Den Landsdækkende Akutlægehelikopter

DK

Den Landsdækkende Akutlægehelikopter har fire døgnbemandede lægehelikoptere, der flyver til akutte og kritisk syge patienter i hele landet.

http://www.akutlaegehelikopter.dk/