Page 1

Zgjidhje praktike Metoda të reja hidroizolimi Riparimi i problemeve të lagështirës

KATALOGU HIDROIZOLUESVE

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

1


Metodat e dikurshme të hidroizolimit me katrama ose ndryshe karton serës, të përbëra nga produkte jo ekologjike, sot ia kane lenë vendin produkteve miqësore ndaj mjedisit dhe me rezistencë më të lartë ndaj lagështirës. Eksperienca jonë shumëvjeçare, testimet në laborator me aparaturat më moderne dhe testimet në terren, gjithashtu dhe investimet në kërkimet e zgjidhjeve të reja dhe sa me praktike na kane dhëne aftësinë te parashikojmë problemet e lagështirës qe krijohen me kalimin e viteve ne ambientet e banimit, pishina, rezervuare etj. Katalogu përmban mënyra praktike pune të ndërthurura me produkte të çertifikuara sipas normave evropiane CE të cilat japin performancë të lartë dhe jetëgjatësi maksimale të produktit final.

1 KATE NENTOKE 2 TARACAT 3 DEPOZITA UJI 4 PISHINAT 5 BANJO DHE BALLKONE 3

1

4

2

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


6 2

5

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

3


4

1

KATE NENTOKE

2

TARACAT

3

BANJO DHE BALLKONET

4

DEPOZITA UJI

5

PISHINAT

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

5


Përgatitja e suportit

Për sa i perket përgatitjes kemi disa raste suportesh të ndryshme, suporte në perdorim të suvatuara ose beton dhe suporte betoni të reja. Në rastin e suportit të vjetër të suvatuar mënyra më e mirë për të arritur rezultatin e duhur është që të hiqet e tërë suvaja e vjetër që preket nga lagështira dhe pasi suporti të pastrohet me ujë me presion të kontrollohet për plasaritje të thella me rrjedhje uji ose pa rrjedhje të cilat duhet të mbyllen me produktin Hidrostop.

Në çdo rast nëse suporti përmban hekura, tela ose derrasa të dala nga struktura të mbetura që nga armatura, ato duhet të eliminohen duke bërë një gropëz në thellësi 2-3 cm dhe më pas të priten. Gropëzat që do të hapen ose dhe të tjera që përmban suporti duhet të rrafshohen me produktin Fibren GP-70 ose me Llaç mbushës të përforcuar me adetivin Latex. Pasi të përfitohet një suport pa dëmtime dhe pa rrjedhje uji, vazhdohet duke aplikuar produktin e përshtatshëm. Në rast kur suportet e dyshemeve kanë pileta dhe duhet nivelim (pishina, taraca, ballkone, banjo etj) atëherë pasi pastrojmë mirë betonin bëhet nivelimi dhe mbi të aplikohet hidroizoluesi.

6

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Suporte me lagështirë të përhershme

Kemi shumë raste të cilat suporti nuk arrin të thahet kurrë , ose raste që duhet ndërhyrë sa më shpejt sepse një taracë po pikon nga shirat e vazhdueshme dhe tharja është e pamundur. Për këto raste duhet të merren masat duke bërë hidroizolimin e siperfaqes së lagur. Deri tani në pikën x zgjidhjet e këtyre problemeve janë të tipit kova të cilat presin ujin sa të vijë pranvera ose depozita uji, mure të makinerive të pishinës , që duhet të boshatisen, të pritet të thahet suporti dhe më pas të bëhet izolimi etj.. Produkti ideal për këtë proçes pune është IzoWet, i përshtatshëm për presione negative dhe pozitive.

Produkti Izo-Wet me bazë epokside na ofron mundesine per te izoluar vetem siperfaqe te lagura ne menyre qe te kete depertim te thelle dhe ne poret e siperfaqes problematike. Lageshtia e siperfaqes “lidh” me hidroizoluesin dhe jep nje shtrese te padepertueshme nga uji pak ore me pas. Jep rezultat si ne rastet e presioneve negative si nje depozite uji apo nje pusede ashensori ashtu dhe ne nje tarace.

Izo-WET

Ne rastin e aplikimit të produktit Izo-Wet duhet patjetër një teknik i specializuar. Shënim: Në çdo rast që ka rrjedhje uji të vazhdueshme, fillimisht duhet të izolojmë ato vrima me Hidrostop përndryshe lageshtia e vazhdueshme nuk do te lejoje hidroizoluesin te thahet dhe do ta shperbeje ate.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

7


Hidroizolimi i kateve nën tokë dhe presioni negativ

8

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Hidroizolimi i kateve nën tokë dhe presioni negativ

Problemi i hidroizolimit në presion negativ ndodh zakonisht në rastet kur një ndërtese i janë mbuluar me dhé muret e kateve nëntoke, pa asnjë lloj hidroizolimi ose me produkte hidroizoluese të cilat shpërbëhen me kalimin e kohes. Ky problem shfaqet zakonisht në kate nëtoke (banimi apo garazhde), puseta, puseta ashensorësh, mure mbështetëse për dheun, dhe kudo që kemi mure betoni, të cilat nga një anë janë të mbuluara me dhé. I njëjti problem shfaqet edhe në depozita uji mbi tokë të cilat kane rrjedhje nga betonet; Në depozita uji te pijshem në tokë brenda të cilave depërton ujë i papastër nga nëntoka; Në muret e dhomës së makinerive të pishinave që kanë rrjedhje; Në prita uji të betonuara; Në tuba çimentoje që përdoren për hidrocentrale dhe kalim të ujit nëntokë ose mbitokë si dhe në vende të rrethuara me beton ku mblidhet ujë në levizje ose i ndenjur.

Presionet negative të ujit janë më të vështirat për t’i hidroizoluar dhe kanë kosto më të larta për riparimin e tyre duke qenë se hidroizoluesit duhet të jenë të cilësisë më të mirë.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

9


Hidroizolimi i kateve nën tokë dhe presioni negativ

Zgjidhja për këto probleme është produkti Izoelastic A+B , i cili kur aplikohet depërton në poret e betonit dhe bën lidhje shumë të mirë me të duke krijuar një membranë hidroizoluese shumë elastike dhe rezistente në faktorin bymim - tkurrje. Kështu, jo vetëm që hidroizolohet sipërfaqja por edhe eliminohet mundësia që nëse betoni në të ardhmen do të shfaqë plasaritje, ato të mos trasmetohen të membrana hidroizoluese.

Për parapërgatitjen kemi 2 raste suportesh mur betoni të suvatuar ose të pasuvatuar. Pasi bëjmë përgatitjen e suportit (shiko kapitullin “Pergatitja e suportit”) dhe përfitojme një suport pa dëmtime dhe pa rrjedhje uji, aplikojmë në 2-3 shtresa produktin Izoelastic duke e përforcuar nëqoftëse duhet me rrjetë Dast 90gr m2 me fibra qelqi.

10

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Hidroizolimi i kateve nën tokë dhe presioni negativ

Mbas 4-5 ditësh mbi hidroizoluesin bëhet suvatimi me llaçin multifunksional të përforcuar me fibra Fibren GP-70 ose me llac mbushës të përforcuar me adetivin Latex ne raport 1:5. Për hidroizolimin e ambienteve të sipërpërmendura si kate nëntoke, por edhe pishina, depozita uji, puseta etj në objekte të reja, duhet që masat e hidroizolimit të merren që nga betonet. Këshillohet që të përzihet betoni me Betoplast, i cili është produkt që rrit rrjedhshmërinë e betonit, dhe e bën me kompakt duke e plastifikuar dhe duke i dhënë veti të mira hidroizoluese. Pas kësaj merren masat e hidroizolimit nga ana e jashtme për katet nëntokë, duke i bërë parapërgatitjen e duhur suportit të betonit dhe më pas aplikimin e Izotrate (produkt shumë i rekomanduar) ose me produktet Izoflex A+B, Izoelastic të përforcuara me rrjetë. Hapi i fundit është mbulimi i mureve me çakull, por duke mbrojtur sipërfaqen e izoluar që të mos dëmtohet. Produkti ideal në rastin e izolimit të betoneve që pësojnë presion pozitiv është Izotrate. Në shumë raste Izotrate është produkt i pazëvendësueshëm dhe përbën rrugën e vetme për hidroizolim 100%. Në qoftë se kemi një suport që plasaritjet nuk janë të shpeshta dhe një objekt i cili ka mbi 2 vjet që është përfunduar atëherë mundemi të përdorim produktin ekonomik Monolit. Monolit ka veti të mira hidroizolimi, mbron betonin nga karbonizimi, është shumë i lehtë për tu aplikuar dhe me kosto shumë të ulët. Të njëjta proçedura duhen ndjekur dhe me dyshemete e betonit neqoftese dhe ato jane prekur nga lageshtira. Kujdes: Për përdorimin e Izotrate dhe për garanci të përjetshme të hidroizolimit duhen patjetër teknike të specializuar. Nuk këshillohet të përdoret nga persona të paspecializuar. Për të gjitha produktet e sipërpërmendura DAST mban garanci vetëm kur ato përdoren nga teknike të çertifikuar nga Dast Academy. Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

11


Hidroizolimi i kateve nën tokë dhe presioni negativ Izotrate: Teknologjia cristal protect për hidroizolimin e betoneve. Izotrate është teknologji amerikane hidroizolimi për betonet, e përberë me kimikate aktive që quhen penetron, që do të thote kristale të patretshme, të cilat krijohen kur bien në kontakt me lagështirën dhe hidroksidin e gëlqeres . Pasi penetrojnë thellë në poret e betonit bëhen të padepërtueshme nga uji. Me kalimin e kohës kur betoni krijon plasaritje në brendësi nga bymimet, tkurrjet dhe lagështira, fillojnë të shfaqen këto kristale të cilat rigjenerohen dhe bllokojnë kapilarët dhe plasaritjet e reja.

izotrate

12

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Izolimi i taracave

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

13


Izolimi i taracave

Taracat moderne nuk po izolohen më me produkte joekologjike siç është sera apo ndryshe katramaja, por janë dhënë zgjidhje ekologjike dhe më afatgjata. Siç është përmendur është e rëndësishme të merren masat që në derdhjen e betonit të përforcuar me adetivin Betoplast , i cili i rrit betonit papërshkueshmërinë nga uji.

Taraca është gjatë gjithë kohës e ekspozuar ndaj agjentëve atmosferike ekstreme siç janë temperaturat e larta të gushtit apo temperaturat nën 0˚C dhe shirat e dimrit. Në taraca të mëdha është shumë prezent dhe efekti tkurrje-bymim, kështu që nuk duhet të harrohen fugat elastike për çdo 20 m2 sipërfaqe. Produkt i përshtatshëm për të hidroizoluar një taracë është produkti 2 komponentësh Izoflex. Izoflex është produkt shumë fleksibel dhe multifunksional për hidroizolime. Mbasi kemi përgatitur suportin (shiko “Përgatitja e suportit”, fq.6 ) aplikojmë një shtresë Izoflex me furçë, pas tharjes mbi të shtrojmë rrjetë të përforcuar me fibra xhami nga 90gr e sipër dhe e mbulojmë me produktin duke e shtruar me një mallë të drejtë. Nuk duhet të lejojmë që shtresat të kalojnë më shumë se 1 mm. Pasi thahet shtresa e dytë, i japim shtresën e tretë dhe përfundimtare me furçë. 48 orë pas kryerjes së këtij proçesi taraces i hedhim një shtresë të varfër ku bëjme dhe nivelizimin për largimin e ujëraves. Në rast se taraca do të shtrohet me pllakë, atëherë hapi i parë është nivelizimi i taracës me shtresën e varfër dhe më pas proçesi i hidroizolimit siç u shpjegua më lartë. Këshillohet që të përdoret një ngjitës dhe stuko pllakash fleksibël duke marrë parasysh kushtet e vështira atmosferike që has një taracë e zbuluar. Për taraca mbi 500 m2 sugjerohet përdorimi i produktit Izoelastic, i cili jep garanci më të lartë për kushte nga më ekstremet.

14

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Izolimi i taracave

Për hidroizolim sipërfaqësor të taracave, të cilat janë të papërdorshme dhe për një kosto më të ulët mund të përdorni materialin lyerës Izoelastic Liquid (lexo skedën teknike të produktit në fq.32) Izoelastic Liquid është produkt në trajtë të lëngshme dhe aplikohet shumë lehtë me një furçë ose rrul. Diferenca e Izoelastic Liquid nga produktet e tjera hidroizoluese është thjeshtësia për tu aplikuar,pasi nuk ka nevojë për parapërgatitje të madhe të suportit veçse një pastrim të mirë të tij nga vajrat e pluhurat. Përpara aplikimit duhet të trajtohet sipërfaqja me Hidroprimer ( lexo skedën teknike të produktit në fq. 32), i cili lidh lehtë dhe mbi hidroizolues të tjerë por, duhet patur kujdes që hidroizoluesit të jenë të lidhur mirë me suportin. Hidroprimer aplikohet mbi dru, dhe metal, dhe në sipërfaqe të paniveluara dhe ngjyra e bardhë e hidroizoluesit gjatë verës ndihmon në uljen e temperaturës. Betoplast zakonisht përdoret dhe për betonin e taracave duke qene se ato jane gjithashtu te ekspozuara ndaj agjenteve atmosferike. Shenim: Në çdo rast që suporti është i lagur duhet përdorur produkti Izo-wet

Shenim: Përpara se të bëjmë një hidroizolim të jashtëm me produkte me bazë çimentoje ose elastomerësh duhet të sigurohemi, që koha do të jetë e thatë dhe me temperatura brenda normave për 48 orë. Në rast se fillon nje shi i papritur ndërkohë, që jeni duke punuar ju mund të shpëtoni punën tuaj të bërë deri në atë moment duke e mbuluar me një plasmas, në mënyrë që të mos ta lagë uji.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

15


Banjo dhe ballkone

Vija ku duhet prishur suvaja dhe pllakat

Siperfaqje e prekur nga lagështira

Fino e perforcuar me Latex

Llaç mbushes i perforcuar me Latex

Izoelastic

Ngjites pllakash DW Klebemörtel 2.5 Fugaflex

16

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Banjo dhe ballkone

Hidroizolimi i banjove dhe i ballkoneve është shumë i rëndësishëm dhe nëse nuk behet siç duhet problemet do të jenë të përjetshme dhe riparimi i tyre më pas do të ketë një kosto shumë më të lartë se sa një përkujdesje në kohen e duhur. Të gjithë i kemi vënë re problemet e shkaktuara nga lageshtira si në fotot 1 & 2. Të gjitha këto probleme shkaktohen sepse kur u bë puna para 5-6 vjetësh nuk u morën masat e duhura të hidroizolimit.

Ndërsa sot për tu riparuar duhen hequr të gjitha pllakat e ballkonit ose të banjos dhe përveç pllakave dhe 20-30 % të sipërfaqes e suvasë që është prekur nga lagështira. Më pas bëhet trajtimi i duhur i suportit. Pasi të thahet sipërfaqja aplikohet hidroizoluesuesi nga dyshemeja deri në mur rreth 2 m deri në lartësinë e pllakave. 48 orë pasi është tharë hidroizoluesi risuvatohet sipërfaqja me Llaç mbushës të përforcuar me adetivin Latex. Me pas bëjmë vendosjen e pllakave me ngjitës pllakash të normës C2 (Norma evropiane: Ngjitës me bazë çimento me veti të përmirësuara), ndërsa fugat i mbushim me produktin Fugaflex. Vetëm në këtë mënyrë mund ti shmangim përjetesisht problemet e lageshtires. Proçesi i hidroizolimit si për banjot dhe për ballkonet është i njëjtë duke qenë se dhe lagështia në këto ambiente është thuajse e barabartë. Produktet ideale për të izoluar banjot dhe balkonet janë Monoflex dhe DW Izol. Monoflex është produkt në trajtë pluhuri i cili përzihet me ujë dhe më pas aplikohet me një furçe ose me mallë duke e përforcuar nëqoftëse duhet dhe me rrjetë.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

17


Banjo dhe ballkone

Nëpër qoshe duhet bërë përforcimi me Izoband ose me copa rrjetash të prera sipas përmasave të duhura duke u ngjitur deri në 10 cm në mur. Më pas mbi hidroizoluesin bëhet vendosja e pllakave. DW Izol është produkt i teknologjisë së re me bazë elastomerësh, i cili është në trajtë të lëngshme dhe i aplikueshëm shumë lehtë. Përpara se të aplikojmë DW Izol duhet të trajtojmë sipërfaqen me Hidroprimer. DW Izol nuk ka nevojë për rrjetë përveç qosheve, të cilat duhet ti përforcojmë me rrjetë ose Izoband. DW Izol duke qenë një produkt shumë elastik kërkon që edhe ngjitësi të jetë i cilësisë së lartë. E

njëjta metodë përdoret dhe për hidroizolimin e ballkoneve. Në qoftë se një ballkon apo një banjo është mbi 20m2 e mira është të izolohet me Izoflex dhe të krijohen dhe fuga elastike.

Shënim: Në të gjitha rastet kur kemi hidroizolime dhe mbi to shtrim pllakash do të ishte mirë, që për stuko pllakash të përdorej Fugaflex 2 komponentëshe. Shënim: Izoband përdoret për çdo vend ku ka qoshe. Përpara se të vendoset lyhet suporti me hidroizolues dhe më pas vendosim Izoband duke aplikuar 2 shtresa hidroizolues mbi të.

18

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Pishinat

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

19


Pishinat

Kosto e një pishine është shumë e lartë. Për këtë arsye duhen marrë masa që në fillim për hidroizolimin. Në pishina nuk duken shume problemet e rrjedhjeve, por ato shkaktojnë si dëme ekonomike dhe ekologjike. Te pishina mund të duket një rrjedhje te dhoma e makinerive ose kur ajo është e bërë mbi tokë në betonet rrethuese. E mira është që betonet të përforcohen me Betoplast, që të marrim maksimumin që nga hapi i parë. Më pas nivelimet do ti bëjmë të përforcuara me adetivin Latex . Së pari sigurohemi që kemi bërë trajtimin e duhur suportit të betonit sipas mënyrës së duhur më pas. Së dyti duhet të aplikojmë hidroizoluesin Izoflex për pishina nga 400-500 m2. Për pishina më të mëdha përdorim Izoelastic të dy këto produkte lejojnë mundësinë e ngjitjes së pllakave mbi to. Në të dy rastet hidroizolimi duhet bërë i përforcuar me rrjetë 90 gr me fibra xhami. Më pas bëjmë ngjitjen e pllakave me ngjitës të cilësisë C2TE S1 (Standart evropian: Ngjites me bazë çimento, me veti të përmirësuara, pa rrëshkitshmëri, me kohë të zgjatur hapje dhe me fleksibilitet të lartë) mbulojmë fugat me Fugaflex. Produkti shumë i rekomanduar për të hidroizoluar një pishinë është Izotrate, por siç e kemi përmendur dhe më lart duhet patjetër një teknik i specializuar për aplikimin e këtij produkti. Në rastin e ndërtimit të pishinave ose depozitave të ujit është e nevojshme prezenca e inxhinierit për të vlerësuar rezistencën mekanike sipas çdo projekti specifik.

Shënim: Pishinat nuk duhet të kenë rrjedhje uji për 2 arsye; e para sepse ngre koston e mirëmbajtjes dhe së dyti uji i pishinës përmban klor dhe kimikate të tjera , të cilat dëmtojnë ambjentin. Sa më pak klor të përdoret në pishina, aq më jetëgjatësi do të ketë.

20

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Pishinat

1

7

6 5 2

Suport Teknik

0800-1000

4 3

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

21


Depozita uji

Nëse jemi në ndërtim të një depozite uji, masa e parë që duhet marrë është përforcimi i betonit me Betoplast dhe shtresa niveluese e dyshemesë të bëhet e përforcuar me adetivin Latex. Më pas në muret e brendshme të depozitës, pasi kemi përgatitur suportin, mund të punojmë me produktin me bazë çimentoje ekonomik Monolit, i cili jep përformancën e duhur për depozita uji deri ne 1012 m³. Për depozita më të mëdha duhen marrë masa hidroizolimi me produkte elastike siç është Izoflex ose Izoelastic. Në depozitat e ujit një pikë e rëndësishme e cila zakonisht nuk merret parasysh është hidroizolimi i tavanit të depozitës. Duke qenë se në këtë pjesë të depozitës bëhet kondensimi i avujve të ujit dhe me prezencën e oksigjenit betoni shpërbëhet dhe më pas ndryshken hekurat. Ky fenomen ndodh edhe me betonet të cilat nuk ajrosen dhe janë disa centimetra mbi tokën. Tavani i një depozite duhet të hidroizolohet patjetër me produktin Monolit, kurse pjesa e sipërme e tavanit i duhet bërë hidroizolimi me Izoflex ose Izoelastik në varësi të sipërfaqes së tyre.

Për depozitat shumë e rëndësishme është që përmbajtja e tyre (ujë apo lëndë tjetër) të mbahet në temperatura të ulta gjatë muajve të verës, që të mos zhvillohet ngarkesë e madhe bakteresh. Për këtë duhet të merren masa që të gjitha sipërfaqet e jashtme të lyhen me ngjyrë të bardhë.

Shënim: Produkti Hidrostop arrin lidhje me te mire kur aplikohet ne siperfaqe te lagur.

22

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Depozita uji

Në rastin e depozitave në funksion me probleme rrjedhjesh fillimisht duhet të shikojmë mundësinë që dëmin ta riparojmë nga jashtë. Në këtë rast duhet të përdoren produkte riparuese siç është Hidrostop dhe më pas Izo-Wet. Në qoftë se do të jepej mundësia që ajo të boshatiset, atëherë puna që do të bëhet brenda saj do të ishte më afatgjatë. Në këtë rast së pari duhet të merren masat që të hiqet çdo mbetje nga hidroizolime të vjetra dhe suporti të pastrohet mirë. Më pas kontrollojmë për çarje të thella, të cilat i mbulojmë me Hidrostop, ose aty ku duhet nivelime bëhen me LLaç të përforcuar me Latex, ose llaçin multifunksional te perforcuar me fibra Fibren GP-70. Në rast se kemi tavan të dëmtuar me hekura të dala ( foto ) dhe të ndryshkura atëherë duhet ta pastrojmë mirë me ujë me presion dhe më pas hekurat dhe komplet sipërfaqen ti lyejme me produktin Ferroprimer. Me të mbaruar proçesin e parë, atëherë suvatojmë sipërfaqen me llaç mbushës të përforcuar me Latex ose Fibran GP70.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

23


Tabela hidroizoluesve

IZOELASTIC IZOFLEX

● ●

● ●

● ●

● ●

○ ○ ○ ○

Sipërfaqe me lageshti te përhershme

PRODUKTET

Presion negativ

më e përshtatshme

Dysheme dhe mure qe thithin lageshti nga themelet

Bodrume

e përshtatshme

Rezervuarë uji

Pllakë mbi pllakë

Banjo dhe ambjente me lageshtirë

Unutrašnje prostorije e rekomanduar nga DAST

IZOELASTIC LIQUID DW IZOL

IZO-WET MONOFLEX

MONOLIT

IZOTRATE IZOBAND

Shënim: Në çdo rast që përdorni produktet DW Izol dhe Izoelastic liquid duhet të trajtojmë sipërfaqen me astarin Hydroprimer

24

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Tabela hidroizoluesve

● ●

Betone që do të mbulohen me dhe

Themele objektesh

● ●

Sipërfaqe me lageshti të përhershme

Pishina, shatërvane

● ●

Sipërfaqe muresh

Ballkone

● ● ●

Taraca në përdorim

Taraca jo në përdorim

Ambjente të jashtme

○ ○

● ●

● ○

● ○

Suport Teknik

0800-1000

○ ○

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

25


Hidroizolim i vazove të instaluara në beton

Hidroizolimi i vendeve ku do të hidhet dhé për të mbjellë bimë ka vështirësi të veçantë për arsye të kushteve të paparashikueshme që do të sqarojme me poshte. Në rast dështimi, riparimi ka kosto shumë të mëdha dhe niveli i vështirësisë do të jetë shumë i lartë duke qenë se duhet pastruar totalisht nga dheu dhe bimët e mbjella mund të mos mbijetojnë pas kësaj. Një nga vështirësitë e proçesit është aciditeti që lëshojnë rrënjët e bimeve në përpjekjen që bëjnë për tu rritur, të cilat kanë tendencë të shkatërrojnë mbulesa izolimi si katramaja apo sera. Dhe më pas lagështia që kalon në beton do të shfaqet nëpër dhoma, garazhde apo ballkone në varësi të pozicionimit të vazove të instaluara.

26

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Hidroizolim i vazove të instaluara në beton

Për riparimin e tyre, nëqoftëse janë në përdorim, kosto do të ishte më e madhe në qoftë se do të boshatisej dheu, por dhe më afatgjatë. Ndërsa në qoftë se hidroizolimi do të bëhet përkohesisht në vendet ku është shfaqur lagështia mund të jetë një zgjidhje afatshkurtër, por në të ardhmen dëmi do të bëhet më i madh duke qenë se lagështia do përcillet në një vend tjetër duke shkaktuar fryrje të suvasë etj. Produkti ideal për hidroizolimin e vazove është Izoflex ose Izotrate dhe me pas të bëhet nivelimi i sipërfaqes. Në rastin e një vazoje të re betonin duhet ta përforcojmë me adetivin Betoplast dhe më pas vazhdojmë proceduren e mëposhtme: Duhet të krijohen pileta dhe më pas shtresa niveluese duhet përforcuar me adetivin Latex. Pas përgatitjes së suportit (shiko faqen 6 suport betoni), fillojme aplikimin e hidroizoluesit. Pas hidroizolimit, pllakat mund të vendosen vëtëm nëse hidroizolimi është bërë me Izoelastic. Në rast se sipërfaqja nuk do të shtrohet me pllakë hidroizolimi duhet bërë poshtë shtresës së varfër Në raste taracash me përmasa të mëdha që do të mbillen me bime duhet të na kontaktoni për suport teknik.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

27


Si të riparojmë sipërfaqe të vjetra me lagështirë

Ka raste të cilat lagështia thithet nga betoni nëntokë dhe ngjitet nëpër mure. Këto janë raste shumë të shpeshta, që i gjejmë në shtëpi ose pallate që jane ndërtuar para 20 vjetësh dhe në mungesë të eksperiencës dhe të produkteve të duhura sot lagështia ka arritur të depërtojë deri në muret e brendshme të shtëpisë. Në këtë rast që të arrijmë ta riparojmë duhet të fillojmë duke hequr pllakat e dyshemesë dhe të prishet suvatimin deri ne 20-30% të sipërfaqes që mbulon lagështia deri sa të dalë tulla. Pastrojme mirë dyshemenë dhe tullën me presion dhe i japim kohën e duhur për tu tharë. Më pas fillojmë nga dyshemeja me shtesën e varfër të përforcuar me Latex dhe më pas suvatojmë një shtresë të hollë me llaç rreth 1 cm të përforcuar me Latex ose Fibren GP-70, aq sa të mbulojmë tullën. Pasi të thahet atëherë fillojmë izolimin me produktin Izoflex ose Izoelastic të përforcuar me rrjetë me fibra nga dyshemeja deri në muret e riparuara. E lejmë 48 orë që të thahet mirë dhe më pas mbi të bëjmë suvatimin e ri me llaç mbushës të përforcuar me Latex dhe shtrimin e pllakave. Edhe rifinitura në këtë rast është mirë të përforcohet me Latex. E njëjta metodë përdoret dhe për sipërfaqet e murit që rrihen shpesh nga uji i shiut nëpër pallate apo shtëpi, për të cilat më parë kemi konsumuar metodën e hidroizolimit në formë boje nga jashtë. Prishim suvanë 20-30% të siperfaqes qe shfaqet lagështira deri sa të arrijmë te tulla dhe më pas atë e riparojmë si më sipër.

28

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Si të riparojmë sipërfaqe të vjetra me lagështirë

Në rastet e tavaneve që shfaqin lageshtirë, kryesisht kur sipër ka banjo, problemi duhet riparuar duke filluar nga banjo e sipërme duke hequr të gjitha pllakat e dyshemesë dhe badiskopin duke arritur 20 cm mbi mur. Mbasi bëjmë heqjen e pllakave riparojmë suportin dhe e lemë të hapur derisa sipërfaqja të thahet dhe më pas bëjmë nivelimin të përforcuar me Latex. Për izolimin përdorim hidroizoluesin Izoelastik të përforcuar me rrjetë dhe mbi të kur të thahet bëjmë shtrimin e pllakave me ngjitës cilësorë me stuko fugash Fugaflex. Pasi kemi mbaruar këtë atëherë presim që sipërfaqja e tavanit të katit poshtë të thahet. Në fund vlerësojmë dëmin dhe sipërfaqen, që duhet të ndërhyjme për ta riparuar.

Në rastet e ballkoneve të cilat shfaqin lagështirë te parvazi ose poshtë tyre atëherë aty duhen hequr të gjitha pllakat dhe të bëhet nivelim dhe më pas hidroizolim me Izoelastic të përforcuar me rrjetë. Kur të jemi siguruar që lagështira është eliminuar nga parvazi ose në pjesën e poshtme atëherë i riparojmë.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

29


Hidroizoluesit IZOFLEX është hidroizolues material dy komponentesh me bazë çimento, elastik me funksion mbrojtës për pishina, taraca themele dhe bodrume. Hidroizolues dy-komponentësh me bazë çimento, inertesh me granulometri të seleksionuar, aditivësh special dhe polimere sintetike në dispersion ujor. Duke përzier dy komponentët, perftohet një masë që mund të aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale, me një trashësi deri në 1 mm për shtresë. Falë përmbajtjes së lartë të rezinave sintetike dhe cilësive të tyre, ai garanton një ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet e betonit, tullave dhe qeramikës (të parapërgatitura). Pas fortësimit, ai krijon një shtresë hidroizoluese dhe elastike, rezistente ndaj agjentëve atmosferikë. Konsumi: 2-4 kg/m2. IZOELASTIC është material dy-komponentësh elastik me bazë çimentoje, shumë rezistent ndaj ujit me presion. Shërben për të kryer hidroizolimin e sipërfaqeve në kontakt të shpeshtë me ujin dhe lagështirën. I përshtatshëm për themele ndërtesash, pishina, taraca etj. Hidroizolues dy-komponentësh me bazë çimentoje, agregatësh të përzgjedhur, aditivësh specialë dhe polimerësh sintetikë në dispersion ujor. Duke përzier dy komponentët, përfitohet një masë e butë që mund të aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale, me një trashësi deri në 1 mm për shtresë. Falë përmbajtjes së lartë të rezinave sintetike dhe cilësive të tyre, produkti garanton një ngjitje të shkëlqyer në të gjitha sipërfaqet e betonit, tullave dhe qeramikës. Pas fortësimit, krijon një shtresë hidroizoluese dhe shumë elastik, rezistente ndaj agjentëve agresivë atmosferikë. Produkti është plotësisht hidroizolues deri në një shtypje pozitive prej 1.5 atm. Konsumi 2 - 4 kg/m2.

Monoflex është material fleksibël hidrolizues njëkomponentesh me aftësi të mira hidrolizuese dhe mbrojtëse. Pluhur njëkomponetesh me bazë çimento me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike dhe aditiv special me veti hidrofobike. Materiali përziehet me ujë duke formuar një përzierje të lëngshme dhe homogjene. Është lehtësisht e aplikueshme me shpatull ose me furçe. Në sajë të përmbatjes të lartë të rezinave zotron aftësi të mira ngjitëse. Konsumi 2 - 4 kg/m2.,

Zotrate është llaç me bazë çimentoje i cili aplikohet me furçë. Ai përmban kimikate aktive, të cilët kur bien në kontakt me lagështirën dhe hidroksidin e gëlqeres hyn në reaksion duke formuar kristale të patretshme. Këto kristale bllokojnë kapilarët dhe plasaritjet e shkaktuara në brendësi nga tkurrjet dhe bymimet e betonit, duke parandaluar kështu absorbimin e mëtejshëm të ujit.

Izo-Wet është hidroizolues dy komponentësh me bazë epoxy. Ky product është I kalsifikuar si Klasi III I hidroizoluesve çka e bën një hidroizolues ideal për presione negative dhe positive. Rekomandohet përdorimi si: 1- Hidroizolues ndaj lagashtirës. 2- Shtresë lidhëse ndërmjet betonit të vjetër dhe atij të ri. 3- Mund të përdoret edhe si astar.

30

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Hidroizoluesit Monolit është llaç hidroizolues një komponentësh me bazë çimentoje i cili ofron cilësi të mira izoluese ndaj lagështirës dhe mbron betonin nga karbonizimi. Është i përshtatshëmpër tu përdorur për hidroizolimin e depozitave që mbajnë ujë të pijshëm, bodrumeve. I lehtë në aplikim dhe kosto të ulët aplikimi si edhe nuk ka efekt korroduse për betonet e përforcuara me çelik.

DW IZOL është një produkt i gatshëm për përdorim i cili aplikohet me furçe ose me rrul në nenshtresat e pllakave, parketeve etj. Pas tharjes formon një membranë shumë elastike e cila është e papërshkueshme nga uji dhe lejon avullimin e tij.

IZOELASTIC LIQUID është një material lyerës hidroizolues për taraca, me përmbaje të lartë rezinash elastomerike. ● Ofron një hidroizolim dhe elasticitet të lartë. ● Karakterizohet nga aftësi shumë të mira ngjitëse në të gjitha sipërfaqet me bazë çimento si edhe të atyre të përbëra prej tulle druri ose metali dhe mbi çdo lloj tjetër materiali hidroizolues. ● Mundësi përdorimi dhe në shtresa ta paniveluara. ● Siguron elasticitet të lartë duke evituar formimin e çarjeve edhe plasaritjeve që mund të krijohen me kalimin e kohës. ● Ngjyra e bardhë e hidroizoluesit gjatë verës ndihmon në uljen e temperaturës, është hermetik por lejon përshkueshmërinë nga avujt.

IZOBAND S10 Shirit izolues për qoshet që krijon muri me dyshemene

IZOBAND EX 90 Element hidroizolues per te mbuluar qoshet e mureve

IZOBAND IN 90 Shirit izolues për qoshet që krijon muri me dyshemene

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

31


Hidroizoluesit

Latex është adetiv për përmirësimin e llaçrave me bazë çimento. Latex është një polimer sintetik, për përmiresimin e llaçrave me bazë çimento dhe shtresa betoni.

Primer elastomerik për suportet ku do të aplikohen hidroizoluesit. Polimer në dispersion ujor, i cili aplikohet mbi sipërfaqe poroze duke rritur ndjeshëm ngjitshmërinë midis hidroizoluesve me bazë elastomerësh dhe suportit. HYDRO PRIMER ka aftësi depërtuese në të gjitha poret e sipërfaqes ku do të aplikohet hidroizoluesi duke përmiresuar dhe rritur aftesinë ngjitëse midis hidroizoluesit dhe sipërfaqes që do të hidroizolohet.

Hidroizolues me tharje të shpejtë për mbylljen e rrjedhieve 1. Përgatitja e suportit Suporti duhet të jetë I pastër, dhe I lagësht. Pjesët e mbetura, vajrat, bojrat duhet të pastrohen. 2. Aplikimi Pjesa ku rrjedh uji duhet ti jepet formë konike në një thellësi 2 – 3 cm. HIDROSTOP duhet të shtohet gradualisht në ujë dhe të përzihet menjëherë deri sat ë bëhet si një masë e lagësht. Masa e fituar presohet në vëndin e rrjedhies dhe mbahet aty për afro 2 minuta derisa të forcohet.

Astar antikorrodues me baze cimento, riforcues i aliazheve te hekurit ne strukturat ndertimore. FerroPrimer mund te aplikohet si nje astar riforcues dhe mbrojtes i aliazheve te hekurit , celikut ndaj korrozionit, ndryshkut , duke vepruar si nje shtrese lidhese midis betonit te vjeter dhe atij te riparuar .

32

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Seminare

er

. st kte

ve

Da

rg en

__ __ __ __ __

du

__

ro

ep

al

in

ion

kim

es

rd

ra

or im

in

pli

dh

kim

in

ea

pr

pli

of

he ed riv hu

ër ëp lot ep ci t an ga r ar ke ofr u du të t sio nis fe ro rp pë

të m

ve

m

ë_

__

__

__

__

__

M

__

ea

_

nr . __

__

__

sa jç er

__

__

tif ik

__

at

e,

pr

ot .

vë r

te

to he

tp

ë

r fi __ A tim __ Te uto e l: + str __ ii ww-ma 35 ada __ w. il: in 5 5 Tir _ __ da fo 2 a st @d 25 në __ .al a Sh D st 25 u pr .al 2 rr an Kj ën 5, ës o ç im ëk Fa Km er : x: . om +3 30 tif pa 55 , D ika nis 52 urr të ë ëD 25 s, lës 25 Shq as ho t, p 26 ipër he i, t ë

njo

W eb

__ __

__ __ __ __ __ .__ ëZ et siv

të af

ÇE

RT IF

IK AT Ë

__ __ __ __ __ në

se

__ __ __ __ __ __ __ _.

m ina

r in

ez hv ill

ua r

Për të marrë më shumë informacione mund të kerkoni të merrni pjesë në seminare që dast ofron për profesionistët e kësaj fushe.

Për hidroizolime të bëra me produktet e Dast ne mbajmë garanci vetëm nëqoftëse ato janë berë nga profesionistë të çertifikuar nga dast academy.

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

33


Shënime

34

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al


Shënime

Suport Teknik

0800-1000

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

35


36

Çdo informacion dhe udhëzim i dhënë në këtë katalog është bazuar në rezultatet e dala nga përdorimi shumë vjeçar i produkteve në praktikë dhe gjithashtu nga testimet e bëra në laboratorët tanë. Lutemi t’i përmbaheni rekomandimeve për të përfituar produktin final të dëshiruar. Në pamundësi që kompania të ketë kontroll mbi kushtet në terren gjatë përdorimit të produkteve, nënvizojmë se nuk mbajmë asnjë përgjegjësi në rast moszbatimi të udhëzimeve të mësipërme.

www.dast.al

Katalogu i hidroizoluesve  

Ideim dhe dizenjim grafik minikatalog Ermir GUZI Graphic Designer ermir.guzi@gmail.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you