Page 1

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

w w w. e d l a n t a . c o m

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В ЧУЖБИНА

2012/2013

• Езикови курсове за възрастни (16+) в Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Малта, Нова Зеландия, Русия, САЩ, Франция, Швейцария, ЮАР, Япония • Курсове по бизнес английски и английски с професионална насоченост във Великобритания, Малта, Ирландия, САЩ • Курсове по бизнес немски в Германия и Австрия • Интензивна подготовка за изпити: IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, BEC, ZD, DSH, TestDaF, DEFL, DELE, CELI • Учебна година за ученици от 15 до 18-годишна възраст в държавни и частни училища в Англия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нова Зеландия Полша, Португалия, САЩ, Франция • Средно образование в елитни колежи във Великобритания, Австрия, Швейцария, Германия, Испания и САЩ

• Бакалавърски и магистърски програми в престижни университети във Великобритания, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Нова Зеландия, Унгария, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция

Офис СОФИЯ София 1142 бул. Фритьоф Нансен 47, ет. 1, ап. 4 тел.: 02/986 4001 факс: 02/986 5482 GSM: 0889 086 089 e-mail: office@edlanta.com

о Б Р А З О В А Н И Е Офис ПЛОВДИВ Пловдив 4000 бул. Цар Борис ІІІ Обединител 128 бл.В, вх.В, ет. 1 тел.: 032/660 630 GSM: 0877 191 930 e-mail: office@edlanta.com

В

Ч У Ж Б И Н А

Офис БУРГАС Бургас 8000 ул. Сердика 2Б Сити център „Триа” , ет. 3, офис 8 тел./факс: 056/530 800 GSM: 0884 608 419 e-mail: office@edlanta.com

Education FAIR

• Подготвителни програми Foundation Year за следване във Великобритания

EUROPEAN

Е Д Л А Н ТА

• Езикови ваканции за ученици и студенти в Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Малта, САЩ, Франция, Швейцария


Уважаеми кандидат-студенти, Вече пет години консултантска агенция ЕДЛАНТА съдейства активно на младите българи, които желаят да продължат образованието си в чужбина. Професионалното отношение и ангажираност в работата на нашите консултанти, както и индивидуалното внимание към всеки кандидат за бакалавърска или магистърска програма, безспорно допринасят за успеха на нашите кандидат-студенти. Основание за гордост и удовлетворение от добре свършената работа ни дават няколко факта: • над 40 % приети в топ десет на британските университети, включително в Оксфорд и Кеймбридж • 97 % от всички консултирани от ЕДЛАНТА са приети в своя „първи избор” • 78 % от кандидатите за Германия са приети във водещите за тяхната специалност университети • трима от нашите кандидати са стипендианти на световноизвестни университети Контактът с нашите клиенти продължава и след приемането им в желания университет и специалност и често прераства в приятелство. Много от тях стават ентусиазирани „посланици на добра воля” на своя университет по време на организираните от ЕДЛАНТА изложения Европейско образование или на традиционните срещи с новоприети кандидат-студенти. В новия каталог Висше образование в чужбина – 2012/2013 ще намерите основна информация за учебните програми и условията за живот в реномирани висши учебни заведения, с които ЕДЛАНТА си партнира. При кандидатстване в тези университети кандидат-студентите ползват пакета от консултантски услуги безплатно. Консултантските услуги се заплащат, когато кандидатстването включва университети извън списъка на партниращите ни институции. Актуална информация и ценоразпис на консултантските услуги можете да получите в офисите на ЕДЛАНТА. Тази година клиентите на ЕДЛАНТА имат възможност да участват в конкурс за есе на тема „Планирай бъдещето” с награди две еднократни стипендии по €1000 – една за бакалавър и една за магистър. Условия за кандидатстване можете да намерите на www.universities4you.com. Така ние подкрепяме вашето желание за достъп до качествено европейско образование и ви даваме шанс, който несъмнено заслужавате! Желая ви успех!

www.boardingschools-bg.com

С Р Е Д Н О О Б РА З О В А Н И Е В Ч У Ж Б И Н А За всеки родител е важно детето му да расте в спокойна и без­опасна среда, в която не само да получи солидна основа за бъдещо университетско образование, но и да развие своите таланти и интелектуален потенциал. ЕДЛАНТА предлага средно образование за ученици от 12 до 18-годишна възраст в елитни пансионатни училища и колежи в Австрия, Великобритания, Германия, Испания, САЩ и Швейцария. Консултантската услуга включва: • Интервю с ученика • Подбор на варианти, в зависимост от изискванията на ученика и родителите му • Организиране на посещение на избраните училища (по желание на клиента) • Избор на най-подходящото училище или колеж • Попълване, комплектоване и изпращане на документите за кандидатстване • Индивидуална езикова подготовка (ако е необходимо) • Провеждане на предварителен тест по езика или изпит по предмети (ако е необходимо) • Намиране на настойник на кандидата в съответната страна (ако е необходимо) • Уреждане на формалностите по пътуването (самолетен билет, застраховка, посрещане при пристигане и др.) • Подробен инструктаж преди заминаване • Постоянен контакт и обратна връзка с училището през целия период на обучение на ученика Актуална информация за стипендии, конкурси, презентации или лични срещи с представители на елитни пансионатни училища ще намерите на специализирания сайт на EДЛАНТА за средно образование в чужбина: www.boardingschools-bg.com П Р О Г РА М А „ У Ч Е Б Н А ГОД И Н А В Ч У Ж Б И Н А” За ученици от 15 до 18-годишна възраст ЕДЛАНТА предлага чудесната възможност да прекарат един срок или цяла учебна година в държавни и частни училища в Англия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Полша, Португалия, САЩ и Франция. Програмата има за цел да даде възможност на млади хора от цял свят да се запознаят с живота и културните традиции на съответната страна като, макар и за кратък период от време, станат част от едно приемно семейство и посещават местното държавно или частно училище. Така участниците в програмата могат не само да усъвършенстват комуникативните си умения на съответния чужд език, но и да създадат приятелства за цял живот. Подробна актуална информация за предлаганите възможности за средно образование в елитни пансионатни училища в чужбина и за програмата „Учебна година в чужбина” можете да намерите на нашия уебсайт: www.boardingschools-bg.com


Съ д ъ р ж а н и е

Защо да уча в чужбина? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Zealand Institute of Business and Technology, ZIBAT . . . . . . . . . . 40 Защо да се обърна към консултант? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 University College of Northern Denmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Нашите клиенти за нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 TEKO Design + Business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Важни дати в календара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 КАНДИДАТСТВАНЕ В ЕСТОНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tallinn University of Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Кандидат-студенти приети за учебната 2011/2012 . . . . . . . . . . 8 University of Tartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Кандидатстване в университети във великобритания . . . . . . . 9 The University of Aberdeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 КАНДИДАТСТВАНЕ В ХОЛАНДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 American InterContinental University (London) . . . . . . . . . . . . . . . 11 AVANS University of Applied Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Birmingham City University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hanze University of Applied Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bournemouth University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Hotelschool The Hague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Canterbury Christ Church . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fontys University of Applied Sciences – Venlo . . . . . . . . . . . . . . . 51 Coventry University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fontys University of Applied Sciences – Eindhoven . . . . . . . . . . 52 University of Derby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Saxion University of Applied Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 University of Essex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Stenden University of Applied Sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 London Metropolitan University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tilburg University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 London School of Business and Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Northumbria University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 КАНДИДАТСТВАНЕ В ШВЕЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 University of Portsmouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jönköping International Business School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 The Robert Gordon University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Malmö University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Roehampton University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 University of Salford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Sheffield Hallam University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Akmi Metropolitan College (AMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Southampton Solent University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ESEC Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 University of Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Università Cattolica del Sacro Cuore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 University of Westminster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 European University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 CATS College London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pass World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Bellerbys College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 HTW Chur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 КАНДИДАТСТВАНЕ В ГЕРМАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Study in New Zealand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Lazarski University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 КАНДИДАТСТВАНЕ В ДАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Istituto Europeo di Design (IED) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Аalborg University . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Istituto Marangoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Aarhus University – Business and Social Sciences (AU Herning) . . . 37 Nuova Academia di Belle Arti Milano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Business Academy Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Domus Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Business Academy Copenhagen North . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 New York Film Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72


Защо да уча в чужбина?

Ако все още търсите причини защо да изберете образование работодателите изискват от кандидатите да имат междунаров чужбина, ето някои от най-важните ползи според нас. ден опит в CV-то си. Тук важи максимата на Мечо Пух – „Колкото повече, толкова повече”. Широк спектър от академични програми: страна като Великобритания например предлага огромно разнообразие от Пълноценен студентски живот: участия в клубове, спортпрограми и възможности за комбиниране на специалности с ни занимания, пътувания с учебна цел или стажове в други различни профили. Голяма част от най-новите и перспектив- страни и др. Всеки университет предлага много възможности ни специалности също се въвеждат първо в най-добрите чуж- за приятно и смислено прекарване на свободното време на ди университети. студентите. Интерактивно обучение: процесът на обучение в чужбина Пътувания: В повечето страни в Западна Европа се предлазалага на работа по проекти и в групи, а повечето от матери- гат много възможности за пътувания през уикендите и ваканалите са дигитални. циите на достъпни цени, със специални отстъпки за студенти и учащи. Усъвършенстване или научаване на нов език: независимо колко часа прекарваш над учебници и речници, нищо не Изгражда характер: да си студент в чужбина не е лесно, но може да замени ежедневието в среда, където езикът „живее“ преодоляването на трудностите и проблемите те прави по-саи постепенно става част от теб. мостоятелен и по-отговорен. Опознаване на нова култура: да учиш в чужда страна означава да свикнеш с храната, традициите, навиците и културата на местното население. А с опознаването на всяка една нова култура, човек опознава по-добре и своята собствена.

Приятели от цял свят: днес всеки един университет се старае да предложи възможно най-международна среда за своите студенти. Така те учат, живеят и се забавляват с хора от десетки различни страни не само от Европа, но и от цял свят.

Възможност за платени стажове по време на обучението: не малка част от програмите съдържат и задължителен стаж след втората година, който е крачка напред по пътя към успешна ка- Ако все още се колебаете дали образованието извън Българиерна реализация, като в много от случаите този стаж е платен. рия е за вас, винаги може да се обърнете към консултантите По-добри възможности за работа: все по-голяма част от на ЕДЛАНТА за повече информация и съвет. 2


Защо да се обърна към консултант? Един от въпросите, които най-често ни задават, е какво точно правим? Краткият отговор е: предпазваме от грешки и спестяваме време. Време, което може да инвестирате в подготовка за изпит по езика, съставяне на портфолио, повишаване на успеха от дипломата, и пр. Грешки, които в някои случаи са поправими, но в други може да ви костват година отлагане на продължаването на образованието ви. Истината е, че добрият консултант ви дава много повече от това да следи за крайни срокове и правилно попълнени документи. Той/тя ви помага да изберете най-подходящите за вас

специалност и университет, като ви предоставя уеб сайтове, брошури и каталози; Ориентира ви за най-перспективните специалности и професии. На базата на своя предходен опит той преценява къде имате реален шанс да бъдете приети и къде кандидатстването би било по-рисковано, като оставя избора във вашите ръце. Съдейства ви на всеки един етап от кандидатстването. И не на последно място – вдъхва ви увереност, че ще успеете да постигнете целта си! Екипът на ЕДЛАНТА ви очаква!

Ели Тончева

Дочка Кирова

Росица Ристеска

Мария Кирилова

Олга Христова

Боряна Йочева

Емил Петков

Мария Василева

Мариела Матушева

Офис София

Офис София

Офис София

Офис София

Офис София

Офис София

Офис София

Офис Бургас

Офис Пловдив

3


Нашите клиенти за нас

Когато за първи път посетих ЕДЛАНТА, не бях сигурен каква специалност искам да уча. Благодарение на тестовете за професионална ориентация, които ми предложиха, и разговорите с моя консултант избрах подходящата за мен програма. Сега се чувствам напълно удовлетворен не само от избора на специалност, но и от университета, който ми препоръчаха. Ахмед Маджар University of Liverpool

Винаги съм искала да уча във Великобритания, но високите семестриални такси и разходи за живот ме възпираха, докато не открих ЕДЛАНТА. Моят консултант ми помогна да кандидатствам успешно в Шотландия, където ще реализирам мечтата си за образование на световно ниво, при това напълно безплатно! Анна Пеева University of Glasgow

Информацията, която получих от моя консултант, беше изчерпателна и ми помогна да избера университета, където да уча икономика. Сега съм щастлива, че ще следвам специалността, за която винаги съм мечтала, и то в един от най-добрите университети в Германия! Радостина Златанова Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Признателна съм на моя консултант за съдействието, което ми оказа, не само за кандидатстването, но и за настаняването ми в общежитието на университета, както и за пълната организация на пътуването ми. Без колебание бих препоръчала ЕДЛАНТА на всички мои приятели! Ванеса Димитрова University of Westminster

На организираната от ЕДЛАНТА среща на новоприетите студенти със студенти, които вече учат в чужбина, срещнах своите бъдещи колеги. Благодаря на ЕДЛАНТА, че ми помогна да преодолея притесненията си и да осъзная, че макар и в чужда страна няма да бъда сам. Ако се наложи, винаги има към кого да се обърна за съвет или помощ. Радослав Георгиев University of Essex 4


ВАЖНИ ДАТИ В КАЛЕНДАРА КАНДИДАТСТВАНЕ В БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ Великобритания 15 октомври: краен срок за кандидатстване в Оксфорд и Кеймбридж, както и за специалностите медицина, стоматология или ветеринарна медицина 15 януари: краен срок за кандидатстване за всички останали университети и специалности, с изключение на някои специалности в областта на изкуството и дизайна, за които крайният срок е 24 март. 31 март: препоръчителен краен срок за получаване на оферти от университетите за кандидатствалите не по-късно от 15 януари 9 май: краен срок за отговор на оферти, получени до 31 март 30 юни: краен срок за късно кандидатстване (late applications) чрез UCAS 19 юли: препоръчителен краен срок за получаване на оферти от университетите за кандидатствалите до 30 юни. За тези, които не са приети в избраните от тях университети или специалности, има още един шанс в рамките на цикъла – да кандидатстват отново, само в един университет, чрез т. нар. система Clearing. В този случай важните дати са: 7 август: активира се системата Clearing за университетите в Шотландия. 16 август: активира се системата Clearing за всички останали университети офертите от университетите, избора на варианти за настаняване, кандидатстването за стипендии и др. Тези дати варират 15 май–15 август: кандидатстване в различните университети. за конкретните случаи и не могат да бъдат точно определени предварително. И все пак, за да не изпуснете някоя важна дата, консултантите на ЕДЛАНТА са готови да ви съдействат в Дания 15 март: краен срок за кандидатстване в бакалавърски про- процеса на кандидатстване. грами Независимо в коя страна желаете да продължите своето об1 април/1 май: краен срок за кандидатстване в магистърски разование, препоръчително е подготовката ви за кандидатпрограми (в зависимост от университета) стване да започне още от лятото на предходната академична

Холандия

Швеция 17 януари: краен срок за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми

Германия Сроковете за кандидатстване в Германия варират за различните специалности и университети. Затова е добре да се консултирате със специалист в периода септември – декември. Другите важни дати, които кандидат-студентът трябва да има предвид, са свързани с крайните срокове за приемане на

година.

КАНДИДАТСТВАНЕ В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ При магистърските програми обикновено няма точно определен краен срок за кандидатстване, а той е само препоръчителен. Ако искате да имате по-добър шанс за прием и да избегнете възможността местата в дадена специалност вече да са запълнени, за препоръчване е да изпратите документите си до края на април. 5


К А Н Д И Д АТС Т В А Н Е ВЪ В

Великобритания е страна, известна с установните си традиции в областта на висшето образование. Кандидатстването за бакалавърска степен в държавните британски университети става чрез централизираната онлайн система UCAS. В рамките на една учебна година може да се кандидатства в не повече от 5 университета или програми, които трябва да са достатъчно близки една до друга. За медицина и стоматология броят е не повече от 4. При подходящ подбор на университети кандидатът обикновено получава не по-малко от 3 условни оферти. До началото на м. юни в годината на кандидатстване той трябва да избере две от тях – едната, т.нар. firm choice (категоричен избор), е от университета, в който най-много желае да бъде приет, а другата, т.нар. insurance choice (резервен избор), е от университета, на чиито условия би трябвало да може да отговори без проблем.

дипломиране, но от момента в който доходите ви достигнат повече от £ 21 000 на година. Месечната вноска се изчислява на база 9% от сумата, която надвишава тази цифра. (напр. ако заплатата ви е £ 25 000 на година разликата е £4 000 – 9% от тях се равняват на £ 360 на година, което прави по £30 на месец). Във всеки един момент, в който доходът ви е по-нисък от £21 000, изплащането на заема се прекратява. Продължавате да изплащате заема, когато доходът ви надвиши £21 000. Ако в срок от 30 години не успеете да го погасите, остатъка от сумата се опрощава.

Кандидатстването в магистърски програми става с подаване на документите директно към всеки отделен университет. В зависимост от програмата университетите имат своите конкретни изисквания към квалификацията и професионалния опит на кандидатите. Програмите са с продължителност от 9 до 18 месеца.

Обучението в бакалавърски програми в Шотландия продължава да бъде субсидирано от държавата. Във Великобритания не се отпускат студентски заеми за магистърски програми. Стипендии за магистърски програми предлагат само някои университети. Начините за кандидатстване, условията и сроковете са специфични за всеки университет и специалност. Записаните в първи курс бакалавърска степен могат да се класират за получаване на еднократна стипендия от £500 до £1000, която обикновено се изплаща на две или три части през годината.

Таксите за бакалавърски програми в английските университети се повишават значително от септември 2012. За поголямата част от университетите те ще варират от £7500 до определения максимум от £9000 на година. При успешно кандидатстване документи за студентски заем могат да се подадат още през април. Заемът покрива таксата на обучение за целия период на следване. Изплащането му започва след

Средно на месец в Англия ще са ви необходими между £600– £700. Общежитието се заплаща на седмица и варира межди £ 75 до £110 в зависимост от отдалечеността му от университета и удобствата, които включва. Разходите за елекричество, вода и интернет обикновено са част от цената на наема. Студентите от ЕС имат право на почасова работа до максимум 20 часа на седмица.

6 В е л и ко б р ита н и я


BЕ Л И КО БРИТАН ИЯ

Абърдийн

Нюкасъл Съндърленд

Манчестър

Шефийлд

Дерби

Бирмингам Ковънтри

Кеймбридж

Оксфорд

Колчестър ЛОНДОН Кентърбъри

Саутхемптън

Портсмът Брайтън

Борнмът

В е л и ко б р ита н и я 7


КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, ПОТЪРСИЛИ КОМПЕТЕНТНАТА ПОМОЩ НА ЕДЛАНТА, СА ПРИЕТИ В СЛЕДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 г. (списъкът не е пълен)

УНИВЕРСИТЕТ The University of Aberdeen The University of Aberdeen The University of Aberdeen The University of Aberdeen The University of Aberdeen Aston University University of Bath University of Bath Birmingham City University Bournemouth University Bournemouth University Bournemouth University Bournemouth University Coventry University Coventry University University of Dundee University of East Anglia University of East Anglia The University of Edinburgh The University of Edinburgh The University of Edinburgh Edinburgh Napier University Edinburgh Napier University The University of Essex The University of Essex University of Exeter University of Exeter University of Glasgow University of Glasgow University of Glasgow University of Glasgow University of Glasgow University of Greenwich Kingston University University of Leeds University of Leeds University of Leeds Lancaster University Lancaster University London Metropolitan University London Metropolitan University London Metropolitan University London Metropolitan University

8 В е л и ко б р ита н и я

СПЕЦИАЛНОСТ Politics and International Relations Psychology Computing Science Economics and Management Studies Molecular Biology International Business and Management Computer Information Systems Business Administration Media and Communications (Public Relations) Public Relations Games Technology Film Production and Cinematography Communication and Media Architecture Art and Design Architecture Music and Technology Ecology with a year in Australia Neuroscience Psychology Molecular Biology Marketing Management with Consumer Studies Hospitality Management and Entrepreneurship Politics and Law International Relations Law with European Studies Psychology Business and Management Applied Mathematics and Statistics Applied Mathematics and Computing Science Neuroscience Computing Science Architecture Journalism with Psychology International Business Accounting and Finance Communications Management (Study Abroad) European Management (Spanish) Criminology and Psychology Sports Management Advertising and Marketing Communication Fashion Marketing and Management

УНИВЕРСИТЕТ London Metropolitan University The University of Manchester The University of Manchester The University of Manchester Newcastle University Northumbria University Northumbria University The University of Nottingham The University of Nottingham Nottingham Trent University Nottingham Trent University Oxford University Oxford University Oxford Brookes University The University of Reading Robert Gordon University Robert Gordon University Roehampton University Roehampton University Royal Holloway, University of London Royal Holloway, University of London Royal Holloway, University of London The University of Salford The University of Salford The University of Salford The University of Salford The University of Sheffield The University of Sheffield Southampton Solent University Southampton Solent University Southampton Solent University Southampton Solent University The University of Strathclyde The University of Strathclyde The University of Strathclyde University of Surrey University of Sussex University of Sussex University of the Arts London The University of Warwick University of Westminster The University of York The University of York

СПЕЦИАЛНОСТ Media Studies Architecture Medicine International Management Marketing Computer and Network Technology Psychology Management Studies Pharmacy Interior Architecture and Design Graphic Design Mathematics and Statistics Modern and Medieval Languages Multimedia Production International Management and Business Administration Forensic and Analytical Science International Tourism Management Business Management Marketing and Multimedia Management with International Business Politics and International Relations Media Arts Computer and Video Games Animation Wildlife Conservation with Zoo Biology Professional Sound and Video Technology Electronic Engineering Civil Engineering with Business Management Sport Studies with Business Interior Design Public Relations and Communication Animation Hospitality and Tourism Business Enterprise and Management Architectural Studies Digital Media Engineering International Relations and Language(s) Psychology Media and Cultural Studies Politics and Society Politics and International Relations Chemistry, Management and Industry Computer Science


КАНДИДАТСТВАНЕ В УНИВЕРСИТЕТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

ЕДЛАНТА е регистриран UCAS-център, което позволява на нашите консултанти не само да попълнят всички раздели на Кандидатстването в държавните британски университети ста- формуляра, но и да проследяват онлайн развитието на всяка ва чрез UCAS. По изключение някои университети предлагат индивидуална кандидатурата. и директен прием за чуждестранните студенти, особено за програмите с начало януари/февруари. Отговор на офертите от университетите При подходящ подбор на университетите кандидатът полуЕДЛАНТА предлага пълен пакет консултантски услуги, които чава не по-малко от 3 условни оферти. До началото на юни включват помощ и съдействие през всички етапи на канди- той трябва да избере две от тях – едната - т.нар. firm choice датстването. (категоричен избор), е от университета, в който най-много желае да бъде приет, а другата - т.нар. insurance choice (заПредварителна подготовка страхователен избор), е от университета, на чиито условия би Процесът на кандидатстването започва с интервю с кандида- трябвало да може да отговори без проблем. Консултантите та и съставяне на план за действие. На този етап се уточня- на ЕДЛАНТА обсъждат внимателно офертите с кандидат-стува изборът на специалност, която кандидатът иска да изу- дента, за да бъде направен най-разумният избор. чава, необходимата академична подготовка (напр. оценки по отделните предмети, избор на зрелостни изпити (матура), Прием в университета подходяща езикова квалификация (напр. TOEFL (iBT), IELTS, ЕДЛАНТА оказва съдействие за превод на английски език CAE, CPE), явяване на допълнителни изпити или изготвяне и легализация на дипломата за средно образование на канна портфолио, ако университетът или специалността ги из- дидата. Копие от този официален документ трябва да бъде исква. изпратен, заедно с копие от сертификата за владеене на английски език (напр. TOEFL (iBT), IELTS, и т.н.), за да може кандиИзбор на университет и програма дат-студентът да получи потвърждение за категоричен прием Консултантите на ЕДЛАНТА подбират най-подходящите в университета и програмата, на чиито условия е отговорил. университети и програми, в които кандидатът има реален Обикновено на този етап се попълват и документите за каншанс да бъде приет в зависимост от неговата академична дидатстване за настаняване, студентски заеми и стипендии, подготовка и реални или прогнозни оценки от диплома- организира се пътуването и застраховката на студентите и се та за средно образование и по отделните предмети. Вземат правят брифинги за културата и националните особености на се под внимание и извънкласните дейности, в които кан- съответната страна. дидатът е участвал, според допълнителните изисквания или очаквания на конкретните университети. На този етап се При кандидатстване в университети, за които ЕДЛАНТА е уточнява и видът програма: стандартна, модулна (при коя- официален представител за България, кандидат-студентите то студентът сам избира съдържанието на програмата, като ползват пакета от консултантски услуги безплатно. Ако обакомбинира задължителни модули с модули по избор) или че кандидатстването включва университети извън списъка сандвична (с 1 година професионална практика или обуче- на партниращите институции, консултатските услуги се зание в партниращ университет в друга страна). В рамките на плащат. една учебна година може да се кандидатства в не повече от 5 университета (или програми), а за медицина и стоматология – не повече от 4. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ Подготовка на документите и попълване на UCAS формуляр Кандидатстването чрез UCAS става с попълването на онлайн формуляр. С първоначалната регистрация се създава индивидуална страница на кандидат-студента в сайта на UCAS. На този етап той получава съвети и помощ за изготвяне на мотивационно есе (Personal Statement), което е от първостепенно значение при оценяване на кандидатурата му. ЕДЛАНТА предлага превод на академичната справка на кандидата, както и превод/редакция на неговата препоръка (Reference), ако това се налага.

Кандидатстването в магистърски програми става с подаване на документите директно към всеки отделен университет. В зависимост от програмата, университетите имат своите конкретни изисквания както към квалификацията и професионалния опит на кандидатите, така и към необходимите документи в подкрепа на кандидатурата. Програмите са 1-годишни или 2-годишни и обикновено започват през септември или октомври. Препоръчително е документите за кандидатстване да бъдат подадени не по-късно от края на април. ЕДЛАНТА предлага пълен пакет консултантски услуги за кандидатстване в магистърски програми. В е л и ко б р ита н и я 9


The University of Aberdeen www.abdn.ac.uk

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 87 т. (за Медицина – 100 т.) или IELTS 6.0 (за Медицина – 7.0) Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 90 т. или IELTS 6.5 Такси за обучение • Бакалавърски програми – безплатно • Магистърски програми – £3500–£15 000 Стипендии Университетът предлага стипендии за прием в магистърска програма. Студентите, които завършват бакалавърска степен и продължават магистратурата си в Абърдийн, ползват 20% намаление от годишната такса за обучение.

The University of Aberdeen се нарежда на пето място сред университетите с най-дълга история в Обединеното кралство и на трето сред тези в Шотландия. Две години след основаването му през 1495 г. е създадена първата в англоезичния свят катедра по медицина. Днес, заради високите си стандарти на обучението и изследователската работа, The University of Aberdeen се нарежда сред 200-те най-престижни висши учебни заведения в света. В него се обучават 16 000 студенти от 120 националности. Според класацията на вестник Times за 2008 г. факултетът по право на The University of Aberdeen се нарежда на второ място по академичен престиж във Великобритания. Наскоро университетът бе отличен от Times Higher Education Magazine за постиженията си в областта на фармакологията. Сред предимствата на университета са преподавателите и възпитаниците, разпръснати широко в целия свят. The University of Aberdeen се стреми към достигането на отлични постижения в изследователската дейност и методите на преподаване. Университетът работи с местни, национални и международни партньори в подкрепа на развитие на всичките си студенти. На глобално ниво целта на висшето учебно заведение е да спомогне развитието на икономиката, обществото, здравеопазването и околната среда.

П Р О Г РА М И З А О Б У Ч Е Н И Е The University of Aberdeen предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • Accountancy • Immunology • Anatomy • International relations • Anthropology • Land economy • Archaeology • Land management • Biochemistry • Language and literature • Biology • Law • Biomedical sciences • Management studies • Business studies • Marine and coastal resource • Celtic management • Chemistry • Mathematical sciences • Computing science • Microbiology • Divinity and religious studies • Molecular biology • Ecology • Music • Economics • Pharmacology • Education • Philosophy • Engineering • Physics • Environmental science • Physiology • European studies • Plant science • Film and visual culture • Politics • Genetics • Property • Geography • Psychology • Geology and petroleum geology • School of medical sciences • Health sciences • Sociology • Hebrew • Sports science • Hispanic studies • Statistics • History • Zoology • History of art

Н а с тан я в ане Университетът разполага с няколко общежития на пешеходно разстояние от главния учебен корпус. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел. Във всички стаи има WiFi. В някои от общежитията се предлага закуска и вечеря. Наемът е от £72 до £199 на седмица и включва таксите за електричество, отопление и вода. За първокурсниците настаняването в общежитие на университета е гарантирано. 10 В е л и к о б р и т а н и я


American InterContinental University (London) www.aiuniv.edu/London American InterContinental University (AIU London) е международен университет с кампуси в Англия и САЩ. Кампусът в Лондон е единственият в Европа и е основан през 1978 г. AIU London се старае да окаже необходимата подкрепа на студентите си в стремежа им към постигане на техните образователни, професионални и лични цели. Класовете, които се формират, са малки, с акцент върху практическите занимания и с цел натрупване на опит. Освен многото възможности за стажове по изучаваните специалности в клонове на водещи международни компании в Лондон, AIU London предлага на своите студенти и разнообразие от учебни пътувания и програми в Париж, Брюксел, Амстердам, Единбург, Барселона и др. В AIU London се обучават студенти от над 75 националности, което помага на студентите да опознаят различни култури и общности. Университетът разполага с Кариерен център, където студентите получават помощ и съвети за това, как да си намерят работа и да градят бъдещата си кариера. Учебните стажове и тренинги във водещи международни компании са гарантирани.

П рограми за обучение Бакалавърски програми • Fashion Marketing (Marketing) • Fashion Marketing (Fashion Retailing) • Fashion Marketing and Design (Fashion Design) • Fashion Marketing and Design (Fashion Marketing) • Interior Design • Interior Design (Residential Interior Design) • Visual Communication • Visual Communication (Graphic Design) • Visual Communication (Illustration) Магистърски програми • Master of Business Administration in International Management

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 61 т. или IELTS 5.5 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 79 т. или IELTS 7.0 Такси за обучение • Бакалавърски програми – £9000 на година • Магистърски програми – £16 740 на година Стипендии AIU-London предлага стипендии до £2000 за талантливи студенти.*

Н а с тан я в ане AIU-London разполага с общежитие за 150 студенти – Beaumont. Таксата се заплаща на семестър и е приблизително £2350. Университетът помага с контакти на агенции за студентите, които предпочитат да живеят самостоятелно.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 11


Birmingham City University www.bcu.ac.uk Birmingham City University e основано през 1843 г. като училище по дизайн, което покъсно се превръща в колеж по изкуствата. Общият брой студенти е около 25 000, като чуждестранните студенти са около 2000. Бирмингам е вторият по големина град в Англия. С богатата си история и космополитен дух градът привлича студенти от цял свят. Здравният факултет е част от нов център за високи постижения на преподаване и обучение. Birmingham City University е първият университет във Великобритания, който има виртуална операционна, която позволява на студентите да усъвършенстват уменията си, работейки върху виртуални пациенти. Birmingham City University постоянно разработва нови курсове, водени от опитни мениджъри от над 50 фирми и организации, много от които са в класацията на Times Top 100. През 2009 г. Birmingham City University получава награда EcoCampus в резултат на осъществената си политика на корпоративна социална отговорност.

Изисквания за прием Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 76 – 100 т. или IELTS 6.0 – 7.0 в зависимост от специалността Tакси за обучение • Магистърски програми *

П рограми за обучение Birmingham City University предлага магистърски програми в следните области: • Architecture • Law, Forensic Studies • Art, Fashion and Design • Media, PR & Communications • Business and Management • Nursing and Paramedical Science • Computer Science and IT • Philosophy, Theology, etc. • Electrical and Electronic Engineering • Sociology and Social Sciences • Finance and Banking • Sport, Nutrition and Health Studies

Стипендии Кандидатите за магистърски програми могат да участват в специална програма за стипендии, администрирана от Британски съвет – Chevening Scholarships Programme.

Н а с тан я в ане *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

12 В е л и к о б р и т а н и я

Повечето от общежитията на университета са в непосредствена близост до центъра на града. Наемът варира от £77 до £110 на седмица. Университетът съдейства при намирането на най-подходящата опция за даден студент, като средният наем е £80 седмично.


Bournemouth University www.bournemouth.ac.uk Bournemouth University е съвременен университет, наследник на Bournemouth College of Technology, създаден през 1970 г. В университета се обучават повече от 17 000 студенти, от които над 1800 са чужденци от 120 различни държави. Университетът се намира в Борнмът – град, който е разположен на южното крайбрежие и е смятан за един от най-привлекателните морски курорти на Англия. Университетът се ползва с много добра репутация в областите на образованието, научните изследвания и професионалните практики. Близо 70% от всички програми включват задължителен стаж в компании от ранга на IBM, BBC, Hilton и др. Bournemouth University е люлката на компютърната анимация. Университетът има специализирани курсове в областта на туризма, медийните продукти, интелектуалната собственост и криминалистиката. Предлага се голямо разнообразие от образователни програми, разработени съвместно с професионалисти от всички области на науката. Високо ценени качества са креативността, новаторството и професионализма. Университетът дава възможност на студентите си за допълнително езиково обучение и подпомага кариерно им развитие.

П рограми за обучение Бакалавърски програми • Accounting and Finance • Archaeology and Heritage • Arts and Performing Arts • Biological Sciences • Business and Management • Computer Animation • Computer and Business Information Technology • Corporate and Marketing Communications • Creative Design • Creative Technology • Design Innovation • Events and Leisure • Exercise Sciences • Geography and Environmental Sciences • Health and Social care • Journalism • Low • Marketing • Media • Multimedia and Networking • Music • Nursing

• Psychology • Retail • Social Studies • Software Systems • Sports Management • Tourism and Hospitality Магистърски програми • Advertising, Marketing and PR • Animation • Archeology • Business and Management • Computing • Conservation Ecology and Environmental Sciences • Journalism • Finance • Forensic and Biological Sciences • Health • Law • Design • Media Production • Psychology • Social care • Tourism, Hospitality and Events • Technology

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 80 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 80 – 100 т. или IELTS 6.0 – 7.0 в зависимост от специалността Такси за обучение • Бакалавърски програми – £8200–£9000 • Магистърски програми – £4500–£11 000 • MBA – £15 000 Стипендии Всеки кандидат-студент, който покрива изискванията на университета, получава стипендия. Студентите в бакалавърски и магистърски програми могат да получат Academic Achievement Scholarships в размер на £1000 за първата година на следването. Стипендия със същия размер се отпуска и при постижения в областта на музиката и спорта.

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития в близост до двата кампуса и има база за около 70% от първокурсниците си (2000 легла). Наемът варира между £80 и £104 седмично. В е л и к о б р и т а н и я 13


Canterbury Christ Church www.canterbury.ac.uk Canterbury Christ Church University е създаден през 1962 г. Първоначално има статут на колеж, но в последствие – през 2005 г., получава акредитация на университет. Днес той е динамично развиващо се висше учебно заведение, в което се обучават над 14 000 студенти, 3000 от които са чуждестранни. Canterbury Christ Church У има репутацията на един от най-добрите университети в Обединеното кралство за подготовка на преподаватели и отчита много голям процент на успешно реализирали се бивши възпитаници. Университетът разполага с пет кампуса на територията на графство Кент. Основният му кампус се намира в центъра на Кентърбъри, а останалите – в Медуей, Броудстеърс, Фолкстоун и Тънбридж. Кентърбъри е разположен в непосредствена близост до Лондон – на час и половина с автобус или влак. Той е приятен и уютен град, който привлича много туристи със средновековната си архитектура. В него се намира най-голямата катедрала в цяла Великобритания.

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 79 т. или IELTS 6.0 (6.5 за Право и Журналистика) Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 87т. или IELTS 6.0 Tакси за обучение • Бакалавърски програми – £8500 • Магистърски програми – £8500–£15 000 • MBA – £20 000 Стипендии Успешно записаните студенти в университета имат право на стипендия от £880, която се изплаща на две вноски (март и юни) и се превежда по банков път.

П рограми за обучение Бакалавърски програми • Accounting and Finance • Advertising Management • American Studies • Art: Fine and Applied Arts • Art: Visual Arts and Design • Arts Management • Biosciences • Broadcast and Interactive TV (Foundation Degree) • Business Computing • Business Finance • Business Management (Retail or Logistics) • Business Studies • Childhood Studies (BA Hons) • Computing • Creative and Professional Writing • Creative Arts • Crime and Policing • Dance Education • Digital Media • Drama • Ecology and Conservation

• Entrepreneurship specialist pathways • Environmental Science in Dance, Drama • Events Management and Vocal Studies) • Film, Radio and • Photography Television Studies (with • Politics pathways in Film, Radio, • Psychology Television, Broadcasting • Science Foundation and Animation) • Science with Secondary • Forensic Computing Education (QTS) • Forensic Investigation • Social Work • Graphic Design • Sociology and Social • History with Science Archaeology • Sport and Leisure • Human Resource Management Management • Tourism and Leisure • International Relations Studies • Internet Computing • Tourism Management • Journalism: Multimedia • Web Design Journalism • Law • Legal Studies • Marketing • Media and Communications (from 2012) Магистърски програми • Media and Cultural • Business Administration Studies (MBA) • Nursing Studies: Adult • Computing Nursing /Child Nursing/ • International Human Mental Health Nursing Resource Management • Performing Arts (with • Marketing

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития в четири кампуса. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел. В някои от общежитията се предлага закуска и вечеря. Наемът е от £70 до £150 на седмица в зависимост от размера на стаята и местоположението на общежитието. При настаняване в общежитията на университета предимство се дава на първокурсниците и чуждестранните студенти. 14 В е л и к о б р и т а н и я


Coventry University www.coventry.ac.uk От основаването си през 1843 г. досега Coventry University непрестанно се старае да усъвършенства академичните си програми и да бъде синоним на модерен и иновативен университет. Класацията Times Higher Awards 2008 му отрежда първо място в категорията за университет с най-висок предприемачески дух. Coventry University е известен със своите програми в областта на дизайна. Оттук са тръгнали и създателите на Eurostar, Ford Ka, Mercedes A-Class, BMW 1 Series и новия Landrover Freelander. Тесните връзки на Coventry University с бизнеса и индустрията, както и нарастващата му репутация на университет високи постижения в образованието, гарантират на студентите възможно най-бърза реализация след завършване на обучението си. Coventry University си партнира с най-големите бизнес организации за повишаване на тяхната конкурентоспособност и производителност. Наскоро университетът спечели £9.5 милиона финансиране за три нови центъра за постижения в обучението в областта на дизайна, математическите науки и здравеопазването.

П рограми за обучение Бакалавърски програми • Advertising and Media • Automotive and Transport Design • Architecture • Avionics Technology • Business and Finance • Communication, Culture and Media • Computers, Networking and Communications • Computer Science • Computers, Networking and Communications • Civil Engineering and Construction • Civil Engineering Design • Disaster Management and Emergency Planning • Dietetics • Economics • E-Music • Journalism and Media • Law and International Studies • Logistics Business Management • Physiotherapy • Sport Marketing • Sport Psychology • Tourism • Technology

Магистърски програми – във всички от горните специалности, плюс: • Banking and Finance • Climate and Enrvironmental Change • Control Engineering • Dance Making and Performance • Defence and Security Engineering • Design and Ergonomics • Diplomacy Law and Global Change • Disaster Management • Engineering Business Management • Future Transport Engineering • Global Journalism • Graphic Design • Human Security • Illustration and Animation • Manual Therapy • MBA in Aviation Management • MBA in Entrepreneurship and Innovation • MBA in Global Business • MBA in Global Financial Services • MBA in International Banking • MBA in International Tourism • MBA in Logistics • MBA in Oil and Gas Management • Music Composition • Terrorism, International Crime and Global Security

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 76 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • резултат от TOEFL (iBT) или IELTS – в зависимост от изискванията на специалността • 1 препоръка Tакси за обучение • Бакалавърски програми – £7500–£9000 • Магистърски програми* Стипендии Университетът предлага стипендии за показани високи академични и/или спортни резултати.

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития, като цената на стая без храна е между £103 и £115 седмично, а на стая с храна – около £110 на седмица. Наемът на стая в частна квартира е около £60 на седмица.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 15


University of Derby www.derby.ac.uk University of Derby е със статут на университет от 1992 г. В него се обучават повече от 17 000 студенти, от които 800 са чужденци, от над 120 държави. University of Derby е известен с доброто отношение към студентите си и подкрепата, която им оказва. Голяма част от програмите, които университета предлага, са разработени заедно с работодатели и представители на бизнеса. Концепцията на университетското образование в University of Derby е да формира малки класове, където студентите се чувстват в приятелска обстановка, а преподавателите обръщат специално внимание на всеки един от тях. Завършилите могат да обогатят CV-то си чрез доброволческа дейност и специални награди за лидерство. Около половината от завършилите университета се дипломират с отличие. Повече от £75 милиона са инвестирани в инфраструктурата на University of Derby през последните години. Университетът разполага с два кампуса – в Derby и в Buxton.

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • Мотивационно писмо • Препоръка от преподавател • IELTS 6.0, TOEFL 80 (iBT) или CA Certificate Pass Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • Мотивационно писмо • Препоръка от преподавател • Автобиография • IELTS 6.0, TOEFL (iBT) 80 т. или CA Certificate Pass Tакси за обучение • Бакалавърски програми – £6995–£9000 • Магистърски програми* Стипендии Студентите в бакалавърски програми могат да получат стипендии от £1000 при среден доход на домакинството под £12 500 (без здравните специалности). Ако продължите образованието си с отличен успех в магистърска програма в University of Derby, може да кандидатствате за намаление на таксата за обучение с £1000 (валидно е само за редовно обучение в областите на бизнеса, компютрите и правото). *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

16 В е л и к о б р и т а н и я

П рограми на обучение University of Derby предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • History • Accounting and Finance • Hospitality Management • Adventure Tourism • Human Resource Management • American Studies • Information Technology • Applied Art and Design • International Relations and Global • Applied Studies Development • Architectural Studies • International Trade • Biology • Journalism • Business and Management • Law • Computing • Marketing and Advertising • Construction Management Management • Counselling Studies and Skills • Mathematical and Computer Studies • Dance and Movement Studies • Media Studies • Early Childhood Studies • Music Technology and Production • Education • Nursing Studies • Engineering • Photography • Events Management • Psychology • Fashion Studies BA Hons • Social Studies • Film and Television Studies • Sport and Exercise Science • Financial Markets • Travel and Tourism Management • Geography • Zoology • Geology

Н а с тан я в ане Университетът притежава общежития. Цените на стаите в общежитията са от £75 до £105 на седмица, като в тази цена влизат разходите за електричество, вода и интернет. Студентите, които предпочитат частни квартири, могат да се обърнат за съдействие към университета, като наемните цени варират между £45 и £55 за седмица.


University of Essex www.essex.ac.uk University of Essex е създаден през 1965 г. Намира се близо до Колчестър, на един час път от Лондон. University of Essex e сред лидерите в обучението по лингвистика. Днес той е сред водещите университети в Обединеното кралство в областта на хуманитарните и социалните науки, а постиженията му в обучението по социология, икономика и политически науки го нареждат сред най-добрите в Европа. Според последната класация Government Teaching Assessments, University of Essex е на 7-мо място в Обединеното кралство по качество на обучението, а европейската класация на Центъра за развитие на висшето образование Centre for Higher Education Development (CHE) в Германия отличи магистърските и докторските програми по икономика, политически науки и психология в университета. Общият брой на студентите е около 11 000, като 4000 от тях са чуждестранни. През 2009 г. общежитията към университета бяха отличени с приза Best University Halls, проведено от National Student Housing Survey.

П рограми на обучение University of Essex предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • History • Accounting, Banking and Finance • History of Art • Acting, Drama and Theatre • Human Rights • American Studies • Humanities • Biochemistry • Law • Biological Sciences • Linguistics • Biomedical Sciences • Literature • Business, Entrepreneurship and • Marketing Management Studies • Mathematics • Clinical Physiology • Modern Languages • Computer Science • Nursing • Creative Writing • Philosophy • Economics and Econometrics • Political and International Relations • Electrical and Electronic Engineering • Professional Development • English Language • Psychoanalytic Studies • English Language Teaching • Psychology • Environment • Sociology and Criminology • European Studies • Sport Sciences • Film Studies • Health and Human Sciences

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 76 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 76 – 100 т. или IELTS 6.0 – 7.0 в зависимост от специалността Такси за обучение • Бакалавърски програми – £9 000 • Магистърски програми* Стипендии Студентите в бакалавърски и магистърски програми могат да получат стипендии в размер на £700 при среден доход на домакинството под £25 000. Освен това има стипендия Essex Opportunity Scholarship от £1000, която се изплаща след успешно приключване на първия семестър. Университетът присъжда награди за постижения от £2 000 до £10 000.

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития. Наемът за стая варира от £70 до £100 на седмица в зависимост от наличието на санитарен възел. За първокурсниците настаняването в общежитие на университета е гарантирано. *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 17


London Metropolitan University www.londonmet.ac.uk London Metropolitan University е създаден през 2002 г. чрез обединяването на London Guildhall University и The University of North London. През 2006 г. отваря врати и новият изследователски център към университета, резултат от изпълнението на амбициозна инвестиционна програма. В London Metropolitan University се обучават над 26 000 студенти, сред които 7300 чуждестранни от над 150 страни. По брой чуждестранни студенти London Metropolitan University се нарежда на едно от водещите места в Обединеното кралство. Програмите по архитектура и пространствен дизайн в London Metropolitan University са сред най-предпочитаните във Великобритания. Обучението им включва както работа по реални проекти с наложени архитекти и дизайнери, така и учебни пътувания до Корея, Индия, Турция, Германия и други страни. Целта на университета е да разбира нуждите на студентите и да им помага в натрупването на практически опит.

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 79 – 92 т. или IELTS 5.5 – 6.0 в зависимост от специалността Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 92 т. или IELTS 6.0 – 6.5 в зависимост от специалността Такси за обучение • Бакалавърски програми – £4500–£9000 • Магистърски програми * Стипендии Университетът отпуска на чуждестранните студенти в бакалавърските програми еднократни стипендии за висок успех, както и стипендии за постижения в спортовете бадминтон, тенис на маса, баскетбол, хокей, скуош.

П рограми на обучение London Metropolitan University предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • Accounting, Banking and Finance • Graphic Design • Advertising, Marketing • Health Studies Communication and PR • Human Resources Management • American Studies • Interior Design • Anthropology • International Relations • Applied Biomedical Science • Journalism • Arabic Studies • Law • Architecture • Management Studies • Art, Media, Design • Marketing • Aviation Management • Media Studies • Biochemistry • Microbiology • Business Studies • Peace & Conflict Studies • Communication Systems • Pharmacology • Computer Animation • Philosophy • Computer Sciences • Politics • Creative Writing • Psychology • Criminology • Public Relations • Economics • Sociology • Education Studies • Social work • Entrepreneurship • Software engineering • Events Management • Youth Studies • Fashion Marketing

Н а с тан я в ане *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

18 В е л и к о б р и т а н и я

Общежитията на университета се намират в близост до двата кампуса. Наемът за самостоятелна стая е около £115–£230 на седмица.


London School of Business and Finance www.lsbf.org.uk Лондонското училище за бизнес и финанси (LSBF) e престижна образователна институция, която предлага специализирани програми в съответствие с глобалните тенденции на пазара. LSBF e разработил набор от бакалавърски и магистърски степени, както и професионални квалификации, които са индивидуално съобразени с конкретните стремежи за кариерно развитие на студентите и с това привлича най-качествените кандидати от над 140 националности по света. LSBF има специален кариерен център, който работи активно както с национални, така и с международни корпорации. Центърът помага по три начина – чрез предоставяне на студентските CV-та на работодатели; чрез стажантски програми и проекти и чрез индивидуални срещи с корпоративните си партньори. Лондонското училище за бизнес и финанси постоянно се консултира с професионалисти от бизнес сектора за изискванията им по отношение на уменията и познанията, които търсят в бъдещите си служители, и по този начин подготвят по-добре практически и теоретически студентите си.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • International Business • Business Administration (Marketing) • Business Administration (Finance and Accounting) • Business Administration (Business Decision Making) • Business Administration (Human Resource Management) • Accounting and Financial Studies • Law • Law with Criminology Магистърски програми • Emerging Markets • Finance • Investment Banking and Securities • Finance and Risk Management • Finance and Mergers and Acquisiotions • Finance and Accounting • Islamic Finance and Banking • Marketing • Global Marketing • Marketing and Public Relations • Marketing and Advertising • Marketing and Sales Management • International Business Law

MBA • Management • International Business Law Програми за професионална квалификация • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) • Chartered Institute of Financial Accountants (CFA) • Chartered Institute of Marketing (CIM)

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за средно образование • IELTS 6.5 или TOEFL (iBT) 94 т. Магистръски и МBA програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS 6.5 или TOEFL (iBT) 94 т. • 2 препоръки (академични или професионални) • 3 години опит в сферата на икономиката (само за някои програми) Tакси за обучение • Бакалавърски програми – £7250 • Магистърски програми – £8500–£20 750 • Комбинирани програми (магистър + професионална квалификация – £13 500–£23 250 Стипендии Като студент в LSBF имате възможност да кандидатствате за една от следните стипендии: • Emerging Market Scholarship • Corporate Scholarship • Women in Business Scholarship

Н а с тан я в ане LSBF предоставя общежития, като за самостоятелна стая цените са около £220£280, а за двойна стая – £130–£155 седмично. LSBF съдейства и за намирането на частни квартири. Там за двойна стая цените варират от £110 до £200 седмично, а за самостоятелна стая – между £160-£165 седмично. В е л и к о б р и т а н и я 19


Northumbria University www.northumbria.ac.uk Northumbria University e създаден през 1992 г. като правоприемник на Newcastle Polytechnic и има няколко кампуса в Нюкасъл. През 2000 г. той вече е най-големият университет в Североизточна Англия, чиято репутация се дължи на внушителното портфолио от преподавани дисциплини, високото качество на обучение и IT инфраструктурата на световно ниво. Присъства в класациите на Тhe Тimes 4 пъти на първо място като най-добър нов университет. Класиран е в топ 10 на спортните институции във Великобритания. Northumbria University е тясно специализиран в бизнес и инженерните науките. Има значителни постижения и в областта на дизайна. Доказателство за това е работата на един от възпитаниците на университета Jonathan Ive, който участва в създаването на iMac и iPod. Университетът насърчава студентите към креативност и инициативност. Днес в Northumbria University се обучават над 30 000 студенти, от които 3000 чуждестранни. Около 94% от студентите на университета си намират работа до 6 месеца след завършване на образованието си.

П рограми за обучение Northumbria University предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • Built Environment • Business • Business Information Management and Communication • Computing • Design • Education • Engineering and Maths • English and History • Geography and the Environment • Health and Social Care

• Joint Honours • Law • Media • Modern Languages • Nursing and Midwifery • Psychology • Sciences • Social Sciences • Sport • Visual and Performing Arts

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 83 – 100 т. или IELTS 5.5 – 6.5 в зависимост от специалността Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS 6.0 – 7.0 в зависимост от специалността Такси за обучение • Бакалавърски програми – £8500 • Магистърски програми*

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития в двата кампуса – Нюкасъл и Коуч лейн. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел. В някои от общежитията се предлага закуска и вечеря. Наемът е от £70 до £130 на седмица и обикновено включва таксите за електричество, отопление, вода и интернет. При настаняване в общежитията на университета предимство се дава на първокурсниците и чуждестранните студенти. Наемите в частните квартири средно са около £85 на седмица.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 21


University of Portsmouth www.port.ac.uk Първоначално основан като училище за наука и изкуство през 1869 г., University of Portsmouth отваря врати през 1992 г. и според изследването на The National Student Survey се нарежда сред топ 20 на най-добрите университети във Великобритания. University of Portsmouth е известен с високите си постижения в научните изследвания и с академичения си състав от международни експерти. Университетът предлага голямо разнообразие от специалности, богата библиотека, кампус с безплатен WiFi интернет достъп, над 60 клуба по интереси и активен кариерен център. Учебните програми на University of Portsmouth са новаторски и практически насочени. По време на обучението се възлагат проекти за анализ и реакция на динамично променящата се среда. Това цели да разшири знанията и уменията на студентите и да им даде нужния опит за успешна бъдеща професионална реализация. Чрез центъра си за заетост университетът помага на студентите да си намерят постоянна работа, работа на непълно работно време и участия в доброволчески инициативи. Изисквания за прием • Диплома за завършена бакалавърска степен • Мотивационно писмо • Препоръка от преподавател • CV • IELTS 7.0 Такси за обучение* Стипендии Университетът предлага 20% намаление от таксата за обучение в магистърски програми на студенти, завършили бакалавърската си степен в University of Portsmouth. Отпускат се стипендии от по £500 за студенти, чиито среден доход на домакинството е под £32 000 годишно.

П рограми на обучение University of Portsmouth предлага магистърски програми в следните области: • Architecture • Biology • Biosciences • Business and Management studies • Civil Engineering • Computer Science • Information Technology • Economics • Education • Electrical and Electronic Engineering • Fashion

• Design • Finance • Accountancy • Banking • Environmental studies • Law • Health & Social Welfare • Pharmaceutical Sciences • Psychology • Sports

Н а с тан я в ане *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

22 В е л и к о б р и т а н и я

Университетът разполага със собствени общежития, които са модерно обзаведени, с интернет достъп, като средната цена на стая e между £76 и £117 седмично. Осигурява се съдействие и на студентите, които предпочитат да бъдат настанени в частни квартири, чиито цени варират между £60 и £70 седмично.


The Robert Gordon University www.rgu.ac.uk The Robert Gordon University е модерен държавен университет с над 13 000 студенти от 65 различни националности. Намира се в шотландския град Абърдийн. Университетът е известен с високото качество на образованието, с практически ориентираните програми и тесните връзки с бизнеса и индустрията, изградени през годините. Университетът предлага разнообразни програми на обучение като изкуство, дизайн, управление и инженерство. The Robert Gordon University е сред топ университетите във Великобритания по критерий „намиране на работа след завършване на обучението“. Ежегодната класация на вестник Times (Times Good University Guide) го отличава като най-модерният университет в Обединеното кралство. The Sunday Times на свой ред определя The Robert Gordon University като шотландски университет номер 1 за 2011 г. Университетът разполага с изследователи от световна класа в областите на здравните професии, компютърните науки, инженерството, архитектурата, счетоводството и финансите, бизнес мениджмънта, управлението на информацията, изкуството и дизайна.

П рограми за обучение The Robert Gordon University предлага бакалавърски програми в следните области: • Architecture, Construction and Surveying • Art and Design • Business, Management and Accounting • Computing • Engineering • Health Professions • Information, Communication and Media • Laboratory, Biomedical and Sport Sciences • Law • Social Work and Social Sciences

The Robert Gordon University предлага магистърски програми в следните области: • Architecture, Construction and Surveying • Business, Management and Accounting • Computing • Engineering • Health Professions • Information, Communication and Media • Laboratory, Biomedical and Sport Sciences • Law • Social Work and Social Sciences • MBA • Business and Management

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • Мотивационно писмо • IELTS 6.5–7.0 или TOEFL (iBT) 83 –100 т. Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS или TOEFL с необходимия резултат, според специалността • Мотивационно писмо • Две препоръки (академична и/или професионална) • CV Такси за обучение • Бакалавърски програми – безплатно • Магистърски програми* Стипендии Възможностите за стипендии са различни за всяка специалност. Повечето от стипендиите се отпускат за бакалавърски програма. Robert Gordon University предлага и MBA стипендии от £3000 до £9000.

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития, като цените на стаите варират между £85 и £170 на седмица. Цените на самостоятелните жилища са около £70 на седмица.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 23


Roehampton University www.roehampton.ac.uk Roehampton University е един от най-новите университети във Великобритания. Създаден през 2004 г., той обединява традициите на четири колежа – Digby Stuart College (1874), Froebel College (1892), Southlands College (18792) и Whitelands College (1841) – първото висше учебно заведение в Обединеното кралство, което допуска прием на жени. Кампусът на университета се намира в югозападен Лондон, само на 30 минути от сърцето на космополитния град. Той отлично съчетава модерната архитектура с очарованието на сградите от 18 век. Днес Roehampton University е модерен университет с подчертана насоченост към изследователската дейност. В него се обучават 9000 студенти, сред които 1100 чуждестранни от 110 страни. Университетът разполага с експерти в областта на изкуствата, хуманитарните и социалните науки. Студентите се обучават в творческа среда и придобиват умения, които им помагат да развият успешна кариера.

П рограми на обучение Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 76 – 80 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 89 т. или IELTS 6.5 Такси за обучение • Бакалавърски програми – £7900 – £8250 • Магистърски програми* Стипендии Университетът отпуска стипендии за високи спортни постижения в размер на £3000, както и други, които се определят на базата на различни критерии.

Бакалавърски програми • Anthropology • Biological Sciences • Biomedical Sciences • Business Information Systems • Business Management • Classical Civilization • Computing • Creative writing • Criminology • Dance Studies • Drama, Theatre and Performance Studies • Education • Languages and Linguistics • English Literature • Film • History • Human Resource Management • Information Management • Integrative Counselling • Journalism and News Media • Marketing and Multimedia • Media and Culture • Nutrition and Health • Philosophy • Photography

• Psychology • Retail and Marketing Management • Sociology • Sport and Exercise Sciences • Supporting learning and teaching • Theology and religious Studies • Web and Creative Technologies • Zoology Магистърски програми • Animal Ecology • Applied Linguistics and TESOL • Art, Craft and Design Education • Attachment Studies • Audiovisual Translation • Biomechanics • Choreography and Performance • Clinical Neuroscience • Clinical Nutrition • Community Dance • Counselling Psychology • Creative and Professional Writing • Dance Studies • Documentary

• Dramatherapy • Early Childhood Studies • Early Modern Literature and Culture • Education, Leadership and Management • Health Sciences • Historical Research • Human Rights and International Relations • International Management • Marketing • Media, Culture and Identity • Modern Literature and Culture • Non-profit Management • Performance and Creative Research • Primate Biology, Behaviour and Conservation • Psychology • Psychotherapy and Counselling • Social Sciences • Social Research Methods • Sport and Exercise Science • Stress and Health

Н а с тан я в ане

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

24 В е л и к о б р и т а н и я

Университетът разполага с общежития. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел. В някои от общежитията се предлагат закуска и вечеря. Наемът е от £93 до £120 на седмица и включва всички такси за електричество, отопление, вода и интернет. За първокурсниците настаняването в общежитие на университета е гарантирано. Цените на самостоятелните жилища варират между £80 и £90 на седмица.


University of Salford www.salford.ac.uk University of Salford има богата история, датираща още от 1896 г. В наши дни той се нарежда сред 10-те най-добри университета в Северна Англия. Новаторският дух, отличното образование и модерният кампус привличат студенти както от Великобритания, така и от цял свят. Днес тук се обучават 20 000 студенти, от които 3200 чуждестранни от над 130 страни. University of Salford е разположен само на 2,5 км от центъра на Манчестър – един от най-големите градове в Англия, които несъмнено предлагат възможности за успешна професионална реализация. В университета се намира един от най-големите журналистически факултети в Обединеното кралство. Ежегодната класация на националния съвет за обучение по журналистика (National Council for the Training of Journalists) тази година постави програмите по журналистика в университета на четвърто място измежду 15-те най-добри във Великобритания. През последните няколко години университетът инвестира £220 милиона за обновяване и разширяване на своя кампус.

П рограми на обучение University of Salford предлага бакалавърски и магистърски програми в следните oбласти: • Accounting • Hospitality Management • Aeronautical Engineering • Information Technology • Architecture • Information Systems • Art and Design • Journalism • Audio, Video and Acoustics • Languages • Biosciences • Law • Built Environment • Maths • Business and Management • Mechanical Engineering • Banking and Finance • Media • Civil Engineering • Music • Complementary Medicine • Nursing and Midwifery • Computer Science • Performing Arts • Criminology • Physics • Economics • Physiotherapy • English • Politics and International Relations • Environment • Psychology • Geography • Sociology • Health Care Studies • Sports Science • History • Tourism Managemen

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 83 т. или IELTS 6.0 – 7.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) над 83 т. или IELTS над 7.0 Такси за обучение • Бакалавърски програми – £8000–£9000 • Магистърски програми* Стипендии Университетът отпуска стипендии, базирани на различни критерии.

Н а с тан я в ане Университетът разполага с общежития. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел, като студентите ползват обща дневна и кухня. Наемът е от £63 до £90 на седмица и включва таксите за електричество, отопление и вода. За първокурсниците настаняването в общежитие на университета е гарантирано. Цените на самостоятелните жилища варират между £50 и £60 на седмица.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 25


Sheffield Hallam University www.shu.ac.uk Sheffield Hallam University е създаден през 1992 г. като правоприемник на Sheffield City Polуtechnic. Университетът е шестият по големина в Обединеното кралство – в него 30 000 студенти се обучават в 650 академични програми, а преподавателският състав надхвърля 4000 души. Онлайн базираната система на обучение, която използва университетът, е една от най-модерните и усъвършенствани във Великобритания. Един от основните приоритети на университета е насърчаването на предприемаческия дух и познанието в различни сфери. Много от курсовете са практически насочени към изследователската дейност. Често бизнес организации се обръщат към университета в търсене на целеустремени и добре подготвени студенти. В Sheffield Hallam University работят специалисти от различни области. Една от тях, Claire Craig, преподавател по Occupational Therapy (професионални заболявания), през тази година спечели престижната награда за професионалисти на National Teaching Fellowship.

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) – 85 т. или IELTS 6.0 – 6.5 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 92 т. или IELTS 6.5 Такси за обучение • Бакалавърски програми – £9000 • Магистърски програми* Стипендии Всеки новозаписан студент, който отговаря на условията на университета, има право на еднократна стипендия от £700 (т. нар. Sheffield Hallam Grant Bursary). Отпуска се и стипендия от £300, за студенти, учили в партньорски университети.

П рограми за обучение Sheffield Hallam University предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • Accounting, Banking and Finance • Health and Social care • Architecture • History • Art and Design • Hospitality • Biosciences • Languages • Business and Management • Law • Computing • Marketing • Construction, Building and Surveying • Mathematics and Statics • Criminology • Media Art and Communications • Diagnostic imaging • Nursing • Education • Paramedic Practice • Engineering • Physiotherapy • English • Psychology • Environment • Real Estate • Events management • Stage and Screen • Food and Nutrition • Sociology and politics • Geography • Tourism

Н а с тан я в ане

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

26 В е л и к о б р и т а н и я

Университетът разполага с общежития. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел. В някои от общежитията се предлага закуска и вечеря. Наемът е от £75 до £125 на седмица и обикновено включва таксите за електричество, отопление, вода и интернет. При настаняване в общежитията на университета предимство се дава на първокурсниците и чуждестранните студенти. Наемът на частни квартири за седмица е около £55.


Southampton Solent University www.solent.ac.uk Southampton Solent University получава своята акредитация през 2005 г., и през годините успешно съхранява и утвърждава традициите на своите предшественици – Southampton Institute of Higher Education и Southampton College of Art. В Southampton Solent University се обучават 18 000 студенти, сред които 2000 чуждестранни от над 70 страни. Университетът и неговите възпитаници се гордеят с отлични постижения в области като дизайн, високи технологии, морско дело, изящни изкуства, кино, медии и култура, политически науки и международни отношения, право, както и широк спектър от бизнес дисциплини. Университетът има утвърдена практика да работи съвместно с най-големите професионалисти и работодатели в различни области, които осигуряват стажове на студентите. Така Southampton Solent University дава възможност на студентите да реализират потенциала си и да приложат на практика придобитите теоретични познания. Комбинация от отлични преподаватели и амбициозни студенти създава подходяща атмосфера за достигане на високи резултати.

П рограми за обучение Бакалавърски програми • BEng Engineering with Business • BSc Construction Management • BSc Ship and Port Management • BSc Maritime Business • BEng Mechanical Design • BSc Manufacturing & Mechanical Engineering • BSc Computing • BSc Software Engineering • BSc Computer Games Development • BA Public Relations and Communication • BA Advertising • BA Promotional Media (Top-up) • BA Advertising and Public Relations (Top-up) • BA Product Design Магистърски програми • MA Creative Advertising • MA Public Relations • MA Politics and International Relations • Master of Business Administration • MSc Business Information Technology • MSc Software Engineering Management • MSc Criminology and Criminal Justice • MA Fashion Merchandise Management

• MA Sports Broadcasting • MA Film • MA Human Resource Management • MA Multimedia Journalism • LLM • MA Management • MA Management and Finance • MA Management and International Business • MSc International Maritime Studies Shipping and Logistics • MSc International Maritime Studies Shipping and Commercial Law • MSc International Maritime Studies Ship and Shipping Management • MSc International Maritime Studies Shipping Ports and Environment • MSc Marine Spatial Planning • MA Digital Marketing & Media • MA Marketing Management • MA Popular Music • MA Media • MA Media Writing • MA Writing Fashion and Culture • MA Creative Writing: Industry and Practice • MA Photography • MA Sport and Development • MA Television • MA Illustration

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 79 т., IELTS 6.0 или тест по английски език в офисите на ЕДЛАНТА Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 92–100 т. или IELTS 6.5 Такси за обучение • Бакалавърски програми – £7800 • Магистърски програми* Стипендии На студенти от страните членки на ЕС, чиито семейства са с доходи под £25 000 годишно, университетът предлага годишна стипендия в размер на £750. Студентите могат да се възползват и от специалната стипендия, която университетът предлага за изявени спортисти под формата на намаляване на таксата за общежитие.

Н а с тан я в ане Университетът разполага с 2300 стаи в шест модерни общежития на пешеходно разстояние от учебните корпуси. Стаите са самостоятелни, със или без санитарен възел. Наемът е между £77 и £101.85 на седмица и включва таксите за електричество, отопление и вода. За първокурсниците настаняването в общежитие на университета е гарантирано. Наемите на частните жилища е около £70 седмично.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 27


University of Sunderland www.sunderland.ac.uk University of Sunderland е създаден през 1901 г. в Съндърланд – град на североизточното крайбрежие, само на 30 км от Нюкасъл. Университетът разполага с два кампуса – City Campus и Sir Tom Cowie Campus. University of Sunderland се смята за един от най-добрите „нови” университети в Обединеното кралство. Университетът е носител на много награди за научна дейност и е предпочитан партньор за провеждането на пилотни проекти и инициативи на британското правителство. Основни негови предимства са високите академични стандарти с преподаватели от световна класа, разнообразната и задълбочена изследователска дейност, както и отличните условия за обучение и живот. Университетът има много добри връзки с бизнеса и индустрията и работи в тясно сътрудничество с водещи международни компании като IBM, Microsoft, Pfizer, BT и Yahoo, което помага на студентите да реализират потенциала си.

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 79 – 80 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 79 – 80 т. или IELTS 6.0 Такси за обучение • Бакалавърски програми – £7000 – £8500 • Магистърски програми*

П рограми за обучение University of Sunderland предлага бакалавърски и магистърски програми в следните области: • Art and Performing Arts • Law • Business and Management • Media • Computing • Pharmacy, Chemistry and Biomedical • Design Sciences • Education • Psychology • Engineering • Social Sciences and the Caring • English Professions • Environment and Geography • Sport and Exercise • History, Politics and Religious Studies • Tourism

Стипендии University of Sunderland отпуска студентски стипендии на базата на различни критерии.

Н а с тан я в ане

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

28 В е л и к о б р и т а н и я

Университетът разполага с модерни общежития, в които настаняването на първокурсниците е гарантирано. Стаите са самостоятелни или за двама, с осигурен достъп до интернет, като обикновено 4–10 студенти ползват обща кухня, дневна и баня. Предлагат се и стаи със самостоятелен санитарен възел. Наемът за седмица варира между £48 и £80, а наемите на частните квартири са около £55 за седмица.


University of Westminster www.westminster.ac.uk The University of Westminster е основан през 1992 г., но предшестващата го институция – Royal Polytechnic Institution поставя начало в академичните традиции още 1838 г. Университетът се намира в Лондон и в него се обучават близо 24 000 студенти от над 132 държави. Повече от 170 години The University of Westminster е място, където творчески отдадени студенти развиват потенциала си. В академична и приятелска атмосфера студентите придобиват полезни умения и познания, от които се нуждаят, за да продължат личното и професионалното си развитие. Университетът среща студентите по време на следването им с различни работодатели и така подпомага добрата им реализация след дипломирането. Едно от най-големите предимства на University of Westminster е разнообразието на учебни програми – над 500. Това е и университетът с най-големи възможности в цяла Великобритания по отношение изборът на езици, които могат да се изучават. Около 80% от проведените изследвания в университета са определени за национално значими и практически полезни.

П рограми на обучение The University of Westminster предлага магистърски програми в следните области: • Applied languages • Integrated health • Architecture and interior design • International relations and diplomacy • Art and design • Law • Biosciences • Life sciences • Business information systems • Literary and cultural studies • Construction • Management • Computer science and software • Marketing engineering • Music • Economics • Planning • Electronics, Network and computer • Property engineering • Photography • English and linguistics • Psychology • Fashion • Social, political and international • Film studies • Finance • Tourism • Journalism and mass media • Transport and logistics • Housing • Urban design • Human resource management • Urban regeneration • Human interaction and multimedia

Изисквания за прием Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) или IELTS • Мотивационно писмо • Препоръка от преподавател • CV Такси за обучение* Стипендии От 2012 г. университетът ще отпуска стипендии на стойност £6000 за 222 студенти, които покриват определени критерии като успех и високи постижения.

Н а с тан я в ане The University of Westminster предлага общежития, като цените на стаите варират от £86 до £224 на седмица в зависимост от стаята. Университетът оказва съдействие и за намирането на частни квартири, чиито цени варират около £110 седмично.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

В е л и к о б р и т а н и я 29


CATS College London www.catscollege.com

Изисквания за прием • Навършени 17 години • Диплома за завършено средно образование • Ниво на английски език – минимум IELTS 5.5 Такси за обучение • за семестър – £10 115 • за три семестъра – £30 345 Стипендии Колежът предлага стипендии за висок успех и отлично представяне на интервю. Размерът на стипендията е до 20% от годишната такса за обучение.

CATS College London е част от образователната верига Cambridge Education Group, която включва колежи в Кеймбридж, Кентърбъри и Лондон и предлага голямо разнообразие от образователни програми за ученици от Великобритания и чужбина. За улеснение на чуждестранните ученици, които желаят да продължат образованието си във Великобритания в силно конкурентните специалности хуманитарна медицина, стоматология и ветеринарна медицина, CATS College London предлага три-семестриална програма. Преди да се включат в програмата, кандидатите задължително участват в четириседмичен подготвителен курс в CATS College Cambridge, по време на който се запознават с процедурата за кандидатстване в тези специалности, подготвят мотивационното си писмо и се регистрират за изпитите BMAT или UKCAT. В CATS College London предлагат индивидуален план за различните етапи на подготовката, който се базира на внимателен анализ на академичните постижения и потенциала на всеки учащ. Обучаващите се преминават практическа подготовка, която е необходимо изискване при кандидатстване за избраната от тях специалност. Колежът работи в тясно сътрудничество с университетските болници Addenbrookes и Papworth, където под ръководството на квалифицирани специалисти учениците прилагат на практика придобитите знания. Учениците могат да участват и в благотворителни и доброволни дейности към организацията OXFAM и британския Червен кръст.

П рограма на обучение • Fast Тrack Medics Програмата включва интензивно изучаване на следните предмети: биология, химия и физика или математика. За чуждестранни ученици колежът предлага и специализирано обучение по английски език за медицински цели. Всяка седмица се провеждат двучасови семинари, посветени както на установените практики, така и на нововъведенията в медицината. Чести гости на колежа са водещи специалисти, които изнасят лекции на интересни теми, напр. наследствеността при сърдечносъдовите заболявания, успешна терапия при шизофрения и т.н. Също така учениците участват в презентации и дискусии на различни теми, което развива техните аналитични и комуникативни умения. Освен за финалните изпити по изучаваните предмети, учениците се подготвят интензивно и за специализираните изпити BMAT и UKCAT. Пробните интервюта с опитни преподаватели от колежа, както и пред външни оценители дават допълнителна увереност на кандидатите за прием в престижни университети.

Н а с тан я в ане CATS College London се намира в престижния квартал Bloomsbury, близо до световно известните университети London School of Economics (LSE) и University College London (UCL). Колежът предлага различни варианти за настаняване – в собствени общежития или в частни квартири, в двойни или самостоятелни стаи, със или без включена храна. В зависимост от избора годишните такси за настаняване варират от £8200 до £14000. 30 В е л и к о б р и т а н и я


Bellerbys College www.bellerbys.com Bellerbys College е частен британски колеж, част от образователната организация Study Group. Той предлага богата палитра от учебни програми, предназначени за чужденци, които желаят да продължат висшето си образование в престижни университети във Великобритания. Избралите Bellerbys College получават качествено обучение в малки групи, интензивна подготовка по английски език, както и гаранция за бърз и плавен преход към британската образователна система. Съчетанието на висококвалифицирана подготовка и ефективни учебни програми помага на обучаващите се тук да развият потенциала си и по-късно да получат право да се обучават в университети и специалности, които най-много подхождат на талантите и интересите им. Bellerbys College разполага с четири модерни учебни центъра: в Лондон, Брайтън, Кеймбридж, Оксфорд. Всеки от тях е оборудван в съответствие със съвременните стандарти и отговаря напълно на изискванията на чуждестранните студенти за ефективно обучение.

П рограма на обучение • Foundation Програмата Foundation на Bellerbys College е алтернатива на A-level и осъществява прехода от средно образование в собствената страна към висше образование във Великобритания. Това е едногодишна програма, която включва интензивно обучение по английски език и специализирано обучение по един от следните 7 профила: • инженерство, природонаучни дисциплини и фармация • бизнес, счетоводство и икономика • право • хуманитарни науки • медии и психология • изкуство и дизайн • информационни технологии. На успешно завършилите се гарантира прием в престижни британски университети, с които Bellerbys College има постоянно сътрудничество, като: City University London, Royal Holloway, Aston University, Nottingham University, Durham University, University of Bath, Lancaster University, University of Manchester, University of Newcastle, University of York, University of Bristol, University of Essex, University of Exeter и др. За желаещите да продължат в магистърски или специализирани програми за професионална квалификация, Bellerbys College предлага следните програми: • Pre-Masters • Diploma in Business and Management • Masters Qualifying Programme.

Изисквания за прием • Възраст – навършени 17 години • Академична подготовка – завършено средно образование с резултати, отговарящи на изискванията на Bellerbys College. • Ниво на владеене на английски език – IELTS 4.5 или еквивалент. Кандидатите, които не са държали подобни изпити, могат да положат теста по английски на Bellerbys College в офиса на EDLANTA. Такса за обучение – £13 680–£17 985 Стипендии Българските учащи могат да кандидатстват за годишна стипендия от фонда „Приятелство“ в размер на £2100. Освен това, отличниците по отделните предмети в 1-ва и 2-ра година на програмата А-level могат да получат стипендия на Директора на колежа в размер на £5000 за 5-ия и 6-ия семестър на програмата.

Н а с тан я в ане На студентите над 17 години, които предпочитат да бъдат по-самостоятелни, Bellerbys College предлага удобни единични или двойни стаи в модерни общежития. Годишните такси за настаняване са между £3960–£11 310.

В е л и к о б р и т а н и я 31


К А Н Д И Д АТС Т В А Н Е В Германия е сред страните, които традиционно привличат много български студенти с достъпно и качествено образование. Разположена в сърцето на Европа, Германия винаги е била сред лидерите както в световната политика, така и в световната икономика. По брой на населението (около 82 милиона) Германия се нарежда на второ място в Европа, след Русия. Образователна система Висшето образование в страната е с дългогодишни традиции. Най-старият университет в Германия, Хайделберг, е създаден още през 1386 г. Освен с традициите си, образованието в Германия се слави със свобода на избора, що се отнася до специалностите и образователните програми. В повечето университети студентите могат сами да съставят програмата си, възможно е прехвърляне от една специалност в друга, за да се намери най-подходящата за всеки студент област. Университетите предлагат и разнообразни възможности за съчетаване на изследователска работа със стажове, с цел осъществяване на по-добра връзка между теория и практика. Кандидатстване В най-общия случай, за да кандидатствате в Германия са необходими: добра диплома за средно или висше образование, международно признат сертификат за владеене на немски език (TestDaF TDN4, Goethe-Zertifikat C2, DSH-2, Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II) и попълнен формуляр за кандидатстване във ВУЗ. Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от специалността и желания ВУЗ, поради което е препоръчително да се консултирате със специалист в периода септември – декември, при кандидатстване за бакалавърска програма, започваща през зимния семестър на следващата година, и по възможност около година и половина преди началото на желаната магистърска програма. Месеците април и май са последна възможност за започване на проучването и подготовката на документите ви за кандидатстване за зимен семестър в годината на завършване на средно образование.

Такси за обучение С решение на Конституционния съд на Федерална република Германия от 26 януари 2005 г. могат да бъдат налагани семестриални такси за обучение в немските висши учебни заведения още от първия семестър. Тенденцията е към премахване на таксите, като понастоящем семестриални такси се налагат само в четири провинции в размер до €500 на семестър. Допълнително трябва да предвидите разходи между €42 и €250 за семестриална вноска / административни такси, включващи т.нар. „семестриален билет”, който в повечето провинции ви дава право да ползвате безплатно обществения транспорт през целия семестър. Размерът на семестриалната вноска варира в различните провинции и университети и се актуализира всеки семестър. Стипендии По правило германските университети не отпускат стипендии за чуждестранни студенти, но има институции и фондации, които предлагат стипендии за покриване на учебните такси. Критериите за избор на стипендианти са различни според финансиращата институцията, но в най-общия случай се изисква много добро владеене на немски език, висок успех, добра мотивация за обучение в конкретната програма в Германия, ясни планове за бъдеща професионална реализация. В някои случаи се очаква и социална ангажираност на кандидатите. Средства за живот За издръжката ви в Германия са необходими между €650 и €800 на месец в зависимост от конкретното място, бюджета ви и начина на живот. Разходите в западните провинции са по-високи от тези в източните, а и животът в големите градове е по-скъп. Вариантите за настаняване са: в самостоятелна стая в частна квартира, в общежитие или в апартамент (с други студенти в т.нар. Wohngemeinschaft/WG). В зависимост от местоположението и типа настаняване наемът варира от €160 до €500 месечно.

ЕДЛАНТА предлага пакет от консултантски услуги за кандидатстване в държавни университети в Германия, който включва: • Информация за видовете висши учебни заведения и срокове за кандидатстване • Видове дипломи и програми на обучение • Необходими документи за кандидатстване • Разясняване на процедурата за кандидатстване • след приемане на студента във ВУЗ • Видове езикови сертификати за владеене на немски език • Специфика на сертификата според желаната пециалност • Необходимо ниво на владеене на езика за различните специалности

• Консултации за възможностите за стипендии в Германия • Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети • Редакция на мотивационното писмо на кандидата (ако е необходимо) • Редакция на автобиографията (ако е необходима) • Предоставяне на списък с адреси за допълнително самостоятелно проучване в Интернет • Информация за стъпките

Университетите в Германия, публикувани на www.universities4you.com, с изключение на European University (Munchen), не са част от партньорския списък на ЕДЛАНТА и при кандидатстване в тях се заплаща консултантска такса.

32 Г е р м а н и я


ГЕРМАН И Я

Кил

Хамбург

БЕРЛИН

Хановер Брауншвайг Мюнстер

Магдебург

Лайпциг

Есен

Аахен

Ваймар

Дюисбург

Дюселдорф Кьолн Бон

Дрезден

Ерфурт

Байройт

Франкфурт на Майн Манхайм Кайзерслаутерн

Нюрнберг

Хайделберг Карлсруе Пасау Аугсбург Мюнхен

Фрайбург

Г е р м а н и я 33


К А Н Д И Д АТС Т В А Н Е В

Датската образователна система се отличава с новаторския Ако обаче сте избрали да кандидатствате в университет, то си подход на преподаване. продължителността на обучението ще е минимум 3 години за бакалавърска степен (без прекъсване) и още 2 години, ако сте Обучението се провежда в неформална среда, в групи, което решили да продължите с магистратура. развива допълнително аналитичното мислене и уменията за работа в екип. Като студент в Дания от вас ще се очаква не- Висшето образование в Дания се финансира от държавата и прекъснато да прилагате наученото, за да разрешавате кон- студентите от страните членки на Европейския съюз не заплакретни проблеми от практиката. щат семестриални такси. Тъй като образованието е безплатно за българи, стипендии не се отпускат - нито от учебните Повечето университети и професионални академии в Дания заведения, нито от държавата. Изключения са само случаите, предлагат програми на английски език. когато вие или вашето семейство сте живели за известен пеЗа да кандидатствате в Дания ви е необходима добра диплома риод от време в Дания. за средно или висше образование, както и сертификат за владеене на английски език (TOEFL, IELTS или Cambridge). Някои Дания е една от държавите в Европа с най-висок жизнен станпрофесионални академии са склонни да заменят изискването дарт, ето защо и цените са доста по-високи от тези в останализа сертификат с проверка на комуникативните умения на ан- те страни от ЕС. Средно на месец ще са ви необходими между глийски език в лично интервю с кандидата. €680 и €800, за да можете да се издържате. За да заминете да учите в Дания обаче, трябва да разполагате с „първоначален В Дания, в зависимост от учебната институция (университет капитал”, с който да уредите квартирата и обзавеждането й или професионална академия), може да получите бакалавър- (изисква се плащане на депозит в размер на 3 месечни наема), ска степен по два начина. както и да посрещнете останалите разходи, свързани с обучеАко сте избрали професионална академия, е необходимо нието (напр. учебници и т.н.). първо да запишете AP degree програма със срок на обучение 2 години. След втората година, при успешно завършване на Въпреки че студентите имат правно на почасова работа, докато AP програмата, можете да започнете т.нар. Top-up програма учите не е препоръчително да работите повече от 10-15 ч. сед(която трае от година и половина до две години) или да при- мично. Средното заплащане е между €12 и €20 на час. Шансовеключите с обучението си. Завършвайки успешно Top-up про- те за намиране на почасова работа са по-добри в големите граграмата, получавате бакалавърска степен. дове и ако имате макар и минимални познания по датски език. 34 Д а н и я


Д АН И Я

Тистед

Олборг

Хернинг

Орхус

КОПЕНХАГЕН

Роскиле Есберг

Кьоге

Слагелсе Одензе Несвед

Никьобинг Фалстер

Д а н и я 35


Аalborg University www.en.aau.dk Аalborg University е основан през 1974 г., но благодарение на новаторския си подход бързо успява да се отличи от по-старите и традиционни институции в Дания. Силно застъпено е обучението, базирано върху разрешаването на проблеми от различно естество (problem-based learning). Половината от учебното време е посветено на проектна работа, а останалата част включва лекции от различни области на обучение. Този модел на преподаване е познат като „Моделът Олборг”, който се ползва с международно признание, тъй като дава възможност за придобиването на по-задълбочени знания и практически умения. Образователните програми са интердисциплинарни, т. е. комбинират знания от няколко учебни дисциплини. Съдържанието на бакалавърските и магистърските програми е съобразено с изискванията и потребностите на бизнеса. Аalborg University има 3 факултета – Хуманитарен факултет, Факултет по инженерство, естествени науки и медицина и Факултет по социални науки. В тях се обучават общо 15 000 студенти, от които близо 2000 чуждестранни. Освен в Олборг, университетът има кампуси и в Копенхаген (Campus Kobenhvn) и Есбер (Campus Esbjerg). Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.5 или TOEFL 80 т. Магистърски програми • Диплома за бакалавърска степен в сходна специалност • IELTS 6.5 или TOEFL 80 т. • Препоръки от университета Такси за обучение – безплатно Стипендии В Дания не се отпускат стипендии за български студенти, тъй като те не заплащат такса за обучение.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • BA in Art & Technology (Олбор) • Medialogy (Олбор, Копенхаген и Есбер) • IT, Communication and New Media (Копенхаген) Магистърски програми Кампус Копенхаген • Development and International relations • Chinese Area Studies • Global Refugee Studies • Latin American Studies • Innovative Communication Technologies and Entrepreneurship • Sustainable Biotechnology • Tourism

• Innovation, Knowledge Кампус Олбор: and Entrepreneurial • Acoustics Dynamics • Biomedical Engineering • Machine Intelligence and Informatics • Measurement Science • Biotechnology • Culture Communication • Mechanical Engineering • Mobile Communication and Globalization • Nanotechnology • Chemistry • Software Engineering • Civil Engineering • Civil Engineering • Data Engineering • Energy Planning and • Development and Management International Relations • Urban Planning and • European Studies Management • Environmental Studies • Tourism • Geography Кампус Есбер: • International • Chemical Engineering Technology • Intelligent Reliable Management Systems • International Business • Medialogy Economics • Oil & Gas Technology • International Marketing • Software Construction • Innovation, Knowledge and Economic Dynamics

Н а с тан я в ане В рамките на университета работи Отдел за настаняване на чуждестранни студенти (International Accommodation Office ), който съдейства при намирането на квартира. Вариантите за настаняване са в самостоятелна стая в частна квартира, в общежитие (колегиум) или в апартамент (с други студенти). В зависимост от местоположението и типа настаняване месечният наем варира от €300 до €450, като в повечето случаи включва разходите за електричество, вода, газ, отопление и общински такси. 36 Д а н и я


Aarhus University – Business and Social Sciences (AU Herning) www.hih.au.dk Aarhus University – Business and Social Sciences (AU Herning) е висше учебно заведение, основано през 1995 г. През 2006 г. AU Herning става част от Faculty of Social Sciences към Aarhus University. Университетът се радва на отлична репутация и от няколко години фигурира в елитни класации на топ 100 университети в света. В AU Herning има повече от 2000 студенти, а броят на преподавателите е около 100. Обучението залага на интерактивните методи и активния диалог между студенти и преподаватели. Лекциите са винаги достъпни в интернет, дори записването и провеждането на някои изпити също може да бъде направено онлайн. Често се канят гост-лектори от различни датски компании, които представят пред студентите реални казуси за обсъждане. След това студентите работят по групи в рамките на общ проект, който има за цел намиране на адекватно решение на поставения проблем. Много често предложенията на студентите намират реално приложение в дейността на съответната компания. AU Herning се гордее с уникалната си менторска програма, която позволява на всеки студент в магистърската програма MSc in Marketing and Business Innovation да стажува в една от 50-те компании, с които университетът поддържа тясно сътрудничество.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • BSc in Global Management and Manufacturing • BSc in Electronical Design Engineering • BA in International Management • BA in International Communication and Multimedia Магистърски програми • MSc in Marketing and Business Innovation • MSc in Engineering in Technology Based Business Development

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.5–7.0 или TOEFL (iBT) 83 – 100 т. Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS или TOEFL (iBT) с необходимия резултат, според специалността Такси за обучение – безплатно Стипендии В Дания не се отпускат стипендии за български студенти, тъй като те не заплащат такса за обучение.

Н а с тан я в ане Вариантите за настаняване са в самостоятелна стая в частна квартира, в общежитие (колегиум) или в апартамент (с други студенти). Месечният наем включва разходите за електричество, вода, газ, отопление и общински такси и в зависимост от местоположението и типа настаняване варира от €270 до €450.

Д а н и я 37


Business Academy Aarhus www.baaa.dk Business Academy Aarhus е създадена през 2008 г. в резултат от сливането на няколко висши учебни заведения в Орхус. Академията предлага двугодишни професионални програми (AP degree) и Top-up бакалавърски програми със срок на обучение година и половина. След втората година студентите имат възможност да приключат с образователна степен AP degree и да потърсят професионална реализация или да продължат в една от Top-up програмите, за да получат диплома за бакалавър. От септември 2011 Business Academy Aarhus предлага и две пълни бакалавърски програми – Architectural Technology and Construction Management и Financial Management and Services с продължителност от 3 години и половина. Всички програми са акредитирани от датското министерство на образованието и са международно признати от ECTS (европейската система за трансфер на кредити). Business Academy Aarhus е една от най-големите академии в Дания, която се гордее с модерните методи на преподаване, съчетаващо непрекъснато теорията с практиката. Академията поддържа тесни връзки с бизнеса, осигурявайки отлични възможности за стаж и практика по време на следването. Език на обучение • Английски Изисквания за прием • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 80 т. или IELTS: 6.0 • Интервю с кандидата – лично или по телефон/skype Такси за обучение – безплатно Стипендии В Дания не се отпускат стипендии за български студенти, тъй като те не заплащат такса за обучение.

П рограми на обучение AP програми • Automation Engineering • Automotive Engineering • Computer Science • Chemical and Biotechnical Science • IT Network and Electronics Technology • Environmental Management • Marketing Management • Multimedia Design and Communication Top-up програми • Agricultural and Environmental Management • Chemical and Biotechnical, Food and Process Technology • E-concept Development • International Sales and Marketing Management • Product Development and Integrative Technology • Software Development • Web Development Бакалавърски програми • Architectural Technology and Construction Management • Financial Management and Services

Н а с тан я в ане За настаняване в студентски общежития се кандидатства онлайн чрез организацията Kollegietontoret на адрес www.studenthousingaarhus.dk. Желателно е да се регистрирате в системата към момента на подаване на документите за кандидатстване в Business Academy Aarhus.

38 Д а н и я


Business Academy Copenhagen North www.cphnorth.dk Business Academy Copenhagen North предлага образование в модерна, вдъхновяваща и преди всичко силно международна среда на обучение. Академията се намира в северната част на датската столица и в нея се обучават 900 студенти от 38 държави. Кампусът й е оборудван с най-съвременна аудиовизуална техника и компютри, а на студентите се предоставя 24-часов достъп до учебните помещения. По време на обучението си в Business Academy Copenhagen North студентите имат възможността да натрупат професионални знания и умения и да прилагат наученото на практика. Академията предлага двугодишни професионални програми (AP degree) и Top-up бакалавърски програми със срок на обучение година и половина. След втората година студентите имат възможност да приключат с образователна степен AP degree и да потърсят професионална реализация или да продължат в една от Top-up програмите на Business Academy Copenhagen North, за да получат диплома за бакалавър. Методите на обучение включват лекции и семинари, изследователски проучвания, работа в екип по проекти.

П рограми на обучение AP degrees • Computer Science • Multimedia Design & Communication • Marketing Management • Service Management Бакалавърски програми (Top-up програми) • International Sales and Marketing Management • Sport Management • Web development • Software Development

Език на обучение • Английски Изисквания за прием • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 80 т., IELTS 6.0, или полагане на тест по английски в офисите на ЕДЛАНТА • Интервю с представител на Business Academy Copenhagen North Такси за обучение – безплатно Стипендии В Дания не се отпускат стипендии за български студенти, тъй като те не заплащат такса за обучение.

Н а с тан я в ане Вариантите за настаняване в Копенхаген са в самостоятелна стая в частна квартира, в апартамент (с други студенти) или в студентско общежитие (колегиум), където настаняването е най-евтино. Кандидатстването за настаняване става онлайн, поне 3-4 месеца преди началото на учебната година. Месечният наем започва от €300 и в повечето случаи включва разходите за електричество, вода, газ, отопление и общински такси. Д а н и я 39


Zealand Institute of Business and Technology, ZIBAT www.zibat.dk Zealand Institute of Business and Technology, ZIBAT е образователна институция, създадена през 2008 г. в резултат от сливането на няколко професионални академии в Дания, в региона на о-в Зеландия, където се намира и столицата Копенхаген. Днес ZIBAT разполага с 5 международни кампуса в градовете Роскиле, Кьоге, Нествед, Слагелсе и Никьобинг Фалстер. Кампусът в Роскиле е правоприемник на създаденото там бизнес училище (Roskilde Handelskole) през 1869 г. Той е и най-големият – всяка година в него се обучават около 2200 студенти. Програмите, които Zealand Institute of Business and Technology предлага на английски език, са в сферата на IT, бизнеса, маркетинга, мултимедийния дизайн, туризма и др. Както AP-програмите, така и бакалавърските програми са акредитирани от датското Министерство на образованието в съответствие със ECTS (европейската система за трансфер на кредитите) и задължително включват стаж по време на обучението.

Език на обучение • Английски Изисквания за прием AP-програма • Диплома за завършено средно образование с много добър успех (мин. 4.50–5.00), като при кандидатстването се вземат предвид най-вече годишните оценки по математика и английски език • IELTS 6.0, TOEFL (iBT) 83 т. или резултат от тест по английски език на Roskilde Business College (полага се в офиса на ЕДЛАНТА) Бакалавърски програми • Успешно завършена AP-програма в Roskilde Business College или друг датски колеж

П рограми на обучение AP-програми • Marketing Management, 2 years • Computer Science, 2½ years • Multimedia Design and Communication, 2 years • Service, Hospitality and Tourism Management, 2 years • Commerce Management, 2 years

Top-up програми • Web Development, 1½ year • International Sales and Marketing Management, 1½ year • E-Concept Development, 1½ year Бакалавърски програми • Bachelor of Leisure Management, 3½ year (no AP Degree option available)

Такси за обучение – безплатно Стипендии В Дания не се отпускат стипендии за български студенти, тъй като те не заплащат такса за обучение.

Н а с тан я в ане Вариантите за настаняване са в самостоятелна стая в частна квартира, в апартамент (с други студенти) или в студентски общежития (колегиуми) в Роскиле или Копенхаген. Кандидатстването за настаняване става онлайн поне 3-4 месеца преди началото на учебната година. Месечният наем започва от €270 и в повечето случаи включва разходите за електричество, вода, газ, отопление и общински такси. 40 Д а н и я


University College of Northern Denmark www.ucnorth.dk University College of Northern Denmark се намира в Олборг. Програмите на университета комбинират високи академични знания и умения с практическа подготовка. Основните форми на преподаване включват индивидуална и групова работа, работа по проекти, интердисциплинарни занятия по учебни казуси и практическа работа. Обучението е базирано върху активното участие на студентите в учебния процес чрез диалози, групови занимания, презентации и проекти. Специалностите в университета са разделени в четири основни групи: свързани със здравните науки, с образованието, с технологии и бизнес и с политиките за учене през целия живот. UCN има партньорски отношения с повече от 100 университета от цял свят. Основната цел на университета е да подкрепи развитието на знанията и иновациите, както и да насърчи постиженията в изследователските си дейности. В University College of Northern Denmark се обучават повече от 16 000 студенти, като броят на чуждестранните е около 700.

П рограми на обучение АP degree • Marketing Management • Computer Science • IT Network and Electronics Technology • Design & Technology • Multimedia Design • Energy Technology • Financial Management • Hospitality, Service & Tourism Management

Бакалавърски програми • Architectural Technology and Construction Management • Export Sales and Technology Management • International Hospitality Management • International Sales and Marketing Management • Software Development • Web Development • E-concept Development • Sport Management

Език на обучение • Английски Изисквания за прием • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0, TOEFL 80 т. или Cambridge Advanced • Мотивационно писмо • Портфолио (ако кандидатствате за програмата по графичен дизайн) Допълнително може да изпратите • Препоръка от преподавател • Кратка автобиография Такси за обучение – безплатно Стипендии В Дания не се отпускат стипендии за български студенти, тъй като те не заплащат такса за обучение.

Н а с тан я в ане UCN оказва съдействие на чуждестранните студенти в процеса на търсене и намиране на подходяща квартира или общежитие. Също така, UCN има и свой студентски хостел, за който може да кандидатствате. Местата там са ограничени, затова трябва да подадете документите си възможно най-рано. Обикновено месечният наем за настаняване е около €300. Д а н и я 41


TEKO Design + Business www.teko.dk TEKO Design + Business е най-голямото висше училище по дизайн в Скандинавия. Тук се обучават повече от 1000 студенти от различни националности. Професионалните и бакалавърските програми са в сферата на модата и модната индустрия, както и на дизайна на мебели и аксесоари за дома. Мнозина студенти избират университета не само заради шанса да учат дизайн и да реализират креативните си идеи, но и заради възможността да придобият маркетингови и мениджърски умения. Учебното заведение TEKO Design + Business е разположено в Хернинг, в сърцето на полуостров Ютландия, на 3,5 часа от Копенхаген и на около час от втория по големина град в Дания – Орхус. Благоприятният бизнес климат и добрите възможности за кариерна реализация правят града привлекателно място за обучение и живот. ТЕКО е част от VIA University College, в който се обучават над 17 000 студенти. Всички програми са одобрени от датското Министерство на образованието и са международно признати.

Език на обучение • Английски Изисквания за прием AP-програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. • Проект по задание, в зависимост от избраната специалност (всяка година задачата се публикува на сайта на ТЕКО на 1 февруари) Top-up-програми • Завършена АР-програма или подобен еквивалент • Диплома за завършено средно образование в съответната област • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. • Проект по задание, в зависимост от избраната специалност

П рограми на обучение AP-програми – две години. • Design – Fashion • Pattern Design – Fashion • Purchasing Management – Fashion • Branding & Marketing Management – Fashion & Furniture • Retail Design & Management – Fashion & Furniture

Top-up-програми –1 ½ години. Успешно завършилите Top-up програма получават бакалавърска степен в съответната специалност: • Design – Fashion • Pattern Design – Fashion • Purchasing Management – Fashion • Branding & Marketing Management – Fashion & Furniture • Retail Design & Management – Fashion & Furniture

Такси за обучение – безплатно

Н а с тан я в ане ТЕКО предлага на своите студенти различни варианти за настаняване. Един от тях е студентското градче, което се намира на няколко минути от главния кампус. Университетът разполага и с достъпни и комфортни общежития в центъра на Хернинг. 42 Д а н и я


К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е

В

Е С Т О Н И Я

ТАЛИН

Нарва

Тарту

Естония е една от трите прибалтийски страни наред с Литва и Латвия, които са бивши съветски републики, но от 1990 г. са независими държави. След приемането на Естония в ЕС през 2004 г. страната беше наречена „отличникът на Европа” заради бурния икономически растеж и развитието на инфраструктурата й. Естония е и първата държава в Европа, която въвежда електронното правителство. Интересно е да се отбележи, че добре познатата на всички програма за обмен на съобщения в реално време Skype е дело на естонски програмисти. Макар и с население от малко под 1.5 милиона души, Естония вече се нарежда сред страните, постигнали голям напредък в научно-техническо отношение.

се намира най-старият университет в страната – University of Tartu, основан през 1632 г. от шведския крал Густав II Адолф.

Столицата Талин е най-големият град в страната и е сред предпочитаните туристически дестинации, още повече, че предлага всекидневни круизи до Хелзинки. Талин се гордее с два престижни университета: Tallinn University и Tallinn University of Technology. Вторият по големина град в Естония е Тарту. Тук

Годишните таксите за бакалавърски и магистърски програми варират между €1700 и €3500. Студентите в магистърските програми могат да получават всеки месец стипендия от €288. Разходите за живот на месец, включително общежитието, са около €550-600.

Както в повечето европейски държави, и в Естония бакалавърска степен се получава обикновено след три (а в някои случаи четири) години успешно обучение, а магистърската степен е с продължителност една или две години. Броят на държавните и частните образователни институции е почти изравнен, като и двата вида се ползват с доверие и престиж. Кандидатстването в университет става по документи. За програмите на английски език се изисква още сертификат за TOEFL или IELTS, а в някои случаи и мотивационно писмо.

Е с т о н и я 43


Tallinn University of Technology www.ttu.ee Tallinn University of Technology (TUT) е един от най-големите университети в Естония, който се ползва с международно признание в областта на технологиите и инженерните науки. Университетът разполага с модерен кампус, в който има осем факултета, три колежа и шест изследователски центъра. Учебните програми съчетават най-новото от областта на технологиите с икономиката и бизнеса. TUT има силно развити партньорски отношения с останалите прибалтийски страни, така както и с водещи европейски образователни институции. От 2003 г. университетът предлага бакалавърски и магистърски програми, преподавани на английски език, с фокус върху информационните технологии, бизнес администрацията и инженерните науки. В TUT се обучават 600 международни студенти от 50 различни държави, които имат реалния шанс да се възползват от международни програми като Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig, Tempus и други.

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 5.0 (мин.) или TOEFL (iBT) 61 т. Магистърски програми (изискванията варират при различните програми) • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS или TOEFL • Мотивационно писмо • Препоръки (академична и/или професионална) • CV

П рограми на обучение Бакалавърски програми • Bachelor of International Business Administration • Bachelor of International Relations • Bachelor of Law Магистърски програми • Master of International Business Administration • Master of Technology Governance • Master of Industrial Engineering and Management

• Master of Cyber Security • Master of Software Engineering • Master of Materials and Processes of Sustainable Energetics • Master of Environmental Management and Cleaner Production • Master of International Relations and European Studies • Master of Law • Master of Health Care Technology • MBA • International Business Administration

Такси за обучение • Бакалавърски програми – €2700–€3000 • Магистърски програми – €1740–€3300 Стипендии При доказан отличен успех студентите могат да получават стипендии, които покриват таксите и разходите за живот.

Н а с тан я в ане Университетът разполага със студентски общежития, които са с напълно обзаведени двойни стаи, със собствена баня, тоалетна и кухня, както и безплатен WiFi интернет. Месечният наем е €120 на студент, като тази сума включва и консумативите. Съществува и възможност за наемане на апартаменти в града, където в зависимост от условията и местоположението наемът варира между €100 и €150 месечно на студент. 44 Е с т о н и я


University of Tartu www.ut.ee University of Tartu е най-престижният университет в Естония. Основан през 1632 г., той е вторият най-стар в региона след Вилнюския. Университетът разполага с 10 факултета, 5 колежа и няколко регионални центъра за развитие. Той е водеща институция за изследвания, силно конкурентна на европейските изследователски центрове. Благодарение на добрата си репутация University of Tartu се нарежда сред най-добрите в Централна и Източна Европа. Според Times Higher Education–QS World University Rankings 2009 University of Tartu е класиран сред 600-те най-добри висши учебни заведения в света. University of Tartu има изградени партньорски отношения с над 50 чуждестранни университети, което позволява на студентите да избират измежду 200 различни курса на обучение в 26 страни по програмата Erasmus. Университетът насърчава студентите да се възползват от различните възможности за обмен, които помагат за бъдещото им кариерно развитие.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • BA in Business Administration Магистърски програми • Applied Measurement Science – MSc in Engineering • Software Engineering • Financial and Actuarial Math • MA in Baltic Studies • MA, European Union – Russian Studies • Master of Arts in Humanities – Semiotics • МА in Wellness & Spa Service Design and Management

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 5,5 или TOEFL (iBT) 70 т. • Мотивационно писмо • Взима се предвид оценката по математика от дипломата за средно образование Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS или TOEFL с необходимия резултат, според специалността • Мотивационно писмо и CV • Определен брой ECTS кредити по даден предмет в зависимост от специалността Такси за обучение • Бакалавърски програми – €3000 • Магистърски програми – €2200–€4600 в зависимост от специалността

Н а с тан я в ане MTÜ Tartu Üliõpilasküla е организация с идеална цел към University of Tartu, която отговаря за управлението на осемте студентски общежития на университета. Повечето общежития са в центъра на града, близо до сградите на университета, като цените на стая са около €100 месечно.

Е с т о н и я 45


К А Н Д И Д АТС Т В А Н Е В

Висшето образование в Холандия привлича студенти от цял свят с модерния си начин на преподаване и практическата си насоченост. Повечето университети в страната получават финансиране от държавата, което позволява по-ниски такси за обучение в бакалавърски и магистърски програми.

Таксите за учебната 2011/2012 г. във финансираните от държавата университети са €1713. Към момента на отпечатването на каталога таксите за учебната 2012/2013 г. все още не бяха уточнени. От €700 до €850 на месец са средствата, с които студентите трябва да разполагат, за да покриват месечните разходи за храна, настаняване, такси за регистрация, застраРазположена в близост до Белгия, Германия, Франция и ховки, правни такси за издаване на разрешително за пребиСкандинавските страни, Холандия предоставя отлични въз- ваване и др. Месечният наем варира между €375 и €475. можности за пътуване из Европа. Не се притеснявайте, ако не говорите холандски – английският почти се е превърнал Повечето стипендии в Холандия се отпускат за магистърски във втори официален език. Характерно за холандците е, че са програми от неправителствената организация Nuffic (оргаособено толерантни и отворени към различни култури и тра- низация за международно сътрудничество). Най-известната диции. Това от своя страна дава шанс за свободна комуника- стипендия е HSP Huygens и се отпуска само на студенти с отция и по-добро опознаване на страната и холандския начин личен успех. на живот. Всички европейски граждани имат право на заем, който се Според образователната система в Холандия висшите учебни отпуска от холандското правителство. Заемът покрива в пъзаведения са два вида: класически университети с теоретич- лен размер таксата на обучение и получава на равни вноски на/изследователска насоченост (research universities) и уни- всеки месец. Връщането му става година след приключване верситети за приложни науки (universities of applied sciences) на обучението. с подчертана насоченост към практиката. Университетите от първия тип подготвят студентите за самостоятелна практика За да кандидатствате за студентски заем, трябва да имате хои научноизследователска работа в академична или профе- ландски осигурителен номер (sofinummer) и банкова сметка сионално ориентирана среда. Университетите за приложни в холандска банка. След като изпълните тези условия, трябва науки са по-практично ориентирани и подготвят студентите да попълните и изпратите съответния формуляр до IB-Groep. директно за конкретни професии. В този тип учебни заведе- На българските студенти е позволено да работят до 10 часа на ния учебната програма включва задължителен стаж през тре- седмица, но за тази цел трябва да имат разрешение за работа, тата учебна година. което се издава от властите на името на работодателя. 46 Х о л а н д и я


ХОЛ АНДИ Я

Леуварден

Грьонинген

Асен

Емен Мепел

АМСТЕРДАМ Девентер Апелдорн

Енсхеде

Хага

Хертогенбош Тилбург Бреда Айндховен Венло

Х о л а н д и я 47


AVANS University of Applied Sciences www.avans.nl Avans University of Applied Sciences е един от най-добрите университети в областта на приложните науки в Холандия. Университетът разполага с три кампуса – в Бреда, Тилбург и Хертогенбош. Програмите са съсредоточени върху теория и практически изследвания. Университетът е разработил и т. нар. buddy system, чрез която за всеки новоприет студент отговаря студент от по-горен курс с цел по-бърза и безпроблемна адаптация към новата среда и академични изисквания. Дипломите на университета са признати от холандското Министерство на образованието, а програмите са изградени по критериите на Болонската система. Общият брой студенти надвишава 20 000. През 2011 г. голямото холандско издание Елсевиер определя Avans University of Applied Sciences като най-добрия практически насочен университет в Холандия. Много от завършилите AVANS се реализират успешно в сферата на международния бизнес поради големия практически опит, който натрупват още по време на обучението си. В този университет работата в екип е много популярна и развива у студентите лидерски и комуникационни умения. Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен в сходна специалност • IELTS 6.5 или TOEFL (iBT) 100 т. Такси за обучение* Срокове за кандидатстване • 1 януари (за февруарския прием) • 1 август (за септемврийския прием) Стипендии HSP Huygens e стипендия, която се осигурява от холандското Министерство на образованието, културата и науката. Предназначена е за талантливи студенти от цял свят, като главната й цел е да подпомага завършващите бакалавърска програма или тези, които стартират магистратура. За да кандидатства за нея, студентът трябва да бъде предложен от университета. *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

48 Х о л а н д и я

П рограми на обучение Бакалавърски двугодишни програми • Advanced Chemistry • Environmental Technology and Management • International Business and Languages • Degree (IBL) • Double degree (IBL) • Medical Research and Biotechnology • Software Engineering • Town Planning

Магистърски програми • Master Interior Architechture • Master of Animation • Master of Fine Arts • Master of Graphic Design • Master of Photography

Бакалавърски четиригодишни програми • Environmental Science for Sustainable Energy and Technology • Finance and Control • International Business and Languages • International Business and Management Studies • International Business Studies (Major IBMS) • Asian Business Studies (Major IBMS) • Cross-cultural Management and Languages (Major IBMS)

Н а с тан я в ане Намирането на квартира и/или съквартиранти, особено в непознат град, обикновено не е лесно. Ето защо университетът селектира различни места за настаняване, разпределени по цена, качество и местоположение. На страницата на университета в интернет кандидатите могат да разгледат предложенията за настаняване, да прочетат мненията на други чуждестранни студенти, да потърсят съвет и да намерят най-добрата за тях квартира.


Hanze University of Applied Sciences www.hanze.nl Hanze University of Applied Sciences е създаден през далечната 1798 г. и е най-големият университет по приложни науки в северната част на страната. Университетът разполага с модерен кампус и високо технологична база, което дава усещането за хармония между традицията и модерното. Hanze University of Applied Sciences предлага програми с практическа насоченост, които подготвят и ориентират студентите за бъдещата им кариера. Броят на студентите е 25 000, а програмите са повече от 70 в различни области като икономика, технологии, изкуства и музика. Академичните програми на английски език са резултат от международната политика на университета и неговото сътрудничество с образователни институции от целия свят. Грьонинген е един от най-старите университетски градове в страната, в който се обучават около 50 000 студенти, поради което е известен като „метрополиса на Северна Холандия“. Градът е културен и административен център на провинцията, в която се намира, и предлага многобройни развлечения, включително фестивали и различни културни изяви.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • Advanced Sensor Applications • Facility Management (International Facility Management) • International Business and Management Studies • Internationale Betriebswirtschaft German taught programme (BW) • Communication (International Communication Major) • Physiotherapy • Academy Minerva, School of Fine Art and Design • Classical Music (Prince Claus Conservatoire) • Jazz (Prince Claus Conservatoire) • International Civil Engineering Management (two-year programme) • International Construction Management (two-year programme)

Магистърски програми • Master International Communication • Master of Business Administration in International Business and Management (MBA in IB&M) • Master of Business Administration • Part-time Master of Business Administration • Master of Fine Arts Interactive Media and Environments • Master of Fine Arts Painting • Master of Fine Arts Scenography • Master of Music • Music Master for New Audiences and Innovative Practice (NAIP)

Н а с тан я в ане : Университетът не предлага общежития. Поради големия брой студенти информационните бюра съветват да се търси квартира 3 месеца преди започването на учебната година. За улеснение на студентите университетът действа като посредник между тях и няколко агенции, с които работи на партньорски начала. Цените на стая варират между €250 – €500, в зависимост от местонахождението и големината на стаята.

Езици на обучение • Английски • Немски Изисквания за прием Бакалавърски програми • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. • Диплома за завършено средно образование Магистърски програми • IELTS 6.5 или TOEFL (iBT) 100 т. • Диплома за завършена бакалавърска степен Такси за обучение* Срокове за кандидатстване Бакалавърски и магистърски програми • 15 август (за септемврийския прием) • 15 януари (за февруарския прием) Стипендии Всички студенти от ЕС имат право да кандидатстват за заем, който се отпуска от холандското Правителство и покрива само таксата за обучение. Холандското Министерство на образованието, културата и науката отпуска стипендии за отличен успех и лична мотивация.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

Х о л а н д и я 49


Hotelschool The Hague www.hotelschool.nl Hotelschool The Hague – International University of Hospitality Management е основано през 1929 г. и е едно от трите най-престижни висши учебни заведения в света, предлагащи обучение в сферата на туризма и хотелиерството. С тази си репутация университетът привлича много местни и чуждестранни студенти. Hotelschool The Hague има филиали в Хага и Амстердам, където се обучават редовно около 1900 студенти от 40 националности. Университетът е идеалният избор за всички, които желаят да получат сериозна практическа и теоретична подготовка в сферата на туризма и хотелиерството и да намерят професионална реализация в цял свят. Поради силната практическа насоченост на обучението учителите се приемат по-скоро като ментори, които насочват учениците как да изпълняват зададените им задачи по най-добрия и професионален начин. В такава обстановка дистанцията между учител и ученик значително се скъсява. Всяка година Hotelschool The Hague организира приемни дни (т. нар. selection days) за кандидатите, които желаят да започнат обучението си в една от изредените подолу програми. Чуждестранните студенти са около 900. Език на обучение – английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно/ средно специално образование или академична справка за оценките по отделните предмети (към датата на приемния ден), преведена на английски език • Диплома за завършено двугодишно професионално обучение в колеж по туризъм и хотелиерство след средно образование (само за International Fast Track programme) • Добър резултат от теста по английски език на Hotelschool the Hague или резултат на един от международно признатите сертификатни изпити: TOEFL (iBT) 80 т., IELTS 6.0 или Cambridge – Advanced или Proficiency. • Успешно участие в груповите занимания/задания и добро представяне на интервюто, организирани в рамките на Selection day.

П рограми на обучение • Bachelor Business Administration in Hotel Management – International Fast Track (IFT) – ускорена двугодишна бакалавърска програма. В рамките на ускорената програма е включен и шестседмичен подготвителен курс за всички студенти. • Bachelor Business Administration in Hotel Management (BBA.HM.) – пълна четиригодишна бакалавърска програма Hotelschool The Hague организира прием два пъти в годината – за учебна година с начало през февруари или август. Участниците в приемния ден трябва да заплатят предварително административна такса €114 или €145 (ако се явяват и на теста по английски език на Hotelschool The Hаgue). Административната такса се заплаща директно към университета по банков път в срок от 3 дни след попълването на документите за кандидатстване в офиса на ЕДЛАНТА.

Срок за кандидатстване – 1 май Такси за обучение* Стипендии Холандското Министерство на образованието, културата и науката отпуска стипендии за отличен успех и лична мотивация. *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

50 Х о л а н д и я

Н а с тан я в ане Hotelschool The Hague разполага със студентски общежития в Хага и Амстердам, които се намират на 15 мин. пеша от университетските сгради. Настаняването в тях е гарантирано за всички първокурсници, записани в четиригодишната бакалавърска програма, както и за студентите в ускорената програма (IFT), но само за периода на шестседмичния подготвителен курс.


Fontys University of Applied Sciences (Venlo) www.fontys.nl/campusvenlo Fontys University of Applied Sciences е създаден през 1996 г. вследствие на обединяването на няколко висши учебни заведения. Днес това е една от най-големите институции за висше образование в Холандия. Обучението във Fontys e насочено към прилагане на наученото в практиката и усвояване на познания за работа с наймодерни информационни и комуникационни технологии. Университетът има 3 филиала в Айндховен, Тилбург и Венло, с общ брой студенти около 2700. Във Fontys се обучават както немски и холандски, така и много чуждестранни студенти от над 45 националности. Обучението за международните студенти се осъществява в International Campus Venlo. Fontys е подходящ избор и за студенти, които искат да се развиват в научно-изследователската област. Университетът се гордее със своето партньорство с университети в Германия, Великобритания и Чехия. Самият град се намира в непосредствена близост до германската граница и това прави посещението на Германия много лесно.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • International Marketing (немски, английски, холандски) • International Business Economics (немски, английски, холандски • Int. Business and Management Studies (английски) • Food and Flower Management (немски, английски, холандски) • Industrial Product-Design (немски, холандски) • Mechanical Engineering(немски, холандски) • Mechatronics (немски, холандски)

• Software Engineering (немски, холандски) • Business Informatics (немски, холандски) • Logistics Management (немски, холандски) Магистърски програми (на английски) • Master of Science in Business and Management • Master of Business Administration • Master of Science in International Logistics and International Supply Chain Management

International Summer School Програмата се провежда през месец август и е с продължителност от 3 седмици. Подходяща е за новоприети студенти, както и за такива, които желаят да подобрят езиковите си умения по английски, холандски или немски език. Таксата за участие в програмата е €175 на седмица (не вкл. учебните материали) и се връща обратно на тези студенти, които решат да кандидатстват в някоя от бакалавърските програми във Fontys Campus Venlo. Таксата за настаняване по време на програмата е около €100 на седмица.

Н а с тан я в ане Fontys International Office оказва съдействие на чуждестранните студенти за намиране на подходяща квартира. Университетът има сключени договори с общежития, агенции за недвижими имоти и др. Месечният наем за обзаведена самостоятелна стая с ползване на обща баня и кухня варира от €226 до €452 и включва разходите за вода, електричество, газ, отопление и общински такси. Крайният срок за кандидатстване за настаняване е 31 май. След този срок университетът не може да гарантира настаняване за чуждестранните студенти.

Езици на обучение • Английски • Немски • Холандски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен в сходна специалност • IELTS 6.5 или TOEFL (iBT) 100 т. • 3 години стаж в съответната област (за някои от магистърските програми) Срок за кандидатстване – 1 юли Такси за обучение* Стипендии Huygens Scholarship – за изявени студенти в последен курс на бакалавърска програма или по време на магистърската им програма. Стипендията се изразява във финансова помощ за академично изследване или практически стаж. Lifelong Learning Programme Erasmus – програма на разменни начала с други университети. *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

Х о л а н д и я 51


Fontys University of Applied Sciences (Eindhoven) http://fontys.edu/ICTandEngineering/ Fontys University Engineering ICT College е основан през 1996 г. вследствие на обединяването на няколко висши учебни заведения. Университетът има три филиала – в Айндховен, Венло и Тилбург, като самият Engineering кампус е разположен в Айнд­ ховен. В него се обучават студенти от цял свят по различни дисциплини в областта на инженерните специалности и информационните и комуникационни технологии. Общият брой студенти е 3500 с представители от 40 националности. Университетът разполага с много модерна учебна и техническа база. Учебният процес е комбинация от теоретични знания и тяхната практическа приложимост. Студентите се включват в реални проекти, ръководени от преподавателите им, и това им дава възможност да се запознаят отблизо с практиката и нововъведенията в изучаваните области. Айндховен се намира в югоизточната част на Холандия и се слави като седалище на водещи високотехнологични компании (Philips, DAF, ASML), които си сътрудничат с университета и това дава отлични възможности за стажове и добри перспективи за професионална реализация след завършване на академичната програма. Езици на обучение • Английски • Немски • Холандски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS 6.5 или TOEFL (iBT) 100 т.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • Bachelors Engineering • Electrical / Electronic Engineering • Mechatronics / Robotics • Business Engineering • Bachelors ICT • Information technology/ Software Engineering • Business Information Systems • Embedded Software

Магистърска програма • Master of Science (MSc) International Management and Information Systems (програма, предлагана от Roehampton University, в сътрудничество с Fontys University)

Срокове за кандидатстване – 1 юли Такси за обучение* Стипендии Huygens Scholarship – за изявени студенти в последен курс на бакалавърска програма или по време на магистърската им програма. Стипендията се изразява във финансова помощ за академично изследване или практически стаж. Lifelong Learning Programme Erasmus – програма на разменни начала с други университети.

Н а с тан я в ане

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

52 Х о л а н д и я

Fontys International Office оказва съдействие на чуждестранните студенти за намиране на подходяща квартира. При подаване на документи за общежитие университетът се ангажира да осигури стая в апартамент с общи кухня и баня. Средният разход за настаняване за една академична година е €4800. Крайният срок за кандидатстване за настаняване е 31 май.


Saxion University of Applied Sciences www.saxion.edu Saxion University of Applied Sciences е основан през 1998 г., въпреки че историята му датира още от 1875 г. Университетът се намира в Източна Холандия и разполага с кампуси в Девентер, Енсхеде и Апелдорн, което го нарежда сред най-големите университети в страната. Университетът предлага над 30 програми на английски език, в които се обучават студенти от 55 националности. Освен бакалавърски и магистърски програми на английски език Saxion предлага и подготвителни и едногодишни бакалавърски програми (Final year courses). Всички академични програми в университета имат силно практическа насоченост. Едно от предимствата на университета е т.нар. buddy system, която цели да помогне на чуждестранните студенти да се адаптират към новата среда. Тази програма е много полезна за първокурсниците, защото им помага да създадат бързо нови контакти и да се интегрират в местната обстановка. Общият брой на студентите е 22 000, от които 2500 чуждестранни.

П рограми на обучение Бакалавърски програми на английски език (срок на обучение – 4 години) • Bachelor in Electrical & Electronic Engineering • Bachelor in Facility Management • Bachelor in Hotel Management • Bachelor in International Business & Management Studies • Bachelor in International Finance & Accounting • Bachelor in Physiotherapy • Bachelor in Tourism and Leisure management • Bachelor of Art & Technology • Bachelor in Game Production and Technology

Магистърски програми на английски език (срок на обучение – 1 година) • European Master Facility Management • European Master Real Estate Management • Master in Business Administration (MBA) • Master in Management (MA) • Master of Science in Environmental Science • Master of Science in Nature Conservation & Biodiversity Management • Master of Science in Urban & Regional Planning

Език на обучение • Английски Изисквания за прием • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 88 т. • CV • Копие на паспорт/лична карта Срокове за кандидатстване • 15 август (за септемврийския прием) • януари (за февруарския прием) Такси за обучение* Стипендии Университетът предоставя стипендии само на студенти от страни извън ЕС. Стипендия за студенти с отлични резултати, независимо от коя страна са, е HSP Huygens Programme. За нея се кандидатства есента с early bird deadline. Ако студентът е одобрен на база постигнати резултати, университетът го препоръчва за HSP Huygens Programme.

Н а с тан я в ане Университетът осигурява помощ при намиране на квартира или общежитие и работи с местни агенции, които се занимават с даване на жилища под наем. Препоръчва се настаняването да се уреди преди заминаването на студента.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

Х о л а н д и я 53


Stenden University of Applied Sciences www.stenden.com Stenden University of Applied Sciences е основан през 1845 г. и се намира в Северна Холандия. Университетът има кампуси в Леуварден, Емен, Грьонинген, Асен и Мeпел и е едно от най-добрите висши учебни заведения по приложни науки в Холандия. Университетът е доказал репутацията си на институция, която напълно съобразява учебните си програми с изискванията на бизнеса, за да подготви своите възпитаници да се справят с предизвикателствата на пазара на труда. Stenden University of Applied Sciences е силно ориентиран към учене чрез практика. Това дава възможност на студентите да приложат и затвърдят научената теория чрез различни практически упражнения, което е и летящ старт към техните бъдещи професии. Общият брой на студентите е 10 000, като 2500 от тях са чуждестранни. Бакалавърските програми на университета са с продължителност 4 години. През третата година студентите могат да изберат един семестър обучение в друга страна, в партньорски университет и шест месеца стаж по специалността. Голяма част от учебния процес включва разработване на проекти и т.нар. problem-based learning, което дава на студентите повече свобода, но и ги ангажира с по-голяма отговорност в процеса на обучение.

П рограми на обучение Бакалавърски програми на английски език (срок на обучение – 4 години) • International Business and Management Studies • International Business and Languages • International Hotel Management • Leisure Management • Applied Business Administration • International Tourism Management • Media and Entertainment Management

Магистърски програми на английски език (срок на обучение – 1 година) • International Leisure and Tourism Studies • International Service Management • International Events Management

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. Срок за кандидатстване –15 август Такси за обучение* Стипендии Университетът предоставя стипендии само на студенти от страни извън ЕС. Стипендия за студенти с отлични резултати, независимо от коя страна са, е HSP Huygens Programme. За нея се кандидатства есента с early bird deadline. Ако студентът е одобрен на база постигнати резултати, университетът го препоръчва за HSP Huygens Programme.

Н а с тан я в ане Университетът осигурява помощ при намиране на квартира или общежитие и работи с местни агенции за отдаване на жилища под наем. Препоръчва се настаняването да се уреди преди заминаването на студента.

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

Х о л а н д и я 55


Tilburg University www.tilburguniversity.nl Основан още през 1927 г., Tilburg University е сред най-реномираните университети не само в Холандия, но и в цяла Европа. Бакалавърските и магистърските програми ежегодно привличат студенти от над 70 страни с високия стандарт на обучението и академичната среда, които университетът предлага. В повечето от програмите се залага на обучение чрез лекции и семинари, водени от гост-лектори, както и на индивидуални или групови изследователски проекти. Според последното изследване на The Journal of European Economic Association Tilburg University заема първо място в Европа по изследвания в областта на икономиката, а според училището по мениджмънт към University of Texas, Dallas – трето място за бизнес обучение. В последната класация на Financial Times MBA програмата на университета заема 15-то място в света. Tilburg University има договори за партньорство и академичен обмен на студенти и преподаватели с над 100 водещи университети и образователни институции в Европа, Азия и Америка. Общият брой студенти е 12 000.

Езици на обучение • Английски • Холандски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за средно образование • IELTS 6.0 или TOEFL (iBT) 80 т. • За кандидатстване в бакалавърска програма по International Business Administration, Economics или Econometrics and Operations Research е необходима оценка по математика минимум „много добър 5“. Магистърски програми • Диплома за бакалавърска степен • IELTS 6.0 – 7.0 или TOEFL (iBT) 80–100 т. в зависимост от специалността • Мотивационно писмо • Автобиография • Две препоръки Срокове за кандидатстване • 15 май/1 юли в зависимост от специалността Такси за обучение* Стипендии Tilburg University ежегодно отпуска 50 стипендии за отлични резултати при кандидатстване в магистърски програми. Срокът за кандидатстване е 15 април. За магистри се предлага и програмата Huygens Scholarship, Bappenas and Stuned. *За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

56 Х о л а н д и я

П рограми на обучение Бакалавърски програми (английски език) • Econometrics and Operations Research • Economics • International Business Administration • Liberal Arts and Sciences Магистърски програми (английски език) • Accounting • Econometrics and Mathematical Economics • Economics • Economics and Finance of Aging • Finance • Information Management • International Management • Marketing Management • Marketing Research • Management and Cultural Diversity • Operations Research and Management Science • Quantitative Finance and Actuarial Science • Strategic Management • Supply Chain Management • International and European Public Law • International Business Law • International and European Labour Law

• Law and Technology • European and International Taxation (Advanced master) • Research Master in Law • Research in Public Administration and Organizational Science • Leisure Studies • Organisation Studies • Human Resource Studies • Social Psychology • Sociology • Research Master Social and Behavioural Sciences • European Urban Cultures (UK accredited) • International Master in Social Policy Analysis • Human Aspects of Information Technology • Research MA Language and Communication • Research MA Philosophy • Research MA Theology (in cooperation with Utrecht University) • Christianity and Society • Dual Degree with BI Norwegian School of Management

Н а с тан я в ане Университетът работи с две местни агенции – WonenBreburg и Kamerbemiddeling Tilburg, които осигуряват съдействие на чуждестранните студенти за намиране на квартира. Обикновено всеки студент се настанява в самостоятелна стая като дели кухнята с други съквартиранти. Месечният наем за стая варира между €250 и €500 в зависимост от местоположението и големината.


КАНДИДАТС ТВАНЕ В

Ш В Е Ц И Я Швеция е сред най-модерните страни в света, като характерни за нея са високият стандарт на живот и стабилният икономически растеж. Нейно лице пред света са компании-гиганти като Volvo, Ericsson и IKEA, които не спират да удивляват със своята напредничавост. Именно Швеция е родината на компютърната мишка, Bluetooth устройствата и, разбира се, Нобеловите награди. Шведските университети залагат на отворените възможности и се фокусират върху груповата работа, като по този начин развиват ценни качества и умения у студентите. Глобалният пазар за работна ръка цени амбициозните, инициативни и възприемчиви „отборни играчи“. Университетите в страната насърчават тези качества чрез про-активната си култура, която се доближава маскимално до най-актуалните идеи и тенденции. Водещи са университетите в Упсала, Гьотеборг и Стокхолм, като страната може да се похвали с три учебни заведения в световния Топ 100. Все повече шведски университети предлагат бакалавърски програми на английски език. Кандидатите трябва да притежават диплома за средно образование с висок среден успех, отлични оценки по предметите, задължителни за съответната програма, както и силна лична мотивация. Освен бакалавърски програми, шведските университети предлагат и голямо разбнообразие от магистърски програми на английски език, като и тук важи правилото за висока диплома и много добър резултат на езиковия тест (TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, а за някои и GMAT).

Упсала СТОКХОЛМ

Йоншопинг Гьотеборг

Малмьо

Швеция традиционно е в Топ 5 на страните с най-висок жизнен стандарт, като това е причина цените там да са реално по-високи от тези в повечето страни от ЕС. Средно на месец ще са ви необходими около €800–€900, за да можете да се издържате. Тази цифра варира в зависимост от избрания град и университет. Затова пък висшето образование е безплатно за студенти от България и останалите страни членки на Европейския съюз. Вариантите за настаняване в самостоятелна квартира, общежитие или стая със съквартирант определят разликата в цените, като те могат да бъдат между €300 и €600 на месец. В тези суми обикновено са включени разходите за вода, електричество и отопление. Отделно за храна и транспорт ви трябват около €300–€350 на месец, както и средства за учебни материали. На студентите от ЕС е разрешено да работят по 20 часа на седмица през учебно време и 40 часа през лятото, като някои университети стимулират студентите да търсят платени стажове в неучебно време. В по-големите градове традиционно има по-голяма възможност за намиране на почасова работа. Ш в е ц и я 57


Jönköping International Business School http://hj.se/jibs/en Jönköping International Business School е едно от четирите специализирани училища, които формират Jönköping University. Университетът е създаден през 1994 г. и предлага академични програми в сферите на бизнес администрация, право, икономика и информатика. Jönköping International Business School е най-голямото международно училище в Швеция, тъй като 35% от общо 2100 студенти са чуждестранни. Университетът се стреми към въвеждане на иновативни образователни методи, предприемачество във всички сфери на обществото и усъвършенстване на икономическата система. Университетът инвестира в множество научни и изследователски проекти, с което допринася за развитието на цели индустриални сектори. Йоншопинг се намира в южна Швеция, на брега на Ватерн, второто по големина езеро в Швеция. Той има население от 84 420 жители, а многото чуждестранни студенти създават атмосфера на космополитен и динамичен град.

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 79 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 79 т. или IELTS 6.0

П рограми на обучение Бакалавърски програми • International Economics and Policy • International Management

Магистърски програми • Economics, Trade and Policy • International Financial Analysis • International Logistics and Supply Chain Management • International Marketing • Managing in Global Context • Managing Information Systems and Innovation • Strategic Entrepreneurship

Такси за обучение – безплатно

Н а с тан я в ане На всички международни студенти в първи курс е гарантирано общежитие. Студентите трябва да заявят желанието си за общежитие и датите им на пристигане в Швеция възможно най-скоро след приемането си в университета. Общежитията се намират на 25 минути от центъра на града, а месечният наем варира между €25–€400. Месечните разходи възлизат на около €700. 58 Ш в е ц и я


Malmö University www.mah.se/english/ Основан през 1998 г., Malmö University е нов и динамично развиващ се университет, разположен в Южна Швеция. Той е един от най-големите университети в страната, в който се обучават над 25 000 студента, 2000 от които чуждестранни. Университетът е разположен в центъра на града, близо до централната железопътна гара. Характерно за академичния подход в Malmö University е, че студентите биват стимулирани сами да четат и разбират учебния материал, който вследствие се дискутира и анализира в клас. По този начин още в първи курс те се научават да имат критично мислене и да изказват мнението си. В този процес студентите имат възможност да развият чувство за отговорност, организация и да се научат да подреждат приоритетите си. През академичната 2011–2012 г. Malmö University предлага шест бакалавърски и десет магистърски програми на английски език. Ежегодно университетът привлича студенти от цял свят с качествено обучение и богатата международна културна среда. Програмите са разпределени в следните области: Health and Society, Odontology, Education и Technology.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • English studies • International relations • European studies • Human rights • International migration and ethnic relations • Peace and conflict studies

Магистърски програми • Едногодишни магистърски програми: • Computer Science • Global Political Studies • International Migration and Ethnic Relations • Leadership for Sustainability • Sustainable Urban Management • Двугодишни магистърски програми: • Biomedical Methods and Technology • Interaction Design • International Migration and Ethnic Relations • Public Health • European Studies • Media Software Design, Computer Science

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • IELTS 6.0, TOEFL (iBT) 90 т. или CPE Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен в близка специалност • IELTS 6.5, TOEFL (iBT) 90 т. или CPE Срок за кандидатстване – 5 април Такси за обучение – безплатно

Н а с тан я в ане Университетът не предлага съдействие при настаняването и съветва студентите да започнат да търсят квартира поне един месец преди започването на учебната година. Наемът варира между €350–€500 на месец. Разходите за живот на месец възлизат на около €800 (вкл. месечния наем за квартира). Ш в е ц и я 59


Akmi Metropolitan College (AMC) www.amc.edu.gr/en.html От самото му създаване през 1982 г. основна цел Akmi Metropolitan College (AMC) е да допринася в най-голяма степен за развитието и успехите на своите студентите. Със силния акцент, който университетът поставя върху академичния процес, AMC бързо печели място сред топ институциите, които предлагат качествено английско образование в Гърция. Всяка от програмите на английски език следва точно учебния план на университета, от който е акредитирана. Към момента Akmi Metropolitan College предлага програми на следните английски университети: University of Central Lancashire, Queen Margaret University, Roehampton University London, University of Wales, University of Gloucestershire. AMC привлича студенти със своя отлично подготвен академичен и административен екип, модерна материална база в двата кампуса – в Солун и Атина, и не на последно място – възможността да получите диплома от държавен английски университет, като учите в Гърция.

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • AMC Application Form (попълва се в офисите на ЕДЛАНТА) • TOEFL (iBT) 80 т., IELTS 6.0 или CAE • Диплома за средно образование • 4 снимки паспортен формат Магистърски програми • AMC Application Form (попълва се в офисите на ЕДЛАНТА) • TOEFL (iBT) 80 т., IELTS 6.0 или CAE • Диплома за завършена бакалавърска степен • 2 препоръки на англ. език от преподавател и/или работодател (в запечатан плик) • 4 снимки паспортен формат Такси за обучение • Бакалавърски програми – €6920–€7500 • Магистърски програми – €7500 • MBA програми – €8500 (full time) или €11000 (part time) Такса кандидатстване – €300 (заплаща се при подаване на документите)

П рограми на обучение Бакалавърски програми • BA (Hons) Business Management Studies • BA (Hons) Economics • BA (Hons) Marketing Management • BSc (Hons) Logotherapy • BSc (Hons) Physiotherapy • BSc (Hons) Psychology • BSc (Hons) Dietetics • BA (Hons) Early Childhood Studies • BSc (Hons) Computing • BSc (Hons) Computer Networks • BSc (Hons) Sustainable Energy Management • BA (Hons) Architecture Top up програми • BA Film & TV Directing (Top up) • BA Journalism (Top up) • BA Performing Arts (Top up) • BA (Hons) Dance Performance (Top up) • BA (Hons) Music Production & Engineering (Top up) Магистърски програми • LLM International Business Law • Master in Education (MEd) Early Years • Master in Education (M.Ed.) – Inclusive Education • MA Audiovisual Translation • MA Specialised Translation • MA TESOL with Applied Linguistics • MBA • MBA Business Administration

Н а с тан я в ане : Akmi Metropolitan College не разполага със собствени общежития. Насоки и съвети за намиране на подходящо настаняване можете да получите от International Student Office. Желателно е да уредите квартирата си няколко месеца преди началото на учебната година, за да имате по-голям избор в търсенето. 60 Г ъ р ц и я


ESEC Toulouse Barcelona Business School www.esec.es www.esc-toulouse.fr ESEC Barcelona е висше бизнес училище, част от групата ESEC Toulouse, основано през 1995 г. от ESC Toulouse Group и Френската търговско-промишлена палата в Барселона (French Chamber of Commerce and Industry). През 2004 г. Toulouse Business School придобива контрол върху ESEC и открива испанския кампус на институцията в сърцето на Барселона. ESEC Barcelona и Toulouse Business School са акредитирани от EQUIS, Association of MBAs и AACSB. ESEC Barcelona предлага тригодишна бакалавърска програма по Мениджмънт (Bachelor in Management), а в Тулуза тригодишна бакалавърска програма и . През 2008 г. в кампуса на ESEC в Барселона се обучават 350 студенти, които получават европейска диплома, акредитирана от френското Министерство на образованието. В първата година на бакалавърската програма обучението може да бъде изцяло на английски или на испански език. През втората година програмата включва дисциплини, преподавани на испански и на английски език. Третата година студентите имат възможност да завършат в Toulouse Business School.

П рограма на обучение

Езици на обучение: Бакалавърска програма • Английски • Bachelor in Business Management (Барселона и Тулуза) • Испански Бакалавърската програма е с продължителност 3 години и поставя акцент върху • Френски изучаването на предмети като международна търговия, водене на преговори и маркетинг. В академичната програма е включен и задължителен стаж с продължи- Изисквания за прием телност от 2-4 месеца, който обикновено се провежда в чужбина. Бакалавърска програма Друго предимство на програмата е, че включва засиленото изучаване на чужди • Диплома за завършено средно образование езици. Също така студентите имат възможност да посещават различни семинари за развиване на индивидуалните им качества и заложби, което спомага за бъдещата • Копие от паспорт или лична карта • 3 снимки (паспортен формат) успешна реализация в избраната от тях професия. • Мотивационно писмо • Автобиография Магистърска програма • 2 препоръки от преподаватели • Master in Management (Тулуза) Магистърската програма е създадена за млади професионалисти, които искат да На базата на тези документи се задълбочат познанията си в сферата на бизнес мениджмънта и да доразвият упра- оценяват кандидатурите и канят вленски умения. Програмата цели да обучи бъдещи мениджъри, способни да упра- одобрените кандидат-студенти вляват успешно и да поемат отговорност като придобият по-широко разбиране за на интервю, в рамките на което се всички функционални сфери и звена в дадена компания и отношенията между тях, провеждат допълнително: както и да усвоят процеса и инструментите за взимане на успешни управленски Общообразователен тест Участие в групово интервю решения в международна среда. Тест за определяне на нивото по езика (английски или испански; не се изисква, ако вече имате международно признат сертификат по съответния език) Магистърска програма • Диплома за завършено висше образование (бакалавър) • Тест за определяне на нивото по Н а с тан я в ане езика (английски или испански; ESEC Barcelona не разполага със собствени общежития, но оказва съдействие за нане се изисква, ако вече имате миране на подходящо настаняване за своите студенти. Възможностите са следнимеждународно признат сертификат те: самостоятелни стаи, хостели или апартаменти, които често се наемат от няколко по съответния език) студенти. На страницата на университета можете да намерите дълъг списък с подходящи места за настаняване. Такси за обучение* ESEC Toulouse Business School не разполага със собствени общежития, но работи в актуална информация свържете се сътрудничество с няколко студентски общежития, които предлагат стаи и малки *За с консултантите на ЕДЛАНТА. обзаведени апартаменти. И с п а н и я 61


Università Cattolica del Sacro Cuore www.unicattolica.it Università Cattolica del Sacro Cuore е основан през 1921 г. Университетът се помещава в прекрасна средновековна сграда в центъра на Милано и със своите над 42 000 студенти е най-големият частен университет в Италия и в Европа. Università Cattolica е известен като един от престижните европейски университети за научни изследвания. Университетът обхваща 16 факултета, 62 отдела и 93 изследователски центъра. Тяхната обща цел е проучването на теми от жизненоважно значение, които включват новости в медицината, икономиката, биоетиката, разработки в областта на правото, еволюцията на политическите системи, технологични приложения в областта на физиката и математиката и най-новите открития в областта на околната среда.

Езици на обучение • Италиански • Английски Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • Ниво B2 по италиански език • Мотивационно писмо • Препоръки Магистърски програми • Диплома за бакалавърска степен • ниво B2 по италиански език и съответно TOEFL (iBT) 80 т. или IELTS 6.0 • Мотивационно писмо • Препоръки

П рограми на обучение Бакалавърски и магистърски програми на италиански език в следните области • Право • Икономика • Мениджмънт • Банково дело и финанси • Маркетинг • Политика и международни отношения • Социология • Лингвистика и Литература • Комуникации

Магистърски програми на английски език (2-годишни) • Banking and Finance • Economics • International Management Магистърски програми на английски език (1-годишни ) • Corporate communication • Economics • International Cooperation and Development • International Relations • International Business • Luxury good management • International MBA: Global Business and Sustainability

Такси за обучение • Бакалавърски програми – €3700–€8000 • Магистърски програми – €3900–€8500 Стипендии Università Cattolica del Sacro Cuore предлага няколко пълни и частични стипендии за магистърските си програми.*

Н а с тан я в ане

*За актуална информация свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА.

62 И т а л и я

UCSC разполага с ограничен брой стаи в общежитието на университета и настаняването в тях не е гарантирано. Студентите, които желаят да ползват апартаменти под наем, трябва да следят обявите за свободни жилища в университета или да използват услугите на студентските асоциации ESEG и ESN.


European University

Германия, Швейцария, Испания

www.euruni.edu European University е сред най-добрите бизнес училища в света и ежегодно привлича студенти от над 100 страни. Университетът разполага с кампуси в Испания, Швейцария и Германия, като учебните програми и материали във всеки един от кампусите са идентични. Това позволява на студентите в края на всеки семестър да се местят от един кампус в друг и така да трупат международен опит. От самото си създаване университетът прилага американския модел на обучение в Европа и по-голямата част от предметите залагат на работа чрез т. нар. case studies, които показват на студентите реалните, практически измерения на бизнес теорията. Обикновено групите не са по-големи от 25 студента, което гарантира индивидуален подход към всеки. Студентите на European University имат възможност да прекарат семестър в някой от партньорските му институции в Испания, Швейцария, Германия, Великобритания, Сингапур, Казахстан, Хонг Конг, Тайван и др.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • BBA – Bachelor of Business Administration • BA – Bachelor of Arts in Communication & Public Relations • BA – Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Management • BA – Bachelor of Arts in International Relations • BA – Bachelor of Arts in Sports Management • BS – Bachelor of Science in Business Finance • EBBA – Executive BBA • Dual Bachelor Degree with Nichols College, USA MBA програми • Master of Business Administration (MBA) със следните специализации: • MBA – International Business

Език на обучение • Английски

• MBA – International Business • MBA – Communication & Public Relations • MBA – International Marketing • MBA – Global Banking & Finance • MBA – Leisure & Tourism Management • MBA – Entrepreneurship • MBA – Leadership • MBA – E-Business • MBA – Sports Management • MBA – Human Resources Management

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 80 т., IELTS 6.0 или CAE МBA програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 80–100 т. или IELTS 6.0 – 7.0 в зависимост от специалността • Две препоръки • Много добър среден успех от следването Допълнителни условия: • GMAT или GRE • 2 г. управленски опит (за някои от програмите) • Интервю

Executive MBA програми • EMBA – Executive MBA • Croсs MBAMBA – International Marketing • MBA – Human Resources Management

Срок за кандидатстване – 5 април Такси за обучение • Бакалавърски програми – €10 900 • MBA – €17 400

Н а с тан я в ане European University предлага помощ на всички нови студенти при намирането на подходяща квартира. При записване всеки студент получава подробен списък на агенции, с които университетът работи, както и интернет сайтове и информационни бюлетини, които улесняват търсенето на квартира. Обикновено наемите са около €400 на месец. Г е р м а н и я , Ш в е й ц а р и я , И с п а н и я 63


Pass World www.pass-world.com Pass-World е асоциация, която обединява 8 от водещите френски бизнес училища (Grandes Ecoles): • Burgundy School of Business – www.bsbu.eu • Champagne School of Management – ESC Troyes – www.study-in-champagne.com • Clermont Graduate School of Management – www.esc-clermont.fr • EM Strasbourg Business School – www.em-strasbourg.eu • ESC Grenoble – www.esc-grenoble.com • La Rochelle Business School – www.esc-larochelle.fr • Negocia, Paris – www.negocia.fr • Normandy Business School – www.em-normandie.fr 8-те училища са част от френската образователна система и принадлежат към групата на т.нар. Grandes Ecoles. Това гарантира легитимността на дипломите им и признанието им от френското Министерство на образованието. Опростената процедура, която Pass-World предлага, позволява едновременно кандидатстване в 8-те бизнес училища, членове на асоциацията. Езици на обучение • Английски • Френски Изисквания за прием • Диплома за завършена бакалавърска степен • TAGE MAGE (ако сте избрали програмата на обучение на френски език) или • GMAT или GRE (ако сте избрали програмата на обучение на английски език) или PET тест в офис на ЕДЛАНТА • Интервю на френски или английски език с представител на Pass World

П рограма на обучение • Master in Management Pass-World предлага двугодишна магистърска програма по Мениджмънт (Master in Management), която можете да запишете на френски или английски език в едно от 8-те бизнес училища. През двугодишния период на обучение в магистърската програма по Мениджмънт, студентите имат възможност да се учат от опита на преподаватели от цял свят. Благодарение на добрите контакти на бизнес училищата с частни компании, в повечето случаи на студентите се предлага и платен стаж. Перспективите, които завършилите програмата получават им позволяват

Такси за обучение – • Варират за всяко училище – между €7500 и €10 500 Стипендии Всички студенти могат да кандидатстват за държавна помощ от CAF (www.caf.fr), която може да покрие до 30% от сумата за месечния наем. Месечно ще са ви необходими средно между €600 и €800 за издръжка. Други организации, които отпускат стипендии за чуждестранни студенти са Agence Universitaire de la Francophonie и Eiffel Merit S cholarships на Egide.

64 Ф р а н ц и я

Н а с тан я в ане Международните отдели към всяко училище съдействат за настаняването на чуждестранните студенти в общежитие на училището или в частна квартира (стая, студио или апартамент). Месечно са необходими средно между €600 и €800 за издръжка.


HTW Chur www.fh-htwchur.ch HTW CHUR – University of Applied Sciences е основан през 1963 г. като Институт по технология, a статут на университет получава през 2000 г. Обхваща 7 института, които участват активно в приложни изследвания на национално и международно ниво в сътрудничество с чуждестранни партньори. Университетът е сравнително малък (около 3350 студенти), което позволява ефективно и интерактивно обучение. Институтът за отдих и туризъм е централно звено за изследвания в областта на туристическата и развлекателната индустрия. Бакалавърската програма по туризъм, която се предлага на английски език, е първата международна програма в държавен швейцарски университет, чиито конкретни цели са да отговори на потребностите на туристическата индустрия и да постави основите на ефективни и печеливши практики в туризма и свързаните с него дейности. Магистърската степен по бизнес администрация с профил туризъм (на английски език) предлага понататъшно задълбочаване на познанията в областта на мениджмънта, теорията и практиката на международния бизнес и по-конкретно, в туризма.

П рограми на обучение • Bachelor of Science in Tourism Продължителността на бакалавърската програма е 3 години. През първата година фокусът е върху изучаването на основни теми в областта на международните бизнес отношения. През втората и трета година обучението е насочено изцяло към туризма и студентите имат възможността да изучават предмети като Tourism Marketing Management, Leisure Industry, Transportation, Sports Management, Sustainability Tourism Management. • Master Studies Tourism Тази програма подготвя студентите за заемането на отговорни работни позиции, след като се дипломират. По време на магистратурата студентите са насърчавани да развият и усъвършенстват усета си към новостите в областта на туризма. Студентите са разпределени в малки групи, което гарантира индивидуален подход към тях.

Език на обучение • Английски Изисквания за прием Бакалавърска програма • Диплома за завършено средно или средно специално образование • TOEFL (iBT) 96 т., IELTS 6.0, CАЕ-C или CPЕ-B • 1 година професионален опит Магистърска програма • Диплома за завършена бакалавърска степен по специалностите бизнес администрация, журналистика, информационни технологии, търговско право, икономика, промишлено инженерство или туризъм. • Професионален опит в съответната сфера (доказва се с препоръки от работодател) • TOEFL (iBT) 100 т., IELTS 6.5, CАЕ или CPЕ • CV • Мотивационно писмо Такси за обучение • Бакалавърски програми – CHF 3800 • Магистърски програми – CHF 3800–CHF 9800

Н а с тан я в ане Университетът не разполага със собствени общежития, но помага на студентите при намирането на подходящи частни квартири. При настаняването се изисква депозит в размер на CHF 2700, а месечният наем е около CHF 900. Ш в е й ц а р и я 65


Five Irresistible Reasons to Study in New Zealand There are 50,000 international students in New Zealand.Not so surprising, because New Zealanders value fresh minds and are good at teaching that valuable commodity: original thinking. 1. A British Based Education System: Education programs and degrees in New Zealand are based on the accredited British System. The degrees are internationally recognized. 2. World Class Institutions: A qualification from New-Zealand University ranks with the best in the world. In a small country and in small classes, students have the advantage of one-on-one tutors. 3. Warm and Welcoming Environment: New Zealand is an easy and safe place to live and the residents are warm and hospitable. The New Zealanders are easy going, spontaneous, open people. 4. High Quality Living Conditions: While living and studying in New Zealand, you can afford modern accommodation that is few minutes away from your study facilities. Public transport systems are good. After hours, a recreational wonderland is right on your doorstep. 5. Recreation in Paradise: New Zealand has stunning beaches and inspiring mountains. Get involved in skiing, canoeing, surfing, tramping, fishing and mountain biking. The cleanliness and beauty of the New Zealand environment is legendary.

these things is the best way to see the real New Zealand. There is a fee for this service! 3. Student job: From fruit picking or hospitality work to office work, teaching work and nursing jobs, New Zealand can offer many options. Your working holiday visa will ensure that you can work legally and safely. We have several student job recruitment agencies we work with and also some of the colleges we work for offer student job mediation. There is a fee for this service! 4. Settle in New Zealand after graduation: Graduate with a degree, a Diploma or a Certificate and get your residence permit to find a job, or start your own business. Several institutes have facilities for starting entrepreneurs, and most of them have career offices where they mediate for a job for you. There is a fee for this service!

Three Exciting Study Possibilities This service is free! New Zealand has 8 Universities and 19 Polytechnics (Institutes of Technology). Next to that there are hundreds of private institutions doing training, certificate or diploma courses. They offer you tailormade study-opportunities with various lengths: full time, but also great as summer school or gap year. • Complete degree course (three – four years) • Short diploma or Certificate course (from a few weeks to one – two years) Four Challenging Combinations • Short course (up to a few weeks) There is more in life than studying. New Zealand offers a lifetime of experiences. While studying, you can enjoy them all! Two Important Quality Assurances 1. Internship: Expand your study in your home country with an internship (paid or un-paid) in New Zealand. A great way to improve 1. All courses on offer through usare recognised by the New Zealand your English, to make new friends, and to build an international resume! government and accredited by the NZQA. As a student you will be immersed in New Zealand through a carefully 2. All New Zealand institutes mediated for by us have agreed to selected internship process by us and our partner recruitment agencies. observe and be bound by the Code of Practice for the Pastoral Care In many cases wecan arrange for your living arrangements with host of International Students published by the New Zealand Ministry of families. International Internships are a very affordable way to experience Education. New Zealand. Wecan look for paid internships, or internships where part And Only One Service Address for You of the cost is reimbursed. There is a fee for this service! 2. Travelling: Travel around before- or afterwards.Travellers from One of the biggest reasons we are successful is due to our extensive all over the globe go for the Kiwi Experience. Not only will you be partnership network in New Zealand and years of Study Abroad experiencing New Zealand culture but cultures from all around the experience — we know what makes international students tick. world. Some people want the culture, some want the adventure Weknow how important your New Zealand study trip is for you; so we’re sports, some want the socialising and some come for the scenery, but going to make sure you get the best service and product possible – one thing the majority of travellers agree is that a balance between all come see for yourself.

ALL STUDY SERVICES OF StudyNewZealand.eu ARE FREE: NO PAYMENTS TO US (for Internships and Working Holidays you pay a fee) ALL STUDY PAYMENTS DIRECTLY TO THE INSTITUTE IN NEW ZEALAND


Lazarski University www.lazarski.pl Основан през 1993 г. Lazarski University е един от най-добрите частни университети в Полша. В него се обучават около 5000 студенти, като 10% от тях са чуждестранни. Университетът разполага с модерен кампус в един от кварталите на Варшава, който предлага редица удобства за студентите: голям подземен и надземен парктинг, wi-fi, учебни зали с оборудване за видео конференция, електронна библиотека, бар, ресторант, медицински център. Университетът предлага бакалавърски и магистърски програми на английски език, акредитирани от University of Wales, Delaware Department of Education и Center for International Legal Studies in Salzburg. Дипломите издавани от Lazarski University се признават в САЩ и Великобритания. Lazarski University работи в тясно сътрудничество с престижните американски университети University of Wisconsin – La Crosse, Georgetown University, Washington D.C., the University of Kentucky – Lexington и европейските Academic Law University in Moscow, the University of St. Petersburg. Освен с отличните академични програми Lazarski University вдъхновява студентите с лекциите на известни личности, сред които бившият президент Александър Квашниевски, председателят на европейския парламент Йежи Бузек, представители на европейската комисия, известни политици и журналисти, преподаватели от университетите в Оксфорд, Харвард и др.

П рограми на обучение Бакалавърски програми на английски език • BA in Economics със следните специализации: – Business Economics – Tourism and Travel Management – E-business and Innovations • BA in International relations със специализация European Studies • BA in Business Economics (диплома от Lazarski University и University of Wales) • BA in International Relations and European Studies (диплома от Lazarski University и University of Wales) Магистърски програми на английски език • MSc in Economics със специализация Information economics • MA in International Relations със следните специализации: – Contemporary Politics – European Administration • MSc in International Business Economics Studies (диплома от Lazarski University и University of Wales) • MA in International Relations Studies (диплома от Lazarski University и University of Wales) със следните специализации: – Contemporary Politics – European Administration

Език на обучение • Английски • Полски Изисквания за прием • Диплома за завършено средно или висше образование • TOEFL (iBT) 85 т. или IELTS 6.0 Cambridge ESOL или тест по английски в офисите на ЕДЛАНТА Такси за обучение • Бакалавърски програми – €1025–€1315 (за семестър) • Магистърски програми – €1025–€1387 (за семестър)

Н а с тан я в ане Lazarski University предоставя на студентите си общежития, които се намират в близост до кампуса. Предимство за настаняване там имат първокурсниците и чуждестранните студенти. Наемът за стая варира между €110 и €250 на месец. Също така, университетът помага на студентите в намирането на частно общежитие във Варшава, ако самият студент поиска това. П о л ш а 67


Istituto Europeo di Design (IED) www.ied.edu Istituto Europeo di Design (IED) е основан през 1966 г. и е едно от най-престижните висши учебни заведения в областта на модата и дизайна с филиали в Италия, Испания и Бразилия, което осигурява перспективно обучение в областта на дизайна, модата, визуалните изкуства и комуникациите. IED работи в сътрудничество със световни марки и компании като: Armani, Dolce & Gabbana, Fendi, Luis Vuitton, Max Mara, Ferre, Pupa, Swarovski, Nike, Canon, Swatch, Hewlett Packard, Whirlpool, Hitachi, IBM, BMW, Honda, Pirelli, Philips, MTV, Universal Pictures и др. Това дава уникална възможност на студентите да работят по проекти с водещи дизайнери и да се обучават по обменни програми във Великобритания, Германия, Швеция, Финландия, Холандия, САЩ, Канада и Австралия. Филиалите на IED в Милано, Рим, Торино, Венеция, Каляри, Флоренция, Мадрид, Барселона, Сао Пауло привличат много студенти от цял свят – общият им брой за академична 2011/2012 г. е 10 000.

Езици на обучение • Английски • Испански • Италиански Изисквания за прием • Диплома за завършено образование • Езиков сертификат • Портфолио (за някои специалности) Такси за обучение • Бакалавърски програми – €9400–€11 500 В случай че нивото на владеене на езика на обучение е незадоволително или нямате езиков сертификат, можете да запишете допълнителен интензивен езиков курс на цена €1500. Стипендии IED обявява ежегодно конкурси за кандидат-студенти. Наградите от конкурсите са стипендии, които покриват процент от таксата за обучение. Повече информация можете да намерите на www.creativediary.net.

68 И т а л и я

П рограми на обучение Бакалавърски програми • Fashion Design • Shoes and Accessories Design • Print and Textile Design • Streetwear • Fashion Stylist • Visual Merchandising • Fashion Editor • Jewellery Design • Graphic Design • Visual Culture • Illustrazione • Animazione • Illustration and Animation • Photography • Fashion Photography • Advertising and Publishing • Art Direction • Copywriting • Digital advertising • Interface and Interactive Design • Filmmaker • Interactive Video Installations

• Motion Graphics • Sound Design • Computer Generated Animation • Visual Effects • Animation • Virtual Interactive Design & Videogame • Videogame • Product Design • Packaging Design • Furniture Design • Light Design • Public Design • Interior Design • Set Design • Design for Hospitality • Exhibition Design • Advertising • Fashion Marketing • Fashion Marketing and Communication • Fashion Communication • Product for Mobility • Hotel Management • Motion Graphics and Video • Fashion Design, Haute

Couture and Bespoke Tailoring • Fashion and Textile Design • Fashion and Accessories Design • Fashion Design and Creative Direction • Fashion Design and Communication • Fashion Design and Styling • Fashion Design and Strategy • Transportation Design • Fashion Design, Styling and Communication • Web Design • Interactive Design and New Media • 3D Animation • Media Design • Home Design • Urban Design

Освен бакалавърски програми, Istituto Europeo di Design предлага и едногодишни, майсторски и летни курсове в сферата на дизайна и модата. Подробна информация за всички програми можете да получите в офисите на ЕДЛАНТА или на www.universities4you.com.


Istituto Marangoni www.istitutomarangoni.com Основан през 1935 г. в Милано, днес Istituto Marangoni има филиали и в Лондон и Париж и се ползва с авторитета на водеща институция в областта на модата и дизайна. Едно от най-големите предимства на предлаганите програми е възможността за стажове в едни от най-престижните компании в модната индустрия. През 2008 г. студенти на Marangoni са получили уникалната възможност да стажуват или да получат работно място в: Armani, Versace, Ferre, Prada, Dolce&Gabana, Blumarine, Krizia, Valentino, Max Mara, Sergio Tacchini, Benetton, Roberto Cavalli, Givenchy, Morgan и др. От създаването му досега Marangoni са завършили над 30 000 професионалисти, някои от които световно известни: Доменико Долче и Стефано Габана (Dolce&Gabana), Франко Мошино, Алесандро де Бенедети, Алесандра Факинети (Valentino), Рикардо Киарот (Zegna), Илария Икарди (Yves Saint Laurent), Моника Дини (Salvatore Ferragamo), Нино Корито (Trussardi) и много други.

П рограми на обучение Едногодишна интензивна програма (foundation) • Fashion Design (Милано, Париж, Лондон) • Interior Design (Милано и Лондон) • Бакалавърски програми (3 години) • Interior Design (Милано, Париж и Лондон) • Fashion Design (Милано, Париж, Лондон) • Fashion Styling (Милано, Париж, Лондон) • Fashion Business (Милано, Париж, Лондон) • Product Design (Милано) • Graphic Design (Милано и Лондон)

Магистърски програми • Fashion Design (Милано, Париж, Лондон) • Fashion Styling (Милано, Лондон ) • Fashion Accessories (Милано, Париж) • Fashion Promotion (Милано, Париж, Лондон) • Brand Management (Милано, Париж, Лондон) • Fashion Bying (Милано, Париж, Лондон) • Interior Design (Милано) • Design Direction (Милано) • Product Design (Милано, Лондон и Париж)

Езици на обучение • Английски • Френски • Италиански Изисквания за прием • Интервю с кандидата • Диплома за завършено средно или висше образование • Портфолио (за Master програмите) В помощ на студентите Istituto Marangoni предлага и едномесечни интензивни езикови курсове. Такси за обучение 1-годишни програми • €19 800 (Милано и Париж) • £15 800 (Лондон) 3-годишни програми • €12 800 (Милано и Париж) • £9600 (Лондон) Master-програми • €21 800 (Милано и Париж) • £17 400 (Лондон) Стипендии Всяка учебна година Istituto Marangoni отпуска за студенти в Master програмите: • 1 стипендия от €18 600 (Милано) • 9 стипендии от €9300 (Милано) • Giorgio Armani Scholarships – 3 стипендии за най-добрите студенти от катедрата по мода

Н а с тан я в ане Istituto Marangoni съдейства на чуждестранните студенти за намиране на подходящо настаняване. Институтът има сключени договори с общежития, студентски пансиони и агенции за отдаване на апартаменти под наем. И т а л и я 69


Nuova Academia di Belle Arti Милано www.naba.it Nuova Academia di Belle Arti Milano (NABA) се намира в Милано, където бизнесът и изкуството вървят ръка за ръка. NABA е иновативна Академия за изкуства и дизайн и в същото време – динамичен артиситичен и културен център. NABA e част от системата за висше образование в областта на изкуствата в Италия и предлага бакалавърски и магистърски програми по изкуства, мода, дизайн и графика. Академията работи в сътрудничество с много италиански и чужди университети в Москва, Лондон и Банкок. NABA насърчава и поощрява експериментаторския и новаторски дух, като инициира много конкурси за млади талантливи дизайнери. Академията си сътрудничи с фирми като Prada, Apple, Triumph и Swarovski. Завършилите Nuova Academia di Belle Arti Milano лесно си намират стажове и работа в големите известни модни къщи и успяват да реализират потенциала си. Всяка година NABA организира седмица на дизайна, отворена за външни посетители. Тя включва семинари и изложби, фокусирани върху природата като източник на вдъхновение за творчество и дизайн. Езици на обучение • Английски • Италиански Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за авършено средно образование • Входящ тест на NABA • Високо ниво на италиански език • Портфолио Mагистърски програми • CV/резюме • Портфолио • Мотивационно писмо • Академична справка за бакалавърската програма с включен хорариум часове • Диплома за завършено висше образование • Сертификат за владеене на италиански/английски език • Копие от паспорта • Интервю Приемът за магистърските програми е високо селективен, като важна част от кандидатстването е интервюто.

П рограми на обучение Бакалавърски програми • Painiting and Visual Arts • Design • Fashion Design • Graphic Design and Art Direction • Media Design and Multimedia Arts • Theatre Design • Industrial/ Interior/ Product Design

Магистърски програми • Multimedia Communication Design • Textile and New Materials Design • Visual Art and Curatorial Studies • Digital Environment Design • Interior Design • Landscape Design • Photography and Visual Design • Multimedia Communication Design • Industrial/Interior/Product Design

Такси за обучение – €9000 Обучаващите се на италиански език имат възможността да намалят годишните си такси на половина. Стипендии Има възможност за стипендии в зависимост от резултатите от входящия изпит. Академията предлага и награди от участия в конкурси по дизайн. 70 И т а л и я

Н а с тан я в ане Настаняването е в частни квартири, като цените варират в зависимост от вида на жилището. Администрацията на академията е готова да съдейства на бъдещите студенти при намиране на подходящо настаняване.


Domus Academy

Италия

www.domusacademy.com Domus Academy привлича студенти от над 45 държави с високото качество на обучение, което предлага, и идеалната си локация – Милано, сърцето на модата. През 80-те години на миналия век Domus Academy става първото училище, което предлага магистърски програми в областта на модата и дизайна в света. Така академията се налага като място, което предоставя модерно обучение и дава възможност на професионалисти да повишават квалификацията си. Domus Academy предлага корпоративни обучения и летни програми за професионално развитие, които обогатяват знанията и уменията в областта на интериорния, продуктовия и визуалния дизайн, модата, стайлинга и архитектурата. Академията е трикратно номинирана от списание Business Week за едно от най-добрите училища по дизайн в света. Възпитаници на академията често са сред печелившите на престижни международни награди и конкурси като ITS, Next Generation/ Milan Fashion Week, Vogue Talents, Who’s on Next, Red Dot Award.

П рограми на обучение Магистърски програми • Master in Urban Vision and Architectural Design • Master in Accessories Design • Master in Car Design • Master in Design • Master in Fashion Design

• Master in Interior and Living Design • Master in Business Design • Master in Fashion Management • Master in Service and Experience Design • Master in Interaction Design

Езици на обучение • Английски • Италиански Изисквания за прием • Попълнена форма за кандидатстване • CV • Мотивационно писмо • Портфолио (не е задължително единствено за програмите Master in Business Design и Fashion Management) • Дипломи и сертификати към момента на кандидатстване • Две препоръки • Сертификат за владеене на английски език Такса за обучение – €18 500 Стипендии Domus Academy организира постоянно конкурси за дизайнерски проекти, като наградите са около 50% от годишните такси.

Н а с тан я в ане Бюрото по настаняване към Domus Academy съдейства на студентите в търсенето и намирането на подходяща квартира за престоя им в академията, като играе ролята на посредник между студентите и агенциите за недвижими имоти. Наемът варира според типа настаняване и избраната локация. И т а л и я 71


New York Film Academy www.nyfa.edu

Език на обучение: • Английски

Основана през 1992 г., New York Film Academy има кампуси в едни от най-космополитните градове в света – Ню Йорк, Лос Анджелис, Брисбейн и Абу Даби. Това прави академията много привлекателна за голям брой студенти – около 6500 през 2011, като 2925 от тях са чуждестранни. Кампусът в Лос Анджелис, например се намира в известното Universal Studios. Едно от нещата, които отличават The New York Film Academy от другите филмови академии, е, че тук студентите започват да работят върху реални проекти и да трупат практически знания и умения още от първия си ден. Философията на училището се изразява в “learning by doing” или „учене чрез практика”. На студентите в киноспециалностите се дава шанс да заснемат и работят върху осем филма на година. По този начин, след завършване на академията те са напълно готови да започнат своята кариера. Нюйоркската филмовата академия са завършили Стивън Спилбърг, Ал Пачино, Сюзън Сърандан, Боно от U2 и т.н. The New York Film Academy организира интензивни семинари и летни училища в Париж, Лондон, Флоренция, Рим, Токио, Шанхай и др.

П рограми на обучение

Изисквания за прием Бакалавърски програми • Диплома за завършено средно образование • TOEFL (iBT) 68 т. или IELTS 6.0 Магистърски програми • Диплома за завършена бакалавърска степен • TOEFL (iBT) 68 т. или IELTS 6.0

Бакалавърски програми • Filmmaking • Acting • 3D Animation • Game Design

Магистърски програми • Filmmaking • Acting for Film • Screenwriting • Producing • Cinematography • Documentary • Game Design • Photography

Такси за обучение • Бакалавърски програми – $25 000–$40 000 • Магистърски програми– $25 000–$40 000

Освен бакалавърски и магистърски програми New York Film Academy предлага и едногодишни и двугодишни програми, както и 4, 8 или 12 седмични курсове, и летни училища. Пълна информация за програмите на New York Film Academy можете да получите в офисите на ЕДЛАНТА.

Стипендии Университетът предлага много възможности за финансова помощ под формата на стипендии и заеми. Най-важният критерии за отпускане на заем или получаване на стипендия е лични постижения и мотивация. Условията за отпускане на тези финансови помощи са строго индивидуални.

Н а с тан я в ане Университетът разполага със собствени общежития, като в повечето случаи стаите са двойни, със самостоятелен санитарен възел. Също така, университетът помага на студенти за намиране на частно общежитие, ако те предпочитат такова. Наемът на месец варира от $700–$1500. 72 СА Щ


Уважаеми кандидат-студенти, Вече пет години консултантска агенция ЕДЛАНТА съдейства активно на младите българи, които желаят да продължат образованието си в чужбина. Професионалното отношение и ангажираност в работата на нашите консултанти, както и индивидуалното внимание към всеки кандидат за бакалавърска или магистърска програма, безспорно допринасят за успеха на нашите кандидат-студенти. Основание за гордост и удовлетворение от добре свършената работа ни дават няколко факта: • над 40 % приети в топ десет на британските университети, включително в Оксфорд и Кеймбридж • 97 % от всички консултирани от ЕДЛАНТА са приети в своя „първи избор” • 78 % от кандидатите за Германия са приети във водещите за тяхната специалност университети • трима от нашите кандидати са стипендианти на световноизвестни университети Контактът с нашите клиенти продължава и след приемането им в желания университет и специалност и често прераства в приятелство. Много от тях стават ентусиазирани „посланици на добра воля” на своя университет по време на организираните от ЕДЛАНТА изложения Европейско образование или на традиционните срещи с новоприети кандидат-студенти. В новия каталог Висше образование в чужбина – 2012/2013 ще намерите основна информация за учебните програми и условията за живот в реномирани висши учебни заведения, с които ЕДЛАНТА си партнира. При кандидатстване в тези университети кандидат-студентите ползват пакета от консултантски услуги безплатно. Консултантските услуги се заплащат, когато кандидатстването включва университети извън списъка на партниращите ни институции. Актуална информация и ценоразпис на консултантските услуги можете да получите в офисите на ЕДЛАНТА. Тази година клиентите на ЕДЛАНТА имат възможност да участват в конкурс за есе на тема „Планирай бъдещето” с награди две еднократни стипендии по €1000 – една за бакалавър и една за магистър. Условия за кандидатстване можете да намерите на www.universities4you.com. Така ние подкрепяме вашето желание за достъп до качествено европейско образование и ви даваме шанс, който несъмнено заслужавате! Желая ви успех!

www.boardingschools-bg.com

С Р Е Д Н О О Б РА З О В А Н И Е В Ч У Ж Б И Н А За всеки родител е важно детето му да расте в спокойна и без­опасна среда, в която не само да получи солидна основа за бъдещо университетско образование, но и да развие своите таланти и интелектуален потенциал. ЕДЛАНТА предлага средно образование за ученици от 12 до 18-годишна възраст в елитни пансионатни училища и колежи в Австрия, Великобритания, Германия, Испания, САЩ и Швейцария. Консултантската услуга включва: • Интервю с ученика • Подбор на варианти, в зависимост от изискванията на ученика и родителите му • Организиране на посещение на избраните училища (по желание на клиента) • Избор на най-подходящото училище или колеж • Попълване, комплектоване и изпращане на документите за кандидатстване • Индивидуална езикова подготовка (ако е необходимо) • Провеждане на предварителен тест по езика или изпит по предмети (ако е необходимо) • Намиране на настойник на кандидата в съответната страна (ако е необходимо) • Уреждане на формалностите по пътуването (самолетен билет, застраховка, посрещане при пристигане и др.) • Подробен инструктаж преди заминаване • Постоянен контакт и обратна връзка с училището през целия период на обучение на ученика Актуална информация за стипендии, конкурси, презентации или лични срещи с представители на елитни пансионатни училища ще намерите на специализирания сайт на EДЛАНТА за средно образование в чужбина: www.boardingschools-bg.com П Р О Г РА М А „ У Ч Е Б Н А ГОД И Н А В Ч У Ж Б И Н А” За ученици от 15 до 18-годишна възраст ЕДЛАНТА предлага чудесната възможност да прекарат един срок или цяла учебна година в държавни и частни училища в Англия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Полша, Португалия, САЩ и Франция. Програмата има за цел да даде възможност на млади хора от цял свят да се запознаят с живота и културните традиции на съответната страна като, макар и за кратък период от време, станат част от едно приемно семейство и посещават местното държавно или частно училище. Така участниците в програмата могат не само да усъвършенстват комуникативните си умения на съответния чужд език, но и да създадат приятелства за цял живот. Подробна актуална информация за предлаганите възможности за средно образование в елитни пансионатни училища в чужбина и за програмата „Учебна година в чужбина” можете да намерите на нашия уебсайт: www.boardingschools-bg.com


ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

w w w. e d l a n t a . c o m

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В ЧУЖБИНА

2012/2013

• Езикови курсове за възрастни (16+) в Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Малта, Нова Зеландия, Русия, САЩ, Франция, Швейцария, ЮАР, Япония • Курсове по бизнес английски и английски с професионална насоченост във Великобритания, Малта, Ирландия, САЩ • Курсове по бизнес немски в Германия и Австрия • Интензивна подготовка за изпити: IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, BEC, ZD, DSH, TestDaF, DEFL, DELE, CELI • Учебна година за ученици от 15 до 18-годишна възраст в държавни и частни училища в Англия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Нова Зеландия Полша, Португалия, САЩ, Франция • Средно образование в елитни колежи във Великобритания, Австрия, Швейцария, Германия, Испания и САЩ

• Бакалавърски и магистърски програми в престижни университети във Великобритания, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Нова Зеландия, Унгария, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция

Офис СОФИЯ София 1142 бул. Фритьоф Нансен 47, ет. 1, ап. 4 тел.: 02/986 4001 факс: 02/986 5482 GSM: 0889 086 089 e-mail: office@edlanta.com

о Б Р А З О В А Н И Е Офис ПЛОВДИВ Пловдив 4000 бул. Цар Борис ІІІ Обединител 128 бл.В, вх.В, ет. 1 тел.: 032/660 630 GSM: 0877 191 930 e-mail: office@edlanta.com

В

Ч У Ж Б И Н А

Офис БУРГАС Бургас 8000 ул. Сердика 2Б Сити център „Триа” , ет. 3, офис 8 тел./факс: 056/530 800 GSM: 0884 608 419 e-mail: office@edlanta.com

Education FAIR

• Подготвителни програми Foundation Year за следване във Великобритания

EUROPEAN

Е Д Л А Н ТА

• Езикови ваканции за ученици и студенти в Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Малта, САЩ, Франция, Швейцария

catalogue universities  
catalogue universities  

catalogue universities

Advertisement