DE LA TORRE ARQUITECTURA-INGENIERIA 10/2020

Page 1

www.delatorrearquitectura.com

Telfs. 93.867.40.26 | 670.30.70.66 info@delatorrearquitectura.com www.delatorrearquitectura.com“La nostra vida es desenvolupa a la vivenda en la qual habitem, al centre on treballem i als llocs on ens divertim. L’arquitectura ha de fer que aquests espais siguin agradables, útils i confortables per a l’activitat humana amb una perfecta conjunció entre funció i forma.“ Eduardo de la Torre Carmona


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


ÍNDEX H O U S I N G

V I V E N D A S

HABITATGES

PUBLIC PROJECTS

OBRA

PÚBLICA

OBRES PÚBLIQUES

OFFICE & I N D U S T R Y

OFICINAS E I N D Ú S T R I A

OFICINES I INDÚSTRIES

HOTEL, LEISURE ZONES, STORES AND CULTURE CENTERS

HOSTELERÍA, OCIO, COMERCIOS Y CENTROS CULTURALES

HOTELERIA, OCI, COMERÇOS I CENTRES CULTURALS

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

8 146 158 190


H A B I T A T G E S

HOUSING

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


V I V I E N D A S

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Obra nova - Habitatge unifamiliar 08471 Vallgorguina

-

8

-

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

-

9

-


Obra nova - Habitatge unifamiliar 08471 Vallgorguina

- 1 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 1 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar 08471 Vallgorguina

- 1 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 3 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar 08471 Vallgorguina

- 1 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 5 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar 17741 Cistella

- 1 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar 17741 Cistella

- 1 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 9 -


Reforma - Habitatge en edifici plurifamiliar 17005 Girona

- 2 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 1 -


Reforma - Habitatge en edifici plurifamiliar 17005 Girona

- 2 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 3 -


Obra nova - Pavelló per al jardí d’una finca 08461 Sant Esteve de Palautordera

- 2 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 5 -


Obra nova - Pavelló per al jardí d’una finca 08461 Sant Esteve de Palautordera

- 2 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 7 -


Obra nova - Pavelló per al jardí d’una finca 08461 Sant Esteve de Palautordera

- 2 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 9 -


Obra nova - Pavelló per al jardí d’una finca 08461 Sant Esteve de Palautordera

- 3 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 3 1 -


Reforma - Habitatge en edifici plurifamiliar 17005 Girona

- 3 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 3 3 -


Reforma - Habitatge en edifici plurifamiliar 17005 Girona

- 3 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 3 5 -


Avantprojecte - Proposta d’habitatge unifamiliar modular

- 3 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 3 7 -


Reforma - Habitatge unifamiliar en testera 17162 Bescanรณ

- 3 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 3 9 -


Reforma - Habitatge unifamiliar en testera 17162 Bescanรณ

- 4 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 4 1 -


Reforma - Habitatge unifamiliar en testera 17162 Bescanรณ

- 4 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 4 3 -


Reforma - Habitatge unifamiliar en testera 17162 Bescanรณ

- 4 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 4 5 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar adossat 17164 Sant JuliĂ del Llor i BonmatĂ­

- 4 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 4 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08757 Corbera de Llobregat

- 4 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 4 9 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08757 Corbera de Llobregat

- 5 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 5 1 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08757 Corbera de Llobregat

- 5 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 5 3 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08471 Vallgorguina

- 5 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 5 5 -


Reforma i rehabilitació - Vivendes en bloc d’habitatges 08470 Sant Celoni

- 5 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 5 7 -


Reforma i rehabilitació - Vivendes en bloc d’habitatges 08470 Sant Celoni

- 5 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 5 9 -


Reforma i rehabilitació - Vivendes en bloc d’habitatges 08470 Sant Celoni

- 6 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 6 1 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 25196 Lleida

- 6 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 6 3 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08471 Vallgorguina, Barcelona

- 6 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 6 5 -


Obra nova - Habitatge plurifamiliar

08460 Sta Ma de Palautordera, Barcelona

- 6 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 6 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar en testera 08460 Sta Ma de Palautordera, Barcelona

- 6 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Xapa llisa d'acer lacat RAL estàndard 2 mm +7,00m

Xapa llisa d'acer lacat RAL estàndard 2 mm Pitxolí de bloc de formigó blanc model Ferrater

extracció mecànica de fums

+5,60m

Pitxolí de bloc de formigó blanc model Ferrater

Xapa llisa d'acer lacat RAL estàndard 2 mm xxxx +5,55m

xxxx

Pitxolí de bloc de formigó blanc model Ferrater

Teula àrab mixta Manta de llana de roca espessor 4cm Ø12

Xapa llisa d'acer lacat RAL estàndard 1 mm +3,42m

0,23

0,22

+3,35m

Manta de llana de roca espessor 2cm Tauler tipus Trespa

Bloc de formigó cel·lular YTONG espessor 20cm

Bloc de formigó cel·lular YTONG

Totxo de formigó blanc 40x11x4,60 model Ferrater Dintell YTONG

2,47

2,70

Xapa d'acer e=10 mm pintada Oxiron

Calefacció amb terra radiant per aigua Poliestirè extruït

0,30

V1

0,08

Ø12

0,30

+0,50m

+0,50m

0,30

6 Ø16

±0,00m

Ø8 cd. 50 cm soldat 4 Ø12 HEB 180 45°

45°

-0,61m 1/4 llum 2,20

1/4 llum

V1. SECCIÓ LONGITUDINAL jàssera A i B HEB 180

Pilar 40x40 cm bloc de formigó massisat i armat 4 Ø 8mm (1 x sinus)

Pilar 40x40 cm bloc de formigó massisat i armat 4 Ø 8mm (1 x sinus) Pletina de reforç a cada banda 320x160x10 mm amb soldadura perimetral

Totxo de formigó blanc 40x11x4,60 model Ferrater

Bloc de formigó cel·lular YTONG espessor 20cm Emmacat de graves

0,15

Bloc de formigó existent

-2,00m

NOTA:

tots els accessoris, ein al muntatge i col·loca seran subministrats pe

#20x20 Ø8

nive

edificació aparellada existent

Llosa de formigó armat #20x20 Ø8

1,5 0,25

1

Bloc de formigó 40x20x20cm

Tub de drenatge ø100

0,84

Tela asfàltica autoprotegida tipo Morterplas mineral

1,00

Tela asfàltica gofrada

0,10

1,00 0,10

0,10

1,00

Formigó HA-25/B/20/IIa

0,84

2,00

#20x20 Ø8

DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA

l'arquitecte

Ctra. Vella nº 87, Local 7-8 Sant Celoni (BCN) Tel. 93.867.40.26| 670.30.70.66

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

Panel yeso laminar 13+13mm Aïllant tèrmic 46mm

Formigó de neteja

el propietari

situació

projecte

escala

C/ Menta nº43, Santa Maria de Palautordera, Barcelona

PROJECTE EXECUTIU D'OBRA NOVA D'HABITATGE UNIFAMILIAR A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

data

Monocapa

- 6 9 -

1/20

JUNY 2016


Obra nova - Habitatge unifamiliar en testera 08460 Sta Ma de Palautordera, Barcelona

- 7 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 7 1 -


Reforma i rehabilitaciรณ - Habitatge plurifamiliar 08004 Barcelona

- 7 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 7 3 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aïllat 08450 Llinars del Vallès, Barcelona

- 7 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Detall 1 Panell sandvich de xapa grecada i aïllament 30mm Plafó d'entrebigat OSB hmin=11 mm Aillament tèrmic Isover Ecko 100mm Plafó OSB amb barrera de vapor hmin=11mm

: 30%

Placa cartró-guix 13+13mm

pte: 5%

pte

Detall 2 Canaló de xapa rectangular

Reblert de graves Tarima d'exterior ranurada pi Douglas Solera de formigó armat h=100mm

Carpinteria V1 Front Sala veure plànol A10_Fusteries i serralleria

+ 7,70m

+ 6,90m

Parasols basculants de fusta de pi laminada i envernissada Tarima d'exterior ranurada pi Douglas Llistons de pi tractats d'anivellació 50x38mm aprox Planché recobriment porxo amb pendent amb mallasso d'acer UNE-eN 10080 B 500S, quantia 1,1 kg / m2 i capa de compressió 4cm recobert amb tela asfàltica impermeable.

Làmina impermeable grofada Travesser 150x45mm

Barana exterio de fusta laminada envernissada de 140x50 mm i vidre laminar 4+4 fixat a fusteries de montants verticals i pasamà

Aillament tèrmic Isover Ecko 150mm Placa de cartró-gruix 13+13mm

pte: 1%

+ 4,00m

Sabata correguda de formigó armat #20x20 Ø8

Parquet sintètic AC-4 1200x190mm Terra radiant d'aigua Plafó d'entrebigat OSB hmin=11 mm Aillament tèrmic Isover Ecko 100mm Plafó OSB hmin=11mm

pte: 2%

+ 1,00m

DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA C:\Users\USER\Dropbox\2013.03.08 logo_delatorre.jpg

Ctra. Vella nº 87, Local 7-8 Sant Celoni (BCN) Tel. 93.867.40.26| 670.30.70.66

l'arquitecte

el propietari

projecte

situació

C/ Nostra Senyora del Coll nº 201 Llinars del Vallès, Barcelona

PROJECTE EXECUTIU D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LLINARS DEL VALLÈS

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

plànol

escala

1/50 data

NOVEMBRE 2016

SECCIÓ CONSTRUCTIVA GENERAL

C05

C:\Users\USER\Dropbox\2013.03.08 logo_delatorre.jpg

- 7 5 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08471 Vallgorguina, Barcelona

- 7 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 7 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08471 Vallgorguina, Barcelona

- 7 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 7 9 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08471 Vallgorguina, Barcelona

- 8 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 8 1 -


RehabilitaciĂł - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08004 Barcelona

- 8 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 8 3 -


Reforma per millora d’accessibilitat 08410 Vilanova del Vallès

- 8 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Estat reformat

Estat actual www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 8 5 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08460 Sta Ma de Palautordera, Barcelona

- 8 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 8 7 -


Reforma - Reforma bloc d’habitatges i local 08470 Sant Celoni, Barcelona

- 8 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 8 9 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar adossat 08181 Sentmenat, Barcelona

- 9 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 9 1 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar adossat 08181 Sentmenat, Barcelona

- 9 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 9 3 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08758 CervellĂł, Barcelona

- 9 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08471 Vallgorguina, Barcelona

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 9 5 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08758 CervellĂł, Barcelona

- 9 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 9 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08758 CervellĂł, Barcelona

- 9 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 9 9 -


Reforma i ampliació - Habitatge unifamiliar aïllat 08459 Sant Antoni de Vilamajor, Barcelona

Estat actual

- 1 0 0 -

Estat reformat - ampliació

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26- 608.479.750


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 0 1 -


Reforma i ampliaciĂł - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08860 Castelldefels, Barcelona

- 1 0 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 0 3 -


Reforma i ampliaciĂł - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08860 Castelldefels, Barcelona

- 1 0 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


llindar veí

SAFAREIG

REBOST

CUINA

HABITACIÓ 2

DISTRIBUÏDOR BANY 1 ESTUDI

BANY 2 HABITACIÓ 1

llindar veí

C/ Sabadell

SALA D'ESTAR - MENJADOR

C/ Aragó n.11 www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA

l'arquitecte

el propietari

situació

- 1 0 5 -

projecte


Reforma i rehabilitaciĂł - VestĂ­bul bloc habitatges 08005 Barcelona

- 1 0 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 0 7 -


Reforma i rehabilitaciรณ - Apartament 08005 Barcelona

- 1 0 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Estat actual

Estat reformat

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 0 9 -


Obra nova- Habitatge unifamiliar aĂŻllat 43893 Altafulla, Tarragona

- 1 1 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 1 1 -


Obra nova- Habitatge aĂŻllat amb prefabricats 43880 Comarruga, Tarragona

- 1 1 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 1 3 -


Reforma i rehabilitaciรณ - Habitatge unifamiliar 25123 Torrefarrera, Lleida

- 1 1 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 1 5 -


Reforma i rehabilitaciรณ - Habitatge unifamiliar 08031 Hostalric, Girona

- 1 1 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 1 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 17457 Riudellots, Girona

- 1 1 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 1 9 -


Reforma i ampliaciĂł- Habitatge unifamiliar aĂŻllat 17404 Riells i Viabrea

- 1 2 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Estat reformat

Estat actual www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 2 1 -


Reforma i ampliació - Habitatge unifamiliar aïllat 08471 Canadà Park,Vallgorguina, Barcelona

- 1 2 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 2 3 -


Reforma i ampliació - Habitatge unifamiliar aïllat 08471 Canadà Park,Vallgorguina, Barcelona

- 1 2 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 2 5 -


Reforma i rehabilitació- Ampliació de vivenda 08445 Cànoves, Barcelona

- 1 2 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 2 7 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08191 RubĂ­, Barcelona

- 1 2 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 2 9 -


Ampliació - Habitatge de protecció oficial 08191 Rubí, Barcelona

- 1 3 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 3 1 -


Obra nova - Pavelló de cap de setmana 17246 Santa Cristina d’Aro, Girona

- 1 3 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 3 3 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aĂŻllat 08320 El Masnou, Barcelona

- 1 3 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 3 5 -


Obra nova - Habitatge unifamiliar aïllat 08187 Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona

- 1 3 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 3 7 -


Reforma i rehabilitaciรณ- Restauraciรณ de faรงana 08759 Vallirana, Barcelona

- 1 3 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 3 9 -


Obra nova - Bloc de vivendes plurifamiliars 08440 Cardedeu, Barcelona

- 1 4 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 4 1 -


Obra nova - Bloc de vivendes plurifamiliars 08440 Cardedeu, Barcelona

- 1 4 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 4 3 -


OBRES PÚBLIQUES

O B R A PÚBLICA

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


PUBLIC PROJECTS

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Escola de la conducciรณ segura RACC

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Moraleja de Enmedio, Madrid

- 1 4 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 4 7 -


EstaciĂł de Metro Villa OlĂ­mpica Barcelona

- 1 4 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 4 9 -


Estació de Metro i Renfe Pl. Catalunya

@ Eduardo de la Torre amb col·laboració d’Anna Bofill Levi

Barcelona

- 1 5 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 5 1 -


Renovació de l’estació de Metro Plaça Espanya Barcelona

- 1 5 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 5 3 -


Cobriment de l’estació central de Danzing

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Danzing, Polonia

- 1 5 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 5 5 -


OFICINES

I

INDUSTRIA

OFFICE & INDUSTRY www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


OFICINAS E I N D Ú S T R I A

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Reforma per a oficines de Serveis Socials Sant Celoni, Barcelona

- 1 5 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 5 9 -


Reforma per a oficines de Serveis Socials Sant Celoni, Barcelona

- 1 6 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 6 1 -


Nau d’envasat de mel de TOT ABELLA Riells i Viabrea, Girona

6,71

2,57

0,07

Ø4 1,5 %

Banc Desapicolador

Homogeneitzadors

Centrifugador

2,57

+0,36m

0,07

1,5 %

Taula per tasques d'envasat 1,5 %

1,5 %

0,98

1,5 %

T

±0,00m

±0,00m

1,10

4,00

1,5 %

EMMAGATZEMATGE DE POTS DE VIDRE AMB MEL ENVASADA BANY LLEGENDA LAMPISTERIA CLAU DE PAS

ZONA D'EMMAGATZEMATGE I

zona emmagatzematge

CLAU DE PROVA

Zona de càrreg de bateries

FILTRE

OFICINA

MUNTANT ACUMULADOR

1,40

PATI

ENTRADA

,87

1,5 %

1,5 %

2,18

1,20

2,00

EMMAGATZEMATGE DE BIDONS DE 200L DE MEL

OFICINA

+0,36m

8,32

6,74

1,10

6,71

1,20

4,08

A.F.S.

0,07

0,10

A.F.S.

T

6,75

TERMO ELÈCTRIC

ZONA D'ELABORACIÓ

3,10

1,95

0,20

6,90

20,16 ZONA D'ENVASAT ZONA D'EMMAGATZEMATGE II

BANY

LLEGENDA SANEJAMENT CANONADA DE SANEJAMENT AIGÜES FECALS

ZONA D'EMMAGATZEMATGE I

CANONADA DE SANEJAMENT AIGÜES FECALS

OFICINA

Pericó

ENTRADA

DETALL A

ZONA D'ELABORACIÓ

PATI

Pericó

ZONA D'ENVASAT l'arquitecte DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA

el propietari

projecte

situació

ZONA D'EMMAGATZEMATGE II

BANY

C/ Grions nº13, Riells i Viabrea (Girona)

Ctra. Vella nº 87, Local 7-8 Sant Celoni (BCN) Tel. 93.867.40.26| 670.30.70.66 Sifòn

Arqueta registrable

rajola gres de 40x40cm

0,30

Sifòn

escala

CONNEXIÓ AL PROJECTECLAVAGUERAM D'OBRES MENORS PER A ADEQUACIÓ DE NAU PER MAGATZEM I ENVASAT DE MEL

Ramal Ø100mm

Arqueta registrable

www.delatorrearquitectura.com Ø info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66 #20x20

8

- 1 6 2 -

0,18

Formigó HA-25/B/20/IIa

tauler ceràmic de 60x30x4cm

envans de maó ceràmic calat (gero)

Ramal Ø100mm

Col·lector general Ø200mm

totxana de 28x14x9cm

Col·lector general Ø200mm

N

data

1/100

JUNY 2016


DETALL A

ZONA D'ELABORACIÓ

PATI

Pericó

ZONA D'ENVASAT Extractores eólicos híbridos

BANY

ZONA D'EMMAGATZEMATGE II

CONNEXIÓ AL CLAVAGUERAM

DETALL A Barreres tallafocs - R-60

Arqueta registrable

Sifòn

Sifòn

rajola gres de 40x40cm

Arqueta registrable

Ramal Ø100mm

#20x20 Ø8

0,30 0,18

Formigó HA-25/B/20/IIa tauler ceràmic de 60x30x4cm

1,20

envans de maó Entrada d'aire ceràmic calat (gero) Enrajolat fins a 2m

Ramal Ø100mm

Corretja ST.275 a col·locar

totxana de 28x14x9cm

Col·lector general Ø200mm

Marc de soport 140x40

Col·lector general Ø20

0,80

DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA 6,85

el propietari

DETALL A

DETALL A - Planta

e: 1/20

projecte

situació

20,16

4,22

Ctra. Vella nº 87, Local 7-8 Sant Celoni (BCN) Ó AA' m Tel. 93.867.40.26| 670.30.70.66

l'arquitecte

2,00

e: 1/20

DETALL A - Secció

escala

PROJECTE D'OBRES MENORS PER A ADEQUACIÓ DE NAU PER MAGATZEM I ENVASAT DE MEL

C/ Grions nº13, Riells i Viabrea Extractores eólicos híbridos (Girona)

e: 1/20

1/100

data

plànol

INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I SANEJAMENT

JUNY 2016

DETALL A Barreres tallafocs - R-60 Barreres tallafocs - R-60

0,40

0,40

0,40 7,15

1,25

Entrada d'aire

7,51

Enrajolat fins a 2m

Corretja a col

2,00

2,70

2,70

Enrajolat fins a 2m

0,36

C

6,92

plaques PVC

2,70

ga

7,51

panell sandwich

6,92

DETALL A

e: 1/20

6,85 0,36

A'

0,07

2,18

4,00

2,00

SECCIÓ AA'

SECCIÓ BB'

C'

0,07

20,16

0,36

0,10

2,90

0,40

1,65

Barreres tallafocs - R-60

3,55

1,10 8,32

3,67

SECCIÓ CC' Barreres tallafocs - R-60

Barreres tallafocs - R-60

Barrera Tallafocs PLACA REI - 60 (RF - 60)

Enrajolat fins a 2m

1,00

Barrera Tallafocs PLACA REI - 60 (RF - 60)

C'

2,18

C1

0,40

Zona emmagatzematge II

48,31m²

EXTINTOR PORTATIL DE POLS ABC

2,24m²

Total útil

166,25m²

Total construït

179,28m²

DETECTOR AUTOMÀTICS D'INCENDIS VENTILACIÓ MECÀNICA Ø11CM

4,00

0,07

2,00

SECCIÓ BB'

DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA Ctra. Vella nº 87, Local 7-8

0,07

QUADRE BT ELÈCTRIC

l'arquitecte

el propietari

3,55

1,10 8,32

3

SECCIÓ CC'

SUBQUADRE ELÈCTRIC

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

ZONA D'EMMAGATZEMATGE I OFICINA

EXTINTOR PORTATIL DE C02

2,70

1,20

A'

B'

ZONA DE PAS I EVACUACIÓ

60,76m²

2,70 BANY

A

A03

14,56m²

Zona emmagatzematge I

1,00

A02

C ZONA D'EMMAGATZEMATGE II

Zona d'envasat

Bany

plaques PVC

6,92

PLANTA - ESTAT REFORMAT

B

Zona d'elaboració

LLEGENDA CONTRA INCENDIS

13,66m² EMERGÈNCIAS SECCIONS 26,72m² RECURREGUT EMERGÈNCIA ESTAT REFORMAT

2,70

panell sandwich

0,36

ZONA D'ENVASAT

plànol

JUNY 2016

ZONA D'EMMAGATZEMATGE I

d = 25,31 m

plànol

data

SUPERFÍCIES

Oficina 1/100

0,36

N

0,40

C/ Grions nº13, Riells i Viabrea (Girona)

ZONA D'ELABORACIÓ

escala

PROJECTE D'OBRES MENORS PER A ADEQUACIÓ DE NAU PER MAGATZEM I ENVASAT DE MEL

6,92

projecte

situació

0,40

el propietari

OFICINA

Barrera Tallafocs PLACA REI - 60 (RF - 60)

nº 87, Local 7-8 i (BCN) 40.26| 670.30.70.66

l'arquitecte

7,51

1,20

ORRE ARQUITECTURA INGENIERIA

situació

LLEGENDA ELECTRICITAT

- 1 6 3 -

PROJECTOR LUMINARIA EXISTENT DOWN LIGHT INTERRUPTOR

ENDOLL 220V C/ Grions nº13, Riells i Viabrea

projecte PROJECTE D'OBRES MENORS PER A ADEQUACIÓ DE NAU PER

escala

data

1/100

plà


Oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Barcelona

- 1 6 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 6 5 -


PURATOS matèria prima

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Sils, Girona

- 1 6 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 6 7 -


CARBUROS METĂ LICOS AIR PRODUCTS

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona

- 1 6 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 6 9 -


Fàbrica de pintura ICI PACKAGING COATINGS

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Vilafranca del Penedès, Barcelona

- 1 7 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 7 1 -


Eurohueco - Reforma de la planta de Gerència

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Castell Bisbal, Barcelona

- 1 7 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 7 3 -


Edifici corporatiu SEAT

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Martorell, Barcelona

- 1 7 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 7 5 -


Edifici per centre de disseny SEAT

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Martorell, Barcelona

- 1 7 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 7 7 -


Edifici social central de recanvis Mercedes Benz

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Azuqueca de Henares, Madrid

- 1 7 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 7 9 -


Oficines Unimo - Hamburgo

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Alemanya

- 1 8 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 8 1 -


Centre logĂ­stic CORYSAN

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Viladecans, Barcelona

- 1 8 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 8 3 -


Oficines de l’Edifici Augusta Carree

@ Eduardo de la Torre per TeknoBau

Manheim. Alemanya

- 1 8 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 8 5 -


Edifici Augusta Carree Manheim. Alemanya

- 1 8 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 8 7 -


HOTELERIA,OCI,COMERÇOS I CENTRES CULTURALS

HOSTELERÍA, O C I O , COMERCIOS I CENTROS CULTURALES www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


HOTEL, LEISURE ZONES, STORES AND CULTURE CENTERS

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Centre de Retirs Costa Brava

- 1 9 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 9 1 -


Centre de Retirs Costa Brava

- 1 9 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 9 3 -


Centre de Retirs Costa Brava

- 1 9 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 9 5 -


Reforma i ampliació per a Centre de Culte Musulmà 08470 Sant Celoni, Barcelona

- 1 9 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 9 7 -


Reforma i ampliació per a Centre de Culte Musulmà 08470 Sant Celoni, Barcelona

- 1 9 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 1 9 9 -


Reforma d’adaptació de local Sant Celoni, Barcelona

- 2 0 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 0 1 -


Reforma interior del centre d’estètica Fiore Sant Celoni, Barcelona

SECCIÓ B-B' e.- 1/50

- 2 0 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


SECCIÓ B-B' e.- 1/50

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 0 3 -


Reforma per Casa de Turisme rural El ViolĂ­ Pobla de Segur, Lleida

- 2 0 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Se

EDIFICI AUXILIAR PER A ACTIVITATS DE LLEURE ANTIC CLUB NÀUTIC DE LA POBLA DE SEGUR

Se

2

EDIFICI E EDIFICI C

1 EDIFICI B

EDIFICI D

EDIFICI A

www.delatorrearquitectura.com Ctra. Vella nº 87, Local 7-8 info@delatorrearquitectura.com Sant Celoni (BCN) Tel. 93.867.40.26| 670.30.70.66 Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

DE LA TORRE ARQUITECTURA INGENIERIA

l'arquitecte

el propietari

situació

Masia El Violí, La Pobla de Segur, Lleida.

projecte AVANTPROJECTE DE REHABILITACIÓ PER CASA DE TURISME RURAL

escala

1/500 data

JUNY 2015

plànol

EMPLAÇAMENT I ORDENACIÓ ESTAT REFORMAT

- 2 0 5 -


Reforma d’edifici per l’hostal El Violí Pobla de Segur, Lleida

- 2 0 6 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 0 7 -


Reforma per a Centre de Culte MussulmĂ Sant Celoni, Barcelona

- 2 0 8 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 0 9 -


Auditori Federaciรณ de Mutualitats de Catalunya

@ Eduardo de la Torre per TecknoBau

Barcelona

- 2 1 0 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 1 1 -


Centre comercial IMOTEX

@ Eduardo de la Torre per TecknoBau

DĂźsseldorf, Alemanya

- 2 1 2 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 1 3 -


Hotel TorreSalvana

@ Eduardo de la Torre per TecknoBau

Santa Coloma de Cervellรณ, Barcelona

- 2 1 4 -

www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66

- 2 1 5 -


www.delatorrearquitectura.com info@delatorrearquitectura.com Telfs. 93.867.40.26 - 670.30.70.66


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.