Leiderschapskramp preview

Page 1


Te vaak pakken we de ‘megafoon’ om onze argumenten de vergadering in te toeteren! Door te luisteren, door te vragen naar het referentiekader van de ander ontstaat een ander klimaat. Kernwoorden: samenwerken, verbinding en dialoog. We durven ons open te stellen voor nieuwe denkbeelden. Leren is een organisatieproces. Door te werken aan sociale vernieuwing worden de energiebanen in de organisaties ‘gedotterd’ met vitaliteit en veerkracht als resultaat voor mens en organisatie!


INHOUD

Ik kan jou niet motiveren, maar ik kan wel bijdragen aan omstandigheden, die voor jou het werk aantrekkelijk maken. Zo bepaalt een medewerker zelf hoe hij de organisatie ervaart en welk vertrouwen hij heeft in zijn collega’s en leidinggevenden. In deel 1 komt het dynamische karakter van vertrouwen naar voren. De bouwstenen van vertrouwen komen boven drijven. In een crisissituatie worden de bouwstenen van vertrouwen de spreekwoordelijke ‘molenstenen’. Hoe kom je weer uit de crisis? In deel 2 kom je daar achter. In deel 3 gaat het om sociale innovatie, die nodig is voor het succesvol voortbestaan van organisaties. Sociale vernieuwing en vertrouwen kunnen niet zonder elkaar. Te belangrijk om aan het toeval over te laten: hoe geef je sturing aan sociale vernieuwing en vertrouwen?Ervaringen uit het verleden kleuren toekomstige gebeurtenissen! Voel jij je uitgedaagd om te werken aan je Persoonlijke Record (PR) of ben je de energie kwijt om tegen de stroom in te gaan en kleur je veilig binnen de lijntjes?Vertrouwen maakt het verschil voor de medewerker tussen extreem gezegd: burn-out en flow. Vertrouwen maakt het verschil voor de organisatie tussen extreem gezegd: reputatieschade en innovatiekracht.


Leiderschapskramp


De organisatie moet veranderen. Leidinggevenden voelen de druk. Onderling werken ze slecht samen, ze staan ver van de mensen op de werkvloer, kritische vragen krijgen het label ‘weerstand’. We hebben ongelooflijke haast…dus tijd voor reflectie en evaluatie is er niet. De tunnel van ‘hard sturen’ kan niet worden ontweken: Leiderschapskramp bouwt zich op. Wat kun je als RvB, Medezeggenschapsorgaan en Raad van Toezicht met deze signalen? De antwoorden liggen in een systematische aanpak van sociale vernieuwing. Dit boek neemt je hierin mee.Innovatiemonitor (prof. Volberda): sociale innovatie draagt significant (40%) bij aan innovatie en betere performance! Vertrouwen geven is de eerste stap. Sociale innovatie draagt vervolgens bij aan een klimaat van vertrouwen. Vertrouwen en sociale innovatie versterken elkaar. Hoe werk je aan sociale vernieuwing? Dat verloopt via 7 samenhangende groeifactoren. Dat vraagt regie en sturing! Relevante thema’s voor jouw organisatie? Lees dan Leiderschapskramp : een pleidooi voor vertrouwen en vernieuwing.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.