Me, Myself & My Job I Droog OSCity 2016

Page 1

Droog I OSCity 2016


2


Me, Myself & My Job Ruimte voor starters

3


De opgave

4


Dromen over werk en vrije tijd Uit de algemene gebiedsanalyse van de Gemeente Amsterdam (Oud Oost, Stadsdeel Oost 2016) blijkt dat er relatief veel jongeren in de Dapperbuurt wonen, waarvan 24% werkloos is. In opdracht van de Gemeente Amsterdam is de Design+Desires research-and-do-methode ingezet op de dromen en wensen van jongeren in deze buurt op het gebied van werk en vrije tijd. Hierbij hebben wij ons geconcentreerd op de combinaties passie/werk en vrije tijd/werk. De hoofdvraag: willen jongeren (ongeveer 15 -35 jaar) in deze wijk van hun passie een droombaan maken?

5


Quickscan van de buurt

6


De Dapperbuurt, een wijk met veel potentie De wijk kent een sterke kruisvormige ruimtelijke structuur ingeklemd tussen spoor en Linnaeusstraat met de Dappermarkt als centrum en de Dapperstraat en de Eerste van Swindenstraat als assen. Door deze structuur kunnen mensen gemakkelijk samenkomen en samenwerken, wat ook gebeurt gezien de vele activiteiten op Peerby en Nudge die lokaal georganiseerd worden. Er is rond dit kruis een grote diversiteit aan programma’s en voorzieningen. De wijk kenmerkt zich door een grote levendigheid. Er is veel online activiteit. Ook zijn er veel ondernemers in de wijk. De bewoners zijn jong en er is een grote diversiteit in etniciteit. De inkomens zijn relatief laag. Opvallend is dat de dynamiek in de wijk vooral plaats vindt bij mensen met lage inkomens en een niet-westerse achtergrond. Bronnen - BAG 2015 (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) - Facebook API 2015 - Gebruik van deelplatform Peerby (voor gereedschap en andere spullen) (bron: CBS – Demografie Postcode 6)

- Gebruik van duurzaamheidsplatform Nudge (bron: CBS – Demografie Postcode 6 – 2012) - Gemiddelde leeftijd per postcodeadres (bron: CBS – Demografie Postcode 6 – ) - Het aantal jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar (bron: CBS – Demografie Postcode 6 – 2012).

Dapperbuurt

Heatmap Twitterberichten Amsterdam 7


programma naar pandtypen

Programma naar pandtypen

voorzieningen

Voorzieningen

winkelpanden kantoren winkelpanden bijeenkomst kantorenonderwijs

bijeenkomst

zorgpanden

Bron: BAG 2015

24

40

water

logiepanden

> 65 Gemiddelde leeftijd per PC6 adres

aantal checkins op facebook

water

bron: Facebook API 2015

water

water

bron: CBS - DemograďŹ e Postcode 6 - 2012 Bron

8

aantal voorzieningen checkins op facebook

logiepanden

onderwijs

bron: BAG 2015

zorgpanden

voorzieningen

Bron: Facebook API 2015

8%

12%

14%

Aandeel jongeren (15-24)

bron: CBS - DemograďŹ e Postcode 6 - 2012 Bron


1%

12%

Relatieve hoeveelheid mensen met uitkering

bron: CBS - Demografie Postcode 6 - 2012 Bron

Gebruikers van Peerby

1.200

in euroʼs

Bron bron: CBS - Demografie Postcode 6 - 2012

(deelplatform voor gereedschap)

Bron bron: CBS - Demografie Postcode 6 - 2012

2.360 Gemiddeld maandinkomen

17%

51% Aandeel niet-westerse

allochtonen

Bron bron: CBS - Demografie Postcode 6 - 2012

Gebruikers van Nudge

(duurzaamheidsplatform)

bron: CBS - Demografie Postcode 6 - 2012 Bron

9


10


11


Instagram scan

12


Jongeren zijn vooral bezig met hun identiteit Jongeren staan aan het front van een veranderende samenleving, zo ook hun ambities en verwachtingen rondom werk en opleiding. De social media spelen hierin een dominerende rol. Dat blijkt uit de data quickscan die wij hebben uitgevoerd op Instagram. Wij zagen 800 jongeren uit de Dapperbuurt zichzelf profileren, vaak met veel passie en talent. Ze zijn vooral bezig met hun eigen identiteit, weten vaak heel goed wat ze willen en sommigen profileren zichzelf zowaar als merk. 800 Instagram profielen De specifieke data quickscan van 800 Instagram profielen geeft van heel dichtbij een impressie van wat jongeren op het online platform plaatsen. De foto’s en statements die zij delen geven een kijkje in hun persoonlijke leven. De scan vangt niet alleen hun lifestyle, maar ook hun mindstyle en de niches die zij daarbinnen opzoeken. Deze beeldinformatie is gekoppeld aan de plek waar zij zich tijdens het gebruik van Instagram begeven. De resultaten uit de scan zijn niet via traditioneel statistisch onderzoek te verkrijgen en vormen zodoende unieke, people-centered kwalitatieve informatie voor het ontwerpend onderzoek. Actief in de Dapperbuurt Uit de Instagram-profielen blijkt dat de jongeren in de Dapperbuurt zich online sterk manifesteren. De foto’s die ze plaatsen maken duidelijk dat hun werk en vrijetijdsbesteding enorm gevarieerd is. Zij hebben gemeenschappelijk dat ze vooral met hun eigen identiteit bezig zijn en daarbij heel goed weten wat ze willen en wie ze willen zijn. Doordat zij op verschillende plekken Instagram gebruiken, maken zij zogezegd ‘paden’, waarmee hun bewegingspatronen door de buurt en door Amsterdam zichtbaar worden. Deze paden laten zien dat zij veel in de Dapperbuurt actief zijn en zich van daaruit oriënteren op andere delen van Amsterdam en de regio. Een voorbeeld hiervan is ‘Kimanouschka’ die binnen de driehoek Dapperbuurt, Amsterdam Zuidoost en Amstelveen instagramt. Sommigen plaatsen foto’s van hun werk en/of stage en delen die naast dingen die ze in hun vrije tijd doen en de statements die ze uitdragen. Anderen profileren zichzelf als een echt merk en maken bijvoorbeeld reclame voor hun eigen creatieve uitingen als kunstenaar. Maar er zijn ook heel wat jongeren die alleen met hun uiterlijk of kleding bezig zijn. Soms brengt de scan een bezoekende toerist in beeld. Uit het Instagram-leven van jongeren concluderen wij dat niemand hetzelfde lijkt, maar dat velen als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij een enorme vrijheid voelen in het tonen en uiten van hun vrijetijdsbesteding, behoeften en gedachten. Om de realiteit op het gebied van werken en vrije tijd achter deze Instagram-imago’s scherper in beeld te krijgen, hebben we een online enquête ontwikkeld.

13


Hyperverzuiling Ofschoon jongeren zeer veel online expertise hebben, zijn ze tegelijkertijd soms wat naĂŻef en missen de aansluiting met de echte wereld. Er is sprake van een hyperverzuiling: de jongeren begeven zich in kleine, persoonlijke niches (ruimtelijk en virtueel), vaak meerdere tegelijkertijd en nemen daarmee ook verschillende identiteiten aan. Dit is een ontwikkeling waarbij groepen elkaar niet meer horen of spreken, en alleen nog maar meningen, kennis en ideeĂŤn uitwisselen in hun eigen zuil met gelijkgestemde bloggers, twitteraars en facebook vrienden. Ook de fysieke ruimte wordt steeds meer op deze manier gebruikt. De openbare ruimte zoals we die kennen als de ruimte waar men de ander tegen kan komen wordt kleiner en kleiner. Dit neemt niet weg dat de buurt een belangrijk ankerpunt voor deze jongeren blijft.

Wie zjn deze jongeren? Wat doen ze? Wat willen ze?

14


15


16


17


18


19


Campagne op social media

20


21


11.500 mensen zagen de campagne Via een campagne op Instagram en Facebook zijn mensen uitgenodigd om een online enquête in te vullen. De campagne richtte zich op alle Nederlandstalige mensen die tussen 3 en 21 maart 2016 in de Dapperbuurt zijn geweest (wonen, werken, bezoeken). De campagne heeft als slogan: Geef jouw Dapperbuurt Jobs You Love! Doe nu mee . Met een tweede campagne op Facebook is de enquête opnieuw onder de aandacht gebracht, met de slogan: ‘80% van de Dapperbuurt gaat van hun passie een droombaan maken. Jij ook? Speel de quiz!’ In totaal hebben 11.500 mensen onze campagne gezien, van wie 406 geklikt hebben op de banner die naar de enquête leidt. Een belangrijke conclusie is dat de campagne helpt bij het vergroten van de naamsbekendheid van Design+Desires in de Dapperbuurt. De combinatie van online tools en social media zorgt voor een groot bereik, veel groter dan bij traditioneel onderzoek het geval is. Daarbij stimuleert het bewustwording, betrokkenheid en mobiliteit. Voor meer informatie over het project verwezen we naar de website van Droog. Hierop staat:

Leuk dat je meer wilt weten over het project waar de vragen onderdeel van zijn! Wij zijn Droog Design, Mark van der Net (OSCity) en ontwerper Jan Konings. De Gemeente Amsterdam heeft ons opdracht gegeven om te kijken of jouw dromen en ambities op het vlak van werk en vrije tijd nieuwe mogelijkheden voor jou en andere jongeren in de Dapperbuurt kunnen opleveren. Wij zijn hiervoor het project ‘Design+Desires: Een nieuw perspectief op werk en vrije tijd in de Dapperbuurt’ gestart. Dit project is onderdeel van ons breder Design+Desires programma dat in 2014 in het leven is geroepen door Renny Ramakers (medeoprichter en directeur Droog).

Bereik van de campagne 22

Via de vragen hopen we jouw dromen, passies en wensen op het gebied van werk en vrije tijd te leren kennen. Wat jij invult is mega belangrijk voor ons. Want op basis van daarvan zal Jan Konings gesprekken hebben met misschien wel jou en andere jongeren in de Dapperbuurt. Hij heeft deze gesprekken nodig om er echt achter te komen waar jullie tegen aanlopen of wat jullie graag zouden willen qua werk. Op basis daarvan zal hij zogeheten ontwerpscenario’s, dat wil zeggen visuele beelden, creëren van nieuwe vormen van werkgelegenheid die op jou en andere jongeren van toepassing zijn. Want jullie vertellen ons wat je het allerliefst wilt doen voor een werk, met wie je graag wilt samenwerken en wat je daar allemaal voor nodig denkt te hebben. Wij bedenken dan de oplossingen hiervoor en geven dat door aan jouw stadsdeel, goeie deal toch?


Eerste campagne op Instagram en Facebook

Tweede campagne op Instagram en Facebook 23


De enquĂŞte

24


25


Wil je van je hobby je werk maken? De belangrijkste vragen in de enquête zijn: Wat doe je het liefst in je vrije tijd? Wil je van je hobby je werk maken? Waarom? Wat is jouw droombaan? Wat doe je in je droombaan? Wat heb je nodig voor jouw droombaan? Er wordt vervolgens op veel onderwerpen doorgevraagd. Bijvoorbeeld wie doorklikt op de vraag ‘wat heb je nodig voor jouw droombaan?’ kan kiezen uit: ‘money’, ‘middelen’, ‘werkplek’, ‘nieuwe skills’, ‘gewoon iemand die me helpt’, ‘anders...’ Wanneer op ‘middelen’ wordt geklikt, wordt gevraagd ‘welke?’. En bij ‘gewoon iemand die me helpt’ wordt gevraagd ‘weet je ook wie?’ De vragen in de enquête sluiten in woord en beeld aan op de stijl van jongeren: er is relaxte jongerentaal met visueel aansprekende icoontjes en illustraties gebruikt.

26


27


28


29


Het resultaat

30


366 jongeren vulden de enquête in Het aantal jongeren dat de enquête volledig of gedeeltelijk heeft ingevuld, is 366. Daarbij zaten ook personen die ouder zijn dan 35 jaar. We hebben dus bij grove benadering 10% van de totale doelgroep bereikt (1). Van die 366 is 68% vrouw en 32% man (volgens Facebook statistieken). Dat wij meer vrouwen dan mannen hebben bereikt, is in lijn met de de grotere populatie vrouwen in de Dapperbuurt.

1. De bron ‘CBS Buurten en wijken 2014’ vermeldt dat 40% van alle inwoners van de Dapperbuurt uit mensen in de leeftijd van 15 tot 40 jaar bestaat. Dat zijn 3.300 jongeren. Veel respondenten van de enquête geven aan te wonen in de Dapperbuurt. Daarmee kunnen we bij benadering stellen dat we 366/3.300 = 10% van de in de Dapperbuurt woonachtige jongeren hebben bereikt.

De leeftijd van de respondenten is als volgt verdeeld: 5% 13-17, 19% 18-24, 34% 25-34, 6% 35-40. We hebben jongeren met verschillende etnische achtergronden bereikt. Opvallend is dat meer dan de helft van de jongeren de enquête met hun iPhone heeft ingevuld. Met de door hen ingevulde straatnamen hebben velen aangegeven in de Dapperbuurt te wonen.

Geslacht

Leeftijd

gemiddeld 26 jaar min.16 jaar max. 35 jaar

74,5 % vrouw

25,5 % man

Jouw level

hogeschool/uni 65,2 %

school of Hard Knocks 13,9 %

ROC 13,3 %

middelbare school 7,6%

basisschool 0%

31


Aan het werk, of heb je werk gehad? NEE 36,6%

NEE 15,3%

JA 63,4%

JA 84,7%

Zoek je werk?

Wat voor werk zoek je? *

Achter de kassa of in een restaurant Administratie Administratief, klant - en servicegericht, assist... Ambulant hulpverlener Ambulant hulpverlener of coaching “Anything” met mensen te maken heeft Art direction Brand creator Coaching Coaching, hulpverlener Communicatie Communicatie/pr/marketing Content produceren, meer creativiteit Creatief Creatief Creatief Creatief, marketing, communicatie Creative production Dj/producer Een baan in de mode branche het liefst styling Een creatieve baan: concepten bedenken, Designen Een werk waar ik creatief kan zijn in denken en d... Event/producer Front office, pr Graphic design Horeca Ict Iets creatiefs Iets in de horeca

Iets nieuws binnen een klein bedrijf Iets wat ik zou kunnen combineren met school een ... Ik wil iets met de service medewerker gebouwen do... Ik zoek iets waarbij mijn talenten worden uitgeda... Ik zoek werk waarmee ik veel geld kan verdienen Ik zoek werk waarmee ik veel kan verdienen In de horeca In de mode Juridisch medewerker Kassa medewerkster Leermiddelen ontwerpen Maakt niet uit Make up artiest Marketing of management Media Online marketing Programma maken Project management Project manager in de kunstsector Projectmanager kunst sector Public safety Receptie/zorg Schoonheidsspecialiste Tekenen en of met mensen samenwerken Uitdagend Van alles Verkopen,schoonmaak,verwelkomen,barmedewerker Waar ik kan leren en samenwerken Werk waarbij je face-to-face in contact staat met...

*De antwoorden zijn een directe weergave van de enquête

32


33


Wil je je hobby je werk maken? Wilvan je van je hobby je werk maken? Wiljejevan vanjeje hobby werk maken? Wil hobby je je werk maken? Ja, W

JA JA 84,7% 84,7% NEE 15,3% 15,3% JANEE 84,7% NEE 15,3%

Wil je van je hobby je werk maken? Ja, Waarom? * Dat ik iets doe dat ik leuk vind Relaxed Dat maakt mij gelukkig en zo houd ik ook vrije tijd over Omdat ik er veel tijd in stop Graag lesmateriaal gratis beschikbaar stel maar het ook leuk zou zijn als ik er van zou kunnen leven. Never work a day in your life Omdat het mijn passie is. Het is mijn droom om als Dj/ producer succes te bereiken Bij word van wat je doet! Om met plezier naar m’n werk te gaan Je moet doen waar je gelukkig van wordt dan haal je er het meeste uit Lijkt me heerlijk Omdat ik er goed in ben en ik vindt het ontzettend leuk om te doen Ik zie eigenlijk de tegenstelling niet zo *De antwoorden zijn een directe weergave van de enquête

34

Haal ik meer energie uit Maakt me gelukkig Omdat niks beter is Omdat het mijn droom is!! Computeren is mn ding Omdat het dan niet meer als werk zal voelen Omdat het leven te kort is om iets te doen wat je niet leuk vindt Omdat werk een hobby moet zijn, dan doe je het leuker en op je gemak. Dan blijft het eindeloos interessant Om meer kwaliteiten en ervaring op te bouwen Leuke combi Ontspannend Omdat je plezier hebt Plezierig Dan hoef ik nooit te werken Omdat je dan al helemaal geniet van je werk


Wil je van je hobby je werk maken? Ja, Waarom? *

Omdat ik er goed mee kan verdienen en ik wil niets liever dan prof voetballer worden Leuk Omdat werk dan een plezier wordt Passie Lijkt me geweldig Dan ga je makkelijker naar je werk Omdat journalistiek voelt als een hobby en niet als Werk. Omdat je echt iets kan betekenen, voortdurend jezelf moet challengen Omdat ik momenteel niet gelukkig wordt van mijn werk Omdat mooie dingen maken mij blij maakt en mooie dingen zien mensen blij maakt Om dat ik dan het beste tot mijn recht kom Dan doe ik vanuit mijn passie Passie, gelukkig worden Ik wil mijn werk over zoveel jaar nog leuk vinden Plezier is belangrijker dan geld Dan ga ik altijd met 100% inzet aan de slag Passie voor het leven Dan ik werken leuk Dan doe ik iets wat ik leuk vind Van mijn passie mijn werk maken is mijn droom Mijn hobby is een verzameling van interesses en kwaliteiten die ik wil combineren tot iets concreters en diepgaanders Als het mijn baan kan worden, doe ik iets waar ik heel veel voldoening uit zou halen Daar ligt mijn passie

Veel tijd besteden aan werk, dus dan beter zo leuk mogelijk Omdat ik daar super enthousiast van word Dan doe je het met meer plezier en gaat het je makkelijker af Omdat ik plezier in heb Lijkt me super! Vetste wat er is, is om van je passie je geld te verdienen Waarom niet Heeft allemaal te maken met iets ouds vernieuwen Handarbeid, sociale contacten, ideeen verbreden Plezier in werk Omdat dat het leukste is! Elke dag met plezier naar werk Dan doe je iets wat je echt leuk vindt Eindeloos inspiratie Geweldig idee Maakt werk leuker en makkelijker Makkelijker Makkelijk Leerzaamheid Omdat je uiteindelijk goed er begint te worden Dan doe ik iets wat ik leuk vind om te doen en doe ik het met plezier Dan doe je het met passie Zodat ik met plezier kan werken Goed om te verdienen met dat wat je leuk vind Omdat je er dan het allerbeste in bent!

*De antwoorden zijn een directe weergave van de enquĂŞte

35


Wat doe je in je droombaan? * Alle taken die nodig zijn als curator Artikelen schrijven Ben de eigenaar van dat hostel Bij advocaat wil ik rechtvaardig zijn Chillen in het buitenland Combineren van mensen, inhoud, food en filosofie Combi van dingen Correspondent voor verschillende media in oost Creatief Creatief bezig zijn, een mooi resultaat neerzetten De reis om de wereld warme bio lunches De vetste artiesten boeken Een concept ontwikkelen voor bijvoorbeeld Eigen (klein) bedrijf runnen Eventstyling Evenementen opzetten ludieke acties Geld verdienen, werken voor mezelf Handelen in kunst, liefst modern hard werken voor mezelf Het begint bij het produceren van goede tracks Het creeren van entertainment Iets wat anderen geluk brengt Ik begeleid jongeren die problemen ondervinden Ik ben verantwoordelijk voor de algehele bedrijf Ik maak ruimte Ik maak video voor relevante doelen Ik maar mensen mooi Inkoop van kleding of met cijfers werken...prijzen Leidinggeven Logo’s posters maken dingen ontwerpen Mensen begeleiden Mensen coachen in leven die vast lopen en verande... Mensen helpen Mensen helpen Mensen helpen

*De antwoorden zijn een directe weergave van de enquĂŞte

36

Mensen helpen Mensen iets bijbrengen Mensen leren surfen Mensen motiveren en plezieren Mensen proberen hun te genezen Mensjes fotograferen Mijn spullen verkopen Muziek maken en plaatjes draaien Niks Ontwikkelen Opereren, nieuwe uitdagingen zoeken, maatschappij... Opzetten van unieke feesten/festivals Op zoek naar iets. Dat kan wat nieuws zijn Oude dingen (Meubels, gebruiksvoorwerpem) Persoonlijke coaching Plannen, aansturen, samenwerken, enthousiasmeren Produceren, draaien, vooral genieten Regelen Regisseren Samenbrengen organiseren innoveren Samenbrengen organiseren innoveren en inspireren Schoonheidsspecialiste en leiding geven Schrijven Schrijven, nieuwe mensen ontmoeten, reizen, helpen Servies maken, bedenken, ontwikkelen, ontwerpen Spullen, kleding, meubilair vernieuwen Tattoos maken Tekenen Tijdschriften maken Veel samenwerken, mooie dingen maken Video games en films ontwerpen Voetballen en mensen blij maken Weet ik niet Wereldreizen in de keuken Werken in een bedrijf Zelf een bedrijf beginnen


Wat heb je nodig voor jouw droombaan? *

werkplek 18,8%

anders 12,5%

gewoon iemand die me helpt 18,8%

nieuwe skills 20%

middelen 5%

money 25%

Middelen Welke? Bronnen Computers Connecties en ervaring Weet niet

Nieuwe skills, welke? Beter draaien en meer muziek kennis Diploma’s enzo Engels Focus HBO opleiding holistisch coaching Interactive Animation degree Kennis en inzicht in de moderne kunst markt Klusskills verder uitbouwen Leren hoe je effectief communiceert Meer kennis

Anders Alles All of the above Combi van middelen, geld en Contacten/mensen. De juiste mensen om me heen Diploma Doorzettingsvermogen Het liefst een partner om samen te beginnen! Netwerken Opleiding Tijd Werk op dat gebied

*De antwoorden zijn een directe weergave van de enquĂŞte

37


Jij wil werken voor

jezelf 57,6%

38

een boss 31,3 %

anders 6,1%


Ik heb geen hobby ! Ik wil bouwkunde studeren

je vrienden 4%

je familie 1%

Stel je werkt, welke dingen/middelen deel je dan met mensen uit je buurt? * Alles zou kunnen Als ik mensen kan helpen met de kennis die ik heb... Boeken Buurtpreventie Computers, kennis, koffieapparaat Contact? Dat de meeste ook werken? Dat we gebruik kunnen maken van elkaars ruimte De tracks die ik zelf geproduceerd heb. Drinken-eten Energie/vervoer Ervaringen Geen idee Geen idee Hulp Huur Werk-en-geld. Internet-computer Kennis Kennis Kennis Gezelschap Kennis en een positieve instelling Kennis

Anders Baas of mezelf De samenleving Ik werk graag in een team Samenwerken met anderenn

Kennis Kennis, ervaring, inzicht Kennis, hulp Kennis Contact Gezelschap Hulp Koffie Netwerk Middelen Middelen Machines-materiaal-werkruimte Mijn ervaring Mijn kennis die ik heb. Als ik met mijn kennis mensen zou kunnen helpen dan doe ik dat Mijn taken Muziek en me persoonlijkheid Ontwerp Op dit moment nog niet zo veel Plekken, koffie Plek, koffieaparaat, accountant Ruimte Skills Sat met werk te maken heeft Werkplek, ervarinf Werkplek, mijn foto’s die ik maak Werkruimte Werplek en mss zorg ik koffie etc voor ze Zorg, informatie

*De antwoorden zijn een directe weergave van de enquĂŞte

39


Behoeften per leeftijd

Behoeften per leeftijd

hulp 40%

20%

skills

Leeftijd

anders

15-20 20-24 25-29 30-34 35-40

0%

werkplek

middelen

Waarden per opleidingsniveau

Waarden per opleidingsniveau

love

50%

Opleiding familie

hobby 0%

vrienden

40

money

hogeschool/uni NULL ROC school of hard knocks middelbare school


Liever zingeving dan geld De 366 jongeren die onze enquête hebben ingevuld, zijn redelijk tot heel hoog opgeleid en het merendeel (75%) is vrouw. Ze studeren nog, zijn op zoek naar werk of werken al en willen verder groeien. Hun leeftijd loopt uiteen van 18 tot 35 jaar. Het merendeel van de ondervraagde jongeren wil niet voor een baas werken, maar zelfstandig zijn. Ze hechten veel waarde aan hun vrijheid en onafhankelijkheid. Opmerkelijk is dat financiële zekerheid met name voor hogeropgeleiden niet belangrijk wordt gevonden: ze zijn eerder op zoek naar zingeving dan naar geld! Dit blijkt ook uit de beroepen en werkgebieden die ze ambiëren: van ‘hosteleigenaar’ tot ‘schoonheidsspecialiste’ en van ‘artikelen schrijven’ tot ‘het opzetten van unieke feesten/festivals’. Er zijn twee sectoren die er uit springen: zorgverlening en creatieve werkzaamheden. Deze jongeren willen zelfstandig werken, maar het lukt ze niet om te starten: ze voelen zich onzeker, het ontbreekt ze aan financiële middelen, contacten, commerciële vaardigheden of een werkplek. Ze staan te trappelen om als zelfstandigen te beginnen, maar er moeten eerst nog flinke hobbels genomen worden.

Waarden per leeftijdsgroep Waarden per leeftijdsgroep

% 30

25

Waarden

20

love familie vrienden money hobby

15

10

5

0 15-20

20-24

25-29

30-34

35-40

leeftijd

41


Wat vind je echt belangrijk?

love 29,5

familie 28,8%

Verhouding geslacht-waarden Vrouw

familie 36,2%

love 28,3%

vrienden 18,1% money 7,1% anders 6,3% hobby 3,9%

42

vrienden 19,9 %

mone 9,6 %


ey %

hobby 6,4%

anders 5,8%

Money, waarom? Bepaald alles Daarmee bereik je alles Gewoon zo Het opent veel deuren Ik heb het nodig Is nodig Omdat het nodig is Omdat je met geld en ervaring verder komt Om succesful te worden Voor geluk Voor mijn toekomstplannen Welvaart is nodig Zodat ik me dromen waar kan maken Zonder geld kan ik niks Geen eten Geen onderdak

Hobby, wat is je hobby? Computeren Creatief Filmpjes maken Internet Kunst Lezen Muziek maken Tekenen Voetballen Anders Alle eerder genoemde! Alles uit het leven halen filmsmaken Geluk Gelukkig Het grotere geheel Mijn dochter Jezelf blijven

Verhouding geslacht-waarden Man

love 27,3%

vrienden 25%

money 20,5% hobby 15,9% familie 11,4%

43


12.000 jongeren zijn onzichtbaar Omdat wij in eerste instantie hebben gekozen voor een online onderzoek, hebben wij een bepaalde groep jongeren niet kunnen bereiken. Wij noemen dit de ‘onzichtbaren’. De onzichtbaren zijn te verdelen in twee groepen, de jongeren die bewust offline leven en jongeren die dit ongewenst doen. De eerste groep is vaak hoogopgeleid en heeft vanuit overtuiging er voor gekozen om onzichtbaar te zijn in de social media. De tweede groep is door omstandigheden hier in terecht gekomen. In Amsterdam zijn 12.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar onzichtbaar. Het is een grote verzameling jongeren met veelzijdige problemen. Zij volgen geen onderwijs, hebben geen werk of uitkering, staan niet ingeschreven als werkzoekende en leven vaak op straat. Er is een groep zorgjongeren die wel een adres heeft, maar geen goed netwerk en veel problemen. Dan zijn er nog de dakloze jongeren die van plek naar plek gaan. En als laatste de spookjongeren die zich bewust uit de basisregistratie hebben uitgeschreven om schulden uit de weg te gaan, al is dat steeds moeilijker in Amsterdam. Streetcornerwork Gespecialiseerde organisaties zoals Streetcornerwork hebben langdurige zorgvuldig opgebouwde relaties met deze groeiende groep jongeren. Zij hebben het meeste zicht op jongeren tot 23 jaar. Tot die leeftijd worden ze door de gemeente gemonitord en probeert de overheid ze aan een startkwalificatie te helpen. Daarna vallen ze uit het systeem, dus jongeren tussen de 23 en 27 zijn het meest onzichtbaar en hun problemen daardoor heel intens. Deze jongeren voelen zich buitengesloten in de maatschappij en kunnen daardoor criminaliseren en radicaliseren. Maar deze jongeren hebben ook dromen, vaak hele basale zoals een eigen woning, een baan en een veilige omgeving. Zij zouden verder geholpen moeten worden in samenwerking met Streetcornerwork.

44


45


Gesprekken

46


De gesprekken bevestigen het beeld Als vervolg op de online enquette hebben we een oproep gedaan om jongeren verder te spreken over hun dromen en hoe zij deze zouden kunnen realiseren. Daar kwam niet veel reactie op. Uiteindelijk hebben we uitgebreid gesproken met vier jongeren. De interviews hebben plaatsgevonden via skype en telefoon. Ook in de interviews komt naar voren dat jongeren graag zelfstandig werken zonder de beknellende context van een organisatie. Een ander aspect is dat de jongeren graag willen samenwerken, anderen willen helpen, kennis willen delen, net als werkruimtes en gereedschappen. Verder is het opvallend dat er vaak niet voor het geld gewerkt wordt maar vanuit idealisme en dat werken vooral leuk moet zijn. Wanneer er gesproken wordt over dromen dan zijn dit overwegend realiseerbare projecten en zelfs als het een onwaarschijnlijke kans van slagen heeft, dan gaat het nog altijd over het geluk op de weg er naar toe. De vier respondenten waren zeer enthousiast over de gesprekken en de voorgestelde vervolgstappen.

Wij hebben met vier mensen gesproken:

Shai Bihari heeft bouwkunde gestudeerd en is op dit moment werkzaam als account manager. Naast zijn studie en werk is hij altijd bezig geweest met muziek. Hij zou graag als DJ de wereld over vliegen. Omdat hij perfectionistisch is, wil hij eerst zijn muzikale producties af maken voor hij deze aan het publiek laat horen. Shai is groot fan van Afrojack en zou hem graag als coach hebben, maar het lijkt hem ook heel goed om mensen uit andere disciplines te ontmoeten.

Jade Ruijzenaars is student vormgeving op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Op dit moment werkt zij aan haar eindexamen project waarbij zij industrieel visafval gebruikt om een nieuw materiaal te ontwikkelen. Na haar studie zou zij in de buurt met anderen een werkplaats willen beginnen. Dit zou een groot raam moeten hebben zodat iedereen naar binnen kan kijken.

Jessica van der Luyt heeft een catering bedrijf. Vier jaar geleden is zij op een basisschool begonnen met het verzorgen van warme biologische lunches. Haar droom is om kinderen in aanraking te brengen met verschillende culturen en ze bewust te maken van onze planeet. Ondanks dat de ouders en de kinderen heel enthousiast waren over dit initiatief kreeg zij van de school na een jaar geen vervolgopdracht. Op dit moment is haar droom om het project weer op te starten, maar nu met een aantal mensen die haar zouden kunnen helpen met strategische kennis.

Lotte Smit is ambulant hulpverlener en werkt bij het Leger de Heils. Binnen de organisatie waarin zij werkt, voelt zij zich geremd in haar ambities. Daarom zou zij graag een clubje willen oprichten waarmee ze haar ideeĂŤn en dromen kan realiseren. De eerste stap is gezet, samen met een vriendin ontwikkelt zij nu een programma dat pesten op de middelbare school zou moeten voorkomen.

47


Jade Ruijzenaars Facebook profiel

48


Jessica van der Luyt Facebook profiel

49


Ontwerpopgave

50


Hoe kunnen we jongeren op weg helpen? De ontwerpopgave richt zich op de volgende vragen: • Hoe kunnen we jongeren uit de Dapperbuurt (en in het kielzog daarvan jongeren elders) op weg helpen naar zelfstandigheid? • Hoe kunnen we hun passies naar werk vertalen? • Hoe bieden we ze kansen waarmee we ze tegelijk uit het patroon van hyperverzuiling halen? • Hoe kunnen we daarmee een nieuwe dynamiek in de buurt brengen en vervolgens opschalen?

51


Visie

52


Sign of the time! Zelfstandig werken Er dient zich een volgende generatie aan die ‘self-employed’ wil zijn. In The New Spirit of Capitalism (2006) wijzen Luc Boltanski en Eve Chiapello op de veranderde arbeidsstructuren die ook voor jongeren gelden: ze werken niet meer hun leven lang strak georganiseerd in loondienst voor slechts één baas, maar opereren meer in netwerkgeoriënteerde organisatievormen, waarbij werknemers het initiatief nemen, relatief veel autonomie hebben en van job naar job hoppen.

Verhouding zelfstandig werken en leeftijd

g zelfstandig werken en leeftijd % 30

25 Zelfstandig werken

20

15 10

5 0 15-20

20-24

25-29

30-34

35-40 leeftijd

53


Van Zelfstandige Zonder Personeel naar Ondernemer Met Passie Een grote groep jongeren kiest voor zelfstandigheid en te verwachten valt dat de volgende generatie in dit voetspoor zal treden. Deze ontwikkeling staat haaks op het Nederlandse regeringsbeleid dat zich vooral richt is op zoveel mogelijk vaste banen en een regelgeving hanteert die bedrijven ontmoedigt om met ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) te werken. Vakbonden behartigen vooral belangen van mensen die nog in “oude” arbeidsstructuren werken. Het fenomeen ZZP staat momenteel in een slecht daglicht. In een interview met het FD (25 maart 2016) zet Klaas Knot, president van de De Nederlandsche Bank, ZZP’ers weg als ‘dagloners’. Ook wordt in dit verband de term ‘precariaat’ (een samenvoeging van de woorden ‘precair’ en ‘proletariaat’) gebruikt. In de media worden ZZP’ers doorgaans afgeschilderd als een zielige groep mensen die niet aan een vaste baan kan komen of als werknemers die als ondernemer zijn vermomd met weinig inkomen en zonder sociaal vangnet. Maar dit is slechts een deel van de werkelijkheid. Ons onderzoek wijst uit dat veel jongeren niet anders willen. Zij verdienen het serieus genomen te worden en gestimuleerd te worden in hun ontwikkeling. Pas zodra we ‘Zelfstandigen Zonder Personeel’ als ‘Ondernemers met Passie’ gaan zien, niet meer als ‘ondergeschikte in dienst van de baas’ maar als ‘leverancier van een product of service’, ontstaat er een heel ander beeld. Hiervoor is natuurlijk ook culturele en institutionele verandering nodig, een verschuiving van denken van ‘baanzekerheid’ naar ‘werkzekerheid’, bijvoorbeeld attitudes en regelingen die ervoor zorgen dat jongeren hun werkende leven beginnen vanuit mogelijkheden en ambities, in plaats van beperkingen en onzekerheid. Een basisinkomen wordt regelmatig genoemd als middel dat een gevoel van bestaanszekerheid geeft, waar vanuit jongeren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, kennis en kunde ruimte krijgen voor zelfstandigheid.

Uit de Volkskrant, 3 Augustus 2016 54


Het begrip Start-Up moet ruimer De gemeente richt zich vooral op probleemjongeren. Via onze methode hebben wij een grote groep jongeren bereikt die buiten de belangstelling van de gemeente en sociale instanties valt omdat deze geen directe problemen oplevert. Deze jongeren hebben echter wel ambities die ze vooralsnog niet kunnen waarmaken. Als we deze groep helpen, kunnen zij in hun kielzog ook de “onzichtbaren” meenemen. Amsterdam ziet zichzelf graag als Start-Up City. In de publicatie AMS nr.6, 2016-2017 wordt hiervoor de volgende definitie gehanteerd: ‘A Start-up is an organization formed to search for a repeatable and scaleable business model’. Het concept is overgewaaid uit Silicon Valley en de basis is dan ook technologie. Wij zijn van mening dat het model van start-up accelerators, zoals Rockstart en Bootcamp, ook gehanteerd kan worden voor andere sectoren, bijvoorbeeld zorgverlening en creativiteit, zijnde de disciplines die er in ons onderzoek uit sprongen. Wij willen de definitie van het begrip start-up verbinden aan de kernwaarden van de stad Amsterdam: creativiteit, innovatie en handelsgeest. Het doel is om ondernemersvaardigheden veel breder te ontwikkelen dan alleen gericht op high tech, daarmee beter passend bij het DNA van de stad. Zo kan een nieuwe generatie zelfbewuste jongeren kansen worden geboden, het elan en de sociale infrastructuur van de stad worden versterkt en een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van smart societies.

Amsterdam Start-Up City 55


Voorstel

56


De hub als launch platform Ons voorstel is de oprichting van een hub, een fysieke plek in de Dapperbuurt die verbonden is met een online en offline netwerk. Deze hub is bedoeld voor jongeren die willen groeien en hun ambities willen waarmaken en daarmee is de plek er tevens voor de hele buurt. We zien de hub als een launch platform. Het is een plek waar je komt met je dromen. Op het moment dat je de eerste klant hebt, kun je een ‘micro office’ krijgen, ofwel een kleine werkplek. En zodra je echt een bedrijf hebt gestart wordt dat gevierd in de buurt. Ook kunnen in deze hub commerciële contacten worden gelegd. De hub kan functioneren als een 21ste-eeuwse Gouden Gids. De hub is geen alternatief voor het vergrijsde buurtcentrum. Het doel van de hub is ondernemen en het moet ook zelf een onderneming zijn. Inkomsten zouden kunnen worden gegenereerd uit het verhuren van werkplekken of er kan aan de combinatie met een uitzendbureau of met Coffee Company worden gedacht. Maar de jongeren zouden ook iets voor de coaching kunnen betalen of in ruil voor de coaching allerlei eenvoudige werkzaamheden verrichten zoals schoonmaken, de telefoon beantwoorden, mensen ontvangen, etc. Voor huisvesting zou een leegstaand (kantoor)gebouw moeten worden gevonden. De gemeente Amsterdam zou een startsubsidie kunnen geven. Wat het beste organisatie en verdienmodel van de hub zou moeten zijn, dient in een vervolgtraject te worden onderzocht. Een plek waar leren, werk en vrije tijd samenkomen De hub is een plek waar leren, werk en vrije tijd samenkomen, een plek die bruist, een plek waar jongeren graag naartoe gaan, omdat het een plek is waar ze iets aan hebben! De Dapperbuurt is daarvoor de geschikte wijk, omdat jongeren in de enquête hebben aangegeven hier een werkplek te willen delen (88,3%) en met anderen samen te willen werken (70,4%). In de hub staat de coaching van jongeren centraal: hoe maak je een businessplan, hoe haal je klanten binnen, hoe kun je technologie inzetten, hoe presenteer je jezelf? Hierbij gaat het vooral ook om leiderschapscoaching, op het stimuleren van daadkracht en zelfvertrouwen. De hub kan een incubator zijn voor de dromen en kansen van jongeren en ze begeleiden op het pad naar een eenmansbedrijf of de vorming van een coöperatie.

57


Elkaar en anderen helpen Zo kan een peer-to-peer community worden gecreëerd waar jongeren elkaar kunnen bijstaan en waar eigen netwerken kunnen worden gevormd. In samenwerking met Streetcornerwork zouden ook de “onzichtbaren” hierin een kans worden gegeven. Jongeren die een start maken, zouden bijvoorbeeld als tegenprestatie een stageplek aan de “onzichtbaren” kunnen bieden. Onze respondenten zijn weliswaar zeer op zichzelf gericht maar tegelijkertijd geven ze te kennen dat ze anderen willen helpen en willen samenwerken. Deze schijnbaar tegengestelde wensen zouden in de hub samen kunnen komen in een model waar individuele keuzes ook de gemeenschap helpen, de jongeren uit hun eigen cocon halen en zo sociale verandering stimuleren. Ze zouden niet alleen ruimte en gereedschappen kunnen delen maar elkaar ook kunnen ondersteunen, hun ervaringen als jonge ondernemer met elkaar kunnen delen. De hub wordt zodoende een unieke fysieke ruimte waar individuele ambities, coaching en samenwerking bij elkaar komen en waarmee tevens de gesignaleerde kloof tussen offline en online gedrag kan worden gedicht.

Stel je werkt, welke dingen/middelen deel je dan met mensen uit je buurt? * Stel je werkt, welke dingen/middelen deel je dan met mensen uit je buurt? Alles zou kunnen Als ik mensen kan helpen met de kennis die ik heb Boeken Buurtpreventie Computers, kennis, koffieapparaat Contact? Dat de meeste ook werken ? Dat we gebruik kunnen maken van elkaars ruimte De tracks die ik zelf geproduceerd heb. Drinken-eten Energie/vervoer Ervaringen Geen idee Geen idee Hulp Huur Werk-en-geld. Internet-computer Kennis Kennis Kennis Gezelschap Kennis en een positieve instelling Kennis Kennis *De antwoorden zijn een directe weergave van de enquête

58

Kennis, ervaring, inzicht Kennis, hulp Kennis Contact Gezelschap Hulp Koffie Netwerk Middelen Middelen Machines-materiaal-werkruimte Mijn ervaring Mijn kennis die ik heb. Als ik met mijn kennis mensen zou kunnen helpen dan doe ik dat Mijn taken Muziek en me persoonlijkheid Niks Ontwerp Op dit moment nog niet zo veel Plekken, koffie Plek, koffieaparaat, accountant Ruimte Skills Sat met werk te maken heeft Werkplek, ervarinf Werkplek, mijn foto’s die ik maak Werkruimte Werplek en mss zorg ik koffie etc voor ze Zorg, informatie


De nieuwe helden Wij zien deze hub als een pilot die, als deze succesvol is, ook in andere Amsterdam wijken kan worden doorgevoerd. Zo ontstaat er een bruisend netwerk waarin het potentieel van dromen en passies van jonge generaties kan groeien en bloeien. Ze worden de opvolgers van Amsterdamse helden, zoals Duncan Stutterheim, Olcay GĂźlsen en Imaan Hammam. Zo maakt Amsterdam zijn naam als Start-up city volledig waar.

Imaan Hammam, uit de Volkskrant, 3 September 2016 59


60


61


Vervolg

62


Vervolg Denktank, verder onderzoek en terugkoppeling • Oprichting van een denktank om een organisatiemodel voor de hub op te stellen. Het is belangrijk dat de jongeren bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. De jongeren die wij persoonlijk hebben gesproken, willen wij bij deze denktank betrekken, De andere jongeren kunnen wij opnieuw via een nieuwe enquête raadplegen. • Terugkoppeling naar de gehele Dapperbuurt. Wat kunnen buurtbewoners zelf betekenen? Wie willen er meedoen? • Vergelijkbaar onderzoek in een aantal andere buurten van Amsterdam. Wat zijn de overenkomsten, wat zijn de verschillen? Campagne De opzet van een campagne in bushokjes en op mupi’s in Amsterdam Oost, Deze campagne zal aandacht vragen voor de, op zelfstandigheid gerichte, ambities van de jongeren in de Dapperbuurt. We willen stoere jongens en meisjes presenteren die trots zijn op hun eerste stap naar zelfstandigheid, hun eerste deal. Hiervoor is een nieuwe enquête nodig, ditmaal gericht op jongeren die net hun bedrijf hebben opgericht of hun eerste klant hebben binnengehaald. Hierover zijn gesprekken gaande met de firma JCDecaux en de afdeling Social Return van de Gemeente Amsterdam. Opschaling De uitkomsten van dit onderzoek raken de hele maatschappij. Daarom is een openbaar debat nodig over de vraag hoe wij de overgang kunnen maken van oude naar nieuwe economie, hoe wij ruimte voor nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande structuren kunnen creëren.

63


Met welke skill word jij super fam

Dj producing geen idee

praten

leren tassen

skills

boeken schrijven

schrijven

m’n organisatie talent mijn grapjes

leiding

Ik kan goed met mensen werken

Ikwordregisseurvankinderfilms

concepten bedenken

Improvisatie

Imitaties van mensen

denken

een eerlijke beeld van mensen

filmen

coaching

leergierigheid

public speaking

64

rondjes draaien

make up skill

behulp zaam

openmindedness

speciaals

positief omdenken

netwerken

app ontwikkelaar

hand gemaakt serviesgoed

humor

socialisenzing en fotograferen


mous?

Ik ben sociaal en klantgericht

het-leggen-van-verbanden-tussen-zaken-die-niet-voor-de-hand-liggen

schilderen natuurlijk

met het opzetten van lostinfes.com

betrokken zijn bij mensen

Ik kan goed presenteren Mensen helpen en voetballen marketing

video smak en enop YouTubezetten

fotografie skills

acteren

communicatie

zingen

simpliciteit terugbrengen voor de basis van geluk

Iets design

business

voetbal

analytisch

ik vind altijd wel del eukste plekken

plaatjes draaien manager boeker DJs

hoeft niet

fotografie

weet ik niet

flyer ontwerpen

Je hie

speurtocht

luisteren journalistiek Ik kan heel makkelijk op lossingen

doodling

creativiteit

graphic design spontaan

strategisch

rap

geduld

productie

illustraties

lachen

organisatie en leiderschap van oude spullen iets nieuws maken

Lassen van metaal

orginaliteit spontaan mezelf-zijn

65


Wat is jouw droombaan?

Eigen winkel

Dokter Advocaat Creatieve Eigen ondernemer Eigen bedrijf

S

Een hostel runnen

Voetballer

Illustrator

Niks

Toerisme

Opknapper

Redactie

Ond

Potten bakster

Mensen inspireren

Recencies schrijven

a

Magazine auteur

nie

Eigen tijd schriften bureau

director

Chirurg

Prof voetballer

Eeneigen woningbouw

Marketing

Grafisch ontwerpster

Coffee t

Ambassadeur

le

Advertising

Connecten van mensen

Project management palais deTokyo

o

Surf Researcher

Fotograaf

kok

Buyer

66

Werken bij de jeugdzorg


Ambassador

Accountant

Kinderlunches verzorgen

Interactive Animation

Regisseuse

Creative

Levens coach Kinderen helpen

Art

Bij eengrootmerk

Stewardess

Muziek

onderneming

Eigen evenementen

Internationaal pr

Dj

Adviseur

Pedagoog

Ontdekkingsreiziger

Schrijver

eraar

Programmeur festival

et

k school

Weet

Art director

heb ik niet

thee broodjes verkopen

Coach

Correspondent afrika

artiest

derwijs beinvloeden

Mensen helpen

Eeneigen klein bedrijf

Kunsthandelaar

67


Design+Desires

68


Design+Desires Mensen staan centraal De stad is in beweging. Digitale technologie en toenemende globalisering hebben het stadsleven drastisch veranderd. Er dienen zich nieuwe vormen van verbindingen aan, anders dan familie, buren en werk. Private, publieke, fysieke en virtuele ruimtes lopen door elkaar. Stadsbewoners opereren zowel globaal als lokaal. Sociale netwerken worden cruciaal en veranderen het aanzien en het gebruik van de stad. Kortom, de moderne stedeling leeft in een gefragmenteerde maatschappij die een gedifferentieerd beeld laat zien van zowel fysieke als virtuele relaties en contacten. Dit levert een scala aan problemen, maar vooral ook mogelijkheden en nieuwe kansen op. Het programma Design+Desires richt zich op bovengenoemd transformatieproces door aansluiting te zoeken bij de diversiteit van dromen en wensen van stadsbewoners. Het uitgangspunt is dat juist in hun passies en ambities al nieuwe kansen en mogelijkheden besloten liggen. Unieke research-and-do methode Om de diversiteit aan verlangens en behoeften te achterhalen is een unieke research-and-do methode ontwikkeld. In dit ontwerpend onderzoek zijn visie, innovatieve tools en creatieve vertaalslag leidend. Afhankelijk van de doelstelling en de betrokken partijen worden in elk project de relevante tools binnen deze methode bepaald. Deze tools (o.a. data quickscans, enquêtes, design thinking) verwerken de laatste inzichten uit meerdere disciplines (o.a. sociologie, stedenbouw, economie, design) en gebruiken de nieuwste (digitale) technologieën waaronder big data, social media en online platforms. Social City Onderdeel van Design+Desires is Social City. Dit is een internationale online denktank gebaseerd op de dromen en wensen die mensen over de hele wereld via een speelse enquête kunnen achterlaten. Door deze in te vullen worden zij een eigenzinnige burger van de virtuele stad. Samen vormen zij de internationale gemeenschap van Social Citizens en zorgen ze voor de groei van een database met een grote diversiteit aan dromen en verlangens die ingezet kan worden bij projecten in het Design+Desires programma. Design thinking In statistisch onderzoek worden mensen vaak als consumenten beschouwd, waarbij vooral gedragspatronen worden gesignaleerd en weinig ruimte wordt gelaten voor uiteenlopende en vaak contrasterende wensen en behoeften. Design+Desires spreekt stadsbewoners aan op hun individualiteit. Wij zien ze als actieve burgers in plaats van passieve consumenten. De behoeften en ambities van mensen staan bij alle internationale en lokale Design+Desires projecten centraal. Onze aanpak is niet alleen observerend en analyserend maar ook creatief activerend. Met behulp van design thinking worden de behoeften en ambities omgezet in innovatieve maatschappelijke concepten om daarmee nieuwe input te geven aan processen in stedenbouw en sociale infrastructuur. Uitgangspunt is het creëren van nieuwe, lokaal overstijgende kansen en mogelijkheden, die als spin-off probleemoplossend voor een specifieke plek werken. Schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen zien wij als kansen, diversiteit als gereedschap voor innovatie. Design+Desires ontwikkelt zo een voedingsbodem voor nieuwe inzichten, producten, diensten, organisaties, modellen, onderzoeken en events die uitgaan van en bijdragen aan smart societies.

69


Design+Desires

70


Research-and-do methode Fase

Tool

Beschrijving

Mapping

Data Quickscans

De data quickscans schetsen de kaders die de specifieke onderzoeksopgave en locatie bepalen. Het is een uiterst efficiënte manier om grootschalige overzichten van een gebied en de diversiteit daarbinnen te verkrijgen. Op basis van de data quickscans worden de eerste conceptuele keuzes voor de vragen in het gamified enquêtesysteem gemaakt. De diversiteit aan dromen en wensen, die mensen zelf als afbeeldingen op het internet zetten zijn hierbij leidend.

Visie

Campagne

Social Media campagnes

Op basis van de data quickscans wordt het social media gebruik van stedelingen geïnventariseerd en bepaald welke social media moeten worden ingezet om de specifieke doelgroepen te benaderen.

Online dialoog en inzicht

Gamified enquête systeem

De gamified enquêtes, die visueel aansluiten op wat stedelingen zelf op het web hebben gezet, geven een uitgebreid inzicht in de dromen en behoeften van burgers ten aanzien van een bepaald onderwerp.

Offline dialoog en inzicht

persoonlijke dieptege -sprekken

Op basis van de resultaten uit het gamified enquêtesysteem worden specifieke individuen benaderd voor persoonlijke dieptegesprekken. Deze gesprekken zijn bedoeld om de motieven achter de dromen en wensen te achterhalen. Er wordt steeds doorgevraagd naar het ‘waarom’ van een wens of passie.

Creatieve vertaalslag, engagement

Design scenario’s

Terugkoppeling

Actie

Opschaling

Op basis van het ontwerpend onderzoek – het gamified enquêtesysteem en de dieptegesprekken – worden relevante resultaten geïsoleerd. Deze vormen de basis voor de ontwerpopgave ofwel het ontwikkelen van people-centered designscenario’s die zowel lokale problemen oplossen, alsook nieuwe mogelijkheden scheppen en nieuwe kansen exploreren voor een internationale context. De participanten die aan de dieptegesprekken en het gamified enquêtesysteem hebben meegedaan, krijgen de mogelijkheid om feedback op de voorgestelde designscenario’s te geven.

vervolg -projecten

Op basis van het getoonde engagement en de feedback van participanten wordt overgegaan tot het aanpassen van de designscenario’s, het maken van prototypen en het implementeren van scenario’s. De resultaten hiervan worden uiteindelijk getoetst aan de realiteit. Uitgangspunt bij de designscenario’s is dat ze kunnen worden opgeschaald naar een grotere infrastructuur.

71


Colofon Design+Desires is een programma van Droog en OSCity waarin aansluiting wordt gezocht bij de diversiteit van dromen en wensen van stadsbewoners, zulks vanuit de gedachte dat juist hierin al nieuwe kansen en mogelijkheden besloten liggen. Het team voor dit project bestond uit: Suki de Boer, Giulia Cosenza, Edith Gruson, Jan Konings, Mark Minkjan, Mark van der Net, Kris Prochaska en Renny Ramakers. Verder werkten mee: Roel Bruijn, Giselle Straathof, Pieter van Vliet (Hogeschool van Amsterdam) Lokale jeugdorganisaties en personen die het project mede mogelijk gemaakt hebben: Academie van de stad, Dynamojongeren, Springlevend Dapper, Halima Bourhim (Streetcornerwork), Safouan. Met speciale dank voor hun waardevolle input aan: Mark Blaisse (ondernemer, consultant, schrijver), Menno van Dijk (THNK), Stefanie Jansen (Co-Creator), Oscar Kneppers (Rockstart), Heleen Mees (econoom), Laetitia Smits van Oyen (ondernemer, lid Raad van Toezicht TU Delft), Sarriel Taus (oprichter Amsterdam Food Institute), Willemijn Verloop (oprichter Social Enterprise NL) en Bram van Vulpen (socioloog). Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Ger Baron (Chief Technology Officer) Gebiedsmakelaars Dapperbuurt en Oostpoort Gebiedsteam Oud Oost, stadsdeel Oost: Wouter Stoeken, Stephany van Veen. Coverafbeelding: Bing Maps

Š Droog/OSCity 2016

72


73


74


75Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.