Page 1

Bedrijfsmagazine


Natuurlijk…

Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland. Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Den Ouden is actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens produceert en vermarkt Den Ouden bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding op basis van groen en (agri-) reststoffen. Zo werkt Den Ouden aan een veilige, vruchtbare en leefbare bodem. Natuurlijk… Publicatiedatum november 2013

Colofon Hoofd- en eindredactie: Jurgen den Ouden, Jochem Langenhuijzen Aan deze editie werkten mee: Peter Swinkels, Berrie den Ouden, Peter Bakker, Marcel den Ouden en Toon Daniëls Fotografie - Bram Saeys, Den Ouden Groep Vormgeving - Mariëtte van Oort Druk - Drukkerij NPC Oplage - 1.500

Disclaimer Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan. © 2013, Den Ouden Groep Dit magazine kan tevens worden gedownload via www.denoudengroep.com


Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 5 Historie 6 Visie & Missie

8

De Kernwaarden

9

Raad van Advies

10

Peter Swinkels aan het woord

11

Grijs met Groen combineren

12

Explosieven opsporen

16

Een totaalconcept voor Groen

22

Substraten en biomassa

24

Wereldwijde voedselproductie stimuleren

26

Meststoffen 28 Peter Bakker aan het woord

30

Continu naar kwaliteit streven

31

Doorontwikkeling van aangeboden diensten

32

Toon DaniĂŤls aan het woord

33

Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden

34

Marcel den Ouden aan het woord

35

Gepassioneerd personeel

36

Contact 38

3


Natuurlijk…

Voorwoord Groen met grijs combineren betekent voor ons duurzaamheid en continuïteit. Een stabiele basis leggen en ondernemen met oog voor de toekomst – niet alleen op het gebied van milieubewust produceren, maar ook in relaties en het leveren van onze diensten. Continuïteit nastreven doen we door het leveren van kwaliteit. Het kunnen geven van garanties door middel van certificering. Die kwaliteit zie je terug in onze processen, producten en diensten. Kwaliteit bereiken wij ook door samen te werken met klanten en leveranciers. Door initiatieven te ontwikkelen die niet alleen gunstig zijn voor de klant of ons bedrijf, maar die ook de samenwerking in de keten bevorderen. Over die kwaliteit durven wij verantwoording af te leggen, ook in economisch zware tijden. Want duurzaamheid vloeit voort uit transparantie. Uit elkaar scherp houden. Uit het aangaan van dialogen. Door elkaar uit te dagen, verder te kijken dan de dag van vandaag. Zo werken wij samen met u aan een toekomst voor de volgende generaties. Wij willen niet de grootste zijn, maar wel één van de betere, natuurlijk…

G.C.M. den Ouden Algemeen Directeur

4


Inleiding

Organogram

‘Natuurlijk…’ Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor Den Ouden Groep. We bieden een breed pakket van diensten en producten aan die allemaal iets te maken hebben met ‘onze bodem’ en ‘de natuur’. Wij onderzoeken, saneren, bewerken, verbeteren, bemesten en richten onze bodem in, maar ook groenrecycling en advies behoren tot onze groene kernactiviteiten. We leveren een totaalconcept voor bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische meststoffen en werken op basis van Publiek Private Samenwerkings constructies (PPS).

Wij staan voor: • Betrouwbaarheid • Klantgerichtheid • Samenwerking • Kwaliteitsgarantie d.m.v. certificering

Wij bieden u: • Oplossings- en praktijkgericht werken • Advies op maat • Totaalconcept voor bodemverbeteraars en biobrandstoffen • Logistieke bereikbaarheid • Gepassioneerd personeel We hebben de laatste jaren hard gewerkt om de positie in de markt te verstevigen en een grote klantenkring op te bouwen. Door te investeren in duurzame relaties zijn we in staat om onze klanten verspreid door Nederland en ook daar buiten optimaal te bedienen. Kwaliteit en betrouwbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Door continu te investeren in materieel, kennis en de ontwikkeling van onze medewerkers zijn wij een betrouwbare partner voor al onze opdrachtgevers.

 Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van technische werken in de grond-, weg- en waterbouw, civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden evenals (water-) bodemsanering, milieukundige begeleiding en advies.  Bodac B.V. De activiteiten bestaan uit het doen van vooronderzoek naar, het opsporen van en het assisteren bij het ruimen van explosieven, het bergen van vliegtuigwrakken uit WOII en het uitvoeren van bijbehorende bodemsaneringen.  Den Ouden Groenrecycling B.V. De activiteiten bestaan uit het innemen, sorteren en bewerken van ruim 350.000 ton aan groene reststromen afkomstig uit openbaar groen tot bodemverbeteraars of biobrandstoffen.  Ferm O Feed B.V. Een grote diversiteit aan vaste en vloeibare organisch (minerale) meststoffen wordt geproduceerd en gedistribueerd naar meer dan 45 landen wereldwijd.  Den Ouden Regionaal Overslagcentrum B.V. Op het BZOB-terrein te Helmond worden vloeibare en vaste stromen opgeslagen. Voor vloeibare stromen is er een groot aantal silo’s en tanks, variërend van 200 m³ tot 10.000 m³. De totale opslagcapaciteit voor vloeibare en vaste stoffen is circa 200.000 m³.  Den Ouden Materieel B.V. Deze vennootschap is ondersteunend aan de bovenstaande bedrijven door het leveren van personeel en materieel. 5


Natuurlijk…

Historie Sinds 1948 groeide Den Ouden uit van een klein familiebedrijf naar de Den Ouden Groep – een middelgrote onderneming waarvoor circa 150 medewerkers zich dagelijks inzetten om aan de wensen van onze klanten te voldoen. In 1948 starten Tein en An den Ouden een loonbedrijf; de bescheiden basis voor een inmiddels breed uitgegroeide onderneming. Al snel wordt een dorsmachine aangeschaft en het loonwerk wordt uitgebreid met grondverzet. In de jaren 70 besluit de directie haar horizon te verbreden en zich mede toe te leggen op civiel- en cultuurtechnische werken. Op regionale vuilstortplaats “De Vlagheide” krijgt Den Ouden te maken met milieuverzorging en recycling. De opgedane ervaringen smaken naar meer en vormen aanleiding voor het bedrijf om zich ook te gaan richten op de verwerking van groene reststromen tot eindproducten. In 1996 wordt Ferm O Feed, producent van organische meststoffen, aan het

6

bedrijf toegevoegd en in 2006 neemt Den Ouden explosieven opsporingsbedrijf Bodac over. Parallel aan de uitbreiding van de kernactiviteiten van Den Ouden, vindt de groei van ondersteunende bedrijfsonderdelen plaats. Transport, opslag en overslag worden opgenomen in de groep en ontplooien zich tot professionele dienstverleners. Alle ontwikkelingen leiden tot de vorming van de huidige structuur van de Den Ouden Groep: een middelgroot, traditioneel familiebedrijf met circa 150 medewerkers, waar oude waarden en normen worden gekoppeld aan een moderne bedrijfsvoering.


Den Ouden Groep: een raditioneel familiebedrijf waar oude waarden en normen worden gekoppeld aan een moderne bedrijfsvoering.

7


Natuurlijk…

Visie & Missie De missie van de Den Ouden Groep luidt:

De specialismen bestaan uit:

“Wereldwijd ontzorgend in Bodemverbeteraars,

• Ontwerp, Realisatie en Onderhoud van Civiel- en

Biobrandstoffen & Bouwstoffen.”

Cultuurtechnische Werken & Bodemsaneringen.

• Opsporen van Conventionele Explosieven, Vooronderzoek, Risicoanalyse en Advies. (Bodac)

De visie van de Den Ouden Groep luidt:

“Sterk servicegericht familiebedrijf.”

• Het vervaardigen van Bodemverbeteraars en Biomassa op diverse locaties verspreid over Nederland.

• Wereldwijde export van Organische Meststoffen, Vloeibare Meststoffen en Substraten. (Ferm O Feed)

8


De Kernwaarden De kernwaarden zijn: • Gepassioneerd personeel • Advies op maat • Oplossings- en praktijkgericht werken • Logistieke bereikbaarheid • Totaalconcept van bodemverbeteraars en biobrandstoffen Betrouwbaarheid en klantgerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. We willen een eerlijke partner zijn voor onze relaties. Samenwerking en luisteren naar elkaar vinden we dan ook belangrijk. Dat leidt tot gepassioneerd personeel. Door mee te denken en door te vragen komen wij tot een advies op maat. Oplossings- en praktijkgericht werken wij op een efficiënte manier aan een antwoord op de vraag van onze klanten. Met

diverse locaties binnen Nederland en een eigen transport en planning hebben wij een goede logistieke bereikbaarheid. Onze kernactiviteiten vullen elkaar aan en wij bieden een totaalconcept van bodemverbeteraars en biobrandstoffen. Deze zaken leiden ertoe dat een samenwerking met ons op diverse fronten kostenbesparend is.

Toekomstbeeld De genen van Den Ouden zijn stevig verankerd in het bedrijf. In totaal werken bijna twintig familieleden binnen de Den Ouden Groep. Momenteel zitten wij in een overgangsfase van de 2e naar de 3e generatie. Deze 3e generatie bekleedt sleutelfuncties in het bedrijf. Zo werken wij aan het behoud van een sterk familiebedrijf waarvoor ook toekomstige generaties zich kunnen inzetten. Onze ambitie is om dat op een duurzame manier te blijven doen en in 2014 een omzet van 50 miljoen te halen, met een rendement van 4%.

9


Natuurlijk…

Raad van Advies De Raad van Advies ondersteunt de directie met adviezen en aanbevelingen omtrent de doelstellingen, strategie en bedrijfsvoering van de Den Ouden Groep. De Raad van Advies bestaat uit: • Mr. A.A.M. Deterink (Voorzitter) Advocaat Insolventierecht & ondernemingsrecht bij Holland Van Gijzen in Eindhoven.

• P. Swinkels Oud bestuursvoorzitter van familiebedrijf Bavaria en voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).

10


Peter Swinkels aan het woord “Maak het verschil!” “Momenteel zit familiebedrijf Den Ouden in een interessante fase, waarbij de verschuiving van de 2e naar de 3e generatie zichtbaar wordt. Ook is het een periode waarin beleidswijzigingen zichtbaar gaan worden. Opvallend aan familiebedrijf Den Ouden is de hechte uitstraling van de familie onderling, die het beste met het bedrijf voor hebben en er allemaal voor blijven gaan. Op dit moment is het ongelofelijk uitdagend en spannend om in de Raad

van Advies van Den Ouden te zitten, gezien de economische transitie van macro- naar micro-economie in alle werkmaatschappijen van Den Ouden.

Dhr. P. (Peter) Swinkels Oud

bestuursvoorzitter

van

familiebedrijf

Bavaria en voorzitter van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Sinds 1-1-2011 lid van de Raad van Advies van

Aan alle werkmaatschappijen geef ik het advies om zeer concurrentiebewust te blijven in de markten waarin men opereert. Dit om de concurrentie aan te kunnen en voor te blijven. Hoe dichter bij het mondje van de consument, des te meer marge je kunt maken. En maak het verschil, natuurlijk…”

Den Ouden Groep

11


Natuurlijk‌

Grijs met groen combineren De combinatie van grijs (infra) en groen is het specialisme van de Den Ouden Groep. Door deze unieke combinatie wordt voor ieder project een milieuverantwoorde oplossing geboden voor thema’s als de fijnstofproblematiek. Natuur en civiel gaan natuurlijk hand in hand bij de herinrichting van nieuwe gebieden. Wij zorgen voor een leefbare omgeving door het opsporen en onschadelijk maken van eventueel aanwezige explosieven, het zo nodig verwijderen en verwerken van de aanwezige begroeiing en de civieltechnische inrichting. Ter verzekering van het voortbestaan van de groene omgeving produceren en leveren wij de door u benodigde bodemverbeteraars en organische meststoffen.

Technische werken Woonrijp maken van terreinen die bestemd zijn voor woningbouw of bedrijfshuisvesting. Dankzij de expertise van haar medewerkers wordt land geschikt gemaakt om

12

te wonen, te werken en te leven. Bij Den Ouden bestaat bouw- en woonrijp maken niet alleen uit het aanleggen van voorzieningen zoals rioleringen, bouwwegen, definitieve bestratingen en parkeerplaatsen. Den Ouden voegt duurzaamheid en kwaliteit toe. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers die onder een project worden aangebracht. Den Ouden is de ideale partner voor verbeteringswerken voor het binnenstedelijk gebied. In dienst van de leefomgeving wordt gezocht naar de juiste synergie tussen mens en milieu. Aandacht voor leefgenot, bereikbaarheid en uitstraling spelen daarbij een belangrijke rol. Het vernieuwen van rioleringen, trottoirs, straatmeubilair en wegen is door jarenlange ervaring een specialisme geworden. Wij beschikken over een modern machinepark in combinatie met flexibel inzetbaar en vakbekwaam personeel.


Den Ouden voegt duurzaamheid en kwaliteit toe. Dat zijn de twee belangrijkste pijlers die onder een project worden aangebracht.

Bodemsanering Een belangrijke kernactiviteit van Den Ouden Aannemingsbedrijf is (water)bodemsanering met bijhorend bodemonderzoek en (sloop)werkzaamheden. Inmiddels zijn wij met deze werkzaamheden erg bedreven en hebben wij ruime ervaring. We zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers zeer tevreden zijn over het resultaat. De meeste opdrachtgevers zien een grondsanering vaak als een financieel risico. Echter wij kunnen verschillende specifieke en complexe activiteiten combineren binnen één project, zodat efficiënt, kostenbesparend en met gunstige tarieven gewerkt kan worden. Naast het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van sloopwerk, infra en opsporing van explosieven kunnen wij voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

• • • • •

(Water)bodem- en tanksanering; Grondwatersanering en -monitoring; Verwijderen van verontreinigde grond; Milieukundige begeleiding en advies; Verzorgen van bijhorende vergunningen.

Daarnaast beschikt Den Ouden Aannemingsbedrijf over de volgende certificeringen die betrekking hebben (water) bodemsaneringen: • SIKB BRL 6000, VKB-protocol 6001 (milieukundige begeleiding en evaluatie van saneringen) • SIKB BRL 7000, VKB-protocol 7001 (uitvoering van bodemsaneringen) • ISO 9001 • ISO 14001 • VCA** 13


Natuurlijk…

Enkele referenties  BRM* en WRM* maken woonwijk incl. Boulevard Hoogh Waalre

 Vispassage Vierlingsbeekse Molenbeek

In een boulevard langs de plas De Meeris in Waalre zijn 57 typen elementen van zelfverdichtend beton verwerkt. Den Ouden Aannemingsbedrijf werkte met een digitaal legplan. De boulevard, een ontwerp van bureau Kragten in Herten, ligt tussen het water en de nieuwe wijk Hoogh Waalre. Den Ouden Aannemingsbedrijf legde in 2012, in drie niveaus aflopend naar het water, vier sierlijke, betonnen bandenlijnen aan van 700 meter. Het uitgevoerde werk betreft bestemmingsplan Hoogh Waalre. * BRM: Bouwrijp maken * WRM: Woonrijp maken

14

Het uitgevoerde werk is gelegen in Vierlingsbeek in de uiterwaarden van de Maas. In totaal moesten 270 barrières voor vissen worden opgeheven. Tot 2015 pakt het waterschap 50 locaties aan. De 3 grote obstakels naar de Maas zijn Spuisluis Crèvecoeur, Gemaal Van Sasse en Watermolen Vierlingsbeek. De vissen in de Molenbeek in Vierlingsbeek kunnen voortaan ongehinderd verder zwemmen. Door de aanleg van een vispassage kent de beek geen hindernissen meer voor de vissen. De vispassage maakt deel uit van een project om de zijbeken van de Maas weer tot leven te wekken. Hindernissen voor vissen h worden opgeruimd en beken krijgen weer hun natuurlijke loop. Daarbij is ook een historisch waterrad in oude glorie hersteld.


î ƒ

î Ł Aanleg kruising Hovenring Eindhoven De Hovenring symboliseert de toegang van Meerhoven, Eindhoven en Veldhoven en is strategisch gelegen nabij de A2. Het knooppunt is onderdeel van het sleutelproject Westcorridor, een ontwikkelingszone die zich uitstrekt vanaf het centraal station tot aan Eindhoven Airport. De Hovenring is ontstaan omdat het verkeer de afgelopen jaren dusdanig toegenomen is, dat een aanpassing noodzakelijk was. De gemeente Eindhoven wilde fietsers sneller, veiliger en met meer comfort over de kruising leiden. De brug bestaat uit een 70 meter hoge pyloon, 24 tuien en een cirkelvormig

brugdek en is geheel van staal. Aan het brugdek is aan de binnenzijde een ballastring bevestigd met een doorsnede van 72 meter. De rotonde tussen de Heerbaan in Veldhoven en de NoordBrabantlaan in Eindhoven is verbouwd tot een kruispunt, genaamd de Hovenring. Bodac BV heeft het explosievenonderzoek uitgevoerd op de locatie van de nieuwe Hovenring. Den Ouden Aannemingsbedrijf BV heeft in samenwerking met de BAM voor de aanleg van de Hovenring gezorgd.

15


Natuurlijk…

Explosieven opsporen De Nederlandse bodem herbergt een grote hoeveelheid aan (niet gesprongen) Conventionele Explosieven (CE). De aanwezigheid van munitie in de bodem vormt een blijvend gevaar voor mens en omgeving. Bij de ontwikkeling van bouwprojecten en de realisering van infrastructurele werken kunnen conventionele explosieven en vliegtuigwrakken de veiligheid van mensen en de directe omgeving in gevaar brengen. Om dit te voorkomen is het vooraf opruimen van dit achtergebleven oorlogstuig vaak de beste aanpak.

16

Hoe ga je om met zo’n opsporingsonderzoek, vliegtuigberging of bomruiming? Welke wettelijke eisen zijn geldend conform de van toepassing zijnde richtlijnen zoals WSCS OCE? Wat komt er allemaal bij kijken (milieuaspecten, archeologie ed.) en wat zijn de financiële consequenties? De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid en hoe ver gaat dit? Bodac B.V. kan en wil u hier graag bij van dienst zijn.


Bodac werkt op safe! Met jarenlange ervaring in explosieven opsporing is Bodac, onderdeel van de Den Ouden Groep en lid van de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO), de juiste partner voor het opsporen van conventionele explosieven (CE). Oplossingsen praktijkgericht adviseren wij u over het opsporen en ruimen van explosieven. Vanzelfsprekend werken wij met de modernste apparatuur om uw projectlocatie veilig te maken. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bodem nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog herbergt. De aanwezigheid van dit achtergebleven oorlogstuig kan gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van bouwprojecten en infrastructurele werken.

Bodac doet vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven en vliegtuigwrakken op uw projectlocatie. Op grond van de uitkomsten adviseren onze collega’s u graag over al dan niet te nemen verantwoorde maatregelen en vervolgacties. Ons advies vertalen we graag naar detectie- en benaderingswerkzaamheden om uw projectlocatie veilig en vrij van CE te maken. Dat doen wij volgens de wettelijke veiligheidsnormen, met specialistische knowhow, moderne apparatuur, zorgvuldige methodes en in goede samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en opdrachtgever.

17


Natuurlijk…

Activiteiten van Bodac Algemeen De aanwezigheid van achtergebleven oorlogstuig in de bodem kan bij het ontplooien van bodemactiviteiten gevaar opleveren voor mens, dier en de omgeving. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bodem nog een aanzienlijke hoeveelheid Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog herbergt. Bij de ontwikkeling van bouwprojecten en de realisering van infrastructurele werken kunnen deze explosieven en vliegtuigwrakken een onveilige situatie creëren. Door haar ruime ervaring is Bodac de ideale partner voor het opsporen en ruimen van explosieven, alsmede het bergen van vliegtuigwrakken.

Opsporingswerkzaamheden Bodac beschikt over een totaal oplossend vermogen door ervaren personeel en hoogwaardig materieel, dat voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, voor het opsporen en assisteren bij het ruimen van explosieven. Bij de uitvoering van de dieptedetectie opdracht dragen senior OCE-deskundigen zorg voor de veiligheid en kwaliteit. Opgespoorde explosieven worden zowel handmatig als gecombineerd machinaal of handmatig vrijgegraven, geïdentificeerd, op toestand beoordeeld en tijdelijk veiliggesteld. Door ruime ervaring, zorgvuldige detectiemethodes (analoog, digitaal, diepte) en

18

goede samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kan Bodac zorgdragen voor het vrijmaken van een terrein van explosieven. De door Bodac tijdelijk veiliggestelde explosieven worden door de EOD onschadelijk gemaakt. Bodac zorgt voor de beveiligingswerken bij demontage en onschadelijk maken van een explosief. Daarbij kan een schadeverzekering onder gunstige voorwaarden worden afgesloten, omdat Bodac het vertrouwen geniet van verzekeraars.

Vooronderzoek Wanneer er aanwijzingen zijn dat zich in een terrein explosieven bevinden, verdient een vooronderzoek aanbeveling. Een vooronderzoek bestaat uit zowel het inventariseren als beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal, zoals o.a.: • raadplegen van literatuur en archieven, • onderzoek naar gegevens van bombardementsvluchten, • onderzoek naar en analyseren van beschikbare luchtfoto’s. Eindresultaat is een rapportage en een bijhorende CEbodembelastingkaart (GIS). Op grond daarvan adviseert Bodac omtrent de te nemen maatregelen en vervolgacties. Na een gedegen voorbereiding middels het uitwerken van een uitgebreid projectplan, kostenramingen en een VGM-


Bodac beschikt met ervaren personeel en hoogwaardig materieel, over een totaal oplossend vermogen bij het opsporen, assisteren en ruimen van explosieven. plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) wordt gestart met het bodemonderzoek. Na het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen worden de explosieven op een deskundige en verantwoorde wijze gelokaliseerd.

ruime ervaring in het uitvoeren van grondwerkzaamheden gecombineerd met archeologisch bodemonderzoek en saneringswerkzaamheden. Middels deskundigheid, ervaring en certificeringen zoals; BRL SIKB 7001, WSCS-OCE, ISO 9001, ISO 14001 en VCA** streeft Bodac ernaar om onze opdrachtgevers de juiste oplossingen te bieden.

Overige diensten Bodac heeft als onderdeel van Den Ouden Aannemingsbedrijf de mogelijkheid om niet alleen explosieven op te sporen, maar tevens civiel-technische werkzaamheden uit te voeren. Door deze samenwerking wordt zowel een kosten- als tijdsvoordeel gerealiseerd. Bodac beschikt daarnaast over 19


Natuurlijk…

Enkele referenties  Explosievenonderzoek Cavelot te Cadzand-Bad Het gebied Cavelot ligt ten zuiden van het dorp CadzandBad. Cavelot is onderdeel van het open polderlandschap achter de duinenrij en de bebouwing van Cadzand-Bad. De ontwikkeling van Cavelot is een voortzetting van de ingezette kwaliteitsverbetering van de kustplaats. De doelstelling van de opsporingswerkzaamheden is het creëren van een veilig te bewerken gebied voor de civiele aannemer en toekomstige gebruikers. Op de projectlocatie vonden civiele werkzaamheden plaats ten behoeve van de bouw van het vakantiepark “Noordzee Résidence”. De werkzaamheden werden medio 2010 en 2011 uitgevoerd en bestonden globaal uit het detecteren, markeren, benaderen en verwijderen van de gemeten verstoringen. Het veiligstellen aangetroffen CE en verwijderen van

20

g

bodemvreemde materialen en assistentie EODD bij vernietigen aangetroffen munitie. Er werden onder andere zes 500 ponders en 1300 mijnen gevonden. De opdrachtgever was de gemeente Sluis.

 Herinrichting Westervoortsedijk te Arnhem De voorbereidende werkzaamheden herinrichting Westervoortsedijk te Arnhem zijn in de afgelopen periode succesvol afgerond. Het betreft het onderzoeken en verwijderen van de nog aanwezige conventionele explosieven en gelijktijdig het saneren van de verontreinigde grond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door explosieven opsporingsbedrijf Bodac BV. In mei 2011 startten de eerste werkzaamheden voor de latere verbreding van de weg; de sanering van het voormalige gasfabriekterrein, de daarvoor noodzakelijke sloop van

h


Door ruime ervaring, zorgvuldige detectiemethodes en goede samenwerking met de EOD kan Bodac zorgdragen voor het vrijmaken van een terrein van explosieven. enkele panden en het verleggen van kabels en leidingen. De kabelsleuven waren vervuild met verontreinigde grond en zijn vanaf medio april 2012 gelijktijdig met de explosieven opsporings-werkzaamheden gesaneerd. Er zijn diverse explosieven en restanten van explosieven gevonden. Om de veiligheid te garanderen is voor de zekerheid een scheidingsdoek in de sleuven aangebracht, zodat de grens van de veilige en schone grond duidelijk zichtbaar blijft.

 Randweg ‘s-Hertogenbosch

heeft plaatsgevonden naar objecten groter dan 20 mm welke mogelijk CE zijn. De gedeelten die niet gedetecteerd konden worden zijn machinaal met een beveiligde graafmachine afgegraven. Deze grond is getransporteerd naar de beveiligde munitiescheidingsinstallatie, hier werd de CE gescheiden van de verstoorde grond en puinresten. De grond is gezeefd op CE groter dan 20 mm. Conform opdracht is het opsporingsgebied middels computerondersteunde oppervlaktedetectie onderzocht met het multi-sondesysteem Vallon in combinatie met de veldcomputer Vallon VFC2-N en GPS ondersteuning, in banen met een onderlinge afstand van 0,5 m¹.

Het uit te voeren werk betreft het opsporen en benaderen van Conventionele Explosieven ten behoeve van de aanleg van de Randweg ’s-Hertogenbosch. De zoekopdracht 21


Natuurlijk…

Een totaalconcept voor groen Onze producten ontwikkelen wij zo milieubewust mogelijk. Het zit ook al in de aard van de producten, want een proces op gang brengen waarin geen stromen meer verloren gaan, is ons dagelijkse werk. Onze core business, het verwerken van groene reststromen tot bodemverbeteraars, past binnen het concept cradle to cradle. Maar daar blijft het niet bij, want we letten op alle facetten: van productieproces tot levering.

Inzameling en verwerking van groene reststromen Het productieproces begint bij de inzameling van groene reststromen. Onze verwerkingslocaties en op- en overslagterreinen liggen dicht bij snel- en provinciale wegen. De verwerkingslocaties zijn gespreid gesitueerd om een optimale dekkingsgraad voor inname te realiseren. Dat levert ook logistieke voordelen op. Daarnaast worden de routes voor de op te halen biomassastromen zo gepland, dat er altijd met volle (retour)vrachten gereden kan worden. Wij werken dus zo efficiënt mogelijk!

Wij streven ernaar om bij de inzameling het groenafval al zo veel mogelijk te scheiden. Direct bij ontvangst scheiden we het grove materiaal. Dit verkleinen we apart en zeven we tot houtsnippers die geschikt zijn voor biomassacentrales. Uit het fijnere materiaal scheiden we overtollig zand en grond van organisch materiaal. Het vooraf verwijderen van materialen die niet geschikt zijn voor biobrandstof of natuurcompost, beperkt het aantal handelingen met machines – en daarmee de emissie – tot een minimum. Met de toegepaste controle- en zuiveringstechnieken op onze verwerkingslocaties creëren we dus optimale mogelijkheden in het hergebruik van de afvalstromen. De productieprocessen zijn vanzelfsprekend gecertificeerd.

Totale productie Den Ouden Groenrecycling

22


Terugdringen van CO2-emissie Het terugdringen van CO2-emissie is een belangrijk thema voor onze organisatie. Wij bedienen de energiemarkt door het verwerken van gras en houtchips. Volgens het CO2- equivalent leidt het leveren van gras aan onze organisatie tot een CO2reductie van 16%. Voor hout ligt dit percentage zelfs nog hoger, op 34%. Klanten die houtchips of gras bij ons laten verwerken, leveren dus een wezenlijke bijdrage aan CO2-reductie. Momenteel zetten wij 350.000 ton groenafval om in biobrandstof, hoogwaardige compost, substraatmengsels, bomenzand, bomengrond en diverse bodembedekkers.

Biobrandstoffen Biobrandstoffen worden steeds belangrijker als alternatief voor fossiele brandstoffen. Om aan de enorme vraag naar brandstof te kunnen voldoen, scheiden wij zuivere biobrandstoffen van de overige groene reststromen. Het NTA 8080 certificaat, dat wij als één van de eerste bedrijven in Nederland behaalden, garandeert dat onze biobrandstoffen op een duurzame manier geproduceerd en vermarkt worden. In 2011 werd Den Ouden partner in innovatieprojecten ten behoeve van duurzaamheid. We sloten een Green Deal met de rijksoverheid. Daarin gaven we aan te streven naar een toename van de productie en de inzet van hoogwaardige compost als vervanger van veen dat als grondstof dient voor potgrond. We sloten een partnership met Essent als toeleverancier van biobrandstoffen voor de centrale in Cuijk. Essent onderzoekt daar hoe die centrale omgebouwd kan worden tot een Multi Fuel Centrale met organische reststromen. Ook voor dit initiatief werd een Green Deal gesloten.

Calamiteitenplan Dat de productie en het vermarkten van biobrandstoffen hoog op onze agenda staat, geeft ook ons calamiteitenplan aan. Dit plan is opgesteld voor gemeentes die buiten reguliere uren groene reststromen willen afvoeren. Wanneer door extreme weersomstandigheden omgewaaide bomen de wegen versperren zijn wij bereikbaar via noodtelefoonnummers. Wij bespoedigen de afvoer en dat heeft minder handelingen voor de opdrachtgever tot resultaat. De reststromen hoeven daardoor niet eerst opgeslagen te worden op een gemeentewerf. Dat werkt niet alleen kostenbesparend en efficiënter, maar is logistiek gezien ook beter voor het milieu. 23


Natuurlijk…

Substraten en biomassa Bodemverbeteraars Substrado® is een stabiel en homogeen groeimedium dat wij naar de specifieke behoefte van de klant mengen. Goede chemische, fysische en biologische eigenschappen zorgen voor een constante kwaliteit. Met de speciaal geselecteerde grondstoffen past dit duurzame product binnen het thema cradle 2 cradle. Substrado® leveren wij voor verschillende toepassingen op maat: • Substrado® Base • Substrado® Daktuin • Substrado® Fruitteelt • Substrado® Molm Wij hebben jarenlang ervaring met het produceren van bodemvoeding, compost- en bodemproducten op basis van hoogwaardige groene stromen, zoals: • Bomengrond • Bomenzand • RIWI® Boomsubstraat • Bomengranulaat Grauwacke • Hoogwaardige teelaarde • Gecertificeerde compost • Humuscompost • Bladcompost/Bladmulch • Boxcompost/Stalstrooisel • Tuinturf

24

Bodembedekkers Wij leveren ook boomschors en houtchips. Het betreft Pinus Maritima (Franse boomschors van zeeden), Pinus Sylvester (boomschors van grove den) en Houtchips afkomstig van speciaal geselecteerde bomen. Boomschors als bodembedekker is 100% natuurlijk. Boomschors remt de groei van onkruid en beschermt uw planten tegen kou en vorst. Door het gebruik van bos-chips (ook wel houtsnippers) als bodembedekker blijft de bodem vochtig en droogt niet uit. • Gecomposteerde houtsnippers • Boomschors • Bos-chips


Wilt u meer informatie over de producten? Kijk op onze website www.denoudengroep.com of vraag de uitgebreide productcatalogus aan via info@denoudengroep.com

Biomassa Biomassa is organisch materiaal dat wordt ingezet als biobrandstof en vervanging van fossiele brandstoffen. Geschikte stromen worden geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling. Het snoeihout wordt gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. Vervolgens wordt het snoeihout gechipt of verkleind in de fractie naar wens van de klant.

Substrado® Granulaat is een mengsel van diverse granulaten en uitstekend geschikt als funderingslaag in wegconstructies en als ophoogmateriaal in zettinggevoelige gebieden.

Wij leveren biomassa in in de vorm van: • Shreds 20-100 tot 20-300 • Chips (snoeichips, bos-chips)

Lava zorgt voor een betere drainering. Lava is voor vele toepassingen geschikt voor zowel civieltechnische als cultuurtechnische toepassingen en is verkrijgbaar in diverse gradaties. Lavakorrels zijn heel luchtig en poreus, uitstekend voor in de potgrond of als bodemverbeteraar.

Construct Perliet bestaat uit kleine lichte minerale bolletjes die uit vulkanisch gesteente zijn gemaakt. Het product is o.a. zeer goed toepasbaar als licht ophoogmateriaal in de GWW.

Biofiltermateriaal Grote boomstobben verwerken wij tot biofiltermateriaal. Biofiltermateriaal kan uitstekend worden toegepast als filter van luchtzuiveringsinstallaties. Wij leveren biofiltermateriaal in de vorm van: • Wortelhout • Franse boomschors (Pinus Maritima) • Gezeefde chips

25


Natuurlijk‌

Wereldwijde voedselproductie stimuleren Een groeiende wereldpopulatie en een teruglopend voedselaanbod leiden op den duur tot voedseltekorten. Door mestoverschotten te verwerken tot exportwaardige, gebruiksvriendelijke organische meststoffen levert Ferm O Feed een concrete oplossing voor dit probleem.

Let our world grow! Ferm O Feed, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel, houdt zich bezig met de verwerking van dierlijke mest tot gepelleteerde organisch (-minerale) meststoffen. Deze gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke organische meststoffen vinden hun weg over de gehele wereld om verarmde gronden te verrijken met de noodzakelijke

26

voedingsstoffen. Ongeveer 95% van de totale afzet wordt geĂŤxporteerd. De opbrengst (oogst) van deze vruchtbare bodem zal toenemen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de wereldvoedselbehoefte. Zorgen voor een goede bodemvruchtbaarheid (rijk aan humus en voedingsstoffen) is de sleutel tot grote vruchten en groenten, overvloedige bloemen, en langlevende sierbomen en -struiken.


Ongeveer 95% van de totale afzet wordt geëxporteerd. De opbrengst (oogst) van deze vruchtbare bodem zal toenemen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de wereldvoedselbehoefte. Organisch (-minerale) bemesting zorgt voor grotere opbrengsten, tegen een veel lagere kostprijs, en zonder de risico’s van milieuverontreiniging, verminderde vruchtbaarheid of het ontbreken van organische stof en vocht in de bodem. Door het gebruik van onze organische (-minerale) meststoffen hoeft u minder chemische meststoffen te gebruiken, dit is duurzamer voor onze wereld en dus ook voor u. In het Noord-Brabantse Helmond bevindt zich de productiefaciliteit en distributiecentrum van Ferm O Feed. De capaciteit van de productiefaciliteit is 100.000 ton aangevoerde pluimveemest per jaar. Door het integreren van de productie met de distributiefaciliteiten wordt het assortiment efficiënter geproduceerd

en vindt er een aanzienlijke CO2-reductie plaats. Naast het gebruikelijke vervoer per vrachtwagen, zijn er ook expeditiemogelijkheden voor vervoer over water. De grondstoffen die we gebruiken komen van geselecteerde (pluimvee)bedrijven die strikt worden gecontroleerd op hygiëne, kwaliteit en continuïteit. Eventuele ziektekiemen of onkruidzaden worden gedood door middel van een speciaal proces van fermentatie en drogen. Het stateof-the-art productieproces, dat plaatsvindt in onze hypermoderne fabriek, wordt continu gecontroleerd en bewaakt. De producten worden gecontroleerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium. Hiermee garanderen wij onze klant van een goed product dat voldoet aan de strengste eisen.

27


Natuurlijk…

Organische meststoffen Ferm O Feed onderscheidt zich door het produceren van een groot productassortiment, zodat in de behoefte van elke klant kan worden voorzien.

Organisch (-minerale) meststoffen Fertiplus® Fertiplus® is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm en wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het organisch materiaal bestaat grotendeels uit humuszuurstructuren die de in de grond aanwezige mineralen deblokkeren. Hierdoor komen mineralen geleidelijk beschikbaar voor opname door de wortels van planten. Fertiplus® bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof.

Activit Voor de biologische teelt is de organische meststof Activit uitermate geschikt als stikstof- en basismeststof. Bewezen is dat door het gebruik van de korrel de productie toeneemt. Activit bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof. Activit is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Eventuele ziektekiemen of onkruidzaden worden gedood door middel van een speciaal proces van fermentatie en drogen.

Samengestelde organische meststof Topmix Topmix is een samengestelde organische korrel. Topmix is een perfect gedoseerde korrel en geschikt voor een fosfaat-arme bodem. De combinatie van een hoogwaardige organische stof en fosfaat dat geleidelijk wordt afgegeven aan de plant, garandeert de best mogelijke oplossing voor uw plant en bodem. Topmix stimuleert de wortelvorming, zaadvorming en afrijping door het hoge fosfaatgehalte. Het is speciaal ontwikkeld voor fosfaatarme en sterk alkalische gronden. Topmix wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Een aantal van de Topmix producten zijn gecertificeerd voor biologische teelten.

28


Vloeibare meststoffen Ferm O Feed heeft onlangs een aantal vloeibare meststoffen aan zijn assortiment toegevoegd. Vloeibare meststoffen, waarvan sommige met biologische ingrediënten, bieden verschillende voordelen. Deze vloeistoffen zijn tot een nauwkeuriger bemesting in staat. De samenstelling en dosering kan exact worden bepaald. Het uitgebreide assortiment van vloeibare meststoffen die uit de Topmix serie beschikbaar zijn, biedt de juiste oplossing voor alle groenten, fruit, graan en gazon. De vloeibare meststoffen kunnen ook worden gebruikt in de retailmarkt. Onze vloeibare meststoffen: • Topmix-LIQ NPK 15-0-0 • Topmix-LIQ NPK 2-1-8 MgO 0.6 • Topmix LIQ NPK 0-15-3 OM-25 • Topmix LIQ-6 Magnesium We werken met Nederlandse distributeurs:

KONINKLIJK E

Wilt u meer informatie over de producten? Kijk op onze website www.fermofeed.com of vraag de uitgebreide productcatalogus aan via sales@fermofeed.com

29


Natuurlijk…

Peter Bakker aan het woord “Meer focussen op mengsels en biobased economy” “Ik vind het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Daarom willen we over vijf jaar minder focussen op compost en meer gaan focussen op mengsels en biobased economy. Momenteel produceren we van groene reststromen biomassa en bodemverbeteraars. De uitdaging is om een zo hoogwaardig mogelijk

30

product te produceren. Om dit te kunnen verbeteren zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan. Zo zijn we bijvoorbeeld een officiële partner van Essent en RWE voor de ontwikkeling van de Biobased Ecomony park in Cuijk. Den Ouden is een dynamisch bedrijf en je kan er je energie en ambities in kwijt. Er zijn korte lijnen om dingen te besluiten met het personeel en met nieuwe bedrijven. We moeten vasthouden aan onze kernwaarde en ons marktaandeel

proberen te vergroten, natuurlijk…“

Peter Bakker Manager Sinds 1997 in dienst


Continu naar kwaliteit streven Den Ouden is van mening dat veiligheid en milieubewust ondernemen verankerd moeten zijn in de basis van je organisatie. Wij geloven in de garantie van kwaliteit en hebben dan ook een indrukwekkende lijst van certificeringen. Onze interne processen zijn er op gericht om op een bewuste manier zo goed mogelijk aan de wensen van onze klanten te voldoen. Enkele belangrijke productcertificaten:  NTA 8080 Door dit certificaat wordt voldaan aan de eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte- en koudeopslag en transportbrandstof).

 Keurcompost; milieuzorg en productkeur voor groencompost

 RHP certificaat; keurmerk voor substraten,

 Control Union Certifications; Certificatie

substraatgrondstoffen

Programma Input

Het RHP keurmerk waarborgt de kwaliteit van het product (beheersing ziekterisico’s en borging van eigenschappen) in de keten van winning tot verwerking bij de afnemer.

Door de levering van keurcompost weet de klant dat het product aan bepaalde, vastgelegde kwalificaties voldoet.

Enkele meststoffen en bodemverbeteraars uit het assortiment zijn op basis van biologische grondstoffen geproduceerd zodat biologische bedrijven deze producten mogen toepassen voor hun teelt.

Uitreiking CO2 reductie certificaat aan de gemeente Bergen op Zoom door Saver NV

31


Natuurlijk…

Doorontwikkeling van aangeboden diensten Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet bij het vervaardigen van onze producten. Ook in onze dienstverlening streven wij naar kwaliteit, veiligheid en milieubewustzijn. Wij beschikken over een omvangrijk wagenpark met moderne vrachtwagen(kraan)combinaties. Vanzelfsprekend zijn wij in het bezit van een VIHB-beschikking en heeft elke vrachtwagen een NIWO-vergunning. In 2012 was het totaal verbruik van dit park 1,1 miljoen liter brandstof. Een groot deel van de directe CO2-emissie is dus afkomstig van ons materieel. CO2-reductie is voor de Den Ouden Groep een belangrijk thema. Kritisch kijken hoe we het huidige energieverbruik kunnen terugdringen, maar ook innoveren op dit gebied staat op onze agenda. Dat doen we door aan te haken bij initiatieven die hetzelfde doel voor ogen hebben, maar ook door te investeren in technologie. De meeste vrachtwagens die de groenstromen ophalen, zijn uitgerust met minimaal Euro-5 motoren. De eerste vrachtwagens met een Euro-6 motor zijn inmiddels aangekocht.

Energielabels 2013

Energielabels die voorkomen bij personenwagens voor zakelijk gebruik.

32

Al onze vrachtwagens zijn uitgerust met een boordcomputer om de ritten nog efficiënter in te plannen. Dit is noodzaak om de chauffeurs en planners te helpen zo efficiënt en effectief mogelijk te werken, maar ook omdat automatisering en innovatie kostenbesparend is voor de klant en voor ons. De supply chain is onder de loep genomen en overbodige transportbewegingen zijn geëlimineerd. Verder hebben we geïnvesteerd in een cursus ‘Het nieuwe rijden’ voor onze beroepschauffeurs. Zij hebben geleerd om zo zuinig mogelijk te rijden en zo het brandstofverbruik terug te dringen.


Toon Daniëls aan het woord “Ik werk of het voor mezelf is en zo ga ik ook om met het geld van het bedrijf.”

assistent personeelszaken, planning materieel en later ook planning aanneming. Ik heb het bedrijf zien groeien van 15 naar ca. 150 werknemers.

“Den Ouden is een bruisend en actief bedrijf dat altijd vooruit wil. Door vooruit te kijken, te innoveren en de nieuwe markt op te zoeken, blijven ze de concurrent net een streepje voor. Ik heb een agrarische achtergrond en heb veel verschillende werkzaamheden bij Den Ouden uitgevoerd, zoals chauffeur, weegbrugbediende, planning transport,

Ik sta positief in het bedrijf en ik heb waardering voor Den Ouden dat ik de kans heb gekregen om door te groeien van chauffeur naar de functie die ik nu heb. Als je inzet toont in het bedrijf wordt dit gewaardeerd en krijg je er meer vrijheid en waardering voor terug. Ik denk dat we sterker uit de crisis komen met goed gekwalificeerd

personeel en langzaam en duurzaam verder groeien.”

Toon Daniëls Materieelbeheer en planner Sinds 1987 in dienst

33


Natuurlijk…

Het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden Den Ouden streeft er naar voorop te lopen met ontwikkeling en innovatie. Zoeken naar nieuwe ontwikkelingen gebeurt niet alleen bij nieuwe producten en diensten, maar ook blijven we kijken naar de beste oplossingen voor mens en milieu bij onze bestaande diensten. De rol van adviseur past ons uitstekend. Aan onze kennis en kunde ligt jarenlange praktijkervaring ten grondslag. Met recht kunnen we zeggen dat we dé bodemspecialist zijn. We graven dieper om tot de kern van elke vraag door te dringen. We denken mee en blijven kritisch om de beste oplossing te kunnen bieden. Zo komen wij tot een advies op maat; of het nu gaat om een productvraag of een te leveren dienst. Want wij begrijpen dat geen probleem of klant hetzelfde is. In 2013 hielden we ons bezig met circa tien innovatieprojecten. Ook in 2014 gaan we door met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en partnerships. Hiermee willen we onze klant nog beter gaan bedienen.

Een greep uit onze innovatieprojecten:  Gras vergisten We zijn proeven aan het doen met het vergisten van bermgras met als doel hier zoveel mogelijk gas uit te winnen.  Gras verbranden Essent heeft, samen met diverse partijen, een Green Deal getekend. In opdracht van RWE (Essent) wordt het gebied rond de biomassacentrale in Cuijk op een duurzame manier ontwikkeld.  Raffinage tomatenloof In samenwerking met TNO, Koppert en Productschap Tuinbouw onderzoeken we of er biologische bestrijdingsmiddelen in het (tomaten)loofsap zitten die gebruikt kunnen worden bij de teelt van nieuwe planten.

34


Marcel den Ouden aan het woord “Werken in het familiebedrijf vind ik fantastisch!” “De onderlinge relatie in de familie is erg goed. Iedereen wordt geprikkeld om door te pakken door de verbetering van de sfeer. Ook kan ik mijn eigen visie in het bedrijf inbrengen, dat is erg positief. De cultuur van het bedrijf is ondernemend en de organisatie is weer klaar voor de toekomst. Vanaf mijn jeugd kon ik het niet laten om mee te rijden en al snel zat ik op

de graafmachine en daarna was ik vooral actief voor de Groenrecycling en innovatie. Ik werk momenteel veel aan de productontwikkeling van bodemverbeteraars en we zoeken naar nieuwe mogelijkheden in de markt om groene en organische reststromen te verwerken.

Ik probeer elke dag opnieuw gedreven, enthousiast en positief in het bedrijf en het leven te staan! Het glas is altijd halfvol…”

Marcel den Ouden Locatiebeheerder ROC, innovatie, 3e generatie Sinds 1990 in dienst

Onze locatie in Helmond wordt een toplocatie! Met trots geef ik de dagelijkse leiding op deze locatie, maar als het nodig is werk ik mee op de shovel. Ik zie mezelf als een spin in het web en heb veel leuke uitdagingen. 35


Natuurlijk‌

Gepassioneerd personeel Wanneer een medewerker wil doorgroeien of een andere functie wil, matchen we ambities en interesse met de mogelijkheden binnen het bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich goed voelen. Zij zijn immers de drijvende kracht en motor van het bedrijf en zetten zich elke dag voor ons in. Als werkgever zijn we er ook voor ze op sociaal en persoonlijk vlak. Extra interesse tonen als het thuis even niet zo lekker loopt en het organiseren van gezellige feestjes is binnen ons bedrijf heel normaal. Zeker nu de maatschappij verhardt en de druk om te presteren toeneemt merk je dat mensen dat waarderen. Het versterkt hun binding met het bedrijf. Wij hebben altijd gestreefd naar een minimale uitstroom. Wanneer een medewerker wil doorgroeien of juist een andere functie wil, proberen we zoveel mogelijk hun

Marijke Mud Hoofd Personeelszaken

36

ambities en interesses te matchen met de mogelijkheden binnen het bedrijf. Het werk inhoudelijk afstemmen op hun persoonlijkheid en de richting waarin ze willen groeien vinden we als gecertificeerd bedrijf belangrijk. Zo bevorderen we de doorstroom binnen ons bedrijf, blijft ervaring behouden en blijven de medewerkers uitgedaagd en gemotiveerd. We werken ook steeds vaker aan social return en met sociale werkplaatsen (WSD, IBN, WW&W) om werknemers, al dan niet op projectbasis, te laten werken in onze onderneming. Zo proberen we ook deze mensen aan een baan te helpen met indien nodig een opleidingstraject.


Ziekteverzuim

Werknemers naar leeftijd

In 2012 lag het ziekteverzuim nog gemiddeld op 5%. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om het ziekteverzuim te verminderen. En met succes; het verzuimpercentage is afgenomen naar 4% in 2013. Meer persoonlijke aandacht voor onze medewerkers en een verbetering van de interne communicatie staat op de agenda voor het komende jaar. We verwachten daarmee een nog gemotiveerder team te krijgen. Want een medewerker die met plezier naar zijn werk gaat, verzuimt minder.

Aantal FTE

Werknemer per functie (peil sept 2013)

37


Natuurlijk…

Contact 1. Den Ouden Groep - hoofdkantoor • Hermalen 7 Postbus 12, 5480 AA Schijndel T (073) 543 10 00 F (073) 549 83 60 E info@denoudengroep.com www.denoudengroep.com www.fermofeed.com www.bodac.nl

2. Locatie Vlagheide • Vlagheide 6c, 5482 NM Schijndel

3. Locatie Land van Cuijk • Beijers bos 2, 5443 PL Haps

4. Locatie West-Brabant • Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

5. Locatie De Peel/ROC • Gerstdijk 6, 5704 RG Helmond

6. Locatie Het Gooi

• Naarderstraatweg 6, 1399 VR Muiderberg

7. Locatie Maasland • Vliertwijksestraat 45-a, 5244 NH Rosmalen

8. Locatie Landerd • De Peel 1, 5411 VD Zeeland

    

38


 39


Natuurlijk‌

Dog dr2013 web  

‘Natuurlijk…’ Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor Den Ouden Groep. We bieden een bree...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you