5 - 41 - 42 - 42,5 - 43 - 43,5 - 44 44,5 - 45 - 46 - 47

SLIJTVASTE EN FLEXIBELE NATUUR­RUBBEREN ZOOL

44,99

• geschikt voor indoor • slijtvaste, flexibele zool van natuurlijk rubber • draaipunt in zool voor betere wendbaarheid en extra grip • schokdempende tussenzool • lichtgewicht kunststof upper • verharde hielkap voor extra stabiliteit

IN

SLIJTVASTE EN FLEXIBELE NATUUR­RUBBEREN ZOOL

zwart - oranje 172214 - 8300

39,99

• slijtvaste, flexibele zool van natuurlijk rubber • draaipunt in zool voor betere wendbaarheid en extra grip • schokdempende tussenzool • symmetrische vetersluiting • verharde hielkap voor extra stabiliteit

IN T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

blauw 172211 - 5000

253


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

INTERNATIONAL SPONSORSHIPS

AaB Denmark

AB Denmark

AC Horsens Denmark

AGF Denmark

BK Frem Denmark

Brabrand IF Denmark

Brøndby IF Denmark

Brønshøj Boldklub Denmark

Christiania Sports Club Denmark

Officiel Partner DBU Danish national team

FC Fredericia Denmark

FC Progrès Niederkorn Luxemburg

Greve Fodbold Denmark

IF Lyseng Denmark

Jammerbugt FC Denmark

Kalmar FF Sweden

Odense Boldklub Denmark

Odder IGF Denmark

Odds BK Norway

Ringkøbing Fodbold Denmark

SønderjyskE Denmark

Vejle Boldklub Denmark

FF USV Jena Germany

SV Ried Austria

SC Freiburg Germany

SpVgg Greuther Fürth Germany

CD Lugo Spain

CD Tenerife Spain

CE sant Gabriel Spain

Charlton Athletic England

FK Senica Slovakia

FK Inter Bratislava Slovakia

FK Radnicki Serbia

FK Vardar Macedonia

Florida Tropics USA

Fukushima United Japan

Fundación Albacete Spain

Gainare Tottori Japan

Gimnàstic de Tarragona Spain

GKS Tychy Poland

Hartford City FC USA

INAC Kobe Leonessa Japan

Incheon United South Korea

Jeonbok Hyundai Motors South Korea

Konyaspor Turkey

Lane United FC USA

LFF Lithuanian national team

Nacional da Madeira Portugal

PDX Football Club USA

Qatar SC Qatar

RC Strasbourg France

Real Valladolid Spain

Seagull CE Spain

Norway Cup Norway

Seoul City Amazones LFC South Korea

Transportes Alcaine Spain

UE St Julià Andorra

Vitória FC Portugal

V-Varen Nagasaki Japan

Quilmes Atlético Club Argentina

254

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSORSHIPS FOOTBALL

SPONSORSHIPS INDOOR

>

© Pro Shots / Remko Kool

FC Utrecht Eredivisie - Nederland

© Pro Shots / Niels Boersema

Go Ahead Eagles Eredivisie - Nederland

© Bernard-Bamberg

FC Progrès Niederkorn Division Nationale/Nationaldivision - Luxemburg

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

255


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

INTERNATIONAL SPONSORSHIPS

Aalborg Håndbold Denmark

SønderjyskE Denmark

HSG Blomberg-Lippe Germany

BM Villa de Aranda Spain

Aarhus United Denmark

Team Esbjerg Denmark

HSG Wetzlar Germany

BM Zuazo Spain

Århus Håndbold Denmark

Eksiltuna GUIF Sweden

TM Tønder Håndbold Denmark

TTH Holstebro Denmark

Al-Rayyan SC Qatar

BSV Bern Handball Switzerland

IFK Kristianstad Sweden

Bayer Leverkusen Germany

Al Sadd SC Qatar

Kadetten Schaffhausen Switzerland

Bregenz Handball Austria

BM Alcobendas Spain

LC Brühl Handball Switzerland

Lemvig-Thyborøn Denmark

Mors-Thy Håndbold Denmark

DKB Handball-Bundesliga Germany

BM Ciudad Encantada Spain

LK Zug Handball Switzerland

Ringkøbing Håndbold Denmark

Füchse Berlin Germany

BM Granollers Spain

TV Endingen Switzerland

Brest HB France

GWD Minden Germany

BM Guadalajara Spain

Chambéry Savoise Mont Blanc - France

SVG Celle Germany

HC Erlangen Germany

BM Remudas Spain

Dunkerque Handball France

Energa AZS Koszalin Poland

Esperance Sportive De Tunis - Tunisia

HK FCC Město Lovosice Czech Republic

Handball Federation of Montenegro

Handball Federation of Serbia

KH Kopřivnice Czech Republic

Saudi Arabia national handball team

Lekhwiya SC Qatar

Lithuanian Handball Federation

Maccabi Srugo Rishon Lezion - Israel

MKS Lublin Poland

HC Sporta Hlohovec Slovakia

Vive Tauron Kielce Poland

RD Riko Ribnica Slovenia

RK Maribor Branik Slovenia

RK Trimo Trebnje Slovenia

RK Zagreb Croatia

Saint-Raphaël Var Handball France

Siófok KC Hungary

ŽRK Budućnost Montenegro

256

SK Sugar Gliders South Korea

SK Hawks South Korea

Svaz Národní Házené Czech Republic

Handball Federation of Macedonia

ŠKP Bratislava Slovakia

Sandnes HK Norway

Tatran Litovel Czech Republic

Handball Team Tatran Prešov - Slovakia

Falk Horten Norway

H U M M EL SP OR T .N L

Telekom Veszprém Hungary

Nøtterøy Håndball Norway

Fenix Toulouse Handball Toulouse

Oppsal Håndball Norway

United Arab Emirates Handball Federation

Sola HK Norway

WHC Vardar Macedonia

Handball Sport Verein Hamburg - Germany


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SPONSORSHIPS IND O O R

< SPONSORSHIPS

VOETBAL

© HSF/Henk Seppen

Nederlands Handbal Verbond Nationale Selectie Dames

Foto: SCS/Edwin Verheul

Nederlands Handbal Verbond Nationale Selectie Heren

© Jolien Banda

Draisma Dynamo Heren 1 Volleybal Eredivisie

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

Kras Volendam Heren 1 Handbal Eredivisie

257


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

CLIMATE 2SKIN

CLIMA TEC

COMFORTABLE 2nd SKIN

HIGH TECHNICAL FIBRE

Climate2Skin materiaal wordt gebruikt in seamless bodywear. Het aan­s luitende design zit als gegoten om het lichaam, het naadloze systeem voelt als een tweede huid. Het hoogwaardige materiaal is licht van gewicht en sneldrogend voor een optimaal draagcomfort. Op en onder de armen, borst en rug is een sterk vochtdoorlatende vezel gebruikt, die de huid droog houdt.

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

COMFORT TEC

DURA POLY

SPECIAL COATING

HIGH COMFORT

100% POLYESTER

ComfortTec is zeer comfortabel materiaal. Het houdt het lichaam warm en de binnenzijde voelt dankzij de speciale breitechniek zacht aan.

DuraPoly heeft een geborstelde binnenzijde. Het materiaal is bij uitstek geschikt voor trainingen en warming - ups. Makkelijk te onderhouden, goed wasbaar, sneldrogend en gegarandeerd optimaal draagcomfort.

DURA TTS

MOTION TEC

POLYPROPYLENE

100% POLYESTER

HIGH COMFORT

LIGHT THERMAL FIBRE

DuraTTS is zeer functioneel en duurzaam materiaal. Uitermate geschikt voor zware trainingen. Het materiaal is gemakkelijk te onderhouden.

MotionTec materiaal is comfortabel, licht van gewicht en aansluitend door het garengebruik en de breitechniek. Het materiaal zorgt voor een hoge rekbaarheid en elasticiteit in een product. Uitermate geschikt voor indoorsporten.

Poly­p ropyleen is een thermische vezel, die qua soortelijk gewicht de lichtst verkrijgbare textiel­ vezel is en die lichaams­v ocht afstoot. Polypropyleen is 100% kleurecht, krimpvrij en recyclebaar en geeft een perfect draag­c omfort aan de voet en voorkomt der­h alve huidirritaties. Polypropyleen wordt specifiek ge­b ruikt voor de hoog­w aardige voetbalkousen.

POLY PIQUE

POLY TEC

WOVEN TEC

HIGH COMFORT

POLYESTER

MICRO FIBRE

MAATTABEL

Door de speciale breitechniek is het materiaal vormvast en rekbaar tegelijk. PolyPique heeft een geborstelde binnenzijde waardoor het materiaal zeer comfortabel en zacht aanvoelt.

116

SCHEENBESCHERMERS KEEPERSHANDSCHOENEN

258

140

152

164

128

140

Toevoeging van WovenTec materiaal verhoogt het draagcomfort van een product en geeft een zacht gevoel aan het materiaal. WovenTec heeft een luxe uitstraling.

S

140/152

25 - 29

KOUSEN

SCHOENEN JR

128

116/128

TEXTIEL LADIES

SCHOENEN SR

PolyTec materiaal heeft een thermische werking en is makkelijk te wassen, wat het onderhoud vereenvoudigt. Het beschermt tegen afkoeling door de wind en is duurzaam en zacht.

116

TEXTIEL UNISEX

M

164/S

152

L

XL

XL/XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

32

34

36

38

40

42

44

36 - 40

41 - 44

45 - 48

MINI

JUNIOR

SENIOR

MINI

PUPIL

JUNIOR

SENIOR

XS

S

M

L

5

6

6,5

7

XXXL

XXS

30 - 35

4

XXL

M/L

MICRO

3

AUTHENTIC NOIR

MATERIALEN

ClimaTec materiaal is warm, comfortabel, licht van gewicht, sneldrogend en gemakkelijk te onderhouden. De geavanceerde microfiber vezels trans­p orteren het lichaamsvocht optimaal en houden je warm in vele weers­o mstandigheden.

COATED Coated materiaal wordt gebruikt in artikelen met getapete naden, waar­o nder de regenkleding en de all weather jacks. De afwerking met een speciale coatinglaag maken deze artikelen in verschillende mate waterafstotend, wind - en waterdicht.

CLUBL IJNEN

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

UK

4

5

6

7

8

9

10

10½

11

11½

12

EUROPA

36

37

37½

38

38½

39

40

40½

41

42

42½

43

43½

44

44½

45

46

47

UK

8

9

10

11

11½

12

13

1

2

3

EUROPA

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35½

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

SYMBOLEN PASVORM

TEXTIEL

AANSLUITENDE PASVORM

HARDWAREN

ADEMEND MATERIAAL

BAL FIFA QUALITY PRO

ANATOMISCH GEVORMDE VOET MET LINKS EN RECHTS AANDUIDING

BAL IMS APPROVED

BREATHABLE

SLIM FIT

DAMES PASVORM LADIES FIT

LEFT-RIGHT FITTING

600 MM STOP WATER

REGULAR

BAL/KEEPERSHANDSCHOENEN GESCHIKT VOOR KUNSTGRAS

COATING 600 MM

NORMALE PASVORM

KUNSTGRAS

1000 MM STRAKKE PASVORM TIGHT FIT

COATING 1000 MM

KEEPERSHANDSCHOENEN AQUA FOAM

COATING 5000 MM

KEEPERSHANDSCHOENEN DEMPING

STOP WATER

5000 MM STOP WATER

HOUDT WARM KEEP WARM

MESH VOERING MESH LINING

ELASTIC WRISTBAND

WOVEN STRAP

KEEPERSHANDSCHOENEN ELASTISCHE POLSBAND

KEEPERSHANDSCHOENEN GEWEVEN POLSBAND SLUITING

MESH MATERIAAL

KEEPERSHANDSCHOENEN GRIP BIJ DROGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

MET BINNENBROEK

KEEPERSHANDSCHOENEN GRIP BIJ NATTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

REFLECTEREND

KEEPERSHANDSCHOENEN HYPER FOAM

MESH

INNER

• On photographic reproduction and print some colour changes may occur between pictures and original products. We reserve the right to make product/technical changes (in design, colour, function and material) which we feel will make for improvement of the product. We will not accept any responsibility for printing errors in the catalogue! All products are suitable for printing, front or back.

• Garment care: Our products are made to the highest standards and are subject to strict quality control procedures. Garments however can dis - colour due to substances such as mud and grass, liniment or oil, and of course perspiration, all of which may not be fully removable by washing. The extent of dis­colouration can be greatly reduced by following a few simple procedures. Soaking and/or washing of the garment in water and detergent as soon as possible after use can reduce dis­colouration, using at least the same volume of water as the garment being treated. Always follow detergent manufacturers instructions, especially those intended to tackle heavy stains and avoid products containing bleach.

• Deventrade BV cannot accept any liability for discolouration or damage to garments resulting from staining caused by elements foreign to the materials used in manufacture.

• The copying of products, in whatever form that may take, is forbidden without the prior written consent of Deventrade BV.

REFLECTIVE

SCHOK ABSORBEREND SHOCK ABSORBING

NEOPRENE WRISTBAND

KEEPERSHANDSCHOENEN NEOPRENE POLSBAND

SLAG -/STOOTBESCHERMING

KEEPERSHANDSCHOENEN SLIJTVASTHEID

SNEL DROGEND

KEEPERSHANDSCHOENEN SOFT FOAM

STRETCH MATERIAAL

KEEPERSHANDSCHOENEN SUPER SOFT PROFI FOAM

IMPACT PROTECT

QUICK DRY

STRETCH

UITSTEKEND TE BEDRUKKEN EASY PRINT

MOISTURE TRANSPORT

• Prijzen zijn advies verkoopprijzen incl. BTW. Deventrade BV behoudt zich het recht voor om product­specificaties en prijzen te allen tijde aan te passen.

STOP WATER

• All catalogue prices are recommended prices inclusive of VAT. The company reserves the right to modify prices and product specifications.

STOP WIND

FINGER PROTECTION

VOCHT TRANSPORTEREND BREDERE PASVORM

WATERDICHT

WINDDICHT

• Tous les prix dans le catalogue sont des prix de vente con­seillés, TVA comprise. Le firme, Deventrade, se réservera le droit de modifier les specifications des produits et de changer les prix des articles de ce catalogue en tout temps.

FG ---AG

IN TF ---AG

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

KEEPERSHANDSCHOENEN VINGER BESCHERMING

SCHOENEN MET BREDERE PASVORM

SCHOENEN VOOR GRAS/KUNSTGRAS

SCHOENEN VOOR INDOOR

SCHOENEN VOOR KUNSTGRAS/TURF

259


I NHOUD

C LU B SERV IC E

S P E C IA L D E S IG N

SHI R T S

SHO R T S + KO U SEN/ SO KKEN

CLUBL IJNEN

AUTHENTIC NOIR

ART.NR. ARTIKE LNAAM

PAGINA

ART.NR. A R TI K E L N A A M

PAGINA

ART.NR. A R TI K E LNAAM

PAGINA

1930

Euro Short

61

120114

Manchester Short

59

170245

Nappa Nero FG

253

1962

Elastan Tight

67

120115

Odense Short

65

170246

Global SR FG

253

1962

Sliding Short

56

120601

Euro Short Ladies

60

170247

Global SR TF

253

1962

Sliding Short

62

120603

Odense Short Ladies

64

170248

Mats SR FG

252

28631

Classic TT (Small)

241

120604

Burnley Short Ladies

60

170249

Mats SR TF

252

103101

Team Micro Suit

140, 174

122000

Authentic Noir Short

145

170250

Saga Junior FG

250

105006

Valencia Polyester Suit

86, 89, 103, 175

122101

Authentic Team Training Short

168

172006

Tobias JR 2.0 Indoor

250

105101

Team Polyester Suit

140, 174

122102

Elite Training Short

123, 168

172211

Falcao IN

253

105103

Elite Polyester Suit

122, 128, 175

130104

Vancouver Pants

185

172214

Global SR IN

253

105105

Paris Polyester Suit

108, 175

131001

Authentic Micro Pants

109, 170

172215

Mats SR IN

252

108003

Authentic Full Zip Hoodie

150, 157, 178

131100

Elite Micro Pants

122, 170

172216

Saga Junior In

250

108004

Authentic Full Zip Hoodie Ladies

150, 157, 178

131601

Authentic Micro Pants Ladies

170

179101

Zoom-In Slipper

229

108005

Authentic Noir Crewneck Top

145, 177

132000

Authentic Noir Pants Zip

145

179102

Circle Slipper

229

108007

Valencia Top Round Neck

86, 101, 177

132001

Authentic Fitted Pants

109, 167

184821

Teambag Elite

219

108009

Valencia 1/4 Zip Top

86, 91, 177

132604

TTS Pants Ladies

169

184822

Travelbag Elite

219

108010

Valencia Top Full Zip Ladies

86, 95, 176

133001

Valencia TTS Pants

87, 167

184824

Milton Elite Bag

216

108104

Elite Top Round Neck

122, 126, 130, 177

133100

TTS Pants Zip

169

184825

Leyton Elite Bag

216

108107

Team Top Full Zip

141, 176

133101

TTS Pants Cuff

169

184826

Shelton Elite Bag

216

108108

Team Top Round Neck

141, 177

133103

Team TTS Pants

167

184827

Brighton Backpack

217

108109

Authentic Top Half Zip

185

134001

Authentic Jogging Pants

171

184828

Pro Bag Excellence

217

108110

Paris Top Round Neck

108, 114, 177

134601

Authentic Jogging Pants Ladies

171

184829

Pro Backpack Excellence

217

108111

Elite Micro Jack

122, 134, 176

137202

Elite Micro Short

123, 171

184830

Medium Travelbag Elite

218

108112

Paris TTS Top Full Zip

108, 140, 176

138200

Hotpants

67

184833

Sheffield Bag

214

108202

Paris Micro Jack

108, 110, 176

140101

Denmark Kous

77

184834

Milford Bag

214

108602

Paris TTS Top Full Zip Ladies

108, 112, 176

140102

Chevron Sok

79

184835

Luton Bag

214

110000

Lyon Shirt Unisex KM

45

140103

Chevron Sok Long

79

184836

Pro Bag Supreme

215

110001

Lyon Shirt Ladies KM

47

140105

Victory Kous

76

184837

Pro Backpack Supreme

215

110002

Lyon Top Ladies Mouwloos

49

146000

Authentic Thermo Long Sleeve

57

185800

Fitness Bag

232

110003

York Shirt Unisex KM

12

150000

Authentic Soft Shell Jack

152, 161, 179

185801

Trolley Bag Small

220

110100

Everton Shirt Unisex KM

25

150001

Authentic Bounded Fleece

150, 155, 178

185802

Trolley Bag Large

221

110106

Club Shirt Unisex KM

33

154001

Authentic All Weather Jack

150, 159, 179

185803

Notebook Tas

221

110107

Odense Shirt Unisex KM

53

154002

Authentic All Weather Top

150, 155, 178

188102

Running Headband

233

110113

Leeds Shirt Unisex KM

19

156000

Authentic Noir Trainingsjack

145, 177

285001

Coördinatieladder

224

110601

Odense Shirt Ladies KM

55

156203

Authentic Puffer Jack

152, 163, 179

285002

Tactiekbord Voetbal

224

110602

Everton Shirt Ladies KM

29

157000

Authentic Padded Coach Jack

152, 163, 179

285003

Tactiekbord Voetbal

224

111001

York Shirt Unisex LM

14

157001

Authentic All Season Jack

150, 161, 179

285004

Tactiekbord

224

111104

Everton Shirt Unisex LM

27

157201

Authentic 2-Layer Jack

153, 163, 179

285005

Tactiekmap

224

111108

Atletico Shirt Unisex LM

38

160002

Authentic Noir T-Shirt

145, 180

285006

Tactiekfolie Voetbal

224

111111

Beam Shirt Unisex LM

38, 182

160003

Valencia T-Shirt

86, 97, 180

285007

Sokkentape

224

111112

Liverpool Shirt Unisex LM

182

160004

Valencia T-Shirt Ladies

86, 180

286001

Adaptaball TT

243

111113

Leeds Shirt Unisex LM

21

160100

Elite T-Shirt

122, 124, 132, 136, 180

286002

Adaptaball APS

243

111114

Club Shirt Unisex LM

35

160101

Authentic T-Shirt

185

286003

Adaptaball TT Light

243

111115

Madrid Shirt Unisex LM

39

160102

Paris T-Shirt

108, 118, 180

286004

Adaptaball TT Superlight

243

111601

London Shirt Ladies LM

183

160104

Corporate T-Shirt

183

286910

Futsal Speed

246

115000

Cult Keeper Shirt

202

160105

Team T-Shirt

141, 180

286912

Diamond

245

115001

Unity Keeper Set

201

163002

Valencia Polo

86, 93, 181

286913

Futsal Brillant

246

115002

München Keeper Set

198

163109

Authentic Corporate Polo

152, 165, 181

286917

Brillant Snow

238

115101

Bern Keeper Shirt

202

163111

Team Polo

141, 181

286952

Classic TT

240

117108

Basel Keeper Set

201

163202

Elite Polo

122, 138, 181

286953

Classic Light

240

Paris Polo

108, 116, 140, 181

120000

Lyon Indoor Short

65

163203

286954

Classic Super Light

240

120001

Lyon Indoor Short Ladies

64

163216

Basic Polo

152, 165, 181

286966

Brillant Ladies

238

120101

Burnley Short

61

163222

Authentic Corporate Polo Ladies

152, 165, 181

286987

Classic Light Ladies

241

120102

Field Short

63

170018

Tobias JR 2.0 Turf

250

286987

Classic TT Ladies

241

120108

Performance Short

63

170243

Jesper Junior FG

250

286990

Solaris Super Light

242

260

H U M M EL SP OR T .N L


B A S ICS

P RO D U C T OV E R Z IC H T

KEEPERS

O F F I CI ALS

HAR DWAR EN

SPO NSO R SHI PS

INFORMATIE

REGIS TER

REGISTER ART.NR. ARTIKELNA A M

PAGINA

ART.NR. A R TI K E L N A A M

PAGINA

ART.NR. A R TI KE LNAAM

PAGINA

286991

Solaris Light

242

440106

Combi Kous

73

489104

Aanvoerdersband NL

226

286992

Solaris TT

242

440107

Uni Kous

69

489109

Aanvoerdersband Elastisch

226

286993

X-Treme

245

440108

Original Kous

74

489110

Aanvoerdersband BE

226

286995

Futsal Goal Pro

246

440114

League Kous

75

489111

Zool

228

287900

Multikick

244

440116

High Impact Keeper Kous

198, 201, 207

489112

Hielkap

228

287906

Streetball

247

440119

Compressiesok

81

489800

Ballennet 10 ballen

229

287912

Beach Soccer Ball

247

440122

Forza Kous

71

489801

Scheidsrechtersfluit

228

287913

Futsal Attack

246

442103

Elite Sok

81

489802

Dual Action Pomp

229

287914

Futsal Match Pro

246

442106

Sportsokken

81

489803

Naalden

229

287923

Brillant Eerste Divisie

239

442107

Advance Sok

80

489804

Noppen Aluminium

225

287941

Brillant APS THB

238, 244

442108

Advance Sok Long

80

489805

Noppen Aluminium/Nylon

225

287942

Brillant

239

446100

Functional Sports Underwear

56

489805

Sokophouder

225

287943

Evolution TT

244

448100

Tight Long

57

489807

Yoga Bal

232

287944

Hyper Pro APS

244

448100

Tight Long

168

489809

Koordjes

228

287945

Multikick Mini

244

472000

Canvas Gymschoen

232

489810

Veters Wit, Ovaal

228

287950

Pupil Van De Week Bal

242

479103

Comfort Slippers

228

489811

Yoga Mat

232

287966

Classic Light 320 gram

241

479104

Stadium II Slipper JR

229

489812

Veters Zwart, Plat

228

287967

Bundesliga Brillant

239

479105

Stadium II Slipper SR

229

489813

Fox 40 Classic

228

287970

Brillant Eredivisie

237, 239

480005

008 JR

197

489814

Bottle Carrier Set The Luxe

230

287971

Eredivisie Replica

237

480204

Ultimate Grip Aqua RFH

194

489815

Disc Cones

224

287972

Eredivisie Classic Light

237

480206

Ultimate Grip

194

489822

Scheidsrechter Kaartenset

228

287973

Eredivisie Mini

237

480211

Ultimate Grip Hyper

193

489823

Disc Cone Set

224

287975

Classic TT Kunstgras

241

481346

RF Crimson Jr

197

489826

Bottle Carrier

230

287976

Classic Light Kunstgras

241

481347

Profi Grip Unlimited

194

489827

Guard Stay

225

287977

Classic Super Light Kunstgras

240

481348

FH Granite JR

197

489828

Stopwatch

233

387902

Match Soft Handbal

248

481349

FH Reflex

195

489829

Professional Stopwatch

233

387904

Ultimate IHF Handbal

249

481350

Fingerprotection JR

196

489830

Lijnrechtersvlaggen

228

387907

Solera Handbal

248

481351

Power Shield II

195

489831

Springtouw

232

387909

Ultimate Replica Handbal

248

481352

Thunder IV

192

489833

Prof. Sports Tape 2,5 cm x 10 m

231

387912

Champion Beach Volley

247

481353

Hardground JR

196

489834

Prof. Sports Tape 3,8 cm X 10 m

231

387914

Mundo Handbal

248

481354

Hardground RFH

195

489836

Ballennet 5 ballen

229

387918

Street Basketbal

247

481358

RF Flash Limited

196

489837

Neoprene Exercise Mat

232

387922

Kids Volley

248

482106

Liga II Scheenbeschermers

223

489838

Haarband Non-Slip

226

387927

Kids Soft Handbal

248

482113

Pro Shade Scheenbeschermers

223

489839

Bidon Set

230

387930

Maxi Grip Handbal

249

482114

Force Lite Scheenbeschermers

222

489840

Sleutelhanger Ultimate Grip

224

387932

Adaptaball Handbal

249

482115

Pro Guard II Scheenbeschermers

223

489841

Clubverpakking Sports Tape 2,5 cm x 10 m 231

387936

Combo Dual Bonded Handbal

249

483101

Ace Kniebeschermers

222

489842

Clubverpakking Sports Tape 3,8 cm x 10 m 231

389800

Baldrukmeter

229

483102

Ace Elleboogbeschermers

222

489843

Centro Sports Bottle Set

230

389804

Hars Remover

231

484805

Waterzak

218

489901

Safety Led

233

389805

Profcare Hars 100 ml

231

484806

Medicijntas

218

489902

Glove Cleaner

224

389806

Profcare Hars 500 ml

231

485807

Schoenentas

220

489907

Antibacteriële Tubes

222

389807

Ventielolie

229

488100

Stadium Handschoen

225

489908

Ballenzak 10 ballen

229

415201

Protection Shirt

207

488101

Running Handschoen

233

489909

Ballenzak 5 ballen

229

419101

Overgooier

227

488103

Fitness-Cycling Glove

232

499202

Spelershandschoen

225

419102

Omkeerbare Overgooier

227

488104

Running Reflective Vest

233

839101

Reece Fundamental Skort

66

424102

Swansea Keeper Short

204

488800

Trainingsmuts

225

4500305

Brillant Gold

238

424201

Protection Short

207

488801

Polsband

231

4500505

Brillant

238

425103

Chester Keeper Pants

205

488802

Fleece Neckwarmer

225

4500506

Brillant Retro

238

425104

Brecon 3/4 Keeper Pants

205

488804

Bottle Belt

233

4520305

Solitär

245

429001

Bergamo Scheidsrechter Shirt KM

211

488805

Stanno Pro Line Handdoek

232

4526000

Ballenzak 10-12 ballen

229

429002

Como Scheidsrechter Short

211

488806

Sportarmband

233

4526002

Adaptaball Ballenzak

242

429003

Bergamo Scheidsrechter Shirt LM

211

489100

Aanvoerdersband Verstelbaar

226

4540105

Prof Gold

245

429004

Ancona Scheidsrechter Shirt

211

489101

Aanvoerdersband Elastisch

226

4565105

Champions Cup

245

440105

Ring Kous

70

489103

Zwarte Armband Elastisch

226

4565205

Champions Cup

245

T EA M SP OR T C A T A L OG U S / / 201 8- 201 9

III


T E A M SPORT CATALOGUS 2018 - 2019

#HUMMEL MAKES A TEAM art.nr. 699801 - 0000

DEVENTRADE B.V. Bergweidedijk 52 7418 AA Deventer • Nederland +31 (0)570 - 665366 • info@hummelsport.nl www.hummelsport.nl HUMMEL BELGIUM BVBA Dorp Oost 63/1 Bus 2 • 2070 Zwijndrecht • België +32 (0)9 229 33 21 • support@hummel.be www.hummelsport.be

H U M M EL SP OR T .N L

hummel teamsport catalogus 2018  
hummel teamsport catalogus 2018