Rinck Rond feb 2014

Page 1

RinckRond JAARGANG 41 NR 6 FEBRUARI 2014

Anderlechts sociaal-cultureel maandblad van gemeenschapscentrum De Rinck

2 DE RINCK KLINKT IN MEMORIAM JAN LONGIN MEER IN DE RINCK

3 WONEN OP GEMEENSCHAPSGROND

5 BREDE SCHOOL

7 CULTUURKALENDER

de rinck gemeenschapscentrum

© Guido Debontridder

WONEN OP GEMEENSCHAPSGROND


Activiteiten DE RINCK KLINKT Nieuwjaarsreceptie VAARWEL JAN LONGIN Op 14 augustus 2013 nam de Anderlechtse Vlaamse Gemeenschap afscheid van Jan Longin. De raad van bestuur van gemeenschapscentrum De Rinck wil hierbij zijn deelneming maar vooral zijn dankbaarheid betuigen voor zijn politiek en sociaal engagement. Na zijn studies geeft Jan gedurende 14 jaar les o.a. in het Sint-Jorisinstituut. Nadien is hij kantoorhouder van de toenmalige Raiffeisenkas. Op 31-jarige leeftijd wordt hij voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid en zal hij dit onafgebroken gedurende 36 jaar blijven. In 1978 wordt Jan aangesteld als beleidsverantwoordelijke van de Nederlandse Cultuurcommissie, de huidige Vlaamse Gemeenschapscommissie, en dit tien jaar lang. Daarnaast was hij voorzitter, bestuurslid of vrijwilliger in tal van verenigingen, voornamelijk in Neerpede en Anderlecht. We herinneren Jan als een zeer innemend man, steeds met de glimlach, steeds bereid tot een compromis, steeds met een uitgestoken hand naar iedereen; welke ook zijn afkomst, cultuur, religie of overtuiging was. Zijn deur stond altijd wijd open voor iedereen, ook als de patatten koud werden… De Vlaamse Gemeenschap van Anderlecht dankt Jan voor zijn doorgedreven sociaal engagement!

Zondag 2 februari 10.30u – Feestaal De Rinck De Rinck klinkt 2014 in. Wie nog eens wat Anderlechtenaren tegen het lijf wil lopen, mag de Nieuwjaarshappening van De Rinck zeker niet missen. Geen thema of tocht dit jaar wel een zondagse happening die zweeft tussen een brunch en aperitief. Verwacht je aan een vurig onthaal, het bezoek van een minicircus en een swingend orkest. Iedereen, klein en groot, is van harte welkom. Met deze zondag geven we het start-schot voor de Anderlechtse zondagen, een nieuwe maandelijkse activiteit op zondagvoormiddag.

NAAICAFE Vrijdag 28 februari 19u – Foyer De Rinck Ontdek je creativiteit op de naaimachine. Probeer nieuwe dingen, leer van elkaar en deel tips en trucs. Deze maand maken we carnavalpakjes voor kinderen. Neem eigen materiaal en machine mee, gebruik de onze of kom gewoon eens kijken en drink iets. Ism met en

Gemeenschapscentrum De Rinck is het Nederlandstalig sociaal-cultureel centrum van Anderlecht. U bent er welkom! Gemeenschapscentrum De Rinck est le centre socio-culturel néerlandophone d’Anderlecht. Vous y êtes le bienvenue! Gemeenschapscentrum De Rinck is the Dutch-speaking socio-cultural centre of Anderlecht. You are always welcome here!

NOG MEER IN DE RINCK ➔ Open Bar - Donderdag 27/02 om 20u ➔ Eindfeest Wijk van de Smaak

Vrijdag 7/2 om 18.30u ➔ Klim- en omnisportkamp

Maandag 03/03 tot Vr 7/03

2

DE RINCK AAN Z Bordspelavond Vrijdag 14 februari 20u – Eetcafé De Rinck Een seizoen lang staan de spelavonden in het teken van de mannen die de spelen ontworpen. Deze maand is het aan Bernd Brumfofer en Philippe Keyaerts. We spelen hun Stenen Tijdperk en Smallworld.


© Guido Debontridder

RINCKROND FEBRUARI 2014

Wonen op gemeenschapsgrond:

COMMUNITY LAND TRUST Een primeur voor Anderlecht! In de Verheydenstraat 121 in Scheut bouwt de Community Land Trust Brussel binnenkort zeven woningen op de plek van het vroegere parochiecentrum. Daarmee is Anderlecht de eerste in Europa om het nieuwe huisvestingsmodel toe te passen. Bewoners worden namelijk eigenaar van een huis, maar niet van de grond. Het model wil wonen betaalbaar maken voor kwetsbare gezinnen. “Het verhaal is niet nieuw”, zegt Silvia Genucchi, stagiaire bij de Community Land Trust Brussel. “In Brussel zoeken verenigingen, actief in de beweging voor het recht op wonen, al jaren naar nieuwe en betaalbare woonvormen voor kansarme gezinnen. Een delegatie bezocht het Amerikaans CLT-model, bekroond door Unesco met de World Habitat Award en kwam enthousiast terug. In 2010 richtten 15 Brusselse verenigingen de vzw Platform Community Land Trust op. Ze onderschreven

een gemeenschappelijk charter en maakten het Brussels gewest warm voor hun project. Die bestelde een haalbaarheidsstudie en werd overtuigd. De Community Land Trust Brussel werd erkend, kreeg centen en personeel en kocht een eerste gebouw aan. Op 5 maart 2013 werd de eerste Brusselse Community Land Trust officieel gelanceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Feestzaal in de tuin De CLT heeft een dubbele poot: de Stichting van Openbaar Nut CLT Brussel, die eigenaar is van de gronden waarop de woningen zullen gebouwd worden en de vzw CLT Brussel, die instaat voor de dagelijkse werking. De raden van beheer van beide structuren zijn voor een derde samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewoners, voor een derde uit vertegenwoordigers van het middenveld (bvb. buurtcomité, wijkbewoners) en voor een derde uit vertegenwoordigers van het Brussels Gewest. “Heel belangrijk,” aldus Silvia “want geen van de drie groepen kan alleen beslissen.” “Die participatie en betrokkenheid van de lokale gemeenschap 3


Een nieuw huisvestingsmodel:

Community Land Trusts of CLT Community Land Trusts zijn door de gemeenschap bestuurde en gecontroleerde organisaties zonder winstgevend doel die betaalbare woningen bouwen op gemeenschapsgrond voor mensen met een laag inkomen. De trust blijft eigenaar van de grond, maar de bewoners worden via erfpacht eigenaar van de woning. Wanneer de eigenaar zijn woning wil verkopen zal hij slechts een gedeelte van de eventuele meerwaarde (zo’n 25 %) kunnen ontvangen. Zo blijft de woning betaalbaar voor de volgende koper. Daarmee gaan de Community Land Trusts in tegen de speculatie op de vastgoedmarkt. De basisfilosofie is dat de grond een gemeenschappelijk goed is. De eerste Community Land Trusts kwamen er in de Verenigde Staten reeds op het einde van de jaren 1960, en zitten sinds de vastgoedcrisis volop in de lift en veroveren langzaamaan de rest van de wereld.

turen trok mij aan. Ik voel me elke dag meer betrokken bij onze Community Land Trust en ben nu verantwoordelijk voor de spaargroep van zeven families die de toekomstige eigenaars worden. Dat spaargeld zal als voorschot dienen om later een hypothecaire lening te krijgen bij het Brussels Woningfonds. Vast staat dat er naast de gemeenschappelijke ruimten zeven wooneenheden komen: een vierkamerappartement, drie driekamerappartementen, twee tweekamerappartementen en een appartement voor mensen met beperkte mobiliteit. De families hebben zich verenigd in de feitelijke vereniging ‘Le Nid’ om samen ons woonproject vorm te geven. Het is een gemengde groep met mensen van diverse origine. Dat betekent heel veel overleg. We moeten elkaar vinden in een nieuwe materie, een pilootproject. Maar moeilijk kan ook en de verstandhouding is goed. Samenlevingsopbouw Brussel begeleidt ons prima. Binnenkort wordt de aanbestedingsprocedure gelanceerd. Na de nodige vergunningen zal de werf opgestart worden in 2015. We hopen er effectief te gaan wonen tegen juni 2016.”

Alweer sociale woningen? De eerste reacties van de buurtbewoners op het nieuwe project waren eerder lauw. ‘Alweer sociale woningen?’ vroeg men zich af. Maar onbekend is onbemind. CLT is iets anders. De nieuwe bewoners worden volwaardige eigenaars. Zij zullen hier thuis zijn, meer respect hebben voor hun eigendom en hun buurt. Ook de gemeente kent ons project“, besluit Philippe Voglaire. “Ze steunt het gedeeltelijk, want ze neemt de tuin van het complex op in het volgend wijkcontract. De gemeente neemt nog een afwachtende houding aan, maar zal misschien meer interesse hebben na de uiteindelijke realisatie. Dat hopen wij, want in Anderlecht zijn nog tal van mogelijkheden voor nieuwe CLT-initiatieven. “

Divers pluimage Bart Larsy zit mee aan tafel. Hij kwam er als toekomstige eigenaar pas vorig jaar bij: “Als gehandicapte was het moeilijk om een eigen woonst te vinden in het normale circuit. Ook de band met de wijk en het wonen naast mensen uit andere cul-

4

© Guido Debontridder

zijn essentieel”, vult Philippe Voglaire aan. Hij is bezieler van het wijkcomité Jacques Brel en stond mee aan de wieg van de CLT. “Door die betrokkenheid van de buurt is de bal hier ook aan het rollen gegaan. Een buurtbewoner, ook actief in het parochieleven, kwam te weten dat de parochie dit pand in de Verheydenstraat kwijt wou na het vertrek van de scoutsgroep en na jarenlange leegstand. Meteen droomden we van een mogelijk CLT-project. Dat was allemaal nog informeel en we waren toen nog een bende gepassioneerde utopisten. Nu staan we al veel verder. De lokale gemeenschap zal trouwens ook haar plek krijgen in het nieuwe gebouw. Er komt een feestzaal, lokaaltje in de achterbouw en toegang tot de gemeenschappelijke tuin. Stagiaire Silvia Genucchi brengt de toekomstige bewoners in contact met alle mogelijke initiatieven in de wijk en daarbuiten. Leren fietsen, composteren, een moestuin aanleggen: het staat allemaal op haar drukke agenda en de respons is positief: “Ik kon enkele toekomstige bewoners van de Community Land Trust en buurtbewoners overtuigen om samen deel te nemen aan de Wijk van de Smaak, de jaarlijkse kookwedstrijd voor buurtcomités. En onze ploeg won de Zinnekesprijs. Mensen van diverse pluimage bij elkaar brengen, dat is waar het om draait…” Mark Boone

Meer weten: Community Land Trust Brussel, Verheydenstraat 121, 1070 Brussel - 02 840 61 49 http://communitylandtrust.wordpress.com Spaargroep CLT- ‘Le Nid’: bartlarsy@gmail.com - www.le-nid-clt.blogspot.be Buurtcomité Jacques Brel: philippe.voglaire@base.be


© Audiovisuele Vorming KAA

RINCKROND FEBRUARI 2014

BREDE SCHOOL LEERT LEVEN IN DE STAD Kinderen hebben een pak vaardigheden nodig om in een grootstad als Brussel te leven. Dit stukje België telt 1.137.000 mensen en 163 verschillende nationaliteiten op een kleine oppervlakte. Tweeëntwintig procent is jonger dan 18. Omdat kinderen dat complexe stadsleven ook buiten de schooluren leren, werd de Brede School bedacht. Brussel telt momenteel 28 Brede Scholen, waarvan vier in Anderlecht. Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen scholen, organisaties en verenigingen uit de omgeving. Ze maken gebruik van elkaars gebouwen en organiseren activiteiten binnen en buiten de schooluren voor leerlingen, ouders en buurtbewoners. Levensecht leren wordt een zaak van heel de wijk. Kinderen leren het leven in de stad kennen en de wijk wordt betrokken bij de opvoeding. Ouders vinden makkelijker de weg naar naschoolse activiteiten en voelen zich meer ondersteund in de opvoeding. Lokale verenigingen krijgen meer contact met de buurt. In de wijk, door de wijk Omdat iedere wijk anders is, is ook iedere Brede School anders. De ene organiseert een rommelmarkt, de andere buitenspeeldagen, een derde legt een buurttuin aan. Anderlecht telt vier Brede Scholen: één in de Vijverwijk, één in hartje Anderlecht en een derde in Kuregem. In januari startte een vierde rond de Lucernaschool.

BREDE SCHOOL NELLIE MELBA (VIJVERWIJK) In het voorjaar start Brede School Nellie Melba met een moestuin voor schoolkinderen en bewoners. Samen met dienstencentrum Vives, wijkcomité De Vijvers en de buurtbewoners gaan de kinderen een moestuin aanleggen achter hun school. De bib zorgt voor de zaden, de Nightingaleschool gaat de groenten in de lessen gebruiken en de leerlingen ‘audiovisuele vorming’ van het Koninklijk Atheneum Anderlecht brengen het project in beeld.

Liselot Van Bellinghen, “om de kinderen samen met de senioren te laten knutselen in het centrum. Voor oudere mensen zijn nieuwe culturen vaak bedreigend, maar van kleine kinderen kunnen ze dat makkelijk aanvaarden. Dat zorgt voor sociale lijm tussen de culturen. De leerlingen ‘audiovisuele vorming’ maakten foto’s van de verschillende generaties in de Vijverwijk.” “We werken ook samen met Muziekacademie en de Academie voor Beeldende Kunsten. Ze laten de kinderen proeven van woord, beeld, drama, media en dans. Heel wat kinderen hebben zich in de academie ingeschreven. Samen met basisschool De Vijvers zorgen we op woensdagmiddag voor sport en creatieve ateliers voor kinderen van beide scholen”, zegt Liselot. “Ons Brede Schoolproject startte met de spelotheek. Buurtbewoners kunnen hun kindjes hier laten spelen, speelgoed uitlenen en ondertussen met hun vragen bij de Opvoedingswinkel terecht. Het is een speelplek voor kinderen geworden en een ontmoetingsplek voor ouders.” Daar houdt het niet bij op. Brede School Nellie Melba kijkt voorbij de landsgrenzen: “In Nederland staan ze al veel verder”, weet Liselot. “Daar wordt alles ondergebracht in één gebouw: kinderopvang, muziekacademie, school, allemaal onder één dak. Ook in Kent in Groot Brittannië hebben ze al een jarenlange traditie in Brede Schoolwerking. We gaan daar in maart een kijkje nemen samen met drie andere Brede Scholen uit Brussel. Kent komt daarna op bezoek in Brussel. Zo kunnen we expertise opdoen.” g nelliemelbablog@hotmail.com g www.bredeschoolbrussel.be/nelliemelba g 02 521 04 84

f

“We werkten al eerder samen met Vives”, vertelt coördinator 5


Lieven Suys is coördinator van Brede School Kuregem. Hij zette het netwerk op rond de scholen Voorzienigheid en Kameleon: “Ieder jaar kwam er wel een organisatie bij”, vertelt hij. “We zijn ondertussen met elf stuurgroeppartners: Buurtsport Brussel, Voorzienigheidsschool, Kameleonschool, Ket In Kuregem, Brusselleer, Kureghemnet, Huis Der Gezinnen, Gemeente Anderlecht, Beeldenstorm, Femma, Culturegem en vier projectpartners: Cosmos, Medikuregem, De Rinck en de bibliotheek.” Brede School Kuregem gaat voor ouderparticipatie, gezondheid, veiligheid en talenten van kinderen: “We organiseren ochtendgymnastiek op school voor de lessen beginnen: ouders samen met de kinderen. Er zijn de talentdagen, speeldozen en rommelmarkten met heel de buurt”, vertelt Lieven. “Tijdens de activiteiten zorgen we voor een gezonde hap en geven informatie over hoe je een gezonde brooddoos voor je kind maakt.” De activiteiten ontstonden uit een enquête, opgesteld door het netwerk. Ouders bleken meer activiteiten te willen met hun kind, op school. Beeldenstorm en Buurtsport lieten kinderen tijdens de les hun talenten ontdekken met ateliers muziek, dans en beeldende kunst. Achteraf kwamen de ouders naar het resultaat kijken. Ouders willen ook meer weten wat hun kinderen op school doen. Nu krijgen ze een speeldoos mee naar huis: memoriespelletjes, kleurstiften en fotoboekjes die tonen wat er in de klas gebeurt.” In de George Moreaustraat organiseerde de Brede School Kuregem een rommelmarkt. De gemeente Anderlecht zorgde ervoor dat de straat was afgezet en de Voorzienigheidsschool en KuregemNet zetten standjes op samen met ouders, kinderen en buurtbewoners: “Het werd zo’n succes dat de school er een jaarlijkse activiteit van maakte. We hopen hetzelfde te bereiken op het Lemmensplein met school Kameleon. Naast de projecten werkt het netwerk ook samen voor het gebruik van lokalen. Zo gebruiken Kameleon en Kik elkaars lokalen of plannen ze samen met Kosmos en Abattoir activiteiten in zaal Exelcior of op het terrein van De Markten”, aldus Lieven Suys. g www.bredeschoolbrussel.be/bredeschoolkuregem g 02 523 30 38

© Audi ovisuele Vorming KAA

BREDE SCHOOL KUREGEM

BREDE SCHOOL HARTJE ANDERLECHT “We willen de leeftijdsgrenzen doorbreken”, legt coördinator Arne Siebens uit. Hartje Anderlecht heeft een waaier aan scholen op een kleine oppervlakte: school Dertien, Veeweide, SintPieter en Sint-Guido en het Koninklijk Atheneum Anderlecht. Samen dokterden ze Wonami uit, activiteiten op woensdagnamiddag: “Docenten en leerlingen van het Atheneum passen hun lessen fotografie en audiovisuele vorming toe en organiseren zo activiteiten voor de kinderen van de lagere scholen.” Binnenkort komen daar nog workshops wetenschap voor kinderen bij. Ook de lessen capoeira van het Atheneum staan nu open voor de lagere scholen: “Gemengde groepen van 7 tot 17-jarigen. Dat werkt”, zegt Arne Siebens. “We zijn nu bezig een overkoepelde ouderraad op te zetten om meer wijkgericht te kunnen werken. Lessen Nederlands horen daar ook bij.” In samenwerking met Goodplanet worden buitenspeeldagen opgezet: “Met het Astridpark, Neerpede en de Vijvers in de buurt is er veel ruimte om kinderen in de vrije natuur te laten spelen.” Daarnaast staat het project 100% Anderlecht op til, samen met Beeldenstorm, Zinnema, Samenwerkingsplatform DKO, Met-x en kunstenfestival Des Arts: “Het wordt een kunsteducatief project waarbij de kinderen hun eigen versie maken van het theaterstuk 100% Brussel van Rimini Protocoll. We zoeken trouwens nog extra jongeren die het project mee willen trekken.”

uele Vorming © Audiovis

KAA

Het welzijnsproject rond het thema geweld wordt dan weer samen met de preventiedienst, CAW Archipel en Wegwijzer opgezet: “We behandelen het thema met ouders en deskundige organisaties en laten het telkens in beeld brengen door de studierichting ‘audiovisuele vorming’. Het beeldresultaat van al die projecten willen we in de openbare ruimte hangen, zoals vorig jaar bij school Dertien”, besluit de coördinator.

6

g www.bredeschoolbrussel.be/hartjeanderlecht g 0494 57 79 94


C U LT U U R K A L E N D E R

VRIJDAG 31 JANUARI 1 EN 2 FEBRUARI

ZONDAG 2 FEBRUARI

Sint-Guido eetfestijn

De Rinck klinkt

18u-22u - Sint-Guido-Instituut - nieuwe sportzaal - Dr. Jacobsstraat 40-67 Op zaterdag ook van 18u tot 22u en op zondag van 11u30 tot 16u. Heerlijke steaks, vol-au-vent, pastaschotels, vegetarische schotels, couscous, verschillende kinderschotels en smakelijke voor- en nagerechten. De opbrengst gaat integraal naar de verbouwingswerken. Oudercomité Sint-Guido-Instituut 02 521 60 10 - info@sgi-anderlecht.be

10u30-13u - GC De Rinck - Kapittelstraat 1 Nieuwjaarsaperitief Zie pag. 2 De Rinck - 02 524 32 35 derinck@vgc.be

ZATERDAG 1 FEBRUARI

Bezoek tentoonstelling

F E B R U A R I

DINSDAG 4 FEBRUARI

Matinee & Staminee Seniorennamiddag 14u - Zinnema Foyer - Veeweidestr. 24-26 ‘Ba Mariëtte’, Brusselse kolder ‘aan den toog’ met acteurs van het Brussels Volkstejoêter. Cultuurdienst Anderlecht 02 800 07 94 jcamerlynck@anderlecht.irisnet.be

Zurbaran 14u - Inkomsthal Bozar - Ravensteinstr. 23 1000 Brussel Prijs: € 13,00 / € 10,00 voor 67+. vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek L. Heine 02 524 13 16 anderlechtmolenbeek@vtbkultuur.be

Filmvoorstelling

Iedereen migrant 14u - GC De Rinck - Dapperheidsplein 6 Interlitratour Anderlecht: filmvoorstelling gevolgd door discussie. ICvzw - Masereelfonds - Mangoboom in Bloei - Vermeylenkring Brussel Arte N’Ativa - Bibliotheek Anderlecht GC De Rinck - B. Desmet 02 502 38 80 brussel@masereelfonds.be of Y. Berg 0485 14 84 46 - ylva@icvzw.be

Zurbaran Voor het eerst in België een overzicht van het werk Francisco de Zurbarán, een beroemde Spaanse schilder uit de 17de eeuw. Hij is bekend als schilder van de ‘contrareformatie’. In zijn werk domineren sacrale onderwerpen en stillevens, gekenmerkt door het gebruik van licht en schaduw. Het bezoek is met audiogids.

WOENSDAG 5 FEBRUARI

Voorleesuurtje 14u - Nederlandstalige Bibliotheek - SintGuidostraat 97 Leuke verhalen voor kinderen van 3 tot 9 jaar. Bibliotheek Anderlecht - 02 523 02 33

Iedereen migrant De film brengt een kort overzicht van de geschiedenis van migratie doorheen de tijden. Daarnaast komen er mensen aan het woord die ervaringen als migrant beleefd hebben of nog steeds beleven. Waarom zijn ze geïmmigreerd, hoe werden ze onthaald en wat verlangen ze van hun nieuw land? Deze film wil discussie teweeg brengen tussen mensen van diverse origine over ‘migratie’.

Bezoek Museum van de Nationale Bank België

Pannenkoeken- en croquemonsieurnamiddag

14u - Inkomhal Museum - Wildewoudstr. 9 1000 Brussel Over de geschiedenis van betaalmiddelen en van de Nationale Bank van België. Een geleid bezoek doorheen de museumcollectie van bankbiljetten, munten, prenten, schilderijen, bankmeubilair, meet- en weeginstrumenten, archieven, foto’s, enz. Prijs: € 2,00 / € 3,00 euro niet-leden. vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek L. Heine 02 524 13 16 anderlechtmolenbeek@vtbkultuur.be

15u-19u - R. Assumptaschool - Ad. Willemijnsstraat 215 Femma OLVH - A. Mertens 02 521 55 15 of 0479 61 02 69

f 7


Skratch – Meat & Hear 17.30u - Zinnema - Veeweidestraat 24-26 Droom je ervan om DJ te worden? Wil je de extase voelen van een zaal die volledig uit zijn dak gaat? Verover de muziekwereld van achter je draaitafels en schrijf je in voor de Skratch-workshops. Ervaren DJ’s leren je een maand lang de kneepjes van het vak. Op het einde van de reeks tonen de deelnemers hun kunnen tijdens een live show. Wil je meer weten? Ga dan alvast naar Meet en Hear op 5 februari. Zowel beginnelingen, vinyl-adepten als jongeren met enige ervaring zijn welkom! Zinnema - 02 555 06 00 welkom@zinnema.be

VRIJDAG 7 FEBRUARI

MAANDAG 10 FEBRUARI

Gezelschapspelen

Creatief handwerk

18u30 - Bij Cois Mertens - Ad. Willemijnsstraat 358 Maak kennis met niet-alledaagse gezelschapspelen. KWB-OLVH i.s.m. Femma OLVH G. Vandenhoeck 02 466 12 41

Mozaïek van eierschalen

Projectie van foto’s 20u - GC De Rinck - lokaal Amazone - Kapittelstraat 11 Ook op vrijdag 21 februari. Fotoclub Brussel - F. Laheye 02 569 13 39 www.fotoclub.brussel@skynet.be

13u30-16u30 - Parochielokalen - Ad. Willemijnsstraat 105 Met eierschalen maak je prachtige mozaïekjes. Ze worden schoongemaakt en verwerkt tot piepkleine stukjes. Een mooie basisvorm in hout, ecochape of glas en een schitterende kleur maken de eierschalen onherkenbaar. Een laagje 3D vernis maakt het geheel af. Femma OLVH - L. Lapage 02 523 02 84

DINSDAG 11 FEBRUARI

Zumba 18u30-19u30 - Koninklijk Atheneum - SintGuidostraat 77 Elke woensdagavond een mix van dans en fitness met een hoog fungehalte! € 30,00 voor 10 lessen of € 5,00 per les. Inschrijven is verplicht. Curieus Anderlecht en KAAmeraden T. Barra 0478 57 37 60 zumba.anderlecht@gmail.com

Voordracht:

Achter de schermen van het Koninklijk Paleis 19u30 - Dr. Lemoinelaan 13 Markant - N. Vandamme 02 521 97 97

ZATERDAG 8 FEBRUARI

Beheer in het Natuurreservaat van de Vogelzangbeekvallei 13u30 - Uiteinde Hof ter Vleestdreef Beheerswerken. Ook op woensdag 12 februari. CCN Vogelzang CBN & Wijkcomités P. Vanbellinghen 02 640 19 24 ccnvogelzangcbn@gmail.com

ZONDAG 9 FEBRUARI

Sjaals knopen 14u30 - Breughelzaal Neerpede - Bloeistr. Deelnemers brengen elk één vierkante sjaal, één rechthoekige sjaal en een tafel make-up spiegeltje mee. KVLV-Neerpede - C. Pauwels 0473 53 09 98 kvlvneerpede@hotmail.com

Brusselaars geef uw mening Doe mee aan het groot publieksonderzoek en geef je mening als gebruiker, afhaker of niet-gebruiker van de Vlaamse en Brusselse bibliotheken, culturele- en gemeenschapscentra. Surf tot eind februari naar www.b2020.be om de vragenlijst in te vullen en maak kans op een Ipad of een reis naar New York. Het onderzoek is een initiatief van de Universiteit Antwerpen en Lokaal Marktonderzoek Vlaanderen met ondersteuning van Locus, VVBAD en VVC.

8

Hobby-trefpunt 13u30 - Walcourtstraat 103 (Bethlehem) Ook op dinsdag 25 februari. Een buurtgroep waarin je allerlei handvaardigheden samen kan beoefenen, met speciale aandacht voor breiwerk. vzw Veeweyde - L. Bosgra 02 522 07 42 leen.bosgra@gmail.com

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Open bar 19u30 - 23u30 - Café De Rinck - Dapperheidsplein 6 Kom met ons meejammen! De Rinck - 02 524 32 35 derinck@vgc.be


C U LT U U R K A L E N D E R

VRIJDAG 14 FEBRUARI

De Rinck aan Z

© Dieter Degendt

20u - Foyer De Rinck - Dapperheidspl.6 Spelavond. Deze maand met Stenen tijdperk en Smallworld, van de ontwerpers Bernd Brumfofer en Philippe Keyaerts. De Rinck - 02 524 32 35 derinck@vgc.be

Snookeren 20u - Taverne ‘De Meiboom’ - Elegemstraat 50- 1700 Dilbeek Snookeren met niet-professionelen. KWB-OLVH - C. Van Der Burght 0494 85 67 42

ZATERDAG 15 FEBRUARI

F E B R U A R I

ZONDAG 16 FEBRUARI Geleid bezoek

‘Anderlechtse reuzen en folklore’ 10u30 - Bergensesteenweg 700 (herdenkingsplaatje op het wegdek - bushalte) Duur: ongeveer 1u30. Voorzie warme kledij. Inschrijving nodig (weekdagen, 09u tot 15u). Beperkt aantal plaatsen! Prijs: € 2,00. Toerisme Anderlecht - 02 526 83 65 - toerisme@anderlecht.irisnet.be

De leden van de Sint-Guidoen Onze-Lieve-Vrouw-van-Genadeprocessie tonen ons de negen Anderlechtse reuzen, zeven koetsen en 600 historische kostuums. Aanvankelijk was de processie gewijd aan het leven van onze beroemde Guido, die in 1112 heilig werd verklaard. De vijf eerste koetsen beelden de scharniermomenten van zijn leven uit. Vandaag staat een deel van de optocht in het teken van OnzeLieve-Vrouw-van-Genade die vereerd wordt sinds de beroemde veldslag van het Scheutveld in 1356. De kostuumverzameling voltooit deze reis doorheen de tijd. Nadien opent de vereniging de bar.

Het Goudgeblomd met Chris Lomme 15u - Café Het Goudblommeke in Papier - Cellebroersstraat 55 - 1000 Brussel

De Biecht van Liszt 20u - Paleis der Academiën - Hertogstr. 1 1000 Brussel Programma over Liszt, zijn muzikale en persoonlijke leven door Warre Borgmans (voordracht-kunstenaar) en Vitaly Pisarenko (pianist-laureaat). Prijs: € 20,00 / € 15,00 Davidsfonds-leden. Davidsfonds Centrum & Davidsfonds Scheut - L. Leroy 0479 10 22 89 S. Van Haelst 02 410 98 62 anderlecht@davidsfonds.net www.anderlecht.davidsfonds.be

Maandelijkse literaire namiddag. Sinds jaar en dag gooit Zinnema hoge ogen met Het Goudgeblomd. Vertellers van allerlei slag nemen je mee op een passionele reis in het land van de vertelkunst. Vaak intieme, openhartige, humoristische en gevoelige zondagnamiddagen zullen je deel zijn. Onderweg beluister je verhalen gemixt met muzikale intermezzo’s. Ook de masterclass: vertellen van Chris Lomme en de Kleine Academie krijgen ereplaatsen. De toegang is gratis maar wees wel op tijd. Zinnema i.s.m. vtbKultuur 02 555 06 00 anderlechtmolenbeek@vtbkultuur.be

f 9


WOENSDAG 19 FEBRUARI

ZATERDAG 22 FEBRUARI

Bezoek tentoonstelling Michaël Borremans

Opendeurdag ‘Dag van het DKO’ (Deeltijds Kunst Onderwijs)

14u - Inkomsthal Bozar - Ravensteinstr. 23 1000 Brussel Bezoek met audiogids. Ingangsprijs € 13,00 / € 10,00 voor 67+. Inschrijven voor 10 februari. vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek L. Heine 02 524 13 16

10u-17u - Academie Beeldende Kunsten - Dapperheidsplein 17 Thema ‘Kunst boven water’. Academie Beeldende Kunsten - 02 523 03 71 - info@academieanderlecht.be www.academieanderlecht.be

Belgische beeldhouwer, tekenaar en schilder… Controversieel en suggestief… Hij brak eind jaren 1990 internationaal door met een gevarieerd oeuvre waarin de bedrieglijkheid van de voorstelling en de absurditeit van het bestaan op een suggestieve, ironische manier worden blootgelegd. Borremans gaat persoonlijke verwijzingen naar historische schilderijen van bv. Velàzquez, Goya en Manet niet uit de weg en refereert ook vaak aan literatuur, fotografie en film. Zijn aandacht voor de macht van de verbeelding maakt zijn subversieve beeldtaal bijzonder aantrekkelijk.

©Kevin Pycke - ABK Anderlecht

Michaël Borremans

Kunst boven water - zaterdag 22 februari Opendeurdag Academie Beeldende Kunsten Anderlecht De Academie begeleidt je op je artistieke zoektocht. Hiertoe reikt ze je tal van sleutels aan: techniek, ruimte, vakmanschap en een open visie op wat kunst voor jou zou kunnen zijn. Op zaterdag 22 februari kan je de Academie Beeldende Kunsten verkennen en er de ateliersferen opsnuiven. Deelnemende ateliers: 8 beeldende kunsten, 7 kunstambachten, jeugd- en kinderateliers. ‘Kunst boven water’ - gebracht door studenten beeldende kunsten - vanaf de binnenkoer van de Academie tot op de tweede verdieping in de toren. Deeltijds kunstonderwijs. Voltijds avontuur. Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht GO!

Brussel, waar culturen samenleven vanaf 15u - Bibliotheek Anderlecht - St.-Guidostraat 97

ZATERDAG 22 FEBRUARI

KWB-Schep 13u - Regina Assumptaschool (De Knabbelhoek) - Ad. Willemijnsstraat 213 Kampioenschap kaarten- bakspel en vogelpik, in een aangename gezellige sfeer. KWB-OLVH - G. Vandenhoeck 02 466 12 41

10

Interlitratour Anderlecht: 15u Lezing door Hans Vandecandelaere en gesprek over ’60 jaar migratie in Brussel’ 16u30 Poëzie-voordracht: open podium 17u15 Receptie met hapjes en drankjes Inkom gratis. Opvang voor kinderen vanaf 3 jaar. ICvzw - Masereelfonds Mangoboom in Bloei - Vermeylenkring Brussel - Arte N’Ativa Bibliotheek Anderlecht - GC De Rinck B. Desmet 02 502 38 80 brussel@masereelfonds.be of Y. Berg 0485 14 84 46 - ylva@icvzw.be


C U LT U U R K A L E N D E R

Red je rug!

Brussel, waar culturen samenleven.

BAZAAR België

Met ‘In Brussel. Een reis door de wereld’ schreef historicus Hans Vandecandelaere een tot hiertoe onbestaand boek over wat Brussel zo sterk tekent: zijn enorm grote diversiteit. Over het Brussel van net na de Tweede Wereldoorlog schoof immers een nieuwe stad, deels met dezelfde gebouwen maar vooral met andere bewoners. Vandaag heeft meer dan de helft van de Ketjes buitenlandse roots. Tussen de Basiliek van Koekelberg en het Zoniënwoud lopen ongeveer 170 verschillende nationaliteiten rond. Hoe kwam deze superdiversiteit zo razendsnel tot stand en welke realiteiten bracht ze mee? De auteur vertelt het je tijdens zijn lezing. Aansluitend dragen vrijwilligers uit diverse culturele verenigingen je hun favoriete poëzie voor. En als afsluiter is er een feestelijke receptie.

Claude Blondeel, radiocoryfee van de openbare omroep, schrijver en kunstcriticus is een fervent voorvechter van de Vlaamse en de Waalse cultuur. In de tentoonstelling en het bijhorende boek ‘Bazaar België, zijn eigen imaginair museum, flaneert hij langs de Belgische musea. Op zijn tocht ontmoet hij Anne Teresa De Keersmaeker en Maurice Béjart, Jan Fabre en James Ensor, Hugo Claus en Paul Van Ostaijen, maar ook Guust Flater en Arno. Met zijn herkenbare zoetgevooisde stem en de flair van een kunstminnaar komt hij vertellen over de volgens hem 100 boeiendste Belgische kunstwerken. Alle kunsten komen daarbij aan bod: van beeldende kunst en film, tot fotografie, architectuur en literatuur. Bazaar België is zijn persoonlijke liefdesverklaring aan de kunst en het leven! Deze lezing is gratis. Reserveren is wel verplicht.

Het boek ‘In Brussel. Een reis door de wereld’ is ter plaatse verkrijgbaar aan korting (€ 26,00).

F E B R U A R I

19u30-21u30 - R. Assumptaschool (turnzaal) - Ad. Willemijnsstraat 215 Een kort theoretisch kader over de rug met praktische tips om over- en onderbelasting te vermijden en een aantal spierversterkende oefeningen. Femmapasleden gratis, niet leden € 2,50. Verplicht inschrijven. Femma OLVH - B. d’Haenens 02 466 67 55

VRIJDAG 28 FEBRUARI

Naaicafé Vanaf 19u - 22u - Café De Rinck - Dapperheidsplein 6 De Rinck - 02 524 32 35 derinck@vgc.be

Wijndegustatie 20u - GC De Rinck - lokaal Garda (1ste verdieping) - Dapperheidsplein 6 Een wijnstreek of wijndruifsoort nader leren kennen. Kapittel wijndegustatieclub - M. Mergan 02 452 27 81 - michel.mergan@gmail.com

MAANDAG 3-7 MAART MAANDAG 24 FEBRUARI

BAZAAR België, lezing door Claude Blondeel 19u30 - Nederlandstalige Bibliotheek Sint-Guidostraat 97 Bibliotheek Anderlecht - M. Steenhout 02 523 02 33 msteenhout@anderlecht.irisnet.be

DONDERDAG 27 FEBRUARI

Speelweek Open bar 19u30 - 23u30 - Café De Rinck Dapperheidsplein 6 Kom met ons meejammen! De Rinck - 02 524 32 35 derinck@vgc.be

07u-18u - Eloystraat 80, S. Denayerstr. 37, Odonstraat 27 Ben je tussen 2,5 en 12 jaar en ben je op zoek naar een leuke activiteit in de vakantie, schrijf je dan in voor de speelweken bij KIK. IBO KIK - 02 800 07 79 of 0498 58 89 72 KIK@anderlecht.irisnet.be

11


P2A8764 • afgiftekantoor Brussel X • verschijnt maandelijks • niet in juli en augustus België-Belgique P.B. BRUSSEL X 1/2695

KROKUSVAKANTIE AVONTURENKAMP

Rinck Rond

BOERDERIJ

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar

Wat was er eerst, de kip of het ei ?

Ontdek het op de boerderij Voor kinderen van de 2e kleuterklas t.e.m. het 6e leerjaar Uur: dagelijks van 9 tot 16 uur. Opvang voorzien vanaf 7u tot 18u

Van 3 tot 7 maart 2014 Vakantieweek met klim- en speelplezier

Plaats: Veeweideschool Veeweidestraat 80 Prijs: € 55,00 voor de hele week

Plaats: GC De Rinck en Omnisportzaal van het Sint-Guido-Instituut Prijs: € 50,00 voor de hele week € 45,00 voor broer of zus OMNIO: beperkt aantal plaatsen Info en inschrijvingen: G. Moreaustraat 5 – 0498 588 948 viaviavakanties@hotmail.com

Info en inschrijvingen: Gemeenschapscentrum De Rinck Dapperheidsplein 7 02 524 32 35 derinck@vgc.be

Foto © Hugo De Decker

Verantwoordelijke uitgever: Piet Vandermot, Dapperheidsplein 7, 1070 Brussel

Uur: dagelijks van 9 tot 16 uur. Opvang voorzien vanaf 8u tot 17u

Organisatie: De Rinck, VGC-sportdienst, Sint-Guido-Instituut, Bloso

Inschrijving uitsluitend via www.anderlecht.be/inschrijving-viavia 1e ronde: 29 januari (vanaf 15u) 2e ronde: 5 februari (vanaf 15u) ViaVia is een initiatief van Elke Roex – schepen van Jeugd in samenwerking met vzw VGA met de steun van burgemeester Eric Thomas en het schepencollege van Anderlecht.

Activiteiten voor de cultuurkalender bezorgen aan derinck@vgc.be. Enkel activiteiten die in Anderlecht plaatsvinden of georganiseerd worden door een Anderlechtse vereniging of organisatie worden opgenomen. Te vermelden: - naam activiteit - korte omschrijving - plaats, datum, uur - contactgegevens - foto (eventueel) De keuze voor publicatie ligt bij de redactie. Deadline maartnummer 2014: 1 februari 2014

Is een maandelijkse uitgave van Gemeenschapscentrum De Rinck, het Nederlandstalig sociaal-cultureel centrum van Anderlecht.

Abonnement: gratis voor inwoners van Anderlecht. Anderen: 7,00 euro voor een jaargang (storten op rek. 734-2140340-44 met adresvermelding).

Redactie: Chris Daniëls, Lieve De Beir, Hans Milants, Jan Op de Locht, Simon Vandewalle, Valérie Lontie, Mark Boone, Marijke van Gerwen, Jeanne Mercier

GC De Rinck Dapperheidsplein 7 1070 Anderlecht 02 524 32 35 derinck@vgc.be www.derinck.be.

Open: alle werkdagen van 9u tot 18u. Vrijdag en schoolvakanties tot 16u.

GC De Rinck maakt deel uit van Cultuurcentrum Brussel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.