Page 1

D66 congres C98 2 november 2013, Utrecht

Volg het D66 Congres

#d66congres


voorwoord partijvoorzitter

Welkom Beste Democraten, Van harte welkom op ons najaarscongres 2013 in Utrecht. Voor mij een bijzonder congres. Het eerste congres waar ik als voorzitter mag optreden. De afgelopen maanden ben ik door heel Nederland gereisd. Van Maastricht tot Heerenveen, van Hoorn tot Enschede. En overal werd ik welkom geheten, proefde ik de D66 energie en zag ik hoe sterk D66 tegenwoordig is. Maar vandaag mag ik u welkom heten. De afgelopen jaren is D66 sterk gegroeid. Niet alleen in lokale en landelijke zetels, ook in ledenaantallen, in aantal afdelingen en in aantal activiteiten. We zijn meer aanwezig dan ooit en dat wil ik doorzetten. Daarom is het nodig om te blijven werken aan het versterken van de vereniging. Om daar richting aan te geven heeft het Landelijk Bestuur gewerkt aan een strategisch plan voor de komende jaren. Samen met u willen we het tijdens dit congres hebben over hoe we de richting om kunnen zetten in mooie resultaten. De eerste stappen naar verder succes boeken we hopelijk al op 13 november a.s. in Alphen e.o. en de 3 gemeenten in Fryslân waar D66 meedoet met de herindelingsverkiezingen. Op 19 maart zullen de andere gemeenten in Nederland volgen en op 22 mei is het Europees Parlement aan de beurt. Voor D66 alle drie belangrijke verkiezingen. Drie keer de mogelijkheid om opnieuw succes te boeken. Drie keer winst, daar gaan we voor! Op veel plekken in het land worden op dit moment de laatste voorbereidingen getroffen voor de campagne volgend jaar. Lijsten worden gekozen, programma’s vastgesteld. Ervaren rotten en aanstormend nieuw talent maken zich op voor de komende verkiezingen. Campagneteams zijn begonnen met het bestuderen van hun stad of dorp en de eerste acties hebben al plaatsgevonden. In de aanloop naar die verkiezingscampagnes zijn we natuurlijk ook al actief in beeld. Met de onderwijstour bijvoorbeeld en met de landelijke D66 ‘in gesprek met’ actie. Op 9 november gaan in het hele land D66’ers in 70 gemeenten de straat op en met mede bewoners in gesprek. Wij reizen door het hele land om ook bij u in de buurt te laten zien dat D66 dichterbij dan ooit is! De afgelopen weken hebben Sophie in ’t Veld en Marietje­ Schaake laten zien dat Europa absoluut dichtbij staat. In een spannende lijsttrekkersverkiezing heeft u kunnen kiezen wie de lijst van D66 mag aanvoeren. Tijdens het congres zal de uitslag van deze interne verkiezing worden bekend gemaakt.

Congresinformatie C98 2 november 2013

Congresinformatie Opening inschrijfbalies en zaal De Central Studios en de inschrijf/toegangsbalies zijn op zaterdagochtend 09.00 uur toegankelijk voor congresgangers.

Toegangspolsbandjes Bij de registratiebalie krijgt u naast uw stembescheiden ook een polsbandje. Het dragen van een polsbandje als bewijs dat u entreegeld heeft betaald is verplicht. Hierop zult u ook worden gecontroleerd.

Eten en drinken Koffie/thee/water zijn bij de prijs inbegrepen. Lunch kunt u kopen bij de verschillende balies die in Central Studios te vinden zijn.

Garderobe De bewaakte garderobe bevindt zich op de begane grond.

Kinderopvang Stemrecht / stemprocedure Om stemgerechtigd te zijn op dit congres dient u de contributie over 2013 (en eventuele voorgaande jaren) te hebben voldaan. De contributie kan ter plekke via pin worden voldaan aan de congresbalie.

Stemprocedure Het stemgewicht van elk lid is binnen D66 gelijk (one-man-one-vote). Stemgerechtigde leden ontvangen de stembescheiden. De stemkaart gebruikt u bij de hoofdelijke stemming in de plenaire zaal. U steekt de kaart op als de congresvoorzitter dit vraagt. Indien de uitslag van de stemming niet te bepalen is door het handopsteken, volgt een schriftelijke stemming. Daarvoor zijn stembriefjes uitgereikt. Voor de stemming van de kandidaten voor de diverse functies gebruikt u het desbetreffende stemformulier. Leest u voor het invullen per formulier zorgvuldig de instructie. Ingevulde stemformulieren stopt u in de daarvoor bestemde groene stembussen. De stembussen sluiten om 13.00 uur! De uitslag van deze stemmingen wordt om ongeveer 16.00 uur bekend gemaakt in de congreszaal.

Informatie- en registratiebalie Voor al uw vragen aangaande het D66-congres kunt u tussen 09.00 en 15.00 uur terecht bij de registratiebalie.

Overzicht functionarissen

Kortom een boeiend programma voor een hopelijk minstens zo boeiend congres. Ik wens u een interessante en vooral ook inspirerende dag toe.

Besluitvormingscommissie

Congresvoorzitters Jeroen Kreijkamp, Gerda Oskam, Anja Overhoff-van der Lem Het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke congresvoorzitters. Zij zijn door het Landelijk Bestuur gevraagd om het congres technisch te leiden en hebben het recht om gedurende het congres met aan­passingen van de tijden in de agenda te komen. De congres­ voorzitters hebben tevens de leiding over de plenaire stemmingen.

Femke Dingemans (vz), Cor-Hilde van Beijeren, Vincent Chin Kwie Joe, Walter Scheer en Sietse Wijnsma De besluitvormingscommissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van de besluitvorming tijdens het congres. Zij controleert of de besluitvorming verloopt volgens het Huishoudelijk Reglement.

Opening congres 10.30 uur

Bezoekt u voor het eerst een D66-congres? In de ochtend wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij u uitleg krijgt over de werking van het congres. Hoe komen besluiten van het congres tot stand? En hoe verlopen de verkiezingen tijdens het congres? Daarnaast zijn er verschillende politici die vertellen over hun eigen congreservaringen en de actuele politiek. Met onder andere: Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, Provinciale Statenlid Hans Boerkamp en gemeenteraadslid Anita Vink. Penningmeester van het Landelijk Bestuur Robert Strijk modereert de bijeenkomst.

zaal Rood

Er is geen mogelijkheid voor kinderopvang.

Maar er is nog veel meer. Dit congres biedt meer dan genoeg de mogelijkheid om elkaar te inspireren en andere D66’ers te ontmoeten. Het congres gaat om 10.30 uur van start. Naast het plenaire programma met o.a. de presentatie van de eerste resultaten van de commissie intern debat onder leiding van Wilfried Derksen, zullen er in twee blokken 8 fringe meetings plaatsvinden in de verschillende subzalen. U heeft de keuze uit meepraten over de toekomst van de partij de fringe meeting rondom het strategische plan of in geïnspireerd worden door internationale voorbeelden in campagnevoeren. Maar ook kunt u met andere D66 leden van gedachten wisselen over inhoudelijke thema’s waaronder de pensioenen en de rol van de overheid in kunst en cultuur. Het congres zal worden afgesloten met een aantal toespraken. Dit maal onder meer van onze eigen hoogleraar Gemeenterecht Hans Engels. En natuurlijk zal ook deze keer Alexander Pechtold met zijn speech het congres afsluiten.

Fleur Gräper – van Koolwijk partijvoorzitter

Maak kennis met het congres! 09.30-10.30 uur

Eten en drinken Voor eten en drinken kunt u terecht op het horecaplein, Op het congres is er voldoende eten en drinken te verkrijgen. Bij de koffiecounters kunt u gratis koffie en thee verkrijgen. Voor eten en drinken dient u met muntjes te betalen. Muntjes zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie op het horecaplein. Een muntje kost € 2,– . Er zijn ook halve muntjes verkrijgbaar. Tussen 11.30 en 14.30 vindt er een lunchbuffet plaats. U kunt dan diverse broodjes verkrijgen. Zowel met vlees of een vegetarische variant. Daarnaast is er een snackcorner waar u diverse candybars, maar ook broodjes kroket en frikadel kunt kopen. Naast fris zijn er ook alcoholische versnaperingen verkrijgbaar.

Fringe meetings Blok1 11.00 – 12.00 uur Blok2 13.00 – 14.00 uur Het doel van fringe meetings is om inhoudelijk in te gaan op de diverse thema’s. Door met elkaar te debatteren, door te luisteren en door actief mee te denken kunnen wij van elkaar, maar ook met elkaar, meer leren over deze onderwerpen. Fringe meetings zijn voor alle bezoekers van het congres toegankelijk en men hoeft geen specialist te zijn om deel uit te maken van een sessie. De insteek is om complexe materie zo toegankelijk te maken, dat iedereen zich een mening kan vormen. De fringe meetings duren één uur. U wordt dringend verzocht om niet tussentijds van fringe meeting te wisselen, dan wel vijf minuten na aanvangstijd de meeting bij te wonen.

Persvoorlichters Tweede en Eerste Kamerfractie Roy Kramer Daan Bonenkamp

06 242 410 72 06 524 063 58

Landelijk Bestuur Roy Kramer

06 242 410 72

Europese Fractie Anna Sophia Posthumus +32 484 20 15 18


2 november 2013 Central Studios, Utrecht

Marietje Schaake/ Sophie in’t Veld 15.15 uur

Agenda C98 congres D66 dichtbij De tijden zijn bij benadering. De agenda kan nog gewijzigd worden.

Hans Engels 15.25 uur

9.00

Congreslocatie open

9.30 Maak kennis met het congres

voor nieuwe congresgangers en geïnteresseerden

10.30 Opening congres door Fleur Gräper, partijvoorzitter

- installatie congresvoorzitters - toelichting voorzitter LVC op stemprocedure kandidaten voor vacatures Landelijk Bestuur en commissies

10.35 Presentatie kandidaten

voor vacatures Landelijk Bestuur en commissies

10.50 Toelichting voorstel intern debat

Diederik Smit 15.45 uur

11.00 Fringe meetings 12.00 Vragenronde

f ractievoorzitters Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement en partijvoorzitter, o.lv. Annelou van Egmond

13. 00 Sluiting stembussen 13.00 Besluitvorming

Kees Verhoeven 16.00 uur

- jaarrekening 2012 - contributieregeling 2014 - afdracht aan afdelingen en regio’s 2014 - begroting 2014 - wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement - motie intern debat - algemene organisatorische moties - (actueel) politieke moties

15.00 Toespraak van Fleur Gräper

partijvoorzitter

15.15 Uitslag Europese verkiezingen

bekendmaking uitslag lijsttrekker Europese verkiezingen

15.25 De D66’er als professioneel en effectief lokaal bestuurder, door Prof. Hans Engels,

Alexander Pechtold 16.30 uur

lid Eerste kamer voor D66 en hoogleraar Gemeenterecht (Thorbeckeleerstoel) Universiteit Leiden

15.45 Cabaret

een optreden van Diederik Smit, bekend van De Speld

15.55 Uitslag verkiezingen Besturen en commissies 16.00 D66 Dichtbij - op weg naar 19 maart 2014

met Kees Verhoeven, Campagneleider verkiezingen GR en EP2014

16.30 Toespraak Alexander Pechtold

fractievoorzitter Tweede Kamer

16.45 Afsluiting en start borrel

03


Fringe meetings Blok1

Blok 2

Pensioenen: wat is er aan de hand?

Hoe verbeteren we het interne debat?

Internationale voorbeelden van succesvol campagnevoeren

Er wordt veel geschreven en gesproken over ons pensioen: ‘Het stelsel is niet houdbaar’, ‘het sluit niet aan bij de arbeidsmarkt van vandaag’, ‘we moeten solidariteit bewaren’, ‘de jongeren betalen de rekening’ of ‘de gepensioneerden draaien er voor op’. Gewapend met ingewikkelde termen als rekenrente, tweede pijler, doorsneepremie en dekkingsgraad stelt men ons technische en ingewikkelde veranderingen voor. In deze fringe meeting willen we een discussie voeren tussen leken, startend met een overzicht van de dilemma’s rond ons pensioen. Vervolgens gaan we in gesprek over de vragen die wij ons als sociaal-liberalen hierover zouden moeten stellen.

Wij zijn trots op onze interne partijdemocratie en de kans voor elk lid om over elk onderwerp mee te denken en mee te beslissen. Het debat en de besluitvorming over standpunten loopt echter soms tegen praktische­ beperkingen aan. Dit congres beslissen we over een experiment rond de behandeling van verkiezings­ programma's. De voorstellen hiertoe zijn opgesteld door een projectteam Intern Debat. De komende maanden wil dit team werken aan verdere voorstellen. Hoe starten wij in de partij discussies? Hoe zorgen we voor goede analyse? Hoe informeren we elkaar en betrekken we meer mensen? Hoe treden we in debat over mogelijke standpunten? En hoe stellen we die uiteindelijk samen vast? En dat alles in een partij met meer dan 23.000 leden en honderden afdelingen en tien­ tallen thema-afdelingen. Graag gaat het projectteam de discussie met u aan om hun eerste gedachten te delen en uw ideeën te verzamelen.

Ian Marquardt werkt als campagne-expert onder meer voor ALDE, de Europese partij van Liberalen en Democraten, waar D66 ook toe behoort. Hij heeft bijna twintig jaar ervaring met het organiseren van campagne­vrijwilligers, grassroots campagnes, ‘get out the vote’-acties en andere campagneactiviteiten. Hij deelt graag zijn kennis met ons, met het oog op het komende campagnehalfjaar met de GR2014- en EP2014verkiezingen. Deze fringe meeting is in het Engels.

met | Margreet Luth en Wilfried Derksen

D66 zegt volmondig ‘JA’ tegen Europa. Maar waarom zijn we ook alweer zo voor Europese integratie? In de aanloop naar de EP-verkiezingen van 2014 organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting een fringe meeting over de fundamenten van de Europa-visie van D66. De Van Mierlo Stichting presenteert hier een sociaalliberaal perspectief op Europa, waarin ons streven naar zoveel mogelijk persoonlijke vrijheid voor het individu centraal staat. Na deze inleiding zullen we over dit thema in gesprek gaan met de zaal.

11.00-12.00 uur

met | Steven van Weyenberg en Marty Smits

zaal Rood

11.00 -12.00 uur

Het Strategisch Plan D66 2013 – 2016: de volgende stap Het Landelijk Bestuur heeft haar prioriteiten uit­ gewerkt in het Strategisch Plan en gaat graag met u in discussie over dit plan en de vier speerpunten om de vereniging D66 verder te brengen. met | Fleur Gräper-van Koolwijk

zaal Plenaire

11.00 -12.00 uur

Naar een sociaal-liberale ruimtelijke ordening Functies als wonen, werken, verplaatsen, waterhuishouding, energievoorziening veranderen en maken aanspraak op ruimte. En dat in een samenleving die meer en meer om maatwerkoplossingen en participatie vraagt en niet om topdown-keuzes. Dat vraagt om een D66-antwoord: met een samenhangende toekomst­ ambitie en –visie kan hieraan richting worden gegeven door inwoners, marktpartijen en overheden. Daarmee voorkomen we leegstand, versterken we de kwaliteit van natuur, landschap en dragen we bij aan vitale steden en een sterke, duurzame economie. Zo’n ambitie wil de Thema-Afdeling Ruimte & Mobiliteit opstellen, mét input van leden. Alle congresdeelnemers zijn dan ook welkom om mee te debatteren aan de hand van een aantal stellingen. met | Stientje van Veldhoven-van der Meer en Bart Vink (moderator)

zaal Blauw

11.00 -12.00 uur

zaal Paviljoen

11.00 -12.00 uur

Manifest: doet D66 genoeg op het gebied van duurzaamheid? Thema-Afdeling Duurzaam heeft een Manifest opgesteld met daarin haar ideeën om D66 nóg duurzamer te maken. De thema-afdeling wil deze ideeën graag met de leden op het congres bespreken. Kom dus tijdens de lunch tussen 12:15 en 12:45 naar zaal Paviljoen om je licht te laten schijnen in deze. Zie voor het manifest: duurzaamd66.nl. met | Linda Carton

zaal Paviljoen

12.15 -12.45 uur

13.00-14.00 uur

met | Ian Marquardt en Annelou van Egmond

zaal Paviljoen

13.00 -14.00 uur

De grondslagen van ons Europa-verhaal

met | Jieskje Hollander

zaal Geel

13.00 -14.00 uur

Wat is de rol van de overheid in de kunst en cultuur? D66 werkt momenteel aan een actuele sociaal-liberale visie op kunst en cultuur(beleid). In de fringe meeting gaan we aan de hand van prikkelende stellingen met leden het debat aan over de vraag wat de rol is van de overheid in de kunst en cultuur. Anders geformuleerd: wat moet de overheid tenminste waarborgen om ervoor te zorgen dat in ons land sprake is van een rijk en divers cultureel aanbod? met | Jacqueline Versteeg & Cor Wijn (moderator)

zaal Blauw

Volg het D66 Congres

#d66congres

13.00 -14.00 uur

Het D66-geluid in de decentralisaties Jeugd, Zorg & Participatie Naast ons eigen thema onderwijs is de verwachting dat de decentralisaties van Jeugd, Zorg en Participatie naar de gemeentes ook een rol gaan spelen in de GR2014campagne. Mieke Damsma (wethouder zorg in Maastricht) en een communicatie-expert laten zien waarom deze hervorming sociaal-liberaal is, en hoe we kunnen overbrengen dat deze hervorming tot meer levens­ kwaliteit leidt. met | Vera Bergkamp, Mieke Damsma & Ivo Thonon (moderator)

zaal Rood

04

13.00 -14.00 uur


Plattegrond Central Studios, Utrecht

Central Studios Utrecht Rood

Geel

Legenda Toiletten Garderobe Snacks/Salade

Blauw

i informatiebalie/munten

66

Plenaire Zaal

Route 66

Stands

Registratiebalies

66

i

Paviljoen

Rood Fringemeetingzaal Geel Fringemeetingzaal

Bar Bar

Blauw Fringemeetingzaal Paviljoen Fringemeetingzaal

A

B

Roze Fotoshoot lijsttrekkers

C

K

J

I

H

G

F

E

1e etage Groen

Roze

Tijd\zaal Rood (200)

Groen Pers (1e etage)

D

Geel (100) Blauw (100) Paviljoen (100) Roze (40) Groen (50)

09.00

Fotoshoot LT

09.30

Maak kennis

Fotoshoot LT

Pers

10.00

Maak kennis

Fotoshoot LT

Pers

10.30

Fotoshoot LT

Pers

11.00

FM pensioen

Strat. plan

FM R.O.

Intern debat

Fotoshoot LT

Pers

11.30

FM pensioen

Strat. plan

FM R.O.

Intern debat

Fotoshoot LT

Pers

12.00

Fotoshoot LT

Pers

12.30

Fotoshoot LT

Pers

13.00

FM decentr. zorg FM europa

FM cultuur

FM campagne

Fotoshoot LT

Pers

13.30

FM decentr. zorg FM europa

FM cultuur

FM campagne

Fotoshoot LT

Pers

14.00

Fotoshoot LT

Pers

14.30

Fotoshoot LT

Pers

15.00

Fotoshoot LT

Pers

15.30

Fotoshoot LT

Pers

16.00

Fotoshoot LT

Pers

16.30

Fotoshoot LT

Pers

17.00

Fotoshoot LT

Pers

Kandideren voor het Europees Parlement? Kom naar het EP-spreekuur voor een snelle oriëntatie op het werk van onze vertegenwoordiging in Brussel.­ In ruimte blauw hangt een intekenlijst voor een 10-minutengesprek tussen 14.15 en 15.00 uur met Euro­parle­mentariër Gerben-Jan Gerbrandy of internationaal­secretaris Robert Farla. Zij kunnen alles vertellen over D66 in het EP. Mogelijk de eerste stap naar uw kandidatuur!

zaal Blauw

Fotoshoot lijsttrekkers Tijdens het congres krijgen lijsttrekkers de kans om professionele foto’s van zichzelf te laten maken. Fotograaf Jeroen Idema en visagiste Laurie zorgen ervoor dat u zo goed als mogelijk op de foto komt te staan. Deze foto’s kunnen voor de lokale communicatiemiddelen, zoals flyer(s) en afdelingswebsite worden gebruikt.

zaal Roze

Stands op het D66 congres A Campagne / Promotieartikelen B Online C Thema-afdeling Senioren & Samenleving + Thema-afdeling Cultuur D Thema-afdeling Onderwijs & Wetenschap + Thema-afdeling Economie E Thema-afdeling Duurzaam

F Internationaal G Mr. Hans van Mierlostichting H ‘Vraag het aan Gerhard Brunsveld’ I Jonge Democraten J Thema-afdeling Digitaal 66 + Thema-afdeling Democratie en Rechtstaat K D66 Overijssel + D66 Gelderland ‘Masterclass Speechwriting’

14.15 -15.00 uur

09.30 -18.00 uur

Route 66 Route66 is ook dit jaar weer op zoek naar enthou­siaste kandidaten! Overweeg je je aan te melden? Dan is het congres dé kans om huidige en voormalige Routers beter te leren kennen. Naast de Route66-stand waar tijdens het gehele congres Routers aanwezig zullen­ zijn, organiseert Route aansluitend aan de afsluitende speech van Alexander Pechtold een informele borrel­ voor nieuwsgierige potentiële nieuwe Routers. De borrel begint direct na de toespraak van Alexander Pechtold en zal plaatsvinden op het horecaplein. Voor meer informatie over Route66, zie www.d66.nl/ route66. De sollicitatieperiode voor de nieuwe lichting sluit op 10 november.

05


Financiën & organistaie Democraten 66

Contributieregeling 2014 Democraten 66

Financiën

Voorstel voor contributieregeling 2014

Jaarrekening 2012

1 Inleiding

De Jaarrekening 2012 is in zijn geheel te vinden op www.D66.nl/congres98. De jaarrekening is niet in de congreskrant opgenomen om papier te besparen. Tijdens de presentatie van de penningmeester worden de cijfers eveneens gepresenteerd.

voor 2 Voorstel contributieregeling 2014

In stemming: de jaarrekening 2012

Leden

Op het congres zal Robert Strijk, penningmeester Landelijk Bestuur, een toelichting geven op de jaarrekening 2012 en de begroting voor 2014.

Het voorstel voor de contributieregeling kent ten opzichte van de afgelopen jaren geen wijzigingen.

Vast te stellen door congres 98, 2 november 2013 Met onderstaande richtlijnen kunt u zelf de hoogte van uw contributie vaststellen. Leden betalen hun contributie naar individuele draagkracht. per per per Hoogte bruto jaarinkomen maand kwartaal jaar Minimum contributie n.v.t. € 15 € 60 (t/m € 18.000 per jaar) Tussen € 18.000 n.v.t. € 25 € 100 en € 30.000 per jaar Tussen € 30.000 n.v.t. € 30 € 120 en € 45.000 per jaar Tussen € 45.000 € 15 € 45 € 180 en € 72.000 per jaar Tussen € 72.000 en € 90.000 per jaar € 20 € 60 € 240 Vanaf € 90.000 € 25 € 75 € 300 per jaar - D66 is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Contributie­ bijdragen (inclusief vrijwillige donaties) zijn bij de belastingaangifte als gift op te voeren en derhalve fiscaal aftrekbaar. - A an een incasso opdracht zijn kosten verbonden. Gezien de hoogte van deze kosten is een maandelijkse incasso pas mogelijk vanaf een maandbedrag van minimaal € 15,00. - Bovengenoemde bedragen zijn met uitzondering van de minimum contributie richtinggevend. Er is geen controle op de betaalde contributie in relatie tot uw inkomen. Hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom. Om administratieve en kostentechnische redenen stelt de partij het bijzonder op prijs als u gebruik maakt van de mogelijkheid om D66 te machtigen. Op de machtiging kunt u aangeven of u per jaar, per kwartaal en in sommige gevallen per maand wilt betalen. De termijn­ incasso gaat de volgende maand in. Het machtigingsformulier staat afgedrukt op de achterzijde van het jaarlijks toegezonden contributieverzoek of wordt u op verzoek toegezonden. - Voor jongeren t/m 27 jaar bestaat de mogelijkheid om lid te worden van tegelijkertijd D66 en de Jonge Democraten tegen een gereduceerd combinatietarief van € 25,00 per jaar. U dient hiervoor bij aanmelding uw geboortedatum op te geven. - Een brief met verzoek tot betaling wordt u telkens vóór het begin van het nieuwe contributierjaar toegestuurd. U wordt verzocht de contributie per omgaande, maar uiterlijk binnen een maand te voldoen of het incassoformulier te hebben ingezonden. - Eenmaal betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd.

06

Combileden Combileden zijn die leden, die lid zijn van zowel de Jonge Democraten als van D66. De inning van de contributiegelden gaat op dezelfde wijze. De contri­ butie bedraagt € 25,00 per jaar.

Proefleden Proefleden zijn gewone leden, die voor € 15,- gedurende een periode van 6 maanden lid van D66 zijn. Het Landelijk Bureau zal, in samenwerking met de afdelingen, de proefleden stimuleren om tegen het einde van die periode het proeflidmaatschap om te zetten in een gewoon lidmaatschap. Indien het proeflid geen voortzetting wenst, vervalt het proeflidmaatschap automatisch. Het proeflidmaatschap is een middel om twijfelaars over de streep te trekken.

Stemrecht Door het (tijdig) betalen van uw contributie, of door het invullen van een machtigingsformulier voor incasso krijgt u stemrecht voor de afdeling (afdelingsvergaderingen en – verkiezingen), voor de regio (regiovergadering en – verkiezingen) en voor alle landelijke zaken (landelijke congressen en – verkiezingen).

Vermindering en betalingsregeling contributie Als de minimumcontributie van € 60 per jaar als te hoog wordt ervaren, kunt u zich schriftelijk (en vertrouwelijk) wenden tot de penningmeester van het Landelijk Bestuur. Er kan dan vermindering van de lidmaatschapsgelden worden verleend. De minimum jaarcontributie kan in dat geval op aanvraag worden verlaagd tot een bedrag tussen de €15 en € 40. U kunt uw verzoek richten aan ledenadministratie@d66.nl of schriftelijk aan Ledenadministratie D66, Postbus 660, 2501 CR Den Haag. Deze regeling is steeds 1 jaar van kracht en dient dus elk jaar opnieuw te worden ingediend.

Verplichtingen en incassoprocedure Bij het in gebreke blijven van de betalingsverplichting ontvangt u maximaal 2 schriftelijke herinneringen en één per mail. Als u na die 3 herinneringen nog steeds in gebreke blijft, zal de incasso van de contributiegelden worden overgedragen aan een incassobureau.


Afdracht aan afdelingen en regio’s Democraten 66

Voorstel voor de Afdracht­ regeling regio’s en afdelingen 2014 Concept ter vaststelling door congres 98, 2 november 2013 Het Landelijk Bestuur stelt voor om de afdrachtregeling voor afdelingen en regio’s te continueren, evenals het budget activiteiten aan de basis.

Begroting 2014 Democraten 66

Begroting 2014

Begroting 2013 camp. apart

Begroting 2014 camp. apart

Voorstel voor 2014

Opbrengst contributies Subsidie Bijdrage SHV Fondsenwerving Overige opbrengsten

2.200.000 2.515.000 920.000 920.000 50.000 60.000 192.000 400.000 58.000 54.000

Regio’s:

Totale baten

3.420.000

Personeelskosten Afschrijvingen Overig indirect

1.319.000 1.566.000 127.000 188.000 286.000 318.000

Subtotaal indirecte lasten

1.732.000

- De regio’s krijgen een basis van € 1600 en vervolgens € 1,60 per betalend lid. - De kosten voor de websites worden doorbelast. - De afdracht wordt uitbetaald op basis van het aantal betalende leden op 1 juli 2014 en nadat een door de betreffende ledenvergadering goedgekeurde jaarrekening over 2013 is toegezonden aan het Landelijk Bureau. De betaling geschiedt voor 1 september 2014.

Afdelingen:

3.949.000

2.072.000

Bestuurskosten Internationale samenwerking Congreskosten Opleidingen Marketing en communicatie / Democraat Regio's en (thema) afdelingen Bijdrage aan IDI, KC en JD

48.000 60.000 19.000 19.000 140.000 180.000 95.000 150.000 224.000 242.000 366.000 499.000 49.000 50.000

Subtotaal directe verenigingslasten

941.000

1.200.000

2.673.000

3.272.000

-3.000

-3.000

- De afdelingen krijgen een afdracht van € 5,00 per betalend lid. - De kosten voor de website, hosting, dataverkeer, mailoplossing en support bij deze zaken kunnen worden doorbelast. - De afdracht wordt uitbetaald op basis van het aantal betalende leden op 1 juli 2014 en nadat een door de betreffende ledenvergadering goedgekeurde jaarrekening over 2013 is toegezonden aan het Landelijk Bureau. De betaling geschiedt voor 1 september 2014.

Financiële baten en lasten

Activiteiten aan de basis:

Resultaat voor campagnes

750.000

680.000

Campagne Europese verkiezingen Campagne Gemeenteraadsverkiezingen Subtotaal campagnes Resultaat Na Campagnes

0 0 0 750.000

300.000 300.000

Het budget voor ‘activiteiten aan de basis’ blijft € 65.000. Hierop kan een beroep gedaan worden op basis van een begroting en een motivatie voor de bijdrage. Dit budget is ook beschikbaar voor bijeenkomsten georganiseerd door thema-afdelingen.

Een bijdrage wordt toegekend als aan een of meerdere van onderstaande criteria wordt voldaan:

Totale lasten

600.000 80.000

- de activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met andere (thema-)afdelingen of regio’s; - sluit aan bij een landelijk thema; - sluit aan bij activiteiten van een lokale permanente programmacommissie, permanente campagne of activiteiten in het kader van talentontwikkeling op lokaal niveau.

07


Organisatie besturen & commissies

Kandidaten besturen & commissies De gegevens van de kandidaten zijn zo nauwkeurig mogelijk overgenomen van het kandidaatstellingsformulier. De volgorde van vermelding binnen elke functie is alfabetisch vanaf de door loting verkregen letter G. Aan elk stemgerechtigd lid is bij de congres­balie een set stembiljetten uitgereikt. De ingevulde stembiljetten kunnen worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bussen naast de plenaire zaal. De stembussen sluiten om 13.00 uur. Financiële Commissie lid Er is 1 vacature en er heeft zich geen kandidaat gemeld. De vacature wordt doorgeschoven naar congres 99 (voorjaar 2014).

Landelijk Bestuur lid fondsenwerving

Geschillencollege lid

Verkoulen, Michiel

Frank, Boy

woonplaats Utrecht geboren 8 juli 1975 geboorteplaats Hengelo (o) e-mail michielverkoulen@gmail.com beroep  Consultant in de zorg

woonplaats Den Haag geboren 20 augustus 1951 geboorteplaats Amsterdam e-mail boy.b.frank@gmail.com beroep  Rijksambtenaar Buitenlandse Zaken/ Onderzoeker

Huidige functie binnen of namens D66 – Vroegere functie(s) binnen of namens D66 2009 – 2010 Bestuur Thema afdeling Economie 2009 Programma commissie D66 Utrecht 2010 Programma commissie Anders Ja Hoofdstuk Zorg 2010 Kandidaat Tweede Kamer 2010 Actie team fondsenwerving 2011 – 2012 Bestuur D66 Londen 2012 Kandidaat Tweede Kamer Andere maatschappelijke functies – Lid van een vertegenwoordigend lichaam? Nee Voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partij functie vervuld? Nee Toelichting We zijn lid geworden van D66 omdat het een partij is met idealen. En misschien ook wel omdat het een vereniging met bijzondere mensen is. Maar om die idealen te verwezenlijken is meer nodig. Meer leden en meer geld. Nieuwe leden brengen nieuwe energie en ideeën. Met nieuwe fondsen kunnen onze campagnes versterkt worden en kunnen we onze leden opleiden tot effectieve volksvertegenwoordigers. Ik wil me als bestuurslid inzetten om meer mensen aan D66 te binden. Door te onderzoeken wat mensen die met D66 sympathiseren bezighoudt. Door alle afdelingen en leden te belonen en te helpen als ze nieuwe leden werven. En door het makkelijker te maken om lid te worden. Als bestuurslid wil ik ook nieuwe fondsen werven. Fondsen zijn een vorm van betrokkenheid en maken D66 sterker en slagvaardiger. Die betrokkenheid komt vooral voort uit gedeelde idealen en die idealen moeten dan ook de basis vormen van onze fondsenwerving. Daarnaast wil ik het makkelijker maken om te doneren (per sms bijvoorbeeld) en afdelingen belonen die fondsen werven. Leden en fondsen werven we uiteindelijk met als doel een democratischer stad, een democratischer land en een democratischer Europa te verwezenlijken. En te strijden voor een groenere economie waar iedereen goed onderwijs geniet en kansen krijgt. Er is veel te doen. Mijn naam is Michiel Verkoulen en ik wil graag lid worden van uw Landelijk Bestuur.

08

Huidige functie binnen of namens D66 – Vroegere functie(s) binnen of namens D66 2010 – 2012 Lid Financiële Commissie Andere maatschappelijke functies – Lid van een vertegenwoordigend lichaam? Nee Voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partij functie vervuld? Nee Toelichting Ik heb ruime ervaring met bezwaar- en beroepszaken tot het hoogste niveau (Centrale Raad van Beroep). Ik heb in dit verband veel onderzoek gedaan naar jurisprudentie op verschillende rechtsgebieden. Ik ben erkend melder van een misstand bij het adviesorgaan voor de regering ‘Expertgroep Klokkenluiders’ en ten gevolge van mijn onderzoek is mijn dossier opgenomen als één van de 80 als ondersteuning voor het wetsvoorstel terzake. Ik houd mij al 9 maanden bezig met een onderzoek naar een misstand binnen een bekende Hogeschool en mijn melding is overgenomen door de Commissie van de Tweede Kamer voor OCW. Ik ben gemotiveerd en kan zaken tot op de bodem uit­ zoeken, waarbij de wet- en regelgeving niet alleen doorslag geven maar ook het menselijk belang.


Landelijke Verkiezingscommissie voorzitter

Bestuur Internationaal Democratisch Initiatief (IDI)

Bestuur Internationaal Democratisch Initiatief (IDI)

Blokzijl, Patrick

Kuijer, Pim de

woonplaats Purmerend geboren 10 juli 1979 geboorteplaats Purmerend e-mail blokzijl@concepts.nl beroep  Beleidsadviseur dienstverlening / wmo

woonplaats Amsterdam geboren 13 augustus 1981 geboorteplaats Breda e-mail mip_dek@hotmail.com beroep  Lobbyist STOP AIDS NOW! & Aids Fonds

Burmeister, Annemieke

Huidige functie binnen of namens D66 Raadslid D66Purmerend / vz Landelijke Verkiezings­ commissie

Huidige functie binnen of namens D66 Lid kennisgroep mensenrechten Amsterdam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 2010 – 2011 Lid Landelijke Verkiezingscommissie 2007 – 2011 Secretaris regio D66Noord-Holland 2005 – 2010 Penningmeester afdeling D66Purmerend e.o. / Secretaris (2005 – 2007) 2002 – 2010 Fractieassistent D66Purmerend 2003 – 2009 Lid landelijke besluitvormings­ commissie (BSC) Andere maatschappelijke functies – Lid van een vertegenwoordigend lichaam? Ja, raadslid in Purmerend Voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partij functie vervuld? Nee Toelichting Graag ga ik als voorzitter van de LVC nog één periode door. De opgedane kennis en ervaring wil ik blijven inzetten voor de partij. Zeker nu de gemeenteraads- en Europese verkiezingen eraan komen. Het komt goed van pas dat ik actief ben op lokaal niveau en goed begrijp waar je zoal mee te maken krijgt. Voor de LVC zijn de vastgelegde procedures en regels ons uitgangspunt, maar het blijft altijd mensenwerk. Oftewel oog hebben voor de lokale situatie en emoties, pragmatisch waar mogelijk en tegelijk goed letten op de belangen van kandidaten en leden. Dat doet de LVC zo zorgvuldig mogelijk en als voorzitter wil ik daar graag weer mijn bijdrage aan leveren.

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 2012 – heden Deelnemer Route66 2013 Lid team ledenactivatie Amsterdam 2012 Kandidaat kamerlid Tweedekamerverkiezingen Andere maatschappelijke functies 2006 – heden Verkiezingswaarnemer voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op uitzendbasis) 2009 – 2011 Junior diplomaat EU in Maleisië 2008 VN verkiezingsadviseur in Sierra Leone 2004 – 2008 Beleidsmedewerker Europees Parlement Lid van een vertegenwoordigend lichaam? Nee Voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partij functie vervuld? Nee Toelichting Ik heb de afgelopen twee jaar met plezier meegewerkt aan projecten van het Internationaal Democratisch Initiatief en heb onder meer in Turkije en Bosnië de resultaten van IDI gezien. Zelf breng ik ervaring met democratie en democratisering mee als verkiezingswaarnemer en adviseur voor organisaties als de OVSE en de VN. Democratie is voor velen wereldwijd een strijd. IDI zegt daarbij een partner te kunnen zijn - en ik zou me samen met de andere IDI bestuursleden willen inzetten om dat voortdurend waar te blijven maken.

woonplaats Den Haag geboren 04 juni 1979 geboorteplaats Hamburg e-mail dynamiek@gmail.com beroep  Projectleider Communicatie, Landelijk Bureau D66 Huidige functie binnen of namens D66 Kandidaat gemeenteraadslid Den Haag Vroegere functie(s) binnen of namens D66 2013 Hoofd Fundraising Campagneteam D66 Den Haag 2012 Masterclass team D66 Amsterdam 2011 Bestuurslid Penningmeester Route66 2010 Deelnemer Route66 2004 Stagiaire landelijk Campagneteam verkiezingen Europees Parlement Andere maatschappelijke functies – Lid van een vertegenwoordigend lichaam? Nee Voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partij functie vervuld? Nee Toelichting D66 denkt en handelt internationaal en is daarom voor mij de enige partij. Ik wil mij inzetten voor het IDI en daarmee voor goede relaties met liberale organisaties en bewegingen in andere landen - om samen te werken aan een democratische en open samenleving. Hier, in Europa en in de wereld. In het verleden heb ik gewerkt voor de kinderrechten organisatie van de Verenigde Naties (UNICEF) in India, Burma en Liberia. Ik heb uit eerste hand ervaren dat mensenrechten en liberale grondbeginselen een groot goed zijn dat elke dag opnieuw bedongen moet worden. Democratie moet je doen - het is nooit vanzelfsprekend en ook snel verloren. Door met liberale bewegingen in andere landen in gesprek te zijn ondersteunen we met onze ervaring en blijven wij scherp op uitdagingen binnen onze eigen rechtsstaat. Ik heb 3 jaar voor het Nederland Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) gewerkt. In deze functie zette ik mij in voor de ondersteuning van politieke partijen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ik heb sterke ervaring op het gebied van democratie ondersteuning en zou deze graag voor het IDI en daarmee D66 in willen zetten.

09


Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement Democraten 66

Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement De voorstellen

01 Regiooverschrijdende afdelingen 01.01 statuten artikel 8 lid 5b oud Ieder regiobestuur een in het gehele gebied dekkende indeling in afdelingen vaststelt op basis van in het huishoudelijk reglement vastgelegde criteria ten behoeve van het bestuurlijke basisniveau; nieuw Ieder regiobestuur een in het gehele gebied dekkende indeling in afdelingen vaststelt op basis van in het huishoudelijk reglement vastgelegde criteria ten behoeve van het bestuurlijke basisniveau. Ieder regiobestuur kan in samenspraak met een aanpalend regiobestuur besluiten een regio overschrijdende afdeling op te nemen.

02 Opheffen deelgemeenteraad 02.01 statuten artikel 7.4 oud Het lidmaatschap van het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, openbare lichamen, gemeenteraden en stadsdeel/deelgemeenteraden, dan wel ander direct gekozen vertegenwoordigende functie namens de partij is onderling onverenigbaar. nieuw Het lidmaatschap van het Europees Parlement, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, openbare lichamen en gemeenteraden, dan wel ander direct gekozen vertegenwoordigende functie namens de partij is onderling onverenigbaar.

02.02 statuten artikel 7.6, laatste zin oud Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op deelgemeenteraden met betrekking tot het deel­ afdelingsniveau. nieuw Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de vertegenwoordigende organen met betrekking tot het deelafdelingsniveau.

02.03 statuten artikel 13. 3

02.07 artikel 3.5.3 en 4

oud Op afdelingsniveau kan het bestuur worden aangewezen als verkiezingscommissie, met dien verstande dat kandidaatstelling voor een bestuursfunctie of de (deel) gemeenteraad, het bestuurslidmaatschap van die kandidaat in die hoedanigheid opschort.

oud 3 Het Landelijk Bestuur beslist toestemming tot deelname te geven, indien haar geen duidelijke bezwaren bekend zijn en in geval van verkiezing van (deel) gemeenteraden van het betrokken regiobestuur een positief advies tot deelname is ontvangen. Deze beslissing wordt uiterlijk negen maanden voor de verkiezing van provinciale staten respectievelijk (deel) gemeenteraden genomen en aan het verantwoordelijke bestuur schriftelijk bekend gemaakt. Het Landelijk Bestuur stelt een modelreglement vast voor het (deel)afdelingsniveau en het regionaal niveau, dat geldt als de betreffende regio of afdeling geen ander reglement heeft vastgesteld. 4 Deelname aan de verkiezingen voor provinciale staten respectievelijk (deel)gemeenteraad onder de aanduiding van de partij als deel van een aan­ duiding kan uitsluitend met toestemming van het Landelijk Bestuur.

nieuw Op afdelingsniveau kan het bestuur worden aangewezen als verkiezingscommissie, met dien verstande dat kandidaatstelling voor een bestuursfunctie of de gemeenteraad, het bestuurslidmaatschap van die kandidaat in die hoedanigheid opschort.

02.04 artikel 1.1.4 sub e oud Gemeentelijke verkiezingen: verkiezingen voor een (deel)gemeenteraad; nieuw Gemeentelijke verkiezingen: verkiezingen voor een gemeenteraad;

02.05 artikel 3.2.2 oud Het vorige artikel, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de bevoegdheden van de regionale vergadering en het regiobestuur liggen bij de afdelingsledenvergadering en het afdelingsbestuur, voor gemeente wordt gelezen (deel)gemeente en voor afdeling(-sledenvergadering) wordt gelezen deelafdeling(-sledenvergadering). nieuw Het vorige artikel, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de bevoegdheden van de regionale vergadering en het regiobestuur liggen bij de afdelingsledenvergadering en het afdelingsbestuur, voor gemeente wordt gelezen gemeente en voor afdeling(-sledenvergadering) wordt gelezen deelafdeling(-sledenvergadering).

02.06 artikel 3.5.1 oud Uiterlijk tien maanden voor de verkiezing van Provinciale Staten respectievelijk (deel)gemeenteraad beslist de ledenvergadering op overeenkomstig niveau of deelname aan deze verkiezingen al dan niet gewenst is. nieuw Uiterlijk tien maanden voor de verkiezing van Provinciale Staten respectievelijk gemeenteraad beslist de ledenvergadering op overeenkomstig niveau of deelname aan deze verkiezingen al dan niet gewenst is.

nieuw 3 Het Landelijk Bestuur beslist toestemming tot deelname te geven, indien haar geen duidelijke bezwaren bekend zijn en in geval van verkiezing van gemeenteraden van het betrokken regiobestuur een positief advies tot deelname is ontvangen. Deze beslissing wordt uiterlijk negen maanden voor de verkiezing van provinciale staten respectievelijk gemeente­raden genomen en aan het verantwoordelijke bestuur schriftelijk bekend gemaakt. Het Landelijk Bestuur stelt een modelreglement vast voor het afdelings­ niveau en het regionaal niveau, dat geldt als de betreffende regio of afdeling geen ander reglement heeft vastgesteld. 4 Deelname aan de verkiezingen voor provinciale­ staten respectievelijk gemeenteraad onder de aan¬duiding van de partij als deel van een aanduiding kan uitsluitend met toestemming van het Landelijk Bestuur.

03 Leden kunnen deelnemen aan een verkiezing als zij voor opening van de stemming stem­gerechtigd waren 03.01 artikel 2.5, lid 2 oud De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen worden uitgeoefend zodra aan de jaarlijkse contributieverplichting is voldaan èn het lid in de voor het betreffende organisatieniveau laatst vervaardigde ledenlijst is opgenomen. Op landelijk niveau geldt als ledenlijst de centrale geautomatiseerde ledenadministratie. nieuw De rechten aan het lidmaatschap verbonden kunnen worden uitgeoefend zodra aan de contributieverplichting is voldaan. Een lid kan deelnemen aan besluitvorming als hij voorafgaand aan de opening van de ledenvergadering, dan wel digitale of poststemming aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan.

10


04 De termijnen dispensatie afhandeling 04.01 artikel 2.7 lid 4

07 Termijnen van bezwaar maken bij de LVC 07.01 artikel 3.5

oud Het Landelijk Bestuur maakt binnen drie dagen na het verzoek zijn beslissing bekend aan het betrokken bestuur en de betrokken verkiezingscommissie. Indien het verzoek wordt afgewezen door het Landelijk Bestuur,­is de kandidaat automatisch geen kandidaat meer.

leden toevoegen tussen lid 6 en 7 Als een lid zijn stem niet kan uitbrengen of hij andere onregelmatigheden constateert dan dient hij dit direct te melden bij de verkiezingscommissie van het betreffende organisatieniveau. Als naar mening van het lid de verkiezingscommissie onvoldoende adequaat handelt dan heeft het lid tot uiterlijk 24 uur na sluiting van de stemming om bezwaar te maken bij de LVC.

nieuw Het Landelijk Bestuur maakt binnen vijf werkdagen na het verzoek zijn beslissing bekend aan het betrokken bestuur en de betrokken verkiezingscommissie. Indien het verzoek wordt afgewezen door het Landelijk Bestuur, is de kandidaat automatisch geen kandidaat meer.

05 Specifiek benoemen digitaal stemmen 05.01 artikel 1.2, lid 5 oud Indien wordt overgegaan tot een poststemming worden alle stemgerechtigde leden op het overeenkomstige niveau in de gelegenheid gesteld digitaal hun stem uit te brengen. Het tot uitschrijven van een stemming bevoegde orgaan kan bepalen dat de stemming per post geschiedt. nieuw Indien wordt overgegaan tot een digitale stemming worden alle stemgerechtigde leden op het overeenkomstige niveau in de gelegenheid gesteld digitaal hun stem uit te brengen middels het door het Landelijk Bestuur beschikbaar gestelde e-votingsysteem, welke door de Landelijke Verkiezingscommissie is goed­ gekeurd. Leden zonder e-mailadres ontvangen een stembiljet per post. Het tot uitschrijven van een stemming bevoegde orgaan kan bepalen dat de stemming geheel per post geschiedt. artikel 7.3, toevoegen lid tussen 3 en 4 De Landelijke Verkiezingscommissie toetst het door het Landelijk Bestuur ter beschikking gestelde e-votingsysteem aan de criteria die door de statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn gesteld.

06 Uiterlijke termijn voor besluit deelname aan de verkiezingen 06.01 artikel 3.5 lid 1 oud Uiterlijk tien maanden voor de verkiezing van Provinciale Staten respectievelijk (deel)gemeenteraad beslist de ledenvergadering op overeenkomstig niveau of deelname aan de verkiezingen al dan niet gewenst is. nieuw Voor de verkiezing van Provinciale Staten respectievelijk gemeenteraad beslist de ledenvergadering ruim op tijd, bij voorkeur 10 maanden voor de verkiezing, op overeenkomstig niveau of deelname aan de verkiezingen al dan niet gewenst is.

Als een kandidaat onregelmatigheden constateert die van invloed kunnen zijn op de uitslag dan dient hij dit direct te melden bij de verkiezingscommissie op het betreffende organisatieniveau. Indien de kandidaat constateert dat de verkiezingscommissie niet adequaat handelt dan kan de kandidaat tot uiterlijk 24 uur na bekendmaking van de uitslag aan de kandidaten bezwaar maken bij de Landelijke Verkiezingscommissie. Publicatie van de uitslag dient in dit geval te worden opgeschort.

08 Verankeren territorium regio Buitenland 08.01 artikel 3.1 lid 7, eerste zin oud Buiten Nederland kan per duidelijk territoriaal afgebakend gebied één buitenlandse afdeling bestaan. nieuw Alle leden woonachtig buiten Nederland vormen de regio Buitenland. De regio Buitenland kent afdelingen die een duidelijk territoriaal afgebakend gebied omvatten.

09 Indienen moties en amendementen via besluitvorming per mail 09.01 artikel 4.9 lid 2a oud Moties en amendementen kunnen worden ingediend: a) bij besluit van de ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling. Dit besluit mag via e-mail tot stand gekomen zijn. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te worden overlegd. nieuw Moties en amendementen kunnen worden ingediend: a) bij besluit van de ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling. Dit besluit dient in een vergadering of na digitale stemming tot stand te zijn gekomen. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te worden overlegd.

Toelichting bij de voorstellen Het Landelijk Bestuur stelt voor om het Huishoudelijk Reglement op enkele punten aan te passen. Deze aanpassingen zijn ingegeven door ervaringen van het afgelopen jaar. De nieuwe teksten zijn amendeerbaar. Er zijn geen amendementen ingediend. Opmerking t.a.v. de besluitvorming: De eerste twee voorstellen zijn deels van toepassing op de Statuten. Voor een stemming over een wijzigingsvoorstel van de Statuten is een quorum nodig van 400 leden. De besluitvorming geschiedt bij gewone meerderheid. 01 Regio-overschrijdende afdelingen. In sommige­ delen van het land vinden gemeentelijke samen­wer­ kingsverbanden plaats, die provinciegrens overschrijdend zijn. Binnen D66 vallen deze gemeenten in twee afdelingen, terwijl het logischer is om ook op afdelingsniveau samen te werken. Het Landelijk Bestuur stelt voor om regiogrens overschrijdende afdelingen mogelijk te maken. 02 Opheffen deelgemeenteraad. In Amsterdam en Rotterdam zijn de deelgemeente­raden opgeheven en vervangen door een eigen constructie. In beide steden zijn de bevoegdheden van de vervangende constructies anders en ook anders benoemd. In de Statuten vallen­zij nu onder de term ‘ander direct gekozen vertegenwoordigend orgaan’. De term ‘deelgemeenteraad’ wordt in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement geschrapt.­ 03 Leden kunnen deelnemen aan een verkiezing als zij voor opening van de stemming stemgerechtigd waren. In artikel 2.5, lid 2 staat dat leden gebruik kunnen maken van hun lidmaatschaprechten als zij aan de contributieverplichtingen hebben voldaan en zij zijn opgenomen in het voor het betreffende organi­ satieniveau laatst vervaardigde ledenlijst. Dit artikel stamt uit de tijd dat ledenlijsten naar afdelingen werden toegestuurd. Uit deze regel kan in het geval van e-voting­geconcludeerd worden dat leden stemgerechtigd moeten zijn bij opening van de stembus. In de praktijk blijkt echter dat dit voor sommige leden onvoldoende helder is. Daarom is het beter om specifiek af te kaderen wanneer je stemrecht moet hebben verworven om deel te kunnen nemen aan een verkiezing. Door te kiezen voor stemgerechtigd voor opening van de verkiezing handhaven we zoals er nu met art. 2.5, lid 2 in de praktijk wordt omgegaan. 04 De termijnen dispensatie afhandeling. De termijn voor afhandeling van een dispensatie­verzoek is zeer krap. Het Landelijk Bestuur consulteert immers het afdelingsbestuur en het regiobestuur om een weloverwogen advies uit te kunnen brengen. 05 Specifiek benoemen dat digitaal stemmen. Het digitaal stemmen is in het Huishoudelijk reglement niet helder verankerd. Met onderstaande wijziging wordt dit verhelderd. 06 Uiterlijke termijn voor besluit deelname aan de verkiezingen. In het reglement staat dat voor deelname aan de gemeenteraads- of Provinciale Statenverkiezingen een afdeling uiterlijk 10 maanden voor de verkiezingsdag het besluit moet nemen. Dit leest als een strikte voorwaarde voor deelname. Maar in de praktijk wordt dit artikel als een richtlijn beschouwd. 07 Termijnen van bezwaar maken bij de LVC. Het Huishoudelijk Reglement geeft aan dat er bezwaar gemaakt kan worden door belanghebbenden tegen de uitslag zoals vastgesteld door de afdelings- of regionale verkiezingscommissie. Er wordt geen termijn gesteld. Dat wordt met onderstaande opgevangen. 08 Verankeren territorium regio Buitenland. In het buitenland zijn er een aantal D66 afdelingen. De overige leden in het buitenland vallen nu nergens onder. Om hen meer aan de partij te binden stelt het LB voor om een regio buitenland op te richten. 09 Indienen moties en amendementen via besluitvorming per mail. In het reglement is opgenomen dat moties en amendementen via besluitvorming per mail ingediend kan worden. Met de huidige technieken kan op een andere wijze vergaderd en gestemd worden.

11


Ruimte voor debat In samenloop met de groei van het aantal leden en actieve leden van D66 in de afgelopen jaren is de behoefte aan intern debat toegenomen, maar loopt de partij tegelijkertijd tegen de grenzen van de huidige vormgeving van dit debat aan waardoor de kwaliteit van het interne debat onder druk staat. De inbreng van de leden is een groot goed en D66 mag er trots op zijn dat zij als één van weinige partijen een echt democratisch besluitvormingsproces heeft. Maar deze pijler van D66 partijdemocratie lijkt nu aan haar eigen succes ten onder te gaan.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid moties en amendementen op D66 congressen steeds bijzonder groot geweest, met als treffend voorbeeld de 451 amendementen op het concept verkiezingsprogramma, ter plenaire behandeling voorgelegd aan het 96e D66congres in september 2012. Door de enorme hoeveelheid van amendementen is het onmogelijk geworden om recht te doen aan de inbreng van de leden tijdens de behandeling van amendementen. Indieners worden beperkt in hun uitleg, sprekers krijgen slechts seconden spreektijd en over vele moties en amendementen moet door het congres worden gestemd zonder de noodzakelijke voorafgaande discussie die de voor- en tegenargumenten verduidelijkt. Op deze manier is een daadwerkelijk democratisch beslissingsproces nauwelijks nog mogelijk, omdat de stem van de leden in de procedure verloren dreigt te gaan.

Opdracht Het Landelijk Bestuur heeft, mede naar aanleiding van een ingediende motie met een gelijksoortige strekking van TA Duurzaam, het congres toegezegd voorstellen te doen voor een beter proces voor de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s. Het Landelijk Bestuur heeft deze taak op zich genomen, maar beseft dat de totstandkoming van programma’s en de afhandeling van moties en amendementen niet op zichzelf staat: het democratisch debat in de partij vindt plaats tijdens­ allerlei bijeenkomsten, zowel fysiek als online, en ook zeker niet altijd in het kader van formele besluit­ vorming. Het hele proces van agenderen, analyseren en informeren, bediscussiëren van alternatieve oplossingen en uiteindelijk het komen tot besluiten verdient aandacht in een partij die groter, professioneler en digitaler is geworden. Het Landelijk Bestuur wil daarom tot brede voorstellen komen om de kwaliteit van het interne debat in de partij te vergroten, waarvan de behandeling van moties en amendementen op het partijcongres een belangrijk onderdeel zal zijn. Hiertoe is een projectgroep gevormd.

12

De projectgroep is gevraagd te komen tot concrete voorstellen om de kwaliteit van het interne debat in de partij te vergroten. Te denken valt aan andere vormen van behandeling van moties en amendementen, aangepaste processen van totstandkoming van programma’s, introductie van nieuwe instrumenten, hoe we nieuwe onderwerpen agenderen en voorbespreken zonder formele besluitvorming etc. De projectgroep is gevraagd breed te denken en zich niet ex ante te laten weerhouden door bestaande reglementen of procedures. Hierbij worden wel enkele belangrijke randvoorwaarden gesteld, zoals het principe van one man – one vote als kern van de democratie binnen D66, en de rol van het congres als hoogste partij orgaan in de besluit­ vorming. Ook is gesteld dat de nieuwe procedures juist uit moeten gaan van vertrouwen en de inbreng van alle de leden in proces waarin de invloed van intimi of ‘proceduretijgers’ niet zwaarder weegt en dat met recht een democratie van allen genoemd kan worden.

Aanpak Om met deze opdracht aan de slag te gaan is een onafhankelijke projectgroep ingesteld onder leiding van Wilfried Derksen. De projectgroep bestaat verder uit Jony Ferket, Hans Hindriks, Margreet Luth, Ton Monasso, Sacha Nauta, Hanna Staarink, Bas Wallage en Marty Smits als aanspreekpunt vanuit het landelijk bestuur. De projectgroep heeft interviews gehouden onder stakeholders uit (thema)afdelingen, fracties etc. over hun ideeën aangaande dit probleem en mogelijke oplossingen. Ook zijn de procedures van andere partijen in binnen- en buitenland onderzocht. De bevindingen uit de interviews en het onderzoek naar andere partijen hebben als inspiratie gediend voor de discussie in de bijeenkomsten van de projectgroep. Het is al snel gebleken dat de projectgroep op twee sporen zal moeten werken, waarvan de eerste is het op korte termijn komen met concrete voorstellen voor de afhandeling van amendementen op concept-verkiezingsprogramma’s; en de tweede het doen van voorstellen ter versterking van het interne debat in brede zin. De tweede discussie is nog volop gaande, maar in het eerste proces kan de projectgroep nu al concrete voorstellen voorleggen aan het congres.

Amendementen probleemstelling De projectgroep heeft onder andere de volgende problemen gesignaleerd bij de huidige behandeling van de amendementen: - De hoeveelheid amendementen is erg groot; - Er zijn veel gelijksoortige amendementen over hetzelfde onderwerp waarbij niet of nauwelijks wordt afgestemd of samengevoegd; - Amendementen zijn tekstueel vaak gebrekkig en/of passen niet in de lopende concepttekst; - Indieners van moties staan vaak positief tegenover samenvoeging of aanpassing van een motie maar zijn van mening dat zij tegenover de mede-ondertekenaars niet het mandaat hebben om die aanpassingen te doen; - Veel amendementen gaan over bijzaken of tekstuele aanscherpingen, maar op het moment wordt er geen onderscheid gemaakt tussen deze en amendementen die echt de inhoudelijke hoofdlijnen betreffen – debatten over grote keuzes sneeuwen hierdoor onder; - te korte spreektijd komt de kwaliteit van het debat niet ten goede, maar een congres van een week (zoals bij de Liberal Democrats) wordt als onwenselijk, wegens eigen uitdagingen rond representativiteit en kwaliteit, en praktisch onhaalbaar ervaren waardoor wij een oplossing moeten vinden binnen begrensde totale spreektijd.

Mogelijke oplossingen Voor sommige van bovenstaande problemen kan relatief gemakkelijk een oplossing bedacht worden binnen bestaande reglementen; Soms vragen deze wel om een actieve invulling van het mandaat dat door het congres gegeven is aan de besluitvormingscommissie. De projectgroep heeft het Landelijk Bestuur geadviseerd hiermee al in het voorjaarscongres 2014, bij de behandeling van het verkiezingsprogramma voor EP14, te experimenteren. Deze voorstellen zijn - Het eerder plannen en breder communiceren van bijeenkomsten na presentatie van het concept-verkiezingsprogramma. Op die bijeenkomsten wordt het concept-programma met de leden besproken. - Het vroeg in het schrijfproces inschakelen van themaafdelingen, waarmee al in programma TK12 en EP14 is geëxperimenteerd. Thema afdelingen kunnen aan de start van het proces op gestructureerde wijze hun suggesties inleveren . - Indieners meer wijzen op hun rechten en mogelijkheden na het indienen van amendementen. Indieners zijn door hun afdeling gemandateerd om in overleg te gaan met Programmacommissie en andere indieners om voorstellen aan te passen en samen te voegen maar zij beseffen dat vaak niet en durven niet te beslissen. Wellicht helpt het om dit te benadrukken in trainingen en op het indieningsformulier. - Het actief stimuleren van samenvoegen van gelijksoortige moties. Hiervoor moet tijd ingebouwd worden. Dat betekent dat er meer tijd moet liggen tussen het indienen van amendementen en het produceren van het congresboek. - De Besluitvormingscommissie kan helderder zijn in hun oordeel over het voegen van moties en over vervallen amendementen bij aannemen andere amendementen. - Het LB kan bevorderen dat er minder, maar beter landelijk dekkende en beter bezochte, amendementsessies zijn (bijvoorbeeld in elke regio of Noord, Oost, Zuid, West en een voor alle Thema Afdelingen samen). Leden van de programmacommissie nemen actiefdeel aan deze afdelingsdiscussies over programma en amendementen. - De Programmacommissie heeft de eindverantwoordelijkheid voor tekstuele redactie van programma. Amendementen hoeven niet letterlijk tekstueel overgenomen te worden, maar hun inhoudelijke kern moet worden verwerkt.


- De Besluitvormingscommissie kan de behandelvolgorde van amendementen bepalen. Zo kunnen de amendementen die echt de hoofdlijn raken, naar voren gehaald worden en kan besloten worden daar meer tijd voor te nemen. Kleinere punten schuiven zo naar achteren met de kans van tijdsbeperking en doorhameren. Dat betekent dat afgeweken kan worden van het behandelen per hoofdstuk en regelnummer. - Het handhaven van de formele vereisten van indienen amendementen voor thema-afdelingen en gewone afdelingen door de Besluitvormingscommissie waarbij een e-mail circus niet voldoet maar er echt sprake moet zijn van een vergadering (fysiek of digitaal) waarin leden van een (thema)afdeling van gedachten wisselen en komen tot een amendement. - Bij moties kan meer expliciet gemaakt worden dat we stemmen over het dictum. De overwegingen zijn alleen maar context geboden door de indiener. Het Landelijk Bestuur is het bij overnemen dus niet per definitie eens met de overwegingen. - Op het congres kan gestart worden met een discussie op basis van thema’s of hoofdstukken in fringe meetings. Tijdens deze fringe meetings met de penvoerders, fractieleden en indieners van amendementen krijgen leden de kans echt mee te debateren en/of een echt debat mee te maken over onderwerpen die hen interesseren. Deze meetings kunnen dienen als voorstemming of peiling. Amendementen waar minder dan 30% voor stemt tijdens de fringe meeting worden plenair vanuit de fringe meeting zwaarwegend geadviseerd om plenair niet meer te behandelen en als niet aangenomen te beschouwen. - Op het congres plenair tijd inbouwen om ook over het concept te praten – dus voor we een zojuist beschreven fringemeeting of behandeling starten, uitleggen wat er in het programma is voorgesteld. Zo wordt er gepraat over hetgeen we willen en niet alleen over hetgeen wat eventueel gewijzigd moet worden. Deze wijzigingen bieden deels soelaas, maar zullen nog niet voldoende tijd vrij maken voor het echte debat op de hoofdpunten. Dit vraagt om het adresseren van de afweging tussen besteden van tijd aan bijzaken en tekstuele wijzigingen. Deze vraag ligt gecompliceerder, maar toch ligt hierin de basis van wat de projectgroep ziet als de sleutel tot een betere afhandeling van de amendementen. De projectgroep ziet als veelbelovende oplossing het idee om onderscheid te maken tussen drie soorten amendementen.

Drie soorten amendementen 1 Amendementen die geen inhoudelijke wijziging beogen 2 Amendementen die een inhoudelijke wijziging beogen op hoofdlijnen* 3 Amendementen die een inhoudelijke wijziging beogen, maar niet op hoofdlijnen* * Hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma en/of van het D66 gedachtegoed

De indeling van de amendementen in deze drie categorieën wordt gemaakt door de leden van de besluitvormingscommissie, die door het congres zijn verkozen. Vervolgens worden deze drie categorieën amendementen langs verschillende procedures geëvalueerd en al dan niet opgenomen in het verkiezingsprogramma. 1 Niet-inhoudelijke amendementen (1) worden ter kennisgeving en verwerking voorgelegd aan de programmacommissie. 2 Amendementen op hoofdlijnen worden altijd plenair behandeld op het partijcongres

Als 1% van de stemgerechtigde leden deelneemt aan de stemming en uit de e-vote blijkt dat 30% van de deelnemers aan de e-vote plenaire behandeling wenst van een amendement, dan wordt dit amendement alsnog plenair behandeld op het congres. Als minder dan 30 % van de deelnemers een plenaire behandeling wenst dan wordt het advies van het Landelijk Bestuur gevolgd. Met dit voorstel wordt de tijd die beschikbaar is voor plenaire behandeling gericht op discussies die de hoofdlijn van het programma raken. Waarbij er meer tijd is voor elke individuele discussie. Indien voldoende leden van een bepaald amendement vinden dat het ook plenaire behandeling behoeft, dan hebben zij via de e-vote de mogelijkheid hier voldoende steun voor te verwerken.

Motie ter besluit­ vorming op het congres

indiener Andere oplossingen zijn zeer wel denkbaar, zo heeft de projectgroep ook lang gesproken over de mogelijkheid van afzonderlijke behandeling van thematische groepen­van moties in meerdere gelijktijdige fringemeetings of vooraf in regionale congressen. In het voorstel van een e-vote is het echter mogelijk voor alle individuele leden om hun stem te laten gelden bij alle inhoudelijke moties, iets wat bij fringemeetings of regiomeetings niet mogelijk zou zijn. De voorgestelde e-vote is daarom in de ogen van de projectgroep de te prefereren optie.

Voorstel De projectgroep intern debat wil bij deze graag aan het congres voorstellen om een experiment op te zetten. Het eerstvolgende partijprogramma is dat voor de Europese Verkiezingen in het voorjaar van 2014. Wij adviseren het Landelijk Bestuur om de eerder genoemde voorstellen, die geen reglementswijziging behoeven, te experimenteren in het voorjaar 2014. Het Landelijk Bestuur heeft toegezegd dit advies over te nemen. Deze voorstellen zullen er in beginsel al toe leiden dat de kwaliteit van de amendementen wordt verhoogd, mede doordat aanpassing en samenvoeging beter mogelijk worden gemaakt. Maar de indeling in drie categorieën (met verschillende procedures) is de crux van ons voorstel: het schept ruimte voor het plenaire debat dat D66 wil voeren: het debat over de hoofdlijnen en over die onderwerpen die door de leden als belangrijk worden gezien. Daarbij krijgen alle leden de kans om zich uit te spreken over de onderwerpen die wellicht niet over de hoofdlijnen gaan, maar waarin ook goede ideeën naar voren kunnen komen en overgenomen kunnen worden in het verkiezingsprogramma. Dit voorstel schept daarmee op democratische wijze, met als centrale focus de inbreng van de leden, ruim baan voor het plenaire debat op het D66 congres. Bij wijze van experiment willen wij het D66 partijcongres vragen dat het het partijprogramma voor de komende Europese verkiezingen vaststelt met hantering van de indeling in drie categorieën en de afhandeling zoals hierboven besproken, inclusief de genoemde e-vote. Het Landelijk Bestuur dient hiertoe het benodigde formele voorstel in. Het experiment zal na afloop geëvalueerd worden en bij positieve resultaten zullen reglementswijzigingen die dit proces ook in de toekomst mogelijk maken. worden voorgelegd aan het najaarscongres in 2014. De Besluitvormingscommissie zal actief betrokken worden bij de evaluatie.

Vervolgstappen Zoals gezegd heeft het Landelijk Bestuur de projectgroep gevraagd om te komen tot verbetervoorstellen voor alle stappen van het intern debat. Van agenderen, analyseren en informeren, bediscussiëren van alternatieve oplossingen en uiteindelijk het komen tot besluiten. In een fringemeeting op dit najaarscongres zullen wij ideeën ophalen voor het versterken van al deze dimensies van het intern debat. In komende congressen volgen voorstellen.

Landelijk Bestuur onderwerp

Experiment behandeling amendementen Europees Programma Het congres in vergadering bijeen op 2 november 2013 te Utrecht, constaterende dat: - er op landelijke verkiezingsprogramma’s vele amendementen zijn; - er onvrede is over de wijze waarop amendementen op het verkiezingsprogramma op landelijk niveau er doorheen gejaagd worden; - er weinig plenair debat is over het programma op het congres; - amendementen op de hoofdpunten en andere amendementen op een gelijke wijze behandeld worden, waardoor het congres onvoldoende toekomt aan het discussiëren op de hoofdpunten; overwegende dat: - bij de voortraject van de afhandeling van amendementen ruimte is voor verbetering, o.a. door het vroegtijdig betrekken van thema-afdelingen, door het meer regionaal clusteren van bijeenkomsten waarop leden amendementen kunnen indienen en waar leden van de programmacommissie actief aanwezig zijn; - er dan nog vele amendementen over zullen blijven; - de voorgestelde nieuwe manier van werken een verbrede taakopvatting van de Besluitvormings- en Programmacommissie behelst; roept het Landelijk Bestuur en de Besluit­vormingscommissie op: - bij de behandeling van het Europese verkiezings­ programma op het voorjaarscongres van 2014 te experimenteren met het gebruik van e-voting als voorselectie en wel door een onderscheid te maken tussen 1) tekstuele amendementen en deze gelijk door te sturen naar de programmacommissie zonder behandeling op het congres; 2) amendementen op de hoofdpunten en deze gaan voor behandeling naar het congres; 3) amendementen die het programma inhoudelijk wijzigen op de overige punten. Deze amendementen worden voorzien van een advies van het Landelijk Bestuur/Programmacommissie en voorgelegd aan de leden in een e-voting. Het voorstel aan de leden is om deze amendementen conform het advies te besluiten zonder behandeling op het congres. Indien minimaal 1% van de stemgerechtigde leden en 30% van de stemmers behandeling van het amendement wenst, wordt deze alsnog als hoofdpunt gezien en gaat voor besluitvorming naar het congres; en gaat over tot de orde van de dag.

3 Amendementen die geen inhoudelijke wijziging op hoofdlijnen betreffen worden door het Landelijk Bestuur (op basis van advies van de Programmacommissie) van een advies voorzien: overnemen dan wel ontraden. Vervolgens worden­ deze amendementen op internet geplaatst en kunnen alle leden middels een e-vote stemmen voor plenaire behandeling op het congres.

13


Algemeen Organisatorische Moties in stemming

Algemeen Organisatorische Moties AOM 98.001

LB overnemen indiener

ARV Noord-Brabant woordvoerder

Roland de Bruijn onderwerp

Behandeling amendementen verkiezingsprogramma’s op landelijk niveau

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht constaterende dat: - er doorgaans op landelijke verkiezingsprogramma’s veel amendementen ingediend worden; - het interne debat over het programma vaak onder (tijds)druk komt te staan; - er daarom onvrede ontstaat onder de indieners van de amendementen en congresgangers over de wijze van behandeling van de amendementen; overwegende dat: - in een democratische partij als D66 tijdsdruk nooit een aanleiding mag zijn voor het beperken van het interne politieke debat; roept het landelijk bestuur op: het voorjaarscongres met op de agenda de behandeling­ van het Europese Verkiezingsprogramma, indien nodig,­te laten plaats vinden op de vrijdagavond en de zaterdag; en gaat over tot de orde van de dag.

14


AOM 98.002

AOM 98.003

AOM 98.004

LB overnemen

LB overnemen

LB ontraden

indiener

indiener

indiener

Thema-afdeling Duurzaam

TA Democratie&Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

TA Democratie&Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

woordvoerder

woordvoerder

Bas Wallage

Robert Schliessler

onderwerp

onderwerp

Congresdatabase

EU politiek bedrijf je met Europese partijen

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

constaterende dat: - de begrotingsafspraken succesvol zijn afgerond; - ingrepen voor fiscale vergroening en innovatie een belangrijk onderdeel zijn van dit akkoord. Wij als leden van de themagroep D66 Duurzaam onze complimenten aan de Tweede Kamerfractie over het bereikte resultaat uitspreken; - w ij met de partij hard willen werken aan een toekomstgericht beleid gericht op duurzaamheid en de nieuwe economie die daarbij hoort;

constaterende dat: - er elk congres moties/amendementen (besluiten) worden ingediend; - deze moties en amendementen door het congres worden behandeld; - het congres de moties/amendementen kan aannemen of verwerpen;

constaterende dat: - het landelijk D66 lidmaatschap automatisch ook lokaal en regionaal lidmaatschap betekent; - D66 op Europees niveau deel uitmaakt van de ALDE (Europese liberalen); - je als een ‘associate member’, individueel lid kan zijn van de ALDE; - wij als partij streven naar een Europese politiek met Europese partijen;

woordvoerder

Pier Vellinga onderwerp

Complimenten Fiscale Vergroening, Crowdfunding

overwegende dat: - hiermee uit te dragen is dat investering in een hernieuwbare energievoorziening goed is voor de gezondheid (schone lucht), voor de economie en voor de werk­gelegenheid; roept het Landelijk Bestuur op: - op het beschikbare dak van het partijbureau in Den Haag een set van zonnepanelen te installeren voor verduurzaming eigen energieverbruik; - dit democratisch te financieren met crowdfunding; - leden op te roepen via crowdfunding mee te doen aan deze symbolische stap waarmee wij de eerste politieke partij in Nederland zijn die het eigen dak gebruikt voor de opwekking van zonne-energie;

overwegende dat: - het momenteel onduidelijk is welke moties en amendementen (besluiten) in het verleden zijn behandeld; - deze moties en amendementen alleen zijn terug te vinden in oude congresboeken; - het congres wellicht eenzelfde onderwerp meerdere keren behandeld; - de Jonge Democraten werken met een digitale database; verzoekt het Landelijk Bestuur van D66: - een motie- en amendementendatabase (besluiten) op te zetten waarbij alle aangenomen en verworpen amendementen zijn opgeslagen. Alle leden van D66 toegang krijgen tot deze database (transparantie) zodat dubbele moties en amendementen voorkomen kunnen worden;

overwegende dat: - D66 deel is van de ALDE, veel D66’ers denken al ALDE lid te zijn; - meer individuele leden van de ALDE ervoor kunnen zorgen dat we een Europese democratische leden­ partij worden; verzoekt het Landelijk Bestuur van D66: - voor de EP verkiezingen op 22 mei 2014 alle D66 leden actief te verzoeken van de ALDE lid te worden; - vanaf de EP verkiezingen 2014 alle nieuwe leden automatisch als ALDE lid aan te melden, maar wel met een gemakkelijke bezwaar optie (mits tenzijzoals vinkje uit); - zich in te zetten om de ALDE een echte normale leden partij te laten worden;

en gaat over tot de orde van de dag. en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Volg het D66 Congres

#d66congres

15


Algemeen Politieke Moties in stemming

Algemeen Politieke Moties

PM 98.001

LB ontraden indiener

Dirkjan Tijs e.a. woordvoerder

Dirkjan Tijs onderwerp

Voorkom willekeur in de zorg, stel een grens

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht constaterende dat: - de collectieve zorguitgaven in 10 jaar zijn verdubbeld, en momenteel 13% van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) beslaan; - het Centraal Planbureau voorspelt dat dit tot 2040 kan groeien naar ruim 30% van ons BBP, wat betekent dat er gezinnen zijn die ongeveer de helft van hun inkomen aan zorg kwijt zijn; - vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden de zorgkosten alsmaar verder zullen doen stijgen; overwegende dat: - stijgende kosten helaas niet oneindig door de maatschappij gedragen kunnen worden; - iedere euro die we aan zorg uitgeven zo zou moeten足 worden besteed dat de meeste gezondheidswinst en de beste kwaliteit van leven voor zoveel mogelijk mensen bereikt wordt; - er momenteel een politiek taboe rust op discussies over kosteneffectiviteit van medische ingrepen, waardoor volgens verschillende experts willekeur ontstaat; - de Orde van Medisch Specialisten in oktober 2012 een onderzoek uitbracht waaruit bleek dat een meerderheid van de artsen voorstander is van een duide足 lijke (door de politiek vastgestelde) grens aan behandelkosten bij levensverlengende behandelingen; - de Raad van Volksgezondheid en Zorg (het belangrijkste adviesorgaan van het ministerie van VWS) al sinds 2007 pleit voor een grens aan behandelkosten per kwalitatief gewonnen levensjaar; verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - een voortrekkersrol in te nemen om het politieke taboe over discussies aangaande kosteneffectiviteit in de zorg te doorbreken; - zich uit te spreken voor een grens aan behandel足kosten, om daarmee willekeur te voorkomen en ervoor te zorgen dat artsen zich uitsluitend met hun kerntaak (het beter maken van mensen) bezig hoeven te houden; - deze grens te laten afhangen van een balans waarbij winst aan kwantiteit 辿n kwaliteit van leven centraal staan; en gaat over tot de orde van de dag.

16


PM 98.002

PM 98.003

LB overnemen

LB ontraden

LB ontraden

indiener

indiener

indiener

Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme

Pieter Rogaar e.a.

Suzan Kemperman e.a.

woordvoerder

woordvoerder

Pieter Rogaar

Suzan Kemperman

onderwerp

onderwerp

Toezicht persoonsgegevens

Eigen bijdrage in de AWBZ

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

overwegende dat: - het sociaal-liberalisme uitgaat van en vertrouwt op de eigen kracht van mensen; - D66 pal dient te staan voor de vrijheid van het individu om het leven naar eigen inzicht in te richten; - die vrijheid beperkt wordt door gebod en verbods­ bepalingen maar ook door condities die de overheid stelt aan belangrijke voorzieningen;

constaterende dat: - betrokkenen (degenen over wie persoonsgegevens verwerkt worden) rechten hebben om toezicht te houden op die verwerking, zoals het recht op inzage en het recht op correctie van gegevens; - veel gegevensverwerkers elk verzoek om die rechten uit te oefenen negeren, afwijzen of slechts ten dele uitvoeren; - het toezicht door betrokkenen op verwerking van hun gegevens daardoor een wassen neus wordt;

constaterende dat: - het kabinet de eigen bijdrage voor mensen met een eigen vermogen per 1 januari 2013 flink verhoogt heeft; - solidariteit naar draagkracht in de bijdrage voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten noodzakelijk is om zorg voor iedereen toegankelijk te houden; - vermogende ouderen nu massaal hun geld gaan; weggeven om onder de extra hoge eigen bijdrage uit te kunnen komen;

overwegende dat: - eigen toezicht door de betrokkene nodig is, omdat bedrijven en overheden vaak niet zijn belangen dienen; - het recht op inzage, recht op correctie en andere rechten essentieel zijn voor dit toezicht; - het nu ondoenlijk is voor een betrokkene om te weten welke organisaties welke gegevens over hem verwerken;

overwegende dat: - de overheid met deze maatregel een verantwoordelijk financieel beleid van huishoudens bestraft; - mensen zelf moeten kunnen bepalen of ze hun inkomen sparen of direct uitgeven; - een verschuiving van kapitaal naar inkomen de maatregel gelijk zo trekken voor mensen met vergelijkbare inkomensgroepen; - D66 voorstander is van zorgsparen;

woordvoerder

Mark Sanders onderwerp

GR verkiezingsprogramma’s: maximale ruimte eigen initiatief

constaterende dat: - met de grote decentralisaties de lokale overheid meer verantwoordelijkheid maar ook meer macht krijgt om voorzieningen voor hun burgers conditioneel te maken; - de verleiding voor bestuurders om die macht in te zetten om ‘weerspannige en onwillige’ burgers in hun eigen of het algemeen belang in een keurslijf te drukken groot is; - D66 bestuurders en politici ook ooit een uitgesproken mening hebben over hoe de burger zich zou dienen te gedragen (baan zoeken, taal leren, opleiding afmaken, regels kennen etc.); - men daarbij nog wel eens overweegt om een stok of wortel die voor handen is dan ook maar te gebruiken; - deze dadendrang nog versterkt zal worden door de druk op de gemeentelijke begrotingen; van mening dat: - v rijheid ook betekent dat (basis)voorzieningen niet gebruikt dienen te worden om ongewenst of aangepast gedrag terug in het keurslijf te drukken; - mensen in kwetsbare posities de regie over hun eigen leven niet in het algemeen belang zomaar mag worden ontnomen;

spreekt uit dat: - de betrokkene een belangrijke rol speelt in het toezicht op verwerking van zijn persoonsgegevens; - hij daarvoor nu de juiste rechten heeft, maar die niet effectief af kan dwingen; - er een orgaan dient te komen dat betrokkenen laagdrempelige mogelijkheden geeft om deze rechten af te dwingen;

PM 98.004

verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - zich uit te spreken voor een eigen bijdrage voor de AWBZ op basis van inkomen i.p.v. vermogen; - actief te gaan aansturen op een model waarin we kunnen gaan zorgsparen; en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

roept vooral lokale programmacommissies op: - hun concept programma’s voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op dit issue eens goed tegen het licht te houden; - hierbij vooral scherp te zijn op de beleidsvoornemens ten aanzien van nieuwkomers, outsiders en mensen­ in afhankelijke posities als bijstand, jeugdzorg en AWBZ; - waar mogelijk D66 beleid(svoornemens) zo in te richten dat er maximale ruimte blijft voor eigen initiatief en de afwijkende en creatieve oplossingen van mensen zelf; en gaat over tot de orde van de dag.

17


Algemeen Politieke Moties in stemming

PM 98.005

PM 98.006

PM 98.007

LB

LB ontraden

LB ontraden

indiener

indiener

indiener

Suzan Kemperman e.a.

Suzan Kemperman e.a.

AAV Enschede

woordvoerder

woordvoerder

woordvoerder

Suzan Kemperman

Suzan Kemperman

Jeroen Adema

onderwerp

onderwerp

onderwerp

Centraal register wilsverklaringen

Arbeidsmigratie in de zorg

Rechten Roma en andere Statenloze volkeren

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

constaterende dat: - 13% van de Nederlanders een wilsverklaring heeft maar 75% van de Nederlanders heeft nagedacht over hoelang en hoe zij doorbehandeld willen worden (bijvoorbeeld reanimatie, beademing, toediening van voeding, euthanasie bij dementie); - het grootste gedeelte van de Nederlanders met een wilsverklaring, deze niet met zijn of haar zorgverlener heeft besproken;

constaterende dat: - Nederland de komende jaren meer arbeidsplaatsen in de zorg zal krijgen, dan Nederlanders kunnen vervullen; - sinds enkele jaren een aantal verpleeghuizen de zomer door komen met Oost-Europese verpleegkundigen die geen Nederlands spreken; - een aantal uitzendbureaus in de zorg onlangs in het nieuws was omdat zij alleen nog maar buitenlandse zorgkrachten helpen;

constaterende dat: - het met de burgerrechten van de Roma en andere statenloze volkeren in Europa droevig gesteld is; - de Roma vaak worden uitgesloten van basis­ voorzieningen; - in veel lidstaten kinderen uit Roma gezinnen inferieur onderwijs ontvangen; - discriminatie tegen Roma door overheid en mede­ burgers met grote regelmaat voorkomt;

overwegende dat: - de keuze voor doorbehandeling te allen tijde bij het individu dient te liggen; - voor uitvoering van een wilsverklaring, de zorg­ verlener op de hoogte moet zijn van de inhoud van de wilsverklaring; - de keuze voor doorbehandelen nu vaak op moeilijke momenten door familie gemaakt moet worden;

overwegende dat: - communicatie in de zorg tussen zorgverleners en patiënt zeer belangrijk is; - er binnen de Europese Unie veel verpleegkundigen zijn die in hun thuisland niet aan werk kunnen komen;

verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - zich uit te spreken voor een centraal register, zoals het donorregister of in combinatie met het donor­ register, waarin keuzes m.b.t. doorbehandelen worden vastgelegd; - er op aan te sturen dat privacy een voorwaarde dient te zijn voor het ingebruikneming van een dergelijk systeem en de gegevens in dit register altijd beschikbaar zijn voor en aanpasbaar zijn door het individu; - er op toe te zien dat inschrijving actief wordt aangemoedigd bij de huisarts en in het ziekenhuis;

verzoekt de Tweede Kamerfractie van D66: - arbeidsmigratie in de Nederlandse zorgmarkt te stimuleren om de druk op het stelsel te verminderen; - om strikte eisen te stellen aan zorgverleners die in Nederland werken, zoals een afgeronde cursus Nederlands en een zorgdiploma (behaald in het thuisland) getoetst aan onze maatstaven, om de kwaliteit van zorg hoog te houden; - er op toe te zien dat er een einde komt aan constructies waarbij uitzendbureaus louter buitenlandse zorgkrachten aannemen en deze niet volgens onze cao betalen;

en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

overwegende dat: - goed onderwijs en goede basisvoorzieningen de levensverwachting van de Roma en andere statenloze volkeren verhogen; - de overheid van iedere lidstaat in moet staan voor de bescherming van de rechten van de Roma en andere statenloze volkeren; - de overheid van iedere lidstaat de Roma dient te beschermen tegen gewelddadigheden, uitbuiting en rascisme van de Roma en andere statenloze volkeren; - de overheid van iedere lidstaat in moet staan voor een goed en kwalitatief onderwijs voor de Roma en andere statenloze volkeren; - segregratie door de overheid door de EU streng aangepakt dient te worden; verzoekt de D66-fractie in het Europees Parlement: - er bij de Eurocommissaris van grondrechten Viviane Reding , op aan te dringen dat er duidelijke richtlijnen komen aangaande de bescherming van de rechten van de Roma en andere statenloze volkeren en de verbetering van hun levensomstandigheden; - er op aan te dringen dat er sancties worden opgelegd aan lidstaten die aantoonbaar de Roma en andere statenloze volkeren discrimineren; - uit te dragen dat nieuwe lidstaten pas tot de Unie mogen toetreden als de rechten van de Roma en andere statenloze volkeren voldoende beschermd worden; en gaat over tot de orde van de dag.

18


PM 98.008

PM 98.009

PM 98.010

LB ontraden

LB ontraden

LB ontraden

indiener

indiener

indiener

AAV Enschede

Thema afdeling Economie

Thema afdeling Economie

woordvoerder

woordvoerder

woordvoerder

Jeroen Adema

Joop Evers

Joop Evers

onderwerp

onderwerp

onderwerp

Hongaarse Politieke Pluriformiteit

Pensioensparen

Financiering eigen woning

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

constaterende dat: - Eurocommissaris Neelie Kroes op 17 februari 2013 de Hongaarse regering heeft aangesproken op de gebrekkige mogelijkheden van de oppositie om hun standpunt in de media uit te dragen; - de oppositie nog steeds met moeite zijn boodschap in de media kan uitdragen; - de regering van Viktor Orban officieel de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zegt te ondersteunen; - de regering van Viktor Orban het de oppositie het praktisch onmogelijk blijft maken om hun boodschap uit te dragen;

constaterende dat: - pensioensparen fiscaal wordt gestimuleerd door de regeling voor uitstel van afdracht van inkomstenbelasting tot het moment van uitkering; - daarom het ingelegde vermogen bij de pensioen­ fonsen voor 40% overheidsgeld is in de vorm van bij uitkering af te dragen inkomstenbelasting; - pensioenbeheerders 85% van hun vermogen investeren in het buitenland, ondanks dat de buitenlandse financiële markten riskant blijven; - de Nederlandse staatsschuld aanzienlijk is en dat het gelijktijdig hebben van schuld en vermogen onnodig financiëel riskant is; - dit conflicteert met taak overheidstaak om te streven naar welvaart en stabiliteit opdat mensen zich kunnen ontplooien;

constaterende dat: - de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken een aanmerkelijke ver­ betering is, ten opzichte van de oude regeling; - de nieuwe regeling echter praktisch moeilijk te hanteren is en toch nog blokkerend werkt op de financiering; - men de financiering van de eigen woning vooral kiest op fiscale overwegingen in plaats van rationeel-economische en dat vervroegd aflossen nog steeds leidt tot fiscaal verlies;

overwegende dat: - de EU het de Hongaarse omroepen moeilijk kan verplichten om politieke boodschappen van de oppositie uit te zenden; - de EU wel de Hongaarse politieke partijen kan helpen om gehoor te krijgen; - campagnes zoals ‘Rock your Vote’ en ‘Stemwijzer’ politiek neutraal zijn en zonder problemen door de EU gesubsidieerd kunnen worden; - rock your Vote een festival is waarin de burger op een toegankelijke manier aan de politici kan zeggen wat de problemen van de kiezer zijn gecombineerd met een muziekfestival; - er door de Europese commissie de nadruk wordt gelegd op de vrijheid van meningsuiting in de media zoals dat door de Europese richtlijnen voor de pers is vastgesteld; verzoekt de D66-fractie in het Europees Parlement: - uit te dragen dat de EU specifiek middelen ter beschikking stelt om de Hongaarse politieke partijen op een toegankelijke manier hun boodschap naar de burger te brengen; - uit te dragen dat Eurocommissaris Kroes Hongarije er op blijft wijzen dat de EU voor een pluriforme media is; en gaat over tot de orde van de dag.

overwegende dat: - de overheid beter zélf een deel van deze latente inkomstenbelasting kan beheren door 25% van de binnenkomende premies direct te innen als voor­ heffing en die bij de uitkering van pensioen geheel te verrekenen; - er aldus voor de pensioendeelnemer niets verandert en dat alle fiscale voordelen blijven; - naar de nieuwe regeling is over te gaan door de pensioen­instellingen direct 25% van het ingelegde pensioengeld fiscaal te laten afdragen en dit bedrag integraal te bestemmen ter aflossing van de staatschuld; voorts overwegende dat: - de jaarlijkse afdracht van 25% voorheffing op de geïnde pensioenpremies ten gunste komt aan de overheidsbegroting en de rentelasten lager zullen zijn; - daarmee een actief, renderend stimuleringsbeleid mogelijk wordt door noodzakelijke overheidsinvesteringen naar voren te halen, door meer te investeren in jeugdzorg en onderwijs en door contra-produktieve fiscale druk te verlagen; verzoekt de Tweede Kamerfractie te bevorderen dat: - er een dergelijke voorheffing inkomstenbelasting van 25% moet komen op spaarregelingen die uitstel van betaling inkomstenbelasting genieten; - de daaruit voortkomende gelden op een dergelijke manier worden ingezet; en gaat over tot de orde van de dag.

Volg het D66 Congres

#d66congres

voorts constaterende dat: - de woning woningmarkt nog steeds vrijwel stil ligt en de nieuwbouw stagneert; - de buitensporige omvang van hypotheekschuld zal blijven; - de huidige hypotheekrenteaftrek daarom steeds meer zal gaan knellen en onhoudbaar zal blijken te zijn; - alleen een heldere, rationeel-economische regeling rond de financiering van de eigen woning kan zorgen voor rust en bestendigheid op de woningmarkt; overwegende dat: - alleen door een défiscalisering van de financiering van de eigen woning de genoemde problemen zijn op te lossen, hetgeen kan door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen; - ter wille van behoorlijk bestuur en maatschappelijke acceptatie eventuele negatieve inkomenseffecten bij afschaffing minimaal dienen te blijven; - dit mogelijk is door invoering van een compenserende, in de tijd geleidelijk aflopende bijdrage vanuit het huurwaardeforfait die alleen uitgaat van de officiële (WOZ-) waarde van de woning en dus onafhankelijk is van de financieringsvorm en onafhankelijk van het inkomen van de betrokkene; spreekt als haar mening uit dat: - de hypotheekrenteaftrek vervangen dient te worden door een compenserende, in de tijd aflopende subsidie, waarvan de hoogte alleen afhangt van de waarde van de woning; - daarbij een regeling dient te worden opgenomen zodat men van de huidige regeling zonder of slechts gering financieel nadeel kan overstappen op deze compenserende regeling; verzoekt het Landelijk Bestuur met de Tweede Kamerfractie een beleid te ontwikkelen waardoor: - de hypotheekrenteaftrek vervangen dient te worden door een compenserende, in de tijd aflopende subsidie, waarvan de hoogte alleen afhangt van de waarde van de woning; - daarbij een regeling dient te worden opgenomen zodat men van de huidige regeling zonder of slechts gering financieel nadeel kan overstappen op deze compenserende regeling; en gaat over tot de orde van de dag

19


Algemeen Politieke Moties in stemming

PM 98.011

PM 98.012

PM 98.013

LB overnemen

LB ontraden

LB ontraden

indiener

indiener

indiener

Thema-afdeling D66 Duurzaam

ARV Groningen

woordvoerder

woordvoerder

Ta Democratie & Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

Gerrit Kingma / Simon Kalf

Sander Claassen

woordvoerder

onderwerp

onderwerp

Marc Smits

Visie en aandacht nodig voor een klimaatneutrale economie

Sport en Bewegen

onderwerp

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

constaterende dat: - grondstoffen waaronder olie en gas steeds schaarser en daardoor duurder worden; - de aantoonbare opwarming van de aarde met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het gevolg is van menselijk handelen; - omringende landen zoals Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk verder zijn met de transitie naar een klimaatneutrale economie dan Nederland;

constaterende dat: - er onvoldoende aandacht wordt besteed aan sport en bewegen in het partijprogramma van D66; - er veel kennis en kunde -inzake sport & bewegen en sportbeleid- aanwezig is onder D66 leden; - D66 sport & bewegen erkent als positieve stimulans voor integratie en sociale acceptatie;

constaterende dat: - er per jaar veel gemeenschapsgeld gaat naar de publieke omroep;

overwegende dat: - Nederland in tegenstelling tot veel andere landen geen visie uitdraagt over de wijze waarop Nederland in 2050 (nagenoeg) klimaatneutraal kan worden; - investeerders een consistent lange termijn perspectief nodig hebben om goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen; - omringende landen een veel actiever overheidsbeleid kennen dan Nederland t.a.v. de energietransitie naar hernieuwbare brandstoffen; - onvoldoende actief beleid leidt tot extra kosten t.o.v. omringende landen, en hoe later de overgang naar hernieuwbare energie wordt gemaakt, hoe duurder het wordt; - de overgang naar een klimaatneutrale economie een zeer grote impact zal hebben op de Nederlandse economie; - de overheid dient te streven naar economische welvaart, naar houdbaarheid van zijn financiÍn en naar stabiliteit opdat mensen zich kunnen ontplooien; voorts overwegende dat Nederland door het niet hebben van een visie over 2050: - economische kansen laat liggen; - bestaande en nieuwe bedrijvigheid belemmert; - welvaart zal inleveren. Het wel hebben van een visie zal leiden tot meer: - banen, innovatie en welvaart; spreekt als haar mening uit dat: - Nederland een visie moet ontwikkelen en uitdragen over de wijze hoe Nederland in de periode van heden tot 2050 (nagenoeg) klimaatneutraal kan worden; - Nederland een veel actiever overheidsbeleid moet voeren op het gebied van duurzaamheidshervorming; vraagt de Tweede Kamerfractie van D66 te bevorderen dat zo’n visie en actiever overheidsbeleid er komt; en gaat over tot de orde van de dag.

20

overwegende dat: - D66 een warm pleitbezorger is van een gezonde levensstijl waarin sport en bewegen een preventieve functie heeft; - D66 de positieve sociale effecten van sport en bewegen voor jong en oud onderkent; - er D66 leden zijn die de wereld van Sport en Bewegen willen innoveren; verzoekt de Tweede Kamerfractie: - sport en bewegen een prominentere rol te geven; roept het landelijk bestuur op: - voorstellen te schrijven inzake sport en bewegen die in de toekomst onderdeel uit kunnen gaan maken van het politieke programma van D66; - hierover terug te koppelen bij congres 99; en gaat over tot de orde van de dag.

Publieke Media

overwegende dat: - geproduceerde media kunnen bijdragen aan extra inspiratie bij makers; - het hergebruik van materiaal daar onderdeel van uit maakt; - de huidige technologie iedereen daartoe in staat stelt; - het momenteel op basis van auteursrecht niet mogelijk is dergelijke materialen te gebruiken; - de mediaproducties van de publieke omroep met gemeenschapsgeld betaald worden; verzoekt de Tweede Kamerfractie het standpunt in te nemen dat: - mediaproducties van de publieke omroep onder een open licentie vrijgegeven moeten worden, zodat de burger het materiaal kan downloaden en hergebruiken naar eigen inzicht; en gaat over tot de orde van de dag.


PM 98.014

PM 98.015

PM 98.016

LB overnemen

LB overnemen

LB overnemen

indiener

indiener

indiener

TA Democratie & Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

TA Democratie & Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

TA Democratie & Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

woordvoerder

woordvoerder

woordvoerder

Gaibar Hasami

Robert Schliessler

Robert Schliessler

onderwerp

onderwerp

onderwerp

1F Vluchtelingenverdrag

Calimero kommt zur Hilfe

Toekomst van de Nederlandse krijgsmacht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het congres van D66 op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

constaterende dat: - artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag politieke vluchtelingen, tegen wie vermoedens zijn dat zij oorlogsmisdaden zijn begaan, uitsluit van een asielprocedure; - de Vreemdelingenrechter in Nederland toetst op basis van een ’knowing and personal participation-test’. Dit houdt in dat een vermoeden over een organisatie of partij welke misdaden is begaan voldoende is om een individu als oorlogsmisdadiger te labelen; - v reemdelingen worden beschuldigd van oorlogs­ misdaden maar niet strafrechtelijk vervolgd worden omdat ‘er geen redelijk vermoeden van schuld is’ volgens het OM; - de IND veel 1F’ers niet gedwongen uit mag zetten op grond van artikel 3 EVRM, maar deze mensen wel ongewenst verklaard of een inreisverbod oplegt waardoor 1f’ers hun rechten op sociale voorzieningen verliezen, sommigen bevinden zich al 14 jaar in deze gecreëerde illegaliteit; - het nog geen enkele 1F’er gelukt is om zijn of haar onschuld te bewijzen aangezien: 1. de IND een ‘omgekeerde bewijslast’ hanteert. 2. de bronnen van het ambtsbericht geheim zijn. - de VN, door wie het 1F-beleid is opgesteld, verklaard heeft dat de IND zich niet aan de richtlijnen houdt. Zo wordt 1F collectief i.p.v. individueel toegepast en het bewijsmateriaal dat wordt gehanteerd, het Algemeen Ambtsbericht Afghanistan 2000, bevat geen bewijs van individuele schuld;

constaterende dat: - onze grote liberale broederpartij FDP niet meer in Bundestag vertegenwoordigd is; - de Alternative für Deutschland ‘partij’ met zijn negatieve Europa-politiek veel kiezers bereikt heeft;

constaterende dat: - er ophef in de samenleving is over het besluit tot aankoop van de JSF; - een JSF minimaal 20 jaar meegaat (vanaf 2019); - de nota ‘In het belang van Nederland’ van de minister van defensie geen heldere keuzes maakt; - er onrust bij defensie bestaat over een zoveelste nieuwe bezuinigingsronde; - er geen duidelijke visie is op de toekomstige rol van een 21e eeuwse krijgsmacht in NAVO verband en m.b.t. de verdere integratie van defensie onderdelen in Europees verband;

overwegende dat: - de Nederlandse vreemdelingenrechter enkel marginaal kan toetsen; - 1F-slachtoffers zich in een juridisch vacuüm bevinden; - mensenrechtenorganisaties kritiek hebben op de inhumane behandeling van 1F’ers; - de IND zich niet houdt aan de VN-richtlijnen om 1F toe te passen; - er nationaal en internationaal sterk aan de juistheid van het ambtsbericht wordt getwijfeld; verzoekt de Tweede Kamerfractie: - zich in te zetten het huidige 1F-beleid te wijzigen­ door het systeem wat de IND gebruikt voor toetsing­ van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (knowing­and personal participation test) te veran­ deren en de objectiviteit en juistheid van ambts­ berichten te herzien; en gaat over tot de orde van de dag.

overwegende dat: - wij de FDP ons meeleven willen tonen; - grote overeenkomst bestaat tussen de Duitse en de Nederlandse Politiek; - de FDP een nieuwe koers vinden moet; - de FDP op dit ogenblik in de partij zowel leden met een anti-Europese houding als ook pro-Europese houding herbergt; - de anti-Europa stemmers bij de AFD terecht zouden kunnen; - de pro-Europa stemmers goed bij een D66 achtige FDP zouden kunnen passen; verzoekt het Landelijk Bestuur van D66: - de FDP zo goed als mogelijk te ondersteunen in het vinden van een D66 koers; en gaat over tot de orde van de dag.

D66 in Generalversammlung vom 2.November 2013 in Utrecht stellt fest dass: - unsere große liberale Bruderpartei FDP nicht mehr im Bundestag vertretet ist; - die Alternative für Deutschland ‘Partei’ mit ihrer negativen Europa Politik viele Wähler erreicht hat; erwägend dass: - wir der FDP unser Mitgefühl zeigen wollen; - große Ähnlichkeit besteht zwischen der deutschen und der niederländischen Politik; - die FDP einen neuen Kurs finden muss; - die FDP im Augenblick innerhalb der Partei Mitglieder mit sowohl anti-europäischer Haltung wie auch Pro-europäischer Haltung beheimatet; - die anti Europa Wähler bei der AFD ein zu Hause finden könnten; - die pro Europa Wähler gut zu einer D66 ähnlichen FDP passen würden;

overwegende dat: - ad hoc bezuinigingen op defensie al ruim twee decennia plaatsvinden; - marineschepen worden besteld, maar na bouw niet nodig blijken. Er niet voldoende helikopter beschikbaar zijn om ondersteuning te bieden aan zowel de Luchtmobiele brigades als de mariniers; - er geen duidelijke/eenduidige visie bestaat op de kerntaken van defensie; - door het ontbreken van een lange termijn visie onduidelijk is wat de noodzakelijke middelen zijn voor defensie om aan haar verplichtingen te voldoen; verzoekt de Tweede en/of Eerste Kamerfractie van D66: - de defensietop/-minister blijven uitdagen en om een beleidsrapport te vragen, met een strategie en visie op de aankomende 25 jaar op Europees verband. In dit rapport staan ook de verwachte operationele kosten en noodzakelijke middelen om deze kerntaken de eerste 15 jaar te vervullen. Ook wordt onderzocht waar binnen de krijgsmacht overlapping van specialismen c.q. taken bestaat, zodat benoemd kan worden waar integratie mogelijk is. Met dit rapport wordt een kader gecreëerd, die de politiek in staat stelt om op een gestructureerde wijze discussies te voeren over de consequenties van mogelijke toekomstige bezuinigingen op de kerntaken van defensie. Als we weten wat we met defensie willen, kunnen we benoemen wat nodig is. en gaat over tot de orde van de dag.

bittet den nationalen Parteivorstand von D66: - die FDP so gut wie möglich dabei zu unterstützen ihren Weg zu finden, ähnlich der D66 Kurs; und widmet sich zurück zur Tagesordnung.

21


Algemeen Politieke Moties in stemming

PM 98.017

PM 98.018

APM 98.001

LB ontraden

LB overnemen

LB ontraden

indiener

indiener

indiener

TA Democratie & Rechtsstaat, Europa, Digitaal 66

Roos Verheijen e.a.

Jony Ferket, Dirk-Jan van Vliet e.a.

woordvoerder

woordvoerder

Roos Verheijen

Jony Ferket

onderwerp

onderwerp

Prioriteit voor ‘Patiënt Empowerment’ in de zorg

Tijdelijke Contracten Jongeren

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

Het D66 congres op zaterdag 2 november 2013 bijeen te Utrecht

overwegende dat: - momenteel tussen de EU en de VS onderhandelingen gaande zijn over een Trans-Atlantische vrijhandelszone; - het voor een eerlijk verloop van deze onderhande­ lingen belangrijk is dat deze op basis van gelijkwaardigheid plaatsvinden; - van gelijkwaardigheid alleen sprake kan zijn als beide partijen elkaar respecteren, en over een gelijke uitgangspositie beschikken;

constaterende dat: - in de rijksbegroting de zorg de grootste, zo niet op 1 na grootste, post is; - D66 vanuit een liberale visie staat voor – waar mogelijk - eigen verantwoordelijkheid van patiënten; - de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in 2013 in haar rapport ‘de participerende patiënt’ actieve deelname door de patiënt in het zorgproces als een van de belangrijkste factoren ziet voor de verbetering van de kwaliteit van zorg; - gezondheid in de beleving van kiezers heel prominent is;

constaterende dat: - Het CBS op 17 oktober 2013 meldt dat de jeugdwerkloosheid is opgelopen tot 16,5% in september 2013; - Ruim 45% van de jonge werkenden (<35 jaar) werkt op basis van tijdelijke contracten; - Het kabinet d.m.v. het Sociaal Akkoord het stelsel van tijdelijke contracten verandert met de intentie om meer mensen met een tijdelijke contract een vast contract te geven; - Daartoe in het Sociaal Akkoord een verandering wordt doorgevoerd van 3 contracten in 3 jaar met 3 maanden pauze (3x3x3) naar een stelsel van 3 contracten in 2 jaar met 6 maanden pauze (3x2x6); - Een aanpassing van het stelsel van tijdelijke contracten volgens het CBS niet zal leiden tot meer vaste contracten, maar juist tot het sneller moeten wisselen van baan; - Het sociaal akkoord daarmee het omgekeerde veroorzaakt: het sneller moeten wisselen van baan na twee i.p.v. drie jaar en dus daarmee een hogere (jeugd)werkloosheid;

woordvoerder

Jan Paul Peters onderwerp

Onderhandelingen Trans-Atlantische vrijhandelszone

constaterende dat: - volgens perspublicaties de regering van de VS sinds jaren op grote schaal afluisterprogramma’s heeft onder namen als ECHELON en PRISM met het doel (strategische) inlichtingen te vergaren; - deze programma’s een inbreuk zijn op de soevereiniteit van de Europese Unie en die van haar lidstaten en op de privacy van de burgers; - het met deze programma’s goed mogelijk is economische spionage te bedrijven; - de VS een economisch voordeel hebben kunnen verkrijgen dankzij de via de genoemde programma’s verkregen inlichtingen; - de regering van de VS vrijwel geen inzage heeft gegeven over de omvang en de impact van deze programma’s; - de regering van de VS vrijwel geen garanties heeft gegeven ter voorkoming van inbreuken op de soevereiniteit van de EU en haar lidstaten en de privacy van haar burgers; verzoekt de D66 delegatie in het Europees parlement: - bij de discussies in het parlement over de TransAtlantische vrijhandelszone rekening te houden met het feit dat de VS gebruik heeft kunnen maken van economische spionage ten gunste van haar onderhandelingspositie en deze discussies te bevriezen zolang: - niet duidelijk is wat het mogelijk economisch voordeel van de VS is geweest; - de VS geen inzage heeft gegeven over de omvang en de impact van genoemde programma’s; - de VS geen garanties heeft gegeven ter voorkoming van inbreuken op de soevereiniteit van de EU en haar lidstaten en de privacy van haar burgers;

overwegende dat: - de moderne burger in vele domeinen volledig geëmancipeerd is; - dit in de zorg, in de relatie tussen patiënt en behandelaar, nog veel te wensen overlaat, niet in het minst door gebrek aan informatie; - verbetering van kwaliteit en beheersing van zorg­ kosten zonder veel verder gaande participatie van de patiënt geen kans van slagen heeft; verzoekt de D66 Tweede Kamerfractie: - er op toe te zien dat ‘patient empowerment’ op een veel meer realistischer wijze mogelijk gemaakt wordt in het Nederlandse zorgstelsel dan tot nu toe het geval is; en gaat over tot de orde van de dag.

overwegende dat: - D66 zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid; - D66 geen wetgeving steunt die de werkloosheid stimuleert en zowel werkgevers als werknemers onzeker maakt; - D66 werkgevers niet wil opzadelen met snel wisselend personeel, en werknemers niet met de verplichting om snel te wisselen van baan; verzoekt de Tweede Kamerfractie: Om zich tijdens de uitwerking van het Sociaal Akkoord in te zetten voor handhaving van de 3x3x3 regel. Verandering van de contractsvormen op de arbeidsmarkt dient de werkgelegenheid en baanzekerheid te vergroten, niet te verkleinen. Het sneller verplicht moeten wisselen van banen zorgt voor frictiewerkloosheid, onzekerheid en verlies van talent en ervaring; en gaat over tot de orde van de dag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk Bureau Democraten 66 www.d66.nl ontwerp de ontwerpvloot drukwerk Quantes Artoos

22


Marchantlezing 2013 Gunter Pauli coreferent Stientje van Veldhoven

Duurzaam denken &handelen

Verander de regels van het spel

12 december 19.00 uur

De Rode Hoed Amsterdam

aanmelden en meer informatie www.mrhansvanmierlostichting.nl


Op campagne!

www.d66webshop.nl Ook online kunt u uw D66 goodies bestellen!

Bent u al campagneproof? Bij de campagnestand kunt u terecht voor promotie­ materialen, zoals de nieuwe D66-winter­jassen, ijskrabbers, winkelwagenmuntjes, shawls, lippen­balsems, polo’s, en nog veel meer!

Landelijk Bureau Democraten 66 www.d66.nl ontwerp de ontwerpvloot drukwerk Quantes Artoos

Congreskrant 98  

2 november 2013