Denk mee! - januari 2024

Page 1

17de jaargang

JANUARI 2024

Vrijzinnig Punt, Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt – P008695

Afgiftekantoor 3500 Hasselt1 - Maandelijkse publicatie - Niet in juni & juli - V.U.: Guy Kindermans - Rodenbachstr. 18 - 3500 Hasselt

ONTDEK ALLE ACTIVITEITEN IN LIMBURG

januari2024.indd 1

19/12/2023 14:22:06


Beste lezers Met een beetje nieuwsgierigheid maar ook een vleug bezorgdheid,verwelkom ik jullie bij het overstappen naar 2024. Nieuwsgierigheid naar onontgonnen technologieën en verfrissende ideeën, bezorgdheid omwille van de toegenomen agressie. In de wereld om ons heen woeden nog steeds conflicten, die ons doen reflecteren over vrede en de broosheid ervan in onze complexe samenleving. In de wereld om ons heen worden we geconfronteerd met alsmaar toenemende natuurrampen (in feite 'mensenrampen'), blijkens de meer voorkomende overstromingen en droogteperiodes. Vele mensen slaan op de vlucht, weg van de oorlog, van de armoede of uit pure wanhoop. Indien we de planeet blijven vervuilen, zowel moreel als fysiek, zullen er de volgende jaren nóg veel meer mensen op de vlucht slaan. België staat voor een belangrijk moment in haar geschiedenis met de aanstaande verkiezingen. Onze democratie, fundament van onze samenleving, staat op het spel. De keuzes die we maken,de leiders die we kiezen, zullen niet alleen het gezicht van ons land bepalen, maar ook de richting waarin we als maatschappij willen evolueren. Het is nu meer dan ooit van essentieel belang dat we ons bewust zijn van de uitdagingen waarvoor we staan en dat we ons laten horen. Laten we niet vergeten dat onze vrijzinnige gemeenschap de ruggengraat vormt van het humanisme. Het is door onze progressieve en open geesten, door onze onderlinge verbondenheid, dat we verandering teweeg kunnen brengen, kunnen samenwerken aan een vreedzamere, rechtvaardigere toekomst. We moeten ons blijven inzetten voor een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en waarin de rechten en vrijheden van individuen gerespecteerd worden. Laat ons vooral niet moedeloos worden: ooit zag niemand de Verlichting aankomen. Vaak overvalt ons het gevoel nutteloze acties te ondernemen, nutteloze gesprekken te voeren of zinloze principes te blijven hanteren. Niets is minder waar. Ook als individu, of als klein land, kunnen we impact hebben. Door onze houding, door onze gesprekken, kunnen we openstaan voor andermans gedachten en zorgen voor meer begrip voor elkaar. En laat ons zeker niet onverschillig worden, want dan zetten we de deur open voor de ondergravers van ons democratisch bestel. Het Vrijzinnig Punt tracht mee te werken aan deze open dialogen, samen met andere verenigingen en met deMens.nu, door het meehelpen aan en ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten, waar iedereen welkom is.

Lut Machiels - voorzitter Vrijzinnig Punt

2

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 2

19/12/2023 14:22:06


ONTMOETEN

Gezellige vrijdag HASSELT

Elke eerste vrijdag van de maand kan je langskomen om te haken, naaien, een gezelschapsspel te spelen, een toffe babbel, of gewoon een gezellige werknamiddag in een aangename sfeer. Alles kan en niets moet. Wij zorgen voor de koffie, thee en cake én voor een aangepast thema. Op deze vrijdagen kan je ook aanschuiven aan een gesprekstafel rouw. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

05/01 - 14u tot 16u Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt 011 35 27 80 – info@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt in samenwerking met huisvandeMens Hasselt

ONTMOETEN

Troostkussens haken HASSELT

Troostkussens worden uitgedeeld aan kinderen die we ontmoeten tijdens onze afscheidsplechtigheden, maar vinden ook hun weg naar kinderhandjes dankzij onze samenwerkingspartners Missing You vzw, Boven de Wolken vzw en Met Lege Handen. Kortom, ze geraken stilletjes aan bij de personen voor wie ze bedoeld zijn: kinderen met een verlieservaring. Wil jij helpen? Dit kan door mee te komen haken tijdens onze Gezellige Vrijdagen. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

05/01 - 14u tot 16u Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt 011 35 27 80 – info@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt

FILOSOFIE

Hier en nu dialoog LOMMEL

Elke eerste zaterdagochtend van de maand ben je welkom in het huisvandeMens voor een onderzoekend groepsgesprek. Kunnen we ons via ons denken verlossen van onze innerlijke spanningen? Deze samenkomsten hebben tot doel vraagtekens te plaatsen achter onze patronen en overtuigingen. Iedereen is welkom om deze gezellige groepsgesprekken bij te wonen. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

06/01 - 10u tot 12u huisvandeMens Lommel, Hertog Janplein 24 011 34 05 40 - Lommel@deMens.nu huisvandeMens Lommel en HV Noord-Limburg

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 3

3

19/12/2023 14:22:06


WORKSHOP

SchrijfZin HASSELT

Heb je SchrijfZin maar kom je er niet toe? Zoek je regelmaat voor je schrijfproject? Heb je nood aan geregelde feedback? Dan is ons project SchrijfZin! iets voor jou! Hou alvast elke eerste zaterdag van de maand vrij! Wil je meer weten? Op zaterdag 7 oktober om 10u30 zorgt Jee Kast op zijn SchrijfZinnige wijze voor een geanimeerde, inspirerende Kick-Off. Daar krijg je alle informatie over de twee poten van dit project. Afwisselend organiseren we een Shut Up and Write, waar iedereen de ochtend in schrijvend gezelschap aan een eigen project kan werken. De andere maand is er ruimte voor Feedback op elkaars werk, volgens duidelijke afspraken. Voor de Shut Up and Write schrijf je in per sessie, voor de Feedback engageer je je na de proefsessie voor het hele jaar. Meer informatie kan je krijgen bij Rudi Helven via Rhelven@hotmail.com of op 0484 79 76 00. Wanneer: Waar: Contact:

06/01 - 10u tot 10u30 - ShUW Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt Rhelven@hotmail.com of op 0484 79 76 00 - inschrijven via acitiviteiten@vrijzinnigpunt.be Organisatie: Vrijzinnig Punt

ONTMOETEN

Ontmoetingswandeling rouw HASSELT

Ben je iemand die je dierbaar was verloren? Wandel je graag? Samen stappen we elke tweede dinsdag van de maand van 13u30 tot ongeveer 15u30 in de natuur en wisselen we gedachten uit over rouw bij overlijden en wat dit voor jou en anderen betekent. Misschien stop je onderweg niet alleen gezonde buitenlucht, extra beweging, maar ook deugddoende gesprekken in je rugzak. De wandelingen zijn telkens ongeveer 5 km. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

4

09/01 - 13u30 Parking Kattevennen, Genk 011 21 06 54 - hasselt@deMens.nu huisvandeMens Hasselt i.s.m. Hart in rouw

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 4

19/12/2023 14:22:07


ONTMOETEN

De verwondering van wijlen Caroline Pauwels, ererector VUB HASSELT

Kinderen zijn vaak verwonderd. Waarom is de zee blauw? Waarom wordt het donker? Waarom is die meneer kaal? Ergens op weg naar de volwassenheid verliezen de meesten van ons die onbevangenheid. Gaandeweg wordt het vuur van de nieuwsgierigheid gedoofd: de dingen zijn nu eenmaal wat ze zijn, er is niets nieuws onder de zon. En dat is jammer. Verwondering geeft het leven kleur, helpt om onze grenzen te verleggen en spoort ons aan om valse zekerheden in vraag te stellen. In Ode aan de verwondering houdt Caroline Pauwels een bezield pleidooi om opnieuw met die kinderlijke blik naar de wereld te kijken. In wetenschap en kunst, maar ook in de grote en kleine momenten van elke dag. In de hardcovereditie schreef ze een nawoord naar aanleiding van de coronacrisis. Hoe helpt verwondering in moeilijke tijden? Wat kunnen we eruit leren? Illustratrice Gerda Dendooven maakte passende tekeningen bij de tekst, die net als de geselecteerde gedichten van Bart Moeyaert uiting geven aan de verwondering in al haar veelzijdigheid. Caroline Pauwels overleed op vrijdag 5 augustus 2022. Arseen De Kesel is licentiaat in de godgeleerdheid en de bijbelse geschiedenis. Hij werd geboren op 26 april 1942, de dag waarop Hitler van het Duitse parlement volmachten kreeg. Hij is zeer geïnteresseerd in de verscheidenheid van levensbeschouwelijke opvattingen. Toen hij bij toeval op het boekje ‘Ode aan de Verwondering’ stootte, vond hij het een prachtig document. Dankzij dit boekje leerde hij de figuur van Caroline Pauwels kennen. Hij was blij verrast over de manier waarop ze het radicaal humanisme in de praktijk bracht. Arseen De Kesel zoekt steeds naar verbinding in de brede waaier aan levensbeschouwingen. Dat is ook de reden waarom hij zijn lezing voor het eerst bracht in het Ulburghshuis van Zolder en nu hetzelfde wil doen in het Vrijzinnig Punt. Wanneer: Waar: Organsiatie: Prijs: Info:

08/01 - 14u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 Grijze Geuzen Hasselt i.s.m. huisvandeMens Hasselt Gratis (leden) / € 5 (niet-leden, incl. koffie en taart), als lid (€ 15 € per jaar) kan je aan alle activiteiten deelnemen. grijze.geuzen.hasselt@telenet.be - https://grijzegeuzenhasselt. wordpress.com/

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 5

5

19/12/2023 14:22:07


ONTMOETEN

Proud to be Out SINT-TRUIDEN

Woensdag 10 januari vindt de eerste bijeenkomst van Proud To Be Out voor 2024 plaats! Proud To Be Out is een bijeenkomst voor en door LGBTQIA+’s vanaf 18 jaar. Deze zal vanaf 18u30 doorgaan in het huisvandeMens Sint-Truiden. Om het nieuwe jaar goed te starten gaan we gezelschapsspellen spelen en genieten van elkaars kookkunsten! Kookkunsten? Ja, inderdaad! Je mag iets kleins bakken of koken en dit meenemen naar de bijeenkomst. Zo hebben we uiteindelijk een lekker Nieuwjaarsbuffet waar we met zijn allen ten volle van kunnen genieten. En wie weet deel jij wel je geheime recept met de groep? Heb je zelf een leuk gezelschapsspel dat je graag wil meenemen? Breng het gerust mee! Inschrijven is niet verplicht, maar geef gerust een seintje als je aanwezig kan zijn.

Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

10/01 - 18u30 huisvandeMens Sint-Truiden, Kazernestraat 10/001 011 88 41 17 - sinttruiden@deMens.nu huisvandeMens Sint-Truiden

FILOSOFIE

Praatgroep levenskunst LOMMEL

Levenskunst biedt tegenwicht aan de hedendaagse illusie van ‘gelukkig moeten zijn’. Het is een praktische filosofie die handvatten geeft voor denken, voelen en doen. Hoe te leven in tijden waar de enige zekerheid is dat niets nog zeker is en alles voortdurend verandert? Vanuit een openhartige, directe vrijzinnige kijk willen we licht werpen op deze maatschappelijk realiteit. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

6

11/01 - 13u tot 15u huisvandeMens Lommel - Hertog Janplein 24 011 34 05 40 - Lommel@deMens.nu huisvandeMens Lommel en HV Noord-Limburg

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 6

19/12/2023 14:22:08


FILOSOFIE

Filosofisch namiddag-debat Lichaam en geest LEOPOLDSBURG

Spreker: Inleider Maarten Verlinden, moraalfilosoof Onze cultuur is geobsedeerd door de hersenen. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat het bewustzijn zelf, de Heilige Graal van de wetenschap, spoedig kan worden verklaard in termen van het functioneren van het zenuwstelsel. Maar na tientallen jaren onderzoek bleek alleen al die ene vraag hoe de hersenen bewuste wezens van ons maken - hoe ze gewaarwordingen, gevoelens en subjectiviteit doen ontstaan - nog allerminst te zijn beantwoord: we weten het gewoon niet. Een boeiend debat over een eeuwenoud filosofisch vraagstuk waar ook de wetenschap vandaag haar woordje meespreekt. Zijn we nu ons brein of toch niet? En wat is dan het verschil? . Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

11/01 - 14u30 tot 17u huisvandeMens Leopoldsburg - Koningstraat 49 marie-laure.sturbois@skynet.be HV West-Limburg

ONTMOETEN

Leeswijzer HASSELT

Om de twee weken zetten ons rond de tafel om te luisteren naar Riet die ons mooie teksten en gedichten voorleest. Daarna gaan we in gesprek. Misschien herken je je in de tekst? Of net weer niet. Mooie poëzie of goede literatuur brengt ons aan het praten. Interesse? Leeswijzer is er voor iedereen die graag wil lezen. Je hoeft helemaal geen ervaren lezer te zijn en moet niet op elke bijeenkomst aanwezig zijn. Kom vrijblijvend de sfeer opsnuiven en kijken of Leeswijzer iets voor jou is. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

11 en 25/01 - 14u tot 16u Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt 011 35 27 80 – activiteiten@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 7

7

19/12/2023 14:22:08


ONTMOETEN

(on)gemakkelijke ontmoeting HASSELT

Iedere tweede zondag van de maand kan je vanaf 10u30 (on)gemakkelijk het Vrijzinnig Punt Hasselt in de A. Rodenbachstraat binnenwandelen, waarbij je (on) gemakkelijk verwelkomd wordt door de organisatoren. Je babbelt wat (on)gemakkelijk en zet je taart bij de andere taarten of houdt je banjo, stem of eender welk instrument in de aanslag. Je zet je neer en geniet van de middag die door de presentator (on)gemakkelijk aaneengepraat wordt. Soms gebruikt deze hiervoor humor. Je wordt uitgenodigd tot een filosofische of gewoon (on)gemakkelijke babbel met je buur. De presentatoren introduceren een thema. Er wordt een liedje gespeeld. Je kan uit volle borst meezingen of gewoon wat (on)gemakkelijk schuifelen. Iemand vertelt ongeveer 15 minuten iets. Hier mag je even over nadenken. Daarna kan je nog wat babbelen. Neem hier gerust de tijd voor, je eventuele kinderen leven zich uit in het speelhoekje. Ondertussen word je uitgenodigd zelf te participeren en te delen wat je kwijt wil. Heb je niets bij, maar wil je helpen? Wij vertellen graag hoe. Of toch liever gewoon kijken? Ook dat mag. En dan… taart! Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie:

14/01 - 11u Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt 011 35 27 80 - activiteiten@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt ism huisvandeMens

ONTMOETEN

Waarom vergissen we ons zo vaak? met Jean-Paul van Bendegem HASSELT

Wij mensen vergissen ons vaak en veel. Hoe komt dat? Niet alleen misleiden onze zintuigen ons meer dan veel, maar wanneer we ons verstand gebruiken maken we ook behoorlijk wat fouten. In de lezing zullen daarom optische illusies aan bod komen – hoe misleidend zijn onze ogen? – maar ook het oor – het is minder bekend dat ook onze oren ons kunnen bedriegen – en ten slotte de zogenaamde cognitieve illusies waar ons vermogen om helder en correct na te denken zwaar wordt beproefd. De verklaring is, zoals ik zal verdedigen, te zoeken in onze evolutionaire geschiedenis Wanneer: Waar: Contact: Organisatie: Prijs:

8

15/01 - 19u30 Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt 011 35 27 80 – activiteiten@vrijzinnigpunt.be HuisvandeMens Hasselt ism Vermeylenfonds Hasselt, Humanistisch Verbond Hasselt en de Grijze Geuzen €5, ter plaatse te betaling via bankkaart of cash

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 8

19/12/2023 14:22:08


ONTMOETEN

Anders in Bree: regenboogcafé BREE

Anders In Bree is een plek voor en door LGBTQIA+’s en allies. Het is ontstaan vanuit vrijwilligers die mensen willen verbinden en LGBTQIA+-rechten willen verdedigen. We komen iedere derde dinsdag van de maand om 20u00 samen in huisvandeMens Bree of op locatie. Regenboogcafé: De eerste bijeenkomst van het jaar starten we feestelijk met een tasje koffie, chocomelk of glühwein. Alles kan en niets moet. Een gezelschapsspelletje spelen aan de tafel, een babbeltje slaan, een vraag of thema bespreken,… het kan allemaal! We maken er alleszins een gezellige avond van. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

16/01 - 20u huisvandeMens Bree, Opitterstraat 20 089 73 05 00 - bree@demens.nu huisvandeMens Bree

GESPREKSGROEP

Bijeenkomst Hart in rouw HASSELT

Wij zijn lotgenoten die een dierbare verloren door overlijden. We vonden steun bij elkaar en willen dit verder zetten. Onze verhalen blijven delen, een luisterend oor zijn voor elkaar. Elke derde dinsdag van de maand komen we samen om 13u30 uur. Telkens is er een centraal thema waarover we praten: 19 december: Hoe verandert rouw je leven? Daarnaast zijn we elke eerste vrijdag van de maand aanwezig op de gezellige vrijdag met een gesprekstafel. Spring gerust eens binnen op één van onze samenkomsten om kennis te maken. Iedereen die een dierbare verloren heeft door overlijden is welkom. Inschrijven is niet nodig. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

05/01 - 14u - Gezellig vrijdag & 16/01 - 14u - bijeenkomst Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt 0485 30 30 69 - 2lmachiels@gmail.com Hart in rouw i.s.m. huisvandeMens Hasselt

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 9

9

19/12/2023 14:22:08


PRAATGROEP

Gespreksgroep Rouw LOMMEL

Het overlijden van een dierbare kan diepe wonden slaan. Rouwen is dan het verzorgen van die wonden… maar hoe rouw je? Hoe ga je om met die gevoelens die je nog nooit eerder ervoer? Wat laat je los en wat hou je vast? Wat kunnen bronnen van troost zijn? Tijdens deze groepsgesprekken met een beperkt aantal deelnemers ontmoet je lotgenoten, mensen die net als jij het verlies van iemand een plaats proberen te geven. Je bent vrij om deel te nemen aan het gesprek of om enkel te luisteren. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

16/01 - 19u tot 21u huisvandeMens Lommel - Hertog Janplein 24 011 34 05 40 - Lommel@deMens.nu huisvandeMens Lommel en HV Noord-Limburg

LEZING

Wat zit er in mijn pillendoos? SINT-TRUIDEN

Ouderen nemen vaak meerdere medicijnen, soms meer dan 5 per dag. Maar waar moeten we op letten? Hoe zit dat met al die medicatie? Waarop moeten we letten? Wat mag samen en wat niet? Wat met nevenwerkingen? Hoe communiceer ik naar mijn arts?Waarom is het zo belangrijk dat het ene voor en de andere na het eten moet worden genomen? Deze lezing behandelt de meest voorkomende medicijngroepen bij ouderen, waaronder slaapmedicatie, angstremmers, pijnmedicatie, diabetesmedicijnen en hartmedicijnen. We zullen ook enkele handige (digitale) tools bespreken die je kunnen helpen bij je dagelijkse medicijnbeheer. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

10

17/01 - 19u tot 21u huisvandeMens Sint-Truiden, Kazernestraat 10/001 011 88 41 17 - sinttruiden@deMens.nu Soraya Rensen (Master in de gezondheidszorg, gewezen lector palliatieve zorg en verpleegkundige intensieve zorg & spoedopname)

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 10

19/12/2023 14:22:09


ONTMOETEN

De erfenis van 1947 HASSELT

In “De erfernis van 1947” vertellen auteurs Yannis Skalli-Housseini en Luk Van Langenhove het verhaal van het jaar 1947, een vergeten scharnierjaar waarin zich een wereldordening kristalliseerde die gedurende decennia onze wereldpolitiek zou bepalen. Gebruik makend van uiteenlopende historische bronnen, waaronder memoires van de belangrijkste protagonisten, dagboeken van burgers, krantenverslagen en vrijgegeven CIA-documenten, brengen de auteurs een meeslepend relaas van een ongelooflijk boeiend jaar. Ze volgen daarbij het ritme van de seizoenen, want niet alleen de handelingen van leiders en burgers bepaalden het lot van 1947. Ook de weersomstandigheden in Europa speelden een belangrijke rol. De wereld van 1947 reikt een aantal inzichten aan om de turbulente wereld van vandaag beter te begrijpen. De auteurs bieden ons dus een terugblik om vooruit te kunnen kijken. Anders gezegd, wat blijft er nog over van de erfenis van 1947? De auteurs: - Yannis Skalli-Housseini (VUB) is FWO-doctoraatsonderzoeker verbonden aan het departement Geschiedenis van de VUB. - Prof.dr. Luk Van Langenhove is als hoogleraar verbonden aan de Brussels School of Governance van de VUB. ! Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie: Prijs:

18/01 - 20u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 0478 28 46 75 Masereelfonds Hasselt & Humanistisch Verbond Hasselt €5 (drankje inbegrepen)

ONTMOETEN

Koffienamiddag LOMMEL

Samen met Dienstencentrum ’t Trefpunt en Kom op tegen Kanker willen we een gezellig en maandelijks vast ontmoetingsmoment bieden waarbij er naast een tasje koffie of thee ruimte is voor contact en een luisterend oor. Het initiatief richt zich tot mensen die te maken kregen met kanker en hun naasten, maar de deur staat uiteraard ook open voor iedereen die behoefte heeft aan een bakje troost met babbels. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

19/01 - 14u tot 16u huisvandeMens Lommel - Hertog Janplein 24 011 34 05 40 - Lommel@deMens.nu Initiatief in samenwerking met Kom op tegen Kanker, Dienstencentrum ‘t Trefpunt en het huisvandeMens

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 11

11

19/12/2023 14:22:09


ONTMOETEN

aRound Table: Oh No Noh HASSELT

aRound Table Hasselt is not a story about ‘aRound Table’, it’s a story while you, she, he, me sit ‘aRound Table’ encountering music, ideas and delicious vegetarian food. It’s not important any more if there’s a ‘Table aRound’ or not. Because we should all believe that ‘Beauty is intangible, yet we can make it happen and be part of it’. Anyone is welcome to introduce bands, musicians and cooks that you’d like to share with others. Zin in een huiskamerconcert gekoppeld aan lekker eten? Dan ben je welkom op aRound Table. Finding beauty, where one wouldn’t suspect it in the first place. Discovering music, where used to be only sound a moment before. Forming an orchestra out of everyday surroundings, the main thing out of the incidental, the fulfilling momentary situation out of the profane togetherness. All of this is part of the goal, meaning and sense of Oh No Noh, the project of Leipzig based guitarist, robot programmer, magnetic tape crumpler and composer Markus Rom. Voor het (h)eerlijke eten zorgt Lieve Vandeput. In het dagelijks leven zet Lieve zich in voor vzw De Hofmakerij. De Hofmakerij wil kinderen en volwassenen een unieke beleving bieden die hen bijblijft en die ze de wereld vanuit een nieuw perspectief laat zien. Hun manier van werken laat de helende kracht van de natuur ervaren in de bossen van natuurgebied de Teut en in de Hofmakerij. De natuur is hier een leer- en werkruimte. Op 19 januari schotelt ze ons de natuur op een bord. Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie: Prijs:

19/01 - 18u30 (deuren) / 19u (eten) / 20u (muziek) - Inschrijven verplicht. Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 011 35 27 80 - activiteiten@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt ism huisvandeMens Vegetarische maaltijd: € 12 / Optreden: vrije bijdrage in de hoed

GESPREKSGROEP

Bijeenkomst Hart in rouw HASSELT

Een van de belangrijkste verliezen in het leven is de dood van iemand die veel voor je betekende. Het zet vaak je hele leven overhoop. Met anderen erover praten is niet altijd gemakkelijk. Wil je je verhaal en/of gevoelens delen met lotgenoten en heb je ruimte om ook naar andere verhalen te luisteren? Dan ben je welkom in onze lotgenotengroep. Met een vaste groep staan we in 6 sessies stil rond het thema rouw. Je kan een praktische praatgroep verwachten met ruimte voor je verhaal, vragen en uitwisseling van ervaringen. Als je wil deelnemen aan de groepswerking, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Geen liefhebber van groepsgesprekken? Je kan in het huisvandeMens ook terecht voor individuele gesprekken. . Wanneer:

25/01, 22/02, 28/03, 25/04, 23/05, 27/06 (13u30-16u00) Enkel inschrijven voor de hele reeks mogelijk! Waar: Vrijzinnig Punt - A. Rodenbachstraat 18, Hasselt Contact: 011/ 21 06 54 - hasselt@deMens.nu Organisatie: huisvandeMens Hasselt

12

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 12

19/12/2023 14:22:09


ONTMOETEN

Crea(t)uur GENK

Tijdens Crea(t)uur bundelen we een aantal projecten met een creatieve invulling. Er komen verschillende handwerktechnieken aan te pas, maar ook geïnteresseerden met weinig ervaring kunnen helpen! Wij zorgen dat de koffie en de koekjes klaar staan, voor het gezelschap en de creaties rekenen we op jullie. Lavendelzakjes: Onze vrijwilliger Kristoff plantte en verzorgde het afgelopen jaar een verzameling lavendelplantjes. Deze worden gedroogd en verwerkt tot heerlijk geurende lavendelzakjes om mee te geven aan onze bezoekers. Stof, patroon, stempels, inkt en garen worden door ons voorzien, maar je naaimachine breng je best zelf mee. Techniek: naaien Vinnie de Vis Knuffel: Onze Vinnie de Vis Knuffel (een knuffel voor personen met dementie) blijft ons nauw aan het hart liggen en kan dus zeker niet ontbreken. Patroon, haaknaalden, garen en vulling worden door ons voor je klaargelegd. Techniek: haken Troostkussen: Met dit bijzondere kussentje willen we een houvast bieden aan kinderen met een rouwervaring. Rouw door verlies van een dierbaren, maar ook door verlies van noodgedwongen afscheid nemen van hun thuisland, familie, … Garen, haaknaalden, patroon, vulling en labels hebben wij alvast voor je klaarliggen! Techniek: haken Koesterutsjes en -dekentjes voor Boven de Wolken: Boven De Wolken biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. Dit met veel respect, ervaring en liefde voor kostbare herinneringen. Samen haken we mutsjes die tijdens de fotosessies kunnen gebruikt worden en bewaard worden door de ouders als waardevol aandenken. Garen, patroon en haaknaalden worden door ons voorzien. Techniek: haken Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

23/01 - 14u tot 16u huisvandeMens Genk, Grotestraat 10, Genk 089 51 80 40 - genk@deMens.nu huisvandeMens Genk

FILOSOFIE

Doordenkers GENK

Tijdens doordenkers gaan we in gesprek met elkaar. We leggen een vraag op tafel en al tastend zoeken we naar antwoorden. De weg die we afleggen is belangijker dan het resultaat en die is soms verrassend rechtlijning maar vaker meanderend langs allerlei zijwegen. Vragen, bevragen en je eigen groot gelijk even aan de kant schuiven, dat is het doel van deze bijeenkomsten. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

25/01 - 19u tot 21u huisvandeMens Genk, Grotestraat 10 089 51 80 40 - genk@deMens.nu huisvandeMens Genk

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 13

13

19/12/2023 14:22:09


SAMEN DOEN

Repaircafé Hasselt Centrum HASSELT

Een kapot elektrotoestel, kledingstuk of computer te repareren? Op deze dag kan je ook gewoon terecht bij het Repair Café, waar jouw spullen een tweede leven krijgen dankzij onze herstellers die zich op vrijwillige basis inzetten. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

27/01 - 10u tot 12u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 011 35 27 80 – activiteiten@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt

ONTMOETEN

Creatief Schrijven: Verhaal van je leven HASSELT

n deze cursus autobiografisch schrijven verzamel je verhalen over één thema: de buurt of het dorp waar je opgroeide, een persoon die je leven kleur gaf, een terugkomend motief of element,… Zoals bij een goed gemaakte taart krijg je in één doorsnede een beeld van je leven Je sprokkelt feiten en herinneringen, je graaft in je geheugen, je praat met betrokkenen of je zoekt in foto’s of archieven. Zo vorm je jouw verhaal. Je personages zijn geen romanfiguren, maar hun leven is zeker de moeite van het beschrijven waard en ze weten de lezers mateloos te boeien. Met deze feiten, herinneringen en personages gaan we aan de slag om een samenhangende tekst te schrijven: een verhaal dat leest als een roman. In dit traject werk je aan de opbouw van je teksten, leer je personen en gebeurtenissen beeldend te beschrijven, experimenteer je met perspectief en tijd en besteden we aandacht aan het schrijven van levendige dialogen. Verhalende non-fictie uit de literatuur biedt ons inspiratie. Je krijgt flink wat opdrachten mee waar je thuis mee aan de slag gaat. Deze cursus loopt over een langere periode. Zo zorgen we ervoor dat je de tijd hebt om aan een rustig tempo research te doen, je schrijven aan te scherpen, teksten te schrijven, te laten rijpen en te herwerken. Kortom, aan het einde van deze lessenreeks, heb je een doorleefd, samenhangend en boeiend verhaal van je leven dat anderen met plezier zullen lezen als je dat wil. “Docente Sonja Callay stimuleerde ons om onze eigen wegen te onderzoeken. Ik heb veel gehad aan de tijdlijn, de rode draad, de focus op één aspect en tips voor zintuiglijk schrijven.” 8 zaterdagvoormiddagen: 27 januari, 10, 17 en 24 februari, 9 en 23 maart, 20 april en 25 mei, van 9.30 tot 12.30u in het Vrijzinnig Punt, Hassel Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie:

14

27/01 - 9u30 Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 011 35 27 80 - activiteiten@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 14

19/12/2023 14:22:09


INFOSESSIE

Waardig levenseinde EEN HUISVANDEMENS IN JE BUURT

Tijdens deze infosessie krijg je uitleg over mogelijke beslissingen bij het levenseinde: euthanasie, weigeren van behandelingen, orgaandonatie, lichaam schenken aan de wetenschap, uitvaart... Een medewerker van het huisvandeMens biedt je een heldere uitleg over hoe de wetgeving in elkaar zit, overloopt samen met jou de verschillende formulieren en beantwoordt al jouw vragen.

Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

09/01 - 14u tot 15u30 huisvandeMens Genk, Grotestraat 10 089 51 80 40 - genk@deMens.nu huisvandeMens Genk

Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

15/01 - 15u tot 17u huisvandeMens Sint-Truiden, Kazernestraat 10/001 011 88 41 17 - sinttruiden@deMens.nu huisvandeMens Sint-Truiden

Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

18/01 - 10u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 011 21 06 54 - hasselt@deMens.nu huisvandeMens Hasselt i.s.m. LEIF-Limburg

Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

30/01 - 14u tot 15u30 huisvandeMens Lommel - Hertog Janplein 24 011 34 05 40 - Lommel@deMens.nu huisvandeMens Lommel en HV Noord-Limburg

Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

31/01 - 14u huisvandeMens Bree, Opitterstraat 20 089 73 05 00 - bree@demens.nu huisvandeMens Bree

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 15

15

19/12/2023 14:22:09


ONTMOETEN

Blik op hat jaar met nieuwjaarsdrink HASSELT

Elke 4de zondag van de maand nodigen we iemand uit om zijn blik op de afgelopen maand te werpen. De gekozen ingrediënten, de bereidingswijze en de persoonlijke toets zorgen telkens voor een andere kijk op de actualiteit. Kan jij je vinden in de zienswijze van de dag? Of net niet? Kwamen er zaken aan bod die jij over het hoofd zag? Of ontbrak er iets? We bespreken het bij een lekkere soep! In januari mag het iets meer zijn en nodigen we je uit het glas te heffen om een jaar vol nieuwe, frisse blikken. We starten dan ook met een Blik op het jaar 2023. Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie:

28/01 - 11u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 011 35 27 80 - activiteiten@vrijzinnigpunt.be Vrijzinnig Punt ism Humanistisch Verbond Hasselt

LEZING

Omgaan met stemmen uit het sluimerland SINT-TRUIDEN

Dementie en Alzheimer, we worden er alsmaar meer mee geconfronteerd en het is voor velen vaak dichterbij dan we zouden hopen. Maar als we oog in oog staan met deze ziekte (bij een dierbare of kennis) wat kunnen en mogen we dan verwachten: Hoe evolueert het? Hoe kunnen we goed en ondersteunend omgaan met zo iemand? Wat met onze gevoelens die daarbij komen? We gaan actief in op de vraag hoe we in contact kunnen treden met de mensen in het sluimerland. We schetsen de ziekte, het verloop en wat we kunnen verwachten. Er wordt ook een koppeling gemaakt met het invullen van wilsverklaringen. Het is een meerwaarde indien u de lezing ‘Voor het te laat is... Hoe leg ik mijn (zorg)wensen vast?’ heeft gevolgd of wat mee op de hoogte bent van deze info. Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

16

29/01 - 15u tot 17u huisvandeMens Sint-Truiden - Kazernestraat 10/001 011 88 41 17 - sinttruiden@deMens.nu Soraya Rensen (Master in de gezondheidszorg, gewezen lector palliatieve zorg en verpleegkundige intensieve zorg & spoedopname)

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 16

19/12/2023 14:22:09


LZEING

Humanature 23-24 SINT-TRUIDEN

Dion Tsekouras, artistiek gekend als ‘Dion Impression Art’, organiseert van 2 januari t.e.m. 25 januari 2024 een tentoonstelling in het huisvandeMens Sint-Truiden. Natuur is voor Dion één van zijn meest verbindende ervaringen, vooral in zijn passie voor fotografie. Zijn bijdrage als individu en het vastleggen van impressionistische indrukken komen tot uiting in zijn foto’s. Het doel is om bewustzijn te creëren over de schoonheid en eenvoud die de natuur ons schenkt, wat van groot belang is. We nodigen je graag uit om zijn werken te komen bekijken. Voel je welkom! Wanneer:

Van 2 januari 2024 t.e.m. 25 januari 2024, elke keer op dinsdag en donderdag van 14u tot 17u. Op afspraak. Waar: huisvandeMens Sint-Truiden - Kazernestraat 10/001 Contact: 011 88 41 17 - sinttruiden@deMens.nu Organisatie: Dion Tsekouras TENTOONSTELLING

Tentoonstelling - Vernissage Piet Leppens : ONDER HET PLAVEISEL, HET LICHT HASSELT

Piet Leppens (1952-2016) is een Belgische fotograaf die bekend staat om zijn intense en persoonlijke benadering van autonome fotografie. Leppens’ werk richt zich op de menselijke conditie en de complexe emoties die onze levens bepalen. Zijn foto’s zijn vaak rauw en ongepolijst en tonen de kwetsbaarheid en intimiteit van zijn onderwerpen. Hij heeft een voorliefde voor het vastleggen van mensen in de marge van de samenleving, zoals daklozen, cafégangers, transseksuelen en prostituees, maar ook gewone mensen in alledaagse situaties. Leppens heeft een unieke fotografische blik om de kwetsbaarheid en emoties van zijn onderwerpen te grijpen waardoor zijn foto’s een diepe impact hebben op de kijker. Zo was zijn ontmoeting én gesprek met Andy Warhol in Brussel een keerpunt: immers net als deze pionier van de popartbeweging richtte hij zijn lens op alledaagse thema’s uit de populaire cultuur waarmee hij de grenzen tussen hoge en lage kunst vervaagde. Zijn werk is een weerspiegeling van zijn eigen leven, een reis vol ups en downs, waarin hij zijn eigen innerlijke demonen heeft overwonnen en zichzelf heeft bevrijd van de restricties van de samenleving in zijn zoektocht naar menselijke verbondenheid. De tentoonstelling biedt een overzicht van het fotografische oeuvre van Piet Leppens, voornamelijk aan de hand van unieke vintage prints. Met dank aan Georges Cuyvers, Hilde Leppens en de ‘Tapiaco Foundation v.z.w.’ voor het ontsluiten van het archief.

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 17

17

19/12/2023 14:22:09


Ter gelegenheid van de tentoonstelling werd een prachtig fotoboek samengesteld door curator Johan Swinnen, dat een overzicht biedt van het oeuvre en tegelijk als catalogus dient van de expo. Met bijdragen van Gert De Nutte, Wim De Pauw, Naomi Meulemans, Dirk Reynders, Willi Smeuninx, Johan Swinnen en Anton Van Dyck. Piet Leppens, fotograaf Onder het plaveisel, het licht Johan Swinnen (red.) Uitgave Humanistisch Verbond en Uitgeverij ASP - 184 pp., 16 x 23 cm, vierkleurendruk, softcover met flappen € 30 (voordeelprijs € 25 tijdens de tentoonstelling) Leppens is een meester in het vastleggen van het dagelijkse leven in de marge van de samenleving en het tonen van de schoonheid en waardigheid van mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Zijn foto’s zijn een eerbetoon aan de humanistische geest en de veerkracht van het menselijk bestaan. Vernissage Piet Leppens : ONDER HET PLAVEISEL, HET LICHT - Inleiding door Johan Swinnen (kunstexpert en prof. em. fotografie en beeldcultuur) en Mario Van Essche (voorzitter Humanistisch Verbond) Wanneer: Waar: Contact: Organisatie:

21/01 - 15u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 Humanistisch Verbond Limburg Humanistisch Verbond (Hasselt, Grijze Geuzen, Bilzen Humanistisch Haspengouw-Heabaye ), Masereelfonds Hasselt, Vermeylenfonds Hasselt, e.a.

ONTMOETEN

Chili 9/11 HASSELT

Herwig Deweerdt en Hans Mortelmans verklanken een Chileense lente met muziek en poëzie van Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Victor Jara, Pablo Neruda e.a. Podran cortar todas las flores, pero no podran detener la primavera Ze kunnen alle bloemen afsnijden, maar de lente kunnen ze niet stoppen Herwig Deweerdt en Hans Mortelmans laten de Chileense lente weer bloeien met poëzie en muziek. Hans sprokkelt parels uit de Latijns-Amerikaanse muziek met werk van Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra en de gevierde Chileense zanger Victor Jara. Herwig grasduint in het oeuvre van dichter Pablo Neruda en knoopt het verhaal met woorden aan elkaar. Nu de democratie opnieuw wereldwijd onder druk staat, biedt deze zintuiglijke duik in het verleden zuurstof en kracht aan wie gelooft in het project dat rechtvaardigheid heet. Herwig Deweerdt is auteur, acteur en regisseur. Al meer dan vijftig jaar maakt hij eigenzinnig verteltheater met succes in binnen- en buitenland. Hans Mortelmans is muzikant en zanger. Hij vertaalde onlangs het repertoire van de iconische zanger Georges Brassens. Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie: Prijs:

18

01/02 - 20u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 0478 28 46 75 Masereelfonds Hasselt & Humanistisch Verbond Hasselt €5

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 18

19/12/2023 14:22:09


ONTMOETEN

Diner Parlant HASSELT

SKEPP organiseert zijn achtste Diner Parlant, een culinair festijn met 5 gangen en 5 presentaties. Dit jaar is het thema: Bizarre en interessante weetjes. Sprekers: Mentalist Tayson Peeters: De mysterieuze wereld van het Victoriaanse spiritualisme. In deze interactieve lezing werpt Tayson licht op de opkomst van het mediumschap en de invloed ervan op de 19e-eeuwse maatschappij. Ontdek samen met hem de boeiende verhalen en inzichten die deze bijzondere tijdperk tot leven wekken. Maak een fascinerende reis door de tijd, en grijp de kans om niet alleen de historische context te begrijpen, maar ook om zelf kennis te maken met de toegepaste technieken van toen. Filip Van Beurden: Een biografie van een verdwenen land. Atlantis kent iedereen. Vanuit de dialogen van Plato is het uitgegroeid tot een wereldwijde mythe die spreekt tot de verbeelding. Er is zelfs een oceaan naar vernoemd. Maar waarom het zo ver gaan zoeken in plaats en tijd als we zelf een mysterieus verdwenen land in de buurt hebben. Filip neemt je mee in een verhaal van geschiedenis, aardrijkskunde en economie waarmee je voortaan je tafelgenoten kan verbazen… Professor Alexander Maxwell: “The Myth of Circassian beauty: chauvinism, racism, and sexual fantasy.” Circassian women once had a pan-European reputation for extraordinary beauty. Given the general human tendency toward self-praise, and particularly the racial/national chauvinism widespread in nineteenth-century Europe, popular belief that the world’s most beautiful women came from a Russian-Turkish borderland calls for some explanation. Marleen Finoulst: TikTok tics. Sinds de coronapandemie is het aantal adolescenten, vooral meisjes, met tics opvallend toegenomen. Wat eerst leek op een opstoot van het Tourettesyndroom, blijkt een vorm van massahysterie door non-stop scrollen op TikTok. Patrik Vankrunkelsven: Long Covid: een gehypte diagnose? Aanslepende vermoeidheid, kortademigheid, futloosheid, … zijn symptomen die regelmatig beschreven worden na het doormaken van een infectieziekte, zoals Covid-19. Is dat allemaal de schuld van het coronavirus? INSCHRIJVING door storting van € 50,00 pp voor SKEPP en HV Hasselt leden. Niet leden storten € 60,00 op BE06 0012 1684 7822 (SKEPP VZW) met vermelding van DP, naam, lidmaatschap en evt. veggie of vis. Graag voor 25/01/2024. Het aantal plaatsen is beperkt tot de eerste 60 inschrijvingen! Wanneer: Waar: Contact: Organsiatie: Prijs:

04/02 - 13u tot 17u Vrijzinnig Punt Hasselt – A. Rodenbachstraat 18 penningmeester@skepp.be Masereelfonds Hasselt & Humanistisch Verbond Hasselt €50 / €60 (niet-leden)

ACTIVITEITENBOEKJE FEBRUARI

januari2024.indd 19

19

19/12/2023 14:22:09


Fijn dat je de Limburgse vrijzinnige nieuwsbrief ter hand neemt! In dit boekje vind je een overzicht van activiteiten die je deze maand mag verwachten in Limburg, georganiseerd door vrijzinnige ontmoetingscentra, verenigingen, huizenvandeMens... kortweg ‘Vrijzinnig Limburg’. Jij bent welkom op onze activiteiten en voel je ook vrij om daarbuiten eens binnen te lopen in een ontmoetingscentrum (Hasselt of Maaseik) of huisvandeMens in Hasselt, Genk, Maasmechelen, Tongeren, Lommel, Bilzen, Bree, Sint-Truiden of Leopoldsburg. Er is in Limburg immers interessante vrijzinnig humanistische dienstverlening voorhanden waarop iedereen beroep kan doen. Zo kan je in een huisvandeMens terecht voor een goed gesprek als je het moeilijk hebt, voor informatie over allerhande maatschappelijke thema’s zoals het levenseinde, of voor een persoonlijke plechtigheid op een belangrijk moment in het leven (huwelijk, geboorte, afscheid). Ook bij jou in de buurt zijn leerkrachten zedenleer actief om elk jaar opnieuw een lentefeest en feest vrijzinnige jeugd voor 6 en 12-jarige kinderen op poten te zetten. Een huisvandeMens of ontmoetingscentrum kan je de contactgegevens bezorgen van alle vrijzinnige verenigingen in je regio, die je ongetwijfeld graag een keer ontmoeten. Wij wensen je alvast een verfrissende duik toe in het Vrijzinnig Limburg-programma van deze maand.

Vrijzinnig Limburg dat is: • August Vermeylenfonds (Hasselt, Tongeren, Heers) • huizenvandeMens (Hasselt, Genk, Maasmechelen, Tongeren, Lommel, Bilzen, Bree, Leopoldsburg, Sint-Truiden) • Humanistische Jongeren (Leopoldsburg, Hasselt, Sint-Truiden) • HVV/ De Demer • HVV/Haspengouw • HVVGenkse Humanisten • HVV/ Hasseltse Vrijzinnige Humanisten • HVV/ Vrijzinnige Vrouwen Limburg • HVV/Grijze Geuzen Hasselt • HVV/ Noord Limburg • HVV/ West Limburg • HVV/ Leopoldsburg • HVV/HV Maasland

• HVV/ Cfvj Hasselt • HVV/Vzw Vriendenkring Lf Toverfluit • HVV Feestgroep Hasselt Lf/Fvj • HVV/ Feestcomité Eigen Weg • HVV/ Feestcomite Genk • HVV/ Feestcomite Diepenbeek Lummen • HVV/De Mens Feest • HVV/ Het Fakkeltje • HVV/ Vrij Op Weg • HVV/ Feestcomite Paal – Beringen • HVV/ Feestcomite Noord-Limburg • HVV/ (W)Onderweg • HVV/ Cfvj Bilzen • HVV/ Cfvj Tongeren • HVV/ Feestcomite Sint – Truiden • HVV/ Ovm Maasland • Vrienden Voor Moraal Maaseik • HVV/Vf Libra

• Oudstudentenbond VUB (OSB) Limburg • SOS Nuchterheid • Stichting voor Morele Bijstand aan gevangenen • Stuurgroep Morele Bijstand voor ziekenhuizen en rusthuizen • Vrienden Voor Moraal Maaseik • Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt • Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland ‘Vita Humana’ • Werkgemeenschap Leraren Ethiek • Willemsfonds (Diepenbeek, Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopoldsburg, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren, Zonhoven)

Met dank aan: de Instelling Morele Dienstverlening Limburg en deMens.nu vzw

januari2024.indd 20

19/12/2023 14:22:09


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.