Netto Aandelengids

Page 1

DE TIJ D I JANUARI 2022 I N °1 I JA ARGANG 16

Netto Aandelengids In

50

8 stappen naar

BELGISCHE AANDELEN DOORGELICHT

de ideale portefeuille

IN SAMENWERKING MET

DE 7 HOOFDZONDEN HOE VERMIJDT U BEGINNERSFOUTEN OP DE BEURS?

DE JUISTE BANK WELKE BROKER BIEDT DE MEESTE WAAR VOOR UW GELD?

LEVEN VAN UW BELEGGINGEN STAPPENPLAN VOOR EEN ZORGELOOS PENSIOENNetto Aandelengids

COLOFON ADRES REDACTIE NETTO TOUR & TAXIS HAVENLAAN 86C BUS 309 B-1000 BRUSSEL REDACTIE@NETTO.BE

In 8 stappen naar de ideale portefeuille 8 STAPPEN NAAR SUCCES

06 STAP 1: ZIJN AANDELEN WEL IETS VOOR U? Aandelen kunnen op lange termijn mooie opbrengsten opleveren. Maar bent u wel uit het juiste hout gesneden om erin te beleggen? 09 STAP 2: VERMIJD DE 7 HOOFDZONDEN Leer hoe u de zondeval kunt vermijden en de eerste stappen zet naar een gezegende beurscarrière. 11 STAP 3: ZO BOUWT U EEN SUCCESVOLLE PORTEFEUILLE OP De checklist die u gebruikt voor de aankoop van een nieuwe woning kunt u ook bovenhalen bij de opbouw van een goed gespreide beleggingsportefeuille.

16 STAP 4: HOE WAARDEERT U EEN AANDEEL? Als u in individuele aandelen investeert, moet u weten of de bedrijven die u wilt kopen of verkopen duur of goedkoop noteren. 18 STAP 5: VIND DE JUISTE BANK VOOR UW AANDELENPORTEFEUILLE Ga er niet zomaar van uit dat uw huisbank ook de juiste bank is voor uw aandelen. 22 STAP 6: HOE PLAATST U EEN BEURSORDER? Tijd voor dat eerste aandeel. Hoe maakt u duidelijk hoeveel u ervoor wilt betalen? En wat is nu weer het verschil tussen een markt-, limiet- en stoplossorder?

ALGEMEEN HOOFDREDACTEUR ISABEL ALBERS

24 STAP 7: LEVEN VAN UW PORTEFEUILLE Een aandelenportefeuille waarvan u na uw pensionering kunt leven: hoe pakt u zoiets aan? 27 STAP 8: DE BELASTINGEN EN UW BELEGGINGEN Als u aandelen koopt of verkoopt of dividenden int, moet u belastingen betalen. Hoeveel roomt de fiscus af van uw aandelenportefeuille? BELEGGERS AAN HET WOORD 14 Eveline Van den Abeele over het onderste uit de kan willen halen, vallende messen en de schoonheid van biotech. 28 Max en Ian Panné over aandelen kopen met geld van de plechtige communie, zilveren bekers en vaderlijke trots.

HOOFDREDACTEUR DE TIJD PETER DE GROOTE CHEF NETTO SONJA VERSCHUEREN EINDREDACTEUR JAN LODEWYCKX ARTDIRECTOR ILSE JANSSENS REDACTEUREN CHRISTOPHE DE RIJCKE PETRA DE ROUCK THOMAS LAUREYS SERGE MAMPAEY DIRK MICHIELSEN DIRK SELLESLAGH PETER VAN MALDEGEM KURT VANSTEELAND ELLEN VERMORGEN WOUTER VERVENNE SVEN VONCK ILLUSTRATOR REINHART CROON FOTOGRAAF JONAS LAMPENS INFOGRAFIEKEN MARIJN DE REUSE CIRKELINE HALLEMANS FRANK SCHULPÉ FILIP YSENBAERT ABONNEMENTEN TEL.: 0800/55.150 E-MAIL: ABO@TIJD.BE ADVERTENTIES TRUSTMEDIA TOUR & TAXIS HAVENLAAN 86C BUS 309 B-1000 BRUSSEL TEL.: 02/422.05.11 INFO@TRUSTMEDIA.BE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER PETER QUAGHEBEUR

50

A ANDELEN DOORGELICHT VAN AB INBEV TOT XIOR

Alle aandachtspunten, belangrijke afspraken én contactgegevens van de Belgische aandelen die door de lezers van De Tijd het intensiefst gevolgd worden. Blz. 30. Raadpleeg onze interactieve fiches ook online op: https://multimedia.tijd.be/aandelengids2022. Netto wordt gedrukt bij Roularta Printing.

MET MEDEWERKING VAN DE BELEGGER HOOFDREDACTEUR: GERT BAKELANTS ADJUNCT-HOOFDREDACTEUREN: FRANK DE MOL, GEERT SMET FINANCIEEL ANALISTEN & VASTE MEDEWERKERS: YOURY HUYGEN, KÉVIN JACOBS, SIMON RENTY

4 I NETTO JANUARI 2022

VOLG UW AANDELEN LIVE Al het nieuws over uw aandelenportefeuille 24 uur per dag via www.tijd.be/marktenlive

VOLGENDE KEER IN NETTO VASTGOEDGIDS 19 FEBRUARI


8 stappen naar succes

Stap 1 Zijn aandelen wel iets voor u? Aandelen kunnen op (zeer) lange termijn mooie opbrengsten opleveren. Maar bent u wel uit het juiste hout gesneden om erin te beleggen? Tekst: Thomas Laureys

6 I NETTO JANUARI 2022

D

oor de pandemie heeft de beurs heel wat nieuwkomers kunnen verwelkomen. Door de lockdowns konden velen meer sparen en hadden ze eindelijk wat tijd om zich in hun financiën te verdiepen. Bovendien bood de covid-beurscorrectie een unieke instapkans. Volgens de Nationale Bank kochten gezinnen in 2020 netto voor 6,2 miljard euro beursgenoteerde aandelen bij, het hoogste bedrag sinds 2008. Uit een onderzoek van de bankenfederatie Febelfin blijkt dan weer dat een derde van de ondervraagden wilde beginnen te beleggen. Maar de groep gaf aan dat ze nog over te weinig informatie beschikte. Ook het risico op verlies, of het gebrek aan voldoende kapitaal om te investeren werd aangehaald als argument om (nog) niet te beleggen. Mogelijk behoort u dus tot die groep die overweegt om de sprong te wagen naar de beurs. Maar zijn aandelen wel de oplossing voor u? Een checklist.


1. Hoe goed is uw financiële kennis? Veel beleggers willen, met het onstuitbare enthousiasme van een beginneling, zo snel mogelijk handelen. Maar voordat u zich in het beursgeweld stort, moet u eerst nagaan hoe goed uw financiële kennis is. Naar de beurs trekken zonder een goede basiskennis kan immers risicovol zijn voor uw financiën. Voor veel Belgen is die financiële kennis een pijnpunt. Recent onderzoek van Febelfin wees uit dat het tegenvalt met onze financiële kennis. De gemiddelde inwoner van ons land behaalt slechts een financiële kennisscore van 6 op 10. Bij jongeren, tussen 16 en 30 jaar oud, valt die score zelfs terug tot 4,5 op 10. Volgens een andere studie prijken de Belgen op het vlak van financiële kennis pas op de 17de plaats van 24 Europese landen. In beide studies schatten de onderzochte Belgen hun kennis echter een stuk hoger in. Vooral jongeren hebben de neiging zichzelf te overschatten. Zelfoverschatting is volgens ‘Behavioral Finance’, de studie over beleggersgedrag, een vaak voorkomend fenomeen. Het kan ertoe leiden dat beleggers te zelfverzekerd worden en overmatig veel risico nemen. Daarom bestaat er regelgeving om beleggers te beschermen. Als beginnende belegger zult u al snel in aanraking komen met MiFID, wat staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Die Europese richtlijn moet voorkomen dat u handelt in producten waar u te weinig kennis over hebt. Bovendien vermijdt MiFID dat u als belegger producten koopt (of aangesmeerd krijgt) die niet bij u passen. Als u zelfstandig in aandelen wilt beleggen via een onlinebeursplatform – in het vakjargon ‘execution only’ – zal uw kennis eerst worden getest. U moet namelijk een zogenaamde kennis- en ervaringstest afleggen. U zult daarbij vragen moeten beantwoorden die peilen naar uw algemene kennis over beleggen. Ook uw ervaring zal

worden ingeschat. Hoe meer kennis en ervaring u hebt, in hoe meer producten u mag beleggen. U moet dus een eerste horde nemen en uw kennis bewijzen voor u in aandelen kunt beleggen. Besef echter dat dit een minimumnorm is. Als u succesvol wilt beleggen, zult u moeite moeten doen om uw kennis stapsgewijs uit te bouwen. Aan de ene kant moet u leren hoe u praktische dingen doet zoals een aandelenorder ingeven. Aan de andere kant zult u ook uw kennis van financiële concepten en indicatoren moeten uitbreiden als u aandelen wilt leren evalueren. U zult op een volgend niveau ook moeten leren begrijpen hoe het mechanisme van de beurs werkt. Zodat u aanvoelt waarom aandelen stijgen of dalen en hoe de markt werkt. U zult dus tijd moeten vrijmaken om te beleggen en uw beleggingen op te volgen.

2. Hoeveel tijd kunt u besteden aan uw beleggingen? Dat brengt ons bij het volgende punt: beleggen in individuele aandelen vraagt heel wat werk en tijd. Voordat u een aandeel koopt, zult u uw huiswerk moeten maken. U moet begrijpen wat het bedrijf in kwestie doet en hoe het er financieel voor staat. Kortom, weet wat u koopt. Tegelijk moet u de toekomstperspectieven van de onderneming proberen in te schatten en de risico’s afwegen. Even wat aandelen kopen en er nooit meer naar omkijken is ook niet voldoende. U zult de bedrijven in uw portefeuille regelmatig moeten opvolgen. U dient het nieuws bij te houden en jaarverslagen door te nemen. Om na te gaan of een aandeel nog wel in uw portefeuille past, zult u moeten nakijken of de argumenten waarom u het kocht nog kloppen. Als u dus niet verder wilt bouwen aan uw financiële kennis en de nodige tijd kunt of

wilt vrijmaken, zijn individuele aandelen niet geschikt voor u. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om uw beleggingen uit te besteden aan een vermogensbeheerder. Maar ook dan is het wenselijk om uw kennis uit te bouwen, zodat u mee blijft. Als u geen tijd wilt vrijmaken, zijn er andere opties dan individuele aandelen. U kunt bijvoorbeeld denken aan een goed gespreide ETF (exchange traded fund of tracker, een product dat een beursindex of aandelenkorf schaduwt) waar u weinig werk of opvolging aan hebt.

3. Wat is uw risicoprofiel? Nu haken we weer aan bij MiFID. Als u bij een bank wilt (laten) beleggen, dient u eerst een risicoprofiel te hebben. In de praktijk betekent dit dat u met een beleggingsadviseur samenzit om een vragenlijst door te nemen. Die lijst peilt naar uw risicoappetijt als belegger. Hoe zou u bijvoorbeeld reageren bij een sterke daling? Hoeveel winst ambieert u? Bij het bepalen van een risicoprofiel moeten uw omstandigheden zo breed mogelijk worden bekeken. Uw leeftijd speelt ook een rol: hoe langer u kunt beleggen, hoe meer risico u aankunt. Ook uw bredere financiële plaatje is belangrijk. Als u vast werk en een mooie spaarreserve hebt, kunt u meer risico nemen. Beleggen doet u immers alleen met geld dat u niet op korte termijn nodig hebt. Een risicoprofiel moet dus rekening houden met alle aspecten die uw financiële situatie bepalen. Op basis van uw antwoorden zal de bank u in een bepaald profiel plaatsen. De naam en invulling van die profielen verschillen van bank tot bank. Maar ze gaan altijd van extreem voorzichtig en risicoschuw tot extreem agressief en risicozoekend. De bank mag u alleen producten adviseren die passen bij uw profiel. In de praktijk bestaan die profielen vooral uit een combinatie van obligaties

Beleggen doet u alleen met geld dat u niet op korte termijn nodig hebt. Even wat aandelen kopen en er nooit meer naar omkijken? Slecht idee. JANUARI 2022 NETTO I 7


8 stappen naar succes

Stap 4 Hoe waardeert u een aandeel? Als u in individuele aandelen investeert, moet u weten of de bedrijven die u wilt kopen of verkopen duur of goedkoop noteren. Wat zijn de belangrijkste criteria om de waardering van een aandeel te bepalen? Tekst: Serge Mampaey

W

ie zich een koelkast of tv aanschaft, doet vaak vergelijkend onderzoek naar de prijzen, of koopt die het liefst tijdens de koopjes, als u korting krijgt. Velen spenderen meer tijd voor zo’n aankoop dan voor een investering van duizenden euro’s in een aandeel. De juiste waardering op een aandeel plakken is dan ook niet zo eenvoudig. De koersvorming voorspellen is nog veel moeilijker. Duizenden factoren bepalen de prijs. Het zijn radartjes die op elkaar inwerken. Niet alleen het bedrijf zelf, maar ook de concurrentie, de economische omstandigheden, de rente en de centrale banken, de geopolitiek of het algemene beursklimaat jagen de beurskoers de ene of de andere richting uit. Voor u een aandeel voor de lange termijn koopt, moet u zich afvragen of het bedrijf waarvan u mede-eigenaar wordt alles in huis heeft om aandeelhouderswaarde te creëren. Is het met interessante producten of diensten in een sector met toekomst actief? Is het management competent? Kan het technologisch mee? Heeft het bedrijf een goede staat van dienst? Pas als het antwoord op al die vragen ‘ja’ is, kunt u naar de waardering kijken. Helaas is er geen toverformule die de juiste prijs van een aandeel kan bepalen. Het hangt 16 I NETTO JANUARI 2022

af wat anderen ervoor willen geven, want tegenover iemand die een aandeel koopt, is er altijd iemand die verkoopt. De algemene stelregel is wel dat u voor kwaliteit gerust wat meer op tafel mag leggen. Topbedrijven kunnen gemakkelijker een crisis aan, en zullen na een beursdip herstellen.

1. KOERS-WINSTVERHOUDING Gelukkig bieden de meest gebruikte methodes al een houvast om u te wapenen met kennis en inzicht over de juiste waardering van een aandeel. De eerste is de koers-winstverhouding. Die zet de beurskoers af tegenover de winst per aandeel. Hoe lager de breuk, hoe goedkoper. VOORBEELD: Bedrijf A kost 50 euro op de beurs en realiseert een winst van 5 euro per aandeel per jaar. De koers-winstverhouding bedraagt dan 50 gedeeld door 5, 10 dus. Bedrijf B kost ook 50 euro, maar maakt 10 euro winst. Het noteert tegen 5 keer zijn winst. Als alle andere parameters gelijk zouden zijn, verkiest u toch bedrijf B, dat dubbel zoveel winst maakt, maar slechts tegen dezelfde prijs noteert op de beurs?

De aandelen uit de Bel-20-index noteren gemiddeld tegen 14,8 keer hun verwachte winst over 2021. Buiten de Bel-20 valt dat cijfer terug tot 12,6. Voor het gemiddelde Europese aandeel is dat 15,4, op Wall Street 21,5. Op de website van De Tijd, De Belegger en de meeste onlinebrokers vindt u de winstprognoses terug. U kunt dus zelf uitzoeken of een aandeel relatief goedkoper of duurder is dan het gemiddelde. De gemiddelde koers-winstverhouding voor een Europees aandeel de voorbije tien jaar ligt op 15, voor een Amerikaans is dat bijna 17. Aandelen zijn dus duurder dan hun historische gemiddelde. Daartegenover staat dat staatsobligaties nog altijd niets opbrengen. Tegenover obligaties zijn aandelen niet duur. Een hoge koers-winstverhouding wijst niet automatisch op een peperdure prijs. Groeiaandelen als Microsoft of Melexis hebben terecht een hogere ratio, want voor mooie vooruitzichten en toekomstige winsten mag u ook iets betalen. Ook een bedrijf als de koekjesbakker Lotus Bakeries is een van de duurste in Brussel, omdat het al decennia groei met veiligheid combineert. Omgekeerd betekent een lage koers-winstverhouding niet altijd een koopje. Soms zijn bedrijven terecht goedkoop, omdat ze van mindere kwaliteit zijn of een slecht parcours hebben afgelegd. Denk aan de luiermaker Ontex of het gastankerbedrijf Exmar. Ook cyclische bedrijven, zoals staalproducenten, mijnbouwers of rederijen, hebben doorgaans een lagere koers-winstverhouding, omdat hun winsten schommelen met de conjunctuurcycli. Voor bedrijven die verlies maken, valt de ratio niet te berekenen.

2. EV/EBITDA-RATIO De koers-winstverhouding zegt niets over de schulden of de cashpositie. Een bedrijf met een torenhoge schuldenberg vormt een hoger risico, en verdient een korting. Een ratio die daar wél rekening mee houdt, is de EV/ebitda: die zet de ondernemingswaarde (enterprise value, of de beurswaarde plus de nettoschulden) af tegenover de bedrijfscashflow (ebitda). Hoe lager de ratio, hoe goedkoper. Het gemiddelde Belgische aandeel noteert met een EV/ebitda-ratio van 8,1, wat gezond is. De balansen van de Belgische bedrijven zijn over het algemeen in topvorm. De goedkoopste naam volgens deze maatstaf is Picanol, de weefgetouwenmaker die zijn overtollige cash in het ook al erg goedkope Tessenderlo parkeert.


3. DIVIDENDRENDEMENT

DE ‘GOEDKOOPSTE’ EN ‘DUURSTE’ BEDRIJVEN VAN HET BRUSSELSE KOERSENBORD

Laagste koers-winstverhouding

Volgens koers-winstverhouding, verwachting 2021

EV/ ebitdaratio

Nationale Bank

0,9

nvt

9,2

Campine

4,9

9,2

1,7

Atenor

5,3

nvt

4,7

Aperam

6,4

9,8

3,8

Bpost

6,5

3,2

6,7

Gimv

6,7

nvt

4,7

Exmar

6,8

5,5

7

Qrf

7,5

nvt

7,5

Bekaert

8,3

4,6

3,1

EVS

8,9

6,1

5

Telenet

9,3

6,5

8,8 0

Ontex

9,5

7,5

Ageas

9,8

nvt

6

Immobel

10,4

nvt

4,1

Sipef

10,7

10,8

0,6

0

Hoogste koers-winstverhouding

Brutodividendrendement (in %)

10

20

30

40

50

60

Montea

28,4

nvt

2,4

Fluxys Belgium

29,1

9,8

4,5

IBA

30,6

9

1,3

WDP

30,7

nvt

2,1

Roularta

31,5

7,3

5,3

Melexis

31,7

21,9

2,4

Elia

32,7

15,5

1,5

Ter Beke

34,3

5,6

3,4

Shurgard

37,3

32,7

1,9

D'Ieteren

39

nvt

0,8

Azelis

42,4

25,1

0,6

Miko

42,7

6,8

0

Floridienne

42,8

14,7

0,4

Lotus Bakeries

43,2

28,3

0,7

Barco

64,6

24,2

2,1

nvt: niet van toepassing

14,8 De aandelen uit de Bel-20-index noteren gemiddeld tegen 14,8 keer hun verwachte winst over 2021.

Wie tuk is op terugkerende inkomsten, kan het dividendrendement een rol laten spelen. Het dividend is het deel van de winst dat naar de aandeelhouders vloeit. Op lange termijn zijn geherinvesteerde dividenden goed voor zowat de helft van het beursrendement. Bedrijven die hun winst doen groeien, kunnen ook hun coupon optrekken en hebben dus een streepje voor. Zo bieden de dividenden bescherming tegen de oplopende inflatie. Sommige ondernemingen hanteren de expliciete strategie om hun uitkeringen op te krikken. Zo belooft de projectontwikkelaar Immobel een 5 à 10 procent hogere coupon, de Congo-holding Texaf een klim met zo’n 20 procent en de infrastructuurmaatschappij Tinc een dividend dat de inflatie bijhoudt. Wie relatief zeker wil zijn van zijn dividenden, kiest het best voor bedrijven die slechts een beperkt deel van hun winst naar de aandeelhouders laten vloeien. Zij hebben een grotere buffer om niet in de coupon te moeten snijden als het stormt. Bij bedrijven die hun volledige winst, of zelfs nog meer, als dividend uitkeren, is de coupon minder zeker. Een voorbeeld is AB InBev, dat om zijn hoge schuldgraad terug te dringen zijn coupon terugbracht van 3,60 naar amper een halve euro. Al bewees de coronacrisis dat bij zwaar onheil ook bij solide bedrijven het dividend geen heilig huisje is. Gemiddeld keren de Belgische bedrijven 44 procent van hun nettowinst als dividend uit. Door de galopperende prijsstijgingen zijn er nog weinig bedrijven die een hoger dividendrendement bieden dan de inflatie. Toch steekt het gemiddelde dividendrendement van 2,7 procent bruto op de Brusselse beurs nog altijd schril af tegenover de magere 0,11 procent die u op een spaarboekje krijgt. Let wel op voor ondernemingen met torenhoge dividendrendementen. Het is vaak een teken van de markt dat ze niet gelooft dat die uitkeringen duurzaam zijn. De hoogste dividendrendementen op de Brusselse beurs vindt u bij winkelverhuurders, die onder druk staan van e-commerce, of bij de telecomspelers Telenet en Proximus, die enorme investeringen wachten. Vaak is het beter voor wat lagere rendementen te kiezen van spelers die JANUARI 2022 NETTO I 17


50 Netto Aandelengids

AANDELEN DOORGELICHT

Alle aandachtspunten, belangrijke afspraken én contactgegevens van de Belgische aandelen die door de lezers van De Tijd het intensiefst worden gevolgd. Onmisbaar voor elke belegger. Raadpleeg onze interactieve fiches ook online op: https://multimedia.tijd.be/aandelengids2022.

1 AB InBev

18 Euronav

35 Recticel

2 Ackermans & van Haaren

19 EVS

36 Resilux

3 Aedifica

20 Fagron

37 Retail Estates

4 Ageas

21 Galapagos

38 Sipef

5 Agfa-Gevaert

22 GBL

39 Sofina

6 Argenx

23 Gimv

40 Solvay

7 Atenor

24 Immobel

41 Telenet

8 Barco

25 KBC

42 Ter Beke

9 Bekaert

26 Kinepolis

43 Tessenderlo Group

10 Bpost

27 Lotus Bakeries

44 TINC

11 CFE

28 Melexis

45 UCB

12 Cofinimmo

29 Montea

46 Umicore

13 Colruyt Group

30 Miko

47 Van de Velde

14 Deceuninck

31 NBB

48 VGP

15 D’Ieteren

32 Ontex Group

49 WDP

16 Econocom

33 Orange Belgium

50 Xior

17 Elia

34 Proximus

30 I NETTO JANUARI 2022


1 AB INBEV |

www.ab-inbev.com ISIN-code: BE0974293251

Activiteit

AB InBev is wereldwijd de grootste bierproducent. Meer dan de helft van de omzet komt uit groeimarkten, vooral Latijns-Amerika. Het BelgischBraziliaanse bedrijf heeft een gamma van meer dan 500 bieren, met als wereldwijde merken Stella Artois, Budweiser en Corona. In België is Jupiler het belangrijkste merk.

Einde boekjaar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (e)

Resultatenrekening (in duizend USD) Omzet 45.517.000 56.444.000 53.041.000 52.329.000 46.881.000 53.623.000 (R)ebitda 16.753.000 22.084.000 21.732.000 21.078.000 17.321.000 19.309.000 Nettowinst 1.241.000 7.967.000 5.688.000 9.171.000 1.405.000 5.035.000 Cijfers per aandeel (in euro) Nettowinst Brutodividend (R)ebitda Boekwaarde

0,68 3,58 1,87 4,13 0,61 2,50 3,60 3,80 1,80 1,30 0,50 0,80 9,26 9,92 9,32 9,50 7,02 8,47 37,74 30,68 28,54 34,03 27,58 30,08

Agendapunten

Ratio’s Koers/winst Hoogste Koers/winst Laagste Bedrijfsmarge (in %) EV/ebitda Schuldgraad (in %)

173,9 30,6 51,2 22,4 122,7 26,3 137,3 26,0 30,6 13,9 47,3 18,7 29,2 31,6 32,3 31,4 27,1 27,0 18,4 14,4 14,9 12,6 10,6 8,7 158,0 143,8 223,3 126,1 121,6 112,8

Algemene vergadering

Koersgrafiek op 2 en 10 jaar (koers: 53,17 EUR)

Investor relations

Mariya Glukhova Investor.Relations@ab-inbev.com +32 (0)16 276 888

Aandeelhouders

Stichting (33,6%) EPS Participations (6,6%) BRC (2%) 24/2/2022: jaarresultaten 5/5/2022: kwartaalupdate Q1 28/7/2022: halfjaarresultaten 27/10/2022: kwartaalupdate Q3 27 april 2022

80 70 60 50 40 30

Aandachtspunten

Op middellange termijn moet de ebitda met zo’n 4 tot 8 procent groeien. Schuldafbouw blijft een prioriteit, tot de groep een ratio van 3 bereikt. Daarna komen de uitkeringen aan de aandeelhouders en fusies & overnames weer meer op de voorgrond. Binnen de biermarkt zet de brouwer in op de ‘premiumisering’ en op alternatieve dranken, zoals ‘hard seltzers’ en alcopops.

2020

120 100 80 60 40 20 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 2021

2 ACKERMANS & VAN HAAREN | Activiteit

De participaties van deze Antwerpse investeringsmaatschappij zijn onderverdeeld in vijf segmenten: marine engineering & contracting (met onder meer DEME), private banking (onder meer Delen Private Bank), real estate & senior care (onder meer Nextensa), energy & resources (onder meer Sipef) en growth capital.

Investor relations Tom Bamelis dirsec@avh.be +32 (0)3 897 92 36

Aandeelhouders Belfimas (33%)

Agendapunten

28/2/2022: jaarresultaten 19/5/2022: kwartaalupdate Q1 31/8/2022: halfjaarresultaten 23/11/2022: kwartaalupdate Q3

2021

Koersreturn 1 jaar -6,7% 5 jaar -47,1% 10 jaar +12,4%

Hoogste Laagste koers koers 2016 118,80 93,76 2017 109,35 93,13 2018 95,73 57,35 2019 92,71 57,47 2020 75,26 29,03 2021 65,86 46,66

Marktkapitalisatie 107.362.007.527 Gem. dagvolume 1.591.170 Bèta 1,19 Aandelen publiek 40% Hoofdzetel Brouwerijplein 1 3000 Leuven

www.avh.be ISIN-code: BE0003764785

Einde boekjaar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 (e)

Cijfers per aandeel Intrinsieke waarde (in €) Onderwaardering (in %) Brutodividend p.a. (in €)

132,38 135,9 148,2 158,2 146,06 178,2 0,21 -6,81 11,07 11,69 15,79 5,33 2,04 2,2 2,32 2,32 2,35 2,4

Participaties in euro p.a.    % intrinsieke waarde Financiële diensten 75,3 42,3 Marine Engineering & Contracting 58,8 33 Vastgoed 16,7 9,4 Private Equity (Sofinim) 12,7 7,1 Energy & Resources 6,6 3,7 Nettokas & beleggingen 8,1 4,5 Totaal 178,2 100

Algemene vergadering 23 mei 2022

Aandachtspunten

Van de bouw- en baggergroep CFE, dat een 62%-dochter is van Ackermans & van Haaren, wordt de baggergroep DEME apart naar de beurs gebracht. Die operatie zal normaal plaatsvinden in de zomer van 2022. Over heel 2021 is de investeringsmaatschappij goed op weg om recordresultaten te boeken. De financiële tak beheerde nog nooit zoveel vermogen en de vastgoeddochters Leasinvest en Extensa werden gefuseerd tot de vastgoedontwikkelaar Nextensa.

Koersgrafiek op 2 en 10 jaar (koers: 168,7 EUR)

180 160 140 120 2020

2021

100 200 160 120 80

’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 2021

34 I NETTO JANUARI 2022

Koersreturn 1 jaar +35,7% 5 jaar +27,9% 10 jaar +193,2%

40

Hoogste Laagste koers koers 2016 135,30 100,50 2017 156,20 125,75 2018 160,50 127,70 2019 144,90 125,20 2020 150,40 103,90 2021 169,60 124,80

Marktkapitalisatie 5.650.927.705 Gem. dagvolume 23.587 Bèta 0,75 Aandelen publiek 66% Hoofdzetel Begijnenvest 113 2000 Antwerpen


DeAandel engi ds Nuzat er daggr at i sbi jDeTi j d