Page 1

Bose Bu usiness and d Retail Solu utions

   

 

Uit taalloze studies blijkt dat een klan nt zich m meer onttspant aals uw  m muziek e een aangename e ervarin ng oplevvert. Mett muziekk  on ndersche eidt u zicch, en ve ersterktt u uw im mago. M Met muziiek  creëert u een prettige ssfeer en raakt u de juistte snaar!   

        Muziek is een belangrijk ondeerdeel bij dee totale bele eving van dee klant. Daaarom durven we  gerust tte stellen: een hoogwaardig geluid dssysteem vvan Bose® ggeeft  uw verkkoop een seerieuze impu uls en zorgtt ervoor datt klanten terugkomen.    Bij Bosee helpen wee u graag veerder met dee keuze voo or een uiterrst gebruiksvvriendelijk  geluidsssysteem, daat zowel ako oestisch als esthetisch past binnen n uw kapsallon. Waarbiij  muziek,, gesproken n boodschap ppen of een n combinatie altijd zorggen voor eeen optimale  ervaringg. En waarm mee u kunt llaten horen n dat u geefft om topkw waliteit!    Voorbeeld van een n Bose geluidssysteem m geschikt vvoor achterggrondmuzieek in een kaapsalon  van ca. 100m2                      • 4 stuks Bos 4 e DS16‐S  o opbouwluidssprekers wit/zwart  • 1 stuks Bose IZA250‐LZZ mixer verssterker  • 1 stuks Bose wandregeelaar met A/B schakelaaar     

€ 950,‐ exccl. BTW en installatieko osten     

I Inclusief 5 5 jaar garaantie! 

Geluidssysteem Bose  

Bose Geluidssysteem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you