Page 1

Tweemaandelijks tijdschrift

(niet in juli - augustus)

Jaargang 32 K.V.B.P. Rupelstreek Aangesloten bij: K.L.B.P. en V.P.A.H.

Verantwoordelijke uitgever: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel


K.NHPC-KVBP clubdagen 2016 Januari: 3 en 17 17/1/2016 Algemene Ledenvergadering Februari: 7 en 21 Maart: 6 en 20 April: 3 en 17 Mei: 15 Juni: 5 en 19 Juli en augustus gaan we rusten September: 4 en 18 Oktober: 2 en 16 November: 20 December: 4 en 18 Ruildagen van 9 tot 12 uur. Clubs die hun tijdschrift onder “Ruilabonnement” opsturen aan het secretariaat krijgen “De Nielse Klok” bij uitgave gratis toegestuurd. Het overnemen van artikels uit dit blad wordt vrij toegestaan mits vermelding van de bron.

the venue

Colofon De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek Lid Cultuurraad Niel Samenstelling bestuur: Voorzitter: Marc Weyns Colonel Silvertopstraat 2 bus 8 2850 Boom ( 03/888 10 77 E-mail: voorzitter@nielse-hobby-club.be Secretaris en ruilmeester: Celeste De Graef Wirixstraat 15 2845 Niel ( 03/888.67.24 E-mail:secretaris@nielse-hobby-club.be Schatbewaarder: Karel Vermeulen Dillesstraat 31 2660 Hoboken ( 0474/291081 E-mail: penningmeester@nielse-hobbyclub.be Materiaalmeester, kantineverantw. en hulpschatbewaarder: Gerda Van den Eynde Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: materiaalmeester@nielse-hobbyclub.be Hulpruilmeester: Renilde Haegemans Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: hulpruilmeester@nielse-hobbyclub.be Redacteur en webmaster: Patrick Van Doorslaer Ridder Berthoutlaan 14/2 2845 Niel ( 03/888.77.02 E-mail: redactie@nielse-hobby-club.be Bestuurslid Ludo Van Miert Clement Bolssensstraat 28 2627 Schelle E-mail: ludo@nielse-hobby-club.be Lokaal: Gemeentelijke Basisschool Veldstraat 1 2845 Niel

www.nielse-hobby-club.be

Bankrekening: BE85 0682 1194 2906 Postcheque: BE38 0001 6725 4672


Inhoud Woordje van de voorzitter .. 1

Oplossingen Quizzzz 3 ..... 28

Clubnieuws ...................... 3

Quizzzz .......................... 29

Nieuwe uitgiften: België ..... 5

Nieuwe uitgaven: Europa . 30

Niel in 1 app ................... 12

Stand na quiz 2 ............... 35

Jokers ........................... 15

Waarheen? ..................... 36

Bekende Belgen .............. 19

Nieuwe uitgaven: Wereld . 38

Hoe en waarom postzegels? .......................... 27

Zoekertjes ...................... 42 Uit het oude boekenrek .... 48

Woordje van de voorzitter Van onze voorzitter Wat zijn onze technieken toch ver gevorderd! Vandaag 20 oktober schrijf ik dit voorwoord in… Spanje, om het daarna via internet als email naar onze redacteur, Patrick te sturen. Ik kon afgelopen zondag niet op de samenkomst zijn, maar jullie schrijven kan ik wel. Al zal het wel nog een tijdje duren eer we dit kunnen lezen, gezien we de zaal niet beschikbaar hebben, de eerste vergadering van november. Ik dacht deze keer aan het briefgeheim, na het lezen van een prachtig artikel over de post in Nederland (Quest Historie). Van waar komt dit fenomeen? Wel we moeten dan vele eeuwen teruggaan. Vele schrijvers vouwen hun brief op een complexe manier dicht en verzegelen deze met was. Op deze wijze kon niemand de brief lezen zonder een spoor na te laten. Pas in 1850 komt de envelop te voorschijn. Op deze wijze worden de vouwtechnieken naar het verleden gedrumd. Bovendien komt er een eerste postzegel op in 1852. Zo kon men vermijden dat de ontvanger de aangereikte brief niet langer kon weigeren. Weigeren zeg je? Inderdaad, pas als de ontvanger van de brief deze accepteerde moest hij de verzendkosten betalen. Een tijd(Vervolg op pagina 2)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

1


(Vervolg van pagina 1)

rovende bezigheid voor de postbeambte! En tevens bedachten onze noorderburen tal van truckjes om toch een boodschap over te brengen. Dit door verdoken tekens op de buitenrand van de gevouwde brief aan te brengen, die de ontvanger snel las en vervolgens opmerkte “deze brief moet ik niet hebben”. En dan kon de postbode zonder vergoeding ophoepelen! De Nederlanders bedachten nog leuke truckjes. Zo moest je op een ansichtkaart minder waarde kleven als je enkel je naam schreef op de linkerzijde van deze kaart. Ik herinner me trouwens dat dit in Europa nog lang heeft geduurd voor men deze gedachte heeft verlaten. Ik dacht dat toen vijf woorden de maximum waren, zoals “Groetjes uit Frankrijk, van Marc en…” Nou de Nederlanders kleefden hun postzegel zo hoog mogelijk en schreven daaronder een paar zeer belangrijke woorden. Men moest enkel rekening houden met een aandachtige postbode, want wanneer hij dit gezien had, moest je toch strafport betalen… Deze kaart als open brief kwam op de markt in 1871, op 1 januari. Samen met de envelop moest men snel denken aan “gestandaardiseerde” formaten. Want de ietwat gekke Britten kwamen op het idee om een bolhoed op te sturen met een postzegel op. Ze volgden de gedachte: “Als het niet verboden wordt, dan mag het”. Het aller gekste blijkbaar heeft Willie Reginald Bray gedaan. Hij verzond zichzelf per post. Hij wachtte aan de deur van zijn vader, tot deze aan de postbeambte de goedkeuring voor “deze” zending, of het “pakket” gaf. Het leuke artikel (nogmaals Quest Historie) vermeldt echter niet of deze papa dat gedaan heeft. Zo nu terug komen op onze dagelijkse realiteit. De dagen worden korter, en veel koeler. Want we hebben wel een prachtige nazomer gehad. Met de warmste septemberdagen ooit gemeten in België. Laat ons maar hopen dat we een zachte winter tegemoet gaan! Zodra we meer weten hoe zaterdag 18 maart 2017 er zal gaan uitzien, komen we hier op terug. Dan nodigen we onze leden uit die hier aan mee willen doen. Tot een volgende! Marc

2

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Clubnieuws Ruildagen

Tentoonstelling

De volgende ruildagen vinden plaats op zondagen 20 november, 4 en 18 december.

Op 4 december wordt de tentoonstelling zoals steeds verzorgd door één van onze leden.

Aandacht—aandacht Wegens Nieuwjaar is er in januari maar 1 clubbijeenkomst nl. op 15 januari. Hou hier rekening mee.

Algemene ledenvergadering Op zondag 15 januari 2017 vindt de algemene ledenvergadering plaats. Hou deze datum alvast vrij.

Veiling voor de leden

Website

De veiling voor de leden vindt plaats op 4 december.

De website van K.NHPC wordt regelmatig aangepast. Bezoek hem op www.nielsehobby-club.be. Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobbyclub.be

E-mailadressen Om de ledendatabank up-to -date te houden, vragen we aan iedereen die over een e-mailadres beschikt dit, zo u wenst, te sturen naar redactie@nielse-hobbyclub.be.

Alvast bedankt.

Leden van K.NHPC die willen deelnemen aan competitieve nationale en internationale postzegeltentoonstellingen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

Op zaterdag 14 januari 2017 organiseert K.NHPC/KVBP Rupelstreek haar jaarlijkse veiling. Leden van K.NHPC, KLBP en KVBP kunnen tot uiterlijk zondag 4 december 2016 hun loten binnenbrengen op één van de clubbijeenkomsten of bij Celeste De Graef. De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

3


KONINKLIJKE NIELSE HOBBY EN POSTZEGELCLUB K.V.B.P. RUPELSTREEK.

ORGANISEERT OP ZATERDAG 14 JANUARI 2017 EEN POSTZEGELVEILING VOOR EN DOOR DE LEDEN IN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VELDSTRAAT 2845 NIEL VEILING 13U30 BEZICHTIGING LOTEN VANAF 11.U30 LIDKAART K.N.H.P.C. - V.P.A.H. - K.V.B.P. OF KLBP VERPLICHT LID VAN DE CULTUURRAAD – NIEL INLICHTINGEN: TEL 03.888.67.24 OF EE-MAIL VEILING@NIELSEVEILING@NIELSE-HOBBYHOBBY-CLUB.BE

4

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Nieuwe uitgiften: België Speciale uitgifte 24 oktober 2016 70 jaar weekblad Kuifje België Frankeermethode: + velletje met 5 postzegel

(Vervolg op pagina 6)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

5


(Vervolg van pagina 5)

24 oktober 2016 Allen gelijk, allen verschillend Frankeermethode: BelgiĂŤ + velletje met 10 postzegels

( Vervolg op pagina 7)

6

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 6)

24 oktober 2016 Belgische Nobelprijswinnaars Frankeermethode: BelgiĂŤ + velletje met 10 postzegels

(Vervolg op pagina 8)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

7


(Vervolg van pagina 7)

24 oktober 2016 Supermaan Frankeermethode: Europa + velletje met 3 postzegels

(Vervolg op pagina 9)

8

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 8)

(Vervolg op pagina 10)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

9


(Vervolg van pagina 9)

24 oktober 2016 De NAVO in BelgiĂŤ Frankeermethode: Europa + velletje met 5 postzegels

(Vervolg op pagina 11)

10

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 10)

24 oktober 2016 Hartelijke wensen Frankeermethode: België— + 2 boekjes met 10 postzegels

Europa

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

11


Nieuws van de gemeente—Niel in 1 app Niel heeft vanaf heden een eigen mobiele applicatie. De gratis Niel-app bundelt informatie van de gemeentediensten, Nielse handelaars én verenigingen in één praktische app. Via de app vind je ook alle evenementen die plaatsvinden in Niel. Het interessantste gedeelte van deze app is het verenigingen gedeelte. Via de Niel-app kunnen we jullie sneller van onze activiteiten op de hoogte brengen en kan je dan ineens downloaden in je persoonlijke agenda op je smartphone. Je kan een vraag stellen en je kan de agenda raadplegen. Je hoeft trouwens geen inwoner van Niel te zij om deze app te gebruiken. Dus… alleen maar voordelen, de app is gratis en u hebt het gemeentebestuur en de Kon. Hobby en Postzegelclub steeds bij de hand. Je kan de Niel-app gratis downloaden in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android) via het zoekwoord ‘Niel'. Voorlopig werkt de app alleen nog maar goed op een smartphone.

Bezoek ook onze website

www.nielse-hobby-club.be Opbouwende kritiek is steeds welkom op redactie@nielse-hobby-club.be

12

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Heideplaats 52 2845 Niel Tel : 03/888.00.97

speciaalzaak rookartikelen

dagbladen en tijdschriften

wijnen en likeuren De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

lotto 13


Big enough to handle. Small enough to care!

Uit sympathie

Kapelsesteenweg 509 - 517 B-2180 Ekeren tel.: +32-3-660 20 05 Gsm: 0478 666 480 Fax: +32 3 605 03 98

14

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Jokers Bob Van der Velde, alias Jokerbob, is al jaren lid van K.NHPC en verwoed verzamelaar van de jokers uit een kaartspel. Hij heeft door de jaren heen een flinke collectie verzameld. Hieronder vind je er enkele onder het moto: “Vervoer op 2 wielen.”

(Vervolg op pagina 16)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

15


(Vervolg van pagina 15)

(Vervolg op pagina 17)

16

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 16)

(Vervolg op pagina 18)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

17


(Vervolg van pagina 17)

18

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Bekende Belgen Marc Sleen werd op 30 december 1922 geboren als Marcel Neels in Gentbrugge en verhuisde drie maanden later naar Sint-Niklaas. Hij overleed in Hoeilaart op 6 november 2016. Zijn ouders Alois, Edmond Neels (1885-1939) en Maria, Augusta, Ghislena Baeckelandt (1882-1965) waren filiaalhouders in een soort café met vergaderzaal en centrum van de SMOB (Samenwerkende Maatschappij Openbaar Bestuur). Zijn vader herstelde als hobby horloges. Sleen groeide op in een welgesteld gezin en had drie oudere broers Nestor, Adolf en Roger. Zijn vader was humoristisch die bizarre verhaaltjes voor het slapengaan verzon. Marc Sleen zou later zeggen dat hij veel van hem leerde. Zijn moeder was katholiek. Toen Marc vijf was werd hij naar een pensionaat van zusters gestuurd. Hij was er zo ongelukkig dat hij er op zijn zeven van ellende geelzucht kreeg, waarop zijn ouders hem er weghaalden. Als jongen las hij veel: Jules Verne, Karl May, Sherlock Holmes, Dik Trom, Pietje Bell en strips als The Katzenjammer Kids, Zig et Puce, Popeye en Mickey Mouse. Marc Sleen hield van jongs af van dieren. Hij had huisdieren, tekende beesten, verzamelde prentjes en kon urenlang in de zoo naar ze kijken. Net als Hergé en Willy Vandersteen kwam Marc Sleen bij de scouts terecht, waar hij verantwoordelijkheid en andere zaken, die hem tijdens zijn safari's van pas zouden komen, leerde. Marc Sleen was al van jongs af aan een tekenaar en krabbelde alles vol; tot zelfs de muren en zijn vaders bolhoed toe. Toen Marc Neels veertien was, volgde hij zondagse tekenlessen aan de Academie van Sint-Niklaas. Kunstenaars die hij daar levenslang leerde bewonderen waren Pieter Breughel de Oude, Hieronymus Bosch, Sandro Botticelli, Giotto, Gustave De Smet, Rik Wouters, James Ensor, Henri Evenepoel, Karel van de Woestijne, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne en Jules De Bruycker. De oorlogsjaren In 1938 verhuisde het gezin terug naar Gentbrugge. Marc Sleens (Vervolg op pagina 20)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

19


(Vervolg van pagina 19)

vader overleed een jaar later en dat maakte het moeilijk voor het gezin om het hoofd boven water te houden. Zijn moeder werkte zondags en Marc Neels' tekenstudie werd moeilijker om financieel te onderhouden. De Tweede Wereldoorlog maakte de zaken er niet makkelijker op. Toen de Duitsers België binnenvielen, vluchtte Marc Neels als een van de zogenaamde CRAB's samen met de scoutsgroep waar hij lid van was naar Limoges, waar hij in een klooster terechtkwam. Hij vond later werk op een boerderij in het naburige Panazol. In 1943 diende hij uit geldgebrek te kiezen: studeren of in Duitsland werken. Via zijn broer kwam hij in het Arbeidsambt terecht. Alhoewel dit aan collaboratie doet denken, deed Marc Sleen er administratief werk. Hij tekende er de muren vol, deed boodschappen en bezorgde brieven. Sleen keilde die brieven echter de Leie in. Gelukkig voor hem zorgde zijn broer dat dit hem zijn kop niet kostte. Een van Marc Sleens broers zat in het actieve verzet tegen de bezetters en zat ondergedoken in een kasteel in Ertvelde. In 1944 viel de Sicherheitspolizei binnen op zoek naar zijn broer. Omdat ze niemand vonden, werden de 22-jarige Marc en zijn broer Nestor als gijzelaars gearresteerd. Sleen werd naar het Miljoenenkwartier gebracht waar tijdens zijn ondervraging zijn tanden er werden uitgeslagen. Omdat ze niets loslieten werden ze naar "De Nieuwe Gevangenis" in Gent gebracht, waar dagelijks tien tot twintig gevangenen werden geëxecuteerd. Op zeker ogenblik zat Marc Sleen alleen in de cel, maar hij werd samen met zijn broer Nestor uit de gevangenis gehaald en per vrachtwagen naar Leopoldsburg gebracht. Daar sloegen de Vlaamse SS'ers op de vlucht omdat de Britten en Canadezen kwamen. Marc Sleen werd bij een bakker in het dorp opgenomen. Omdat de Duitsers nog trachtten terrein terug te winnen, duurde het even voor hij naar huis kon. Jaren later had Marc Sleen nog nachtmerries over deze periode. Vroege carrière Datzelfde jaar, in 1944, begon Marc Sleen als cartoonist bij de katholieke krant De Standaard te werken waar mensen als Gaston

(Vervolg op pagina 21)

20

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 20)

Durnez en Marnix Gijsen actief waren. Deze krant werd na de oorlog De Nieuwe Standaard en in 1946 De Nieuwe Gids. Behalve cartoons maakte Sleen illustraties bij artikels, landkaarten en procestekeningen. Hij tekende toen in Ons Volk de stripreeks: De Avonturen van Neus. In 1945 volgden De Avonturen van Piet Fluwijn en Bolleke en een jaar daarna Stropke en Flopke, Tom en Tony en Pollopof. Marc Sleen ging vooral strips maken vanwege het succes van Willy Vandersteens stripreeks in De Nieuwe Standaard, Suske en Wiske. Alle kranten boden Vandersteen geld om bij hen te komen werken en Sleen zag in dat strips maken beter zou verdienen dan karikaturen tekenen. Als pseudoniem draaide hij zijn achternaam, Neels, om. In 1945 huwde hij met zijn eerste jeugdliefde maar het koppel zou kinderloos blijven. De arts die de geboorte van hun eerste kind in 1952 regelde, voerde een gefaalde keizersnede uit en hun kind stierf. Later werd die arts door de Orde der Geneesheren geschrapt wegens andere mislukkingen. Marc Sleen zou altijd over deze gebeurtenis spreken als "de zwaarste slag in zijn leven, veel zwaarder dan gevangenzitten in de oorlog of wat dan ook". Nero Op 2 oktober 1947 verscheen de dagelijkse vervolgstrip De avonturen van Detectief van Zwam in De Nieuwe Standaard dat inmiddels zijn naam had veranderd in De Nieuwe Gids. Het eerste verhaal heette Het geheim van Matsuoka. De hoofdfiguur was dan detective Van Zwam, maar in hetzelfde verhaal dook Nero op. Zijn naam was "M. Schoonpaard", een man die zich door het drinken van het Matsuokabier de Romeinse keizer Nero waande. In de herdruk van 1961 werd zijn naam veranderd naar "Jan Heiremans" (Heiremans was de naam van een van Marc Sleens collega's bij de krant). De figuur nam na drie avonturen Van Zwams hoofdrol over en werd de centrale figuur van de reeks. De naam "Van Zwam" werd bedacht door Gaston Durnez. Sleen verzon het verhaal zelf. De strip sloeg aan en concurreerde spoedig met Suske en Wiske. Toen De Nieuwe Gids in 1948 haar populaire editie 't Vrije Volksblad overliet aan een ander ka(Vervolg op pagina 22)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

21


(Vervolg van pagina 21)

tholiek dagblad, Het Nieuws van den Dag, verscheen de strip in beide kranten. Twee jaar later verscheen De Nieuwe Gids als zelfstandige krant en maakte een overeenkomst met het Gents christendemocratisch dagblad Het Volk. Zo verscheen Nero enkel nog in Het Volk en De Nieuwe Gids. Er ontstonden twisten over het auteursrecht nu Het Nieuws van den Dag haar successtrip kwijt was, maar het kwam niet tot een rechtszaak. Nero werd een groot succes in Vlaanderen. De figuren waren antihelden met zeer herkenbare menselijke gebreken en de situaties waren vaak erg absurd en kolderiek. Marc Sleen verwees ook veel naar de actualiteit en gebruikte zelfs gebeurtenissen die op dat moment in het nieuws waren in zijn scenario's. Zo zijn in het album De IJzeren Kolonel (1956) bijvoorbeeld twee actuele gebeurtenissen verwerkt: de Suezcrisis en Hongaarse Opstand. Zijn strips werden gretig gekocht, ook al omdat ze veel goedkoper waren dan Suske en Wiske. Ze werden in zwart-wit op zeer goedkoop papier gedrukt en roken dikwijls nog naar verse drukinkt. Het is mede door die speciale geur dat veel mensen nostalgisch zijn naar de oude albums en ze veel beter vinden dan de latere kleurenalbums die deze geurkenmerken niet hebben. Het Volk gaf vanaf 1950 een kinderbijlage uit: 't Kapoentje, waarvoor Marc Sleen de titel had bedacht en de hoofdredactie op zich nam. Hier ontstonden De Lustige Kapoentjes, een reeks die ook zeer populair werd. Voor De Middenstand tekende hij Doris Dobbel en in 1952 voor Ons Zondagsblad Octaaf Keunink. Naast de Neroverhalen tekende hij nog een heleboel andere reeksen, onder meer: Piet Fluwijn, De avonturen van Neus, Tom en Tony, Piet Fluwijn en Bolleke, Pollopof, Stropke en Flopke, De Lustige Kapoentjes. Overstap naar De Standaard In 1965 stapte Marc Sleen over naar De Standaard, de krant waarin ook Suske en Wiske liep. Marc Sleen mocht echter wel drie maanden lang na zijn laatste Neroverhaal in Het Volk geen nieuwe strip publiceren. De nieuwe directie kwam daarom met De Ge(Vervolg op pagina 23)

22

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 22)

schiedenis van Nero en Co op de proppen, een uit knipsels uit oude Nerostrips bestaand stripverhaal, getekend door mensen bij Studio Vandersteen. Na een drietal dagen werden de figuren in het verhaal echter grondig hertekend om minder op Nero's personages te lijken en kreeg Nero een zwarte kap over zijn hoofd. Zijn naam werd bovendien vervangen door drie puntjes. Het Volk was immers naar de rechter gestapt en had de gerechtelijke politie op de strip afgestuurd wegens inbreuk op het auteursrecht. Af en toe was Nero's naam daarna weer zichtbaar, al bleef zijn hoofd nog vaak verborgen achter allerlei vlaggen en meeuwen. Ten slotte verscheen Nero terug in zijn oorspronkelijke gestalte en werd de naam van de strip veranderd in De Geschiedenis van Sleenovia. Het Volk beweerde het eigendomsrecht te bezitten over alle figuren die Marc Sleen in hun krant had getekend en werd door de rechtbank in het gelijk gesteld. Toch hadden enkele katholieke figuren ervoor gezorgd dat de zaak in de minne werd geregeld. Marc Sleen bleef in het bezit van zijn figuren, maar diende "'t Kapoentje" aan Het Volk over te laten. Vanaf 1965 tekende Marc Sleen opnieuw zelf Nero. Hij liet al zijn overige reeksen vallen en concentreerde zich enkel nog op deze strip die vanaf dat ogenblik ook in kleurenalbums verscheen. Safari In 1962 vertrok Marc Sleen op de eerste van vele safari's in Afrika. Tussen 1962 en 1978 verbleef Marc Sleen nagenoeg elk jaar tijdens de maanden januari en februari in de Oost-Afrikaanse brousse. In de jaren 70 zou hij er dierenreportages maken voor de BRT, waaronder 21 films van Allemaal beestjes. Zelfs in zijn strips bezochten zijn figuren meer en meer het continent en het werd een running gag in "Nero" dat wanneer zijn figuren Sleen belden of thuis kwamen opzoeken hij altijd "op safari" bleek te zijn. Zijn reizen naar Afrika inspireerden Marc Sleen tot het tekenen van onder andere: De negen peperbollen, De kille man Djaro, Het Bobo-beeldje, Aboe-Markoeb en De Lolifan(Vervolg op pagina 24)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

23


(Vervolg van pagina 23)

ten. Marc Sleen noemde Oost-Afrika steevast de 'grootste zoo ter wereld'. Marc Sleens liefde voor dieren zorgde er ook voor dat hij in Nero reclame maakte voor het Wereldnatuurfonds en de dierenwereld in het algemeen. Hij is sinds 1984 ook benoemd tot beheerder van deze organisatie, afdeling België. Ontelbare albums hebben dieren als onderwerp. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn wapenschild drie olifanten in het embleem bezit. In 1979 bracht Marc Sleen het boek Safari uit. Het werd uitgegeven door de Antwerpse uitgeverij Scriptoria. Het boek bundelt de Afrika ervaringen van Marc Sleen tussen 1962 en 1978. In 1977 werd Marc Sleen voorzitter van het comité dat de Bronzen Adhemar uitreikt, vernoemd naar de geniale zoon van Nero, Adhemar. Deze prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan beloftevol jong Vlaams striptalent. In 1991 kreeg Adhemar een levensgroot standbeeld in Turnhout, de stad waar de prijzen steevast worden uitgedeeld. Sleen zelf werd in 1993 bekroond met een Gouden Adhemar voor zijn ganse carrière. Omdat een Masaidokter Marc Sleen tijdens een van zijn safari's voorspeld had dat hij in 1991 in Afrika door een kudde olifanten vertrappeld zou worden ging Marc Sleen dat jaar niet op safari. In 1992, na gedurende 45 jaar Nero helemaal alleen te hebben gemaakt (waarvoor hij een vermelding kreeg in het Guinness Wereldrecordboek), nam hij tekenaar Dirk Stallaert in dienst die vanaf het album Barbarijse vijgen de verhalen die Marc Sleen bedacht, zou tekenen. Sleens productiviteit van 1944 tot 2002 is zelfs nog opmerkelijker als men in overweging neemt dat hij van 1944 tot 1965 ook nog tientallen andere reeksen had lopen zonder hulp van andere tekenaars of scenaristen in te roepen. Later zou hij de wallen onder zijn ogen aanduiden als bewijs van hoe hard hij wel niet aan zijn strips gewerkt heeft overheen de jaren. In 1994 kreeg Nero een standbeeld in Hoeilaart, vlak voor het oude tramstation, dat in de reeks al sinds het album De verschrikkelijke tweeling ook Nero's huis is. In 1997 werd Marc Sleen door Albert II tot Ridder benoemd. In 2002, besloot Marc Sleen, nu hij 80 was een punt te zetten ach(Vervolg op pagina 25)

24

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 24)

ter de reeks. Het laatste album was Zilveren tranen. Marc Sleen wenste niet dat iemand anders de reeks zou verderzetten. Hij ontving in 2002 uit handen van het Vlaamse Onafhankelijke Stripgilde de Stripvos, een prijs voor personen of instellingen die met hun activiteiten van grote betekenis zijn of zijn geweest voor de Vlaamse stripwereld. In 2005 werd Marc Sleen genomineerd als een van de 111 kanshebbers op de titel "De Grootste Belg" in de Vlaamse versie van de wedstrijd. Hij eindigde op nr. 48. Op 13 juli 2008 overleed Marc Sleens echtgenote Magdalena Paelinck op de leeftijd van 87 jaar. Op 6 november 2016 overleed Marc Sleen op 93-jarige leeftijd.

Invloed en stijl Marc Sleens strips zijn door generaties Vlaamse kinderen en volwassenen gelezen. In vergelijking met veel andere strips die in dit taalgebied zijn uitgegeven had zijn werk altijd iets kolderachtigs, ironisch en anarchistisch. Zijn manier van strips tekenen was tot de komst van Stallaert zeer uniek: amper close-ups of blow-ups, geen overschrijding van de kaders, geen gebruik van vogel- of een ander perspectief, ... Dit had vooral met de snelheid te maken waarmee Marc Sleen zijn strips diende te tekenen, wat weinig tijd liet voor zulke zaken. Om die reden zitten zijn verhalen ook vol met continuĂŻteitsfouten. (auto's met plotseling drie in plaats van vier wielen, mensen die plots anders gekleed gaan, ...). In tegenstelling tot andere strips wordt dit bij Marc Sleen echter geduld. Nero is ook een van de weinige Vlaamse strips die vanwege onder meer de politieke knipoogjes ook door volwassenen gesmaakt worden. Men kan in zijn werk een hele evolutie en geschiedenis nagaan van naoorlogs Vlaanderen over een periode van 60 jaar. In de beginjaren werd zijn politieke visie nog sterk ingegeven door de katholieke inslag van de kranten waarvoor hij werkte. Communisten en socialisten werden toen meestal als slechteriken of duivels voorgesteld. In De Hoed van Geeraard De Duivel (1950) scheert de Duivel bijvoorbeeld zijn sik af (Vervolg op pagina 26)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

25


(Vervolg van pagina 25)

en lijkt hij sterk op de socialistische politicus Camille Huysmans. Een dikke handlanger is een karikatuur van socialistisch politicus Paul-Henri Spaak. Marc Sleen zou later een meer neutrale politieke houding aannemen en spijt krijgen van zijn vaak fanatieke katholieke houding in die jaren. Het gebruik van actuele gebeurtenissen in zijn strips was iets dat Vandersteen in zijn beginjaren ook met Suske en Wiske deed. Anders dan Marc Sleen zag Vandersteen na een tijd in dat dit gegeven wel goed werkte in de krant, maar niet wanneer de verhalen uiteindelijk in albumvorm verschenen. Hierom hield hij er na een tijd stilaan mee op. Sleen kon het knipogen naar de actualiteit en het laten opdraven van karikaturen echter nooit laten. In die zin is Nero nog steeds uniek in de annalen van de Vlaamse strip. Geen enkele andere stripfiguur bezocht bijvoorbeeld Jozef Stalin zoals Nero in Het Vredesoffensief deed. In de reeks doken de afgelopen decennia politieke figuren op als Jozef Stalin, Idi Amin Dada, Khomeini, Bill Clinton, Boris Jeltsin, Gamal Abdel Nasser, Willy De Clercq, Helmut Kohl, Koning Boudewijn, Margaret Thatcher, Mobutu, Saddam Hoessein, Jean-Luc Dehaene, Hirohito, Jean Gol, Guy Verhofstadt, Elizabeth II en Harry Truman op, maar ook karikaturen van bekende mediafiguren als The Beatles, Pablo Escobar, Urbanus, Jean-Pierre Van Rossem, Paul Newman, Frank Zappa en ook Sleen zelf. In vergelijking met andere tekenaars heeft Marc Sleen zijn strips nooit laten gebruiken voor merchandising of andere commercialiseringen. Dat leidde er ook toe dat zijn werk nooit een internationale carrière heeft gekend. Nero is in zekere zin zelfs nog Vlaamser, volkser en gezelliger dan Suske en Wiske. Samen met deze laatstgenoemde strip behoort Nero tot het Vlaamse culturele erfgoed. Zijn soepele tekenstijl en kolderieke inhoud beïnvloedden Kamagurka, Herr Seele, Jean-Pol, Willy Linthout en Urbanus, Windig en De Jong, Luc Cromheecke, Johan De Moor, Merho, Martin Lodewijk, Hector Leemans, Jan Bosschaert, Dirk Stallaert, Marc Legendre en Erik Meynen. Bron: Wikipedia

26

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Hoe en waarom postzegels? Hoe ontstaat een kleurenfoutdruk In 1885 rommelde een Zweedse jongen in de brieven van zijn grootvader. Daartussen vond hij een zegel die hij niet kende, een “Tre Skilling” uit het jaar 1855. Deze zegel, moest eigenlijk groen zijn—was echter geel. De jongen verkocht de zegel voor ongeveer 1€ aan een verzamelaar, deze verkocht hem weer verder. Nu is deze zegel het kostbaarste stuk van het Zweedse post museum in Stockholm. Hij is zo dierbaar, omdat er maar één exemplaar van bekend is. Naast een—weliswaar omstreden—rode zegel van 1 cent uit Brits-Guyana, geldt deze als de zeldzaamste en duurste zegel van de wereld. Deze “Tre Skilling” is een kleurenfoutdruk. Dat betekent: de drukker heeft hem per ongeluk met gele in plaats van groene inkt gedrukt. Een ander beroemd voorbeeld is de “Baden 9 Kreuzer zwart” op blauwgroen, in plaats van roze papier. In 1919 kocht een man aan een postzegelloket in Amerika een vel met 100 luchtpost zegels van 24 cent. Hij betaalde er 24 dollar voor, dat is tegenwoordig ongeveer 25€. Nu kost iedere van deze 100 zegels ongeveer 14.000 €. Waarom? Het vel moest bij de druk twee keer door de machine gaan. In de eerste doorgang werd de lijst van de zegel afbeelding, in de tweede de afbeelding zelf ( een postvliegtuig in de lucht) gedrukt. Bij de tweede doorgang had de drukker zich vergist; hij legde het vel verkeerd op in de machine, het vliegtuig op de zegel vliegt op zijn kop. Wordt vervolgd. Celeste De Graef

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

27


Oplossingen Quizzzz 4 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1555 Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

1677 Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

2511 Schiftingsvraag:

hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 3? 8 juiste antwoorden

Voor de nieuwe deelnemers zijn hier nog even het reglement: Voor een juist antwoord op de eerste drie vragen telt telkens één punt. Indien de eerste drie vragen correct zijn beantwoord, doet men maar eerst mee met de schiftingsvraag. Indien deze correct is telt dit voor twee punten extra. Er is geen discussie over de antwoorden, de quizmaster is steeds in zijn gelijk. Opmerkingen worden wel steeds onderzocht, doch dit betekent niet dat er een wijziging zal komen in de punten toekenning. De oplossingen van de quiz mag je nog steeds afgeven op een van de clubdagen, ten laatste tijdens de uren van de laatste ruildag vóór het verschijnen van het volgende clubblad. Op een later tijdstip worden er geen meer aanvaard.

28

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Quizzzz!!!!!!!!! Quizzzz 5 Vraag 1:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 2:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Vraag 3:

Geef het nummer (OBP) van deze zegel.

Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden komen er binnen op vraag 1? Oplossingen Quizzzz 5 Vraag 1: _______________________________________ Vraag 2: _______________________________________ Vraag 3: _______________________________________ Schiftingsvraag:

_______________________________

Naam:

_______________________

Lidnr. _______

Adres:

_____________________________________ _____________________________________

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

29


Nieuwe uitgaven: Europa Denemarken 29 september 2016 Dwergen—5 x KR 8

Aland 11 november 2016 Hanen—2 x € 2

Duitsland 2 november 2016 125ste verjaardag geboorte Otto Dix—€ 0,85 Alderney 14 september 2016 De Slag bij Hastings—p 43— 57—58—64—70—78

Kerstmis—€ 70

8 november 2016 Kerstmis—p 38—43—57— 58—64—70– 78

Estland 8 september 2016 Paddenstoelen—€ 1,50

(Vervolg op pagina 31)

30

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 30)

1 oktober 2016 Nationaal Museum—€ 1,50

27 oktober 2016 Vuurtoren van Virtsu—€ 0,65

8 november 2016 Baltische Assemblee, gezamenlijke uitgifte met Letland en Litouwen—€ 1,40

10 oktober 2016 De dans—€ 0,70—1,40

14 oktober 2016 100 jaar Hélice Eclair—€ 0,70

24 oktober 2016 Gezamenlijke uitgifte met Portugal—€ 0,80—1,00 Frankrijk 3 oktober 2016 Ruimte—12 x Lettre Verte

(Vervolg op pagina 32)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

31


Abdij van Toul—€ 0,70

7 november 2016 140 jaar type Sage—2x€ 0,80

27 oktober 2016 François Mitterand—€ 0,80

Rode Kruis—5 x € 0,70

(Vervolg van pagina 31)

3 november 2016 Honden—12 x Lettre Verte

Dag van de postzegel—12 x Lettre Prioritaire

Marie Laurencin—2 x € 1,60

Europese hoofdsteden: Amsterdam—4 x € 0,70

(Vervolg op pagina 33)

32

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Brive-La-Gaillarde—€ 0,70

8 oktober 2016 Isabelle Sandy—€ 1,60

De heropening van de Bièvre—€ 0,70

5 november 2016 Kruiden—€ 0,80—1,00

10 november 2016 100 jaar Nationale vereniging van Veteranen—€ 0,70

Gibraltar 20 september 2016 De Grotten van Gorham— p 22—64—70 –80—£ 2

(Vervolg van pagina 32)

Frans Andorra 3 september 2016 Clipol—€ 1,25

10 oktober 2016 Historische straten—p 20— 40—50—64—70—80—£ 2

(Vervolg op pagina 34)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

33


(Vervolg van pagina 33)

Brievenbussen—p 22—64— 70—80—£ 2

14 november 2016 Dieren in winterslaap— 1st Large—1st Class—2nd Large—2nd Class

22 oktober 2016 Literair Festival—p 70

2 november 2016 Kerstmis—G—p 40—64– 70— 80—£ 2

Slovenië 4 november 2016 Sloveense film—€ 1,12

Nieuwjaar—A—b—C

Groot-Brittannië 8 november 2016 Kerstmis—1st—2nd—1st Large—2nd Large—£ 1,03— 1,52—2,25

34

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Stand na quiz 4

Naam

Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 Quiz 4 Totaal

Van Dyck Dirk

5

3

5

3

16

Darcon Sonja

5

2

5

3

15

Van de Vyver Willy

5

2

5

3

15

Cools Judith

3

3

3

3

12

Van der Velde Robert

3

2

3

3

11

Andries Chris

3

3

0

2

8

Wijnen Michel

3

5

8

Degrave Renee

3

3

6

Claes Emiel

2

2

voor

AL uw feesten Telefoon: 03 888 98 71 Fax: 03 290 49 89 e-mail: keukenkabouter@pandora.be Blauwbrugstraat 8

2845 Niel

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

35


Waarheen? Hieronder vind je de nationale ruildagen en beurzen die de volgende maanden plaatsvinden. Dit is slechts een selectie. Een vollediger overzicht vindt op www.philandria.eu. Klik op Evenementen 26 november 2016—Ruilbeurs voor Zichtkaarten, Cercle des Collectionneurs Hennuyers—Salle “Les Tilleuls, Place de St. Symphorien 4, 7400 Mons—7u30-12u— tel.: 0472/62 76 60 4 december 2016 32e Postzegelbeurs, K.V.B.P. Leuven —Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90, 3000 Leuven—e-mail: laurens_dumont@yahoo.com 10 december 2016—59e Internationale Ruilbeurs, Philatelia Alosta —Campus Houtland, Rijselstraat 110, 8820 Torhout—9u-16u—9u-16u— e-mail: desloovere.daniel@skynet.be 10 december 2016—11e Postzegelbeurs, Postzegelkring 'Opsinjoor'—Zaal "De Brug", Nekkerspoelstraat 366, 2800 Mechelen—9u-16u—e-mail:jos.josette@skynet.be 11 december 2016—25e Nationale Ruildag,ARPO-JARPO Lier—Zaal 't Karthuizershof, Karthuizersvest 55, 2500 Lier—9u-16u—e-mail: firmin.thys@hotmail.com 26 december 2016—Internationale Postzegel Ruildag, Postzegelclub Maasmechelen—Helix, Rijksweg 357, 3630 Maasmechelen—9u-15u—tel.: 0476 270 824 8 januari 2017—Nieuwjaarsbeurs voor postkaarten, Antwerpse Postkaarten Club — Zaal "Ars-'t Spant", Boomsesteenweg 333, 2610 Wilrijk—9u-14u— e-mail: postkaartenclub@hotmail.com 15 januari 2017—96e Grote Ruilbeurs, Hobby- en Verzamelclub Begijnendijk—Parochiecentrum, Kerkstraat, 3130 Begijnendijk —7u30-14u— e-mail: paul.wijnants@scarlet.be Bron: Philandria.eu

36

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

37


Nieuwe uitgiften: Wereld Canada 23 september 2016 IJshockey spelers—6 x P

7 november 2016 Kerstmis—15 x DKK 2

1 november 2016 Kerstmis— 2 x P

Frans Polynesië 21 oktober 2016 Pruimenbloesem—F 300

Christmas Island 31 oktober 2016 Kerstmis— c 65—$ 1,80 Hong Kong 6 september 2016 Ode aan de leraars—1,70— 2,90—3,70—2

Far Oer 3 oktober 2016 Frankeerzegels—4 x DKK 9 38

(Vervolg op pagina 39)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 38)

31 oktober 2016 Trektochtpaden—12 x $ 1,70

17 oktober 2016 Bedreigde vogels—INR 5— 10—15—25

India 2oktober 2016 Swachh Bharat—INR 5 24 oktober 2016 Varanasi Stad—INR 5

4 oktober 2016 Centraal Water en Energie onderzoekstation—INR 5 31 oktober 2016 Nationale Eenheidsdag— INR 10

6 oktober 2016 Introductie van de C-130 — INR 5

1 november 2016 50sgte verjaardag van Haryana—INR 5 (Vervolg op pagina 40)

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

39


(Vervolg van pagina 39)

Koning Solomon’s schepen— NIS 5

Israel 13 november 2016 Yizhak Nvon—NIS 11,70

Taiwan 21 oktober 2016 Philataipei 2016—NT $ 5—25

Toerisme—5 x NIS 2,40

Taiwan: schatteneiland— NT $ 13—32

Mozaiëk—4 x NIS 4,10

22 oktober 2016 Animatie—NT $ 5—25

(Vervolg op pagina 41)

40

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


(Vervolg van pagina 40)

Design—NT $ 9—25

24 september 2016 Oog op Afrika—$ 1,15— CHF 2—€ 1,70 Milieubescherming— NT $ 15—31

20 jaar Verdrag Ban de Nucleaire Testen—10 x € 0,80 Liefdadigheid—NT $ 25

Duurzame ontwikkelingsdoelen—17 x c 47 Verenigde Naties 8 september 2016 Werelderfgoed: Tsjechië c 47—$ 1,15—CHF 1—1,15— € 0,68—1,70

De nieuwe postzegeluitgaven van Europa en de wereld zijn slechts een selectie van diegenen die bij de redactie bekend is. Deze lijst is daarom niet volledig. De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

41


Ik zoek—Ik ruil—Ik bied aan IK BIED AAN

IK ZOEK

Een mooie verzameling boeken en DVD’s van Wereldoorlog II. Zeker voor verzamelaars! Laat een seintje voor afspraak op tel.: 03/459.91.30 of 03/288.97.87 na 18u00.

Munten, zilver België, Belgisch Congo, alle munten en briefjes. Ook alle munten “Derde Rijk” van 1933 tot 1945. Frans Haegemans Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig.

IK ZOEK Israël gestempeld recent Kongo gestempeld recent Bob Borower Tel.: 0476/86 22 97

IK ZOEK Sterstempels Denemarken Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ik ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

IK ZOEK—IK RUIL—IK BIED AAN Ook uw zoekertje kan hier staan! U hoeft enkel een ‘zoekertjesformulier’ te vragen op een clubactiviteit, in te vullen en af te geven aan een bestuurslid. Uw zoekertje verschijnt dan in het volgende clubblad. Deze zoekertjes zijn gratis voor de leden. Gelieve binnen te brengen ten laatste de ruildag vóór verschijning van het clubblad. 42

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


IK BIED AAN

6 egg codllers (engelse eierpotjes) gemaakt voor 1 ei. 6,00 €/stuk, ook verkrijgbaar als set van 2 of 3 stuks pruimendesign

setje van 2 egg codllers voor 1 eitje 6,00 €/stuk = 12,00 € bloemendesign

Graag contact opnemen a.u.b. Van de Velde-Darcon, Vredestraat 32, 2845 Niel Tel: 0497/67.16.67 We zijn regelmatig op de clubdagen aanwezig.

IK ZOEK Onderstaande stempels van de Congoboten

Roger De Vogelaer Tel.: 03/830 28 86 Ben regelmatig op de clubdagen aanwezig

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

43


IK ZOEK Tijdmeting. Postzegels met horloges: schouwklokken, staande klokken, klokken op gebouwen, indien goed leesbaar, zak– en polshorloges evenals zonnewijzers en zandlopers. Etienne Terlinck Tel.: 03/440.45.16 Ik ben bijna altijd op de clubdagen aanwezig.

44

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Markthandel Groenten & Fruit

A.G.F. Primeurs DrĂŠ & Ingrid Tel : 0478/740 410

Openbare Markten maandag

=

Hoboken

dinsdag

=

Niel

woensdag donderdag

= =

Mortsel Antwerpen LO

zaterdag

=

Niel

Steeds dagverse kwaliteit !

Ook in 2016 spaarpuntenaktie voor gratis draagtas

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

45


Brood– en banketbakkerij

Eduard Claessenslaan 94 2845 Niel Tel : 03/888.08.42

Dinsdag en vrijdag gesloten

46

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec-. 2016

47


Uit het oude boekenrek Als uitsmijter vonden we het wel interessant om eens te grasduinen in “De geneesheer der armen” van Dokter Beauvillard een uitgave van 1929 en te kijken hoe men 85 jaar geleden omging met geneeskunde.

De geneeskundige planten. De borrage, familie der borragineën Ze is verzachtend, zweetwekend, pisafdrijvend. Gewoonlijk wordt ze gebruikt voor vallingen, longzieketen, dauwworm, mazelen, huiduitslag, roode koorts en de pokken. Dosis: 20 tot 25 gr. voor 1 liter water. Eén aftreksel maken. Hederstasch, L. Capsella, Bursa pastoris, familie der kruidvormingen,Pastoris-beursje. Zeer gemeene plant, groeiend op alle harden, woesten grond; zij moet voor den bloei geplukt en zooveel mogelijk groen gebruikt worden. Deze plant bewijst groote diensten aan de vrouwen die overvloedige of smartelijke maandstonden hebben. Wanneer de stonden pijnlijk en moeilijk zijn,doet 20 grammen herderstasch en 20 grammen armoise in een liter kokend water. Wordt vervolgd. Celeste De Graef

Koop bij onze sponsors 48

De Nielse Klok - Jaargang 32 / nr. 5—nov.-dec. 2016


Klaar voor onze exclusieve behandeling? Wat kan u uitsparen met uw verzekeringen? Wij bekijken het gratis voor u.

Baeyaert Verzekeringen, St.-Hubertusplein 14 Niel Tel.: 03.843.25.56—0495/57 98 58

Afgiftekantoor : 2845 NIEL

Afzender :K.NHPC/KVBP NIEL Wirixstraat 15 2845 Niel +32-(0)3-888.67.24

De Nielse Klok - nr. 5 - november-december 2016  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van de C...

De Nielse Klok - nr. 5 - november-december 2016  

De Nielse Klok is de spreekbuis van de Koninklijke Nielse Hobby en Postzegel Club en de KVBP afdeling Rupelstreek. De K.NHPC is lid van de C...

Advertisement