Hoe vrij denk jij?

Page 1

willen dat iederéén dat kan, samen met famivrienden, kennissen, eigenlijk met alle andere mensen.

Daarom staan er blije mensen in ons logo die met verbonden zijn en samen aan een betere werken, voor iedereen.

we komen van ver, en is het werk nog lang af…

De kans dat precies jij geboren bent, is zo ongeveer 1 op 400.000.000.000.000 (1/400 biljoen). Je hebt dus ongelooflijk veel geluk gehad te bestaan!

Juist omdat jij zo’n uniek denkend en handelend wezen bent, vinden vrijzinnig humanisten jou zo belangrijk.

Daarom ook deze eerste, kleine kennismakingsbrochure.

Je leest hier wie we zijn, vanwaar we komen, waar we voor staan en wat we voor jou doen. En je maakt kennis met één van onze belangrijkste vragen: “Hoe vrij denk jij?”.

We willen dat jij, zonder dat anderen zich ermee bemoeien, vrij kan zijn, vrij kan denken en zeggen wat je wil, over je eigen leven kan beslissen en jezelf kan ontwikkelen tot de knappe persoonlijkheid die je wil zijn.

We willen dat iederéén dat kan, samen met familie, vrienden, kennissen, eigenlijk met alle mensen.

Daarom staan er in ons logo blije mensen die met elkaar verbonden zijn en samen aan een betere wereld werken, voor iedereen.

Alleen: ons recht op vrij denken komt van ver, en is het werk nog lang niet af…

boek
03 deMens.nu
4 5
7
8 9
10
Bron: statistisch jaarboek Vlaams onderwijs 2020-2021 – Secundair onderwijs
13
14 15

Heb je vragen over onze samenleving of jezelf? De vrijzinnig humanistische organisatie is er voor jou met informatie, voordrachten en activiteiten. Vaak gaan die door in onze vrijzinnige centra.

Ook de vrijzinnigen krijgen centen van de overheid. Wat doen we daar dan mee?

We houden voortdurend een oogje in het zeil of iedereen nog vrij mag zeggen wat hij denkt; of iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Worden er mensen om welke reden dan ook uitgesloten?

Als onze vrijzinnige, humanistische waarden in gevaar zijn, dan brengen we dat via de politiek en de pers onder de aandacht, zodat er bijgestuurd kan worden.

Voor iedereen die interesse heeft, organiseren we infoavonden over alle mogelijke onderwerpen die ons allen aanbelangen – wetenschap, politiek, onderwijs, de manier waarop we onze maatschappij vorm geven.

Maar we zorgen ook voor elke medemens op belangrijke momenten in het leven. We staan er - gratis en voor niets - voor jou, bij:

16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26

huis stijl hand boek

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.