Modulhusbyggnation

Page 1

Vi bygger bostäder för

livets alla faser

Säkert och effektivt från fabrik till byggplats

Familjeföretag i ständig rörelse

Derome grundades 1946 i halländska byn Derome när snickaren Karl Andersson investerade allt han hade i en sågbänk för att hjälpa bönderna i trakten med virke. Entreprenörsandan har gått i arv och och idag drivs familjeföretaget vidare utifrån affärsiden att förenkla kundernas vardag i kedjan från skog till färdigt hus.

I vår egen produktion tar vi hand om hela stocken och förädlar den till allt från målad panel, takstolar och emballage till färdiga villor och flerbostadshus. I vår handelsverksamhet erbjuder vi ett brett utbud av trä- och industrivaror.

Vår bredd blir en spetskomptens för dig som kund. Det gör oss till en långsiktigt trygg och stabil partner med leveransförmåga, kontroll över kvalitet, hållbarhet och god förståelse för dina behov.

Vår strävan är att du ska uppleva samarbetet med oss som personligt och enkelt, med snabb återkoppling och korta beslutsvägar.

› Grundades: 1946

› Verksamhet från skog till färdigt hus

› Egna sågverk & produktionsanläggningar

› Entreprenörsdrivet familjeföretag

2

Vi planerar och bygger för ett levande bostadsområde

Att bygga hållbart utifrån ett socialt perspektiv handlar om att bygga på ett sätt som uppmuntrar till möten och social samhörighet. Det handlar både om hur miljön och bostäderna utformas.

Ett nytt bostadskvarter eller område ska möta många olika behov. Vi kan bistå med att bygga lägenheter, småhus och villor med en blandning av ägande-, bostads- och hyresrätter. En blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer skapar levande områden för människor från olika generationer, bakgrund och intressen.

Genom att vara med tidigt i planeringen av ett nytt område når vi bäst förutsättningar att bygga i samklang med omgivande natur och med plats för umgänge och grannsamverkan som bidrar till ett aktivt samhällsliv. Dessutom bygger vi trä som tar hänsyn till vår gemensamma framtid. Det är förnybart, vackert att se på och ger en varm och ombonad känsla både inom- och utomhus.

› Vi bygger för ökad samvaro

› Bostäder för livets alla faser

› Trästomme för framtiden

5

Industriell produktion i en säker och trygg miljö

Effektivt från fabrik till byggplats

Att tillverka trähus i färdiga moduler är ett tids- och energieffektivt sätt att bygga bostäder. Det är en process som rymmer många fördelar med god kontroll på kvalitet, miljöprestanda, logistik och kostnader i produktionen.

Att produktionen dessutom sker inomhus en torr och trygg miljö med färre tunga lyft ger förutsättningar till en mer jämställd bransch. Arbetet attraherar medarbetare som normalt inte skulle söka sig till byggbranschen.

ENERGIEFFEKTIV OCH KVALITATIV PROCESS

Vår fabrik Värö utanför Varberg drivs med 50 % solceller och övrig energi från fossilfria bränslen som exempelvis vindkraft. Modulerna är isolerade vilket gör att mindre byggström behöver förbrukas på byggplats för att värma byggnaden. Ofta kan värmesystemet kopplas på tidigt vilket minskar byggets förbrukning.

SNABBT OCH RATIONELLT

Den industriella processen öppnar upp för att projektet kan färdigställas tidigare genom att samköra produktion på byggplats och i fabrik. Till exempel genom att grund och prefab-tak byggs på byggplats parallellt med att bostadsmodulerna tillverkas i fabriken.

MONTAGE OCH LOGISTIK

Eftersom vi levererar färdiga moduler kan vi effektivisera montaget och samtidigt minska antalet transporter som annars hade behövt förse byggplats med allt material. Det sammantaget ger färre störningar på bygget och omgivningen.

Bra att veta:

Vi erbjuder allt från ren materialleverans av färdigt klimatskal till totalentreprenad inklusive grund och finplanering. Tillsammans tar vi fram ett förslag som passar ditt projekt bäst.

FÖRDELAR MED INDUSTRIELLT BYGGANDE

› Säker och trygg miljö

› Bidrar till en mer jämställd byggbransch

› Hög grad av färdigställande

› Snabbt och effektivt montage

› Mindre buller och färre transporter till byggplats

Vi monterar upp till 10 lägenheter per dag

7

Vi lägger vår energi på att minska din

Att bygga energisnålt handlar om att fokusera på tekniska lösningar som ger nytta för dig som kund och en lägre miljöpåverkan.

Grunden för att hålla nere energiförlusterna är klimatskalet, där ytterväggarna med 3-skikts isolering tillsammans med energieffektiva fönster och dörrar motverkar köldbryggor. Genom att addera lösningar som solceller, snålspolande blandare, effektiva installationsdragningar och värmeåtervinning når vi energimålen och mer än så.

Här kan du läsa om tre projekt som vi projekterat för att klara 56 procent av BBR:s* energikrav.

*Boverkets byggregler

KALMAR

Antal lägenheter 232

Energikrav 56 procent av BBR

Uppvärmning Fjärrvärme Solceller Ja

När solcellsanläggningen producerar mer än vad fastigheten förbrukar används denna energi till att värma tappvattnet.

YSTAD

Antal lägenheter 226

Energikrav 56 procent av BBR

Uppvärmning Fjärrvärme Solceller Ja

Ventilationen drivs av solenergi och överskottet som lagras batterier kan driva ventilationen när solen inte skiner. Det utgör cirka 40 procent av fastighetselen. Husen har även låga VVC-förluster genom vältänkt projektering.

Lösningar som gynnar fjärrvärmeanslutna hus

SKELLEFTEÅ

Antal lägenheter 298

Energikrav 56 procent av BBR

Uppvärmning Fjärrvärme Solceller Ja

Genom återvinning av spillvattnet tar vi vara på värmen från allt vatten som spolas ner avloppet. Det ger en besparing upp till 66 procent av energin som går åt för att värma tappvattnet.

8 9

Trä för en lägre klimatpåverkan

När vi bygger bostäder vill vi göra avtryck på rätt sätt. Ett sätt att minska klimatpåverkan är att öka andelen trä som både är förnybart och binder koldioxid under hela sin livstid.

Med egna sågverk inom koncernen har vi en trygghet i att kunna säkra tillgång till råvaran och ständigt utveckla förädlingskedjan. Trä är dessutom en inhemsk råvara, flexibel att arbeta med och skapar en trivsam miljö att vistas i.

En annan viktig råvara är kunskap och inom Derome arbetar vi med forskning och utveckling för att nå längre. Vi medverkar i innovationsprojekt med målet att minska våra klimatvtryck genom att öka användningen av trä.

Detta är tre uppmärksammade projekt som utnyttjar möjligheterna med en ökad andel trä i en industriell process:

Förskolan Hoppet Årets bygge 2022. Innovationsprojekt fossilfritt byggande som minskar klimatpåverkan med 62 procent.

Sara Kulturhus

Ett av världens högsta och mest omtalade trähus. Vi producerade över 200 hotellmoduler till projektet.

Klivet

Innovationsprojekt där klimatavtrycket minskar genom att bland annat bygga med trägrund och biobaserade material.

Att bygga i trä har många fördelar; förutom att det är vackert, lagrar trä koldioxid under hela sin livstid.

10

Att välja träfasad ger inte bara huset ett vackert och klassiskt utseende utan speglar också ett ansvarstagande för jordens resurser.

En kort

Att utveckla nya

bostadsområden med modulhus i trä går snabbare och ger mindre påverkan på omgivningen.

Våra balkonger är stilrena och går snabbt att montera. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna. I kvarteret Björnbäret byggdes 232 lägenheter, första inflyttning skedde redan 15 månader efter inlämnat bygglov. Från idé till färdigt hus - vi är med hela vägen. Med vårt koncept Adderapluss kan vi kombinera ihop både loftgångshus och punkthus med varma trapphus.

En effektiv process som sparar tid och pengar

Vi är med dig hela vägen från första kontakt till att huset är rest och inflyttat. Vår ambition är att du ska uppleva processen med oss som tydlig och att vår erfarenhet sparar både värdefull tid och totalekonomin under resan. Till exempel genom besparingar av adminstration och projektering.

En

TRYGGHET

Med verksamhet hela kedjan från skog till färdigt hus får du en trygg leverantör och samarbetspartner.

› Fokus på hållbart byggande

› Egna husfabriker ger kunskap

› Innovation och utveckling

› Lång erfarenhet

› Unikt helhetserbjudande med både bredd och spets

Vi analyserar läget och din affär

ANALYS

Med vårt färdiga koncept kan du snabbt få ett förslag på hur du bäst nyttjar din byggrätt. Du slipper anlita en arkitekt och gör en tidsvinst på upp till 50 procent.

› Ett konkret förslag som går att bygga

› Ytsammanställning med underlag till investeringskalkyl

› Riskanalys

› Indikationspris

under

PROJEKTERING

Vår upparbetade process gör att du kan minska projekteringskostnader med upp till 80 procent.

› Färdiga lösningar skapar en effektiv process

› Produktion av försäljningsmaterial

› Erfarna och snabbfotade projektörer

Industriellt byggande i trä

PRODUKTION

Huset och bostäderna tillverkas industriellt i egen husfabrik. Tryggt, torrt och säkert.

› Kontroll på hållbarhet, kvalitet och kostnader

› Energieffektivt och flexibelt

› Möjlighet att besöka fabrik och färdiga projekt

› Hög färdigställandegrad och effektiv tillverkning

Bättre totalekonomi

MONTAGE

Fabriksbyggda lägenheter kortar tiden på byggplats. Våra medarbetare ser till att montaget går snabbt och smidigt.

› Vädersäker och snabb montering

› Mindre störning för omgivningen

› Egen personal med kunskap om produkten

› Flera processer kan ske samtidigt, till exempel grundläggning och husproduktion

EKONOMI

Större delen av betalningen sker i samband med levererans vilket innebär ett lägre byggkreditiv och indirekt lägre räntekostnader.

› Förmånlig betalplan när modulerna betalas vid leverans.

› Möjlighet att ha fler projekt igång samtidigt

› Lägre driftskostnader på byggplats då huset är isolerat och värmesystem kan startas

14 15
Från fabrik till byggplats
aktör med stor trygghet
Besparingar
projektering

Tänk innanför boxen för större flexibilitet

Att bygga med ett system av moduler, även kallat volymer kan liknas vid att byggamed lego. Med olika byggstenar som utgör lägenheterna har du möjlighet att skapa rätt kombination av bostäder för att optimera din byggrätt. Ett flexibelt och rationellt sätt att bygga.

Vi tar ansvar för processen och utformar huset så att det passar områdets förutsättningar, planer och samtidigt maximerar byggrättens möjligheter.

16
+ + +
lägenhetkombinationer
Exempel på
XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX | KOMBINATIONER + + + + + HUSEXEMPEL 2 - KOMBINATIONER XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX KOMBINATIONER + + + + + HUSEXEMPEL SERIE 2 - KOMBINATIONER XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX | KOMBINATIONER + + + + + HUSEXEMPEL SERIE 2 - KOMBINATIONER 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX KOMBINATIONER + + + + + HUSEXEMPEL KOMBINATIONER Vi hjälper dig att kombinera ditt hus! XX + 13,6 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX KOMBINATIONER + + + + + HUSEXEMPEL SERIE 2 - KOMBINATIONER 16,9 XXX ADDERAPLUSS XX XXXX-XX-XX 10,5 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX HUSEXEMPEL + + + + KOMBINATIONER SERIE 2 - KOMBINATIONER 12,0 13,6
Exempel på husformationer

Samma hus –många möjligheter

Med samma planlösning som grund går det att skapa en stor variation i husens externa utformning. Till exempel vid val av fasadmaterial, kulörer, takutformning, trappor och balkongernas utformning. En standardiserad produktion som ger flexibla möjligheter till ett unikt utseende.

Färdiginrett vid leverans

Våra interiöra val är omsorgsfullt utvalda i skandinavisk design med ljusa ytor och naturliga material. Vi tar ansvar och tänker långsiktigt genom att om möjligt välja svenska leverantörer med Svanenmärkta produkter. Att använda material och produkter med hög kvalitet ger i slutändan den bästa boendemiljön.

ÄVEN INSIDAN RÄKNAS

› Svanenmärkt kök

› Vitvaror och inredning från kända leverantörer

› Ekstavsparkett genomgående lägenheten

› Klinker i entré och badrum

› Tvättmaskin/torktumlare alternativt kombimaskin alla badrum

› Badrum och kök monterat från fabrik

› Färdigmålade väggar vid leverans

Exempelhus Stråvalla

LAMELLHUS MED GENOMGÅENDE LÄGENHETER

Stråvalla har en smalare gavelbredd vilket ger en god boendemiljö med mycket grönyta och sociala möten.

I grundutförande har huset liggande panel och loftgångstak.

SERIE 1

LÄGENHETER, SERIE 1 – LOFTGÅNGAR

Välplanerade lägenheter med genomgående planlösning som kan vara positivt i områden med hög ljudpåverkan. Finns i 1–4 rum och kök där loftgången skapar ett extra utrymme och närmast fungerar som en “entrébalkong”.

SNABBFAKTA

Exempelhus Stråvalla

Hustyp Loftgångshus

Våningar 2 våningar

BTA 594 kvm

BOA 510 kvm

BYA 297 kvm

Planlösningar 2 rok om 54 kvm – 4 st 3 rok om 73 kvm – 4 st

BOA/BTA 0,86 exkl förråd och teknik

Spara både yta och pengar med ett invändigt förråd.

Alternativa planlösningar

XX-XXX ADDERAPLUSS XX XXXX-XX-XX |

Flexibelt

XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX |

XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX |

XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX |

XX-XXX PROJEKTNAMN

XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX |

20 21
ST KM ST KM KG KM G G G G ST KM DM ELC FTX FTX FÖRRÅD FÖRRÅD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ SOVRUM SOVRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM LOFTGÅNG BALKONG BALKONG BALKONG BALKONG KÖK KÖK FTX FTX VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM BAD BAD FÖRRÅD FÖRRÅD FÖRRÅD ENTRÉ ENTRÉ XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX
XX-XXX PROJEKTNAMN XX | K F ST KM ST KM ST K F KM ST G G G KM G G ST TM TT G G G G G G DM G ST TM TT G G G G 1 ROK 28 3 m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41 8 m2 3 ROK 73 7 m2 3 ROK 73 2 m2 DM FTX DM DM FTX FTX DM FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM
1 rok 28,5 m2
ST KM ST KM G G ST KM ST KM ST G DM G TM TT G G G G ST TM TT ST TM TT DM ST TM TT 1 ROK 28 3 m2 2 ROK 39,8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 41 2 ROK 54 2 m2 3 ROK 73 7 m2 4 ROK 88 m2 3 ROK 73 2 m2 ELC FTX FTX G FTX DM DM DM FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM K WC HALL FTX FTX FTX FTX
2 rok 40,3 m2
ST KM ST KM ST KM ST G G G KM ST G TM TT G G G G KG 6 G ST TM TT ST TM TT G G G G G G ST TM TT G G G G ST TM TT 1 ROK 28 3 m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61,6 m2 3 ROK 73 7 m2 4 ROK 88 m2 3 ROK 73 2 m2 FTX FTX FTX DM ELC DM DM DM FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM K WC HALL FTX FTX FTX FTX FTX
2 rok 54,2 m2
SERIE 1
SERIE 1
ST KM ST G G KM G ST KM ST KM ST TM TT ST TM TT DM ST TM TT DM G ST K TM TT 1 ROK 28 3 m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54,2 m2 3 ROK 73,7 m2 4 ROK 88 m2 3 ROK 73 2 m2 ELC FTX DM FTX ELC G FTX DM DM ELC DM FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM K WC HALL FTX FTX FTX FTX 3 rok 73,2 m2
ST KM ST G G KM ST KM ST KM ST G TM TT KG 6 ST TM TT ST TM TT DM G ST TM TT DM G ST K TM TT 1 ROK 28 3 m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54,2 m2 2 ROK 61 6 m2 3 ROK 73,7 m2 4 ROK 88 m2 3 ROK 73 2 m2 ELC FTX DM FTX ELC G FTX DM DM DM ELC DM FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM K WC HALL FTX FTX FTX FTX FTX 4 rok 88 m2 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
XX-XXX PROJEKTNAMN 1 ROK 28 3 m ROK 9 m 3 ROK 73 ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRUM VARDAGSRUM XX-XXX PROJEKTNAMN ROK 28 m ROK 3 m ROK 40 3 m ROK 73 m ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD ALLRUM ALLRUM SOVRUM ALLRUM VARDAGSRUM ENTRÉ SERIE 1 XX-XXX PROJEKTNAMN 1 ROK 28 3 m2 ROK 9 8 m 2 ROK 40 3 m2 2 ROK m2 ROK 73 m 3 ROK 73 2 m BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SERIE 1 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XXKM KM ROK 28 m2 2 ROK 9 8 m2 ROK 40 m2 ROK 4 m ROK 54 m2 ROK 73 m 4 ROK 88 m2 ROK 73 m2 SOVRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ SOVRUM KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK SOVRUM SERIE 1 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX TM 1 ROK 28 3 m ROK 9 m 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61 m2 ROK 73 m2 ROK 88 m 3 ROK 73 2 m FRD SOVRUM ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SERIE 1 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX 1 ROK 28 3 m2 ROK 9 8 m 2 ROK 40 3 m2 2 ROK m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61 m2 ROK 73 m ROK 88 m 3 ROK 73 2 m FRD ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM WC SERIE 1 1 ROK 28 3 m ROK 39 m 2 ROK 40 3 m 2 ROK 8 m2 2 ROK 54 2 m 2 ROK 61 6 m2 ROK 73 m2 ROK 88 m 3 ROK 73 2 m FRD ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM WC SERIE 1 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX ROK 28 m2 2 ROK 9 8 m2 ROK 40 m2 ROK 4 m ROK 73 m ROK 73 m2 SOVRUM ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD ALLRUM ALLRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK SOVRUM SERIE 1
ROK 28 m ROK 3 m2 ROK 40 m ROK 73 m ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD ALLRUM ALLRUM SOVRUM ALLRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ KÖK SERIE 1 KS KM KG S M ENTRÉ BAD FRD FRD SOVRUM KÖK Kan bytas fö invändigt förråd BAD ENTRÉ KÖK SOVRUM Kan bytas fö invändigt förråd FT FRD ENTRÉ BAD ALLRUM FT ENTRÉ BAD ALLRUM Kan bytas fö invändigt förråd FT G G K F M G G G D M G M G G G G KG G G G G G G G D M G 2 ROK 40,3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61 6 m2 3 ROK 73 7 m2 4 ROK 88 m2 ROK 73 2 m2 FT G FT FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM K WC HALL FT FT FT FT FT KS KM KG S M FT ENTRÉ BAD FRD G FRD SOVRUM KÖK Kan bytas fö invändigt förråd BAD ENTRÉ KÖK SOVRUM Kan bytas fö invändigt förråd FT FRD ENTRÉ BAD ALLRUM FT ENTRÉ BAD ALLRUM Kan bytas fö invändigt förråd G G G M G M KG G K G G G G D M G G D M G M 2 ROK 40,3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61 6 m2 3 ROK 73 7 m2 4 ROK 88 m2 m2 FT G FT FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ KÖK KÖK KÖK SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM K K WC HALL FT FT FT FT FT KS K KM G G ENTRÉ BAD FRD FRD SOVRUM KÖK Kan bytas för invändigt förråd EL BAD ENTRÉ KÖK SOVRUM Kan bytas för invändigt förråd M ALLRUM FT S G 1 ROK 28,3 m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41,8 m2 2 ROK 54,2 m2 2 ROK 61 6 m2 3 ROK 73 7 m2 4 ROK 88 m2 3 ROK 73 2 m2 FT EL FT EL EL FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRU ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM
D M KS G G KM KG G ENTRÉ BAD FRD FRD SOVRUM KÖK Kan bytas för invändigt förråd BAD ENTRÉ KÖK SOVRUM Kan bytas för invändigt förråd ALLRU FT G K F M G G G K F M 1 ROK 28 3 m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40,3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61,6 m2 3 ROK 73 7 m2 4 ROK 88 m2 3 ROK 73 2 m2 EL FT M M FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM
KS KM M EL C ENTRÉ BAD FRD G FRD SOVRUM KÖK Kan bytas fö invändigt förråd BAD ENTRÉ KÖK SOVRUM K G G G G K M G G D M M KG 6 S M ROK 28,3 m2 2 ROK 39,8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41,8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61 6 m2 M X FRD SOVRUM ALLRU BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRU SOVRUM SOVRUM ALLRU SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM SERIE 1 D M KS G G KM KG 6 G FT ENTRÉ BAD FRD FRD SOVRUM KÖK Kan bytas för invändigt förråd BAD ENTRÉ KÖK SOVRUM G G M G G G M K m2 2 ROK 39 8 m2 2 ROK 40 3 m2 2 ROK 41 8 m2 2 ROK 54 2 m2 2 ROK 61,6 m2 EL C EL C M FRD SOVRUM ALLRUM BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ALLRUM ALLRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM FT FT 1
SERIE 1
SERIE 1

Exempelhus Vendelsö

ETT YTEFFEKTIVT PUNKTHUS I TRÄ

Vendelsö passar bra på djupare byggrätter nära naturen eller tätbebyggt område. Huset har ett traditionellt utseende med rak takfot och liggande panel.

SNABBFAKTA

Exempelhus Vendelsö

Hustyp Punkthus

Våningar 4 våningar

BTA 1 984 kvm

BOA 1 531 kvm

BYA 496 kvm

Planlösningar 1 rok om 26 kvm – 4 st

2 rok om 40 kvm – 11 st

3 rok om 61 kvm – 16 st

LÄGENHETER, SERIE 2 – PUNKT- OCH LAMELLHUS

Yteffektiva lägenheter 1–4 rok som går att kombinera på många olika sätt för att passa förutsättningarna på din byggrätt.

BOA/BTA 0,77 inkl förråd och teknik

XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX |

XX-XXX PROJEKTNAMN

22 23 XX-XXX ADDERAPLUSS XX XXXX-XX-XX | TM KM KM ST G G ST G G ST G ST G G ST ST G ST BAD HALL BAD HALL BAD HALL BAD HALL BAD HALL BAD BAD HALL BAD HALL VARDAGSRUM KÖK SOVRUM SOVRUM FÖRRÅD ENTRÉ BALKONG VARDAGSRUM KÖK SOVRUM SOVRUM FÖRRÅD ENTRÉ BALKONG VARDAGSRUM KÖK SOVRUM SOVRUM FÖRRÅD ENTRÉ BALKONG VARDAGSRUM KÖK SOVRUM SOVRUM FÖRRÅD ENTRÉ BALKONG ALLRUM ENTRÉ FRD BALKONG BALKONG ALLRUM SOVRUM ENTRÉ BALKONG KORRIDOR ENTRÉ FRD ALLRUM ENTRÉ FRD ALLRUM BALKONG DM DM DM KM FRD
Alternativa planlösningar 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok KM ST KM ST KM ST ST KM ST KM ST G G KM ST TM TT ST TT TM ST G G G G TM TT ST G G TT TM ST 1 ROK 26 2 m2 1 ROK 31 7 m2 1 ROK 33 9 m2 2 ROK 40 2 m2 2 ROK 41,1 m2 2 ROK 42 1 m2 2 ROK 48 2 ROK 52 3 m2 2 ROK 54 1 m2 3 ROK 59,4 m2 3 ROK 61,3 m2 24 ELC FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ DM DM DM DM DM DM K DM KM ST G G G G KM ST G G G G KM ST KM ST 2 ROK 42 9 m2 2 ROK 42 8 m2 2 ROK 42,8 m2 3 ROK 64,4 m2 3 ROK 68 m2 1 ROK 28 m2 SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK DM DM DM DM G G G ST K F ST G G DM
1 rok 33,9 m2 KM ST KM ST KM ST ST KM ST G ST G G KM ST TM TT ST TT TM ST TM TT G ST G G ST ST G 1 ROK 26 2 m2 1 ROK 31,7 m2 1 ROK 33,9 m2 2 ROK 40 2 m2 2 ROK 41 1 m2 2 ROK 42 1 m2 2 ROK 48 8 m2 2 ROK 52 3 m2 2 ROK 54 1 m2 3 ROK 59 4 m2 3 ROK 61 3 m2 ELC ELC ELC 4 ROK 88 1 m2 FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ DM K DM DM DM DM TM TT DM G ST KM ST KM ST KM G G G G G ST 2 ROK 42 9 m2 2 ROK 42 8 m2 2 ROK 42 8 m2 3 ROK 64 4 m2 3 ROK 68 m2 4 ROK 82 7 m2 1 ROK 28 m2 ELC SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK G DM DM ST G ST G G ST G G DM
2 rok 40,2 m2
SERIE 2
SERIE 2
KM ST KM ST KM ST ST TM TT ST TT TM ST 1 ROK 26 2 m2 1 ROK 31,7 m2 1 ROK 33,9 m2 2 ROK 40 2 m2 2 ROK 52 3 m2 2 ROK 54,1 m2 ELC ELC FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD SOVRUM SOVRUM SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ DM DM DM G ST KM ST ST 2 ROK 42 9 m2 2 ROK 42 8 m2 1 ROK 28 m2 SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD G DM DM 2 rok 52,3 m2
KM G ST KM ST KM ST ST KM ST ST G KM ST TM TT ST TM ST TM TT G ST G G G ST ST G 2 ROK 52 3 m2 2 ROK 54,1 m2 3 ROK 59 4 m2 3 ROK 61 3 m2 ELC 4 ROK 88,1 m2 FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ DM DM DM DM DM DM TM ST KM ST KM ST G KM G G TM TT ST 2 ROK 42 9 m2 2 ROK 42 8 m2 2 ROK 42 8 m2 3 ROK 64 4 m2 3 ROK 68 m2 4 ROK 82 7 m2 1 ROK 28 m2 SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK DM DM ST G ST G ST DM 4 rok 82,7 m2 KM ST KM G ST KM ST ST KM G ST KM ST G G KM ST G G G ST TT TM ST TM TT ST G G G TT TM ST ST 1 ROK 26 2 m2 1 ROK 31 7 m2 1 ROK 33 9 m2 2 ROK 40 2 m2 2 ROK 41,1 m2 2 ROK 42 1 m2 2 ROK 48 8 m2 2 ROK 52,3 m2 2 ROK 54 1 m2 3 ROK 59 4 m2 3 ROK 61,3 m2 24 ELC ELC 4 ROK 88 1 m2 FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ DM K DM DM DM DM K DM DM F K DM TM TT KM ST G G G G KM ST KM ST KM TM TT TM TT ST 2 ROK 42,9 m2 2 ROK 42,8 m2 2 ROK 42,8 m2 3 ROK 64 4 m2 3 ROK 68 m2 4 ROK 82,7 m2 1 ROK 28 m2 ELC SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK DM K DM DM G G G ST K ST DM K F G G ST DM SERIE 2 3 rok 61,3 m2 XX-XXX PROJEKTNAMN ROK 26 2 m 1 ROK 31 7 m2 2 ROK 52 3 m FRD FRD FRD ALLRUM KÖK BAD BAD SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ROK 42 m 1 ROK 28 m2 FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ DM DM SERIE 2 XX-XXX PROJEKTNAMN KM ROK 26 m ROK 31 7 m 1 ROK 33 m2 ROK 52 m 2 ROK 54 1 m ALLRUM ALLRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ROK 42 m ROK 28 m ALLRUM ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ SERIE 2 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX | ROK 26 m ROK 31 7 m 1 ROK 33 9 m2 2 ROK 40 2 m 2 ROK 41 1 ROK 52 m 2 ROK 54 1 m 3 ROK 59 4 m2 FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD SOVRUM SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ROK 42 m2 2 ROK 42 8 m ROK 42 m ROK 28 m SOVRUM ALLRUM FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD SERIE 2 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX ROK 26 m ROK 31 m 1 ROK 33 9 m2 2 ROK 40 2 m 2 ROK 41 1 m2 2 ROK 42 1 m2 ROK 48 m2 ROK 52 m ROK 54 1 m 3 ROK 59 4 m2 ROK 61 3 m ROK 88 m2 FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ST ROK 42 m2 ROK 42 8 m ROK 42 m 3 ROK 64 4 m2 3 ROK 68 m2 4 ROK 82 7 m ROK 28 m SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK SERIE 2
ROK 26 m2 ROK 31 m 1 ROK 33 9 m ROK 52 m ROK ALLRUM ALLRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ST 2 ROK 42 m2 ROK 28 m ALLRUM ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ SERIE 2 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX 1 ROK 26 2 m2 ROK 31 m2 ROK 33 m ROK 40 m ROK 41 m 2 ROK 52 m2 ROK 54 m ROK 59 m ROK FRD FRD ALLRUM KÖK VARDAGSRUM BAD BAD BAD BAD BAD SOVRUM SOVRUM SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ 2 ROK 42 9 m ROK 42 m 2 ROK 42 8 m2 1 ROK 28 m2 SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM FRD FRD ENTRÉ BAD BAD VARDAGSRUM SERIE 2 KM KM 1 ROK 26 2 m 1 ROK 31 7 m2 ROK 33 m ROK 40 m2 ROK 41 m ROK 42 m ROK 48 m 2 ROK 52 3 m2 2 ROK 54 m2 ROK 59 m 3 ROK 61 m2 ROK 88 1 m FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ROK 42 m 2 ROK 42 m2 2 ROK 42 8 m ROK 64 m ROK 68 m ROK 82 m2 1 ROK 28 m2 SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD FRD WC ENTRÉ BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK SERIE 2 XX-XXX PROJEKTNAMN 1 ROK 26 m2 ROK 31 m 1 ROK 33 9 m ROK ROK 52 m2 ROK 54 m ALLRUM ALLRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD SOVRUM ENTRÉ ENTRÉ 2 ROK 42 9 m2 ROK ROK 28 m ALLRUM ALLRUM ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ SERIE 2 XX-XXX PROJEKTNAMN XX XXXX-XX-XX | ROK 26 m 1 ROK 31 7 m ROK 33 m2 2 ROK 40 2 m2 2 ROK 41 m2 ROK 42 m2 ROK 48 m ROK 52 3 m 2 ROK 54 1 m2 3 ROK 59 m2 3 ROK 61 3 m2 ROK 88 m FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK KÖK VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ROK 42 m 2 ROK 42 8 m2 ROK 42 m 3 ROK 64 m2 ROK 68 m2 4 ROK ROK 28 m SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK SERIE 2 1 ROK 26 m2 ROK 31 m 1 ROK 33 9 m ROK 40 m ROK 41 1 m 2 ROK 42 1 m 2 ROK 48 8 m2 ROK 52 m2 ROK 54 m ROK 59 4 m ROK 61 m 4 ROK 88 1 m2 FRD FRD FRD FRD FRD FRD ALLRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM KÖK KÖK VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK BAD BAD BAD BAD BAD BAD VARDAGSRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM SOVRUM WC ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ 2 ROK 42 9 m2 ROK 42 m ROK 42 m2 ROK 64 4 m 3 ROK 68 m ROK 82 m ROK 28 m SOVRUM SOVRUM SOVRUM ALLRUM ALLRUM ALLRUM FRD FRD FRD FRD ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ ENTRÉ BAD BAD VARDAGSRUM VARDAGSRUM KÖK KÖK KÖK SERIE 2 Flexibelt Nyfiken på fler planlösningar? Detta är endast ett urval. Kontakta oss så berättar vi mer.
XX-XXX PROJEKTNAMN

Din nya fastighet är en viktig del av en hållbar morgondag och du kan vara trygg med att vi på Derome tar hand om våra gemensamma resurser på bästa sätt. Tack vare att vi har kontroll på hela kedjan – från skog till färdigt hus – så kan vi vara med och styra varenda detalj i rätt hållbar riktning. Det är helt unikt.

derome.se

0340-66 64 00

info@derome.se

24 Derome 2019-01
Svanenmärkt trycksak, 3041 0417
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.