Te Kāhui Maru Annual Report 2020

Page 2

Waitaraiti kei raro, Mangaehu kei runga, Tatū ki te raki, Te Ihuwaka ki te tonga. Ko ngā awa honohono i ēnei tongi, Ko Taramoukou, Manganui, Pātea ki te hauāuru. Tāngahoe ki uta, Whanganui, Tāngarākau, Heao ki te rāwhiti. Ko te tupuna tuitui ko Waewaeroa. Kei roto i ēnei huahanga ngā whenua, ngā awa, ngā wairere, ngā puke teitei. Ngā kōiwi o ngā tūpuna, me ngā tāonga katoa o Ngāti Maruwharanui. HAUMI E, HUI E, TĀIKI E !!!

Located within the natural flora and fauna of Tarata, adjacent to the shimmering hue of the Waitara River, is a marae local Iwi and Hapū call Te Upoko o te Whenua. Akin to the Ngāti Maru Iwi, the marae has over a generation become the foundation of many whānau, most of whom have partaken in the development of what it stands for today, “a place they can call home”.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.